Introduktion. Bästa/bäste kund, Om den här bruksanvisningen. Introduktion 3. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsanvisningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion. Bästa/bäste kund, Om den här bruksanvisningen. Introduktion 3. Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsanvisningarna"

Transkript

1 Bruksanvisning

2

3 Bästa/bäste kund, genom att köpa den här multifunktionsapparaten har du bestämt dig för en kvalitetsprodukt från PHILIPS. Din apparat uppfyller de olika krav som det moderna home-office-området för med sig. Du kan skanna, skriva ut, kopiera och faxa med den både i svartvitt och i färg. Som funktionell fotoskrivare är din multifunktionsapparat utrustad med såväl de kortplatser som krävs för alla vanliga fotolagringsmedier som en direkt anslutningsmöjlighet för digitalkameror. Bild- och textoptimeringsfunktionen Crystal Image svarar för den bästa möjliga utskrifts- och kopieringskvaliteten för dina svartvita dokument och färgdokument. Crystal Image hjälper även till att retuschera röda ögon från fotografier tagna med blixt (röda-ögon-reduktion). Med multifunktionsapparaten Crystal 660 kan du bekvämt välja meny och foto via det belysta färgteckenfönstret (uppfällbart). Du kan ansluta multifunktionsapparaten till en PC (Microsoft Windows 98 SE 2000 (SP3) ME XP). Installera det medsända programvarupaketet och använd multifunktionsapparaten som (nätverks-)skrivare. Dessutom kan du sända och ta emot faxmeddelanden via PC:n, förvalta telefonboken, skanna, bearbeta och lagra dokument samt överföra SMS-meddelanden *. Det finns anslutningsmöjlighet via en WLAN-adapter för att skapa en PC-kommunikation utan kabel. Vidare kan du sända filer till multifunktionsapparaten för utskrift från alla typer av apparater som är utrustade med ett infrarött gränssnitt * eller Bluetooth (till exempel mobiltelefon med fotofunktion). WLAN och Bluetooth är tillval och fungerar uteslutande med en originaladapter som du kan beställa från vår Beställningsservice. Mer information hittar du på vår webbplats: Crystal 660 är utrustad med ett inbyggt modem, med vilket du kan sända och ta emot Text2Fax/SMS/MMSmeddelanden * oberoende av PC:n. Multifunktionsapparaten skriver ut med den modernaste bläckstråleteknologin. Det följer med två kostnadsfria bläckpatroner (black/svart och colour/färg). När du har lagt i dem kan du genast prova multifunktionsapparatens många möjligheter. Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av den! Om den här bruksanvisningen Läs igenom bruksanvisningen noga och följ säkerhetsanvisningarna för att säkerställa att multifunktionsapparaten fungerar korrekt. Använda symboler och grundläggande begrepp: Den här symbolen varnar för felaktigt handha- som kan leda till personskador, felfunk- Ævande tioner eller apparatskador alternativt hänvisar den till lands- och apparatspecifika kännetecken. Den här symbolen kännetecknar tips som rör effektiv användning av multifunktionsapparaten och är avsedd som hjälp för att undvika eventuella svårigheter vid utförandet av enskilda funktioner. Dokument: Det är det original som du kopierar eller skannar in med apparaten eller sänder iväg med faxen eller som Text2Fax/SMS/ MMS-meddelande *. Papper: Det är det utskriftsmedium som du lägger i pappersfacket för att sedan skriva ut med multifunktionsapparaten. Förlaga: Det är det tryckta papper (till exempel brevpapper eller postkort), på vilket du kan skriva ut med apparaten. Meny: Med hjälp av den kan du ställa in och välja funktioner som visas på teckenfönstret. Fotolagringsmedier: Det är det datamedium som är kompatibelt med multifunktionsapparaten (till exempel digitalkameror, minneskort och mobila enheter). Utgångsläge: Detta är apparatens driftläge. Beredskapsläge: Detta är ett energisparande viloläge när multifunktionsapparaten inte används. I den här bruksanvisningen beskrivs två apparattyper i samma serie Crystal 650 och Crystal 660. För att du lättare ska kunna orientera dig, delas bruksanvisningen upp i två avsnitt: I avsnittet Apparatens funktioner hittar du de användningsmöjligheter som du styr direkt från apparaten och i avsnittet PC-funktioner förklaras de inställningar som du kan göra från PC:n. Tänk emellertid på att en allmän text som passar båda apparaterna har valts till bilderna. I avsnittet Apparatens funktioner / Panel med teckenfönster hittar du den korrekta bilden för just din apparat. Beakta även att vissa funktioner är modellberoende! De tillämpningar som bara gäller en av de båda apparattyperna eller underkastas landsspecifika avvikelser är märkta med en stjärna * och förklaras längst ner på sidan. Vi anstränger oss beträffande förbättringar och innovationer. Eventuellt har vissa funktioner ännu inte aktiverats för firmwaren till din apparat. Uppdatera i så fall firmwaren till din apparat (se avsnittet PC-funktioner / Användning av Companion Suite IH / Firmware-uppdatering). Introduktion * SMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Introduktion 3 MMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Text2Fax Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Infrarött gränssnitt Crystal 660

4 Varumärke Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av den här publikationen får utan föregående skriftligt tillstånd av SAGEM SA mångfaldigas, lagras i ett arkivsystem eller överföras i någon form eller på något annat sätt till exempel elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering eller via fotografering. Den i det föreliggande dokumentet befintliga informationen är uteslutande avsedd för användning tillsammans med den här produkten. SAGEM övertar inget ansvar om den här informationen används tillsammans med andra apparater. Varken SAGEM SA eller anslutna företag bär något ansvar gentemot köparen av den här produkten eller tredje person med avseende på skadeståndsanspråk, förluster, kostnader eller utgifter som uppstår för köparen eller tredje person till följd av en olyckshändelse, felaktig användning eller missbruk av den här produkten eller oauktoriserade modifieringar, reparationer, produktändringar eller ignorering av SAGEM SAs bruks- och underhållsanvisning. SAGEM SA övertar inget ansvar för skadeståndsanspråk eller problem till följd av användning av extrautrustning eller förbrukningsmaterial som inte är en SAGEM originalprodukt eller av SAGEM uppmärkt som godkänd produkt. SAGEM SA övertar inget ansvar för skadeståndsanspråk till följd av elektromagnetiska interferenser som uppstått på grund av användning av anslutningssladdar som inte är uppmärkta som en SAGEM produkt. SAGEM CRYSTAL är ett av SAGEM SA registrerat varumärke och CRYSTAL 650/660 är varumärken från SAGEM SA. Microsoft och Windows är av Microsoft Corporation registrerade varumärken. Apple och Macintosh är av Apple Computer, Inc registrerade varumärken. Intel och Pentium är varumärken från Intel Corporation. CompactFlash är ett av SunDisk Corporation registrerat varumärke. MEMORY STICK är ett av Sony Corporation registrerat varumärke. SmartMedia är ett av Toshiba Corporation registrerat varumärke. Secure Digital är ett av Toshiba Corporation registrerat varumärke. Microdrive är ett av Hitachi Global Storage Technologies registrerat varumärke. MultiMedia Card är ett av Siemens AG och/eller Infineon Technologies AG registrerat varumärke; MultiMedia Card är ett varumärke från MultiMedia Card Association. xd-picture Card är ett varumärke från Fuji Photo Film Co., Ltd. DPOF är ett av Fuji Photo Film Co., Ltd registrerat varumärke. Ordmärket Bluetooth och Bluetooths logotyper utgör Bluetooth SIG Inc.:s egendom; all användning av dessa märken från SAGEM SAs sida sker med licens. IrDA iär ett av Infrared Data Association registrerat varumärke. USB är ett varumärke från USB Implementers Forum, Inc. Allmänanvisning: De referenser som nämns i den föreliggande bruksanvisningen är varumärken från respektive företag. Avsaknad av symbolerna och rättfärdigar inte antagandet att de aktuella begreppen är fria varumärken. Andra i det föreliggande dokumentet använda produktnamn är endast avsedda för märkningsändamål och kan vara varumärken från den aktuella innehavaren. SAGEM SA tillbakavisar alla rätttigheter till dessa märken. Som deltagare i programmet Energy Star, har SAGEM Communication Austria GmbH fastställt att denna produkt uppfyller Energy Star-riktlinjerna för energieffektivitet. Begreppet PictBridge och PictBridge-logotypen är av CIPA (Camera and Imaging Products Association) registrerade varumärken. Anvisningar om juridiska begränsningar, dataskydd och rättsverkan Det är i vissa länder förbjudet att mångfaldiga vissa dokument (till exempel genom skanning, utskrift, kopiering). Listan nedan över sådana dokument gör inget anspråk på att vara fullständig, utan den ska bara ses som en översikt. Fråga i tveksamma fall ditt rättegångsbiträde om råd. Pass (ID-kort) Inrese- och utresehandlingar (invandringshandlingar) Underlag för militärtjänst Sedlar, resecheckar, betalningsanvisningar Frimärken, skattemärken (stämplade eller ostämplade) Lånehandlingar, inlåningscertifikat, skuldförbindelser Upphovsrättsligt skyddade dokument Beakta de juridiska riktlinjerna i ditt land med avseende på rättsverkan beträffande faxsändningar särskilt i samband med underskrifters giltighet, tidskorrekta delgivningsfrister och nackdelar på grund av kvalitetsförluster vid överföringen och så vidare. Sörj för att telehemligheten upprätthålls och att dataskyddet följs på det sätt som lagstiftaren i ditt land kräver. 4 Introduktion

5 Innehåll Säkerhetsanvisningar Apparatens funktioner.8 Beskrivning av multifunktionsapparaten Panel med teckenfönster Crystal Panel med teckenfönster Crystal I. Installation Förpackningens innehåll Uppställning av multifunktionsapparat Iläggning av utskriftsmedier Iläggning av dokument Utskriftsmedier positionering av dokument Anslutning av telefonsladd Anslutning av nätsladd Val av land Val av språk Inmatning av nummer och namn Inmatning av datum och tid Iläggning av patroner Inriktning av patroner Anslutning av andra apparater Inställningar Inmatning av datum och klockslag Inmatning av nummer och namn Inställning av land och språk ISDN-anslutning Telefonväxel (PABX) Nummerpresentation (CLIP) Energisparläge Crystal Image µ Anvädning av Crystal Image Aktivering av Crystal Image Inaktivering av Crystal Image Utskrift av foton med Crystal Image Kopiera K Kopiering med fabriksinställningar Kopiering med specialinställningar Ändring av kopiatorinställningar Fotoskrivare Förutsättningar Användning av fotolagringsmedier Läsning av bildfiler Utskrift av DPOF-filer Utskrift av bildfiler med fotomenyn PictBridge direktutskrift av filer Bildspel Överföra skannad bild till minneskort Ny analys av bildfiler Borttagning av fotolagringsmedium Bearbetning av innehåll på minneskort på PC Ändring av utskriftsinställningar Telefonbok m Skapande av poster Skapande av grupper Bearbetning av poster och grupper Radering av poster och grupper Sökning av poster Användning av telefonbok Snabbval (A I)* Utskrivning av telefonbok Förena telefonnummer (Eftervalsförfarande) Faxväxel Inställning av lägena SM Aktivering av timer U Inställning av fax mottagningsläge Användning av externa telefoner (Easylink) Användning av extern telefonsvarare Fax Y Sändning av svartvita faxmeddelanden Sändning av färgfaxmeddelanden Manuell sändning av faxmeddelanden (Högtalare) Vidtagande av speciella sändningsalternativ Utskrivning av sändrapport Mottagning av faxmeddelanden Utvidgade mottagningsalternativ Tömning av meddelandeminne Automatisk låsning av utskrift av faxmeddelande Hämtning av faxmeddelanden Ändring av fax inställningar SMS»* SMS-förutsättningar Sändning av SMS Mottagning av SMS Tömning av meddelandeminne SMS-meddelande till e-postadress eller fax Utvidgade sändningsalternativ Ändring av SMS- inställningar MMS»* MMS-förutsättningar Sändning av MMS Mottagning av MMS-meddelande Tömning av meddelandeminne Ändring av MMS- inställningar Text2Fax»* Sändning av Text2Fax Råd och tips Åtgärdande av pappersstopp Byte av patroner Iläggning av fotopatroner Åtgärda utskrivningsproblem Visning av nivå Utskrivning av journal Bearbetning av uppdrag Låsning av apparat Rengöring och vård Servicekoder Snabbhjälp PC-funktioner PC-förutsättningar Förutsättningar för trådlöst nätverk Installering av drivrutiner och programvara Nätverk Trådlöst nätverk Installation av trådlöst nätverk (WLAN) Installation av multifunktionsapparaten Användning av Companion Suite IH.. 61 Telefonbok Faxning SMS Utskrift Skanning Á Visning av patronnivå Firmware-uppdatering Avinstallation av drivrutiner och programvara Bilaga Ordlista Förkortningar Funktionslista Tekniska data Garantibestämmelser Index Innehåll * Snabbval Crystal 650 Innehåll 5 SMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) MMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Text2Fax Crystal 660 (lands- och nätverksberoende)

6 Säkerhetsanvisningar Beakta följande anvisningar om hur laserfaxen ska placeras och användas för att undvika eventuella faror, skador och felfunktioner. Uppställningsplats Multifunktionsapparaten ska stå säkert och stabilt på en vågrät, jämn och vibrationsfri yta. Om den lutar kan en felfri funktion inte garanteras. Placera den inte på sängar, bordsdukar, kuddar, soffor, mattor eller andra mjuka underlag, då det finns fara för överhettning och därmed risk för brand. Sörj för tillräcklig luftcirkulation runt apparaten och täck aldrig över den. Använd aldrig multifunktionsapparaten i stängda kartonger, skåp, utdragslådor med mera. Avståndet till andra apparater eller föremål måsta vara minst 10 cm. Håll ett utrymme på 30 cm framför apparaten fritt från föremål, eftersom förlagor och utskrifter matas ut på framsidan. Placera multifunktionsapparaten på ett sådant sätt att det går lätt att komma åt eluttaget, eftersom den inte är försedd med någon påslagnings- och avstängningsknapp. Dra alla sladdar så att det inte finns någon risk att någon snubblar över dem. Multifunktionsapparaten fungerar inte vid ett strömavbrott (lagrad data bibehålls). Rör aldrig vid telefon- och/eller nätsladden, utan att först ha dragit ut telefonproppen och stickkontakten, om isoleringen är trasig. Det är nödvändigt att skydda multifunktionsapparaten mot direkt solsken, starkt ljus och för mycket värme. Ställ den inte i omedelbar närhet till värmeelement, radio- och TV-apparater samt klimatanläggningar. Håll öppen eld borta från den här produkten för att undvika att elden sprids. Undvik påverkan från damm, vatten och kemikalier. Utsätt inte multifunktionsapparaten för extre- ma temperaturvariationer och/eller hög luftfuktighet. Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Rör aldrig stickkontakten, nätuttaget eller telefonjacket med våta händer. Ett fall kan orsaka allvarlig skada på apparaten och/ eller personskada, speciellt på små barn. Låt inte barn leka utan uppsikt med laserfaxen. Strömförsörjning Kontrollera att den nätspänning som anges på typskylten på apparaten är identisk med den nätspän- ning som finns på uppställningsplatsen. Fråga din elleverantör i tveksamma fall. Använd bara den medsända nätsladden. Dra ut både stickkontakten och telefonproppen: om höljet och/eller telefon- eller nätsladden är skadad, om ett åskväder drar förbi. När den används då kan ett blixtnedslag skada både användaren och apparaten. Kan du inte dra ut stickkontakten, så ska du ändå inte använda apparaten. om du tänker rengöra höljets utsida, om det har kommit in vätska eller smuts i apparaten. Det finns då risk för en elektrisk stöt och/eller att apparaten skadas. om apparaten överhettas och fattar eld eller om rök tränger ut ur den. Handhavande och underhåll Försök aldrig reparera multifunktionsapparaten själv. Ett felaktigt utfört underhåll kan leda till att apparaten skadas, att det uppstår brand eller att användaren får en elektrisk stöt (se Bilaga / Garanti). Låt endast en auktoriserad serviceverkstad reparera apparaten. Tryck inte med våld på skannerlocket, om du tänker skanna tjockare dokument eller tredimensio- nella förlagor, då det skulle kunna leda till att locket och/eller skannerglaset skadas. Öppna aldrig pappersstoppsluckan medan multifunktionsapparaten skriver ut. Om du inte har lagt i något papper, så försöker multifunktionsapparaten ändå att hämta ett papper när den tar emot ett uppdrag. Öppna då aldrig pappersstoppsluckan. Lägg i papper istället. 6 Säkerhetsanvisningar

7 Använd, förvara och transportera multifunktionsapparaten försiktigt i horisontellt läge, då det an- nars skulle kunna rinna ut bläck. Dra ut både stickkontaken och telefonproppen innan du rengör höljets utsida. Använd aldrig flytande, gasformiga eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkoholer) för att inte skada de lackerade delarna! Använd en torr, mjuk trasa att rengöra teckenfönstret med. Om teckenfönstret går sönder kan en svagt frätande vätska läcka ut. Skulle du komma i kontakt med vätskan, ska du spola de berörda kroppsdelarna med mycket vatten. Uppsök genast läkare om du får besvär. Bläckpatroner Ladda med hjälp av det medsända Plug n Printkortet upp varje originalbläckpatron som du lägger i för första gången; endast då lagras all nödvändig information som gör att du sedan utan problem kan byta och återanvända patronerna. Andra bläckpatroner kan skada apparaten (se Bilaga / Garanti). Förvara de patroner som har tagits ut ur apparaten temporärt antingen i förvaringsboxen för fo- topatronen eller förpackade i slutna plastpåsar. Förvara bläckpatronerna av säkerhetsskäl oåtkomliga för barn. Hantera de använda bläckpatronerna försiktigt, så att det inte kommer något bläck på kläder eller föremål. Skaka inte bläckpatronerna. Undvik att få vätskan på huden eller i ögonen. Ta bort bläckfläckar med hjälp av mycket vatten. Uppsök genast läkare om du får besvär eller problem med synen. Manipulera aldrig med originalbläckpatronerna, då utskriftshuvudena skulle kunna skadas. Ta ut bläckpatronerna innan du ska transportera apparaten. Sopsortera tomma patroner enligt avfallsföreskrifterna i ditt land. Fotolagringsmedier Använd endast sådana lagringsmedier som är kompatibla med multifunktionsapparaten (se avsnittet Apparatens funktioner / Fotoskrivare / Användning av fotolagringsmedier). Använd inte mer än ett lagringsmedium samtidigt! Bryt aldrig strömmen mellan fotolagringsmediet och multifunktionsapparaten medan hämtning pågår från fotolagringsmediet. Dra inte ut stickkontakten. Dra aldrig ut det isatta minneskortet medan multifunktionsapparaten hämtar data från det och utför ett utskriftsuppdrag. Data skulle då kunna skadas eller förstöras. Läs absolut igenom bruksanvisningen till ditt lagringsmedium för att kunna använda det på ett kor- rekt sätt. Allmänna anvisningar Strömbelastningen på USB-uttagen får inte överstiga 0,7 ampere för att USB-funktionaliteten ska garanteras. Anslut inte mer än en high-power-apparat samtidigt till din multifunktionsapparat. Anslut inga extraapparater som till exempel batterier, fläktar, laddare till multifunktionsapparaten. Om du vill använda en extra trådlös telefon bör avståndet mellan dess basenhet och multifunktions- apparaten vara minst 15 cm, då det annars kan uppstå akustiska störningar i telefonluren. Denna elektroniska utrustning innehåller många material som kan återvinnas. Inhämta information om svenska bestämmelser beträffande återvinning när denna utrustning är förbrukad och ska skrotas. Om du har pacemaker och det skulle uppstå problem med den, ska du flytta dig en bit ifrån multi- funktionsapparaten och konsultera läkare. Multifunktionsapparaten har testats enligt normerna EN respektive IEC och får endast användas i telefon- och elnät som uppfyller dessa normer. Apparaten är speciellt utvecklad för användning i det aktuella inköpslandet. Den uppfyller Post- och Telestyrelsens bestämmelser. Gör inga inställningar eller ändringar som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar 7

8 Apparatens funktioner Apparatens funktioner Beskrivning av multifunktionsapparaten Apparatlock Högtalare Öppning för Plug n Print-kort Utskriftsutmatning Pappersstoppare Längsgående pappersstyrning med knapp Pappersfack Front-USB direktanslutning för digitalkameror Skannerlock USB-anslutning för WLAN-/Bluetooth-adapter * Panel med teckenfönster (apparatberoende) Fyra kortplatser för tio olika typer av minneskort Infrarött gränssnitt (Crystal 660) EXT.-uttag anslutning för externy apparater (telefoner, telefonsvarare med mera) Tvärgående pappersstyrning USB-anslutning för PC:n LINE-uttag anslutning för telefonsladd Pappersstoppslucka Anslutning för nätsladd * WLAN och Bluetooth är tillval och fungerar uteslutande med en originaladapter som du kan 8 Beskrivning av apparaten beställa från vår Beställningsservice. För närmare information:

9 Panel med teckenfönster Crystal 650 Symboler i det tvåradiga teckenfönstret Faxupplösning: f för texter med liten stil och ritningar F för foton h för texter och ritningar COL sänd färgfax $ absolut tyst ringbeteende (inte ens de apparater som anslutis till EXT.-uttaget ringer) S/M/U valt driftläge (Dag/Natt) Ett meddelande i teckenfönstret informerar dig om meddelandeminnesstatusen. Den valda menyfunktionen markeras med en pil (>). K gör färgkopia; Starta fotoutskrift Á överför skannat dokument till PC:n X avbryt pågående arbete; hoppa tillbaka till utgångsläget K gör svartvit kopia; starta fotoutskrift v om den här kontrollampan blinkar ska du läsa informationen i teckenfönstret m aktivera telefonboksfunktioner À gruppsändning sänd faxmeddelanden till flera mottagare PAUSE/R när du vill välja eller spara telefonnummer: lägg till en uppringningspaus (/); vid användning tillsammans med en företagsväxel: lägg till ett prefix (R) h/f/f/col faxupplösning inställning (Standard, Fin h, Extrafin f, Foto F och Färgfax COL) Y faxöverföring, starta kopierings- eller utskriftsuppdrag z högtalare för avlyssning vid anslutningsuppbyggnaden (hands-free är inte möjlig) ³ aktivera återuppringningslista MENU/OK aktivera menyfunktioner; bekräfta inmatningar / välj menyfunktioner; flytta markören i teckenfönstret; ange siffror C radera inmatningar; hoppa tillbaka till den senaste menyfunktionen U/M/S slå på och stäng av timern U; växla mellan lägena S (Dag) och M (Natt) Beskrivning av apparaten Snabbvalsnummer A I µ Crystal Image Bild- och textoptimering: gör kvalitativt högvärdiga utskrifter och kopior (i färg eller svartvitt) Crystal Image- Röda-ögon-reduktion: retuscherar röda ögon från fotografier tagna med blixt Lampa lyser (blå): Crystal Image har aktiverats Lampa blinkar (blå): Crystal Image utför ett uppdrag Lampa lyser inte: Crystal Image har inaktiverats Siffer- och bokstavsknapparna Beskrivning av apparaten 9

10 Panel med teckenfönster Crystal 660 m aktivera telefonboksfunktioner Apparatens funktioner K gör färgkopia; Starta fotoutskrift Á överför skannat dokument till PC:n X avbryt pågående arbete; hoppa tillbaka till utgångsläget K gör svartvit kopia; starta fotoutskrift v om den här kontrollampan blinkar ska du läsa informationen i teckenfönstret À gruppsändning sänd faxmeddelanden eller Text2Fax/SMS/MMS-meddelanden till flera mottagare PAUSE/R när du vill välja eller spara telefonnummer: Lägg till uppringningspaus (/); vid användning tillsammans med en företagsväxel: lägg till ett prefix (R) h/f/f/col faxupplösning inställning (Standard, Fin h, Extrafin f, Foto F och Färgfax COL) Y faxöverföring, starta kopierings- eller utskriftsuppdrag z högtalare för avlyssning vid anslutningsuppbyggnaden (hands-free är inte möjlig) ³ aktivera återuppringningslista inkomna samtal (max tio); valda nummer (max tio)» läs, ändra och sänd Text2Fax/SMS/MMS-meddelanden; kontrollampan bedvid knappen blinkar när det har kommit nya meddelanden µ Crystal Image Bild- och texttextoptimering: gör kvalitativt högvärdiga utskrifter och kopior (i färg eller svartvitt) Crystal Image Röd-ögon-reduktion: retuscherar röda ögon från fotografier tagna med blixt Lampa lyser (blå): Crystal Image har aktiverats Lampa blinkar (blå): Crystal Image utför ett uppdrag Lampa lyser inte: Crystal Image har inaktiverats Uppfällbart färgteckenfönster med bakgrundsbelysning och bokstavsknappar MENU/OK aktivera menyfunktioner; bekräfta inmatningar / välj alternativ; flytta markören i teckenfönstret; ange siffror C Sifferknappar radera inmatningar; hoppa tillbaka till den senaste menyfunktionen U/M/S slå på och stäng av timern U; växla mellan lägena S (Dag) och M (Natt) 10 Beskrivning av apparaten

11 Symboler i det åttaradiga färgteckenfönstret Faxupplösning h för texter och ritningar f för texter med liten stil ochzitningar F för foton COL sänd färgfax I inkomna samtal vid frånvaro (med nummerpresentatör (CLIP)) W inkomna SMS/MMS-meddelanden $ absolut tyst ringbeteende (inte ens de apparater som anslutits till EXT.-uttaget ringer) S/M/U valt driftläge (Dag/Natt) meddelandeminnesstatus Den valda menyfunktionen markeras med en färgstapel. Du kan ställa in kontrasten på färgteckenfönstret. 1 Tryck på MENU/OK och Ställ in kontrasten med /: `: mindre kontrast; ^: mer kontrast 3 Bekräfta med OK. Med funktion 87 kan du ändra färginställningarna för teckenfönstret. 1 Tryck på MENU/OK och Välj de önskade färgerna för teckenfönstret med /. 3 Bekräfta med OK. Beskrivning av apparaten Bokstavsknappar under uppfällbart skyddslock Förutom bokstäverna finns det även specialtecken för inmatning av text: + för inmatning av Stora bokstäver: Tryck på +-knappen och (samtidigt) den aktuella bokstavsknappen för att skriva en stor bokstav. ½ för inmatning av mellanslag Ü-knapp för inmatning av Specialtecken: Tryck på Ü-knappen och den aktuella bokstavsknappen (samtidigt) för att ange de specialtecken som finns ovanför. J radbyte; lägg till ett nytt stycke Beskrivning av apparaten 11

12 Apparatens funktioner I. Installation Förpackningens innehåll Följande artiklar ingår i förpackningen: Multifunktionsapparat Utskriftsfack Två bläckpatroner (svart och färg) Uppställning av multifunktionsapparat 1 Ta bort eventuella transportsäkringar (till exempel packtejp). Du kan dra bort befintliga klistermärken utan att de går sönder. Placera multifunktionsapparaten på ett så- sätt att det går lätt att komma åt elut- Ædant taget, eftersom den inte är försedd med någon påslagnings- och avstängningsknapp. (Dra ut stickkontakten ur eluttaget för att vid behov bryta strömmen till apparaten se kapitlet Säkerhetsanvisningar.) 2 Skjut in utskriftsskivan till anslaget i den för ändamålet avsedda skåran på utskriftsutmatningen. Bruksanvisning Installationshjälp 3 Dra ut utskriftsskivan så långt som möjligt och fäll upp pappersstopparen för att undvika pappersstopp. Installations-CD Nätsladd med nätkontakt (specifik för det land det gäller) Telefonsladd med kontakt (specifik för det land det gäller) USB-kabel (landsspecifikt leveransomfång) WLAN-adapter (landsspecifikt leveransomfång) Pappersmodell (landsspecifikt leveransomfång) Kontakta din återförsäljare eller vår kundtjänst, om någon av de delar som ingår i le- veransomfattningen för respektive land skulle saknas alternativt vara skadad. Iläggning av utskriftsmedier Lägg i papper i pappersfacket innan du ansluter apparaten till nätspänningen. Multifunktionsapparaten stödjer många olika pappersformat och -sorter. Du kan använda såväl förlagor som påfyllningspapper av de typer av papper som stöds (se Bilaga / Tekniska data) Installation

13 Iläggning av papper Använd endast oskadat papper som är särskilt avsett för bläckstråleskrivare. Använd inget papper som är lättare än 75 g/ m 2 för att undvika en dålig utskriftskvalitet. 1 Lufta igenom pappersbunten och skapa en jämn kant genom att slå den lite lätt mot en plan yta. På så vis förhindrar du att flera ark dras in samtidigt. och den längsgående pappersstyrningen. Se till att inte göra något veck på papperet vid fixeringen. 1. Installation 2 Lyft upp utskriftsskivan och håll fast den där. Dra ut den längsgående pappersstyrningen så långt som möjligt. Lägg i maximalt 150 pappersark (standardformat A4, mm, 80 g/m 2 ) med den korta sidan framåt anda till anslaget. Antalet ark som går att lägga i pappersfacket är Æberoende av tjockleken på det utskriftsmedium som används. Lägg i papperet maximalt upp till höjdbegränsningen på de båda tvärgående pappersstyrningarna (se fabriksmarkeringen). 3 Fixera papperet med hjälp av de båda tvärgående pappersstyrningarna 4 Fäll försiktigt tillbaka utskriftsskivan till ursprungspositionen. Anvisningar om pappersanvändning Följ anvisningarna från papperstillverkaren för att optimera användningen av papperet. Förebygg pappersstopp och dålig tryckkvalitet genom att inte använda vare sig fuktigt eller skadat papper. Fyll aldrig på papper medan apparaten skriver ut. Ta genast bort allt papper i apparaten om det blir vågigt på utskriftsskivan direkt efter utskriften. I kapitlet Råd och tips / Åtgärdande av pappersstopp får du veta hur man åtgärdar ett pappersstopp. Öppna aldrig Pappersstoppsluckan medan Æmultifunktionsapparaten utför ett uppdrag. Fyll inte på mer papper förrän pappersfacket är helt tomt. Undvik att blanda ark som redan ligger i med nya ark särskilt vid olika papperstyper. Vid hög utskriftstäthet (till exempel på grund av komplex grafik) kan utskriften förbli fuktig under en längre tid. Låt då utskriften ligga kvar på utskriftsskivan och torka i 30 till 60 sekunder. Iläggning av fotopapper Originalfotopapperet har koncipierats speciellt för den här multifunktionsapparaten för att du ska uppnå ett så bra resultat som möjligt med avseende på kvalitet och hållbarhet. Om du använder andra papperstyper, finns det risk för att papperet dras in snett eller att bläcket flyter ut. Du kan beställa originalfotopapper från vår Beställningsservice. 1. Installation 13

14 Apparatens funktioner Lägg i fotopapperet i pappersfacket med den bestrukna sidan (= glansiga sidan) neråt och den korta sidan framåt ända till anslaget. Fixera även formatet med hjälp av knappen på den längsgående pappersstyrningen. Skydda fotopapperets yta genom att lägga i minst två ark tillsammans (maximalt 20 ark) i pappersfacket. Lägg i ark i storlek A4 eller Letter i pappersfacket när fotoutskriften av formatet är klart, då inkommande faxmeddelanden i annat fall skrivs ut ofullständiga eller går förlorade. (Ställ med hjälp av funktionerna 241 och 242 in pappersformatet och papperssorten, så att multifunktionsapparaten identifierar den ilagda papperstypen.) Anvisningar om användning av fotopapper Ta endast på sidorna på fotopapperet för att undvika fingeravtryck och fläckar på den bestrukna sidan alternativt inom utskriftsområdet. Undvik kontakt med fukt och vätskor och använd aldrig fotopapperet vid hög luftfuktighet, extrema temperaturer eller i direkt solsken. Förvara fotopapperet i originalförpackningen på en sval och torr plats och utsätt det inte för ultraviolett strålning. Låt utskrifterna torka i minst 24 timmar i normal rumstemperatur. Lägg ett syrafritt papper mellan varje utskrift. Använd fotoalbum av syrafritt material och undvik plaster som innehåller PVC för att förhindra att fotona bleknar. Beakta de ovanstående anvisningarna för att optimera fotopapperets livslängd och utskriftskvalitet. Iläggning av förlagor Vill du skriva ut på förlagor (till exempel formulär, brevpapper), ska du lägga förlagorna i pappersfacket med den förtryckta sidan neråt ända till anslaget. Använder du förlagor med brevhuvud, ska du lägga i papperet i pappersfacket med den övre kortsidan först. Iläggning av kuvert I hjälpfilerna till ditt textbearbetningsprogram till PC:n får du nödvändiga formate- ringsanvisningar för att få till stånd en korrekt utskrift på olika kuvertformer. Lägg i kuverten med fliken riktad uppåt och den korta sidan framåt ända till anslaget. Fixera även mindre kuvertformat med hjälp av knappen på den längsgående pappersstyrningen. Iläggning av transparentfolie Lägg i transparentfolien i pappersfacket med utskriftssidan (= råa ytan) neråt ända till anslaget. Använd endast sådan transparentfolie som är lämplig för bläckstråleskrivare Installation

15 Iläggning av dokument Lägg inga dokument som är våta eller har be- med korrekturvätska på skannergla- Æarbetats set! Se till att skannerglaset är rent (se kapitlet Råd och tips / Rengöring och vård). 1 Öppna skannerlocket. 4 Markeringarna på skannerramen för formaten A4 och A5 hjälper dig att positionera dokumentet korrekt. 1. Installation 2 Lägg dokumentet med textsidan neråt på skannerglaset. 3 Rikta in dokumentet mot skannerglasets bakre vänstra hörn (pilmarkeringen). 5 Stäng skannerlocket. Skannerlocket är utrustat med ställbara gångjärn; på så vis kan du även läga i tjockare dokument (till exempel böcker) i flatbäddsskannern. Lyft skannerlocket försiktigt uppåt, så att det ligger an så jämnt som möjligt mot dokumenten. Använd transparentfolie om du tänker kopiera tredimensionella objekt (till exempel mynt, blommor), så att inte skannerglaset skadas. Utskriftsmedier positionering av dokument Positionera dokumentet med den långa sidan mot skannerglasets bakre sida. Lägg papperet i pappersfacket med den korta sidan framåt. Detta gäller särskilt för fotoutskrifter i formatet 10 15! 1. Installation 15

16 Apparatens funktioner Anslutning av telefonsladd Anslut telefonsladden till faxen genom att sätta den i det uttag som är märkt med LINE på baksidan av faxen. Sätt i telefonkontakten i ett telefonjack. Anslutning av nätsladd Sätt i nätsladdens lilla stickkontakt i nätanslutningen på baksidan av apparaten. Sätt i den stora stickkontakten i ett vägguttag. Val av språk 1 Tryck på OK. 2 Välj med hjälp av / det språk som du önskar se i teckenfönstret. 3 Tryck två gånger på OK. Inmatning av nummer och namn Vill du att ditt telefonnummer och ditt namn ska visas som avsändaridentifikation (= längst upp på varje sida) på utgående meddelanden, ska du ange din avsändaridentifikation här: Du kan dölja användaridentifikationen för varje meddelandetyp individuellt (se kapitlet Fax / Ändring av faxinställningar, SMS / Ändring av SMS-inställningar). Inmatning av nummer (maximalt 20 siffror) När du har anslutit multifunktionsapparaten till nätspänningen leder apparaten dig genom de följande grundinställningarna. Du kan sedan när som helst ändra dessa inställningar (se kapitlet Inställningar). När multifunktionsapparaten inte används slår den över till det energisparande beredskapsläget (se Inställningar / Energisparläge). Val av land 1 Tryck på OK. 2 Välj med hjälp av / det land, där apparaten ska användas. 3 Tryck två gånger på OK. Inmatning av siffror med Crystal 650 Ange ditt eget telefonnummer med sifferknapparna och tryck sedan på OK. Ange specialtecken med hjälp av knappen 0. Håll den knappen intryckt tills att det önskade specialtecknet visas i teckenfönstret: Knapp Tecken mellanslag Inmatning av siffror med Crystal 660 Ange ditt eget telefonnummer med sifferknapparna och tryck sedan på OK. (För att skriva ett plustecken ska du samtidigt trycka på Ü-knappen och Q bland bokstavsknapparna; för att skriva ett mellanslag ska du istället trycka på knappen ½.) Inmatning av namn (maximalt 20 tecken) Inmatning av bokstäver med Crystal 650 Med hjälp av sifferknapparna kan du även skriva bokstäver (se märkningen). Ange specialtecken med hjälp av knappen 0. Håll den aktuella knappen intryckt tills att den önskade bokstaven eller specialtecknet visas i teckenfönstret. Knapp Tecken 0 Mellanslag ? / : %! ( ) [ ] Om du har angett fel siffra eller tecken, kan du korrigera inmatningen med hjälp av / och C. Tryck på OK efter inmatningen Installation

17 Inmatning av bokstäver med Crystal 660 Fäll upp skyddslocket över bokstavsknapparna. Tryck på + och den önskade knappen samtidigt för att skriva en stor bokstav. De tillgängliga specialtecknen visas till höger ovanför bokstavsknapparna och kan anges genom att Ü-knappen och den aktuella bokstavsknappen trycks in samtidigt (tryck till exempel på Ü-knappen och ½ samtidigt för att skriva Ange mellanrum genom att trycka på ½. Om du har angett fel siffra eller tecken, kan du korrigera inmatningen med hjälp av / och C. Tryck på OK efter inmatningen. Inmatning av datum och tid När multifunktionsapparaten står i utgångsläget visas datum och tid i teckenfönstret. Tänk på ordningsföljden vid inmatningen: Ædag månad år timma minut (två tecken). 1 Ange datum och tid med hjälp av sifferknapparna och bekräfta sedan med OK (tryck till exempel för den 8 augusti 2005 kl 14.00). 2 Om du har angett fel siffra, kan du korrigera inmatningen med hjälp av / och C. 3 Bekräfta med OK. Om eltillförseln har brutits (till exempel strömavbrott), måste du ange datum och tid på nytt. Iläggning av patroner För att kunna skanna, kopiera och skriva ut måste du först ha lagt i bläckpatroner i multifunktionsapparaten. Det följer med två bläckpatroner (black/svart och colour/färg) för att du ska kunna använda de här fuktionerna med en gång. Nivåminnet för patronerna är förinställt i fabrik. Det krävs inget Plug n Print-kort att ladda upp patronerna med. Läs kapitlet Råd och tips för att få veta hur du byter patroner eller sätter i en fotopatron! Använd inga andra patroner än dem som ingår Æi leveransomfattningen vid det första idrifttagandet av apparaten! 1 Crystal 660: Fäll tillbaka färgteckenfönstret till ursprungspositionen. Öppna apparaten genom att ta tag med fingrarna i handtagsfördjupningen under apparatlocket och fälla upp höljet. 2 Tryck på patronhållarens snäpplås för att öppna det. 3 Ta ut bläckpatronerna ur förpackningen, ta bort det fintliga förpackningsmaterialet och dra försiktigt bort skyddsremsan. 1. Installation 1. Installation 17

18 Apparatens funktioner Försäkra dig om att hela skyddsremsan följde Æmed. Var noga med att inte röra vid munstyckena och kontakterna. 4 Lägg i patronerna med klacken neråt lutande bakåt; den svarta patronen till vänster och färgpatronen till höger. 5 Stäng hållaren. Du hör ett klickande ljud när hållarens lock hakar i. 6 Stäng apparaten. Inriktning av patroner Tryck på OK. När du har lagt i bläckpatronerna skriver multifunktionsapparaten ut en testsida genom att automatiskt använda de rätta parameterinställningarna för att få till stånd ett så bra utskriftsresultat som möjligt; denna mätningsprocess tar en liten stund. Ta bort testsidan. Därmed är installationsprocessen avslutad. Anslutning av andra apparater Förutom multifunktionsapparaten kan du vid samma telefonanslutning använda andra apparater som till exempel trådlösa telefoner, telefonsvarare, samtalsmätare eller modem. Om du vid samma telefonanslutning använder en extra trådlös telefon som klarar av SMS/MMS-meddelanden * går det inte med säkerhet att säga om SMS/MMS-meddelandena * tas emot på multifunktionsapparaten eller på den andra trådlösa telefonen. SMS/MMS-mottagning * kan bara tas emot på en av apparaterna. Försök att stänga av SMS/MMS-mottagningen * på den extra trådlösa telefonen. Skulle detta inte vara möjligt, ska du, för att undvika felfunktioner, inte ansluta någon extraapparat * som klarar av SMS/MMS-meddelanden till multifunktionsapparaten. Om du vill använda speciella extraapparater tillsammans med din multifunktionsapparat ska du först kontakta din återförsäljare. Anslutning till multifunktionsapparaten Du kan ansluta andra apparater direkt till multifunktionsapparaten. Sätt i stickproppen på telefonkabeln från extraapparaten i EXT.-uttaget på baksidan av multifunktionsapparaten. Om det i teckenfönstret visas ett felmedde- har du eventuellt lagt i patronerna fel- Ælande, aktigt. Öppna apparaten och lägg i patronerna korrekt (se Användarsteg 1 6). Vi rekommenderar att du direktansluter till multifunktionsapparaten, eftersom den inbyggda, aktiva faxväxeln då fungerar optimalt och kan kontrollera de andra apparaterna (se kapitlet Faxväxel / Inställning av faxmottagningsläge). * SMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende) Installation MMS Crystal 660 (lands- och nätverksberoende)

19 Anslutning till telefonledningen Du kan ansluta andra apparater till samma telefonjack. Multifunktionsapparaten måste sitta först i telefonjacket. Ansluts de övriga apparaterna till samma telefonjack fungerar multifunktionsapparatens växel optimalt, vilket gör att den då kan kontrollera de externa apparaterna (se kapitel Inställningar / Inställning av faxmottagningsläge). 1. Installation Det går att ansluta andra apparater till andra telefonjack på samma telefonledning, till och med om de sitter i olika rum. Men om du väljer att ansluta andra apparater till telefonjack i andra rum kan multifunktionsapparatens växel inte kontrollera dem. Vissa telefonfunktioner fungerar kanske inte heller då. DSL-anslutning Om du använder ett DSL-modem. Anslut multifunktionsapparaten efter modemet! Mer information finns att hämta i bruksanvisningen till din DSL-anläggning. ISDN-anslutning Detaljer rörande ISDN-anslutningen hittar du i den bruksanvisning som följer med terminaladaptern eller routern. 1. Installation 19

20 Apparatens funktioner 2. Inställningar Tryck på MENU/OK och 29. Du får nu en utskrift med de menyfunktioner som multifunktionsapparaten är utrustad med; ett extra blad informerar om de aktuella inställningarna. Det finns två möjligheter att aktivera funktionerna i menyn: Står multifunktionsapparaten i beredskapsläget, ska du trycka på en valfri knapp för att återgå till utgångsläget; först nu går det att aktivera funktionerna (se Energisparläge). 1 Aktivera en menyfunktion genom att trycka på MENU/OK och bläddra med / i menyn. Den valda funktionen markeras antingen med en pil > (Crystal 650) eller en färgstapel (Crystal 660). Bekräfta med OK för att välja en menyfunktion. 2 Direktaktivera en menyfunktion genom att trycka på MENU/OK och ange de aktuella menysiffrorna med hjälp av sifferknapparna. Den direkta menyaktiveringen utgör en snabb och bekväm möjlighet att välja funktioner. Gå med C tillbaka till den sista menypunkten; med knappen X återgår du till utgångsläget. Du kan välja mellan följande funktioner, om du skulle vilja ändra de aktuella inställningarna: Inmatning av datum och klockslag 1 Tryck på MENU/OK och Ange datum och klockslag och spara sedan värdena genom att trycka på OK (se kapitlet Installation / Inmatning av datum och klockslag). Om eltillförseln har brutits (till exempel strömavbrott), måste du ange datum och tid på nytt. Inmatning av nummer och namn 1 Tryck på MENU/OK och Ange ditt telefonnummer och namn och spara sedan värdena genom att trycka på OK (se kapitlet Installation / Inmatning av nummer och namn). Ditt namn och telefonnummer visas längst Æupp på varje sida (= sidhuvudet) tillsammans med datum, klockslag och sidnummer vid varje sändning, om du sparar de här uppgifterna med hjälp av funktionerna 21 och 22! Inställning av land och språk Här ställer du in det lokala telefonnätet och språket som ska visas i teckenfönstret. 1 Tryck på MENU/OK och 281 Välj med hjälp av / det land där multifunktionsapparaten ska användas och bekräfta sedan med OK. Var noga med att verkligen ställa in landet ifråga, eftersom multifunktionsapparaten annars inte är anpassad för det lokala telefonnätet. 2 Ställ in önskat språk genom att trycka på MENU/ OK och 282. Välj språket för teckenfönstret med hjälp av / och bekräfta sedan med OK. ISDN-anslutning Din multifunktionsapparat är inte någon ISDN-enhet (grupp 4) utan en analog enhet (grupp 3). Det går därför inte att använda den direkt på en ISDN-anslutning, utan du behöver då antingen en (analog) adapter eller en ISDN-anläggning med anslutningar för analoga slutapparater. Hämta mer information i bruksanvisningen till den aktuella ISDN-anläggningen eller fråga din teleleverantör. Telefonväxel (PABX) Det är vanligt med telefonväxel i många företag, men även i privata hushåll. För att kunna få en anslutning (anknytning) från en sådan anläggning till det allmänna telefonnätet, måste du välja ett prefix. En extra telefon som du har anslutit till telefon- tillsammans med multifunktionsappara- Æjacket ten räknas inte som telefonväxel! Gör följande inställningar om du vill använda multifunktionsapparaten vid en telefonväxel: 1 Tryck på MENU/OK och 231. Välj PABX med / och bekräfta sedan med OK. 2 Välj funktionen 232 PreFIX med hjälp av / och tryck sedan på OK. 3 Ange antalet siffror för att markera ett externt telefonnummer. Det nödvändiga antalet är beroende av den interna organisationen av telefonnummer i din telefonanläggning (om du till exempel använder fyrasiffriga direktvalsnummer, måste du här ange siffran 5). Bekräfta med OK. 4 Ange det prefix som krävs för att man ska komma ut på det allmänna telefonnätet. Oftast är det siffran 0. Bekräfta med OK. Tack vare den här inställningen behöver du inte ange prefixet varje gång som du vill ringa ett externt telefonnummer. Apparaten lägger au Inställningar

21 tomatiskt till prefixet framför alla nummer som är längre än de angivna direktvalsnumren. Vid äldre telefonanläggningar kan prefixet ut- av (R) (kallas även för FLASH). Tryck Ægöras på PAUSE/R, för att ange prefixet (R). Bekräfta med OK. Om telefonväxeln kräver att prefixet (R) anges för att du ska komma ut på linjen, men det ändå inte går att komma ut, motsvarar din anläggning inte den nyaste standarden. Fråga vid behov din teleleverantör. Nummerpresentation (CLIP) (Crystal 660) Multifunktionsapparaten visar avsändarens nummer och namn i teckenfönstret vid inkommande samtal. Telefonanslutningen måste emellertid vara aktiverad för nummerpresentation, CLIP (Caller Line Identification Presentation). Fråga din teleleverantör om den funktionen finns tillgänglig på din anslutning. Nummerpresentationen är eventuellt kostnadspliktig. Ta reda på det hos din teleleverantör (land- och nätverksberoende). Apparaten visar den abonnent som du har lagrat i telefonboken på uppringaren ifråga. Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. Om du har fått ett telefonsamtal medan du inte fanns på plats, visas symbolen I i teckenfönstret. Multifunktionsapparaten sparar de 10 senaste inkommande samtalen i återuppringningslistan. Du kan använda återuppringsningslistan för att enklare kunna ange telefonnumren: 1 Tryck på ³. I teckenfönstret visas en lista över de 10 senaste samtalen (markerade med ). 2 Välj en post med hjälp av /. Nya poster har markerats med en stjärna *. 3 Starta överföringen av meddelandet enligt beskrivningen i de aktuella kapitlen (se kapitlen Fax, Text2Fax, SMS, MMS). Har du ställt antalet ringsignaler på noll (0) Æ(se kapitlet Faxväxel / Inställning av faxmottagningsläge), så visas inga inkommande telefonnummer på andra anslutna telefoner. Energisparläge När multifunktionsapparaten inte används slår den över till det energisparande beredskapsläget. När du trycker på en valfri knapp eller om du får ett meddelande eller ett samtal slår apparaten automatiskt över från beredskapsläget till utgångsläget. Endast i utgångsläget kan du göra inmatningarna och aktivera funktionerna. Crystal 660: Belysningen av färgteckenfönstret stängs av i beredskapsläget för att spara ström. 2. Inställningar 2. Inställningar 21

Din manual PHILIPS CRYSTAL 650 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1201886

Din manual PHILIPS CRYSTAL 650 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1201886 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS CRYSTAL 650. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bästa/bäste kund, Kopiator. Skrivare. Listor och rapporter. Text2Fax. Fa x. Scanner. Datoruttag (Laserfax 855) Telefon. Papper

Bästa/bäste kund, Kopiator. Skrivare. Listor och rapporter. Text2Fax. Fa x. Scanner. Datoruttag (Laserfax 855) Telefon. Papper Bruksanvisning 2 Bästa/bäste kund, tack för du bestämde dig för en fax från PHILIPS. Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av den nya laserfaxen. Med den kan du faxa och ringa, sända och ta emot

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Att fotografera digitalt är kul, men att söka upp ett fotolabb för framkallning är ofta frustrerande och tidsödande, och ger inte alltid ett så bra resultat

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Din manual PHILIPS PPX1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3746148

Din manual PHILIPS PPX1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3746148 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS PPX1230. Du hittar svar på alla dina frågor i PHILIPS PPX1230 instruktionsbok

Läs mer

Snabbinstallationsguide Handbok

Snabbinstallationsguide Handbok Snabbinstallationsguide Handbok Snabbinstallationsguide Bäste kund! Med hjälp av den nedanstående installationshjälpen kan du snabbt och enkelt ta faxen i drift; mer exakta förklararingar till och beskrivningar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

2 Philips IPF 520 525 555

2 Philips IPF 520 525 555 Bruksanvisning 2 Philips IPF 520 525 555 Bästa/bäste kund, Genom att köpa den här apparaten har du bestämt dig för en kvalitetsprodukt från PHILIPS. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning,

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

PPF 685 PPF 695. Bruksanvisning

PPF 685 PPF 695. Bruksanvisning PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning Bästa/bäste kund, Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från PHILIPS. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret och butiken. Din

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Snabbinstallationsguide Handbok

Snabbinstallationsguide Handbok Snabbinstallationsguide Handbok Snabbinstallationsguide ABäste kund! Med hjälp av den nedanstående installationshjälpen kan du snabbt och enkelt ta faxen i drift; mer exakta förklararingar till och beskrivningar

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

Din manual LEXMARK P700

Din manual LEXMARK P700 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK P700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Utskriftssystem. Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, A4) Utskriftshastighet (färgfoto, normal kvalitet)

Utskriftssystem. Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, A4) Utskriftshastighet (färgfoto, normal kvalitet) HP Photosmart C6180 allt-i-ett-serien är utformad för upptagna hemmaanvändare som tycker om att använda den senaste tekniken för att få saker gjorda och är ute efter ett allt-i-ett-erbjudande med nätverkskapacitet

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Version 0 SWE Var hittar jag bruksanvisningarna? Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns den? Säkerhet och juridisk information

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Ta bort allt skyddsmaterial.

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

BRUKSANVISNING MF 5571DW

BRUKSANVISNING MF 5571DW BRUKSANVISNING MF 5571DW INTRODUKTION BÄSTE KUND Introduktion Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer