Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek"

Transkript

1 Att arbeta med AudioIndex på bibliotek

2 INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad tillgänglighet till bibliotekets medier startade projektet AudioIndex det talande biblioteket, som syftade till att arbeta fram metoder för arbetet med AudioIndex på bibliotek. Under projektperioden har den huvudsakliga målgruppen för att använda AudioIndex på biblioteket varit talboksberättigade låntagare och man har fokuserat på att använda AudioIndex på Daisy-talböcker. Användningen kan dock utökas till andra användargrupper och i takt med teknikens utveckling kan AudioIndex användas även till annat än att hjälpa låntagare att hitta böcker, till exempel som ett orienteringshjälpmedel i lokalen, eller som hjälpmedel för synskadade vid utställningar i biblioteket. AUDIOINDEX PÅ BIBLIOTEKET När biblioteket skaffat AudioIndex-utrustningen är det viktigt att all bibliotekspersonal får information om AudioIndex, att det finns tillgängligt på biblioteket och hur den används. Den personal som oftast använder AudioIndex bör ha återkommande visningar för övrig personal och komma ihåg att introducera nyanställd personal och vikarier. För att underlätta för personalen i informationsdiskarna kan det vara bra att ha en manual för hur AudioIndex används. Bifogat finns en manual från Uppsala stadsbibliotek 2008 och gäller den typ av AudioIndex som har separat fingerläsare och handdator. Skellefteå stadsbibliotek har utformat en manual gällande AudioIndex Milestone 2009 (se Bilaga för båda versionerna av manualen). Varje bibliotek ändrar texten så att det passar det egna biblioteket. ARBETA MED AUDIOINDEX TIPS OCH IDÉER Här följer lite tips på olika aktiviteter som man kan anordna på biblioteket med anknytning till användandet av AudioIndex. Tanken med aktiviteterna är att informera användare om att AudioIndex finns tillgänglig på biblioteket samt ge dem en chans att själva prova på att använda den. Grundläggande tips: Se till att all personal är väl bekant med AudioIndex, har provat på att starta upp och använda den samt vet var utrustningen finns. Den som huvudsakligen arbetar med AudioIndex bör ha återkommande visningar för övrig personal och glöm inte bort att informera vikarier och nyanställd personal Om möjligt: ge låntagaren tillgång till AudioIndex utan att behöva kontakta personalen. Att behöva be om ett hjälpmedel kan vara en barriär Tänk på talboksavdelningens placering i biblioteket. Är den lättillgänglig för synskadade låntagare?

3 Informera: Gör AudioIndex synligt i biblioteket t.ex. genom affischer, broschyrer. Informera om AudioIndex på bibliotekets hemsida. Informera om, och visa alltid, AudioIndex vid studiebesök i biblioteket Bjud in pressen till de aktiviteter som ordnas Delta i mässor och temadagar etc. med fokus på tillgänglighet som anordnas lokalt, regionalt och nationellt Arbeta uppsökande genom att ta med AudioIndex ut i biblioteket bland det RFID-märkta materialet och visa vad AudioIndex är och erbjud låntagare att prova på Informera lokala handikapporganisationer, syncentraler, specialpedagoger, föräldraföreningar etc. om AudioIndex och bjud in till biblioteket för visning Arrangera: Bjud in till en temadag/-kväll i biblioteket med visning av AudioIndex samt möjlighet för alla besökare att prova på att använda utrustningen Märk även hyllgavlar etc. med hjälp av ljudkonerna. På så sätt blir AudioIndex även ett orienteringshjälpmedel i lokalen Ordna en tipsrunda i biblioteket där deltagare får frågor/hittar svar med hjälp av AudioIndex. På barnavdelningen kan man göra en skattjakt där barnen genom att använda AudioIndex hittar ledtrådar och kommer fram till skatten. Barn och ungdomar kan vara en lättare målgrupp att nå ut till eftersom de ofta är mindre teknikrädda än vuxna. Kontakta föreningar av olika slag och erbjud dem att ha sina möten på biblioteket och be att i samband med mötet få komma och visa AudioIndex och ge möjlighet att prova på Skapa mervärden: Under projekttiden har biblioteken främst taggat Daisy-talböcker och huvudsaklig målgrupp har varit talboksberättigade låntagare. För att skapa ett mervärde i att använda AudioIndex på biblioteket bör man tänka i ett vidare perspektiv och inkludera även andra målgrupper. Att RFID-märka annat material än Daisy-böcker är ett bra sätt att öka användningen av AudioIndex. Märk upp till exempel: Äppelhyllan LL-hyllan Storstilsböcker CD skivor DVD filmer Bilderböcker, Börja läsa böcker Skönlitteratur för vuxna/ungdom

4 När det gäller att använda AudioIndex på skönlitteratur är det en god idé att läsa in personliga boktips både från personal och från låntagare. Har man bokcirklar på biblioteket kan man till exempel ägna en träff till att låta deltagare läsa in boktips/egna recensioner av böcker. På så sätt blir informationen om boken mera levande och AudioIndex blir ett sätt att arbeta läsfrämjande. Låt personer (personal/låntagare) läsa in recensioner av DVD-filmer. På CD-skivor kan man till exempel spela in första låten på skivan och ge låntagare möjlighet till provlyssning redan vid CDhyllan. AudioIndex för bibliotek kan även användas som en audioguide vilket är användbart: Vid olika typer av utställningar i biblioteket, där man kan tagga utställningen med ljudkoner där man låter någon berätta om föremålen. Som ett orienteringshjälpmedel i biblioteket, för att underlätta för låntagare att hitta till rätt hylla Det här var några tips på vad man kan göra för att introducera AudioIndex för biblioteksbesökare. Mer finns att göra, bara den egna fantasin sätter gränser. Tänk på att ju oftare utrustningen syns och används ute i biblioteket, desto naturligare blir det för intresserade låntagare att fråga efter, och använda sig av AudioIndex! PRODUKTEN Audioindex för bibliotek inkluderar: En smidig handhållen RFID-läsare/ljudspelare med programmet Audioindex mobile installerat, samt hörlurar. AudioIndex finns idag i två versioner. En version där RFID-läsaren sätts på fingret och är kopplad till en handdator som användaren bär i en väska runt halsen. Nya versionen, Milestone, består av en kombinerad RFID-läsare/handdator. Till båda versionerna används hörlurar. Här visas båda versionerna av AudioIndex RFID-läsare och ljudspelare: Fingerläsare och separat handdator i väska samt AudioIndex Milestone, kombinerad läsare och handdator. Till båda versionerna används hörlurar

5 AudioIndex Server - licens som ger automatiskt uppdaterad bibliografisk information från BTJ. AudioIndex Studio - administratörsverktyget för PC. I AudioIndex Studio kopplas information till media, ljudkoner eller andra RFID-taggar. Här kan man göra inspelningar med egen information och mänsklig röst, samt skriva in text för uppläsning med talsyntes. I nedanstående skiss visas de delar som ingår i den första versionen av AudioIndex, och hur dessa samverkar för att AudioIndex ska fungera: På biblioteket har man en PC med programmet AudioIndex Studio installerat. Programmet kopplar information till olika typer av media, ljudkoner m.m. via RFID-taggar. Datorn är uppkopplad mot AudioIndex server som automatiskt uppdaterar bibliografisk information från BTJ. Handdatorn eller Milestone, med programmet AudioIndex Mobile, som låntagaren använder kopplas till datorn och uppdateras med ny information: nyinlagda talböcker, ny bibliografisk information om registrerade medier. En RFID-läs/skrivplatta är kopplad till datorn och används för att aktivera RFID-taggarna som man märkt medierna med. Tekniken bygger på att varje talbok (eller annat media) förses med ett elektroniskt chip. När man pekar på en bok med läsaren läses titel, författare och en resumé av boken upp i hörlurarna. På så sätt kan personer med läshinder eller synskada själva och i sin egen takt söka efter, och upptäcka nya böcker direkt i bibliotekshyllorna. Det finns även ljudkoner som går att sätta till exempel på hyllgavlar där besökaren genom att peka med läsaren på konen får information om vad hyllan innehåller. Detta underlättar för besökaren att orientera sig i biblioteket. Konerna kan även användas t.ex. vid utställningar i biblioteket för att ge personer med synskada möjlighet att ta del av dessa.

6 Bilaga Manual AudioIndex Ta lånekort eller dylikt i pant vid utlåning av AudioIndex. 1) Handdatorn och pennan laddar i lådan i Informationsdisk 1, talboksdisken. På HBu ligger handdatorn och pennan på laddning i den översta lådan i den vänstra disken. När handdatorerna laddar är det en blå ring på skärmen. Pennans lampa lyser röd. 2) När handdatorerna tas ur från laddning visas en röd ring på skärmen. Pennans lampa lyser inte alls när pennan tas ur laddning. 3) Sätt i gång pennan genom att trycka hårt på knappen som sitter under remmen på ovansidan av pennan. Då lyser lampan på pennan grön samt ringen på handdatorn blir grön. Talsyntesen säger då Välkommen till AudioIndex. 4) Nu är apparaten i gång och det enda som återstår är att koppla in hörlurarna längst upp på handdatorn och lägga i handdatorn i väskan. På Vuxenavdelningen ligger väskan och hörlurarna i samma låda som handdatorn och pennan i Informationsdisk 1. På HBu finns väskan och hörlurarna i det röda skåpet bakom den lilla vänstra disken. 5) Rikta pennan mot chippet längst ner i ryggen på DAISYtalboken så börjar talsyntesen att läsa. Byter Du bok börjar den läsa på nästa. För att avbryta uppläsning, rikta pennan mot dekalen på väskans mitt (där sitter ett chip inmonterat), så slutar uppläsningen. 6) För att byta talsyntes (det finns en manlig: ERIK och en kvinnlig EMMA) eller ändra hastighet, riktas pennan mot den skylt med chip som finns för detta. Skylten finns på samma plats som hörlurarna och väskan på respektive avdelning. 7) När låntagaren är färdig sättes handdatorerna och pennorna på laddning, ingen avstängning behöver göras. Problem som kan uppstå: - Om AudioIndex faller ur mobileläget i handdatorn så används pennan för att välja i startmenyn (längst upp tillvänster). Välj då AudioIndexmobile så kommer datorn tillbaka i sitt rätta läge. - Om datorn slocknar eller hänger upp sig är det bra att starta om den. Det sker genom att trycka in fingerpennans lilla spets i det lilla hålet på handdatorns undersida. Vid problem, ring talboksavdelningen på XXXXXX så hjälper vi till.

7 Bilaga Manual Audio Index Milestone 1) Tryck på den runda släta knappen mitt på spelaren för att starta Milestone. 2) Utrustningen startar och ger ifrån sig ett lågt klickande ljud. 3) Milestone är nu redo att avläsa chippen som finns på Daisytalböckerna. Chippen är placerade längst ner på Daisytalböckernas rygg. 4) För att läsa av håller du Milestones baksida (sidan utan knappar) mot chippet. (Högst upp på spelaren finns en liten rund knapp med en fördjupning i, denna kan du ha som riktmärke och placera mitt för bokens chip.) 5) När det knäppande ljudet slutar börjar uppläsningen. 6) Om du inte vill höra hela uppläsningen trycker du på den runda knappen med ett kryss som finns längst ner på spelaren, detta avslutar uppläsningen. 7) Om du vill gå vidare och läsa på en annan bok tryck på den runda släta knappen. Denna knapp måste du trycka på inför varje ny uppläsning för att aktivera spelaren. 8) För att justera volymen använder du knapparna med pilar på. Den vänstra knappen sänker volymen och den högra ökar volymen. 9) Ingång för hörlurar finns längst ner på spelaren. 10) När låntagaren lämnar tillbaka Milestone kan det vara bra att ansluta den för laddning. Anslut laddningskabeln i toppen på spelaren Problem som kan uppstå. Svårighet att läsa av taggarna Om Milestone har svårt att läsa av taggarna så kan det hjälpa att dra ut boken ur hyllan. Var noga med att lägga baksidan av läsaren mot taggen, inte toppen av läsaren. Spelaren är helt tyst Ibland kan det ta ett litet tag från det att det klickande ljudet har slutat till att uppläsningen börjar. Om spelaren är helt tyst en längre tid, ingen uppläsning startar och inget klickande ljud hörs, kan spelaren ha slagit av. Starta den genom att trycka på den runda släta knappen mitt på spelaren. Spelaren läser av fel bok Om användaren håller spelaren lite snett så kan det hända att den läser av boken bredvid. Försök att placera den bok/chip som ska läsas av mitt på spelaren. Det kan också underlätta att dra ut den bok som ska läsas av lite då kommer Milestone inte åt att läsa av taggarna på de böcker som står bredvid.

8 Projektet AudioIndex det talande biblioteket startade 2007 och pågår till och med utgången av Projektets syfte har varit att öka tillgängligheten till bibliotekets tjänster och utbud för personer med olika typer av läshinder genom att förmedla metoder för användningen av AudioIndex. Detta häfte är utarbetat inom projektet och är tänkt att fungera som inspiration och tipsbank när det gäller att marknadsföra och arbeta med AudioIndex gentemot användare. Länsbiblioteket i Västerbotten har varit projektägare och projektet har erhållit ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Alla kan surfa. Att använda Android smartphone steg-för-steg. Studiematerial

Alla kan surfa. Att använda Android smartphone steg-för-steg. Studiematerial Alla kan surfa Att använda Android smartphone steg-för-steg Studiematerial Mobiltelefonen i detta studiematerial är av märket Samsung med operativsystemet Android. 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Läs mer

Alla kan surfa. Att använda iphone steg-för-steg. Studiematerial

Alla kan surfa. Att använda iphone steg-för-steg. Studiematerial Alla kan surfa Att använda iphone steg-för-steg Studiematerial Mobiltelefonen i detta studiematerial heter iphone och är av märket Apple. 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning:

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco... 5 2 Information om utrustningen... 5 2.1 Mobiltelefon...

Läs mer

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek

Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Kognitionsergonomi Industridesignprogrammet HT-01 Certec LTH Gruppuppgift 2 En analys av Utlåningsmaskin på Malmö Stadsbibliotek Grupp 2 Marie Osbeck Anna Lewerth Rani Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie

Innehållsförteckning. Bilaga 1, Intervjuer om maskin Bilaga 2, Intervjuer om maskin Bilaga 3, Intervju med bibliotekarie Innehållsförteckning Inledning Metod Resultat och diskussion Lathund utlåning Lathund återlämning Flödeschema utlåning Flödeschema återlämning För övrigt Ny utlåningsmaskin Ny återlämningsmaskin Detaljer

Läs mer

Alla kan surfa. Att använda ipad steg-för-steg. Studiematerial

Alla kan surfa. Att använda ipad steg-för-steg. Studiematerial Alla kan surfa Att använda ipad steg-för-steg Studiematerial Surfplattan i detta studiematerial heter ipad och är av märket Apple. 2014 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Datorutrustning på folkbiblioteken i Dalarna. Undersökning med foton

Datorutrustning på folkbiblioteken i Dalarna. Undersökning med foton Datorutrustning på folkbiblioteken i Dalarna Undersökning med foton 2009 1 Datorutrustning på biblioteken Under hösten 2008 och våren 2009 genomförde Länsbibliotek Dalarna en undersökning av vilken teknisk

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts

Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts 2014 Att sända live eller att spela in en videopodd, ett föredrag eller en flipp med Hanouts Dan Åkerlund Karlstads universitet 2014-10-12 ATT SÄNDA LIVE ELLER ATT SPELA IN EN VIDEOPODD, ETT FÖREDRAG ELLER

Läs mer

Central utvärdering för den övergripande kampanjen

Central utvärdering för den övergripande kampanjen Central utvärdering för den övergripande kampanjen 1. Hur ha det egna bibliotekets kampanjarbete upplevts av personalen. Medelvärde: 2 2. Kommentar Max 1000 tecken Antal svarande: 15 - vi började i god

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Arkiv för lokalt inlästa talböcker

Arkiv för lokalt inlästa talböcker Arkiv för lokalt inlästa talböcker En förstudie gjord inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet på uppdrag av Bibsam av Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren i samarbete med Christel Berg, Avdelningen

Läs mer

Alla kan surfa. Att använda Android surfplatta steg-för-steg. Studiematerial

Alla kan surfa. Att använda Android surfplatta steg-för-steg. Studiematerial Alla kan surfa Att använda Android surfplatta steg-för-steg Studiematerial Surfplattan i detta studiematerial är av märket Samsung med operativsystemet Android. 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och

Läs mer