Å r s r e d o v i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 0"

Transkript

1 Årsredovisning2010

2 Innehåll VD:s kommentar 4 Förvaltningsberättelse 5-9 Resultaträkning 10 Balansräkning Noter Revisionsberättelse 18 Personal 19 2

3 Affärsidé Busspoolen ska genom samordningsaktiviteter mellan entreprenörerna erbjuda en säker och miljövänlig kollektivtrafik till konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och kundanpassad service. 3

4 VD:s kommentar 2010 Verksamhetsåret 2010 har i likhet med 2009 mycket präglats av många och stora trafikupphandlingar med otaliga kalkyler och anbud. Tilldelningsbesluten har därefter gett upphov till blandade känslor hos oss och våra entreprenörer. Vi har lyckats vinna anbudstävlingarna och ta hem trafiken i vissa områden men inte i andra. Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Sorsele och Vännäs tillhör de förstnämnda medan vi i Vilhelmina och Umeå lyckades mindre bra. Vad gäller Busspoolens ekonomiska utfall 2010, som du kan läsa mer om längre fram i denna årsredovisning, så är detta fortsatt bra även om den sedan 1997 positiva trenden med en varje år ökad omsättning nu tyvärr brutits. Hur framtiden sedan ter sig påverkas av många saker. Förutom omvärldsfaktorer - sådant vi inte i någon större utsträckning kan påverka - beror utfallet självfallet på hur vi fortsättningsvis lyckas i anbudstävlingarna men även hur vi hanterar möjligheterna eller hoten - hur man nu ser det - med den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari Nya kollektivtrafiklagen - ett hot eller en möjlighet? Riksdagen tog under försommaren 2010 beslut om en ny kollektivtrafiklag som träder i kraft den 1 januari Den nya lagen syftar förutom på ett ökat resande och ett större trafikutbud, bl a till att uppnå en ökad offentlig insyn, en bättre samordning med annan samhällsplanering och att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas på politisk nivå. Lagen reglerar på ett tydligare sätt såväl kommunernas och landstingens ansvar för regional kollektivtrafik som kraven på kollektivtrafikföretagen. Dagens trafikhuvudmän, däribland vår största kund, Länstrafiken i Västerbotten, ersätts med en regional kollektivtrafikmyndighet. Hur det konkret kommer att se ut i Västerbotten är i denna stund inte klart men att den nya myndigheten sannolikt kommer att inhysas hos regionförbundet är väl inte en alltför vågad gissning. Operativa uppgifter som att upphandla trafiken ska kunna utföras av aktiebolag eller av enskilda kommuner. Den nya myndighetens befogenhet gäller regional kollektivtrafik som arbetspendling och annat vardagsresande. Den interregionala kollektivtrafiken, den över länsgräns som i första hand ska vara kommersiell och köras utan samhällsstöd, skyddas därmed från att trängas undan av offentligt subventionerad trafik. Av kollektivtrafikföretagen krävs att man anmäler när trafiken börjar eller upphör och att man lämnar information om trafikutbudet till en gemensam trafikantinformation. bort, vilket Länstrafiken i Västerbotten anammat redan i början av Lagstiftaren hoppas att detta ska leda till ett större trafikutbud för resenärerna att välja emellan. Å andra sidan kommer inte den nya kollektivtrafikmyndigheten att behöva särskilda tillstånd för att bedriva trafik över länsgräns. Den nya lagen ger oss, förutsatt att vi uppfyller de formella kraven, möjlighet att kunna bedriva egen kommersiell trafik vart vi vill inom eller utanför regionen. Hur våra avtal med trafikhuvudmannen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten, kan komma att påverkas i det fall någon bestämmer sig för att bedriva parallell kommersiell trafik är fortfarande inte klarlagt. I dagsläget kan man dock inte utesluta att denna påverkan kan bli negativ. I vilken omfattning den nya lagen kommer att få avsedda effekter i Västerbotten är svårt att sia om. Trots att förutsättningar för kommersiell trafik naturligtvis finns är de i glesbygdsområden med långa avstånd starkt begränsade. Man kan ju även fråga sig om vi kan vara så mycket bättre att vi för att nå tillräcklig lönsamhet kan motivera kunderna, resenärerna, att betala mer än vad man idag gör i den samhällsbetalda och skattesubventionerade trafiken. Redan kan vi dock se flera konkreta kommersiella initiativ med trafik på sträckor efter kusten. Min egen bedömning, som jag tror delas av många, är att huvuddelen av trafiken i vårt län av olika anledningar inte går att bedriva på kommersiella grunder. Oavsett vilken omfattning det nu blir på den kommersiella trafiken i regionen framöver så går vi in i en ny epok vad gäller kollektivtrafiken på väg i Sverige. En situation som kommer att ställa delvis nya krav på alla oss som verkar i branschen. Per Andersson Verkställande Direktör 4 Den skadlighetsprövning, invändningsrätten, som tidigare gällt för trafik inom länen och som hindrat kollektivtrafikföretagens kommersiella initiativ, tas

5 Förvaltningsberättelse Historik Busspoolen bildades i oktober 1990 som ett direkt resultat av att linjetrafiken avreglerats. Busspoolen har till uppgift att, genom samordningsaktiviteter mellan bussföretagen erbjuda sina kunder trafiklösningar som är säkra, miljövänliga och prisvärda samt utförda med hög kvalitet och kundanpassad service. Busspoolen kombinerar det stora företagets effektivitet och styrka med småföretagens lokalkännedom, personliga engage mang och förmågan att möta snabba förändringar. Att Busspoolen fyllde jämna år under 2010 uppmärksammades med en gemensam tillställning i Gräsmyr den 21 augusti med god mat, bra underhållning och ett minnesvärt jubileumsfyrverkeri. Linje- och skolskjutstrafiken Upphandlingar Etapp 1 försommaren 2010 Under våren/försommaren 2010 har följande linjer med trafikstart , varit föremål för upphandling. 14, 44, 46, 48 Umeå - Åsele - Dorotea - Vilhelmina - Åsele - Umeå 22 Skellefteå - Boliden - Norsjö 32 Skellefteå - Norsjö - Lycksele 34, 43, 48 Vilhelmina - Lycksele - Åsele - Vilhelmina 37 Vilhelmina - Storuman 71 Nordmaling - Vännäs , inom Nordmalings kommun 105 Nyåker - Gräsmyr - Mullsjö - Hössjö - Degersjö - Umeå , 134, 135 inom Umeå kommun 113, 144 inom Bjurholms kommun inom Vännäs kommun , 210, , 224, 234, 235 inom Skellefteå kommun 242, 243, 245, 246 inom Norsjö kommun , 341, 343 inom Sorsele kommun 417, 418, , 433 inom Vilhelmina kommun , 442 inom Dorotea kommun Etapp 2 hösten/vintern 2010/2011 Vidare har under hösten 2010 med trafikstart och , påbörjats upphandlingen av 11, 16 Nordmaling - Umeå - Vindeln 15, 55 Umeå - Vännäs 17 Robertsfors - Umeå 18 Vindeln - Lycksele 19 Bjurholm - Vännäs - Umeå 28 Malå - Lycksele 31 Hemavan - Storuman - Lycksele - Umeå 36 Lycksele - Sorsele , , 171 inom Umeå kommun inom Robertsfors kommun 166 Åmsele - Vindeln 219, , , 236, 237 inom Skellefteå kommun 249 Kristineberg - Malå 252 Björksele - Kristineberg - Malå 260 Bastuträsk - Skellefteå 300 Mo i Rana - Tärnaby 341 Sorsele - Ammarnäs Resultatet av upphandlingen, etapp 2, förväntas bli klar under senare delen av mars Vad gäller etapp 1 så mottogs tilldelningsbeslutet med högst blandade känslor. Vi vann ny trafik i Sorsele och Skellefteå. Vi lyckades även försvara den trafik som tidigare på underentreprenad utförts av Skelleftebuss i Lycksele, Norsjö och Skellefteå samtidigt som vi förlorade trafik i Umeå och Vilhelmina. Löptiden för de avtalade åtagandena är 7 år med möjlighet till ytterligare tre 1-åriga förlängningsperioder. Ordervärdet exklusive förstärkningstrafik och eventuella tillkommande körningar, beräknas i prisnivå februari 2010 uppgå till mellan 266 och 380 mkr beroende på avtalens löptider. I början av 2010 har även slutförts den under hösten 2009 påbörjade upphandlingen av E4-trafiken med linje 100 Sundsvall - Umeå, 10 Umeå - Örnsköldsvik - Sundsvall, 20/100 Haparanda - Umeå samt 12/21Skellefteå - Umeå. Busspoolen deltog själva och indirekt genom samarbetsbolaget Together i upphandlingen som tilldelades två konkurrerande bolag. Förutom upphandlingen av linje 63 Umeå - Dorotea och 45 Mora - Östersund - Arvidsjaur - Gällivare med trafikstart i december 2011 kommer trafikhuvudmannen i Västerbotten, vad som hittills är känt, under 2011 med trafikstart i juni 2012 och januari 2013, att upphandla Tätortstrafiken i Lycksele Delar av trafiken på linje 43 Vilhelmina-Lycksele Linje 208/209 Skellefteå Skellefteham Dessutom kommer trafikhuvudmannen i Norrbotten att upphandla trafiken på sträckorna Sorsele - Arvidsjaur och Skellefteå - Arvidsjaur - Arjeplog. Trafikstart sommaren

6 Förvaltningsberättelse Optioner Busspoolens avtal med trafikhuvudmannen innehåller möjlighet till förlängning av trafikeringsavtalen genom ömsesidiga ettåriga för längningsperioder. Länstrafikens eventuella sparbeting på cirka 30 miljoner kr kan komma att påverka i vilken uppfattning dessa optioner löses ut eller inte. Busstationer Busspoolen svarar numera för driften vid åtta busstationer i länet, nämligen de i Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Vilhelmina, Vindeln och Åsele. Stationerna i Storuman och Tärnaby är nya fr o m juli 2010 och sköts operativt av Vilhelmina Taxi. Avtalen för dessa två löper på 5 år med möjlighet att förlänga det med ytterligare år. Avtalen för stationerna i Malå, Norsjö, Sorsele och Vilhelmina löper ut och kommer därför att upphandlas under våren. I alla avtal finns ett incitament som innebär att vi ekonomiskt får ta del av intäktsökningar mellan åren. För 2010 har utbetalts totalt kr för stationerna i Malå, Norsjö, Sorsele och Åsele. Övriga stationer har tyvärr haft en negativ intäktsutveckling. Nya ramavtal Busspoolens uppgift att tillföra stordriftsfördelar till sina ägarföretag effektueras bland annat genom att teckna förmånliga rabatt- och ramavtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. Under 2010 har nya avtal tecknats med RFSA Konsult Norr och Wist Last & Buss. I början av 2011 upphandlas fordonsförsäkringar med tillämpning fr o m juni Förvaltningen av Busspoolens likvida medel Sedan september 2007 ligger uppdraget att förvalta en del av bolagets likvida medel hos H Q Fonder, numera Carnegie. Finanskrisen som under senare delen av 2008 slog till hårt och skoningslöst drabbade även Busspoolen på så sätt att värdepappersportföljens marknadsvärde gick ner med nästan 30 %. Under 2009 och 2010 har dock portföljen återhämtat nedgången och marknadsvärdet uppgår vid årsskiftet 2010/2011 till 2,564 mkr att jämföras med 2,277 mkr ett år tidigare. Beställningstrafiken Affärsområdet beställningstrafik fortsätter att minska i omfattning. Omsättningen 2010 uppgår till 1,469 mkr vilket är 570 kkr eller 28 % mindre än Analyserna tyder på att kunderna inte längre i samma omfattning som tidigare avsätter pengar för resor vilket kan vara en bestående effekt från finanskrisen. Det faktum att Busspoolen sedan några år tillbaka verkar för att flera förfrågningar, framförallt uppdrag som inte kräver samordning mellan flera utövare, ska han teras direkt av trafikföretagen utan Busspoolens inblandning har sannolikt även påverkat utfallet. Antalet köruppdrag har minskat till 236 (2009: 278). Av dessa är 44 % (2009: 40 %) små uppdrag som omsluter kr eller mindre. 14 % (2009: 18 %) av körningarna omsluter mer än kr. Busspoolen har under året inte drabbats av några kreditförluster inom affärsområdet. Av Busspoolens bruttovinst svarar idag beställningstrafiken för bara knappt en procent. 6

7 Förvaltningsberättelse Ekonomi D & B, världens största leverantör av kredit-, marknads-, och inköpsinformation, värde rar kontinuerligt den ekonomiska stabiliteten och betalningsförmågan hos alla svenska företag. Underlaget för utvärderingen bygger på över beslutsregler och resultatet redovisas i form av en ratingkod. Av Sveriges samtliga aktiebolag är det endast ett fåtal som uppnår högsta kreditvärdighet, AAA. För 10:e året i rad är Busspoolen ett av dem och tillhör därmed en unik skara på drygt 300 bolag. Detta skapar trygghet både för våra kunder och våra leve rantörer och visar att den affärsidé som Busspoolen har med samverkan och sam ordning är riktig och vinnande. vikande omsättning inom affärsområdet beställningstrafik. Omsättningen fortsätter enligt budgeten för 2011 att minska vilket även detta beror på de under 2010 genomförda upphandlingarna. Åren därefter är svårbedömda eftersom de till stor del påverkas av den pågående trafikupphandlingen i vilken en andel av Busspoolens trafikuppdrag ingår. Resultatet 2010 före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 3,886 mkr (2009: 3,741 mkr). Årets resultat medger en avsättning till periodiseringsfond med kronor, samtidigt som avsättningen taxeringsåret 2005, kronor, återförs till beskattning enligt SKV:s regler. Omsättningen uppgår 2010 till 178,4 mkr (2009: 187,9 mkr). Trenden med en sedan 1997 stigande omsättning är därmed bruten. Detta beror på de upphandlingar som genomförts under 2009 med genomslag 2010 med bland annat tappad trafik i Skellefteå-området och en Flerårsöversikt Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Omsättning, tkr varav linjetrafik, tkr varav beställningstrafik, tkr varav busstationer, tkr per anställd, tkr Bruttovinst, tkr Res efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsekapital, tkr Balanslikviditet, % , ,6 439,8 422, ,5 929,2 Soliditet, % 82,1 85,6 70,1 70,1 82,8 82,9 Avkastning på eget kapital, % 25,8 26,8 21,6 36,1 16,6 17,1 Arbetskraftskostnad i förhållande till omsättning % 1,5 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 7

8 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden och aktieinnehav Inga förändringar av ägarförhållandena har skett under året. Antalet aktier uppgår totalt till 455 och fördelas mellan de 22 ägarna med innehav som varierar från 10 till som mest 65 aktier. Aktiekapitalets fördelning Antal aktier a aktie Summa Andersson, Per Abramssons Buss AB Arctic Bus Sweden AB Boströms Trafik i Vindeln AB Brändströms Busstrafik AB EG Nybergs Busstrafik AB Hellströms Busstrafik AB Kålaboda Buss & Taxi AB Malå Buss AB Marcussons Busstrafik AB Marsfjällen Express AB Nilssons Busstrafik AB Sjögrens Trafik AB Sjöströms Bussar Vännäs AB Sorsele Buss & Taxi AB Säfströms Trafik i Vindeln AB T.J Trafik AB Tärna Fjällbuss AB Ullisjaur Taxi, Å Ivarsson Wennbergs Åkeri AB Vilhelmina Taxi AB Vän Trafik Vännäs Buss AB Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år Årets vinst Styrelsen och Verkstälande Direktören föreslår att utdelningen till aktieägarna sker med kr per aktie, totalt att i ny räkning överförs

9 Förvaltningsberättelse Styrelsens yttrande över den förslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 73,2 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra nödvändiga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i Aktiebolagslagen 17 kapitlet stycket (försiktighetsregeln). 9

10 Resultaträkning Not Trafikintäkter Avgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

11 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Entreprenaduppdrag redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser och avtalsvillkor. Ersättning från uppdrag till fast pris erhålls månatligt varför det inte förekommer någon balanspost pågående arbeten. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 5 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 13

14 Noter Värdepapper och finansiella fordringar Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Rörelsekapital Kortfristiga tillgångar minskat med kortfristiga skulder. Balanslikviditet Kortfristiga tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Not 2 Trafikkostnader Lejda transporter Drift av busstationer Övriga trafikkostnader

15 Noter Not 3 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 2 2 Män 2 2 Totalt 4 4 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Övriga personalkostnader Totalt Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar är som anläggningstillgångar ÅRL bilaga 2 och 3, RR 23 pkt 30, FAR SRS RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, kapitel 4 och bilaga. Summa 0 0 Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Ränteintäkter Realisationsresultat vid försäljningar Återföringar av nedskrivningar Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Förändring av periodiseringsfond Summa

16 Noter Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Avgående värdepapper Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde, totalt Not 9 Kortfristiga placeringar Redovisat värde, totalt Varav noterade aktier och andelar: Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Not 10 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

17 Noter Not 11 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Utdelning enligt beslut av årsstämman Årets resultat Eget kapital Utdelning enligt beslut av årsstämman Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av 455 st aktier med kvotvärde kr. Not 12 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa Not 13 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Lycksele Stefan Sjögren Ordförande Lars Levinson Bengt-Olov Lundberg Ann-Mari Sandberg Åke Olofsson Per Andersson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 17

18 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Busspoolen Västerbotten Aktiebolag Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Busspoolen Västerbotten Aktiebolag för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycksele den 15 april 2011 Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 18

19 Personal Carola Olsson Carola är den som du oftast möter när du ringer till Busspoolen i Lycksele. Carola håller i vår bokföring, betalar våra fakturor och ser även till att vi får våra löner varje månad. Anställd sedan april Gunilla Isaksson Gunilla svarar för vår fakturering och ser, tillsammans med Anders i Umeå, till att Du får konkurrenskraftiga prisofferter på bussresor. Gunilla är också den som svarar för att våra entreprenörer får betalt för den trafik man utför på uppdrag av oss. Anställd sedan Anders Nyman Anders svarar för vårt lokalkontor i Umeå. På uppdrag av ett antal bussbolag i Umeå-området ser Anders till att trafiken fungerar som tänkt och att eventuella problem får sin lösning. Anders är också den som tillsammans med Gunilla i Lycksele svarar för att Du får konkurrenskraftiga prisofferter på bussresor och att vi, om vi får förtroendet, motsvarar Dina förväntningar. Anställd sedan Per Andersson Som VD har Per det övergripande operativa ansvaret för Busspoolen. Per är också den som svarar för att räkna fram och sätta samman Busspoolens anbud för olika entreprenader. Förutom detta har Per även egna ägarintressen i Busspoolen. Anställd sedan

20

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305

Årsredovisning 2010. Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 2010 Årsredovisning 2010 Transportaktiebolaget i Jönköping, org nr 556767-3305 Historia Från 60-talet och framåt Transabgruppen är ett resultat av flera samgåenden av äldre företag i branschen.tack vare

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Innehåll. VD:s kommentar...3. Nyckeltall...4 5. Förvaltningsberättelse... 6 7. Resultaträkning... 10. Balansräkning... 11. Noter...

Innehåll. VD:s kommentar...3. Nyckeltall...4 5. Förvaltningsberättelse... 6 7. Resultaträkning... 10. Balansräkning... 11. Noter... Årsredovisning 2014 Innehåll VD:s kommentar...3 Nyckeltall...4 5 Förvaltningsberättelse... 6 7 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Noter...12-16 Revisionsberättelse... 18 Granskningsrapport... 19

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2008. Coeli Private Equity 2007 AB PRIVATE EQUITY

Årsredovisning 2008. Coeli Private Equity 2007 AB PRIVATE EQUITY C O E L I P R I V A T E E Q U I T Y 2 7 AB Årsredovisning 28 Coeli Private Equity 27 AB PRIVATE EQUITY C O E L I P R I V A T E E Q U I T Y 2 7 AB VD HAR ORDET Marknaden har under 28 varit mycket skakig

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Triona Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Triona Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Triona Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 29 april 2008 Kunskaperna ökar i takt med vår rörelse framåt Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2

Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Årsredovisning 2011 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Innehåll: Länstrafiken i Västerbotten AB Storgatan 36 921 31 Lycksele Tel 0950-239 00 www.tabussen.nu Förvaltningsberättelse

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling Årsredovisning 2013 INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31.

Läs mer