Årsredovisning. Årsredovisning för den ekonomiska föreningen Svensk Pulverlackteknisk Förening (SPF) avseende verksamhetsåret 1/ till 31/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Årsredovisning för den ekonomiska föreningen Svensk Pulverlackteknisk Förening (SPF) avseende verksamhetsåret 1/9 2014 till 31/8 2015."

Transkript

1 Årsredovisning Årsredovisning för den ekonomiska föreningen Svensk Pulverlackteknisk Förening (SPF) avseende verksamhetsåret 1/ till 31/

2 Årsredovisning Årsredovisning för den ekonomiska föreningen Svensk Pulverlackteknisk Förening (SPF) avseende verksamhetsåret 1/ till 31/ Verksamheten Styrelsen valdes enligt nedan (ordinarie föreningsstämma 2 oktober 2014): Stefan Hjort Meyer & Hjort AB Ordförande Roger Fröjdh QPC AB Ledamot Anders Rosén Bomans Lack AB Ledamot Marcus Johansson Toyota Industries Ledamot Bengt Nilsson Runlack Suppleant Carl-Oskar Hjern Jotun Powder Coatings Suppleant, fr o m ledamot Föreningens sekretariat har varit förlagt till Meyer & Hjort AB i Göteborg. Föreningens bokföring och redovisning har varit utlagt på Ekonomikonsult Tore Karlsson (EKTK) i Mölndal. Ordinarie föreningsstämma. Hölls den 2 oktober 2014 på Hestraviken. Extra föreningsstämma hölls den 20 januari 2015 (Carl-Oskar Hjern valdes in som ledamot) Styrelsemöten. Fem styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret inklusive två arbetsmöten i Göteborg. Medlemsantal. Under året har 8 lämnat föreningen och 9 nya företag gått med Zerust AB, Tunnplåt i Gävle AB,Proton Technology AB,CWS Danmark Aps., Emmels Lackering AB, Servicoating AB, Fraunhofer-Chalmers Centre, Elmacron AB, Sherwin-Williams Sweden Group AB. Antalet företag har ökat till 132 under verksamhetsåret. Av medlemsföretagen är 87 st lackerande företag. Förutom sedvanliga uppgifter har styrelsen arbetat med följande: Medlemsregister Tidigare fanns det två register, ett för hemsidan (som sköttes av Swerea IVF) och ett för ekonomin (som sköttes av EKTK). Dessa två register har nu slagits ihop till en databas. I samband med ihopslagningen har registren tvättats. Scandinavian Coating 2015 Mässan genomfördes för tredje gången den maj Den första mässan hölls i Köpenhamn 2011 och den andra i Göteborg 2013 och även 2015 hölls mässan i Göteborg. Till mässan i Köpenhamn kom det 1067 besökare, i Göteborg har det kommit 2039 besökare (2013) och 1608 besökare (2015). Under mässan hölls 18 olika föredrag, vilket var en ökning med 3 föredrag från föregående mässa. SPF tog ett stort ansvar för genomförandet av mässan och hade huvudansvaret för konferensprogrammet och insäljningen av monterytor. SPF hade också en monter på mässan tillsammans med tidningen Ytforum och MAB. En del kritik har kommit från SPFs medlemmar om bl a höga utställningskostnader och dåligt gensvar från besökarna. Därför har SPF sagt upp avtalet med Bra Mässor och MAB för att förutsättningslöst försöka finna en bra lösning inför framtiden. Hemsida En ny hemsida har lanserats. Förutom modernare design är den mer lättarbetad, både för oss som administrerar den och för medlemmarna (de kan själva ändra sina uppgifter). 2

3 Medlemsblad En ny funktion för att skicka ut elektroniska medlemsblad har skapats, vilket underlättar kommunikationen med medlemmarna. Fem medlemsblad har skickats ut under verksamhetsåret. En riktig journalist har bidragit till mycket av det redaktionella arbetet. I medlemsbladet har det funnits fasta spalter Ny medlem och Profilen. Värvningskampanj Värvningsblanketten har uppdaterats. Ett urval av tidigare medlemmar som gått ur föreningen har kontaktats för att höra om de är intresserade av att gå med igen. Tyvärr var gensvaret magert. Ytforum SPF har ett avtal med tidningen Ytforum. Det innebär att SPF disponerar en helsida där vi kan sprida information till medlemmarna men även marknadsföra pulverlackering till tidningens läsare. Alla medlemmar erhåller 1 exemplar av tidningen som är inkluderat i medlemsavgiften. Direktinformation till medlemmar och andra SPF:s kansli har en tjänst där medlemsföretag kan få hjälp och stöd i olika frågor. Vi har också besvarat frågor från kunder till våra företag och till myndigheter. Projekt En viktig del för SPF är att ta initiativ till olika typer av projekt. Du kan även höra av dig till sekretariatet om du har förslag på projekt. SPF kan ställa upp med egna resurser eller enbart delta som observatör. SPF och SPFs medlemmar har och kommer att medverka i följande projekt: Från spill till guld är en förstudie inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation. Under året har förstudien avslutats, rapporterats. Nästa steg i processen är ett samverkansprojekt vilket har beviljats och startade upp i maj Projektet har som mål att minimera spill/restprodukter inom produktion samt att hitta nya användningsområden för det spill som trots allt uppkommer. Ett av arbetspaketen är pulverspill där fokus ligger på att öka recirkuleringsgraden vid pulverlackering samt att använda pulvret vid spånskivetillverkning och/eller pressade textilmattor. I pulverdelen finns blanda annat Axalta Powder Coatings, Scania CV, Toyota Industries och SPF som deltagare. Här söker vi medverkan från medlemsföretag för diskussion och för att ta fram en strategi. Medlemskap i CETS SPF är med i CETS grupp för lackering. Skälet till detta är det informationsvärde och påverkansmöjlighet medlemskapet ger. CETS är en europeisk organisation med ytbehandlingsföreningar som medlemmar. Medlemskapet ger SPF även en tidig inblick i det standardiseringsarbete som bedrivs inom CEN (den Europeiska Standardiseringskommittén). Remissorgan för standarder SPF är inte aktiv men har anmält intresse för att tidigt få se standarder och komma med synpunkter. Remissorgan för miljöregler SPF har sedan tidigare anmält sitt intresse av att vara remissorgan till Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen i frågor angående ATEX och en ny härdplastförordning. 3

4 Ekonomisk förvaltningsberättelse Föreningen gjorde en vinst på 948 kronor. Styrelsen föreslår att vinsten överförs som balanserade vinstmedel. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till följande resultatoch balansräkning. Insatskapital Balanserade vinstmedel Årets resultat IB Inbet-14/ Överfört till balanserade vinstmedel Årets reultat 948 UB Resultaträkning Intäkter årsmötekonferens Intäkter höstkonferens/jubileum Scandinavian Coating Medlems- o serviceavgifter Annonsering hemsidan Övriga intäkter 3 17 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Resultat före finansiella intäkter Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

5 Rörelsens kostnader (SEK) Kanslikostnader Projekt Spill Konferens - årsmöte Konferens höst/jubileum SC SC Subcontract Information medlemmar CETS medlemskap Omvärldsbev, medlemsblad, ytforum Ytforum pren Projektkostnad Marknadsföring Hemsida Reklam och PR, trycksaker Porto Styrelse Resekostnader Bankkostnader Revision Redovisningstjänster Konsultarvode Övriga kostnader (avskedspresenter) Summa

6 Balansräkning Tillgångar Bank Kundfordringar Förutbetalda kostnader Skattekonto Summa tillgångar Eget kapital och skulder Insatskapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Mervärdesskatt redovisat konto Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Mölndal den 14 september 2015 Stefan Hjort Marcus Johansson Roger Fröjdh Anders Rosén Bengt Nilsson Carl-Oskar Hjern 6

Verksamhetsberättelse 2007/08

Verksamhetsberättelse 2007/08 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamhetsberättelsen avser Föreningen Sveriges Energirådgivares, EnergiRådgivarnas, verksamhetsår från maj 2007 till januari 2008. Styrelsen

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 INLEDNING ISACA, den världsomspännande organisationen för yrkesverksamma inom områdena säkerhet, revision och IT-styrning (governance)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid

Läs mer

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 Årsmötet 2012 hölls vid YKI Ytkemiska Institutet den 21 mars i Stockholm med deltagande av 8 Teknikmäklare. Efter de formella Årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade

Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade Transplantsweden, Idrottsföreningen För Transplanterade Verksamhetsberättelse 2009 Organisations nr. 802418-4213 Ordförande Anders olsson, Tvååker När vi bildade vår Idrottsförening 2004 var ett av huvudsyftena

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2013 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2013. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Årsredovisning. Bild: Hilda Granath

Årsredovisning. Bild: Hilda Granath Årsredovisning Bild: Hilda Granath 2014 Bild: Hilda Granath Under året har 131 512 bostadssökande betalat sin avgift varav mer än 6 000 personer valt att betala i Boplats kundmottagning Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

innehållsförteckning VD har ordet

innehållsförteckning VD har ordet Utdrag ur innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Eskilstuna Marknadsföring AB 4 Ägande 4 Verksamhet 2012 4 Organisation 10 Ekonomisk översikt 11 Disposition 11 Resultaträkning 12

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Två avgörande händelser under 2011 gjorde att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 12 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer