Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult"
  • Ulf Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult Jennie Mantefors Arise Windpower AB Halmstad 1 december

2 Arise Windpower AB Ett energibolag som producerar och säljer el från egna landbaserade vindkraftverk 2

3 Våra vindkraftparker 3

4 Bakgrund Ljudet från vindkraftverk har stor betydelse vid placering av verk och för maximal produktion i en vindkraftpark. Arise och General Elektric (GE) har identifierat några områden där extraordinära ljudreduceringsåtgärder kan göras genom ny teknikutveckling (GE 2.5 / 2.75 MW). Dessa åtgärder önskades verifieras i fält. Layouten i Kåphult vindkraftpark är baserad på gällande miljötillstånd. Samtliga vindkraftverk har idag nedställda driftsmodes varför parken var lämpad att testa på. Ett GE 2.5 MW vindkraftverk i Kåphults vindkraftpark valdes (Laholms kommun). Ljuddämpning utfördes på verk 21. Verk 22 blev referensverk (båda i mode 2). 4

5 Syfte och Mål Dra lärdom om hur layout av vindkraftparker kan optimeras ur ett ljud och produktionsperspektiv. Utveckla andra sätt att sänka källjudet än nedställd driftmode Verifiera och utvärdera de ljuddämpande åtgärderna i fält Verifiera och säkerställa fullgod drift Integrera i designen/framtida option 5

6 Blade Low Noise Technology Kåphult 21, testverk Ljuddämpningsåtgärder på vingarna (Blade Low Noise Technology) 6

7 Blade Low Noise Technology Serrations på baksidan av vingarna dämpar aerodynamiska ljudet från vingarna utan att påverka produktionen Ger lägre ljud vid alla vindhastigheter Har påverkan på den totala ljudbilden och specifikt turbinens källjud (Lw IEC ) 7

8 Blade Low Noise Technology Serrations smälter in med bladens siluett och är knappt synliga från marken 8

9 Nacelle and Down Tower Whisper package Whisper Package sänker fläkt- och maskinljud speciellt vid lägre vindhastigheter Ljuddämpningsåtgärder i maskinhuset: Specialanpassad isolering av maskinhuset sänker luftburna ljud (Additional nacelle whisper package) Ljuddämpningsåtgärder i nedre delen av tornet: Specialanpassad isolering av nedre delen av tornet sänker luftburna ljud samt variabel styrning av fläktar (Additional down tower whisper package) Dessa åtgärder har ingen inverkan på den totala ljudstyrkan (vilken kommer från rotorn) (Lw IEC ) 9

10 Genomförande Komplicerat och arbetskrävande att göra installationer på ett befintligt verk Serration, 2 veckors arbete för 1 team i fält samt kran Nacelle whisper package, 2 veckors arbete för 1 team i fält Down tower whisper package, 1 veckas arbete för 1 team i fält Skall utföras som fabriksmontage 10

11 Resultat Ljudmätning utförd av ÅF Ingemansson visar på flera decibel lägre källjud i mode 0, 1 och 2 (Lw IEC ) Extra bonus, subjektivt stor hörbar skillnad mellan verk 21 (dämpat) och verk 22 (standard), behagligare och mjukare ljudbild Preliminära mätresultat verk 21 (db(a)) 6 m/s 7 m/s 8 m/s Trots isolering och extra ljudutrustningsteknologi av ventilationskanaler bibehålls erforderlig ventilation och kylning innehålls Ljuddämpningen har inte påverkat produktionen negativt, men möjliggör ökad produktion Ingen negativ inverkan på miljö/omgivning. Enbart neutrala och positiva effekter Fortsatt fokus på ljud, ökad produktion och andra möjligheter med ny teknologi inför framtiden Mode 0 (NRO 105) Mode 1 (NRO 104) Mode 2 (NRO 103) 100,3 100,5 <103,0 99,6 100,5 101,0 98,4 99,1 <101,4 11

12 Produktion Exempel för Kåphult 21: Skillnad i produktion i olika driftmodes: Driftmode Produktion Mode 2 97,0 % Mode 1 97,7 % Mode 0 100,0 % Produktionsökning 191 MWh per år Motsvarande hushållsel för ca 31 villor (6200 kwh/år) 12

13 Frågor? För frågor om Arise Windpower, vår verksamhet eller våra parker är ni välkomna att kontakta: Jennie Mantefors, Miljö- och tillståndsansvarig För frågor som rör GE:s vindkraftverk eller ljuddämpningsåtgärder vänligen kontakta: Andreas Niska, GE Energy Sweden Laurent Bonnet, GE Energy GmbH 13