SKYDDSVÄSTAR Kravspecifikation Överenskommelse för bevakningsbranschen gällande skyddsvästar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKYDDSVÄSTAR Kravspecifikation 2008-12-22 Överenskommelse för bevakningsbranschen gällande skyddsvästar."

Transkript

1 SKYDDSVÄSTAR Kravspecifikation Överenskommelse för bevakningsbranschen gällande skyddsvästar.

2

3 Redovisning av projektet Skyddsväst Det finns idag ingen nationell eller europeisk standard för vilka krav man ska ställa på skyddsvästar. I juni 2008 beslutades att det inom BYA skulle tillsättas en arbetsgrupp med målet att ta fram en rekommendation vilka skyddsvästar som är lämpliga vid olika typer av väktaruppdrag. Målet var också att skapa en upphandlingsnorm för bevakningsbranschen. En arbetsgrupp tillsattes med följande sammanstättning Thomas Alsin från G4S Security Services Björn Ericsson från Svensk BevakningsTjänst Anna-Lena Holmberg från Securitas Sverige Daniel Marjeta från Panaxia Security Martin Miljeteig från Svenska Transportarbetareförbundet Tommy Ragnesand från Rikspolisstyrelsen William Rosborg från BYA Sven Sawatzki från Svenska Transportarbetareförbundet Sven Sawatzki har varit projektledare. Arbetsgruppen har haft tre gemensamma möten i Sverige och ett studiebesök har gjorts hos provningsinstitut i Tyskland. Gruppen har tagit fram kravspecifikation för: BYA Bevakningsväst klass 1 BYA Bevakningsväst klass 2 BYA Värdeväst BYA Förstärkningsväst Till grund för specifikationerna har en ballistisk- respektive knivskyddsindelning gjorts. För närmare presentation av skyddsnivåer etc., se respektive kravspecifikation. Underlag för inköp/upphandling har också tagits fram. Med denna redovisning anser arbetsgruppen att uppdraget är fullgjort. Utöver de formella målen anser vi att resultatet kommer att medföra att kunskap om risker och skyddsförmåga kommer att öka i bevakningsbranschen. Företag och fack har här en gemensam standard att luta sig mot Stockholm den 19 december 2008 Thomas Alsin Björn Ericsson Anna-Lena Holmberg Daniel Marjeta Martin Miljeteig Tommy Ragnesand William Rosborg Sven Sawatzki

4 Innehåll Sida BYA Bevakningsväst klass 1 1. Allmänt 2 2. Skyddskrav 3 3. Skyddsklassindelning 5 4. Detaljkrav 6 5. Leveranskontroll Kvalitetssäkring Garantikrav Övrigt 12 BYA Bevakningsväst klass 2 1. Allmänt 2 2. Skyddskrav 3 3. Skyddsklassindelning 5 4. Detaljkrav 6 5. Leveranskontroll Kvalitetssäkring Garantikrav Övrigt 12 BYA Värdeväst klass 2 1. Allmänt 2 2. Skyddskrav 3 3. Skyddsklassindelning 4 4. Detaljkrav 5 5. Leveranskontroll 9 6. Kvalitetssäkring Garantikrav Övrigt 12 BYA Förstärkningsväst klass 4 1. Allmänt 2 2. Produktfordringar 3 3. Skyddskrav 5 4. Skyddsklassindelning 6 5. Detaljkrav 7 6. Leveranskontroll 9 7. Kvalitetssäkring Garantikrav Övrigt Mönster framstycke Mönster bakstycke 13 Ballistiskt skydd, skyddsklassindelning Knivskydd, skyddsklassindelning

5 Teknisk kravspecifikation. Bevakningsväst BYA klass 1 Lätt ballistisk skyddsväst i skyddsklass BYA 1 med löstagbara tilläggsskydd i ballistisk skyddsklass BYA 3 och knivskydd i skyddsklass KR 1. Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Skyddskrav 3 3. Skyddsklassindelning 5 4. Detaljkrav 6 5. Leveranskontroll Kvalitetssäkring Garantikrav Övrigt 12

6 2 Bevakningsväst Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 1. ALLMÄNT 1.1 Skyddsvästen är avsedd som en standardväst för bevakningsbranschen och ska vara av modulär typ, d.v.s. med löstagbara separata ballistiska- resp. knivskyddande paneler. Västen ska levereras med ballistisk skyddspanel i BYA skyddsklass 1, löstagbar frontal tilläggspanel i BYA skyddsnivå 3 samt löstagbar knivskyddspanel i BYA skyddsnivå KR1. Som option skall västen även kunna beställas med en ryggmonterad löstagbar tilläggspanel i BYA skyddsklass 3. För vissa enheter som bl.a. arbetar i orolig publika miljöer, restaurangbevakning etc. där hotbilden bedöms som mycket hög, ska västen som alternativ kunna beställas med knivskyddspanel i BYA skyddsnivå KR2+SP Västen ska i grundutförande (BYA skyddsklass 1) skydda överkroppen i största möjliga utsträckning, särskilt vad gäller vitalorgan som hjärta, lungor, lever, mjälte, njurar och ryggrad, - dock utan att ställda krav på bekvämlighet och rörlighet nedsättes. 1.3 Skyddsvästens egenskaper att ha högsta möjliga bekvämlighet, d.v.s. att vara så mjuk, tunn, lätt och flexibel som möjligt samt medge bästa möjliga rörlighet, bl.a. rondering, stationär bevakning och bilkörning etc. 1.4 Skyddsvästen ska vara så formstabil att panelerna ej sjunker ihop/tappar formen under den garantitid som lämnats gällande västens ballistiska skyddsförmåga (p.7.2). 1.5 Skyddsvästen (standardfodral) utformad på sådant sätt att den ej hindrar bärande av uniformsbälte med tillhörande utrustningsdetaljer (detta krav gäller dock ej bärfodralet under punkt 4.1.2). 1.6 Skyddsvästen ska kunna beställas i herr- respektive dammodell. Damvästen ska kunna beställas passande olika byststorlekar inom området A D kupa. Västar som passar större byststorlekar ska kunna beställas. Leverantören skall i anbudet föreslå lämplig storleksbeteckning som är mer informativ för skyddsvästen än small, large etc., exempelvis baserat på bröstvidd och överkroppslängd eller dylikt. 1.7 Skyddsvästens egenskaper vad gäller att vara lätt att ta på och att justera in efter kroppsformen, kommer att utvärderas genom bärprov. 1.8 Skyddsvästens ska ha väl fixerad inställning med lätt applicerbara och justerbara låsförband (om så erfordras), exempelvis med kardborrelåsning. 1.9 Skyddsvästens egenskaper att kunna bäras under ett helt arbetspass utan att västen upplevs som alltför svettalstrande eller på annat sätt obehaglig, kommer att utvärderas genom bärprov Västens yttertyg ska vara krympfritt samt färgbeständigt och ska tillåta rengöring med vattentvätt vid minst +60 o C. 2

7 3 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 2. SKYDDSKRAV Skyddsvästen ska i grundutförande uppfylla Bevakningsbranschens yrkes och arbetsmiljönämnds (BYA) skyddsnivå 1 (PSDB HG 1/A). Den löstagbara ballistiskt skyddande tilläggspanelen ska tillsammans med västen uppfylla BYA skyddsnivå 3. Den löstagbara knivskyddande tilläggspanelen ska tillsammans med den ballistiska BYA 1 panelen uppfylla BYA skyddsnivå KR 1. Som alternativ till KR 1 panelen ska en tilläggspanel i skyddsnivån KR 2 + SP2 kunna beställas. 2.1 Knivskyddsprovning Knivskyddsprovning ska utföras enligt senaste utgåvan av (inklusive ev. tilläggsdirektiv) HOSDB Stab Resistance Standard for Body Armour I motsats till vad som av HOSDB meddelat i tilläggsdirektiv/skrivelse (File Ref: PSD/01 16/9/1 New P1 blade (P1B) and armour submission requirements ) behöver offererad skyddsväst ej vara certifierad av HOSDB. Test ska dock ske med de knivblad som anges i nämnda skrivelse. 2.2 Ballistisk Provning Skjutprov gällande BYA skyddsnivå 1 ska utföras i enlighet med senaste utgåvan av HOSDB Ballistic Body Armour Standard för skyddsnivå HG 1/A med ammunition som anges i standarden/denna specifikation Skjutprov gällande tilläggspanel BYA skyddsnivå 3 eller högre ska utföras enligt testprocedurerna för skyddsnivå RF1 i senaste utgåvan av HOSDB Ballistic Body Armour Standard med ammunition som anges i denna specifikation Skjutprovningarna ska utföras på torr väst, de våta provningarna som omnämns i standarden behöver ej utföras Skjutprov behöver endast utföras på herrväst med ytterfodral av standardmodell, se p Skjutprov på damväst behöver endast utföras om den tekniska lösningen för paneluppbyggnaden skiljer sig mot herrvästens paneluppbyggnad gällande materialval, antal lager skyddsmaterial och den inbördes placeringen av dessa. HOSDB = Home Office Scientific Development Branch 3

8 4 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR Skjutprov ska i enlighet med standarden utföras på kompletta västar, mellan varje provskott ska västen tas loss från testfixturen, trauma/intryckningen mätas. Bakgrundsmaterialet (plastelina) ska jämnas till mellan provskotten. 2.3 Bevis om uppfyllande av skyddskrav Tillverkaren eller av denne utsett ombud, ska genom intyg utfärdat av Beschussamt Mellrichstadt, dokumentera att den offererade skyddsvästen BYA 1+3 samt KR1 och KR2 + SP2 (option) uppfyller skyddskraven i denna kravspecifikation Gällande tilläggspanel BYA skyddsnivå 3, ska tillverkaren eller av denne utsett ombud, genom intyg utfärdat av Beschussamt Mellrichstadt dokumentera att panelen uppfyller skyddskraven i denna specifikation Bevis gällande splitter- resp. rikoschettskydd enligt p skall bifogas anbudet. Tilläggspanelerna i BYA skyddsnivå 3 skall ej avge splitter i 0 respektive 30 graders beskjutning. 4

9 5 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 3 BYA/BYA SKYDDSKLASSINDELNING 3.1 Knivskydd. Skyddsnivå Knivtyp KR1-KR3 Test enligt senaste utgåvan av HOSDB Stab Resistance Standard for Body Armour (i förekommande fall kompletterad med Spike test i nivå SP 1 3 enl. standarden). 3.2 Ballistiskt skydd. Skydds- Ammunition Kul- Vo Typ nivå Kaliber/utförande vikt g m/s Para, FMJ DM 11 A1B2 (Dynamit Nobel).357 Magnum JSP Remington R357M Para, FMJ DM 11 A1B2 (Dynamit Nobel).357 Magnum JSP Remington R357M Para, FMJ Vanäs 9/39B x 51, FMJ Försvarets patron 10B 5.56 x 45, FMJ Försvarets patron 5B 7.62 x 63, FMJ x 51, FMJ AP NATO (Dynamit Nobel) BYA skyddsnivå 1 är identisk med HOSDB skyddsnivå HG1/A, BYA skyddsnivå 2 är identisk med HOSDB HG2. Om förändringar sker i HOSDB STD gällande dessa skyddsnivåer ska detta även gälla för BYA skyddsnivåer (1 resp. 2). Traumakrav ( back face deformation ) max 44 mm för BYA skyddsnivå 1-3 samt max 25 mm för skyddsnivå 4 5. Tester ska utföras enl. senaste HOSDB/Home Office UK standard på Beschussamt Mellrichstadt Tyskland. Testcertifikat om uppfyllande av ställda krav ska vara utfärdat av ovannämnda testinstitut. 5

10 6 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 4 DETALJKRAV 4.1 Västen ska kunna levereras med minst två olika typer av bärfodral enligt och Bärfodral i standardmodell, d.v.s. en typ av bärfodral som är anpassad för bärande såväl under som över skjorta etc Ytterfodral typ kroppsstrumpa d.v.s. liknande en t-shirt modell eller likvärdigt för dolt bärande som tillåter att västen kan bäras följsamt närmast kroppen med så liten synlighet som möjligt när exempelvis skjorta eller tunn tröja bäres över BYA ser gärna att leverantören kan erbjuda ytterligare modeller av bärfodral för dolt bärande Vid beställning ska två bärfodral medfölja västen där beställaren fritt kan välja och kombinera mellan de olika modellerna och färgerna (se p. 4.6). Ytterligare bärfodral ska kunna beställas vid varje enskild beställning. 4.2 Knivskyddet ska täcka samma yta som skottskyddspanelen, dock kan en sömsmån på maximalt 2 cm godtas. Knivskyddspanelen ska vara lätt i och urtagbar och sitta säkert placerad utan risk för att den glider ner och knölar till sig. 4.3 Om metallbrynja eller liknande används för knivskyddet, ska denna vara väl förankrad med samtliga ringar (eller motsvarande) genom laminatmetod eller likvärdigt, endast förankring av ringar i ytterkanterna eller sporadiskt i brynjan ska ej förekomma. 4.4 Materialet i skyddspanelerna ska tåla fukt och vara fuktimpregnerat om så erfordras. Panelerna ska vara inneslutna i höljen av vattentätt material, höljena ska vara värmesvetsade. Materialet i panelernas ytterhöljen ska tåla temperaturer från +50 grader C ner till 40 grader C utan att spricka om man kraftigt böjer panelerna. 4.5 Fodralen och panelernas vattentäta höljen ska vara konstruerade på sådant sätt att panelernas kanter ej nöter igenom fodralen under garanttiden Bärfodralen enligt p ska kunna beställas i svart alternativt mörkblå samt vit färg, ytterfodral ska även kunna beställas i ytterligare minst två färger. Bärfodral enligt p som är avsedd att bäras till civil klädsel, ska kunna beställas i svart färg samt ytterligare minst två färger efter leverantörens förslag. 4.7 De i skyddsvästen ingående detaljerna ska ej vara lättantändliga. 6

11 7 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 4.8 Västens egenskaper att ha en ljudlös konstruktion, d.v.s. man ska kunna böja västen extremt i olika vinklar utan att störande ljud uppstår i form av knaster, knäppningar etc. Detta kommer att utvärderas genom bärprov. 4.9 Skyddsvästens ska levereras med en på framsidan placerad ficka för tilläggspanel BYA 3 enligt p Tilläggspanelen ska vara lätt i- och urtagbar Västen ska levereras med en tilläggspanel (p , 3.2) i form av insticksplatta. Tilläggsskyddet ska tillsammans med västen uppfylla BYA skyddsnivå Tilläggspanelen (BYA skyddsnivå 3) ska ha en skyddande yta av minst 3,75 dm² för herrväst i storlek medium och minst 3,0 dm² för damväst i storlek medium Tilläggspanelen ska ha en ergonomisk form och ska vara konstruerad på sådant sätt att splitterverkan och rikoschetter från projektiler minimeras. Något splitter eller rikoschetter ska ej förekomma vid träff med ammunition i BYA klass 3 i 0 (vinkelrätt) respektive 30 graders vinkel, se vidare p Väst i grundutförande (BYA skyddsnivå 1) ska ha en panelvikt av maximalt 3,3 kg/m² (exklusive fodral). Tillsammans med tilläggspanel KR 1 ska den totala panelvikten ej överstiga 6,7 kg/m² (exklusive fodral). Tillsammans med tilläggspanel KR2 + SP2 ska den totala vikten ej överstiga 8,5 kg/m². Tilläggspanel BYA 3 ska ha en maximal panelvikt av 8 kg/m². Den totala skyddsytan för herrväst i storlek medium ska ha en skyddsyta som ej understiger 30 dm² Komplett väst ska som option kunna levereras med transportbag tillverkad av slitstarkt smuts- och fuktavvisande material i blå eller svart färg. Transportbag ska vara försedd med bärhandtag och/eller bärrem Skyddsvästens bredd över axel ska vara minst 50 mm Material i ytterfodralen under p och bör genom testintyg utfärdat av ackrediterat testinstitut uppfylla följande krav: Testmetod Materialegenskaper Krav SS-EN ISO Nötning skyddskläder, min 3000 varv 530:1994, metod 2 sandpapper, 12 kpa SS-EN ISO Pilling, Martindale, min klass varv ASTM D Snagging (ICI) min klass 3 SS-EN ISO 105- X12 Färgens härdighet mot gnidning Torr, min klass 4 Våt, min klass 4 SS-EN ISO 105- C06, C1S, 60 o C Färgens härdighet mot tvätt Anfärgning, min klass 4 Färgändring, min klass 4-5 SS-EN ISO 105-E04 Färgens härdighet mot svett Anfärgning, min klass 4-5 Färgändring, min klass 4-5 7

12 8 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR Sytråd i ytterfodral, draghållfasthet min 19 N och skall vara krympfri. Färg, färghärdighet och dimensionsändring ska överensstämma med plaggets övriga material Eventuella blixtlås i ytterfodral ska vara krampblixtlås och klara 5000 cykler vid provning enl. BS 3084 test 5, kod D Eventuella blixtlås ska vara i plaggets färg och ha en dragtamp. Tampen görs av en 12 cm lång hälla som läggs i en cirkel med en dryg centimeter omlott, båda ändarna fästs med en träns genom alla lager av tampens tyg Eventuella kardborreband ska vara vävt med vävda stadkanter och ska i färg, färghärdighet och dimensionsändring överensstämma med plaggets övriga material Eventuell resår ska vara av elastan omspunnet av texturerade filament av polyester eller polyamid, inslag polyester. Elasticitet ca 150%. Tvättegenskaper som plagget Alla sömmar skall vara reglade. Minst 3-trådiga overlock föredras framför öppna kanter. Sömsmån bör ej understiga 10 mm. Stynglängder: Bärande sömmar minst 3 stygn/cm. Stickningar: cirka 3 stygn/cm Stickningslinje om de förekommer skall följa kanter, i hörn skall stickningarna ha nålgenomträngning i hörnets spets Skyddsvästens paneler ska vara försedda med en märkning som anger när panelerna skall kasseras, lämpligen samma datum som garantitiden för den ballistiska skyddsförmågans utgångsdatum Västen ska ha invändigt placerad märkning avseende tillverkningsår, skyddsnivå, storleksbeteckning, producent samt tvättråd. Som komplement till skyddsnivåmärkningen ska panelerna vara märkta med tydligt pictogram (symbol) som anger typen av skydd som panelen ger skydd mot, exempelvis en pistol, kulsprutepistol, kniv, kanyl etc. Leverantören ska ta fram förslag på lämplig utformning av pictogrammet. Skyddspanelerna ska, om så erfordras, klart och tydligt vara märkta med vilken sida som ska vara vänd mot kroppen. Märkningen ska vara kompletterad med tillverkarens företagslogotyp samt löpnummer. Överskrift till nämnda märkning ska vara texten TILLHÖR samt bevakningsbolagets namn. 8

13 9 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR Västens olika skyddspaneler ska vara tydligt och lättförståeligt märkta med hur panelerna ska placeras inbördes samt vilken sida på respektive panel som ska vara vänd utåt/inlåt. Om möjligt ska panelerna vara konstruerade på sådant sätt att de ej går att placera fel. På panelerna ska finnas information som anger klart och tydligt vilket skydd respektive panel ger och att de ska användas tillsammans (exempelvis knivskyddspanelen i kombination med den ballistiska panelen) Västens olika skyddspaneler ska vara märkta med Radio Frequency IDentification. Samtliga skyddsvästar som beställs skall innehålla passiva RFID (Radio Frequency Identification). Vad RFID ska innehålla preciserar BYA och/eller bevakningsbolag vid aktuella tillfället. Leverantören/ tillverkare upprättar/ tillhandahåller fil och databank samt hantering till köpare. Obligatoriskt: 1. Namn Anställningsnummer/utlåningsväst 2. Företaget 3. Bäst före/garanti datum 4. Vilken Klass 5. Leveransadress/driftkontor/kostnadsställe 6. RFID nummer 9

14 10 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 5. LEVERANSKONTROLL 5.1 Slutkontroll/mottagningskontroll Leveranshandling. Leverantören ska upprätta leveranshandling över leveransklart parti. I leveranshandling ska resultat av begärda kontroller redovisas Provuttag. För varje 100:e kroppsskyddsväst som beställs för Bevakningsbranschen, ska en komplett väst uttagas för kontroll. Kontrollen utförs av tillverkaren. - Kontroll av storlekar: Uppmätning av angivna mått. - Kontroll av sömnad: Sömnadens utförande kontrolleras okulärt. Låsningar, lösa trådändar etc. - Kontroll montering: Okulär besiktning av panelmontering, märkning av väst/paneler. Ev. kardborrebands insömnad samt dess låsningsförmåga. - Kontroll allmänt: Att inga större garn- och vävnadsfel förekommer på ytter- och innertyg. Inga fel får förekomma. Vid upptäckta fel ska kontroll genomföras på samtliga västar ingående i leveransparti gällande konstaterade avvikelser Ballistisk leveransprovning. För varje 300:e kroppsskyddsväst som beställs enligt avtalet, ska två skyddsvästar uttagas för knivtest, spike-test samt provskjutning av tillverkaren. Skjutprov ska genomföras med torra västpaneler i enlighet med p. 2.2 i denna specifikation. Knivtest ska utföras i enlighet med p. 2.1 i denna specifikation. Överenskommelse om provplats sker mellan BYA och antagen leverantör i samband med kontraktskrivande. Vid provningarna ska ansvarig handläggare vid BYA deltaga. BYA ska därför kontaktas i god tid innan planerade provningar. Undantag från detta kan i enskilda fall beslutas av BYA Kostnader för ovan nämnda provningar ska belasta leverantören Kostnaden för BYA representant gällande resor, boende etc. ska belasta BYA. 10

15 11 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 6 KVALITETSSÄKRING Tillverkaren ska ha ett dokumenterat och väl fungerande kvalitetsstyrningssystem som motsvarar kraven i: SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet Krav Kvalitetsstyrningssystemet ska vara certifierat av ackrediterat certifieringsorgan. 7 GARANTIKRAV 7.1 Leverantör av skyddsväst ska garantera och ansvara för att såväl anbudsprov som löpande leverans motsvarar av BYA ställda kvalitets- och skyddskrav. 7.2 För komplett utrustning ska från leveransdag räknat gälla följande av leverantör skriftligt bekräftande garantitider: 5 år beträffande oförändrad skyddsförmåga (enligt Skyddskrav punkt 2 i denna specifikation) när skyddsvästen använts under normal tjänstgöring. 2 år vad gällande material- och fabrikationsfel. 10 år avseende tillgång på reservdelar och fullgod service. 11

16 12 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 8. ÖVRIGT 8.1 I samband med anbudsgivningen ska provdokumentation från Mellrichstadt, redovisning av allt ingående material, garantiuppgifter, uppgifter om produktansvarsförsäkring (p. 8.7) samt kompletta provvästar bifogas. 8.2 Kompletta provvästar (med paneler BYA 1+3 samt KR1 samt KR2 + SP2) ska insändas i totalt 4 exemplar enligt följande: 2 st herrvästar, varav 1 i storlek medium och 1 i storlek large 2 st damvästar, varav 1 i storlek small och 1 i storlek medium Med varje väst ska bifogas prov på samtliga typer av offererade ytterfodral samt färgprov på de färger som västen kan levereras i. Provvästarna med tilläggspaneler ska vara packade i tillhörande (tilläggsoffererade) bärväskor Anbudsproverna ska vara avidentifierade (d.v.s. utan märkning av tillverkarens eller leverantörens identitet). 8.3 Leverantören och BYA ska ha ett fortlöpande utvecklingssamarbete gällande förbättring av produkten. Om det under avtalstiden uppkommer nya tekniska lösningar och/eller nya material som är tillgängliga för tillverkaren/ leverantören, ska BYA ha möjlighet att tillgodogöra sig dessa. Om ovan nämnda förbättringar av produkten medför ändrade kostnader för tillverkaren ska avtalade priser kunna omförhandlas. 8.4 Leverantören ska garantera att inga patentintrång sker gällande de tekniska lösningarna i offererad produkt. 8.5 BYA förbehåller sig rätten att under avtalstiden utföra tillverkningskontroll på sätt som BYA finner lämpligt. 8.6 Leverantören ska ha en svensktalande representant som kostnadsfritt, inom 4 veckor efter begäran av beställande BYA, kan komma och ta mått för personlig anpassning av västen. 8.7 Leverantören ska åta sig att kostnadsfritt ta fram minst två uppsättningar av västar i samtliga storlekar (dam och herrmodell) för utlåning till BYA för eventuella egna måttagningar. 12

17 13 Teknisk kravspecifikation BYA 1+3+KR1 8.8 Leverantören/tillverkaren av skyddsvästarna ska åtaga sig att, utan kostnad, miljövänlig destruera västarna när BYA (motsvarande) önskar detta. 8.9 BYA är öppen för om leverantören önskar offerera ytterligare varianter som komplement till skyddsvästen som avses i denna specifikation, exempelvis om leverantören önskar att även offerera en s.k. kombiväst dvs. skyddsväst med fast monterade paneler (ej löstagbar knivskydd etc.) BYA kommer ej att ersätta skador på västar som uppstår vid eventuell egen utförd provskjutning eller skador vid ev. fältprov Antagen leverantör, ska i samråd med BYA ta fram instruktioner för skyddsvästarna gällande bl.a. handhavande, tvättråd och underhåll/service. Instruktionerna ska bifogas varje skyddsväst och kan antingen vara i form av en instruktionsbok (inplastad) eller i digital form (CD/DVD/USB etc) Leverantören skall i anbudet ange var produktionen av skyddsvästen samt dess ingående detaljer kommer att ske. BYA skall besiktiga produktionsanläggningen hos ledande anbudsgivare före kontraktskrivning, bl.a. gällande arbetsförhållanden, produktionsmetoder och granskning av ledningssystem för kvalitet och miljö Leverantören/tillverkaren ska acceptera att under kontraktstiden driva ett utvecklingssamarbete tillsammans med BYA i syfte att förbättra produkten genom att ta fram nya modeller av bärfodral samt utveckla material, design och tekniska lösningar för västen. Kostnaden för detta skall belasta leverantören och ingå i varans pris Leverantören ska ha en produktansvarsförsäkring utställd av europeisk bank eller försäkringsbolag om minst 2 miljoner Euro. Notering 1: Eventuella andra beställare/ bevakningsföretag än BYA har möjligheten att stå som avtalspart. 13

18

19 Teknisk kravspecifikation. Bevakningsväst BYA klass 2 Lätt ballistisk skyddsväst i kombimodell med med ballistiskt skydd i BYA skyddsklass 2 och knivskydd i skyddsklass KR 1 samt löstagbara tilläggsskydd i skyddsklass 3. Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Skyddskrav 3 3. Skyddsklassindelning 5 4. Detaljkrav 6 5. Leveranskontroll Kvalitetssäkring Garantikrav Övrigt 12

20 2 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 1. ALLMÄNT 1.1 Skyddsvästen är avsedd som en specialväst för bevakningsbranschen och ska vara av kombimodell, d.v.s. med fasta integrerade ballistiska- resp. knivskyddande paneler. Västen ska levereras med ballistisk skyddspanel i BYA skyddsnivå 2 med integrerat knivskydd i skyddsnivå KR1 samt löstagbara frontal tilläggspanel i BYA skyddsnivå 3. Tilläggspanelen i skyddsklass BYA 3 ska som option även kunna beställas som skydd för ryggen. Som alternativ till KR1 ska västen istället kunna beställa med knivskydd i skyddsnivå KR2 samt KR2 + SP Skyddsvästens egenskaper att ha högsta möjliga bekvämlighet, d.v.s. att vara så mjuk, tunn, lätt och flexibel som möjligt samt medge bästa möjliga rörlighet, bl.a. rondering, stationär bevakning och bilkörning etc. 1.3 Skyddsvästen ska vara så formstabil att panelerna ej sjunker ihop/tappar formen under den garantitid som lämnats gällande västens ballistiska skyddsförmåga. 1.4 Skyddsvästen (standardfodral) utformad på sådant sätt att den ej hindrar bärande av uniformsbälte med tillhörande utrustningsdetaljer. 1.5 Skyddsvästen ska kunna beställas i herr- respektive dammodell. Damvästen ska kunna beställas passande olika byststorlekar inom området A D kupa. Västar som passar större byststorlekar ska kunna beställas. Leverantören ska i anbudet föreslå lämplig storleksbeteckning som är mer informativ för skyddsvästen än small, large etc., exempelvis baserat på bröstvidd och överkroppslängd eller dylikt. 1.6 Skyddsvästens egenskaper vad gäller att vara lätt att ta på och att justera in efter kroppsformen, kommer att utvärderas genom bärprov. 1.7 Skyddsvästens egenskaper vad gäller att ha väl fixerad inställning med lätt applicerbara och justerbara låsförband (om så erfordras) kommer att utvärderas genom bärprov. 1.8 Skyddsvästens egenskaper att kunna bäras under ett helt arbetspass utan att västen upplevs som alltför svettalstrande eller på annat sätt obehaglig, kommer att utvärderas genom bärprov. 1.9 Västens yttertyg ska vara krympfritt samt färgbeständigt och ska tillåta rengöring med vattentvätt vid minst +60 o C. 2

21 3 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 2. SKYDDSKRAV Skyddsvästen ska i grundutförande uppfylla BYA skyddsnivå 2 (PSDB HG 2). De löstagbara ballistiskt skyddande tilläggspanelen ska tillsammans med västen uppfylla BYA skyddsnivå 3. Västen ska också ha ett integrerat knivskydd som uppfyller BYA skyddsnivå KR 1. Som alternativ till KR 1 ska västen istället kunna beställas i skyddsnivån KR 2 samt KR2 + SP Knivskyddsprovning Knivskyddsprovning ska utföras enligt senaste utgåvan av (inklusive ev. tilläggsdirektiv) HOSDB Stab Resistance Standard for Body Armour I motsats till vad som av HOSDB meddelat i tilläggsdirektiv/skrivelse (File Ref: PSD/01 16/9/1 New P1 blade (P1B) and armour submission requirements ) behöver offererad skyddsväst ej vara certifierad av HOSDB. Test ska ske med knivblad som anges i senaste standard. 2.2 Ballistisk Provning Skjutprov gällande BYA skyddsnivå 1 resp. 2 ska utföras i enlighet med senaste utgåvan av HOSDB (PSDB) Ballistic Body Armour Standard för skyddsnivå HG1/A resp. HG 2 med ammunition som anges i denna specifikation Skjutprov gällande tilläggspanel BYA skyddsnivå 3 eller högre ska utföras enligt testprocedurerna för skyddsnivå RF1 i senaste utgåvan av PSDB Ballistic Body Armour Standard med ammunition som anges i denna specifikation Skjutprovningarna ska utföras på torr väst, de våta provningarna som omnämns i standarden behöver ej utföras Skjutprov behöver endast utföras på herrväst med ytterfodral av standardmodell, se p Skjutprov på damväst behöver endast utföras om den tekniska lösningen för paneluppbyggnaden skiljer sig mot herrvästens paneluppbyggnad gällande materialval, antal lager skyddsmaterial och den inbördes placeringen av dessa. HOSDB = Home Office Scientific Development Branch 3

22 4 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR Skjutprov ska i enlighet med standarden utföras på kompletta västar Efter varje provskott ska västen tas loss från testfixturen och traumat/intryckningen mätas, därefter bakgrundsmaterialet (plastelina) jämnas till mellan provskotten. 2.3 Bevis om uppfyllande av skyddskrav Tillverkaren eller av denne utsett ombud, ska genom intyg utfärdat av Beschussamt Mellrichstadt, dokumentera att den offererade skyddsvästen uppfyller skyddskraven i denna kravspecifikation Bevis gällande splitter- resp. rikoschettskydd enligt p ska bifogas anbudet. Tilläggspanelerna i BYA skyddsnivå 3 ska ej avge splitter i 0 (vinkelrätt) respektive 30 graders beskjutning. 4

23 5 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 3 BYA SKYDDSKLASSINDELNING 3.1 Knivskydd. Skyddsnivå Knivtyp KR1-KR3 Test enligt senaste utgåvan av HOSDB Stab Resistance Standard for Body Armour (i förekommande fall kompletterad med Spike test i nivå SP 1 3 enl. samma standard). 3.2 Ballistiskt skydd. Skydds- Ammunition Kul- Vo Typ nivå Kaliber/utförande vikt g m/s Para, FMJ DM 11 A1B2 (Dynamit Nobel).357 Magnum JSP Remington R357M Para, FMJ DM 11 A1B2 (Dynamit Nobel).357 Magnum JSP Remington R357M Para, FMJ Vanäs 9/39B x 51, FMJ Försvarets patron 10B 5.56 x 45, FMJ Försvarets patron 5B 7.62 x 63, FMJ x 51, FMJ AP NATO (Dynamit Nobel) BYA skyddsnivå 1 är identisk med HOSDB skyddsnivå HG1/A, BYA skyddsnivå 2 är identisk med HOSDB HG2. Om förändringar sker i HOSDB STD gällande dessa skyddsnivåer ska detta även gälla för BYA skyddsnivåer (1 resp. 2). Traumakrav ( back face deformation ) max 44 mm för BYA skyddsnivå 1-3 samt max 25 mm för skyddsnivå 4 5. Tester ska utföras enl. senaste HOSDB/Home Office UK standard på Beschussamt Mellrichstadt Tyskland. Testcertifikat om uppfyllande av ställda krav ska vara utfärdat av ovannämnda testinstitut. 5

24 6 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 4 DETALJKRAV 4.1 Västen ska kunna levereras med minst två olika typer av bärfodral enligt och Bärfodral i standardmodell, d.v.s. en typ av bärfodral som är anpassad för bärande såväl under som över skjorta etc Ytterfodral typ kroppsstrumpa d.v.s. liknande en t-shirtmodell eller likvärdigt för dolt bärande som tillåter att västen kan bäras följsamt närmast kroppen med så liten synlighet som möjligt när exempelvis skjorta eller tunn tröja bäres över BYA ser gärna att leverantören kan erbjuda ytterligare modeller av bärfodral för såväl dolt bärande som bärfodral avsedda att bäras utanpå kläderna/uniformen Vid beställning ska två bärfodral medfölja västen där beställaren fritt kan välja och kombinera mellan de olika modellerna och färgerna. Ytterligare bärfodral ska kunna beställas vid varje enskild beställning. 4.2 Knivskyddet ska täcka samma yta som skottskyddspanelen, om standarden ej säger något annat kan dock en sömsmån på maximalt 2 cm godtagas. 4.3 Skyddspanelerna ska vara lätt i och urtagbar och sitta säkert placerad utan risk för att de glider ner och deformeras. 4.4 Om metallbrynja eller liknande används för knivskyddet, ska denna vara väl förankrad i hela ytterkanten (eller motsvarande) genom laminatmetod eller likvärdigt, endast förankring av vissa enstaka ringar i ytterkanterna av brynjan ska ej förekomma. 4.5 Materialet i skyddspanelerna ska tåla fukt och vara fuktimpregnerat om så erfordras. Panelerna ska vara inneslutna i höljen av vattentätt material, höljena ska vara värmesvetsade. Materialet i panelernas ytterhöljen ska tåla temperaturer från +50 grader C ner till 40 grader C utan att spricka om man kraftigt böjer panelerna. 4.6 Fodralen och panelernas vattentäta höljen ska vara konstruerade på sådant sätt att panelernas kanter ej nöter igenom fodralen under garanttiden Bärfodralen enligt p och ska kunna beställas i svart samt vit färg, ytterfodral ska även kunna beställas i ytterligare minst två färger efter leverantörens förslag. Bärfodral enligt p ska kunna beställas i svart färg samt ytterligare minst två färger 4.8 De i skyddsvästen ingående detaljerna ska ej vara lättantändliga. 6

25 7 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 4.9 Västens egenskaper att ha en ljudlös konstruktion, d.v.s. man ska kunna böja västen extremt i olika vinklar utan att störande ljud uppstår i form av knaster, knäppningar etc Skyddsvästens ska levereras med en på framsidan placerad ficka för tilläggspaneler BYA 3 enligt p Som option skall nämnda ficka även kunna beställas för ryggen Västen ska levereras med tilläggspaneler (p ) som ska vara lätt i- och urtagbara. Tilläggspanelerna ska tillsammans med västen uppfylla BYA skyddsklass Tilläggspanelen (BYA skyddsklass 3) ska ha en skyddande yta av minst 3,75 dm² för herrväst i storlek medium och minst 3,0 dm² för damväst i storlek medium Tilläggspanelen ska ha en ergonomisk form och ska vara konstruerad på sådant sätt att splitterverkan och rikoschetter från projektiler minimeras. Något splitter eller rikoschetter ska ej förekomma vid träff med ammunition i BYA klass 3 i 0 (vinkelrätt) respektive 30 graders vinkel, se vidare p Väst i grundutförande (skyddsklass BYA 2+KR1) ska ha en panelvikt av maximalt 8,7 kg/m² (exklusive fodral). I skyddsnivå BYA 2 + KR2 + SP2 ska den totala panelvikten ej överskrida 9 kg/ m² (exklusive fodral). Tilläggspanel BYA 3 ska ha en maximal panelvikt av 8 kg/m². Den totala skyddsytan för herrväst i storlek medium ska ha en skyddsyta som ej understiger 30 dm² Komplett väst ska som option kunna levereras med transportbag tillverkad av slitstarkt smuts- och fuktavvisande material i blå eller svart färg. Transportbag ska vara försedd med bärhandtag och/eller bärrem Skyddsvästens bredd över axel ska vara minst 50 mm Material i ytterfodralen under p och bör genom testintyg utfärdat av ackrediterat testinstitut uppfylla följande krav: Testmetod Materialegenskaper Krav SS-EN ISO Nötning skyddskläder, min 3000 varv 530:1994, metod 2 sandpapper, 12 kpa SS-EN ISO Pilling, Martindale, min klass varv ASTM D Snagging (ICI) min klass 3 SS-EN ISO 105- X12 Färgens härdighet mot gnidning Torr, min klass 4 Våt, min klass 4 SS-EN ISO 105- C06, C1S, 60 o C Färgens härdighet mot tvätt Anfärgning, min klass 4 Färgändring, min klass 4-5 SS-EN ISO 105-E04 Färgens härdighet mot svett Anfärgning, min klass 4-5 Färgändring, min klass 4-5 7

26 8 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR Sytråd i ytterfodral, draghållfasthet min 19 N och krympfri. Färg, färghärdighet och dimensionsändring ska överensstämma med plaggets övriga material Eventuella blixtlås i ytterfodral ska vara krampblixtlås och klara 5000 cykler vid provning enl. BS 3084 test 5, kod D Eventuella blixtlås ska vara i plaggets färg och ha en dragtamp. Tampen görs av en 12 cm lång hälla som läggs i en cirkel med en dryg centimeter omlott, båda ändarna fästs med en träns genom alla lager av tampens tyg Eventuella kardborreband ska i färg, färghärdighet och dimensionsändring överensstämma med plaggets övriga material Eventuell resår ska vara av elastan omspunnet av texturerade filament av polyester eller polyamid, inslag polyester. Elasticitet ca 150%. Tvättegenskaper som plagget Alla sömmar ska vara reglade. Minst 3-trådiga overlock föredras framför öppna kanter. Sömsmån bör ej understiga 10 mm. Stynglängder: Bärande sömmar minst 3 stygn/cm. Stickningar: cirka 3 stygn/cm Stickningslinje om de förekommer ska följa kanter, i hörn ska stickningarna ha nålgenomträngning i hörnets spets Skyddsvästens paneler ska vara försedda med en märkning som anger när panelerna ska kasseras, lämpligen samma datum som garantitiden för den ballistiska skyddsförmågans utgångsdatum Västen ska ha invändigt placerad märkning avseende tillverkningsår, skyddsnivå, storleksbeteckning, producent samt tvättråd. Som komplement till skyddsnivåmärkningen ska panelerna vara märkta med tydligt pictogram (symbol) som anger typen av skydd som panelen ger skydd mot, exempelvis en pistol, kulsprutepistol, kniv, kanyl etc. Leverantören ska ta fram förslag på lämplig utformning av pictogrammet. Skyddspanelerna ska, om så erfordras, klart och tydligt vara märkta med vilken sida som ska vara vänd mot kroppen. Märkningen ska vara kompletterad med tillverkarens företagslogotyp samt löpnummer. Överskrift till nämnda märkning ska exempelvis vara texten: TILLHÖR samt bevakningsbolagets namn. 8

27 9 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR Västens olika skyddspaneler ska vara tydligt och lättförståeligt märkta med hur panelerna ska placeras inbördes samt vilken sida på respektive panel som ska vara vänd utåt/inlåt. Om möjligt ska panelerna vara konstruerade på sådant sätt att de ej går att placera fel. På panelerna ska finnas information som anger klart och tydligt vilket skydd respektive panel ger och att de ska användas tillsammans (exempelvis tilläggspanel BYA 3 i kombination med den ballistiska grundpanelen BYA 2) Västens olika skyddspaneler ska vara märkta med Radio Frequency IDentification. Samtliga skyddsvästar som beställs skall innehålla passiva RFID (Radio Frequency Identification). Vad RFID ska innehålla preciserar BYA/bevakningsbolag vid aktuella tillfället. Leverantören/ tillverkare upprättar/ tillhandahåller fil och databank samt hantering till köpare. Obligatoriskt: 1. Namn Anställningsnummer/utlåningsväst 2. Företaget 3. Bäst före/garanti datum 4. Vilken Klass 5. Leveransadress/driftkontor/kostnadsställe 6. RFID nummer 9

28 10 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 5. LEVERANSKONTROLL 5.1 Slutkontroll/mottagningskontroll Leveranshandling. Leverantören ska upprätta leveranshandling över leveransklart parti. I leveranshandling ska resultat av begärda kontroller redovisas Provuttag. För varje 100:e kroppsskyddsväst som beställs av Bevakningsbraschen, ska en komplett väst uttagas för kontroll. Kontrollen utförs av tillverkaren. - Kontroll av storlekar: Uppmätning av angivna mått. - Kontroll av sömnad: Sömnadens utförande kontrolleras okulärt. Låsningar, lösa trådändar etc. - Kontroll montering: Okulär besiktning av panelmontering, märkning av väst/paneler. Ev. kardborrebands insömnad samt dess låsningsförmåga. - Kontroll allmänt: Att inga större garn- och vävnadsfel förekommer på ytter- och innertyg. Inga fel får förekomma. Vid upptäckta fel ska kontroll genomföras på samtliga västar ingående i leveransparti gällande konstaterade avvikelser Ballistisk leveransprovning. För varje 300:e kroppsskyddsväst som beställs enligt avtalet, ska två skyddsvästar uttagas för knivtest samt provskjutning av tillverkaren. Skjutprov ska genomföras med torra västpaneler i enlighet med p. 2.2 i denna specifikation. Knivtest ska utföras i enlighet med p. 2.1 i denna specifikation. Överenskommelse om provplats sker mellan BYA och antagen leverantör i samband med kontraktskrivande. Vid provningarna ska ansvarig handläggare vid BYA deltaga. BYA ska därför kontaktas i god tid innan planerade provningar. Undantag från detta kan i enskilda fall beslutas av BYA Kostnader för ovan nämnda provningar ska belasta leverantören Kostnaden för BYA:s representant gällande resor, boende etc. ska belasta BYA. 10

29 11 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 6 KVALITETSSÄKRING Tillverkaren ska ha ett dokumenterat och väl fungerande kvalitetsstyrningssystem som motsvarar kraven i: SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet Krav Kvalitetsstyrningssystemet ska vara certifierat av ackrediterat certifieringsorgan. 7 GARANTIKRAV 7.1 Leverantör av skyddsväst ska garantera och ansvara för att såväl anbudsprov som löpande leverans motsvarar av BYA ställda kvalitets- och skyddskrav. 7.2 För komplett utrustning ska från leveransdag räknat gälla följande av leverantör skriftligt bekräftande garantitider: 5 år beträffande oförändrad skyddsförmåga (enligt Skyddskrav punkt 2 i denna specifikation) när skyddsvästen använts under normal tjänstgöring. 2 år vad gällande material- och fabrikationsfel. 10 år avseende tillgång på reservdelar och fullgod service. 11

30 12 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 8. ÖVRIGT 8.1 I samband med anbudsgivningen ska provdokumentation från Mellrichstadt, redovisning av allt ingående material, garantiuppgifter, uppgifter om produktansvarsförsäkring (p. 8.7), kvalitetssäkring samt kompletta provvästar bifogas. 8.2 Kompletta provvästar (med paneler BYA 2+3 samt KR1 och KR2 samt KR2 + SP2) ska insändas i totalt 4 exemplar (inklusive 1 väst för provning enl ) enligt följande: 3 st herrvästar, varav 1 i storlek medium och 1 i storlek large 3 st damvästar, varav 1 i storlek small och 1 i storlek medium Av ovan nämnda västar skall (i herr- resp. dammodell) en väst ha skyddsnivå BYA 2+3+KR1, en väst i BYA 2+3+KR2 och en i BYA 2+3+KR2+SP2. Med varje väst ska bifogas prov på samtliga typer av offererade ytterfodral samt färgprov på de färger som västen kan levereras i. Provvästarna med tilläggspaneler ska vara packade i tillhörande (tilläggsoffererade) bärväskor Anbudsproverna ska vara avidentifierade (d.v.s. utan märkning av tillverkarens eller leverantörens identitet), istället ska de vara märkta med identifikationsnummer/text som anges av BYA vid upphandlingen. 8.3 Leverantören och BYA ska ha ett fortlöpande utvecklingssamarbete gällande förbättring av produkten. Om det under avtalstiden uppkommer nya tekniska lösningar och/eller nya material som är tillgängliga för tillverkaren/ leverantören, ska BYA ha möjlighet att tillgodogöra sig dessa. Om ovan nämnda förbättringar av produkten medför ändrade kostnader för tillverkaren ska avtalade priser kunna omförhandlas. 8.4 Leverantören ska garantera att inga patentintrång sker gällande de tekniska lösningarna i offererad produkt. 8.5 BYA förbehåller sig rätten att under avtalstiden utföra tillverkningskontroll på sätt som BYA finner lämpligt. 8.6 Leverantören ska ha en svensktalande representant som kostnadsfritt, inom 4 veckor efter begäran av BYA (motsvarande), kan komma och ta mått för personlig anpassning av västen. 8.7 Leverantören ska åta sig att kostnadsfritt ta fram minst två uppsättningar av västar i samtliga storlekar (dam och herrmodell) för utlåning till BYA för eventuella egna måttagningar. 12

31 13 Teknisk kravspecifikation BYA 2+3+KR1 8.8 Leverantören/tillverkaren av skyddsvästarna ska åtaga sig att, utan kostnad, miljövänlig destruera västarna när BYA (motsvarande) önskar detta. 8.9 BYA är öppen för om leverantören önskar offerera ytterligare varianter som komplement till skyddsvästen som avses i denna specifikation, exempelvis om leverantören önskar att även offerera en s.k. modulär väst, dvs. skyddsväst med löstagbart monterade paneler (löstagbar knivskyddspanel.) BYA kommer ej att ersätta skador på västar som uppstår vid eventuella egna provskjutningar eller skador som uppstår vid ev. fältprov Antagen leverantör, ska i samråd med BYA ta fram instruktioner för skyddsvästarna gällande bl.a. handhavande, tvättråd och underhåll/service. Instruktionerna ska bifogas varje skyddsväst och kan antingen vara i form av en instruktionsbok (inplastad) eller i digital form (CD/DVD/USB etc) Leverantören ska i anbudet ange var produktionen av skyddsvästen samt dess ingående detaljer kommer att ske. BYA ska besiktiga produktionsanläggningen hos ledande anbudsgivare före kontraktskrivning, bl.a. gällande arbetsförhållanden, produktionsmetoder och granskning av ledningssystem för kvalitet och miljö Leverantören/tillverkaren ska acceptera att under kontraktstiden driva ett utvecklingssamarbete tillsammans med BYA i syfte att förbättra produkten genom att ta fram nya modeller av bärfodral samt utveckla material, design och tekniska lösningar för västen. Kostnaden för detta ska belasta leverantören och ingå i varans pris Leverantören ska ha en produktansvarsförsäkring utställd av europeisk bank eller försäkringsbolag om minst 2 miljoner Euro. Notering 1: Eventuella andra beställare/ bevakningsföretag än BYA har möjligheten att stå som avtalspart. 13

32

33 Teknisk kravspecifikation. BYA värdeväst klass 2 Lätt ballistisk skyddsväst i BYA skyddsklass 2 med löstagbart tilläggsskydd i skyddsklass 3. Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Skyddskrav 3 3. Skyddsklassindelning 4 4. Detaljkrav 5 5. Leveranskontroll 9 6. Kvalitetssäkring Garantikrav Övrigt 12

34 2 Teknisk kravspecifikation BYA ALLMÄNT 1.1 Skyddsvästen är främst avsedd för bevakningspersonal med olika arbetsuppgifter, bl.a. värdetransport, bevakningsuppdrag m.m. Skyddsvästen ska därför vara designad på sådant sätt att västen syns så lite som möjligt genom kläderna när den bäres i ett kroppsnära ytterfodral, se p Västen ska i grundutförande (BYA skyddsklass 2) skydda överkroppen i största möjliga utsträckning, särskilt vad gäller vitalorgan som hjärta, lungor, lever, mjälte, njurar och ryggrad, - dock utan att ställda krav på bekvämlighet och rörlighet nedsättes. 1.3 Skyddsvästen ska ha högsta möjliga bekvämlighet, d.v.s. den ska vara så mjuk, tunn, lätt och flexibel som möjligt samt medge bästa möjliga rörlighet, bl.a. vid bil och trottoarmoment m.m. 1.4 Skyddsvästen ska vara konstruerad på sådant sätt att den ger ett bekvämt bärande även med en av skyddspanelerna urmonterad. D.v.s. om det ur taktisk bedömning endast behövs ett främre alternativt bakre skydd. 1.5 Skyddsvästen ska vara så formstabil att panelerna ej sjunker ihop/tappar formen under den garantitid som lämnats gällande västens ballistiska skyddsförmåga. 1.6 Skyddsvästen ska vara utformad på sådant sätt att den ej hindrar bärande av uniformsbälte med tillhörande utrustningsdetaljer (samma krav gäller för ytterfodralet med frontöppning typ fiske-/materielväst då denna är tänkt att enbart bäras till civil klädsel, se p. 4.1). 1.7 Skyddsvästen ska kunna beställas i herr- respektive dammodell och i såväl herrsom damstorlekar. Damvästen ska kunna beställas passande olika byststorlekar inom området A D kupa. Västar som passar större byststorlekar ska kunna beställas. 1.8 Skyddsvästen ska vara lätt att ta på och att justera in efter kroppsformen. 1.9 Skyddsvästen ska ha väl fixerad inställning med lätt applicerbara och justerbara låsförband (om så erfordras), exempelvis med kardborrelåsning Västen ska vara välventilerad, d.v.s. västen ska kunna bäras under ett helt arbetspass utan att västen upplevs som alltför svettalstrande eller på annat sätt obehaglig Västens yttertyg ska vara krympfritt samt färgbeständigt och ska tillåta rengöring med vattentvätt vid minst +40 o C. 2

35 3 Teknisk kravspecifikation BYA SKYDDSKRAV Skyddsvästen ska i grundutförande uppfylla BYA skyddsklass 2 (HOSDB HG 2). Den löstagbara ballistiskt skyddande tilläggspanelen ska tillsammans med västen uppfylla BYA skyddsklass Ballistisk Provning Skjutprov gällande BYA skyddsklass 2 ska utföras i enlighet med senaste utgåvan av HOSDB (Home Office Scientific and Development Branch) Ballistic Body Armour Standard för skyddsnivå HG 1/A med ammunition som anges i standarden/denna specifikation Skjutprov gällande tilläggspanel BYA skyddsklass 3 eller högre ska utföras enligt testprocedurerna för skyddsnivå RF1 i senaste utgåvan av HOSDB Ballistic Body Armour Standard med ammunition som anges i denna specifikation Skjutprov ska utföras med torr västpanel i samtliga begärda skyddsklasser (BYA 2 och 3) 2.3 Bevis om uppfyllande av skyddskrav Tillverkaren eller av denne utsett ombud, ska genom intyg utfärdat av Beschussamt Mellrichstadt, dokumentera att den offererade skyddsvästen BYA klass 2+3 uppfyller skyddskraven i denna kravspecifikation Intyg gällande splitter- resp. rikoschettskydd enligt p ska bifogas i anbudet. Tilläggspanelerna (BYA skyddsklass 3) ska uppfylla kraven gällande skydd mot splitter i 30 respektive 60 graders skjutning. Skjutningen ska utföras enl. riktlinjerna som gäller för HOSDB skyddsnivå RF 1 men med angivna vinklar 3

36 4 Teknisk kravspecifikation BYA BYA SKYDDSKLASSINDELNING 3.1 Ballistiskt skydd. Skydds- Ammunition Kul- Vo Typ klass Kaliber/utförande vikt g m/s Para, FMJ DM 11 A1B2 (DynamitNobel).357 Magnum JSP Remington R357M Para, FMJ DM 11 A1B2 (DynamitNobel).357 Magnum JSP Remington R357M Para, FMJ Vanäs 9/39B x 51, FMJ Försvarets patron 10B 5.56 x 45, FMJ Försvarets patron 5B 7.62 x 63, FMJ x 51, FMJ AP NAT0 (Dynamit Nobel) BYA skyddsnivå 1 är identisk med HOSDB skyddsnivå HG1/A, BYA skyddsnivå 2 är identisk med HOSDB HG2. Om förändringar sker i HOSDB STD gällande dessa skyddsnivåer ska detta även gälla för BYA skyddsnivåer (1 resp. 2). Traumakrav ( back face deformation ) max 44 mm för BYA skyddsklass 1-3 samt max 25 mm för BYA skyddsklass 4 5. Tester ska utföras enl. senaste HOSDB/Home Office UK standard på Beschussamt Mellrichstadt Tyskland. Testcertifikat om uppfyllande av ställda krav ska vara utfärdat av ovan nämnda testinstitut. 4

37 5 Teknisk kravspecifikation BYA DETALJKRAV 4.1 Västen ska kunna levereras med minst tre olika typer av ytterfodral enligt följande: Ytterfodral typ kroppsstrumpa d.v.s. liknande en t-shirtmodell eller likvärdigt för dolt bärande som tillåter att västen kan bäras följsamt närmast kroppen med så liten synlighet som möjligt när exempelvis skjorta eller tunn tröja bäres över Ytterfodral i standardmodell, d.v.s. den typ av ytterfodral som de flesta västar levereras med på marknaden och som är avsedd att bäras under eller över skjorta etc BYA/bevakningsföretag ser gärna att leverantören kan erbjuda ytterligare modeller av bärfodral för såväl dolt bärande som bärfodral avsedda att bäras utanpå kläderna/uniformen Vid beställning ska två ytterfodral medfölja västen där beställaren fritt kan välja och kombinera mellan de olika modellerna och färgerna. Ytterligare ytterfodral ska kunna beställas vid varje enskild beställning. 4.2 Skyddspanelerna ska vara tillverkade av material som gör västen så flexibel, tunn och lätt som möjligt. Materialet ska tåla fukt och ska vara fuktimpregnerat om så erfordras. Panelerna ska vara inneslutna i höljen av vattentätt material, höljena ska vara värmesvetsade. 4.3 Ytterfodralen ska vara konstruerade på sådant sätt att panelernas kanter ej nöter igenom fodralen 4.4 Västen ska kunna levereras med minst tre olika typer av ytterfodral enligt följande: Ytterfodralen enligt p ska kunna beställas i vit alternativt ljusgrå eller beige färg, ytterfodral bör även kunna beställas hudfärgat material. Ytterfodral enligt p ska kunna beställas i mörkblå, ljusblå samt vit färg., som alternativ till vit färg kan även ljus färgton i grått eller beige accepteras. Utöver ovan nämnda färger bör västen kunna beställas i hudfärgat material. Ytterfodral enligt p bör även kunna beställas som CE-godkänd reflexväst i gul färg. 5

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Bruksanvisning Svenska 7SV160173-03 Produktbeskrivning Liko Originalsele Hög Rygg är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella

Läs mer

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Anbud 2011-11-25 Upphandlingsansvarig Karolinska Institutet Marie Eklund Upphandling Fruktkorgar 11057/UF-5000/2011-107 Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Upphandlingsformalia

1. Upphandlingsformalia Förfrågningsunderlag 2014-11-05 Upphandlande organisation Järfälla kommun Upphandling Livsmedelsupphandling Anna Grönblad Kst 2014/28 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-01-19 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-29 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Syd Ola Andersson 3.2.2-2014-42317 Symbolförklaring:

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling i Gotlands kommun

Upphandling i Gotlands kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Gotlands kommun gällande Etablering och drift av en konkurrensneutral IT-infrastruktur Aktuella upphandlingar publiceras löpande på www.gotland.se/upphandlingar/index.htm

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

Datainsamling regiongemensam elevenkät

Datainsamling regiongemensam elevenkät Datainsamling regiongemensam elevenkät Förfrågningsunderlag förnyad konkurrensutsättning 1. FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING 1. 1 INLEDNING formuleras av UHB Detta är en förnyad konkurrensutsättning på Ramavtal

Läs mer