Gårdsten, tillsammans Välkommen på resan till 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gårdsten, tillsammans Välkommen på resan till 2014"

Transkript

1 Gårdsten, tillsammans Välkommen på resan till 2014 Detta är en vision och drömbild hur vi tillsammans kan arbeta för att förverkliga våra önskningar och idéer till Gårdsten - en bra plats att leva och bo i och som är vårt hem. Vi bryr oss om varandra. Vi engagerar oss. Gårdsten är en del av Göteborg, som vi är stolta över. I Gårdsten fortsätter vi att utveckla den sunda, trygga och hållbara livsmiljön med väl fungerande välfärd. Här tror traktens barn och ungdom på framtiden. Visionen är baserad på dialoger med hyresgäster, styrelse, medarbetare och ledning.

2 Mötesplatsen - Inflytande & Kundvård Fortsatt framgång och utveckling i Gårdsten kräver fortsatt delaktighet. Hyresgästerna är engagerade och tar ansvar tack vare att de på ett konkret sätt kan påverka sin situation och boendemiljö. Gårdstensbostäder finns till för våra hyresgäster. Hyresgästerna är de främsta boendeexperterna och är alla med genom sitt engagemang och bidrar till Gårdstens utveckling. Vi har möten med människor som bor här och vill ha hjälp med något! Det synsättet förutsätter ett stort hjärta men ger också så mycket mer tillbaka. Bolagets personal är professionell, engagerad och flexibel. Motiverade och duktiga medarbetare skapar nöjda kunder. Nöjda kunder är grunden för bättre boende och livsmiljö samt långsiktighet. Utvecklade dialogformer med exempelvis våra hyresgäster Lyhörd och tillgänglig personal Hyresgäster som språk & kulturguider Hyresgäster som trapphusvärdar Gårdsvärdar hjälper till med dialog kring gården Seniorgrupper Hyresgästevenemang, exempelvis Sommarvarvet, Konstutställning, Balkongfestival och kulturdagar Bolagstema 2009: Lär känna din granne 2

3 Tryggebo - Tryggt och Lugnt I Gårdsten tar både boende och medarbetare ansvar för att det är ordning och reda i området. Gårdstensbostäders systematiska och främjande trygghetsarbete har gett resultat och ger oss forsatt mycket höga betyg från våra hyresgäster. Den upplevda tryggheten bland våra hyresgäster är lika stor som i övriga Göteborg. Äntligen tar alla samhällets aktörer sitt ansvar. På så sätt har vi tillsammans kunnat fortsätta minska antalet brott i Gårdsten. Men oftast är det de små irritationsmomenten som stör mest. Tack vare den stora kunskapen om området, engagemanget på gräsrotsnivå och den goda, dagliga servicen kan Gårdstensbostäder förebygga och snabbt rätta till onödiga störningar. Därutöver har vi engagerade hyresgäster, som pratar med varandra, varpå onödiga störningar är på en låg nivå. Engagerade hyresgäster, som pratar med varandra, om hur de vill ha sin livs- och boendemiljö Ett systematiskt, kontinuerligt, strukturerat och främjande trygghetsarbete Grannsamverkan mot brott Gårdstensbyrån som ger stadsdelens ungdomar extra stöd Brandinformatörernas uppsökande arbete Skolans arbete med trygghetsfrågorna ihop med föräldrar Hyresgäster som kvälls- och nattvandrare Föräldragrupper 3

4 Återvändan - Rent och Snyggt I Gårdsten ser hyresgäster och medarbetare tillsammans till att det är rent och snyggt. Husen är snygga både in- och utvändigt. Vi tar direkt tag i eventuella problem. Våra hyresgäster uppskattar och engagerar sig i grönskande miljöer och vårdar sina uteplatser. Vi är stolta över vår rena, snygga och grönskande stadsdel och våra besökare blir mäkta imponerade. Hyresgästernas engagemang i utemiljön tillvaratas och stimuleras t.ex. genom tävlingen bästa uteplats/gård Hyresgäster som trapphusvärdar Odlingslotter och kryddträdgårdar Gårdstensbyrån engagerar ungdomarna i arbetet med att hålla området rent och snyggt, exempelvis genom sommarjobb och städdagar Ungdomarna känner sina huschefer och tar ansvar för sitt område Vi vågar säga ifrån när någon klottrar eller förstör i området! Klara riktlinjer och tydlig kommunikation klotterpolicyn är ett bra exempel Ungdomar som områdesinformatörer Uppföljning av alla entreprenörsavtal, för att kvalitetssäkra Huscheferna börjar varje dag med en morgonrunda i området 4

5 Grönlunda - Miljö Miljöarbetet är en hörnpelare i vårt samhällsbygge i Gårdsten. Bolagets långsiktiga och omfattande miljöarbete har skett främst genom satsningen på solhus och genom att ge hyresgästerna möjlighet att ta ansvar för en god miljöutveckling Idag har alla våra lägenheter individuell mätning av el och vatten. All hushållsel kommer från vindkraftverk. Vindkraftverket i Gårdsten har gett ordet energi ett synligt ansikte. Gårdstensbostäder har dessutom blivit en förebild för hantering av miljöfarliga ämnen. Ständig mobilisering och information stimulerar hyresgästerna att ta ansvar för en god miljöutveckling Energilösningar och energispar all energi är förnyelsebar och alla lägenheter har individuell mätning Lättillgängliga miljöstationer och grovsoprum Större papperskorgar i hela Gårdsten gör det till ett fräschare område Nya bommar i Dalen för en bilfri miljö Hyresgästernas egna loppmarknader bidrar till ökad återanvändning av prylar Bilpool för hyresgäster som drivs av en lokal företagare Genom koncernen har vi drivit på kretsloppskontoret så att de ansvarar för miljöfarligt avfall och återvinningsstationer 5

6 Marknadsplatsen - Uthyrning, Information och Marknad Människor trivs och vill bo kvar i Gårdsten. Nu har även inflyttningen från övriga Göteborg ökat rejält. För oss är det ett tecken på att Gårdsten äntligen vunnit även Göteborgarnas hjärta. Idag håller hela vårt lägenhetsbestånd samma höga standard. Nya hyresgäster väljer att flytta till oss för att Gårdsten är en bra plats att leva och bo på. Uthyrningspolicyn har bidragit till att medelinkomsten ökat bland Gårdstensbostäders hyresgäster. De som vill kan välja bland flera olika boendeformer inom området. Genom nybyggnation har andelen hyresrätter sjunkit från 86 % till 75 % av områdets lägenheter. Blandade boendeformer, inte minst utvecklingen av senior- och generationslägenheter, stärker området och gynnar kvarboendet. Vårt aktiva arbete med att berätta om vad vi gör i Gårdsten Ett engagemang i att vilja delta i media Positiv marknadsföring och media från Nordost i allmänhet och Gårdsten i synnerhet har påverkat människors attityd Ett omfattande arbete med studiebesök, med koncernens goda stöd Uthyrningspolicy med krav på inkomst av eget arbete Nybyggnation av seniorlägenheter Nybyggnation av generationslägenheter Fler ungdomslägenheter inom befintligt bestånd Installation av bredband i hela Gårdsten Aktivt lobbyarbete för ökad nybyggnation i Gårdsten 6

7 Goda Torget - Offentlig service (inklusive torg, handel och service) Idag är Gårdsten en del av Göteborg. Här finns allt våra hyresgäster behöver inom räckhåll. Det som inte finns i själva Gårdsten är lättillgängligt tack vare goda kommunikationer med övriga Göteborg. Tillgång till affärer, service och mötesplatser är en viktig del i boendet. Vi är en aktiv fastighetsägare som genom vår förvaltning kunnat utveckla ett välfungerande centra i Östra Gårdsten med flera små torg med närservice som viktigt komplement. Den lokala företagarföreningen är stark och Gårdstensborna är köptrogna och värnar om den lokala servicen. Medvetna val av nya butiker Samverkan med Netto för ökad köptrohet i Östra Gårdsten. Utveckling av Kaneltorget stärker och får draghjälp från nybygget på Kryddhyllan Utveckling av Saffransområdets hållplats till en mötesplats med bra kommunikationer Utvecklingen av en aktiv företagarförening Marknader och loppmarknader i hyresgästers regi Nystartat företag med butik för hushållsnära tjänster har gett nya jobb och utvecklad service i Gårdsten Samarbete med Västtrafik för ökad turtäthet och vidareutvecklade kommunikationer mellan Gårdsten och övriga Göteborg Arbetet med att bygga ut och ihop Gårdsten, bland annat genom Porten till Gårdsten Utvecklingen av gamla deponin, ihop med Göteborgs Stad, till ett spännande och dynamiskt verksamhetsområde 7

8 Forts. Goda Torget - Välfärd Arbetet under 12 år i Gårdsten har visat att segregationen kan brytas! Vi har tagit oss långt fram på vägen om ett Gårdsten med lika många som har arbete, lika god hälsovård och lika bra slutbetyg som övriga Göteborg, även om målen inte ännu är nådda. Gårdstensbostäder fick 1997 i uppdrag av ägarna att göra det möjligt för de boende att utveckla sin egen välfärd. De offentliga institutionerna i Gårdsten var otillräckliga. Vi förfogade inte heller själva över välfärdsfrågorna. Vi var beroende av det omgivande samhällets resurser för att nå resultat. Välfärdsfrågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv, Gårdsten i förhållande till Göteborg är ännu mer aktuellt inför Välfärdsutvecklingen måste hålla en hög takt. Ibland är vi i Gårdsten och Gårdstensbostäder utförare, men oftast är vår roll att tala i Gårdstens sak och vara en pådrivare för att åstadkomma förändring. En balansgång i vardagen i kombination med det dagliga arbetet. Tack vare nära samverkan med kommun, näringsliv och övriga intressenter har vi nu än mer lyckats integrera Gårdsten med övriga stadens liv och förutsättningar. Så blev Gårdsten stadsdelen som lyfte sig själv i håret och en stadsdel där de unga har framtidstro. 8

9 Utvecklingen av vården: Utvecklad boendeservice för äldre, med integrerad hemtjänst, enklare sjukvårdsservice, seniorverksamhet i Centrumhuset, liksom stadsdelens fixarverksamhet och Flexlinje Utbyggnaden av Närsjukhuset i Angered Hälsotekets verksamhetsutveckling i Gårdsten Vidareutveckling av gymmets attraktivitet i samarbete med Idrott och föreningsförvaltningen (IOFF) Etableringen av en lokal, offentlig vårdgivare, ungdomsmottagning, vårdscentral eller BVC Friskvårdsaktiviteter genom samarbeten, till exempel generell friskvård, Sommarvarvet m.m Utvecklingen av barnomsorg, skola och fritid: Vettiga fritidssysselsättningar till Gårdstens unga. Hög nivå av godkända elever som lämnar skolan tack vare stöd till kommunala skolor i Gårdsten. Få ungdomar på glid Skolans föräldraförening och deras förebyggande arbete. Gårdstensbostäders skolstipendier stimulerar skolans elever till goda prestationer. Dialog med skolan och stadsdelen om optimalt utnyttjande av idrottshallen. Dialog med stadsdelen om Fritidsgårdens utveckling. Cafédialogerna som källa till projekt och utveckling. Utvecklingen av jobbskapande och arbetsförmedling: Vår egenfinansierade jobbförmedling Gårdstensbyrån. Fortsatt arbetsförmedling för Gårdstensskolans ungdomar i åk 8-9, för både stabila och struliga ungdomar. Vidareutvecklat samarbete med Vingagymnasiet och vår gemensamma restaurangskola. Jobbmässa i Gårdsten ihop med Arbetsförmedlingen. 9

10 Aktiv förmedling av arbetssökande hyresgäster till företag, inom och utom Gårdsten, som rekryterar medarbetare. Angereds företagarförening och Gårdstensbyrån förmedlar arbetskraft vid evenemang, exempelvis åt Göteborg & Co. Rena bussar och Stämplingskampanjer, två projekt ihop med Västtrafik där ungdomar fått jobb. Gårdstensbostäders affärsidé: Att erbjuda attraktiva bostäder med omtanke om människorna, som själva tar en aktiv del i sin livsmiljö och tillsammans med Gårdstensbostäder skapar och stärker sin välfärd och framtid. 10

11 11 Utkast

12 12 Utkast

Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2011 1

Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2011 1 Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2011 1 Gårdstensdagen 2011. Foto: Viveca Larsson Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet

Läs mer

Gårdstensbostäder AB. Årsredovisning 2012

Gårdstensbostäder AB. Årsredovisning 2012 Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2012 1 Gårdstensdagen 2012. Foto: Viveca Larsson Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN BO BRA DÄR DU LEVER. Att bo bra är viktigt Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar.

Läs mer

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun Handlingsprogram 2014 Nya Moderaterna Håbo Kommun Inledning Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Men vi vill göra Håbo ännu bättre. Vi har vacker natur och rik tillgång på stränder.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Konsten att bygga ett hållbart samhälle. tillsammans! LÄR DIG MER OM GÅRDSTENS UNIKA ARBETSMODELL >>

Konsten att bygga ett hållbart samhälle. tillsammans! LÄR DIG MER OM GÅRDSTENS UNIKA ARBETSMODELL >> Konsten att bygga ett hållbart samhälle tillsammans! LÄR DIG MER OM GÅRDSTENS UNIKA ARBETSMODELL >> Gårdstens samhällsbyggare Läxhjälpen Liljewall Arkitekter Boendekomfort Balco Gärde Wesslau Advokatbyrå

Läs mer

Information från Gårdstensbostäder Nr 6-7, juni-juli 2010

Information från Gårdstensbostäder Nr 6-7, juni-juli 2010 Gårdstensbladet Information från Gårdstensbostäder Nr 6-7, juni-juli 2010 Gårdstensbostäder och Göteborg Energi samarbetar kring ny teknik: Solvärme till fjärrvärmenätet I takt med ett ökat intresse för

Läs mer

Konsten att bygga ett hållbart samhälle. tillsammans! LÄR DIG MER OM GÅRDSTENS UNIKA ARBETSMODELL >>

Konsten att bygga ett hållbart samhälle. tillsammans! LÄR DIG MER OM GÅRDSTENS UNIKA ARBETSMODELL >> Konsten att bygga ett hållbart samhälle tillsammans! LÄR DIG MER OM GÅRDSTENS UNIKA ARBETSMODELL >> Gårdstens samhällsbyggare Läxhjälpen Liljewall Arkitekter Boendekomfort Balco Gärde Wesslau Advokatbyrå

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Innehåll Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå... 3 Ordning och reda i den kommunala ekonomin... 3

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 1 Centerpartiets tre hjärtefrågor: Jobb och företag, resultat för miljön och vi ser hela kommunen Centerpartiet tycker att alla ska kunna bestämma

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer