hìêí=båäéêö= = píìçáéü~åçäéçåáåö=íáää= = = = = = bå=äêç== îéê=ã êâ~= î~ííéå= çã=ã ååáëâçê=ä~âçã=êìäêáâéêå~= ~î=

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hìêí=båäéêö= = píìçáéü~åçäéçåáåö=íáää= = = = = = bå=äêç== îéê=ã êâ~= î~ííéå= çã=ã ååáëâçê=ä~âçã=êìäêáâéêå~= ~î="

Transkript

1 hìêíbåäéêö píìçáéü~åçäéçåáåöíáää båäêç îéêã êâ~ î~ííéå J çãã ååáëâçêä~âçãêìäêáâéêå~ ~î píáögçåëëçå^ååáâ~e~öëíê ã 1

2 Innehållsförteckning Studieanvisning 1. Ansikte mot ansikte med den svåra olyckan 2. Kristeamets möte med drabbade. 3. Omsorgen får ett mänskligt ansikte. 4. Att gå med dödsbud. 5. Sorgens olika ansikten. 6. Människosynen i den svåra olyckan. 7. Våga möta sanning och känslor. 8. Sorgearbetet som ritual. 9. Alla dessa närgångna frågor. 10. Hjälp till hjälparna. 11. Pressen och etiken. dêìåçäçâ ÒbåÄêç îéêã êâ~î~ííéåòemçåâéíf POMëáÇçê mêáëwsvwj c êä~öw`çêçá~ fp_kvnjtmurjpnujr ïïïkåçêçá~këé 2

3 Djupt berörd, ledsen men inte modlös, till och med glad, så känner jag mig efter att ha mött livsödena i En bro över mörka vatten. Reflexioner, samtal, frågor om hur vi med så skiftande erfarenheter kan gå vidare känns nu angeläget. Avsikten med studiehandledningen är att utveckla vår inlevelseförmåga, medkänsla, äkthet, kärlek och respekt för människovärdet. Min önskan är att ni ska få uppleva det jag har upplevt när ni studerar och arbetar med En bro över mörka vatten. Ett stort tack går till sjukhusdiakon Lennart Björklund, Borås, för sakkunniga synpunkter. Lycka till, önskar Kurt 3

4 Studieanvisning Studiematerialet 'En bro över mörka vatten", vänder sig till alla som arbetar inom räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kyrkan, socialtjänsten m fl. Människor som vill bearbeta och söka förstå de olika mekanismer som sätts i rörelse när vi människor drabbas av oförutsedda händelser. Det kan vara händelser av större eller mindre omfattning och som påverkar både "hjälpare" och mottagare. Studiecirkeln är en arbetsform som bygger på deltagarnas kunskaper och erfarenheter som ni kan spegla i grundbokens och studiehandledningens synpunkter och frågeställningar. Förslag till arbetssätt Tänk dig studiehandledningen som ett dignande smörgåsbord. Det är knappt troligt att du orkar smaka på alla rättema. Det gäller att välja! En del rätter hoppar du över redan från början. Andra smakar du på och tar mer av. Och så finns det naturligtvis de som du aldrig kan få för mycket av. Med andra ord, avsnitten behöver inte läsas i följd. Välj arbetsgång efter gruppens behov och önskemål. Vissa avsnitt kanske ni inte hinner eller orkar med. Till andra kan ni behöva flera sammankomster för att komma igenom. Grundboken En bro över mörka vatten är innehållsrik, här finns mycket bröd att hämta. Här hittar ni mjuka personliga berättelser men även mer faktabetonat "hårt bröd". Tillsammans med egna erfarenheter och slutsatser får ni ett bra "pålägg". Resultatet blir viktiga argument att föra fram i samhällsdebatten. Ni kommer att upptäcka, att mycket av det ni samtalar om berör den offentliga sektorns verksamhet. Här finns många tankar om människan både i den hjälpande funktionen och som mottagare av hjälp. Tillsammans kan studiegruppen bli ett viktigt verktyg för en mer människovänlig offentlig sektor och ett mjukare samhälle. Studiematerial I studiecirkeln behöver varje deltagare ett exemplar av grundboken En bro över mörka vatten" samt denna studiehandledning. Alla sidhänvisningar utan källanvisningar i studiehandledningen gäller grundboken. Pocketupplaga Cordia.. 4

5 Första studiesammankomsten Om deltagarna i studiecirkeln inte känner varandra, bör ni ta ordentligt med tid till att lära känna varandra. Samtala om varför ni vill arbeta med En bro över mörka vatten". Tala om vilka förväntningar ni har på studiearbetet. Planera sammankomsternas uppläggning och innehåll med expertmedverkan och studiebesök. Fördela uppgifter inom gruppen så att all den kompetens som finns i gruppen får komma alla till del. En studiecirkel som består av minst tre personer som träffas under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar. måste uppfylla följande bestämmelser: en studietimme omfattar 45 minuter maximalt tre sammankomster om fyra studietimmar per vecka rekommenderas högst tolv deltagare (undantag ska kunna motiveras pedagogiskt) cirkelledaren ska vara godkänd av studieförbundet 5

6 1. Ansikte mot ansikte med den svåra olyckan Fyra lärdomar, sidan Natten jag aldrig glömmer sidan Möte med Stig, sidan "Det var så overkligt och ofattbart", säger Stig Jonsson om den första reaktionen när budet om olyckan i Måbödalen nådde honom den natten han aldrig glömmer. Samtala om känslor som väcks, när man på detta plötsliga sätt ställs ansikte mot ansikte med den svåra olyckan. Hur tror du att du skulle reagera? Finns erfarenhet i gruppen? Vad betyder egna erfarenheter av en hjälparroll i en svår situation då någon anhörig eller vän drabbats av olycka? På vilket sätt är det till hjälp eller skada att ha ett sådant "erfarenhetsärr? Vad har det för betydelse om "ärret" är nytt eller gammalt? Stig Jonsson hade en tydlig roll som präst och kyrkoherde Kista. Vad är det som är bra eller mindre bra med en tydlig yrkesroll när det gäller insatser vid svåra olyckor? Jämför egna och andras yrkesroller. Kan yrkesrollen bli som Annika Hagström uttrycker det - skydd och pansar? I så fall hur? Samtala om "Stålmanssyndromet". Stänger jag av mina känslor eller kontrollerar jag dem annorlunda, när jag har min "uniform" på? Många av oss har varken erfarenhet eller en klar yrkesroll att falla tillbaka på när det gäller hjälpinsatser vid olyckor. Men viljan att göra en insats finns. Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara denna vilja? Vilka hjälparuppgifter är viktiga för den vanliga människan? När vi är chockade betyder självklart medmänskliga insatser mycket. Det krävs inga kloka psykologiska ord, bara närhet och omtanke. Så enkla medel behövs för att stötta och trösta en människa vid själva chocktillfället att vi lätt glömmer bort dem, säger Kristina Andersson, psykolog vid psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Alingsås. (Titti Thorsell, Alingsås Tidning ) Jämför citatet med råden på sidan Stämmer råden med dina tankar och erfarenheter? Samtala om hur yrkesrollen blir medmänsklig i en hjälpinsats. Om ni i studiegruppen känner varandra sedan tidigare, kan det vara lämpligt att tipsa om medmänskliga hjälparegenskaper som ni ser hos varandra. Skriv ner hur du skulle vilja fungera som hjälpare i en svår situation. Berätta sedan för varandra och sammanställ det ni kommer fram till. 6

7 2. Kristeamets möte med drabbade k~ííéåà~ö~äçêáööä ããéêiëáç~åntjpo cóê~ã íéåãéçëçêöéåiëáç~åprjqr I Stigs och Annikas skildringar möter vi människor som drabbats av en stor sorg och som fått en mötesplats i kyrkan i Kista. Olika yrkesgrupper organiserades spontant och fick stöd av frivilliga. Kyrkan blev en gemensam samlingsplats där alla hjälptes åt. I Norge finns sedan några år en organiserad beredskap med kristeam för stora olyckor och katastrofer. Denna trädde i aktion på ett mycket tydligt sätt vid den svåra bussolyckan. Genom insatser av olika yrkesgrupper, sattes hjälparbetet igång omedelbart och på en bred bas. I Sverige organiseras liknande beredskap med bl.a. psykosociala krisledningsgrupper (PKL-grupper). Kristeam på primärvårdsnivå är inte lika vanliga. Här har frivilliga möjlighet att göra en insats. Samtala om hur studiegruppen kan vara med och utveckla detta lokala arbete. Om arbetsuppgiften för kristeamet anslutet till Alingsås lasarett; "Vår uppgift är att stötta de anhöriga och hjälpa de drabbade vid chocktillstånd och andra efterreaktioner. Det arbetet utför vi tillsammans med barnpsyk, kuratorer från olika avdelningar, kyrkan och socialtjänsten, säger Kristina Andersson på öppenvårdsmottagningen. Hon har katastrof- och krispsykologi som specialitet" (Titti Thorsell, Alingsås Tidning) Samtala om fördelarna med att ha organiserade kristeam. Vilka lärdomar kan vi dra av att arbeta tillsammans som man gjorde i kristeamet i Kista. Kristeam organisationen på Haukelands sjukhus i Norge visade sig fungera bra. Samtala om vilka lärdomar det ger er. Vilken människosyn visar sig hos hjälparna på Haukelands sjukhus. Någon har sagt, "Där inte omsorgen fungerar vid vardagsolyckan, kan vi inte räkna med att den ska fungera vid den svåra olyckan". Hur fungerar vi när olyckan är framme? Hur borde vi fungera vid vardagsolyckan? Tänk er att ni tillsammans utgör ett lokalt kristeam. Planera insatser som telefonkontakter, besök, lokaler, information till anhöriga och kontakter med massmedia. 7

8 3. Omsorgen får ett mänskligt ansikte Fyra möten med sorgen, sidan Han levde bara två dygn, sidan I ovanstående skildringar får vi ta del av vad det betyder att få prata om sin sorg. Att få vara "konstig" och att bli bemött av människor i vården som tar sig tid. Barbro fick prata och vara ledsen på sitt arbete på sjukhuset. "Numera talar Barbro med sina patienter på ett annat sätt. Hon delar med sig av sina egna känslor och hon ger patienterna andra svar på frågorna än tidigare." (Annika Hagström, sidan 41) Låter vi känslor och samtal få den tid de behöver på våra sjukhus och i vården? Samtala om det norska sjukhusets sätt att uppmuntra Barbro när det gällde visningen, "syningen" av hennes omkomne son. Stämmer det som Barbro säger att "t o m på ett sjukhus städar man undan döden? Liktransporter får aldrig förekomma i sjukhusets allmänna delar, utan måste ske i särskilda för ändamålet avsedda korridorer och hissar. Och bårhuset vet inte många var det ligger, för inga skyltar får visa vägen dit eller ens markera platsen. Det är såna saker som gör döden undangömd och osynlig för allmänheten och därav kommer tabut! Det är inte för mycket begärt att sjukvården kunde acceptera och behandla döden för vad den faktiskt är: en del av livet. (Hans Teke, sjukvårdsanställd, insändare i Expressen ) Är det fortfarande så? Göms döden undan och vad kan i så fall göras för att få den mer synlig? Både Barbro och Piglett tyckte att de betedde sig konstigt i sorgechocken. Samtala om vad som är konstigt utan att vara sjukt. Vad uppfattar ni som speciellt viktigt i bemötandet från Pigletts läkare och barnmorska? De flesta i vårt samhälle är säkert angelägna om att vården kommer så nära människan som möjligt. Många försök görs, men ofta frågar man inte dem som arbetar direkt med de vårdbehövande. Tala om hur ni skulle vilja bli bemötta. Ge vården ett mänskligt ansikte. 8

9 4. Att gå med dödsbud Fyra möten med sorgen, sidan Natten jag aldrig glömmer, sidan Kanske känns det inte aktuellt för alla att gå med dödsbud. Trots det blir de flesta av oss tvungna att lämna svåra besked, en del på grund av sitt yrke. Hur det känns att ta emot dödsbud är också en viktig erfarenhet. Oavsett yrke och erfarenheter kan ett samtal kring dessa frågor öka förståelsen för känslor i samband med ett dödsbud. Några korta "kom ihåg" för förmedling av dödsbud, fritt återgett från Medmänniska i tragedin - En rapport om katastrofberedskap, kristeam och kyrkans roll. Kyrkans roll i katastrofberedskapen, dödsbud. J Polisen är ansvarig J Ibland anlitas andra lämpliga, präster, diakonissor m fl. J Uppgifterna måste kontrolleras noga. Inga falska dödsbud får ske. J Andlig och mental förberedelse är viktig, även om den bara blir några minuter. J Ämbetsdräkten utgör ett "identitetskort". J Det är viktigt att kontrollera att man pratar med rätt person. J Om man är obekant är presentation viktig innan man lämnar budet. Meddela sedan att det är en viktig underrättelse och be att få komma m. J Att lämna dödsbud tar tid. Var beredd att stanna upp till 2 3 timmar. J Man bör aldrig lämna den meddelade ensam, utan sällskap. Samtala om ovanstående kom ihåg. Finns det något du vill betona, lägga till eller kommentera på annat sätt? Samtala om vilka känslor ni får när ni tänker er in i rollen - att förmedla dödsbud - att ta emot dödsbud Vilka yrkesgrupper bör ha ansvaret att förmedla dödsbud? Tycker du att man kan förmedla dödsbud per telefon? 1 så fall när och hur? Efter ett olycksfall ville en polisman meddela de anhöriga snarast. Kollegan ville vänta till morgonen. De anhöriga väcktes på efternatten och reagerade med: "ni kunde väl ha väntat till morgonen". Polismannen kände att de handlade rätt som inte dröjde med besked till de anhöriga. Nu efteråt med de anhörigas reaktion kan man diskutera om det var rätt. Åtminstone visar detta hur känsligt och viktigt det är att förmedla dödsbud. Gjorde polismännen rätt eller skulle de ha väntat till morgonen? Vilka synpunkter har ni i gruppen? Till det här har ni kanske egna erfarenheter och exempel som kan lyftas fram. Dela dem med varandra. 9

10 RKpçêÖÉåëçäáâ~~åëáâíÉå cóê~ã íéåãéçëçêöéåiëéç~åprjpv ^ííñ êäçê~ëáííéåç~ä~êåiëáç~åtojtt héêëíáåääéîon êiëáç~åuvjnmt ^ííñ êäçê~ëáåüìëíêìiëáç~ånmujnnr pà äîãçêçéíiëáç~ånosjnpu dä ÇàÉíêçíëëçêÖIëáÇ~åOOQJOOT aéñäéëí~ëçêöéëáíì~íáçåéêîáã íéêápíáöëçåü^ååáâ~ëäéê ííéäëéêiü~åçä~ çãñ ê äçê~êëçã êäçê~íä~êåkfå Öê~Ñ~ääÜ~åÇä~êÇÉíçÅâë çã~ííñ êäçê~ëáåã~âééääéêã~â~kj åö~~î Ç ÇëÑ~ääÉå éä íëäáö~çåüçî åí~çéi~åçê~ãéêî åí~çék ê Ñ ê ^ííçéíñáååëöéãéåë~ãã~ã åëíéêáëçêöéåëçäáâ~ñ~ëéêíóåâëçéñäéëí~éñééêíéêî~ê~ îéêéåë çãkp~ãíáçáöíîéíîáiëçãpíáöëâêáîéêxòüà äééåã ëíéî~ê~áåçáîáçìéääí~åé~ëë~çòk^ää~êé~öéê~ê ìíáñê åëáåééêëçåäáöüéíiî~ê~ííäóñí~ñê~ãëáå~éöå~éêñ~êéåüéíéêçåüëáííë íí~ííë êà~é Kqî ééêëçåéêë êàéêáåíéé ë~ãã~ë ííi îéåçãëçêöéêé~âíáçåéêå~ü~êäéê êáåöëéìåâíéêlëáçktrj UOFK läáâüéíéêñáååëçåâë áä~êåëçåüîìñå~ëë íí~ííë êà~k _~êåçåüëçêöiëáç~ånnsjnor k êéííä~êåç êiëáç~åtujuu s~çëâéêáåçãñ~ãáäàéåiëáç~åumjuo s~ç êéåâêáë\ëáç~åotmjotp p~ãí~ä~áëã ÖêìééÉêçãçäáâ~ëçêÖÉëáíì~íáçåÉêÑê åpíáöëçåüléääéê^ååáâ~ëëâáäçêáåö~êk cìåçéê~âêáåöñ äà~åçéñê Öçê J sáäâ~â åëäçêçåüêé~âíáçåéê êöéãéåë~ãã~üçëë êà~åçé\ J s~ç êìåáâíáî~êçéê~ñ~ääéí\ J s~ç êëééåáéääíëî êíáêéëééâíáîéëáíì~íáçå\ J cáååëçéíäàìëéìåâíéê\ J eìê î~êîáä ëíî êéãé~íáiáåäéîéäëéñ êã Ö~IãÉÇÇÉÇê~ÄÄ~ÇÉáÇÉëë~ëéÉÅáÉää~ ëáíì~íáçåéê\ c êçéä~ñ~ääéåáçéåëíçê~öêìéééåë ~ííñäéê~çäáâ~ëçêöéëáíì~íáçåéêñáååëêééêéëéåíéê~çék p~ãí~ä~çãçåüë~ãã~åëí ääéê~áåëáâíéêáöêìéééå 10

11 6. Människosynen i den svåra olyckan j ååáëâ~å êéåüéäüéíiëáç~ånqnjnqr "Människan är en helhet", hävdar Stig Jonsson. Som kontrast till det tänkandet säger han vidare: "Sjukvården idag är starkt specialiserad. Tid måste beställas hos olika experter för att vi skall få hjälp till hela vår person; ande, själ och kropp. Det är inte hela människan vi tar hand om utan bara sektorer hos henne." (sidan ) Håller ni med Stig om att "det kan vara förödande for den som är i akut behov av hjälp"? Vad kan göras för att motverka denna specialisering? Vad anser ni om Dr Forstr nens tankar att kombinera kunskap och teknisk utveckling med "likhet, närhet, gemenskap och trygghet"? (se sidan 143) Är sjukhuskyrkan en viktig länk i kedjan av omsorgspersonal? Motivera ditt svar. Ska kyrkan vara med i fler liknande sammanhang? FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla i en anda av broderskap. Artikel 2 Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller annan ställning i övrigt. Sätt er i grupper tre och tre och samtala om den människosyn som ligger till grund för FN:s deklaration. Vilken människosyn bygger bibelverserna nedan på? Vilka konsekvenser får vår människosyn... - i arbetet? - i vårt handlande i möten med människor i olika livsfaser? - i vår kontakt med människor överhuvudtaget? - i vår syn på kyrkans roll? Hur har svenskens syn på ett människoliv förändrats de senaste 20 åren? Vilka faktorer kan tänkas ligga bakom förändringen? Vilken människosyn bör styra omsorgen omhändertagandet vid en svår olycka? Formulera er i några punkter. Bibelverser ur Psaltaren: När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna, du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att 11

12 du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Ps 8: Våga möta sanning och känslor Fyra lärdomar, sidan Håller jag på att bli tokig, sidan Att söka efter svar, sidan Jag bara gråter, sidan Omsorg om sorg, sidan Möte med Stig, sidan "Ett naturligt försvar för en chockad människa är att avskärma sig från sina känslor och från verkligheten. Det betyder att man har svårt att ta emot den information som ges; därför måste den oftast upprepas många gånger." (Titti Thorsell, Alingsås Tidning ) Inte nog med att informationen måste upprepas, den måste vara sann också. "Att dölja verkligheten av barmhärtighetsskäl är det mest obarmhärtiga som kan ske." (Stig Jonsson, sidan 167) Är sanningen så viktig för en sund sorgereaktion? I så fall varför? Vi märker också hur viktigt det egna sökandet efter sanning är, att själv få ställas inför verkligheten, sanningen, genom att se den döde, besöka olycksplatsen m. m. Hur kan vi stödja detta? Vad utmärker informationen som gavs i Norge? Vem ska avgöra vad som ska meddelas i en katastrof situation? Berätta om egna erfarenheter av brist på information samband med sorg. Formulera hur du skulle ha velat ha det istället. Vilka tankar får ni, när ni läser om visningen av de döda Norge? Vad tror du styrde TV-aktuellts motiv att ställa in reportaget från jordfästningen i Kista kyrka? Omsorg om de sörjande, rädsla för egna känslor eller något annat? Hur ska vi gå tillväga för att hjälpa varandra att visa känslor i sorgen? Formulera era tankar tillsammans. Ger vi tillräckligt med tid i dagens samhälle för människors behov av att arbeta sig igenom sanningssökande och känsloutlevelse? 12

13 8. Sorgearbetet som ritual Fyra lärdomar, sidan 14 Att söka efter svar, sidan Sommarlandet sidan Möte med Stig, sidan Journalisten Anne Johansson: "Fredagen den 28 april förlorade Marie-Louise sin man och två barn i en flygolycka." Vid hennes sida i sorgearbetet fanns läkaren Harriet Otterloo. Anne skriver vidare: "Harriet, som medger att hon tidigare varit skeptisk till alla ritualer som är förknippade med en begravning, tycker att det är en oerhört viktig ceremoni. Jag behövde vara med om en så stor begravning för att lära mig vad dessa traditioner egentligen betyder. Det behövs som hjälp för alla oss som är kvar... Vi får inte värja oss för att ceremonin kan vara uppslitande. Det är ju faktiskt det som är meningen, vid begravningen skall sorgesåret vara öppet för att sedan kunna läkas på rätt sätt." (Göteborgs-Posten ) Stämmer era erfarenheter med Harriets? Samtala om vad ritualer betyder för er. "Mitt i sorgen är kyrkan symbol bärare också för hoppet. Kyrkan är ett ställföreträdande hopp det hopp den drabbade själv inte kan känna finns ändå representerat i kyrkans närvaro. Kyrkan kan ibland också få rollen av en syndabock; någon som får stå till svara för alla frågor, all klagan och bitterhet' ("Diakonin i tragedin" under rubriken: Kyrkans roll i katastrofberedskapen, varför behövs kyrkan i katastrofberedskapen?) Samtala om vilka känslor ni har för kyrkan som symbolbärare? Berätta om minnesvärda begravningar ni varit med om. Vad utmärkte dessa stunder? Berätta om negativa erfarenheter från begravningar. Vad var fel? Tänk igenom din egen begravning. Såhär skulle jag vilja ha min begravning. (Formulär att fylla i, finns att hämta på begravningsbyråerna.) "En djupt gripande sorgeakt hölls av prosten Tor Gösta Hake från Oslo vid det eldhärjade skrovet Scandinavian Star i Köpenhamn på söndagsförmiddagen. Trehundra anhöriga till fartygskatastrofens offer fanns på plats. Ett kors i vita rosor och liljekonvalj symboliserade framtiden och hoppet." (Bild text, Lars Helgen, Göteborgs-Posten ) Hur uppfattar ni kyrkans engagemang med ritualer vid olycksbåtar, olycksplatser och liknande? Formulera och sammanställ hur ni ser p& kyrkans uppgift med ritualer vid dessa platser. Vilka tankar får ni när ni Läser om "sommarlandet"? 13

14 9. Alla dessa närgångna frågor Fyra möten med sorgen, sidan Han levde bara två dygn, sidan Religionens roll i krisen, sidan Frågan om mening, sidan Det finns ingen död, sidan Hopp och lidande, sidan "Frågan om livsåskådning blir särskilt aktuell i samband med stora händelser i livet, som sorger och glädjeämnen?' (Stig Jonsson, sidan 202) Trosfrågor blir extra ömtåliga i kriser, vid den svåra olyckan och katastrofen. Här kan vi inte klampa på hos den/de drabbade hur som helst. Stig bryter bort korset, den heligaste kristna symbolen, från den judiske mannens kistlock med motiveringen: "Kristus tvingar aldrig någon under sitt kors... jag visar gärna det som ger mig trygghet utan att tvinga på den sörjande min tro.., genom den respekt som visas uppstår en naturlig dialog om livsfrågorna" (sidan ) Hur uppfattar ni Stigs handlande när han som präst bryter bort korset? Är förankring och trygghet i egen tro viktig för att kunna möta människor med annan livsåskådning? Hur får vi denna förankring? Blir det alltid krystat när man ska tala om livsfrågor, eller finns det en naturlig dialog? Hur blir den dialogen naturlig? Cyndee Peters blev förbannad på Gud. (sidan 39) Känner ni igen er? På vilket sätt? Hur uppfattar Gud våra förbannelser? Läs hur bibelgestalten Job uttrycker sig: Då tog Job till orda och förbannade den dag han blev född. Han sade; Må den dag då jag föddes förintas, den natt då man sade: Ett gossebarn! Job 3:1 3 Piglett kände inte att hon ville förbanna Gud för det som hänt. Kan ni känna igen er i hennes känslor? På vilket sätt? Frågan varför" är vanlig vid svåra händelser. Vilka tankar får ni inför följande frågor: Varför drabbas snälla, vanliga människor? Varför är lidandet så orättvist fördelat? Varför drabbas unga som bara börjat livet? 14

15 Stig ger en beskrivning av Jobs väg fram till hopp och förtröstan. (sidan ). Samtala om hur vi kan känna igen oss i Job. Ska vi ge mer plats för livsåskådningsfrågor vid svåra olyckor och krissituationer över huvudtaget. I så fall hur? 10. Hjälp till hjälparna Natten jag aldrig glömmer, sidan 17 Hjälp till hjälparna, sidan "Det är psykiskt påfrestande att utföra ett effektivt arbete mitt i gråt och smärtfyllda skrik bland döda och svårt skadade." (Stig Jonsson, sidan 19) Uppföljningssamtalen bland yrkesmän sker spontant, men även organiserat under ledning av utbildad personal ("debriefing"). Brandmän efter Scandinavian Star-olyckan: "kamratstödet viktigast.. Det här med att bearbeta vad som har hänt sköter vi automatiskt... Det snacket brukar vi ta i bastun eller köket." Till skillnad från det spontana snacket är alla berörda med vid det organiserade mötet: Det finns alltid de som inte har lika lätt att prata av sig, och för dem är det viktigt att det ges tillfällen där alla träffas. Det får inte bli så att ett gäng psykologer kastar sig över ett gäng oförberedda brandmän. Då fungerar det inte alls. Det ska fungera som ett kamratstöd, men med någon som är lite mer utbildad än de andra-" (Susanne Selin, Göteborgs-Posten ) Finns det likheter mellan den anhöriges sorgreaktioner och insatspersonalens känslor? I så fall vilka? Är den galghumor som förekommer bland räddnings- och hjälparpersonal bra eller dålig? Bör debriefing ledaren vara en av gänget eller utifrån? Hur ska eftersnacket organiseras för den frivillige hjälparen som saknar den professionelles stödorganisation? Vilka personliga egenskaper bör en bra debriefing ledare ha? Samtala om lyssnandets konst när det gäller eftersnack. "Skövde brandstation är först i landet med att ha egen präst. Den nye husprästen heter Clas T. Björnram. Hans uppgift är att ge stöd åt räddningspersonalen i deras arbete som många gånger innehåller svåra situationer." (Kerstin Svensson, Kyrkans Tidning nr 29/ ) Claes har en tjänst med fyra timmar i veckan på brandstationen. Är det en tjänst som normalt borde finnas hos dem som arbetar med räddningsarbete? 15

16 11. Pressen och etiken Pressen och etiken, sidan Möte med Stig, sidan Annika Hagström skriver om Stig Jonsson: Han fick mig att förstå att man aldrig kan lämna sin moral, sitt privata jag och gå in i en yrkesroll med andra normer. Men det är ju precis vad vi journalister gör. Vi ringer upp anhöriga till omkomna och ber om foto, vi går nära med kameran för att se en tår på kinden, vi ställer ut andra människors lidande till beskådande. (Sidan 304) Samtal om vilka krafter som styr journalisternas handlande Hur kan vi som mediakonsumenter påverka massmedia till en sundare journalistik? Hur balanserar vi yttrandefrihet och den enskildes integritet? Hur reagerar ni inför kvällstidningarnas rubriker och löpsedlar? Har ni själva drabbats av pressen? Samtala om era erfarenheter. Vilka etiska normer ska styra massmedia? Formulera era tankar. Tag kontakt med någon journalist och jämför med de etiska normer som denne fått i sin utbildning. 16

17 Anteckningar

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Värdigt liv och välbefinnande

Värdigt liv och välbefinnande Värdigt liv och välbefinnande Om värdegrunden för äldreomsorgen Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola Något om värdegrundens kulturella sammanhang Värderingsförändringar

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet När livet krisar.. - En liten handbok i att ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell Utdrag ur: Det pågår psykiskt och fysiskt våld mot mammor och barn i många hem. Våldet är ett allvarligt hot mot mammors och barns liv och välbefinnande. Den här skriften ger inblick i hur mammor och barn

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual Krisplan Norsjövolleyboll Manual 1 KRISHANTERINGSPLAN I NORSJÖVOLLEY. 1. INLEDNING Att vara ledare i en klubb, i så väl styrelse som tränare i ett lag innebär ett stort ansvar för andra människor, inte

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Ledarskapet i vården spelar en avgörande roll för att skapa en vård som utgår från individens

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer