MARKNADSINSIKT. November 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSINSIKT. November 2014"

Transkript

1 MARKNADSINSIKT November 2014 Oktober månad bjöd på dramatik på världens aktiemarknader och som mest noterades stockholmsbörsen ner med över 10 procent. Bra bolagsrapporter och fortsatt fin statistik från USA bäddade dock för en snabb återhämtning. Här hemma drar det ihop sig till budgetomröstning i riksdagen och detta kan påverka ditt pensionssparande, läs mer under avsnittet extra insikt. Oktober månad blev turbulent på de flesta av världens börser. De globala marknaderna följdes åt och under de två första veckorna föll index i storleksordningen sju till åtta procent för att därefter uppvisa en kraftig återhämtning. USA vände starkt och tog tillbaka mer än hela det initiala fallet och slutade på plus 5,1 procent. Vidare steg Japan 1,3 procent följt av Tyskland och Storbritannien 0,5 procent. Däremot noterade Frankrike en nedgång om 1,9 procent (allt uttryckt i svenska kronor). På Stockholmsbörsen steg index för de 32 största bolagen med 1,1 procent och index för småbolag 2,8 procent. Under månaden har merparten av storbolagen på Stockholmsbörsen lämnat rapport för årets tredje kvartal. Vinstökningen summeras till 11 procent samtidigt som 58 procent av bolagen rapporterat bättre än prognos. Vi noterar att detta är det femte kvartalet i rad med stigande vinster i årstakt. Månadens stora händelse var annars Riksbankens sänkning av styrräntan till noll procent. Vidare reviderade delegationen räntebanan så att man nu inte avser att höja räntan förrän under mitten av Den tioåriga svenska statsobligationsräntan föll 30 baspunkter under månaden och uppgick till 1,20 procent samtidigt som den svenska tvåårsräntan är negativ. På valutamarknaden försvagades kronan tillföljd av Riskbankens räntesänkning. USA-dollarn steg 2,7 procent och euron stärktes med 1,8 procent. I slutet av månaden offentliggjorde amerikanska Federal Reserve att man från och med november avslutar sina köp av obligationer, som under oktober uppgick till 15 miljarder USD per månad. Man meddelade samtidigt att styrräntan hålls oförändrad på 0-0,25 procent. Oktober månads inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg i EMU, Japan, Storbritannien och USA, medan Kina noterades ungefär oförändrat. I samtliga fall ligger index fortsatt över 50 vilket utgör gränsen för tillväxt. Motsvarande svenska inköpschefsindex föll och uppvisade ett värde på 52,3 för oktober, att jämföra med 53,4 föregående månad. MarknadsInsikt är ett nyhetsbrev som distribueras till Sparbanken Syds kunder. Här presenterar vi analyser av ränte- och aktiemarknaderna samt tipsar om olika placeringsalternativ. Mer information om Sparbanken Syds tjänster och produkter hittar du på Ansvarig utgivare: Sparbanken Syd, Andreas Narsell. Uppgifterna i detta marknadsbrev är endast avsedda som information till Sparbanken Syds kunder och innefattar inte något erbjudande om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument. Mottagare av detta marknadsbrev rekommenderas att komplettera det egna beslutsunderlaget med nödvändigt material. Sparbanken Syd påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i detta marknadsbrev och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det.

2 FOND INSIKT Produktförslag Fördelning Offensiv Bas Försiktig Betyg Globala aktiefonder Swedbank Robur Globalfond 30,00% 30,00% 20,00% Svenska aktiefonder Catella Reavinst 12,00% 8,00% 5,00% Carnegie Sverigefond 8,00% 7,00% 5,00% Tillväxtmarknadsfonder Sparbanken Tillväxt 20,00% 5,00% 0,00% Alternativa investeringar Catella Hedge 15,00% 15,00% 10,00% Saknar rating Räntefonder Catella Avkastning 0,00% 10,00% 20,00% Carnegie Corporate Bond 15,00% Indecap Guide Företagsobl.fond 25,00% 40,00% Saknar rating Betyg hämtade från morningstar.se Offensiva portföljen 30% 30% 20% 20% Basportföljen 50% 30% 15% 5% Försiktiga portföljen 10% 20% 70% Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Sverigefonder Globalfonder Räntor/alt inv Swedbank Robur Globalfond Globalfond är en aktiefond som placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Högst 30 % av fondens tillgångar får vara placerade i företag vars aktier och aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden. Risk 6 av 7 Catella Reavinstfond 6 Fonden investerar främst i svenska aktier men kan även investera i aktierelaterade insrument, t ex optioner. I normalfallet ska fondens tillgångar vara till minst 90% placerade i aktier. Förvaltningsprocessen bygger på makrosyn, aktieurval och utnyttjande av marknadstrender. Fonden är mycket aktivt förvaltad genom att omsättningen av affärer är högre än genomsnittet av Sverigefonder, vilket särskiljer förvaltaren. Risk 6 av 7 6

3 Carnegie Corporate Bond Fonden placerar i företagsobligationer (emitterade av svenska och nordiska företag) och räntebärande värdepapper. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, vilken dock kan vara längre. Fonden använder även derivat som en del i förvaltningen. Fonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknads-instrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Fonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andra investeringsfonder. Risk 2 av 7 2 Sparbanken Tillväxt Sparbanken Tillväxt är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra globala och regionala tillväxtmarknadsfonder, såväl svenska som utländska. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika marknader ( t. ex. Kina, Indien, flera Östeuropeiska- och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Risk 6 av 7 6 Carnegie Sverigefond Sverigefonden är en aktiefond som investerar i aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Fonden har inga begränsningar avseende branscher eller företag. Fonden får även investera i räntebärande värdepapper. : Risk 7 av 7 Catella Avkastning Fonden investerar aktivt i räntebärande värdepapper. Målsättningen är att åstadkomma en värdeutveckling som är bättre utvecklingen för jämförelseindex. Risk 2 av Catella Hedgefond HF Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitamarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en s k kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index. Risk 3 av 7 3 Indecap Guide Företagsobligation C Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra svenska räntefonder så att fondens genomsnittliga löptid alltid överstiger 1 år. Genom investeringar i andra fonder och kontinuerlig anpassning av placeringarna till de fonder som bedöms ha störst chans till god utveckling, erbjuder fonden en placering med god riskspridning. Risk 3 av 7 3

4 EXTRA INSIKT Christoffer Enander SPAREKONOM Se upp för dubbelbeskattning när avdagsrätten för privat pensionssparande försämras! Den 3 december ska Riksdagen rösta om den budget som Löfvéns regering lagt fram. Redan i den borgerliga budgeten för snart ett år sedan framfördes idén om minskade avdrag för privat pensionssparande och Löfvén-regimen uppskattade detta förslag så till den grad att man gjorde sin egen variant. Man avser nu sänka avdraget för privat pensionsparande till totalt 1800 kr för 2015 vilket motsvarar 150 kr/mån, för att sedan fasa ut det helt under Vi håller det för sannolikt att budgeten med detta förslag går igenom och därför måste man som sparare nu se sig om efter ett nytt alternativ. Konsekvensen för den anställde privatpersonen som under 2015 sparar mer än de 1800 kronor som medger avdrag blir annars dubbelbeskattning. Först sätter man in skattade pengar på IPS, medges inget skatteavdrag och sedan tvingas man återigen betala skatt på pengarna den dag kapitalet betalas ut som pension. Viktigt att nämna är dock att redan inbetalda pengar påverkas ej av denna förändring, avdragsrätten rör endast nysparande till IPS-konto. Notera även att för enskilda näringsidkare och det fåtal personer som inte omfattas av pensionsrätt i sin anställning gäller andra regler. Förutsatt att det liggande förslaget går igenom så blir det generella rådet att upphöra med sitt IPS-sparande och istället lägga om detta till en mer fördelaktig lösning. Här finns i huvudsak två bra alternativ: Investeringssparkonto: Passar mindre sparande och för den som själv vill välja fonder. Investeringsparkonto (ISK) ISK har den fördelen att det är avgiftsfritt, har fria uttag och att all skatt betalas löpande under spartiden varför pengarna är skattade och klara den dagen man väljer att göra uttag. På ISK finns ingen möjlighet att lägga upp en automatisk utbetalningsplan, ägaren får istället själv sälja av värdepapper och plocka ut pengar. En fördel gentemot många gamla IPS-konto är att ISK medger friare placeringar i exempelvis enskilda aktier och strukturerade produkter. Viktigt att veta är att man inte kan lägga in ett förmånstagarförordnande på ISK, eventuella önskemål om arv utöver lagpraxis måste regleras i testamente. Kapitalförsäkring En av kapitalförsäkringens främsta fördelar är liksom ISK att all skatt dras löpande varför framtida uttag blir skattefria. Det finns också möjlighet att lägga upp en utbetalningsplan och ett särskilt förmånstagarförordnade. För den som vill ha ett tryggt och enkelt sparande kan en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning vara ett mycket bra alternativ. Som sparare får man då en garanti på sina insatta premier samt en årlig avkastning uppdelad i en lägre men garanterad del, och en överskjutande icke garanterad del. Kapitalförsäkringen har dock en årlig försäkringsavgift varför den inte lämpar sig till allt för små sparande. Har du frågor eller funderingar kring pension och sparande är du alltid välkommen att kontakta någon av våra duktiga rådgivare. Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning: Passar den som söker ett enkelt och tryggt sparande med garanterad avkastning.

5 RÄNTE INSIKT Riksbanken går för noll Riksbankens fokus på inflationsmålet innebär att den rörliga boräntan förmodligen kommer att ligga kvar på låga nivåer ett bra tag till. De bundna boräntorna är dock nere på så låga nivåer att många bolåntagare snart borde överväga att binda en del av lånet för att skydda sig mot att Riksbanksprognosen inte skulle slå in. Höstmånaderna har bjudit på något av en berg- och dalbana på finansmarknaderna. Från mitten av september till mitten av oktober föll börserna världen över, drivet av bland annat ökad pessimism om tillväxtutsikterna (främst i Euro-området), stigande geopolitisk oro kring Islamiska staten, Ryssland och ebola-rädsla. Stockholmsbörsen tappade drygt 10 procent. De senaste två veckorna har dock större delen av nedgången återhämtats. I Sverige fortsätter det parlamentariska läget att göra finanspolitiken svårförutsägbar, dock utan att göra några större avtryck på finansmarknaderna. Räntorna har fortsatt sin nedåttrend, även om de följt med börsen upp något de senaste två veckorna. Låga inflationsutfall och sjunkande inflationsförväntningarna har inneburit att förväntningarna på räntestimulanser från Riksbanken accelererat vilket dragit ned räntenivåerna. I mitten av oktober var till och med räntan på en tvåårig statsobligation negativ. Riksbanken levererar Tre faktorer har bidragit till Riksbanken ökat sitt fokus på inflationsmålet. Dels har inflationen snarare avlägsnat sig än närmat sig målet samtidigt som både kort- och långsiktiga inflationsförväntningar fallit. Dessutom har ansvaret för makrotillsynen och den finansiella stabiliteten tydligare lagts på andra institutioner som Finansinspektionen. Mot bakgrund av detta var det inte konstigt att Riksbanksdirektionen valde att sänka styrräntan från 0,25 procent till 0 procent. Om inflationen ligger under målet på 2 procent och inte närmar sig målet så är man mer eller mindre tvingade att sänka ränta. Lägre inflation och lite svagare konjunkturutsikter i omvärlden bidrog också till beslutet. Utöver beslutet att sänka styrräntan ansåg också en enig Riksbanksdirektion att styrräntan behöver ligga kvar på noll procent tills inflationen tydligt tagit fart. En tolkning av detta som tidigare förts fram av enskilda ledamöter är att underliggande inflation bör ligga över 1,5 procent under ett antal månader innan det är dags att höja styrräntan. I Riksbankens prognos för styrräntan har tidpunkten för den först räntehöjningen flyttats från slutet av 2015 till mitten av Då beräknas underliggande inflation ha legat över 1,5 procent i drygt ett halvår. Därefter räknar Riksbanken med ytterligare två höjningar under 2016 upp till 0,75 procent och sedan höjningar upp till 1,75 procent i slutet av Sänkta ränteprognoser Låga räntor i omvärlden, obefintlig inflation, stabila offentliga finanser och en Riksbank som dragit ned styrräntan till noll procent har medfört att svenska obligationsräntor är nere på bottennivåer. Vi räknar med att Riksbanken kommer att hålla styrräntan stilla under en lång period framöver. Vi tror kanske att första höjningen kan komma lite tidigare än vad Riksbanken själv räknar med. Å andra sidan tror vi på ungefär samma höjningstakt under andra halvan av 2016 och under Vår bedömning är också att styrräntehöjningarna fortsätter i en takt om 1 procentenhet om året fram till nivån nått 3,75-4 procent under Vi anser fortfarande att långa räntor är omotiverat nedtryckta och inte helt avspeglar en rimlig bedömning av de långsiktiga ekonomiska utsikterna. På sikt bör därför dessa räntor stiga till betydligt högre nivåer. Exakt när uppgången kommer och hur snabb den blir är dock svårt att prognostisera, på sex månaders sikt räknar vi dock med en uppgång kring en halv procentenhet. De riskpremier på räntemarknaden som påverkar bolåneräntorna ligger på rimliga nivåer i dagsläget och bör därför ligga kvar där framöver. Stramare reglering av bolånemarknaden skulle kunna påverka räntenivåerna något uppåt i framtiden, men effekten blir troligtvis ganska marginell. För boräntorna innebär detta att tremånadersräntan väntas ligga kvar kring nuvarande nivå under ett drygt år framöver. Sedan väntas den stiga ungefär i takt med Riksbankens räntehöjningar och nå 3 procent i slutet av 2016 och 4 procent i slutet av Tvåårsräntan väntas börja stiga under 2015 och passera 3 procent under våren 2016 och 4 procent under våren Boräntorna med längre löptider väntas börja stiga tidigare. Femårsräntan väntas stiga omkring en procentenhet fram till våren Läge för långa bindningstider? Våra långsiktiga kalkyler bygger på att tremånadersräntan når 5,50 procent i slutet av 2019 och sedan ligger kvar där. Enligt våra prognoser och kalkyler väger det förhållandevis jämnt mellan vad den genomsnittliga tremånadersräntan väntas bli och vad de bundna räntorna är i dagsläget. För ettåriga och tvååriga bindningstiden är det i princip ingen skillnad. För tre år och längre är det gynnsamt att binda. Det är dock först vid de längre bindningstiderna som fördelen blir signifikant. Sannolikheten för att bunden boränta blir lägre än den genomsnittliga tremånadersräntan, beräknad utifrån historiska prognosfel, har överlag minskat något och ligger mellan 49 och 61 procent. I och med Riksbankens sänkning ner till noll, och följande nedjustering av bolåneräntorna, så finns det ett tydligt argument för att den rörliga tremånadersräntan kanske inte kan sjunka så mycket mer. Riksbanken lär knappast vilja pressa korta boräntor mer än så här. Forts nästa sida

6 Forts fr föregående sida Signalen om att styrräntan ska hållas kvar på noll fram till mitten av 2016 gör dock att vår bedömning kvarstår att det är tveksamt om det finns något potentiellt värde i ett- och tvååriga räntebindningstiderna. Tror man att Riksbanken kommer att höja tidigare eller snabbare än vad vi räknar med så kan det självklart vara en bra försäkring att binda någon del av lånet på dessa bindningstider. De längre räntebindningstiderna, från tre år och uppåt, finns det fortfarande mer värde i, exempelvis väntas den genomsnittliga tremånadersräntan bli 0,7 procentenheter högre än dagens femåriga boränta. Vad som är ett optimalt val av räntebindningstider beror i högsta grad på låntagarens specifika situation, vilka marginaler som finns, hur inställningen till risk ser ut osv. För de allra flesta bolåntagare kan dock det enkla upplägget med en del rörligt, en del bundet på kortare tid och en del bundet på längre tid vara värt att överväga. Det snurrar snabbare på bostadsmarknaden Våra indikatorer över bostadsmarknadens utveckling visar att utbudet inte förmår möta efterfrågetrycket vilket resulterar i allt kortare försäljningstider, accelererande prisutveckling och stegrad budgivning. Med utgångspunkt från data över utbudet av bostäder till salu, inflödet av nya bostadsobjekt och begärda utgångspriser från Hemnet samt Valueguards prisindex har vi skapat indikatorer på utbud, försäljningstider och budgivning på bostadsrätter och villor. Historiken för den underliggande datan är kort och kvaliteten något osäker vilket gör att några långtgående slutsatser inte ska dras om utvecklingen, men en viss fingervisning ger ändå indikatorerna. För att rensa ut de variationer som beror på årstidernas svängningar så har datan säsongsrensats med TRAMO/SEATS. Utbudet fortsätter sjunka Under september fanns det i genomsnitt bostadsrätter och villor till salu (säsongsrensade siffror). Utbudet toppade i slutet av 2011 kring bostadsrätter och nästan villor, men har sedan dess stadigt minskat. Det senaste årets nedgång motsvarar drygt 25 procent lägre villautbud och 18 procent lägre bostadsrättsutbud. Utbudet av bostadsrätter har inte varit så lågt sedan det började registreras 2008 medan villautbudet är på den lägsta nivån sedan våren Inflödet av bostäder på marknaden har också dämpats. Under september kom det ut nya bostadsrätter och nya villor varje vecka på marknaden. För ett år sedan var motsvarande inflöde respektive per vecka. På bostadsrättsmarknaden har nedgången stabiliserats och hittills i år ser det ut som om inflödet ökat något. Även på villamarknaden verkar nedgången ha brutits de senaste månaderna. Försäljningstider allt kortare Veckoinflödet av bostäder på marknaden i förhållande till utbudets nivå ger en bild av hur snabbt försäljningarna sker. Naturligtvis finns det felkällor, i form av att vissa bostäder säljs innan de ens lagts ut på Hemnet och att vissa bostäder tas bort utan att vara sålda. Men i det stora hela fås ändå en hyfsad bild av försäljningstidernas utveckling. För villamarknaden har ökade försäljningstiderna trendmässigt från att ha legat kring 8-9 veckor under 2008 till att ligga över 12 veckor för ett par månader sedan. Under det tredje kvartalet verkar dock försäljningstiderna ha fallit ganska brant ned till 10 veckor i genomsnitt. På bostadsrättsmarknaden har den genomsnittliga försäljningstiden legat ganska stabilt kring 4-5 veckor med några mindre toppar 2010 och Det senaste året har dock tiden mellan det att ett objekt läggs ut på Hemnet och att det tas bort, sjunkit under fyraveckorsgränsen. Slutpriserna stiger i snabbare takt Slutpriserna har stigit i snabb takt på bostadsrätts- och villamarknaden. I september var den årliga prisökningstakten 15 procent för bostadsrätter och 9 procent för villor. Tecknen på inbromsning är ganska få. De senaste tre månaderna har de säsongrensade bostadsrättspriserna stigit med 4 procent och villapriserna med 3 procent, högre än föregående tremånadersperioder. Utgångspriserna verkar inte ha hängt med slutpriserna. Jämfört med i fjol var utgångspriserna på bostadsrättsmarknaden under perioden juli till september 4 procent högre medan de var 1 procent lägre på villmarknaden. Budgivningen tilltar Budgivningsindikatorn, som visar den relativa utvecklingen av slutpris i förhållande till utgångspris, kan sägas vara en temperaturmätare på bostadsmarknaden. Ju större efterfrågan är i förhållande till utbudet desto mer borde slutpriserna överstiga utgångspriserna. Indikatorerna har ökat de senaste två åren. Bostadsrättsindikatorn visar att budgivningen är starkare än den någonsin varit under mätperioden medan villaindikatorn visar att budgivningen tagit sig upp till den genomsnittliga nivån för perioden. Båda indikatorerna visar en liten tendens till dämpning i de allra senaste utfallen.

7 Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider 29 okt 2014 Dec 2014 Juni 2015 Dec 2015 Dec 2016 Dec mån 2,15 2,10 (-0,20) 2,10 (-0,20) 2,10 (0,20) 3,00 (-0,20) 4,00 (-0,20) 2 år 2,24 2,15 (-0,15) 2,30 (-0,20) 2,60 (-0,40) 3,70 (-0,05) 4,50 5 år 2,75 2,80 (-0,20) 3,10 (-0,40) 3,60 (-0,60) 4,60 (-0,60) 5,50 (-0,20) Anm: Förändring i prognosen från Boräntenytt 10 oktober inom parentes. källa: SBAB BORÄNTENYTT NUMMER 9 AKTUELLA MARKNADSNOTERINGAR Räntor Instrument Senast 31/12 Reporänta 0,00% 0,75% STIBOR 3M 0,28% 0,94% Stadsobl Sv 10 år 1,14 % 2,52% Valutor Instrument Senast YTD % USD/SEK 7, ,24 EUR/SEK 9,24 + 4,38 GBP/SEK 11,68 + 9,70 DKK/SEK 1,24 + 4,63 Aktieindex Instrument Senast YTD % OMX ,74 Dow Jones ,24 DAX ,78 Nikkei ,76 DJ World 323,6 + 2,99 Råvaror Instrument Senast YTD % Olja Brent $ 80,27-27,54 Koppar 3M $ ,25 Zink 3M $ ,1 Guld $ ,72 Noteringar per

8 AKTIE INSIKT Bolag Kurs SEK Rekommendation Atrium Ljungberg 104,70 Köp Christoffer Enander SPAREKONOM Atrium Ljungberg: Rekordlåga räntor i kombination med en stark hyresmarknad i storstadsregionerna har gjort fastighetsaktier till vinnare på börsen under de senaste åren. Atrium Ljungberg är ett gammalt välskött fastighetsbolag med fin historik och bra direktavkastning, trots detta handlas aktien fortfarande under fastighetsbeståndets substansvärde. Huvudfokus ligger på Stockholmsområdet och bolaget har en attraktiv projektportfölj som kan gynnas av bla. utbyggd tunnelbana. Vi tror att aktien har potential att värderas upp. Kopparbergs Bryggeri: Kopparbergs aktie har under de senaste fem åren haft en fantastisk utveckling och fördubblats flera gången om från kurser kring 10 kr till dagens 70 kr, men uppvärderingen är på många sätt väl underbyggd av företagets utveckling. Bryggeriet äger flera starka varumärken där bla Sofiero är den mest sålda starkölen på svenska systembolaget. Just ölförsäljningen utgör idag ca 30 procent av Kopparbergs omsättning. Men den riktigt stora framgången för Kopparbergs har varit deras cider som på senare år lanserats utomlands med enorm framgång. Faktum är att Kopparbergs päroncider är världens mest sålda. Totalt har man försäljning i drygt 35 länder och cider står nu för hela 60 procent av företagets omsättning på totalt lite dryga 1,6 miljarder. Företaget räknar själva med att den höglönsamma cidern ska fortsätta att öka sin andel av försäljningen vilket möjliggör ökad lönsamhet. För 2013 redovisade Kopparbergs en vinst per aktie om 3,46kr antar man en 10 procentig vinstökning i år så värderas företaget nu till P/E tal runt 18, det är knappast billigt. Vid en samlad bedömning landar vi trots allt i ett köpråd då vi bedömer potentialen i den internationella expansionen som hög intressant. Förr eller senare kan dessutom någon bryggerijätte få upp ögonen för bolaget och lägga ett saftigt bud. Industrivärden: Investmentbolaget Industrivärden är storägare i ett antal svenska kronjuveler såsom exempelvis Volvo, Sandvik, Handelsbanken, SCA, Skanska och nu också ICA. Genom att köpa aktier i Industrivärden så får man alltså indirekt del i en bred aktieportfölj. Industrivärden dras liksom Investor med en substansrabatt vilket innebär att marknaden värderar investmentbolaget lägre än värdet på de samlade tillgångar som bolaget äger. De tillgångar Industrivärden äger motsvarar ett värde om 156kr/aktie men en aktie i Industrivärden kan idag köpas kring 130kr. Årets utdelning blev 5,50kr vilket ger en direktavkastning på goda 4,2 procent. Kopparbergs bryggeri 80,00 Köp Industrivärden C 132,10 Köp Nordea 90,10 Köp Sandvik 81,75 Köp HIQ International 39,20 Köp Cloetta 23,00 Köp Volvo 84,55 Köp Scandi Standard 60,25 Köp Noteringar per Nordea: Nordens största bank är också den lägst värderade ibland de fyra storbankerna. Under sommaren har kursen pressats av den geopolitiska situationen där den finländska ekonomin tagit skada av sanktionskriget mellan EU och Ryssland. Man ska dock komma ihåg att Nordea är en nordisk aktör och intäkterna från Banking Finland väger totalt sett inte tyngre än 13 procent. Vi tror att detta kan vara ett intressant läge att plocka upp Nordeas aktie som tappat ca 10 procent sedan början av juni, en bra utdelning ger dessutom en förväntad direktavkastning kring 6 procent. Sandvik: Värderingen har pressats av svagare gruvkonjunktur, dock finns det stor effektiviseringspotential internt jmf konkurrenten Atlas Copco. Sandvik är ett av de svenska verkstadsföretag som har störst potential till omvärdering. Konjunkturen är viktig i sammanhanget men det finns stor potential att höja lönsamheten internt i Sandvik. Vi bedömer att Sandvik är en bra byggsten i en aktieportfölj som även utan större kurslyft ger en god direktavkastning. HIQ International: HIQ är en IT konsult som år efter år uppvisat stabila vinster även i lågkonjunkturer. Den senaste rapporten visade att det fortfarande är lite trögt i konsultbranschen och en snabb vändning är kanske inte att vänta. HIQ har dock bevisat att man kan tjäna pengar även i tuffa tider och vinsterna levererar man vidare till aktieägarna i form utav goda utdelningar. Senast i år höjde man utdelningen till 2,60kr vilket motsvarar en direktavkastning på nästan 7 procent till dagens aktiekurs. Cloetta: Godistillverkaren Cloetta är efter skiljsmässan från finländska Fazer tillbaka på svenska börsen som eget bolag. Cloetta är just nu är inne i ett ambitiöst omstruktureringsprogram som syftar till att effektivisera bolaget och redan nästa år finns det goda möjligheter till betydande lönsamhetslyft. Godisbranschen som helhet är dessutom stabil och påverkas inte alltför mycket av det allmänna konjunkturläget. Cloetta handlas idag med en rabatt på 30 procent jämfört med sina globala konkurrenter och på lite längre sikt borde Forts nästa sida

9 den rabatten försvinna. Vi uppskattar stabiliteten i Cloettas affär och ser aktien som en bra byggsten i en väldiversifierad aktieportfölj. Bolaget har gått trögt på börsen den senaste tiden, men vi tror att man gör bäst i att behålla aktien. Både VD, styrelseledamöter och bolagets största aktieägare familjen Svenfelt-Trotzig har de senaste månaderna gjort stora insiderköp i aktien. Vi ser det som ett mycket positivt tecken. Volvo: Med en försäljning på över 300 miljarder kronor är Volvo AB Sveriges största bolag. I avsaknaden av ett tydligt lyft för den globala konjunkturen så har aktien länge stått och stampat lite en bit under 100 lappen. Det finns i huvudsak två ordentliga triggers i Volvo. Den första är som ovan nämnts den globala konjunkturen, nästan all försäljning går på export där USA, Asien och Europa är de viktigaste marknaderna. Den andra möjligheten ligger mer i bolagets egna händer. Volvo har under många år knappt förmått nå upp till halva lönsamheten jämfört med betydligt mindre konkurrenter som Scania. Med Crister Gardells intåg som storägare (nu 12,9 procent av rösterna) kommer det att sättas större press genom hela koncernen på renodling och lönsamhetsfokus. Samverkar dessutom de båda faktorerna så kan 2014 och 2015 bli goda år för Volvos aktieägare. I vårt sommarnummer av MarknadsInsikt valde vi att sätta en neutral rekommendation på Volvo. Aktien har sedan utvecklats svagt under sommaren och fallit med drygt 20 procent sedan i våras. Till dagens kurser tror vi att det nu kan vara ett bra tillfälle att köpa in sig i Volvo. Scandi Standard: Bolaget med det lite intetsägande namnet Scandi Standard börsintroducerades i juni och producerar vad man kallar kycklingbaserade livsmedel. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge där man i varje land äger ledande varumärke som Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane. Ungefär 60 procent av bolagets försäljning sker i dagligvaruhandeln och andra viktiga kunder är bla restaurangkedjan Mc Donalds. Bolaget gynnas av hälsotrenden där kycklingkött anses mer hälsosamt än rött kött. Dessutom är försäljningen hyfsat konjunkturstabil då kyckling är relativt billig mat som konsumenter inte väljer bort trots sämre ekonomiska tider. Just stabiliteten i försäljningen gör också att företaget inte kommer att vara någon tillväxtraket men förhoppningsvis kan man leverera goda utdelningar till sina aktieägare. Vi tror att en sådan defensiv aktie kan passa som del i en väldiversifierad aktieportfölj.

MARKNADSINSIKT. September 2014

MARKNADSINSIKT. September 2014 MARKNADSINSIKT September 2014 Sommaren bjöd på lugna börser och sjunkande räntor. Det svenska valresultatet blev stökigt, men det spelar mindre roll för den svenska börsen. Avgörande för börsutvecklingen

Läs mer

MARKNADSINSIKT. December 2014

MARKNADSINSIKT. December 2014 MARKNADSINSIKT December 2014 November blev överlag en lugn börsmånad även om vissa aktiemarknader som Ryssland och Norge drabbades hårt av fallande oljepris. De senaste veckorna har nyhetsflödet dominerats

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Februari 2015

MARKNADSINSIKT. Februari 2015 MARKNADSINSIKT Februari 2015 Börsåret 2015 har fått en flygande start med uppgångar över 10 procent sedan årsskiftet. De flesta börsbolag har också hunnit rapportera sina bokslut och vi kan konstatera

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Februari 2014

MARKNADSINSIKT. Februari 2014 MARKNADSINSIKT Februari 2014 Året inleddes svagt på världens finansmarknader. Etablerade trender från förra året vände, och vi fick en riktigt svag utveckling på den globala aktiemarknaden medan obligationer

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2014

MARKNADSINSIKT. Mars 2014 MARKNADSINSIKT Mars 2014 Stark februaribörs men krisen i Ukraina sänkte Ryssland till nytt 3-år lägsta och vi räknar med att den närmaste tiden kommer att präglas av storpolitiska utspel. Ryssland har

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer