Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser. Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola. Studier på Stanford University, USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser. Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola. Studier på Stanford University, USA"

Transkript

1

2 Håkan Eriksson Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser Forskningschef Ericsson Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola Studier på Stanford University, USA Ledamot av IVA avd XI Utbildning och forskning

3 Varför ett projekt om IT just nu? Fortsatt Globalisering IT Produktion extra rörlig IT s status i västvärlden efter bubblan China och Indien växande marknader

4 Vad mer än lönekostnader är det som styr? Total kostnadsnivå Utvecklingsmiljö Management Financiella instrument / Skattelättnader Närhet till marknaden Närhet till affärsledning Kompetens Effektivitet Säkerhet Regulativa krav

5 Styrgrupp Ordförande, Håkan Eriksson, Senior Vice President, Ericsson Louise Adelborg, Vd Jusek Ylva Hambreus Björling, Vd IT-företagen Anders Englund, Vd Prevas Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör, ALMEGA ITA Jan Jangsäter, Förhandlingsenheten, SIF Ann-Marie Nilsson, IVA avd XII Jonas Wallberg, Enhetschef Informationsoch kommunikationsteknik, VINNOVA Björn Stattin, Huvudprojektledare Projektgrupp Ann Elmeland-Ygge, Personalchef Volvo IT Bengt Wallentin, Koncernchef och styrelseordförande Marakanda Marknadsplats AB Gunnar George, Senior strategi- och verksamhetsutvecklingskonsult hos Novare Act Jan-Erik Stjernvall, Vice President Ericsson Karin Ruiz, Affärsutvecklare Capio Lars Haikola, Rektor BTH (Blekinge Tekniska Högskola) Louise Yngström, Professor i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet Magdalena Persson, Vd Samsari Magnus Kjellson, SIF förbundsekonom strategisk utveckling Magnus Sjöqvist, Vd Accenture AB Sören Berglund, Umeå Universitet Staffan Truvé, Vd SICS (Swedish Institute for Computer Science) Sten Söderman, Professor international business, Stockholms Universitet Thomas Atterstam, Satori Consulting (Strategikonsult i New York) Tommy Nilsson, Industrifonden ansvarig för ICT-portföljen Björn Stattin, Huvudprojektledare IVA Staffan Eriksson, Projektledare IVA Initiativtagare:

6 Projektets syfte på kort och lång sikt? Projektets mål på kort sikt: Att identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna för ett mer konkurrenskraftigt Sverige ur ett IT-perspektiv och ta fram mål och mätetal för dessa samt identifiera vem som bör vara ansvarig att driva och följa upp respektive mål. Projektets mål på lång sikt: I samband med att projektet avslutas under hösten 2006 lämnas stafettpinnen över till en organisation som ansvarar för att driva de kommande årens utvecklingsarbete. Under de närmaste åren skall arbetet leda till en tydlig och mätbar förstärkning av de fem framgångsfaktorerna och därmed också av Sveriges uthålliga konkurrenskraft ur ett ITperspektiv.

7 Sammanfattning Outsourcing och offshoring är inga nya omvärldstrender men de ställer krav på Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv Vi är bättre än vi tror - Fortsatt goda förutsättningar för IT-verksamhet i Sverige - Det finns många goda idéer och strategier Vi är inte så bra som vi behöver vara - Viss spretighet, avsaknad av fokusering och genomförandeförmåga - Kännedom saknas - Utbildingssituationen allvarlig Ett ledarskap för IT i Sverige efterlyses - Det behövs focus för att bibehålla och förstärka Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv Fem framgångsfaktorer i ett Balanserat Styrkort

8

9 Björn Stattin Huvudprojektledare IT utan gränser IT-entreprenör Managementkonsult med fokus på förändringsledning

10 Ingångsvärden och riktlinjer Outsourcing och offshoring - Öka kunskapen om vad som egentligen styr besluten. Helhetssyn på Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv - Tyngdpunkten på tillämpning och nytta av IT på användarsidan - Vi vill också att IT-leverantörer i Sverige ska öka sin marknadsandel Inte uppfinna hjulet på nytt - Minimera omtag i omvärldsanalysen. - Sammanställ och utveckla resultaten från tidigare arbeten och rapporter. Tyngdpunkten på genomförande - Det får inte bara bli en rapport en hyllvärmare. - Vad krävs för att verkligen få saker att hända snabbare? - Dra lärdom av vad framgångsrika företag har gjort.

11 Erfarenheter från förbättringsarbete I ett framgångsrikt förbättringsarbete finns oftast några hörnstenar Gör en analys av den omvärldsutveckling som påverkar oss Välj ut ett fåtal fokuserade framgångsfaktorer som är viktigast att kraftsamla kring Utse ansvariga som är beredda att leda utvecklingen och ta ansvar för de resultat som nås Ta fram enkla och tydliga mål och mätetal för valda framgångsfaktorer Etablera en stödjande struktur och kultur för förbättringsarbetet Följ upp och exponera utvecklingen under lång tid uthållighet.

12 Angreppssätt

13 Särskild analys av outsourcing och offshoring Se slutrapporten Kapitel 6

14 Särskild analys av outsourcing och offshoring Se slutrapporten Kapitel 6

15 Hur vi har kommit fram till de fem framgångsfaktorerna å ena sidan utifrån omvärldsanalysen Se slutrapporten Kapitel 5

16 Hur vi har hållfasthetstestat de fem framgångsfaktorerna å andra sidan utifrån många goda idéer och initiativ Hur går det att sortera in alla tidigare strategier, förslag och initiativ? Se slutrapporten Kapitel 7

17 Fem framgångsfaktorer med ansvariga personer och organisationer

18 Dan Jangblad Group Senior Vice President, Strategy and Business Development, Saab AB Civilingenjör Linköpings tekniska högskola (hållfasthetslära) Årets IT-företag 2006 (Veckans Affärer) Top 10 mäktigaste i IT-Sverige 2006 (Ny Teknik) Reseledare i Italien och på Kanarieöarna Motto: "Man ångrar bara saker man inte gör"

19

20

21 IT i produkter och processer En framgångsfaktor för Sverige Många av Sveriges största exportframgångar bygger på långt drivet utnyttjande av IT i produkter och processer Mobiltelefonsystem Processindustrilösningar Försvars och säkerhetsmateriel Fordonssystem

22 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor?

23 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer

24

25 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer Hög IT-mognad bland medborgare, företag och myndigheter

26 5% 60% Andel Saabingenjörer med IS/ITinriktning Andel av omsättning som är IS/IT kostnader

27 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer Hög IT-mognad bland medborgare, företag och myndigheter Dessutom i framtiden: Förmåga att skapa och driva robusta system av system

28

29 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT-investeringar Bygg vidare på IT-mognaden

30 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT-investeringar Bygg vidare på IT-mognaden Se till att Sverige är ett föregångsland för system av systemtänkande

31

32 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT investeringar Bygg vidare på IT mognaden Se till att Sverige är ett föregångsland för system av systemtänkande

33 Lena Treschow Torell Vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Professor i materialfysik European Commission, Director of Programmes at Joint Research Centre Syrelseuppdrag i börsnoterade teknikföretag och forskningsinstitut

34 Kännedom om Svensk IT-förmåga Varför är det viktigt? IT på väg att bli ett bristyrke Lågt intresse för IT-utbildningar Allt större andel IT-innehåll i näringslivet Vi lider fortfarande av lite hängande huvuden efter motgångarna efter millennieskiftet Tillämpningen av teknik som ligger i framkant är kanske den främsta faktorn för ett företags och en nations konkurrenskraft på 2000-talet Sverige har under många år byggt upp en stark position och goda förutsättningar inom IT. Vi måste behålla och förstärka vår position. Kommunikation om detta är nödvändigt. Många har saknat ett ledarskap för IT i Sverige. En uppgift för ett sådant ledarskap är att sprida kännedom om vår IT-förmåga.

35 10 FoU-områden 10 nationer 100 bolag

36 Forskningsgiganterna Sweden 1.8% Finland Others 1000 företag S Korea Netherlands Switzerland UK USA 38% France Germany 11.9% Japan 22% Källa: Dept. of Trade and Industry, UK

37 Källa: Dept. of Trade and Industry, UK Forskningsområden 10 i topp Sector R&D as % Total Automotive & Parts IT Hardware Life sciences Electronics & Electrical Software & Computer Services Chemicals Aerospace & Defence Engineering Telecomms Health

38 Kännedom om Svensk IT-förmåga Vad vill vi åstadkomma? Ökat fokus på IT-relaterade frågor i Sverige Ökad förståelse för IT:s betydelse för konkurrenskraften - hos ungdomar och forskare - hos företagsledningar i såväl stora företag som SMF Ökad kännedom om att vi är bättre än vi tror med många exempel Ökat självförtroende och vilja att satsa på IT i alla läger, - politiker - utbildningssystemet - innovationssystemet - och inte minst användare och IT-leverantörer

39 Lena Gustafsson Nytillträdd vice generaldirektör VINNOVA Nyss avgången vice rektor Chalmers Professor i bioteknik Vice rektor Göteborgs universitet Kommittéledamot Vetenskapsrådet

40 Innovationssystemet 1. Varför är innovationssystem viktiga? Ett effektivt innovationssystem är grundbulten i samhällsutvecklingen. Framgång inom innovationssystemet leder till fler och växande företag, näring åt att ändra attityder (kommunikation ) och bidrar med goda exempel på framgångsrika individer och organisationer. Innovationssystemet är viktigt för ökad tillväxt och sysselsättning för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

41 Innovationssystemet 2. Vad kan ett uthålligt förbättringsarbete åstadkomma med MÅL (tillväxt) och MÄTETAL (= tex. ökat antal företag)? Öka antalet företag; NYA produkter och nya tjänster måste utvecklas men av stor betydelse är också att stärka etablerade företag. Vi är i ökad grad beroende av kontinuerliga och genomgripande omvärldsanalyser. Detta behövs för att se var Sverige befinner sig i ett internationellt perspektiv. Rationellt: Samordning mellan myndigheter och andra organisationer Enkla indikatorer men också fara med förenklingar; vi kan invaggas i falsk trygghet

42 Innovationssystemet 3. Hur ska vi gå tillväga för en hållbar samhällsutveckling inom IT-området (men också generellt!): Stärka innovationssystemet för kommersialisering av forskningsrön vid universiteten - TRIPLE HELIX! Utveckla institutsektorn i Sverige Främja R&D för innovationer i SMEs. Fördjupad interaktion med industrin Främja internationellt (Europa..., Indien.) samarbete; stärka Sverige som attraktiv marknad för utländsk företagsetablering; Utveckling av globala strategier är en stor utmaning! Valet av rätt tidpunkt är avgörande för framgångsrik utveckling Tillgänglighet till omvärldsanalys öppnar möjligheter för delaktighet i oförutsägbara (politiska) processer KOMPETENS (EU- programmet PEOPLE!) Verifieringsmedel (mer medel!) Statlig upphandling (ökat risktagande!) granskning: Myndigheter: VINNOVA, VR, Energimyndigheten.) främjar innovation och nyföretagande/företagsutveckling!

43 Innovationssystemet Hur jobbar VINNOVA några exempel: Development of research and innovation strategies for specific fields and sectors (Bio, ICT, Transport..) in close dialogue with actors in Swedish innovation systems Strategic R&D-programs involving cooperation between universities and companies and other actors Support the building up of strong research and innovation environments VINN Excellence Centers and other CoEs at universities Regional Innovation Systems (VINN Growth program) Institute Excellence Centers Do Research and Grow!

44 Innovationssystemet Distribution of VINNOVA s funding among different types of organizations Universities 40 percent Research Institutes 30 percent Companies 20 percent Others 10 percent

45 Innovationssystemet Distribution of VINNOVA s funding among different sectors: Information & Communication Technologies 30 % Biotechnology, Life sciences 20 % Manufacturing and Materials 20 % Transport systems, Automotive 20 % Working Life Science 10 %

46 Lidköping Borås Åre Malung Värnamo Skövde Ljungby Jönköping Härjedalen Älmhult Vansbro Karlshamn Mora Kristianstad Nässjö Ludvika Örebro Tranås Växjö Linköping Storuman Östersund Strömsund Ljusdal Falun Fagersta Vilhelmina Köping Bollnäs Karlskrona Avesta Eskilstuna Sundsvall Katrineholm Vimmerby Västerås Kalmar Arjeplog Sorsele Norrköping Västervik Gävle Oskarshamn Kramfors Hudiksvall Söderhamn Nyköping Uppsala Jokkmokk Lycksele Stockholm Arvidsjaur Örnsköldsvik Gotland Skellefteå Um eå Gällivare Kiruna Luleå Överkalix Pajala Kalix Övertorneå 1. VINNVÄXT Implementing Triple Helix on the regional level Steel Sheet Refinement BIOMEDICINSK UTVECKLING I VÄSTSVERIGE ROBOTICS VALLEY

47 Innovationssystemet 2. VINN Excellence Centers

48 Innovationssystemet 3. Institute Excellence Centers (8) selected: VINNOVA, The Foundation for Strategic Research and the Knowledge Foundation jointly arranged a competition among all Research Institutes for Institute Excellence Center grants. Each grant amounts to 4.3 M over six years, with the same amount from industry.

49 Innovationssystemet 4. Do Research and Grow! Forska&Väx for stimulating radical innovation in SMEs: 1200 applications! Amounting to 1,7 billion SEK

50 Anders Flodström Rektor KTH sedan 1999 Professor i materialfysik Forskning vid: Xerox Palo Alto Research Centre, USA NIST, Washington DC, USA DESY, Hamburg, Tyskland Honorary professor, Beijing Institute of Technology

51 Kompetensförsörjning - utbildning och forskning inom IT - Anders Flodström, rektor KTH, Kungliga tekniska högskolan Sveriges största tekniska universitet

52 Professor Anders Flodström, Personligt Rektor sedan 1995 Professor i Fysik Lärare i matematik, fysik och teknik vid Grundskolan och Gymnasiet Ordförande i Nordita sedan 2006 Ordförande i Cluster sedan 2006 rektor

53 18-åringar i Sverige Prognos över antalet 18-åringar i Sverige Antal År Källa: S CB

54 NV och T Antal i åk 3 (15 okt) Alla lämnar inte NV eller T åk 3 med slutbetyg och behörighet E3 Antal NV 3 T 3 Ca 5 % av NV eleverna går inriktning miljöteknik och 5 % går lokala inriktningar vilka inte garanterar att behörighet E3 uppfylls År T-eleverna uppfyller normalt ej behörighet inom vare sig ma, fy eller ke

55 Prognos till 2020

56 Prognos till 2020

57 Prognos till 2020

58 Prognos till 2020

59 Prognos till 2020

60 Nybörjare, ingenjör Nybörjare per år Antal Högskoleingenjörsexamen Civilingenjörsexamen År

61 Nybörjare, ingenjör Högskoleingenjör Sök VHS beh 1:a Nybörjare tot Nyb IT i Kista Nyb Medie+Data HT95 HT96 HT97 HT98 HT99 HT00 HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06

62 Nybörjare, civilingenjör Civilingenjör Sök behöriga tot Nybörjare tot Nyb Data+IT+Medie Sök Data+IT+Medie HT95 HT96 HT97 HT98 HT99 HT00 HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06

63 Rekryteringsbas - Behov Gymnasiet 2005 Nybörjare NV, exkl miljö o lokal Miljö o Lokal T-pr ogr ammet Civilingenjör s examen Högskoleingenjör sexamen Ar kitekt, läkar m m

64 Kunskapsnebulosan

65 Antal magisterstudenter, ICT skolan Antagna H06 Registrerade H06 totalt Systemkonstruktion på kisel * Programvaruteknik för distribuerade system Fotonik Internetteknik * Teknik och ledning för informationssystem Informations- och komminikationssäkerhet * Interaktiva system Nanoelektronik Informationsteknik med entreprenörskap Erasmus Mundus i säker och mobil kommunikation ** Erasmus Mundus i fotonik 9 9 ** Tillämpad informationsteknik ***

66 Sverige som IT-land IVA 10 november 2006 Hans Jeppson Statssekreterare för handelsfrågor Utrikesdepartementet Utrikesdepartementet

67 IT?? Vad är det? Definition? Gränser raderas! Bred kommunikationsteknik/media Maskiner /fordon Tillverkningsprocesser/beslutsprocesser Utrikesdepartementet

68 Vad gör svenska företag konkurrenskraftiga? Kunskap Infrastruktur Entreprenörskap Företagsklimat Regelverk Marknader Utrikesdepartementet

69 Kunskaper Skolan Kunskaper Datorfärdighet ett naturligt inslag Lärare med kunskaper Betyg ger incitament till lärande Inget hot mot upptäcktsandan Universiteten Spetskunskaper Ämnen ger integrationsvinster T.ex. kemi + IT verktyg används Accelerating returns Internationellt attraktiva = befruktning Koppling universitetsforskning - företag Utrikesdepartementet

70 Infrastruktur Sverige ligger väl framme: Bredbandspenetration Mobilt bredband Återanvända frekvensområden Konkurrens på marknaderna Utrikesdepartementet

71 Entreprenörskap och företagsklimat Lättare att starta företag Råd Regelverk Skatter Kapital Större arbetskraftsutbud Enklare regler Utrikesdepartementet

72 Marknader Sverige Offentlig sektor IT nya uppifter nya utmaningar nya produkter/producenter e-government e-health offentlig upphandling stödja exportförmåga Kunskaper ger efterfråga lönsamhet ger investeringar Europeiska & Globala marknader Marknadstillträde hinder? Marknadsframgång Marknadsföring Priskonkurrens Utrikesdepartementet

73 Aspekter kring världshandel Sverige är för frihandel mot nationell protektionism = öppna vägen för svenska företag Svenska staten kan understödja svenska företags exportansträngningar = så dörren öppnas för svenska företag Utrikesdepartementet

74 Hårdvaror ITA (the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products) Pluralitalt avtal - 69 länder 97% av handeln med IT produkter (t.ex. datorer) > 1500 miljarder USD Tullfrihet!! Sverige vill öka omfattningen! standarder och företagsstandarder tekniken semantik (fakturor, bokföring, ritningar) främja svenskt deltagande = en verkligt global marknad nischprodukter från Sverige nischkunskaper - projektförmåga OBS Värdemassan ligger inte alltid där tillverkningen ligger Utrikesdepartementet

75 Tekniska handelshinder Conformative Assessment Procedures för godkännande Internationellt? Ömsesidigt erkännande mellan US, Europa, Japan? Vissa försöker bygga egen protektionistiska standarder Kina försökte med egen standard för Wireless LAN stoppades av WTO Kina hittade avvikande 3G standard och skulle kraftigt begränsa antalet leverantörer. Ännu oklart. Utrikesdepartementet

76 Mjukvaror IPR Intellectual Property Rights Nödvändigt med entydig stark imaterialrätt licensgivaren bestämmer fria programvaror = tillåta kopiering ej tillåta kopiering Vissa länder har haft piratkopiering som nationell idé EU strategier Samarbete med Kina kräver bättre kinesiskt IPR skydd Frihandelsavtal med IPR klausul Utveckling ger skäl skydda egna framsteg t.ex. stora forskningscentra i Kina Utrikesdepartementet

77 Informationssäkerhet Regler för IT bruk behöver harmoniseras globalt Safe Harbour endast en nödlösning Harmoniserade lag om elektroniska signaturer EU direktivet är bottom level jfr skillnader mellan Tyskland, Italien och andra länder- PTS har ännu inte registrerat en enda utgivare av kvalificerade elektroniska signaturer Internationell överenskommelse om gemensam straffrätt behövs Datorintrång Spridning av skadlig kod (virus) Utrikesdepartementet

78 Tjänster Tjänstedirektivet inom EU Sverige redan öppet Möjligheter för svenska företag att konkurrera i hela EU Inte så långtgående som förslaget Ett antal undantag 3 år för förberedelser Kräver granskning av andra länder GATS tjänstehandelsavtal inom WTO del av Doha Doha-rundan just nu i vänteläge Öppna för utländska tjänsteföretag motstånd från vissa länder Utrikesdepartementet

79 Aktuella frågor Översyn av e-kommunikationsdirektiven modernisering behövs Nätneutralitet? Standard för RFID Utrikesdepartementet

80 Halkar Europa efter? Ja Utbildning, forskning, klimat, kapitaltillgång bättre än Europa Lönekostnader lägre, sparkvoten högre, ambitionerna bättre i vissa asiatiska länder Ovilja mot teknik i Europa? Knappast i Sverige Utrikesdepartementet

81 Arbetsproduktivitetstillväxten , årlig procentuell förändring USA EU Sverige Arbetsproduktivitet 1,85 1,37 1,92 Bidrag från ökad 1,05 0,90 1,24 kapitalintensitet IKT-kapital 0,72 0,42 0,77 Ö vrigt kapital 0,32 0,48 0,47 TFP 0,80 0,46 0,68 Bidrag från IKT - produktion 0,44 0,27 0,57 (University of Groningen, Timmer et al (2003)) Utrikesdepartementet

82 Vad göra? EU har ett bra utgångsläge och kan ta ledningen Utmaningar Kräver en strategi: Lissabonstrategin med målet att före 2010 göra Europa till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin med ökad sysselsättning och social sammanhållning Utrikesdepartementet

83 i2010 Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning Tre prioriterade områden: att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde att stärka innovation och investeringar i ITforskning samt att uppnå ett europeiskt informationssamhälle där alla kan delta Utrikesdepartementet

84 Paneldiskussion Håkan Eriksson, forskningschef Ericsson Dan Jangblad, strategichef Saab Håkan Bryngelsson, vd Vasakronan Hans Jeppson, statssekreterare handelsfrågor Lena Gustafsson, vice generaldirektör VINNOVA Anders Flodström, rektor KTH

85 Nästa steg Scorecard.se

86 Tack för i dag! Rapport och presentationer på Fortsättning följer: Scorecard.se Stanna gärna och mingla en trappa upp Trevlig helg!

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Aktuellt från VINNOVA

Aktuellt från VINNOVA Aktuellt från VINNOVA Sjöfartsforum 8 november 2012 Marit Werner Bild 1 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet Bild 2 FÖRDELNING PER LÄN miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI 2011 1 000 800

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kluster. Cecilia Johansson, VINNOVA

Kluster. Cecilia Johansson, VINNOVA Kluster. Cecilia Johansson, VINNOVA Kluster Geografiska koncentrationer ti av relaterade företag och aktörer som präglas av ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra utan direkta krav på samspel

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Lyfter forskningen Sverige?

Lyfter forskningen Sverige? Lyfter forskningen Sverige? Forskning och innovation för hållbar tillväxt 2007-10-17 Prof. Per Eriksson Generaldirektör Globaliseringen Ekonomin allt mer kunskapsbaserad, global och konkurrensutsatt EU:s

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016

Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016 Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016 Svar på frågan Digitaliseringens möjligheter i industrin Industry 4.0 och Smart

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Strategier för regionalt entreprenörskap och innovation. Per Olof Berg Prof.

Strategier för regionalt entreprenörskap och innovation. Per Olof Berg Prof. Strategier för regionalt entreprenörskap och innovation Per Olof Berg Prof. SSES Ideella Förening Fam. Perssons Stiftelse SSES Styrelse Lands- Hövdingen Stockholm Rektor HHS & Repr Rektor KI & Repr Rektor

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott 1 (5) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Information om föreslagna styrelseledamöter Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot

Läs mer

Landsbygdsbluffen. - Så slår Miljöpartiets politik mot landsbygden

Landsbygdsbluffen. - Så slår Miljöpartiets politik mot landsbygden Landsbygdsbluffen - Så slår Miljöpartiets politik mot landsbygden Inledning På senare tid har Miljöpartiet talat allt mer om att utforma sin politik efter landsbygdens villkor. Det är välkommet att intresset

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning. Sveriges starkaste forskningsuniversitet Utbildning Forskning - Innovation

Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning. Sveriges starkaste forskningsuniversitet Utbildning Forskning - Innovation Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning Sveriges starkaste forskningsuniversitet Utbildning Forskning - Innovation Ny universitetsledning 2009 Per Eriksson rektor Eva Åkesson

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Hur skapas tillväxt lokalt? Svensk Tillväxtstrategi Akademi Norr 15 december 2011 Roland Lexén

Hur skapas tillväxt lokalt? Svensk Tillväxtstrategi Akademi Norr 15 december 2011 Roland Lexén Hur skapas tillväxt lokalt? Svensk Tillväxtstrategi Akademi Norr 15 december 2011 Roland Lexén Arena för Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan privata och offentliga aktörer som syftar till att främja

Läs mer