HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912"

Transkript

1 HANDBOK MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912

2 Freecom Mobile Drive Secure Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Drive Secure som din extern hårddisk. Freecom Mobile Drive Secure skapar nya normer för datasäkerhet. dina filer skyddas genom en Keycard (i betalkortsstorlek) som öppnar drivenehetn. För att kunna använda Freecom Mobile Drive Secure på ett optimalt sätt vill vi be dig att noggrant läsa igenom denna handbok innan Freecom Mobile Drive Secure tas i bruk. Freecom Technologies GmbH Germany Förpackningens innehåll Kontrollera att förpackningen innehåller följande: Freecom Mobile Drive Secure (extern hårddisk)* Anslutningskabel (USB 2.0) 2 Keycards (i betalkortsstorlek) med RFID-teknologi Brukarhandboken, programvara och säkerhetshandboken har föreinstallerats på hårddisken Snabbinstallationsguide * Om spänningen från USB-porten är otillräcklig, besök för en extra nätadapter för växelström. Behöver Du hjälp? Har du frågor? Om du har frågor kring produktens användning, söker information om andra Freecom produkter eller behöver sakkunnig support, ber vi att du kontakter ditt lands Freecom kundtjänst. Ytterligare informationer finns på Freecom erbjuder gratis obegränsad helpdesk support. Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs av motsvarande företag. Ändamålet med att nämna dem i handboken är att läsaren lättare skall kunna identifiera produkten ifråga. Enheten är konstruerad för användning inom hemmet och på kontoret. Varning! Denna enhet är utrustning enligt EN55022 klass A. Enheten kan ge upphov till radiostörningar vid hemmabruk. I sådana fall kan ägaren vara tvungen att vidta passande och erforderliga åtgärder. Freecom tar inget ansvar för någon sorts skador, förlust av data eller en sådan förlusts konsekvenser (inklusive och utan inskränkningar skador pga. affärsmässig förlust, avbrott i arbetet, förlust av affärsinformation eller andra ekonomiska skador) som uppstår vid användande av denna Freecom-produkt, resp. som uppstår pga. felaktigt användande av denna. Detta gäller även om Freecom informerats om att sådana skador är möjliga. Rätten till ändringar p.g.a. tekniska framsteg förbehålls.

3 Innehåll Handbok Allmän information... sida 4 Säkerhetsanvisningar... sida 5 Freecom Mobile Drive Secure... sida 6 Kapitel 1: Installera maskinvaran... sida 7 Kapitel 2: Installation av drivrutiner... sida 10 Kapitel 3: Installation av programvaran... sida 11 Kapitel 4: Aktivering av filskyddet genom din Keycard med serviceprogrammet "Freecom Hard Drive Keycard Protection"... sida 13 Kapitel 5: Användning av Freecom Turbo USB 2.0 (PC)... sida 25 Kapitel 6: Partitioniering av Freecom Mobile Drive Secure... sida Freecom Technologies

4 Freecom Mobile Drive Secure Allmän information Följande krav på maskin- och programvara måste uppfyllas för att en felfri funktion skall garanteras. Systemkrav Följande komponenter behövs för att kunna använda Freecom Mobile Drive Secure: PC: Intel Pentium III /AMD Duron 900 MHz eller högre 256 MB RAM (Vista: 512 MB RAM) eller mer Ledigt USB 2.0- resp. USB 1.1-gränssnitt* Internetanslutning för att registrera garantin online, och för att ladda ner uppdateringar av programvara Operativsystem: Windows XP, Windows Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5, Mac Book Pro eller Intel Mac 256 MB RAM eller mer Ledigt USB 2.0- resp. USB 1.1-gränssnitt* Internetanslutning för att registrera garantin online, och för att ladda ner uppdateringar av programvara Mac OS X v10.4 eller högre 4 * USB 2.0 är kompatibel med USB 1.1. För att din Freecom Mobile Drive Secure ska fungera optimalt bör din dator ha ett USB 2.0-gränssnitt.

5 Allmän information Säkerhetsanvisningar För att din Freecom Mobile Drive Secure ska fungera felfritt måste följande instruktioner följas. Om de inte följs kan garantin upphöra att gälla, och din Freecom Mobile Drive Secure kan skadas. Avlägsna Freecom Mobile Drive Secure via operativsystemet (med hjälp av alternativet "Koppla från"- eller "Ta bort maskinvara" i Windowsmenyn) innan du drar ur kabeln till datorn eller till strömuttaget. Undvik att tappa Freecom Mobile Drive Secure, och undvik andra plötsliga stötar som kan leda till förlust av data eller skador på enheten. Använd endast Freecom Mobile Drive Secure vid temperaturer mellan 10 och 35 C. Om Freecom Mobile Drive Secure flyttas från en kall till en varm miljö, ta inte enheten i drift förrän den uppnått den nya rumstemperaturen. Annars kan kondensvatten bildas som hindrar dess funktion. Låt ingen vätska komma i kontakt med Freecom Mobile Drive Secure. Om vätska spills och kommer i kontakt med elektroniken i enheten kan detta leda till skador, och till att enheten inte fungerar korrekt. Använd inte Freecom Mobile Drive Secure i en fuktig miljö. Fukt i enheten kan skada elektroniken och leda till att enheten inte fungerar korrekt. Om Freecom Mobile Drive Secure öppnas på ett felaktigt sätt upphävs garantin. Eftersom USB 2.0 är kompatibel med USB 1.1 kan Freecom Mobile Drive Secure anslutas till alla USB-gränssnitt. Notera dock att ett USB 1.1-gränssnitt har betydligt lägre överföringshastighet än USB 2.0. USB-porten på vissa datorer ger inte tillräckligt med spänning för att driva Mobile Drive Secure. I de fall måste en extern nätadapter användas. Av säkerhetsskäl får endast Freecom s nätadapter, reservdelsnr 30003, användas. Använd aldrig andra nätadaptrar! 5

6 Freecom Mobile Drive Secure Freecom Mobile Drive Secure Freecom Mobile Drive Secure är det rätta valet om du letar efter en extern hårddisk med högsta prestation, största möjliga minne och yttersta säkerhet för stora datamängder. Höghastighetsöverföringen av data via USB 2.0-gränssnittet är ideal för lagring av data, säkerhetskopior, arkivering, digital videoredigering, ljuduppspelning och alla andra användningsområden som kräver snabb dataåtkomst. För bekvämlighetens skull har Freecom Mobile Drive Secure redan partitionerats (1 partition) och förformaterats (filsystem FAT32). FAT32-formatet möjliggör en god kompatibilitet för Freecom Mobile Drive Secure med olika sorters datorer. Om du vill formatera Freecom Mobile Drive Secure med ett annat filsystem (t.ex. NTFS), ta hänsyn till möjliga problem som kan uppstå om du senare vill använda Freecom Mobile Drive Secure med en annan dator än den som användes till formateringen. 6

7 Installera maskinvaran Kapitel 1: Installera maskinvaran Kontrollera att Freecom Mobile Drive Secure är avstängd innan kablarna ansluts. 1. Anslut anslutningskabeln (USB) till rätt anslutning på Mobile Drive Secure. 2. Anslut anslutningskabeln (USB) till rätt anslutning på datorn. 1 Eftersom USB.0 är kompatibel med USB 1.1 kan Mobile Drive Secure anslutas till alla USB-gränssnitt. Notera dock att ett USB 1.1-gränssnitt har betydligt lägre överföringshastighet än USB.0. 7

8 Freecom Mobile Drive Secure 1.1 Datasäkerhet genom Keycard (med hjälp av RFID-teknologin) 1 Filerna på Mobile Drive Secure skyddas från obehörig tillgrepp genom en Keycard som öppnar drivenheten. Denna Keycard hålls över en sensor inne i Mobile Drive Secure. När Mobile Drive Secure upptäcker en Keycard, öppnas drivenheten för användning. Teknologin som Keycard och Mobile Drive Secure baseras på heter RFID. Förkortningen står för "Radio Frequency Identification" (radiofrekvensidentifikation). Denna teknologi finns till exempel även i fastigheter där personer som vill få tillgång till byggnaden, vissa våningar eller avdelningar eller ett visst utrymme måste visa upp en Keycard. Din Mobile Drive Secure levereras tillsammans med två Keycards i betalkortsstorlek. Kortet får lätt plats i plånboken så att du alltid kan ha den med dig. Drivenhetens förinställning är "utan skydd". Innan Mobile Drive Secure tas i bruk för första gången skall först de två medföljande Keycards konfigureras för drivenheten. Din Mobile Drive Secure kan maximalt känna igen två Keycards. Vi rekommenderar att efter avslutad konfiguration använda den Keycard märkt med texten "Security Key" (säkerhetskortet) och att förvara den andra Keycard med texten "Master Key" på en säker plats - ifall säkerhetskortet skulle tappas bort. Naturligtvis kan drivenheten även användas utan Keycards. I så fall behöver konfigurationen inte genomföras och hårddisken kan tas i drift direkt när den har packats upp. Observera dock att dina filer då inte skyddas från obehöriga tillgrepp. Istället kan Keycard-skyddet installeras vid en senare tidpunkt. Då måste drivenheten dock formateras om och då förloras alla filer på drivenheten. Se även kapitel 4. Så fungerar Keycard-skyddet: Mobile Drive Secure låst Dra en Keycard över sensorn och öppna därmed din Mobile Drive Secure Mobile Drive Secure öppnad Dra Keycard över sensorn Mobile Drive Secure är spärrad Instruktioner för konfiguration av de båda Keycards med programvaruassistenten "Freecom Hard Drive Keycard Protection" finns i kapitel 4.

9 Installera maskinvaran 1. RFID-sensorn och LED 1. RFID-sensorn 2. LED (grön/röd) 1 3. LED (blå) 1. RFID-sensorn Din Keycard skall hållas framför denna punkt för att drivenheten kan öppnas. 2. LED (grön/röd) LED från: LED röd, snabbt blinkande: LED grön, snabbt blinkande: LED röd, långsamt blinkande (med 1-sek. avstånd): LED röd genomgående: LED grön, genomgående: LED röd, snabbt blinkande: Keycard-skyddet inte konfigurerat ännu Väntar på första identifikation på den första Keycard Väntar på den första identifikationen av den andra Keycard Felidentifikationen fördröjs Hårddisken har spärrats, tillgrepp är inte möjligt Hårddisken har öppnats och är driftklar (för skriv- och läsningsfunktionen) Filer på hårddisken raderas 3. LED (blå) LED blå: LED blå, blinkande: Apparaten har slagits till Data överförs 9

10 Freecom Mobile Drive Secure 1 4. Akustiska signaler Röd LED: Grön LED: Under kortkofigurationen: Ingen Keycard: Efter första Keycard: Efter andra Keycard: Mobile Drive Secure är låst, apparaten ger ett kort pip när den ansluts till din PC/Mac Mobile Drive Secure är olåst, apparaten ger två korta pip när en Keycard förs över sensorn för att låsa upp eller låsa drivenheten LED blinkar röd, apparaten piper fyra gånger när den är redo för den första Keycard LED blinkar grön, apparaten piper kort två gånger när första Keycard accepterades. LEDn är konstant grön, apparaten piper två gånger kort när den andra Keycard accepterades. Kapitel 2: Installation av drivrutiner Med Windows XP / Vista och Mac OS X behövs ingen extra drivrutin för Freecom. Operativsystemet installerar automatiskt drivrutinerna när kabeln ansluts. 10

11 Installation av programvaran Kapitel 3: Installation av programvaran 3.1 Installation av programvaran PC 1. Klicka på "Start PC.exe" i hårddisk:ns huvudkatalog. Startmenyn Freecom öppnas Klicka på "Software Installation" -> "NTI Shadow", "NTI Ripper", "RFID HD Protection" eller annan programvara. Nu startas installationen. Följ instruktionerna på bildskärmen, bekräfta med "Nästa" för att gå vidare i installationen Spara Freecom data Brukarhandböckerna och eventuellt förekommande ytterligare programvara har redan sparats på hårddisken. Vi rekommenderar att spara dessa filer på Din dator ("Egna filer/"freecom"). Så har Du när som helst en säkerhetskopia på filerna tillgänglig i fall disken (av misstag) formateras om eller filerna raderas från disken. Säkerhetskopiering av respektive filerna från den externa hårddisken till Din dator sker väldigt enkel enligt följande: 1. Klicka på knappen "Save Freecom files". 2. Alla medföljande data på Freecom hårddisken sparas under "Egna filer" i mappen "Freecom". 11

12 Freecom Mobile Drive Secure 3.2 Installation av programvaran Mac 1. Klicka på "Start MAC" i hårddisk:ns huvudkatalog. Startmenyn Freecom öppnas Klicka på "Software Installation" -> "Install NTI Shadow" eller "RFID HD Protection". Nu startas installationen. Följ instruktionerna på bildskärmen, bekräfta med "Nästa" för att gå vidare i installationen Spara Freecom data Brukarhandböckerna och eventuellt förekommande ytterligare programvara har redan sparats på hårddisken. Vi rekommenderar att spara dessa filer på Din dator ("Dokument/ "Freecom"). Så har Du när som helst en säkerhetskopia på filerna tillgänglig i fall disken (av misstag) formateras om eller filerna raderas från disken. Säkerhetskopiering av respektive filerna från den externa hårddisken till Din dator sker väldigt enkel enligt följande: 1. Klicka på knappen "Save Freecom files". 2. Alla medföljande data på Freecom hårddisken sparas under "Dokument" i mappen "Freecom". 12

13 Aktivering av filskyddet genom din Keycard med serviceprogramme Kapitel 4: Aktivering av filskyddet genom din Keycard med serviceprogrammet "Freecom Hard Drive Keycard Protection" 4.1 Freecom Hard Drive Keycard Protection (Windows) Din Mobile Drive Secure kann skydds från obehöriga tillgrepp genom att RFIDskyddet aktiveras. Förkortningen RFID står för "Radio Frequency Identification" (radiofrekvensidentifikation), en teknologi som används i de två medföljande Keycards och i självaste drivenheten. Innan din Mobile Drive Secure tas i drift för första gången måste först de båda medföljande Keycards konfigureras med drivenheten. Din Mobile Drive Secure kan känna igen maximalt två Keycards. Vi rekommenderar att efter avslutad konfiguration använda den Keycard märkt med texten "Security Key" (säkerhetskortet) och att förvara den andra Keycard med texten "Master Key" på en säker plats - ifall säkerhetskortet skulle tappas bort. Det är valfritt att använda RFID-skyddet genom dina Keycards eller inte. Om du inte vill använda denna säkerhetsoption kan din Mobile Drive Secure även användas direkt och utan ytterligare konfigurationssteg som vilken annan USB-drivenhet. Men du kan också aktivera Keycard-skyddet vid en senare tidpunkt. Då måste dock hela drivenheten formteras om och därigenom går alla filer på drivenheten förlorade. Förinställningen på din Mobile Drive Secure är "utan Keycard-skydd". 4 OBS: När säkerhetsoptionen inrättas raderas all data på hårddisken. Under setup ges möjligheten att skapa en backup av alla Freecom-filer (handböcker och annan programvara) på din lokala hårddisk. Via den funktionen sparas ENBART Freecom filer! Om personliga filer redan finns på hårddisken kommer dessa inte att kopieras. 13

14 Freecom Mobile Drive Secure Första konfiguration av RFID-skyddet Välj under "Arbetsplats" Freecom Mobile Drive Secure. Klicka sedan på "StartPC.exe". En menybildsärm visas. Välj "Software Installation" och sedan "RFID HD Protection". Se till att ha de båda medföljande Keycards (märkta med texten "Security Key" och "Master Key") till hands; de behövs för den följande Setup. Starta programvaran "Freecom Hard Drive Keycard Protection". 4 Bekräfta att alla filer på hårddisken skall raderas och klicka på "Next" (fortsätt). Bekräfta ännu en gång att hårddisken verkligen skall formateras. Därefter öppnas ett fönster med en förloppsbalk och apparatens LED blinkar röd. 14

15 Aktivering av filskyddet genom din Keycard med serviceprogramme 4 Dra den första Keycard över sensorn; den sitter på drivenehetens framsida (se sida 9). Efter lyckad identifikation blinkar LEDn grön. Dra nu den andra Keycard över sensorn. Vid lyckad identifikation lyser LED n grön. Nu har RFID-skyddet aktiverats. När din Freecom Mobile Drive Secure kopplas in nästa gång måste du identifiera dig med hjälp av ett av Korten för att få tillgång till dina filer. 15

16 Freecom Mobile Drive Secure Användning av din Freecom Mobile Drive Secure med RFID-skydd När dina båda Keycards har konfigurerats, lyser den vänstra LEDn rött varje gång när din Freecom Mobile Drive Secure ansluts till din dator och när den slås till. Det betyder att drivenheten är spärrad och kan inte användas. Drivenheten indikeras i Windows Explorer inte med en drivenhetsbokstav. För att kunna använda drivenheten måste du identifiera dig genom att hålla en av dina Keycards framför drivenhetssensorn. en vänstra LEDn skiftar färg från röd till grön och indikerar då att din Mobile Drive Secure nu har öppnats och är driftklar. Därefter indikeras din Mobile Drive Secure nu även i Windows Explorer med en drivenhetsbokstav. 4 OBS: När RFID-skyddet har aktiverats får du bara tillgång till din Mobile Drive Secure genom att visa en Keycard. Utan en Keycard är det inte längre möjligt att få tillgång till drivenhetsfilerna. När Freecom-serviceprogrammet för installation av RFID-skyddet startas efter en lyckad konfiguration av de båda Keycards kommer du att få tre valmöjligheter: 1. "Safely remove hard drive" (Ta bort hårddisken på ett säkert sätt) Genom den optionen kan hårddisken på ett säkert sätt tas bort ur ditt system. Vi rekommenderar den optionen för att avanmäla drivenheten efter användningen; på så sätt undviks dataförluster. Vi rekommenderar att stänga av din Mobile Drive Secure efter användningen. När drivenheten slås till nästa gång håller du en Keycard framför drivenheten för att kunna använda den. 16

17 Aktivering av filskyddet genom din Keycard med serviceprogramme 2. "Add new keycard" (Lägg till ny Keycard) Om en eller båda Keycard har tappats kan när som helst två nya Keycards konfigureras för användningen med din Mobile Drive Secure. OBS: Då måste konfigurera två Keycards igen. Se till att två Keycards finns till hands för det. Den processen motsvarar exakt den i avsnitt beskrivna hanteringen "Remove keycard protection" (Ta bort Keycard-skyddet) Du kan när som helst fatta beslut om att inte längre använda den valfria Keycard-säkerheten. Välj då denna option för att ta bort Keycard-skyddet. Därefter kan din Mobile Drive Secure användas som alla andra (oskyddade) externa USB-hårddiskar. OBS: När RFID-skyddet tas bort formateras hårddisken om och alla dina filer går förlorade! En säkerhetskopia av dina viktigaste filer måste skapas innan optionen skyddsborttagning används. 17

18 Freecom Mobile Drive Secure Jag har tappat mina Keycards vad kan jag göra? När båda Keycards har tappats, är filerna som ligger på din Freecom Mobile Drive Secure inte tillgängliga längre. För att kunna använda Freecom Mobile Drive Secure igen måste RFID-skyddet tas bort. I så fall formateras dock hela hårddisken om och alla filer raderas. Se alltid till att regelbundet skapa säkerhetskopior av dina viktigaste filer. Starta "Freecom Hard Drive Keycard Protection"-programvaran och bekräfta att alla filer på hårddisken raderas. Klicka på "Next" (fortsätt) och bekräfta ännu en gång att alla filer skall raderas. 4 Nu tas RFID-skyddet bort och hårddisken formateras om. Det kan ta upptill två timmar. Efter genomförd formatering av hårddisken kan apparaten antingen användas utan Keycard-skudd eller enligt avsnitt installera två nya Keycards. Nya Keycards beställs via eller via en Freecom försäljare på orten. Om du behöver hjälp eller har frågor under installation och/eller konfiguration av din Mobile Drive Secure kontaktar du Freecom-Kundtjänsten för ditt land. Närmare information finns på Freecom erbjuder obegränsad kostnadsfri Helpdesk-support. 18

19 Aktivering av filskyddet genom din Keycard med serviceprogramme 4.2 Freecom Hard Drive Keycard Protection (Mac) Din Mobile Drive Secure kann skydds från obehöriga tillgrepp genom att RFIDskyddet aktiveras. Förkortningen RFID står för "Radio Frequency Identification" (radiofrekvensidentifikation), en teknologi som används i de två medföljande Keycards och i självaste drivenheten. Innan din Mobile Drive Secure tas i drift för första gången måste först de båda medföljande Keycards konfigureras med drivenheten. Din Mobile Drive Secure kan känna igen maximalt två Keycards. Vi rekommenderar att efter avslutad konfiguration använda den Keycard märkt med texten "Security Key" (säkerhetskortet) och att förvara den andra Keycard med texten "Master Key" på en säker plats - ifall säkerhetskortet skulle tappas bort. Det är valfritt att använda RFID-skyddet genom dina Keycards eller inte. Om du inte vill använda denna säkerhetsoption kan din Mobile Drive Secure även användas direkt och utan ytterligare konfigurationssteg som vilken annan USB-drivenhet. Men du kan också aktivera Keycard-skyddet vid en senare tidpunkt. Då måste dock hela drivenheten formteras om och därigenom går alla filer på drivenheten förlorade. Förinställningen på din Mobile Drive Secure är "utan Keycard-skydd". 4 OBS: När säkerhetsoptionen inrättas raderas all data på hårddisken. Under setup ges möjligheten att skapa en backup av alla Freecom-filer (handböcker och annan programvara) på din lokala hårddisk. Via den funktionen sparas ENBART Freecom filer! Om personliga filer redan finns på hårddisken kommer dessa inte att kopieras. 19

20 Freecom Mobile Drive Secure Första konfiguration av RFID-skyddet Klicka på "Start MAC" i hårddisk:ns huvudkatalog. En menybildsärm visas. Välj "Software Installation" och sedan "RFID HD Protection". Se till att ha de båda medföljande Keycards (märkta med texten "Security Key" och "Master Key") till hands; de behövs för den följande Setup. 4 Starta programvaran "Freecom RFID". Detta finns under "Program" > "Serviceprogram". 20 Bekräfta att alla filer på hårddisken skall raderas och klicka på "OK".

21 Aktivering av filskyddet genom din Keycard med serviceprogramme Bekräfta ännu en gång att hårddisken verkligen skall formateras. Därefter öppnas ett fönster med en förloppsbalk och apparatens LED blinkar röd. 4 Dra den första Keycard över sensorn; den sitter på drivenehetens framsida (se sida 9). Efter lyckad identifikation blinkar LEDn grön. Dra nu den andra Keycard över sensorn. Vid lyckad identifikation lyser LED n grön. Nu har RFID-skyddet aktiverats. När din Freecom Mobile Drive Secure kopplas in nästa gång måste du identifiera dig med hjälp av ett av Korten för att få tillgång till dina filer. 21

22 Freecom Mobile Drive Secure Användning av din Freecom Mobile Drive Secure med RFID-skydd När dina båda Keycards har konfigurerats, lyser den vänstra LEDn rött varje gång när din Freecom Mobile Drive Secure ansluts till din Mac och när den slås till. Det betyder att drivenheten är spärrad och kan inte användas. Drivenheten visas inte på din Mac- Desktop. För att kunna använda drivenheten måste du identifiera dig genom att hålla en av dina Keycards framför drivenhetssensorn. en vänstra LEDn skiftar färg från röd till grön och indikerar då att din Mobile Drive Secure nu har öppnats och är driftklar. Nu ser du din Mobile Drive Secure på din Mac-Desktop. 4 OBS: När RFID-skyddet har aktiverats får du bara tillgång till din Mobile Drive Secure genom att visa en Keycard. Utan en Keycard är det inte längre möjligt att få tillgång till drivenhetsfilerna. När Freecom-serviceprogrammet för installation av RFID-skyddet startas efter en lyckad konfiguration av de båda Keycards kommer du att få tre valmöjligheter: 1. "Eject hard drive" (Ta bort hårddisken på ett säkert sätt) Genom den optionen kan hårddisken på ett säkert sätt tas bort ur ditt system. Vi rekommenderar den optionen för att avanmäla drivenheten efter användningen; på så sätt undviks dataförluster. Vi rekommenderar att stänga av din Mobile Drive Secure efter användningen. När drivenheten slås till nästa gång håller du en Keycard framför drivenheten för att kunna använda den. 22

23 Aktivering av filskyddet genom din Keycard med serviceprogramme 2. "Add new keycard" (Lägg till ny Keycard) Om en eller båda Keycard har tappats kan när som helst två nya Keycards konfigureras för användningen med din Mobile Drive Secure. OBS: Då måste konfigurera två Keycards igen. Se till att två Keycards finns till hands för det. Den processen motsvarar exakt den i avsnitt beskrivna hanteringen "Remove keycard protection" (Ta bort Keycard-skyddet) Du kan när som helst fatta beslut om att inte längre använda den valfria Keycard-säkerheten. Välj då denna option för att ta bort Keycard-skyddet. Därefter kan din Mobile Drive Secure användas som alla andra (oskyddade) externa USB-hårddiskar. OBS: När RFID-skyddet tas bort formateras hårddisken om och alla dina filer går förlorade! En säkerhetskopia av dina viktigaste filer måste skapas innan optionen skyddsborttagning används. 23

24 Freecom Mobile Drive Secure Jag har tappat mina Keycards vad kan jag göra? När båda Keycards har tappats, är filerna som ligger på din Freecom Mobile Drive Secure inte tillgängliga längre. För att kunna använda Freecom Mobile Drive Secure igen måste RFID-skyddet tas bort. I så fall formateras dock hela hårddisken om och alla filer raderas. Se alltid till att regelbundet skapa säkerhetskopior av dina viktigaste filer. Starta "Freecom RFID"-programvaran och bekräfta att alla filer på hårddisken raderas. Klicka på "OK" och bekräfta ännu en gång att alla filer skall raderas. 4 Nu tas RFID-skyddet bort och hårddisken formateras om. Det kan ta upptill två timmar. Efter genomförd formatering av hårddisken kan apparaten antingen användas utan Keycard-skudd eller enligt avsnitt installera två nya Keycards. Nya Keycards beställs via eller via en Freecom försäljare på orten. Om du behöver hjälp eller har frågor under installation och/eller konfiguration av din Mobile Drive Secure kontaktar du Freecom-Kundtjänsten för ditt land. Närmare information finns på Freecom erbjuder obegränsad kostnadsfri Helpdesk-support. 24

25 Användning av Freecom Turbo USB 2.0 (PC) Kapitel 5: Användning av Freecom Turbo USB 2.0 (PC) Genom installation av Turbo-USB-2.0-drivrutinerna för Din Mobile Drive Secure kan dataöverföringshastigheten ökas betydligt (upptill 40 % snabbare än med Standard- High-Speed-USB). Aktivera Turbo-USB-2.0-drivrutinen 1. Anslut Freecom Mobile Drive Secure till Din dator. 2. Starta "Start.exe" från Din Mobile Drive Secure och öppna "Software Installation" -> "Freecom Turbo USB 2.0" 3. Freecom-Turbo-USB-2.0-assistenten öppnas Markera enhetsraden med en bock genom att klicka med musen på den och klicka på "Konfigurera" för att aktivera Turbo-USB-2.0-drivrutinen för Freecom Mobile Drive Secure. Avaktivera Turbo-USB-2.0-drivrutinen 1. Anslut Freecom Mobile Drive Secure till Din dator. 2. Starta "Start.exe" från Din Mobile Drive Secure och öppna "Software Installation" -> "Freecom Turbo USB 2.0" 3. Freecom-Turbo-USB-2.0-assistenten öppnas. Ta bort bocken till vänster om enhetsraden genom att klicka med musen på den och klicka på "Konfigurera" för att avaktivera Turbo-USB-2.0-drivrutinen för Freecom Mobile Drive Secure. 25

26 Freecom Mobile Drive Secure Kapitel 6: Partitioniering av Freecom Mobile Drive Secure 6.1 Allmän information 6 Freecom Mobile Drive Secure är partitionerad och formaterad så att både högsta möjliga kapacitet och kompatibilitet uppnås. För att säkerställa att datan är tillgänglig på alla datorer valdes FAT 32 som filsystem. Vi rekommenderar att inte ändra denna standardinställning. I vissa fall kan dock ett annat filsystem passa bättre till arbetsförhållandena. I det här kapitlet beskrivs de vanligaste undantagen hos de vanligaste filsystemen och instruktioner ges hur Freecom Mobile Drive Secure kan anpassas efter deras behov. 6.2 Olika filsystems egenskaper Se följande tabell för en översikt: Filsystem som stöds av olika operativsystem Filsystem Operativsystem FAT FAT32 NTFS HFS+ Windows XP / Vista ja ja ja nej Mac OS X ja ja ja (endast läsa) ja En partitions maximala storlek Filsystem Operativsystem FAT FAT32 NTFS HFS+ Windows XP / Vista 4 GB* 32 GB 16 TB - Mac OS X 10.1.x GB - 2 TB Mac OS X 10.2.x GB - 8 TB Mac OS X 10.3.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.4.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.5.x - ( -> 128 GB) - 16 TB 26 * FAT-partitioner med en storlek över 2 GB kan bara hanteras av Windows XP / Vista.

27 Partitioniering av Freecom Mobile Drive Secure Exempel på en partitionering med olika filsystem på en Freecom Mobile Drive Secure Totalstorlek Mobile Drive Secure Filsystem NTFS FAT GB 470 GB 30 GB Observera: Hårddiskar som är formaterade i NTFS-format kan endast läsas i Windows XP / Vista. Exemplet ovan är en bra lösning för den som använder Windows XP / Vista, och som till och från flyttar filer med datorer som använder Macs. Båda partitionerna kan användas för att spara data i Windows XP / Vista, men med Mac måste FAT32-partitionen användas, eftersom operativsystemet inte känner igen NTFSpartitioner. Följ dessa instruktioner för att anpassa Mobile Drive Secure efter dina behov Partitionering av Mobile Drive Secure med Windows XP / Vista Radera en partition från Mobile Drive Secure med Windows XP / Vista 1. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet. 2. Välj "Egenskaper". 3. Välj "Enhetshanteraren". 4. Välj den externa hårddisken och högerklicka på partitionen. 5. Välj "Radera partitionen" och bekräfta med "Ja". Partitionen raderas Skapa en partition på Mobile Drive Secure med Windows XP / Vista Följande steg visar hur du kan skapa partitioner på Freecom Mobile Drive Secure. Efter denna procedur är Mobile Drive Secure klar att användas och visas med enhetsbeteckning i mappen "Den här datorn". 1. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet. 2. Välj "Egenskaper". 3. Välj "Enhetshanteraren". 4. Välj den "Ej tilldelade" hårddisken. Se till att hela hårddisken är "Ej tilldelad". 27

28 Freecom Mobile Drive Secure 6 5. Högerklicka på det "Ej tilldelade" området, och välj alternativet "Ny partition". Guiden för att skapa en ny partition öppnas. Klicka "Nästa". 28

29 Partitioniering av Freecom Mobile Drive Secure 6. Välj "Primär partition" och klicka "Nästa". 7. Nu kan du ställa in partitionens storlek. Klicka "Nästa" om endast en partition ska skapas. Gå vidare till nästa punkt om mer än en partition ska skapas, "Skapa två eller flera partitioner på Freecom Mobile Drive Secure med Windows XP / Vista" Ge din Freecom Mobile Drive Secure en enhetsbeteckning. Generellt kan du ta över förinställningen. Klicka "Nästa". 29

30 Freecom Mobile Drive Secure 9. Välj "Formatera denna partition med följande inställningar". Du kan välja "FAT32" eller "NTFS". Värdet "Enhetens storlek" bör inte ändras från standart-värdet. Välj till slut "Genomför snabbformatering" och klicka på "Nästa" Klicka på "Slutför" för att avsluta partitioneringen av Freecom Mobile Drive Secure. Enheten har nu formaterats och är klar att användas. 30

31 Partitioniering av Freecom Mobile Drive Secure Skapa två eller flera partitioner på Freecom Mobile Drive Secure med Windows XP / Vista 1. Upprepa stegen i det förra avsnittet (Skapa en partition på Freecom Mobile Drive Secure med Windows XP / Vista). 2. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet. 3. Välj "Egenskaper". 4. Välj "Enhetshanteraren". 5. Högerklicka på det "Ej tilldelade" området på Freecom Mobile Drive Secure, och välj alternativet "Ny partition". Guiden för att skapa en ny partition öppnas. Klicka "Nästa". 6. Välj "Utvidgad partition" och klicka "Nästa" Nu kan du ställa in partitionens storlek. Välj valfri storlek och klicka "Nästa". 31

32 Freecom Mobile Drive Secure 8. Välj "Slutför" för att skapa den "Utvidgade partitionen". Det ej tilldelade området omvandlas nu till användbart minne. 6 32

33 Partitioniering av Freecom Mobile Drive Secure 9. Högerklicka på "Ledigt minne" och välj "Nytt logiskt nätverk". Nu öppnas "Guiden för att skapa nya partitioner". Klicka "Nästa" Alternativet "Logiskt nätverk" är redan markerat. Fortsätt med "Nästa". 11. Ange partitionens storlek och klicka "Nästa". 12. Ange en enhetsbeteckning och bekräfta med "Nästa". 13. Välj "Formatera denna partition med följande inställningar". Du kan välja "FAT32" eller "NTFS". Värdet "Enhetens storlek" bör inte ändras från standart-värdet. Välj till slut "Genomför snabbformatering" och klicka på "Nästa". 14. Klicka på "Slutför" för att avsluta partitioneringen av Freecom Mobile Drive Secure. Enheten har nu formaterats och är klar att användas. Observera: Om du väljer filsystemet NTFS kan filerna på Freecom Mobile Drive Secure endast läsas i Mac OS X. Det går inte att skriva data. 33

34 Freecom Mobile Drive Secure 6.4 Partitionera Freecom Mobile Drive Secure (Mac OS X) 1. Öppna "Serviceprogrammet för hårddiskar". Detta finns under "Program" > "Serviceprogram". 2. Klicka på fliken "Partition" (Partitionera). 6 Här kan du göra inställningarna för partitionerna och partitionera hårddisken enligt dessa (t.ex. MacOS Extended). Mer information om användning av serviceprogrammet för hårddiskar finns i hjälpavsnittet: 34

35 GARANTI (endast giltig i Europa/Turkiet) Vi tackar Er för att Ni köpt denna produkt från Freecom och hoppas Ni kommer att få glädje av den. Var snäll och läs snabbinstallationsguiden, bruksanvisningen och övriga elektroniska eller tryckta manualer för att undvika onödiga bekymmer. Om problem skulle uppstå har vi en databas med de vanligaste frågorna (FAQ) på vår Freecom-hemsida (www.freecom.com). Var vänlig och ta en titt på denna sida innan Ni kontaktar vår helpdesk. Er garanti Freecom erbjuder obegränsad teknisk telefon- och websupport för alla sina produkter. Freecom garanterar att produkterna är fria från material- och produktionsfel fr o m inköpsdatumet för den period som listas längst ned på sidan. Om produkterna inom garantitiden uppvisar defekter orsakade av fel i material eller produktion, kommer Freecom att reparera eller ersätta produkten eller dess defekta delar i enlighet med de bestämmelser och villkor som anges nedan utan att begära ersättning för arbete eller delar. Villkor Denna garanti är endast giltig då fakturor eller kvitton (med information om inköpsdatum, produkt och serienummer) i original uppvisas tillsammans med den defekta produkten och ett Freecom RMA-nummer som mottagits från Freecoms hemsida eller Freecom Service Center. Freecom förbehåller sig rätten att neka de kostnadsfria tjänsterna i garantin om en produkts inköpsdatum inte går att bevisa. Denna garanti gäller inte om RMA-numret saknas eller om produktens serienummer har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt. Denna garanti täcker bara hårdvarukomponenterna som levererats tillsammans med produkten. Denna garanti täcker inga av de följande: (a) förbrukningsvaror som följer med produkten, t ex medier eller batterier; (b) skada på eller förlust av programvara, data eller flyttbara lagringsmedier; (c) skador orsakade av bearbetningar, förändringar eller justeringar av produkten som utförts utan att föregås av skriftligt samtycke från Freecom; (d) försök till reparationer av parter som inte godkänts av Freecom och (e) olyckor, blixtnedslag, vattenskador, brand eller andra orsaker utom möjlig kontroll för Freecom. Freecom bär, i samband med alla de tjänster som erbjuds, inget ansvar för skador på eller förlust av program, data eller annan information som lagrats på någon media eller som är del av någon produkt som fått service. Freecom är inte ansvarigt för ekonomiska förluster som orsakas av systemfel. Ta bort alla delar som inte täcks av garantin innan produkten returneras till Freecom. Freecom är inte ansvarigt för förlust av eller skador på dessa delar. Freecom bär inget som helst ansvar för om hårddiskens innehåll skulle ändras, tas bort eller på annat sätt modifieras i samband med reparation av produkten. Reservdelar och utbytesprodukter är antingen nya, i nyskick eller reparerade. Alla utbytta delar eller produkter är Freecoms egendom. För en produkt eller del som reparerats eller ersatts inom den gällande garantitiden utgår garanti för den resterande delen av den ursprungliga garantin. För reparationer eller byte av en produkt eller dess delar utanför garantin gäller 6 (sex) månaders garanti. 2 YEARS WARRANTY

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 901

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 901 HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 901 Freecom ToughDrive Sport Kära kund! Tack för att du valt Freecom ToughDrive Sport som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok

Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok Innehållsförteckning Förord 1. Packa upp din Xtend Addstor hårddisk 1.1 Krav på ditt datorsystem 2. Anslut hårddisken till datorn 2.1 Anslut nätdelen och koppla

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa igenom

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

TrekStor ebook Reader Pyrus Manual

TrekStor ebook Reader Pyrus Manual TrekStor ebook Reader Pyrus Manual 1 1 Lär känna din TrekStor ebook Reader Pyrus... 5 1.1 Kontrollknappar... 5 1.2 Startskärmen på ebook Reader Pyrus... 8 1.3 Huvudmeny för ebook Reader... 10 1.3.1 Bokmärken...

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-12(1) Memory Stick USB Reader/Writer Bruksanvisning MSAC-US40 Svenska Innan denna enhet tas i bruk, var god och läs igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk. Obs! Om statisk

Läs mer

Paragon ExtFS för Mac OS X

Paragon ExtFS för Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com E-mail sales@paragon-software.com Paragon

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord My Book Essential Användarhandbok Externt Skrivbord WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. SYSTEMKRAV: 2. FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER 3. INSTALLATION / REGISTRERING / TEKNISK SUPPORT 4. ANVÄNDA RAZER NAGA 5. SÄKERHET OCH UNDERHÅLL 6. JURIDIK MED RAZER NAGA BLIR DU ÖVERLÄGSET

Läs mer

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.SE.040.01 1 Innehåll Mamut Online Backup... 3 Nyheter i version 4... 4 Introduktion... 5 Kom i gång på 1-2-3... 11 Hur avslutar

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION A6000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer