GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP"

Transkript

1 GETINGE POKA-YOKE AER SÄKER DESINFEKTION AV ENDOSKOP

2 POKA-YOKE BETYDER FELSÄKRING I takt med att användningen av endoskop blir vanligare, ökar även förekomsten av infektioner som kan kopplas till desinfektionen av endoskop. Det här är ett område där nolltolerans mot korskontaminering måste upprätthållas. På Getinge är vi övertygade om att det bara finns ett sätt att uppnå detta. Tänk SYSTEM, inte PRODUKT. Ställ dig följande fråga: hur kan vi genom våra rutiner se till att saker alltid görs på rätt sätt? Med betoning på alltid? Det japanska begreppet poka-yoke bygger på ett koncept där fel inte ska kunna inträffa. När vi designade vår nya automatiska diskdesinfektor för flexibla endoskop (AER) använde vi poka-yoke-tänkandet. Vi har byggt in det i produkten och i arbetsflödet runt produkten. Vi tillämpade vårt systemtänkande på samma sätt som vi brukar på Getinge ett sätt att arbeta som har gjort oss världsledande inom desinfektion och sterilisation. Låt oss presentera Getinges POKA-YOKE AER ett heltäckande koncept för infektionskontroll i samband med desinfektion av endoskop.

3

4 VAD ÄR DET SOM GÖR POKA-YOKE AER SÅ SPECIELL? Tack vare lockets unika konstruktion kan arbetsflödet gå från smutsigt till rent även om din sterilenhet är liten. Det här är viktigt för att minska riskerna för korskontaminering. Tack vare en fotpedal behöver man inte använda händerna vid i- och urlastning. Detta innebär att man inte behöver röra vid några paneler eller knappar med smutsiga händer. Öppna locket med fotpedalen, låt endoskopets RFID (Radio- Frequency Identification) välja rätt process varefter den startas med fotpedalen. Unik hantering av kemikalier. APERLAN-dunkar med desinfektionsmedel kan bara placeras på ett sätt på rätt sätt. Maskinen punkterar dem och sprutar in innehållet vilket gör att användaren aldrig exponeras för produkten. Optimal spårbarhet är inbyggd. Tack vare användar- och endoskop- RFID-tag:arna lagras information automatiskt och skrivs ut tillsammans med data om processen. Och Getinges egen programvara hjälper till att hantera all data. Processerna är snabba och effektiva för alla flexibla endoskop. Ingen annan endoskopdiskdesinfektor kan köra ett lika omfattande program så snabbt. För att säkerställa maximal infektionskontroll måste man ta hänsyn till hela arbetsflödet. Därför erbjuder vi inte bara en diskdesinfektor för endoskop utan ett komplett desinfektionssystem.

5

6 MODERN INFEKTIONSKONTROLL DET FINNS ALLTID TVÅ SIDOR AV SAKEN SMUTSIG SIDA Modern infektionskontroll grundas på barriärprincipen, dvs. en tydlig separation mellan smutsiga och rena områden. Detta kan dock vara svårt att uppnå inom en liten endoskopienhet. POKA-YOKE med dubbeldörrar är vanligtvis avsedda för större avdelningar med många endoskop och stora utrymmen. Dubbeldörrar en smart lösning POKA-YOKE löser problemet med hjälp av dubbeldörrar som gör det möjligt att lasta i och ur från olika sidor.

7 REN SIDA Manuell förbehandling sker på den smutsiga sidan, kontroll, torkning och förvaring på den rena sidan. På detta sätt behöver aldrig desinfekterade endoskop hanteras inom samma område som de smutsiga. Konstruktionen av Getinge POKA-YOKE skapar en barriär mellan den smutsiga och den rena sidan vilket minskar risken för korskontaminering. På nästa sida ser du ett exempel på hur POKA- YOKE AER fungerar som navet i ett komplett hygiensystem med maximal säkerhet vad gäller hygien även när utrymmet är begränsat.

8 ETT SYSTEMTÄNKANDE GRUNDAT PÅ DINA VARDAGSFÖRHÅLLANDEN Getinges världsledande position när det gäller sterilisation och desinfektion grundar sig på vår breda kunskap om vardagsförhållanden på kliniker och sjukhus. Vi anser att bra produkter inte är tillräckligt. För att säkerställa maximal infektionskontroll måste man ta hänsyn till hela arbetsflödet. Det är därför vi inte bara erbjuder en diskdesinfektor för endoskop utan också ett komplett desinfektionssystem med väl genomtänkta tillbehör som gör arbetet både enkelt och säkert. Manuell rengöring Initial manuell rengöring och försköljning av kanalerna utförs i undersökningsrummet medan endoskopet fortfarande är anslutet. När endoskopet flyttats in i desinfektionsrummet fortsätter den manuella rengöringen. Här behövs diskhoar, rengöringspistoler, automatiska blandare, arbetsbänkar, hylla för borstar, soptunna etc. Automatisk desinfektion Den idealiska placeringen av Getinge POKA-YOKE är fritt från väggen vid en väggmonterad arbetsbänk där funktionen som rumsavdelare erhålls. Det finns dock flera placeringsalternativ som möjliggör hygieniskt arbetsflöde se exempel till höger. Hyllor för endoskopanslutningar och slangar samt ställ för blädderregister är exempel på tillbehör som är praktiska att ha nära endoskopdiskdesinfektorn.

9 Det finns flera sätt att placera POKA-YOKE AER i desinfektionsenheten. Torkning och förvaring När desinfektionsprocessen är avslutad tas endoskopet ut på den rena sidan. Här kan du behöva ha ett förvaringsskåp för sterilgods, en skrivare för processdata, en väggmonterad arbetsbänk för slutlig montering av endoskopet samt ett förvaringsskåp för endoskop. Mer information om tillbehör finns på sidorna

10 LASTA I, STARTA OCH LASTA UR UTAN ATT RÖRA VID MASKINEN Infektionskontroll handlar om att se helheten och, så långt som möjligt, se till att den mänskliga faktorn elimineras. Hur kan man exempelvis undvika situationer där en sjuksköterska rör vid ett handtag, en panel, en startknapp eller en streckkodsläsare efter att ha tagit i ett smutsigt endoskop, vilket lämnar mikroorganismer som väntar på att föras vidare när ett rent endoskop lastas ur? Första delen är grundläggande: en fotpedal Efter den manuella förrengöringen trycker användaren på pedalen för att öppna maskinen. Inga handtag eller knappar behöver vidröras med händerna. Efter desinfektion kan luckan endast öppnas med pedalen på den andra, rena sidan förutom då AER har konfigurerats för att kunna öppnas endast på ena sidan, vilket också är möjligt. Det allra bästa: RFID-identifikation och automatisk start När användaren har placerat endoskopet i AER, identifieras RFID-tag:en automatiskt av maskinens RFID-antenn. Även användaren har en RFID-tag för automatisk användaridentifikation. När fotpedalen trycks ned stängs luckan till POKA-YOKE AER och maskinen väljer automatiskt rätt process för endoskopet, enligt informationen på RFID-tag: en, varpå maskinen startar. Smidigt, enkelt och felsäkert Proceduren har flera fördelar. Först och främst är den enkel och tidsbesparande för användaren. Inga data behöver anges, man lägger bara i endoskopet och trycker på pedalen. För det andra minskar risken för mänskliga misstag. Endast den process som är korrekt för det ilagda endoskopet kan användas. Maskinen kan inte startas eller lastas ur utan att rätt användarinformation har lagrats. För det tredje minskar risken för korskontaminering. Inga knappar behöver vidröras för att öppna eller stänga luckan, välja process, ange användarinformation, starta maskinen eller lasta ur det rena endoskopet. Det kan inte bli enklare eller säkrare. 10

11 11

12 ALLT ÄR DOKUMENTERAT UTAN ATT DU BEHÖVER LYFTA ETT FINGER På en klinik som använder endoskop är det ditt ansvar att se till att viktiga processdata samlas in och lagras. Därför behöver du en utrustning med ett felsäkert dokumentations- och spårbarhetssystem. Under idealiska förhållanden skulle utrustningen samla in data automatiskt och därigenom eliminera riskerna för mänskliga misstag i samband med att ID-information anges. Den skulle också lagra all information automatiskt på ett sätt som gör det enkelt att hitta exakt vad man letar efter. Den skulle hålla reda på absolut allt från processnummer, endoskop, användare, ID för läkare och patienter till larmhistorik och antal processer för varje endoskop. Med ett sådant POKA-YOKE-koncept kan du koppla av och fokusera på vårdkvalitet och lägga mindre tid på tidsödande pappersarbete. RFID-tag:arna säkerställer automatisk datainsamling Både endoskop och användare identifieras automatiskt så att korrekt ID-information alltid samlas in. Kontrollsystemet registrerar processnummer, datum, endoskop-id, processtyp, användar-id samt start- och stopptid för varje process. NIVÅ 1: Poka-Yoke Log sparar all data De finns tre olika spårbarhetsprogram att välja mellan. I NIVÅ 1 ingår Poka-Yoke Log ett program från Getinge för enkel förvaring och hantering av all data på en PC. Alla processparametrar, larm, endoskopnummer och användar-id dokumenteras automatiskt. All information är lätt att söka efter, läsa och skriva ut! En lättanvänd och kompakt skrivare finns också tillgänglig då programvaran Poka-Yoke Log inte kan användas. Den utskrivna remsan innehåller spårbarhetsinformation. 12

13 NIVÅ 2: Patient-ID och enkla beställningsprocedurer NIVÅ 2-programmet lägger också till dokumentation om patient-id, vilket krävs enligt nationell lagstiftning i många delar av världen. Du kan enkelt söka efter datum, process, endoskop, användare, larmnummer och patient- ID direkt på datorskärmen, vilket gör hanteringen enklare. Dessutom stöder spårbarhetsprogrammet direktbeställning av förbrukningsartiklar med beställningsformulär i pdf-format som automatiskt genereras och skickas via fax eller Internet. Du kan glömma lagerinventeringen maskinen tar hand om den åt dig. NIVÅ 3: Utökad spårbarhet och e-service Den högsta nivån som ingår i Poka-Yokes programvara omfattar allt som finns på Nivå 1 och 2 samt ytterligare ett antal funktioner, som t.ex. utökade sökfunktioner för korsreferenser av all data, ID för kirurg/läkare och rapporter om ID för föregående/nästa patient etc. Programmet tillhandahåller uppföljningsrapporter om antal processer, antal processer per endoskop, rapporterade fel etc., och meddelar dig när det dags för underhåll av endoskopet. Den håller också reda på när AER behöver förebyggande underhåll, vilket kan beställas automatiskt och utföras via online-uppkoppling. Kan det bli enklare? Poka-Yoke programvarulösningar NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 Dokumentation av processerna Endoskop, serienr RFID-tag nr Användar-ID Skärmsökning av datum & process Patient-ID Skärmsökning av endoskop, användare, larmnr & patient-id Automatisk beställning av förbrukningartiklar Registrering av patient-id möjlig med skanner Utökade funktioner för korsreferenser ID för kirurg/läkare Rapporterar patient-id Uppföljning av rapporter (processer/endoskop etc) Påminnelser om underhåll av endoskop Påminnelser om automatiskt förebyggande underhåll Programvarulösningar är under utveckling. 13

14 ETT MER OMFATTANDE PROGRAM PÅ KORTARE TID När det gäller desinfektion av endoskop är det bättre att vara på den säkra sidan och vidta extra försiktighetsåtgärder. Det är faktiskt bättre om rengörings-/desinfektionsprocessen ibland överskrider behovet snarare än tvärtom. Det är därför vi tror att du kommer att uppskatta mångsidigheten med POKA-YOKES standardprogram. Det omfattar två rengöringsfaser, kontinuerliga läckagetest, fem flödestester och tre slutsköljningar. Det har utformats för att uppfylla alla bestämmelser, inklusive bestämmelser i länder där kraven har blivit hårdare efter upptäckten av prionsjukdomar. Ingen annan maskin kan genomföra så många faser på så kort tid. BESKRIVNING AV STANDARDPROCESS KONTINUERLIG LÄCKAGETEST INITIALT LÄCKAGETEST FÖRSKÖLJNING RENGÖRING OCH SKÖLJNING NR 1 RENGÖRING OCH SKÖLJNING NR 2 EFTERSKÖLJNING DESINFEKTION SLUTSKÖLJNING KANAL- VENTILERING FLÖDESKONTROLL I ENDOSKOPETS KANALER Initial försköljningsfas Tar bort all kemisk förbehandling och grov kontaminering. Två rengöringsfaser En andra rengöringsfas ger extra säkerhet och fungerar som extra försiktighetsåtgärd för att säkerställa att alla proteiner har avlägsnats. Omfattande sköljningar Varje rengöringsfas följs av en sköljning, och en extra sköljning för att helt avlägsna rengöringsmedlet före desinfektion. Desinfektionsfas Standardprogrammet innebär en kontakttid på 5 minuter vid 37 C. Trefaldiga sköljningar Vid slutsköljningen används 0,1 µm filtrerat vatten för att garantera att endoskopet förblir desinfekterat. Specialprogram för rena endoskop sparar tid En kortare desinfektionsprocess på 15 minuter finns tillgänglig för desinfekterade endoskop som har förvarats för länge för att användas utan förnyad desinfektion. Används i enlighet med lokala bestämmelser. Programmerbart termiskt självdesinfektionsprogram Självdesinfektionsprogrammet använder värmedesinfektion för att minska risken för korskontaminering. Tack vare det förinställda programmet för automatisk start, vet du att POKA-YOKE alltid är klar att använda när du behöver den. 14

15 UNIK SÄKERHETSFUNKTION: CVL-SYSTEMET Fyra roterande munstycken spolar vatten, rengörings- och desinfektionsmedel med högt tryck över endoskopet och kammaren. Varje kanal i endoskopet är individuellt ansluten till en av sex interna anslutningar, i syfte att rengöra och desinfektera endoskopets kanaler. Det här något som ingen annan endoskopdiskdesinfektor kan erbjuda dig. Det kallas CVL (Channel irrigation Verification Library). 1. De första fyra gångerna ett endoskop desinfekteras kontrollerar POKA-YOKE AER automatiskt trycket i varje kanal sex gånger och lagrar värdena. 2. Dessa 24 mätningar innebär att varje individuell kanal i endoskopet har sitt eget referensvärde. 3. Dessutom har utrustningen en databas med alla förinställda värden för minimiflöde som specificeras av endoskoptillverkarna. 4. Under drift jämför POKA-YOKE AER automatiskt flödet i varje kanal på varje endoskop med A) referensvärde för det specifika endoskopet, och B) de värden som angivits av tillverkaren. 5. Om tryckavvikelsen från referensvärdena är signifikant, meddelas det. Du kan ställa in utrustningen så att den endast noterar att avvikelsen tas med i beräkningen när maskinen går igenom rapporterna eller tydligt varnar så att processen kan stoppas. På så sätt vet du att säkerheten kontrolleras kontinuerligt. CVL-systemet varnar dig om en flödesavvikelse har observerats inne i kanalerna, när en endoskopkanal är blockerad eller inte är ansluten. CVL-funktionen är en kvalitetssäkring som ger dig förvissning om att allt fungerar som det ska. Status för processen och återstående tid en lysdiodpanel ger dig all information på ett ögonblick. POKA-YOKE AER har en unik hållare som gör det lättare att placera endoskopet. Tack vare ett större utrymme mellan kammarens botten och endoskopet kan hållaren även se till att desinfektionmedlet kommer i kontakt med alla externa ytor på endoskopet. 15

16 ENKELT ATT ANVÄNDA MED ALLA TYPER AV FLEXIBLA ENDOSKOP Version A Naturligtvis rekommenderar tillverkare av flexibla endoskop ofta sina favorittyper av endoskopdiskdesinfektorer. Vi förstår att de vill se till att funktionen hos just deras produkter inte äventyras av diskdesinfektorer vars prestanda de inte kan kontrollera. Men låt oss säga så här: Vi tillverkar inte endoskop, men Getinge är världsledande inom Infection Control varför vi kan desinfektion och sterilisation, standards och handhavande. Så både du och tillverkaren av dina endoskop kan vara förvissade om att oavsett typ eller fabrikat så har POKA-YOKE AER testats för att vara fullständigt kompatibel och effektiv. Getinges Poka-Yoke-familj 09 Getinge Poka Yoke Family GPY-OLY-F09 Channel Kanalfunktion function Reference Referens # 2 Suction Sugkanal Channel GPY-SU-01 3 Biopsy Biopsikanal channel GPY-B-03 4 Water Vattenkanal channel GPY-WA-02 5 Air channel Luftkanal L Leakage Läckagetest GPY-L-03 Version A O Channel Kanalseparerare separator LFC-S-01 Testad för alla typer av endoskop Getinge POKA-YOKE AER har utvecklats för och genomgått omfattande test med flexibla endoskop av alla typer och fabrikat. Den hanterar endoskop för övre och nedre GI-endoskopi, cystoskopi, hysteroskopi, bronkoskopi och rhino-laryngoskopi. O O 3 3 Flödesriktning Fluid direction Direction du flux Enkelt att ansluta olika typer av endoskop POKA-YOKE AER identifierar endoskopet och visar användarhjälp på displayen. Dessutom har varje slang som ansluts till endoskopets kanaler sin specifika färg för att göra det enkelt att ansluta på rätt sätt. Databas för endoskopanslutningar på webben för POKA-YOKEanvändare POKA-YOKE-användare har tillgång till en specifik kundsida för POKA- YOKE på Där finns information om användning, tekniska data och en lättnavigerad databas för endoskopanslutning. Det ger dig snabb och ständig tillgång till uppdaterad information om anslutningar. Kit för endoskopanslutningar finns tillgängliga för varje endoskopmodell i överskådliga, lättförståeliga bilder. L

17 17

18 ETT SÄKRARE SÄTT ATT HANTERA KEMIKALIER Vår uppfattning är att en maskins prestanda inte bara definieras genom hur bra den gör sitt jobb i största allmänhet utan också genom dess interaktion med användaren. Vi vill göra varje maskin så enkel och användarsäker som möjligt. Det är grundläggande för oss på Getinge. När det gäller POKA-YOKE AER, har vi gjort den extra enkel att använda i vardagsarbetet. Men vi har också förenklat bytet av dunkar med rengöringsoch desinfektionsmedel. Vi har gjort den enklare och mycket säkrare. Vi har gjort det omöjligt att begå misstag och dessutom minimerat risken för exponering för kemikalier. Högeffektiva rengöringsmedel Getinges Poka-Yoke DLC är ett alkaliskt rengöringsmedel med väl dokumenterad effektivitet för avlägsnande av proteiner och biofilm. 3-litersdunkarna räcker till 30 processer vilket ger cirka en veckas drift utan att dunken med rengöringsmedel behöver bytas. APERLAN för bästa desinfektion Desinfektionsmedlet som används är det perättikssyrabaserade medlet APERLAN Poka-Yoke. Det levereras i två separata 4,5-litersdunkar. Innehållet i de två dunkarna blandas inuti maskinen och räcker till cirka processer. APERLAN sprutas in som engångsdos, dvs. den återanvänds inte. Dunkarna med desinfektionsmedlet kan endast placeras på ett sätt på rätt sätt Eftersom de två dunkarna med desinfektionsmedel har olika form, kan de endast placeras på det ställe som är avsett för dem. Inget utrymme för mänskliga misstag. I POKA-YOKE AER finns ett inbyggt förvaringsutrymme för dunkarna med rengörings- och desinfektionsmedel. Den breda dubbelluckan gör det lätt att komma åt dunkarna och byta dem. Dunkarna behöver inte öppnas De båda dunkarna punkteras inuti maskinen. Detta innebär att användaren inte utsätts för några hälsovådliga kemikalier. Användarsäkerheten ökar och det uppstår inga kemikalieångor. Varning för låga nivåer i dunkarna Nivåerna av rengörings- och desinfektionsmedel står under konstant övervakning av kontrollsystemet och kan visas på displayen. Systemet varnar om nivån är låg ingen risk för att medlen tar slut under en process. 18

19 19

20 TILLBEHÖR FÖR FULLT UTRUSTAD DESINFEKTIONSENHET Getinge erbjuder allt du behöver för att säkerställa ett hygieniskt arbetsflöde i ditt desinfektionsrum. Här nedan finns exempel på tillbehör. Gå in på för att få ytterligare information och inredningsförslag för ditt desinfektionsrum. 1. Förbehandlingsenhet För manuell hantering av endoskop före processen. Tillverkad av skonsamt kompositmaterial. 2. Förvaringsvagn för kemikalier För förvaring av 2+2 dunkar med desinfektionsmedel samt 3 dunkar med DLC-rengöringsmedel. Vagnen kan även låsas fast i förbehandlingsenheten för säker förvaring. 3. Avfallsvagn Vagnen placeras lättillgängligt under förbehandlingsenheten och används för allmänt avfall såsom handskar, borstar etc. Öppnas med fotpedal. Väggskenan av kraftig aluminiumprofil används som mångsidig hållare och kan även användas som kabelkanal för att hålla/dölja kablar, sladdar etc. 20

21 Registerhållare Registerhållaren monteras på väggskenan så att anvisningar för olika endoskops anslutningar, lokala anvisningar etc. finns nära till hands. 5. Hållare för anslutningar till endoskopet. Även anslutningshållaren monteras på väggskenan och återför rena anslutningar till den smutsiga sidan för förvaring och återanvändning. 6. Skrivarhållare Skrivarhållaren gör utskrifter lättåtkomliga när processen är avslutad. Monteras på väggskenan. 7. Arbetsbänk på ren sida Arbetsbänken på ren sida fungerar som arbetsyta vid återställande av desinfekterade endoskop. Tillverkad av skonsamt kompositmaterial. 21

22 ENKEL INSTALLATION OCH KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR Getinge POKA-YOKE AER är konstruerad för att kunna installeras och underhållas på ett mycket enkelt sätt. Det går snabbt och lätt att installera och ansluta den till vatten, avlopp och el. Valet av urlastningssätt kan göras i samband med installationen genom att man väljer programvara för urlastning på samma sida eller motstående sida. Inställningarna kan enkelt ändras vid senare tillfälle, om till exempel en ny inredningsmodell gör det möjligt att inrätta ett arbetsflöde som går från smutsigt till rent. Allt utbildningsstöd du kan behöva Vi erbjuder personalutbildning för att se till att utrustningen kan utnyttjas optimalt. För att förebygga driftstopp och minimera riskerna för oönskade avbrott tillhandahåller vi även utbildning för tekniker. Utbildningstillfällena kan förläggas antingen vid din enhet eller vid Getinge Academy. Förebyggande underhåll och valideringsprogram Vi erbjuder också olika serviceavtal för förebyggande underhåll samt validerings- och utbildningsprogram som kan kundanpassas. Installation och driftsättning Validering enligt SS-EN ISO Upprepad prestandakvalificering enligt SS-EN ISO Service- och underhållsavtal 22

23 UPPFYLLER ALLA NORMER OCH STANDARDER O Tillverkad enligt högsta standarder Grundmurad erfarenhet och väletablerad expertkunskap är nödvändiga förutsättningar för tillförlitlig produktion av endoskopdiskdesinfektorer. Getinge POKA-YOKE AER är tillverkad vid vårt Centre of Excellence för desinfektion av endoskop i Toulouse, Frankrike, där automatiska diskdesinfektorer för endoskop har tillverkats sedan Den nya monteringsanläggningen för POKA-YOKE AER har byggts för att fungera enligt effektiva tillverkningsprinciper. Vedertagen, vetenskapligt testad teknik POKA YOKE inkluderar vedertagen, vetenskapligt testad teknik för system för flödet i endoskopets kanaler/larm, reglering och övervakning av processparametrar, effektivitet/kompatibilitet i fråga om kemiska kombinationer och mycket mer. Getinges POKA-YOKE AER uppfyller bland annat följande normer: EG-direktiven om maskinteknik och medicintekniska produkter SS-EN ISO pren ISO HTM2030, C32 (Storbritannien) DGS 138, Guide CTIN 11/2003 (Frankrike). Vetenskapliga effektivitetstest Även dessa test utfördes av laboratoriet Biotech-Germande. Testen omfattade APERLAN Poka-Yoke biocidaktivitet baktericid, fungicid, mycobaktericid, virucid, sporicid enligt EN-standarder för desinfektionsmedel baktericid och sporicid aktivitet hos desinfektionsmedlet enligt pren ISO test av rengöringseffektivitet enligt pren ISO test av effektivitet vid processer för desinfektion av endoskop enligt pren ISO test av effektivitet vid självdesinfektionsprocesser enligt pren ISO (inklusive vattenbehandlingsenhet) Test av endoskopkompatibilitet År 2004 genomförde laboratoriet Biotech-Germande omfattande test av endoskopkompatibilitet där endoskopmaterial och -delar utsattes för högsta möjliga doser av desinfektionsmedel i POKA- YOKE AER utan att uppvisa skador. Endoskopanslutningar Olika anslutningssatser och -metoder för olika fabrikat och modeller av endoskop har listats och testats med framgång.

24 CH ÄR NOGGRANT TESTAD PÅ ALLA SÄTT Vårt Centre of Excellence för desinfektion av endoskop i Toulouse, Frankrike. 24

25 TEKNISKA DATA GETINGE POKA-YOKE AER: = standard O = tillval ALLMÄNNA EGENSKAPER: Antal endoskop 1 Kompatibilitet med alla endoskop enligt EN ISO och pren ISO Blåtonad glasdörr, kan öppnas på båda sidor SPRUTNINGS- & CVL SYSTEM 4 munstycken vridbara 360 graders 6 interna kanalanslutningar, färgkodade CVL-system ANSLUTNINGSKRAV Elanslutning 3-fas Säkring Elförbrukning Vattentillförsel Filter för inkommande vatten 0,1 µm Vattenförbrukning per processfas HEPA-filter för inkommande luft Vikt 00V x10 A A/fas Enligt nationella riktlinjer och krav. Avhärdat vatten <7 DH.,25 liter 150 kg MASKINDESINFEKTION Termisk desinfektionsprocess DESINFEKTIONSPROCESSER FÖR ENDOSKOP Kontinuerlig läckagetest under hela processen Max. antal flödestester under komplett process Arbetstemperatur C Automatisk blandning av desinfektionsmedel inuti maskinen Standardtid för kontakt med desinfektionsmedel min Reglerbar ventilationstid FÖRBRUKNINGSARTIKLAR Desinfektionsmedel Aperlan Poka-Yoke A Desinfektionsmedel Aperlan Poka-Yoke B Rengöringsmedel Getinge Poka-Yoke DLC,5 liter, kartong med 2 dunkar,5 liter, kartong med 2 dunkar liter, kartong med 1 dunk KONTROLL/VALIDERING/SPÅRBARHET PLC-system (Programmable Logic Controller) Skrivare Program för identifikation av endoskop och CVL-identifikation RFID-identifikation av endoskop RFID-identifikation av användare Automatisk dosering av rengöringsmedel Automatisk dosering av desinfektionsmedel Oberoende system för övervakning av processparametrar System för processdokumentation Ethernet, IP-adress för fjärrstyrning MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR RFID-tag:ar för endoskop RFID-tag:ar för användare Maskindesinfektionstag Ao 600 Maskindesinfektionstag Ao 3000 Användarhandbok Servicehandbok under utveckling st st 25

26 U T B IL D N I N G SUPPORT S P Å R B A R H E T UTRUSTNING Getinge erbjuder kompletta lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom områdena hälso- och sjukvård samt industri. Vår kompetens sträcker sig från arkitekturplanering, produktion och godshantering till kompletta system för spårbarhet för sterilgods. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och långsiktig teknisk support. K U N S K A P 1617 SE Göteborgstryckeriet Vi förbehåller oss rättigheten att göra tekniska ändringar och ändringar av konstruktionen. Getinge Sverige AB Box 69, Getinge, Sverige Tel: Fax: GETINGE-KONCERNEN är en ledande global leverantör av utrustning och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom hälsovård och biovetenskap. Utrustning, tjänster och teknik levereras under varumärkena ARJO för patienthygien, patientbehandling och sårvård, GETINGE för kontroll och förebyggande av infektioner inom hälsovård och biovetenskap MAQUET inom kirurgi, hjärt-kärlvård och intensivvård.

GETINGES UTBUD AV ENDOSKOPDISKDESINFEKTORER SÄKER RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV ENDOSKOP. Getinges utbud av endoskopdiskdesinfektorer 1

GETINGES UTBUD AV ENDOSKOPDISKDESINFEKTORER SÄKER RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV ENDOSKOP. Getinges utbud av endoskopdiskdesinfektorer 1 GETINGES UTBUD AV ENDOSKOPDISKDESINFEKTORER SÄKER RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV ENDOSKOP Getinges utbud av endoskopdiskdesinfektorer 1 2 Getinges utbud av endoskopdiskdesinfektorer RENGÖRING OCH DESINFEK-

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER 2 T-DOC EndoCycle DIGITAL DOKUMENTATION LAGRA PROCESSPARAMETRAR De ökande kraven på dokumentation av rengörings- och desinfektionssprocesser för endoskop

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Getinge K-serie Bordsautoklaver

Getinge K-serie Bordsautoklaver Getinge K-serie Bordsautoklaver High-speed Sterilization Överlägsen kapacitet och effektivitet Getinges autoklaver i K-serien är exceptionellt snabba bordsmodeller med hög kapacitet. I själva verket gör

Läs mer

getinge 6000 helautomatisk spoldesinfektor

getinge 6000 helautomatisk spoldesinfektor getinge 6000 helautomatisk spoldesinfektor 2 Getinge 6000 Getinge 6000 3 NYTÄNKANDE INOM INFEKTIONSKONTROLL Getinge 6000, en helautomatisk spoldesinfektor för sjukhus och vårdinrättningar, har innovativa,

Läs mer

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you GetinGe AGS / Air Glide SyStem FÖr effektiv HAnterinG AV diskgods Always with you maximal produktivitet minimal BelAStninG Sjukhus med stora operationsavdelningar och ett stort godsflöde av operationsinstrument

Läs mer

getinge quadro BordSautoKLaV

getinge quadro BordSautoKLaV getinge quadro BORDSAUTOKLAV 2 Getinge Quadro Bordsautoklav SteriLISerar SÅ MYCKet Mer, tar SÅ MYCKet Mindre PLatS. Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar

Läs mer

Getinge HS33 SJUKHUSAUTOKLAV

Getinge HS33 SJUKHUSAUTOKLAV Getinge SJUKHUSAUTOKLAV 2 Getinge GETINGE PRESENTERAR DEN NYA GENERATIONENS AUTOKLAVER Nya Getinge är en av den nya generationens autoklaver från det världsledande varumärket inom infektionskontroll. Autoklaver

Läs mer

GETINGE WD15 CLARO DET SJÄLVKLARA VALET GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET SJÄLVKLARA VALET GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET SJÄLVKLARA VALET GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 INSYN GÖR SKILLNAD Varje gång vi utvecklar en ny produkt baserar vi vårt arbete på vår erfarenhet

Läs mer

getinge k-serie bänkautoklaver Always with you

getinge k-serie bänkautoklaver Always with you getinge k-serie bänkautoklaver Always with you HigH-sPeeD sterilization Överlägsen kapacitet och effektivitet Getinge K-serie är en serie exceptionellt snabba bänkautoklaver. Faktum är att kapaciteten

Läs mer

GETINGE WD14 TABLO EN EFFEKTIV BÄNKDISKDESINFEKTOR

GETINGE WD14 TABLO EN EFFEKTIV BÄNKDISKDESINFEKTOR GETINGE WD14 TABLO EN EFFEKTIV BÄNKDISKDESINFEKTOR 2 GETINGE WD14 TABLO EN LITEN MASKIN MED STOR KAPACITET Små vårdavdelningar och kliniker har stora krav på att instrument och cirkulationsartiklar måste

Läs mer

GETINGE FD1800 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR

GETINGE FD1800 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR GETINGE FD1800 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 EFFEKTIV MED DEN MODERNASTE TEKNIKEN Den utmärkta rengörings- och desinfektionsprestanda som Getinge FD1800 besitter har gjort

Läs mer

Getinge Quadro Bordsautoklav

Getinge Quadro Bordsautoklav Getinge Quadro Bordsautoklav Steriliserar så mycket mer, på så mycket mindre utrymme Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar som kräver högsta möjliga

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer

Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer Getinge 600 serien Föredrar du användarvänlighet? Optimal teknik? Eller vill du ha både och... Att utveckla desinfektionsutrustning som både är lätt att

Läs mer

Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer. Always with you

Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer. Always with you Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer Always with you 2 Getinge 600-serien Föredrar du användarvänlighet? Optimal teknik? Eller vill du ha både och... Att utveckla desinfektionsutrustning som

Läs mer

Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer

Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer Getinge 600-serien Toppmatade spoldesinfektorer 2 Getinge 600-serien Användarvänlighet? Optimal teknik? Skaffa båda delarna! Att utveckla desinfektionsutrustning som både är lätt att använda och tekniskt

Läs mer

T-DOC ENDOTRACE TA KOMMANDOT ÖVER DINA ENDOSKOP. Always with you

T-DOC ENDOTRACE TA KOMMANDOT ÖVER DINA ENDOSKOP. Always with you T-DOC ENDOTRACE TA KOMMANDOT ÖVER DINA ENDOSKOP Always with you 2 T-DOC EndoTrace UPPNÅ NYA NIVÅER AV EFFEKTIVITET och kontroll Inkonsekventa arbetsflöden på enheter där endoskop hanteras kan medföra brister

Läs mer

GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET SJÄLVKLARA VALET. Always with you

GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET SJÄLVKLARA VALET. Always with you GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET SJÄLVKLARA VALET Always with you 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 INSYN GÖR SKILLNAD Varje gång vi utvecklar en ny produkt baserar vi vårt arbete

Läs mer

Getinge 46-serien diskdesinfektorer. Always with you

Getinge 46-serien diskdesinfektorer. Always with you Getinge 46-serien diskdesinfektorer Always with you Vilken typ av diskgods har du? Och hur mycket? I 46-serien finns maskiner anpassade exakt efter dina behov. Ytterligare tillval Flödesmätning för att

Läs mer

LASTUTRUSTNING FÖR GETINGE 86-SERIES, 88 TURBO & CM320 DISKDESINFEKTORER. Always with you

LASTUTRUSTNING FÖR GETINGE 86-SERIES, 88 TURBO & CM320 DISKDESINFEKTORER. Always with you LASTUTRUSTNING FÖR GETINGE 86-SERIES, 88 TURBO & CM320 DISKDESINFEKTORER Always with you 2 Lastutrustning FLEXIBILITET MEN ALDRIG PÅ BEKOSTNAD AV RESULTATEN Instrumentset och instrumentkorgar finns i olika

Läs mer

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) EN FÖRBÄTTRAD PROCESS, EN UNIK LÖSNING Getinge kan hjälpa dig att hantera dina rengöringsmedel och

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD. Always with you

GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Läs mer

Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och. Always with you

Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och. Always with you Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och värmekänsligt gods Always with you 2 Getinge HS66 Turbo Combi strålkastarljusen tänds för för den nya generationens autoklaver Getinge HS66 Turbo

Läs mer

GETINGE 88 TURBO. Always with you

GETINGE 88 TURBO. Always with you GETINGE 88 TURBO Rengöring, desinfektion och torkning på kortast möjliga tid Always with you KORTARE LEDTIDER HÖGRE KAPACITET Det finns en självklar anledning till varför Getinge är världsledande inom

Läs mer

Beskickningsutrustning

Beskickningsutrustning Beskickningsutrustning MED OBEGRÄNSAD FLEXIBILITET FÖR GETINGE DISKDESINFEKTORER 46-SERIEN Always with you 2 Beskickningsutrustning Kombinera efter behag. Ändra efter behov. Instrumentset och instrumentkorgar

Läs mer

GETINGE ONLINE FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATION VAR DU ÄN BEFINNER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATION VAR DU ÄN BEFINNER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATION VAR DU ÄN BEFINNER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBETA SMARTARE OCH FÅ ÖKAD DRIFTTID Traditionellt görs en manuell översyn av statusen på steril- och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Höggradigt rent och ren rutin

Höggradigt rent och ren rutin Höggradigt rent och ren rutin Solklart eller höggradigt förvirrat? Vårdens metoder för att åstadkomma höggradigt rent. Skillnaden mellan spol- och diskdesinfektorer. Annette Willner/ Enhetschef Sterilteknik/Danderyds

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs om Steelco Spoldesinfektor BP100HE Öppna och stäng dörren manuellt. BP100HSER Kompakt version. Öppna och stäng dörren manuellt. BP100HSE Öppnar dörren med pedalen stäng dörren manuellt.

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Bruksanvisning Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Innehåll W&H symboler...3 1. Inledning...4 5 2. Uppackning...6 3. Levererade delar...7 4. Säkerhetsanvisningar...8 5. Beskrivning...9 6. Driftstart

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

STYRSYSTEM. Grävmaskiner

STYRSYSTEM. Grävmaskiner STYRSYSTEM Grävmaskiner Proportionell styrning Vad är proportionell styrning? Mycket kortfattat, steglös styrning av maskinens olika funktioner. Det vill säga att föraren har direkt och steglös kontroll

Läs mer

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning I samarbete med PODAB - Professionell tvättstugeutrustning 1 Tvättutrustning för räddningstjänsten PODAB presenterar ett komplett tvätt- och torksortiment

Läs mer

Legal bakgrund. Mats Ohlson. Tandtekniska produkter ska uppfylla den medicintekniska lagstiftningen

Legal bakgrund. Mats Ohlson. Tandtekniska produkter ska uppfylla den medicintekniska lagstiftningen Legal bakgrund Mats Ohlson Tandtekniska produkter ska uppfylla den medicintekniska lagstiftningen Tandtekniska produkter är medicintekniska produkter Produkterna ska vara säkra och de ska ha de egenskaper

Läs mer

Linde Integrated Valve

Linde Integrated Valve LIV LIV Linde Integrated Valve Innovativ mobil gasterapi Linde: Living healthcare Linde: Living healthcare 03 Vi har skruvat upp både enkelheten och säkerheten Mobil gasterapi har aldrig varit enklare.

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

T-DOC CYCLE LOGGNING AV MASKINDATA DIGITALISERA DIN PROCESSDOKUMENTATION

T-DOC CYCLE LOGGNING AV MASKINDATA DIGITALISERA DIN PROCESSDOKUMENTATION T-DOC CYCLE LOGGNING AV MASKINDATA DIGITALISERA DIN PROCESSDOKUMENTATION 2 T-DOC Cycle DIGITAL DOKUMENTATION ÖVERVAKA DINA PROCESSPARAMETRAR I REALTID Ökande krav på dokumentation av sterilisationsprocesser

Läs mer

SPOLDESINFEKTOR 736-OS 738-OS. Vägghängd - underlätter rengöring under maskinen

SPOLDESINFEKTOR 736-OS 738-OS. Vägghängd - underlätter rengöring under maskinen SPOLDESINFEKTOR 736-OS 738-OS Vägghängd - underlätter rengöring under maskinen vid manuell lucköppning sitter handtagen på rätt höjd ergonomiskt. Ljusdiod och display visar tydligt var i processen maskinen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

LOGGBOK. för spoldesinfektor i. Landstinget i Värmland

LOGGBOK. för spoldesinfektor i. Landstinget i Värmland Dnr: 10185.10.A1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Smittskydd Värmland 3 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-10-24

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE

Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-4 En robust underbänkdiskmaskin med lång livslängd för det lilla men krävande köket Driftsäker

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

LOGGBOK. för diskdesinfektorer i. Landstinget i Värmland

LOGGBOK. för diskdesinfektorer i. Landstinget i Värmland Dnr: 10184.10.A1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Smittskydd Värmland 3 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-10-24

Läs mer

Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar. - enligt Umeå-modellen. Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7

Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar. - enligt Umeå-modellen. Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7 Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar - enligt Umeå-modellen Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7 Bakgrund I de dentala unitarna finns ett system av rör, slangar och ventiler, som leder fram vatten

Läs mer

Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem

Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem VacuMyggan VacuMyggan Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem VacuMyggan är en manuell vakuumlyftare som hanterar alla typer av laster. Manövreringen är extremt smidig och snabb. Samtliga funktioner

Läs mer

Kända användarfel. Compat Go Pump. matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem

Kända användarfel. Compat Go Pump. matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem Konsekvenser på matningssystemet Användning av ryggsäck: Införande av luft i matningssystem Användning av aggregat med droppkammare i en ryggsäck Användning av styv eller halvstyv behållare i ryggsäcken.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! ! Varning. Läs nogrannt igenom alla anvisningar. I annat

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind MALIBU Det flexibla systemet för assisterade bad with people in mind 2 Malibu GÖR BADETS FÖRDELAR TILLGÄNGLIGA FÖR VÅRDTAGAREN Tid i badet är väl använd tid. Bad tillhör livets goda - det är en trevlig

Läs mer

BESKICKNINGSUTRUSTNING. Always with you

BESKICKNINGSUTRUSTNING. Always with you BESKICKNINGSUTRUSTNING för diskdesinfektorerna Getinge 4656- och 46-serien Always with you Beskickningsutrustning för alla typer av gods Vill du ha en komplett AN-vagn? En flexibel OP-vagn? Eller kanske

Läs mer

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb Stora kaffe och tebryggare ComBi Animo ComBiserien Professionell, modern och snabb Varje dag njuter miljontals människor av den utsökta aromen och fylliga smaken hos en kopp nybryggt kaffe och te på olika

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer