Program. Kurser inom. Grundnivå Avancerad webbprogrammering Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. Kurser inom. Grundnivå Avancerad webbprogrammering Beteendevetenskapligt kandidatprogram"

Transkript

1 Program Grundnivå Avancerad webbprogrammering Beteendevetenskapligt kandidatprogram Dietistprogrammet Ekonomie kandidatprogram Kandidatprogram i fredsoch utvecklingsstudier Kandidatprogram i systemvetenskap Kostvetarprogram Politices kandidatprogram Program med inriktning mot personaloch arbetslivsfrågor Psykologprogrammet Samhällsplaneringsprogram Samhällsvetarprogram Socionomprogrammet Avancerad nivå Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Magisterprogram i revision Masterprogram i freds- och konfliktstudier Masterprogram i företagande och ledning Masterprogram i geografi Masterprogram i management, kommunikation och IT Masterprogram i människa-datorinteraktion Masterprogram i nationalekonomi Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys Masterprogram i samhällsvetenskap Masterprogram i statistik Masterprogram i systemvetenskap Politices masterprogram Psykoterapeutprogrammet Kurser inom Ekonomisk historia Freds- och konfliktkunskap Företagsekonomi Geografi Handelsrätt Informationssystem Journalistik Kostvetenskap/Dietetik Medie- och kommunikationsvetenskap Människa datorinteraktion Nationalekonomi Programvaruteknik Psykologi Samhällsgeografi/Kulturgeografi Socialpsykologi Socialt arbete Sociologi Statistik Statskunskap Utvecklingsstudier

2 Hur förstår vi varandra? Hur förklarar vi de nya fenomen som uppstår i samhället? Vad påverkas vi av när vi fattar beslut? Inom samhällsvetenskapen rör du dig inom ett fritt och levande område som sträcker sig över stora, skiftande fält, från politik, ekonomi, psykologi, kostvetenskap och sociologi till samverkan mellan människor, medier, kommunikation och avancerade datasystem. ens forskningsobjekt är människor i samverkan. Genom systematiska studier lär du dig upptäcka, förklara och förstå konsekvenserna av människors samverkan inom olika delar av samhället. Är du intresserad av ekonomi är det främst ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, samhällsgeografi/kulturgeografi, nationalekonomi och statistik du ska läsa. Studier av politik, stater, deras uppbyggnad och relationer till varandra kan du fördjupa dig i inom statskunskap, utvecklingsstudier och freds- och konfliktkunskap. Orsaker och konsekvenser av människors beteenden spelar en framträdande roll i psykologi, socialpsykologi och sociologi. Är du intresserad av frågor rörande specifikt mat, näring och måltider kan du läsa kurser i kostvetenskap och dietetik. Kommunikation i samhälle och kultur står i fokus för medie- och kommunikationsvetenskap och kunskaper inom IT-området får du om du väljer att läsa informationssystem (systemvetenskap), människa-datorinteraktion eller programvaruteknik. 144

3 Program, grundnivå Program med start på grundnivå 145 Avancerad webbprogrammering 120 hp Webbteknik finns numera i nästan alla system, utvecklingen går fort och efterfrågan på webbkompetens ökar stadigt. Det tvååriga programmet Avancerad webbprogrammering ger dig grunderna för att utveckla mobilapplikationer och programvarusystem som har webben som gränssnitt. Utbildningen ska förbereda för yrkesroller inom det datatekniska området där det krävs färdigheter i utveckling av programvaror och särskilt webbapplikationer. Utbildningen ges i Visby vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Programmet avancerad webbprogrammering passar dig som gillar att klura ut lösningar på problem. Att utveckla datorprogram handlar om att identifiera problem, formulera lösningar och planera för hur de ska kunna genomföras. När lösningen är genomförd ska datorprogrammet testas noggrant för att hitta eventuella fel. I alla kurser använder vi programmering för att tillämpa de teoretiska kunskaperna genom laborationer och projekt. Genom att utbildningen fokuserar på generella aspekter som problemlösning och strukturering blir det enkelt att efter utbildningen anpassa sig till nya språk och tekniker. Utbildningen ger dig en försmak av hur det blir i verkligheten genom att du får jobba mycket med analys av problem och design av lösningar innan själva programmeringen tar vid. Då de flesta program kräver stort arbete utvecklas de oftast i projekt och du behöver ha kunskapen och förmågan att kunna samarbeta och arbeta i grupp. Därför är också projektmodeller och arbetssätt anpassade för programvaruutveckling en viktig del i utbildningen. Utbildningen avslutas med ett större projekt (examensprojekt) där studenterna tillsammans utvecklar en applikation mot en extern kund. Efter utbildningen, som ger dig en bred grund av kunskap och kompetens på många IT-relaterade områden, kan du söka jobb som webbutvecklare, programmerare, systemförvaltare, systemansvarig med mera. Programmet leder till en högskoleexamen med programvaruteknik som huvudområde. Upplysningar: Institutionen för informatik och media, Tina Kekkonen, , Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Ht 14 Ort: Gotland Anm kod: UU-P2205 Beteendevetenskapligt kandidatprogram 180 hp Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet syftar till att ge en bred teoretisk bas inom de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi, sociologisk socialpsykologi, samt ge en tillämpning inom utvärdering. Den här utbildningen har nästan inga praktiska moment, utan den handlar alltså främst om att skapa teoretisk kunskap och förståelse inom ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. Programmet omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års studier, och består av två delar. Den första delen utgör en bas där du läser kurserna, Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, Sociologi och Socialpsykologi A och Pedagogik A, och den andra delen är en påbyggnad då du väljer ett fördjupningsämne, psykologi, socialpsykologi eller pedagogik, vilket du läser upp till C-nivå. Som student på programmet har du platsgaranti till fördjupning inom ett av de tre ämnena, men det går inte att ge garantier för vilket av de tre ämnena du kan fördjupa dig inom. Mellan baskurser och fördjupning läser du en specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering. Denna termin innefattar perspektiv på utvärdering, metoder för utvärdering såsom intervju, enkätkonstruktion och orientering om test. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, psykologi eller socialpsykologi som huvudområde. Upplysningar: Institutionen för psykologi, Studievägledare Katarina Petersson, , Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) alternativt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) Ht 14 Anm kod: UU-P2500 Dietistprogrammet 180 hp Dietistprogrammet är en utbildning som sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum. Programmets mål är att ge grunden till det framtida dietistyrket och leder fram till dietistexamen, som är en yrkesexamen och som ger dig möjlighet söka av Socialstyrelsen utfärdad legitimation. Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och beteendevetenskap som krävs för självständigt och utvecklande arbete som dietist. Dietister arbetar med kost- och nutritionsbehandling inom främst hälso- och sjukvården. Genom studier i kostvetenskap med fördjupning mot kostsociologi utvecklar du din förmåga att kritiskt granska problem som har med näring, mat och måltider att göra hos individ och samhälle. Vidare ska du kunna åtgärda problemen genom att föreslå förbättringar och då även ta hänsyn till kulturella, sociala och ekonomiska aspekter på närings- och kostintaget. Studierna i dietetik och fysiologi syftar till att utveckla din förmåga att utifrån den fysiologiska och kliniska bilden utreda och föreslå adekvat kost- och näringsbehandling vid till exempel fysisk aktivitet, graviditet, amning, sjukdom, skador eller åldrande. Studierna i psykologi ska ge grundläggande kunskaper i syfte att förstå människors reaktion i kris och att möta de problem som förändringsarbete kan orsaka. Dietistexamen ska omfatta kostvetenskap 90 hp inklusive examensarbete 15 hp, grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp, dietetik inklusive verksamhetsförlagd utbildning 60 hp och psykologi 15 hp. Upplysningar: Institutionen för kostvetenskap, Susanne Engman, , Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Urval: Betyg (67 %) Högskoleprov (33 %) Vt 15 Anm kod: UU-P7160 Ekonomie kandidatprogram 180 hp Ekonomer finns överallt i samhället: i stora företag och i små, i privata företag och i den offentliga sektorn, som anställda, företagsledare och egenföretagare. Många arbetar med redovisning, budgetering och revision. Andra arbetar med marknadsföring, försäljning och inköp. Några arbetar med organisationsfrågor och att leda andra människors arbete. Andra gör utredningar och analyser inom företag eller av olika samhällföreteelser. Gemensamt för alla dessa arbeten är att du måste ha en god analys- och kommunikationsförmåga. Dessa yrken ställer också krav på din förmåga att se helheter och placera in fenomen i olika sammanhang på kort och lång sikt. Vår ekonomutbildning ger dig dessa färdigheter. Oavsett vilka frågor du kommer att arbeta med behöver du en bred ekonomisk kunskap. Ekonomer måste veta hur sociala och tekniska system fungerar i en internationaliserad värld där språkkunskaper och kulturell förståelse är viktiga. Därför får du under utbildningen ett brett kunnande inom det ekonomiska området men också möjlig-

4 Program, grundnivå het att profilera dig genom att välja ett särskilt huvudområde och eventuellt ett biområde. Programmet har en internationell profil vilket du kommer att märka i kursernas innehåll, vår forskning och vårt stora utbud av utlandsstudieplatser. Företagsekonomiska institutionen i Uppsala ligger i fronten både i Sverige och internationellt inom ämnet internationellt företagande. Tillsammans med att grundutbildningen är så tätt knuten till forskningen ger det dig som student mycket goda möjligheter till en internationell karriär som företagsekonom. Uppsalas företagsekonomiutbildning håller hög klass. Det visar sig till exempel genom att våra studenter flera gånger vunnit SM i ekonomi. Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. Observera att inledande kurs Företagsekonomi A 30 hp bör ej ha lästs innan du söker till programmet. Kontakta studievägledningen om du har studerat tidigare och vill söka programmet. Upplysningar: Företagsekonomiska institutionen, Studievägledningen, , Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Urval: Betyg (47 %) Högskoleprov (33 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval. Ht 14 Anm kod: UU-P2100 Vt 15 Anm kod: UU-P7100 Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 180 hp Är du intresserad av frågor som rör fred och utveckling? Undrar du varför människor deltar i väpnade konflikter? Eller vilka som är de största hindren för hållbar utveckling? Eller hur utvecklingsmål och konfliktlösningsprocesser kan kombineras? Då ska du söka till kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier: en internationellt orienterad, tvärvetenskaplig utbildning i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier. Programmet i freds- och utvecklingsstudier ger dig grundläggande ämneskunskaper i både freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier och en fördjupad kunskap inom den inriktning du väljer att specialisera dig inom. Efter att ha läst båda ämnena första året (A-kurserna) väljer du vilken inriktning, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier, som du vill fördjupa dig i (B- och C-nivå). Även inom de kurser som ges i de respektive ämnena belyser utbildningen kopplingarna mellan de processer som står i centrum för fred, konflikt och utveckling för att på så vis ge en helhetssyn på dessa förlopp och hur de olika processerna påverkar varandra. Fokus ligger på att ge dig nyanserade analytiska perspektiv till generella förändringsprocesser i varierade nationella och regionala kontexter. Oavsett inriktning är du fri att välja bland ett antal fristående internationellt inriktade kurser som biämne, 60 högskolepoäng. Om du är intresserad av språk kan du välja att läsa det som biämne eller fokusera mer på en speciell region som till exempel Ryssland eller Kina. Tanken är att du som student, inom ramen för ett program som leder till en examen, ska kunna välja den profil du vill att din utbildning ska ha. Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs, inom vilken du kan tillägna dig värdefull yrkesrelevant erfarenhet. Utbildningen ges huvudsakligen på engelska. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med fredsoch konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. Upplysningar: Institutionen för freds- och konfliktforskning, Eva Dreimanis, , Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) Ht 14 Anm kod: UU-P2060 Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp På kandidatprogrammet i företagsekonomi lär du dig om företagsekonomins olika delområden och ges möjlighet att, liksom i traditionella ekonomutbildningar, fördjupa dig i en eller ett par av dem. Unikt här är kombinationen ekonomi Liberal arts, samt den miljö som möter dig vid Campus Gotland. Den präglas av kreativitet, nyfikenhet, öppenhet och att studenten är i centrum. Möten med lärare och studenter är många och du uppmuntras att utveckla såväl kunskaper som förmågor. Programmet har företagsekonomi som huvudområde och Liberal Arts som biområde. Liberal Arts är ett tvärvetenskapligt ämne med humanistisk grund och ett tydligt bildningsideal. Syftet är att du, genom att bredda dina perspektiv i biområdet, bättre skall förstå och tillämpa dina kunskaper i företagsekonomi. Under programmets introduktionstermin tar du del av företagsekonomins historiska och nutida sammanhang. Du utvecklar generella kunskaper om vetenskap och akademi samt din förmåga att skriva. Du kommer också studera en kurs i engelska med inriktning på mångkulturell kommunikation. Den andra terminen innehåller kurser som ger en första inblick i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring. Alla ämnen kommer du att få analysera ur ett globalt och historiskt perspektiv. År två inleds med en termin där du studerar fortsättningskurser i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring. Termin fyra och fem är öppna terminer där du kan göra egna val. Under den här tiden skall du studera ett biområde om 30 hp och vid Campus Gotland kan det till exempel vara Liberal arts. Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurser i företagsekonomi och skriver en självständig uppsats. Arbetsmarknaden för en examen med företagsekonomi som huvudområde är bred. Det kan till exempel omfatta arbeten inom ekonomiadministration, marknadsföring och kommunikation eller som managementkonsult. Det är också vanligt att ekonomer efter ett antal år i yrkeslivet jobbar i någon form av chefsposition. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Upplysningar: Företagsekonomiska institutionen, Mathias Cöster, Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Ht 14 Ort: Gotland Anm kod: UU-P2101 Kandidatprogram i systemvetenskap 180 hp Systemvetenskapliga kandidatprogrammet i Uppsala är en bred samhällsvetenskaplig IT-utbildning för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. Du lär dig utveckla lättillgängliga och effektiva datasystem med inriktning mot systemutveckling. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området, och dessutom få bra betalt för det. Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, som till exempel systemutvecklare, projektledare, systemarkitekt, spelutvecklare, testledare, applikationsutvecklare, programmerare, webbutvecklare, databasdesigner, 146

5 Program, grundnivå IT-strateg, verksamhetsutvecklare eller IT-pedagog. Sist, men inte minst, kan man bli forskare. Huvudområde inom programmet är informationssystem. I programmet ingår till exempel kurser i system- och programutveckling, databasdesign, internetbaserade system och ett valfritt ämne. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde. Utbildningen ger behörighet till tvååriga masterutbildningar i systemvetenskap, människa-datorinteraktion samt management, kommunikation och IT. Upplysningar: Institutionen för informatik och media, Tina Kekkonen, , Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Ht 14 Anm kod: UU-P2202 Kostvetarprogram 180 hp Det stora intresset för smaklig och hälsosam mat är utmaningen för alla som arbetar med utveckling och produktion av mat och måltider, såväl inom offentlig måltidsverksamhet som inom industri och handel. Varje dag äter en majoritet av Sveriges befolkning minst en av dagens måltider utanför hemmet och det behövs en gedigen kostkompetens och profession inom området för att handha detta. Kostvetarprogrammet förbereder dig för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice. Programmet innebär studier i kostvetenskap och företagsekonomi. Genom studier i näringslära, kemi, mikrobiologi, livsmedelshygien, sensorik, livsmedelskunskap samt matlagnings- och produktionstekniker ska du utveckla förmågan att välja och planera mat och måltider som rätt sammansatta ger förutsättningar för ett friskare liv och bra omvårdnad. Företagsekonomi A är obligatorisk i programmet. Vidare får du möjligheter att fördjupa din kunskap om våra kostvanor genom studierna i kostsociologi. Du får möjlighet att utveckla förmågan att kritiskt granska problem som har med näring, mat och måltider att göra hos individ och samhälle. Vidare ska du kunna åtgärda problemen genom att föreslå förbättringar och då även ta hänsyn till kulturella, sociala och ekonomiska aspekter på närings- och kostintaget. Inom måltidsservice får du utveckla dina kunskaper och färdigheter kring kostplanering och produktionsprocesser, serveringssystem och måltidsmiljö. Metoder att värdera råvaror och matens kvalitet samt förståelse för sensoriska upplevelser och attityder till mat ingår i utbildningen. Inom programmets ram kommer det att finnas möjlighet välja fördjupade studier i företagsekonomi. Programmet leder fram till en filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde. Examen ska omfatta kostvetenskap minst 90 hp, inklusive examensarbete 15 hp och företagsekonomi 30 hp. Upplysningar: Institutionen för kostvetenskap, Susanne Engman, , Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Ht 14 Anm kod: UU-P2150 Utbildningen förbereder för en framtida yrkesverksamhet för kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet som utredare/handläggare till exempel vid departement och myndigheter, inom olika intresseorganisationer, inom kommuner och landsting, inom utrikesdepartementets område, inom internationella organisationer med verksamhet både i Sverige och utomlands, inom journalistik och media. Programmet omfattar ett basblock på 90 hp och en fördjupningsdel på 90 hp. Basblocket omfattar Statskunskap A 30 hp, Nationalekonomi A 30 hp, Statistik 15 hp samt Förvaltningsrätt 15 hp. Fördjupningen består av a) B- och C-kurser i något av huvudområdena nationalekonomi och statskunskap samt en termin som kan användas för valfria kurser eller praktik och därmed fördjupning eller breddning av utbildningen eller b) A-, B- och C-kurser i fredsoch konfliktkunskap, utvecklingsstudier och statistik. Som komplement till teorikurser (i fördjupningarna nationalekonomi, statskunskap och statistik) och som ytterligare specialisering i ämnesområdet kan du välja att under en termin praktisera vid ett företag, en organisation eller en myndighet i Sverige eller utomlands. Det finns också möjligheten att studera en eller två terminer vid ett utländskt universitet. Väljer du att göra fältstudier i ett u-land, fördjupas dina kunskaper om politiska förhållanden i tredje världens länder. Programmet leder till en politices kandidatexamen med fredsoch konfliktkunskap, nationalekonomi, statistik, statskunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. Upplysningar: Statsvetenskapliga institutionen, Marie Nylund, , Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Ht 14 Anm kod: UU-P2450 Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 180 hp Inom programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att identifiera, analysera och hantera arbetslivsrelaterade problem. Utbildningen bygger på beteendevetenskaplig grund och består av en obligatorisk del och en valfri del. Under de första fyra terminerna läser du sociologi, pedagogik, psykologi, arbetsrätt och ekonomi. Utbildningen startar med en termins studier i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Den andra terminen läser du pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Termin tre innehåller psykologi med inriktning mot arbetsliv. Under termin fyra ingår en kurs i arbetsrätt och studier i ekonomi. Den femte och sjätte terminen på programmet väljer du att fördjupa dig i något av ämnena sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, socialpsykologi, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv eller psykologi. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, sociologi, socialpsykologi eller psykologi som huvudområde. Upplysningar: Sociologiska institutionen, Annica Eriksson, , 147 Politices kandidatprogram 180 hp Politices kandidatprogrammet är en bred utbildning, som ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad efter examen. Utbildningen syftar till att du ska tillägna dig de kunskaper som behövs för att aktivt kunna medverka i utveckling och förändring av samhällets olika politiska och ekonomiska system. I studierna integreras politiskekonomiska, juridiska och statsvetenskapliga aspekter till en helhet. Under utbildningens gång kommer du att utveckla färdigheter avseende grundläggande kommunikation, forskning, metodkunskaper samt analytiskt arbete. Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) alternativt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) Urval: Betyg (37 %) Högskoleprov (33 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval. Ht 14 Anm kod: UU-P2300 Vt 15 Anm kod: UU-P7300

6 Program, grundnivå Psykologprogrammet 300 hp Psykologprogrammet inleds med grundläggande teoretiska studier i ämnet psykologi, bland annat utvecklingspsykologi, biologisk psykologi och gruppsykologi. Utbildningen förbereder dig vidare för uppgifter som gäller utredning och åtgärder avseende individer och grupper. I tillämpningsmomenten ingår samtalsmetodik, testning samt en längre praktik vid en psykologarbetsplats. Programmet förbereder dig också för behandlingsinsatser vid olika typer av psykologiska problem och förebyggande arbete. Du får såväl gedigen kunskap om sociologi, organisationer och miljöplanering som träning i arbetsmetoder som används inom psykologens olika verksamhetsområden. Inom psykoterapimomentet ges grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapeutisk teori. Under de senare terminerna ges praktisk utbildning och träning inom en av psykoterapiinriktningarna. Metodutbildning förekommer under hela utbildningen. Ett examensarbete under handledning, om 30 högskolepoäng avslutar utbildningen. Utbildningen leder fram till psykologexamen. Därutöver krävs ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete under handledning enligt Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter (PTP) för legitimation som psykolog. Psykoloprogrammet inkluderar de förkunskapskrav som gäller för antagning till högskolans psykoterapeutprogram. Detta innebär bland annat att du under utbildningstiden ska genomgå så kalllad utbildningsterapi. För närvarande sker detta vanligtvis delvis på egen bekostnad. Upplysningar: Institutionen för psykologi, Studievägledare Katarina Petersson, , Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) alternativt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) Ht 14 Anm kod: UU-P2350 Vt 15 Anm kod: UU-P7350 Samhällsplaneringsprogram 180 hp Det moderna samhället har ett behov av en samhällsplanering för exempelvis bostäder, näringsliv, miljö, trafik, kommunikationer, städer, regional utveckling, kluster, lokaliseringsbetingelser, internationella relationer och globalisering. Individerna möter samhällets planering i olika roller; som man eller kvinna, förälder, pensionär, svensk- eller utlandsfödd, företagare etcetera, och har i allmänna val möjlighet att påverka den politiska inriktningen på samhällets planering. Samhällsplaneringsprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning med samhällsgeografi, statskunskap och sociologi som huvudämnen. Möjligheter finns också att låta en mindre del av utbildningen riktas mot andra ämnen. Efter avslutad utbildning på Samhällsplaneringsprogrammet skall den studerande kunna uppvisa kunskaper och färdigheter som utgör en grund för arbete inom fältet samhällsplanering; i kommunala och statliga myndigheter såväl som i internationella organisationer och privata företag. Genom praktik (frivillig) inom programmet kan den studerande profilera sin utbildning. Samhällsplaneringsprogrammet består av obligatoriska programkurser om 120 högskolepoäng. Övriga 60 högskolepoäng kan väljas förhållandevis fritt. Den som med godkänt resultat genomgått första terminens kurser om 30 högskolepoäng kan du räkna den som en A-kurs i ämnena samhällsgeografi, statskunskap och sociologi. Programmet ger behörighet för studier på avancerad nivå. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde. Upplysningar: Kulturgeografiska institutionen, Programstudievägledaren, , Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Vt 15 Anm kod: UU-P7251 Samhällsvetarprogram 180 hp Samhällsvetarprogrammet inleds med en samhällsvetenskaplig grundkurs om 30 hp. Under kursen får du en första orientering i modern vetenskapsteori, med särskild inriktning mot samhällsvetenskaperna. Du får också träning i samhällsvetenskapligt arbetssätt/metodik och analys samt en orientering om samhällsvetenskapliga ämnen. Efter den samhällsvetenskapliga grundkursen är studierna förhållandevis fria. Examenskravet är att fördjupning till 90 hp ska ske i ett av nedanstående samhällsvetenskapliga huvudområden: Ekonomisk historia, Freds- och konfliktkunskap, Företagsekonomi, Handelsrätt, Informationssystem, Kostvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Nationalekonomi, Psykologi, Samhällsgeografi, Socialpsykologi, Sociologi (inklusive sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal), Statskunskap, Statistik, Utvecklingsstudier. Förutom introduktionsterminen och 90 hp i huvudområdet läser du kurser omfattande hp i andra samhällsvetenskapliga ämnen eller kurser från andra fakulteter. Kurser från andra fakulteter kan tidigast läsas från termin tre och omfatta högst 60 hp. Introduktionskursen om 30 hp ger behörighet till B-nivån i ämnena ekonomisk historia, samhällsgeografi, sociologi och/eller statskunskap. Programmet erbjuder stora möjligheter till fördjupning och genomförande av flera examensarbeten vilket är en styrka inför fortsatta studier på avancerad nivå och när du söker arbete. Samhällsvetarprogrammet kan också vara en inkörsport till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning. De stora valmöjligheter som samhällsvetarprogrammet erbjuder, har sin begränsning i att du inte kan garanteras utbildningsplats i ett speciellt ämne en särskild termin. Ett urval måste göras när antalet sökande överstiger antalet platser, varvid de studenter som kommit längst i sina studier inom programmet går före dem som inte kommit lika långt. Inom programmet finns möjlighet till arbetsplatsförlagda studier, praktik. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Upplysningar: Kulturgeografiska institutionen, Programstudievägledaren, , Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Ht 14 Anm kod: UU-P2250 Vt 15 Anm kod: UU-P7250 Socionomprogrammet 210 hp Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Utbildningen betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Kommande arbetsgivare blir framför allt landets primärkommuner, landstingen, privata verksamheter inom socialt arbete och ideella organisationer. Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundnivå och inleds med en genomgång av det sociala arbetets teori, utveckling och profession samt en grundläggande kurs i sociala villkor och sociala problem där du lär dig att förstå, tolka och undersöka sociala problem. Därefter ges kurser i det sociala arbetets juridik. Du tränas i samtalsmetodik och kommunikation, läser psykologi i ett livsloppsperspektiv samt fördjupar dina kunskaper i sociala villkor och sociala problem genom analys och problematisering. Det sociala arbetets metoder behandlas ingående. Även kurser som 148

7 Program, grundnivå behandlar socialpolitik och samhällsarbete ingår i programmet för att kunna bedriva socialt arbete på samhällsnivå. En hel termin är verksamhetsförlagd, där du under handledning får möjlighet att pröva och utveckla din förmåga att integrera teori och praktik i arbetet med människor. Kurserna på grundnivå avslutas med en fördjupande kurs i forsknings- och utvärderingsmetod innan du skriver ditt examensarbete. Under programmets sista termin har du möjlighet att välja bland ett antal kurser på avancerad nivå. Under hela utbildningen får du, genom diskussion och reflektion, möjlighet att utveckla yrkesrollen och dina personliga egenskaper. Socionomprogrammet ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter som gör dig väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Arbetet kan vara inriktat mot utredning, biståndshandläggning, behandling, arbete med strukturella frågeställningar eller administrativt inriktat mot arbetsledning och planering. Du får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete, teoretiska och praktiska moment varvas för att ge en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. Socionomprogrammet kan också utgöra inkörsporten till fortsatta studier på avancerad nivå och forskarnivå. Utbildningen leder till en socionomexamen. Upplysningar: Sociologiska institutionen, studievägledare, , Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) alternativt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) Ht 14 Anm kod: UU-P

8 Program, avancerad nivå Program på avancerad nivå Magisterprogram i hållbart företagande och ledning 60 hp Samhället ställer allt högre krav på att beslutsfattare ska kunna tänka kritiskt, agera etiskt och bidra till en mer hållbar värld. Frågor och problem bortom företags gränser kommer i allt högre grad på företagsledningars bord. Det behövs personer som kan styra och verka i offentliga och privata organisationer på ett ansvarsfullt sätt gentemot medmänniskor, samhälle, och natur, i en värld med ändliga resurser. Magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning strävar efter att forma sådana personer och att ge dig som student breddade perspektiv utifrån en företagsekonomisk horisont. Programmet präglas av den forskningsprofil som finns vid Campus Gotland. Det innebär att vi kopplar de frågor som du kommer att arbeta med under utbildningen till den forskning som lärarna inom företagsekonomi arbetar med. Även forskare från helt andra discipliner ger sin syn på och problematiserar hållbarhet och relaterade frågeställningar ur sina vetenskapliga perspektiv. Du läser sex kurser på 7,5 poäng som är gemensamma för alla deltagare och som ger en bred kunskap i hållbarhets- och ledningsfrågor. Kurserna spänner över flera företagsekonomiska inriktningar men tar också inspiration från andra ämnen. Du skriver en 15-poängsuppsats inom ett tema som knyter an till programmet. Gemensamt för kurserna är en pedagogik inspirerad av utbildningsmodellen Liberal Arts där undervisningen bedrivs i små grupper med studenten och det egna lärandet i fokus och har inslag från flera vetenskaper. Vi strävar efter att undervisning ska borga för bildning och kritiskt tänkande. Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Utbildningen ges på engelska. Du ges tillfälle att studera små och medelstora affärsdrivande företag såväl som förvaltningar och ideella organisationer. Med ett starkt fokus på vetenskapligt skrivande ger utbildningen också en god grund för vidare forskarstudier. Programmet är ettårigt. Efter utbildningen kan studenter söka sig till karriärer som ekonomer både inom den privata sektorn och offentlig förvaltning på lokal, regional och global nivå. Arbetsuppgifter kan innefatta utveckling av ansvarsfrågor på strategisk nivå men även innefatta omvärldsanalys av problemområden som uppstår i mötet mellan företagande, samhälle och miljö. Programmets syfte är att utbilda kritiskt tänkande ekonomer och därmed främja utvecklingen av ansvarstagande ledare. Programmet leder till en ekonomie magisterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Upplysningar: Företagsekonomiska institutionen, Matilda Dahl, Fredrik Sjöstrand, fredrik.sjostrandfek.uu.se Behörighet: Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete. Om det självständiga arbetet inte framgår av studieintyg måste ett intyg från lärosätet på självständigt arbete om minst 8000 ord och i vilken kurs detta ingått, samt en sammanfattning om en sida på svenska eller engelska skickas in i samband med ansökan. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska). Urval: Urval sker genom en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska meriter med betoning på betyg samt kurser relevanta för programmet och ett personligt letter of intent (frivilligt). Ht 14 Ort: Gotland Anm kod: UU-P2125 Magisterprogram i revision 60 hp Magisterprogrammet i revision är en kvalificerad yrkesförberedande utbildning som i första hand vänder sig till dig som vill arbeta som revisor såväl i privat som offentlig verksamhet. Inom programmet förmedlas kunskaper och färdigheter som är till nytta även för dig som kommer att arbeta med redovisning. Inom ramen för programmet läser du kurser både inom företagsekonomi (revision och redovisning) och handelsrätt liksom kurser där de båda ämnena är integrerade. Denna ämnesintegration innebär att du får studera frågor och problem ur både redovisningsperspektiv och rättsligt perspektiv inom ramen för samma kurs. Programmets karaktär av yrkesförberedande utbildning betonas då utbildningen genomförs i samverkan med praktiker. Samtliga kurser är obligatoriska och gemensamma för alla studenter. Under första terminen studeras revision framför allt ur ett företagsekonomiskt perspektiv även om handelsrättsliga aspekter integreras i vissa kurser. Under andra terminen studeras de mer renodlat rättsliga aspekterna på revision i en kurs som även inkluderar associationsrättsliga frågor och frågor inom ramen för det rättsliga området obestånd. Observera att det krävs förkunskaper i Handelsrättslig översiktskurs (15 hp) och Bolags- och obeståndsrätt (15 hp) eller motsvarande. En rekommendation, om dock inte ett krav, är att du även inhämtat kunskaper motsvarande Beskattningsrätt (15 hp). Den andra terminen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. Undervisningsspråk för de kurser som ingår i utbildningen är normalt engelska, dock att kurser i/moment i handelsrätt normalt ges på svenska. Goda språkkunskaper i både svenska och engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Programmet leder till en ekonomie magisterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Examensbevis fordras för registrering. Upplysningar: Företagsekonomiska institutionen, studievägledningen, , Behörighet: Kandidatexamen 120 poäng/180 högskolepoäng varav 60 poäng/90 högskolepoäng företagsekonomi. Förkunskaper i form av Handelsrättslig översiktskurs (15 hp) och Bolags- och obeståndsrätt (15 hp) eller motsvarande krävs. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.) Urval: Parallellt: Urvalsgrupp I: 150 hp avklarade och registrering på ytterligare 30 hp vid ansökningstillfället. Rangordning: 1. VG på minst 60 hp. 2. Övriga sökande Urvalsgrupp II: Kandidatexamen. Rangordning: 1. Sökande med minst 90 hp VG. 2. Övriga sökande Urvalsgrupp III: Kandidatexamen + minst 5 års arbetslivs-erfarenhet efter examen. Rangordning: 1. VG på minst 60 hp. 2. Övriga sökande Vt 15 Anm kod: UU-P7121 Masterprogram i fredsoch konfliktstudier 120 hp Masterprogrammet ges av institutionen för freds- och konfliktforskning. Det har en tydlig internationell prägel och det förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. En examen meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktstudier. Som student på institutionen kommer du att möta och tillsammans med andra högpresterande studerande delta i en aktiv forskningsmiljö. Samtliga kurser inom programmet ges på engelska och de studerande kommer ifrån olika delar av världen. Efter programmets slut kommer du att ha tillägnat dig en systematisk förståelse av freds- och konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Du tillägnar dig vidare kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront. Via ett antal valbara kurser kan du erhålla en mer individuell profil genom att specialisera dig inom exempelvis konfliktlösning eller säkerhetspolitiska utmaningar. Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs, inom vilken du kan tillägna dig värdefull yrkesrelevant erfarenhet. 150

9 Program, avancerad nivå 151 Upplysningar: Institutionen för freds- och konfliktforskning, Programkoordinator Dr Liana Lopes, , programadministratör Ulla Öberg, , För viktig information om ansökan, se Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp i freds- och konfliktkunskap, alternativt 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande erfarenhet, samt dokumenterat skriftligt självständigt akademiskt arbete. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska). Urval: Urvalet grundas på en sammanvägd bedömning av den ansökandes akademiska skicklighet, färdighet och kvalitet. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå, men relevans, omfång och kvalitet i tidigare studier i sin helhet är också viktigt. Ht 14 Anm kod: UU-P2061 Masterprogram i företagande och ledning 120 hp De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet behöver personer som har spetskunskap om ledningsfrågor, affärsprocesser och omvärldsanalys. Masterprogrammet i företagande och ledning ger dig dessa kunskaper, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av sex inriktningar. Undervisningen präglas av den forskningsprofil som finns vid företagsekonomiska institutionen. Det innebär att vi kopplar de frågor som du kommer att stöta på under utbildningen till den forskning som lärarna arbetar med, exempelvis möjligheter och svårigheter med att göra affärer på så kallade emerging markets. Utbildningen ger också en god grund för vidare forskarstudier. Programmet är tvåårigt och har sex inriktningar: - Entrepreneurship - Financial Management - Management Controlling - Management in a Global Society - Management of International Business - Strategic Marketing Management Under första terminen läser du kurser som är gemensamma för alla deltagare och som ger en bred kunskap i ledningsfrågor, affärsprocesser och omvärldsanalys. Du ges tillfälle att både studera affärsdrivande företag såväl som förvaltningar och ideella organisationer. Andra terminen läser du kurser som är specifika för den inriktning du valt. Entrepreneurship: Inom inriktningen mot entrepreneurship studerar du allt ifrån upptäckten och utvärderingen av din egen affärsidé till företagsgrundande och tillväxt genom internationell expansion. Financial Management: Inom inriktningen financial management fördjupar du dig i stora internationella företags investerings- och finansieringsfrågor. Inriktningen förbereder dig för praktiskt arbete och forskning inom investering, värdering, redovisning och styrning. Inom området redovisning och styrning läggs dessutom ett särskilt fokus på bank- och finanssektor. Management Controlling: Inom inriktningen management controlling läser du om vad det innebär att arbeta som controller eller i en ledningsfunktion. Management in a Global Society: Du som väljer inriktningen management in a global society fördjupar dig istället i ledning i moderna organisationer med kommunikation som ett viktigt inslag. Management of International Business: Inom inriktningen mot management of international business studerar du vad det innebär att verka och leda företag på internationella marknader. Strategic Marketing Management: Du som väljer inriktningen strategic marketing management fördjupar dig inom marknadsföring och marknadsföringsstrategi. Du studerar bland annat marknadsföring på konsumentmarknader, industriella marknader samt tjänsteperspektiv på marknadsföring. Under tredje terminen läser du valfria kurser, på hemmaplan eller utomlands. Det finns möjlighet att söka utlandsstudieplats bland de 50-tal partneruniversitet vi har runt om i världen. Det finns också möjlighet att göra praktik under den tredje terminen. Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva en uppsats om 30 hp. Undervisningsformerna varierar mellan kurserna och kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. Ett viktigt inslag i många kurser är arbete i studiegrupper där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Examensbevis fordras för registering. Upplysningar: Företagsekonomiska institutionen, studievägledningen, , Behörighet till inriktningen Entrepreneurship: Kandidatexamen 180 hp inklusive ett självständigt examensarbete. Om detta inte framgår av studieintyg måste ett intyg från lärosätet på självständigt arbete om minst 8000 ord och i vilken kurs detta ingått, samt en sammanfattning om en sida på svenska eller engelska skickas in i samband med ansökan. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska). Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Behörighet övriga inriktningar: Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete. Om detta inte framgår av studieintyg måste ett intyg från lärosätet på självständigt arbete om minst 8000 ord och i vilken kurs detta ingått, samt en sammanfattning om en sida på svenska eller engelska skickas in i samband med ansökan. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska). Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Urval (samtliga inriktningar): Parallellt: Urvalsgrupp I: 150 hp avklarade och registrering på ytterligare 30 hp vid ansökningstillfället. Rangordning: 1. VG på minst 60 hp. 2. Övriga sökande. Urvalsgrupp II: Kandidatexamen. Rangordning: 1. Sökande med minst 90 hp VG. 2. Övriga sökande. Urvalsgrupp III: Kandidatexamen + minst 5 års arbetslivserfarenhet efter examen. Rangordning: 1. VG på minst 60 hp. 2. Övriga sökande. Entrepreneurship Ht 14 Anm kod: UU-P2114 Financial Management Ht 14 Anm kod: UU-P2115 Management Controlling Ht 14 Anm kod: UU-P2110 Management in a Global Society Ht 14 Anm kod: UU-P2112 Management of International Business Ht 14 Anm kod: UU-P2111 Strategic Marketing Management Ht 14 Anm kod: UU-P2113 Masterprogram i geografi 120 hp Geografidisciplinen förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap och forskning. Det ger ett helhetsperspektiv på frågor kring hur och varför vår omvärld förändras. I den geografiska helhetsbilden ingår beskrivning och förklaring av mänskliga företeelser och hur de samverkar inbördes. Hit hör befolkningsfrågor, arbetsmarknad, bostäder, stad och landsbygd, livsmedelsförsörjning, industriutveckling, spridning av ny teknik, kommunikationer, politiska och etniska konflikter, turism, ekonomiska och politiska beslut etcetera.

10 Program, avancerad nivå Helhetsbilden kräver också kännedom om naturförutsättningarna och hur de samverkar med varandra. Här studeras floder, sjöar, kuster och hav, klimat och klimatförändringar, berggrundens och jordtäckets egenskaper, erosion, jordbävningar, vulkanism, kontinentuppbyggnad etcetera. Vi bedömer att anställningsbarheten efter genomförd utbildning är mycket god. Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter, organisationer och företag. Arbete som till exempel kvalificerad utredare, projektdeltagare och/eller projektledare är tänkbara arbetsuppgifter. En gedigen teoretisk undervisning med vetenskapligt djup ger förmåga till analytiskt tänkande men också till syntesperspektiv. Träning i vetenskaplig metod är dels integrerad i kurserna och kan dels vara huvudinriktningen i vissa metodkurser. Att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem är ett centralt tema inom programmet. Studenternas förmåga att göra kritiska bedömningar har grundlagts på tidigare nivå men utvecklas ytterligare i detta program. Programmet leder till en filosofie masterexamen med geografi som huvudområde. Upplysningar: Kulturgeografiska institutionen, studievägledningen, , Behörighet: Kandidatexamen om 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i geografi alt. samhällsgeografi/kulturgeografi alt. naturgeografi eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 10 p/15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.) Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Ht 14 Anm kod: UU-P2255 Masterprogram i management, kommunikation och IT 120 hp Framtidens ledare, kommunikatörer och IT-chefer behöver kunskaper om management, kommunikation och IT. De måste alla kunna kommunicera i den snabbt föränderliga IT-världen. På masterprogrammet i management, kommunikation och IT får du en unik utbildning som ger dig både bredd och djup i kunskaperna. Du får en IT-profil på din kompetens som svarar mot framtidens krav på gränsöverskridande och flexibilitet. Du lär dig att identifiera frågor och problem, analysera och välja olika lösningar. Givetvis handlar det också om att omsätta detta i praktik. Du ska kunna agera. På programmet finns fyra ämnen med företagsekonomi, informationssystem, människa-datorinteraktion och medie- och kommunikationsvetenskap. Lärare med specialkompetens inom de olika ämnesområdena samarbetar i kurserna för att ge ett helhetsperspektiv på viktiga frågor. Vi studerar och använder IT i sitt ekonomiska och kommunikativa sammanhang. IT är inte bara en teknik utan en del av en verksamhet. Det handlar om människor. Hur kan vi leda bättre genom att kommunicera och använda IT? Hur kan vi kommunicera bättre genom att leda och använda IT? Under första året introduceras området och dess olika delar ur ett ämnesöverskridande perspektiv. År två erbjuder fördjupning inom områdena användbarhet, tjänstelogik, e-förvaltning, e-tjänster och business intelligence. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med inriktning på ett av de fyra huvudområdena. Efter utbildningen kan du arbeta som konsult inom områdena IT, kommunikation, management och verksamhetsutveckling. Inom företag och organisationer kan du arbeta med strategiskt IT och kommunikationsfrågor, till exempel som CIO (Chief Information Officer) och CMT (Chief Marketing Technologist). Programmet leder till en filosofie masterexamen med företagsekonomi, informationssystem, människa-datorinteraktion eller medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde. Etappavgång kan ske efter ett år genom att avlägga filosofie magisterexamen. Examensbevis fordras för registering. Upplysningar: Institutionen för informatik och media, Tina Kekkonen, , Behörighet: Kandidatexamen (120 poäng/180 högskolepoäng) eller motsvarande examen med 60 poäng/90 högskolepoäng inom informationssystem, informatik, systemvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Resultat av tidigare studier. Parallellt: Urvalsgrupp I: 1. Minst 60 hp VG i informationssystem, informatik, systemvetenskap, människa-datorinteraktion. 2. Övriga med informationssystem, informatik, systemvetenskap, människadatorinteraktion. Urvalsgrupp II: 1. Minst 60 hp VG i medie- och kommunikationsvetenskap. 2. Övriga med medie- och kommunikationsvetenskap. Urvalsgrupp III: 1. Minst 60 hp VG i företagsekonomi. 2. Övriga med företagsekonomi. Ht 14 Anm kod: UU-P2212 Masterprogram i människadatorinteraktion 120 hp Specialister i människa-datorinteraktion arbetar med att göra informationsteknik intressant, användbar och rolig. Idag finns informationsteknik som en väsentlig del av vår vardag och ingår i i nästan alla produkter och tjänster. Oavsett om ditt mål är att skapa framtidens mobiltelefon, designa nästa generations Facebook, eller hjälpa personer med funktionshinder till ett rikt liv med hjälp av IT, så är människa-datorinteraktion ditt ämne. På programmet i människa-datorinteraktion får du lära dig de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att skapa välfungerande och innovativa IT gränsnitt, produkter, och tjänster. Programmet är ettt samarbete mellan två institutioner: Institutionen för informatik och media, och institutionen för informationsteknologi. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera en sociologiskt och psykologiskt teoribas för människa-datorinteraktion med djup kunskap i metodik för interaktionsdesign och en god förståelse för den allra nyaste teknikutvecklingen. För att kunna ge studenterna utmaningar i form av realistiska och relevanta projekt, så samarbetar vi med ledande IT-företag och organisationer som hjälper oss formulera kursprojekt. Som expert på användbarhet hos IT-system kommer du att ha en god arbetsmarknad både i Sverige och utomlands. Du kan arbeta med samtliga frågor som rör gränssnittsdesign och användbarhet, från analys och kravspecifikation till design och implementation av interaktiva artefakter, användargränssnitt och IT tjänster. Undervisningen sker på engelska. Programmet leder till en filosofie masterexamen med människadatorinteraktion som huvudområde. Upplysningar: Institutionen för informatik och media, Studievägledare, , Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande varav minst 30 högskolepoäng eller motsvarande i ett datarelaterat ämne. Kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska) Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Väldokumenterade kunskaper i objektorienterad programmering ger företräde. Ht 14 Anm kod: UU-P

11 Program, avancerad nivå 153 Masterprogram i nationalekonomi 120 hp Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomisk teori, statistik och ekonometri samt mycket goda färdigheter i att analysera empiriska data och i att utvärdera offentlig politik. Den ger också möjlighet att fördjupa sig inom något område i nationalekonomi och/eller bredda sig genom att läsa kurser i andra ämnen. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är, vid internationell jämförelse, mycket stark inom områdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och mikroekonometri, men fördjupningskurser ges även i, till exempel finansiell ekonomi, politisk ekonomi och makroekonomi. Masterutbildningen i nationalekonomi gör studenterna väl förberedda för kvalificerat ekonomiskt analys- och utredningsarbete inom statliga myndigheter och förvaltning, utredningsinstitut, banker och andra finansiella företag, svenska och internationella organisationer, större företag etcetera. Den ger också behörighet till forskarutbildning i nationalekonomi. Programmet inleds med en termins masterkurser i mikro- och makroteori samt i analytiska metoder. Andra terminen ägnas åt kurser i statistik, ekonometrisk teori och tillämpad ekonometri. Tredje terminen kan studenterna välja bland ett stort antal kurser i nationalekonomi och andra ämnen. Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 högskolepoäng. Undervisningen sker på engelska. Programmet leder till en filosofie masterexamen med nationalekonomi som huvudområde. Upplysningar: Nationalekonomiska institutionen, Per Engström, , Mikael Elinder, , Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp varav minst 60 hp i nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne). Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.) Urval: Baseras på graden av framgång i tidigare studier, särskilt i nationalekonomi och statistik. Ht 14 Anm kod: UU-P2270 Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys 120 hp Masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys är en yrkesförberedande utbildning som vänder sig till dig som ska arbeta som redovisare, revisor eller företagsanalytiker i privat och offentlig verksamhet, nationellt och internationellt. Du kommer efter avslutad utbildning att ha erhållit kunskaper och färdigheter som gör dig väl lämpad för kvalificerade arbetsuppgifter inom redovisning och revision. Programmet är det enda i sitt slag i Sverige och präglas av nytänkande och utveckling i flera avseenden. Programmet ges i samverkan mellan Stockholms och Uppsala universitet, vilket ger dig tillgång till en mycket hög andel disputerade lärare och till den allra senaste forskningen på programmets kurser. Vi samverkar också med praktiker från olika relevanta områden, vilket effektivt kopplar de vetenskapliga teorierna till den praktiska verkligheten. I flera av kurserna integreras handelsrätt och företagsekonomi så att du får tillfälle att studera problem och frågor ur både ett redovisnings- och rättsvetenskapligt perspektiv. Samverkan med Stockholms universitet innebär att du läser kurser vid båda lärosätena. Du söker dock och blir antagen till ett av de två universiteten. Ekonomisk ersättning utgår ej för resor mellan universiteten. Första året är obligatoriskt och gemensamt för samtliga studenter. Den första terminens kurser, som har inriktning mot redovisning ges vid Stockholms universitet. Den andra terminen fokuserar på revision ur olika perspektiv och läses i Uppsala. Den tredje terminens kurser är valfria och här ges du möjlighet att läsa fördjupningskurser inom redovisning eller revision alternativt något annat ämne som du väljer för att profilera din utbildning. Det finns också möjlighet till utlandsstudier eller praktik under denna termin. Väljer du att komplettera din kandidatnivå med kurser i handelsrätt för att uppnå behörighet att avlägga prov för revisorskompetens är detta möjligt under denna termin. Detta kräver att du har förkunskaper motsvarande 15 hp Handelsrättslig översiktskurs. Den fjärde terminen genomför du ett uppsatsarbete på 30 hp. Utbildningen ges på engelska, men vissa av de valfria kurserna under tredje terminen kan ges på svenska. Programmet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. För antagna till Stockholms universitet gäller annan examensbenämning. Du tar ut examen vid det universitet där du är antagen. Examensbevis fordras för registrering. Upplysningar: Företagsekonomiska institutionen, studievägledningen, , Behörighet: Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi inklusive ett självständigt examensarbete om minst 15 hp. Om detta inte framgår av studieintyg måste ett intyg från lärosätet på självständigt arbete om minst 8000 ord och i vilken kurs detta ingått, samt en sammanfattning om en sida på svenska eller engelska skickas in i samband med ansökan. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.) Urval: Parallellt: Urvalsgrupp I: 150 hp avklarade och registrering på ytterligare 30 hp vid ansökningstillfället. Rangordning: 1. VG på minst 60 hp. 2. Övriga sökande. Urvalsgrupp II: Kandidatexamen. Rangordning: 1. Sökande med minst 90 hp VG. 2. Övriga sökande. Urvalsgrupp III: Kandidatexamen + minst 5 års arbetslivserfarenhet efter examen. Rangordning: 1. VG på minst 60 hp. 2. Övriga sökande. Ht 14 Anm kod: UU-P2120 Masterprogram i samhällsvetenskap 120 hp Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl djup som bredd. Den innebär att dina intressen kan kombineras med eftersökta specialkompetenser och färdigheter på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Masterprogrammet i samhällsvetenskap är för dig som vill skaffa dig en gedigen akademisk utbildning, samtidigt som du också tillägnar dig kunskaper som är användbara på arbetsmarknaden. Inom ramen för programmet är det möjligt att läsa kurser på avancerad nivå inom flera olika ämnes-/kunskapsområden. Dessutom kommer det att ges ett antal färdighetskurser inom till exempel statistik och analys av kvalitativa data. Undervisningen är upplagd så att du läser två kurser parallellt varje termin under hela programmet. Detta ger dig större valmöjligheter mellan olika kurser. Du kommer att läsa 60 hp inom det område du har sökt, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Val som du gör inom ett brett utbud av kurser utgör 30 hp. Slutligen kommer du också att läsa färdighetskurser om sammanlagt 30 hp. Vissa kurser kommer att ges på engelska. Inriktningen digitala medier och samhälle ges helt på engelska. Programmets struktur innebär att du börjar läsa inom en inriktning, det vill säga hos din hemmainstitution. Därefter har du möjlighet att läsa valbara kurser vid andra institutioner. Du har därmed ett brett kursutbud att välja inom samtidigt som du kan skräddarsy din utbildning. När du söker till programmet söker du till en särskild inriktning i något av de ämnen eller huvudområden som listas nedan: - Digitala medier och samhälle - Ekonomisk historia - Kostvetenskap - Kulturgeografi - Psykologi - Samhällsplanering - Sociologi Masterprogrammet inom samhällsvetenskap är ett samarbete mellan följande institutioner; ekonomisk-historiska, kulturgeografiska, sociologiska institutionerna samt institutionen för informatik

12 Program, avancerad nivå och media, institutionen för kostvetenskap och institutionen för psykologi. Programmet leder till en filosofie masterexamen i respektive huvudområde. Upplysningar: Ekonomisk-historiska institutionen, Lars Fälting, , Digitala medier och samhälle Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande, en engelsk sammanfattning av ditt examensarbete (1 2 sidor) samt en skriftlig motivering (3 5 sidor) på engelska. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet (antal högskolepoäng), kvalitet på tidigare högskolestudier, relevans av tidigare studier, sammanfattning av examensarbetet samt den skriftliga motiveringen. Motiveringen skall beskriva din tidigare utbildning, dina akademiska intressen, dina framtidsplaner och varför du vill läsa programmet. Motiveringen skrivs på engelska. Sammanfattning och motivering skickas till Antagningsservice i Strömsund. Ht 14 Anm kod: UU-P2010 Ekonomisk historia Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i ekonomisk historia/historia eller motsvarande, kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i ekonomisk historia/historia eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Ht 14 Anm kod: UU-P2000 Kostvetenskap Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i kostvetenskap eller motsvarande, eller dietistexamen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antalet högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Ht 14 Anm kod: UU-P2001 Kulturgeografi Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i kulturgeografi eller motsvarande eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i kulturgeografi eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Ht 14 Anm kod: UU-P2002 Psykologi Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i psykologi eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Ht 14 Anm kod: UU-P2005 Samhällsplanering Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i kulturgeografi eller motsvarande eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i kulturgeografi eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Förtur ges till den som har läst samhällsplaneringsprogram på kandidatnivå eller har skrivit C-uppsats i kulturgeografi. Ht 14 Anm kod: UU-P2009 Sociologi Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i sociologi, socialpsykologi eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Ht 14 Anm kod: UU-P2006 Masterprogram i statistik 120 hp Dagligen står vi inför ett ökat informationsflöde. Som kvalificerad statistiker kan du analysera informationen och ta ut vad som är viktigt och ignorera det oväsentliga. Det tvååriga masterprogrammet i statistik vid Uppsala universitet ger dels en solid grund i statistisk teori men också goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka empiriska data från olika tillämpningsområden. Fördjupning inom områden såsom exempelvis ekonometri, psykometri och biostatistik är en väsentlig och viktig del av programmet. Genom sin metodologiska bredd ger masterprogrammet i statistik studenterna mycket goda möjligheter till anställning. Kvalificerade statistiker jobbar ofta som analytiker och utredare, både inom privat och offentlig verksamhet. Anställningar inom den finansiella sektorn (exempelvis banker och försäkringsbolag) såväl som hos biomedicinska företag är vanliga. Utbildningen ger också behörighet för forskarutbildning i statistik. De tre första terminernas studier består dels av baskurser som Sannolikhetslära, Inferensteori och Programmering. Parallellt med dessa kurser erbjuds mer tillämpade kurser som Multivariat analys, Ekonometrisk teori och metodik, Tidsserieekonometri, Strukturella ekvationsmodeller, Generaliserade linjära modeller samt kurser inom biostatistikområdet. Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 hp. Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en masterexamen med statistik som huvudområde, men det är också möjligt att avlägga en magisterexamen efter ett år. Upplysningar: Statistiska institutionen, Lisbeth Hansson, , Behörighet: Kandidatexamen med 60 p/90 hp från ämnesområdet statistik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.) Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Ht 14 Anm kod: UU-P2241 Masterprogram i systemvetenskap 120 hp Det systemvetenskapliga masterprogrammet i Uppsala är en tvåårig påbyggnadsutbildning för dig som har en systemvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande. Programmet erbjuder en bred och internationellt konkurrenskraftig utbildning med fördjupade kunskaper om informationssystem och systemutveckling. Som systemvetare kan man arbeta i många olika IT-relaterade yrken, som till exempel systemutvecklare, projektledare, IT-chef, systemarkitekt, testledare, spelutvecklare, applikationsutvecklare, programmerare, webbutvecklare, databasdesigner, IT-strateg, verksamhetsutvecklare, IT-pedagog eller forskare. Systemvetenskap är ett spännande och dynamiskt ämnesområde. Utbildningen baseras på den senaste utvecklingen och forskningen inom IT-området och syftar till att förmedla en helhetssyn. Programmet ger även praktiska färdigheter i utveckling och effektiv användning av IT-system. Systemvetare intresserar sig för människors användning av IT i olika verksamheter. IT återfinns i alla branscher, exempelvis i media, marknadsföring, handel, bank och 154

13 Program, avancerad nivå 155 finans, spel, försäkring och offentlig service. I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom olika former av social mjukvara, till exempel FaceBook och YouTube, en stor roll. Idag är denna typ av applikationsanvändning självklar i privata sammanhang och blir allt viktigare även inom professionell verksamhet. Masterprogrammet förbereder dig för att leda den snabba utvecklingen inom IT-området. Programmet innefattar förutom studier inom huvudområdet informationssystem även företagsekonomi, människa-datorinteraktion och medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en filosofie masterexamen med informationssystem som huvudområde. Etappavgång kan ske efter ett år genom att avlägga filosofie magisterexamen. Upplysningar: Institutionen för informatik och media, Tina Kekkonen, , Behörighet: Kandidatexamen med huvudområdet systemvetenskap eller motsvarande examen med minst 90 högskolepoäng inom informationssystem eller motsvarande huvudområde. Kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska) Urval: Resultat av tidigare studier. Seriellt: 1. Minst 60 hp VG i systemvetenskap/motsvarande; 2. Minst 30 hp VG i systemvetenskap/motsvarande; 3. Övriga Ht 14 Anm kod: UU-P2213 Politices masterprogram 120 hp Målet med både den tvååriga masterexamen och den ettåriga magisterexamen är att ge dig en systematisk förståelse för statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. Du tillägnar dig kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid statsvetenskapens forskningsfront. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika inriktningar inom ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, utvecklingsstudier och internationell politik. Programmet förbereder för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och prestationer. Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå. Genom praktik (frivillig) kan du använda förvärvade teoretiska kunskaper i verkliga arbetsuppgifter. Programmet leder till en politices masterexamen. Programmet kan avslutas efter ett år och leder då till en politices magisterexamen. Upplysningar: Statsvetenskapliga institutionen, Anna Michalski, , Behörighet: Kandidatexamen. 90 hp i statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 6000 ord) som en del av fördjupningen i huvudämnet. Med motsvarande kunskaper avses studier inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet med omfattande och tydliga inslag av statsvetenskaplig diskurs. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.) Urval: Efter en sammanvägd bedömning av kvantitet (antal högskolepoäng), kvalitet på tidigare högskolestudier, samt relevans av tidigare studier. Särskild tonvikt läggs vid kvalitet på examensarbetet. Detta ska den sökande skicka (i papperskopia) till statsvetenskapliga institutionen, så att de har den senast 13 juni Märk kuvertet med programmets namn. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Box 514, Uppsala Ht 14 Anm kod: UU-P2460 Psykoterapeutprogrammet 90 hp Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning för personer med avlagd yrkesexamen på högskolenivå, i första hand psykologexamen, läkarexamen eller socionomexamen. Utbildningen bygger på i huvudsak psykologisk och psykoterapeutisk teoribildning, empiri från klinisk forskning och erfarenheter från klinisk och psykoterapeutisk verksamhet. Den innehåller fördjupning inom områdena diagnostik och psykopatologi, psykoterapeutiska teorier och metoder, etik, lagstiftning och föreskrifter som berör psykoterapeuters verksamhet, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi, psykoterapi under handledning och egen psykoterapi. Utbildningen ges på halvtid under sex terminer och den studerande skall parallellt med studierna vara yrkesverksam på halvtid. Denna yrkesverksamhet skall vara av huvudsakligen psykoterapeutiskt slag. Utbildningen har en kognitivt beteendeterapeutisk inriktning. Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen 90 hp. Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut, en legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen. Antagning till Psykoterapeutprogrammet sker var tredje termin. Upplysningar: Institutionen för psykologi, Studievägledare Katarina Petersson, , Behörighet: Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som erhållit högskoleexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng inom vårdsektorn eller annan form av människovårdande yrke, samt genomgått grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg-1 om 30 poäng/45 högskolepoäng, och med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper. Förkunskaper genom yrkesverksamhet Erforderliga praktiska förkunskaper har den som då ansökan till psykoterapeututbildningen sker, har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt under dessa två år ha tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt inom större delen av arbetsuppgifterna. Yrkesverksamhet under utbildningen Studenten skall under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 40 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för handledningen under kurs E. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att hon/han, vid eventuell antagning till programmet, under utbildningstiden kommer att arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i nämnda omfattning som även kan utgöra grund för handledning (kurs E), samt erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, samt ges möjlighet till att delta i teamkonferenser o. dyl. under praktiken där klient-/patientärenden fortlöpande diskuteras. Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, yrkeserfarenhet och övriga relevanta meriter. Se vidare information på En särskild bilaga för redovisning av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet ska bifogas, tillsammans med intyg som styrker uppgifterna. Bilagan finns tillgänglig på Studentservice, på institutionen, på samt på Vt % Anm kod: UU-P7351

14 Kurser, grundnivå Kurser på grundnivå Ekonomisk historia I ekonomisk historia får du en bra grund för att reda ut och förstå dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom att skaffa dig kunskap om tidigare samhällsutveckling. En sådan fråga är hur informationsteknologin påverkar arbetsliv och arbetsmarknad. En annan gäller ekonomiska kriser och konjunkturförändringar som har stora konsekvenser för samhällsekonomin i stort och för enskilda individer. Har motsvarande hänt förr? Har vi lärt något av detta? Vilka faktorer är det som orsakar dylika kriser? Ytterligare frågor vi gärna ställer är: Varför har den materiella utvecklingen gått olika fort under olika perioder i olika delar av världen? Hur har de totala resurserna fördelats och hur har detta påverkat människans levnadsförhållanden och miljö? Hur har ekonomiska idéer och teorier påverkat samhället? Perspektiven i ekonomisk historia är ofta globala. I en tid av stora förändringar i svensk, liksom europeisk, ekonomi och politik funderar vi gärna över om våra historiska erfarenheter kan ge oss någon ledning inför framtiden. Den internationella kopplingen finns också i form av möjlighet att studera vid olika europeiska universitet inom utbytesprogrammet Erasmus. Ekonomisk historia kan ingå i ekonomie och filosofie kandidatexamen samt i grundskole- och gymnasielärarexamen. Ekonomisk historia ingår i historikerprogrammet och i samhällsvetarprogrammet. Du kan också läsa till en magister eller master i ekonomisk historia inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. En examen inom ekonomisk historia är användbar inom flera områden. Förutom att gå vidare inom universitetet som doktorand, forskare och lärare, arbetar tidigare studenter som utredare, analytiker, konsulter, lärare eller journalister, där de har nytta av de kunskaper och färdigheter de fått från studier i ekonomisk historia. Våra studenter uppskattar det breda perspektivet inom ämnet. Många anser att det ekonomisk-historiska perspektivet gör att man förstår samtiden och sina andra ämnesstudier i företagsekonomi, statskunskap och nationalekonomi mycket bättre. Många uppskattar också den gedigna träningen i analytiskt arbete man får genom att skriva uppsats i ämnet. Upplysningar: Fredrik Sandgren, , Ekonomisk-historiska institutionen baskurser Ekonomisk historia A 30 hp Kurspaket: Ekonomi och samhälle, 15 hp. Global omvandling och globalisering , 15 hp. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Ekonomisk historia A/Ekonomi och samhälle 15 hp Kursen ger en bred översikt av internationell, främst västvärldens, och svensk ekonomisk utveckling med tyngdpunkt på de senaste 200 åren. Speciell vikt läggs vid samspelet mellan teknisk utveckling och förändringar av samhällets ekonomiska organisation. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering hp Kursen ger en översikt av världens ekonomiska omvandling under de senaste 300 åren. Kursen behandlar framförallt ekonomisk omvandling och beroenden mellan olika världsdelar och regioner genom exempelvis handel, kolonialism och globalisering. Kursen behandlar perioden från 1700 och framåt, med fokus på tiden Kursen omfattar en viss fördjupning mot ekonomisk omvandling i världsdelar som Asien, Afrika och Latinamerika samt dessa regioners kontakter med Europa och Nordamerika. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Ekonomisk historia A/Politik, kriser och konjunkturer 15 hp Ekonomiska kriser och konjunkturer följs åt och är sammanbundna med politisk förändring. Kriser utvecklas olika beroende på förväntningar, realekonomiska förutsättningar och institutionella lösningar. Kriser leder till påfrestningar för individer medan de för ekonomin i sin helhet medför omstruktureringar och förändringar av spelreglerna. I kursen sätts bland annat dagens finansiella och ekonomiska kris in i ett långsiktigt perspektiv i västvärlden framförallt under perioden 1850 till nutid. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Sweden s Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries 7,5 hp Kursen behandlar svensk ekonomisk och social utveckling under perioden 1750 till nutid. Fokus ligger på vilka faktorer som hade betydelse för utvecklingen. Ämnen som diskuteras är jordbrukets omvandling, industrialisering, finansmarknadens och storföretagens utveckling, samt välfärdsstatens framväxt och karaktär. Behörighet: Grundläggande behöriget. Goda kunskaper i engelska rekommenderas. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU fortsättnings kurser Ekonomisk historia B 30 hp Kurspaket: Industrialisering, globalisering och företagande , 15 hp. Vetenskapligt skrivande, 15 hp. Behörighet: 30 hp i samhällsvetenskapliga ämnen eller 30 hp i historia eller idé- och lärdomshistoria Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Ekonomisk historia B/ Industrialisering, globalisering och företagande hp Kursen fördjupar kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska utvecklingen Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater. I slutet av kursen sker ytterligare fördjupning kopplad till aktuell forskning vid institutionen, till exempel business history, finansväsende, utvecklingsekonomi, arbetsmarknad, teknologisk förändring, ekonomisk politik, konsumtion och handel. Vilka fördjupningar som ges kan variera. Behörighet: 30 hp i samhällsvetenskapliga ämnen eller 30 hp i historia eller idé- och lärdomshistoria Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Ekonomisk historia B/ Vetenskapligt skrivande 15 hp Kursen syftar till att ge färdigheter och kompetens för att skriva en vetenskaplig uppsats av mindre omfång. Detta innefattar grundläggande undervisning i samhällsvetenskaplig arbetsmetod och enskilt arbete med att skriva och försvara en uppsats samt opponera på en uppsats som någon annan student skrivit. Behörighet: 30 hp i samhällsvetenskapliga ämnen eller 30 hp i historia eller idé- och lärdomshistoria Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Ekonomisk historia C 30 hp Kurspaket: Teori- och metodkurs, 15 hp. Uppsatskurs, 15 hp. Ekonomisk historia C består av två delkurser. Teori- och metodkursen syftar till att ge en bra grund för författande av en kandidatuppsats som sker på uppsatskursen. Teori- och metodundervisningen omfattar både kvalitativ och kvantitativ metod. Behörighet: 60 hp i ekonomisk historia, där Ekonomisk historia A/Ekonomi och samhälle, 15 hp samt Ekonomisk historia B/Vetenskapligt skrivande, 15 hp eller motsvarande ingår alternativt Historia AB, 60 hp eller Historia B, 30 hp eller Idé- och lärdomshistoria, 60 hp Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Historia i praktiken: Kunskap och politik 7,5 hp Syftet med kursen är att belysa relationen mellan kunskap och politik främst under 156

15 Kurser, grundnivå talet. Kursen inleds med en diskussion om kunskapssociologi. Därefter behandlas frågan om relationen mellan vetenskap och demokrati i fråga om företeelser som det svenska utredningsväsendets utveckling över tid, historikern som expert, forskning som politikområde samt föreställningen om ett kunskapssamhälle. Behörighet: 90 hp högskolestudier, varav minst 60 hp från Historikerprogrammet eller 60 hp i ekonomisk historia, historia eller idé- och lärdomshistoria Anmärkning: Söks som fristående kurs, men ingår också i Historia i praktiken ett paket av fyra kurser (de andra två ligger under Idé- och lärdomshistoria). Ht 14 v % Anm kod: UU Historia i praktiken: Materiell kultur 7,5 hp Tingen har i olika samhällen varit väsentliga för att skapa och mediera vardagskultur, idéer, moral, makt och känslor. Kursen behandlar hur historiker kan ställa och besvara frågor med hjälp av materiella föremål. Vi uppmärksammar hur museisamlingar är uppbyggda och kan användas, men också att det materiella inte bara hör till museer. Studenterna får arbeta med konkreta föremål i historiska analyser. Behörighet: 90 hp högskolestudier, varav minst 60 hp från Historikerprogrammet eller 60 hp i ekonomisk historia, historia eller idé- och lärdomshistoria Anmärkning: Söks som fristående kurs, men ingår också i Historia i praktiken- ett paket av fyra kurser (de andra två ligger under Idé- och lärdomshistoria). Ht 14 v % Anm kod: UU Freds- och konfliktkunskap Freds- och konfliktkunskap är studiet av väpnade konflikters uppkomst, dynamik och lösning. Trots mångas förhoppningar om en ny fredlig världsordning efter det kalla krigets slut har väpnade konflikter fortsatt att utgöra ett gissel för mänskligheten. Frågor om konflikters orsaker, dynamik, konflikthantering och varaktig fred är därför fortsatt viktiga. Freds- och konfliktkunskap ingår i kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier och masterprogrammet i freds- och konfliktstudier. Vissa av kurserna inom dessa program framförallt freds- och konfliktkunskap A C kan också läsas som fristående kurs. I båda programutbildningarna erbjuds möjlighet att följa terminslånga praktikkurser för att studerande ska erhålla värdefull yrkeslivserfarenhet. Samtliga universitetsförlagda kurser hålls på engelska. Institutionen är förhållandevis liten, vilket borgar för nära kontakter mellan lärare och studerande. Vid institutionen läggs stor vikt vid att forskningsanknyta utbildningen. En nära koppling till aktuell och relevant forskning om ofta dagsaktuella frågor, inslag av praxisnära pedagogik samt en tonvikt på generiska analytiska färdigheter gör utbildningen relevant för en framtida karriär som analytiker, forskare eller utredare. Upplysningar: Eva Dreimanis, , Institutionen för freds- och konfliktforskning baskurser Freds- och konfliktkunskap A 30 hp Kursens syfte är att ge kunskap om freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar och begrepp, samt om centrala forskningsresultat rörande väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Kursen syftar vidare till att öva förmågan att självständigt genomföra en konfliktanalys. Kursen består av fyra moment om vardera 7,5 hp. Anmärkning: Undervisning ges på engelska, men seminarier och skriftliga uppgifter kan göras på antingen svenska eller engelska. Ht 14 v Anm kod: UU Massmedia och nutida väpnade konflikter 15 hp Behörighet: Engelska 6 (områdesbehörighet A2) alternativt Engelska B (områdesbehörighet 2) Upplysningar: Eva Dreimanis, , *Ht 14 v Anm kod: UU fortsättnings kurser Freds- och konfliktkunskap B 30 hp Kursens syfte är att fördjupa förståelsen av problematiken kring väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösningar. Kursen syftar vidare till att ge en introduktion till metodologiska frågor inom freds- och konfliktforskningen, samt att öva förmågan att självständigt genomföra analyser av såväl empiriskt material som vetenskapliga verk. Kursen består av tre moment: Orsaker till krig (7,5 hp); Konfliktlösning (7,5 hp); Metod och uppsats (15 hp). Behörighet: Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp, eller motsvarande Anmärkning: Studerande inom Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier, Politices kandidatprogram och Samhällsvetarprogrammet har företräde till kursen. Undervisning ges på engelska, men seminarier och skriftliga uppgifter kan göras på antingen svenska eller engelska. Vt 15 v Anm kod: UU Freds- och konfliktkunskap C 30 hp Utbildningens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori och metod inom freds- och konfliktforskningen samt att ytterligare öva förmågan till att självständigt genomföra en forskningsuppgift. Frågor rörande såväl konfliktorsaker som konfliktlösning behandlas. Kursen består av tre moment. 1. Metod (7,5 hp); 2. Analyzing Arguments in Conflict Studies (7,5 hp); 3. Uppsats (15 hp). Behörighet: Freds- och konfliktkunskap B, 20 p/30 hp, eller motsvarande. Anmärkning: Studerande inom Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier, Politices kandidatprogram och Samhällsvetarprogrammet har företräde till kursen. Undervisning ges på engelska, men seminarier och skriftliga uppgifter kan göras på antingen svenska eller engelska. Ht 14 v Anm kod: UU Företagsekonomi Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Ekonomisk styrning, organisation, marknadsföring, internationellt företagande och entreprenörskap är exempel på områden som behandlas. Ekonomisk styrning omfattar delområdena redovisning, finansiering och verksamhetsstyrning. Ekonomiska styrsystem ger underlag för externa och interna intressenter att följa och påverka verksamhetens utveckling. Organisationsteori behandlar organisationers utformning, utveckling, styrning och ledning. Organisationernas utformning påverkar och påverkas av de beroenden som råder inom företag och mellan företaget och dess omgivning. Ur studierna utvecklas kunskap om vilka villkor som olika situationer ger för arbetsfördelning och utformning av arbetsuppgifter samt kunskap om hur olika verksamheter kan ledas, styras och utvecklas. Marknadsföring behandlar företagets relationer till marknader, kunder, leverantörer och andra aktörer i det nätverk som företaget ingår i. Företagets marknadsföringsstrategi påverkar och påverkas av företagets resurser och dess utformning av den interna organisationen och de ekonomiska styrsystemen. Inom området internationellt företagande studeras företags internationaliseringsprocesser samt styrning och strategier i multinationella företag. I området integreras aspekter från framför allt organisationsteori och marknadsföring. På kurser inom området entreprenörskap förbereds deltagarna för en framtida karriär som entreprenörer och grundare av nya företag eller entreprenörer inom redan existerande företag. Deltagarna får praktiska insikter i de olika aspekter av företagande som är viktiga under företagets och nya affärsidéers tidiga utvecklingsstadier samt för att kunna leda och utveckla dem på ett effektivt och professionellt sätt. Upplysningar: Uppsala: Studievägledning, , Campus Gotland: universitetslektor Mathias Cöster, , Företagsekonomiska institutionen baskurser

16 Kurser, grundnivå Företagsekonomi A 30 hp Kurspaket: Marknadsföring och organisation, 15 hp + Redovisning och kalkylering, 15 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi. Anmärkning: Företagsekonomi A bör ej ha lästs innan man påbörjar Ekonomprogrammet vid Uppsala universitet. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Ekonomi, redovisning och analys distans/nät 15 hp Kurserna Ekonomi, redovisning och analys 15 hp samt Marknad och organisation 15 hp motsvarar tillsammans A-nivån i företagsekonomi. Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning. Anmärkning: Kursen får ej sökas av studerande på Ekonomprogrammet i Uppsala. Ht 14 v % IT-distans Anm kod: UU Vt 15 v % IT-distans Anm kod: UU Uppläggning av distanskurs: Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Kursen innehåller inga sammankomster förutom eventuell skriftlig tentamen. Examinationen sker löpande i form av hemskrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. För dem som inte klarat samtliga examinationsmoment eller de som aspirerar på betyget Väl Godkänt anordnas en avslutande skriftlig tentamen. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens webbplats och ev elektroniska konferenser. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till internetansluten dator samt ev kringutrustning enligt instruktion på kurswebbplatsen. Entreprenörskap och affärsutveckling 7,5 hp Från en affärsidé arbetas en affärsplan fram. Kursen behandlar individens företagande och grunder för affärsutveckling. Företagsekonomiska grundbegrepp gås igenom. Översiktligt berörs lagar och formella spelregler. Vad entreprenörskap är diskuteras. Upplysningar: Mathias Cöster, , *Ht 14 v % Ort: Gotland Anm kod: UU Kommunikation och Human Resource Management 7,5 hp Kommunikation i organisationer påverkar effektivitet och arbetsmiljö. Nya media för kommunikation innebär förändrade förutsättningar. Kursens mål är att du som deltagare ska få perspektiv på olika media genom att studera grundläggande teorier om kommunikation och digital kommunikation. Upplysningar: Mathias Cöster, , *Ht 14 v % Ort: Gotland Anm kod: UU Marknad och organisation distans/nät, baskurs A 15 hp Kurserna Marknad och organisation 15 hp samt Ekonomi, redovisning och analys 15 hp motsvarar tillsammans A-nivån i företagsekonomi. Inom marknadsföring behandlas konsument, tjänste- och industriella marknader. Inom organisation behandlas grundläggande frågor om bland annat arbetsdelning och samordning och de styrproblem som uppstår när organisationer växer, organisatorisk förändring och organisatoriskt lärande. Anmärkning: Kursen får ej sökas av studerande på Ekonomprogrammet i Uppsala. Ht 14 v % IT-distans Anm kod: UU Vt 15 v % IT-distans Anm kod: UU Uppläggning av distanskurs: Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Kursen innehåller inga sammankomster förutom eventuell skriftlig tentamen. Examinationen sker löpande i form av hemskrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. För de som inte klarat samtliga examinationsmoment eller de som aspirerar på betyget Väl Godkänt anordnas en avslutande skriftlig tentamen. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens webbplats och ev elektroniska konferenser. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till internetansluten dator samt ev kringutrustning enligt instruktion på kurswebbplatsen. fortsättnings kurser Företagsekonomi B 30 hp Kurspaket: Finansiering 7,5 hp + Ekonomistyrning 7,5 hp + Marknadsföring och organisation II, 15 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer. Behörighet: Behörig att registreras är den som följt A-nivån 30 hp och som vid registreringstillfället har minst 15 hp avklarade från A-nivån. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Företagsekonomi C: Accounting and Finance 30 hp Kurspaket: Accounting and Finance 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi, särskilt inom redovisning och finansiering. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. Behörighet: Behörig att registreras är den som följt både A- och B-nivåerna i företagsekonomi (60 hp) och som vid registreringstillfället har 30 hp avklarade från A-nivån och och 15 hp avklarade från B-nivån. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Företagsekonomi C: International Business and Marketing 30 hp Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi, särskilt inom internationellt företagande och marknadsföring. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. Behörighet: Behörig att registreras är den som följt både A- och B-nivåerna i företagsekonomi (60 hp) och som vid registreringstillfället har 30 hp avklarade från A-nivån och och 15 hp avklarade från B-nivån. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Företagsekonomi C: Management and Control 30 hp Kurspaket: Management and Control 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi, särskilt inom ledning och styrning. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. Behörighet: Behörig att registreras är den som följt både A- och B-nivåerna i företagsekonomi (60 hp) och som vid registreringstillfället har 30 hp avklarade från A-nivån och och 15 hp avklarade från B-nivån. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Corporate Finance 7,5 hp Kursen behandlar finansiering ur både ett företagsperspektiv och ett investerarperspektiv. Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna: använda flertalet olika beräkningsmetoder för att värdera framtida investeringar; analysera företag och därmed kunna beräkna rimliga aktiepriser utifrån analysen; värdera företag och investeringar och kunna framställa delar av beslutsunderlag baserat egna beräkningar. Behörighet: 45 hp företagsekonomi eller motsvarande, varav minst 15 hp på B-nivå Upplysningar: Mathias Cöster, , *Ht 14 v % Ort: Gotland Anm kod: UU Corporate Social Responsibility 7,5 hp Kursen syftar till att studenterna utvecklar sina teoretiska kunskaper om socialt och etiskt ansvar i dagens organisationer och förståelse för Corporate Social Resposibility som en föränderlig förvaltningspraxis. Behörighet: 45 hp företagsekonomi eller motsvarande, varav minst 15 hp på B-nivå Upplysningar: Mathias Cöster, , *Ht 14 v % Ort: Gotland Anm kod: UU

17 Kurser, grundnivå 159 Ekonomi- och verksamhetsstyrning distans/nät B 15 hp Kurserna Marknadsföring och organisering grupp och individ 15 hp samt Ekonomi- och verksamhetsstyrning 15 hp motsvarar tillsammans B-nivån i företagsekonomi. Inom kursen behandlas finansiering och ekonomistyrning. Behörighet: Behörig att registreras är den som följt A-nivån 30 hp och som vid registreringstillfället har minst 15 hp avklarade från A-nivån. Anmärkning: Kursen får ej sökas av studerande på Ekonomprogrammet i Uppsala. Vt 15 v % IT-distans Anm kod: UU Uppläggning av distanskurs: Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Kursen innehåller inga sammankomster förutom eventuell skriftlig tentamen. Examinationen sker löpande till exempel i form av hemskrivningar, arbetsuppgifter, PM, grupparbeten och webbprov. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens webbplats och ev elektroniska konferenser. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till internetansluten dator samt ev kringutrustning enligt instruktion på kurswebbplatsen. Entrepreneurship 7,5 hp Kursen har en utpräglat praktisk inriktning. Kursen förbereder deltagarna för en karriär som företagare, antingen som grundare av nya företag eller inom redan etablerade företag. Den syftar till att ge deltagarna praktiska insikter i de affärsaspekter som är särskilt viktigt under ett företags tidiga utvecklingsfaser, och göra dem mer effektiva i att hantera och utveckla nystartade företag. Behörighet: 60 hp högskolestudier. Anmärkning: Undervisning eftermiddag/kväll. Ht 14 v % Anm kod: UU Vt 15 v % Anm kod: UU Global Marketing 7,5 hp I en global och integrerad ekonomi ställs företag inför olika val hur de ska agera: Ska vi globalisera verksamheten, eller ska vi stanna lokalt? Vilka är möjligheterna, fördelarna och nackdelarna? Kan man överbrygga skillnader i kultur och avstånd men ändå behålla en viss kontroll? Behörighet: 60 hp, med minimum 15 hp i marknadsföring eller 45 hp i företagsekonomi Upplysningar: Mathias Cöster, , *Vt 15 v % Ort: Gotland Anm kod: UU Marknadsföring och organisering grupp och individ distans/nät B 15 hp Kurserna Marknadsföring och organiseringgrupp och individ 15 hp samt Ekonomi- och verksamhetsstyrning 15 hp motsvarar tillsammans B-nivån i företagsekonomi. Inom kursen behandlas organisering och inköp ur främst grupp- och individperspektiv. Behörighet: Behörig att registreras är den som följt A-nivån 30 hp och som vid registreringstillfället har minst 15 hp avklarade från A-nivån. Anmärkning: Kursen får ej sökas av studerande på Ekonomprogrammet i Uppsala. Ht 14 v % IT-distans Anm kod: UU Uppläggning av distanskurs: Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Kursen innehåller inga sammankomster förutom eventuell skriftlig tentamen. Examinationen sker löpande till exempel i form av hemskrivningar, arbetsuppgifter, PM, grupparbeten och webbprov. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens webbplats och ev elektroniska konferenser. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till internetansluten dator samt ev kringutrustning enligt instruktion på kurswebbplatsen. Strategisk ekonomistyrning 7,5 hp Kursen studerar sambandet mellan strategier och du ska i kursen utveckla din förståelse för hur integrerad styrning bidrar till skapandet av en stark konkurrenskraft. Behörighet: 60 hp varav 45 hp i företagsekonomi eller motsvarande Upplysningar: Mathias Cöster, , *Vt 15 v % Ort: Gotland Anm kod: UU Geografi Geografi är en förening av naturvetenskap och samhällsvetenskap. Geografi ger ett helhetsperspektiv på frågor om hur och varför vår omvärld förändras. I den geografiska helhetsbilden ingår beskrivning och förklaring av mänskliga företeelser och hur dessa samverkar inbördes. Dessa samhällsvetenskapliga frågor är beroende av de naturvetenskapliga processer som ständigt pågår runt om oss. För att nå en helhetsbild krävs kunskap och kännedom om naturlandskapets förutsättningar och hur det påverkar samhället. Den geografiska analysen görs på olika nivåer; global, regional och lokal. Globalisering och internationella perspektiv är lika viktiga som den enskilda individens ålder, kön, religion, samhällsklass, kulturella bakgrund och boplats. I den geografiska analysen ingår även tidsaspekten. Dagens utveckling sätts i relation till dåtid och framtid. Prognoser och miljökonsekvensbeskrivningar är viktiga inslag i geografens arbete. Undervisningen bygger på en interaktion mellan samhällsgeografi och naturgeografi. Den omfattar såväl ämnesteori som geografisk metodik. Fältkurser och exkursioner är viktiga inslag. Geografi kan studeras upp till C-nivå, vilket ger behörighet till vidare studier i geografi och/eller kulturgeografi på avancerad nivå. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering. Inom tvärvetenskaplig forskning är geografens roll naturlig och inom massmedia och samhällsdebatt finns ett stort behov av personer med geografiska kunskaper och geografisk grundsyn. Högskolestudier i geografi ger även ämnesbehörighet att undervisa i geografiämnet i grundskolan och på gymnasiet. Upplysningar: Studievägledningen, , Kulturgeografiska institutionen baskurser Geografi A 30 hp Ämnesstudierna i geografi syftar till att ge en helhetsbild av jorden som människans livsrum och av hur människan disponerar jordens resurser. Studierna i geografi ger färdigheter i att analysera det omgivande landskapet och insikter i utvecklingsfrågor samt förmåga att självständigt och kritiskt genomföra en rumslig analys med inriktning på resurs- och samhällsfrågor. Kursen syftar även till att ge kunskaper i kartografi och geografisk informationsbehandling, GIS. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Geografi A 30 hp Kursen ger dig ett geografiskt perspektiv på aktuella och komplexa frågor som rör utveckling, befolkningsfrågor, förändringar i stad och på landsbygd samt kulturlandskapets förvandling. Lokala och globala förhållanden belyses, teoretiskt och i praktiska övningar. Kvinnors och mäns skiftande villkor i olika delar av världen belyses under kursen. I ämnets naturgeografiska del behandlas både de nedbrytande och uppbyggande naturliga processerna vilka formar och omformar landskapet i olika skalor. Upplysningar: Lennart Runesson, , Ht 14 v % IT-distans Anm kod: UU internetbaserad distanskurs. För att följa kursen krävs tillgång till dator, internetuppkoppling samt, i förekommande fall, headset. Naturgeografi 15 hp Naturgeografi är den del av geografin som beskriver och förklarar landskapsmiljön och dess förändringar genom naturliga processer och människans påverkan. I kursen ges grunderna i bland annat geomorfologi (läran om landformerna), klimatologi, hydrologi, oceanografi och glaciologi. Kartor, flygbilder och satellitbilder är viktiga hjälpmedel för beskrivning och tolkning av landskapet och dess förändringar. Studier av miljöproblem är centralt i naturgeografin, bland annat med hjälp av GIS. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU fortsättnings kurser Geografi, fortsättningskurs med didaktisk inriktning 15 hp Kursen tar avstamp i landskapstolkning och resursgeografi, med särskild hänsyn till grundskolans aktuella kunskapsområden och ämnesdidaktiska profil. Landskapstolkning genomförs i ett projektarbete med praktiskt fokus på naturoch kulturgeografiska samband i det svenska landskapet. Sårbara platser, intressekonflikter och hållbarhetsfrågor i relation till naturresurser

18 Kurser, grundnivå behandlas. Förutsättningar för miljörättvisa kring klimat, energi, mark och vatten i en globaliserande värld uppmärksammas. Behörighet: Geografi A eller motsvarande. Upplysningar: Lennart Runesson, , Ht 14 v % IT-distans Anm kod: UU internetbaserad distanskurs. För att följa kursen krävs tillgång till dator, internetuppkoppling samt, i förekommande fall, headset. Geografi B 30 hp Kursens syfte är att med temat miljö och landskap som utgångspunkt, konkretisera och fördjupa de kunskaper och färdigheter som erhållits under Geografi A. Därmed skall deltagarna nå fördjupade kunskaper om hur landskapet förändras och kunna identifiera och analysera risker och miljöproblem samt föreslå hållbara lösningar. Behörighet: Geografi A 30 hp. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Geografi B 30 hp Kursen inleds med fördjupade studier i landskapets naturgeografiska processer och människans användning av naturresurser. Samhälleliga och naturliga förutsättningar för miljörättvisa och ett hållbart stadsliv uppmärksammas på såväl lokal, nationell som global nivå. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete. Behörighet: Geografi A eller motsvarande. Upplysningar: Lennart Runesson, , Ht 14 v % IT-distans Anm kod: UU internetbaserad distanskurs. För att följa kursen krävs tillgång till dator, internetuppkoppling samt, i förekommande fall, headset. Geografi C 30 hp Syftet med kursen är att ge de studerande ämnesteoretisk fördjupning ur ett allmänt vetenskapsteoretiskt perspektiv och fördjupade kunskaper i geografisk teori och metod. De studerande skall vidare planera, genomföra och i skriftlig form redovisa en geografisk undersökning. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent. Behörighet: Geografi B Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Praktik i geografi 30 hp Arbetsplatsförlagd praktik. Behörighet: Avklarade kurser om minst 120 hp, varav minst 90 hp i geografi inklusive färdig C-uppsats om 15 hp. Övriga 30 hp kan utgöras av andra kurser. Anmärkning: För antagning till kursen krävs att studenten har ordnat en praktikplats samt kan uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår under vilken tidsperiod praktiken skall genomföras. Där skall också framgå praktikhandledarens namn och kontaktuppgifter. Praktik kan endast ske på en av institutionen godkänd arbetsplatsd arbetsplats. *Ht 14 v Anm kod: UU *Vt 15 v Anm kod: UU Handelsrätt Inom ämnet handelsrätt ges kurser inom fyra huvudområden: handelsrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt och beskattningsrätt. Grundkursen är Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) 15 hp. Tyngdpunkten i denna kurs ligger inom de företagsrättsliga delarna av civilrätten. Fördjupningskurserna inom det handelsrättsliga området behandlar ämnena avtalsrätt, associationsrätt, marknadsrätt, krediträtt, internationell affärsrätt och it-rätt. Det andra huvudområdet, förvaltningsrätt, lägger tyngdpunkten på kommunalrätt, förvaltningsrätt, allmänna handlingars offentlighet och sekretess, socialrätt samt hälso- och sjukvårdsjuridik. Det tredje huvudområdet, arbetsrätt, behandlar kollektiv arbetsrätt, anställningsavtalsrätt, arbetsmiljörätt samt arbetsprocessrätt. Det fjärde huvudområdet, beskattningsrätt, ger grundläggande kunskaper i svensk skattelagstiftning med särskild inriktning på företagsbeskattning. Upplysningar: Studievägledningen, , Företagsekonomiska institutionen baskurser Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp Anmärkning: Samläsning med Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Fastighetsrätt för samhällsplanerare 15 hp Vt 15 v Anm kod: UU Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v IT-distans Anm kod: UU Uppläggning av distanskurs: För att kunna följa kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen bygger på självstudier och korrespondens med läraren. Examinationen sker löpande. Inga fysiska sammankomster. Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Marknad och avtal 30 hp Anmärkning: Kurspaketet kan ej sökas tillsammans med kurserna HÖK 15 hp eller Marknad och avtal 15 hp och ej heller av den som tidigare varit registrerad på någon av kurserna som ingår i kurspaketet. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Handelsrättslig översiktskurs 15 hp Anmärkning: Kursen kan ej sökas tillsammans med kurspaketet HÖK + Marknad och avtal. Ht 14 v Anm kod: UU Ht 14 v IT-distans Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Vt 15 v IT-distans Anm kod: UU Uppläggning av distanskurs: För att kunna följa kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen bygger på självstudier och korrespondens med läraren. Examinationen sker löpande. Inga fysiska sammankomster. fortsättnings kurser Arbetsrätt II 15 hp Behörighet: Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp eller motsvarande. *Vt 15 v Anm kod: UU Beskattningsrätt 15 hp Behörighet: HÖK 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola, samt företagsekonomi 30 hp eller motsvarande redovisningskunskaper Anmärkning: Kursen är anpassad till revisorsnämndens krav för kvalificerad revisor. Kursen kan ej sökas tillsammans med kurspaketet Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Bolags- och obeståndsrätt 15 hp Behörighet: HÖK 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola. Anmärkning: Kursen är anpassad till revisorsnämndens krav för kvalificerad revisor. Kursen kan ej sökas tillsammans med kurspaketet Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt 30 hp Behörighet: HÖK 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola samt företagsekonomi 30 hp eller motsvarande redovisningskunskaper. Anmärkning: Kurspaketet kan ej sökas tillsammans med kurserna Bolags- och obeståndsrätt 15 hp eller Beskattningsrätt 15 hp och ej heller av den som tidigare varit registrerad på någon av kurserna som ingår i kurspaketet. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU

19 Kurser, grundnivå 161 Börs- och värdepappersrätt 15 hp Behörighet: HÖK 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola. Ht 14 v Anm kod: UU Handelsrätt C 30 hp Kursen innehåller seminarieserie om 15 hp samt examensarbete om 15 hp. Behörighet: Handelsrättsliga kurser om 60 hp eller motsvarande varav högst 30 på grundläggande nivå/a-nivå. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Marknad och avtal 15 hp Behörighet: HÖK 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola. Anmärkning: Kursen kan ej sökas tillsammans med kurspaketet HÖK + Marknad och avtal. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Informationssystem För att påbörja utbildning i informationssystem krävs inga särskilda datorkunskaper du kommer snabbt att komma igång! Däre mot är det bra om du är intresserad av hur IT kan stödja människor i arbete och var dagsliv. Det är en verkligt rolig utmaning att delta i utveckling av system som anpassas efter användare. I utbildningen får du kurser som förbereder dig inför detta och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. IT-evolutionen har spritt sig till alla branscher, exempelvis till media, marknadsföring, handel, bank och finans, spel, försäkring och offentlig service. Nu finns ett ökat intresse inom nya områden där IT spelar en allt större roll, till exempel inom miljö, turism, hållbar utveckling och transportsektorn. I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom olika former av sociala medier, till exempel FaceBook och YouTube, en stor roll. Under utbildningen förbereds du för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla nya eller vidareutveckla redan befintliga IT-system. Samla, analysera och bearbeta information är grunden för all systemutveckling. Vidare kommer du att lära dig designa databaser, ofta integrerade med applikationer för webben. Du lär dig grunderna i programmering med moderna programmeringsspråk. Programmering ingår för att du ska förstå hur programmerare arbetar men också för att du som är intresserad av att arbeta med denna del av IT-området ska vara väl förberedd för arbetsmarknaden. Kurser i informationssystem kan ingå i en filosofie kandidatexamen. Informationssystem ger fristående kurser A C på grundnivå upp till 90 högskolepoäng med progression i kur serna. Dessutom ges fristående kurs, D-nivå 30 högskolepoäng, på avancerad nivå. Upplysningar: Tina Kekkonen, , Institutionen för informatik och media baskurser Informationssystem/ Systemvetenskap A 30 hp Kursen ger dig en grundläggande förståelse om hur datorer, nätverk och datasystem fungerar. Du får datakunskaper genom kurserna informationssystem och systemutveckling, introduktion till programmering och databasteknik. Genom att kombinera teori och praktiska tillämpningar lär du dig bland annat att skapa hemsidor för internet och att utveckla användbara system, program och databaser. Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) Ht 14 v Anm kod: UU Informationssystem A/Sociala medier och webb 2.0 7,5 hp Sociala medier och web 2.0 är två begrepp som beskriver ett flertal olika webbaserade mjukvarusystem, som till exempel Facebook, YouTube och Wikipedia. Hur används de interaktiva funktioner som tekniken möjliggör för kommunikation i samhälle, företag och offentlig verksamhet? Vilka använder sociala medier och vilka följder kan användandet tänkas få? Denna kurs belyser framväxten och användandet av sociala medier samt utblickar mot den tänkbara framtida utvecklingen. *Vt 15 v % IT-distans Anm kod: UU Uppläggning av distanskurs: Kursen ges via internet, varför tillgång till uppkopplad dator (bredband är att rekommendera) är en nödvändighet. I god tid innan kursen börjar ska studenterna ha skaffat UpUnet-S-konton för att kunna använda lärplattformen PingPong. Kursen inleds med en föreläsning på plats i Uppsala, där de studerande rekommenderas att delta. Arbetet på kursen sker därefter individuellt, med veckovisa föreläsningar och tillhörande obligatoriska diskussions- och PM-uppgifter. Kursen avslutas med en individuell hemtentamen. Multimedia 15 hp I kursen får du lära dig teori och metodik för planering, design och utveckling av interaktiva former för förmedling av information och kunskap, spel och underhållning samt konstnärlig gestaltning. Du får utforska de innovativa och kreativa uttrycksmöjligheter som mediet erbjuder. I kursen ingår ett eget projektarbete där du tillsammans med dina kurskamrater får arbeta med olika utvecklingsverktyg. *Ht 14 v % Anm kod: UU fortsättnings kurser Dotnetprogrammering 15 hp Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper i objektorienterad programmeringsteknik och ger insikt i hur plattformen Microsoft.NET används i modern programvaruutveckling. Du utvecklar applikationer bland annat med hjälp av Visual Studio.NET och programmerar i språket C#. Behörighet: Informationssystem 22,5 hp *Ht 14 v % IT-distans Anm kod: UU Uppläggning av distanskurs: De studerande arbetar till stor del individuellt, men kan komma att bli indelade i arbetsgrupper. Diskussioner och arbetsuppgifter kommer att genomföras via elektronisk kommunikation. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och en stor del av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via Internet. Examination sker löpande i form av inlämningsuppgifter. Informationssystem/ Systemvetenskap B 30 hp Kursen ger en förståelse för hur datasystem ska anpassas till människan. Du lär dig göra multimediala system. Informations- och IT-säkerhet tas upp. I kursens andra del ingår e-tjänster och webbprogrammering. Behörighet: Informationssystem/Systemvetenskap A, minst 15 hp. Anmärkning: Kursen får ej sökas av studerande på kandidatprogrammet i systemvetenskap vid Uppsala universitet. Vt 15 v Anm kod: UU Informationssystem/ Systemvetenskap C 30 hp Kursen ger fördjupade kunskaper om programmering och systemutveckling. Under kursen lär du dig att designa objektorienterade system med hjälp av UML. I kursen ingår också ett examensarbete. Du väljer själv ett område att skriva om, vilket exempelvis kan omfatta konstruktion av ett system för ett företag eller genomförandet av en utredning. Behörighet: Informationssystem/Systemvetenskap A, 30 hp + Informationssystem/Systemvetenskap B, minst 22,5 hp varav en grundläggande kurs i objektorienterad programmering 7,5 hp. Anmärkning: Kursen får ej sökas av studerande på kandidatprogrammet i systemvetenskap vid Uppsala universitet. Ht 14 v Anm kod: UU Journalistik I en tid då alla kan vara journalister blir djupa ämneskunskaper och goda färdigheter i att kommunicera allt viktigare. Har du en kandidatexamen kan du läsa vår påbyggnadsutbildning i journalistik. Här kombinerar du dina ämneskunskaper med journalistiska yrkeskunskaper och vetenskaplig reflektion över journalistikens villkor och möjligheter. Upplysningar: Martin Landahl, ,

20 Kurser, grundnivå Institutionen för informatik och media fortsättnings kurs Journalistik 60 hp Kursen i journalistik är en sammanhållen ettårig utbildning som ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i journalistik. Den ger också en fördjupning i reportage genom ett självständigt projektarbete. Kursen förbereder för journalistisk verksamhet i olika slags medier och medieorganisationer. Behörighet: Akademisk grundexamen om 180 hp med minst 90 hp i ett fördjupningsämne, varav 15 hp uppsats eller motsvarande, alternativt examen om minst 180 hp följd av minst två års yrkesverksamhet inom examens utbildningsområde. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Urval: Arbetsprov och intervjuer. Till ansökan bifogas motivering och ev arbetsprov. Särskild bilaga ska användas. Denna finns tillgänglig på nätet (www.uu.se/anmalan) och kan fås på Studentservice och på institutionen. Motivering och arbetsprov skickas till: Antagningsservice, Strömsund. Undervisningsspråk: Kursen ges ev. på engelska. Ht 14 v Anm kod: UU Kostvetenskap Kostvetenskap ett ämne i tiden handlar om vad som sker i människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kostvetenskap sätter maten och människans hälsa i centrum och innefattar allt från kostrådgivning, kostbehandling och kostinformation på samhälls-, grupp- och individnivå till den gastronomiska matlagningens förutsättningar, kostproduktion i storkök och produktutveckling med sensorisk analys. Du läser bland annat näringslära med biokemi, livsmedelsvetenskap, matlagningstekniker, mikrobiologi och sensorik. Ämnet ger förutsättningar för att planera mat både för enskilda individer och för olika grupper i samhället samt för att analysera och värdera måltider utifrån näringsmässiga, livsmedelsteknologiska, ekonomiska, miljömässiga och kulturella aspekter. Kostvetenskap är grunden för vidare studier i dietetik och klinisk näringslära vid Dietistprogrammet, i måltidsservice vid Kostvetarprogrammet, kan vara en del av lärarprogrammet, som inriktning hem- och konsumentkunskap eller som specialisering. Kostvetenskap kan också ingå i samhällsvetarprogrammet. Kostvetenskap kan vara huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen. Ämnet kostvetenskap kan läsas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Upplysningar: Helena Elmståhl, , Institutionen för kostvetenskap baskurser Kostvetenskap A: Näringslära 30 hp Kursen är första kurs inom ämnet kostvetenskap och ger studenten förutsättningar att förstå, redogöra för och värdera människors behov av näring samt matens och måltidernas innehåll av näring. Kursen startar med introduktion i kemi, fysiologi och anatomi som bas för biokemi och näringslära. Olika näringsämnens kemiska uppbyggnad, förekomst, funktion, digestion, absorption och metabolismen behandlas. Närings- och kostrekommendationer nationellt och globalt diskuteras. Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Anmärkning: Samläsning med Kostvetarprogrammet (hösttermin) och Dietistprogrammet (vårtermin). Kan vara specialisering inom lärarprogrammet och utgöra huvudområde i Samhällsvetarprogrammet. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU fortsättnings kurser Dietetik och folkhälsa 15 hp Kursen syftar till att ge förutsättningar till fördjupade kunskaper och färdigheter i kostvetenskap och dietetik i relation till vanliga folksjukdomar, födoämnesöverkänsligheter och fysisk aktivitet. Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för såväl kostrådgivning som kostplanering behandlas. Vidare ska kursen ge en introduktion till professionen dietist respektive kostvetare. Behörighet: Kostvetenskap A: Näringslära 30 hp med lägst betyget godkänd samt genomgången kurs Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap med matlagningsteknik 30 hp med minimum 22,5 hp med betyget godkänd eller motsvarande kunskaper. Vt 15 v Anm kod: UU Dietetik och klinisk nutrition I: Pediatrik, geriatrik, nutritionsstatus 15 hp Kursen ger möjlighet att utveckla kunskapen kring sjukdomslära och kost- och nutritionsbehandling inom pediatriken (barndietetiken) samt vid geriatriken (åldrandet och åldrandets sjukdomar). Vidare ges förutsättningar att fördjupa kunskapen kring bedömning av nutritionsstatus och matens roll inom omvårdnad. Dietistens profession samt yrkesetiska kodex utgör dessutom en central del i denna kurs. Behörighet: Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Dietetik och folkhälsa 15 hp, Grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp med lägst betyget godkänd eller motsvarande kunskaper. Ht 14 v Anm kod: UU Dietetik och klinisk nutrition II: Diabetes mellitus och njursjukdom 7,5 hp Kursen syftar till att fördjupa kunskapen kring sjukdomslära samt kost- och nutritionsbehandling vid olika former av diabetes mellitus, graviditetsdiabetes, njursjukdomar och dialysbehandling. Den teoretiska bakgrunden såväl som den praktiska tillämpningen av kost- och näringsrekommendationer vid diabetes och njursjukdom lyfts fram och diskuteras. Kännedom om hela sjukvårdsteamets roll liksom det patientcentrerade förhållningssättet diskuteras. Kunskap kring dokumentationens betydelse. Behörighet: Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Dietetik och folkhälsa 15 hp, Grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp, Psykologi AI 15 hp och Dietetik och klinisk nutrition I 15 hp med lägst betyget godkänd samt genomgången kurs Kostvetenskap CI 15 hp (Kostsociologi 7,5 hp och Vetenskaplig metod 7,5 hp) med minimum 7,5 hp med betyget godkänd eller motsvarande kunskaper. Vt 15 v Anm kod: UU Dietetik och klinisk nutrition III: Internmedicin, cancer, enteral och parenteral nutrition 7,5 hp Kursen syftar till att fördjupa kunskapen i sjukdomslära och färdigheten i kost- och nutritionsbehandling vid mag-tarmkanalens, blod-, led- och lungsjukdomar samt cancer. Kunskap kring hur metabolism och organfunktion påverkas specifikt vid sepsis, trauma, brännskador och kirurgi behandlas, liksom vätske- och elektrolytbalans samt nutritionsbehandling vid dessa tillstånd. Behörighet: Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Dietetik och folkhälsa 15 hp, Grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp, Psykologi AI 15 hp, Dietetik och klinisk nutrition I 15 hp, Kostvetenskap CI 15 hp (Kostsociologi 7,5 hp och Vetenskaplig metod 7,5 hp) med lägst betyget godkänd samt genomgången kurs Dietetik och klinisk nutrition II 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Vt 15 v Anm kod: UU Kostvetenskap: Examensarbete C 15 hp Målet är att du ska tillägna dig ökad förmåga till självständig analys av kostvetenskapliga företeelser och innebär ett djupare studium av ett problem eller en aspekt av teori eller metod inom kostvetenskap. För studerande där kursen är en fortsättning av studier i hem- och konsumentkunskap ska inriktningen ha ett didaktiskt perspektiv. Arbetet redovisas skriftligt i en uppsats som behandlas vid ett seminarium. Behörighet: Med godkänt resultat ha genomgått Kostvetenskap A (30 hp) och Kostvetenskap B (30 hp) samt genomgått Kostvetenskap C: kostsociologi (7,5 hp) och Kostvetenskap C: vetenskapliga metoder (7,5 hp) eller motsvarande. Ht 14 v Anm kod: UU Vt 15 v Anm kod: UU Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik 30 hp Kursen är andra kurs inom ämnet Kostvetenskap. Kursen ger dig förutsättningar att förstå, redogöra för samt analysera matens och måltidens kvalitet ur ett näringsmässigt, sensoriskt och mikrobiologiskt perspektiv. Kursen tar upp hur råvarans kvalitet, hantering, distribution och beredning påverkar de olika perspektiven samt förutsättningen för ett hållbart samhälle, liksom 162

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp SSY1K, Bachelor Programme in Information Systems, 180 hp Anmälningskod: P2202 Startermin: H16 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp

SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp SPO1K, Bachelor Programme in Political Science, 180 hp Anmälningskod: P2450 Startermin: H16 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal Studietid:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

SPA1K, Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 hp

SPA1K, Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 hp SPA1K, Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 hp SPA1K, Bachelor Programme in Human Resource Management and Working Life, 180 hp Anmälningskod: P2300 Startermin: H16 Programtakt:

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT

vad är det? Att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT Kandidatprogram i vad är det? Det här hittar du på webben Finns det något mer du vill veta? Läs vidare En bra start i arbetslivet Programmet är ett samarbete mellan Företagsekonomi (FEK) och Data- och

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp

SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-30 SPO1K, Politices kandidatprogram, 180 hp SPO1K, Bachelor Programme in Political Science, 180 hp Anmälningskod: P2450 Starttermin: H17 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

SEK1K, Ekonomie kandidatprogram, 180 hp

SEK1K, Ekonomie kandidatprogram, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 SEK1K, Ekonomie kandidatprogram, 180 hp SEK1K, Bachelor Programme in Business and Economics, 180 hp Anmälningskod: P2100 Starttermin: H17 Programtakt: 100% Studieort:

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng Health Promotion, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

Läs mer

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement, 180 hp Anmälningskod: P1442 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Ä8 ITFS 2013-09-26/bil 1 Kandidatprogram i kognitionsvetenskap, 180 högskolepoäng (Bachelor in Cognitive Science, 180 higher education credits) Grundnivå 1. Fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef Utbildnings- & forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram vid Informatik och media Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram? Sitter och väntar på vad livet ska servera

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp HKS1K, The Uppsala Culture and Society Programme, 180 hp Anmälningskod: P5010 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer