JUBILEUMS-NUMMER ÄSSS 50ÄR , ' *L.J '. ASSS .!1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUBILEUMS-NUMMER ÄSSS 50ÄR , ' *L.J '. ASSS .!1."

Transkript

1 JUBILEUMS-NUMMER av ÄSSS 50ÄR, ' *L.J '.,, ASSS.!1.

2 ."i o OM ETT SO-ARS JUBILEUM. Av Redaktör Åke L Möller. I oktober är det 50 år sedan 'ÄNGELHOLMS BÅT KLUBB' bildades Detta firas på flera sätt, ett är detta Jubi leumsnummer, som redovisar de 50 åren ur olika synvinklar. Andra sätt är den Nos ta 19ifest, som hälls i april, då en Fotoutställning 'ÄSSS 50 år' premiärvisades. Men det ordnas också en stor Jubileumsfest den 16 augusti, och en hästfest, samt jubileumsseglingar; se vidare i detta nr. Glad sommar och mycket glatt 50-års firande önskar Red. 50 ÅRs JUBILEUM. Detta specialnummer av ÄSSSaren vill söka belysa det viktigaste som hänt ASSS de gångna 50 åren, sedan Båtklubben bildades. Men det blir också lite om när Ängelholm redan för 140 år sedan fick sin första hamn och pirarmarna vid Rönne ås utlopp. Själv harjag inte upplevt allt detta men det finns sjömän som upplevt år här. Dock sprang jag 1938 ren' som badgäst över träbron vid pirarna för att bada. Och paddlade Al-kanot bland badhusen. Min familj hyrde sommarna i Skälderviken, sen flyttade vi -71 till Angelholm för gott, samma år som första fritidsbåtshamnen vid å-utloppet invigdes. Mina barn gick i seglarskola, själv köpte jag segeljolle 1975 och köl båtar 1979,-83 och -88. Låg vid cementbryggan , därefter iandelshamnen. Bland de många som har minnen från alla de 50 åren märks Torsten Andersson som skrivit mycket om ÄSSS, men också Jan Jansson och många andra har gett mig uppgifter. Jan m.f1 har lånat mig gamla bilder. IAngelholmsböcker har presenterats en hel delarn hamnen. Min äldsta dotter gav -78 ut en bok om Skälderviken och samlar på gamla 'Engelholms-vykort', vilka har använts. Min förhoppning är att denna sammanställning skall ge en riklig - dvs utan svåra fel - överblick av det myckna som hänt oss båtvänner, inom många områden. EN STAD UTAN HAMN... De flesta städer har ju vuxit fram vid åars eller floders utlopp. Angelholms föregångare Luntertun byggdes vid en vadställe uppströms åns dejtabetonade utlopp tvangs man flytta längre uppströms till dagens plats. Det dröjde dock till 1856 innan en riktig hamn uppfördes vid utloppet. Fortfarande är det lite bakvänt att det är så långt från hamnen till staden. Vi har visserligen Laxen men det hade givetvis varit bättre om båtgäster enkelt kunnat gå till staden. Det är därför av stor vikt att det på olika sätt skapas ett harnnliv, med affärer, restaurang, förströelser etc. ASSS skall från denna sommar söka göra Klubbhuset till en samlingsplats för båtfolk, nya INFO-skyltar skall berätta om vad som är 'på G'. ÅRETS PROGRAM. Det som skall hända under årets fortsättning sammanfattas i Kalendariet och finns behandlat inne i tidningen. Det har redan hållits är Nostalgifest och Arsmöte, detta presenteras också. Tisdagsseglingarna är i full gång. HAMNFEST kommer att ordnas, se sid 12, men framför allt kommer JUBILEUMSFEST att ordnasden 15 aug. Då kommer bl.a ASSS nya Hedersmed Iemma att presenteras -läs mer på sida~5 och i bila,gan. Väl mött till ett VALFYLLT AR. INNEHÅll: sid. 3 Ordf. sida: sid. 18 Hamn-broarna vid ån " 4 Nostalgifesten " 20 ÄSSS Juniorer - 35 ÅR " 5 ÄSSS 50 ÅR - Jubileumsfest " 22 Segeltävlingar genom åren " 6 Våra Hedersmedlemmar " 25 ÄSSS Sjösättn - upptagnining " 7 De som lett o förlett oss " 27 Hur hänger ÄSSS-ÄF ihop? " 9 Småbåtshamnens tillkomst " 29 ÄSSS - Facts & Figures " 12 Hamnfesten för 20.e gången: " 30 Det finns så mycket kvar " 13 ÄSSS Stor-seglare " 32 Kalendarium " 1 6 ÄSSS 50 ÅR i Tabell-form Annonser på sid. 8, 24, 26, 28, 30 och 31 2 ÄSSS-aren nr

3 Ordförandens sida. Jubileumsåret fortsätter Snart har halva tiden av jubileumsåret gått. Vi är redan långt inne i båtsäsongen och antalet båtar på land är endast ett litet fåtal. Det är troligen båtägare som tänker göra något annat i sommar, kanske reparera huset eller något annat trevligt. För övrigt ärju båtarna på land något som Ängelholms Föreningshamn vakar 9ver och håller en god ordning på. Tack för det! Men det var jujubileumsåret som var det mest aktuella. Vi inbjöd till en träff i klubbhuset i april som vi kallade Nostalgiafton. Den blev välbesökt och jag har hört många uppskattande ord om försöket att för medlemmar som inte var med från början beskriva klubbens bakgrund. För att få det riktigt berättat ställde några av våra älsta medlemmar upp och berättade. Torsten Andersson vår medlem m I har varit med redan från starten och berättade givetvis om hur det gick till. Jan Jansson som varit med nästan lika länge, men dessutom är framgångsrik kappseglare, berättade om de stora tävlingar som klubben genomfört genom åren. Det omspänner såväl Svenska Mästerskap som Världs Mästerskap. Kalle Wennerholm beskrev hur det gick till att tjäna pengar på bingospel. Under de år vi bedrev detta i Ängelholms Bingoallians spelade vi in ca en halv känner förhållandena vet att million kronor. Dessa pengar detta är fel. Vi får många behar utgjort grundplåten till sök av icke medlemmar, spevårt fina klubbhus som vi nu ciellt sommartid. har betalt och kan betrakta oss ÄSSS och ÄF har därför besom ägare av. slutat att på försök låsa Bingospeletoch 20 års hamn- klubbhusets ytterdörr. Det infestande har gjort att vi idag nebär att endast medlemmar trots allt har en hygglig eko- som har nycklar kan komma nom\. In. En sak missade vi på nostal- (Nycklar kan köpas av giaftonen, Jan Jansson skulle medlemmar i ÄSSS hos ha visat film och bilder, men hamnfogden för 50 kr, vi fick aldrig tillräckligt mörkt självkostnadspris.) i lokalen. Vi fick en trevlig Jag är medveten om att vi för lösning på problemet, Jan detta beslut kan få mycken lovade att ställa upp om vi kritik, men vi måste få ner ordnaren bildvisningskväll driftskostnaden för toaletläl)gre fram mot hösten, och tema. Jag hoppas vi kan disdet tackar vi för. Vi kommer kutera beslutet på höstmötet att ange tidpunkten i nästa nr när vi fått erfarenhet av detta. av ÄSSSAREN, som kommer Ring gärnaom du harsyni aug. punkter. Ytterligare en sak som jag Jag hoppas du sätter nyckeln i hoppas du har tagit del av är knippan så du inte står utanför vår kavalkad med bilderur dörren i en kritisk situation. klubbens historia. Utställningen som Åke Möller har sammanställt kommer att vara kvar i klubbhuset under hela jubileumsåret. Ibland allt detta trevliga måste jag också ta fram de sura bitarna. Toaletterna i klubbhusets entreplan har allt sedan huset byggdes varitoffentliga och Ängelholms kommun har betalatför att vi skötte om dessa. Men från och med i år förvägras vi ersättning från Ä kommun med motiveringen att det är bara båtfolk som använder toaletterna. Vi som Den verkliga SO-årsfesten har vi kvar den kommer att ske lördagen den 15 aug. Det är planerat att dagen skall börja med att vi gör en kortare sjötur i våra egna båtar och deltar i en enkel tävling som är lika för både segelbåtar och motorbåtar. Resten kan ni läsa på annan plats där hela programmet är beskrivet. En sak är säker, missa inte denna fest, jag vet att den blir minnesvärd. John ÄSSS-aren nr

4 En lyckad fest. 50-årsfirandct rick en god upptakt med den Nostalgifcsl som Lars Stanley och hans Klubbkommitlc ordnade i Klubbhuset söndagen den 19 april kl 15. Ordf. John Edholm kunde hälsa ett 60-tal gamla och unga ÄSSS-arc välkomna till dukat bord, dragspelsmusik föredrag samt en fotoutställning. Särskilt hälsade han medlemmar sedan 50 år: Torsten Andersson, Lars Hilford och Karl Sundclius. Flera andra tidiga, som Viggo Liljckvist, fanns också med. Lars Stal11e~y blåste i homct och gav lite anvisningar för dct praktiska, för dagen serverades både kaffe & kaka och scnöl och läcker smörgås!.<:'lrta. AVTn C1~ A ~ T l T:"VSrrE NT. U01 fiuj-r L.J 1 1 O ASSS 5VAR Mycket att lyssna på. Här fanns det golt om ':folk som var med". John inledde om ÄSSS start men överlämnade sen starten till Torsten Andersson, som ju var med 194H ren. Torsten, ordl i ÄSSS och sedan i ledningen rör Andclshamnen och "ÄF' under många år, berättade ÄSSS historia alltifrån starten 1947 fram till ca 1970, med många intressanta episoder. John fick sedan Kalle Wennerholm att berätta om den ekon~?miskt viktiga perioden då ASSS, främst Kalle och Alf Olsson, med hjälp av Bingospcl fick in en halv miljon kr, pengar som behövdes till Kl ubbhuset. Sen så fick vi efterlänglat karfe... Efter del berättade Clas Sturm fängslande om gamla Skälderviken - ända från 1840-lalet, då svenskt havre skeppades ut härifrån till London, som foder åt droskornas hästar.. Han berättade att hamnbygget 1856 kostat riksda (er. Hamnbolaget gick i konkurs 1896 och övertogs då av Max Langcnheim. Clas föredrag är värt ett eget kapitel. Jan Jansson, sekr. I ÄSSS och ordl 75-84, berättade om verksamhetcn efter 1979 och om de många segeltävlingar som ASSS ordnade. Jan skulle ha visat film från gångna lider med det gick inte att mörklägga lokalen tillräekligt, så det blir en filmkväll i höst. Sen blev det paus, studium av bilder samt öl och smörgåstårta. BildutstäUning sponsrad av Guttsman... Som ansvarig för Fotoutställningen ASSS 50 år hade jag kort informerat om tankar och teknik bak utställningen, vil- Pigga nostalgiker vid långbord med nostalgibilderna i bakgrunden Ett stort TACK till Guttsman [ör dem.." generösa sponsling. Tekniken finns tillgänglig för alla som vill göra "tavlor" av sina fina färgbilder. En bild upplevs ju mycket starkare när den kommer upp i format. Bilderna har monterats på en speciell, lätt, kartong klädd "skumplast", 5 eller lo mm tjock.. kcn skall växa i antal fram till Jubileumsresten i aug. och som sedan skall finnas pcnnancnt i Klubbhuset. Den är gjord med em10ns avancerade teknik hos Guttsman Foto, mestadels från vanliga 10xlS färgbilder, som förstorats till 2 st 30x40 cm, vilka fästs ihop till 40x60 cm ( från skarpa bilder kan man göra upp till 60,80 cm ). Några bilder har gjorts från gamla vykort eller tagits från böcker. Taek till alla som lånat ul bilder, på först()ringar~ na anges källan. Guttsman har haft vän 1igheten att sponsra jubileet genom att kostnadsfritt göra dessa bilder, en del även retuscherade via datorbehandling. Nostalgi-aftonen gick hem. Det kan sägas entydigt, som John gjorde till slut: alla uppskattade Klubbkommittens arrangemang. Även NST's reporter. Ett stort TACK - även från Red. Åke L Möller Klubbkommiltfn.jr.v. Kuno Plölz. Lars Stanley. Olu Plölz. Brilh Åberg, Anders Nilsson, Anders Aberg och Agneta Stanley. Bertil Sydbo och [jsbelh Nilsson saknas. 4 ÄSSS-aren nr

5 II! I r' ~ I \ \\ \,rr \ \ \ I ; 1-. I \ \ \ I. l ' \ l ') J),.. I \ I". \ \ \ \ \\1 \ \ \ \\, \ Välkomna till Jubileumsfesten den 15 augusti Hämta Jubileumsvimpeln & Lott kl Flagga upp Din båt hela dagen Samling i Klubbhuset klis Drinkar, tal och Brassband Jubileumsjestmiddagen börjar kl på Restaurant Skälderviken Drillflickorna kör igång Peter Lindholm konferensiär Fotografering Nya Hedersmedlemmar hyllas Olika jubileumstal Dans till Rickard Toft Natten är lång, vinden är fri... Se detaljer i bilagda festinbjudan! ÄSSS-aren nr

6 Kort om ASSS Hedersmedlemmar Från 1968, då ÄSSS firade sina 20 år, har man utsett Hedersmedlemmar. Det är enligt stadgarna "person som gjort ett synnerligen förtjänstfullt arbete eller på ett utmärkande sättfrämjat sällskapets syften". En sådan person kan på förslag av styrelsen på ordinarie årsmöte utses till hedersledamot, och har då normala rättigheter och skyldigheter men är befriad från medlemsavgift. Genom de 50 åren har endast 10 personer utsetts, de senaste Il åren har ingen utsetts - men nu till jubileumsfesten kommer flera hedersmedlemmar att utses. Ernst Persson, t 1968 Ernst Persson var fiskare och bodde vid fyrhuset, vid åns utlopp. Han hjälpte klubben på olika sätt då hamnen skulle byggas samt medverkade med att öppna träbron vid utloppet. A(lDock 1969 Alf Dock var kommunalnämndsordf. i Barkåkra då frågorna kring en hamnbyggnation löstes åren Alf gjorde stora insatser, ordnade en provisorisk hamnträbro, skaffade sedan ett stort statligt bidrag till hamnen och en riktig bro. Alf utsågs till sin 50-årsdag. Ture Jacobsson, '(' 1969 Ture var seglare men också chef på Tudor. l den senare befattningen kunde han ekonomiskt stödja bl a byggnation av Båtplatsen uppströms ån Han utsågs i samband med sin 65-årsdag Allan Olsson, t Torsten Andersson 1975 Lennart Bladh, t 1975 Al/Olsson 1982 Karl-Henrik 1982 Wennerholm Jan Jansson 1985 Sven-Erik Rading Allan valdes vid årsmötet i febr 1974 inför sin6o-årsdag, för att ha gjortföreningen stora tjänster under många år, främst som ordningsman på båtplatsen. Torsten arbetade som mycket dynamisk ordförande i ÄSSS i 19 år och utsågs till hedersmedlem då han avgick -75. Hans framåtanda och organisationsförmåga prisades vid årsmötet då han utsågs. Bland hans mål 1957 var att skapa en hamn vid utloppet och ett klubbhus - och så blev det. Lennart satt i styrelsen i hela 23 år, han utsågs till hedersmedlem då han avgick 75. Då hade han lagt ner mycket arbete för båtplatsens bästa. Alf satt i styrelsen och var bl a sekreterare. Han gjorde stora insatser för klubbhuset och verksamheten genom bingo & lotterier, som gav goda överskott. Hans tryckeri gjorde också material till ÄSSS. "Kalle" satt från 1970 till-81 i styrelsen, bl a som V..ordf Han arbetade också med båtplatsen, juniorsegling, utbildning och mycket annat. Vidare var han liksom Alf O. duktig på att skaffa pengar via spel och lotteri till ÄSSS. Jan gick in i ÄSSS redan Efter tre år satt han i styrelsen, länge som sekr. Blev sen ordf , en period med många segeltävlingar och stark tillväxt. Jan var ordf. i Skånes Seglarförbund , där är han sedan dess i valberedningen, liksom han är det i ASSS valberedning. Sven-Erik har hjälp ÄSSS mycket med bl a byggnader. Skaffade den första klubblokalen ( kontorsbaracker från Findus - idag dykarklubbens lokal vid Hamnkrogen ). Sedan höll han, med stor noggrannhet, i byggnationen av vårt klubbhus, som blev färdigt I gamla förteckningar anges Ängelholrns ~jöscoutkår som h,:~crsmedlemi ÄSSS. Det riktiga torde vara att Sjöscoutcrna intog en hedersplats genom sin insats då en båtklubb diskuterades iangelholm Då tog sjöscouterna initiativ och deras kårchef Jonas Wallin var interims-ordförande i Båtklubbcn. 6 ÄSSS-aren nr

7 DE SOM LETT OCH INFORMERAT OSS o UNDER 50 AR... Av Redaktör Åke L MöBer. Det är mänga som bidragit till ÄSSS utveckling och framgång, Men det gäl' inte att här nämna alla. Ordföranden leder och anger tonen, sekreteraren bestämmer vad som finns kvar att läsa för eftervärlden, redaktören avgör vad medlemmarna kan läsa om föreningen. Dessa tre anges kort nedan. Ordföranden 1947 interimsordförande under diskussioner om en båtklubb i Ängelholm blir Jonas Wallin 1948 Väljs Carl Dahlfeldt till förste ordförande i den nybildade Ängelholms Båtklubb 1951 Väljs John Jacobsson till ordförande i Båtklubben 1955 Väljs Arthur Jäderström till ordförande i Båtklubben 1956 Efter flera styrelsediskussioner går Torsten Andersson in temporärt som ordf Väljs Torsten Andersson av årsmötet till ordf. i Båtklubben, vilken 1964 byter namn till ÄSSS, 1975 Väljs Jan Jansson till ordförande i ÄSSS 1984 Väljs GunLiljekvist till ordförande i ASSS 1988 Väljs Staffan Alm till ordförande i ASSS 1992 Väljs Bertil Sjölund till ordförande i ASSS 1994 Väljs JohnEdholm till ordförande i ASSS Sekreterare Sigfrid Åberg Jan Jansson Alf Olsson Lennart Olsson Peter Angvar Bo Hägg John Edholm Christer Sundelius ÄSSS meste och längste ordfårande, i hela 18 år. Redaktörer 1971 Första numret utkommer. I nov 197'2 beslöts att utge '2 nr per år: 1.4 och Men det W1jdes sällan Bengt Kollberg -73 Ulger ÄSSSAREN nr Alf Olsson -76 Utger ÄSSSAREN nr 5-R Kurt Börjesson -80 Utger ÄSSSAREN nr 9-11 ISJ81-82 Utges tro!. ingen tidning 1983 Cecilia Halonen (? ) Ulger ÄSSSAREN nr 11 ('I) 1985 Alf Olsson, John Edholm ulger ÄSSSAREN nr Ulf Wennerholm och Majlis Johansson Utger ÄSSS-INFO saml ÄSS SAREN nr Nr 19 är ett 40-års jubilcu111snr. på 32 s Ulf Wennerholm Ulger ÄSSS-1NFO samt ÄSSS AREN nr Staffan Alm, -94 erler alt ha valit ordf. Ulger ÄSSS-INFO samt ÄSS SAREN nr Åke L Möller Utger nr av ÄSSSlNFO samt 1 nr av ÄSSSA REN, nr 27. Utger rrån 19% 4 större nr/år av ÄSSSAREN, med rramsida i 4-färg ÄSSS-aren nr

8 7 augusti INBJUDAN TILL BATÄGARE! Arets Ljusfest äger rum fredagen den 7 augusti. Det är den 33:a i ordningen och kanske den äldsta v,attenfesten i Sverige. Huvudattraktionen blir som vanligt båtparaden. Det är vår förhoppning att många båtar kommer att glida uppströms Rönne å vackert utsmyckade med ljus. OBS inget tema för båtparaden i år. Det kostar ingenting att vara med i Båtparaden. Varje deltagande båt får en en tygbag från HD med gott innehåll. Du hämtar tygbagen hos Skåne Marin i Småbåtshamnen. Anmäl gärna ditt deltagande til/ Ängelholms Turistbyrå, Gamla Rådhuset, Stortorget, Ängelholm eller lämna den hos Skåne Marin (Niklas Bil/ström) så att vi vet hur många bagar vi skall göra iordning. Har du frågor eller vill anmäla dig per telefon, ring Turistbyrån eller Skåne Marin, tel SENAST DEN 4 AUGUSTI. Avgång: Småbåtshamnen ca kl upp till Järnvägsbron. Ja, jag vill gärna vara med i båtparaden den 7 augusti 1998 och anmäler min båt til/ BA TPARADEN. Namn... Tel Fax. Adress Pa.,V o o o o o

9 o o SMABATSHAMNENS TILLKOMST Av Red Åke L Möller, med hjälp av olika källor, främst Torsten Andersson. Ängelholm är ju en gammal stad, belägen nära Rönne ås utlopp i Skälderviken, men har ändå aldrig varit en hamnstad. Fortfarandefinns ingen kommersiell hamn - däremot finns idag vid åns utlopp en stor fritidsbåtshamn för ca 500 båtar. Den är bara ca 25 år gammal. Här ges en liten expose över "vår" småbåtshamns tillkomst. Småbåtshamnens slingrande bakgrund. De flesta båtägare tänker väl inte på att vår fina småbåtshamn har en märklig, krokig bakgrund. Men den är spännande. Om Angelholm hade fått fortsättaväxa vid Luntcrtun, där A engår~g låg, så hade vår småbåtshamn legat inne i staden. I Ängelholmsboken för 1998 finns en bra redogörelse av eldsjälen Torsten Andersson om hur fritidsbåtarna på Rönnc å utvecklades. Hans textmaterial bak detta var mer omfattande och kommer senare att publicera" i ÄSSS-aren. Vår småbåtshamn kan sägas ha uppstått i 7 steg: STEG 1. Första steget togs då EngeIholms stad byggde pirarna och skapade en frakthamn just innanför Rönne ås utlopp: Engelholms Hamn. Den hamnen utvecklades emellertid inte alls som planerat utan tynade bort inom 40 år. STEG 2. Under åren 1900 till 1950 växte antalet småbåtar på Rönne å från några få till ca 50. De förtöjdes vid små bryggor längs ån. oeh dc drogs upp på land på hösten. Men della blev all t tyngre och besvärligare, med större båtar. STEG bildades en privat "Båtklubb" r Ängelholm Den började -48 bygga en "Båtplats" vid ån, inne i staden, på mark klubben fått av kommunen. Båtplatsen låg ca 4 km från åns utlopp. den fungerade inte för segelbåtar. och den blev snabbt för liten. Det behövdes en större hamn för de ca 300 medlemmarna (1965). nännare åns utlopp STEG40CH5. Båtklubben växte. den ändrade 1964 namn till ÄSSS och lyckades rå Barkåkra kommun att bygga en småbåtshamn innanför pirarmarna och klitterna var etapp l klar för ca 190 båtar. även större kölbåtar.. Båtsporten expanderade och etapp I var snart för liten, redan 1977 gjordes etapp II klar. och man fick 320 båtplatser. Men då hade Barkåkras mark övergått till storkummunen Ängelholm, som blev byggherre och drev hamnen. STEG 6. Redan några år senare var hamnen åter för liten och ÄSSS ville ha etapp III byggd. Men nu ville Ängelholms kommun inte vara med längre. Dälför bildades en andelsförening: där med!. satsade pengar. Föreningen "ÄF": Ängelholms Föreningsharnn Ekon. Fören. byggde således en privathamn. Obs. ÄSSS och ÄF är två skilda formella organisationer. STEG 7. Detr blev olämpligt med två huvudmän i samma hamn, 1991 övertog därför ÄF kommundelama och driver hela hamnen. med mastkran, gränsletruck etc. ÄSSS har kvar sin Båtplats uppe vid ån och har sitt klubbhus intill ÄF's andelshamn, se om ÄSSS - ÄF på sid X.. Visst är detta lite komplicerat, men så är ju verkligheten ofta. Nedan ges en liten presentation av steg 2-7. Första 'Båtplatsen' skapas Efter 2.a världskriget ökade intresset mr båtar, det fanns då ett 50-tal "fritidsbåtar" på Rönne å, i Ängelholmsområdet. Båtarnas storlek och vikt hade Torsten Andersson med son vid båten på Båtplatsen ökat och det blev allt svårare med upptagningen. På den tiden fanns inga la"ltbilar med kran eller mobilkranar. På initiativ från sjöseouterna kallades till möte i scoutstugan våren 1947, de ca 25 båtägare som deltog var intresserade av att bilda en båtklubb - om blott mark kunde anskaffas. En shivclse sändes till kommunen 20 maj 1947 och redan den 18 juni blev den besvarad - positivt. Båtklubben fick kvm skogklädd mark av kommunen ca 4 km uppströms utloppet, mitt emot Thorslund. Så startade småbåtsklubben och hamnen således, Man påbörjade genast arbetet med båtplatsen, En enkel träslip med handspel byggdes först. den blev klar. sent Första båten som drogs upp var ett ny Båstad-båt. i febr Om Båtplatsen vid ån. Åren utvecklades Båtplatsen mycket. En rälsslip med vagn kom -48, man byggde båtskjul, drog in elektricitet -53 så man kunde jobba mer professionellt, byggde bryggor. ordnade en klubbstuga, man drog in vatten 1957 då ÄSSS-aren nr

10 också en torrklosett installerades. Man bytte -59 ul slipens handspel till ett e1 spel, tfn kom -62 och strandskoning längs hela bålplatsen byggdes -63. Man fick ylterligare kvm mark hade Bålklubben 85 medl, ]968 var man 391 med!.. Antalet båtar och båtskjul växte, den blev tidigl all Iför liten, det fanns 1965 endast piats för 37 båtar vid Båtplatsens bryggor. Däremot blev del hela 74 st båtskjul, många båtar måste således anli ta andra bryggor. För segelbåtarna vad behovet aven annan hamn m~'!cket akut. redan på 6Q-lalet En flygbild från början av 6O-talet ÄSSS behöver större hamn - ror bl.a segelbåtar. Segelbåtar med köl & mast kunde inte använda båtplatsen pga ringa vattendjup och broarna. En större kölbåt fick läggas utanför träbron. Inte alls bra. ÄSSS juniorer bildade en seglingssektion 1963, då man också genomförde stora segehävlingar. Vid dessa fick man använda strandängen just innanför pirarmarna oeh enklare bryggor. Då kändes behovet aven segclbåtshamn stort. ÄSSS hade]968 hela 391 med!. och 166 båtar. Av dessa var 69 segelbåtar, många var köl båtar. Det fanns således ett stort behov av båtplatser.. Därför arbetade styrelsen från slutet av 50-talet på en lösning, en riktig hamn just innanför pirarmarna Drivande i detta var ÄSSS ordf. Torsten Andersson. Ett problem var träbron vid pirarna - den var i vägen för segelbåtar och större motorbåtar. Del skulle från starten med Båtplatsen dröja över 20 år tills det blev en ny "båtplats". Under tiden hade segelsporten fått ett kraftigt uppsving. Hamnfrågan börjar röra på sig på 60-talet. ÄSSS ordnade stora segeltävlingar 63-64, vilka aktualiserade behovet aven hamn. För Juniorerna byggdes -66 en lång brygga ut tiu seglingsbart vatten Under 1964 böljade Barkåkra kommun, som ägde marken vid utloppet, att mera påtagligt arbeta med ett hamnprojekl i Skälderviken. Träbron var ju ett hinder, men islossningen i Rönne å våren 1966 löste problemct, den rev bort träbron - nu fanns möjlighet att bygga en ny bro ca 400 ffi uppströms. Nedströms den kunde man bygga en rejällustbåt.<;;hamn. Genast byggde en del av ÄSSS med!. en ca 90 ffi lång brygga utanför den stora vassruggen, för bl.akölbåtar.. En flygbild från 1972 av Red Barkåkras hamndel: Etapp l invigs 1971 Träbrons försvinnande underlättade en hamnlösning. Barkåkra kommun presenterade ham mitningar 1968 och redan -69 startade hamnbygget. Man avsåg bygga en hamn i tre etapper. Finansieringen underlättades genom att Sjöfartsstyrelsen gav 65 % statsanslag till bygget. Resten stod alltså Barkåkm kommun för. De första båtarna kunde flytta in redan Hamnen med plats för 189 båtar invigdes officiellt den 8 aug 1971 då också VM för 420 och Ripper invigdes. Denna segeltävling var den största internationella segeltävlingen i Sverige sen olympiaden Inför dessa seglingar uppfördes den jolleslip som syns idag. En ny hamnbro uppfördes samtidigt med hamnen, och blev klar Ängelholms hamn Etapp II invigs 1977 Snal1 uppstod behovet av att bygga etapp II. Redan -72 hade ÄSSS medlemmar 241 båtar varav 123 var segelbåtar hade emellertid en kommunsammaslagning genomförts. När ÄSSS började diskutera med Ängclholms kommunom att bygga etapp Il fick de nej. Det var främst vissa socialdemokrater som sade att de hellre ville satsa på barnomsorg. Men det löste sig - på visst sätt. Under 1976 påbörjade PEAB utbyggnaden av hamnens etapp II, under hösten 1977 årret blev hamnens etapp II klar., nu fanns plat~ för ca 320 båtar. Andelshamnen Invigs började man diskutera all bygga ut kommunharnnen med en etapp IlI, ef tersom del fanns lång kö till bålplatserna. Men kommunen var nu inte så in- 1 O ÄSSS-aren nr

11 även äganderått till marken.. ÄF sköter således idag en hamn med över 500 båtplatser, gästplatser, gränsletruck, mastkran, expedition, hamnkärror, etc etc. Längre upp längs Rönne å har ÄSSS kvar sin Båtplats rör ca 35 motorbåtar, dessutom finns det längs Rönne å nett antal privata båtbryggor. Störst är väl den i Luntertun för ca 30 båtar. En flygbild från 1%1 av A/B Rygtrafik tresserad att bygga ut, dessutom hadtersom det fanns lång kö till båtplatserna. Men kommunen var nu inte så intresserad att bygga ut, dessutom hade kommunen höjt årshyran så mycket att det för många båtägare kändes riktigare att äga andelar i en andelshamn, om detta var möjligt. Hösten 1981 bildades därför en arbetsgrupp inom ÄSSS för att studera möjligheterna att själva salsa pengar och bygga en andclshamn. Den 30 mars -82 bildades pre!. Ängelholms Andelshamn, ekon rören. Men för att godkännas fonnellt av länsstyrelsen måste namnet ändras 1983 till Ängelholms Föreningshalnn Ekonomisk förening, AF Ek För, vanligen förkortat till "AF". Man anlitade Munka Ljungby Väg och Bygg, som vintern byggde etapp m, vilket gjorde alt hamnen fick plals för totalt 510 båtar.. Skötseln av hamnen. Båtplatsen vid ån sköts sedan 1948 av ASSS medan den kommunala hamnen sköttes av Ängelholms kommun, etapp I från -71 och etapp II från -77. Sedan man bildat en ekonomisk förening och byggt en andelshamn -83 fanns det under flera år två ansvariga parter i sanllna hamnområde. Därför diskuterades ett samgående och 1991 över tog "ÄF" skötseln av kommunens hamn och fick Klubbhusen Ett klubbhus hade styrelsen velat ha redan En Klubbhusfond startades 63 och årsmötet beslöt att bygga ett Klubbhus utanför fyrhuset, invid norra piren. Ett arkitekförslag preesenterades vid årsmötet 17 febr Men sedan isen tagit träbron och att Barkåkra kommun presenterat ett nytt hamnförslag -68 blev också placeringen av klubbhuset ändrad till där det är idag. Sedan hamnens elapp I byggts skaffades 1972 ett tillfälliga klubbhus, en barack från Findus, som placerades på hamnplanen. Det. ersattes 1977 av det nuvarande klubbhuset, det gamla såldes -76 till Ängelholms Sportdykarklubb. Av stor betydelse för nybygget var att ÄSSS löst ekonomifrågorna. Att spara gick dåligt på 70-talct pga inflationen. Istället börj"de ASSS med Bingo i juni -74 och redan efter ca 2 år hade man ca kr.. Vid ett extra möte 19 maj 76 beslöt man att starta byggnation så snart alla tillstånd erhållits. Den I nov 1976 började Byggnads AB Jönsson & Rading all bygga klubbens scrvicc- och klubbhus. Det blev klart 14 maj Ja, så var den frågan löst... En flygbild från l Y'Xl ÄSSS-aren nr

12 Hamnfesten 31 juli - 2 augusti 1998 Detta året är ett fantastiskt år i Ängelholm-Skäldervikens segelsällskaps historia. Klubben ltyller 50 år, Juniorverksamheten tyller 35 år och vi kör Hamnfesten för tjugonde året. Hamnfesten fyller 20 år. Då vi kallade ihop de som brukarjobba med hamnfesten och ställde frågan ifall vi skall köra Hamnfesten i år oekså, blev svaret ett obetingat ja, att ge upp i år ärju som att inte komma ända fram. Vi behöver Hamnfesten för vår verksamhet. Många har lämnat sin kritik över att det inte händer så myeket i vår klubb under åren som går. Jag har hört uttalande som att, "varför skall vi vara med i ÄSSS?, vad har vi för nytta av det?". Att vara med i en klubb är att ge lite av sig själv för den verksamhet som intresserar oss. Deltagandet på de jippo som ordnas brukar ej vara så stort, ändå ger gänget som jobbar med klubben inte upp. Lämna kritiken åt sidan, var med och försök att påverka istället. Det blir inte roligare än vad vi gör det till. Medge att Ängelholm och Skälderviken ej hade varit vad det är idag utan sin fina hamn och ÄSSSs klubbhus. Jag har skickat ut ett tack till samtliga som deltog i Hamnfesten i fjol. Jag hoppades genom detta att det skulle vara lite lättare att anmäla sig som intresserad att göra en insats i år också. Att stå i ett stånd på hamnfesten kan till och med vara ganska kul om man tar det hela för var det är. Ibland är det svårt att ra det att flyta friktionsfritt när man skall placera 100 människor på olika aktiviteter. Vi skall göra så gott vi kan med tiderna så att dessa skall passa. Ring mig Lars Stanley Bjärevägen 25, Ängelholm, Tel: eller på jobb Fax: och anmäl ditt intresse. Karin Oredsson basar även i år över det hela. UlfWennerholm och Bo Nilsson jobbar med det ekonomiska. För reklam och annonser står Margareta Bondesson. Christer Sundelius för det tekniska. Lars Stanley står för personaldelen. Thomas Nilsson för renhållning. Arne Liljekvist håller i marknadsstånden. John Edholm basar i öltäitet. Progranunet är i stort bestämt. Fredagen då blir det musik i öltältet av Baltarzaar orkester. På lördagen, Kustbevakningen, vattenlek, stafettsegling,modellbåtar, Square dancers och kvällen avslutas med dans på bryggan med orkestern "Rätt och slätt". Söndagen blir dct Sjöräddningen, Ängelholms gymnastikförening, trolleri, agility, dansuppvisning och kvällen avslutas med "Snillet Bengtsson". Sist ett jättetyrverkeri. Hjälp oss att göra den 20-de Hamnfesten till en verklig jubileums fest. 12 ÄSSS-aren nr

13 ASSS STORSEGLARE Av RedÅke L Möller ÄSSS rymmer flera Europa-, Amerika- samt Världsomseglare. Red. har försökt att vaska fram lite om deras resor, bl.a ur tidigare tryckta berättelser. Det finns säker fler att minnas än de här presenterade. Vi har jujust fått hem en Whitbreadseglare, Mikael Lund - Red. återkommer. Världsomseglaren Ulf Gudmundsson Ulf seglade med en kamrat i en Sunwind 26 till Västindien i aug och sedan tillbaka i maj -81. Tre år senare seglade Ulf ensam till Västindien, med sikte på att fortsätta segla under tre år, kanske jord~n runt. Läs om Ulfs seglingar i ASSSAREN m 3, Första resan gick över Kielkanalen, Ostende,PortslTIouth, Lissabon, Madeira, Teneriffa, Gran Canaria. Därifrån seglade de på 22 dygn till Västindien. där de sen seglade kring i nera månader. Hemseglingen i maj -81 gick via Bcrmuda den norra Atanlvägen, det innebar fri8ka vindar och regn i 27 av de 28 dygn det tog. De kom hem till Skälderviken lagon till midsommar Ulf gjorde 1984 en andra lur till Västindien, men nu ensam. Han tänkte sig då att vara ute och segla i tre år och ta livet som det kom. Han seglade ut i augusti 1984 och tog ung. samma väg till Västindien. Han anlände till Barbcidos den 8 dec. Sedan seglade han till Puerto Rico. I Puerto Rico träffade Ulf Gloria - de förälskade sig och gifte sig snart, i dec -85. Gloria fortsatte sin utbildning medan Ulf seglade vidare, senare under seglatsen skulle Gloria Ilyga till honom. Ulf seglade till Pananla, giek genom kanalen och vidare över Stilla havet till Galapagosöarna. Efter en tid där fortsatte han till franska Marquises-öarna, en färd på tre veckur. Det Var nu somltiar Han seglade i tre månader kring i Polynesien, kring Sällskapsöarna av vilka Tahiti oeh Bora-Bora är några. Från Bora-Bora sände Ulr ett resebrev till ÄSSS-aren nr 14, Ulf seglade till Tahili dit hans Gloria kom med Ilyg. De var samman på Tahiti några veckor, sedan fortsatte Ulf mot A ustralien. De seglade tillsammans mot Cook-öarna under en vecka och var nu bara några veckors segling från Nya Zealand. Där ifrån fortsatte de till dc engelska Tongaöarna, en del av Melanesien. De fortsatte till Fidji-öarna, där Gloria skulle stiga av för att Ilyga till Sydney. Ulf beräknade ca 17 dagars segling di t. Men på den färden hände något drama- Ulf ute på Stilla Havet i stilla väder. tiskt. när det bara var 3 dygn kvar till Sydney. En jättevåg höll på all avsluta seglingen och Ulfs liv. Del blåste m/s då en jättevåg slog in i båten, tryekte in sidofönster, tryckte in vatten och slog ner båten tills masten gick i vattnet. Sedan reste båten sig. Ulf öste hela nallen, det mojnade och båten gick att segla. Han kom till slut in i Sydney-bukten med sin skitiga båt. allt i den hade rullats runt i vatten i någol dygn. Gloria kom till Sydney och den händige Ulf kunde reparera båten.sedan sålde han den, köpte en bil och såg på Australien i ett halvår.. I mars -87 kom de hem till Skälderviken, då hade de sparat in en bit av jordenruntfärden, men det blev ändå långt. Västindienseglaren Agne Karlsson med familj Agne seglade tillsammans med hustru Kerstin och dottern Agneta till Västindien. De var borta från aug -85 till Jllaj -86. En reseskildring finns i ASSS-aren mu, 1985 Kerstin och Agne hälsar välkommen till Road Town, Tortola. ÄSSS-aren nr

14 De startade 5 aug, seglade via Kielkanalen () Engelska kanalen till Portsmouth. Gick därifrån till La Coruna i Spanien på 4,5 dygn, nästan utan vind. Då hade en hel månad gått. Dc seg ~ lade sedan sakta nedåt längs Portugisiska kusten till Scsimbra söder om Lissabon och sen till Madeira, där de stannade i 3 veckor. Från Madeira seglade de lill Santa Cruz på Teneriffa och stannade där i 3 veckor. Färden gick sen mot Kap Verde-öarna. Efter 26 dygn nådde de ön Barbados där de träffade - Ulf Gudmundsson. Seglade så till Bequia där de firade jul och nyår med ca 80 skandinaver. Seglade slutligen till Grenada, och Hera småöar. Hemresan gick över S: l Bartholomy o Tortola till Bermuda. Sista biten log 8 dygn, bara motorgång. Efter en vecka gick man vidare till Azorerna - det tog 18 dygn, varav 6 med hårt väder. Efter 14 dgrdär seglade man till England, det tog 12 dygn, varav 3 med stonn. Efter en vecka i England blev det hemsegling till Skälderviken, det tog 6 dygn. Hemresan blev således rätt tuff. kommunen, reste ner till båten och seglade i Medelhavet resten av -96 På senhösten gick han ut genom Gibraltarsundet, gick först till Kanarieöarna, sen till Väslafrika och därifrån till Västindien, där han nu varit sedan våren -CJ7, Tjänstledigheten var viktig. l juni 1991 seglade han ner båten med hjälp av olika vänner. Där seglade han först med ena sonen och andra vänner, sen ensam i en månad I okt gick Bo till Monastir i varma Tunisien där han och s/y Lise/oUe tillbragte vintern I april -92 seglade han ensam norrut och seglade sedan till oktober i Grekisk och Turkiska farvatten, ibland med vänner och son i båten. Nov -92 reste han hem för ett utredningsuppdrag, han lade då upp båten i Marrnaris. Han flög i april -93 ner för fortsatt segling i fem månader,. flög sen hem till uppdraget. I sept ~93 lämnade han båten på en marina i Antalya och resle tillbaka till Ängelholm för fortsatt utredning. Då tjänstledigheten gick ut -94 återgick han till sin tjänst men gjorde semesterseglingar i Turkiska farvaten -94 och -95. Vinlerlid låg båten i Antalya Våren 1996 slutade han för gott i kommunen och flög ner med en väninna till sin [.ise lotte för att långsegla några år. De började med att segla i Medelhavet Medelhavs-. oeh Västindienseglaren BI) Rellmar... Bo, somljade en central tjänst i Angelholmskommunen, lyckades vintern 1991'få hela 3 års tjänstlee dighet för a~t segla, Han seglade sin Laurin 38 till Medelhavet och hade sen båten där i 5 år. Efter tjänstledigheten sommarseglade han där, i Turkiska farvatten. Våren -96 sltttade Bo för gott i Bo Rellmar i s/y Liselotte vid en grekisk ö..j Bo Rellmars seglingar i Medelhavet med s/y Liselotte juni 91 IIn'st SI,GLAD DISTANS o 250M 500 M I I I TID ATT SEGLA, VID 5 KNOP o 50h IOOh I I I Multa 1 4 ÄSSS-aren nr

15 i några månader. Mot senhösten gick de ut genom Gibraltarsundet och gick till Kanarieöarna, därefrån till Franska Vä"tartrika. Därifrån gick de till Västinden. de anlände till Barbados i febr -97 efter 15 dygns översegling. Vad. Red vet så är Bo kvar i Västindien ännu. Seglingar fram till -96 finns i ÄSSS-aren nr 1:96. Västindienseglarna Johan och Ingrid Bråberg De seglade i juni 1985 i sin 28' Laurin-koster, byggd -68, till Västindien och Venezuela. En reseberättelse kom långt efteråt i ÄSSSaren nr 23, 1991 samt i 1nfo 2:94. De seglade från sin dåvarande ort utomskärs Stockholm, via Öland, Öresund till Ängelholm. Efter tre veckor, den 2 aug, går de söderut via Gedser och Kiel till Amsterdam. Där lär de sig att havet är farligare än kanalerna, och bestämmer sig för att gå på kanaler till Medelhavet. De når efter många kanaler på en månad den franska Medelhavskusten vid Sete, Därifrån seglar man omgående till Mallorca. Efter några dagars vila där slörade man till Gibraltar, som man når 30 okt. Erter några dagar bar det iväg genom sundet mot Funchal på Madeira. Det blev stormvindar, motorproblem men man kom till Funchal. Efter en tid där giek man lill Teneriffa, och anlände 4 dec. till Los Christianos. Den 21 dec -85 seglade man vidare, ti JI Spanska Sahara, efter en vecka var man i Dakar. Efter svåra passproblem där gav man sig raskt iväg mot Västindien, Efter 23 dygn av rätt enkel segling nådde man Grenada, där man mötte andra svenska seglare. Dc seglade i Västindien 1 flera månader, men den 2 maj -86 lyftes båten Raireva ur vattnet, sattes på ett varv och äkteparet flög hem till Sverige. De återkom i nov -86, arbetade i 10 dagar hårt med båten och sjösatte den sedan. De började åter segla i den Västindiska övärlden. Svenska seglingsgäster besökte dem till julen. r febr 1987 seglade man söderut mol Puerto de la Cruz på Venezuelas kust. Och den 8 mars styrde man sen ut mot några öar, några timmars resa bort. Orchilla var en fantastisk upplevelse. De tillbragte 43 dagar där. Efter två veckor på ön Bonair gav man sig hemåt den 3 maj. Man kryssade 900 M till Bermuda. Där bestämde man sig för att istället gå norrut till Virginia. Och så blev del. Efter LOoo-tals sjömil förtöjde man definitivt i marinan i Little Crcek, Noti'olk, VA. Där i USA slutade således seglingen, inte 'himma i Sverige'. Jersey-seglarna Gösta och Vivan Almqvist Den 28 maj 1988 kastade två Almqvistare och en brorson loss från hemmahamnen i Skälderviken, för att segla sin 31 fots långkölade Ariette, döpt till Moon jlower, till Jersey. De har beskrivit resan i ÄSSS-aren nr 24, 1992 och nr 25,1993. De seglade via Ballen, Middelfart, Saeby, Marstal, Kiel, Cuxhafen till Borkum. Den 7 juni går de vidare därifrån och går sedan en del på kanaler i Holland, men går sen ut i Nordsjön. De når Oostende, Calais, Fccamp nära Le Havre, Cherbourg, Jersey och St Heliere, som man når ca 24juni. Då har man seglat 1010 M från Skälderviken och varit på sjön i 208 tim. MoonOower vid lågvatten Man seglar efter en lid till Guernsey, är där en tid och lämnar sen ön den 29 juni och styr mot England. Man går mot Isle of Wight, är där några dagar och går sedan mot Portsmouth, sen österut till Brighton. Ramsgate vid Dover, Oostende, Sehcweningen i Holland. Man går igen via hollänska kanaler, till Delfziljs marina sen ut i Nordsjön, Kiel, Omö, Smaalandsfarvannet, Stege, Bögeskovs havn, Helsinglllr, hem., Tidig långfärd med motorbåt Kaj & Gunbritt Schade Familjen Schade gjorde tidigt ett par längre båtturer. Först ren' -70 en 3-veckors tur i sin Albin 25 till Tyskland och 1971 en 7-veckors tur till Holland. De var tidiga. De sålde sin Albin 25.a -75 men köpte 1993 i Finland en ny Bella 26, som de utforskade Finska sjösystemen med. De korsade sen Ostersjön till Gotland men gick hem via Göta kanal o Västkusten till Skälderviken. Detta är redovisat i ÄSSS-aren nr 27: 1995 De första turerna gjordes med hela familjen, dvs med barnen: 7 o 10 år Första turen gick via Kielkanalen och andra kanaler till Minden i Tyskland. Den andra turen gick också genom Kielkanalen men sen till Nordsjökusten via Oldenburg: till Delftzijl. På kanaler igen, via Groningen, Grouw, Ijsselmeer till Amsterdam. Efter några dagar där vidare till Gouda varifrån man forl..'mtte ut i Kanalen. Där giek de till Ostende i Belgien, till Dunkerque och över kanalen till Dover, där de stannade en vecka. Familjen Schade på väg... Sen blev det en lång o blåsig hemresa, oftast utomskärs, ofta i hårda vindar. Då Kaj och Gunbritt köpt sin Bella 26 gick de norrut i sjösystemen till i höjd med Umeå. Gick sedan söderut genom bl.a Saima kanal, som sköttes av Ryssar Bellan, Zonetl, har de ännu kvar. Men sommaren 1994 hyrde Kaj samman med fyra danskar en 42' segelbåt i Turkiet och semesterseglade där semesterseglade han med gamle kollegan i SkåneMarin, Bo Rellmar, i dennes Lise1011e, också i Turkiska vatten. """ Medelhavsseglaren Reine Pokaoch andra borde skildras, men jag saknas underlag idag. But - Wait and see! ÄSSS-aren nr

16 ASSS VERKSAMHET UNDER 50 AR 'INRE' HÄNDELSER 'YTTRE' HÄNDELSER o 1998 ÄSSS lirar 50 års jubileum, se l.h.; 4 nya Hedersmedlemmar utses vid 50-års fesl 16 aug, slutligen ordnas höstfest 14 nov, 1997 Klubben har ca 300 med!. och god ekonomi. Jan Jansson väljs till ordf. i ÄF efter Torsten Andersson ÄSSS köper en Buster-båt till Juniorerna. ÄSSSaren får 4 nr med 4-färgsomslag, Dubbbelsspåren... Christi,m Carlsson vann VM i OK-jolle i Varberg Dubbelspå"ens inverkan på hamnen diskuteras mycket; Ny redaktör lör ÄSSS-aren: Ake L MöIler 1994 John Edholm. väljs till ny ordf 1993 I jan finns 682 fritidsbåtar, varav 2/3 är motorbåtar Bertil Sjölund ord! ; Gränsletruck + ny mastkran i sept. SkåneMarin gör tankningsanläggn ÄF övertar kommunala delen av småbåtshamnen. nu totalt 509 båtplatser. Ny bockgård på kvm 1990 ÄSSS har 841 medl, varav 310 kvinnor, samt 403 båtar. Nya ÄSSS stadgar.. 4 nr av klubblidn. utgavs 1989 Hamnen får en stor båtutställningshall 1988 Staffan Alm ord!. 3 bodar uppförs. ÄSSS firm sitt 40-års jubileum på Kli tterhus S-E Rading Hedersmedlem för sin insatser m klubb lokaler, både tillfälliga och nuvarande Klubbhus Lurtningsanordn vintertid skyddar pålar, Ängelholms Vindsurfingclub anslöts till ASSS m 60 nya med! Jan Jansson utses till Hedersmedlem i ÄSSS för sina slora insatser. för ÄSSS Gun Liljekvist Ord!. i ÄSSS, sitter till Andelshamnen klar l maj, Torsten Andersson väljs till ordf i ÄF: 'Föreningshamnen'. Brädseg!.-sektion bildas. Klubben har nu 953 medl, vmav 381 kvinnor Kappelshamnsbron repareras, Andclshamn påbörjas. Alf Olsson och Kml-Henrik Wcnnerholm utses till Hedersmedlemmar i ÄSSS. Stadgarna ändrar..; så att sektionsbild är möjlig, Damsektion bildas 1981 ÄSSS vill ha 3-e hamnetappen utbyggd (4,2 milj.kr) ,5 tons lyftkran skänks av SE Rading, den är kvar till -89. Ulf Gudmundsson (och Hans Björk) seglar ffg till Västindien In sin Sunwind 26. ASSS har nu 354 båtar och 850 medlemmar, vamv 127 juniorer La Hamnfesten ordnas ÄSSS i möte med 5 andra NV-Skånska båtklubbar Rem damer kappseglar ÄSSS ordnar SM för IF-båtar i juli. NM i Trapctz 1977 Nuvarande Klubbhuset står färdigt, etapp 2 klar nu, med totalt 320 bålplatser Nuvarande. klubbhus börjar byggas. Klubbslugan vid bron säljs till dykarklubben, som ännu har den 1975 Jan Jansson väljes till ordf i ÄSSS, siller till -84. Klubben har 615 medl. varav 103 juniorer.. Torsten Andersson o Lennart Bladh utses till Hedersmedlem 1974 För att ordna pengar t nytt Klnbbhus startas Bingo och Lotteri. Ger bra intäkter medl. i ÄSSS 1998 ÄSSS firar 50 års jubileum: Nostalgiafton m Fotl~ utställning 19.4, Jubileumsnr av ÄSSS-aren, hamnfesl, SO-års fest 16 aug. Spårbygget uppskjutes ÄSSS skriver till Länsstyrelsen om Hallands Väderöls användning för båtlivct ÄSSS nya medi-tidn. sänds till 25 båtklubbar. Disk mellan ÄF, SJ, Banverket och kommunen. ChIistian Cmlsson. vann VM i OK-jolle i Varberg 1995 Hamnkrogen m Asse Jakobsson och fina kockar drar igång och blir succe 1994 Ny ordf. i ÄSSS: 1993 Vindmätare installeras på klubbhusets gavel SkåneMarin köps av Ulf Aronsohn. Ny ordf. väljs i ÄSSS VM i Fireball, 60 besättn ställer upp.. l.a mötet om dubbelspåren. ÄF övertar den kommunala delen av småbåtshamnen. nu totalt 509 båtplatser Nya stadgar för ÄSSS. Två seg1mbodar tillkommer SkåneMarin utvidgar med stor båtutställningshall 1988 Byggs 3 seglarbodar av Gymnasieskolan, under ledn av SE Rading. ÄSSS håller mtrl, Ny ordl i ÄSSS Ängelholms seglargymnasieum har 26 elever. Binge> vcrksamh- avslutas; har på 13 år gett ca 450 Kkr Förslag läggs till ett "Juniorhus" vid bodarna 1985 ÄSSS ordnar VM-kval för Optimister och E-Jollar 1984 Ny ordf. i ÄSSS. Ulf Gudmundsson seglar via Västindien o Panamakanalen till Australien 1983 Andelshanlllen invigs 1.5 under namnet'ängelholms Föreningshamn ekon förening', förkortat till ÄF. Nu linns ca totalt ca 510 båtplatser SM i Optimist, E-jolle, Flipper, Mirro. Diskussioner med kommw1cn om etapp Ängelholm får Seglargymnasium. 8 seglargymnasister böljar på hösten. Ulbyggl ryms 26 elever. Naturvårdsverket vill göra H. Väderö till Nationalpark. Tidningsdebatt. Angelholm begär att ASSS bildar ekonom fören. Istället bildas andelsf"örening Jan lansen startar Skeldermarin i Arots g:a byggnad ÄSSS i debatl om en utbyggd hamn, etapp Hamnfest ordnas ffg. Skånes Seglarförbund utreder om Seglargymnasium i Skåne ÄSSS ordf. Jan Jansson väljs till ordf i Skånes Seglarförbund ( till 1985 ). SM för IF-båtar 1977 Stor debatt börjar om Hallands Väderös tillgänglighet for båtfolk. Artiklar i NST Turistföreningen i Ängelholm övertar Ljusfesten. ÄSSS säljer tillfälliga klubbhuset till Dykarna Pirarmarnas stora reparation klara. Kommunen godtar hamnförslag m Centralbrygga. Ny ordf. i ÄSSS 1974 Ängelholm övertar Ensfyrarna i 99" vid hamninlop pet. K Schade, SkåneMarin, bygger attår i hamnen. 1 6 ÄSSS-aren nr

17 1973 ÄSSS firar 25-års jublleum 14 aprll på Khtterhus. Skeppshandel stmtar: 'SkåneMarin', på Tallv Tisdagsseglingar fortsätt, tillfälligt klubbhus ordnas på hamnplanen. Tisd.segl gäller för Klubbmästerskap Nya kommunala hamnen invigs med 189 platser, l.a numret av ÄSSSAREN utkom i juli. 489 med! Första båtarna förtöjer och 25 tas upp i nya hamnen 1969 Alf Dock och Ture Jacohsson uc,es till Hedersmedlemmar i Asss. Väg ned till nya hanmen påbörjas 1968 La Hedersmedlem i Asss: fiskaren Ernst Persson. Disk. av ny, 4 ggr större båtplats uppströms JVg-bron 20-års jubileum firas 17 maj på rest. Skälderviken Asss anslutes t. SMU. Klubben har 167 båtar. vamv 65 är segelbåtar ( inkl jollar). 383 med! En 90 m b"ygga för 25 båtar byggs utanför vassruggarna, där D-bryggan är idag. den togs bort SM i Finn-jolle ordnas av ÄSSS La Motorbåtstävlingen. Båtplatsens strandskoning m långbrygga fullt utbyggd, för 37 båtar. 296 med! Namnbyte 20.2 till ÄSSS, nya utvidgade stadgar, La Juniormästerskapet, ny vimpel. Lergökasegl. startar 1963 En Junioravd. startas, la kappseglingarna i klubben sept, seglarbal efteråt.. Utllykt till Väderön 16 båtar deltar medl. varav 42 juniorer Båtplatsen uppströms ån utvidgas m kvm till kvm.l.a Klubb-festen ordnas, La fi.karbevisen utges. Tfn installera... i klubbstugan. 131 medl Sjökort görs över Rönne å: från Båtplatsen-utloppet 1960 Hittades beslutet om skyldighet att öppna lräbron Första gången klubben har mtakl utöver med!.avgill 1958 Klubben köper "gamla Fyrhuset". 85 medl i klubben Firar IO-årsjubileum i Försvarets hus Årsmötet väljer Torsten Andersson till klubbordf, silter lill -75. Har S mål: Hamn vid utloppet, Klubbhus vid hamnen, Starta Junionrcrksamhet, medicmsskap i Sv. Scglarförb. och MBU; inregistrering hos KgI.Maj:t, räll all utfärda certifikat för medl.båtar Viss kalabalik i styrelsen, l1em avgår. Torsten Anderson går in temporärt 1955 Arthur Jädcrström väljs till ordf i Båtklubbell 1954 Ängelholms båtklubb uppför en klubbstuga vid båtplatsen Slipen vid Båtplatsen byggs om Ängelholms båtklubb uppför bryggor vid Båtplatsen och drar fram el. La studiecirkeln ordna..;;, 5 elever uppgifter önskils 1951 uppgifter önskas 1950 Det finns nu 55 fritidsbåtar längs ån BålkJubbens båtplats görs i ordning under 11 år: a Klubb-Vimpeln, ändras -57 och Formellt bildas "Ängelholms båtklubb" 21 okt. Carl Dahlfeldt väljs till ordf. Första Eskaderulflykt görs med 15 båtar till Väderön En båtklubb diskuteras, sjöscouterna tar initiativ, Jana') Wallin blir interims-ordf. En slip med handdrivet spel uppföres på senhösten. Red. är tacksam för alla bidrag o förbättringar ÄSSS ordnar SM for IF-båtar. SkåneMarin startar 1972 Ett 6O-tal båtbryggor finns vid Rönnc å, trots att hanlllen nu byggts. ÄSSS föreslår hamnulbyggnad 1971 Kommunala hamnen invigs. Ny bro klar över;m = den nuvarande. VM för Flipper. och 420, cn myckel stor tävling. ÄSSS begär all pirannarna repareras 1970 Stort allmänt intresse för den nya hamnen. ÄSSS hyr strandäng uppströms Rönncå, i H(~a ÄSSS ordnar SM i Triss-jolle På hösten påbörj3s muddring för nya kommunala hamnen 1968 Bryggan i Kappeihamn byggs. Kommunen anvisar en ny båtplats. nedströms den nuvar.ande 1967 ÄSSS ordnar EM i le-kanot. Asss bhr medlem 1 SMU, Svenska Motorbåts-Unionen, idag SBU Ängelholm 450 år. La Ljusfesten på Rönne,,, Isen o vårfloden river träbron vid hamninloppet. SM i Finn-jolle ordnas. HVSS, Hallands Väderös Segel Sällskap, bildas Namnet ÄSSS blir officiellt istället för Båtklubben SM ordnas i Kallotseghng och OK-Jolle, 138 bålar delt. Sammanslagn m. Skäldervikens Segelsällskap. Barkåkra kommun arbetar mecl ett hamnprojekt ÄSSS får ytterligare kvm mark av kommunen 1963 La Kappseglingen ordnas, med två andra klubbars hjälp samt medverkan av Skånes seglarförbund Båtklubben bjuder kommunstyrelsen på båtfärd på Rönne å, senare Barb:\kra kommunstyrelse Brovakt införs vid träbron över ån.. Då kan större motorbåtar men endast mindre segelbåtar passera Polisanmäls Valhallskons. för utcblivcn broöppning, en vattendom fr 1932 kräver broöppning sommartid ÄSSS har Tombola på Storg. Intakt 700 kr ÄSss filr rätt alt utfärda certifikat. ÄSSS blir medlem i Svenska Sjöräddningssällskapet 1957 Asss blir medlem i Svenska Seglarförbundet och inregistreras hos Kgl Maj:t. Ny ordf. i Asss Rest. Skälderviken är uppförd i likartad arkitektur 1955 Ensfyrar i 99 0 uppförs vid hamninloppet, övertas av kommunen -74 Rest. Skälderviken brinner. i febr Bålklubben ansöker i nov hos Kgl Lolsstyrclsen alt få anordna två elcktr. ensfyrar vid inloppet. Beviljas 1953 Bryggor uppförs vid Båtplatsen 1952 uppgifter önskas 1951 uppgifter önskas 1950 Det finns 55 fritidsbåtar längs Rönne il, friln Ä Båtklubbens båtplals uppsiröms Rönne å görs i ordning La K1ubb- Vimpeln skapas Ängelholms Båtklubb bildas officiellt 21 okt, som ordf. väljs stadens kommunal borgmästare Carl Dahlfeldt. Stadgar fastställes Sjöscouternas ledare Jonas Wällin. tas kontakt med kommunen om båtpålats. Skrivelse 20 maj till kommunen om att disponem ett markområdc. Den upplåter 18 juni kvm skogklädd mark vid Tennishallen. En räls-slip med vagn uppföres på Båtplatsen. Över Rönne å vid pirmmarna finns en träbro med kjält, otilr'dckjig för större segelbåtar. ÄSSS-aren nr

18 o Hamnbroarna över Rönne A Av Red. Åke L Mäl/er En gång var transport på vatten det självklara. Man rodde folk över åar, dct blev billigare än att bygga en bro. Tun ga material transporterade man bi~~igt på vatten, på land blev del dyrt. Angel holm och Rönne å hade därför under flera århundraden bara en enda bro men många roddbåtar och pråmar. I dagen bilvärld hindrar åar och sund om inte broar finns. Ängelholm har ju idag totalt 10 broar, llera har kommit i samband med bilismen. Nedre delen av Ränne å var blöt och deltabetonad i många århundraden. Man ser della på gamla karlor. (se en intill ). Då man 1856 byggde en hamn med pirar strax före åns utlopp byggdes ingen bro. Men redan 1860 bodde cnl kyrkoböckerna 104 personer i "Engelholms Hamn". 1.a bron: en järnvägsbro Det dröjde ända fram till 1886 innan en bro byggdes neråt hamnen - och det blev då en järnvägsbro. för Helsingborg-Götcborgs-järnvägen Den var under mångaåfj,cn sväng-bro, som tillät större fartyg ah passera ( se bilden) men den ändrades till permanent bro år Den fick dock i många årtio nen ingen betydelse [ör persontransport P l a n t e r i n g För att la sig till sandstranden, klit tema, sol och salta bad måste man ju, över ån. Det löstes genom att Sockerbrtlkets gamla linfärja inköptes och installerades, se bilden t.h.. Man kunde sänka ned vajern till bot ten, så att större fartyg inte hindrades gå in i ån. En bro skulle ju spärm av. Och ~~: /1'..4. o, "_.,..-, en sådan ca Den försågs med en klaff på mitten, så att man kunde släppa in högre båtar. Det fanns även ett myndighetsbeslut från okt.l933 atl brovakt skulle finnas från 1 juni till 31 aug. En klaflbro syns på bilden. Träbron skar av vattenleden på ett alltmer störande sätt, speciellt hindrades segelbåtar all la sig in i ån. Felen med träbron diskuterades mycket - men inget skedde Isen tar bort träbron. Vintern 1966 löste naturen den svåra [rågan om bron. Hårda vintrar med mycket snö och is i Rönne å kunde skapa problem, när isen bröts upp och med stort vatten-is-riöde strömmade ut i Skälderviken. Träbron kunde då rivas sönder, det sägs att tre broar revs sönder av isen. Minst en bro revs under de kalla krigsvinlrama På bilden från vintern 1966 syns hur isen rivit sönder den sista bron och därigenom löst problemen snabbt liksom Alexander gjorde engång. Vår hamnbro från Men det behövdes ju en bro och den dröjde några år. Dess lillkomst samman hänger med den kommunala småbåtshamnens tillkomst. Den bågformiga hamnbron som vi ännu har invigdes 1971, samtidigt med hamnen. Men det var inte mycket till hamn bilden visar när hamnbron byggdes oeh börjar bli färdig. Hamnbron hindmr visserligen segelbåtar att gå uppströms ån, men det gör vattendjupet och järnvägsbron också, så bron har föga inverkan på båtlivet längs ån. Båtlivct på den sträckan sköts med motorbåtar, varav Skånemarins 'Laxen' fraktar turister från staden till småbåtshamnen under den vanna säsongen.. Ångslupen Svea på väg ut till havet Persontransporter. Linfårja och träbroar. Behov av persontransporter över Rönne å strax före utloppet uppkom vid slutet av 1800 talet då fri lufts och bad liv började blomstra bildade Max Langenheim "AB Skäldervikens Ha!,. bad", samtidigt börpde Holell Skälder viken uppföras. Invid låg sedan ca 40 år värdshuset, senare Hotellet, Hoppet. det förekom en del transporter av spannmål ad. med pråmar längs ån och ut till segelfartyg som låg på redden. Linfär jan koslade 5 öre att åka med, Jonas Wallin har berättat att han på 30 latet åkte med linfärjan. Badlivet växte och in på 30 talet ville man hellre ha cn riktig bro över ån till stranden. Där hade man byggt badhus och badhyttor. Man byggde därför Nya broar... Järnvägsbron har renoverats några gånger sedan De senaste 5-10 åren har emellertid en helt ny bro diskuterats - eftersom dubbelspårsutbyggnad en kräver detta. Det finns färdiga ritningar på en ny sådan bro, men starten tordc av flera skäl skjutas upp något år. Man har också diskulerat att bygga en bil bro över Rönne ås nedre delar men det torde inte ske. Man får fortsätta köra hela vägen genom staden ner till Hafsbaden om man från Skälderviken med bil vill nå den stora badstranden. 1 8 ÄSSS-aren nr

19 Här syns linfärjan, som drogs över Rönne å från sekelskiftet fi'am till ca f'j32.jörstjör 3 öre, sed an 5 öre per person. Genom all vajern kunde sänkas till hollen hindra des inte hållrafik. Här är en hild aven av de trähronar, som fanm under ca 32 år. Den har en klajl på mitten. På andra sidan trähron låg j(jrst gemensamhetshadet, sedan kom herrhaden och sist dambaden. På klitternas haksida gick den väg som tidigare lell tilllinjilrjan. Här en bild från våren /')66, en tid ejier det is lossningen rivit sönder träbron och därmed glall de många seglare, som ville ha hort hron. Här syns den nuvarande hamnbron under byggnad, som synes jinns ännu inte mycket av dagens hamn däremot stod valinet högt. ÄSSS-aren nr

20 ASSS JUNIORER o 35 AR GAMLA Av Red. med hjälp av Jan Jansson och Juniorkommittens ledare sen 1992 Thomas Nilsson. 135 år har nu juniorseglarna levt ett aktivt liv. Här ges ett litet axplock från dessa år, de har hänt mycket, tagits många segrar och uthildats mycket. 35-ÅRS JUBILEUM..luniOf scktioncn inom ÄSSS bildades 1963 i samband med de stora jolletävlingarna. Drivande i detta var under många år Ordf. Torsten Andersson och sekr Jan Jansson. Man fick 42 medlemmar och köpte byggsatser till 7 Jolly Scoll- och 8 Oplimistjollar. Mest byggde ordf. Torsten A lät Barkåkra kommun juniorerna fritt förfoga över strandängen, dc fick kr för au förbättra vägen dil och bygga en anläggningsbrygga. Alltsedan dess har juniorerna varit akliva, mycket tack vare bra ledare. Dc har genomfört många tävlingar i Skälderviken i olika juniorklasser, vilka gett ÄSSS god renomme i många länder. Det finns idag så mycket att skriva om Juniorerna att ett helt nr kan fylla, därför kommer mcr i nästa ÄSSS-aren. MÅNGA JUNIORER. Nedan ges cp liten översikt av juniorernas antal gcl10rn åren. Sist står juni,:} rcrnas andel av totala rncdl.antalet. Från 1988 räknas Brädseglarna, då 80 sl, in bland juniorerna. Från 1991 räknas inte "hustrumelllcmrnar" varför totalantalet medlemmar sjunkit med År Boys Girls < 13 år % il i J i JUNIORERNAS OLIKA SEGELTÄVLINGAR. Redan 1965 startades Skälderviksregattan för klasserna Snipc, OKjolle,Trissjolle, Jolly Scott oeh Optimistjollc. Denna tävling har sedan blivil en klassiker. De många segeltäv!ingarna för juniorbåtar framgår av läv- lingsöversiklcn på annan plats. l slulet av 70-talet böljade satsningarna ge resultat och många Juniorer placerade sig bra i VM, EM. NM, SM, Skånesericn ctc. I rene och Jarl Stenwreth gjorde stora insatser på kurssidan, man hade upp till 150 kursdeltagardilr var Jonas Tmlsson med i det svenska lag som tog hem lag-vm för Optimister tog Thomas Westesson och Lars Hultgren ( se nedan) hem SM i Trapez blev de 2.a i SM i FIreball och -82 blev de 3.a blev Per och Lars Wester 5.a i Fireball SM, 1982 blev de 2.a och 1983 blev dc bästa svenska besättning på Flreball-EM i Frankrike. 23.e plats. Petra Nilsson blev e i NM!"ör Optimister vann Christian 'Lilleman' Karlsson VM i OK-jolle, en stark prestation. Han och en vän satsar nu stort på 49-or, jollar med jättesegel. BÅTMATERIAL. ÄSSS Juniorer böljade 1964 med 7 Jolly Scottar ocb 8 Optimisler, 1965 skaffades 4 Trissjollar!"ör kr + 3 OK-jollar,1968 skänkte Egon Allercrantz en till klubben, 1971 byggde juniorerna 5 st Optimister för tävlingsbruk. ]973 utrangerades en del gamla båtar och 10 nya plast-optimister och 3 Trissjollar skaffades, med hjalp av sponsring På 70-talet skaffades Trapezjollar, 1980 började man även bygga Fireball-båtar 1982 skaffade man 5 nya Optimister. Men de 15 Optimister man har är gamla och sli tna - det behövs en förnyelse, redan i år skaffas 2 nya. Andra nödvändiga båtar vid utbildningen är följebåtarna. De två båtar man haft länge ersattes aven Pionjäljolle, 4 hk; en 6 m Snipa mcd Yanman-diesel oeh en Buster RS med 20 hk motor. Snipan är bra när utbildningen sker ut i Skälderviken och dct blåser. GUBBE &GUMMA SEGLING. Till det festligare hör Optimist segling för vuxna. Idag sker den na segling i anslutning t Hamn- 2 O ÄSSS-aren nr

Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben. Läs om Segling i nordlig riktning KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING

Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben. Läs om Segling i nordlig riktning KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING NUMMER 3/2011 APRIL ÅRGÅNG 83 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Reportage Marinprofilerad! Vad har hänt i Hamnen? Tema Nabben Läs om Segling i nordlig riktning Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

BSS2 70. Bällstavikens Segel Sällskap 70 år

BSS2 70. Bällstavikens Segel Sällskap 70 år BSS2 70 0 0 3 Bällstavikens Segel Sällskap 70 år LÄNGST UPP i Bällstaviken mellan Sundbyberg och Bromma ligger Bällstavikens segelsällskap. Där, på en grusplan söder om Bällsta bro, har våra båtar sitt

Läs mer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer Bogsprötet 2013 Jubileumsnummer Föreningen Skonaren Ingos Vänner 30 år 1983 2013 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller tala in

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82. Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.kdss.se

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82. Det senaste om allt som händer inom KSS finns på www.kdss.se Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 juni 2010. Årgång 82 Läs om: Upptagningen Information Fancys Funderingar Jubileum på Nabben och mycket mycket mer! Missa inte: Kallelse till Årsmötet 2010

Läs mer

Samling i Bamserummet på bilioteket

Samling i Bamserummet på bilioteket Byaluren Medlemstidning Nr 28 2008 årgång 13 Samling i Bamserummet på bilioteket Vikens Kultur- och Byaförening 1 2 Ordföranden har ordet Hej alla Vikenbor! När detta skrivs ligger det snö på tak och gräsmattor,

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

TBS-nytt. TBS-medlemmarna minns sommaren... ...myser på Mysinge Lars Jerström. ...Gotska Sandön Jonas Henriksson

TBS-nytt. TBS-medlemmarna minns sommaren... ...myser på Mysinge Lars Jerström. ...Gotska Sandön Jonas Henriksson TBS-medlemmarna minns sommaren......myser på Mysinge Lars Jerström...Gotska Sandön Jonas Henriksson...oväder på gång? Ann Sandin-Lindgren...onsdagskappsegling Jari Aarne Niemi TBS-nytt nummer 2 hösten

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

Innehåll i detta nummer

Innehåll i detta nummer Nr 1-2014 Medlemsorgan för Råå Helsingborg Segelsällskap MEDLEMSAVI BIFOGAS Innehåll i detta nummer Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Segla till fjälls 5 Sammanfattning Årsmöte 14 Sjöräddningen

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2011. Gästhamnen Hallå där... Rikseskader Århus

VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2011. Gästhamnen Hallå där... Rikseskader Århus VÄSTPRICKEN SVENSKA KRYSSARKLUBBEN VÄSTKUSTKRETSEN NR 2 2011 Gästhamnen Hallå där... Rikseskader Århus Välkommen till framtiden. Vår vision är att Göteborg ska vara Nordens bästa region för båtlivet. Precis

Läs mer

Seglarskolan 50 år NR 4-2007

Seglarskolan 50 år NR 4-2007 Seglarskolan 50 år NR 4-2007 Lindholmen Lindholmen Medlemstidning för Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen ANSVARIG UTGIVARE Gunnar Hejde REDAKTÖR Kaj Modig KANSLI Annika Ahlmark, Lena Kjellgard och

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:3 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande Ledare Innehåll UKF:s nya ordförande 3 Anslagstavlan 4 Nya seglare ute på Ekoln 6 Juniorer sopar banan på Höstlövet 7 Skridskoseglingsminne 8 Från Sverigecup i Finn... 10... till Finn Gold Cup i USA 11

Läs mer

Miss Blue Det levande Sjökortet Utbildning Hösten 2009

Miss Blue Det levande Sjökortet Utbildning Hösten 2009 nr 3-2009 Miss Blue Det levande Sjökortet Utbildning Hösten 2009 Storm www.innovaform.se eller stiltje? På nya www.grefab.se hittar du allt från fakta om Grefabs hamnar, båtplatser och service till väder,

Läs mer

ODYSSÉ. SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE nr 4/2013

ODYSSÉ. SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE nr 4/2013 ODYSSÉ SVENSKA KRYSSARKLUBBENS MEDELHAVSSEGLARE nr 4/2013 Atlanticas båtförsäkring i Europa! Förutom det som ingår i vår båtförsäkring får du genom Europatillägget: En försäkring som täcker hela EU/EES

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008

Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008 nr 3-2008 Hänsyn? - Ja Tack! Att köpa båt utomlands Utbildning Hösten 2008 Grefab bygger vidare. Båtlivet utvecklas positivt. Många skaffar båt som behöver båtplats, vinterförvaring och mycket annat. De

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA! HHF. minhamn.se Nr 4 2013 Årgång 20. Nr 4 2013 Årgång 20. minhamn.se. Sid 3. Sid 18 H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS

VÄRLDENS STÖRSTA! HHF. minhamn.se Nr 4 2013 Årgång 20. Nr 4 2013 Årgång 20. minhamn.se. Sid 3. Sid 18 H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS Nr 3 2009 Årgång 16 Nr 4 2013 Årgång 20 Nr 4 2013 Årgång 20 grefab omorganiseras Sid 3 VÄRLDENS STÖRSTA! Sid 18 HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HINSHOLMENS BÅTFÖRENING BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING HOVÅS

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden KMS-bladet NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Våren Ordföranden har ordet Sommarjobb Båtlivskommitten Kvällsseglingar Tävlingssektionen Ungdomssektionen ANWASS Lökebergsdagen Motion

Läs mer

Ur innehållet: Från styrplats. Styrelsen 2010. Ålandseskader 2010 sid 8. Stina Lönn på kurs Sid 9. Hamn & Farledsnytt Sid 14

Ur innehållet: Från styrplats. Styrelsen 2010. Ålandseskader 2010 sid 8. Stina Lönn på kurs Sid 9. Hamn & Farledsnytt Sid 14 Nummer 1 årgång 19 www.sxk.se/kretsar/egg Februari 2010 Ur innehållet: Foto: Mikael Berggren Tant Storm, kretsens senaste tillskott Från styrplats Styrelsen 2010 sid 2 sid 4 Ålandseskader 2010 sid 8 Stina

Läs mer

Första vinteruppehållet i bit-förbitseglingen

Första vinteruppehållet i bit-förbitseglingen Innehåll nr 4/2008 Tema i detta nummer Vinterhamnar Omslag: Monastir marina, Tunisien Foto: Lasse Hässler Inne i tidningen Tema: Vinterhamnar l Vinterhamnar 4 l Nödvinterhamn i Brunsbüttel 5 l Hamninformationen

Läs mer

NUMMER 1, 2014 REGATTA KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING

NUMMER 1, 2014 REGATTA KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING NUMMER 1, 2014 REGATTA KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING 1 Annons tryckeriet 2 Sommaren 2013 en rekordsommar? Våren var kanske en aning seg i starten med många båtar sjösatta senare än vanligt. Väl

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

Byaluren. Medlemstidning Nr 22 2005 årgång 10. Vikens Kultur- och Byaförening

Byaluren. Medlemstidning Nr 22 2005 årgång 10. Vikens Kultur- och Byaförening Byaluren Medlemstidning Nr 22 2005 årgång 10 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Ordföranden har ordet Innehåll Redaktören har ordet 3 Om Öresundsfastigheten 4 Bagar- och blomstertraditioner 5 Centrumpromenaden

Läs mer

Guiden 2007 I Gåsö Vänner Tennis- & Segelklubb I Årgång 28

Guiden 2007 I Gåsö Vänner Tennis- & Segelklubb I Årgång 28 Gåsö Guiden 2007 I Gåsö Vänner Tennis- & Segelklubb I Årgång 28 Redaktionsinfo GÅSÖGUIDEN 2007 GES UT AV GÅSÖ VÄNNER TENNIS- & SEGELKLUBB Annonser, artiklar Ingeborg Simonsson Ekehöjdsgatan 24 426 68 Västra

Läs mer