*1-32 tio i topp Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP"

Transkript

1 *1-32 tio i topp Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Plastforum nordica nr 9, del 2, augusti 2002

2 *1-32 tio i topp Sida 3 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Innehåll 7 Förord 8 Materialjämförelser Materialval 14 Väggtjocklek 16 Ribbor 20 Ingötsplacering 22 Kostnadsbesparande konstruktion 24 Sammanfogningsteknik 26 Svetsning 28 Toleranser 30 Checklista

3 *1-32 tio i topp Sida 5 KONSTRUKTIONSTIPSENS REDAKTION Chefredaktör och ansvarig utgivare: Peter Olofsson, tel , e-post Redaktörer: Katarina Elner Haglund, tel e-post Malin Folkesson, tel e-post Grafisk formgivning: Mia Kristoffersson, tel , e-post Grafisk bildhantering: Jessica Tjärnberg, tel , e-post Redaktionella medarbetare: Asle Isaksen, Lars-Erik Edshammar, ANNONSAVDELNING Försäljnings- och marknadschef Jonas Natt och Dag, tel , e-post Annonschef: Beth Holmkvist, tel , e-post Säljare: Eva Malmros, tel , e-post Radannonser: Mathias Gustafson, tel , e-post Annonsproduktion och material: Agneta Gullberg, tel , e-post PRENUMERATIONER Tel , fax e-post Helår (15 nr) SEK exkl moms, Vid prenumeration av minst två exemplar erhålles 50 procents rabatt (från och med första exemplaret). Övriga Norden SEK exkl moms Lösnummerpris 98 SEK exkl moms. FÖRLAG Mentor Communications AB, Box 601, Helsingborg, Besöksadress: Landskronavägen 1-3 tel , fax TRYCK: Exakta Tryck, Hässleholm Copyright Mentor Communications AB Återgivande av text och bild endast efter skriftlig överenskommelse med förlaget. För insänt ej beställt redaktionellt material ansvaras ej. ISSN Förord För några år sedan publicerade vi två artikelserier, Formsprutproblemens Tio i topp samt Konstruktionstipsens Tio i topp, som båda blev mycket uppskattade. Beslutet att samla dessa serier i egna häften var därför inte speciellt svårt att fatta och förra året kom också Formsprutproblemen. Nu är det alltså dags att samla Konstruktionstipsens Tio i topp i ett häfte, som du nu håller i din hand. Plast, det är minsann inte som andra material har väl var och en fått lära sig på olika sätt. I mitt fall var det redan i skolmiljö som denna kunskap bibringades mig, medan åtskilliga andra fått lära sig det när de börjat jobba på plastbearbetande företag. I många fall har nog konstruktörer och andra som är involverade i produktframtagningsprocessen på ett mera handfast och ofta dyrköpt sätt istället kunnat konstatera att den där plasten bär sig ju inte alls åt som vi trodde. Det gör den ju inte heller och därför är det viktigt att känna till så mycket som möjligt om vad det är som gör en plast så speciell och hur dessa egenskaper kan utnyttjas. Artikelserien, författad av Ulf Bruder, Jürgen Hasenaur, Dieter Küper och Jost E. Laumeyer (alla med anknytning till DuPonts konstruktionsplaster), tar upp de viktigaste konstruktionsaspekterna vid plastkonstruktion och serien inleds med konstaterandet att plast är inte metall. Materialet är lättförståeligt och visar hur man undviker de vanligaste fallgroparna vid konstruktion av plastdetaljer. Serien var som nämnts mycket populär i tidningen och vi är övertygade om att den nu samlade utgivningen i det här häftet är mycket intressant för alla som på något sätt sysslar med konstruktion av plastdetaljer. Vi önskar er en trevlig stunds läsning och jag vill avsluta med att påminna er om två saker: Glöm inte att spara det här häftet och glöm inte att plast, det är minsann inte som andra material. Peter Olofsson chefredaktör I TOPP PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti

4 *1-32 tio i topp Sida 6 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP DEL 1 1. Materialjämförelser 2. Materialval 3. Väggtjocklek 4. Ribbor 5. Ingötsplacering 6. Kostnadsbesparande konstruktion 7. Sammanfogningsteknik 8. Svetsning 9. Toleranser.Checklista Materialjämförelser I denna artikelserie om tio avsnitt belyser DuPont olika viktiga konstruktionsaspekter som måste tas hänsyn till vid konstruktion av plastdetaljer. Många plastdetaljer konstrueras fortfarande som om de vore gjorda av metall. Första avsnittet handlar därför om värdet av materialjämförelser, och författarna pekar på punkter som kräver speciell uppmärksamhet vid konstruktion i plastmaterial. Olika materialegenskaper Egenskaperna hos plastmaterial kan variera över ett betydligt större område än hos andra konstruktionsmaterial. Genom tillsats av fyllnads-/armerings- - Plast är inte metall material och andra tillsatsmedel kan egenskapsprofilen hos i princip vilken standardpolymer som helst kraftigt förändras. omkonstruktionen bör man ta vara på möjligheten att integrera fler funktioner hos detaljen och om möjligt förenkla dess geometri. De viktigaste konstruktionsegenskaperna avviker från motsvarande egenskaper hos metaller. Vid en direkt jämförelse framgår att metallerna har Olika beteenden hos material Plaster uppvisar ett helt annorlunda beteende jämfört med metaller under högre: samma användningsbetingelser. Densitet Maximal användningstemperatur Styvhet och styrka Elektrisk ledningsförmåga Däremot är mekanisk dämpning värmeutvidgning brottöjning och seghet Därför kan en perfekt fungerande och lönsam konstruktion i metallgjutgods förorsaka problem om den kopieras i ett plastmaterial om man inte tar tillräcklig hänsyn till plastens unika egenskaper. Konstruktörer måste därför känna till de speciella egenskaperna hos denna typ av material. av en helt annan storleksordning hos konstruktionsplaster (se figur 1). När man skall producera detaljer i plast och göra en kostnadsbesparing är det i regel nödvändigt att göra en radikal Temperatur- och tidsberoende deformationsegenskaper Ett plastmaterials deformationsegenskaper blir mer temperatur- och tids- omkonstruktion om plasten beroende ju närmare användningstem- används för att ersätta metall. Vid peraturen är till dess smältpunkt. Metaller däremot uppvisar vanligtvis ingen förändring av de mekaniska egenskaperna i området ända upp i närheten av deras omkristalliseringstemperatur (> 300 C). De flesta plaster uppvisar emellertid andra mekaniska egenskaper vid rumstemperatur än vid högre temperaturer. Detsamma gäller om de utsätts för korttids- jämfört med långtidsbelastning. Om användningstemperaturen eller deformationshastigheten hos en konstruktionsplast genomgår stor förändring kan deformationsegenskaperna förändras från att vara hård och spröd till att bli mjuk och gummiliknande. Exempelvis utsätts en airbaglucka för en explosionsartad delning då luftkudden utlöses. Materialet uppvisar härvid ett helt annat deformationsförlopp än om det skulle användas i ett snäppe med en långsam deformationshastighet vid monteringen (figur 2). Samtidigt skulle man vara tvungen att montera detta snäppe annorlunda beroende på omgivningstemperaturen. Fig.1 Källa Du Pont 6 PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

5 *1-32 tio i topp Sida 7 Informativ, saklig, aktuell & lättläst! Välkommen som prenumerant! Plastforum nordica är nordens ledande informationskälla när det gäller plast och förmedlar kvalificerad kunskap om material, metoder, maskiner och marknader till alla som verkar inom branschen. Plastforum nordica visar på nya lönsamma alternativ till gammal teknik och invanda materialval. Som prenumerant får Du dessutom tillgång till dagligen uppdaterade branschnyheter via internet JAG VILL PRENUMERERA! Prenumerationspris helår 1 200:- exkl moms JAG VILL PROVA 3 NUMMER AV PLASTFORUM GRATIS! Namn/Företag: Frankeras ej Mottagaren betalar portot Organisationsnummer: Postnr/Ort: Telefon: Fax: Beställare: Prenumerationen gäller från nästa nummer. Kontakta prenumerationsavd. Tel , Fax PLASTFORUM NORDICA SVARSPOST KONTONUMMER STOCKHOLM

6 *1-32 tio i topp Sida 8 Effekten av omgivningstemperaturen har nämligen betydligt större påverkan på materialets deformationsegenskaper än vad belastningshastigheten har. Faktorer som påverkar detaljens egenskaper Egenskaper hos plaster beror inte enbart på materialegenskaperna. Egenskapsprofilen hos en plastdetalj kan förändras av olika orsaker (t.ex. UV-strålning, se figur 3) så att den inte längre fungerar. Även en välkonstruerad detalj kan gå sönder om bearbetningsparametrarna inte varit tillfredsställande under formsprutningsprocessen. Samtidigt kan inte heller formsprutaren eliminera effekten av felaktig formgivning under bearbetningsprocessen (t.ex. felaktig ingötsplacering eller ojämn godstjocklek). Man kan bara garantera en detaljs funktion om man i optimeringsprocessen tar hänsyn till alla faktorer som påverkar den. Eftersom plastdetaljer i regel har mindre tolerans mot felaktig formgivning än motsvarande komponent i metall måste större hänsyn tas till korrekt utformning och materialval när man konstruerar dessa. Varje nytt utvecklingsprojekt i plast bör därför starta med en noggrann analys av alla krav och begränsningar. Av Ulf Bruder, Jürgen Hasenauer, Dieter Küper and Jost E. Laumeyer Fig4 Källa Du Pont Fig.3 Källa Du Pont Fig.2 Källa Du Pont 8 PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

7 *1-32 tio i topp Sida KONSTRUKTIONSTIPSEN I TOPP DEL 2 Materialval - Det rätta valet 1. Materialjämförelser 2. Materialval 3. Väggtjocklek 4. Ribbor 5. Ingötsplacering 6. Kostnadsbesparande konstruktion 7. Sammanfogningsteknik 8. Svetsning 9. Toleranser.Checklista I denna artikelserie om tio avsnitt belyses olika viktiga konstruktionsaspekter som måste tas hänsyn till vid konstruktion av plastdetaljer. I detta avsnitt behandlas vikten av ett korrekt materialval. Det finns nämligen inga dåliga material, bara fel material i en viss applikation. Därför är det viktigt att en konstruktör kan omsätta en detaljs kravspecifikation till de materialegenskaper som är av betydelse, så att en realistisk bedömning kan ske av tilltänkta materialkandidater. Vidare bör om möjligt detaljen testas i de olika materialkvaliteterna med hänsyn till de kritiska egenskaperna. Fig.1 Källa Du Pont Konventionella termoplaster De material som förekommer mest vid formsprutning är termoplaster, och dessa kan indelas i två grupper: Amorfa och delkristallina plaster (Fig. 1). Grupperna skiljer sig beträffande molekylstruktur samt i de egenskaper som påverkas av materialets kristallinitet (Fig. 2). En grov generalisering är att Fig.2 Källa Du Pont delkristallina plaster främst används för detaljer som utsätts för hög mekanisk belastning, medan amorfa plaster som har mindre tendens till skevning ofta används i kåpor. Fyllmedel och armeringsmaterial Termoplaster levereras i oarmerade, glasfiberarmerade, mineral- (t.ex. talk) eller glaskulefyllda PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

8 *1-32 tio i topp Sida 11 Fig.3 Källa Du Pont Fig.5 Källa Du Pont Fig.6 Källa Du Pont Fig.4 Källa Du Pont kvaliteter. Glasfibrer används huvudsakligen för att öka materialets styrka, styvhet och användningstemperatur (Fig. 3). Mineral och glaskulor ger lägre armeringseffekt, men reducerar materialets skevningstendens. Glasfibrer påverkar också bearbetningsegenskaperna, speciellt formkrympningen. Man kan därför inte ersätta armerade material med oarmerade eller med lägre armeringshalt utan att måttförändringar uppstår. Orienteringen av glasfibrerna bestäms av flödesriktningen. Fiberorienteringen förändrar också de mekaniska egenskaperna. För att visa effekten av fiberorientering lät man fräsa ut provstavar i längdoch tvärriktningen av formsprutade plattor. De mekaniska egenskaperna testades sedan i en dragprovningsutrustning (Fig. 4). Provstavar gjorda i 30% glasfiberarmerad PET uppvisade en minskning av draghållfastheten med 32%, en minskning av styvheten med 43% och en minskning av slagsegheten med 53% i flödets tvärriktning, jämfört med flödesriktningen. Vid beräkning av detaljens hållfasthet måste man kompensera för denna hållfasthetsförändring och lägga in säkerhetsfaktorer. Ett stort utbud av armeringsmaterial, fyllmedel och andra tillsatsmedel (flamskydd, slagseghetstillsatser, UVstabilisatorer m.m.) tillsätts i många PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti

9 *1-32 tio i topp Sida 12 FORTSÄTTNING DEL 2 olika termoplaster för att förändra materialens egenskapsprofil. Vid val av material är det viktigt att noga kontrollera hur de olika tillsatsmedlen påverkar materialets egenskaper. Mycket information kan fås ur materialleverantörernas broschyrer eller PCbaserade materialvalsprogram (t.ex. Campus), men det bästa är ändå att rådgöra med plastleverantörnas materialspecialister (Fig. 5). Inverkan av fukt En del termoplaster, speciellt PA 6 och PA 66 absorberar vatten. Detta kan ge en avsevärd förändring av de mekaniska egenskaperna och dimensionsstabiliteten. Fig.7 Källa Du Pont Fig.8 Källa Du Pont 12 PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

10 *1-32 tio i topp Sida 13 Det är viktigt att ta hänsyn till detta vid val av material (Fig. 6 och 7). Andra faktorer vid materialval Andra faktorer kan vara beroende av bearbetningsbetingelser och sammanfogningsmetoder. Det är också viktigt att undersöka om fler funktioner kan integreras i samma detalj för att spara in dyrbara monteringskostnader. Vissa material kan med hänsyn till bearbetningsbetingelserna ge avgörande besparing av produktionskostnader. Man får härvid inte stirra sig blind på materialpriset, då det visar sig att ett styvare material i regel tillåter tunnare godstjocklek, med kortare formsprutningscykel som följd. Det är viktigt att lista upp alla krav vid materialval och utvärdera dessa systematiskt för alla tänkbara materialkandidater. Ett förenklat flödeschema för materialval visas i Fig. 8. PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti

11 *1-32 tio i topp Sida 14 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP DEL 3 Så mycket som nödvändigt - så lite som möjligt 1. Materialjämförelser 2. Materialval 3. Väggtjocklek 4. Ribbor 5. Ingötsplacering 6. Kostnadsbesparande konstruktion 7. Sammanfogningsteknik 8. Svetsning 9. Toleranser. Checklista I denna artikelserie om tio avsnitt belyses olika viktiga konstruktionsaspekter som måste tas hänsyn till vid konstruktion av plastdetaljer. När man konstruerar detaljer i konstruktionsplaster har det visat sig att vissa saker direkt påverkar detaljens tillverkningstid, och enkla konstruktionsregler kan därför i vissa fall utformas. En av dessa regler rör väggtjockleken, vilken har en avgörande betydelse för detaljens kvalitet. Fig.1 Källa Du Pont Fig.2 Källa Du Pont Väggtjocklekens betydelse Om man förändrar väggtjockleken hos en detalj kommer man att få en markant förändring av följande egenskaper: - detaljvikt - flytlängd i verktyget - cykeltid vid tillverkningen - detaljens styvhet - måttoleranser - ytfinish, skevning och porositet Förhållande mellan flytlängd och väggtjocklek På ett tidigt stadium under konstruktionsarbetet är det viktigt att man undersöker huruvida den önskade väggtjockleken är tillräcklig för att kunna fylla detaljen i det material som man har tänkt sig. Förhållandet mellan flytlängd och väggtjocklek är kritisk vid fyllning av formrummen vid formsprutning. Om man har tänkt sig kombinera långa flytvägar med liten väggtjocklek måste man använda polymerer med låg viskositet (lättflytande). För att kunna bedöma flytbarheten hos plaster använder man sig bland annat av speciella verktyg (se fig. 1 och 2). Väggtjocklekens betydelse för styvheten Styvheten hos en plan skiva bestäms dels av den materialberoende elasticitetsmodulen, dels av tröghetsmomentet för skivans tvärsnitt. Om man, utan att tänka på övriga konsekvenser, automatiskt ökar väggtjockleken när man vill öka styvheten hos skivan kan problem uppstå speciellt när det gäller kristallina plaster. Om materialet är glasfiberarmerat påverkar en förändring av väggtjockleken också orienteringen av glasfibrerna. Nära formväggen orienterar sig fibrerna nämligen i flödesriktningen, medan de i mitten av formväggen får en slumpmässig orientering beroende på att flödet här är turbulent. Ökas väggtjockleken är det i huvudsak tvärsnittet med slumpmässig fiberorientering som ökar, medan det orienterade ytskiktet mer eller mindre är detsamma (se fig. 3). Detta ytskikt, som direkt påverkar detaljens styvhet när det gäller glasfiberarmerade plaster, kommer härvid att minska i förhållande till den totala väggtjockleken. Detta är förklaringen till minskande styvhet vid ökande väggtjocklek(se fig 4). Om man jämför styrkan hos provstavar (standardtjocklek 3,2 mm) kommer man att upptäcka att provstavarnas tjocklek påverkar styrkan endast i begränsad omfattning. Det är därför viktigt att man 14 PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

12 *1-32 tio i topp Sida 15 lägger på en säkerhetsfaktor. Att bara öka väggtjocklek, utan att ta andra hänsyn, kommer bara att öka material- och tillverkningskostnaderna utan att man vinner speciellt mycket när det gäller styvheten. Öka väggtjockleken? Att öka väggtjockleken påverkar Fig.4 Källa Du Pont inte bara de mekaniska egenskaperna utan också kvaliteten på den färdiga detaljen. En gyllene regel vid all konstruktion i plast är att eftersträva Fig.3 Källa Du Pont att hålla jämn godstjocklek. Om man har varierande väggtjocklek i samma detalj kommer detta att medföra varierande krymp och inbyggda spänningar. Är detaljen i sig själv inte tillräckligt styv kan skevning eller andra måttproblem uppstå (se fig 6). För att kunna hålla jämn godstjocklek är det ibland nödvändigt att spara ur tjocka partier (se fig. 5). Vid ursparning av tjocka partier reducerar man också risken för håligheter, mikroporer och skevning. Håligheter och mikroporer i detaljen reducerar de mekaniska egenskaperna både genom att ytans tvärsnitt minskar och genom att de verkar som brottsanvisningar. Av Ulf Bruder, Jürgen Hasenauer, Dieter Küper and Jost E. Laumeyer Väggtjocklek ned till - och i vissa segment under - 0,8 mm är vardagsmat hos dom som formsprutar mobiltelefoner. Ska man göra detaljen ännu tunnare krävs mera avancerad teknik och material med ännu bättre flytförmåga. Fig.6 Källa Du Pont Fig.5 Källa Du Pont PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti

13 *1-32 tio i topp Sida 16 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP DEL 4 I denna artikelserie om tio avsnitt belyses olika viktiga konstruktionsaspekter som måste tas hänsyn till vid konstruktion av plastdetaljer. I detta avsnitt har turen kommit till ribbor, som är ett viktigt hjälpmedel för att eliminera de problem som kan uppstå när man formsprutar detaljer med stor väggtjocklek. Ribborna ökar detaljens styvhet utan att man behöver öka väggtjockleken. ribbor - Bästa utformning av ribbor Rent allmänt kan styvheten hos en detalj ökas genom att: Öka väggtjockleken Öka E-modulen hos materialet d.v.s. öka armeringen Lägga till ribbor i konstruktionen. I de fall där man inte kan erhålla tillräcklig styvhet genom att modifiera konstruktionen rekommenderas ett material med högre styvhet (E-modul). Det vanligaste sättet är att välja en kvalitet med högre fiberinnehåll (oftast glasfiber). Vid bibehållen väggtjocklek kommer detta att medföra en linjär ökning av styvheten. Ett betydligt effektivare sätt är att öka styvheten med hjälp av ribbor. Här kommer styvhetsökningen att bli resultatet av ökningen av tröghetsmomentet. När man ska optimera utformningen av ribbor bör man inte bara ta hänsyn till de mekaniska egenskaperna utan också väga in andra faktorer som har med bearbetning och utseende att göra. Begränsningar vid utformning av ribbor För att maximera ribbans styvhet bör den konstrueras med högt tröghetsmoment. Detta åstadkoms genom att öka höjden och tjockleken på ribban. För konstruktionsplaster medför detta emellertid ofta allvarliga problem, såsom sjunkmärken, porositet och skevning. Om ribbans höjd är för stor är det dessutom risk att den bucklar sig vid belastning. Med hänsyn till dessa negativa effekter är det viktigt att hålla dimensionerna på ribban inom rekommenderade gränser, se figur 1. För att underlätta utstötningen av den ribbade detaljen ur formverktyget är det viktigt att ribban har en släppningsvinkel, se figur 2. Fig.2 Källa Du Pont Begränsningar av materialanhopning För produkter som kräver hög ytfi- 1. Materialjämförelser 2. Materialval 3. Väggtjocklek 4. Ribbor 5. Ingötsplacering 6. Kostnadsbesparande konstruktion 7. Sammanfogningsteknik 8. Svetsning 9. Toleranser.Check-lista dålig Fig.1 Källa Du Pont 16 PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

14 *1-32 tio i topp Sida 17 nish, som exempelvis navkapslar till bilar, är dimensioneringen av ribborna viktiga. Korrekt utformning av ribborna minskar risken för sjunkmärken och förhöjer därmed kvaliteten på ytan. Godsanhopningen vid ribbans rot definieras av den inskrivna cirkeln, se figur 1. Genom att följa rekommendationen i figuren bör denna cirkel göras så liten som möjligt för att sjunkmärken skall reduceras eller helst elimineras helt. En generell tumregel är att den inskrivna cirkeln skall vara mindre än halva godstjockleken. För stor godsanhopning kan också medföra porositet och därmed betydligt sämre hållfasthet. Spänningskoncentration vid ribbans rot Under mekanisk belastning av en ribbad konstruktion blir oftast belastningen högst vid ribbans rot. Om man inte har tillräckliga hörnradier här kommer höga spänningsnivåer att uppstå, vilka ofta leder till initiering av brott, se figur 3. Det är därför viktigt att man väljer tillräckligt stora hörnradier för att få en bättre spänningsfördelning. Den rekommenderade hörnradien bör vara halva godstjockleken (R =1/2T). Väljer man för stor hörnradie blir den inskrivna cirkeln för stor och man riskerar få problem med för stor godsanhopning (se ovan). Val av optimal ribbning Vid konstruktion av plastdetaljer har kryssribbor visat sig vara effektiva för att ta upp många typer av belastningar, se figur 4. En väl utformad ribbkonstruktion för den önskade belastningen resulterar i en jämn fördelning av spänningarna i hela detaljen. Knutpunkterna där ribborna möts Fig.4 Källa Du Pont ger godsanhopningar (figur 5). Dessa kan dock elimineras med hjälp av ursparning (kärnor). Man bör också vara försiktig med godsanhopning i mötet mellan ribbor och detaljens väggar, se figur 6. Fig.3 Källa Du Pont Av Ulf Bruder, Jürgen Hasenauer, Dieter Küper and Jost E. Laumeyer PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002 Fig.5 Källa Du Pont Fig.6 Källa Du Pont 17

15 *1-32 tio i topp Sida 18 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP DEL 5 1. Materialjämförelser 2. Materialval 3. Väggtjocklek 4. Ribbor 5.Ingötsplacering 6. Kostnadsbesparande konstruktion 7. Sammanfogningsteknik 8. Svetsning 9. Toleranser.Checklista Bästa ingötsplacering I artikelserien om olika konstruktionsaspekter som måste tas hänsyn till vid konstruktion av plastdetaljer har turen nu kommit till ingötets placering. En felaktig ingötsplacering eller ett felaktigt ingötssystem kan medföra produktionsproblem, men även ha en avgörande betydelse för plastdetaljens kvalitet. Det är inte alla konstruktörer som beaktar detta utan ingöts-placering och ingötssystem överlåts ofta på verktygsmakaren utan att denne har inblick i den fulla kravspecifikationen. Detta leder ibland till att förväntade egenskaper på produkten inte nås. Fig.1 Källa Du Pont Fig.2a Källa Du Pont Fig.2b Källa Du Pont 18 PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

16 *1-32 tio i topp Sida 19 Förutom att utforma detaljen och göra hållfasthetsberäkningar bör konstruktören alltid se till att antalet ingöt är tillräckliga och att ingötsplacering och förväntade sammanflytningslinjer (vid flera ingöt) inte hamnar där belastningen är stor. Valet av ingötsplaceringen hos en plastkomponent påverkar följande egenskaper: Fyllingsförlopp Produktdimension / toleranser Krympegenskaper (skevning) Mekaniska egenskaper Ytfinish (estetiskt, utseende) Formsprutaren har i regel små möjligheter att rätta till fel som beror på felaktig ingötsplacering. Resultat blir istället dyrbara verktygsändringar. Molekyl- och fiberorientering påverkar produktens egenskaper Vid formsprutning orienterar de långa molekylkedjorna eller fiberarmeringen sig huvudsakligen i smältans flödesriktning. Detta medför att vissa egenskaper blir riktningsberoende (anisotropi). Styrkan i flytriktningen blir exempelvis betydligt högre än tvärs flytriktningen, se figur 1. Om materialet är glasfiberarmerat påverkar armeringen egenskaperna i betydligt högre utsträckning än molekylorienteringen. Fiberorienteringen medför också olika krymp i längs- och tvärgående riktning, vilket ofta kan resultera i skevning. Lägre kvalitet på grund av sammanflytningslinjer och luftinneslutningar Sammanflytningslinjer uppstår när två eller flera flytfronter möts i formen. Detta sker till exempel när polymersmältan flyter runt en insats eller möts på motsatt sida. Sammanflytningslinjer uppstår också när man har flera ingöt, se figur 2a och 2b. Varierande väggtjocklek kan också medföra att sammanflytningslinjer uppstår om flödesfronten delar sig för att sedan återförenas igen. Luftinneslutningar (luftbubblor) kan också uppstå om luft, som skulle ha evakuerats ur formrummet, blir innesluten i smältan och inte kan komma ut. Detta löses bäst med bra avluftning av formen. Sammanflytningslinjer och luftinneslutningar medför ofta sämre ytfinish. Tillsammans med detta påverkas också de mekaniska egenskaperna i hög grad. Detta gäller speciellt slagseghet, se figur 3 och 4. Negativa konsekvenser av felaktig ingötsplacering Eftersom ingöt alltid lämnar märken bör de inte placeras på ställen där man har höga krav på ytfinish. I området runt själva ingötet får man hög skjuvning som reducerar de mekaniska egenskaperna hos polymeren, se figur PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti

17 *1-32 tio i topp Sida 20 Fig.3 Källa Du Pont Fig.4 Källa Du Pont Gyllene konstruktionsregler : Placera inte ingöt i områden med hög belastning Eliminera eller reducera antalet sammanflytningslinjer Placera inte sammanflytningslinjer i områden med hög belastning För armerade plaster påverkar ingötsplaceringen risken för skevning Undvik luftinneslutningar genom ordentliga avluftnings-kanaler. 5. Placera därför aldrig ingötet i ett område med maximal belastning! Oarmerade plaster behåller styrkan bättre i sammanflytningslinjen än armerade. Försämringen av egenskaperna i sammanflytningslinjen beror i Fig.5 Källa Du Pont hög grad på halt och typ av fyllmedel och fibrer. Dessutom försämras även egenskaperna av andra tillsatsmedel såsom formsläppmedel, slagseghetstillsatser och flamskyddsmedel. På grund av alla dessa faktorer är det därför svårt att förutse hur mycket styrkan reduceras i sammanflytningslinjen. Man bör också beakta att även om dragstyrkan i sammanflytningslinjen är tillräcklig betyder det inte att slag- eller utmattningshållfastheten alltid är tillfredsställande. När man använder fiberarmerade material orienterar sig fibrerna tvärs flytriktningen i flödesfronten (sammanflyt- Fig.6 Källa Du Pont ningslinjen), vilket i hög grad reducerar armeringseffekten och de mekaniska egenskaperna, se figur 6. Korrekt ingötsplacering Komplexa detaljer kan i regel inte sprutas utan sammanflytningslinjer. Kan man inte få bort dessa bör man eftersträva att de hamnar i områden där varken styrka eller utseende är av betydelse. Detta görs antingen genom att flytta ingötet eller genom att öka eller minska väggtjockleken. Av Ulf Bruder, Jürgen Hasenauer, Dieter Küper och Jost E. Laumeyer PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

18 *1-32 tio i topp Sida 22 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP DEL 6 1. Materialjämförelser 2. Materialval 3. Väggtjocklek 4. Ribbor 5. Ingötsplacering 6.Kostnadsbesparande konstruktioner 7. Sammanfogningsteknik 8. Svetsning 9. Toleranser. Checklista I denna artikelserie om tio avsnitt belyses olika viktiga konstruktionsaspekter som måste tas hänsyn till vid konstruktion av plastdetaljer. Detta sjätte avsnitt behandlar kostnaden som konstruktionsfaktor. Konstruktören av en plastdetalj bär en stor del av ansvaret för detaljens slutliga kostnad. Hans eller hennes värderingar och val påverkar kostnaderna för produktion, verktygsframställning och montering. Större förändringar senare i produktens utveckling är i regel kostbara eller opraktiska att genomföra. Kostnads b konstruktioner 4 2 Original profil, material POM Balk med ribbor, Typ 1 2,8 140 Tröghetsmoment: 2520 mm 4 Minskning av eftertryckstid till 35% Materialbesparing: 23% Balk med ribbor, Typ 2 1,4 140 Tröghetsmoment: 2520 mm 4 Eftertryckstid: Ca 95 s (0%) Kostnadsbesparing genom att använda ribbor 11,2 140 Tröghetsmoment: 2520 mm 4 Minskning av eftertryckstid till15% av ursprunglig Materialbesparing: 57% ,2 Fig.2 Källa Du Pont Påverkning av kostnaderna genom materialegenskaperna Om man utnyttjar materialets egenskaper fullt ut kan kostnaderna minskas genom: Konstruktion med multifunktion. Reduktion av antalet ingående komponenter genom integration av flera funktioner i samma detalj. Användning av ekonomiska sammanfogningsmetoder. Snäppfästen, olika typer av svetsning, nitning eller tvåkomponentssprutning etc. Självsmörjande egenskaper. Eliminerar användning av yttre smörjmedel. Eliminering av ytbehandling. Infärgat material, kemikalieoch korrosionsbeständigt, elektrisk och termisk isolering. Nukleering. Material inom samma produktfamilj kan ha olika produktionscykler. Orsaken till detta kan vara nukleeringstillsatser som påskyndar kristalliseringen av smältan under stelningsfasen. Ytterligare besparingar Ytterligare besparingar kan erhållas om man beaktar följande: Väggtjocklek. Optimerad vägg-tjocklek påverkar materialkostnaden och kan reducera cykeltiden. Formverktyg. Tvåplatteverktyg, reducering av antalet delningar etc. Toleranser. Överdrivet höga toleranser ökar kassationsnivån och kostnaderna för kvalitetskontroll. Materialval. Reducering av kyloch cykeltider genom val av snabbstelnande kvaliteter. Minimering av skevning genom val av lågskevande typer (t.ex. Aluminium Magnesium Zink PA66 30% Glas Material Verktygskostnad Ytbehandling Energiförbrukning Gjutkostnad Lackering Kostnadsjämförelse nedbruten i beståndsdelar av produktionskostnaderna (baserade på vikt) Fig.1 Källa Du Pont 22 PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

19 *1-32 tio i topp Sida 23 besparande mineralarmerade istället för glasfiberarmerade). Kostnadsjämförelse nedbruten i beståndsdelar av produktionskostnaderna Formsprutade detaljer bör vara klara för montering så snart som de har stötts ut ur formverktyget, utan krav på någon efterbearbetning. Om efterbearbetning krävs blir kostnaderna många gånger lika höga som för metallkomponenter (Fig. 1). Utformningen är avgörande för produktionskostnaderna En generell ökning av väggtjockleken leder inte nödvändigtvis till önskad styrkeökning hos en komponent, men kommer alltid att medföra ökade material- och produktionskostnader (Fig. 2). Detta gäller speciellt för delkristallina plaster som genomgår en volymetrisk volymförändring (krymp) när de stelnar. Denna volymförändring mellan flytande och fast form kräver kontinuerlig efterfyllning av smältan under hela eftertrycksfasen (packningstiden). Den ungefärliga eftertryckstiden per mm väggtjocklek är till exempel: POM = 8 sek PA66 oarmerad = 4-5 sek PA66 glasfiberarmerad = 2-3 sek (Gäller för väggtjocklek upp till Exempel på förenklad montering (kabelclips med integrerat gångjärn) 3 mm) Några typiska plastkonstruktioner Till skillnad från metallkomponenter, som vanligtvis måste maskinbearbetas och ofta genomgå flera monteringssteg innan de blir till en färdig produkt, erbjuder produkt-framställning i plast en betydande potential för kostnadsbesparing. Ett exempel på detta (Fig. 3) är en kombinerad styr- och drivaxel, där axel, lagring och snäppen är sprutade i ett stycke. Motsvarande komponent i metall skulle kräva sammanfogning av fem olika komponenter, samtidigt som den Exempel på integrering av flera funktioner (Styr- och drivaxel gjord i POM) Fig.4 Källa Du Pont Kostnadsbesparande verktygskonstruktion skulle kräva att man smorde den. Om man väljer acetal homopolymer i konstruktionen behöver den ingen smörjning. Vid kombination av snäppen och integrerade gångjärn reduceras antalet komponenter. Monteringen blir lättare och kostnaderna minskas. Om man använder ett sprött material kan ett annat snäppe ta över låsningsfunktionen om gångjärnet skulle brista. (Fig. 4) Vid formgivningen av en detalj bestämmer konstruktören också hur komplicerat verktyget och formrummet kommer att bli, det vill säga utstötarsystem och antalet nödvändiga delningsplan. Vid en genomtänkt formgivning kan underskärningar och extra delningar ersättas med fasta kärnor (Fig. 5). Av Ulf Bruder, Jürgen Hasenauer, Dieter Küper och Jost E. Laumeyer Fig.3 Källa Du Pont Fig.5 Källa Du Pont PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti

20 *1-32 tio i topp Sida 24 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP DEL 7 de främsta sammanfogningsmetoderna I denna artikelserie om tio avsnitt belyser DuPont olika viktiga konstruktionsaspekter som måste tas hänsyn till vid konstruktion av plastdetaljer. De vanliga sammanfogningsmetoderna som snäpp-, press- och gängförband är enkla metoder som möjliggör stora kostnadsbesparingar vid konstruktion av plastprodukter genom snabb och enkel sammanfogning av komponenterna. Metoderna kan delas in i permanenta och demonterbara. Till de permanenta hör: Svetsning Nitning Limning Översprutning 1. Materialjämförelser 2. Materialval 3. Väggtjocklek 4. Ribbor 5. Ingötsplacering 6. Kostnadsbesparande konstruktion 7. Sammanfogningsteknik 8. Svetsning 9. Toleranser. Checklista Snäppförband med 90 vinkel De demonterbara sammanfogningsmetoderna är: Snäppförband med < 90 vinkel Skruvförband Navförband (t.ex. splines) Pressförband Snäppförband Den stora fördelen med snäppförband är att tekniken inte kräver ytterligare komponenter vid sammanfogningen. De vanligaste typerna av snäppförband är: Balkformat snäppe Cylindriskt snäppe Kulledssnäppe Vid alla dessa tillämpningar av snäppen måste konstruktören se till att det inte finns några kvarvarande belastningar efter monteringen, eftersom dessa i så fall kommer att relaxera med tiden och därmed minska snäppkraften. Generella konstruktionsregler Utformningen av ett snäppe bestäms av materialets tillåtna töjning. Om man konstruerar snäppförband i nylon måste man ta extra hänsyn till fuktabsorption, Material POM homopolymer PA oarmerad (kond) PA oarmerad (okond) PA66 glasfiberarm. (kond) eftersom nylonet i okonditionerat (torrt) tillstånd har betydligt lägre tillåten töjning än när det har konditionerats. Glasfiberarmering har också ett stort inflytande på den tillåtna töjningen och därmed på hur mycket ett balkformat snäppe klarar att deformeras (figur 1). Om man utformar ett balkformat snäppe koniskt så kommer spänningsnivån att reduceras (figur 2) med en bättre spänningsfördelning över hela den deformerade längden. Spänningskoncentrationen som är högst vid snäppets rot kommer att bli mindre och därmed minska monteringskraften av snäppförbandet. Det är viktigt att man förser kritiska områden såsom snäppets rot med tillräckliga radier för att minska spänningskoncentrationen och därmed öka snäppets styrka. För cylindriska och kulformade snäppförband är det vanligt att man lägger in spår i skålen för att underlätta monteringen. Här gäller det att spåren har väl rundade kanter för att minska risken för att de ska bli brottsanvisningar. Pressförband Pressförband tillåter en stark sammanfogning mellan plastkompo- tillåten töjning % c:a 5-8 c:a 4-6 c:a 3 c:a 0,9-1,5 PA66 glasfiberarm. (okond) c:a 0,8 Om Du vill veta mer om konstruktion i plaster så finns information att hämta på Internet: PET glasfiberarm. PBT glasfiberarm. c:a 0,5-0,8 c:a 0,7-1,5 Tillåten töjning (Värdena gäller enbart för en enstaka montering) Fig.1 Källa Du Pont 24 PLASTFORUM nordica Nr 9, del 2, augusti 2002

Svensk Plastindustriförening, SPIF 1(6)

Svensk Plastindustriförening, SPIF 1(6) Svensk Plastindustriförening, SPIF 1(6) Certieringskrav för godkännande av funktionen teknisk kundservice (formsprutning) enligt SPIF:s branschkrav 1. Utbildnings- och kunskapskrav För att bli godkänd

Läs mer

Att ta fram en plastprodukt 2008-12-11 / Sidan 1 av 6

Att ta fram en plastprodukt 2008-12-11 / Sidan 1 av 6 2008-12-11 / Sidan 1 av 6 Produktkännedom För en korrekt offert och vid order en optimal produkt fordras att en lämpligt utformad funktionsbeskrivning och en kravspecifikation följer med förfrågningsunderlaget

Läs mer

SPIF-Svensk Plastindustriförening

SPIF-Svensk Plastindustriförening SPIF- Certifieringskrav för godkännande enligt SPIF:s branschkrav (formsprutning) Kategori 6: Teknisk kundservice 1. Utbildnings- och kunskapskrav För att bli godkänd som diplomerad teknisk kundservice*

Läs mer

Lathund till. Grundläggande konstruktionsregler för plast. nr 3/2008 del 2

Lathund till. Grundläggande konstruktionsregler för plast. nr 3/2008 del 2 Lathund till Grundläggande konstruktionsregler för plast nr 3/2008 del 2 Era krav - vår utmaning! POLYfill PP POLYabs ABS POLYasa ASA POLYshine PBT POLYelast TPE POLYplex PMMA SCANREX PPS POLYblend PC/ABS

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

FORMSPRUTPROBLEMENS I TOPP. Plastforum nordica nr 7, del 2, maj 2001

FORMSPRUTPROBLEMENS I TOPP. Plastforum nordica nr 7, del 2, maj 2001 FORMSPRUTPROBLEMENS 10 Plastforum nordica nr 7, del 2, maj 2001 FORMSPRUTPROBLEMENS 10 Innehåll 5 Innehåll 8 9 Fuktighet i materialet 10 11 Underdimensionerade ingötssystem 12 13 Felaktig ingötsplacering

Läs mer

ULTRALJUDSVETSNING FOGNINGSMETODER DEL 1

ULTRALJUDSVETSNING FOGNINGSMETODER DEL 1 ULTRALJUDSVETSNING Vanligaste metoden fogar med vibrationer FOGNINGSMETODER DEL 1 Formsprutgodset är vanligen en del av en färdig produkt. Plastdetaljen fogas till en annan plastdetalj eller till en detalj

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Användning av höghållfasta stål har möjliggjort nya typer av konstruktionslösningar. Kunskap om deras möjligheter och begränsningar kan därmed bidra

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Peter Karlström, Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB Allmänt EN 1993-1-2 (Eurokod 3 del 1-2) är en av totalt 20 delar som handlar

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

SPA NNANDE SPA NNINGAR

SPA NNANDE SPA NNINGAR BEARBETNING FRÅN A TILL Ö A Ö Detta avslutande kapitel i avdelningen om traditionell formsprutning, beskriver vad som händer då formen fylls och hur plasten krymper. I nästa kapitel berör vi speciella

Läs mer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer 8 3M RITE-LOK LIMMER 3M RITE-LOK Anaeroba limmer Enkomponentslimmer för krävande applikationer inom tillverkning, underhåll och reparation RITE-LOK anaeroba limmer härdar i frånvaro av syre när de kommer

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag:

Materialet har tillkommit med bistånd från följande institutioner och företag: Att konstruera med stål - Läromedel för konstruktörer omfattar: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10 Modul 11 Modul 12 Allmänna grunder Material och komponenter

Läs mer

DET CENTRALA I FORMSPRUTNINGSPROCESSEN

DET CENTRALA I FORMSPRUTNINGSPROCESSEN Detta kapitel i Plastforums artikelserie om de olika bearbetningsmetoderna ger en beskrivning av olika typer av formverktyg och de delar plastsmältan möter i sin väg från formsprutans munstycke till formrummet.

Läs mer

Certifieringskrav maskinställare

Certifieringskrav maskinställare Certifieringskrav maskinställare 1. Målsättning Vid certifiering skall eleven ha uppvisat kompetens för att - Sätta upp formverktyg och kringutrustning och starta produktion efter givna instruktioner.

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Box 133, 311 82 Falkenberg. Tel. +46 346 858 00, fax. +46 346 837 33. www.owenscorning.se Vid de flesta av Owens Cornings fabriker tillverkas i dag Advantex glasfiber.

Läs mer

Formsprutning av plaster

Formsprutning av plaster Mälardalens Högskola Formsprutning av plaster Produktutveckling 3 Malin Bånghammar, cke20, mbr07004@student.mdh.se 2010 01 11 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Vad är formsprutning... 4 3 Varför formsprutning...

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1

O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 O-RINGAR INBYGGNAD O-ringar inbyggnad (SMS 1588) Allmänna anvisningar Principen för funktion är att O-ringen hoptrycks mellan omgivande detaljer och åstadkommer tätning mot dessa, se figur 1 4. O-ringar

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter www.tematic.se Stansade produkter Stansade packningar, brickor och dylikt i alla dimensioner och framförallt i stort sett alla material. Allt från standardutförande

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

Ytbehandling aluminiumprofiler

Ytbehandling aluminiumprofiler Ytbehandling aluminiumprofiler Innehåll Anodisering 2 3 Lackering 4 Mekanisk/ Kemisk ytbehandling 5 Övrig ytbehandling 6 Kontakt och prover 7 Aluminium har redan i naturligt tillstånd en snygg och korrosionshärdig

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap...

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... 1 Är vi på rätt väg Idag finns det uppskattningsvis 10 000 tillverkare av fästelement runt om i världen. De tillverkar ca 500 000 olika typer av fästelement till

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

Vi har även samarbete med ett flertal specialiserade bearbetningsverkstäder såväl inom som utom Sveriges gränser.

Vi har även samarbete med ett flertal specialiserade bearbetningsverkstäder såväl inom som utom Sveriges gränser. Guiduk och guimattor Plaster Plaster Plaster Rubber Company erbjuder ett brett sortiment av plastmaterial i form av skivor, lister, rundstavar och rör. Vi har koncentrerat vår lagerhållning till glid-

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Glasfiber Pool Konstruktion

Glasfiber Pool Konstruktion Glasfiber Pool Konstruktion San Juan tillverkar högsta kvalitet/starkaste glasfiber pool skalet i branschen. För att förklara konstruktionen av vår produkt och vad som gör vår konstruktion annorlunda än

Läs mer

Svensk Plastindustriförening - SPIF

Svensk Plastindustriförening - SPIF Informations- kunskapskrav för produktionsansvarig (formsprutning) enligt SPIF:s branschkrav 1. Utbildnings- och kunskapskrav För att bli godkänd för diplomering enligt SPIF:s branschkrav gäller att sökande

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB

Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB Konstruktionsanvisningar för gjutgods Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB SAMARBETA! Samarbete mellan konstruktör och gjutare på ett så tidigt stadium som möjligt är viktigt Råsandsformning

Läs mer

Plastisk bearbetning. Prof. François Rondé-Oustau Göran Karlsson

Plastisk bearbetning. Prof. François Rondé-Oustau Göran Karlsson Plastisk bearbetning Prof. François Rondé-Oustau Göran Karlsson Vad är plastisk bearbetning? Materialet sträcks över elasticitetsgränsen. Formad detalj har i stort sett samma volym som utgångsämnet. Skiljer

Läs mer

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer:

Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Datum: Detaljnummer: Checklista 1 för detaljer Projektnamn: Har vi sett till att detaljerna själva visar hur de skall monteras, att formen är tydlig och att de bara går att montera rätt? Har vi standardiserat detaljerna för

Läs mer

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering Vi är Lilja Group Lilja Group är specialiserat på att forma plast. Vi arbetar huvudsakligen med extrudering, formsprutning och bearbetning. Med en flexibel produktion och korta beslutsvägar kan vi erbjuda

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

Certifieringskrav formsprutningstekniker

Certifieringskrav formsprutningstekniker Certifieringskrav formsprutningstekniker 1 Målsättning Utöver det som krävs för maskinställarcertifikat - Utprovning och igångkörning av nya formsprutningsverktyg. - Upprätta maskininstruktioner, kontrollinstruktioner

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning Hög produktivitet i alla svetslägen! Svetsning med rörelektroder, FCW, är en flexibel svetsmetod som ger ett högt insvetstal. Den kan

Läs mer

GEIGER-SoftPlusWireless

GEIGER-SoftPlusWireless Produktdatablad GEIGER-SoftPlusWireless radiomotorn som är skonsam mot duken i kassettmarkisen Innehåll Problem och lösning...1 Utformning och särskilda egenskaper...2 Funktioner...5 Kortfattad instruktion

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Gjutjärn som konstruktionsmaterial

Gjutjärn som konstruktionsmaterial Gjutjärn som konstruktionsmaterial Inlämningsuppgift i kursen kpp039 Kari Haukirauma 2011-01-06 Produktutveckling 3 Handledare Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Vad är gjutjärn?... 4 Gråjärn... 6 Användningsområden

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning

Läs mer

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

Jonas Ivarsson 2010 01 11

Jonas Ivarsson 2010 01 11 MÄLARDALENS HÖGSKOLA FORMSPRUTNING PM 2010 01 11 PM i kursen Produktutveckling 3 KPP039 Examinator: Rolf Lövgren 2010 Innehållsförteckning Inledning... 2 Teori... 3 Grundmaterial... 3 Termoplaster... 3

Läs mer

Ett företag med oändliga möjligheter......inom fjäder, tråddetaljer, clips och komponenter

Ett företag med oändliga möjligheter......inom fjäder, tråddetaljer, clips och komponenter Ett företag med oändliga möjligheter......inom fjäder, tråddetaljer, clips och komponenter Spring Systems Spring Systems är en av Skandinaviens ledande tillverkare av fjädrar, tråddetaljer, clips och sammansatta

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

PEMA Rullbockar. Rullbockar

PEMA Rullbockar. Rullbockar Rullbockar PEMA Rullbockar Rullbockar är en nödvändighet vid hantering av cylindriska objekt såsom tankar, tryckkärl, vindkrafttorn, stora rör eller liknande vid svetsning, målning, blästring eller montering.

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

Svensk Plastindustriförening - SPIF

Svensk Plastindustriförening - SPIF Certifieringskrav för godkännande av kvalitetsansvarig (formsprutning) enligt SPIF:s branschkrav 1. Utbildnings- och kunskapskrav För att bli godkänd som diplomerad tekniker enligt SPIF:s branschkrav gäller

Läs mer

Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000

Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000 Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000 Ruukkis högklassiga Form precisionsrör är som bäst i tillämpningar som kräver särskilt hög hållfasthet och lätta konstruktioner. Tillämpningar säkerhetskomponenter

Läs mer

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser Mekanisk liggkomfort Man hör ofta att en säng är skön att ligga i - att den ger god komfort. Med detta underförstås, att sängen är mjuk och att den därmed har förmåga att fördela kroppstyngden så, att

Läs mer

Takduk För täta, säkra tak

Takduk För täta, säkra tak Takduk För täta, säkra tak Fakta om fördelar och nackdelar 1 INNEHÅLL Taket, den femte fasaden 3 Kvaliteten på svenska tak måste höjas 4 Taket, grunden för ett torrt hus 5 Fördelar med takduk 6 Nackdelar

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT

antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT Spar både vikt och utrymme antiphon MPM uppfyller två funktioner. Det dämpar inte bara stomburet ljud utan den ersätter också befintlig plåt. Det betyder att

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

VELOX SILIKONELEMENT. 2 Silikonelement. VärmeKabelTeknik. Silikonelement i standardmått

VELOX SILIKONELEMENT. 2 Silikonelement. VärmeKabelTeknik. Silikonelement i standardmått VELOX SILIKONELEMENT VärmeKabelTeknik Silikonelement i standardmått Art.nr Bredd Längd Effekt Spänning Art.nr Bredd Längd Effekt Spänning 40.0180.0 25 900 50 12 40.0065.0 100 100 100 240 40.0140.0 25 95

Läs mer

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn Zhafir Zeres Serie 400-2,300 kn Utökade funktioner som standard Zhafir ZERES Serie Zhafir har utvecklat den nya elektriska maskinserien Zeres, för att bli en flexibel formsprutningsmaskin baserad på det

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Insatsgänga Tangless

Insatsgänga Tangless Insatsgänga Tangless ORIGINAL TANGLESS INSERTS C.EDGREN Innehåll: Varför Tangless... Att välja insats... Material och Ytbehandling... Metriska insatser... Monteringsanvisningar... Produktöversikt... 3

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Svetsning. Svetsförband

Svetsning. Svetsförband Svetsning Svetsförband Svetsning bygger på att materialet som skall hopfogas smälts med hjälp av en varm gaslåga. Ibland smälter man ihop materialet utan att tillföra nytt material, men ofta tillförs material

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

HÖGPRESTERANDE OCH SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG INOM HUSBYGGANDE. - Fältförsök och teoretiska studier av möjligheter och svårigheter

HÖGPRESTERANDE OCH SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG INOM HUSBYGGANDE. - Fältförsök och teoretiska studier av möjligheter och svårigheter HÖGPRESTERANDE OCH SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG INOM HUSBYGGANDE - Fältförsök och teoretiska studier av möjligheter och svårigheter Sammanfattning Bakgrund Platsgjuten betong är globalt sett den mest använda

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer