Å r s r e d o v i s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 0"

Transkript

1 Årsredovisning2010

2 Innehåll VD:s kommentar 4 Förvaltningsberättelse 5-9 Resultaträkning 10 Balansräkning Noter Revisionsberättelse 18 Personal 19 2

3 Affärsidé Busspoolen ska genom samordningsaktiviteter mellan entreprenörerna erbjuda en säker och miljövänlig kollektivtrafik till konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och kundanpassad service. 3

4 VD:s kommentar 2010 Verksamhetsåret 2010 har i likhet med 2009 mycket präglats av många och stora trafikupphandlingar med otaliga kalkyler och anbud. Tilldelningsbesluten har därefter gett upphov till blandade känslor hos oss och våra entreprenörer. Vi har lyckats vinna anbudstävlingarna och ta hem trafiken i vissa områden men inte i andra. Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Sorsele och Vännäs tillhör de förstnämnda medan vi i Vilhelmina och Umeå lyckades mindre bra. Vad gäller Busspoolens ekonomiska utfall 2010, som du kan läsa mer om längre fram i denna årsredovisning, så är detta fortsatt bra även om den sedan 1997 positiva trenden med en varje år ökad omsättning nu tyvärr brutits. Hur framtiden sedan ter sig påverkas av många saker. Förutom omvärldsfaktorer - sådant vi inte i någon större utsträckning kan påverka - beror utfallet självfallet på hur vi fortsättningsvis lyckas i anbudstävlingarna men även hur vi hanterar möjligheterna eller hoten - hur man nu ser det - med den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari Nya kollektivtrafiklagen - ett hot eller en möjlighet? Riksdagen tog under försommaren 2010 beslut om en ny kollektivtrafiklag som träder i kraft den 1 januari Den nya lagen syftar förutom på ett ökat resande och ett större trafikutbud, bl a till att uppnå en ökad offentlig insyn, en bättre samordning med annan samhällsplanering och att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas på politisk nivå. Lagen reglerar på ett tydligare sätt såväl kommunernas och landstingens ansvar för regional kollektivtrafik som kraven på kollektivtrafikföretagen. Dagens trafikhuvudmän, däribland vår största kund, Länstrafiken i Västerbotten, ersätts med en regional kollektivtrafikmyndighet. Hur det konkret kommer att se ut i Västerbotten är i denna stund inte klart men att den nya myndigheten sannolikt kommer att inhysas hos regionförbundet är väl inte en alltför vågad gissning. Operativa uppgifter som att upphandla trafiken ska kunna utföras av aktiebolag eller av enskilda kommuner. Den nya myndighetens befogenhet gäller regional kollektivtrafik som arbetspendling och annat vardagsresande. Den interregionala kollektivtrafiken, den över länsgräns som i första hand ska vara kommersiell och köras utan samhällsstöd, skyddas därmed från att trängas undan av offentligt subventionerad trafik. Av kollektivtrafikföretagen krävs att man anmäler när trafiken börjar eller upphör och att man lämnar information om trafikutbudet till en gemensam trafikantinformation. bort, vilket Länstrafiken i Västerbotten anammat redan i början av Lagstiftaren hoppas att detta ska leda till ett större trafikutbud för resenärerna att välja emellan. Å andra sidan kommer inte den nya kollektivtrafikmyndigheten att behöva särskilda tillstånd för att bedriva trafik över länsgräns. Den nya lagen ger oss, förutsatt att vi uppfyller de formella kraven, möjlighet att kunna bedriva egen kommersiell trafik vart vi vill inom eller utanför regionen. Hur våra avtal med trafikhuvudmannen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten, kan komma att påverkas i det fall någon bestämmer sig för att bedriva parallell kommersiell trafik är fortfarande inte klarlagt. I dagsläget kan man dock inte utesluta att denna påverkan kan bli negativ. I vilken omfattning den nya lagen kommer att få avsedda effekter i Västerbotten är svårt att sia om. Trots att förutsättningar för kommersiell trafik naturligtvis finns är de i glesbygdsområden med långa avstånd starkt begränsade. Man kan ju även fråga sig om vi kan vara så mycket bättre att vi för att nå tillräcklig lönsamhet kan motivera kunderna, resenärerna, att betala mer än vad man idag gör i den samhällsbetalda och skattesubventionerade trafiken. Redan kan vi dock se flera konkreta kommersiella initiativ med trafik på sträckor efter kusten. Min egen bedömning, som jag tror delas av många, är att huvuddelen av trafiken i vårt län av olika anledningar inte går att bedriva på kommersiella grunder. Oavsett vilken omfattning det nu blir på den kommersiella trafiken i regionen framöver så går vi in i en ny epok vad gäller kollektivtrafiken på väg i Sverige. En situation som kommer att ställa delvis nya krav på alla oss som verkar i branschen. Per Andersson Verkställande Direktör 4 Den skadlighetsprövning, invändningsrätten, som tidigare gällt för trafik inom länen och som hindrat kollektivtrafikföretagens kommersiella initiativ, tas

5 Förvaltningsberättelse Historik Busspoolen bildades i oktober 1990 som ett direkt resultat av att linjetrafiken avreglerats. Busspoolen har till uppgift att, genom samordningsaktiviteter mellan bussföretagen erbjuda sina kunder trafiklösningar som är säkra, miljövänliga och prisvärda samt utförda med hög kvalitet och kundanpassad service. Busspoolen kombinerar det stora företagets effektivitet och styrka med småföretagens lokalkännedom, personliga engage mang och förmågan att möta snabba förändringar. Att Busspoolen fyllde jämna år under 2010 uppmärksammades med en gemensam tillställning i Gräsmyr den 21 augusti med god mat, bra underhållning och ett minnesvärt jubileumsfyrverkeri. Linje- och skolskjutstrafiken Upphandlingar Etapp 1 försommaren 2010 Under våren/försommaren 2010 har följande linjer med trafikstart , varit föremål för upphandling. 14, 44, 46, 48 Umeå - Åsele - Dorotea - Vilhelmina - Åsele - Umeå 22 Skellefteå - Boliden - Norsjö 32 Skellefteå - Norsjö - Lycksele 34, 43, 48 Vilhelmina - Lycksele - Åsele - Vilhelmina 37 Vilhelmina - Storuman 71 Nordmaling - Vännäs , inom Nordmalings kommun 105 Nyåker - Gräsmyr - Mullsjö - Hössjö - Degersjö - Umeå , 134, 135 inom Umeå kommun 113, 144 inom Bjurholms kommun inom Vännäs kommun , 210, , 224, 234, 235 inom Skellefteå kommun 242, 243, 245, 246 inom Norsjö kommun , 341, 343 inom Sorsele kommun 417, 418, , 433 inom Vilhelmina kommun , 442 inom Dorotea kommun Etapp 2 hösten/vintern 2010/2011 Vidare har under hösten 2010 med trafikstart och , påbörjats upphandlingen av 11, 16 Nordmaling - Umeå - Vindeln 15, 55 Umeå - Vännäs 17 Robertsfors - Umeå 18 Vindeln - Lycksele 19 Bjurholm - Vännäs - Umeå 28 Malå - Lycksele 31 Hemavan - Storuman - Lycksele - Umeå 36 Lycksele - Sorsele , , 171 inom Umeå kommun inom Robertsfors kommun 166 Åmsele - Vindeln 219, , , 236, 237 inom Skellefteå kommun 249 Kristineberg - Malå 252 Björksele - Kristineberg - Malå 260 Bastuträsk - Skellefteå 300 Mo i Rana - Tärnaby 341 Sorsele - Ammarnäs Resultatet av upphandlingen, etapp 2, förväntas bli klar under senare delen av mars Vad gäller etapp 1 så mottogs tilldelningsbeslutet med högst blandade känslor. Vi vann ny trafik i Sorsele och Skellefteå. Vi lyckades även försvara den trafik som tidigare på underentreprenad utförts av Skelleftebuss i Lycksele, Norsjö och Skellefteå samtidigt som vi förlorade trafik i Umeå och Vilhelmina. Löptiden för de avtalade åtagandena är 7 år med möjlighet till ytterligare tre 1-åriga förlängningsperioder. Ordervärdet exklusive förstärkningstrafik och eventuella tillkommande körningar, beräknas i prisnivå februari 2010 uppgå till mellan 266 och 380 mkr beroende på avtalens löptider. I början av 2010 har även slutförts den under hösten 2009 påbörjade upphandlingen av E4-trafiken med linje 100 Sundsvall - Umeå, 10 Umeå - Örnsköldsvik - Sundsvall, 20/100 Haparanda - Umeå samt 12/21Skellefteå - Umeå. Busspoolen deltog själva och indirekt genom samarbetsbolaget Together i upphandlingen som tilldelades två konkurrerande bolag. Förutom upphandlingen av linje 63 Umeå - Dorotea och 45 Mora - Östersund - Arvidsjaur - Gällivare med trafikstart i december 2011 kommer trafikhuvudmannen i Västerbotten, vad som hittills är känt, under 2011 med trafikstart i juni 2012 och januari 2013, att upphandla Tätortstrafiken i Lycksele Delar av trafiken på linje 43 Vilhelmina-Lycksele Linje 208/209 Skellefteå Skellefteham Dessutom kommer trafikhuvudmannen i Norrbotten att upphandla trafiken på sträckorna Sorsele - Arvidsjaur och Skellefteå - Arvidsjaur - Arjeplog. Trafikstart sommaren

6 Förvaltningsberättelse Optioner Busspoolens avtal med trafikhuvudmannen innehåller möjlighet till förlängning av trafikeringsavtalen genom ömsesidiga ettåriga för längningsperioder. Länstrafikens eventuella sparbeting på cirka 30 miljoner kr kan komma att påverka i vilken uppfattning dessa optioner löses ut eller inte. Busstationer Busspoolen svarar numera för driften vid åtta busstationer i länet, nämligen de i Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Vilhelmina, Vindeln och Åsele. Stationerna i Storuman och Tärnaby är nya fr o m juli 2010 och sköts operativt av Vilhelmina Taxi. Avtalen för dessa två löper på 5 år med möjlighet att förlänga det med ytterligare år. Avtalen för stationerna i Malå, Norsjö, Sorsele och Vilhelmina löper ut och kommer därför att upphandlas under våren. I alla avtal finns ett incitament som innebär att vi ekonomiskt får ta del av intäktsökningar mellan åren. För 2010 har utbetalts totalt kr för stationerna i Malå, Norsjö, Sorsele och Åsele. Övriga stationer har tyvärr haft en negativ intäktsutveckling. Nya ramavtal Busspoolens uppgift att tillföra stordriftsfördelar till sina ägarföretag effektueras bland annat genom att teckna förmånliga rabatt- och ramavtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. Under 2010 har nya avtal tecknats med RFSA Konsult Norr och Wist Last & Buss. I början av 2011 upphandlas fordonsförsäkringar med tillämpning fr o m juni Förvaltningen av Busspoolens likvida medel Sedan september 2007 ligger uppdraget att förvalta en del av bolagets likvida medel hos H Q Fonder, numera Carnegie. Finanskrisen som under senare delen av 2008 slog till hårt och skoningslöst drabbade även Busspoolen på så sätt att värdepappersportföljens marknadsvärde gick ner med nästan 30 %. Under 2009 och 2010 har dock portföljen återhämtat nedgången och marknadsvärdet uppgår vid årsskiftet 2010/2011 till 2,564 mkr att jämföras med 2,277 mkr ett år tidigare. Beställningstrafiken Affärsområdet beställningstrafik fortsätter att minska i omfattning. Omsättningen 2010 uppgår till 1,469 mkr vilket är 570 kkr eller 28 % mindre än Analyserna tyder på att kunderna inte längre i samma omfattning som tidigare avsätter pengar för resor vilket kan vara en bestående effekt från finanskrisen. Det faktum att Busspoolen sedan några år tillbaka verkar för att flera förfrågningar, framförallt uppdrag som inte kräver samordning mellan flera utövare, ska han teras direkt av trafikföretagen utan Busspoolens inblandning har sannolikt även påverkat utfallet. Antalet köruppdrag har minskat till 236 (2009: 278). Av dessa är 44 % (2009: 40 %) små uppdrag som omsluter kr eller mindre. 14 % (2009: 18 %) av körningarna omsluter mer än kr. Busspoolen har under året inte drabbats av några kreditförluster inom affärsområdet. Av Busspoolens bruttovinst svarar idag beställningstrafiken för bara knappt en procent. 6

7 Förvaltningsberättelse Ekonomi D & B, världens största leverantör av kredit-, marknads-, och inköpsinformation, värde rar kontinuerligt den ekonomiska stabiliteten och betalningsförmågan hos alla svenska företag. Underlaget för utvärderingen bygger på över beslutsregler och resultatet redovisas i form av en ratingkod. Av Sveriges samtliga aktiebolag är det endast ett fåtal som uppnår högsta kreditvärdighet, AAA. För 10:e året i rad är Busspoolen ett av dem och tillhör därmed en unik skara på drygt 300 bolag. Detta skapar trygghet både för våra kunder och våra leve rantörer och visar att den affärsidé som Busspoolen har med samverkan och sam ordning är riktig och vinnande. vikande omsättning inom affärsområdet beställningstrafik. Omsättningen fortsätter enligt budgeten för 2011 att minska vilket även detta beror på de under 2010 genomförda upphandlingarna. Åren därefter är svårbedömda eftersom de till stor del påverkas av den pågående trafikupphandlingen i vilken en andel av Busspoolens trafikuppdrag ingår. Resultatet 2010 före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 3,886 mkr (2009: 3,741 mkr). Årets resultat medger en avsättning till periodiseringsfond med kronor, samtidigt som avsättningen taxeringsåret 2005, kronor, återförs till beskattning enligt SKV:s regler. Omsättningen uppgår 2010 till 178,4 mkr (2009: 187,9 mkr). Trenden med en sedan 1997 stigande omsättning är därmed bruten. Detta beror på de upphandlingar som genomförts under 2009 med genomslag 2010 med bland annat tappad trafik i Skellefteå-området och en Flerårsöversikt Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Omsättning, tkr varav linjetrafik, tkr varav beställningstrafik, tkr varav busstationer, tkr per anställd, tkr Bruttovinst, tkr Res efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsekapital, tkr Balanslikviditet, % , ,6 439,8 422, ,5 929,2 Soliditet, % 82,1 85,6 70,1 70,1 82,8 82,9 Avkastning på eget kapital, % 25,8 26,8 21,6 36,1 16,6 17,1 Arbetskraftskostnad i förhållande till omsättning % 1,5 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 7

8 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden och aktieinnehav Inga förändringar av ägarförhållandena har skett under året. Antalet aktier uppgår totalt till 455 och fördelas mellan de 22 ägarna med innehav som varierar från 10 till som mest 65 aktier. Aktiekapitalets fördelning Antal aktier a aktie Summa Andersson, Per Abramssons Buss AB Arctic Bus Sweden AB Boströms Trafik i Vindeln AB Brändströms Busstrafik AB EG Nybergs Busstrafik AB Hellströms Busstrafik AB Kålaboda Buss & Taxi AB Malå Buss AB Marcussons Busstrafik AB Marsfjällen Express AB Nilssons Busstrafik AB Sjögrens Trafik AB Sjöströms Bussar Vännäs AB Sorsele Buss & Taxi AB Säfströms Trafik i Vindeln AB T.J Trafik AB Tärna Fjällbuss AB Ullisjaur Taxi, Å Ivarsson Wennbergs Åkeri AB Vilhelmina Taxi AB Vän Trafik Vännäs Buss AB Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år Årets vinst Styrelsen och Verkstälande Direktören föreslår att utdelningen till aktieägarna sker med kr per aktie, totalt att i ny räkning överförs

9 Förvaltningsberättelse Styrelsens yttrande över den förslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 73,2 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra nödvändiga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i Aktiebolagslagen 17 kapitlet stycket (försiktighetsregeln). 9

10 Resultaträkning Not Trafikintäkter Avgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

11 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Entreprenaduppdrag redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser och avtalsvillkor. Ersättning från uppdrag till fast pris erhålls månatligt varför det inte förekommer någon balanspost pågående arbeten. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 5 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 13

14 Noter Värdepapper och finansiella fordringar Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Rörelsekapital Kortfristiga tillgångar minskat med kortfristiga skulder. Balanslikviditet Kortfristiga tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Not 2 Trafikkostnader Lejda transporter Drift av busstationer Övriga trafikkostnader

15 Noter Not 3 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 2 2 Män 2 2 Totalt 4 4 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Övriga personalkostnader Totalt Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar är som anläggningstillgångar ÅRL bilaga 2 och 3, RR 23 pkt 30, FAR SRS RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, kapitel 4 och bilaga. Summa 0 0 Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Ränteintäkter Realisationsresultat vid försäljningar Återföringar av nedskrivningar Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Förändring av periodiseringsfond Summa

16 Noter Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Avgående värdepapper Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde, totalt Not 9 Kortfristiga placeringar Redovisat värde, totalt Varav noterade aktier och andelar: Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Not 10 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

17 Noter Not 11 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Utdelning enligt beslut av årsstämman Årets resultat Eget kapital Utdelning enligt beslut av årsstämman Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av 455 st aktier med kvotvärde kr. Not 12 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa Not 13 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Lycksele Stefan Sjögren Ordförande Lars Levinson Bengt-Olov Lundberg Ann-Mari Sandberg Åke Olofsson Per Andersson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 17

18 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Busspoolen Västerbotten Aktiebolag Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Busspoolen Västerbotten Aktiebolag för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycksele den 15 april 2011 Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 18

19 Personal Carola Olsson Carola är den som du oftast möter när du ringer till Busspoolen i Lycksele. Carola håller i vår bokföring, betalar våra fakturor och ser även till att vi får våra löner varje månad. Anställd sedan april Gunilla Isaksson Gunilla svarar för vår fakturering och ser, tillsammans med Anders i Umeå, till att Du får konkurrenskraftiga prisofferter på bussresor. Gunilla är också den som svarar för att våra entreprenörer får betalt för den trafik man utför på uppdrag av oss. Anställd sedan Anders Nyman Anders svarar för vårt lokalkontor i Umeå. På uppdrag av ett antal bussbolag i Umeå-området ser Anders till att trafiken fungerar som tänkt och att eventuella problem får sin lösning. Anders är också den som tillsammans med Gunilla i Lycksele svarar för att Du får konkurrenskraftiga prisofferter på bussresor och att vi, om vi får förtroendet, motsvarar Dina förväntningar. Anställd sedan Per Andersson Som VD har Per det övergripande operativa ansvaret för Busspoolen. Per är också den som svarar för att räkna fram och sätta samman Busspoolens anbud för olika entreprenader. Förutom detta har Per även egna ägarintressen i Busspoolen. Anställd sedan

20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 5-9. Resultaträknin. Balansräkning...11

Förvaltningsberättelse... 5-9. Resultaträknin. Balansräkning...11 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 5-9 Resultaträknin Balansräkning...11 Tilläggsu 2 g...10-12 pplysningar...13 Noter...14-17 Revisionsberättelse...18 Personal...19 3 Affärsidé Busspoolen ska genom

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 Årsredovisning2009 Innehåll VD:s kommentar 4 Förvaltningsberättelse 5-9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11-12 Noter 13-17 Revisionsberättelse 18 Personal 19 2 Affärsidé Busspoolen ska genom samordningsaktiviteter

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 3-7. Resultaträkning... 8. Balansräkning... 9-10. Tilläggsupplysningar... 11. Noter... 12-15. Revisionsberättelse...

Förvaltningsberättelse... 3-7. Resultaträkning... 8. Balansräkning... 9-10. Tilläggsupplysningar... 11. Noter... 12-15. Revisionsberättelse... Årsredovisning 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9-10 Tilläggsupplysningar... 11 Noter... 12-15 Revisionsberättelse...16 Personal... 17 Affärsidé Busspoolen

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse...5-9. Resultaträkning...10. Balansräkning...11-12. Tilläggsupplysningar...13. Noter...14-17

Innehåll. Förvaltningsberättelse...5-9. Resultaträkning...10. Balansräkning...11-12. Tilläggsupplysningar...13. Noter...14-17 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse...5-9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11-12 Tilläggsupplysningar...13 Noter...14-17 Revisionsberättelse... 18 Personal...19 3 Affärsidé Busspoolen ska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Vd:s kommentar 4. Förvaltningsberättelse 5-9. Resultaträkning 10. Balansräkning 11-12. Noter 13-17. Personal 18

Innehåll. Vd:s kommentar 4. Förvaltningsberättelse 5-9. Resultaträkning 10. Balansräkning 11-12. Noter 13-17. Personal 18 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Vår affärsidé Busspoolen ska genom samordningsaktiviteter mellan entreprenörerna erbjuda en säker och miljövänlig kollektivtrafik till konkurrenskraftiga priser, hög

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer