GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP"

Transkript

1 GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP

2 POKA-YOKE BETYDER FELSÄKRING I takt med att användningen av endoskop blir vanligare, ökar även förekomsten av infektioner som kan kopplas till desinfektionen av endoskop. Det här är ett område där nolltolerans mot korskontaminering måste upprätthållas. På Getinge är vi övertygade om att det bara finns ett sätt att uppnå detta. Tänk SYSTEM, inte PRODUKT. Ställ dig följande fråga: hur kan vi genom våra rutiner se till att saker alltid görs på rätt sätt? Med betoning på alltid? Det japanska begreppet poka-yoke bygger på ett koncept där fel inte ska kunna inträffa. När vi designade vår nya automatiska diskdesinfektor för flexibla endoskop (AER) använde vi poka-yoke-tänkandet. Vi har byggt in det i produkten och i arbetsflödet runt produkten. Vi tillämpade vårt systemtänkande på samma sätt som vi brukar på Getinge ett sätt att arbeta som har gjort oss världsledande inom desinfektion och sterilisation. Låt oss presentera Getinges POKA-YOKE AER ett heltäckande koncept för infektionskontroll i samband med desinfektion av endoskop.

3

4 VAD ÄR DET SOM GÖR POKA-YOKE AER SÅ SPECIELL? Tack vare lockets unika konstruktion kan arbetsflödet gå från smutsigt till rent även om din sterilenhet är liten. Det här är viktigt för att minska riskerna för korskontaminering. Tack vare en fotpedal behöver man inte använda händerna vid i- och urlastning. Detta innebär att man inte behöver röra vid några paneler eller knappar med smutsiga händer. Öppna locket med fotpedalen, låt endoskopets RFID (Radio- Frequency Identification) välja rätt process varefter den startas med fotpedalen. Unik hantering av kemikalier. APERLAN-dunkar med desinfektionsmedel kan bara placeras på ett sätt på rätt sätt. Maskinen punkterar dem och sprutar in innehållet vilket gör att användaren aldrig exponeras för produkten. Optimal spårbarhet är inbyggd. Tack vare användar- och endoskop- RFID-tag:arna lagras information automatiskt och skrivs ut tillsammans med data om processen. Och Getinges egen programvara hjälper till att hantera all data. Processerna är snabba och effektiva för alla flexibla endoskop. Ingen annan endoskopdiskdesinfektor kan köra ett lika omfattande program så snabbt. För att säkerställa maximal infektionskontroll måste man ta hänsyn till hela arbetsflödet. Därför erbjuder vi inte bara en diskdesinfektor för endoskop utan ett komplett desinfektionssystem.

5

6 MODERN INFEKTIONSKONTROLL DET FINNS ALLTID TVÅ SIDOR AV SAKEN SMUTSIG SIDA Modern infektionskontroll grundas på barriärprincipen, dvs. en tydlig separation mellan smutsiga och rena områden. Detta kan dock vara svårt att uppnå inom en liten endoskopienhet. POKA-YOKE med dubbeldörrar är vanligtvis avsedda för större avdelningar med många endoskop och stora utrymmen. Dubbeldörrar en smart lösning POKA-YOKE löser problemet med hjälp av dubbeldörrar som gör det möjligt att lasta i och ur från olika sidor.

7 REN SIDA Manuell förbehandling sker på den smutsiga sidan, kontroll, torkning och förvaring på den rena sidan. På detta sätt behöver aldrig desinfekterade endoskop hanteras inom samma område som de smutsiga. Konstruktionen av Getinge POKA-YOKE skapar en barriär mellan den smutsiga och den rena sidan vilket minskar risken för korskontaminering. På nästa sida ser du ett exempel på hur POKA- YOKE AER fungerar som navet i ett komplett hygiensystem med maximal säkerhet vad gäller hygien även när utrymmet är begränsat.

8 ETT SYSTEMTÄNKANDE GRUNDAT PÅ DINA VARDAGSFÖRHÅLLANDEN Getinges världsledande position när det gäller sterilisation och desinfektion grundar sig på vår breda kunskap om vardagsförhållanden på kliniker och sjukhus. Vi anser att bra produkter inte är tillräckligt. För att säkerställa maximal infektionskontroll måste man ta hänsyn till hela arbetsflödet. Det är därför vi inte bara erbjuder en diskdesinfektor för endoskop utan också ett komplett desinfektionssystem med väl genomtänkta tillbehör som gör arbetet både enkelt och säkert. Manuell rengöring Initial manuell rengöring och försköljning av kanalerna utförs i undersökningsrummet medan endoskopet fortfarande är anslutet. När endoskopet flyttats in i desinfektionsrummet fortsätter den manuella rengöringen. Här behövs diskhoar, rengöringspistoler, automatiska blandare, arbetsbänkar, hylla för borstar, soptunna etc. Automatisk desinfektion Den idealiska placeringen av Getinge POKA-YOKE är fritt från väggen vid en väggmonterad arbetsbänk där funktionen som rumsavdelare erhålls. Det finns dock flera placeringsalternativ som möjliggör hygieniskt arbetsflöde se exempel till höger. Hyllor för endoskopanslutningar och slangar samt ställ för blädderregister är exempel på tillbehör som är praktiska att ha nära endoskopdiskdesinfektorn.

9 Det finns flera sätt att placera POKA-YOKE AER i desinfektionsenheten. Torkning och förvaring När desinfektionsprocessen är avslutad tas endoskopet ut på den rena sidan. Här kan du behöva ha ett förvaringsskåp för sterilgods, en skrivare för processdata, en väggmonterad arbetsbänk för slutlig montering av endoskopet samt ett förvaringsskåp för endoskop. Mer information om tillbehör finns på sidorna

10 LASTA I, STARTA OCH LASTA UR UTAN ATT RÖRA VID MASKINEN Infektionskontroll handlar om att se helheten och, så långt som möjligt, se till att den mänskliga faktorn elimineras. Hur kan man exempelvis undvika situationer där en sjuksköterska rör vid ett handtag, en panel, en startknapp eller en streckkodsläsare efter att ha tagit i ett smutsigt endoskop, vilket lämnar mikroorganismer som väntar på att föras vidare när ett rent endoskop lastas ur? Första delen är grundläggande: en fotpedal Efter den manuella förrengöringen trycker användaren på pedalen för att öppna maskinen. Inga handtag eller knappar behöver vidröras med händerna. Efter desinfektion kan luckan endast öppnas med pedalen på den andra, rena sidan förutom då AER har konfigurerats för att kunna öppnas endast på ena sidan, vilket också är möjligt. Det allra bästa: RFID-identifikation och automatisk start När användaren har placerat endoskopet i AER, identifieras RFID-tag:en automatiskt av maskinens RFID-antenn. Även användaren har en RFID-tag för automatisk användaridentifikation. När fotpedalen trycks ned stängs luckan till POKA-YOKE AER och maskinen väljer automatiskt rätt process för endoskopet, enligt informationen på RFID-tag: en, varpå maskinen startar. Smidigt, enkelt och felsäkert Proceduren har flera fördelar. Först och främst är den enkel och tidsbesparande för användaren. Inga data behöver anges, man lägger bara i endoskopet och trycker på pedalen. För det andra minskar risken för mänskliga misstag. Endast den process som är korrekt för det ilagda endoskopet kan användas. Maskinen kan inte startas eller lastas ur utan att rätt användarinformation har lagrats. För det tredje minskar risken för korskontaminering. Inga knappar behöver vidröras för att öppna eller stänga luckan, välja process, ange användarinformation, starta maskinen eller lasta ur det rena endoskopet. Det kan inte bli enklare eller säkrare. 10

11 11

12 ALLT ÄR DOKUMENTERAT UTAN ATT DU BEHÖVER LYFTA ETT FINGER På en klinik som använder endoskop är det ditt ansvar att se till att viktiga processdata samlas in och lagras. Därför behöver du en utrustning med ett felsäkert dokumentations- och spårbarhetssystem. Under idealiska förhållanden skulle utrustningen samla in data automatiskt och därigenom eliminera riskerna för mänskliga misstag i samband med att ID-information anges. Den skulle också lagra all information automatiskt på ett sätt som gör det enkelt att hitta exakt vad man letar efter. Den skulle hålla reda på absolut allt från processnummer, endoskop, användare, ID för läkare och patienter till larmhistorik och antal processer för varje endoskop. Med ett sådant POKA-YOKE-koncept kan du koppla av och fokusera på vårdkvalitet och lägga mindre tid på tidsödande pappersarbete. RFID-tag:arna säkerställer automatisk datainsamling Både endoskop och användare identifieras automatiskt så att korrekt ID-information alltid samlas in. Kontrollsystemet registrerar processnummer, datum, endoskop-id, processtyp, användar-id samt start- och stopptid för varje process. NIVÅ 1: Poka-Yoke Log sparar all data De finns tre olika spårbarhetsprogram att välja mellan. I NIVÅ 1 ingår Poka-Yoke Log ett program från Getinge för enkel förvaring och hantering av all data på en PC. Alla processparametrar, larm, endoskopnummer och användar-id dokumenteras automatiskt. All information är lätt att söka efter, läsa och skriva ut! En lättanvänd och kompakt skrivare finns också tillgänglig då programvaran Poka-Yoke Log inte kan användas. Den utskrivna remsan innehåller spårbarhetsinformation. 12

13 NIVÅ 2: Patient-ID och enkla beställningsprocedurer NIVÅ 2-programmet lägger också till dokumentation om patient-id, vilket krävs enligt nationell lagstiftning i många delar av världen. Du kan enkelt söka efter datum, process, endoskop, användare, larmnummer och patient- ID direkt på datorskärmen, vilket gör hanteringen enklare. Dessutom stöder spårbarhetsprogrammet direktbeställning av förbrukningsartiklar med beställningsformulär i pdf-format som automatiskt genereras och skickas via fax eller Internet. Du kan glömma lagerinventeringen maskinen tar hand om den åt dig. NIVÅ 3: Utökad spårbarhet och e-service Den högsta nivån som ingår i Poka-Yokes programvara omfattar allt som finns på Nivå 1 och 2 samt ytterligare ett antal funktioner, som t.ex. utökade sökfunktioner för korsreferenser av all data, ID för kirurg/läkare och rapporter om ID för föregående/nästa patient etc. Programmet tillhandahåller uppföljningsrapporter om antal processer, antal processer per endoskop, rapporterade fel etc., och meddelar dig när det dags för underhåll av endoskopet. Den håller också reda på när AER behöver förebyggande underhåll, vilket kan beställas automatiskt och utföras via online-uppkoppling. Kan det bli enklare? Poka-Yoke programvarulösningar NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 Dokumentation av processerna Endoskop, serienr RFID-tag nr Användar-ID Skärmsökning av datum & process Patient-ID Skärmsökning av endoskop, användare, larmnr & patient-id Automatisk beställning av förbrukningartiklar Registrering av patient-id möjlig med skanner Utökade funktioner för korsreferenser ID för kirurg/läkare Rapporterar patient-id Uppföljning av rapporter (processer/endoskop etc) Påminnelser om underhåll av endoskop Påminnelser om automatiskt förebyggande underhåll Programvarulösningar är under utveckling. 13

14 ETT MER OMFATTANDE PROGRAM PÅ KORTARE TID När det gäller desinfektion av endoskop är det bättre att vara på den säkra sidan och vidta extra försiktighetsåtgärder. Det är faktiskt bättre om rengörings-/desinfektionsprocessen ibland överskrider behovet snarare än tvärtom. Det är därför vi tror att du kommer att uppskatta mångsidigheten med POKA-YOKES standardprogram. Det omfattar två rengöringsfaser, kontinuerliga läckagetest, fem flödestester och tre slutsköljningar. Det har utformats för att uppfylla alla bestämmelser, inklusive bestämmelser i länder där kraven har blivit hårdare efter upptäckten av prionsjukdomar. Ingen annan maskin kan genomföra så många faser på så kort tid. BESKRIVNING AV STANDARDPROCESS KONTINUERLIG LÄCKAGETEST INITIALT LÄCKAGETEST FÖRSKÖLJNING RENGÖRING OCH SKÖLJNING NR 1 RENGÖRING OCH SKÖLJNING NR 2 EFTERSKÖLJNING DESINFEKTION SLUTSKÖLJNING KANAL- VENTILERING FLÖDESKONTROLL I ENDOSKOPETS KANALER Initial försköljningsfas Tar bort all kemisk förbehandling och grov kontaminering. Två rengöringsfaser En andra rengöringsfas ger extra säkerhet och fungerar som extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att alla proteiner har avlägsnats. Omfattande sköljningar Varje rengöringsfas följs av en sköljning, och en extra sköljning för att helt avlägsna rengöringsmedlet före desinfektion. Desinfektionsfas Standardprogrammet innebär en kontakttid på 5 minuter vid 37 C. Trefaldiga sköljningar Vid slutsköljningen används 0,1 µm filtrerat vatten för att garantera att endoskopet förblir desinfekterat. Specialprogram för rena endoskop sparar tid En kortare desinfektionsprocess på 15 minuter finns tillgänglig för desinfekterade endoskop som har förvarats för länge för att användas utan förnyad desinfektion. Används i enlighet med lokala bestämmelser. Programmerbart termiskt självdesinfektionsprogram Självdesinfektionsprogrammet använder värmedesinfektion för att minska risken för korskontaminering. Tack vare det förinställda programmet för automatisk start, vet du att POKA-YOKE alltid är klar att använda när du behöver den. 14

15 UNIK SÄKERHETSFUNKTION: CVL-SYSTEMET Fyra roterande munstycken spolar vatten, rengörings- och desinfektionsmedel med högt tryck över endoskopet och kammaren. Varje kanal i endoskopet är individuellt ansluten till en av sex interna anslutningar, i syfte att rengöra och desinfektera endoskopets kanaler. Det här något som ingen annan endoskopdiskdesinfektor kan erbjuda dig. Det kallas CVL (Channel irrigation Verification Library). 1. De första fyra gångerna ett endoskop desinfekteras kontrollerar POKA-YOKE AER automatiskt trycket i varje kanal sex gånger och lagrar värdena. 2. Dessa 24 mätningar innebär att varje individuell kanal i endoskopet har sitt eget referensvärde. 3. Dessutom har utrustningen en databas med alla förinställda värden för minimiflöde som specificeras av endoskoptillverkarna. 4. Under drift jämför POKA-YOKE AER automatiskt flödet i varje kanal på varje endoskop med A) referensvärde för det specifika endoskopet, och B) de värden som angivits av tillverkaren. 5. Om tryckavvikelsen från referensvärdena är signifikant, meddelas det. Du kan ställa in utrustningen så att den endast noterar att avvikelsen tas med i beräkningen när maskinen går igenom rapporterna eller tydligt varnar så att processen kan stoppas. På så sätt vet du att säkerheten kontrolleras kontinuerligt. CVL-systemet varnar dig om en flödesavvikelse har observerats inne i kanalerna, när en endoskopkanal är blockerad eller inte är ansluten. CVL-funktionen är en kvalitetssäkring som ger dig förvissning om att allt fungerar som det ska. Status för processen och återstående tid en lysdiodpanel ger dig all information på ett ögonblick. POKA-YOKE AER har en unik hållare som gör det lättare att placera endoskopet. Tack vare ett större utrymme mellan kammarens botten och endoskopet kan hållaren även se till att desinfektionmedlet kommer i kontakt med alla externa ytor på endoskopet. 15

16 ENKELT ATT ANVÄNDA MED ALLA TYPER AV FLEXIBLA ENDOSKOP Version A Naturligtvis rekommenderar tillverkare av flexibla endoskop ofta sina favorittyper av endoskopdiskdesinfektorer. Vi förstår att de vill se till att funktionen hos just deras produkter inte äventyras av diskdesinfektorer vars prestanda de inte kan kontrollera. Men låt oss säga så här: Vi tillverkar inte endoskop, men Getinge är världsledande inom Infection Control varför vi kan desinfektion och sterilisation, standards och handhavande. Så både du och tillverkaren av dina endoskop kan vara förvissade om att oavsett typ eller fabrikat så har POKA-YOKE AER testats för att vara fullständigt kompatibel och effektiv. Getinges Poka-Yoke-familj 09 Getinge Poka Yoke Family GPY-OLY-F09 Channel Kanalfunktion function Reference Referens # 2 Suction Sugkanal Channel GPY-SU-01 3 Biopsy Biopsikanal channel GPY-B-03 4 Water Vattenkanal channel GPY-WA-02 5 Air channel Luftkanal L Leakage Läckagetest GPY-L-03 Version A O Channel Kanalseparerare separator LFC-S-01 Testad för alla typer av endoskop Getinge POKA-YOKE AER har utvecklats för och genomgått omfattande test med flexibla endoskop av alla typer och fabrikat. Den hanterar endoskop för övre och nedre GI-endoskopi, cystoskopi, hysteroskopi, bronkoskopi och rhino-laryngoskopi. O O 3 3 Flödesriktning Fluid direction Direction du flux Enkelt att ansluta olika typer av endoskop POKA-YOKE AER identifierar endoskopet och visar användarhjälp på displayen. Dessutom har varje slang som ansluts till endoskopets kanaler sin specifika färg för att göra det enkelt att ansluta på rätt sätt. Databas för endoskopanslutningar på webben för POKA-YOKEanvändare POKA-YOKE-användare har tillgång till en specifik kundsida för POKA- YOKE på Där finns information om användning, tekniska data och en lättnavigerad databas för endoskopanslutning. Det ger dig snabb och ständig tillgång till uppdaterad information om anslutningar. Kit för endoskopanslutningar finns tillgängliga för varje endoskopmodell i överskådliga, lättförståeliga bilder. L

17 17

18 ETT SÄKRARE SÄTT ATT HANTERA KEMIKALIER Vår uppfattning är att en maskins prestanda inte bara definieras genom hur bra den gör sitt jobb i största allmänhet utan också genom dess interaktion med användaren. Vi vill göra varje maskin så enkel och användarsäker som möjligt. Det är grundläggande för oss på Getinge. När det gäller POKA-YOKE AER, har vi gjort den extra enkel att använda i vardagsarbetet. Men vi har också förenklat bytet av dunkar med rengöringsoch desinfektionsmedel. Vi har gjort den enklare och mycket säkrare. Vi har gjort det omöjligt att begå misstag och dessutom minimerat risken för exponering för kemikalier. Högeffektiva rengöringsmedel Getinges Poka-Yoke DLC är ett alkaliskt rengöringsmedel med väl dokumenterad effektivitet för avlägsnande av proteiner och biofilm. 3-litersdunkarna räcker till 30 processer vilket ger cirka en veckas drift utan att dunken med rengöringsmedel behöver bytas. APERLAN för bästa desinfektion Desinfektionsmedlet som används är det perättikssyrabaserade medlet APERLAN Poka-Yoke. Det levereras i två separata 4,5-litersdunkar. Innehållet i de två dunkarna blandas inuti maskinen och räcker till cirka processer. APERLAN sprutas in som engångsdos, dvs. den återanvänds inte. Dunkarna med desinfektionsmedlet kan endast placeras på ett sätt på rätt sätt Eftersom de två dunkarna med desinfektionsmedel har olika form, kan de endast placeras på det ställe som är avsett för dem. Inget utrymme för mänskliga misstag. I POKA-YOKE AER finns ett inbyggt förvaringsutrymme för dunkarna med rengörings- och desinfektionsmedel. Den breda dubbelluckan gör det lätt att komma åt dunkarna och byta dem. Dunkarna behöver inte öppnas De båda dunkarna punkteras inuti maskinen. Detta innebär att användaren inte utsätts för några hälsovådliga kemikalier. Användarsäkerheten ökar och det uppstår inga kemikalieångor. Varning för låga nivåer i dunkarna Nivåerna av rengörings- och desinfektionsmedel står under konstant övervakning av kontrollsystemet och kan visas på displayen. Systemet varnar om nivån är låg ingen risk för att medlen tar slut under en process. 18

19 19

20 TILLBEHÖR FÖR FULLT UTRUSTAD DESINFEKTIONSENHET Getinge erbjuder allt du behöver för att säkerställa ett hygieniskt arbetsflöde i ditt desinfektionsrum. Här nedan finns exempel på tillbehör. Gå in på för att få ytterligare information och inredningsförslag för ditt desinfektionsrum. 1. Förbehandlingsenhet För manuell hantering av endoskop före processen. Tillverkad av skonsamt kompositmaterial. 2. Förvaringsvagn för kemikalier För förvaring av 2+2 dunkar med desinfektionsmedel samt 3 dunkar med DLC-rengöringsmedel. Vagnen kan även låsas fast i förbehandlingsenheten för säker förvaring. 3. Avfallsvagn Vagnen placeras lättillgängligt under förbehandlingsenheten och används för allmänt avfall såsom handskar, borstar etc. Öppnas med fotpedal. Väggskenan av kraftig aluminiumprofil används som mångsidig hållare och kan även användas som kabelkanal för att hålla/dölja kablar, sladdar etc. 20

21 Registerhållare Registerhållaren monteras på väggskenan så att anvisningar för olika endoskops anslutningar, lokala anvisningar etc. finns nära till hands. 5. Hållare för anslutningar till endoskopet. Även anslutningshållaren monteras på väggskenan och återför rena anslutningar till den smutsiga sidan för förvaring och återanvändning. 6. Skrivarhållare Skrivarhållaren gör utskrifter lättåtkomliga när processen är avslutad. Monteras på väggskenan. 7. Arbetsbänk på ren sida Arbetsbänken på ren sida fungerar som arbetsyta vid återställande av desinfekterade endoskop. Tillverkad av skonsamt kompositmaterial. 21

22 ENKEL INSTALLATION OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR Getinge POKA-YOKE AER är konstruerad för att kunna installeras och underhållas på ett mycket enkelt sätt. Det går snabbt och lätt att installera och ansluta den till vatten, avlopp och el. Valet av urlastningssätt kan göras i samband med installationen genom att man väljer programvara för urlastning på samma sida eller motstående sida. Inställningarna kan enkelt ändras vid senare tillfälle, om till exempel en ny inredningsmodell gör det möjligt att inrätta ett arbetsflöde som går från smutsigt till rent. Allt utbildningsstöd du kan behöva Vi erbjuder personalutbildning för att se till att utrustningen kan utnyttjas optimalt. För att förebygga driftstopp och minimera riskerna för oönskade avbrott tillhandahåller vi även utbildning för tekniker. Utbildningstillfällena kan förläggas antingen vid din enhet eller vid Getinge Academy. Förebyggande underhåll och valideringsprogram Vi erbjuder också olika serviceavtal för förebyggande underhåll samt validerings- och utbildningsprogram som kan kundanpassas. Installation och driftsättning Validering enligt SS-EN ISO Upprepad prestandakvalificering enligt SS-EN ISO Service- och underhållsavtal 22

23 UPPFYLLER ALLA NORMER OCH STANDARDER O Tillverkad enligt högsta standarder Grundmurad erfarenhet och väletablerad expertkunskap är nödvändiga förutsättningar för tillförlitlig produktion av endoskopdiskdesinfektorer. Getinge POKA-YOKE AER är tillverkad vid vårt Centre of Excellence för desinfektion av endoskop i Toulouse, Frankrike, där automatiska diskdesinfektorer för endoskop har tillverkats sedan Den nya monteringsanläggningen för POKA-YOKE AER har byggts för att fungera enligt effektiva tillverkningsprinciper. Vedertagen, vetenskapligt testad teknik POKA YOKE inkluderar vedertagen, vetenskapligt testad teknik för system för flödet i endoskopets kanaler/larm, reglering och övervakning av processparametrar, effektivitet/kompatibilitet i fråga om kemiska kombinationer och mycket mer. Getinges POKA-YOKE AER uppfyller bland annat följande normer: EG-direktiven om maskinteknik och medicintekniska produkter SS-EN ISO pren ISO HTM2030, C32 (Storbritannien) DGS 138, Guide CTIN 11/2003 (Frankrike). Vetenskapliga effektivitetstest Även dessa test utfördes av laboratoriet Biotech-Germande. Testen omfattade APERLAN Poka-Yoke biocidaktivitet baktericid, fungicid, mycobaktericid, virucid, sporicid enligt EN-standarder för desinfektionsmedel baktericid och sporicid aktivitet hos desinfektionsmedlet enligt pren ISO test av rengöringseffektivitet enligt pren ISO test av effektivitet vid processer för desinfektion av endoskop enligt pren ISO test av effektivitet vid självdesinfektionsprocesser enligt pren ISO (inklusive vattenbehandlingsenhet) Test av endoskopkompatibilitet År 2004 genomförde laboratoriet Biotech-Germande omfattande test av endoskopkompatibilitet där endoskopmaterial och -delar utsattes för högsta möjliga doser av desinfektionsmedel i POKA- YOKE AER utan att uppvisa skador. Endoskopanslutningar Olika anslutningssatser och -metoder för olika fabrikat och modeller av endoskop har listats och testats med framgång.

24 CH ÄR NOGGRANT TESTAD PÅ ALLA SÄTT Vårt Centre of Excellence för desinfektion av endoskop i Toulouse, Frankrike. 24

25 TEKNISKA DATA GETINGE POKA-YOKE AER: = standard O = tillval ALLMÄNNA EGENSKAPER: Antal endoskop 1 Kompatibilitet med alla endoskop enligt EN ISO och pren ISO Blåtonad glasdörr, kan öppnas på båda sidor SPRUTNINGS- & CVL SYSTEM 4 munstycken vridbara 360 graders 6 interna kanalanslutningar, färgkodade CVL-system ANSLUTNINGSKRAV Elanslutning 3-fas Säkring Elförbrukning Vattentillförsel Filter för inkommande vatten 0,1 µm Vattenförbrukning per processfas HEPA-filter för inkommande luft Vikt 00V x10 A A/fas Enligt nationella riktlinjer och krav. Avhärdat vatten <7 DH.,25 liter 150 kg MASKINDESINFEKTION Termisk desinfektionsprocess DESINFEKTIONSPROCESSER FÖR ENDOSKOP Kontinuerlig läckagetest under hela processen Max. antal flödestester under komplett process Arbetstemperatur C Automatisk blandning av desinfektionsmedel inuti maskinen Standardtid för kontakt med desinfektionsmedel min Reglerbar ventilationstid FÖRBRUKNINGSARTIKLAR Desinfektionsmedel Aperlan Poka-Yoke A Desinfektionsmedel Aperlan Poka-Yoke B Rengöringsmedel Getinge Poka-Yoke DLC,5 liter, kartong med 2 dunkar,5 liter, kartong med 2 dunkar liter, kartong med 1 dunk KONTROLL/VALIDERING/SPÅRBARHET PLC-system (Programmable Logic Controller) Skrivare Program för identifikation av endoskop och CVL-identifikation RFID-identifikation av endoskop RFID-identifikation av användare Automatisk dosering av rengöringsmedel Automatisk dosering av desinfektionsmedel Oberoende system för övervakning av processparametrar System för processdokumentation Ethernet, IP-adress för fjärrstyrning MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR RFID-tag:ar för endoskop RFID-tag:ar för användare Maskindesinfektionstag Ao 600 Maskindesinfektionstag Ao 3000 Användarhandbok Servicehandbok under utveckling st st 25

26 U T B IL D N I N G SUPPORT S P Å R B A R H E T UTRUSTNING Getinge erbjuder kompletta lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom områdena hälso- och sjukvård samt industri. Vår kompetens sträcker sig från arkitekturplanering, produktion och godshantering till kompletta system för spårbarhet för sterilgods. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och långsiktig teknisk support. K U N S K A P 1617 SE Göteborgstryckeriet Vi förbehåller oss rättigheten att göra tekniska ändringar och ändringar av konstruktionen. Getinge Sverige AB Box 69, Getinge, Sverige Tel: Fax: GETINGE-KONCERNEN är en ledande global leverantör av utrustning och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom hälsovård och biovetenskap. Utrustning, tjänster och teknik levereras under varumärkena ARJO för patienthygien, patientbehandling och sårvård, GETINGE för kontroll och förebyggande av infektioner inom hälsovård och biovetenskap MAQUET inom kirurgi, hjärt-kärlvård och intensivvård.

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

getinge quadro BordSautoKLaV

getinge quadro BordSautoKLaV getinge quadro BORDSAUTOKLAV 2 Getinge Quadro Bordsautoklav SteriLISerar SÅ MYCKet Mer, tar SÅ MYCKet Mindre PLatS. Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

T-DOC CYCLE LOGGNING AV MASKINDATA DIGITALISERA DIN PROCESSDOKUMENTATION

T-DOC CYCLE LOGGNING AV MASKINDATA DIGITALISERA DIN PROCESSDOKUMENTATION T-DOC CYCLE LOGGNING AV MASKINDATA DIGITALISERA DIN PROCESSDOKUMENTATION 2 T-DOC Cycle DIGITAL DOKUMENTATION ÖVERVAKA DINA PROCESSPARAMETRAR I REALTID Ökande krav på dokumentation av sterilisationsprocesser

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT

T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT 2 T-DOC 1000 SDM FÅ FULLSTÄNDIG KONTROLL UPPNÅ NYA EFFEKTIVITETSNIVÅER PÅ DIN STERILISATIONSAVDELNING Ett

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind MALIBU Det flexibla systemet för assisterade bad with people in mind 2 Malibu GÖR BADETS FÖRDELAR TILLGÄNGLIGA FÖR VÅRDTAGAREN Tid i badet är väl använd tid. Bad tillhör livets goda - det är en trevlig

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb Stora kaffe och tebryggare ComBi Animo ComBiserien Professionell, modern och snabb Varje dag njuter miljontals människor av den utsökta aromen och fylliga smaken hos en kopp nybryggt kaffe och te på olika

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Högtryckstvättar K2 Car

Högtryckstvättar K2 Car Högtryckstvättar K2 Car Smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Car-kitet innefattar tvättborste, skummunstycke samt 5 l rengöringsmedels-koncentrat

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Legionella Pneumophilia

Legionella Pneumophilia Projekt U10 MÅL Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten Rätt material i ledningsystemet Spårbarhet vid Legionella arbetet Kvalitetssäkra provtagningarna Ta bort ansvaret från

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

Er leverantör av medicinteknisk utrustning för desinfektion, försegling, sterilisering samt processkontroll.

Er leverantör av medicinteknisk utrustning för desinfektion, försegling, sterilisering samt processkontroll. Er leverantör av medicinteknisk utrustning för desinfektion, försegling, sterilisering samt processkontroll. Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 GÖTEBORG Tel. 031-49 59 99 Fax 031-45 65 20 www.ad-medical.se info@ad-medical.se

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument.

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicintekniska

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 2 Getinge Academy Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till er! Vår nya katalog

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

HANDBOK Anevac P. Rev 2007-09-21. Medicvent AB, Pendelgatan 3, 904 22 Umeå, Tel 090-127500, www.medicvent.se 1

HANDBOK Anevac P. Rev 2007-09-21. Medicvent AB, Pendelgatan 3, 904 22 Umeå, Tel 090-127500, www.medicvent.se 1 HANDBOK Anevac P Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 Academy Sverige Kursprogram 2015 Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till er! Vår nya katalog har ett nytt utseende

Läs mer

Produkter K7 Premium. Tekniska data

Produkter K7 Premium. Tekniska data Produkter K7 Premium Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade ytor som

Läs mer

FANTASTISK DESIGN OCH FRAMTIDSTEKNIK SAMARBETAR FÖR ATT SKAPA DEN FULLÄNDADE DRICKSVATTEN-AUTOMATEN. www.waterlogic.se

FANTASTISK DESIGN OCH FRAMTIDSTEKNIK SAMARBETAR FÖR ATT SKAPA DEN FULLÄNDADE DRICKSVATTEN-AUTOMATEN. www.waterlogic.se FANTASTISK DESIGN OCH FRAMTIDSTEKNIK SAMARBETAR FÖR ATT SKAPA DEN FULLÄNDADE DRICKSVATTEN-AUTOMATEN. Rening av kallt, okylt och kolsyrat vatten. UV-rening i kranen fungerar som en brandvägg (Firewall)

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Handinstrument Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG CONCERTO DUSCHVAGN Concerto 3 ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG Fler och fler vårdboenden övergår till duschning för vårdtagarnas personliga hygienrutiner. Concerto erbjuder ett säkert och välbeprövat

Läs mer

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går.

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Securitas Hemlarm Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Avtal I samband med leveransen av ditt Securitas Hemlarm fick du

Läs mer

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 Academy Sverige Kursprogram 2015 Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till er! Vår nya katalog har ett nytt utseende

Läs mer

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426

Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426 1 Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426 2 ALLMÄNT Blästerhuvan NCS ger ett effektiv skydd för såväl andningsorgan som de delar av kroppen som måste skyddas för mekaniska påverkan av blästermedlet.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer