GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP"

Transkript

1 GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP

2 POKA-YOKE BETYDER FELSÄKRING I takt med att användningen av endoskop blir vanligare, ökar även förekomsten av infektioner som kan kopplas till desinfektionen av endoskop. Det här är ett område där nolltolerans mot korskontaminering måste upprätthållas. På Getinge är vi övertygade om att det bara finns ett sätt att uppnå detta. Tänk SYSTEM, inte PRODUKT. Ställ dig följande fråga: hur kan vi genom våra rutiner se till att saker alltid görs på rätt sätt? Med betoning på alltid? Det japanska begreppet poka-yoke bygger på ett koncept där fel inte ska kunna inträffa. När vi designade vår nya automatiska diskdesinfektor för flexibla endoskop (AER) använde vi poka-yoke-tänkandet. Vi har byggt in det i produkten och i arbetsflödet runt produkten. Vi tillämpade vårt systemtänkande på samma sätt som vi brukar på Getinge ett sätt att arbeta som har gjort oss världsledande inom desinfektion och sterilisation. Låt oss presentera Getinges POKA-YOKE AER ett heltäckande koncept för infektionskontroll i samband med desinfektion av endoskop.

3

4 VAD ÄR DET SOM GÖR POKA-YOKE AER SÅ SPECIELL? Tack vare lockets unika konstruktion kan arbetsflödet gå från smutsigt till rent även om din sterilenhet är liten. Det här är viktigt för att minska riskerna för korskontaminering. Tack vare en fotpedal behöver man inte använda händerna vid i- och urlastning. Detta innebär att man inte behöver röra vid några paneler eller knappar med smutsiga händer. Öppna locket med fotpedalen, låt endoskopets RFID (Radio- Frequency Identification) välja rätt process varefter den startas med fotpedalen. Unik hantering av kemikalier. APERLAN-dunkar med desinfektionsmedel kan bara placeras på ett sätt på rätt sätt. Maskinen punkterar dem och sprutar in innehållet vilket gör att användaren aldrig exponeras för produkten. Optimal spårbarhet är inbyggd. Tack vare användar- och endoskop- RFID-tag:arna lagras information automatiskt och skrivs ut tillsammans med data om processen. Och Getinges egen programvara hjälper till att hantera all data. Processerna är snabba och effektiva för alla flexibla endoskop. Ingen annan endoskopdiskdesinfektor kan köra ett lika omfattande program så snabbt. För att säkerställa maximal infektionskontroll måste man ta hänsyn till hela arbetsflödet. Därför erbjuder vi inte bara en diskdesinfektor för endoskop utan ett komplett desinfektionssystem.

5

6 MODERN INFEKTIONSKONTROLL DET FINNS ALLTID TVÅ SIDOR AV SAKEN SMUTSIG SIDA Modern infektionskontroll grundas på barriärprincipen, dvs. en tydlig separation mellan smutsiga och rena områden. Detta kan dock vara svårt att uppnå inom en liten endoskopienhet. POKA-YOKE med dubbeldörrar är vanligtvis avsedda för större avdelningar med många endoskop och stora utrymmen. Dubbeldörrar en smart lösning POKA-YOKE löser problemet med hjälp av dubbeldörrar som gör det möjligt att lasta i och ur från olika sidor.

7 REN SIDA Manuell förbehandling sker på den smutsiga sidan, kontroll, torkning och förvaring på den rena sidan. På detta sätt behöver aldrig desinfekterade endoskop hanteras inom samma område som de smutsiga. Konstruktionen av Getinge POKA-YOKE skapar en barriär mellan den smutsiga och den rena sidan vilket minskar risken för korskontaminering. På nästa sida ser du ett exempel på hur POKA- YOKE AER fungerar som navet i ett komplett hygiensystem med maximal säkerhet vad gäller hygien även när utrymmet är begränsat.

8 ETT SYSTEMTÄNKANDE GRUNDAT PÅ DINA VARDAGSFÖRHÅLLANDEN Getinges världsledande position när det gäller sterilisation och desinfektion grundar sig på vår breda kunskap om vardagsförhållanden på kliniker och sjukhus. Vi anser att bra produkter inte är tillräckligt. För att säkerställa maximal infektionskontroll måste man ta hänsyn till hela arbetsflödet. Det är därför vi inte bara erbjuder en diskdesinfektor för endoskop utan också ett komplett desinfektionssystem med väl genomtänkta tillbehör som gör arbetet både enkelt och säkert. Manuell rengöring Initial manuell rengöring och försköljning av kanalerna utförs i undersökningsrummet medan endoskopet fortfarande är anslutet. När endoskopet flyttats in i desinfektionsrummet fortsätter den manuella rengöringen. Här behövs diskhoar, rengöringspistoler, automatiska blandare, arbetsbänkar, hylla för borstar, soptunna etc. Automatisk desinfektion Den idealiska placeringen av Getinge POKA-YOKE är fritt från väggen vid en väggmonterad arbetsbänk där funktionen som rumsavdelare erhålls. Det finns dock flera placeringsalternativ som möjliggör hygieniskt arbetsflöde se exempel till höger. Hyllor för endoskopanslutningar och slangar samt ställ för blädderregister är exempel på tillbehör som är praktiska att ha nära endoskopdiskdesinfektorn.

9 Det finns flera sätt att placera POKA-YOKE AER i desinfektionsenheten. Torkning och förvaring När desinfektionsprocessen är avslutad tas endoskopet ut på den rena sidan. Här kan du behöva ha ett förvaringsskåp för sterilgods, en skrivare för processdata, en väggmonterad arbetsbänk för slutlig montering av endoskopet samt ett förvaringsskåp för endoskop. Mer information om tillbehör finns på sidorna

10 LASTA I, STARTA OCH LASTA UR UTAN ATT RÖRA VID MASKINEN Infektionskontroll handlar om att se helheten och, så långt som möjligt, se till att den mänskliga faktorn elimineras. Hur kan man exempelvis undvika situationer där en sjuksköterska rör vid ett handtag, en panel, en startknapp eller en streckkodsläsare efter att ha tagit i ett smutsigt endoskop, vilket lämnar mikroorganismer som väntar på att föras vidare när ett rent endoskop lastas ur? Första delen är grundläggande: en fotpedal Efter den manuella förrengöringen trycker användaren på pedalen för att öppna maskinen. Inga handtag eller knappar behöver vidröras med händerna. Efter desinfektion kan luckan endast öppnas med pedalen på den andra, rena sidan förutom då AER har konfigurerats för att kunna öppnas endast på ena sidan, vilket också är möjligt. Det allra bästa: RFID-identifikation och automatisk start När användaren har placerat endoskopet i AER, identifieras RFID-tag:en automatiskt av maskinens RFID-antenn. Även användaren har en RFID-tag för automatisk användaridentifikation. När fotpedalen trycks ned stängs luckan till POKA-YOKE AER och maskinen väljer automatiskt rätt process för endoskopet, enligt informationen på RFID-tag: en, varpå maskinen startar. Smidigt, enkelt och felsäkert Proceduren har flera fördelar. Först och främst är den enkel och tidsbesparande för användaren. Inga data behöver anges, man lägger bara i endoskopet och trycker på pedalen. För det andra minskar risken för mänskliga misstag. Endast den process som är korrekt för det ilagda endoskopet kan användas. Maskinen kan inte startas eller lastas ur utan att rätt användarinformation har lagrats. För det tredje minskar risken för korskontaminering. Inga knappar behöver vidröras för att öppna eller stänga luckan, välja process, ange användarinformation, starta maskinen eller lasta ur det rena endoskopet. Det kan inte bli enklare eller säkrare. 10

11 11

12 ALLT ÄR DOKUMENTERAT UTAN ATT DU BEHÖVER LYFTA ETT FINGER På en klinik som använder endoskop är det ditt ansvar att se till att viktiga processdata samlas in och lagras. Därför behöver du en utrustning med ett felsäkert dokumentations- och spårbarhetssystem. Under idealiska förhållanden skulle utrustningen samla in data automatiskt och därigenom eliminera riskerna för mänskliga misstag i samband med att ID-information anges. Den skulle också lagra all information automatiskt på ett sätt som gör det enkelt att hitta exakt vad man letar efter. Den skulle hålla reda på absolut allt från processnummer, endoskop, användare, ID för läkare och patienter till larmhistorik och antal processer för varje endoskop. Med ett sådant POKA-YOKE-koncept kan du koppla av och fokusera på vårdkvalitet och lägga mindre tid på tidsödande pappersarbete. RFID-tag:arna säkerställer automatisk datainsamling Både endoskop och användare identifieras automatiskt så att korrekt ID-information alltid samlas in. Kontrollsystemet registrerar processnummer, datum, endoskop-id, processtyp, användar-id samt start- och stopptid för varje process. NIVÅ 1: Poka-Yoke Log sparar all data De finns tre olika spårbarhetsprogram att välja mellan. I NIVÅ 1 ingår Poka-Yoke Log ett program från Getinge för enkel förvaring och hantering av all data på en PC. Alla processparametrar, larm, endoskopnummer och användar-id dokumenteras automatiskt. All information är lätt att söka efter, läsa och skriva ut! En lättanvänd och kompakt skrivare finns också tillgänglig då programvaran Poka-Yoke Log inte kan användas. Den utskrivna remsan innehåller spårbarhetsinformation. 12

13 NIVÅ 2: Patient-ID och enkla beställningsprocedurer NIVÅ 2-programmet lägger också till dokumentation om patient-id, vilket krävs enligt nationell lagstiftning i många delar av världen. Du kan enkelt söka efter datum, process, endoskop, användare, larmnummer och patient- ID direkt på datorskärmen, vilket gör hanteringen enklare. Dessutom stöder spårbarhetsprogrammet direktbeställning av förbrukningsartiklar med beställningsformulär i pdf-format som automatiskt genereras och skickas via fax eller Internet. Du kan glömma lagerinventeringen maskinen tar hand om den åt dig. NIVÅ 3: Utökad spårbarhet och e-service Den högsta nivån som ingår i Poka-Yokes programvara omfattar allt som finns på Nivå 1 och 2 samt ytterligare ett antal funktioner, som t.ex. utökade sökfunktioner för korsreferenser av all data, ID för kirurg/läkare och rapporter om ID för föregående/nästa patient etc. Programmet tillhandahåller uppföljningsrapporter om antal processer, antal processer per endoskop, rapporterade fel etc., och meddelar dig när det dags för underhåll av endoskopet. Den håller också reda på när AER behöver förebyggande underhåll, vilket kan beställas automatiskt och utföras via online-uppkoppling. Kan det bli enklare? Poka-Yoke programvarulösningar NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 Dokumentation av processerna Endoskop, serienr RFID-tag nr Användar-ID Skärmsökning av datum & process Patient-ID Skärmsökning av endoskop, användare, larmnr & patient-id Automatisk beställning av förbrukningartiklar Registrering av patient-id möjlig med skanner Utökade funktioner för korsreferenser ID för kirurg/läkare Rapporterar patient-id Uppföljning av rapporter (processer/endoskop etc) Påminnelser om underhåll av endoskop Påminnelser om automatiskt förebyggande underhåll Programvarulösningar är under utveckling. 13

14 ETT MER OMFATTANDE PROGRAM PÅ KORTARE TID När det gäller desinfektion av endoskop är det bättre att vara på den säkra sidan och vidta extra försiktighetsåtgärder. Det är faktiskt bättre om rengörings-/desinfektionsprocessen ibland överskrider behovet snarare än tvärtom. Det är därför vi tror att du kommer att uppskatta mångsidigheten med POKA-YOKES standardprogram. Det omfattar två rengöringsfaser, kontinuerliga läckagetest, fem flödestester och tre slutsköljningar. Det har utformats för att uppfylla alla bestämmelser, inklusive bestämmelser i länder där kraven har blivit hårdare efter upptäckten av prionsjukdomar. Ingen annan maskin kan genomföra så många faser på så kort tid. BESKRIVNING AV STANDARDPROCESS KONTINUERLIG LÄCKAGETEST INITIALT LÄCKAGETEST FÖRSKÖLJNING RENGÖRING OCH SKÖLJNING NR 1 RENGÖRING OCH SKÖLJNING NR 2 EFTERSKÖLJNING DESINFEKTION SLUTSKÖLJNING KANAL- VENTILERING FLÖDESKONTROLL I ENDOSKOPETS KANALER Initial försköljningsfas Tar bort all kemisk förbehandling och grov kontaminering. Två rengöringsfaser En andra rengöringsfas ger extra säkerhet och fungerar som extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att alla proteiner har avlägsnats. Omfattande sköljningar Varje rengöringsfas följs av en sköljning, och en extra sköljning för att helt avlägsna rengöringsmedlet före desinfektion. Desinfektionsfas Standardprogrammet innebär en kontakttid på 5 minuter vid 37 C. Trefaldiga sköljningar Vid slutsköljningen används 0,1 µm filtrerat vatten för att garantera att endoskopet förblir desinfekterat. Specialprogram för rena endoskop sparar tid En kortare desinfektionsprocess på 15 minuter finns tillgänglig för desinfekterade endoskop som har förvarats för länge för att användas utan förnyad desinfektion. Används i enlighet med lokala bestämmelser. Programmerbart termiskt självdesinfektionsprogram Självdesinfektionsprogrammet använder värmedesinfektion för att minska risken för korskontaminering. Tack vare det förinställda programmet för automatisk start, vet du att POKA-YOKE alltid är klar att använda när du behöver den. 14

15 UNIK SÄKERHETSFUNKTION: CVL-SYSTEMET Fyra roterande munstycken spolar vatten, rengörings- och desinfektionsmedel med högt tryck över endoskopet och kammaren. Varje kanal i endoskopet är individuellt ansluten till en av sex interna anslutningar, i syfte att rengöra och desinfektera endoskopets kanaler. Det här något som ingen annan endoskopdiskdesinfektor kan erbjuda dig. Det kallas CVL (Channel irrigation Verification Library). 1. De första fyra gångerna ett endoskop desinfekteras kontrollerar POKA-YOKE AER automatiskt trycket i varje kanal sex gånger och lagrar värdena. 2. Dessa 24 mätningar innebär att varje individuell kanal i endoskopet har sitt eget referensvärde. 3. Dessutom har utrustningen en databas med alla förinställda värden för minimiflöde som specificeras av endoskoptillverkarna. 4. Under drift jämför POKA-YOKE AER automatiskt flödet i varje kanal på varje endoskop med A) referensvärde för det specifika endoskopet, och B) de värden som angivits av tillverkaren. 5. Om tryckavvikelsen från referensvärdena är signifikant, meddelas det. Du kan ställa in utrustningen så att den endast noterar att avvikelsen tas med i beräkningen när maskinen går igenom rapporterna eller tydligt varnar så att processen kan stoppas. På så sätt vet du att säkerheten kontrolleras kontinuerligt. CVL-systemet varnar dig om en flödesavvikelse har observerats inne i kanalerna, när en endoskopkanal är blockerad eller inte är ansluten. CVL-funktionen är en kvalitetssäkring som ger dig förvissning om att allt fungerar som det ska. Status för processen och återstående tid en lysdiodpanel ger dig all information på ett ögonblick. POKA-YOKE AER har en unik hållare som gör det lättare att placera endoskopet. Tack vare ett större utrymme mellan kammarens botten och endoskopet kan hållaren även se till att desinfektionmedlet kommer i kontakt med alla externa ytor på endoskopet. 15

16 ENKELT ATT ANVÄNDA MED ALLA TYPER AV FLEXIBLA ENDOSKOP Version A Naturligtvis rekommenderar tillverkare av flexibla endoskop ofta sina favorittyper av endoskopdiskdesinfektorer. Vi förstår att de vill se till att funktionen hos just deras produkter inte äventyras av diskdesinfektorer vars prestanda de inte kan kontrollera. Men låt oss säga så här: Vi tillverkar inte endoskop, men Getinge är världsledande inom Infection Control varför vi kan desinfektion och sterilisation, standards och handhavande. Så både du och tillverkaren av dina endoskop kan vara förvissade om att oavsett typ eller fabrikat så har POKA-YOKE AER testats för att vara fullständigt kompatibel och effektiv. Getinges Poka-Yoke-familj 09 Getinge Poka Yoke Family GPY-OLY-F09 Channel Kanalfunktion function Reference Referens # 2 Suction Sugkanal Channel GPY-SU-01 3 Biopsy Biopsikanal channel GPY-B-03 4 Water Vattenkanal channel GPY-WA-02 5 Air channel Luftkanal L Leakage Läckagetest GPY-L-03 Version A O Channel Kanalseparerare separator LFC-S-01 Testad för alla typer av endoskop Getinge POKA-YOKE AER har utvecklats för och genomgått omfattande test med flexibla endoskop av alla typer och fabrikat. Den hanterar endoskop för övre och nedre GI-endoskopi, cystoskopi, hysteroskopi, bronkoskopi och rhino-laryngoskopi. O O 3 3 Flödesriktning Fluid direction Direction du flux Enkelt att ansluta olika typer av endoskop POKA-YOKE AER identifierar endoskopet och visar användarhjälp på displayen. Dessutom har varje slang som ansluts till endoskopets kanaler sin specifika färg för att göra det enkelt att ansluta på rätt sätt. Databas för endoskopanslutningar på webben för POKA-YOKEanvändare POKA-YOKE-användare har tillgång till en specifik kundsida för POKA- YOKE på Där finns information om användning, tekniska data och en lättnavigerad databas för endoskopanslutning. Det ger dig snabb och ständig tillgång till uppdaterad information om anslutningar. Kit för endoskopanslutningar finns tillgängliga för varje endoskopmodell i överskådliga, lättförståeliga bilder. L

17 17

18 ETT SÄKRARE SÄTT ATT HANTERA KEMIKALIER Vår uppfattning är att en maskins prestanda inte bara definieras genom hur bra den gör sitt jobb i största allmänhet utan också genom dess interaktion med användaren. Vi vill göra varje maskin så enkel och användarsäker som möjligt. Det är grundläggande för oss på Getinge. När det gäller POKA-YOKE AER, har vi gjort den extra enkel att använda i vardagsarbetet. Men vi har också förenklat bytet av dunkar med rengöringsoch desinfektionsmedel. Vi har gjort den enklare och mycket säkrare. Vi har gjort det omöjligt att begå misstag och dessutom minimerat risken för exponering för kemikalier. Högeffektiva rengöringsmedel Getinges Poka-Yoke DLC är ett alkaliskt rengöringsmedel med väl dokumenterad effektivitet för avlägsnande av proteiner och biofilm. 3-litersdunkarna räcker till 30 processer vilket ger cirka en veckas drift utan att dunken med rengöringsmedel behöver bytas. APERLAN för bästa desinfektion Desinfektionsmedlet som används är det perättikssyrabaserade medlet APERLAN Poka-Yoke. Det levereras i två separata 4,5-litersdunkar. Innehållet i de två dunkarna blandas inuti maskinen och räcker till cirka processer. APERLAN sprutas in som engångsdos, dvs. den återanvänds inte. Dunkarna med desinfektionsmedlet kan endast placeras på ett sätt på rätt sätt Eftersom de två dunkarna med desinfektionsmedel har olika form, kan de endast placeras på det ställe som är avsett för dem. Inget utrymme för mänskliga misstag. I POKA-YOKE AER finns ett inbyggt förvaringsutrymme för dunkarna med rengörings- och desinfektionsmedel. Den breda dubbelluckan gör det lätt att komma åt dunkarna och byta dem. Dunkarna behöver inte öppnas De båda dunkarna punkteras inuti maskinen. Detta innebär att användaren inte utsätts för några hälsovådliga kemikalier. Användarsäkerheten ökar och det uppstår inga kemikalieångor. Varning för låga nivåer i dunkarna Nivåerna av rengörings- och desinfektionsmedel står under konstant övervakning av kontrollsystemet och kan visas på displayen. Systemet varnar om nivån är låg ingen risk för att medlen tar slut under en process. 18

19 19

20 TILLBEHÖR FÖR FULLT UTRUSTAD DESINFEKTIONSENHET Getinge erbjuder allt du behöver för att säkerställa ett hygieniskt arbetsflöde i ditt desinfektionsrum. Här nedan finns exempel på tillbehör. Gå in på för att få ytterligare information och inredningsförslag för ditt desinfektionsrum. 1. Förbehandlingsenhet För manuell hantering av endoskop före processen. Tillverkad av skonsamt kompositmaterial. 2. Förvaringsvagn för kemikalier För förvaring av 2+2 dunkar med desinfektionsmedel samt 3 dunkar med DLC-rengöringsmedel. Vagnen kan även låsas fast i förbehandlingsenheten för säker förvaring. 3. Avfallsvagn Vagnen placeras lättillgängligt under förbehandlingsenheten och används för allmänt avfall såsom handskar, borstar etc. Öppnas med fotpedal. Väggskenan av kraftig aluminiumprofil används som mångsidig hållare och kan även användas som kabelkanal för att hålla/dölja kablar, sladdar etc. 20

21 Registerhållare Registerhållaren monteras på väggskenan så att anvisningar för olika endoskops anslutningar, lokala anvisningar etc. finns nära till hands. 5. Hållare för anslutningar till endoskopet. Även anslutningshållaren monteras på väggskenan och återför rena anslutningar till den smutsiga sidan för förvaring och återanvändning. 6. Skrivarhållare Skrivarhållaren gör utskrifter lättåtkomliga när processen är avslutad. Monteras på väggskenan. 7. Arbetsbänk på ren sida Arbetsbänken på ren sida fungerar som arbetsyta vid återställande av desinfekterade endoskop. Tillverkad av skonsamt kompositmaterial. 21

22 ENKEL INSTALLATION OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR Getinge POKA-YOKE AER är konstruerad för att kunna installeras och underhållas på ett mycket enkelt sätt. Det går snabbt och lätt att installera och ansluta den till vatten, avlopp och el. Valet av urlastningssätt kan göras i samband med installationen genom att man väljer programvara för urlastning på samma sida eller motstående sida. Inställningarna kan enkelt ändras vid senare tillfälle, om till exempel en ny inredningsmodell gör det möjligt att inrätta ett arbetsflöde som går från smutsigt till rent. Allt utbildningsstöd du kan behöva Vi erbjuder personalutbildning för att se till att utrustningen kan utnyttjas optimalt. För att förebygga driftstopp och minimera riskerna för oönskade avbrott tillhandahåller vi även utbildning för tekniker. Utbildningstillfällena kan förläggas antingen vid din enhet eller vid Getinge Academy. Förebyggande underhåll och valideringsprogram Vi erbjuder också olika serviceavtal för förebyggande underhåll samt validerings- och utbildningsprogram som kan kundanpassas. Installation och driftsättning Validering enligt SS-EN ISO Upprepad prestandakvalificering enligt SS-EN ISO Service- och underhållsavtal 22

23 UPPFYLLER ALLA NORMER OCH STANDARDER O Tillverkad enligt högsta standarder Grundmurad erfarenhet och väletablerad expertkunskap är nödvändiga förutsättningar för tillförlitlig produktion av endoskopdiskdesinfektorer. Getinge POKA-YOKE AER är tillverkad vid vårt Centre of Excellence för desinfektion av endoskop i Toulouse, Frankrike, där automatiska diskdesinfektorer för endoskop har tillverkats sedan Den nya monteringsanläggningen för POKA-YOKE AER har byggts för att fungera enligt effektiva tillverkningsprinciper. Vedertagen, vetenskapligt testad teknik POKA YOKE inkluderar vedertagen, vetenskapligt testad teknik för system för flödet i endoskopets kanaler/larm, reglering och övervakning av processparametrar, effektivitet/kompatibilitet i fråga om kemiska kombinationer och mycket mer. Getinges POKA-YOKE AER uppfyller bland annat följande normer: EG-direktiven om maskinteknik och medicintekniska produkter SS-EN ISO pren ISO HTM2030, C32 (Storbritannien) DGS 138, Guide CTIN 11/2003 (Frankrike). Vetenskapliga effektivitetstest Även dessa test utfördes av laboratoriet Biotech-Germande. Testen omfattade APERLAN Poka-Yoke biocidaktivitet baktericid, fungicid, mycobaktericid, virucid, sporicid enligt EN-standarder för desinfektionsmedel baktericid och sporicid aktivitet hos desinfektionsmedlet enligt pren ISO test av rengöringseffektivitet enligt pren ISO test av effektivitet vid processer för desinfektion av endoskop enligt pren ISO test av effektivitet vid självdesinfektionsprocesser enligt pren ISO (inklusive vattenbehandlingsenhet) Test av endoskopkompatibilitet År 2004 genomförde laboratoriet Biotech-Germande omfattande test av endoskopkompatibilitet där endoskopmaterial och -delar utsattes för högsta möjliga doser av desinfektionsmedel i POKA- YOKE AER utan att uppvisa skador. Endoskopanslutningar Olika anslutningssatser och -metoder för olika fabrikat och modeller av endoskop har listats och testats med framgång.

24 CH ÄR NOGGRANT TESTAD PÅ ALLA SÄTT Vårt Centre of Excellence för desinfektion av endoskop i Toulouse, Frankrike. 24

25 TEKNISKA DATA GETINGE POKA-YOKE AER: = standard O = tillval ALLMÄNNA EGENSKAPER: Antal endoskop 1 Kompatibilitet med alla endoskop enligt EN ISO och pren ISO Blåtonad glasdörr, kan öppnas på båda sidor SPRUTNINGS- & CVL SYSTEM 4 munstycken vridbara 360 graders 6 interna kanalanslutningar, färgkodade CVL-system ANSLUTNINGSKRAV Elanslutning 3-fas Säkring Elförbrukning Vattentillförsel Filter för inkommande vatten 0,1 µm Vattenförbrukning per processfas HEPA-filter för inkommande luft Vikt 00V x10 A A/fas Enligt nationella riktlinjer och krav. Avhärdat vatten <7 DH.,25 liter 150 kg MASKINDESINFEKTION Termisk desinfektionsprocess DESINFEKTIONSPROCESSER FÖR ENDOSKOP Kontinuerlig läckagetest under hela processen Max. antal flödestester under komplett process Arbetstemperatur C Automatisk blandning av desinfektionsmedel inuti maskinen Standardtid för kontakt med desinfektionsmedel min Reglerbar ventilationstid FÖRBRUKNINGSARTIKLAR Desinfektionsmedel Aperlan Poka-Yoke A Desinfektionsmedel Aperlan Poka-Yoke B Rengöringsmedel Getinge Poka-Yoke DLC,5 liter, kartong med 2 dunkar,5 liter, kartong med 2 dunkar liter, kartong med 1 dunk KONTROLL/VALIDERING/SPÅRBARHET PLC-system (Programmable Logic Controller) Skrivare Program för identifikation av endoskop och CVL-identifikation RFID-identifikation av endoskop RFID-identifikation av användare Automatisk dosering av rengöringsmedel Automatisk dosering av desinfektionsmedel Oberoende system för övervakning av processparametrar System för processdokumentation Ethernet, IP-adress för fjärrstyrning MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR RFID-tag:ar för endoskop RFID-tag:ar för användare Maskindesinfektionstag Ao 600 Maskindesinfektionstag Ao 3000 Användarhandbok Servicehandbok under utveckling st st 25

26 U T B IL D N I N G SUPPORT S P Å R B A R H E T UTRUSTNING Getinge erbjuder kompletta lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom områdena hälso- och sjukvård samt industri. Vår kompetens sträcker sig från arkitekturplanering, produktion och godshantering till kompletta system för spårbarhet för sterilgods. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och långsiktig teknisk support. K U N S K A P 1617 SE Göteborgstryckeriet Vi förbehåller oss rättigheten att göra tekniska ändringar och ändringar av konstruktionen. Getinge Sverige AB Box 69, Getinge, Sverige Tel: Fax: GETINGE-KONCERNEN är en ledande global leverantör av utrustning och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom hälsovård och biovetenskap. Utrustning, tjänster och teknik levereras under varumärkena ARJO för patienthygien, patientbehandling och sårvård, GETINGE för kontroll och förebyggande av infektioner inom hälsovård och biovetenskap MAQUET inom kirurgi, hjärt-kärlvård och intensivvård.

getinge quadro BordSautoKLaV

getinge quadro BordSautoKLaV getinge quadro BORDSAUTOKLAV 2 Getinge Quadro Bordsautoklav SteriLISerar SÅ MYCKet Mer, tar SÅ MYCKet Mindre PLatS. Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar

Läs mer

T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT

T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT T-DOC 1000 SDM FULLSTÄNDIG SPÅRBARHET TA KONTROLLEN ÖVER STERILBEHAND- LINGEN AV DINA INSTRUMENT 2 T-DOC 1000 SDM FÅ FULLSTÄNDIG KONTROLL UPPNÅ NYA EFFEKTIVITETSNIVÅER PÅ DIN STERILISATIONSAVDELNING Ett

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Meditech ABPM-04 24-timmars blodtryck sid. 1

ANVÄNDARHANDBOK Meditech ABPM-04 24-timmars blodtryck sid. 1 ANVÄNDARHANDBOK 24-timmars blodtryck sid. 1 Innehållsförteckning Välkommen till Meditech APBM-04 3 Viktig information 4 1. Säkerhetsföreskrifter 5 2. Funktionerna hos ABPM-04 8 2.1 Allmänt om ABPM-04 8

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård

LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård Skapa en framtid för din mjölkgård www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS,

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015

Getinge Academy Sverige Kursprogram 2015 Academy Sverige Kursprogram 2015 Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Vi ser fram emot att få dela med oss av våra kunskaper till er! Vår nya katalog har ett nytt utseende

Läs mer

Produktkatalog 2007. Professionell tvätt och disk

Produktkatalog 2007. Professionell tvätt och disk Produktkatalog 2007 Professionell tvätt och disk Produktion: AB PODAB. Repro och tryck: Palmeblads Tryckeri, Mölndal. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck. 0703 Företagspresentation

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter

Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Säkerhet i styrsystem enligt EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Nya standarder för säkerhet i styrsystem Att bygga ett skyddssystem som fungerar i praktiken och ger tillräckligt hög

Läs mer

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND DRIFTHANDBOK INLEDNING SYSTEMSPECIFIKATIONER SÄKERHETSPRAXIS TEKNISKA SPECIFIKATIONER INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL FELSÖKNING "SNABBREFERENSMENYER"

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Lely astronaut Robotmjölkningssystem

Lely astronaut Robotmjölkningssystem Lely astronaut Robotmjölkningssystem Skapar framtiden för din mjölkproduktion www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vi är hängivna till att hjälpa dig att skapa framtiden för din mjölkproduktion

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Underhållsplanering. Grundläggande. En handledning för driftoch underhållspersonal. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

Underhållsplanering. Grundläggande. En handledning för driftoch underhållspersonal. För information om denna publikation, vänligen klicka här. Grundläggande Underhållsplanering Grundläggande Information En handledning för driftoch underhållspersonal Underhållssystem Arbetskort Detaljerade Instruktioner Information från tillverkare För information

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer