En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden"

Transkript

1 Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA projektledare, Centralförbunder för de gamlas väl

2 Litet fakta Finland har invånare Landets storlek är km² Finländare bor i småhus (fristående, rad- och kedjehus) 56 % flervåningsbostadshus 44 % (relativt många flervåningshus utan hiss) En fjärdedel av befolkningen bor i hyresbostäder

3 Bostäder efter upplåtelseform

4 Bostäder efter utrustning Bostäder totalt 1,21 M 1,46 M 1,84 M 2,21 M 2,51 M 2,81 M 2,84 M % % % % % % % Avlopp 51,5 74,4 90,3 96,5 98,5 98,1 98,1 Vattenledning 47,1 72,1 89,3 95,3 98,1 98,3 98,3 WC 35,4 61,4 83,9 92,9 95,3 96,6 96,8 Varmvatten 23,2 52,0 79,7 89,8 95,6 97,2 97,2 Bad-/duschrum 15,7 39,1 68,4 87,7 99,0 99,1 99,1 Centralvärme 31,1 56,0 80,2 88,9 91,6 93,5 93,6 Bastu i lägenhet ,8 42,2 48,3 53,5 53,9

5 Befolkning efter ålder och kön 2011 Källa: Statistikscentralen

6 Befolkning 2030, prognos 2012 Källa: Statistikscentralen

7 Befolkningen i Finland åldras snabbt I slutet av 2010 fanns det i Finland personer som är 85+ Enligt prognoserna finns det i Finland år ,45 miljoner personer som är 85+

8 Skillnaderna bland de äldre ökar Inkomst- och förmögenhetsnivån bland de äldre stiger i genomsnitt Det kommer dock att finnas äldre med små inkomster Stora skillnader i de äldres funktionsförmåga

9 De äldre vill bo kvar hemma De äldre vill i allmänhet bo hemma så länge som möjligt Behovet av stöd och tjänster som produceras hemma och i närmiljön ökar De äldres bostäder och boendemiljöer bör vara tillgängliga, funktionella och trygga De äldres möjlighet att bo hemma stöds med statliga reparationsunderstöd Understöden beviljas för hissbyggen i höghus och renovering av de äldres bostäder

10 Hur bor de äldre i Finland? Befolkningen 75+ bodde i slutet av år 2010 (rekommendationen av 2010 inom parentes) Hemma = i vanliga bostäder 89,5 % (rekommendation %) Serviceboende med heldygnsomsorg 5,6 % (rekommendation 5 6 %) I ålderdomshem eller långvårdsplatser i hälsocentraler = i anstaltvård 4,7 % (rekommendation 3 %)

11 Demenssjuka hemma Ca. 60 % av demenssjuka människor bor hemma i Finland Därav två tredjedelar bor ensam = ca demenssjuka bor ensamma hemma

12 Behovet av serviceboende ökar I Finland behövs det nya platser för serviceboende med heldygnsomsorg fram till år 2025 (serviceboende med heldygnsomsorg innebär att det finns personal på plats dygnet runt) Understöd som är avsedda för att förbättra boendeförhållandena för specialgrupper anvisas till byggande och ombyggnad av servicehus och grupphem för äldre

13 Förberedelse av ett utvecklingsprogram för äldreboende I regeringsprogrammet Miljöministeriet tillsatte en förberedelsegrupp > förslag till utvecklingsprogram Omfattande arbetsgrupp YM, STM, TEM, SM, LVM ARA, RAY, THL, Tekes ja Sitra Finlands Kommunförbund, Lahtis stad Finlands Fastighetsförbund och RAKLI Valli (The Union for Senior Services) och Finlands Seniorrörelse

14 Utöver den stora förbedelsegrupp Tre undergrupper Utveckling av befintliga bostads- och byggnadsförhållanden (KP) De nya boendeformer och utvecklingen av serviceboendets fysiska egenskaper (KP) Service-, servicestruktur- och kommunernas strategier som stöder boendet (KV) Specialisterna: Kirsti Pesola, Centralförbundet för de Gamlas Väl Katariina Välikangas, Sosliaalikehitys Oy

15 Hemmaboendets situation och mål bland de äldre beräknad Sammanlagt personer Sammanlagt personer 1 miljon bostäder

16 En miljon tillgängliga bostäder år 2030 Reparationsbehovet Nya Befintliga

17 Arbetsgruppens förslag 16 åtgärder som gäller: förutsättning och bereddelse ökande av bostädernas tillgänglighet och reparationer bostädernas kvalitet och bostädernas mångsidighet den funktionella helheten av boende, service och omgivning

18 Arbetsgruppens förslag Bl.a. genom att: stöda helheten av boende, boendemiljö och service i kommunala strategier förbättra möjligheter att få tag i de äldres reparationsunderstöd utveckla befintliga och nya financieringsmodeller som stöder de äldres boende hemma stöda hissbygg i befintliga höghus och stöda tillgänglighetsreparationer producera handlingsmönstren och verktyg för att genomföra bostäders reparationer förbättra tillgängligheten av småhus stöda gemenskapliga modeller i boendet förbättra de fysiska lösningarna inom serviceboendet utveckla teknologin

19 De viktigaste verksamhetsgrupperna Medborgarna själva Staten (bostadspolitik och -finansiering, forskning och utveckling, styrning, samarbete osv.) Kommunerna (bostads-, planläggnings-, tekniska samt social- och hälsosektorerna) Bostads- och byggnadsbranchen Företag, organisationer och frivilliga sektoren

20 Flyttmönster efter kommun

21 De äldres framtid? Och tack vare denna teknologi behöver vi besöka fru Olson endast två gånger om året för att justera inställningarna... (från år 1981)

22 Tack Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA projektledare, Centralförbunder för de gamlas väl