Free2move Står inför ett genombrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Free2move Står inför ett genombrott"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Free2move Står inför ett genombrott Free2move utvecklar produkter inom trådlös kortdistanskommunikation och arbetar i huvudsak med Bluetooth och RFID. Bolagets asiatiska verksamhet har fått en stor genombrottsorder på RFID-produkter från den filippinska vägmyndigheten. Bolaget ska klättra i värdekedjan genom att ta fram audioprodukter som ska säljas via OEM-avtal och direkt till slutkund. Satsningen kan innebära uppsving i tillväxt och lönsamhet men utfallet är osäkert då bolaget saknar erfarenhet av konsumentmarknaden. Balansräkningen ser utmanande ut. Kassan måste fyllas i närtid för att undvika nyemission. Leveranser i tid kan dock förbättra kassalikviditeten avsevärt i slutet av året. Motiverat värde på aktien anser vi är 6,7 kronor. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: NGM Nordic MTF 38 MSEK IT Per-Arne Wiberg Bertil Josefsson Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb OMXS30 Rebased Free2move Redeye Rating (0-10 poäng) Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 4,0 poäng 6,0 poäng 5,0 poäng 4,0 poäng 3,5 poäng Nyckeltal e 2011e Omsättning, MSEK Tillväxt 95% 3% -2% 402% -56% EBITDA EBITDA-marginal -3% -24% 32% 18% 21% EBIT EBIT-marginal -8% -40% 19% 15% 13% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -8% -42% 33% 18% 19% VPA -0,16-0,82 0,64 1,70 0,79 VPA just -0,10-0,82 0,64 1,70 0,79 P/E just -60,5-7,2 9,2 3,5 7,5 P/S 3,1 3,1 3,1 0,6 1,4 EV/S 3,1 3,4 3,6 0,7 1,6 EV/EBITDA just 1 026,0-14,1 11,1 3,9 7,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 5,9 Antal aktier (milj) 6,4 Börsvärde (MSEK) 38 Nettoskuld (MSEK) 5 Free float (%) 40,8 Dagl oms. ( 000) 10 Analytiker: Christian Lee Hjalmar Ahlberg Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Innehållsförteckning Investeringssammanfattning 4 Bolagsbeskrivning.. 5 Verksamhet... 6 Marknad.. 14 Finansiella prognoser 19 Värdering. 24 SWOT. 29 Sammanfattning Redeye Rating 30 Resultat och balansräkning 31 3

4 Investeringssammanfattning Free2move är ett teknologiföretag som utvecklar produkter inom trådlös kortdistanskommunikation baserad på tekniker såsom Bluetooth, WLAN och RFID. Bolaget har under de två senaste åren genomfört en omfattande omstruktureringsarbete för att skapa en tydligare struktur och mer fokuserad koncern med två renodlade verksamheter. Free2move AB fokuserar på audiokommunikationsprodukter i tuffa miljöer och utveckling av moduler baserade på Bluetooth och WLAN. Free2move Scientific som har sitt kontor i Kuala Lumpur, Malaysia och ägs till 20 procent fokuserar på utveckling och försäljning av RFID-produkter. Nyligen fick Scientific en stor genombrottsorder värd 7 MUSD från den filippinska vägmyndigheten. Ordern omfattar kommersiella fordon i landet som ska märkas med RFID-taggar. Det finns goda möjligheter till ytterligare tilläggsorder som ska omfatta samtliga fordon i landet, vilket ger en ännu större potential än den initiala ordern. För att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna inom RFID i Asien har en avsiktsförklaring tecknats om att köpa resterande 80 procent i Scientific. Köpeskillingen uppgår till cirka 5 MSEK inklusive nyemitterade aktier, vilket är mycket lågt med tanke på storleken på den befintliga filippinska ordern samt möjligheten till ytterligare tilläggsorder som kan visa sig vara ännu större. Free2moves största produktgrupp är Bluetooth som svarar för 80 procent av omsättningen. Bolagets gedigna kompetens inom radiokonstruktion medför marknadens tekniskt mest avancerade Bluetooth-moduler. Marknaden präglas dock av hård konkurrens med omfattande prispress vilket väntas fortsätta de närmaste åren. Free2move har därför bestämt att klättra i värdekedjan genom att ingå fler OEM-avtal och erbjuda produkter direkt till slutkund. Bolaget har på senare tid börjat utveckla egna audiokommunikationsprodukter som ska användas i tuffa miljöer. Såväl tillväxt som lönsamhet kan få ett rejält uppsving om bolaget lyckas nå konsumentmarknaden framgångsrikt. Samtidigt innebär satsningen stora utmaningar då bolaget saknar erfarenhet av konsumentmarknaden. Balansräkningen ser ansträngd ut och vår uppfattning är att bolaget befinner sig farligt nära en nyemission under 2010 om kassasituationen inte förbättras i närtid. Under förutsättning att leveranserna till den filippinska vägmyndigheten och spelbolaget Intralot inte försenas kommer dock kassalikviditeten stärkas avsevärt i slutet av året. Aktien värderas till P/E 3,5x och 7,5x för 2010E respektive 2011E enligt våra estimat. Aktien har gått upp med 150 procent sedan årsskiftet. Vår uppfattning är dock att det finns goda möjligheter till positiva nyhetsflöden under 2010 som motiverar en ytterligare uppvärdering av aktien. En viktad scenarioanalys indikerar ett värde om 6,7 kronor per aktie. 4

5 Bolagsbeskrivning Free2move grundades 2000 och är listad på NGM-MTF sedan 2007 Free2move är ett svenskt teknikbolag som utvecklar produkter inom trådlös audiokommunikation baserade på tekniker, såsom Bluetooth och WLAN. Bolaget grundades 2000 av Per-Arne Wiberg och Dan Hellgren och har sedan starten arbetat med utveckling och försäljning av produkter för trådlös kortdistanskommunikation baserad på Bluetoothteknologin. Free2move är listad på marknadsplatsen NGM-MTF sedan 2007 men det finns planer på att börsnotera bolaget under Efter omstruktureringsarbetet är koncernen mer fokuserad mot audio och RFID Free2move har under de två senaste åren genomfört ett omfattande omstruktureringsarbete för att skapa en tydligare struktur och mer fokuserad koncern med två renodlade verksamheter. Free2move Holding är moderbolag till det helägda dotterbolaget Free2move AB med huvudkontor i Halmstad. Detta bolag fokuserar på audiokommunikationsprodukter i tuffa miljöer och utveckling av moduler baserade på Bluetooth och WLAN. Holdingbolaget äger dessutom 20 procent av Free2move Scientific vars huvudkontor finns i Kuala Lumpur, Malaysia. Detta bolag fokuserar på utveckling och försäljning av RFID-produkter. Stor genombrottsorder har erhållits i Filippinerna Free2move Holding har dock tecknat en avsiktsförklaring om att köpa resterande 80 procent av Scientific under första kvartalet 2010 som därmed blir ett helägt dotterbolag. Affären finansieras med en riktad nyemission till Scientifics aktieägare motsvarande 11,5 procent av aktierna i Free2move Holding efter genomförd affär samt cirka 2,5 MSEK i kontanta medel. Affären görs för att stärka tillväxtmöjligheterna i Asien där en stor genombrottsorder på Scientifics RFID-lösningar nyligen erhållits i Filippinerna. Denna order värderas till 7 MUSD, cirka 49 MSEK, med goda möjligheter till utökning. Bolaget har hög teknisk kompetens inom radiokonstruktion Utöver volymproduktion och försäljning av standardlösningar åtar sig Free2move även framställning av kundanpassade produkter vilket skapar många applikationsmöjligheter, framför allt inom audiokommunikation. Bolaget har erkänt hög kompetens inom radiokonstruktion och uppskattas av kunderna för produkter med god prestanda, räckvidd och användarvänlighet. Per-Arne Wiberg är VD och Bertil Josefsson är styrelseordförande i Free2move Holding. Grundarna Per-Arne Wiberg och Dan Hellgren är de två största ägarna i bolaget med en ägarandel om totalt 31,8 procent av kapitalet. Riskkapitalbolaget equality Venture äger drygt 11 procent. 5

6 Verksamhet Bluetooth svarar för närmare 80% av omsättningen Free2move är ett svenskt teknologiföretag med starkt fokus på trådlös kortdistanskommunikation baserad på tekniker såsom Bluetooth, WLAN och RFID (Radio Frequency Identification). Bolaget redovisade en omsättning om 12,1 MSEK och resultat före skatt om 1,9 MSEK under Det största verksamhetsområdet är Bluetooth som svarar för 79 procent av omsättningen. Därefter kommer Audio och RFID som svarar för 16 procent respektive 5 procent av omsättningen. Free2move fördelning av omsättning per segment (2009) 5% 16% 79% Källa: Free2move Bluetooth Audio RFID Viktiga distributionsavtal med Rutronik, Digi-Key och expansys Free2move har egna kontor i Sverige och Malaysia och har ett brett återförsäljarnätverk för sina produkter och når därigenom 48 länder världen över. I Europa har bolaget ett distributionsavtal med det tyska företaget Rutronik som är den tredje största distributören av elektronikprodukter i Europa. Free2move har dessutom globala avtal med Digi-Key som är världens största online-distributör av elektronik, och den brittiska distributören expansys som har en räckvidd på 125 länder. Avsiktsförklaring finns om att förvärva resten av Scientific under 2010 Renodlad verksamhet Bolaget har efter en omfattande omstrukturering en mer renodlad verksamhet. Utveckling och försäljning av produkter inom Bluetooth och audiokommunikation ansvaras av Free2move AB med kontor i Halmstad, medan utveckling och försäljning av RFID-produkter ansvaras av Free2move Scientific med kontor i Kuala Lumpur, Malaysia. Free2move AB är ett helägt dotterbolag till Free2move Holding, medan Free2move Scientific ägs till 20 procent av holdingbolaget. Det finns dock en avsiktsförklaring om att köpa in resten av Scientific under 2010 genom en 6

7 riktad nyemission till Scientifics aktieägare motsvarande 11,5 procent av aktierna i Free2move Holding efter genomförd affär samt cirka 2,5 MSEK i kontanta medel. Det innebär att Free2move Holding köper 80 procent av Scientific för ett belopp om cirka 7 MSEK. Nytändning av RFID Free2move lanserade sitt RFID-system som består av en läsare och ett antal taggar under RFID-taggar sätts på objekt som skall identifieras och spåras upp till 50 meter, och läsaren är en enhet som kan läsa upp till 300 taggar per sekund. Detta system utvecklades av Free2move AB. Free2move RFID system RFID tag RFID läsare Källa: Free2move Verksamheten fick en bra start i och med att Siemens i Malaysia började tillämpa Free2moves RFID-system vid företagets kontor i Kuala Lumpur för stöldskyddsmärkning av bolagets bärbara datorer. Andra kunder inom detta produktområde är Toshiba och Intel. RFID-produkterna omsatte 0,4 MSEK under 2007, och ökade till 0,9 MSEK året efter. Trots goda förutsättningar för utökade beställningar från Siemens i Malaysia blev det ingen fortsättning på samarbetet på grund av interna problem hos kunden i samband med bildandet av Nokia Siemens Networks. Ordern från Filippinerna är värt drygt 42 MSEK Viktig filippinsk order Även om verksamheten visat en bra tillväxt har försäljningsvolymerna inte varit tillfredställande. Beslutet att öka intressen i Scientific är egentligen en helomvändning från bolagets tidigare intentioner om att minska aktiviteten kring RFID-produkter. Under 2008 lades till exempel positioneringsprodukten GAPS ned i syfte att renodla verksamheten, vilket ledde till en engångsnedskrivning om 0,5 MSEK samma år. RFIDverksamheten har dock fått en nytändning i och med en stor order på ett RFID-system från vägmyndigheten i Filippinerna. Denna order är värd cirka 7 MUSD efter en tilläggsorder i slutet av fjolåret och omfattar RFIDmärkning av alla kommersiella fordon. 7

8 Det som är intressant är att regeringen i Filippinerna fattat ett beslut om att samtliga fordon, både kommersiella och privatägda, ska märkas med RFID, vilket ger goda förutsättningar för Free2move att få ytterligare beställningar på denna marknad. Enligt uppgifter från Transportdepartementet i Filippinerna finns idag omkring 2 miljoner kommersiella fordon i landet, medan totala antalet fordon inklusive motorcyklar och privatägda bilar uppgår till cirka 6 miljoner. Goda förutsättningar för omfattande tilläggsorder inom RFID Bra möjlighet för tilläggsorder Enligt Free2move vann bolaget upphandlingen i Filippinerna efter konkurrens från aktörer som IBM och LG, vilket i våra ögon är ett styrkebesked och en bekräftelse på att Free2move erbjuder konkurrensdugliga produkter av hög kvalitet. Således torde Free2moves position i upphandlingen av märkning av privatägda fordon vara god. Även om det finns en risk för att bolaget måste erbjuda ett mer attraktivt pris jämfört med de större konkurrenterna för att vinna sådana upphandlingar, så är vår bedömning att det är av stor vikt för Free2move att order av sådan omfattning erhålls eftersom dessa tjänar som bra kundreferens. Det är därför logiskt att Free2move ökar fokus på denna verksamhet, och förvärvet av resterande andelar i Scientific signalerar i våra ögon bolagets tilltro till verksamhetens framtida potential. Scientific har under Q levererat en del av ordern för motsvarande 1 MUSD. Resten av ordern motsvarande 6 MUSD (cirka 42 MSEK) ska levereras under För 2010 kommer verksamhetsområdet RFID sannolikt vara den största mätt i omsättning. Vi ser dessutom goda möjligheter för att det kan komma in tilläggsorder rörande RFID-märkning av privatfordon i Filippinerna i slutet av året. Mot bakgrund av storleken på den befintliga ordern samt möjligheten till ytterligare tillägg som kan visa sig vara ännu större, kan vi konstatera att Free2move betalat ett väldigt lågt pris för Scientific. Tidigt ute med Bluetooth Bluetooth är den produktgrupp som Free2move utvecklat under längst tid och som visar störst omsättning, motsvarande 80 procent av den totala. Under 2008 visade denna produktgrupp en omsättning på 9,7 MSEK, vilket var en liten minskning från det föregående året. Grundarna av bolaget insåg tidigt fördelarna med Bluetooth och de möjligheter tekniken innebär. Free2move satsade på att bygga upp kompetensen kring trådlös kommunikation och har utvecklat ett antal produkter inom kompetensområdet som omfattar såväl hårdvaru- som mjukvaruutveckling. Free2moves gedigna kompetens inom RF-konstruktion innebär att bolagets produkter kan hantera datatrafik med hög datakapacitet, samt multimediatrafik. Produkter som behandlar audio har krav på hög ljudkvalitet då dessa applikationer används till headsets och MP3-spelare. 8

9 Bolagets målgrupp är primärt återförsäljare, men införsäljningen kan även ske direkt mot slutkunderna som är företag i behov av standardiserade Bluetooth-moduler för inbyggnad i sina produkter, såsom mobiltelefoner, bärbara datorer och hörselkåpor. Bolagets egenutvecklade plattform innebär korta ledtider vid framtagning av kundanpassade moduler samtidigt som unika kundbehov kan tillgodoses. Free2move Bluetoothprodukter Bluetooth modul Kabelersättare Källa: Free2move Bolagets Bluetoothmoduler har marknadens längsta räckvidd Bolaget har en klar konkurrensfördel av att kunna erbjuda Bluetoothmoduler av klass 1 med mycket lång räckvidd. Klass 1-specificerade Bluetoothprodukter har definitionsmässigt en räckvidd på cirka 100 meter. Detta kan sättas i relation till Free2move som har produkter med räckvidd på uppemot 1,5 kilometer. Bland de kunder som använder Free2moves Bluetoothprodukter finns den grekiska speljätten Intralot som använder bolagets kabelersättare UNCORD i sina bingohallar i Ohio, USA. men marknaden är hårt konkurrensutsatt med prispress men hård konkurrens Verksamhetsområdet Bluetooth har de senaste åren sett en vikande försäljning och tappat marknadsandelar. Free2move uppger att bakgrunden till denna utveckling är dels den svaga konjunkturen men också på grund av att modulmarknaden utsatts för hård konkurrens från kinesiska tillverkare som tagit marknadsandelar genom prispress. Detta har medfört en ordentlig nedgång för bruttomarginalen. Under loppet av tre år har bruttomarginalen i det närmaste halverats för denna produktgrupp, vilket är oroväckande. Ambition att klättra i värdekedjan genom att sälja direkt till slutkund Bolaget tror att denna utveckling kommer att fortsätta de närmaste åren och har därför som ambition att klättra i värdekedjan genom att ingå fler OEM-avtal och erbjuda produkter direkt till slutkund. Genom att paketera modulerna i olika plattformar som kräver en högre kompetenshöjd jämfört med att sälja enskilda moduler undviker bolaget den hårda konkurrensen som råder på modulmarknaden och gör att bolaget kan ta bättre betalt. 9

10 Satsning mot konsumentmarknad kräver tid och resurser, vilket innebär utmaningar för bolaget Begränsad erfarenhet av konsumentmarknad Vår uppfattning är att såväl tillväxt som lönsamhet kan få ett rejält uppsving om bolaget lyckas nå ut till konsumentmarknaden på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt tror vi denna satsning innebär stora utmaningar för Free2move eftersom en bearbetning av denna marknad kan bli både kostsam och tidskrävande. Bolagets kärnkompetens finns dessutom inom teknikutveckling och har begränsade erfarenheter av konsumentmarknaden. Eftersom Free2move är ett litet bolag med begränsade resurser och införsäljning mot de större företagen är en tidskrävande process, anser vi det både nödvändigt och fördelaktigt för bolaget att fortsätta sluta distributionsavtal med stora återförsäljare. OEM-avtal kan underlätta etableringen OEM är en effektiv väg att gå Utökade OEM-samarbeten kan också vara både billigare och snabbare sätt för Free2move att lära sig konsumentmarknaden och etablera sina produkter där. Ett led i arbetet som ska underlätta marknadsföringen och öka försäljningen av dessa OEM-produkter är framtagande av det nya konceptet Technology by Free2move där ett samarbete med distributören Rutronik inletts. För närvarande utgör OEM-avtalen cirka 20 procent av bolagets totala omsättning, men det finns stora förhoppningar om att öka denna andel. Free2move har inlett samtal med några större konsumentrelaterade företag där ett OEM-avtal skulle kunna innebära ett ordentligt genombrott för främst bolagets audioprodukter. Stora möjligheter inom Audio Free2move har på senare tid börjat utveckla egna audiokommunikationsprodukter som ska användas i tuffa miljöer, dels under det egna varumärket, HIOD, men även genom OEM-avtal. Dessa produkter omfattar initialt headset och handburna enheter som ska marknadsföras och säljas direkt till slutkund. Bolaget planerar dessutom lansera HIOD/Multitalk under våren 2011 som gör det möjligt för flera användare att kommunicera med varandra samtidigt. Free2move har patent på tekniken och har sett stort intresse på produkten då den presenterats för kunderna. Storsatsning inom Audio kan innebära bättre lönsamhet och tillväxt Bolaget ser en stor potential i affärsområdet Audio eftersom audioprodukter erbjuder högre inträdesbarriärer jämfört med moduler och erbjuder bättre lönsamhet. Free2move gör bedömningen att Audio på några års sikt ska ersätta det nuvarande största verksamhetsområdet Bluetooth och nyckeln till det är OEM. De två senaste åren har verksamhetsområdet Audio visat en omsättning om 1,5 MSEK men bolagets målsättning är att den inom två år ska omsätta omkring 30 MSEK. Vår bedömning är att det finns goda grunder för en sådan offensiv målsättning. För det första tror vi Free2move kan få större hävstång på 10

11 bolagets gedigna kompetens inom RF-konstruktion än vad de kan idag. Även om bolaget har mycket avancerade Bluetoothmoduler med marknadens i särklass längsta räckvidd på 1,5 kilometer (de närmaste konkurrenter har en räckvidd på 1 kilometer) har modulkunderna inte haft ett sådant behov. Kunderna har istället efterfrågat moduler med räckvidd på ett par hundra meter, vilket medfört att mindre sofistikerade konkurrenter kunnat ta marknadsandelar genom lägre priser. Genom att bygga in Free2moves moduler i produkter som hörselkåpor för användning i bullriga miljöer och utomhus tror vi bolaget får större utväxling för sitt tekniska kunnande vad gäller räckvidd och brusreducering. För det andra så torde kundernas betalningsvilja vara större genom att Free2move riktar sig mot mer nischade och krävande kundgrupper som är i stort behov av sådana produkter. De kundsegment som Free2move riktar sig mot med dessa produkter är i första hand specialiserade grupper som är aktiva inom jakt, ridsport och cykling. I förlängningen är kunder verksamma inom offshore samt gruv- och skogsindustrin tänkbara. En baksida med att arbeta mot nischade kundsegment är att det kan betyda mer anpassningsjobb för att möta kundkraven i de olika miljöerna. Peltor är ett ledande bolag inom audiosegmentet och är en benchmark för Free2move Peltor en bra benchmark Den största aktören inom audiokommunikation i tuffa miljöer och det bästa jämförelsebolaget är Peltor som ägs av 3M. Peltor är ett svenskt bolag som funnits i över 50 år. Bolaget utvecklar och tillverkar främst hörselskydd, men har även produkter för huvud- och ansiktsskydd. Peltor har fram till för några år sedan fokuserat sin verksamhet på att vara främst inom säkerhet och användarvänlighet, men har de senaste åren även börjat erbjuda inbyggda kommunikationsfunktioner baserade på trådlösa tekniker som Bluetooth. Även om bolaget alltid ansetts vara innovativa har deras huvudsakliga kompetens varit inom mekanisk konstruktion, akustik och analog elektronik. Digital elektronik och i synnerhet digital signalbehandling är kompetensområden som de har begränsade erfarenheter av. Peltor har dock ett starkt varumärke och har under många år haft tillgång till bra resurser och försäljningskanaler genom att de tillhört stora koncerner. Peltor har under många år tillhört Aearo-koncernen som i sin tur ägdes av ett riskkapitalbolag innan 3M förvärvade hela Aearo under Peltors hörselskydd med inbyggd radio och Bluetooth är troligtvis den produkt som motsvarar det Free2move kommer att erbjuda. 11

12 Peltors hörselkåpa med inbyggd Bluetooth Free2move prototyp Bluetooth hörselkåpa Källa: Peltor Källa: Free2move Troligtvis måste lägre priser erbjudas för att kunna etablera sig på marknaden Peltors hörselkåpa har ett butikpris om cirka 3500 kronor, vilket är en betydligt högre prisnivå jämfört med de övriga hörselskydd som finns på marknaden. Denna modell tillhör dock inte en av bolagets mest sålda produkter då deras industriella kunder inte efterfrågar och har behov för Bluetooth funktionalitet i samma utsträckning som privatanvändarna. En annan anledning till varför produkten inte är en storsäljare, enligt vår uppfattning, kan vara det höga priset. Det innebär att Free2move troligtvis måste erbjuda ett lägre pris än Peltor för att lyckas attrahera kunderna. Den största utmaningen är dock att få de industriella kunderna att vilja betala ett högre pris för en funktionalitet som Bluetooth som kanske är trevligt att ha men inte är nödvändigt. Vi tror dock kundernas betalningsvilja är större om produkterna är nischade för att uppfylla deras specifika krav. I det sammanhanget tror vi en hög kompetens inom digital signalbehandling kan vara en nyckel som kan innebära en lättare bearbetning av de unika kundkraven. Hög kompetens inom DSP kan innebära konkurrensfördelar Digital signalbehandling Digital signalbehandling (DSP) kan tillämpas då en effektiv brusreduktion ska uppnås samtidigt som bra omgivningsljud behöver återges. För att ge ett exempel så är jägare en kundgrupp som behöver kunna höra ljud från omgivningen samtidigt som ljudet från ett avfyrande gevär reduceras. En kort teknisk beskrivning av det som sker för att uppnå denna effekt är att ljudnivåer och frekvenser som anses som skadliga för hörseln filtreras bort medan övrigt ljud återges utan påverkan. Detta går att anpassa efter de behov och referensramar kunderna har, beroende på vilket ljud de vill släppa igenom. Så som många konkurrenters produkter ser ut idag så klipps ljudet helt vid en viss ljudnivå, vilket medför att de då inte ens kan höra omgivningsljudet. 12

13 Om Free2move lyckas ta fram produkter med en smidigare ljudreglering jämfört med de produkter som finns på marknaden tror vi bolaget har goda förutsättningar att ta marknadsandelar. Det finns dock en nackdel med DSP som kan bli en utmaning för Free2move att lösa och det är att en optimering av prestandan kan förkorta batteritiden avsevärt i och med att DSP kräver mer ström. Det här är ett problem som vi tror samtliga headsetleverantörer arbetar med då professionella användare av produkterna sannolikt inte vill behöva byta batterier mitt under ett arbetspass. Vår bedömning är att dessa användare prioriterar tillförlitlighet framför prestanda om de måste välja. Enligt uppgifter från Free2move har bolaget 30 procent bättre batteriprestanda jämfört med några av de ledande konkurrenternas produkter och att ett byte av batteri under ett arbetspass inte är nödvändigt. OEM-samarbete krävs för att konkurrera på allvar OEM-avtal är nödvändigt Även om vi anser att Free2move har tekniskt avancerade produkter kan det bli svårt för bolaget att ta sig in bland Peltors befintliga kunder. Peltor har haft kunderna under lång tid, har ett starkt inarbetat varumärke och har betydligt större resurser. Vår uppfattning är att den väg som Free2move måste gå för att på allvar kunna konkurrera med aktörer som Peltor är att ingå ett OEM-avtal med en större känd koncern. Några exempel på sådana som vi tror skulle kunna vara intresserade av Free2moves produkter är John Deere och Caterpillar. Peltor utvecklar och säljer sina produkter endast under eget varumärke och är troligtvis ingen konkurrent på OEMmarknaden inom överskådlig tid. Även svenska Sordin kommer att fokusera på att marknadsföra sitt varumärke och kommer förmodligen inte vara en stor konkurrent på OEM-marknaden. EU-lagstiftning mot buller på arbetsplatser kan innebära tillväxtmöjligheter på sikt EU-direktiv ger tillväxtmöjligheter En drivande faktor som kan innebära bra tillväxtmöjligheter för hela branschen är en ny EU-lagstiftning som trädde i kraft 2006 vad gäller buller på arbetsplatser. Enligt denna lagstiftning måste arbetsgivare tillhandahålla lämpliga hörselskydd vid nivåer över 80 db(a) eftersom dessa kan ge upphov till hörselskador. Det innebär att anställda inom tillverkningsindustrin där bullernivån ofta är hög måste använda hörselkåpor, och då Norden svarar för en betydande andel av användningen av hörselskydd med inbyggd radio inom EU, är vår sammanlagda bild att det finns en stor marknadspotential och tillväxtmöjligheter i resten av norra och centrala Europa eftersom marknadstäckningen fortfarande är låg. Vi delar därför Free2moves uppfattning att audiokommunikation i tuffa miljöer är ett framtidsområde för bolaget där de på sikt kan expandera internationellt och att ett OEM-avtal inom detta område kan innebära ett rejält uppsving för både tillväxt och lönsamhet. 13

14 Marknad Free2move har produkter inom Bluetooth och RFID. Vi tittar närmare på storleken på dessa marknader, och hur den förväntade tillväxten ser ut för respektive teknologi. Bluetooth-marknaden Bluetooth är en världsstandard för trådlös kommunikation och har tagits fram för kommunikation mellan olika enheter, som till exempel ett headset och en mobiltelefon eller ett tangentbord och en dator. Tekniken innebär att kabelbaserade nätverk kan ersättas och möjliggör trådlös ljud- och dataöverföring med god kvalité. Bluetooth-standarden har tre olika klasser som är indelade efter uteffekten och tillhörigheten av klass bestämmer räckvidden som två enheter kan kommunicera inom. Free2move utvecklar endast Bluetooth-moduler inom de två översta klasserna där vissa av bolagets produkter har en räckvidd på uppemot 1,5 kilometer. Bluetooth standard Klass Effekt (mw) Räckvidd (m) , Källa: Bluetooth SIG Bluetoothmarknaden förväntas fortsätta visa bra tillväxt Bluetooth-marknaden förväntas visa god tillväxt de närmaste åren. En rapport från marknadsföretaget IMS Research uppskattar att marknaden för Bluetooth växer med 24 procent 2009 till att omfatta cirka 1,3 miljarder enheter, och estimerar en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om drygt 19 procent i perioden 2007 till Antal Bluetooth enheter E 2010E 2011E 2012E 2013E Antal (miljoner) Tillväxt 54% 23% 24% 22% 17% 15% 16% Källa: IMS Research Den största produkttypen där Bluetooth tillämpas är mobiltelefoner som under 2009 antas svara för en andel om 68 procent. 14

15 Andel av Bluetooth-marknaden E 2010E 2011E 2012E 2013E Mobiltelefoner 66% 67% 68% 67% 64% 62% 59% Headsets 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Bärbara PC 5% 6% 7% 8% 9% 9% 9% Spel 10% 9% 7% 6% 7% 7% 7% Övriga 10% 10% 10% 10% 11% 14% 16% Källa: IMS Research Eftersom mobiltelefoner idag utgör och förväntas svara för en väsentlig andel av Bluetooth-marknaden de kommande åren är den förväntade tillväxten för mobiltelefonmarknaden en viktig indikator på hur Bluetoothmarknaden kommer att utvecklas. Andel mobiltelefoner med Bluetooth Miljoner E 2010E 2011E 2012E 2013E Antal tillverkade mobiltelefoner Tillväxt 7% 10% 10% 7% 6% 6% Mobiltelefoner med Bluetooth Andel 47% 55% 63% 69% 73% 76% 79% Källa: IMS Research Mobiltelefoner med inbyggd Bluetooth växer snabbare, vilket talar för en fortsatt stor efterfrågan på moduler Vi ser i ovan tabell att andel mobiltelefoner som tillämpar Bluetooth enligt IMS Research beräknas uppgå till 63 procent 2009, en andel som förväntas stiga stadigt till 79 procent Även om antal tillverkade mobiltelefoner väntas ske med relativt modesta tillväxttal i perioden 2008 till 2013 med ett snitt om 8 procent per år, så väntas antal mobiltelefoner med inbyggd Bluetooth växa väsentligt snabbare under samma period, med en årlig genomsnittlig tillväxt om 18 procent. Det talar enligt vår mening för en fortsatt stor efterfrågan på Bluetooth-moduler de närmaste åren. Även den förväntade försäljningen av chipset pekar mot bra marknadsförutsättningar En annan indikator på hur den underliggande Bluetooth-marknaden kan utvecklas är den förväntade försäljningen av Bluetooth chipset. Ett chipset kan vara allt från ett enkelt chip till mer avancerade moduler som innehåller flera chip. Eftersom ett chipset används i varje enhet som har Bluetooth inbyggt ger försäljningen av dessa en viktig indikation om det kommande behovet för Bluetooth. Även försäljningen av Bluetooth chipset beräknas enligt IMS Research växa med en årlig genomsnittlig tillväxt om 18 procent, vilket är i linje med den förväntade tillväxten för mobiltelefoner med inbyggd Bluetooth. En god tillväxt på Free2moves underliggande marknad ger enligt vår mening bra förutsättningar för bolaget att fortsätta växa de kommande åren. 15

16 Antal Bluetooth chipset Miljoner E 2010E 2011E 2012E 2013E Antal Bluetooth-enheter Antal Bluetooth chipset Tillväxt 24% 23% 20% 16% 13% 10% Källa: IMS Research Audiomarknaden Stereohörlurar ökar i användning, vilket bidrar till att Bluetoothmarknaden växer Det finns en annan viktig faktor som driver tillväxten på Bluetoothmarknaden. Det är den ökande användningen av stereohörlurar som används inom spel- och musikmarknaden. Även om Free2moves audioprodukter inte kommer att rikta sig primärt mot spel- och musikanvändarna kan de prognoser som visar tillväxten på Bluetoothhörlurar ge en bra indikation på hur audiomarknaden kan förväntas utveckla de närmaste åren. Hörlurar är det tredje största användningsområdet för Bluetooth-tekniken efter mobiltelefoner och spel. Det finns två varianter av hörlurar, mono och stereo, varav den förstnämnda vanligtvis är en öronsnäcka som förs in i örat och används som ett komplement till mobiltelefoner som hands-free. Det som vi anser är vidkommande för Free2moves del är stereo hörlurar eftersom dessa ligger närmast de produkter som bolaget utvecklar inom audiokommunikation. Marknaden för Bluetooth-hörlurar 160 Miljoner enheter Stereo hörlurar Mono hörlurar Källa: IMS Research Mono hörlurar utgör den största delen av hörlursmarknaden och svarar för cirka 88 procent av den totala marknaden. Stereo hörlurar visar dock en mycket starkare tillväxt och vinner större marknadsandelar visade användningen av stereo hörlurar en tillväxt på 109 procent medan mono hörlurar visade en tillväxt på 21 procent. I perioden förväntas stereo hörlurar visa en genomsnittlig årlig tillväxt om 57 procent, enligt IMS Research. Det finns två orsaker till varför stereo vinner marknadsandelar. 16

17 Tekniska framsteg och lägre priser innebär större spridningspotential Det första är tekniska framsteg de senaste åren som medfört avsevärda förbättringar av ljudkvalitén. Vid överföring av stereo ljud via Bluetooth måste data komprimeras. För att ljud ska motsvara CD-kvalité anses det inom industrin att en dataöverföringshastighet på 1,44 Mbps måste säkerställas. Chiptillverkaren CSR har numera börjat inkludera kompressionsteknik i sina produkter som gör att standarden säkerställs. Den andra orsaken är priset som fortfarande ligger på en hög nivå jämfört med mono hörlurar, men är på väg nedåt. Priserna för mono hörlurar har fallit dramatiskt de senaste fem åren vilket lett till priser fullt jämförbara med trådburna hörlurar. Prisskillnaden mellan trådlösa och trådburna stereohörlurar är fortfarande stor men förväntas minska signifikant de närmaste åren, vilket skulle innebära en betydligt större spridningspotential. RFID-marknaden RFID är en teknik för att läsa av och identifiera olika objekt på avstånd med hjälp av små radiosändare och mottagare. Ett RFID-system består av en läsare och ett antal taggar. Det finns två typer av RFID-taggar; passiva och aktiva där den förstnämnda typen bara har ett unikt nummer som de kan sända ut på ett avstånd på upp till 2 meter. Dessa kan liknas vid streckkoder och är ämnade för identifiering. Aktiva taggar har ett litet inbyggt minne och har ett eget batteri. Dessa kan ha en räckvidd på flera hundra meter och används som bland annat stöldskydd. RFID-marknaden växer dramatiskt RFID-marknaden väntas växa dramatiskt åren enligt undersökningsföretaget IDTechEx. Värdet på den totala RFID-marknaden vilket omfattar både system och tjänster beräknas uppgå till 5,6 miljarder USD 2009 och förväntas växa till drygt 28 miljarder USD Det motsvarar en genomsnittlig tillväxt om 18 procent per år fram till IDTechEx estimerar att marknaden för aktiv RFID svarar för 10 procent 2009 och att den andelen ökar till 24 procent 2019, motsvarande ett marknadsvärde om 6,7 miljarder USD. 17

18 RFID-marknaden Värde, miljarder USD CAGR : 18% 0 Källa: IDTechEx (2009), Redeye Research Tidigare har främsta användningsområdet för aktiva RFID varit lokalisering av personer och varor, vilket i fortsättningen kommer vara av betydelse. Användningen har dock breddats på senare år och det område som visar starkast tillväxt är Real Time Locating Systems (RTLS), som används som ett lokaliseringssystem med hög precision. RTSL använder Ultra Wide- Band (UWB), vilket visar att den tekniska komplexiteten inom RFID ökar. Främsta orsaken till den starka tillväxten är lägre kostnad som motsvarar procent av RFID-system av tidigare generationer. Ökande teknisk komplexitetsgrad i kombination med en kraftig prispress kommer sannolikt leda till att de mindre RFID-tillverkarna konkurreras ut. Eftersom Free2move har en hög teknikhöjd inom radiokonstruktion och väl etablerade kontakter och avtal är dock vår uppfattning att den asiatiska verksamheten torde vara intressant att förvärva för en större spelare som vill växa i Sydostasien. Två kategorier av konkurrenter Konkurrenter Free2move har i huvudsak två kategorier av konkurrenter. Den första är de stora komponenttillverkarna som till exempel Samsung, ALPS, Taiyo Yuden och Philips. I nuläget är dock dessa bolag inga direkta konkurrenter till Free2move då dessa främst inriktar sig mot högvolymkunder som tillverkar mobiltelefoner och bärbara datorer. där den svåraste kommer från mindre och nischade aktörer I den andra kategorin finns mindre och mer nischade bolag. Marknaden är konkurrensutsatt och det finns många aktörer. De flesta är europeiska bolag och onoterade. Några av de mest jämförbara konkurrenterna är connectblue (Sverige), Bluegiga Technologies(Finland) och Laird Technologies (Storbritannien). 18

19 Finansiella prognoser Free2move har historiskt sett inte kunnat visa en jämn utveckling av vare sig försäljning eller rörelseresultat, vilket inte är ovanligt för ett mindre teknologibolag. I endast tre av de senaste sju åren har Free2move lyckats visa lönsamhet, vilket är en generell utmaning för ett mindre bolag som genomför omfattande produktionsutveckling samtidigt som bolaget är inne i en expansionsfas. Nettoomsättning och rörelseresultat * 14,0 MSEK 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 70% 60% 50% 40% 30% 0,0-2,0-4,0-6, % 10% 0% Nettoomsättning EBIT Bruttomarginal Källa: Free2move, Redeye Research *rensat för övriga rörelseintäkter och andra extraordinära poster Bruttomarginal högre än 45% är nödvändigt för att visa lönsamhet i rörelsen Free2move har tidigare som mest haft en omsättning som uppgått till drygt 12 MSEK, vilket är alldeles för liten volym för att täcka både produktionsoch utvecklingskostnaderna. Bruttomarginalen har varierat stort mellan 30 och 60 procent de senaste sju åren. De år Free2move redovisat en bruttomarginal som är lägre än 44 procent har bolaget också redovisat en rörelseförlust, vilket har skett under åren 2004, 2006, 2007 och Det visar att det är viktigt för Free2move att hålla bruttomarginalen högre än 45 procent för att nå lönsamhet i rörelsen. Stor prispress på moduler men bättre motståndskraft på kabelersättare Bruttomarginal Bruttomarginalen varierar stort mellan de olika produkter som Free2move utvecklar. Inom produktgruppen Bluetooth som idag är Free2moves största råder en stor prispress på moduler och bruttomarginalen har fallit stort de senaste åren. Under loppet av tre år har bruttomarginalen i det närmaste halverats för denna produktgrupp, vilket är oroväckande. Kabelersättare visar dock bättre marginaler, vilket till viss del håller upp denna produktgrupp. Vi räknar med att produktgruppen Bluetooth har 19

20 bruttomarginaler i intervallet procent beroende på vilken specifik produkt det handlar om. Vi ser dock en risk för att bruttomarginalen för moduler kan fortsätta att pressas de närmaste åren då chiptillverkaren CSR håller uppe sina priser samtidigt som konkurrensen från de kinesiska tillverkarna hårdnar med ytterligare prispress som följd. Om bruttomarginalen understiger 30 procent bedömer vi det som olönsamt för bolaget att fortsätta utveckla och sälja dessa produkter. RFID visar stor variation i bruttomarginal, mellan 20-50% Bruttomarginalen för RFID varierar också beroende på om det är aktiva eller passiva. Passiva RFID är en volymprodukt där det är viktigt att sälja stora mängder eftersom de ger låga marginaler. Vi räknar med att dessa har en bruttomarginal på 20 procent medan de aktiva har 50 procent. Den stora order som Free2move Scientific erhållit från den filippinska vägmyndigheten är av den passiva typen och då en stor leverans sker under 2010 kommer den sannolikt dra ned bruttomarginalen. Även om bruttomarginalen blir temporärt lidande anser vi att det positiva överväger det negativa i den ordern i och med att försäljningsvolymen är så stor. Audio visar högre bruttomarginal, omkring 60% Audio genererar en klart högre bruttomarginal än de övriga produktgrupperna, vilket till stor del beror på att Free2move kan ta bättre betalt för produkterna. Än så länge är volymerna på låga nivåer men om bolaget lyckas i sin målsättning att Audio volymmässigt ska ersätta Bluetooth så finns givetvis en stor potential för lönsamhetsförbättring. Vi räknar med att Audio har en bruttomarginal om 60 procent. Free2move Bruttomarginal 2010 Bruttomarginal Bluetooth 25-60% RFID 20-50% Audio 60% Koncern 30% Källa: Free2move, Redeye Research Koncernens bruttomarginal försämras till 30% pga den stora RFID-ordern Detaljerade estimat Sammantaget räknar vi med att bruttomarginalen som uppgår till 59 procent under 2009 försämras till 30 procent under 2010 på grund av ordern till Filippinerna. Under normala omständigheter skulle det med stor sannolikhet innebära en förlust, men genom att försäljningsvolymen ökar dramatiskt på grund av den filippinska ordern så förutser vi att Free2move för 2010 kommer att visa den bästa vinsten i bolagets historia trots den svaga bruttomarginalen. Detta visar att det är viktigare för bolaget att prioritera på att öka tillväxten snarare än fokusera på lönsamhet i nuläget. I takt med att Free2move når en större omsättning anser vi att det finns goda 20

21 möjligheter för bolaget att visa en förbättrad lönsamhet eftersom ökade produktionsvolymer innebär att skalfördelar kan nås. Free2move - Detaljerade estimat SEKm Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4' Q1'10E Q2'10E Q3'10E Q4'10E 2010E 2011E Försäljning 2,8 3,5 2,2 3,7 12,1 10,3 15,3 17,3 17,3 60,7 26,9 varav Bluetooth 8,4 * 13,2 10,6 varav RFID 0,5 42,0 6,3 varav Audio 1,7 4,5 9,0 varav Övriga rörelseintäkter 1,5 1,0 1,0 EBITDA 1,9 1,0-0,4 0,6 3,9 1,4 3,0 3,3 3,2 11,2 5,5 EBIT 1,5 0,5-1,0 0,2 2,3 1,0 2,6 2,9 2,8 9,4 3,6 PTP 1,4 0,3-1,1 0,1 1,9 0,9 2,5 2,8 2,7 8,9 3,1 VPA, SEK 0,22 0,05-0,18 0,36 0,64 0,13 0,38 0,43 0,41 1,70 0,79 Försäljningstillväxt (y/y) -35% -17% 76% 37% -2% 271% 337% 694% 367% 402% -56% Brutto marginal 68% 65% 38% 58% 59% 30% 31% 29% 29% 30% 49% EBIT marginal 54% 16% -48% 6% 19% 10% 17% 17% 16% 15% 13% VPA tillväxt (y/y) n/a n/a n/a n/a n/a -39% 698% n/a 15% 166% -54% *varav 3,7 MSEK UNCORD Källa: Free2move, Redeye Research Försäljningstillväxt uppgår till 400% för 2010 Vi räknar med att Free2move visar en försäljningstillväxt om drygt 400 procent för 2010 men att den faller tillbaka 56 procent under Vi är dock fullt medvetna om att det kan tecknas flera tilläggsorder under 2010 som gör att våra prognoser för 2011 kan visa sig vara alltför försiktiga satta. För 2009 utnyttjade Free2move en del av bolagets totala förlustavdrag om 10 MSEK, vilket gav en positiv skatteeffekt om drygt 2 MSEK. Vi räknar med att Free2move fortsätter utnyttja förlustavdragen under 2010 och 2011 då bolaget antas redovisa vinster under dessa år och att förlustavdragen bidrar positivt till resultatet med 2 MSEK per år. Tilläggsorder från Filippinerna och Intralot är potentiella triggers Tilläggsorder kan komma Bolaget har bra förutsättningar för att få tilläggsorder från den filippinska vägmyndigheten men då det råder stor osäkerhet när i tiden en sådan order skulle kunna tecknas och omfattningen vid ett positivt utfall väljer vi att avvakta med att räkna med sådana order i våra estimat. Intralot som i februari 2010 lagt en stor order med värde om 6,5 MSEK på kabelersättaren UNCORD till sina bingohallar i Ohio, USA, är också en kund med stor potential. De har sedan tidigare tecknat en order om 2 MSEK utöver den ovan nämnda ordern. Intralot är ett grekiskt spelbolag som är världens näst största leverantör av spelrelaterade produkter och tjänster och är verksamma i fem kontinenter. Den amerikanska ordern ska levereras under det andra kvartalet och det finns stora förhoppningar om att det ska komma ytterligare tilläggsorder under det andra halvåret. Även i det här fallet avvaktar vi med att föra in sådana order i våra prognoser då det råder alltför stor osäkerhet i nuläget. I båda fallen är dock vår bedömning att chansen är stor för att en tilläggsorder av väsentlig storlek ska komma in vilket i så fall skulle innebära ordentliga revideringar av våra estimat. 21

22 Mycket ansträngda nyckeltal Balansräkningen ser ansträngd ut Tittar vi på hur balansräkningen sett ut de två senaste åren har det sett väldigt utmanande ut. Soliditeten under 2008 befann sig under 60 procent och kassalikviditeten uppgick endast till 23 procent. Under 2009 förbättrades båda dessa nyckeltal men kassalikviditeten är fortfarande på en låg nivå då den endast uppgår till 48 procent. Den bör uppgå till minst 100 procent för att det ska kännas komfortabelt. Obefintlig kassa gör att en nyemission kan vara nära Som vi ser det har det stora bekymret under dessa år varit ett alltför stort varulager samtidigt som kassaflödet varit svagt. Kassan närmast obefintlig vid utgången av 2009 vilket vi bedömer måste stärkas. Den tillgängliga likviditeten uppgår till cirka 1,8 MSEK och består av checkkrediter. Vår bedömning är att Free2move balanserar farligt nära ett behov för att ta in nytt kapital under 2010 om bolagets kassasituation inte förbättras avsevärt i närtid. Senaste gången bolaget genomförde en nyemission var 2007 då cirka 6,8 MSEK togs in, och det är troligt att kassan behöver fyllas i samma omfattning för att bolaget ska kunna leverera de order som finns beställda. Free2move Soliditet E Free2move Kassalikviditet E 90% 25,0 80% Snitt E: 60% 20,0 70% 60% 15,0 50% 40% 10,0 30% 20% 5,0 10% 0% 0, E 2011E E 2011E 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Källa: Free2move, Redeye Research Soliditet Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Kassalikviditet Källa: Free2move, Redeye Research Även om vi räknar med att förskottsbetalningar kan räcka finns inget utrymme för förseningar i leverans Vid utvecklingsprojekt betalar kunden cirka en tredjedel av ordervärdet i förskott, därefter erhålls resten vid leverans. Enligt Free2moves bedömning räcker förskottsbetalningen från den filippinska vägmyndigheten och Intralot för att bolaget ska kunna leva upp till sina åtaganden. Vår uppfattning är att det inte finns utrymmen för förseningar av leverans då vi bedömer det som en stor risk för att bolaget i så fall hamnar i omedelbar kassabrist och en nyemission under 2010 kan då inte uteslutas. Det finns en risk för att förvärvet av Free2move Scientific kan äventyras i så fall. men kan förbättras avsevärt under 2010 Vi räknar för tillfället med att bolagets nuvarande kassasituation i kombination med förskottsbetalningar är tillräckliga för att ordern till Intralot ska kunna levereras under det andra kvartalet i år. Vid leverans till Intralot kommer Free2moves kassa att stärkas med drygt 6 MSEK vilket 22

23 Kassalikviditeten kan förbättras avsevärt vid slutet av året kan vara tillräckligt för att hålla bolaget i full sysselsättning fram till slutleverans av RFID-ordern till Filippinerna, som vi räknar med sker vid slutet av året. Detta kan vara ett alltför positivt scenario, men vi är av uppfattningen att det är fullt realistiskt. Om Free2move klarar sina åtaganden enligt den tidsplan som finns och dessa sker utan förseningar ser vi att kassalikviditeten kommer att förbättras avsevärt vid slutet av året. Vid utgången av 2010 kommer kassalikviditeten i så fall uppgå till 270 procent samtidigt som soliditeten uppgår till 70 procent. Ofördelaktiga lånevillkor hos ALMI Lånen måste ses över Om bolagets kassalikviditet stärks enligt det scenario som beskrivs ovan anser vi att det finns utrymme för Free2move att se över de befintliga lånevillkoren. Idag har bolaget ett lån om 3,8 MSEK taget hos ALMI Företagspartner som löper med en rörlig ränta som följer STIBOR + 6,4 procent. Idag uppgår räntan på dessa lån till 6,9 procent. Det här är en situation som förmodligen uppstod när finanskrisen pågick som värst under 2008 och Free2move hamnade i likviditetssvårigheter. Dessa lån förfaller i slutet av november 2014 och kommer av uppenbara skäl ha en mer tyngande effekt på räntenettot fram till dess än vad som kan anses som skäligt givet den nuvarande räntemarknaden. De räntebärande skulderna uppgår till 5,3 MSEK, varför vi anser det nödvändigt för bolaget att se om sina lån. För att ge ett perspektiv på räntekostnaderna så uppgår dessa årligen till ett belopp som motsvarar Free2moves bästa nettoresultat under perioden , det vill säga 0,5 MSEK. 23

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition BOLAGSANALYS 24 mars 2010 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition Cybercom är ett IT-konsultföretag med starkt fokus mot telekom. Bolaget är inne i en internationell expansion

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 709 809 889 Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 709 809 889 Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10% BOLAGSANALYS 6 mars 2012 Sammanfattning Caperio Holding Stark avslutning och höjd utdelning Caperio överträffade våra förväntningar i sin rapport för det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 233

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt

Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument, riktade mot akademin

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako

DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako BOLAGSANALYS 8 september 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Snabbt växande kassako DIBS är verksamma inom internetbaserade betalningslösningar och är marknadsledande i Norden. Bolaget verkar på en strukturellt

Läs mer

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Kan vända till vinst 2014 Intäkterna för Q3 kom in något högre än väntat, 21 vs 20 MSEK men kostnaderna var även de något högre än väntat och

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 oktober 2013 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Ny fas inledd Online Group har en stark marknadsposition inom hosting, molntjänster och onlinemarknadsföring. Gruppen har en hög andel

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Wireless made easy Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Free2move avses Free2move Holding AB (publ) med

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer