-3,0 1, ,2 33,3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-3,0 1,4 245 6,2 33,3"

Transkript

1 2012

2

3 Innehåll Stampen Media Group i korthet 4 Vd har ordet 8 Året i korthet 10 Bransch- och affärsutveckling 12 Intervju med Peter Hjörne och döttrar 18 På nya jobb 20 Miljö- och samhällsansvar 22 Utblick 24 Intervju med CFO Eva Arvidsson 26 Översikt Stampen Media Group 28 Styrelse och ledning 30 Utdrag från årsredovisningen 35 3

4 Det här är Stampen Media Group Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Stampen omsätter drygt 5 miljarder kronor. STAMPEN MEDIA GROUP I SIFFFROR RESULTATRÄKNING, MSEK Intäkter Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat efter finansiella poster (EBT) NYCKELTAL Tillväxt, % * Rörelsemarginal (EBIT), % Kassaflöde från löpande verksamhet MSEK Avkastning på eget kapital, %)* * Soliditet, % -3,0 1, ,2 33,3 4,0 7, ,8 35,2 6,3 5, ,7 32,0-0,3 4, ,4 33,4 5,8 5, ,4 31,4 *Exklusive Övriga Intäkter **Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och innehav utan bestämmande inflytande. RÖRELSERESULTAT (EBITA) PER AFFÄRSOMRÅDE, MSEK Göteborgs-Posten Mediebolaget Västkusten Promedia GISAB V-TAB Stampen Media Partner Övriga verksamheter* Stampen Media Group totalt *I rörelseresultatet för övriga verksamheter ingår koncernjusteringar samt IFRS-justeringar vilka inte utfördelats på respektive affärsområde. Per ger nettot av IFRS-justeringar ingen effekt, vid uppgår justeringarna till MSEK 6,3. 4

5 STAMPEN MEDIA GROUP Mer information om affärsområden på sid och i förvaltningsberättelsen på sid Mediebolaget Västkusten I Mediebolaget Västkusten (MBVK) ingår fem lokala mediehus samt affärsgruppen Gratistidningar. Göteborgs-Posten Göteborgs-Posten är Sveriges näst största morgontidning med cirka dagliga läsare i olika kanaler. Liberala Tidningar I affärsområdet Liberala Tidningar* ingår enheterna Promedia (12 lokaltidningar) och Mitt i (31hemdistribuerade lokaltidningar). Stampen Media Partner Stampen Media Partner driver Stampens utveckling inom segmenten Lifestyle Media, Editorial Media, Mobile Media, Experience Media och Outdoor Media. V-TAB V-TAB är Nordens största tryckerikoncern och är marknadsledande inom coldset och en av de större aktörerna inom heatset. *Affärsområdena Promedia och Mitt i-tidningarna (fd Gisab) bildade vid årsskiftet ett samlat affärsområde. VISSTE DU ATT... Lokaltidningarna Mitt i når en miljon stockholmare. Det startas 450 nya bloggar varje dygn på Devote.se. Det ingår 50 bolag i Stampen Media Group som alla jobbar med kommunikation. Våra tidningar har aldrig haft så många läsare som nu. 5

6 Det här är Stampen Media Group 2012 var ännu ett spännande och utmanande år för den svenska mediebranschen. Men det blev också ett tufft år. Konjunktur och neddragningar överskuggade det faktum att Stampens varumärken engagerar fler svenskar, i fler kanaler, än någonsin. Totalt är det 4 miljoner människor som varje vecka utnyttjar våra medier i sin vardag. Ena dagen i print och nästa sekund digitalt, beroende på vilken kanal som passar bäst. Det ställer höga krav på att vi hela tiden utmanar oss själva, bjuder in våra konsumenter och vägleder våra annonsörer så att vi tillsammans ligger rätt i den strukturomvandling som just nu tar oss med rasande fart in i framtiden. Årsskiftet 2012/2013 innebar en förändring i ledningen. Pelle Mattisson, tidigare vd på Stampen Media Partner, tillträdde som ny koncernchef och efterträdde Tomas Brunegård som lämnade efter många år. Våren 2013 blev också den tidpunkt då vi valde att gå från att kalla oss enbart Stampen till Stampen Media Group. Genom tillägget i namnet skapar vi en tydligare positionering och visar också på det breda erbjudandet. Stampen fortsätter att hålla fokus på frågor som sammanför människor och kombinera journalistik och interaktivitet. Vårt syfte står sig starkare än någonsin att skapa en nära gemenskap i den vardag som utvecklar vårt samhälle idag och i morgon. 6

7 FOKUSOMRÅDEN Internationalisering Stampen fortsätter att ha en tillväxtstrategi. Den innebär en ambition att växa utanför Sverige och vi tittar hela tiden på möjligheterna att investera när rätt tillfälle uppstår. Under 2012 förvärvades Forma Publishing Group med OTW-gruppen och Susamuru Oy samt Hello There Holding AB. Mobilitet Visionen är att Stampen ska vara marknadsledande i Sverige på området mobilitet och ha en betydande andel av sina intäkter från den mobila kanalen. Konkret arbetar Stampen Mobilitet med målsättningen att alla gruppens bolag ska ha på området mobilitet rätt kompetenser, rätt nyckeltal, rätt mobila tjänster, rätt annonsformat och rätt intäktsmodeller. Människor I vår vision att skapa drömarbetsplatsen 2020 fokuserar vi på fem huvudområden. Dessa är arbetsmiljö, bättre kommunikation, utveckling av våra medarbetare, ledarskapet samt en fungerande organisation under namnet Ekosystemet Stampen. Inom varje område har en handlingsplan utformats med tydliga riktlinjer och mål. 7

8 Vd har ordet Närproducerat nyckeln för Stampen Starka varumärken, en fortsatt satsning på tillväxtmedier och ökad samverkan mellan Stampens olika verksamheter. Det är några av den nye vd:n Pelle Mattissons trumfkort i den snabbföränderliga medievärlden. Jag känner starkt för verksamheten. Mediebranschen har en hög puls och Stampen har ett syfte som når bortom traditionellt företagande, vi skapar ett engagemang för vårt samhälle och hur det kan utvecklas till det bättre. Att vi gör skillnad på riktigt gör det lätt att motivera sig. Pelle Mattisson tog vid årsskiftet, efter sex år som vd för Stampen Media Partner, över som koncernchef för Stampen efter Tomas Brunegård. Han har i lika många år suttit i koncernledningen och känner därför verksamheten bra redan från start. Stampen når idag 4 miljoner människor, fler än någonsin tidigare, i ett brett spektrum från unga tjejer digitalt i Devote till de som läst våra papperstidningar lokalt i femtio år. I grunden handlar det om att finnas i alla kanaler där våra målgrupper finns. Pelle Mattisson tar över efter ett ganska tufft 2012, där både omsättning och vinst minskade. Vi påverkades av både konjunktur och struktur. Läget just nu är fortsatt tufft konjunkturmässigt och samtidigt fortsätter strukturomvandlingen där en krona i print inte fullt ut kompenseras när den flyttas över till de digitala kanalerna. Motmedlet är att satsa på det nära relevanta innehållet och att fortsätta utveckla digitala erbjudanden, att bara möta strukturförändringen med neddragningar är vägen till ingenstans, säger Pelle Mattisson. Han framhåller att Stampen är unikt med sin tyngdpunkt på närproducerad media och starka lokala varumärken i en värld där allt fler globala aktörer eftersträvar dominans. Stampens affärsidé har varit att erbjuda full koll på där du bor i form av bläck på papper en gång per dag. Idén är densamma men nu sker det till fler målgrupper genom en mängd olika kanaler dygnet runt, en utveckling som i grund och botten är mycket bättre för både slutkonsumenten och annonsören. Samtidigt har den lokala annonsmarknaden förändrats. Fram till 1990-talet var det lokala mediehuset ensamt om att kunna erbjuda räckvidd, idag är det en enorm konkurrens, vilket pressar ned priserna. När lokala nyheter förmedlas digitalt vill konsumenterna ta del av det som mediebolagen sparar på att inte trycka och distribuera. Det betyder att omsättningen inom vissa områden kan gå ned, men att vinsten inte går samma väg eftersom vi sänker våra kostnader i en snabbare takt. Samtidigt ska man komma ihåg att papperstidningen har en viktig del i mixen, den erbjuder ett tydligt urval och flöde som ger översikt och inbjuder till fördjupad läsning, något som passar särskilt bra på helger. Pelle Mattisson vill öka fokus på den gemensamma strategiska agendan. I praktiken innebär det mer av samverkan mellan de tre tidningshusen Göteborgs-Posten, Mediebolaget Västkusten och Liberala Tidningar. Dessutom sker en strategisk samverkan mellan tidningarna och Stampen Media Partner inom det digitala och med V-TAB inom print. 8

9 «Stampen har ett syfte som når bortom traditionellt företagande» Pelle Mattisson Pelle Mattisson Karriär: Affärsområdeschef Stampen Media Partner, Partner Cordial Business Advisers, Investment Director Antfactory, Vd Adera Stockholm, Strategikonsult Accenture, Vd-assistent MTG. Fritid: Idrottsförälder (hockey, fotboll och gymnastik), egen träning, inredning och trädgård, sommarhuset på Tjörn. Om ledarskap: Tillit, tydlighet och tillgänglighet ge förtroende, ge målsättning och ge stöd så får du resultat. Och glöm inte att skratta ofta på vägen. Tar med sig från sitt tidigare jobb: Stampen Media Partner har sedan starten alltid haft en stor digital del i sitt DNA, den ska bli lika tydlig för hela Stampen. Inom Stampen Media Partner finns dessutom en entreprenörskultur som passar väldigt bra när det digitala erbjudandet utvecklas vidare inom övriga Stampen.

10 Året i korthet JUNI MAJ APRIL Ny tidningschef NT Mattias Carlson blir ny tidningschef och ansvarig utgivare för Norrtelje Tidning. Förvärv OTW Stampen Media Partner fortsätter att expandera och förvärvar OTW, en komplett redaktionell partner med webb, tidningar och tv i fokus. MARS Ägarförändringar Mediebolaget Västkusten blir helägt dotterbolag och Lidköpingspress AB ny delägare i Stampen AB. Förvärv Hello There Stampen Media fortsätter att expandera och förvärvar Hello There, en ledande aktör inom spelbaserad marknads- och internkommunikation. FEBRUARI JANUARI Stampen Lifestyle Media bildas och vd anställs Bolagen Familjeliv, Devote, Bröllopstorget, SvenskaFans och Odla.nu bildar ett gemensamt verksamhetsområde med namnet Stampen Lifestyle Media. Fredric Gunnarsson utses till vd. Ett område inom Lifestyle blir Stampen Sports Media där Dobb Productions, SvenskaFans och FANTV samlas. 10

11 JULI AUGUSTI SEPTEMBER Ny tidningschef för Mitt i Thomas Nyhlén utses till tidningschef för Mitt i-tidningarna. Ny chefredaktör GP Cecilia Krönlein utses till ny chefredaktör och ansvarig utgivare för GP. Ny vd till Stampen Pelle Mattisson utses till ny vd och koncernchef i Stampen Media Group med tillträde 1 januari Ny vd Stampen Media Partner Martin Alsander får tjänsten som ny vd i Stampen Media Partner med tillträde den 1 januari SBS radio säljs Stampen säljer sin andel i SBS Radio AB. NOVEMBER OKTOBER Sweet in i Stampen Gruppköpssajten Dealie, som ägs av Göteborgs-Posten och Mktmedia, förvärvar Sweet Interactive AB. Företaget är verksamt inom mobil marknadsföring genom kupongtjänsten Sweet som är en app med erbjudanden från annonsörer, så kallade rabattkuponger i mobilen. DECEMBER 11

12 Marie Erlandsson, privatmarknadschef Hallands Nyheter och Hallandsposten. Mer mobil mediemarknad. Utvecklingen på mediemarknaden går snabbare än någonsin. Det är alldeles uppenbart. Och att destinationen har ledord som lokal och mobil blir allt mer tydligt för varje dag som går.

13 Bransch- och affärsutveckling Stora möjligheter för lokala varumärken Starka lokala varumärken, etablerade kundrelationer och bra lokalt redaktionellt material. Det borgar för framgång bortom papperstidningen. Men man måste kunna erbjuda läsarna innehåll i de kanaler de vill ha. Det har gått över förväntan. Målet var att 50 procent skulle aktivera den digitala tidningen under 2013, efter en månad hade 30 procent gjort det. Orden är Marie Erlandssons, privatmarknadschef Hallands Nyheter och Hallandsposten, och sticker ut i en tid när dagspressens framtid inte direkt beskrivs som ljusnande. Det har knappast undgått någon att 2012 generellt sett var ytterligare ett tufft år för betalda papperstidningar, inte bara i Sverige utan i stort sett hela västvärlden. Strukturomvandlingen med fallande upplagor för papperstidningar fortgår och 2012 var inget undantag. Det finns inget överraskande i det. Den starka undertrenden är mobiliteten, att läsandet ökar så starkt på smart phones och på läsplattor, säger Bosse Svensson, utvecklingschef på Stampen. Han framhåller att diskussion om papper kontra digitala kanaler egentligen har pågått sedan internethaussen i slutet av 1990-talet och att de som då sa att det var många goda år kvar för papperstidningarna hade rätt. Men i samband med finanskrisen 2008 började nog alla inse att det fanns både en konjunkturell och en strukturell kris. Idag är det uppenbart att ingen kan leva 15 år till enbart på papperstidningen, säger Bosse Svensson. Han menar att Stampen är mycket bättre förberett för övergången till det mobila än vad man var vid övergången till internet. Men det går inte exakt att idag säga vilka affärslösningarna blir i framtiden. Det vi vet är att det finns en betalningsvilja för lokala nyheter, att vår räckvidd ökar och att vi har starka lokala varumärken. Tomas Niklasson, som arbetar inom Stampen Marknad och Mktmedia med kundstyrd och tillväxtorienterad utveckling, menar att Stampens tidningshus måste nå positionen som den digitala mediebyrån för små och medelstora företag som är i behov av geografiskt avgränsad kommunikation. Per Holmkvist, grundare av Mobiento och medlem Stampens mobilitetsgrupp, är inne på samma linje. Det är uppenbart att det finns stora möjligheter med de starka kundrelationer som vi har på de lokala marknaderna. Jag tror också att det delvis handlar om identitet, att gå från att vara en lokal nyhetstidning till att bli ett lokalt medieföretag. Och gör man inget så kommer pengarna att hamna hos Google, tillägger han. Hallands Nyheter och Hallandsposten införde i februari 2013 en betallösning där läsarna kan välja att ha tidningen på papper, digitalt eller i en kombination. Samtidigt låstes merparten av innehållet på webben. Marie Erlandssson säger att strategin är att kunna erbjuda läsarna bra innehåll i alla kanaler man vill ha. Det kan även gynna pappersupplagan genom att läsaren upplever ett större totalt värde av de olika tjänsterna. Vi har låst cirka 80 procent av innehållet, det är bara allmän information som till exempel 13

14 «Jag är övertygad om att det finns en betalningsvilja för lokal journalistik.» Bosse Svensson TT-texter som är öppen. Trots det har vi tappat väldigt lite trafik till sajterna. Vi tror att vi får en mer relevant trafik med inloggning, som i större utsträckning läsare från det lokala området. Göteborgs-Posten har lanserat ett flertal olika digitala produkter och tjänster som man tar betalt för. Bland annat tjänsten GP+ där läsarna får extramaterial på gp.se samt SMS-nyheter. Vi har också några mer nischade tjänster som till exempel iphonetips via vår mobilapp och GP Bild vilket är nyheter som utgår från bilden, säger Cecilia Ingman, upplagechef på GP. Liksom tidningarna i Halland erbjuder GP nu även de digitala tjänsterna som ett paket tillsammans med den tryckta tidningen. Från den 15 januari i år erbjuder vi tre olika sätt att prenumerera. Det första är 7-dagar där man får papperstidningen sju dagar i veckan samt tillgång till egp och GP+. Helg innebär att man får papperstidningen enbart fredag till söndag och tillgång till egp och GP+ hela veckan. Slutligen kan man välja att enbart prenumerera på våra nyheter via våra digitala kanaler. Bosse Svensson understryker att lokala medier har en fördel i den omställningsprocess mot nischade produkter som pågår. Den nya mediemarknaden är inget problem, men omställningen till den kan vara det. Att läsandet flyttar från papper till digitala kanaler påverkar även Stampens tryckeriverksamhet i V-TAB. Det bästa måttet på det är pappersvolymutvecklingen och den har i Sverige minskat med 20 procent från 2008 fram till Vi tror att dagstidningar kan fortsätta minska men att marknaden så småningom planar ut och att dagstidningar inte kommer att försvinna, säger Peder Schumacher, vd på V-TAB. Men på andra marknader växer V-TAB. Inom områden som direktreklam och tidskrifter har vi ökat försäljningen med 20 procent från 2011 och fram till idag, där tror vi på en fortsatt tillväxt. Sammantaget ser Peder Schumacher positivt på utsikterna för V-TAB. Företagets styrka är bland annat storleken, man är störst på marknaden både i Norden och i Sverige. apple

15 Bransch- och affärsutveckling Unika nyheter helt avgörande En växande del av Stampens tidningsverksamhet är gratistidningar. Här har den digitala utvecklingen inte samma betydelse som för dagstidningarna. Men den lokala journalistiken är minst lika viktig. Vi har väldigt sällan nyheter som är här och nu, som måste ut direkt på webben. Det är mer av resonerande slag. Varken på webben eller i mobilen finns annonsplatser som gör kanalerna riktigt intressanta för oss, säger Thomas Nyhlén, tidningschef på Mitt i Stockholm. Men i grunden handlar det om samma sak: verksamheten står och faller med att ha ett bra, unikt och lokalt redaktionellt innehåll. Vår framgång bygger på att ha egna lokala nyheter som inte finns i andra media. Vi har kontinuerligt utökat redaktionen och producerar i stort sett alla texter och foton själva. Mitt i-tidningarna har under flera år varit Stampens mest lönsamma verksamhet och 2012 var företagets näst bästa efter 2011 med en rörelsemarginal över 20 procent. Vi är inte så beroende av den allmänna konjunkturen. Vi påverkas mer av strukturella förändringar bland våra annonsörer i detaljhandeln. Marknadsföringstrender, som att bagaren i Fruängen får för sig att det är Facebook som gäller, har också betydelse. Under 2012 var det också ett priskrig på annonsmarknaden i Stockholm, ett av branschen till stor del självförvållat chicken race. Men någon flykt bland läsarna till den digitala världen märker man inte av. Tvärtom nådde Mitt i-stockholm över en miljon läsare för första gången under fjolåret. Anders Nilsson, ansvarig för gratistidningar på Mediebolaget Västkusten, ger en likartad bild. Vi gjorde ett bra 2012, etablerade tidningar som Varbergsposten och Björklövet går bra, sedan har vi nya tidningar som behöver tid på sig. Vår ursprungliga plan var att omsätta 40 miljoner kronor på gratistidningar Nu är vi redan uppe i en omsättning på 70 miljoner kronor och har nio titlar på marknaden. Under 2013 ska vi arbeta med att konsolidera vår verksamhet. Vi känner inte av stålbadet på samma sätt som betaltidningar, vi vänder oss till mindre annonsörer och det handlar i första hand om att ta pengar från direktreklam. Jag är optimistisk inför 2013, säger Anders Nilsson. I kampen mot direktreklamen är räckvidden ett starkt argument. Vi når 100 procent av hushållen och har en räckvidd på procent. Mot det kan man ställa att drygt 30 procent idag säger nej tack till reklam som skickas hem. Inte heller Anders Nilsson ser några större fördelar med digitala kanaler framför papperstidningen för läsare eller annonsörer. Vår huvuduppgift är inte att leverera nyheter varje dag. Däremot måste vi ha ett lokalt material som inte finns någon annanstans. Webben och mobilen är inget alternativt sätt för gratistidningar att distribuera nyheter. apple 15

16 Bransch- och affärsutveckling Mobilt i Stampens snabbväxare Förändringen att information i allt större utsträckning konsumeras på smartphones och läsplattor får även konsekvenser för Stampen Media Partner som satsar mycket på mobila kanaler och rörlig bild. Casefilmen för Volvo On Call. Stampen Media Partner handlade från början om att Stampen ville göra sig mindre beroende av print. Det satsades på Lifestyle Media och kommunikationsbyråer som jobbar med företagens egna kanaler. Men det finns inget som säger att vi bara kan finnas i den delen av kommunikationssektorn, säger Stampens Media Partners nytillträdde vd Martin Alsander. Principen inom Stampen Media Partner har varit att köpa företag som kommit en bit på väg, man har inte gjort investeringar i rena start-ups. Sedan har vi varit duktiga på att växa med entreprenörerna. Det handlar nu om att utveckla det som vi redan har. Inte minst inom mobila kanaler och rörlig bild i den redaktionella kommunikationen. Vi ser samma sak med webbsidor som med papper, läsarna försvinner till en ny kanal, säger Martin Alsander. Inom gruppen finns också spetskompetens inom mobil kommunikation genom Mobiento, som utan överdrift kan sägas tillhöra branschens världsledande. Med förflyttningen av läsarna får också den mobila marknadsföringen en helt annan roll. Det har gått från att vara en marginell del till att nu vara en del av produkten. Ett exempel är mobilappen Volvo on call för Volvo Personvagnar där man bland annat kan hitta bilen, kolla instrumentbrädan och ställa in kupévärmaren med sin iphone eller Android. Idag tänker allt fler mobilt först i sin marknadsföring vilket innebär att uppdragen blir mer av strategisk karaktär, säger Per Holmkvist, grundare av Mobiento. Han tillägger att procent av svenskarna idag har en smartphone och att prognoserna säger 90 procent Det är en kanal där alla snart nås. Rörelsen mot det mobila får även konsekvenser för bolagen inom Lifestyle Media. Tomas Dahl, chef för affärsutveckling och new business på Familjeliv.se, påpekar att det innebär nya utmaningar för annonsmarknaden när mediekonsumtionen flyttar till mobilen. Om man enbart erbjuder displayannonsering så blir ekvationen på sikt inte så rolig. Även här kommer vi se mängder av nytänkande och integrerade partnerskap med våra kunder. I grunden är det kontakten med en målgrupp som vi mediehus erbjuder våra kunder. Vi ska kunna erbjuda en palett av möjligheter. Vare sig vi gör det i print, på webben, i mobilen eller via event med mera. Behovet av att tänka i andra banor gäller även innehållet, säger Tomas Dahl. Det krävs ett nytänkande som utmanar gamla invanda mönster på redaktion och sälj/marknad då det finns innehåll som varken är rena annonsutrymmen eller rent redaktionellt. Här krävs att man istället samverkar och tar tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter. Man måste riva vissa väggar mellan redaktionen och marknadsavdelningen. Tomas Dahl är inte orolig för att det ska inverka på den journalistiska integriteten. Dagens mediekonsumenter kan skilja på vad som är redaktionellt och annat innehåll. apple 16

17 «Vi har vuxit snabbt genom förvärv. Nu handlar det om att utveckla det som vi redan har.» Martin Alsander

18 Generationsskifte Nästa generation är redo att ta plats Den fjärde generationen Hjörne i form av de tre systrarna Josefin, Cecilia och Louise, börjar nu på allvar växa in i rollen som ägare i Stampen. Långsiktighet och respekt för traditionerna är några av ledorden. Samtidigt vill systrarna gärna visa modet att möta framtidens utmaningar. Det pågår ett generationsskifte i tidningsfamiljen Hjörne och den här gången är det tre unga kvinnor som tagit position för att driva mediekoncernen framåt. Därmed står det också klart att även den fjärde generationen Hjörne Louise Hjörne är redo att ta på sig ägaransvaret. Att det skulle bli så kan möjligen förefalla självklart, men faktum är att Josefin, Cecilia och Louise samtliga fått den uttryckliga frågan om de verkligen är beredda att på allvar ta plats i familjeföretaget. Det är på samma sätt med oss som med tidigare generationer, vi har fått frågan om vi vill vara med och engagera oss i företaget. Och med det kommer förstås även ett stort ansvar, säger den äldsta systern Josefin Hjörne-Meyer. Det tre systrarna är nu på olika sätt på väg att slussas in i Stampen. Josefin ingår i Stampens styrelse, Cecilia ingår i Göteborgs-Postens styrelse och den yngsta systern, Louise, ingår i styrelsen för Stampen Media Partner. För Peter Hjörne har det varit viktigt att göra överlämningen till nästa generation på ett sätt som gynnar både företaget och familjemedlemmarna. Det gäller att hantera generationsskiftet på ett ansvarsfullt och professionellt sätt så att man visar omsorg dels om företaget, dels om barnen, säger Peter Hjörne. Hans döttrar tycker att de fått ett mycket bra bemötande när de börjat engagera sig i Stampen. Vi har bara fått positiva signaler från alla vi träffar. Samtidigt är det klart att vi märker att det finns ett visst intresse för oss som personer. Frågan hur känns det? dyker upp ganska ofta, säger Cecilia Hjörne. Att Stampen fortsätter att vara ett familjeföretag ses som en fördel av både den tredje och fjärde generationen Hjörne. Ägarformen ger ett långsiktigt tålamod med verksamheten och bidrar till att kunskap och erfarenheter förs vidare. Att vi är ett familjeföretag innebär att vi alla känner en speciell stolthet och att vi värnar om koncernen och dess traditioner, säger Louise Hjörne. Peter Hjörne har förutom ägarskapet valt att ta en aktiv operativ roll, bland annat genom sin post som politisk chefredaktör för Göteborgs-Posten vilken han nu har lämnat. Några sådana planer har än så länge inte de tre döttrarna. I stället vill man koncentrera sig på ägarrollen och på att vara ett stöd för de operativa cheferna när det gäller att möta de framtida utmaningarna för Stampen. Hela branschen står inför stora förändringar och det är viktigt att vi ser positivt på detta och att vi är modiga och har kraft att testa oss fram. Från ägarperspektivet är det viktigt att vi stöttar koncernledningen, att vi vågar lita på att den kan göra jobbet bäst och göra de avvägningar som krävs, säger Josefin Hjörne-Meyer. apple 18

19 Cecilia Hjörne (ovan), Peter Hjörne och Josefin Hjörne-Meyer «Det är viktigt att vi stöttar koncernledningen, att vi vågar lita på att de gör jobbet bäst.» Josefin Hjörne-Meyer

20 På nya jobb Under 2012 har Stampen Media Groups tillväxtstrategi fortsatt med förvärv av bland annat OTW och Hello There. Samtidigt har flera av koncernens bolag fått nya chefer. Gemensamt för både de nya bolagen och de nya cheferna är ett fokus på digitala satsningar. «Vi måste inse att läsarna förflyttar sig till digitala medier och dit måste vi följa med.» Mattias Carlsson, chefredaktör, Norrtelje Tidning Martin Alsander vd, Stampen Media Partner Vad var det som lockade dig att ta jobbet? Det var det tydliga fokuset på tillväxt. Stampen har haft en aggressiv förvärvsstrategi under hela 2000-talet och det är få mediegrupper i Sverige som har satsat så offensivt som Stampen de senaste åren. Jag tror att alla människor gillar att få vara med och bygga upp någonting nytt och stort. Hur ser du på ledarskap? Vad är viktigast för att vara en bra chef? Ledarskap handlar i slutänden om att se vad som måste göras och få med sig andra människor på genomförandet. I praktiken innebär det att man måste ha en bra och nära kontakt med personal och verksamheter. Människor måste trivas och ha roligt för att i längden prestera bra. Men det måste också finnas en tydlighet och en mening med arbetet. Vad tror du om utvecklingen under 2013? Den viktigaste frågan i år är att vi börjar identifiera synergier och samarbeten mellan våra verksamheter. Alla bolag inom Stampen Media Partner är i princip entreprenörsbolag som har förvärvats och vi måste få alla att känna att vi kan dra nytta av varandra och att vi arbetar mot ett gemensamt mål. Mattias Carlsson ny chefredaktör Norrtelje tidning Vad var det som lockade dig att ta jobbet? Dels har jag en relation till Roslagen eftersom vi har ett lantställe här, dels lockade det att få leda arbetet på en mindre lokaltidning som är riktigt nära läsarna. Hur var 2012 för Norrtelje Tidning? För min del var det en del inskolning eftersom jag inte började förrän i augusti. För tidningen var det ett stabilt år upplagemässigt men en tuffare annonsmarknad än vad vi hade räknat med inför Vad tror du om utvecklingen under 2013? Jag tror att det kan bli ett ganska bra år. Vi har startat bra och lägger mycket jobb på att utveckla de digitala kanalerna som webb och mobil. Hur ska tidningen bli ännu bättre i de digitala kanalerna? Det handlar i grunden om att få all personal att tänka digitalt. Vi måste inse att läsarna förflyttar sig till digitala medier och dit måste vi följa med. Oskar Eklund vd, Hello There Hur ser du på att Hello There har fått Stampen Media Group som ny ägare? Vi är i grunden ett medieföretag så Stampen Media Group, med alla sina andra spännande medieföretag, känns helt rätt som ägare. Hur var 2012 för Hello There? Det var ett bra år med många intressanta spelbaserade uppdrag från kunder inom till exempel fordonsindustrin, telekommunikation och dagligvaror. Den övervägande delen handlade om marknadsföringskampanjer och sammanlagt har spelen på kort tid fått flera miljoner nedladdningar från App Store och Google Play. Vad tror du om utvecklingen under 2013? I takt med att företag och organisationer får upp ögonen för den potential som ligger i att utnyttja spel för utbildning och marknadsföring tror vi att 2013 blir ett bra år. Vi släppte årets första spel redan 2 januari i år. Vad är era viktigaste utmaningar på längre sikt? Att även fortsättningsvis ligga i framkant rent tekniskt och kreativt vilket kräver ihärdighet, nyfikenhet och lust att experimentera. 20

21 Anders Knave vd, OTW Cecilia Krönlein chefredaktör, Göteborgs-Posten Thomas Nyhlén vd, Mitt i Jonas Stendahl vd, Wallstreet Hur ser du på att OTW har fått Stampen Media Group som ny ägare? Det är spännande att vi är i en miljö där det finns en stark publicistisk tradition och en gedigen mediekompetens. Det ger oss förutsättningar att förbättra vår egen affär samtidigt som vi förhoppningsvis kan hjälpa våra koncernsyskon att förbättra sina affärer. Hur var 2012 för OTW? Året präglades av att vi befann oss i en försäljningsprocess och då är det svårt att agera långsiktigt. I kombination med detta befann vi oss framför allt under hösten i en lågkonjunktur. Men givet detta gjorde vi ändå ett starkt år. OTW har också en särställning tack vare vår spännvidd. Vad tror du om utvecklingen under 2013? Vi har all anledning att tro att det blir ett bra år. Visserligen blir sannolikt konjunkturen fortsatt svag men vi befinner oss i en växande del av medielandskapet, där fler och fler kunder blir intresserade av lösningar kring redaktionell kommunikation och content marketing. Hur var 2012 för Göteborgs-Posten? För oss som för många andra var det ett tufft år ekonomiskt. Samtidigt hade vi ett fantastiskt bra år redaktionellt med tre jättestora granskningar som fått stor uppmärksamhet. Vad tror du om utvecklingen under 2013? Jag tror det blir ett avgörande år. En stor fråga är hur vi ska kunna börja ta betalt för digitalt innehåll på ett nytt sätt. Jag tror också att det blir ett avgörande år för fler och nya former av redaktionella samarbeten, inte minst inom Stampen Media Group. Hur tror du att annonskonjunkturen kommer att se ut? Det kommer nog att bli fortsatt tufft, alla trender pekar på det. Så för oss gäller det att hålla fortsatt koll på kostnaderna och prioritera det vi gör. Vilka är GP:s viktigaste utmaningar på längre sikt? Att se till att våra affärsmodeller kan följa med i de nya läsarbeteendena. Vi når fler läsare än någonsin men det gäller att få med intäkterna. Vad fick dig att ta jobbet som vd? Den roll som Mitt i spelar för de som bor i våra utgivningsområden gör det här jobbet väldigt givande. Det är roligt att känna att man gör skillnad och att det man gör och står för spelar roll för många. Hur ser du på ledarskap? Vad är viktigast för att vara en bra chef? Jag tror att det är viktigt att ha en åsikt, en linje och en idé. Det är avgörande att jag kan kommunicera vad som är viktigt just nu och för all del att jag har förmågan att både inse att jag har fel, och också ändra mig när det är så. Vilka är era största utmaningar under 2013? Att fortsätta göra läsarnas tidning och att fortsätta ha våra annonsörer i fokus istället för att hoppa på trender. Vi måste våga tro på oss själva och vår affärsidé även under lite tuffare tider. Hur ser du på att Wallstreet fått Stampen Media Group som ny ägare? Det är väldigt positivt och spännande. Det finns en stor styrka för oss att ha den här typen av koncern i ryggen, det märker vi både i det dagliga arbetet och när vi jobbar med nya projekt. Sedan finns det många intressanta bolag i koncernen där jag tror vi kan hitta bra samarbeten. Hur var 2012 för Wallstreet? Vi hade tre tuffa kvartal och sedan avslutade vi året med ett fantastiskt bra fjärde kvartal. I slutet av året hade vi ett bra flöde, vi fick med oss annonsörerna och det kändes som om vi sprang på rätt kunder. Vad tror du om utvecklingen under 2013? Vi försöker se utvecklingen kvartal för kvartal för att inte springa fel. Året har börjat bra, inte riktigt lika starkt som fjärde kvartalet förra året, men det finns en positiv känsla. Sammantaget för befintliga och nya produkter tror vi på en ökning jämfört med

22 Miljö- och samhällsansvar Lönsamt att satsa på miljön Stampen Media Group fick koncerncertifikat för miljö Nu går arbetet vidare med att sätta upp konkreta miljömål för koncernen. Den 15 december 2012 blev hela Stampen Media Group miljöcertifierat enligt ISO Det var slutpunkten för uppbyggnaden av koncernens miljöarbete och startpunkten för en utökad samordning för minskad miljöpåverkan. Fredrik von Homeyer Miljöcertifieringen innebär att vi har ett miljöarbete som håller ihop. Alla bolag inom Stampen utom V-TAB har nu samma miljöledningssystem. Jag tror faktiskt att vi är ensamma i medievärlden om ett koncerngemensamt miljöcertifikat, säger Gunnar Springfeldt som lämnar posten som Stampen AB:s miljösamordnare och samordningsansvarig för Stampens miljöarbete på koncernnivå. Han har efterträtts av Fredrik von Homeyer som också är strategisk inköpschef på Stampen AB. Han menar att en viktig del av Stampens miljöarbete under 2012 har varit att sprida kunskapen och öka medvetenheten bland medarbetare om hållbarhetsarbetet. I de flesta av Stampens bolag är inte miljöfrågan så uppenbar och det behövs extra insatser för att lyfta frågan. Därför satsade vi på en miljöhandbok som beskriver hur miljöarbetet går till i Stampen. Han framhåller att det finns flera skäl för Stampen att ligga långt fram i miljöfrågan. Dels handlar det om trovärdigheten, bedriver man publicistisk verksamhet som granskar andras miljöarbete måste man föregå med gott exempel. Dels ställer allt fler kunder krav på att leverantörerna är miljöcertifierade. Dessutom är det min bild att miljöarbetet är lönsamt, till exempel genom minskad energiförbrukning och val av tåg i stället för flyg. Ett bra exempel på det är GP-huset. Under 2012 minskade energiförbrukningen med drygt 40 procent och elförbrukningen med nästan 20 procent. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat från 911 ton 2008 till 289 ton förra året, säger Fredrik von Homeyer. Förutom gemensamt miljöledningssystem har koncernens bolag tillgång till ett gemensamt leverantörsregister för att hålla koll på leverantörernas miljöpåverkan samt en central lagkravsdatabas. Nästa steg blir att sätta upp konkreta miljömål för koncernen. Ett första mål skulle kunna bli inom grön IT. Det är ett brett område som omfattar såväl energianvändning som transporter och avfall. Vi har redan gjort en hel del, bland annat innebär outsourcingen av driften till Tieto en effektivisering med minskad miljöpåverkan. Men mycket återstår, till exempel skulle vår totala miljöpåverkan minska om affärsområdena i ännu högre grad använder centrala IT-lösningar, säger Fredrik von Homeyer. apple 22

23 Vaktombyte på miljöposten Efter många år som Stampens miljöansvarige lämnar Gunnar Springfeldt nu över stafettpinnen till Fredrik von Homeyer, som också har rollen som strategisk inköpschef. Fredrik har en bakgrund som bolagsjurist och har arbetat på Chalmers tekniska högskola som affärsjurist, inköpschef och avdelningschef. Inom miljöområdet har jag bland annat varit projektledare under tre år i Sudan i ett Trädplanteringsprojekt. Målet var att i kanten av Saharaöknen installera solpumpar, skapa plantskolor och att plantera träd i syfte att binda sanden för att bromsa ökenspridningen, säger Fredrik von Homeyer. «Jag tror faktiskt att vi är ensamma i medievärlden om ett koncerngemensamt miljöcertifkat.» Gunnar Springfeldt

24 Utblick Utmaningar för den afrikanska pressen I många årtionden har nyhetsflödet från Afrika handlat om krig, sjukdomar och svält. Men nu nås omvärlden av en annan typ av nyheter om tillväxt och möjligheter när den afrikanska kontinentens enorma potential börjar utnyttjas. Trevor Ncube är vice styrelseordförande i Mail & Guardian och styrelseordförande i Alpha Media Holdings. Många afrikanska ekonomier har börjat resa sig efter decennier med underinvestering och vanskötsel. Flera länder har nu välmående råvaruoch jordbrukssektorer, och ländernas telekom- och tjänstesektorer växer. Men framtiden för de afrikanska nyhetsmedierna är inte lika självklar. De traditionella nyhetstidningarna fortsätter att ha stora problem. Statlig inblandning är vanlig och föråldrad utrustning och bristfälliga distributionsnät är andra exempel som skapar hinder. En del tror att den afrikanska tidningsindustrin kommer att fortsätta hanka sig fram ungefär som nu tills världens sista dagstidning lämnar en afrikansk tryckpress någon gång runt Andra hoppas att de ekonomiska och digitala revolutioner som nu är på gång i Afrika ska blåsa nytt liv i medielandskapet. Den digitala utvecklingen, i synnerhet mobiltelefonin, öppnar upp för ett betydligt ljusare framtidsscenario där afrikanska dagstidningar via nya plattformar kan hitta nya läsare och intäktskällor. Men innan vi tittar närmare på möjligheterna kan det vara värt att kort beröra några av de många utmaningar mediebranschen står inför i dagsläget. Även om hotet om statlig repression har minskat i flera afrikanska länder, är det fortfarande ett hinder för branschen på många håll. I många länder krävs särskilda tillstånd för att ge ut tidningar, och journalister tvingas registrera sig. Där den politiska oppositionen inte har lyckats spela sin roll, har privata dagstidningar ofta fyllt tomrummet, vilket försämrat relationen med den styrande eliten. Samtidigt utgör kostnaderna för import av tidningspapper och tryckeriutrustning stora tillväxthinder. Produktionskostnaderna är höga och den bristfälliga infrastrukturen gör det besvärligt att få ut tidningarna till konsumenterna. Mot den bakgrunden blir den nya tekniken ännu mer betydelsefull och något vi måste ta till oss. Precis som många i Afrika hoppade över fast telefoni och gick rakt på mobila lösningar kan många komma att hoppa över tryckta dagstidningar och gå direkt till de digitala nätversionerna. Unga och välutbildade afrikaner älskar den mobila tekniken och internet, och många av dem har inte någon särskilt nära relation till tryckta dagstidningar. Utmaningen för tidningsindustrin är att nå ut med sitt innehåll till smarta telefoner och surfplattor, och skapa hållbara affärsmodeller för dessa plattformar. Den digitala revolutionen i Afrika har möjliggjorts genom att fiberoptisk undervattenskabel lagts till stora delar av kontinenten. Det har gjort att priserna 24

25 «Jag tror att det kommer att finnas dagstidningar i Afrika även efter 2040, men främst på mobila och elektroniska plattformar.» på internationell uppkoppling sjunkit med upp till 80 procent. År 2015 kommer det att finnas 230 miljoner mobila bredbandsanslutningar i Afrika. I dagsläget finns det uppskattningsvis 735 miljoner mobiltelefoner i Afrika och prognosen är att 85 procent kommer att ha mobil internetuppkoppling Afrika är redan nu världens näst största mobilmarknad. Tillsammans med det faktum att 40 procent av Afrikas befolkning är under 15 år kommer allt detta att kunna få en enorm betydelse för tidningsindustrin. De unga läser redan redaktionellt material i sina mobiler och är inte främmande för att göra betalningar via dem. Experiment med betalväggar och abonnemangslösningar pågår i branschen. I Zimbabwe betalar läsarna redan i dag för att få nyheter i mobilen. Betrodda nyhetskällor kommer att gynnas av sin ställning som grindvakter för läsare som översvämmas av innehåll. Jag tror att det kommer att finnas dagstidningar i Afrika även efter 2040, men främst på mobila och elektroniska plattformar. Branschen står inför stora utmaningar och är i behov av omfattande investeringar. Men den digitala revolutionen kan bli en språngbräda in i framtiden för Afrika. Dagstidningarna kan få en viktig roll som producenter av innehåll för mobiltelefoner och billiga kinesiska surfplattor med mobil bredbandsuppkoppling. Min gissning är att det blir tufft för de statliga censurmyndigheterna att försöka kontrollera detta fria informationsflöde. apple 90% 85% I 48 av Afrikas 53 länder finns lagstiftning som gör det möjligt att trakassera fria medier. Mobilinternetuppkopplingen väntas ha en täckningsgrad på 85 procent

26 Intervju med CFO Eva Arvidsson Försiktig värdering av koncernens tillgångar Stampen Media Group har, i likhet med många kunskapsintensiva företag, en stor goodwillpost. Stampens ekonomioch finansdirektör Eva Arvidsson förklarar hur goodwill uppstår och vad den betyder för Stampens finansiella styrka. Goodwill svarar för mer än hälften av Stampens tillgångar, vad består denna goodwill av och hur har den uppkommit? Stampens goodwill uppgår till 3,3 miljarder kronor. Den kommer från en mängd olika förvärv, inom bland annat V-TAB, Promedia, Mitt i Stockholm Eva Arvidsson och Stampen Media Partner. En stor del kommer från köpet av Centertidningarna Goodwill uppstår vid förvärv när köpeskillingen överstiger värdet i balansräkningen. Det är ofta fallet i media företag där en stor del av värdet ligger i immateriella tillgångar, inte minst i form av de anställda i de förvärvade företagen. Det är något som inte syns i balansräkningen. Blir balansräkningen svagare av att den till så stor del innehåller goodwill? Det kan man inte säga. Det viktiga är att vi kan försvara minst de värden som vi bokför. Man ska också komma ihåg att företag som inte är förvärvade, till exempel Göteborgs-Posten, har större värden än det som syns i balansräkningen. Stampen har fått kritik för att man inte skriver av goodwill på förvärvade tidningar och tryckerier trots svåra tider för branschen, vad svarar du på den kritiken? Stampen tillämpar sedan 2009 IFRS, vilket innebär att goodwill ska marknadsvärderas (tidigare skrevs goodwill ned över tid). Eftersom IFRS inte tillåter en uppskrivning av goodwill är det bedömda totala marknadsvärdet tvärtom större än det som redovisas. Goodwill ska, som du säger, marknadsvärderas. Hur görs denna värdering? Det görs genom att beräkna nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. Man tittar både på historisk utveckling och gör känslighetsanalyser för den framtida utvecklingen. Det är en noggrann process som granskas av revisorerna. För 2012 gör vi, utifrån bedömningen av marknads värdet, en nedskrivning i ett mindre innehav på 13 miljoner kronor. Hur ser Stampens finansiella ställning ut generellt sett? 2012 ser ut ungefär som föregående år, nettoskulden är lite lägre. Stampens skuldsättningsgrad (skulder genom eget kapital) har legat stabilt på cirka två de senaste fem åren och soliditeten på drygt 30 procent. Bankkrediterna har gått ned från cirka 1,7 miljarder kronor 2009 till nuvarande cirka 1,3 miljarder kronor. Det kreditavtal som tecknades med bankerna 2011 innebar också en mer långsiktig finansiering med bättre villkor. «Göteborgs-Posten har större värde än det som syns i balansräkningen.» Eva Arvidsson 26

27

28 Översikt Stampen Media Group Stampens affärsområden Stampen Media Group växer och är idag en av Sveriges största mediekoncerner. Koncernen består av fem olika affärsområden med företag inom dagstidningar, digitala medier, tryckeri, distribution och annonsfinansierade lokaltidningar. Göteborgs-Posten Göteborgs-Posten är Sveriges näst största morgontidning med omkring dagliga läsare i olika kanaler. GP når ut dygnet runt med nyheter i papperstidning, webb, webb-tv, mobil och läsplatta. Papperstidningen har en unikt hög räckvidd bland storstadstidningar i såväl Sverige som internationellt. Dessutom ökar räckvidden i de digitala kanalerna mycket starkt. Inte minst i mobilen, iphone och ipad. Det har varit fortsatt starkt fokus på utveckling, som inneburit flera förändringar av papperstidningen, en förbättrad nätbilaga och utveckling av e-tidning för kanaler som läsplatta och mobil. Göteborgs-Posten omsätter MSEK Liberala Tidningar Liberala Tidningar omfattar Promedia samt Lokal-tidningen Mitt i Stockholm. Promedia omfattar 12 lokaltidningar, varav två är gratisdistribuerade, samt verksamheter inom distribution och digital kommunikation med geografisk fokus i Mellansverige. För Promedia präglades 2012 av ett genomgripande omställningsarbete där organisation, arbetsformer, bemanning och kostnadsnivåer har setts över. Den nya organisationen innebär centrala gemensamma enheter för hela affärsområdet. Promedia omsätter MSEK Lokaltidningen Mitt i Stockholm omfattar utgivningen av 31 hemdistribuerade lokaltidningar i Stockholmsområdet, alla med namnet Lokaltidningen Mitt i. Tidningarna har utgivning varje vecka och distribueras till samtliga hushåll i utgivningsområdet. Den totala veckoupplagan är ungefär exemplar. Lokaltidningarna har en sammanlagd räckvidd på läsare i Stockholmsområdet, vilket motsvarar ca 70 procent av befolkningen inom utgivningsområdet. Affärs området driver även en prenumererad lokaltidning på Lidingö med en upplaga på exemplar. Lokaltidningen Mitt i Stockholm omsätter MSEK 319. Under året har moderbolaget Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) fusionerats in i Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB. Mediebolaget Västkusten Affärsområdet Mediebolaget Västkusten består av verksamheten i de fem mediehusen Bohusläningen, TTELA, Strömstads Tidning, Hallands Nyheter och Hallandsposten samt affärsgruppen Gratistidningar. Mediebolaget Västkusten är sedan våren 2012 ett helägt dotterbolag. Den tillväxtstrategi som inleddes under 2011 inom området gratistidningar med syfte att öka marknads andelarna och bredda erbjudandet till kunderna har fortsatt och under 2012 omsatte de nio gratistidningarna närmare MSEK 63. Mediebolaget Västkusten omsätter MSEK

29 V-TAB V-TAB är nordens största tryckerikoncern och är idag marknadsledare inom coldset och en av de större aktörerna inom heatset. V-TAB trycker tidningar, tidskrifter, magasin, böcker, reklam och affärstryck samt tillverkar skyltar. Tryckerianläggningarna finns på tio orter placerade i södra och mellersta Sverige. V-TAB omsätter MSEK Stampen Media Partner Stampen Media Partner (STMP) driver Stampens utveckling inom segmenten Lifestyle Media, Editorial Media, Mobile Media, Outdoor Media och Experience Media. Affärsområdet sysselsätter cirka 400 medarbetare verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA och Polen. Under 2012 förvärvade STMP OTW Group AB från Forma Publishing Group samt Hello There Holding AB från Know IT. Stampen Media Partner omsätter MSEK 561. Mktmedia Mktmedia stödjer koncernbolagen och tar fram och genomför strategier och konkreta initiativ för omställningen till det nya medielandskapet och för utveckling av digitala och kommersiella affärer. Detta genom omvärldsbevakning, ledning av nätverk, utveckling av den mobila affären och samordning av affärsutveckling. apple 29

30 Styrelse och ledning Styrelse (i bokstavsordning) Magnus Bengtsson Unionen* Födelseår: 1981 Utbildning: Handelsekonom, IHM IT Projektledare och IHM Key Account Management Professionell bakgrund: Arbetat med försäljning i olika former i 7 år, anställd på GP sedan Huvudsaklig sysselsättning idag: Key Account Manager på GP, digital specialist. Margita Björklund Födelseår: 1945 Utbildning: Fil mag. Professionell bakgrund: Gymnasielärare, kommunalråd. Huvudsaklig sysselsättning idag: Konsultuppdrag inom kultur- och jämställdhetsområdet. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i kulturminnesföreningen Otterhällan, Gréen Brobergs Museistiftelse. Vice ordförande i Higab AB, Fastighets AB Parkgatan, Fastighets AB Rantorget. Ledamot i Frisk Service Göteborg AB, Stiftelsen B M Hellerstedts Minne, Stiftelsen Ernst Hansons Donationsfond och IF Friskis och Svettis. Sven-Olof Bodenfors Födelseår: 1946 Utbildning: Industridesigner Professionell bakgrund: Egen designbyrå, AD/Copy/ Marknad & Information AB, koncernchef Forsman & Bodenfors AB Huvudsaklig sysselsättning idag: Vd F&B Case AB, konsult inom strategisk varumärkes- och affärsutveckling, Senior Advisor Forsman & Bodenfors AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Göteborg International Film Festival och Lots Design & Innovation AB. Ledamot i Appelberg Publishing Group AB, Bergsala AB, F&B Case AB, Maquire AB, Minnesota AB samt Mobiento AB. Tomas Brunegård Födelseår: 1962 Utbildning: Civilekonom Professionell bakgrund: Konsult Ingemar Claesson Konsult AB, vice vd Burger King Sweden, vd GPkoncernen, koncernchef Stampen-gruppen Huvudsaklig sysselsättning idag: Ordförande i Tidningsutgivareföreningen (TU), 1st Vice President WAN/IFRA. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Utgivarna, Svenska Mässan, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Mentor Medier A/S samt ISET (Interational School of Economics Tbilisi, Georgien). Jack Forsgren Födelseår: 1945 Utbildning: Pol mag. Professionell bakgrund: Koncernchef i Mölnlycke AB och Nobel Biocare AB. Huvudsaklig sysselsättning idag: Olika styrelseuppdrag. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Maquire AB. Vice ordförande i Svenska Mässan. Ledamot i Bilia AB, Unfors RaySafe AB, Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB och Liberala Tidningar i Mellansverige AB samt Skäreleja AB. Glenn Gyllenhammar, GS* Födelseår: 1961 Utbildning: Född till arbetare. Professionell bakgrund: Grafiker inom tidningstryckerier. Huvudsaklig sysselsättning idag: Ordförande för GS på Göteborgs-Posten samt V-TAB. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i V-TAB. Peter Hjörne Vice ordförande Födelseår: 1952 Utbildning: Civilekonom med internationell inriktning. Professionell bakgrund: Management trainee på John Deere, därefter Göteborgs-Posten sedan 1979; vd , chefredaktör och ansvarig utgivare , chefredaktör för opinionsavdelningarna , politisk chefredaktör Därefter krönikör i Göteborgs-Posten. Huvudsaklig sysselsättning idag: Ledarkrönikör på Göteborgs-Posten, styrelse- och kommittéuppdrag inom Stampen. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Öppet Hus, ideell förening för mångfald och Strandverket Konsthall. Ledamot i styrelserna för Göteborgs-Posten, Medieakademin och Sjöräddningssällskapet. 30

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012 STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2012 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT 14% GP 17% STMP 7% MBVK 9% Koncernens intäkter kvar på oförändrad nivå, MSEK 2700. V-TAB 32% GISAB 5% PROMEDIA 16% Rörelseresultatet

Läs mer

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 201212 201112 201012 200912 200812 MSEK 201212 201112 201012 200912 200812 MSEK STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 ANDEL AV INTÄKTERNA ÖVRIGT GP 13% 17% Koncernens intäkter uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 201306 201206 201212 MSEK 201306 201206 201212 MSEK Delårsrapport januari juni 2013 ANDEL AV OMSÄTTNING STMP 10% ÖVRIGT 12% Local Media 26% Koncernens intäkter i linje med branschens vikande trend MSEK

Läs mer

Stampen-gruppen i fortsatt stark resultatförbättring

Stampen-gruppen i fortsatt stark resultatförbättring Pressmeddelande 2007-02-28 Stampen-gruppen i fortsatt stark resultatförbättring Omsättningen ökar med MSEK 1 238 till MSEK 3 017 (1 778), vilket motsvarar en ökning med 70 procent. Mycket stark resultatförbättring

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

STAMPEN MEDIA GROUP. FÖRSTA HALVÅRET 2015 VD-KOMMENTAR. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

STAMPEN MEDIA GROUP. FÖRSTA HALVÅRET 2015 VD-KOMMENTAR. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 STAMPEN MEDIA GROUP. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 824, en minskning med 4% från föregående år för jämförbara enheter. Jämfört med redovisad

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 20 april 2007

PRESSMEDDELANDE 20 april 2007 PRESSMEDDELANDE 20 april 2007 Strukturaffärer stärker lokaltidningarna i Sverige Nu ritas stora delar av den svenska mediekartan om. En ny tidnings- och mediekoncern, LT Liberala Tidningar AB ( Liberala

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011 STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT GP 16% 18% STMP 5% V TAB 30% GISAB 5% MBVK 9% PROMEDIA 17% Koncernen fortsätter att växa och intäkterna ökade med 7,8 procent

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011 STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT 14% GP 18% STMP 5% MBVK 9% Koncernens intäkter ökade med 6,1 procent till MSEK 2 713 (2 556) V TAB 31% PROMEDIA 17% GISAB 6% Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké i Mobile Loyalty Holding AB för 2016.

Bokslutskommuniké i Mobile Loyalty Holding AB för 2016. Bokslutskommuniké i Mobile Loyalty Holding AB för. Malmö, 28 Februari 2017 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag Kommuniké

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Halvårsrapport Januari-Juni 2016

Halvårsrapport Januari-Juni 2016 Halvårsrapport Januari-Juni 2016 Första halvåret 2016 (2015 inom parentes) NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 626 tkr (543 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till 931 tkr ( 1 474 tkr). RESULTAT

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Hakon Invest 1 Jan 31 mar 2008 Intäkterna uppgick till 283 MSEK (154) Rörelseresultatet minskade till 30 MSEK (99) Periodens resultat

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari juni Andra kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 49 385 ksek (27 908), en tillväxt på 77 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 9 803 ksek (

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer