JUBILEUMS-NUMMER ÄSSS 50ÄR , ' *L.J '. ASSS .!1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUBILEUMS-NUMMER ÄSSS 50ÄR , ' *L.J '. ASSS .!1."

Transkript

1 JUBILEUMS-NUMMER av ÄSSS 50ÄR, ' *L.J '.,, ASSS.!1.

2 ."i o OM ETT SO-ARS JUBILEUM. Av Redaktör Åke L Möller. I oktober är det 50 år sedan 'ÄNGELHOLMS BÅT KLUBB' bildades Detta firas på flera sätt, ett är detta Jubi leumsnummer, som redovisar de 50 åren ur olika synvinklar. Andra sätt är den Nos ta 19ifest, som hälls i april, då en Fotoutställning 'ÄSSS 50 år' premiärvisades. Men det ordnas också en stor Jubileumsfest den 16 augusti, och en hästfest, samt jubileumsseglingar; se vidare i detta nr. Glad sommar och mycket glatt 50-års firande önskar Red. 50 ÅRs JUBILEUM. Detta specialnummer av ÄSSSaren vill söka belysa det viktigaste som hänt ASSS de gångna 50 åren, sedan Båtklubben bildades. Men det blir också lite om när Ängelholm redan för 140 år sedan fick sin första hamn och pirarmarna vid Rönne ås utlopp. Själv harjag inte upplevt allt detta men det finns sjömän som upplevt år här. Dock sprang jag 1938 ren' som badgäst över träbron vid pirarna för att bada. Och paddlade Al-kanot bland badhusen. Min familj hyrde sommarna i Skälderviken, sen flyttade vi -71 till Angelholm för gott, samma år som första fritidsbåtshamnen vid å-utloppet invigdes. Mina barn gick i seglarskola, själv köpte jag segeljolle 1975 och köl båtar 1979,-83 och -88. Låg vid cementbryggan , därefter iandelshamnen. Bland de många som har minnen från alla de 50 åren märks Torsten Andersson som skrivit mycket om ÄSSS, men också Jan Jansson och många andra har gett mig uppgifter. Jan m.f1 har lånat mig gamla bilder. IAngelholmsböcker har presenterats en hel delarn hamnen. Min äldsta dotter gav -78 ut en bok om Skälderviken och samlar på gamla 'Engelholms-vykort', vilka har använts. Min förhoppning är att denna sammanställning skall ge en riklig - dvs utan svåra fel - överblick av det myckna som hänt oss båtvänner, inom många områden. EN STAD UTAN HAMN... De flesta städer har ju vuxit fram vid åars eller floders utlopp. Angelholms föregångare Luntertun byggdes vid en vadställe uppströms åns dejtabetonade utlopp tvangs man flytta längre uppströms till dagens plats. Det dröjde dock till 1856 innan en riktig hamn uppfördes vid utloppet. Fortfarande är det lite bakvänt att det är så långt från hamnen till staden. Vi har visserligen Laxen men det hade givetvis varit bättre om båtgäster enkelt kunnat gå till staden. Det är därför av stor vikt att det på olika sätt skapas ett harnnliv, med affärer, restaurang, förströelser etc. ASSS skall från denna sommar söka göra Klubbhuset till en samlingsplats för båtfolk, nya INFO-skyltar skall berätta om vad som är 'på G'. ÅRETS PROGRAM. Det som skall hända under årets fortsättning sammanfattas i Kalendariet och finns behandlat inne i tidningen. Det har redan hållits är Nostalgifest och Arsmöte, detta presenteras också. Tisdagsseglingarna är i full gång. HAMNFEST kommer att ordnas, se sid 12, men framför allt kommer JUBILEUMSFEST att ordnasden 15 aug. Då kommer bl.a ASSS nya Hedersmed Iemma att presenteras -läs mer på sida~5 och i bila,gan. Väl mött till ett VALFYLLT AR. INNEHÅll: sid. 3 Ordf. sida: sid. 18 Hamn-broarna vid ån " 4 Nostalgifesten " 20 ÄSSS Juniorer - 35 ÅR " 5 ÄSSS 50 ÅR - Jubileumsfest " 22 Segeltävlingar genom åren " 6 Våra Hedersmedlemmar " 25 ÄSSS Sjösättn - upptagnining " 7 De som lett o förlett oss " 27 Hur hänger ÄSSS-ÄF ihop? " 9 Småbåtshamnens tillkomst " 29 ÄSSS - Facts & Figures " 12 Hamnfesten för 20.e gången: " 30 Det finns så mycket kvar " 13 ÄSSS Stor-seglare " 32 Kalendarium " 1 6 ÄSSS 50 ÅR i Tabell-form Annonser på sid. 8, 24, 26, 28, 30 och 31 2 ÄSSS-aren nr

3 Ordförandens sida. Jubileumsåret fortsätter Snart har halva tiden av jubileumsåret gått. Vi är redan långt inne i båtsäsongen och antalet båtar på land är endast ett litet fåtal. Det är troligen båtägare som tänker göra något annat i sommar, kanske reparera huset eller något annat trevligt. För övrigt ärju båtarna på land något som Ängelholms Föreningshamn vakar 9ver och håller en god ordning på. Tack för det! Men det var jujubileumsåret som var det mest aktuella. Vi inbjöd till en träff i klubbhuset i april som vi kallade Nostalgiafton. Den blev välbesökt och jag har hört många uppskattande ord om försöket att för medlemmar som inte var med från början beskriva klubbens bakgrund. För att få det riktigt berättat ställde några av våra älsta medlemmar upp och berättade. Torsten Andersson vår medlem m I har varit med redan från starten och berättade givetvis om hur det gick till. Jan Jansson som varit med nästan lika länge, men dessutom är framgångsrik kappseglare, berättade om de stora tävlingar som klubben genomfört genom åren. Det omspänner såväl Svenska Mästerskap som Världs Mästerskap. Kalle Wennerholm beskrev hur det gick till att tjäna pengar på bingospel. Under de år vi bedrev detta i Ängelholms Bingoallians spelade vi in ca en halv känner förhållandena vet att million kronor. Dessa pengar detta är fel. Vi får många behar utgjort grundplåten till sök av icke medlemmar, spevårt fina klubbhus som vi nu ciellt sommartid. har betalt och kan betrakta oss ÄSSS och ÄF har därför besom ägare av. slutat att på försök låsa Bingospeletoch 20 års hamn- klubbhusets ytterdörr. Det infestande har gjort att vi idag nebär att endast medlemmar trots allt har en hygglig eko- som har nycklar kan komma nom\. In. En sak missade vi på nostal- (Nycklar kan köpas av giaftonen, Jan Jansson skulle medlemmar i ÄSSS hos ha visat film och bilder, men hamnfogden för 50 kr, vi fick aldrig tillräckligt mörkt självkostnadspris.) i lokalen. Vi fick en trevlig Jag är medveten om att vi för lösning på problemet, Jan detta beslut kan få mycken lovade att ställa upp om vi kritik, men vi måste få ner ordnaren bildvisningskväll driftskostnaden för toaletläl)gre fram mot hösten, och tema. Jag hoppas vi kan disdet tackar vi för. Vi kommer kutera beslutet på höstmötet att ange tidpunkten i nästa nr när vi fått erfarenhet av detta. av ÄSSSAREN, som kommer Ring gärnaom du harsyni aug. punkter. Ytterligare en sak som jag Jag hoppas du sätter nyckeln i hoppas du har tagit del av är knippan så du inte står utanför vår kavalkad med bilderur dörren i en kritisk situation. klubbens historia. Utställningen som Åke Möller har sammanställt kommer att vara kvar i klubbhuset under hela jubileumsåret. Ibland allt detta trevliga måste jag också ta fram de sura bitarna. Toaletterna i klubbhusets entreplan har allt sedan huset byggdes varitoffentliga och Ängelholms kommun har betalatför att vi skötte om dessa. Men från och med i år förvägras vi ersättning från Ä kommun med motiveringen att det är bara båtfolk som använder toaletterna. Vi som Den verkliga SO-årsfesten har vi kvar den kommer att ske lördagen den 15 aug. Det är planerat att dagen skall börja med att vi gör en kortare sjötur i våra egna båtar och deltar i en enkel tävling som är lika för både segelbåtar och motorbåtar. Resten kan ni läsa på annan plats där hela programmet är beskrivet. En sak är säker, missa inte denna fest, jag vet att den blir minnesvärd. John ÄSSS-aren nr

4 En lyckad fest. 50-årsfirandct rick en god upptakt med den Nostalgifcsl som Lars Stanley och hans Klubbkommitlc ordnade i Klubbhuset söndagen den 19 april kl 15. Ordf. John Edholm kunde hälsa ett 60-tal gamla och unga ÄSSS-arc välkomna till dukat bord, dragspelsmusik föredrag samt en fotoutställning. Särskilt hälsade han medlemmar sedan 50 år: Torsten Andersson, Lars Hilford och Karl Sundclius. Flera andra tidiga, som Viggo Liljckvist, fanns också med. Lars Stal11e~y blåste i homct och gav lite anvisningar för dct praktiska, för dagen serverades både kaffe & kaka och scnöl och läcker smörgås!.<:'lrta. AVTn C1~ A ~ T l T:"VSrrE NT. U01 fiuj-r L.J 1 1 O ASSS 5VAR Mycket att lyssna på. Här fanns det golt om ':folk som var med". John inledde om ÄSSS start men överlämnade sen starten till Torsten Andersson, som ju var med 194H ren. Torsten, ordl i ÄSSS och sedan i ledningen rör Andclshamnen och "ÄF' under många år, berättade ÄSSS historia alltifrån starten 1947 fram till ca 1970, med många intressanta episoder. John fick sedan Kalle Wennerholm att berätta om den ekon~?miskt viktiga perioden då ASSS, främst Kalle och Alf Olsson, med hjälp av Bingospcl fick in en halv miljon kr, pengar som behövdes till Kl ubbhuset. Sen så fick vi efterlänglat karfe... Efter del berättade Clas Sturm fängslande om gamla Skälderviken - ända från 1840-lalet, då svenskt havre skeppades ut härifrån till London, som foder åt droskornas hästar.. Han berättade att hamnbygget 1856 kostat riksda (er. Hamnbolaget gick i konkurs 1896 och övertogs då av Max Langcnheim. Clas föredrag är värt ett eget kapitel. Jan Jansson, sekr. I ÄSSS och ordl 75-84, berättade om verksamhetcn efter 1979 och om de många segeltävlingar som ASSS ordnade. Jan skulle ha visat film från gångna lider med det gick inte att mörklägga lokalen tillräekligt, så det blir en filmkväll i höst. Sen blev det paus, studium av bilder samt öl och smörgåstårta. BildutstäUning sponsrad av Guttsman... Som ansvarig för Fotoutställningen ASSS 50 år hade jag kort informerat om tankar och teknik bak utställningen, vil- Pigga nostalgiker vid långbord med nostalgibilderna i bakgrunden Ett stort TACK till Guttsman [ör dem.." generösa sponsling. Tekniken finns tillgänglig för alla som vill göra "tavlor" av sina fina färgbilder. En bild upplevs ju mycket starkare när den kommer upp i format. Bilderna har monterats på en speciell, lätt, kartong klädd "skumplast", 5 eller lo mm tjock.. kcn skall växa i antal fram till Jubileumsresten i aug. och som sedan skall finnas pcnnancnt i Klubbhuset. Den är gjord med em10ns avancerade teknik hos Guttsman Foto, mestadels från vanliga 10xlS färgbilder, som förstorats till 2 st 30x40 cm, vilka fästs ihop till 40x60 cm ( från skarpa bilder kan man göra upp till 60,80 cm ). Några bilder har gjorts från gamla vykort eller tagits från böcker. Taek till alla som lånat ul bilder, på först()ringar~ na anges källan. Guttsman har haft vän 1igheten att sponsra jubileet genom att kostnadsfritt göra dessa bilder, en del även retuscherade via datorbehandling. Nostalgi-aftonen gick hem. Det kan sägas entydigt, som John gjorde till slut: alla uppskattade Klubbkommittens arrangemang. Även NST's reporter. Ett stort TACK - även från Red. Åke L Möller Klubbkommiltfn.jr.v. Kuno Plölz. Lars Stanley. Olu Plölz. Brilh Åberg, Anders Nilsson, Anders Aberg och Agneta Stanley. Bertil Sydbo och [jsbelh Nilsson saknas. 4 ÄSSS-aren nr

5 II! I r' ~ I \ \\ \,rr \ \ \ I ; 1-. I \ \ \ I. l ' \ l ') J),.. I \ I". \ \ \ \ \\1 \ \ \ \\, \ Välkomna till Jubileumsfesten den 15 augusti Hämta Jubileumsvimpeln & Lott kl Flagga upp Din båt hela dagen Samling i Klubbhuset klis Drinkar, tal och Brassband Jubileumsjestmiddagen börjar kl på Restaurant Skälderviken Drillflickorna kör igång Peter Lindholm konferensiär Fotografering Nya Hedersmedlemmar hyllas Olika jubileumstal Dans till Rickard Toft Natten är lång, vinden är fri... Se detaljer i bilagda festinbjudan! ÄSSS-aren nr

6 Kort om ASSS Hedersmedlemmar Från 1968, då ÄSSS firade sina 20 år, har man utsett Hedersmedlemmar. Det är enligt stadgarna "person som gjort ett synnerligen förtjänstfullt arbete eller på ett utmärkande sättfrämjat sällskapets syften". En sådan person kan på förslag av styrelsen på ordinarie årsmöte utses till hedersledamot, och har då normala rättigheter och skyldigheter men är befriad från medlemsavgift. Genom de 50 åren har endast 10 personer utsetts, de senaste Il åren har ingen utsetts - men nu till jubileumsfesten kommer flera hedersmedlemmar att utses. Ernst Persson, t 1968 Ernst Persson var fiskare och bodde vid fyrhuset, vid åns utlopp. Han hjälpte klubben på olika sätt då hamnen skulle byggas samt medverkade med att öppna träbron vid utloppet. A(lDock 1969 Alf Dock var kommunalnämndsordf. i Barkåkra då frågorna kring en hamnbyggnation löstes åren Alf gjorde stora insatser, ordnade en provisorisk hamnträbro, skaffade sedan ett stort statligt bidrag till hamnen och en riktig bro. Alf utsågs till sin 50-årsdag. Ture Jacobsson, '(' 1969 Ture var seglare men också chef på Tudor. l den senare befattningen kunde han ekonomiskt stödja bl a byggnation av Båtplatsen uppströms ån Han utsågs i samband med sin 65-årsdag Allan Olsson, t Torsten Andersson 1975 Lennart Bladh, t 1975 Al/Olsson 1982 Karl-Henrik 1982 Wennerholm Jan Jansson 1985 Sven-Erik Rading Allan valdes vid årsmötet i febr 1974 inför sin6o-årsdag, för att ha gjortföreningen stora tjänster under många år, främst som ordningsman på båtplatsen. Torsten arbetade som mycket dynamisk ordförande i ÄSSS i 19 år och utsågs till hedersmedlem då han avgick -75. Hans framåtanda och organisationsförmåga prisades vid årsmötet då han utsågs. Bland hans mål 1957 var att skapa en hamn vid utloppet och ett klubbhus - och så blev det. Lennart satt i styrelsen i hela 23 år, han utsågs till hedersmedlem då han avgick 75. Då hade han lagt ner mycket arbete för båtplatsens bästa. Alf satt i styrelsen och var bl a sekreterare. Han gjorde stora insatser för klubbhuset och verksamheten genom bingo & lotterier, som gav goda överskott. Hans tryckeri gjorde också material till ÄSSS. "Kalle" satt från 1970 till-81 i styrelsen, bl a som V..ordf Han arbetade också med båtplatsen, juniorsegling, utbildning och mycket annat. Vidare var han liksom Alf O. duktig på att skaffa pengar via spel och lotteri till ÄSSS. Jan gick in i ÄSSS redan Efter tre år satt han i styrelsen, länge som sekr. Blev sen ordf , en period med många segeltävlingar och stark tillväxt. Jan var ordf. i Skånes Seglarförbund , där är han sedan dess i valberedningen, liksom han är det i ASSS valberedning. Sven-Erik har hjälp ÄSSS mycket med bl a byggnader. Skaffade den första klubblokalen ( kontorsbaracker från Findus - idag dykarklubbens lokal vid Hamnkrogen ). Sedan höll han, med stor noggrannhet, i byggnationen av vårt klubbhus, som blev färdigt I gamla förteckningar anges Ängelholrns ~jöscoutkår som h,:~crsmedlemi ÄSSS. Det riktiga torde vara att Sjöscoutcrna intog en hedersplats genom sin insats då en båtklubb diskuterades iangelholm Då tog sjöscouterna initiativ och deras kårchef Jonas Wallin var interims-ordförande i Båtklubbcn. 6 ÄSSS-aren nr

7 DE SOM LETT OCH INFORMERAT OSS o UNDER 50 AR... Av Redaktör Åke L MöBer. Det är mänga som bidragit till ÄSSS utveckling och framgång, Men det gäl' inte att här nämna alla. Ordföranden leder och anger tonen, sekreteraren bestämmer vad som finns kvar att läsa för eftervärlden, redaktören avgör vad medlemmarna kan läsa om föreningen. Dessa tre anges kort nedan. Ordföranden 1947 interimsordförande under diskussioner om en båtklubb i Ängelholm blir Jonas Wallin 1948 Väljs Carl Dahlfeldt till förste ordförande i den nybildade Ängelholms Båtklubb 1951 Väljs John Jacobsson till ordförande i Båtklubben 1955 Väljs Arthur Jäderström till ordförande i Båtklubben 1956 Efter flera styrelsediskussioner går Torsten Andersson in temporärt som ordf Väljs Torsten Andersson av årsmötet till ordf. i Båtklubben, vilken 1964 byter namn till ÄSSS, 1975 Väljs Jan Jansson till ordförande i ÄSSS 1984 Väljs GunLiljekvist till ordförande i ASSS 1988 Väljs Staffan Alm till ordförande i ASSS 1992 Väljs Bertil Sjölund till ordförande i ASSS 1994 Väljs JohnEdholm till ordförande i ASSS Sekreterare Sigfrid Åberg Jan Jansson Alf Olsson Lennart Olsson Peter Angvar Bo Hägg John Edholm Christer Sundelius ÄSSS meste och längste ordfårande, i hela 18 år. Redaktörer 1971 Första numret utkommer. I nov 197'2 beslöts att utge '2 nr per år: 1.4 och Men det W1jdes sällan Bengt Kollberg -73 Ulger ÄSSSAREN nr Alf Olsson -76 Utger ÄSSSAREN nr 5-R Kurt Börjesson -80 Utger ÄSSSAREN nr 9-11 ISJ81-82 Utges tro!. ingen tidning 1983 Cecilia Halonen (? ) Ulger ÄSSSAREN nr 11 ('I) 1985 Alf Olsson, John Edholm ulger ÄSSSAREN nr Ulf Wennerholm och Majlis Johansson Utger ÄSSS-INFO saml ÄSS SAREN nr Nr 19 är ett 40-års jubilcu111snr. på 32 s Ulf Wennerholm Ulger ÄSSS-1NFO samt ÄSSS AREN nr Staffan Alm, -94 erler alt ha valit ordf. Ulger ÄSSS-INFO samt ÄSS SAREN nr Åke L Möller Utger nr av ÄSSSlNFO samt 1 nr av ÄSSSA REN, nr 27. Utger rrån 19% 4 större nr/år av ÄSSSAREN, med rramsida i 4-färg ÄSSS-aren nr

8 7 augusti INBJUDAN TILL BATÄGARE! Arets Ljusfest äger rum fredagen den 7 augusti. Det är den 33:a i ordningen och kanske den äldsta v,attenfesten i Sverige. Huvudattraktionen blir som vanligt båtparaden. Det är vår förhoppning att många båtar kommer att glida uppströms Rönne å vackert utsmyckade med ljus. OBS inget tema för båtparaden i år. Det kostar ingenting att vara med i Båtparaden. Varje deltagande båt får en en tygbag från HD med gott innehåll. Du hämtar tygbagen hos Skåne Marin i Småbåtshamnen. Anmäl gärna ditt deltagande til/ Ängelholms Turistbyrå, Gamla Rådhuset, Stortorget, Ängelholm eller lämna den hos Skåne Marin (Niklas Bil/ström) så att vi vet hur många bagar vi skall göra iordning. Har du frågor eller vill anmäla dig per telefon, ring Turistbyrån eller Skåne Marin, tel SENAST DEN 4 AUGUSTI. Avgång: Småbåtshamnen ca kl upp till Järnvägsbron. Ja, jag vill gärna vara med i båtparaden den 7 augusti 1998 och anmäler min båt til/ BA TPARADEN. Namn... Tel Fax. Adress Pa.,V o o o o o

9 o o SMABATSHAMNENS TILLKOMST Av Red Åke L Möller, med hjälp av olika källor, främst Torsten Andersson. Ängelholm är ju en gammal stad, belägen nära Rönne ås utlopp i Skälderviken, men har ändå aldrig varit en hamnstad. Fortfarandefinns ingen kommersiell hamn - däremot finns idag vid åns utlopp en stor fritidsbåtshamn för ca 500 båtar. Den är bara ca 25 år gammal. Här ges en liten expose över "vår" småbåtshamns tillkomst. Småbåtshamnens slingrande bakgrund. De flesta båtägare tänker väl inte på att vår fina småbåtshamn har en märklig, krokig bakgrund. Men den är spännande. Om Angelholm hade fått fortsättaväxa vid Luntcrtun, där A engår~g låg, så hade vår småbåtshamn legat inne i staden. I Ängelholmsboken för 1998 finns en bra redogörelse av eldsjälen Torsten Andersson om hur fritidsbåtarna på Rönnc å utvecklades. Hans textmaterial bak detta var mer omfattande och kommer senare att publicera" i ÄSSS-aren. Vår småbåtshamn kan sägas ha uppstått i 7 steg: STEG 1. Första steget togs då EngeIholms stad byggde pirarna och skapade en frakthamn just innanför Rönne ås utlopp: Engelholms Hamn. Den hamnen utvecklades emellertid inte alls som planerat utan tynade bort inom 40 år. STEG 2. Under åren 1900 till 1950 växte antalet småbåtar på Rönne å från några få till ca 50. De förtöjdes vid små bryggor längs ån. oeh dc drogs upp på land på hösten. Men della blev all t tyngre och besvärligare, med större båtar. STEG bildades en privat "Båtklubb" r Ängelholm Den började -48 bygga en "Båtplats" vid ån, inne i staden, på mark klubben fått av kommunen. Båtplatsen låg ca 4 km från åns utlopp. den fungerade inte för segelbåtar. och den blev snabbt för liten. Det behövdes en större hamn för de ca 300 medlemmarna (1965). nännare åns utlopp STEG40CH5. Båtklubben växte. den ändrade 1964 namn till ÄSSS och lyckades rå Barkåkra kommun att bygga en småbåtshamn innanför pirarmarna och klitterna var etapp l klar för ca 190 båtar. även större kölbåtar.. Båtsporten expanderade och etapp I var snart för liten, redan 1977 gjordes etapp II klar. och man fick 320 båtplatser. Men då hade Barkåkras mark övergått till storkummunen Ängelholm, som blev byggherre och drev hamnen. STEG 6. Redan några år senare var hamnen åter för liten och ÄSSS ville ha etapp III byggd. Men nu ville Ängelholms kommun inte vara med längre. Dälför bildades en andelsförening: där med!. satsade pengar. Föreningen "ÄF": Ängelholms Föreningsharnn Ekon. Fören. byggde således en privathamn. Obs. ÄSSS och ÄF är två skilda formella organisationer. STEG 7. Detr blev olämpligt med två huvudmän i samma hamn, 1991 övertog därför ÄF kommundelama och driver hela hamnen. med mastkran, gränsletruck etc. ÄSSS har kvar sin Båtplats uppe vid ån och har sitt klubbhus intill ÄF's andelshamn, se om ÄSSS - ÄF på sid X.. Visst är detta lite komplicerat, men så är ju verkligheten ofta. Nedan ges en liten presentation av steg 2-7. Första 'Båtplatsen' skapas Efter 2.a världskriget ökade intresset mr båtar, det fanns då ett 50-tal "fritidsbåtar" på Rönne å, i Ängelholmsområdet. Båtarnas storlek och vikt hade Torsten Andersson med son vid båten på Båtplatsen ökat och det blev allt svårare med upptagningen. På den tiden fanns inga la"ltbilar med kran eller mobilkranar. På initiativ från sjöseouterna kallades till möte i scoutstugan våren 1947, de ca 25 båtägare som deltog var intresserade av att bilda en båtklubb - om blott mark kunde anskaffas. En shivclse sändes till kommunen 20 maj 1947 och redan den 18 juni blev den besvarad - positivt. Båtklubben fick kvm skogklädd mark av kommunen ca 4 km uppströms utloppet, mitt emot Thorslund. Så startade småbåtsklubben och hamnen således, Man påbörjade genast arbetet med båtplatsen, En enkel träslip med handspel byggdes först. den blev klar. sent Första båten som drogs upp var ett ny Båstad-båt. i febr Om Båtplatsen vid ån. Åren utvecklades Båtplatsen mycket. En rälsslip med vagn kom -48, man byggde båtskjul, drog in elektricitet -53 så man kunde jobba mer professionellt, byggde bryggor. ordnade en klubbstuga, man drog in vatten 1957 då ÄSSS-aren nr

10 också en torrklosett installerades. Man bytte -59 ul slipens handspel till ett e1 spel, tfn kom -62 och strandskoning längs hela bålplatsen byggdes -63. Man fick ylterligare kvm mark hade Bålklubben 85 medl, ]968 var man 391 med!.. Antalet båtar och båtskjul växte, den blev tidigl all Iför liten, det fanns 1965 endast piats för 37 båtar vid Båtplatsens bryggor. Däremot blev del hela 74 st båtskjul, många båtar måste således anli ta andra bryggor. För segelbåtarna vad behovet aven annan hamn m~'!cket akut. redan på 6Q-lalet En flygbild från början av 6O-talet ÄSSS behöver större hamn - ror bl.a segelbåtar. Segelbåtar med köl & mast kunde inte använda båtplatsen pga ringa vattendjup och broarna. En större kölbåt fick läggas utanför träbron. Inte alls bra. ÄSSS juniorer bildade en seglingssektion 1963, då man också genomförde stora segehävlingar. Vid dessa fick man använda strandängen just innanför pirarmarna oeh enklare bryggor. Då kändes behovet aven segclbåtshamn stort. ÄSSS hade]968 hela 391 med!. och 166 båtar. Av dessa var 69 segelbåtar, många var köl båtar. Det fanns således ett stort behov av båtplatser.. Därför arbetade styrelsen från slutet av 50-talet på en lösning, en riktig hamn just innanför pirarmarna Drivande i detta var ÄSSS ordf. Torsten Andersson. Ett problem var träbron vid pirarna - den var i vägen för segelbåtar och större motorbåtar. Del skulle från starten med Båtplatsen dröja över 20 år tills det blev en ny "båtplats". Under tiden hade segelsporten fått ett kraftigt uppsving. Hamnfrågan börjar röra på sig på 60-talet. ÄSSS ordnade stora segeltävlingar 63-64, vilka aktualiserade behovet aven hamn. För Juniorerna byggdes -66 en lång brygga ut tiu seglingsbart vatten Under 1964 böljade Barkåkra kommun, som ägde marken vid utloppet, att mera påtagligt arbeta med ett hamnprojekl i Skälderviken. Träbron var ju ett hinder, men islossningen i Rönne å våren 1966 löste problemct, den rev bort träbron - nu fanns möjlighet att bygga en ny bro ca 400 ffi uppströms. Nedströms den kunde man bygga en rejällustbåt.<;;hamn. Genast byggde en del av ÄSSS med!. en ca 90 ffi lång brygga utanför den stora vassruggen, för bl.akölbåtar.. En flygbild från 1972 av Red Barkåkras hamndel: Etapp l invigs 1971 Träbrons försvinnande underlättade en hamnlösning. Barkåkra kommun presenterade ham mitningar 1968 och redan -69 startade hamnbygget. Man avsåg bygga en hamn i tre etapper. Finansieringen underlättades genom att Sjöfartsstyrelsen gav 65 % statsanslag till bygget. Resten stod alltså Barkåkm kommun för. De första båtarna kunde flytta in redan Hamnen med plats för 189 båtar invigdes officiellt den 8 aug 1971 då också VM för 420 och Ripper invigdes. Denna segeltävling var den största internationella segeltävlingen i Sverige sen olympiaden Inför dessa seglingar uppfördes den jolleslip som syns idag. En ny hamnbro uppfördes samtidigt med hamnen, och blev klar Ängelholms hamn Etapp II invigs 1977 Snal1 uppstod behovet av att bygga etapp II. Redan -72 hade ÄSSS medlemmar 241 båtar varav 123 var segelbåtar hade emellertid en kommunsammaslagning genomförts. När ÄSSS började diskutera med Ängclholms kommunom att bygga etapp Il fick de nej. Det var främst vissa socialdemokrater som sade att de hellre ville satsa på barnomsorg. Men det löste sig - på visst sätt. Under 1976 påbörjade PEAB utbyggnaden av hamnens etapp II, under hösten 1977 årret blev hamnens etapp II klar., nu fanns plat~ för ca 320 båtar. Andelshamnen Invigs började man diskutera all bygga ut kommunharnnen med en etapp IlI, ef tersom del fanns lång kö till bålplatserna. Men kommunen var nu inte så in- 1 O ÄSSS-aren nr

11 även äganderått till marken.. ÄF sköter således idag en hamn med över 500 båtplatser, gästplatser, gränsletruck, mastkran, expedition, hamnkärror, etc etc. Längre upp längs Rönne å har ÄSSS kvar sin Båtplats rör ca 35 motorbåtar, dessutom finns det längs Rönne å nett antal privata båtbryggor. Störst är väl den i Luntertun för ca 30 båtar. En flygbild från 1%1 av A/B Rygtrafik tresserad att bygga ut, dessutom hadtersom det fanns lång kö till båtplatserna. Men kommunen var nu inte så intresserad att bygga ut, dessutom hade kommunen höjt årshyran så mycket att det för många båtägare kändes riktigare att äga andelar i en andelshamn, om detta var möjligt. Hösten 1981 bildades därför en arbetsgrupp inom ÄSSS för att studera möjligheterna att själva salsa pengar och bygga en andclshamn. Den 30 mars -82 bildades pre!. Ängelholms Andelshamn, ekon rören. Men för att godkännas fonnellt av länsstyrelsen måste namnet ändras 1983 till Ängelholms Föreningshalnn Ekonomisk förening, AF Ek För, vanligen förkortat till "AF". Man anlitade Munka Ljungby Väg och Bygg, som vintern byggde etapp m, vilket gjorde alt hamnen fick plals för totalt 510 båtar.. Skötseln av hamnen. Båtplatsen vid ån sköts sedan 1948 av ASSS medan den kommunala hamnen sköttes av Ängelholms kommun, etapp I från -71 och etapp II från -77. Sedan man bildat en ekonomisk förening och byggt en andelshamn -83 fanns det under flera år två ansvariga parter i sanllna hamnområde. Därför diskuterades ett samgående och 1991 över tog "ÄF" skötseln av kommunens hamn och fick Klubbhusen Ett klubbhus hade styrelsen velat ha redan En Klubbhusfond startades 63 och årsmötet beslöt att bygga ett Klubbhus utanför fyrhuset, invid norra piren. Ett arkitekförslag preesenterades vid årsmötet 17 febr Men sedan isen tagit träbron och att Barkåkra kommun presenterat ett nytt hamnförslag -68 blev också placeringen av klubbhuset ändrad till där det är idag. Sedan hamnens elapp I byggts skaffades 1972 ett tillfälliga klubbhus, en barack från Findus, som placerades på hamnplanen. Det. ersattes 1977 av det nuvarande klubbhuset, det gamla såldes -76 till Ängelholms Sportdykarklubb. Av stor betydelse för nybygget var att ÄSSS löst ekonomifrågorna. Att spara gick dåligt på 70-talct pga inflationen. Istället börj"de ASSS med Bingo i juni -74 och redan efter ca 2 år hade man ca kr.. Vid ett extra möte 19 maj 76 beslöt man att starta byggnation så snart alla tillstånd erhållits. Den I nov 1976 började Byggnads AB Jönsson & Rading all bygga klubbens scrvicc- och klubbhus. Det blev klart 14 maj Ja, så var den frågan löst... En flygbild från l Y'Xl ÄSSS-aren nr

12 Hamnfesten 31 juli - 2 augusti 1998 Detta året är ett fantastiskt år i Ängelholm-Skäldervikens segelsällskaps historia. Klubben ltyller 50 år, Juniorverksamheten tyller 35 år och vi kör Hamnfesten för tjugonde året. Hamnfesten fyller 20 år. Då vi kallade ihop de som brukarjobba med hamnfesten och ställde frågan ifall vi skall köra Hamnfesten i år oekså, blev svaret ett obetingat ja, att ge upp i år ärju som att inte komma ända fram. Vi behöver Hamnfesten för vår verksamhet. Många har lämnat sin kritik över att det inte händer så myeket i vår klubb under åren som går. Jag har hört uttalande som att, "varför skall vi vara med i ÄSSS?, vad har vi för nytta av det?". Att vara med i en klubb är att ge lite av sig själv för den verksamhet som intresserar oss. Deltagandet på de jippo som ordnas brukar ej vara så stort, ändå ger gänget som jobbar med klubben inte upp. Lämna kritiken åt sidan, var med och försök att påverka istället. Det blir inte roligare än vad vi gör det till. Medge att Ängelholm och Skälderviken ej hade varit vad det är idag utan sin fina hamn och ÄSSSs klubbhus. Jag har skickat ut ett tack till samtliga som deltog i Hamnfesten i fjol. Jag hoppades genom detta att det skulle vara lite lättare att anmäla sig som intresserad att göra en insats i år också. Att stå i ett stånd på hamnfesten kan till och med vara ganska kul om man tar det hela för var det är. Ibland är det svårt att ra det att flyta friktionsfritt när man skall placera 100 människor på olika aktiviteter. Vi skall göra så gott vi kan med tiderna så att dessa skall passa. Ring mig Lars Stanley Bjärevägen 25, Ängelholm, Tel: eller på jobb Fax: och anmäl ditt intresse. Karin Oredsson basar även i år över det hela. UlfWennerholm och Bo Nilsson jobbar med det ekonomiska. För reklam och annonser står Margareta Bondesson. Christer Sundelius för det tekniska. Lars Stanley står för personaldelen. Thomas Nilsson för renhållning. Arne Liljekvist håller i marknadsstånden. John Edholm basar i öltäitet. Progranunet är i stort bestämt. Fredagen då blir det musik i öltältet av Baltarzaar orkester. På lördagen, Kustbevakningen, vattenlek, stafettsegling,modellbåtar, Square dancers och kvällen avslutas med dans på bryggan med orkestern "Rätt och slätt". Söndagen blir dct Sjöräddningen, Ängelholms gymnastikförening, trolleri, agility, dansuppvisning och kvällen avslutas med "Snillet Bengtsson". Sist ett jättetyrverkeri. Hjälp oss att göra den 20-de Hamnfesten till en verklig jubileums fest. 12 ÄSSS-aren nr

13 ASSS STORSEGLARE Av RedÅke L Möller ÄSSS rymmer flera Europa-, Amerika- samt Världsomseglare. Red. har försökt att vaska fram lite om deras resor, bl.a ur tidigare tryckta berättelser. Det finns säker fler att minnas än de här presenterade. Vi har jujust fått hem en Whitbreadseglare, Mikael Lund - Red. återkommer. Världsomseglaren Ulf Gudmundsson Ulf seglade med en kamrat i en Sunwind 26 till Västindien i aug och sedan tillbaka i maj -81. Tre år senare seglade Ulf ensam till Västindien, med sikte på att fortsätta segla under tre år, kanske jord~n runt. Läs om Ulfs seglingar i ASSSAREN m 3, Första resan gick över Kielkanalen, Ostende,PortslTIouth, Lissabon, Madeira, Teneriffa, Gran Canaria. Därifrån seglade de på 22 dygn till Västindien. där de sen seglade kring i nera månader. Hemseglingen i maj -81 gick via Bcrmuda den norra Atanlvägen, det innebar fri8ka vindar och regn i 27 av de 28 dygn det tog. De kom hem till Skälderviken lagon till midsommar Ulf gjorde 1984 en andra lur till Västindien, men nu ensam. Han tänkte sig då att vara ute och segla i tre år och ta livet som det kom. Han seglade ut i augusti 1984 och tog ung. samma väg till Västindien. Han anlände till Barbcidos den 8 dec. Sedan seglade han till Puerto Rico. I Puerto Rico träffade Ulf Gloria - de förälskade sig och gifte sig snart, i dec -85. Gloria fortsatte sin utbildning medan Ulf seglade vidare, senare under seglatsen skulle Gloria Ilyga till honom. Ulf seglade till Pananla, giek genom kanalen och vidare över Stilla havet till Galapagosöarna. Efter en tid där fortsatte han till franska Marquises-öarna, en färd på tre veckur. Det Var nu somltiar Han seglade i tre månader kring i Polynesien, kring Sällskapsöarna av vilka Tahiti oeh Bora-Bora är några. Från Bora-Bora sände Ulr ett resebrev till ÄSSS-aren nr 14, Ulf seglade till Tahili dit hans Gloria kom med Ilyg. De var samman på Tahiti några veckor, sedan fortsatte Ulf mot A ustralien. De seglade tillsammans mot Cook-öarna under en vecka och var nu bara några veckors segling från Nya Zealand. Där ifrån fortsatte de till dc engelska Tongaöarna, en del av Melanesien. De fortsatte till Fidji-öarna, där Gloria skulle stiga av för att Ilyga till Sydney. Ulf beräknade ca 17 dagars segling di t. Men på den färden hände något drama- Ulf ute på Stilla Havet i stilla väder. tiskt. när det bara var 3 dygn kvar till Sydney. En jättevåg höll på all avsluta seglingen och Ulfs liv. Del blåste m/s då en jättevåg slog in i båten, tryekte in sidofönster, tryckte in vatten och slog ner båten tills masten gick i vattnet. Sedan reste båten sig. Ulf öste hela nallen, det mojnade och båten gick att segla. Han kom till slut in i Sydney-bukten med sin skitiga båt. allt i den hade rullats runt i vatten i någol dygn. Gloria kom till Sydney och den händige Ulf kunde reparera båten.sedan sålde han den, köpte en bil och såg på Australien i ett halvår.. I mars -87 kom de hem till Skälderviken, då hade de sparat in en bit av jordenruntfärden, men det blev ändå långt. Västindienseglaren Agne Karlsson med familj Agne seglade tillsammans med hustru Kerstin och dottern Agneta till Västindien. De var borta från aug -85 till Jllaj -86. En reseskildring finns i ASSS-aren mu, 1985 Kerstin och Agne hälsar välkommen till Road Town, Tortola. ÄSSS-aren nr

14 De startade 5 aug, seglade via Kielkanalen () Engelska kanalen till Portsmouth. Gick därifrån till La Coruna i Spanien på 4,5 dygn, nästan utan vind. Då hade en hel månad gått. Dc seg ~ lade sedan sakta nedåt längs Portugisiska kusten till Scsimbra söder om Lissabon och sen till Madeira, där de stannade i 3 veckor. Från Madeira seglade de lill Santa Cruz på Teneriffa och stannade där i 3 veckor. Färden gick sen mot Kap Verde-öarna. Efter 26 dygn nådde de ön Barbados där de träffade - Ulf Gudmundsson. Seglade så till Bequia där de firade jul och nyår med ca 80 skandinaver. Seglade slutligen till Grenada, och Hera småöar. Hemresan gick över S: l Bartholomy o Tortola till Bermuda. Sista biten log 8 dygn, bara motorgång. Efter en vecka gick man vidare till Azorerna - det tog 18 dygn, varav 6 med hårt väder. Efter 14 dgrdär seglade man till England, det tog 12 dygn, varav 3 med stonn. Efter en vecka i England blev det hemsegling till Skälderviken, det tog 6 dygn. Hemresan blev således rätt tuff. kommunen, reste ner till båten och seglade i Medelhavet resten av -96 På senhösten gick han ut genom Gibraltarsundet, gick först till Kanarieöarna, sen till Väslafrika och därifrån till Västindien, där han nu varit sedan våren -CJ7, Tjänstledigheten var viktig. l juni 1991 seglade han ner båten med hjälp av olika vänner. Där seglade han först med ena sonen och andra vänner, sen ensam i en månad I okt gick Bo till Monastir i varma Tunisien där han och s/y Lise/oUe tillbragte vintern I april -92 seglade han ensam norrut och seglade sedan till oktober i Grekisk och Turkiska farvatten, ibland med vänner och son i båten. Nov -92 reste han hem för ett utredningsuppdrag, han lade då upp båten i Marrnaris. Han flög i april -93 ner för fortsatt segling i fem månader,. flög sen hem till uppdraget. I sept ~93 lämnade han båten på en marina i Antalya och resle tillbaka till Ängelholm för fortsatt utredning. Då tjänstledigheten gick ut -94 återgick han till sin tjänst men gjorde semesterseglingar i Turkiska farvaten -94 och -95. Vinlerlid låg båten i Antalya Våren 1996 slutade han för gott i kommunen och flög ner med en väninna till sin [.ise lotte för att långsegla några år. De började med att segla i Medelhavet Medelhavs-. oeh Västindienseglaren BI) Rellmar... Bo, somljade en central tjänst i Angelholmskommunen, lyckades vintern 1991'få hela 3 års tjänstlee dighet för a~t segla, Han seglade sin Laurin 38 till Medelhavet och hade sen båten där i 5 år. Efter tjänstledigheten sommarseglade han där, i Turkiska farvatten. Våren -96 sltttade Bo för gott i Bo Rellmar i s/y Liselotte vid en grekisk ö..j Bo Rellmars seglingar i Medelhavet med s/y Liselotte juni 91 IIn'st SI,GLAD DISTANS o 250M 500 M I I I TID ATT SEGLA, VID 5 KNOP o 50h IOOh I I I Multa 1 4 ÄSSS-aren nr

15 i några månader. Mot senhösten gick de ut genom Gibraltarsundet och gick till Kanarieöarna, därefrån till Franska Vä"tartrika. Därifrån gick de till Västinden. de anlände till Barbados i febr -97 efter 15 dygns översegling. Vad. Red vet så är Bo kvar i Västindien ännu. Seglingar fram till -96 finns i ÄSSS-aren nr 1:96. Västindienseglarna Johan och Ingrid Bråberg De seglade i juni 1985 i sin 28' Laurin-koster, byggd -68, till Västindien och Venezuela. En reseberättelse kom långt efteråt i ÄSSSaren nr 23, 1991 samt i 1nfo 2:94. De seglade från sin dåvarande ort utomskärs Stockholm, via Öland, Öresund till Ängelholm. Efter tre veckor, den 2 aug, går de söderut via Gedser och Kiel till Amsterdam. Där lär de sig att havet är farligare än kanalerna, och bestämmer sig för att gå på kanaler till Medelhavet. De når efter många kanaler på en månad den franska Medelhavskusten vid Sete, Därifrån seglar man omgående till Mallorca. Efter några dagars vila där slörade man till Gibraltar, som man når 30 okt. Erter några dagar bar det iväg genom sundet mot Funchal på Madeira. Det blev stormvindar, motorproblem men man kom till Funchal. Efter en tid där giek man lill Teneriffa, och anlände 4 dec. till Los Christianos. Den 21 dec -85 seglade man vidare, ti JI Spanska Sahara, efter en vecka var man i Dakar. Efter svåra passproblem där gav man sig raskt iväg mot Västindien, Efter 23 dygn av rätt enkel segling nådde man Grenada, där man mötte andra svenska seglare. Dc seglade i Västindien 1 flera månader, men den 2 maj -86 lyftes båten Raireva ur vattnet, sattes på ett varv och äkteparet flög hem till Sverige. De återkom i nov -86, arbetade i 10 dagar hårt med båten och sjösatte den sedan. De började åter segla i den Västindiska övärlden. Svenska seglingsgäster besökte dem till julen. r febr 1987 seglade man söderut mol Puerto de la Cruz på Venezuelas kust. Och den 8 mars styrde man sen ut mot några öar, några timmars resa bort. Orchilla var en fantastisk upplevelse. De tillbragte 43 dagar där. Efter två veckor på ön Bonair gav man sig hemåt den 3 maj. Man kryssade 900 M till Bermuda. Där bestämde man sig för att istället gå norrut till Virginia. Och så blev del. Efter LOoo-tals sjömil förtöjde man definitivt i marinan i Little Crcek, Noti'olk, VA. Där i USA slutade således seglingen, inte 'himma i Sverige'. Jersey-seglarna Gösta och Vivan Almqvist Den 28 maj 1988 kastade två Almqvistare och en brorson loss från hemmahamnen i Skälderviken, för att segla sin 31 fots långkölade Ariette, döpt till Moon jlower, till Jersey. De har beskrivit resan i ÄSSS-aren nr 24, 1992 och nr 25,1993. De seglade via Ballen, Middelfart, Saeby, Marstal, Kiel, Cuxhafen till Borkum. Den 7 juni går de vidare därifrån och går sedan en del på kanaler i Holland, men går sen ut i Nordsjön. De når Oostende, Calais, Fccamp nära Le Havre, Cherbourg, Jersey och St Heliere, som man når ca 24juni. Då har man seglat 1010 M från Skälderviken och varit på sjön i 208 tim. MoonOower vid lågvatten Man seglar efter en lid till Guernsey, är där en tid och lämnar sen ön den 29 juni och styr mot England. Man går mot Isle of Wight, är där några dagar och går sedan mot Portsmouth, sen österut till Brighton. Ramsgate vid Dover, Oostende, Sehcweningen i Holland. Man går igen via hollänska kanaler, till Delfziljs marina sen ut i Nordsjön, Kiel, Omö, Smaalandsfarvannet, Stege, Bögeskovs havn, Helsinglllr, hem., Tidig långfärd med motorbåt Kaj & Gunbritt Schade Familjen Schade gjorde tidigt ett par längre båtturer. Först ren' -70 en 3-veckors tur i sin Albin 25 till Tyskland och 1971 en 7-veckors tur till Holland. De var tidiga. De sålde sin Albin 25.a -75 men köpte 1993 i Finland en ny Bella 26, som de utforskade Finska sjösystemen med. De korsade sen Ostersjön till Gotland men gick hem via Göta kanal o Västkusten till Skälderviken. Detta är redovisat i ÄSSS-aren nr 27: 1995 De första turerna gjordes med hela familjen, dvs med barnen: 7 o 10 år Första turen gick via Kielkanalen och andra kanaler till Minden i Tyskland. Den andra turen gick också genom Kielkanalen men sen till Nordsjökusten via Oldenburg: till Delftzijl. På kanaler igen, via Groningen, Grouw, Ijsselmeer till Amsterdam. Efter några dagar där vidare till Gouda varifrån man forl..'mtte ut i Kanalen. Där giek de till Ostende i Belgien, till Dunkerque och över kanalen till Dover, där de stannade en vecka. Familjen Schade på väg... Sen blev det en lång o blåsig hemresa, oftast utomskärs, ofta i hårda vindar. Då Kaj och Gunbritt köpt sin Bella 26 gick de norrut i sjösystemen till i höjd med Umeå. Gick sedan söderut genom bl.a Saima kanal, som sköttes av Ryssar Bellan, Zonetl, har de ännu kvar. Men sommaren 1994 hyrde Kaj samman med fyra danskar en 42' segelbåt i Turkiet och semesterseglade där semesterseglade han med gamle kollegan i SkåneMarin, Bo Rellmar, i dennes Lise1011e, också i Turkiska vatten. """ Medelhavsseglaren Reine Pokaoch andra borde skildras, men jag saknas underlag idag. But - Wait and see! ÄSSS-aren nr

16 ASSS VERKSAMHET UNDER 50 AR 'INRE' HÄNDELSER 'YTTRE' HÄNDELSER o 1998 ÄSSS lirar 50 års jubileum, se l.h.; 4 nya Hedersmedlemmar utses vid 50-års fesl 16 aug, slutligen ordnas höstfest 14 nov, 1997 Klubben har ca 300 med!. och god ekonomi. Jan Jansson väljs till ordf. i ÄF efter Torsten Andersson ÄSSS köper en Buster-båt till Juniorerna. ÄSSSaren får 4 nr med 4-färgsomslag, Dubbbelsspåren... Christi,m Carlsson vann VM i OK-jolle i Varberg Dubbelspå"ens inverkan på hamnen diskuteras mycket; Ny redaktör lör ÄSSS-aren: Ake L MöIler 1994 John Edholm. väljs till ny ordf 1993 I jan finns 682 fritidsbåtar, varav 2/3 är motorbåtar Bertil Sjölund ord! ; Gränsletruck + ny mastkran i sept. SkåneMarin gör tankningsanläggn ÄF övertar kommunala delen av småbåtshamnen. nu totalt 509 båtplatser. Ny bockgård på kvm 1990 ÄSSS har 841 medl, varav 310 kvinnor, samt 403 båtar. Nya ÄSSS stadgar.. 4 nr av klubblidn. utgavs 1989 Hamnen får en stor båtutställningshall 1988 Staffan Alm ord!. 3 bodar uppförs. ÄSSS firm sitt 40-års jubileum på Kli tterhus S-E Rading Hedersmedlem för sin insatser m klubb lokaler, både tillfälliga och nuvarande Klubbhus Lurtningsanordn vintertid skyddar pålar, Ängelholms Vindsurfingclub anslöts till ASSS m 60 nya med! Jan Jansson utses till Hedersmedlem i ÄSSS för sina slora insatser. för ÄSSS Gun Liljekvist Ord!. i ÄSSS, sitter till Andelshamnen klar l maj, Torsten Andersson väljs till ordf i ÄF: 'Föreningshamnen'. Brädseg!.-sektion bildas. Klubben har nu 953 medl, vmav 381 kvinnor Kappelshamnsbron repareras, Andclshamn påbörjas. Alf Olsson och Kml-Henrik Wcnnerholm utses till Hedersmedlemmar i ÄSSS. Stadgarna ändrar..; så att sektionsbild är möjlig, Damsektion bildas 1981 ÄSSS vill ha 3-e hamnetappen utbyggd (4,2 milj.kr) ,5 tons lyftkran skänks av SE Rading, den är kvar till -89. Ulf Gudmundsson (och Hans Björk) seglar ffg till Västindien In sin Sunwind 26. ASSS har nu 354 båtar och 850 medlemmar, vamv 127 juniorer La Hamnfesten ordnas ÄSSS i möte med 5 andra NV-Skånska båtklubbar Rem damer kappseglar ÄSSS ordnar SM för IF-båtar i juli. NM i Trapctz 1977 Nuvarande Klubbhuset står färdigt, etapp 2 klar nu, med totalt 320 bålplatser Nuvarande. klubbhus börjar byggas. Klubbslugan vid bron säljs till dykarklubben, som ännu har den 1975 Jan Jansson väljes till ordf i ÄSSS, siller till -84. Klubben har 615 medl. varav 103 juniorer.. Torsten Andersson o Lennart Bladh utses till Hedersmedlem 1974 För att ordna pengar t nytt Klnbbhus startas Bingo och Lotteri. Ger bra intäkter medl. i ÄSSS 1998 ÄSSS firar 50 års jubileum: Nostalgiafton m Fotl~ utställning 19.4, Jubileumsnr av ÄSSS-aren, hamnfesl, SO-års fest 16 aug. Spårbygget uppskjutes ÄSSS skriver till Länsstyrelsen om Hallands Väderöls användning för båtlivct ÄSSS nya medi-tidn. sänds till 25 båtklubbar. Disk mellan ÄF, SJ, Banverket och kommunen. ChIistian Cmlsson. vann VM i OK-jolle i Varberg 1995 Hamnkrogen m Asse Jakobsson och fina kockar drar igång och blir succe 1994 Ny ordf. i ÄSSS: 1993 Vindmätare installeras på klubbhusets gavel SkåneMarin köps av Ulf Aronsohn. Ny ordf. väljs i ÄSSS VM i Fireball, 60 besättn ställer upp.. l.a mötet om dubbelspåren. ÄF övertar den kommunala delen av småbåtshamnen. nu totalt 509 båtplatser Nya stadgar för ÄSSS. Två seg1mbodar tillkommer SkåneMarin utvidgar med stor båtutställningshall 1988 Byggs 3 seglarbodar av Gymnasieskolan, under ledn av SE Rading. ÄSSS håller mtrl, Ny ordl i ÄSSS Ängelholms seglargymnasieum har 26 elever. Binge> vcrksamh- avslutas; har på 13 år gett ca 450 Kkr Förslag läggs till ett "Juniorhus" vid bodarna 1985 ÄSSS ordnar VM-kval för Optimister och E-Jollar 1984 Ny ordf. i ÄSSS. Ulf Gudmundsson seglar via Västindien o Panamakanalen till Australien 1983 Andelshanlllen invigs 1.5 under namnet'ängelholms Föreningshamn ekon förening', förkortat till ÄF. Nu linns ca totalt ca 510 båtplatser SM i Optimist, E-jolle, Flipper, Mirro. Diskussioner med kommw1cn om etapp Ängelholm får Seglargymnasium. 8 seglargymnasister böljar på hösten. Ulbyggl ryms 26 elever. Naturvårdsverket vill göra H. Väderö till Nationalpark. Tidningsdebatt. Angelholm begär att ASSS bildar ekonom fören. Istället bildas andelsf"örening Jan lansen startar Skeldermarin i Arots g:a byggnad ÄSSS i debatl om en utbyggd hamn, etapp Hamnfest ordnas ffg. Skånes Seglarförbund utreder om Seglargymnasium i Skåne ÄSSS ordf. Jan Jansson väljs till ordf i Skånes Seglarförbund ( till 1985 ). SM för IF-båtar 1977 Stor debatt börjar om Hallands Väderös tillgänglighet for båtfolk. Artiklar i NST Turistföreningen i Ängelholm övertar Ljusfesten. ÄSSS säljer tillfälliga klubbhuset till Dykarna Pirarmarnas stora reparation klara. Kommunen godtar hamnförslag m Centralbrygga. Ny ordf. i ÄSSS 1974 Ängelholm övertar Ensfyrarna i 99" vid hamninlop pet. K Schade, SkåneMarin, bygger attår i hamnen. 1 6 ÄSSS-aren nr

17 1973 ÄSSS firar 25-års jublleum 14 aprll på Khtterhus. Skeppshandel stmtar: 'SkåneMarin', på Tallv Tisdagsseglingar fortsätt, tillfälligt klubbhus ordnas på hamnplanen. Tisd.segl gäller för Klubbmästerskap Nya kommunala hamnen invigs med 189 platser, l.a numret av ÄSSSAREN utkom i juli. 489 med! Första båtarna förtöjer och 25 tas upp i nya hamnen 1969 Alf Dock och Ture Jacohsson uc,es till Hedersmedlemmar i Asss. Väg ned till nya hanmen påbörjas 1968 La Hedersmedlem i Asss: fiskaren Ernst Persson. Disk. av ny, 4 ggr större båtplats uppströms JVg-bron 20-års jubileum firas 17 maj på rest. Skälderviken Asss anslutes t. SMU. Klubben har 167 båtar. vamv 65 är segelbåtar ( inkl jollar). 383 med! En 90 m b"ygga för 25 båtar byggs utanför vassruggarna, där D-bryggan är idag. den togs bort SM i Finn-jolle ordnas av ÄSSS La Motorbåtstävlingen. Båtplatsens strandskoning m långbrygga fullt utbyggd, för 37 båtar. 296 med! Namnbyte 20.2 till ÄSSS, nya utvidgade stadgar, La Juniormästerskapet, ny vimpel. Lergökasegl. startar 1963 En Junioravd. startas, la kappseglingarna i klubben sept, seglarbal efteråt.. Utllykt till Väderön 16 båtar deltar medl. varav 42 juniorer Båtplatsen uppströms ån utvidgas m kvm till kvm.l.a Klubb-festen ordnas, La fi.karbevisen utges. Tfn installera... i klubbstugan. 131 medl Sjökort görs över Rönne å: från Båtplatsen-utloppet 1960 Hittades beslutet om skyldighet att öppna lräbron Första gången klubben har mtakl utöver med!.avgill 1958 Klubben köper "gamla Fyrhuset". 85 medl i klubben Firar IO-årsjubileum i Försvarets hus Årsmötet väljer Torsten Andersson till klubbordf, silter lill -75. Har S mål: Hamn vid utloppet, Klubbhus vid hamnen, Starta Junionrcrksamhet, medicmsskap i Sv. Scglarförb. och MBU; inregistrering hos KgI.Maj:t, räll all utfärda certifikat för medl.båtar Viss kalabalik i styrelsen, l1em avgår. Torsten Anderson går in temporärt 1955 Arthur Jädcrström väljs till ordf i Båtklubbell 1954 Ängelholms båtklubb uppför en klubbstuga vid båtplatsen Slipen vid Båtplatsen byggs om Ängelholms båtklubb uppför bryggor vid Båtplatsen och drar fram el. La studiecirkeln ordna..;;, 5 elever uppgifter önskils 1951 uppgifter önskas 1950 Det finns nu 55 fritidsbåtar längs ån BålkJubbens båtplats görs i ordning under 11 år: a Klubb-Vimpeln, ändras -57 och Formellt bildas "Ängelholms båtklubb" 21 okt. Carl Dahlfeldt väljs till ordf. Första Eskaderulflykt görs med 15 båtar till Väderön En båtklubb diskuteras, sjöscouterna tar initiativ, Jana') Wallin blir interims-ordf. En slip med handdrivet spel uppföres på senhösten. Red. är tacksam för alla bidrag o förbättringar ÄSSS ordnar SM for IF-båtar. SkåneMarin startar 1972 Ett 6O-tal båtbryggor finns vid Rönnc å, trots att hanlllen nu byggts. ÄSSS föreslår hamnulbyggnad 1971 Kommunala hamnen invigs. Ny bro klar över;m = den nuvarande. VM för Flipper. och 420, cn myckel stor tävling. ÄSSS begär all pirannarna repareras 1970 Stort allmänt intresse för den nya hamnen. ÄSSS hyr strandäng uppströms Rönncå, i H(~a ÄSSS ordnar SM i Triss-jolle På hösten påbörj3s muddring för nya kommunala hamnen 1968 Bryggan i Kappeihamn byggs. Kommunen anvisar en ny båtplats. nedströms den nuvar.ande 1967 ÄSSS ordnar EM i le-kanot. Asss bhr medlem 1 SMU, Svenska Motorbåts-Unionen, idag SBU Ängelholm 450 år. La Ljusfesten på Rönne,,, Isen o vårfloden river träbron vid hamninloppet. SM i Finn-jolle ordnas. HVSS, Hallands Väderös Segel Sällskap, bildas Namnet ÄSSS blir officiellt istället för Båtklubben SM ordnas i Kallotseghng och OK-Jolle, 138 bålar delt. Sammanslagn m. Skäldervikens Segelsällskap. Barkåkra kommun arbetar mecl ett hamnprojekt ÄSSS får ytterligare kvm mark av kommunen 1963 La Kappseglingen ordnas, med två andra klubbars hjälp samt medverkan av Skånes seglarförbund Båtklubben bjuder kommunstyrelsen på båtfärd på Rönne å, senare Barb:\kra kommunstyrelse Brovakt införs vid träbron över ån.. Då kan större motorbåtar men endast mindre segelbåtar passera Polisanmäls Valhallskons. för utcblivcn broöppning, en vattendom fr 1932 kräver broöppning sommartid ÄSSS har Tombola på Storg. Intakt 700 kr ÄSss filr rätt alt utfärda certifikat. ÄSSS blir medlem i Svenska Sjöräddningssällskapet 1957 Asss blir medlem i Svenska Seglarförbundet och inregistreras hos Kgl Maj:t. Ny ordf. i Asss Rest. Skälderviken är uppförd i likartad arkitektur 1955 Ensfyrar i 99 0 uppförs vid hamninloppet, övertas av kommunen -74 Rest. Skälderviken brinner. i febr Bålklubben ansöker i nov hos Kgl Lolsstyrclsen alt få anordna två elcktr. ensfyrar vid inloppet. Beviljas 1953 Bryggor uppförs vid Båtplatsen 1952 uppgifter önskas 1951 uppgifter önskas 1950 Det finns 55 fritidsbåtar längs Rönne il, friln Ä Båtklubbens båtplals uppsiröms Rönne å görs i ordning La K1ubb- Vimpeln skapas Ängelholms Båtklubb bildas officiellt 21 okt, som ordf. väljs stadens kommunal borgmästare Carl Dahlfeldt. Stadgar fastställes Sjöscouternas ledare Jonas Wällin. tas kontakt med kommunen om båtpålats. Skrivelse 20 maj till kommunen om att disponem ett markområdc. Den upplåter 18 juni kvm skogklädd mark vid Tennishallen. En räls-slip med vagn uppföres på Båtplatsen. Över Rönne å vid pirmmarna finns en träbro med kjält, otilr'dckjig för större segelbåtar. ÄSSS-aren nr

18 o Hamnbroarna över Rönne A Av Red. Åke L Mäl/er En gång var transport på vatten det självklara. Man rodde folk över åar, dct blev billigare än att bygga en bro. Tun ga material transporterade man bi~~igt på vatten, på land blev del dyrt. Angel holm och Rönne å hade därför under flera århundraden bara en enda bro men många roddbåtar och pråmar. I dagen bilvärld hindrar åar och sund om inte broar finns. Ängelholm har ju idag totalt 10 broar, llera har kommit i samband med bilismen. Nedre delen av Ränne å var blöt och deltabetonad i många århundraden. Man ser della på gamla karlor. (se en intill ). Då man 1856 byggde en hamn med pirar strax före åns utlopp byggdes ingen bro. Men redan 1860 bodde cnl kyrkoböckerna 104 personer i "Engelholms Hamn". 1.a bron: en järnvägsbro Det dröjde ända fram till 1886 innan en bro byggdes neråt hamnen - och det blev då en järnvägsbro. för Helsingborg-Götcborgs-järnvägen Den var under mångaåfj,cn sväng-bro, som tillät större fartyg ah passera ( se bilden) men den ändrades till permanent bro år Den fick dock i många årtio nen ingen betydelse [ör persontransport P l a n t e r i n g För att la sig till sandstranden, klit tema, sol och salta bad måste man ju, över ån. Det löstes genom att Sockerbrtlkets gamla linfärja inköptes och installerades, se bilden t.h.. Man kunde sänka ned vajern till bot ten, så att större fartyg inte hindrades gå in i ån. En bro skulle ju spärm av. Och ~~: /1'..4. o, "_.,..-, en sådan ca Den försågs med en klaff på mitten, så att man kunde släppa in högre båtar. Det fanns även ett myndighetsbeslut från okt.l933 atl brovakt skulle finnas från 1 juni till 31 aug. En klaflbro syns på bilden. Träbron skar av vattenleden på ett alltmer störande sätt, speciellt hindrades segelbåtar all la sig in i ån. Felen med träbron diskuterades mycket - men inget skedde Isen tar bort träbron. Vintern 1966 löste naturen den svåra [rågan om bron. Hårda vintrar med mycket snö och is i Rönne å kunde skapa problem, när isen bröts upp och med stort vatten-is-riöde strömmade ut i Skälderviken. Träbron kunde då rivas sönder, det sägs att tre broar revs sönder av isen. Minst en bro revs under de kalla krigsvinlrama På bilden från vintern 1966 syns hur isen rivit sönder den sista bron och därigenom löst problemen snabbt liksom Alexander gjorde engång. Vår hamnbro från Men det behövdes ju en bro och den dröjde några år. Dess lillkomst samman hänger med den kommunala småbåtshamnens tillkomst. Den bågformiga hamnbron som vi ännu har invigdes 1971, samtidigt med hamnen. Men det var inte mycket till hamn bilden visar när hamnbron byggdes oeh börjar bli färdig. Hamnbron hindmr visserligen segelbåtar att gå uppströms ån, men det gör vattendjupet och järnvägsbron också, så bron har föga inverkan på båtlivet längs ån. Båtlivct på den sträckan sköts med motorbåtar, varav Skånemarins 'Laxen' fraktar turister från staden till småbåtshamnen under den vanna säsongen.. Ångslupen Svea på väg ut till havet Persontransporter. Linfårja och träbroar. Behov av persontransporter över Rönne å strax före utloppet uppkom vid slutet av 1800 talet då fri lufts och bad liv började blomstra bildade Max Langenheim "AB Skäldervikens Ha!,. bad", samtidigt börpde Holell Skälder viken uppföras. Invid låg sedan ca 40 år värdshuset, senare Hotellet, Hoppet. det förekom en del transporter av spannmål ad. med pråmar längs ån och ut till segelfartyg som låg på redden. Linfär jan koslade 5 öre att åka med, Jonas Wallin har berättat att han på 30 latet åkte med linfärjan. Badlivet växte och in på 30 talet ville man hellre ha cn riktig bro över ån till stranden. Där hade man byggt badhus och badhyttor. Man byggde därför Nya broar... Järnvägsbron har renoverats några gånger sedan De senaste 5-10 åren har emellertid en helt ny bro diskuterats - eftersom dubbelspårsutbyggnad en kräver detta. Det finns färdiga ritningar på en ny sådan bro, men starten tordc av flera skäl skjutas upp något år. Man har också diskulerat att bygga en bil bro över Rönne ås nedre delar men det torde inte ske. Man får fortsätta köra hela vägen genom staden ner till Hafsbaden om man från Skälderviken med bil vill nå den stora badstranden. 1 8 ÄSSS-aren nr

19 Här syns linfärjan, som drogs över Rönne å från sekelskiftet fi'am till ca f'j32.jörstjör 3 öre, sed an 5 öre per person. Genom all vajern kunde sänkas till hollen hindra des inte hållrafik. Här är en hild aven av de trähronar, som fanm under ca 32 år. Den har en klajl på mitten. På andra sidan trähron låg j(jrst gemensamhetshadet, sedan kom herrhaden och sist dambaden. På klitternas haksida gick den väg som tidigare lell tilllinjilrjan. Här en bild från våren /')66, en tid ejier det is lossningen rivit sönder träbron och därmed glall de många seglare, som ville ha hort hron. Här syns den nuvarande hamnbron under byggnad, som synes jinns ännu inte mycket av dagens hamn däremot stod valinet högt. ÄSSS-aren nr

20 ASSS JUNIORER o 35 AR GAMLA Av Red. med hjälp av Jan Jansson och Juniorkommittens ledare sen 1992 Thomas Nilsson. 135 år har nu juniorseglarna levt ett aktivt liv. Här ges ett litet axplock från dessa år, de har hänt mycket, tagits många segrar och uthildats mycket. 35-ÅRS JUBILEUM..luniOf scktioncn inom ÄSSS bildades 1963 i samband med de stora jolletävlingarna. Drivande i detta var under många år Ordf. Torsten Andersson och sekr Jan Jansson. Man fick 42 medlemmar och köpte byggsatser till 7 Jolly Scoll- och 8 Oplimistjollar. Mest byggde ordf. Torsten A lät Barkåkra kommun juniorerna fritt förfoga över strandängen, dc fick kr för au förbättra vägen dil och bygga en anläggningsbrygga. Alltsedan dess har juniorerna varit akliva, mycket tack vare bra ledare. Dc har genomfört många tävlingar i Skälderviken i olika juniorklasser, vilka gett ÄSSS god renomme i många länder. Det finns idag så mycket att skriva om Juniorerna att ett helt nr kan fylla, därför kommer mcr i nästa ÄSSS-aren. MÅNGA JUNIORER. Nedan ges cp liten översikt av juniorernas antal gcl10rn åren. Sist står juni,:} rcrnas andel av totala rncdl.antalet. Från 1988 räknas Brädseglarna, då 80 sl, in bland juniorerna. Från 1991 räknas inte "hustrumelllcmrnar" varför totalantalet medlemmar sjunkit med År Boys Girls < 13 år % il i J i JUNIORERNAS OLIKA SEGELTÄVLINGAR. Redan 1965 startades Skälderviksregattan för klasserna Snipc, OKjolle,Trissjolle, Jolly Scott oeh Optimistjollc. Denna tävling har sedan blivil en klassiker. De många segeltäv!ingarna för juniorbåtar framgår av läv- lingsöversiklcn på annan plats. l slulet av 70-talet böljade satsningarna ge resultat och många Juniorer placerade sig bra i VM, EM. NM, SM, Skånesericn ctc. I rene och Jarl Stenwreth gjorde stora insatser på kurssidan, man hade upp till 150 kursdeltagardilr var Jonas Tmlsson med i det svenska lag som tog hem lag-vm för Optimister tog Thomas Westesson och Lars Hultgren ( se nedan) hem SM i Trapez blev de 2.a i SM i FIreball och -82 blev de 3.a blev Per och Lars Wester 5.a i Fireball SM, 1982 blev de 2.a och 1983 blev dc bästa svenska besättning på Flreball-EM i Frankrike. 23.e plats. Petra Nilsson blev e i NM!"ör Optimister vann Christian 'Lilleman' Karlsson VM i OK-jolle, en stark prestation. Han och en vän satsar nu stort på 49-or, jollar med jättesegel. BÅTMATERIAL. ÄSSS Juniorer böljade 1964 med 7 Jolly Scottar ocb 8 Optimisler, 1965 skaffades 4 Trissjollar!"ör kr + 3 OK-jollar,1968 skänkte Egon Allercrantz en till klubben, 1971 byggde juniorerna 5 st Optimister för tävlingsbruk. ]973 utrangerades en del gamla båtar och 10 nya plast-optimister och 3 Trissjollar skaffades, med hjalp av sponsring På 70-talet skaffades Trapezjollar, 1980 började man även bygga Fireball-båtar 1982 skaffade man 5 nya Optimister. Men de 15 Optimister man har är gamla och sli tna - det behövs en förnyelse, redan i år skaffas 2 nya. Andra nödvändiga båtar vid utbildningen är följebåtarna. De två båtar man haft länge ersattes aven Pionjäljolle, 4 hk; en 6 m Snipa mcd Yanman-diesel oeh en Buster RS med 20 hk motor. Snipan är bra när utbildningen sker ut i Skälderviken och dct blåser. GUBBE &GUMMA SEGLING. Till det festligare hör Optimist segling för vuxna. Idag sker den na segling i anslutning t Hamn- 2 O ÄSSS-aren nr

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll Klubblad Nr 4 Årgång 26 2003-09-01 Adress styrelse: Adress hamnen: Kungälvs Motor- och Segelbåtsällskap Nordöhamnen Nordön 310 442 75 LYCKE Box 511 442 15 KUNGÄLV Telefon hamnkontor 0303-22 57 23 kontor

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Diskussionsunderlag årsmöte 2011

Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Hur hanterar vi tillväxten i klubben? Fler båtar på tisdagstävlingarna ställer ger längre tid innan alla båtar kommer upp på kajen. Styrelsens förslag är att i steg ett

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör Verksamhetsplan Medlemskommittén 2016 VI har inlett ett Nytt samarbete med skolan som ger sällskapets medlemmar mycket goda rabatter på kurser Vi har också fortsatt samarbete med Medborgarskolan Medelskommitténs

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

RODRET. 3 År 2002 2002-06-05. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap. Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4

RODRET. 3 År 2002 2002-06-05. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap. Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4 RODRET 3 År 2002 2002-06-05 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4 Detta är något som kan hända om man inte håller uppsikt på sin båt! Vi hittade båten hängande

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Lokes resa genom Europa Sommaren 2013 Sverige och Danmark

Lokes resa genom Europa Sommaren 2013 Sverige och Danmark Lokes resa genom Europa Sommaren 2013 Sverige och Danmark Nu är det äntligen dags. Förra sommarens resa gick mer eller mindre förlorad på grund av diverse anledningar men nu är vi alla laddade för avfärd.

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!!

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 1 av 6 Piren nr 65 ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 2 av 6 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Nya hedersmedlemmar i VBK

Nya hedersmedlemmar i VBK Ansv. Utg: Johan Israelsson Redaktör: Johan Nygaard Årsmötet 2015 Ca 50 medlemmar deltog i årsmötet 2015 som hölls i Mälargymnasiet den 17 februari. Årsmötet beviljade 2014 års styrelse ansvarsfrihet.

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

s/y Tapasya Drömseglatsen med startade på Kattisholmen 1989

s/y Tapasya Drömseglatsen med startade på Kattisholmen 1989 Drömseglatsen med s/y Tapasya startade på Kattisholmen 1989 Efter att en tysk helikopter på danskt vatten beordrat den svenska segelbåten Tapasya att bistå en nödställd segelbåt strax intill den östtyska

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

Ordförande har ordet januari 2011

Ordförande har ordet januari 2011 Ordförande har ordet januari 2011 Styrelsen önskar alla Finnjolleseglare en god fortsättning på nya året! Utsikt över Laxhöla, ja vattnet där vi seglade söndagens Sverige Cup i september Karlstad 2010.

Läs mer

bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg erade aktiviteter 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet förbundet

bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg erade aktiviteter 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet förbundet S - -bladet bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg Planerade erade aktiviteter 2013 Nr 1 Feb 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet S förbundet Insidan Svenska S30

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008 Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008 Innehåll Sid. Fakta om klubben 1 Verksamheten 2 Funktionärer 6 Fakta om klubben Medlemmar Seniorer: 421 (423) Juniorer: 36 (42) Hedersmedlemmar:

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten

Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten Här finns information om 1. Registrering 2. Tider för tävlingen 3. Avlastning och uppställning av jollar 4. Sjösättning och förtöjning

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f.

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f. Stadgar för Åländska segelsällskapet r.f. 1 Sällskapets namn Sällskapets namn är Åländska Segelsällskapet r.f. 2 Hemort Sällskapets hemort är Mariehamn. Sällskapets verksamhetsområde är landskapet Åland

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia.

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. 10 närvarande. Ingegerd Granquist, Örian Gradin, Eva Berg, Sören Henriksson, Rune Alfredsson, Björn-Erik

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Fö rsvarsutbildarna Ystad

Fö rsvarsutbildarna Ystad Fö rsvarsutbildarna Ystad Hej Bäste medlem! Med detta utskick får Du översikt vad som hänt under vår första period av 2014 och vad som händer framöver. Hoppas där är någon aktivitet som intresserad Dig.

Läs mer

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(7) (2005-12-31 2006-12-31) http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se Brattvalls jaktskytteklubb c/o Roland Johansson Gullsjöäng 10 911 91 Vännäs Postgiro: 403047-4 2(7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen

Läs mer

PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00

PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00 PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

JULES VERNE ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING

JULES VERNE ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING JULES VERNE En världsomsegling under havet ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING KAPITEL 1 Är det sjöodjuret? Frukosten var klar. Jag hade precis

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Medlemsbrev december 2013

Medlemsbrev december 2013 Sid 1 av 5 Medlemsbrev december 2013 JAZZSUFIERN Jan Allan En epikuré ger sin syn på livets goda. Jazzlegenden Jan Allan minns sitt femtiotal. Liggande hemma hittar Jan en mängd bilder han fotograferat

Läs mer

Slag idan 1-2013. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 8. Bild: Carina Wiberg

Slag idan 1-2013. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 8. Bild: Carina Wiberg s Slag idan 1-2013 Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 8 Bild: Carina Wiberg 62 Slagsidan Slagsidan 37 Livet från den ljusa sidan Ordföranden har ordet S en hyfsat ny medlem i Wisby segelsällskap

Läs mer

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Kallelse till ÅRSMÖTE 2013-01-26 Klockan 15.00 Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Gunnar tfn: 070-522 31 96, Ingrid C tfn: 070-964 26 50,

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet.

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet. Augustiutskick 2015 I skrivande stund har värmen äntligen kommit till oss på västkusten. Juli som normalt är den stora båtmånaden både frös och blåste bort. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande

Läs mer

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! När nu seglingssäsongen 2010 sjunger på sista versen och vi i Karlstad precis genomfört avslutningen för årets Sverige Cup, vill jag summera Svensk

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 maj 2015 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 maj 2015 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 maj 2015 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 128:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Träbåtskulturen lever i Domsand!

Träbåtskulturen lever i Domsand! Träbåtskulturen lever i Domsand! Av Magnus Juvén. Att segla en träbåt är att ta del av en kultur som vilar på nostalgiska minnen av den tidens stora konstruktörer och segelbåtsteorier. Hantverket är många

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Resebrev 1 2015. från Prima Donna

Resebrev 1 2015. från Prima Donna Resebrev 1 2015 från Prima Donna Marmaris den 28 maj Hej på Er Alla En ny segelsäsong i Medelhavet ligger framför oss. Vi kom hit den 21 april. Denna gång med flyg från Stockholm. Vi landade i Dalaman

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer