Polisen , Ambulans Giftinformation K-vårdcentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisen 00-114 14, 0480-456 005 Ambulans 00-0470-23000 Giftinformation 00-08-331231 K-vårdcentral 00-782550"

Transkript

1 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Icke akuta ärenden Polisen , Ambulans Giftinformation K-vårdcentral Lasarettet Förskolechef Monica Pettersson

2 KRISTINEBERGS BARNOMSORGSOMRÅDET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt - krishantering Alltid vid mediakontakter Ta god tid på dig Tänk efter innan du svara Håll dig inom ditt eget område Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan Håll dig till fakta Antag att allt är on the record Var bestämd, rättvis och ärlig 2 Lokal krisgrupp 3 Anvisningar och direktiv i förebyggande syfte Riktlinjer för läkemedelshantering för ickemedicinsk personal Hämtning av barn från barnomsorgsverksamheten 4 Handlingsplan vid Dödsfall Olyckor Brand Eftersök Försvunnet barn Likabehandlingsplanen 5 Handlingsplan vid Bombhot Gisslantagande 6 Häftet Barn i sorg Att tänka på vid samtal med barn. Barn och katastrofer 7 POSOM gruppen i kommunen 8 BUP PKL gruppen 9 Krisreaktioner psykisk första hjälp 10 Personalhandledning Exempel på brev till föräldrar Litteratur 11 Erfarenheter från andra kommuner 12 Egna anteckningar Pärmen uppdaterad Ansvarig för att uppgifterna i denna pärm hålls aktuella är Förskolechef i Kristinebergs barnomsorgsområdet.

3 FLIK 1 ÖVERSIKTSPLAN KOMMUNEN LANDSTINGET Krisledningsnämnden PSK-gruppen POSOMgruppen Rehabiliteringssamordnaren Previa PKL-gruppen BUP Lokal krisgrupp MÄNNISKA I KRIS Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat i en sådan livssituation att ens tidigare livserfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och bemästra situationen.

4 FLIK 2 Lokal krisgrupp för område: Kristinebergs Barnomsorgsområdet Namn Funktion Tel. arbetet Tel. bostad Mobil el. stuga Monica Pettersson Förskolechef Lotta Lindgren Bitr. förskolechef Charlotte Bogren Förskollärare Stångeborg Linda Nilsson Förskollärare Stångeborg Ing-Marie Tehlin Förskollärare rörlig resurs Lena Johnsson Förskollärare Tallbacken Anita Pettersson Förskollärare Tallbacken Ingela Ottosson Specialpedagog Kvalitetsutveckl. Elisabeth Karlsson Dagbarnvårdar- Gruppen Gunnar Karlsson Präst Telefonkedja: I listans ordning. Siste man ringer åter till Monica Pettersson. Om någon inte svarar ringer man vidare till näste man på listan och noterar vem som inte svarat. Förskolechef är alltid ansvarig för krisgruppens arbete och leder arbetet. Om förskolechef inte finns tillgänglig träder näste man på listan in som ansvarig. Varje krisgruppsmedlem förvarar ett exemplar av denna förteckning i hemmet (sommarstugan) och ett exemplar i Krispärmen.

5 KRISGRUPPENS UPPGIFT Krisgruppen ska samlas minst en gång per termin för att vara uppdaterade på hur man hanterar en krissituation. Förskolechef kallar. Varje medlem i krisgruppen har ett personligt exemplar av denna pärm. Dessutom finns en pärm hos varje arbetslag. Krisgruppen ansvarar för att innehållet uppdateras en gång varje läsår. Krisgruppens huvuduppgift är: Att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt vid tillfällen då området drabbas av olyckshändelser, dödsfall eller andra kriser. Att kunna samla in och lämna riktig information. Att utgöra ett stöd för barn, personal och anhöriga vid dödsfall och svåra olyckshändelser. Detta kan vi göra genom att: Ha väl genomtänkta rutiner och hålla oss till dem när en kris uppstår Lämna adekvat information till berörda. Finnas till hands för samtal med barn, personal och anhöriga. Hjälpa drabbade som uppvisar avvikande reaktioner till professionell hjälp. På varje förskola finns en särskild låda som innehåller duk, ljus och ljusstake som kan användas för att hedra den avlidne vid samtal. Det mesta av materialet i denna pärm finns sparat i datorerna på expeditionen.

6 FLIK 3 Allmänna anvisningar och direktiv i förebyggande syfte. 1. Vid resa (utflykter, bad-, ishall etc.) som anordnas inom verksamheten Vid alla sådana resor anlitas fordon och förare i yrkesmässig trafik. 2. Vid varje tillfälle en grupp barn lämnar förskolan skall ansvarig personal kontrollera att närvaroboken är aktuell så att alla barn som är närvarande i verksamheten är införda. Anhörighetsförteckning Avdelningspersonal uppdaterar anhörigförteckning för barn löpande och ansvarar för att förändringar kontinuerligt meddelas ledningen. Ledningen uppdaterar de fyra pärmarna. Använd blankett Anhörigförteckning. Kvalitetssamordnaren uppdaterar anhörigförteckning för personalen senast 30 september varje år och ansvarar för att nyanställda förs in. Personalen ansvarar själva för att meddela förändringar till ledningen. Använd blankett Personalregister. Anhörighetsförteckning för barn och personal finns: på områdesexpeditionen på Svalan på Stångeborgs förskola på Tallbackens förskola

7 Avdelning: Ny avdelning: Barnets namn: Adress: Allergier: Annat modersmål: Familjesituation: Datum: Datum: Personnummer: Telefon: Vi föräldrar bor tillsammans Vi föräldrar bor inte tillsammans men har gemensam vårdnad Jag har enskild vårdnad Mammans namn: Adress: Arbete: Pappas namn: Adress: Arbete: Övriga kontaktpersoner: Namn: Telefon: Namn: Telefon: Telefon hem: Mobil: Telefon arbete: Telefon hem: Mobil: Telefon arbete: Relation: Mobil: Relation: Mobil: Syskon ( namn, ålder, finns under dagtid på arbete/skola/förskola samt telefonnummer dit) Kryssa de rutor som stämmer: Jag tillåter att mitt barns namn finns med på hemsidan Jag tillåter inte att mitt barns namn finns med på hemsidan Jag tillåter att mitt barn finns med på bild på hemsidan Jag tillåter inte att mitt barn finns med på bild på hemsidan. Övrigt:

8 PERSONALREGISTER - anhörigförteckning: Datum: Namn: Personnummer Gatuadress: Postnummer: Ort: Telefon till bostaden: Mobiltelefon: Sommaradress: Sommartelefon: Anhörig/ Vän: Adress: Arbetsplats: Telefon (arb./mobil) Barn Namn Födelseår Hemtelefon Finns dagtid på arbete/skola/dagis Tel. till arbete/ skola /dagis Om något oförutsett skulle hända dig, vem vill du att vi kontaktar? Ange namn, adress och telefonnummer. (Ex. make/maka, barn, föräldrar, syskon, vän granne) I första hand: I andra hand: Finns det uppgifter som bör lämnas vid en olycka? (Ex. diabetes, allergier, viktiga mediciner) Något annat vi bör tänka på? ( Ex. barn som behöver hämtas på dagis, hunden rastas etc) Vem kan hjälpa till med det? Jag tillåter att foton på mig utan namn presenteras på skolans hemsida. Jag tillåter att foton på mig med namn presenteras på skolans hemsida. Namnunderskrift:

9 I pärmen finns under denna flik ett antal riktlinjer : Riktlinjer för läkemedelshantering för ickemedicinsk personal Hämtning av barn från barnomsorgen: o Ingen kommer och hämtar barnet o Icke hämtningsberättigad person kommer och hämtar barnet o Påverkad person kommer för att hämta barnet

10 FLIK 4 SÅ HÄR ARBETAR VI OM ETT BARN ELLER PERSONAL HASTIGT AVLIDER ELLER BLIR SVÅRT SKADAD I FÖRSKOLAN. 1. Medicinsk första hjälp. 2. Ambulans tillkallas 3. Förskolechef (eller annan expeditionspersonal) underrättas. En vuxen person stannar alltid hos den skadade. 4. Förskolechef (eller ställföreträdare) avgör om krisgruppen ska kallas in. 5. Förskolechef eller annan utsedd person underrättar anhöriga om olyckan /dödsfallet om förskolans vidare åtgärder. 6 Förskolans personal kallas till personalrummet och underrättas om fakta kring händelsen om vilka stödåtgärder som sätts in om planer för vidare åtgärder om hantering av massmedia endast förskolechef har kontakt med massmedia. 7 Barnen underrättas på sin avdelning av avdelningspersonal eller resursperson, om olyckan /dödsfallet (se under flik 5 Hjälp i sorg ) om förskolans vidare åtgärder, barnsamtal för att prata om det inträffade. 8 Om flagga finns hissas den på halv stång så snart alla är underrättade om händelsen. 9 Ett brev går hem till föräldrar med underskrift av förskolechef och avdelningspersonal. Mall finns på diskett. 10 Krisgruppen återsamlas 14,30 på expeditionen. (Om inte överenskommelse om annan tidpunkt gjorts) Uppföljning under de närmaste dagarna. 1 Anordna barnsamtal för att gå igenom det inträffade (se under flik 5 Hjälp i sorg ) 2 Ordna möjlighet till samtal för de barn som blivit mycket starkt berörda. 3 Kontakta familjen för att uttrycka medkänsla förskolechef eller annan person. Avdelningspersonal eller annan nyckelperson upprätthåller kontakten med familjen för att stötta den och för senare samtal om närvaro vid begravning, dödsannons från förskolan, minnesstund etc. Viktigt att rådgöra med den drabbade familjen om hur de vill ha det i samband med begravningen. 4 Ev. uppföljning med personal inom en vecka. 5 Angående ritualer (se under flik 5 Hjälp i sorg ) I samband med begravning sänder förskolan alltid en krans/gåva och om familjen inte har något emot det hedrar vi den döde genom att så många som möjligt av personalen närvarar vid begravningen.

11 SÅ HÄR ARBETAR VI OM BARN / PERSONAL AVLIDER UTANFÖR VERKSAMHETSTID. 1. Den som fått informationen meddelar förskolechef (eller annan person i krisgruppen) 2. Förskolechef (ställföreträdare kallar in krisgruppen. 3. Förskolechef / krisgruppsmedlem kontaktar anhörig för att få uppgiften bekräftad. Beklagar sorgen och samtalar försiktigt om vad som kommer at hända i fröskolan nästa dag. Fråga om familjen har särskilda önskemål över hur vi ska underrätta andra barn och personal. Berätta att vi kommer att flagga på halv stång och ha tyst minut. 4. Förskolans personal kallas till personalrummet första arbetsdagen och underrättas. Om fakta kring händelsen Om vilka stödåtgärder som sätts in Om planer för vidare åtgärder Om hantering av massmedia endast förskolechef har kontakt med massmedia. 5. Barnen underrättas av avdelningspersonalen eller resursperson Om olyckan /dödsfallet (se under flik 5 Hjälp i sorg ) Om förskolan vidare åtgärder, minnesstund, barnsamtal för att prata om det inträffade 6. Avdelningspersonal hissar ev. flagga på halv stång så snart alla är underrättade om händelsen 7. Ett brev hem till föräldrar med underskrift av förskolechef och avdelningspersonal. Mall finns 8. Krisgruppen återsamlas 14,30 på expeditionen. (om inte överenskommelse om annan plats eller tid gjorts) Uppföljning under de närmaste dagarna. 1 Anordna barnsamtal för att gå igenom det inträffade (se under flik 5 Hjälp i sorg ) 2 Ordna möjlighet till samtal för de barn som blivit mycket starkt berörda. 3 Kontakta familjen för att uttrycka medkänsla förskolechef eller annan persona. Avdelningspersonal eller annan nyckelperson upprätthåller kontakten med familjen för att stötta den och för senare samtal om närvaro vid begravning, dödsannons från förskolan, minnesstund etc. Viktigt att rådgöra med den drabbade familjen om hur d vill ha det i samband med begravningen. 4 Ev. uppföljning med personal inom en vecka. 5 Angående ritualer (se under flik 5 Hjälp i sorg ) I samband med begravning sänder förskolan alltid en krans/gåva och om familjen inte har något emot det hedrar vi den döde genom att så många som möjligt av personalen närvarar vid begravningen.

12 CHECKLISTA VID SVÅR OLYCKA I SAMBAND MED STUDIERESA ELLER LIKNANDE. Arbetsfördelning inom krisgruppen HÄNDELSE Antal skadade: Ansvarig Saknas någon? Uppgifter från sjukhuset Ta fram anhöriglistor Meddela anhöriga Upprätta jourrum Ta hand om barn /anhöriga i jourrummet Köpa dricka etc. Sitta vid jourtelefon Rapportera till förvaltningen Förskolechef Kalla personalen och informera dem Upprätta jourtelefoner

13 Så här arbetar vi vid dödsfall på förskolan Första dagen Alt. 1 PERSONAL FÅR BESKEDET AV FÖRÄLDERN 1. Avdelningspersonalen frågar föräldern: Vad kan jag berätta för barn, personal och andra föräldrar? När sådant tragiska saker händer på förskolan brukar man anordna en stund av stillhet med barnen samlade. Vill Ni delta? När och hur kan vi meddela Er om tid och plats? 2. Förskolechef informeras genast. 3. Förskolechef kallar snarast all personal till personalrummet, Informerar all personal om händelsen och vad som ska sägas på avdelningarna. Informerar också om när minnesstund kommer att äga rum. 4. Direkt efter informationen hissas ev. flagga på halv stång. 5. På avdelningen pratar avdelningspersonal med sina barn enligt häftet Barn i sorg. På avdelningen där barnen är närmast berörda måste vi vara beredda på kraftiga reaktioner. Avdelningspersonal måste vara observanta på barnens reaktioner och besvara barnens frågor på ett för deras utvecklingsnivå relevant sätt. 6. När barnen hämtas informeras föräldrarna om vad som har hänt, alternativ är att meddela föräldrarna genom brev. I brevet finns information om hur personalen kommer att hantera barns frågor. 7 Klockan 17,00 samlas berörd avdelningspersonal och ledning för att prata en stund innan vi skiljs åt. Ev. kan prästen vara med i personalrummet. 8 Förskolechef ringer till familjen och bjuder in till minnesstund. 9 Klockan 19,00 samlas berörd personal i personalrummet för att finnas till hands för de föräldrar och barn som eventuellt kommer. Förskolechef inleder samlingen. Därefter småprat i grupper. All personal tar med sig varsin TV-kanna kaffe. Alt 2 ETT BARN ELLER FÖRÄLDER KOMMER OCH BERÄTTAR. 1 Personalen säger att vi måste ta reda på om det verkligen stämmer. 2 Förskolechef meddelas genast. Ringer genast upp föräldrarna för att få uppgiften bekräftad. 3 Förskolechef återkopplar så snabbt som möjligt och därefter hanteras situationen enligt alt. 1 punkt 3.

14 PRAKTISKA SAKER ATT TÄNKA PÅ ATT ORDNA Kom ihåg: Ansvarig: Klart: Ljus, ljusstake och duk Ev. önskemusik Samtal med präst Kolla ev. flaggning Kalla andra berörda lärare Köp hem engångskaffekoppar Kaffe Kex, saft och muggar till samtliga barn. I pärmen finns under denna flik fler riktlinjer och handlingsplaner : Eftersök Försvunnet barn Så här arbetar vi vid en liten brand på förskolan när det är öppet och möjlighet finns att använda förskolan igen Så här arbetar vi vid en stor brand på förskolan när det är öppet och det inte finns möjlighet att använda förskolan igen Så här arbetar vi vid en liten brand på förskolan när förskolan är stängd Så här arbetar vi vid en stor brand på förskolan när förskolan är stängd

15 FLIK 5 Under denna flik har vi två handlingsplaner: Bomhot Gisslantagande FLIK 6 Under denna flik har vi samlat information av olika slag som vi kan använda som stöd i en krissituation. Här hittar vi ett häfte som heter Barn i sorg och ett brev från Rädda Barnen om barn och katastrofer. FLIK 7 Här finns en förteckning över POSOM-gruppen och deras arbete. FLIK 8 Här finns en förteckning över PKL-gruppen och deras arbete.

16 FLIK 9 Normalreaktioner vid kris. 1. De flesta (ca 45%) reagerar adekvat men ungefär 25% får panik vilket kan leda till kaos. 2. Inadekvat beteende, psykisk chock. Överreaktion: hysteri, panik. Underreaktion: passivitet, apati. (Ex. Sitter kvar i bussen.) Både de som över- eller underreagerar är okontaktbara. Kommunikationsproblem 3. Förändrat tänkande. Man kan tänka mycket på kort tid. (Som på film.) 4. Känslorna dämpas. Under katastrofen förträngs känslorna. Utan denna förträngning kan man inte arbeta just då. 5. Tidsmedvetandet förändras. Som hjälppersonal måste man ta raster, äta och dricka för att kunna utföra ett bra arbete. 6 Kroppslig aktivation 7 Upplevelse av minskad fara. Man tappar verklighetsuppfattningen. 8 Superminne. Händelsen etsar sig fast. Man får exakta minnesbilder som sitter fast för alltid. (Ex. Lik, döda barn) 9 Starka anknytningsbeteenden. Man reagerar med kraftiga närhetsbehov av anhöriga. 10 Förlust av ändamålsenligt beteende. (Es. Satt ihjälfrusen utanfrö fjällstugan, ville inte göra inbrott) 11 Uppskjuten reaktion 12 Traumatisk hjälplöshet.

17 Reaktioner efter upplevd kris eller katastrof. 1 Återupplevelse och genomlevnad. Man upplever det om och om igen. Detta är ett sätt att bearbeta katastrofen, ett krisarbete som man måste igenom. Tillvänjning måste ske så att överflyttning sker från nutidsminnet till långtidsminnet. Känslomässig och tankemässig bearbetning måste ske. 2 Ångest tänk om det händer igen. Man har tappat illusioner och osårbarhet. 3 Nedstämdhet. 4 Sorgereaktioner. 5 Mardrömmar. 6 Hypervaksamhet. Hög stressnivå. Man kan inte slappna av. Orddiarré. 7 Sömnrubbningar. Man sover lätt. 8 Känslomässig förlamning. 9 Hallucianationer. Efter katastrofen är det t ex normalt att man i korta upplevelser tycker sig se eller höra den döde. 10 Vrede och aggressivitet. 11 Skuld, skam och självförkastelse. Ett vanligt inslag som måste tas på allvar eftersom den kan dras till självmord. Sök hjälp! 12 Minnes- och koncentrationssvårigheter. 13 Meningslöshet. 14 Nedsatt social funktionsförmåga.

18 FLIK 10 PERSONALHANDLEDNING Bakgrund och syfte Hur man i barnomsorgen möter dödsfall eller svåra händelser beror på vem som drabbats och hur det har gått till. Vissa dödsfall om ett barn eller en personal avlidit inverkar direkt på hela verksamheten, medan andra mera berör ett enkilt bar eller barngrupp t.ex. om en förälder dör. Sker en olycka på väg till eller från barnomsorgen eller begår ett barn självmord, blir det andra reaktioner än om någon dör efter en tids sjukdom. Drabbas flera barn samtidigt av att någon dör kan det få stora konsekvenser för vardagsarbetet inom barnomsorgen. Erfarenheten visar att mental förberedelse och praktisk planering inför dödsfall och andra kritiska händelser ger en möjlig grund för att bättre orka möta och bära de tragedier vi kan nödsakas stå inför i vårt arbete. Personalens roll Svåra olycksfall eller dödsfall som berör barnomsorgen kommer också att drabba personalen. I en sådan situation kan man uppleva att man inte kan ta sig an sina barn på ett tillräckligt bra sätt därför att man själv reagerar så starkt. Personal kan emellertid tillfälligt behöva skjuta sina egna behov åt sidan och erbjuda barnen den plattform av tillit och trygghet som de har för personalen. Att personalen känner varje enskilt barn och dess särskilda personlighet samt känner den kultur och det klimat som finns i barngruppen är oerhört betydelsefullt i en svår situation. Hur man förmedlar kunskap till barn och hur man engagerar dem i olika åldrar och vilka uttrycksformer man kan använda sig av hör till personalens professionalism och behövs även i dessa sammanhang. Sök stöd Skall man som personal orka att ta hand om andra i kris och katastrofsituationer särkilt om man själv är drabbad är det avgörande att man har kunskap och förståelse för sina egna reaktioner samt får uttrycka sina egna upplevelser och känslor. Sök avlastning genom någon Du kan prata med om Dina egna tankar och känslor, någon kollega, kommunhälsans personal, en präst eller någon annan Du har förtroende för. Dina anhöriga belastar Du ändå.

19 Arbeta två och två tillsammans om Du arbetar i en drabbad barngrupp. Man delar upplevelser och kan hjälpas åt i arbetet. Om det känns angeläget att anlita stödperson är det bättre att denne ger handledning eller ev. samarbetar med barnomsorgspersonal och inte tar över. Stötta varandra i personalgruppen. Samlas och gör systematiska genomgångar av reaktioner och intryck. Gör detta första gången redan 1-2 dygn efter det inträffade. Hur underrättar man? Barn som oväntat förlorar en kamrat eller personal bör, om så är möjligt, få information om vad som hänt i sin tryggaste miljö, dvs. i hemmet. Uppgifter som kommer till barnomsorgens kännedom bör snabbt förmedlas vidare till närmast berörda personal, barn/föräldrar, så att budskapet inte kommer först i massmedia. I vissa situationer måste informationen ske under vistelsetid. Om en större händelse, en katastrof, inträffar som berör många barn kanske hela verksamheten kan antingen först föreståndaren informera, varefter fortsatt information och bearbetning sker i barngruppen. Det är viktigt att rollfördelningen är klar i förväg. Några hållpunkter att utgå från vid underrättelse finns i bilaga 1 Barnsamtal Efter att information nått barnen om händelser som gjort starkt intryck på dem är det viktigt att följa upp med diskussion i barngruppen, för att möjliggöra den viktiga bearbetningen av det som skett. Se till att vara flera vuxna som känner barnen vid ett sådant tillfälle. Finns stödpersoner, som fått mera ingående kunskaper om hur krissituationer och dödsfall påverkar barn, är det bra att ha en sådan person med. Även lång tid efteråt kan barnen få oväntade reaktioner och behöva få enskilt stöd. Resurser måste därför finnas avsatta så att personal finns tillgänglig, antingen för att ta hand om barngruppen, eller för att ta hand om de behövande. Tänk på att även andra barn i verksamheten kan bli starkt berörda efter dödsfall eller olyckshändelser. Förslag på utformning av klassrumssamtal finns bilaga 2. Markering i barngruppen. Symboliska handlingar bidrar till att barnen får form och struktur på kaotiska känslor och tankar och genom att omsätta känslor och tankar i handling kan barnen konkretisera det ofattbara.

20 Om ett barn dött är blommor eller ljus på hans eller hennes plats en markering av sorg och saknad. Kom överens om hur länge det är lämpligt att den tomma platsen finns kvar. Efter begravningen finns det möjligheter att besöka graven. Acceptera att barnen önskar andra konkreta hållpunkter för sin sorg, såsom den dödes teckningar, slöjdalster etc. Kontakt med övriga föräldrar i barngruppen. Informera föräldrar om vad som sker i barngruppen i anslutning till det som har inträffat så att föräldrar bättre kan lyssna av sina barns upplevelser. Föräldramöte några veckor efter det inträffade känns säkert angeläget för alla parter. Barns reaktioner på dödsfall och kriser Barn har en stor repertoar av strategier för att kunna handskas med dödsfall och kritiska händelser. Barn försöker, beroende på sin ålder och mognad, att hantera det som skett. Ju äldre de blir desto större blir också förmågan att styra känslorna. De skapar inre handlingsplaner och kan i fantasin omskapa det skedda eller minska rädslan för att det skall hända igen. Genom att ändra, göra om eller hämnas kan de motverka känslan av hjälplöshet. Barn påverkas även av inre psykiska konflikter och familjens reaktioner liksom av yttre socialt tryck. Barn som varit med om ett dödsfall i familjen mår oftast bäst av att börja inom barnomsorgen så snart som möjligt och övergången underlättas genom en tidig kontakt mellan personal och föräldrar/barn. När personalen tar initiativet till kontakt visar han/hon att man bryr sig om det som hänt och vill hjälpa till på bästa sätt. Förbered barnet på mötet med barngruppen genom att i förväg låta barnet bestämma vad som ska sägas till barngruppen. Tala om att det är viktigt att berätta för kamraterna vad som skett.

21 Tankeruta Vilken kollega kan jag söka stöd hos i en kris- eller Katastrofsituation? Vilken kollega kan jag arbeta tillsammans med i barngruppen Om vi behöver vara fler? Vilken övrig vuxen skulle för min del vara en resurs? Hur skulle jag säga om jag i barngruppen skulle berätta om att något barn eller personal dött eller någon annan tragedi skett? Hur skulle jag säga och göra om jag till ett barn skulle Framföra att en familjemedlem råkat ut för en svår Olycka eller ett sjukdomstillstånd?/ Ska jag/vi berätta? Har jag klart för mig vilka som är mina uppgifter i en Krissituation och vad föreståndaren eller krisgrupp tar Hand om?

22 Underrättelse Underrättelse om dödsfall i familjen skall ett barn i första hand få av en annan familjemedlem eller av en mycket kriskunnig person. Vid sådana olycksfall eller sjukdomsfall underrättas barnet om den svåra olyckan eller sjukdomstillståndet. Säg hellre att Du inte vet utgången än att Du förvränger sanningen. När det blir personalens uppgift att underrätta enskilt barn om en familjetragedi eller underrätta barnet om svåra olyckor/dödsfall i deras närmaste omgivning, finns några punkter att ta fasta på: Den som berättar vad som har hänt bör vara någon som barnet känner tillit till eller har bra relation till. Den som berättar bör ha skaffat sig ordentlig information om när och hur det hela skedde för att kunna svara på frågor. Platsen bör vara ostörd. Berätta direkt och öppet, men med viss inledande mental förberedelse. Undvik tomma fraser. Ha tid med barnet/barnen efteråt, så att reaktioner som kommer kan få Utlopp. Lyssna! Lämna inte barnen/barnet ensamma. Om enskilt barn drabbas så bör de andra barnen i barngruppen så snart som möjligt informeras. Glöm inte att vara minst två vuxna vid ett svårt underrättelsetillfälle i en barngrupp.

23 Åtgärder om barn skadas under tid i barnomsorgen och transport till sjukhus behövs. 1. Kommunens försäkring på barn är en olycksfallsförsäkring (dygnetruntförsäkring) som ersätter målsmans kostnader för läke- och resekostnader, tandbehandling m.m. Se försäkringsbesked! Målsman gör skadeanmälan 2. Målsman underrättas om olyckshändelsen av personalen. 3. Transport till sjukhus beställs hos beställningscentralen, telefon 020/ av personalen. Barnets personnummer och namn lämnas i samband härmed liksom telefonnumret till förskolan. 4. I samband med att transport beställs hos beställningscentralen begärs också ett s.k. mellanskillnadskvitto som redovisar resa, datum och egenavgift (Detta kvitto sänder beställningscentralen till föräldern.) Obs! ingen kontantbetalning. 5. Vid kontakt med sjukhus lämnas erforderliga uppgifter. 6. Patientavgift erläggs av målsman med inbetalningskort eller direkt av förälder om denna är närvarande. 7. Blankett skadat barn fylls i på sedvanligt sätt

24 Kommunikation med barn och ungdomar i sorg och kris (ur Sorg och omsorg Dyregrov Raundalen) Här följer några enkla förhållningssätt för att hantera kommunikationen med barn och ungdomar som befinner sig i sorg och kris: Det är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation - ge åldersrelevant information - undvik abstrakta förklaringar - använd inte uttryck som sömn eller resa för att beskriva och förklara döden. Ge barnen tid att kognitivt hantera situationen: - acceptera frågor och samtal om händelsen - acceptera att samtalen kan bli korta - titta i fotoalbum och minnesböcker - acceptera lekar som är relaterade till händelsen Gör förlusten verklig - dölj inte dina egna känslor - låt barnen delta i ritualer - ställ fram föremål som påminner om den döde (t ex foto och teckningar) Tala om för barnen att det är normalt att de reagerar olika - upplys dem om vanliga reaktioner - avvisa inte deras reaktioner - tala omför dem att det är smärtsamt men nödvändigt att arbeta sig igenom sina känslor - ge dem hopp, men undvik att förringa smärtan. Förslå barnen olika uttryckssätt för känslor, t ex. - teckning, målning, tidningsklipp, - trolldeg, lera papiermache - minnesalbum, utställning, uppsättning av bilder - samtal - rollspel, drama, lek och dockteater Stimulera en emotionell hantering av det skedda: - planera fortsatta aktiviteter inom förskolan och i kamratgruppen.

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2012 Innehåll HANDLINGSBEREDSKAP Rutiner för ökad beredskap vid olyckor Krisgrupp Krisgruppens arbetsgång Förebyggande rutiner vid utevistelse Handlingsplaner

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Krisplan för Nolby/Långareds område. Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Krisplan för Nolby/Långareds område. Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2013-09-30 Krisplan för Nolby/Långareds område Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden All verksamhet i skolor, förskolor, bibliotek, badhus mm drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilagan är tänkt som stöd och information för personal vid Högsby Kommuns skolor och förskolor

Läs mer

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Framtagen av Krisgruppen Fastställd av Claes Lindmark Ulf Nilsson Upprättad den 2003-05-14 Reviderad

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Sedan 2000-07-01 gäller en ny lag, AFS 1999:7, för första hjälpen och krisstöd som stadgar att

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning Version skall verifieras Sista version? Inledning KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM I en idrottsförening kan diverse situationer inträffa där man snabbt måste ha en strikt plan för åtgärder som ska följas.

Läs mer

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA Skriven hösten 2010 Ansvar Krisplanen beskriver hur personalen i Isnäs skola skall agera, om vi i skolan råkar ut för en oväntad kris t.ex. dödsfall, allvarlig sjukdom, svår olycka

Läs mer

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation...

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation... 2012-03-05 Flik 12 TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112 Giftinformation... 33 12 31 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt.....320 100

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Drogpolicy och Beredskapsplan

Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy Selånger FK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser

Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser Krishantering för föreningen Olands Bugg & Swing Handlingsplan vid olycksfall och kriser Fatsställd 17 augusti 2015 1 Innehåll 1. KRISPLANENS SYFTE... 3 2. KRISGRUPP OCH DESS SAMMANSÄTTNING... 3 3. KRISGRUPPENS

Läs mer

Krisgruppen Bjärke enhet

Krisgruppen Bjärke enhet Krisgruppen Bjärke enhet Träffas varje år efter skoluppstarten och ser till så att all information, alla dokument, namn och telefonnummer är aktuella. Beredd på att samlas omgående på aktuell plats (om

Läs mer