Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser. Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola. Studier på Stanford University, USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser. Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola. Studier på Stanford University, USA"

Transkript

1

2 Håkan Eriksson Ordförande i styrgruppen för IT utan gränser Forskningschef Ericsson Styrelseledamot Linköpings Tekniska Högskola Studier på Stanford University, USA Ledamot av IVA avd XI Utbildning och forskning

3 Varför ett projekt om IT just nu? Fortsatt Globalisering IT Produktion extra rörlig IT s status i västvärlden efter bubblan China och Indien växande marknader

4 Vad mer än lönekostnader är det som styr? Total kostnadsnivå Utvecklingsmiljö Management Financiella instrument / Skattelättnader Närhet till marknaden Närhet till affärsledning Kompetens Effektivitet Säkerhet Regulativa krav

5 Styrgrupp Ordförande, Håkan Eriksson, Senior Vice President, Ericsson Louise Adelborg, Vd Jusek Ylva Hambreus Björling, Vd IT-företagen Anders Englund, Vd Prevas Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör, ALMEGA ITA Jan Jangsäter, Förhandlingsenheten, SIF Ann-Marie Nilsson, IVA avd XII Jonas Wallberg, Enhetschef Informationsoch kommunikationsteknik, VINNOVA Björn Stattin, Huvudprojektledare Projektgrupp Ann Elmeland-Ygge, Personalchef Volvo IT Bengt Wallentin, Koncernchef och styrelseordförande Marakanda Marknadsplats AB Gunnar George, Senior strategi- och verksamhetsutvecklingskonsult hos Novare Act Jan-Erik Stjernvall, Vice President Ericsson Karin Ruiz, Affärsutvecklare Capio Lars Haikola, Rektor BTH (Blekinge Tekniska Högskola) Louise Yngström, Professor i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet Magdalena Persson, Vd Samsari Magnus Kjellson, SIF förbundsekonom strategisk utveckling Magnus Sjöqvist, Vd Accenture AB Sören Berglund, Umeå Universitet Staffan Truvé, Vd SICS (Swedish Institute for Computer Science) Sten Söderman, Professor international business, Stockholms Universitet Thomas Atterstam, Satori Consulting (Strategikonsult i New York) Tommy Nilsson, Industrifonden ansvarig för ICT-portföljen Björn Stattin, Huvudprojektledare IVA Staffan Eriksson, Projektledare IVA Initiativtagare:

6 Projektets syfte på kort och lång sikt? Projektets mål på kort sikt: Att identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna för ett mer konkurrenskraftigt Sverige ur ett IT-perspektiv och ta fram mål och mätetal för dessa samt identifiera vem som bör vara ansvarig att driva och följa upp respektive mål. Projektets mål på lång sikt: I samband med att projektet avslutas under hösten 2006 lämnas stafettpinnen över till en organisation som ansvarar för att driva de kommande årens utvecklingsarbete. Under de närmaste åren skall arbetet leda till en tydlig och mätbar förstärkning av de fem framgångsfaktorerna och därmed också av Sveriges uthålliga konkurrenskraft ur ett ITperspektiv.

7 Sammanfattning Outsourcing och offshoring är inga nya omvärldstrender men de ställer krav på Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv Vi är bättre än vi tror - Fortsatt goda förutsättningar för IT-verksamhet i Sverige - Det finns många goda idéer och strategier Vi är inte så bra som vi behöver vara - Viss spretighet, avsaknad av fokusering och genomförandeförmåga - Kännedom saknas - Utbildingssituationen allvarlig Ett ledarskap för IT i Sverige efterlyses - Det behövs focus för att bibehålla och förstärka Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv Fem framgångsfaktorer i ett Balanserat Styrkort

8

9 Björn Stattin Huvudprojektledare IT utan gränser IT-entreprenör Managementkonsult med fokus på förändringsledning

10 Ingångsvärden och riktlinjer Outsourcing och offshoring - Öka kunskapen om vad som egentligen styr besluten. Helhetssyn på Sveriges konkurrenskraft ur ett IT-perspektiv - Tyngdpunkten på tillämpning och nytta av IT på användarsidan - Vi vill också att IT-leverantörer i Sverige ska öka sin marknadsandel Inte uppfinna hjulet på nytt - Minimera omtag i omvärldsanalysen. - Sammanställ och utveckla resultaten från tidigare arbeten och rapporter. Tyngdpunkten på genomförande - Det får inte bara bli en rapport en hyllvärmare. - Vad krävs för att verkligen få saker att hända snabbare? - Dra lärdom av vad framgångsrika företag har gjort.

11 Erfarenheter från förbättringsarbete I ett framgångsrikt förbättringsarbete finns oftast några hörnstenar Gör en analys av den omvärldsutveckling som påverkar oss Välj ut ett fåtal fokuserade framgångsfaktorer som är viktigast att kraftsamla kring Utse ansvariga som är beredda att leda utvecklingen och ta ansvar för de resultat som nås Ta fram enkla och tydliga mål och mätetal för valda framgångsfaktorer Etablera en stödjande struktur och kultur för förbättringsarbetet Följ upp och exponera utvecklingen under lång tid uthållighet.

12 Angreppssätt

13 Särskild analys av outsourcing och offshoring Se slutrapporten Kapitel 6

14 Särskild analys av outsourcing och offshoring Se slutrapporten Kapitel 6

15 Hur vi har kommit fram till de fem framgångsfaktorerna å ena sidan utifrån omvärldsanalysen Se slutrapporten Kapitel 5

16 Hur vi har hållfasthetstestat de fem framgångsfaktorerna å andra sidan utifrån många goda idéer och initiativ Hur går det att sortera in alla tidigare strategier, förslag och initiativ? Se slutrapporten Kapitel 7

17 Fem framgångsfaktorer med ansvariga personer och organisationer

18 Dan Jangblad Group Senior Vice President, Strategy and Business Development, Saab AB Civilingenjör Linköpings tekniska högskola (hållfasthetslära) Årets IT-företag 2006 (Veckans Affärer) Top 10 mäktigaste i IT-Sverige 2006 (Ny Teknik) Reseledare i Italien och på Kanarieöarna Motto: "Man ångrar bara saker man inte gör"

19

20

21 IT i produkter och processer En framgångsfaktor för Sverige Många av Sveriges största exportframgångar bygger på långt drivet utnyttjande av IT i produkter och processer Mobiltelefonsystem Processindustrilösningar Försvars och säkerhetsmateriel Fordonssystem

22 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor?

23 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer

24

25 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer Hög IT-mognad bland medborgare, företag och myndigheter

26 5% 60% Andel Saabingenjörer med IS/ITinriktning Andel av omsättning som är IS/IT kostnader

27 IT i produkter och processer Vad gör IT i produkter och processer till en svensk framgångsfaktor? Historiskt: Tidiga att tillämpa IT i produkter och processer Hög IT-mognad bland medborgare, företag och myndigheter Dessutom i framtiden: Förmåga att skapa och driva robusta system av system

28

29 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT-investeringar Bygg vidare på IT-mognaden

30 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT-investeringar Bygg vidare på IT-mognaden Se till att Sverige är ett föregångsland för system av systemtänkande

31

32 IT i produkter och processer Vad behöver vi fokusera på för att IT i produkter och processer ska fortsätta att vara en svensk framgångsfaktor? Uppmuntra effektiva IT investeringar Bygg vidare på IT mognaden Se till att Sverige är ett föregångsland för system av systemtänkande

33 Lena Treschow Torell Vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Professor i materialfysik European Commission, Director of Programmes at Joint Research Centre Syrelseuppdrag i börsnoterade teknikföretag och forskningsinstitut

34 Kännedom om Svensk IT-förmåga Varför är det viktigt? IT på väg att bli ett bristyrke Lågt intresse för IT-utbildningar Allt större andel IT-innehåll i näringslivet Vi lider fortfarande av lite hängande huvuden efter motgångarna efter millennieskiftet Tillämpningen av teknik som ligger i framkant är kanske den främsta faktorn för ett företags och en nations konkurrenskraft på 2000-talet Sverige har under många år byggt upp en stark position och goda förutsättningar inom IT. Vi måste behålla och förstärka vår position. Kommunikation om detta är nödvändigt. Många har saknat ett ledarskap för IT i Sverige. En uppgift för ett sådant ledarskap är att sprida kännedom om vår IT-förmåga.

35 10 FoU-områden 10 nationer 100 bolag

36 Forskningsgiganterna Sweden 1.8% Finland Others 1000 företag S Korea Netherlands Switzerland UK USA 38% France Germany 11.9% Japan 22% Källa: Dept. of Trade and Industry, UK

37 Källa: Dept. of Trade and Industry, UK Forskningsområden 10 i topp Sector R&D as % Total Automotive & Parts IT Hardware Life sciences Electronics & Electrical Software & Computer Services Chemicals Aerospace & Defence Engineering Telecomms Health

38 Kännedom om Svensk IT-förmåga Vad vill vi åstadkomma? Ökat fokus på IT-relaterade frågor i Sverige Ökad förståelse för IT:s betydelse för konkurrenskraften - hos ungdomar och forskare - hos företagsledningar i såväl stora företag som SMF Ökad kännedom om att vi är bättre än vi tror med många exempel Ökat självförtroende och vilja att satsa på IT i alla läger, - politiker - utbildningssystemet - innovationssystemet - och inte minst användare och IT-leverantörer

39 Lena Gustafsson Nytillträdd vice generaldirektör VINNOVA Nyss avgången vice rektor Chalmers Professor i bioteknik Vice rektor Göteborgs universitet Kommittéledamot Vetenskapsrådet

40 Innovationssystemet 1. Varför är innovationssystem viktiga? Ett effektivt innovationssystem är grundbulten i samhällsutvecklingen. Framgång inom innovationssystemet leder till fler och växande företag, näring åt att ändra attityder (kommunikation ) och bidrar med goda exempel på framgångsrika individer och organisationer. Innovationssystemet är viktigt för ökad tillväxt och sysselsättning för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

41 Innovationssystemet 2. Vad kan ett uthålligt förbättringsarbete åstadkomma med MÅL (tillväxt) och MÄTETAL (= tex. ökat antal företag)? Öka antalet företag; NYA produkter och nya tjänster måste utvecklas men av stor betydelse är också att stärka etablerade företag. Vi är i ökad grad beroende av kontinuerliga och genomgripande omvärldsanalyser. Detta behövs för att se var Sverige befinner sig i ett internationellt perspektiv. Rationellt: Samordning mellan myndigheter och andra organisationer Enkla indikatorer men också fara med förenklingar; vi kan invaggas i falsk trygghet

42 Innovationssystemet 3. Hur ska vi gå tillväga för en hållbar samhällsutveckling inom IT-området (men också generellt!): Stärka innovationssystemet för kommersialisering av forskningsrön vid universiteten - TRIPLE HELIX! Utveckla institutsektorn i Sverige Främja R&D för innovationer i SMEs. Fördjupad interaktion med industrin Främja internationellt (Europa..., Indien.) samarbete; stärka Sverige som attraktiv marknad för utländsk företagsetablering; Utveckling av globala strategier är en stor utmaning! Valet av rätt tidpunkt är avgörande för framgångsrik utveckling Tillgänglighet till omvärldsanalys öppnar möjligheter för delaktighet i oförutsägbara (politiska) processer KOMPETENS (EU- programmet PEOPLE!) Verifieringsmedel (mer medel!) Statlig upphandling (ökat risktagande!) granskning: Myndigheter: VINNOVA, VR, Energimyndigheten.) främjar innovation och nyföretagande/företagsutveckling!

43 Innovationssystemet Hur jobbar VINNOVA några exempel: Development of research and innovation strategies for specific fields and sectors (Bio, ICT, Transport..) in close dialogue with actors in Swedish innovation systems Strategic R&D-programs involving cooperation between universities and companies and other actors Support the building up of strong research and innovation environments VINN Excellence Centers and other CoEs at universities Regional Innovation Systems (VINN Growth program) Institute Excellence Centers Do Research and Grow!

44 Innovationssystemet Distribution of VINNOVA s funding among different types of organizations Universities 40 percent Research Institutes 30 percent Companies 20 percent Others 10 percent

45 Innovationssystemet Distribution of VINNOVA s funding among different sectors: Information & Communication Technologies 30 % Biotechnology, Life sciences 20 % Manufacturing and Materials 20 % Transport systems, Automotive 20 % Working Life Science 10 %

46 Lidköping Borås Åre Malung Värnamo Skövde Ljungby Jönköping Härjedalen Älmhult Vansbro Karlshamn Mora Kristianstad Nässjö Ludvika Örebro Tranås Växjö Linköping Storuman Östersund Strömsund Ljusdal Falun Fagersta Vilhelmina Köping Bollnäs Karlskrona Avesta Eskilstuna Sundsvall Katrineholm Vimmerby Västerås Kalmar Arjeplog Sorsele Norrköping Västervik Gävle Oskarshamn Kramfors Hudiksvall Söderhamn Nyköping Uppsala Jokkmokk Lycksele Stockholm Arvidsjaur Örnsköldsvik Gotland Skellefteå Um eå Gällivare Kiruna Luleå Överkalix Pajala Kalix Övertorneå 1. VINNVÄXT Implementing Triple Helix on the regional level Steel Sheet Refinement BIOMEDICINSK UTVECKLING I VÄSTSVERIGE ROBOTICS VALLEY

47 Innovationssystemet 2. VINN Excellence Centers

48 Innovationssystemet 3. Institute Excellence Centers (8) selected: VINNOVA, The Foundation for Strategic Research and the Knowledge Foundation jointly arranged a competition among all Research Institutes for Institute Excellence Center grants. Each grant amounts to 4.3 M over six years, with the same amount from industry.

49 Innovationssystemet 4. Do Research and Grow! Forska&Väx for stimulating radical innovation in SMEs: 1200 applications! Amounting to 1,7 billion SEK

50 Anders Flodström Rektor KTH sedan 1999 Professor i materialfysik Forskning vid: Xerox Palo Alto Research Centre, USA NIST, Washington DC, USA DESY, Hamburg, Tyskland Honorary professor, Beijing Institute of Technology

51 Kompetensförsörjning - utbildning och forskning inom IT - Anders Flodström, rektor KTH, Kungliga tekniska högskolan Sveriges största tekniska universitet

52 Professor Anders Flodström, Personligt Rektor sedan 1995 Professor i Fysik Lärare i matematik, fysik och teknik vid Grundskolan och Gymnasiet Ordförande i Nordita sedan 2006 Ordförande i Cluster sedan 2006 rektor

53 18-åringar i Sverige Prognos över antalet 18-åringar i Sverige Antal År Källa: S CB

54 NV och T Antal i åk 3 (15 okt) Alla lämnar inte NV eller T åk 3 med slutbetyg och behörighet E3 Antal NV 3 T 3 Ca 5 % av NV eleverna går inriktning miljöteknik och 5 % går lokala inriktningar vilka inte garanterar att behörighet E3 uppfylls År T-eleverna uppfyller normalt ej behörighet inom vare sig ma, fy eller ke

55 Prognos till 2020

56 Prognos till 2020

57 Prognos till 2020

58 Prognos till 2020

59 Prognos till 2020

60 Nybörjare, ingenjör Nybörjare per år Antal Högskoleingenjörsexamen Civilingenjörsexamen År

61 Nybörjare, ingenjör Högskoleingenjör Sök VHS beh 1:a Nybörjare tot Nyb IT i Kista Nyb Medie+Data HT95 HT96 HT97 HT98 HT99 HT00 HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06

62 Nybörjare, civilingenjör Civilingenjör Sök behöriga tot Nybörjare tot Nyb Data+IT+Medie Sök Data+IT+Medie HT95 HT96 HT97 HT98 HT99 HT00 HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06

63 Rekryteringsbas - Behov Gymnasiet 2005 Nybörjare NV, exkl miljö o lokal Miljö o Lokal T-pr ogr ammet Civilingenjör s examen Högskoleingenjör sexamen Ar kitekt, läkar m m

64 Kunskapsnebulosan

65 Antal magisterstudenter, ICT skolan Antagna H06 Registrerade H06 totalt Systemkonstruktion på kisel * Programvaruteknik för distribuerade system Fotonik Internetteknik * Teknik och ledning för informationssystem Informations- och komminikationssäkerhet * Interaktiva system Nanoelektronik Informationsteknik med entreprenörskap Erasmus Mundus i säker och mobil kommunikation ** Erasmus Mundus i fotonik 9 9 ** Tillämpad informationsteknik ***

66 Sverige som IT-land IVA 10 november 2006 Hans Jeppson Statssekreterare för handelsfrågor Utrikesdepartementet Utrikesdepartementet

67 IT?? Vad är det? Definition? Gränser raderas! Bred kommunikationsteknik/media Maskiner /fordon Tillverkningsprocesser/beslutsprocesser Utrikesdepartementet

68 Vad gör svenska företag konkurrenskraftiga? Kunskap Infrastruktur Entreprenörskap Företagsklimat Regelverk Marknader Utrikesdepartementet

69 Kunskaper Skolan Kunskaper Datorfärdighet ett naturligt inslag Lärare med kunskaper Betyg ger incitament till lärande Inget hot mot upptäcktsandan Universiteten Spetskunskaper Ämnen ger integrationsvinster T.ex. kemi + IT verktyg används Accelerating returns Internationellt attraktiva = befruktning Koppling universitetsforskning - företag Utrikesdepartementet

70 Infrastruktur Sverige ligger väl framme: Bredbandspenetration Mobilt bredband Återanvända frekvensområden Konkurrens på marknaderna Utrikesdepartementet

71 Entreprenörskap och företagsklimat Lättare att starta företag Råd Regelverk Skatter Kapital Större arbetskraftsutbud Enklare regler Utrikesdepartementet

72 Marknader Sverige Offentlig sektor IT nya uppifter nya utmaningar nya produkter/producenter e-government e-health offentlig upphandling stödja exportförmåga Kunskaper ger efterfråga lönsamhet ger investeringar Europeiska & Globala marknader Marknadstillträde hinder? Marknadsframgång Marknadsföring Priskonkurrens Utrikesdepartementet

73 Aspekter kring världshandel Sverige är för frihandel mot nationell protektionism = öppna vägen för svenska företag Svenska staten kan understödja svenska företags exportansträngningar = så dörren öppnas för svenska företag Utrikesdepartementet

74 Hårdvaror ITA (the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products) Pluralitalt avtal - 69 länder 97% av handeln med IT produkter (t.ex. datorer) > 1500 miljarder USD Tullfrihet!! Sverige vill öka omfattningen! standarder och företagsstandarder tekniken semantik (fakturor, bokföring, ritningar) främja svenskt deltagande = en verkligt global marknad nischprodukter från Sverige nischkunskaper - projektförmåga OBS Värdemassan ligger inte alltid där tillverkningen ligger Utrikesdepartementet

75 Tekniska handelshinder Conformative Assessment Procedures för godkännande Internationellt? Ömsesidigt erkännande mellan US, Europa, Japan? Vissa försöker bygga egen protektionistiska standarder Kina försökte med egen standard för Wireless LAN stoppades av WTO Kina hittade avvikande 3G standard och skulle kraftigt begränsa antalet leverantörer. Ännu oklart. Utrikesdepartementet

76 Mjukvaror IPR Intellectual Property Rights Nödvändigt med entydig stark imaterialrätt licensgivaren bestämmer fria programvaror = tillåta kopiering ej tillåta kopiering Vissa länder har haft piratkopiering som nationell idé EU strategier Samarbete med Kina kräver bättre kinesiskt IPR skydd Frihandelsavtal med IPR klausul Utveckling ger skäl skydda egna framsteg t.ex. stora forskningscentra i Kina Utrikesdepartementet

77 Informationssäkerhet Regler för IT bruk behöver harmoniseras globalt Safe Harbour endast en nödlösning Harmoniserade lag om elektroniska signaturer EU direktivet är bottom level jfr skillnader mellan Tyskland, Italien och andra länder- PTS har ännu inte registrerat en enda utgivare av kvalificerade elektroniska signaturer Internationell överenskommelse om gemensam straffrätt behövs Datorintrång Spridning av skadlig kod (virus) Utrikesdepartementet

78 Tjänster Tjänstedirektivet inom EU Sverige redan öppet Möjligheter för svenska företag att konkurrera i hela EU Inte så långtgående som förslaget Ett antal undantag 3 år för förberedelser Kräver granskning av andra länder GATS tjänstehandelsavtal inom WTO del av Doha Doha-rundan just nu i vänteläge Öppna för utländska tjänsteföretag motstånd från vissa länder Utrikesdepartementet

79 Aktuella frågor Översyn av e-kommunikationsdirektiven modernisering behövs Nätneutralitet? Standard för RFID Utrikesdepartementet

80 Halkar Europa efter? Ja Utbildning, forskning, klimat, kapitaltillgång bättre än Europa Lönekostnader lägre, sparkvoten högre, ambitionerna bättre i vissa asiatiska länder Ovilja mot teknik i Europa? Knappast i Sverige Utrikesdepartementet

81 Arbetsproduktivitetstillväxten , årlig procentuell förändring USA EU Sverige Arbetsproduktivitet 1,85 1,37 1,92 Bidrag från ökad 1,05 0,90 1,24 kapitalintensitet IKT-kapital 0,72 0,42 0,77 Ö vrigt kapital 0,32 0,48 0,47 TFP 0,80 0,46 0,68 Bidrag från IKT - produktion 0,44 0,27 0,57 (University of Groningen, Timmer et al (2003)) Utrikesdepartementet

82 Vad göra? EU har ett bra utgångsläge och kan ta ledningen Utmaningar Kräver en strategi: Lissabonstrategin med målet att före 2010 göra Europa till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin med ökad sysselsättning och social sammanhållning Utrikesdepartementet

83 i2010 Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning Tre prioriterade områden: att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde att stärka innovation och investeringar i ITforskning samt att uppnå ett europeiskt informationssamhälle där alla kan delta Utrikesdepartementet

84 Paneldiskussion Håkan Eriksson, forskningschef Ericsson Dan Jangblad, strategichef Saab Håkan Bryngelsson, vd Vasakronan Hans Jeppson, statssekreterare handelsfrågor Lena Gustafsson, vice generaldirektör VINNOVA Anders Flodström, rektor KTH

85 Nästa steg Scorecard.se

86 Tack för i dag! Rapport och presentationer på Fortsättning följer: Scorecard.se Stanna gärna och mingla en trappa upp Trevlig helg!

IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA)

IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) IT utan gränser ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) Förord Sverige behöver ett uthålligt och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

nytt AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet

nytt AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet forskning innovation tillväxt #3 maj 2008 nytt VINNOVA allt synligare i världen Taggarna som håller koll på värdesaker Konkurrerar med jämställdhet AnnaLee Saxenian följer kunskapsresan ledare innehåll

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Saknas: En nationell strategi för IT och telekom

Saknas: En nationell strategi för IT och telekom Saknas: En nationell strategi för IT och telekom Slutrapport från telekompanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle Näringsliv 1 Saknas:

Läs mer

Årsberättelse 2012/2013

Årsberättelse 2012/2013 www.pwc.se Årsberättelse 2012/2013 PwC arrangerade seminarier och paneldebatter i Almedalen, 2013. PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatteoch affärsrådgivning 100 kontor i Sverige

Läs mer

A2004:010. Kluster och den nya näringspolitiken

A2004:010. Kluster och den nya näringspolitiken A2004:010 Kluster och den nya näringspolitiken Örjan Sölvell Kluster och den nya näringspolitiken Örjan Sölvell Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics (CiND) Uppsala universitet ITPS,

Läs mer

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Svar Direkt 2015:13 Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Tillväxtanalys har studerat Storbritanniens, Nederländernas och Tysklands insatser för att lösa aktuella och framtida utmaningar

Läs mer

Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster. Att växa tillsammans. ett samarbete mellan ISA, Nutek och VINNOVA

Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster. Att växa tillsammans. ett samarbete mellan ISA, Nutek och VINNOVA Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att växa tillsammans ett samarbete mellan ISA, Nutek och VINNOVA 2 Förord 3 Programmet Det nationella programmet Visanu 4 Begrepp 7 Sju

Läs mer

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA.

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA. Working paper/pm 2011:36 Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA Tillväxtanalys har haft Näringsdepartementets uppdrag

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Forskning till vilken nytta?

Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Samhällsförlaget, Stockholm 2012 Box 5501, 114 85 Stockholm, www.samhällsförlaget.se Analys, intervjuer och text:

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Underlag för IT-politiska insatser. Kartläggning av indikatorer. Rapport 2009:15

Underlag för IT-politiska insatser. Kartläggning av indikatorer. Rapport 2009:15 Rapport 2009:15 Underlag för IT-politiska insatser Kartläggning av indikatorer Tillväxtanalys har analyserat IT-politiken med avseende på indikatorer, statistik, uppföljningar och utvärderingar med målet

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Syntesrapport. Andra delrapporteringen av fyra

Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Syntesrapport. Andra delrapporteringen av fyra Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Syntesrapport Andra delrapporteringen av fyra 080531 Förord VINNOVA fick i december 2006 ett regeringsuppdrag

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld

Ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld IT utan gränser Ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld Projektplan (060222) 1. UTGÅNGSPUNKTER...2 1.1. INFORMATIONSTEKNIK I 2000-TALETS KUNSKAPSSAMHÄLLE...2 1.2. NYA TEKNOLOGIER OCH STRUKTURFÖRÄNDRINGAR...2

Läs mer

INNOVA. # 3.03 nytt. Robotdalen. vinnare. en världsledande

INNOVA. # 3.03 nytt. Robotdalen. vinnare. en världsledande INNOVA # 3.03 nytt Robotdalen en världsledande vinnare # Regional 3.03 närhet skapar samspel VINNOVA-NYTT GES UT MED 5 NR/ÅR REDAKTIONSRÅD Birgitta Boman, Lennart Elg, Kaj Klarin, Marit Werner,Cecilia

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Gör motstånd mot resistens

Gör motstånd mot resistens f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #1 februari 2008 nytt Svenskt ledarskap en internationell konkurrensfaktor Sverige och Kina forskar trådlöst E-posten som hittar i fjällen Gör motstånd

Läs mer