Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser. Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola. Studier på Stanford University, USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser. Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola. Studier på Stanford University, USA"

Transkript

1

2 Håkan Eriksson Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser Forskningschef Ericsson Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola Studier på Stanford University, USA Ledamot av IVA avd XI Utbildning och forskning

3 Varför ett projekt om IT just nu? Fortsatt Globalisering IT Produktion extra rörlig IT s status i västvärlden efter bubblan China och Indien växande marknader

4 Vad mer än lönekostnader är det som styr? Total kostnadsnivå Utvecklingsmiljö Management Financiella instrument / Skattelättnader Närhet till marknaden Närhet till affärsledning Kompetens Effektivitet Säkerhet Regulativa krav

5 Styrgrupp Ordförande, Håkan Eriksson, Senior Vice President, Ericsson Louise Adelborg, Vd Jusek Ylva Hambreus Björling, Vd IT-företagen Anders Englund, Vd Prevas Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör, ALMEGA ITA Jan Jangsäter, Förhandlingsenheten, SIF Ann-Marie Nilsson, IVA avd XII Jonas Wallberg, Enhetschef Informationsoch kommunikationsteknik, VINNOVA Björn Stattin, Huvudprojektledare Projektgrupp Ann Elmeland-Ygge, Personalchef Volvo IT Bengt Wallentin, Koncernchef och styrelseordförande Marakanda Marknadsplats AB Gunnar George, Senior strategi- och verksamhetsutvecklingskonsult hos Novare Act Jan-Erik Stjernvall, Vice President Ericsson Karin Ruiz, Affärsutvecklare Capio Lars Haikola, Rektor BTH (Blekinge Tekniska Högskola) Louise Yngström, Professor i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet Magdalena Persson, Vd Samsari Magnus Kjellson, SIF förbundsekonom strategisk utveckling Magnus Sjöqvist, Vd Accenture AB Sören Berglund, Umeå Universitet Staffan Truvé, Vd SICS (Swedish Institute for Computer Science) Sten Söderman, Professor international business, Stockholms Universitet Thomas Atterstam, Satori Consulting (Strategikonsult i New York) Tommy Nilsson, Industrifonden ansvarig för ICT-portföljen Björn Stattin, Huvudprojektledare IVA Staffan Eriksson, Projektledare IVA Initiativtagare:

6 Projektets syfte på kort och lång sikt? Projektets mål på kort sikt: Att identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna för ett mer konkurrenskraftigt Sverige ur ett IT-perspektiv och ta fram mål och mätetal för dessa samt identifiera vem som bör vara ansvarig att driva och följa upp respektive mål. Projektets mål på lång sikt: I samband med att projektet avslutas under hösten 2006 lämnas stafettpinnen över till en organisation som ansvarar för att driva de kommande årens utvecklingsarbete. Under de närmaste åren skall arbetet leda till en tydlig och mätbar förstärkning av de fem framgångsfaktorerna och därmed också av Sveriges uthålliga konkurrenskraft ur ett ITperspektiv.

7 Sammanfattning Outsourcing och offshoring är inga nya omvärldstrender men de ställer krav på Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv Vi är bättre än vi tror - Fortsatt goda förutsättningar för IT-verksamhet i Sverige - Det finns många goda idéer och strategier Vi är inte så bra som vi behöver vara - Viss spretighet, avsaknad av fokusering och genomförandeförmåga - Kännedom saknas - Utbildingssituationen allvarlig Ett ledarskap för IT i Sverige efterlyses - Det behövs focus för att bibehålla och förstärka Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv Fem framgångsfaktorer i ett Balanserat Styrkort

8

9 Björn Stattin Huvudprojektledare IT utan gränser IT-entreprenör Managementkonsult med fokus på förändringsledning

10 Ingångsvärden och riktlinjer Outsourcing och offshoring - Öka kunskapen om vad som egentligen styr besluten. Helhetssyn på Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv - Tyngdpunkten på tillämpning och nytta av IT på användarsidan - Vi vill också att IT-leverantörer i Sverige ska öka sin marknadsandel Inte uppfinna hjulet på nytt - Minimera omtag i omvärldsanalysen. - Sammanställ och utveckla resultaten från tidigare arbeten och rapporter. Tyngdpunkten på genomförande - Det får inte bara bli en rapport en hyllvärmare. - Vad krävs för att verkligen få saker att hända snabbare? - Dra lärdom av vad framgångsrika företag har gjort.

11 Erfarenheter från förbättringsarbete I ett framgångsrikt förbättringsarbete finns oftast några hörnstenar Gör en analys av den omvärldsutveckling som påverkar oss Välj ut ett fåtal fokuserade framgångsfaktorer som är viktigast att kraftsamla kring Utse ansvariga som är beredda att leda utvecklingen och ta ansvar för de resultat som nås Ta fram enkla och tydliga mål och mätetal för valda framgångsfaktorer Etablera en stödjande struktur och kultur för förbättringsarbetet Följ upp och exponera utvecklingen under lång tid uthållighet.

12 Angreppssätt

13 Särskild analys av outsourcing och offshoring Se slutrapporten Kapitel 6

14 Särskild analys av outsourcing och offshoring Se slutrapporten Kapitel 6

15 Hur vi har kommit fram till de fem framgångsfaktorerna å ena sidan utifrån omvärldsanalysen Se slutrapporten Kapitel 5

16 Hur vi har hållfasthetstestat de fem framgångsfaktorerna å andra sidan utifrån många goda idéer och initiativ Hur går det att sortera in alla tidigare strategier, förslag och initiativ? Se slutrapporten Kapitel 7

17 Fem framgångsfaktorer med ansvariga personer och organisationer

18 Dan Jangblad Group Senior Vice President, Strategy and Business Development, Saab AB Civilingenjör Linköpings tekniska högskola (hållfasthetslära) Årets IT-företag 2006 (Veckans Affärer) Top 10 mäktigaste i IT-Sverige 2006 (Ny Teknik) Reseledare i Italien och på Kanarieöarna Motto: "Man ångrar bara saker man inte gör"

19

20

21 IT i produkter och processer En framgångsfaktor för Sverige Många av Sveriges största exportframgångar bygger på långt drivet utnyttjande av IT i produkter och processer Mobiltelefonsystem Processindustrilösningar Försvars och säkerhetsmateriel Fordonssystem

22 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor?

23 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer

24

25 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer Hög IT-mognad bland medborgare, företag och myndigheter

26 5% 60% Andel Saabingenjörer med IS/ITinriktning Andel av omsättning som är IS/IT kostnader

27 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer Hög IT-mognad bland medborgare, företag och myndigheter Dessutom i framtiden: Förmåga att skapa och driva robusta system av system

28

29 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT-investeringar Bygg vidare på IT-mognaden

30 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT-investeringar Bygg vidare på IT-mognaden Se till att Sverige är ett föregångsland för system av systemtänkande

31

32 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT investeringar Bygg vidare på IT mognaden Se till att Sverige är ett föregångsland för system av systemtänkande

33 Lena Treschow Torell Vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Professor i materialfysik European Commission, Director of Programmes at Joint Research Centre Syrelseuppdrag i börsnoterade teknikföretag och forskningsinstitut

34 Kännedom om Svensk IT-förmåga Varför är det viktigt? IT på väg att bli ett bristyrke Lågt intresse för IT-utbildningar Allt större andel IT-innehåll i näringslivet Vi lider fortfarande av lite hängande huvuden efter motgångarna efter millennieskiftet Tillämpningen av teknik som ligger i framkant är kanske den främsta faktorn för ett företags och en nations konkurrenskraft på 2000-talet Sverige har under många år byggt upp en stark position och goda förutsättningar inom IT. Vi måste behålla och förstärka vår position. Kommunikation om detta är nödvändigt. Många har saknat ett ledarskap för IT i Sverige. En uppgift för ett sådant ledarskap är att sprida kännedom om vår IT-förmåga.

35 10 FoU-områden 10 nationer 100 bolag

36 Forskningsgiganterna Sweden 1.8% Finland Others 1000 företag S Korea Netherlands Switzerland UK USA 38% France Germany 11.9% Japan 22% Källa: Dept. of Trade and Industry, UK

37 Källa: Dept. of Trade and Industry, UK Forskningsområden 10 i topp Sector R&D as % Total Automotive & Parts IT Hardware Life sciences Electronics & Electrical Software & Computer Services Chemicals Aerospace & Defence Engineering Telecomms Health

38 Kännedom om Svensk IT-förmåga Vad vill vi åstadkomma? Ökat fokus på IT-relaterade frågor i Sverige Ökad förståelse för IT:s betydelse för konkurrenskraften - hos ungdomar och forskare - hos företagsledningar i såväl stora företag som SMF Ökad kännedom om att vi är bättre än vi tror med många exempel Ökat självförtroende och vilja att satsa på IT i alla läger, - politiker - utbildningssystemet - innovationssystemet - och inte minst användare och IT-leverantörer

39 Lena Gustafsson Nytillträdd vice generaldirektör VINNOVA Nyss avgången vice rektor Chalmers Professor i bioteknik Vice rektor Göteborgs universitet Kommittéledamot Vetenskapsrådet

40 Innovationssystemet 1. Varför är innovationssystem viktiga? Ett effektivt innovationssystem är grundbulten i samhällsutvecklingen. Framgång inom innovationssystemet leder till fler och växande företag, näring åt att ändra attityder (kommunikation ) och bidrar med goda exempel på framgångsrika individer och organisationer. Innovationssystemet är viktigt för ökad tillväxt och sysselsättning för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

41 Innovationssystemet 2. Vad kan ett uthålligt förbättringsarbete åstadkomma med MÅL (tillväxt) och MÄTETAL (= tex. ökat antal företag)? Öka antalet företag; NYA produkter och nya tjänster måste utvecklas men av stor betydelse är också att stärka etablerade företag. Vi är i ökad grad beroende av kontinuerliga och genomgripande omvärldsanalyser. Detta behövs för att se var Sverige befinner sig i ett internationellt perspektiv. Rationellt: Samordning mellan myndigheter och andra organisationer Enkla indikatorer men också fara med förenklingar; vi kan invaggas i falsk trygghet

42 Innovationssystemet 3. Hur ska vi gå tillväga för en hållbar samhällsutveckling inom IT-området (men också generellt!): Stärka innovationssystemet för kommersialisering av forskningsrön vid universiteten - TRIPLE HELIX! Utveckla institutsektorn i Sverige Främja R&D för innovationer i SMEs. Fördjupad interaktion med industrin Främja internationellt (Europa..., Indien.) samarbete; stärka Sverige som attraktiv marknad för utländsk företagsetablering; Utveckling av globala strategier är en stor utmaning! Valet av rätt tidpunkt är avgörande för framgångsrik utveckling Tillgänglighet till omvärldsanalys öppnar möjligheter för delaktighet i oförutsägbara (politiska) processer KOMPETENS (EU- programmet PEOPLE!) Verifieringsmedel (mer medel!) Statlig upphandling (ökat risktagande!) granskning: Myndigheter: VINNOVA, VR, Energimyndigheten.) främjar innovation och nyföretagande/företagsutveckling!

43 Innovationssystemet Hur jobbar VINNOVA några exempel: Development of research and innovation strategies for specific fields and sectors (Bio, ICT, Transport..) in close dialogue with actors in Swedish innovation systems Strategic R&D-programs involving cooperation between universities and companies and other actors Support the building up of strong research and innovation environments VINN Excellence Centers and other CoEs at universities Regional Innovation Systems (VINN Growth program) Institute Excellence Centers Do Research and Grow!

44 Innovationssystemet Distribution of VINNOVA s funding among different types of organizations Universities 40 percent Research Institutes 30 percent Companies 20 percent Others 10 percent

45 Innovationssystemet Distribution of VINNOVA s funding among different sectors: Information & Communication Technologies 30 % Biotechnology, Life sciences 20 % Manufacturing and Materials 20 % Transport systems, Automotive 20 % Working Life Science 10 %

46 Lidköping Borås Åre Malung Värnamo Skövde Ljungby Jönköping Härjedalen Älmhult Vansbro Karlshamn Mora Kristianstad Nässjö Ludvika Örebro Tranås Växjö Linköping Storuman Östersund Strömsund Ljusdal Falun Fagersta Vilhelmina Köping Bollnäs Karlskrona Avesta Eskilstuna Sundsvall Katrineholm Vimmerby Västerås Kalmar Arjeplog Sorsele Norrköping Västervik Gävle Oskarshamn Kramfors Hudiksvall Söderhamn Nyköping Uppsala Jokkmokk Lycksele Stockholm Arvidsjaur Örnsköldsvik Gotland Skellefteå Um eå Gällivare Kiruna Luleå Överkalix Pajala Kalix Övertorneå 1. VINNVÄXT Implementing Triple Helix on the regional level Steel Sheet Refinement BIOMEDICINSK UTVECKLING I VÄSTSVERIGE ROBOTICS VALLEY

47 Innovationssystemet 2. VINN Excellence Centers

48 Innovationssystemet 3. Institute Excellence Centers (8) selected: VINNOVA, The Foundation for Strategic Research and the Knowledge Foundation jointly arranged a competition among all Research Institutes for Institute Excellence Center grants. Each grant amounts to 4.3 M over six years, with the same amount from industry.

49 Innovationssystemet 4. Do Research and Grow! Forska&Väx for stimulating radical innovation in SMEs: 1200 applications! Amounting to 1,7 billion SEK

50 Anders Flodström Rektor KTH sedan 1999 Professor i materialfysik Forskning vid: Xerox Palo Alto Research Centre, USA NIST, Washington DC, USA DESY, Hamburg, Tyskland Honorary professor, Beijing Institute of Technology

51 Kompetensförsörjning - utbildning och forskning inom IT - Anders Flodström, rektor KTH, Kungliga tekniska högskolan Sveriges största tekniska universitet

52 Professor Anders Flodström, Personligt Rektor sedan 1995 Professor i Fysik Lärare i matematik, fysik och teknik vid Grundskolan och Gymnasiet Ordförande i Nordita sedan 2006 Ordförande i Cluster sedan 2006 rektor

53 18-åringar i Sverige Prognos över antalet 18-åringar i Sverige Antal År Källa: S CB

54 NV och T Antal i åk 3 (15 okt) Alla lämnar inte NV eller T åk 3 med slutbetyg och behörighet E3 Antal NV 3 T 3 Ca 5 % av NV eleverna går inriktning miljöteknik och 5 % går lokala inriktningar vilka inte garanterar att behörighet E3 uppfylls År T-eleverna uppfyller normalt ej behörighet inom vare sig ma, fy eller ke

55 Prognos till 2020

56 Prognos till 2020

57 Prognos till 2020

58 Prognos till 2020

59 Prognos till 2020

60 Nybörjare, ingenjör Nybörjare per år Antal Högskoleingenjörsexamen Civilingenjörsexamen År

61 Nybörjare, ingenjör Högskoleingenjör Sök VHS beh 1:a Nybörjare tot Nyb IT i Kista Nyb Medie+Data HT95 HT96 HT97 HT98 HT99 HT00 HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06

62 Nybörjare, civilingenjör Civilingenjör Sök behöriga tot Nybörjare tot Nyb Data+IT+Medie Sök Data+IT+Medie HT95 HT96 HT97 HT98 HT99 HT00 HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06

63 Rekryteringsbas - Behov Gymnasiet 2005 Nybörjare NV, exkl miljö o lokal Miljö o Lokal T-pr ogr ammet Civilingenjör s examen Högskoleingenjör sexamen Ar kitekt, läkar m m

64 Kunskapsnebulosan

65 Antal magisterstudenter, ICT skolan Antagna H06 Registrerade H06 totalt Systemkonstruktion på kisel * Programvaruteknik för distribuerade system Fotonik Internetteknik * Teknik och ledning för informationssystem Informations- och komminikationssäkerhet * Interaktiva system Nanoelektronik Informationsteknik med entreprenörskap Erasmus Mundus i säker och mobil kommunikation ** Erasmus Mundus i fotonik 9 9 ** Tillämpad informationsteknik ***

66 Sverige som IT-land IVA 10 november 2006 Hans Jeppson Statssekreterare för handelsfrågor Utrikesdepartementet Utrikesdepartementet

67 IT?? Vad är det? Definition? Gränser raderas! Bred kommunikationsteknik/media Maskiner /fordon Tillverkningsprocesser/beslutsprocesser Utrikesdepartementet

68 Vad gör svenska företag konkurrenskraftiga? Kunskap Infrastruktur Entreprenörskap Företagsklimat Regelverk Marknader Utrikesdepartementet

69 Kunskaper Skolan Kunskaper Datorfärdighet ett naturligt inslag Lärare med kunskaper Betyg ger incitament till lärande Inget hot mot upptäcktsandan Universiteten Spetskunskaper Ämnen ger integrationsvinster T.ex. kemi + IT verktyg används Accelerating returns Internationellt attraktiva = befruktning Koppling universitetsforskning - företag Utrikesdepartementet

70 Infrastruktur Sverige ligger väl framme: Bredbandspenetration Mobilt bredband Återanvända frekvensområden Konkurrens på marknaderna Utrikesdepartementet

71 Entreprenörskap och företagsklimat Lättare att starta företag Råd Regelverk Skatter Kapital Större arbetskraftsutbud Enklare regler Utrikesdepartementet

72 Marknader Sverige Offentlig sektor IT nya uppifter nya utmaningar nya produkter/producenter e-government e-health offentlig upphandling stödja exportförmåga Kunskaper ger efterfråga lönsamhet ger investeringar Europeiska & Globala marknader Marknadstillträde hinder? Marknadsframgång Marknadsföring Priskonkurrens Utrikesdepartementet

73 Aspekter kring världshandel Sverige är för frihandel mot nationell protektionism = öppna vägen för svenska företag Svenska staten kan understödja svenska företags exportansträngningar = så dörren öppnas för svenska företag Utrikesdepartementet

74 Hårdvaror ITA (the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products) Pluralitalt avtal - 69 länder 97% av handeln med IT produkter (t.ex. datorer) > 1500 miljarder USD Tullfrihet!! Sverige vill öka omfattningen! standarder och företagsstandarder tekniken semantik (fakturor, bokföring, ritningar) främja svenskt deltagande = en verkligt global marknad nischprodukter från Sverige nischkunskaper - projektförmåga OBS Värdemassan ligger inte alltid där tillverkningen ligger Utrikesdepartementet

75 Tekniska handelshinder Conformative Assessment Procedures för godkännande Internationellt? Ömsesidigt erkännande mellan US, Europa, Japan? Vissa försöker bygga egen protektionistiska standarder Kina försökte med egen standard för Wireless LAN stoppades av WTO Kina hittade avvikande 3G standard och skulle kraftigt begränsa antalet leverantörer. Ännu oklart. Utrikesdepartementet

76 Mjukvaror IPR Intellectual Property Rights Nödvändigt med entydig stark imaterialrätt licensgivaren bestämmer fria programvaror = tillåta kopiering ej tillåta kopiering Vissa länder har haft piratkopiering som nationell idé EU strategier Samarbete med Kina kräver bättre kinesiskt IPR skydd Frihandelsavtal med IPR klausul Utveckling ger skäl skydda egna framsteg t.ex. stora forskningscentra i Kina Utrikesdepartementet

77 Informationssäkerhet Regler för IT bruk behöver harmoniseras globalt Safe Harbour endast en nödlösning Harmoniserade lag om elektroniska signaturer EU direktivet är bottom level jfr skillnader mellan Tyskland, Italien och andra länder- PTS har ännu inte registrerat en enda utgivare av kvalificerade elektroniska signaturer Internationell överenskommelse om gemensam straffrätt behövs Datorintrång Spridning av skadlig kod (virus) Utrikesdepartementet

78 Tjänster Tjänstedirektivet inom EU Sverige redan öppet Möjligheter för svenska företag att konkurrera i hela EU Inte så långtgående som förslaget Ett antal undantag 3 år för förberedelser Kräver granskning av andra länder GATS tjänstehandelsavtal inom WTO del av Doha Doha-rundan just nu i vänteläge Öppna för utländska tjänsteföretag motstånd från vissa länder Utrikesdepartementet

79 Aktuella frågor Översyn av e-kommunikationsdirektiven modernisering behövs Nätneutralitet? Standard för RFID Utrikesdepartementet

80 Halkar Europa efter? Ja Utbildning, forskning, klimat, kapitaltillgång bättre än Europa Lönekostnader lägre, sparkvoten högre, ambitionerna bättre i vissa asiatiska länder Ovilja mot teknik i Europa? Knappast i Sverige Utrikesdepartementet

81 Arbetsproduktivitetstillväxten , årlig procentuell förändring USA EU Sverige Arbetsproduktivitet 1,85 1,37 1,92 Bidrag från ökad 1,05 0,90 1,24 kapitalintensitet IKT-kapital 0,72 0,42 0,77 Ö vrigt kapital 0,32 0,48 0,47 TFP 0,80 0,46 0,68 Bidrag från IKT - produktion 0,44 0,27 0,57 (University of Groningen, Timmer et al (2003)) Utrikesdepartementet

82 Vad göra? EU har ett bra utgångsläge och kan ta ledningen Utmaningar Kräver en strategi: Lissabonstrategin med målet att före 2010 göra Europa till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin med ökad sysselsättning och social sammanhållning Utrikesdepartementet

83 i2010 Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning Tre prioriterade områden: att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde att stärka innovation och investeringar i ITforskning samt att uppnå ett europeiskt informationssamhälle där alla kan delta Utrikesdepartementet

84 Paneldiskussion Håkan Eriksson, forskningschef Ericsson Dan Jangblad, strategichef Saab Håkan Bryngelsson, vd Vasakronan Hans Jeppson, statssekreterare handelsfrågor Lena Gustafsson, vice generaldirektör VINNOVA Anders Flodström, rektor KTH

85 Nästa steg Scorecard.se

86 Tack för i dag! Rapport och presentationer på Fortsättning följer: Scorecard.se Stanna gärna och mingla en trappa upp Trevlig helg!

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kluster. Cecilia Johansson, VINNOVA

Kluster. Cecilia Johansson, VINNOVA Kluster. Cecilia Johansson, VINNOVA Kluster Geografiska koncentrationer ti av relaterade företag och aktörer som präglas av ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra utan direkta krav på samspel

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Idag är Sverige världsledande inom it men missar vi att bygga för framtiden?

Idag är Sverige världsledande inom it men missar vi att bygga för framtiden? ACT for ICT and SWEDEN SCORECARD.SE 2009/2010 Idag är Sverige världsledande inom it men missar vi att bygga för framtiden? Vår förmåga att använda it är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

B i l a g o r B i l a g o r 183

B i l a g o r B i l a g o r 183 183 Utbildningskoder UTBKod Utbildningsgrupp UNIVÅKod Utbildningsnivå 10 Utb kortare än 3-årigt gymnasium 1 Ingen speciell utbildning 21 3-årig teoretisk gymnasieutb; teknik, naturvetenskap 2 Minst 3-årigt

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Bilaga 4 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagna styrelseledamöter för omval Ordförande i SEB och Foundation Asset Management AB, Styrelseledamot

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Information om föreslagna styrelseledamöter Ledamöter föreslagna till omval Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag

Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag Spårbarhet och Koncernsäkerhet Sarbanes-Oxley i ett industriföretag ABB Group Internal Audit IT - 1 - Åke Wedin Senior IT Audit Project Manager, CISA, CISSP Group Internal Audit IT Member of IIA, ISACA,

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsbehov inom vindkraft Rapport av Garrad Hassan 18 000 varav 10 000 i drift och underhåll saknas 2030 Mer utbildning för att klara den ökade

Läs mer

Regionernas arbetskraftsförsörjning. Rapport. En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner

Regionernas arbetskraftsförsörjning. Rapport. En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner Rapport 2010:06 Regionernas arbetskraftsförsörjning En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera

Läs mer