Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum"

Transkript

1 Søren Aabye Kierkegaard ett 200-årsjubileum av karin linnell Søren Kierkegaard ( ), dansk filosof, författare och teolog, levde hela sitt liv i Köpenhamn förutom fyra korta vistelser i Berlin, två resor till Jylland och en avstickare till Sverige. Kierkegaard var förlovad knappt ett år med Regine Olsen och levde hela sitt korta liv på avkastningen av faderns förmögenhet, vilket också finansierade utgivningen av alla hans böcker. Nu slår danskarna på stora trumman för sin världsberömde nationalhjälte Søren Kierkegaard. Ett slående exempel från nätet lyder: I 2013 markeres Kierkegaards 200-års fødselsdag hele verden rundt under titlen Lidenskabernes tænker. Man menar från danskt håll att arvet efter den store filosofen bör ha en central plats i den moderna människans medvetenhet. Målet är att alle gymnasieelever skal stifte bekendtskab med Kierkegaards tænkning. Detta borde vara ett självklart mål då Søren Kierkegaard är känd i Japan, Turkiet, Rumänien och många andra länder runt vårt klot. Han är och förblir en av Nordens allra mest etablerade och utan all jämförelse mest inflytelserika filosofer. Man förstår livet baklänges men måste leva det framlänges Det torde vara ytterst få som på ett så radikalt sätt har gjort sin stämma hörd vid sin egen begravning. Vid Kierkegaards välbesökta jordfästning, vilken högtidligt förrättades av Stiftsprosten Tryde, avbröt Kierkegaards systerson Henrik Lund ceremonin på 38 Signum 3/2013

2 ett modigt och stilenligt sätt och protesterade högljutt å sin morbrors vägnar mot detta med pukor och trumpeter iscensatta gyckelspel. Henrik vittnade kraftfullt om att Søren inte hade velat ha det på detta sätt, ett påstående som ingen närvarande egentligen kunde betvivla. Detta tilltag, vilket på den tiden var något oerhört, fick till följd att Henrik fick böta hela 100 riksdaler. Vad hade då föranlett detta oerhörda tilltag? Vad var det som skakade de församlade begravningsgästerna? Varför fick de inte i lugn och ro hedra den som skulle komma att bli Danmarks stora nationalhjälte, erkänd långt över gränserna, över hela världen? För att förstå dramatiken bakom denna provokation måste man börja med att se bakåt i Kierkegaards livshistoria. Det hela tog sin början den 5 maj 1813 då familjen Kierkegaard utökades med ännu en son som kom att bli nummer sju i syskonskaran. Köpenhamnaren Det är inte lätt att skriva en biografi över en person där de yttre händelserna är så begränsade i antal. Det komplicerade förhållandet till fadern är naturligtvis mycket känt och hans korta förlovning med den unga Regine har blivit analyserat både på längden och på tvären utan att egentligen några slutsatser kan presenteras, bara rena spekulationer. Faktum är dock att fem av syskonen dog kort tid efter varandra. Dessa plötsliga dödsfall kom att vila tungt över fadern Michael Pedersen Kierkegaards axlar eftersom han tolkade det som ett straff från Gud. Fadern hade i sin ungdom, då han lidit ont som fårvaktare på den Jylländska heden, förbannat Gud för den situation han befann sig i. Att han senare genom lyckliga omständigheter under bankkrisen 1813 hade satsat på de enda värdepapper som inte hade minskat i värde, de kungliga obligationerna, kom att leda till stora religiösa anfäktelser. Han var därefter en ekonomiskt oberoende man vilket kom att få stor betydelse för den son som alldeles snart skulle börja sin levnadsbana. Denne son som döptes den 3 juni 1813 och fick namnet Søren Aabye kom således att växa upp i ett välbärgat hem. Sin radikalitet vittnar han själv om då han i tjugoårsåldern i sin dagbok skrev att han sökte den idé som var värd att leva och dö för. Det är helt adekvat att kalla Kierkegaard en inbiten köpenhamnare. Till skillnad från många som vid denna tid var stadda vid kassa, och med dessa medel utforskade världen, var han motsatsen till en globetrotter. Visserligen tog han ofta åkturer med häst och vagn i Nordsjälland, och kunde vid dessa tillfällen hamna ända uppe i Gilleleje, men huvudsakligen rörde han sig hemmavid. Ofta rörde han sig ute i gatuvimlet på dagarna och talade med dem han mötte samt lyssnade på samtal som gav idéer till hans filosofiska analyser. På kvällarna, berättas det, att man kunde se honom från gatan genom de upplysta fönstren vid sin pult, skrivandes till långt in på natten. Dagarna gick sålunda i en regelbunden lunk i en flitig arbetsam tillvaro. Författaren Då Kierkegaard år 1855 avled vid 42 års ålder efterlämnade han ett gigantiskt skriftligt material. Hyllmeter efter hyllmeter av djuplodande teologiska, filosofiska och skönlitterära skrifter samt utöver detta åtskilliga volymer av dagboksanteckningar. Ett grundord hos Kierkegaard, som av många anses vara en pessimistisk filosof, är ordet glädje. I de uppbyggliga talen är glädjen oftast det övergripande temat. Människan hänvisas som i evangeliet till att lära av markens liljor och av himlens fåglar deras konst att vara närvarande i det närvarande, medan människan oftast löper in i en framtid som ännu inte är realiserad eller blir fast i en dåtid som inte går att förändra. De böcker som är mest intressanta ur ett kristet perspektiv och översatta till svenska är: Stadier på livets väg, Fruktan och bävan, Kärlekens gärningar och Inövning i kristendom. Samtidigt med dessa verk gav Kierkegaard också ut Uppbyggliga tal. Under året 1855 gav han ut nio artiklar i tidskrif- Signum 3/

3 ten Fædrelandet med titeln Øieblikket. I Kierkegaards filosofi är ögonblicket antingen tidens atom och därmed det tommaste av allt, det förbiilande, ett flyktande moment (lat. movere) eller också är ögonblicket evighetens atom och därmed det mest avgörande av allt. Ingen människa kan uppleva evigheten men alla och envar kan uppleva ögonblicket och om ögonblicket är evighetens atom är vartenda ögonblick avgörande. Varje ögonblick betyder nya möjligheter till förverkligande. I Stadier på livets väg gör Kierkegaard en beskrivning av tre olika existensmöjligheter som uttrycks estetiskt, etiskt och religiöst. För Kierkegaard var Mozarts Don Giovanni urtypen för det estetiska. Ständigt på väg. Ständigt i rörelse efter njutning. Ständigt på jakt efter någon att förföra. Etikern däremot har plikter, ansvar och allvarets tyngd i sin personlighet. Det är dock det religiösa som är eftersträvansvärt för Kierkegaard att göra hiin Enkelte (den enskilde) uppmärksam på. De estetiska texterna använder Kierkegaard på ett sofistikerat sätt i syfte att förföra människan in i det religiösa stadiet. Med dess hjälp vill han bringa läsaren i en sådan rörelse att han kastas huvudstupa in i den religiösa kategorin utan att förstå vad som har hänt med honom. Religionens förhållande till etiken är något som också behandlas i Fruktan och bävan. Då Abraham i lydnad är beredd att offra Isak upphäver han det etiska och agerar efter det direkta tilltal från Gud som han erfarit. Det är viktigt att uppmärksamma att det är av kärlek Abraham är beredd att återlämna löftets son som han fått som gåva från Gud. I Kärlekens gärningar, som av många anses vara ett av Kierkegaards mest betydelsefulla verk, ges en beskrivning av den människa som han menar verkligen är kärleksfull. Den kärleksfulle utmärks av att han förutsätter att kärlek också finns i den andra människans hjärta. Just denna förutsättning av kärlek hos den andre är till uppbyggelse. Inget annat kan i egentlig mening vara till uppbyggelse. Kärlek är den egenskap med vilken man är till för en annan. Det är enligt Kierkegaard viktigt att betona att kärlek inte är en egenskap som någon kan ha för sig själv. Detta till skillnad från till exempel den begåvade som faktiskt kan behålla sin begåvning för sig själv och förutsätta att alla andra är obegåvade. Likaså kan den moraliske, utan att hamna i en logisk motsägelse, hävda att alla andra är omoraliska. Men om den kärleksfulle skulle hävda att alla andra är kärlekslösa och att hon eller han är den enda som är kärleksfull så är det en logisk motsägelse. Just genom påståendet avslöjar personen sin kärlekslöshet därför att kärlek alltid är att förutsätta kärlek. Detta att den talande kommer i en motsättning till sin egen utsaga kan för den drabbade vara mycket provocerande. Det naglar fast ve derbörande i ett hörn och han/ hon kommer liksom att falla på eget grepp. Sanningen blir så att säga uppenbarad och avslöjandet kommer från den egna inställningen till det sagda. Kierkegaard var sannerligen en farlig motståndare för dem som vågade sig in i dylika diskussioner och sannolikt väckte det en hel del agg hos den som blev genomskådad. Den oinitierade ställer sig kanske frågan om man måste vara särskilt lärd eller filosofiskt bevandrad för att kunna förstå Kierkegaards verk. På denna fråga svarade den kände danske Kierkegaardsforskaren professor Niels Jørgen Cappelørn på följande sätt: Kanske kan vissa av Kierkegaards texter vara svårtillgängliga för gemene man men långt ifrån alla. Det viktigaste är att man som läsare är beredd att sätta sitt liv på spel. Detta torde vara ett högst adekvat svar då allvaret i det tilltal som möter läsaren är ytterst påtagligt. Som läsare blir man många gånger förbluffad över hur man blir träffad rakt in i den egna existensen som om Kierkegaard talar till just mig, eller som Cappelørn uttryckte det: Han känner mig ju inte och ändå är det mig han talar om. Texten sätter existensen i rörelse och berör på ett sätt som man nästan inte tror är möj- 40 Signum 3/2013

4 ligt. Varat får en tyngd som ger mening åt tillvaron vilken annars, som Milan Kundera uttrycker det, tenderar att bli olidligt lätt. Det mest fascinerande är dock att på samma gång som texterna har en enorm tyngd ger de samtidigt genom sin uppbygglighet en oändlig lättnad. Utmärkta exempel på detta är Kärlekens gärningar och alla de uppbyggliga talen. Existentialisten Kierkegaard, som av många anses vara existentialismens fader, kan med rätta erhålla epitetet valets profet. Valets betydelse och frihetens möjlighet är fundamentala begrepp hos Kierkegaard. Vad som dock främst har kommit att förknippas med Kierkegaard är hans aldrig sinande iver och innerliga engagemang för Hiin enkelte, den enskilde som han med Glæde og Taknemlighed kalder min Læser. Hiin enkelte utgör för Kierkegaard ett grundbegrepp, en kategori, som är helt avgörande, dels för varje existerande människa, dels för hela kristendomens framtid. Hiin enkelte kan utsägas om var och en som kan säga jag om sig själv och som är medveten om sig själv som just en enskild individ. Kierkegaard varnar den enskilde för att hasta till mängdens tummelplats där larm och skrik råder och där det kanske omedelbart känns gott att vara för den som försöker glömma sig själv, men där det är förödande att bli kvar för den som söker finna sig själv, sin bestämmelse och ett egentligt liv. Kierkegaard riktar uppmaningen direkt då han i sina uppbyggliga tal vänder sig mot sin läsare med frågan: om Du lever saaledes, at Du er Dig bevidst at være en Enkelt? Ytterligare en fråga som Kierkegaard med hjälp av sina uppbyggliga tal vill få envar uppmärksam på är frågan om jag strävar efter att bli ett med mig själv. Att i sanning vilja det goda är att vilja vara ett en enhet i sig själv. Kierkegaards beundran för Sokrates lär vara ett välbekant faktum för alla Kierkegaardläsare. Sokrates, som kommit att kallas antikens enfaldigt vise, inte i betydelsen lite efterbliven och dum utan i betydelsen att vara ett med sig själv. Ett entydigt, sant och äkta sätt att vara utmärker den enskilde som är i sanningen. Det är således väsentligen individens förhållande som antingen är entydigt och sant eller tvetydigt och osant. Tvetydigheten utmärker en individ som i förhållande till sig själv är osann. Intressant i sammanhanget är att grundbetydelsen av det hebreiska ordet Satan är den som splittrar allt. Kierkegaard beskriver på följande sätt det tvetydiga maktspel som Satan representerar: Satan er, hvor der intet Tvetydigt er, afmægtig, Fristelsen er, hvor der intet Tvetydigt er, afmægtig som Fuglefængeren med sin Snare, naar der ikke er Fugl at opdage: men blot den mindste, mindste Glimten af det Tvetydige, saa er Satan stærk og Fristelsen fangende; og skarpsynet er han, han den Onde, hvis Snare hedder Fristelse, og hvis Bytte hedder et Mennesker Sjel. Det avgörande är alltså att vara entydig, att vara ett med sig själv genom att förhålla sig i sanning till sig själv. Hjertets Reenhed er at ville Eet skriver Kierkegaard. Vidare menar han att det goda och det sanna är ett och detsamma. Den som i sanning endast vill ett, han kan endast vilja det goda. Den som endast vill ett, när han vill det goda, han kan endast vilja det goda i sanning. Att välja att vara i ett entydigt förhållande till sig själv innebär alltså inte endast att vara i sanning utan också på samma gång att vara i förhållande till det goda. Detta resonemang är helt i enlighet med Augustinus påstående Älska och gör vad du vill då den som verkligen älskar, är sann och vill då oavkortat det goda. Lika mycket som Kierkegaard uttryckte sin beundran för Sokrates lika mycket uttryckte han sin kritiska hållning till Hegel. Hegel var den dominerande filosofen i Kierkegaards samtid och hans filosofiska system var högt skattat av de flesta som hade något att säga till om. Särskilt den hegelians ka filosofins dominans i den danska statskyrkan var något som Kierkegaard skulle kom- Signum 3/

5 ma att med alla medel bekämpa. Kierkegaard menar att Hegel med sitt systembygge gör anspråk på att förklara allt och då tappar bort det obestridliga faktum, att han själv som subjekt befinner sig innanför systemet och av den anledningen inte kan uttala sig objektivt om helheten. I sin encyklika Fides et ratio menar Johannes Paulus II att filosofins typiska frestelse är att förnuftet förhäver sig. Tron däremot renar förnuftet från förhävelse. Kierkegaard nämns i encyklikan som en av vår tids filosofer som brännmärker sådan förhävelse. I stället framhäver han ödmjukt och modigt att uppenbarelsen är en nödvändighet för att lösa till exempel ondskans och lidandets problem samt frågan om livets mening. Kierkegaards författarskap kan därmed sägas vara ett exempel på vad Johannes Paulus II menade vara ett kristet sätt att filosofera, en filosofisk spekulation som föds i dynamisk samverkan med tron. Den stridande Utifrån de ståndpunkter som ovan har redovisats som Kierkegaards ställningstagande är det inte svårt att föreställa sig att han i sin samtid mötte mycket motstånd. Hans hållning var helt enkelt alldeles för provokativ, speciellt för dem som ville se bort från absoluta ställningstaganden och avgörelser i sitt liv. De som blev provocerade var naturligtvis inte gemene man (de flesta kunde inte läsa och långt mindre förstå vad han menade) utan det var de intellektuella och kyrkans män, eftersom mycket av författarskapet var av kristen karaktär. En utlösande faktor till vad man betecknat som kyrkostriden var biskop Martensens minnestal över biskop Mynster. I och med det utträder Kierkegaard ur statskyrkan, år 1854, och började skriva en rad artiklar där han kritiserade prästerskapet och manade till en återgång till vad han menar urkristna krav. Kierkegaard, som under sin författartid varit bekymrad över att han bara existerat i tankens värld, kan nu sägas gå från tanke till handling; han träder i existens. Han satsar därmed hela sin innerlighet i en kamp för det han sant och äkta tror på. Vad som höggradigt hade upprört Kierkegaard var att Martensen i sitt minnestal karakteriserat Mynster som ett sanningsvittne, ett av de verkliga sanningsvittnena. Detta påstående blev för mycket för Kierkegaard och han ifrågasatte med skärpa i en artikel om detta verkligen kunde vara med sanningen överensstämmande. Ett sanningsvittnes liv borde väl, menade Kierkegaard, vara obekant med allt som hade med njutning att göra, däremot från början till slut vara invigt i allt som heter lidande. Ett sanningsvittne blir utsatt för hat och hån för att till sist bli tillintetgjort. Mynster hade tvärtemot detta skildrat en kristendom som suddar ut, beslöjar, förtiger och utelämnar något av det mest avgörande kristna, nämligen det som faller oss människor obekvämt, det som vållar oss ansträngning, det som hindrar oss att njuta av livet. Vidare hade han nogsamt förtigit det om att dö bort från sig själv, om frivillig försakelse, om att hata sig själv, om att lida för läran. Kierkegaard sparade inte på krutet då han vidare menade att Martensen å sin sida hade gjort sig skyldig till att leka kristendom likt barnet som leker soldat, en lek som tar bort farorna och behåller fördelarna. Martensen hade lekt leken att Mynster var ett sanningsvittne och därtill ett led i den heliga kedjan. Artikeln avslutades med att beskriva Mynster som i hög grad världsklok, men svag, njutningslysten och endast stor som deklamatör. Det var särskilt det sista som upphetsade borgerskapet emot Kierkegaard. Artikelns verkan på allmänheten var förlamande. Man visste inte hur man skulle reagera. Vissa menade att Kierkegaard bara ironiserade, andra menade att han hade blivit galen. Martensen själv försvarade sig med att sanningsvittne inte behöver betyda blodsvittne, att tiderna och gåvorna är olika. Kierkegaard brydde sig emellertid inte om vad angriparna sade utan fortsatte utan hänsyn med ytterligare artiklar. Han var 42 Signum 3/2013

6 emellertid förvånad över den låga kvaliteten i de protester som förekom. Han utvecklade därmed sin anklagelse till att gälla hela den bestående kyrkan. Han menade att den kristendom som förkunnades i statskyrkan var ett försök att narra Gud, att den hade förvandlat det som är en lära om lidande och att dö bort från världen till något man kunde avancera med och tillägna sig en hög lön genom. Kierkegaard varnade församlingen för att delta i den offentliga gudstjänsten. Han skrev: Vem du än är, hur ditt liv förövrigt är, min vän därigenom att du låter bli att ta del i den offentliga gudstjänsten sådan den nu är har du alltid en skuld, och en stor skuld mindre: du deltar icke i att hålla Gud för narr genom att kalla nya testamentets kristendom vad som icke är nya testamentets kristendom. De nio artiklar som Kierkegaard gav ut 1855 i tidskriften Fædrelandet och som han gav titeln Øieblikket avslutade striden mot kyrkan och kom också att avsluta hans eget liv. Gravsättning på Assistents kirkegaard i Köpenhamn Den 2 oktober år 1855 svimmade Kierkegaard och föll ihop på gatan. Han fördes till Frederiks Hospital där han avled den 11 november. Det har aldrig blivit klargjort vad som orsakade hans död. Sjukhusets journaler ger mycket diffusa och otydliga besked. Efter begravningsakten gravsattes Kierkegaard i familjegraven ute vid Assistents kirkegaard. På hans gravsten är följande vackra psalmvers av Brorson inristad vilken hade vunnit hans hjärta. Det er en liden Tid Saa har jeg vunden, Saa er den ganske Strid Med Eet forsvunden, Saa kan Jeg vhile mig I Rosensale Og oafladelig Min Jesum tale. Av Kierkegaards förmögenhet fanns det vid hans död endast kvar så mycket att omkostnaderna för sjukhusvistelsen och begravningen kunde betalas. I övrigt fanns några möbler, en boksamling och några flaskor vin. Epilog Ironiskt nog slutade alltså Kierkegaards liv i en hyllning som han väl själv aldrig hade kunnat drömma om. Hade inte hans systerson Henrik Lund tagit mod till sig och protesterat mot hela tillställningen, som var näst intill absurd utifrån vad som hade hänt, så skulle allt ha omslutits i ett för de närvarande rosenrött skimmer. På det sättet besannades dock Kierkegaards tes om att den profet som i sin samtid är förföljd och illa tåld efter sin död höjs upp som något stort och eftersträvansvärt. När man har vederbörande på avstånd är det lättare att handskas med honom då man slipper hans irriterande kommentarer, som kan avslöja det man inte vill ska bli uppenbart. Om man bara kan ställa sig utanför, vara på avstånd och förhålla sig objektivt blir det hela med ens något nästan angenämt. Eller som Kierkegaard själv skriver i sista numret av Øieblikket, som kom ut en kort tid före hans död. Docenterna, dessa ädla män som docerar kristendom; som bygga profeternas gravar, objektivt föredra deras lära gör de härligas lidande och död till profit, men själva naturligtvis genom hjälp av det lovprisade hålla sig u tanför, långt borta från allt vad som på det avlägsnaste sätt kunde likna det att lida med de härliga, eller som man skulle ha kommit att lida om man i samtidighet hade erkänt de härliga för vad de voro. En lärdom vi alla kan dra av Kierkegaards mission är att samtidigheten är det avgörande och att sanningsvittnet visar sin äkthet genom att entydigt vara i sanning. Signum 3/

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon Att finna sig själv utifrån Kierkegaard 2013 Frank Lorentzon Kierkegaard (1813-1855)!! Livet förstås baklänges, men måste levas framlänges En förfader till existentialismen Fokus på människan och hennes

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Den helige Ande, Herren och Livgivaren

Den helige Ande, Herren och Livgivaren 7 Den helige Ande, Herren och Livgivaren Niceanska och på den helige Ande, Herren och Livgivaren,som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14,

Vindkraftverkens predikan. Hes 37:1-14, 1 12 03 11 Vindkraftverkens predikan Hes 37:1-14, Vi har mycket omkring oss som är ganska självklart och som man kan se många gånger utan att det är mer än att vi i bästa fall konstaterar att det finns

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Tunadalskyrkan Kom till mig. Matt 11:28-30

Tunadalskyrkan Kom till mig. Matt 11:28-30 1 Tunadalskyrkan 13 09 08 Kom till mig Matt 11:28-30 1990 hittade jag en andakt i en kristen tidning, som jag sedan sparat eftersom den berörde mig så mycket. Den är skriven av Lena Bergström i Skellefteå,

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Galaterbrevet Del 10) 4:17-31 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 10) 4:17-31 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 10) 4:17-31 Undervisning: Chuck Smith Dessa människor är ivriga att vinna er Gal 4:17 Och många av dessa personer är mycket nitiska när de lägger fram vad de har att säga. men har inte

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Men nu har Kristus uppstått Värnamo Påskdagen 2006

Men nu har Kristus uppstått Värnamo Påskdagen 2006 Men nu har Kristus uppstått Värnamo Påskdagen 2006 Text: 1 Kor 15:17-20 [17] Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. [18] Då är också de som har avlidit

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Att växa i tro Femte söndagen i påsktiden

Att växa i tro Femte söndagen i påsktiden Att växa i tro Femte söndagen i påsktiden Johannesevangeliet 17 (Jesu förbön för sina lärjungar) 1-8 Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: Fader, stunden har kommit. Förhärliga

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen Andlig Klarsyn En måttstock för den Kristna församlingen 1 Joh. 4:1-6 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så kan

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud - C-O Rosenius 1818 - Det är så bedrövligt, att det icke kan med bittra tårar nog beklagas, att väckta själar, som söka att ingå genom den

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Älska din nästa! Nr 7 i serien Kristusvägen

Älska din nästa! Nr 7 i serien Kristusvägen Älska din nästa! 1 Nr 7 i serien Kristusvägen Det kristna livet KÄRLEKEN TILL NÄSTAN I PRAKTIKEN Du skall älska din nästa som dig själv! Det är kristendomens rättesnöre för hur vi skall bemöta våra medmänniskor.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild.

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2003 VEM ÄR GUD? I. DET GUD ÄR I SIG SJÄLV A. GUDS VÄSEN 1. ANDE 1) Gud är ande Joh.4:24 2) Gud är osynlig Rom.1:20 3) Kristus är den osynlige Gudens avbild Kol.1:15-20 Gud är

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

BARA NÅD HELGELSENS VÄG. och. Einar Bäfverfeldt

BARA NÅD HELGELSENS VÄG. och. Einar Bäfverfeldt BARA NÅD och HELGELSENS VÄG Einar Bäfverfeldt Einar Bäfverfeldt Tryckt hos Författares Bokmaskin, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-9139-0 Där inte annat är angivet är bokens bibelcitat tagna från Svenska

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11 * Sammanfattning av predikan den 8/9 Vem är den helige Ande? - Tredje personen i Guds treenighet - Är Faderns och Jesu/Kristi ande Tittade på några bilder vi har för Anden: Duva, Eld, Vind, Källa Anden

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer