LCD TV 46 VLE 8160 BP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LCD TV 46 VLE 8160 BP"

Transkript

1 LCD TV 46 VLE 8160 BP SV

2 Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 7 Noteringar för stillbilder 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta antenn och strömsladd 9 Sätt batterier i fjärrkontrollen. 10 Översikt 10 Anslutningar på TV:n 11 Kontroller på TV:n 12 Fjärrkontrollen - huvudfunktioner 13 Fjärrkontrollen - alla funktioner 14 Inställningar 14 Initial inställning och finjustering - tvkanaler 14 Välja språk, land och användningsläge 15 Ställa in tv-kanaler från satellit (DVB-S) 17 Ställa in satellit-tv-kanaler (DVB-T) 17 Fininställa tv-kanaler från kabelleverantören (DVB-C) 18 Byta programtabell för digitala kanaler 21 Bildinställningar 22 Ljudinställningar 24 Tv - FUNKTIONER 24 Grundfunktioner 25 Zoomfunktion 25 Växlingsfunktion 25 Elektronisk TV-guide 26 Ändra bildformat 27 3D-FUNKTION 27 Viktig information om 3D-funktionen 27 Förbereda 3D-funktionen 28 3D-inställningar 30 SMART TV OCH HEMMANÄTVERK 30 Vad är Smart TV 30 Nätverksanslutning 30 Kabelnätverk 36 Smart TV internet-applikationer 38 Uppspelning av video, musik och bildfiler med hemnätverksanslutning 39 vtuner Internet-radio 40 USB-INSPELNING 40 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 40 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium 41 Inkoppling av externt datamedium 41 Inställningar för USB-inspelning 43 Pausar tidsväxling av program 43 Inspelning av program 44 Förinställning av program som ska spelas in 46 Uppspelning 46 Radera program i inspelningslistan 47 USB - FUNKTIONER 47 Filformat 48 Inkoppling av externt datamedium 49 Utforskaren 49 Inställningar i USB-installationsmenyn 50 Grundläggande uppspelningsfunktioner 51 Ytterligare uppspelningsfunktioner 53 Text-tv - FUNKTIONER 53 TOP-textläge eller FLOF-textläge 53 Ytterligare funktioner 54 INTERAKTIV PORTAL (HbBTV) 54 Vad är HbbTV? 54 Tilläggsunkfunktioner för videosekvenser 2

3 Innehållsförteckning 55 Praktiska funktioner 55 Öppna INSTÄLLNINGS-menyn 55 Språkinställningar 56 Ställa in datum och tid 56 Timerinställningar 57 Barnlåsinställningar 58 Uppdatera programvara (OAD) 58 Uppdatera programvara (Online) 58 Återställa tv:n till standardinställningar 59 ANVÄNDA EXTERNA ENHETER 59 DIGI LINK 59 DIGI LINK-funktionerna för din tv 60 Enhetsanvändning 61 High Definition HD-förberedd 61 Anslutningsalternativ 62 Ansluta externa enheter 63 Ansluta en DVD-spelare, inspelningsbar DVD, videospelare eller digitalbox 63 Hörlurar 64 Hi-fi system/av mottagare 77 INFORMATION 77 Visa signalinformation 77 Förprogrammering av fjärrkontrollen för andra GRUNDIG-enheter 78 Tekniska data 79 Serviceinformation för återförsäljare 79 Miljö 80 Felsökning 82 Ytterligare information för enheter sålda i Storbritannien. 65 ANVÄNDNING SOM EN PC MONITOR 65 Anlsuta en PC 65 Välja förinställningar för datorn 65 Inställningar för PC-läge 66 Användning med gemensamt gränssnitt 66 Vad är Common Interface? 66 Sätta in CA-modulen 66 Åtkomstskontroll för CA-modul och smartcard 67 Specialinställningar 67 Söka efter digitala tv-kanaler automatiskt från en satellit 68 Söka efter digitala tv-kanaler automatiskt från en satellit 68 LNB-inställningar 69 Inställningar för motoriserade antenner (DiSEqC 1.2) 72 Söka efter digitala satellitkanaler automatiskt 73 Söka efter digitala satellitkanaler automatiskt 73 Inställning av analoga tv-stationer 75 Ändra på lagrade, analoga kanaler 3

4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET Observera följande anvisningar när du installerar tv:n: 7 Den här TV:n är designad att ta emot och visa video- och ljudsignaler. All annan användning är uttryckligen förbjuden. 7 Det perfekta visningsavståndet är fem gånger den diagonala. 7 Omgivande ljus som faller på skärmen kan ge sämre bildkvalitet. 7 För att säkerställa fullgod ventilation för enheten ska du se till att det finns tillräckligt med plats mellan tv:n och omgivande föremål. 7 TV:n ska placeras i ett torrt rum. Om du använder den utomhus ska du se till att den är skyddad från fukt, såsom regn och skvättande vatten. Utsätt aldrig tv:n för fukt. 7 Placera inte föremål som t.ex. vaser på TV:n, de kan ramla och spilla ut vätska och därmet utgöra en säkerhetsrisk. 7 Placera tv:n på en hård, plan yta. 7 Lägg inte t.ex. tidningar på TV:n eller kläder eller liknande under den. 7 Placera inte TV:n nära en värmekälla eller i direkt solljus, det gör att den får svårare att svalna. 7 Värme som byggs upp i enheten ska vara farligt och förkorta TV:ns livslängd. Av säkerhetsskäl ska du regelbundet låta en specialist ta bort smuts i TV:n. 7 Öppna aldrig tv:n under några omständigheter. Garantin gäller inte för skador som orsakats av felaktig hantering. 7 Se till att strömsladden eller strömenheten (om en sådan medföljer) inte skadas. 7 Använd bara tv:n med strömkällan/medföljande strömkabeln. 7 Åskväder kan orsaka skador på alla elektriska enheter. Även om TV:n stängs av kan den skadas av ett blixtnedslag via ström- eller antennsladden. Koppla alltid ur strömmen och antennen under ett åskväder. 7 Använd en mjuk trasa för att rengöra skärmen. Använd inte vatten med två eller rengöringsmedel. 7 Rengör bara kåpan på tv:n med den mjuka trasan som medföljer. Använd inte vatten med två eller rengöringsmedel. 7 När du bestämmer var enheten ska stå ska du tänka på att möbler ofta är klädda med olika typer av plaster etc. Många av de här innehåller kemikalier som kan förstöra fötterna på enheten, vilket efterlämnar märken på ytan på möbler som kan vara svåra eller omöjliga att ta bort. 7 LCD-TV:ns skärm har högsta kvalitet och har kontrollerats för pixelfel. Trots den noggranna omsorgen under tillverkningen finns det tekniska skäl till att det är omöjligt att helt undvika att det kan uppstå vissa pixelfel. Om de ligger inom tröskelvärdet som angetts av DIN-normen anses inte dessa pixelfel vara en defekt och omfattas inte av garantin. 7 För att säkerställa att det inte börjar brinna ska du alltid hålla ljus och lågor på avstånd från enheten. 4

5 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET Anslut inga enheter när TV:n är påslagen. Stäng också av annan utrustning före inkoppling. 7 Koppla inte ur strömsladden för enheten förrän du har anslutit den externa utrustningen och antennen. 7 Se till att eluttaget är lätt att komma åt. 7 Utsätt inte batterierna för kraftig hetta, såsom direkt solljus, eld etc. 7 Blanda inte gamla och nya batterier. 7 Ersätt bara uttjänta batterier med de som är av samma model, med samma styrka och egenskaper. 7 Se till att göra dig av med gamla batterier i enlighet med gällande miljölagstiftning, för att förhindra eventuell skada på miljön till följd av olämplig avfallshantering. 7 I fall där produkterna kräver en oavbruten batterianslutning, exempelvis vid prestandaeller dataintegrering, måste batteriet bytas av behörig servicepersonal. Lämna vid slutet av servicelivslängden in produkten till en insamlingsplats som efterlever tillämplig lagstiftning, för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, för att säkerställa korrekt batteriåtervinning. 7 Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel/tv nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustning till kabel-tv nät galvanisk isoltor finnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. 7 Om du planerar att använda ett väggfäste för tv:n ska du se till att läsa bruksanvisningen för väggfäste eller låta en expert montera den. 7 När du köper ett väggfäste ska du se till att alla nödvändiga fästpunkter på TV:n har en motsvarighet på väggfästet samt att alla dessa används vid montering. 5

6 Allmän information TV:ns specialfunktioner 7 Du kan ta emot och titta på digitala TV-kanaler med tv:n (via DVB-S, DVB-T och DVB-C) inklusive High Definition programmes (HD). Mottagningen för digitala tv-kanaler i HD är för närvarande begränsat till några länder i Europa. 7 Trort att den här tv:n uppfyller reglerna enligt standarderna DVB-S, DVB-T and DVB-C (status: augusti 2010), kan inte kompatibilitet med framtida DVB-S-satellitsändningar, samt satellitsändningar med DVB-T och DVB-C garanteras. 7 Din tv kan ta emot och bearbeta alla analoga och okrypterade digitala TV-kanaler. TV:n är också utrustad med digitala och analoga mottagare. 7 TV-guiden (endast för digitala stationer) ger dig tablåändringar på mycket kort varsel och ger en översikt över alla stationers tablåer för de kommande dagarna. Detaljerad information om individuella tv-program är också tillgängliga i den elektroniska tv-guiden när de erbjuds av sändningsstationen. 7 I USB-porten kan du ansluta olika datamedier, t.ex. en extern hårddisk, ett USB-minne eller en digitalkamera. Med utforskaren kan du välja och spela upp önskat filformat (t.ex. MP4, MP3 och JPEG). 7 Om du använder tidsväxlingsfunktionen kan du snabbt och enkelt pausa ett program med fjärrkontrollen och återuppta det senare. Programmet spelas i på ett externt datamedium. 7 Du kan spela in alla digitala TV-kanaler du väljer. TV-kanalerna konverteras av tv:n och sparas på ett externt datamedium, som är anslutet till USB-uttaget. De sparade programmen kan återkallas och spelas upp ur arkivet på det externa datamediet när som helst. Du kan också spela upp ett program från arkivet vid inspelning av ett annat. Mer information om inspelning och uppspelning av TV-program hittar du på sidan Din TV från Grundig och 3D-glasögonen kan ge riktig biokänsla när du tittar på 3D-filmer hemma. Den här TV:n har toppmodern LED-teknik som ger dig det bästa 3D har att erbjuda. För att gå med i 3D-världen behöver du bara sätta på dig 3D-glasögonen från Grundig. 7 Smart TV-funktionen tillhandahåller Internet-tjänster för din TV och sidor när den är ansluten till Internet. Du kan besöka populära video- och bilddelningsplatser, samt sociala nätverk. Och du kan titta på TV och lyssna på radio på webben. 7 Med hjälp av DLNA-funktionen kan du använda ett lokalt nätverk med eller utan kabel för att få tillgång till ditt innehåll som har spelats in med DLNA-kompatibla enheter som vi använder i vår vardag, såsom dator, mobiltelefon och NAS (Network Attached Storage) som används som DMS (Digital Medial Server). Tack vare DMR-funktionen kan du automatiskt starta och stoppa uppspelning på enheter med DMC-funktion när DLNA-programmet har startat. 7 Enheter som innehåller och visar video, musik och bildfiler kallas för servrar. Den här TV:n tar emot video-, musik- och bildfiler från servern via hemmanätverket, vilket gör det möjligt för dig att få tillgång till och spela upp sådana media även när TV:n är placerad i ett annat rum än servern. En DLNA-kompatibel enhet, såsom dator, mobiltelefon, NAS eller NAS-liknande enhet (Network attached storage) som fungerar som DMS (Digital Media Server) krävs för att använda hemmanätverket. 6

7 Allmän information Ta emot digitala kanaler 7 Du behöver en satellitantenn som kan ta emot digitala satellitkanaler (DVB-S). 7 Du behöver en digital takantenn eller inomhusantenn (passiv eller aktiv inomhusantenn med egen försörjning) för att ta emot digitala tv-kanaler (DVB-T). 7 Om du vill ta emot digitala tv-kanaler via ditt kabelsystem (DVB-C), måste antennkabeln för kabeloperatören anslutas till tv:n. 7 Till skillnad mot analog sändning har inte varje station sin egen överföringsfrekvens. Istället är flera stationer grupperade i så kallade buketter på regional eller nationell nivå. Du hittar aktuell överföringsinformation via text-tv-tjänsterna eller så kan du titta i en TV-tablå eller på Internet. 7 Olika digitala tv-stationer från privata sändningsbolag krypteras (DVB-S, DVB-T och DVB- C). Det går bara att titta på de här stationerna och in- och uppspelningsfunktioner är bara möjliga med lämplig CI-modul och ett Smart- Card. Fråga din återförsäljare om information. Utbudet av tillgängliga stationer från offentliga sändningsinstitutioner (ARD med EinsExtra, EinsFestival eller ZDF med ZDF Info och alla tredje partsstationer) krypteras inte och kan tas emot utan SmartCard. Viktig information om miljöskydd 7 Följande information hjälper dig att spara både pengar och resurser. 7 Om du inte använder tv:n på flera dagar ska du dra ur strömsladden för att spara miljön och tänka på säkerheten. På så sätt förbrukar inte TV:n någon el. 7 Om du slår av tv:n helt så kopplas den ändå inte ur strömkällan utan kontakten ska dras ur för att uppnå full säkerhetsnivå. 7 Om enheten är utrustad med en strömbrytare ska du slå av den och använda brytare. Energin som förbrukas av tv:n minskar till nästan 0 W. 7 I standby-läge förbrukar tv:n väldigt lite energi. Det kan dock vara nödvändigt att låta tv:n stå i standby-läge under vissa omständigheter (exempelvis vid automatisk frånkoppling och användning av timer.) 7 Tv:n förbrukar mindre energi när ljusstyrkan minskar. Noteringar för stillbilder Om du tittar på samma bild en längre tid på skärmen kan det göra att den ligger kvar svagt i bakgrunden. Svaga efterbilder i bakgrunden beror på LCD-/LED-teknologin och kräver inga garantiåtgärder. För att undvika sådana fall och/eller minimera påverkan kan du läsa tipsen nedan. 7 Låt inte samma TV-kanal vara på skärmen en längre tid. Kanallogotyper kan orsaka det här problemet. 7 Låt inte bilder, som inte är helskärmsbilder, ligga kvar på skärmen, om den inte har strömmats i helbildsformat av sändningsbolaget, kan du konverter bilderna till helskärm genom att ändra bildformat. 7 Högre ljusstyrka och/eller kontrastvärden leder till att detta uppträder snabbare; därför rekommenderar vi att du tittar på TV med lägsta nivåerna för ljusstyrka och kontrast. 7

8 Anslutning/förberedelse Ansluta antenn och strömsladd För att ta emot digitala satellitkanaler (DVB- S) ska du ansluta satellitantennkabeln till antennuttaget»satellite«på tv:n. Och/eller: 2a För att ta emot satellitsändningar (DVB-T) ansluter du kabeln för takantenn eller inomhusantenn (passiv eller aktiv inomhusantenn med egen styrka) till antennuttaget»ant IN«på tv:n; eller 2b För att ta emot digitala kabelkanaler (DVB- C) ansluter du kabeln för takantennen till antennuttaget»ant IN«på tv:n; eller 2c För att ta emot analoga TV-kanaler, ansluter du kabeln till takantennen till antennuttaget»ant IN«på tv:n 7 När du ansluter en inomhusantenn kanske du måste prova olika positioner innan du hittar den bästa mottagningen. 3 Sätt i strömsladden i ett vägguttag. 7 Koppla inte ur strömsladden för enheten förrän du har anslutit den externa utrustningen och antennen. 7 Anslut endast TV:n med medföljande strömsladd och till ett jordat eluttag. 7 Använd inte en adapter eller en förlängningssladd som inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Gör ingen åverkan på strömsladden. 8

9 Anslutning/förberedelse Sätt batterier i fjärrkontrollen. Miljö 7 Den här symbolen på laddningsbara batterier/ batterier i förpackningen indikerar att det laddningsbara batteriet inte får kastas med hushållsavfallet. För vissa laddningsbara batterier kan den här symbolen få tilläggssymbolen i form av en kemisk symbol. Symboler för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) ges om laddningsbara batterier innehåller mer än % kvicksilver eller mer än 0.004% bly. Batterier, inklusive de som inte innehåller någon tungmetall, får inte slängas i hushållssoporna. Kasta alltid batterier i enlighet med lokala regler och föreskrifter. Fråga vad som gäller där du bor. 1 Öppna batterifacket genom att ta bort luckan. 2 Sätt i batterier (3 x 1,5 V mikro, t.ex. R03 eller AAA). Placera batterierna efter polaritet (markerade i botten av batterifacket). 3 Stäng batterifacket. 7 Om TV:n slutar att reagera på kommandon från fjärrkontrollen kan batterierna vara slut. Ta alltid ur använda batterier. 7 Tillverkaren tar inget ansvar för någon skada till följd av läckande batterier. 9

10 Översikt Anslutningar på TV:n AV1 / S-VHS COMPONENT Y Pb Pr L R Optic Out SCART-uttag (CVBS-signal, RGB-signal); Video- och ljuduttag för S-Video-videokameran. Ingång för videosignal (YUVsignal). Uttag för ljudingång (YUV-signal). Uttag för ljudutgång (optisk) för PCM/AC3 signaler. För anslutning av digitala AV-förstärkare eller AVmottagare. AUDIO OUT L R Uttag för ljudutgång. Audio Uttag för ljudingång för en dator. PC-IN VGA-uttag, videoingång för dator. SATELLITE Antennuttag för satellitantenn (DVB-S). ANT IN Antennuttag för en DVB-T, DVB-C och analog antenn. 10

11 Översikt HDMI2 HDMI3 HDMI4 USB2 (HDD) LAN U AV2 Video HDMI-uttag, audio/videoingång. HDMI-uttag, audio/videoingång. HDMI-uttag, audio/videoingång. USB-port för extern datamedia och PVR-funktion. Uttag för nätverkskabel. Hörlursuttag (3,5 mm uttagskontakt); Uttag för ljudutgång. Video-uttag för videokameran l r Ljuduttag för videokameran USB1 HDMI1 CI USB-uttag för extern datamedia utan styrka och PVR-funktion. HDMI-uttag, audio/videoingång. Common Interface-plats. Kontroller på TV:n 8/I Växlar tv:n och tillbaka i standbyläge. V V + Ändra volymen. Välja menyfunktioner. MENU Öppnar menyn. Välj ett menyalternativ med»p+«eller»p «. Aktivera funktionen med»v+«. Bekräfta funktionen med»v+«eller»v «.. Tryck på»menu«för att stänga ner kanallistan. SOURCE Öppna förvalen för AV-kanaler. På menyn trycker du på»p+«eller»p «för att markera och tryck på»source«för att bekräfta. P P + Slå på TV:n från standby-läge. Val av station. Välj en funktion i menyn. 11

12 Översikt Fjärrkontrollen - huvudfunktioner Slår på och av (standby) Slår på från standby; Väljer kanal direkt Förstorar bilden Öppnar 3D-menyn Visar information Öppnar huvudmenyn Slår på från standby; Väljer kanal stegvis. Öppnar kanallistan. Växlar mellan text-tv och TV-läge; öppnar/stänger kontrollmenyn vid uppspelning av en fil i DLNA-menyn. Spela in, spela upp, pausa och stoppa (endast digitala tv-kanaler). Öppnar menyn för AV-kanaler och USB-ingång. Välj sedan med»v«,»<«,»>«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Öppnar»PRnP«menyn. Stänga av ljudet Bläddringsfunktion, går uppåt en nivå i manyhierarkin. Ändrar volymen. Öppnar den elektroniska TVguiden. Öppnar valmenyn för att ändra bildformat. Välj sedan med»<«eller»>«och tryck på» «för att bekräfta. Väljer kanallistan (»All«,»FAV 1«till»FAV 4«). Navigeringar i menyerna Flyttar markören uppåt och nedåt i menyer. Flyttar markören åt vänster och höger i menyerna. Aktiverar olika funktioner och sparar funktioner/inställningar. 12

13 Översikt Fjärrkontrollen - alla funktioner v Förstorar bilden. y Väljer olika undertexter (endast för digitala tv-kanaler) d Väljer olika undertexter (endast för digitala tv-kanaler)? Visar information om tv-kanalen. 3D Öppnar 3D-menyn. CEC Öppnar»HDMI CEC-listan«; Väljer upprepningsfunktionen i utforskaren. (röd) Väljer en sida i text-tv-läge. (grön) Väljer/aktiverar olika funktioner (gul) menyerna. (blå) Startar inspelningen (bara för digitala tv-kanaler, inspelningen görs på ett externt datamedium). 8 Startar uppspelning av ett program från ett externt datamedium; Upprepar ett inspelat program; Startar uppspelning i DLNA- och vtuner-menyn.! Frys ramen om inget externt datamedium är anslutet; Pausa uppspelning; Tidsväxlingsläge (endast för digitala tv-kanaler och när ett externt datamedium ansluts. 7 Avslutar uppspelning av ett program från ett externt datamedium; Avslutar en inspelning eller uppspelning i tidsväxlat läge. Delar skärmen i text-tv; 5 Väljer olika ljudinställningar; Växlar till dubbel teckenstorlek i text-tv; Väljer nästa titel/nästa bild i utforskaren. 6 Väljer andra bildinställningar, uppdaterar en sida i text-tv-läge, väljer föregående spår/bild i utforskaren. m Stoppar rullning genom sidorna i text-tv; Startar en snabbsökning bakåt i utforskaren., Väljer kanallistan (»Alla«,»FAV 1«till»FAV 4«); Visar svaren i text-tv; Startar en snabbsökning framåt i utforskaren. M Växlar över till användning av en GRUNDIG digital mottagare, GRUNDIG digital mottagare med hårddisk (PDR), GRUNDIG DVD-spelare. GRUNDIG DVD-spelare eller GRUNDIG AV-mottagare. Tryck på»m«tills skärmen visar»dvb«,»dvd«eller»amp«. Gör sedan valet. Om du inte trycker in någon knapp inom 10 sekunder övergår fjärrkontrollen till TV-läge (»TV«). Du kan ändra förprogrammeringen, se sidan

14 Inställningar Initial inställning och finjustering - tv-kanaler Tv:n är utrustad med automatisk kanalsökning, som söker efter satellitkanaler (DVB-S), markbundna kanaler (DVB-T), kabelkanaler (DVB-C) och analoga kanaler. Du startar sökningen och tv-kanalerna lagras i programtabellen. Sedan kan du sortera tv-kanalerna i programtabellen. För DVB-S-kanaler finns 6000 förinställningar tillgängliga, för DVB-T- och DVB-C-kanaler 1000 förinställningar och 99 förinställningar för analoga kanaler. Olika inställningar Beroende på typ av ansluten antenn kan du avgöra vilka kanaler du vill att tv:n ska söka efter. 7 Fininställer digitala tv-kanaler från satelliten, från sidan 15. Du har två alternativ för den här sökningen: den grundläggande installationen som förinställer ett standardval, exempelvis satelliten Astra 19.2 öst; du behöver bara starta sökningen; den professionella installationen, som gör det möjligt för dig att göra alla obligatoriska inställningar och ställa in parametrarna för ditt mottagarsystem. 7 Ställer in digitala, satellitkanaler, på sidan Fininställer digitala tv-kanaler från kabelanslutningen, på sidan Fininställer analoga tv-kanaler, i kapitlet Specialfunktioner, med början på sidan Ytterligare inställningar för digitala tv-kanaler efter den initiala inställningen kan också hittas i kapitlet Specialinställningar, med start på sidan Gör valet för språk och land när det gäller alla typer och fortsätt sedan med läsningen av respektive kapitel. Välja språk, land och användningsläge 1 Slå på tv:n från standby-läget med»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-«. Under den första installationen visas»installationsguiden«. Hjälp: 7 Om den här menyn inte visas återställer du tv:n till standardinställningar (se sidan 58). 2 Välj menyspråk med»<«,»>«,»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. 3 Välj läget med»<«eller»>«och tryck på» «för att bekräfta. Inställningarna som används i»hemläge«bidrar till att spara energi. Alternativt kan du välja menyalternativet»butiksläge«som leverantören kan använda för att demonstrera enhetsfunktionerna. 7 Avsluta»Butiksläget«genom att återställa tv:n till standardinställningar (se sidan 58 ). 4 Välj land i vilket tv:n används med»<«,»>«,»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Menyn»Källinst.«visas med raden»anslutningstyp«markerad. 7 Du kan söka en beskrivning på hur du gör för att ställa in tv-kanal efter önskemål beroende på ansluten antenn i följande kapitel. 14

15 Inställningar Ställa in tv-kanaler från satellit (DVB-S) Du har två alternativ för att ställa in digitala satellitkanaler. A Den enkla installationen, som förkonfigurerar alla antenninställningar för satellitkanaler på Astra 19.2 East. B Den avancerade installationen kan användas om du vill ta emot satellitkanaler från olika satelliter. För att göra det måste du göra antenninställningar (satellit, LNB-styrka, LNB-typ, DISEqC-läge, LNB-val) för de valda satelliterna. Enkel installation 1 I menyn»källinst.«på raden för»anslutningstyp«väljer du alternativet»satellit«med»<«eller»>«. 2 Välj raden»enkel installation«med»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Andra menyalternativ visas, där satelliten Astra 19.2 East är förinställd. 3 Starta sökningen med» «(grön). Menyn»Sökresultat«visas och sökningen av TV-stationer startar. Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter. Sökningen är klar så snart»program MENY«visas. 7 Du kan avbryta sökningen genom att trycka på»i«. Avancerad installation 1 I menyn»källinst.«på raden för»anslutningstyp«väljer du alternativet»satellit«med»<«eller»>«. 2 Välj raden»avancerad installation«med»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Menyn visas. Satellit ASTRA 2A,E Frekvens (MHz) LNP-styrka LNB-typ DISEqC-läge Off Universal 22 khz Auto Off LNB-val 1/4 Kvalitet Signalstyrka INSTALLATION ANTENNINST. Avsluta Bak Låg Normalt Bra Autoinst. Manuall inst :46 3 Välj raden»satellit«med»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Menyn»VÄLJ SATELLIT«visas. Välj satelliter med»v«,»λ«,»<«eller»>«och tryck på» «för att bekräfta. 7 Inställningen på raden»transponder«är inte obligatorisk för den automatiska skanningen. 4 Välj»LNB-styrka«med»V«eller»Λ«. Beroende på typ av LNB, ställer du in LNBstyrkan till»13/18 V«eller»14/19 V«med»<«eller»>«. 5 Välj raden»lnb-typ«med»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Välj typ av LNB som installerats med»<«eller»>«. Sprar valet med» «(grön) eller avbryt med» «(röd). 15

16 Inställningar Markera raden»diseqc-läge«med»v«eller»λ«. Välj»DiSEqC 1.0«eller»DiSEqC 1.1«i enlighet med det befintliga antennsystemet med»<«eller»>«. DiSEqC 1.0 gör det möjligt för upp till fyra satelliter att tas emot samtidigt. DiSEqC 1.1 gör det möjligt för upp till 16 satelliter att tas emot samtidigt. 7 Välj»LNB-val«med»V«eller»Λ«. Välj inställningarna för respektive satelliter med»<«eller»>«. 8 Så fort inställningarna för satelliten har gjorts växlar du till menyn»autokanalsökn.«med» «(röd). Anslutningstyp Välj satellit Sökläge Servicetyp KÄLLA AUTOKANALSÖKN. Nätverkssökning Avsluta Bak Satellit ASTRA 2A, E Gratis + kodad All Off Starta sökn :46 11 Starta sökningen med» «(röd). Menyn»Resultat«visas och sökningen av TV-stationer startar. Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter. Sökningen är klar så snart»program MENY«visas. 7 Du kan avbryta sökningen genom att trycka på»i«. 12 Tryck på»i«för att avsluta inställningen. 7 Om andra tv-kanaler hittas från en annan satellit, fortsätter du enligt följande: Öppna menyn med»i«, välj raden»källa.«med»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Välj sedan»autokanalsökning«med»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Bekräfta raden»välj satellit«med» «och välj önskad satellit med»v«,»λ«,»<«eller»>«. Starta skanningen med» «(röd). Fortsätt med inställningen efter steg 7 i kapitlet. 7 Innan du spelar in HD-kanaler ska du se kapitlet "Visa signalinformation" på sidan 77. Om nivån visas i grönt kan du spela in HD-kanaler utan problem. 9 Markera raden»sökläge«med»v«eller»λ«. Välj sökläget med»<«eller»>«(för okrypterade kanaler, för krypterade kanaler, eller för både och). 10 Markera raden»servicetyp«med»v«eller»λ«. Tryck på»<«eller»>«för att välja om du endast vill söka TV-stationer (TV), endast radiokanaler (Radio) eller båda (Radio + tv). 16

17 Inställningar Ställa in satellit-tv-kanaler (DVB-T) 1 I menyn»källinst.«på raden för»anslutningstyp«väljer du alternativet»ant«med»<«eller»>«. 2 Välj»Söktyp«med»V«eller»Λ«. Använd»<«eller»>«för att ställa in obligatorisk söktyp:»dtv«, sök efter digitala tv-kanaler;»atv«, sök efter analoga tv-kanaler;»atv & DTV«, sök efter analoga och digitala tv-kanaler; 7 Antennens strömförsörjning (5V ) kan endast slås på om antennen är en aktiv inomhusantenn med en signalförstärkare och den inte redan får ström via ett eluttag (eller motsvarande). Det kan orsaka kortslutning och bestående skador på antennen. 3 Välj»Aktiv antenn«med»v«eller»λ«. Slå på antennen med»<«eller»>«(»på«). 4 Starta sökningen med» «(grön). Menyn»Sökresultat«visas och sökningen av TV-stationer startar. Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter. Sökningen är klar så snart»program MENY«visas. 7 Du kan avbryta sökningen genom att trycka på»i«. 5 Tryck på»i«för att avsluta inställningen. 7 Innan du spelar in HD-kanaler ska du se kapitlet "Visa signalinformation" på sidan 77. Om nivån visas i grönt kan du spela in HD-kanaler utan problem. Fininställa tv-kanaler från kabelleverantören (DVB-C) 1 I menyn»källinst.«under»anslutningstyp«väljer du alternativet»kabel«med»<«eller»>«. 2 Välj»Söktyp «med»v«eller»λ«. Använd»<«eller»>«för att ställa in obligatorisk söktyp:»dtv«, sök efter digitala tv-kanaler;»atv«, sök efter analoga tv-kanaler;»atv & DTV«, sök efter analoga och digitala tv-kanaler; 3 Välj linjen»söktyp«med»v«eller»λ«. Välj önskat alternativ (»Snabb«eller»Full«) med»<«eller»>«. Sökfunktionen»Snabb«ställer in kanalerna enligt den information som anges av kabelleverantören i sändningssignalen. Om alternativet»full«väljs söks hela frekvensområdet. Sökningen kan ta en lång stund med det här alternativet. Det här alternativet rekommenderas om din kabelleverantör inte stöder skanningtypen»snabb«. 7 Du kan påskynda sökningen. För att göra detta behöver du informationen om frekvens och nätverks-id. Du kan vanligen hämta information från kabeloperatören eller söka den i fora på Internet. 4 Starta sökningen med» «(grön). Menyn»Sökresultat«visas och sökningen av TV-stationer startar. Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter. Sökningen är klar så snart»programta- BELL«visas. 7 Du kan avbryta sökningen genom att trycka på»i«. 5 Tryck på»i«för att avsluta inställningen. 7 Innan du spelar in HD-kanaler ska du se kapitlet "Visa signalinformation" på sidan 77. Om nivån visas i grönt kan du spela in HD-kanaler utan problem. 17

18 Inställningar Byta programtabell för digitala kanaler Kanaler som hittas med sökningen sparas i»program MENY«. Du kan radera kanaler som inte behövs från programtabellen, du kan ändra ordningen för kanalerna inom programtabellen och låsa individuella kanaler (barnlås). Du kan också lägga till kanaler till favoritlistan; dessutom kan du ändra ordningen på kanaler inom favoritlistan. Med» «(grön) kan du visa kanalerna som tillhör ett nätverk. Gå till nästa sida i programtabellen med»p+«och till föregående sida med»p-«. Med» «(gul) kan du öppna»listhante- RING«inom programtabellen. I den här listhanteringen kan du skapa egna favoritlistor. Med» «(blått) kan du sortera kanalerna enligt olika kriterier. Välja kanallistor 1 Öppna menyn med»i«. 2 Välj»KÄLLINST.«med»V«eller»Λ«och tryck på» «för att bekräfta. Menyn»KÄLLINST.«visas. 3 Välj raden»programmtabell«med»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Menyn»PROGRAM MENY«visas. Viktigt: 7 Programmtabell och favoritlistorna sparas separat enligt olika ingångskällor (satellit, kabel, antenn). 7 När du öppnar programmtabell, visas respektive kanallista för den aktuella ingångssignalen. 7 Om programtabellen som visas läggs till namnet för kanalen behöver du lägga till en CI-modul och ett Smart-Card för att titta på de här kanalerna. INSTALLATION PROGRAM MENY 1 Das Erste Nätverks ALLA Tjänst ALLA DTV RADIO DATA ATV 1 Das Erste DTV 2 ZDF DTV 3 SAT1 DTV 4 N24 DTV 5 SAT3 DTV 6 24 DTV 7 HD Sport DTV 8 HD Test DTV 9 3sat DTV 10 RTL DTV 11 HD 1 DTV 12 Life DTV 13 Film DTV 14 Promo DTV 15 Sport1 DTV 16 TV Sport DTV 17 Sat.8 DTV 18 SKY DTV 19 TV6 DTV 20 TV5 DTV Red. Nätverks Manage lists Sortera Avsluta Välj favorit Bak 18

19 Inställningar Ta bort kanaler 1 I»PROGRAM MENY«väljer du redigeringsläget genom att trycka på» «(röd). 2 Välj tv-kanalen som ska raderas med»v«,»λ«,»<«eller»>«och tryck på» «(gul) för att radera. 7 Du kan radera alla kanaler med» «(blå). 3 Bekräfta raderingsprocessen med» «(grön). eller avbryt raderingsprocessen med» «(röd); 4 Avsluta programmenyn med»i«. Ändra ordningen för kanalerna i programmenyn 1 I»PROGRAM MENY«väljer du redigeringsläget genom att trycka på» «(röd). 2 Välj den kanal som ska flyttas med»v«,»λ«,»<«eller»>«och markera den med» «(röd). 3 Flytta kanalern till den nya positionen med»v«,»λ«,»<«eller»>«och tryck på» «för att bekräfta. 7 Upprepa steg 2 och 3 om du vill ändra andra kanaler inom samma favoritlista. 4 Avsluta programmenyn med»i«. Sortera kanalerna i programmenyn Du kan sortera ordningen för kanalerna i programmenyn efter olika kriterier: i satellitordning, bokstavsordning eller efter krypterade/gratis kanaler. 1 I»PROGRAM MENY«väljer du redigeringsläget genom att trycka på» «(blå). 2 Välj sorteringskriterier med» «(röd),» «(grön) eller» «(gul). 3 Avsluta programmenyn med»i«. Hoppa över kanaler Du kan markera de TV-stationer som ska hoppas över genom att använda»λ«eller»v«. Du kan även välja med hjälp av sifferknapparna. 1 På menyn»program MENY«växlar du till listvyn med» «(gul). 2 Välj önskad kanal med»v«eller»λ«. 3 Markera kolumnen»hoppa över«med»<«eller»>«och använd» «för att markera kanalen. Kanalen är markerad med» «. 4 Avsluta programmenyn med»i«. 7 Kanalerna kan också återaktiveras. Välj kanalen med»v«eller»λ«och välj sedan kolumnen»hoppa över«och återaktivera kanalen med» «. Skapa listor över favoriter Du kan spara dina favoritkanaler i upp till fyra favoritlistor (FAV 1 till FAV 4). 7 Favoritlistor måste skapas separat för alla ingångskällor (satellit, kabel och antenn). 7 Du kan avbryta sökningen genom att trycka på»,«. 1 På menyn»program MENY«växlar du till listvyn med» «(gul). 2 Välj kanal enligt önskemål med»v«eller»λ«. 3 Tryck på kanalen i favoritlistorna 1 till 4 med»<«eller»>«och tryck på» «för att bekräfta. Positionen i favoritlistan är markerad med» «. Kan kan lägga in samma kanal i flera favoritlistor. Varje favoritlista kan lagra upp till 255 kanaler. 19

20 Inställningar Kanaler kan också raderas från favoritlistorna. Välj kanalen som ska raderas med»v«,»λ«,»<«eller»>«och tryck på» «för att radera den. 7 När du raderar en kanal från favoritlistan uppdateras ordningen inom favoritlistorna. 4 Avsluta programmenyn med»i«. Sortera kanalerna i favoritlistan Du kan ändra ordningen på kanalerna i favoritlistan. 1 I»PROGRAM MENY«väljer du favoritlistan»1«till»4«. 2 Välj den kanal som ska flyttas med»v«,»λ«,»<«eller»>«och markera den med» «(röd). 3 Flytta kanalern till den nya positionen med»v«,»λ«,»<«eller»>«och tryck på» «för att bekräfta. 7 Upprepa steg 2 och 3 om du vill ändra andra kanaler inom samma favoritlista. 7 Upprepa steg 1 till 3 om du vill ändra andra kanaler inom en annan favoritlista. 4 Stäng den aktuella favoritlistan med» «(blå). Hela programmenyn visas igen. 5 Avsluta programmenyn med»i«. 20

21 Inställningar Bildinställningar 1 Öppna menyn med»i«. 2 Välj»BILDINSTÄLLNINGAR«med»V«eller»Λ«och bekräfta med» «. Menyn»BILDINSTÄLLNINGAR«visas. Bildläge Användare Ljusstyrka 50 Kontrast 100 Skärpa 75 Färg 65 Färg temperatur Med Enhanced picture settings DNR Mpeg NR. BILDINST. Avsluta Bak Off Off :46 3 Välj»Bildläge«,»Ljusstyrka«,»Kontrast«,»Färg«,»Skärpa«eller»Färg temperatur«med»v«eller»λ«. Välj värde med»<«eller»>«och bekräfta med» «. 7 När du ändrar värden med»<«eller»>«, blir skärmen delad. Du kan se de aktuella inställningarna på vänstra sidan, den nya inställningen på den högra. Den här funktionen stöds inte i 3D-läget 7 På menyn»bildinställningar«kan du också hitta andra tilläggsinställningar. 4 Välj»DNR«,»Mpeg NR.«,»Kraftig kulör«,»perfekt rensning«,»dynamisk kontrast«,»dynamiskt bakgrundsljus«eller»bakgrundsbelysni.«eller»memc«med»v«eller»λ«. Välj värde med»<«eller»>«och bekräfta med» «. 7 Du kan endast välja funktionen»mpeg NR.«på digitala förval och AV-förval.»MPEG NR.«minskar störningar från artefakter (pixlar) från digitalstationer med MPEG-komprimering (t.ex. från DVB-T-mottagare eller DVD-spelare). 7 I»Filmläge«upptäcks och beabetas filmer automatiskt för alla kanalkällor. Detta innebär att du alltid tar emot optimal bild. Det här fungerar i lägena 480i, 576i och 1080i i TV-uppspelning och för andra kanalkällor. Om»Filmläget«slås på för program utan filmsignal kan det förekomma mindre problem, såsom att bilden fryser, undertexten inte visas som den ska eller att det bildas fina linjer i bilden. 7 Funktionen»Dynam. kontrast«anpassar kontrasten dynamiskt och optimalt efter bildens innehåll. 7 Med»dynam. bakgr. ljus«anpassar enheten optimalt bakgrundsbelysningen till bildinnehållet. 7»Bakgrljus«kan bara ställas in manuellt när funktionen för»dynam. bakgr.ljus«har avaktiverats. 7»MEMC«(Motion Estimation, Motion Compensation) erbjuder flyt i ibilden i aktiva bilder eller kamerabilder.»memc«visas bara i menyerna för produkter på 100Hz. På produkter på 100Hz kanske MEMCfunktionen på TV:n inte fungerar korrekt för signaler utanför den vertikala skanningfrekvensen på 60 Hz (56Hz, 75Hz) som PC-upplösning från PC-källor. Om du vill att MEMC-funktionen ska fungera korrekt för sådana resurser ska du se till att källan du har anslutit har 50 Hz eller 60 Hz vertikal skanningfrekvens. 5 Tryck på»i«för att avsluta inställningen. 21

22 Inställningar Ljudinställningar 1 Öppna menyn med»i«. 2 Välj»LJUDINSTÄLLNINGAR«med»V«eller»Λ«och bekräfta med» «. Menyn»LJUDINSTÄLLNINGAR«visas. Volym 10 Balans Ljudtyp Stereo Ljudläge SRS TS HD SRS Sound Preset Tal Extern Hörlur Ljudutg.inst. Åtkomstinst. LJUDINST. End Bak :46 7 Ytterligare funktioner beskrivs i efterföljande avsnitt. Volym 1 Välj raden»volym«med»v«eller»λ«och byt inställning med»<«eller»>«. Balans 1 Välj raden»balans«med»v«eller»λ«och byt inställning med»<«eller»>«. Automatiskt volym TV-kanaler sänder med olika volym. Med funktionen AVL (automatic volume limiting) kan volymen hålla samma nivå när du växlar mellan kanaler. 1 Välj raden»avl«med»v«eller»λ«och byt inställning med»<«eller»>«. 7 Om inställningen»srs TS HD«har valts på raden»ljudläge«kan inte AVL-raden väljas. Stereo/två kanaler, ljud, mono Om enheten tar emot tvåkanalsprogram, t.ex. en film med originalljudet på ljudkanal B (visa:»dual II«) och den dubbade versionen på ljudkanal A (visa:»dual I«) kan du välja önskad ljudkanal. Om enheten tar emot stereo- eller Nicam-program växlar den automatiskt till stereoljud (visa:»stereo«). Du kan växla ljudet till»mono«om kvaliteten på stereoljudet är dåligt. 1 Välj raden»ljudtyp«med»v«eller»λ«och byt inställning med»<«eller»>«. Stereobredd Det här breddar ljudutgången för stereoprogram och förbättrar ljudet med monomottagning. 1 Markera raden»ljudläge«med»v«eller»λ«. 2 Välj inställningen»spatial«med»<«eller»>«. 22

23 Inställningar Ljudeffekter Den här menyn har tre förinställda ljudeffekter (musik, naturligt och tal) och en inställning som kan skapas av dig (Användaren). 1 Välj»Förinställning av ljud«med»v«eller»λ«. 2 Välj ljudeffekten»musik«,»naturlig«eller»tal«genom att trycka på»<«eller»>«. 7 Alternativet»Användare«är aktivt när»ljudläge«är valt som»normal eller»spatial«. SRS TruSurround HD SRS TruSurround HD är en patentskyddad ljudteknik som är integrerad i TV:n och endast kräver de inbyggda högtalarna för att ge en surroundeffekt. 1 Markera raden»ljudläge«med»v«eller»λ«. 2 Välj inställningen»srs TS HD«med»<«eller»>«. 3 Markera raden»srs Sound Preset«med»V«eller»Λ«. 4 Välj ljudeffekten»musik«,»naturlig«eller»tal«genom att trycka på»<«eller»>«. Equalizer Equalizern erbjuder en ljudinställning för användare som du kan skapa. Equalisern visas på menyn när»ljudläge«är vlat som»spatial«eller»normal«och»ljudmedium«som»användare«. 1 Välj»Equalizer«med»V«eller»Λ«och bekräfta med» «. Menyn»Equalizer«visas. 7 Om inställningen»srs TS HD«har valts på raden»ljudläge«kan inte Equalizer-raden väljas. 2 Välj frekvensbandbredden»120hz«med»v«eller»λ«. Ange önskat värde med»<«eller»>«. 3 Välj nästa frekvensbandbredd med»v«eller»λ«och upprepa inställningen. 4 Tryck på»z«för att spara inställningen. Ljudbeskrivning (undertext som ljud) Ljudbeskrivning är ytterligare en ljudkanal för personer med nedsatt syn. Beskrivningar ges för aktiviteter, omgivningar, motivändringar, gester och ansiktsuttryck. Den här ljudkanalen sänds samtidigt med normalt ljud på digitala kanaler. Tillgången beror på respektive kanal och sändning. 1 Välj raden»ljudbeskrivning«med»v«eller»λ«och välj alternativet»på«med»<«eller»>«. 2 Välj raden»volym«med»v«eller»λ«och ändra nivå med»<«eller»>«. Stänga inställningen 1 Tryck på»i«för att avsluta inställningen. * På licens från SRS Labs, Inc. TruSurround HD, SRS och symbolerna är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. 23

24 Tv - FUNKTIONER Grundfunktioner Slå på och av enheten 1 Tryck på»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-«för att slå på TV:n från standby-läget. 2 Tryck på»8«för att växla TV:n till standby. Välja kanal 1 Tryck på»1 0«för att välja förinställningar direkt. 2 Välj kanaler steg för steg med»p+«eller»p-«. 3 Öppna kanallistan med» «, välj TV-kanal med»v«,»λ«,»<«eller»>«och tryck på» «för att bekräfta. Stäng kanallistan med»i«. Välja kanaler från listor Du kan välja kanaler från olika listor (t.ex. alla kanaler, FAV 1 till FAV 4). 1 Tryck på»,«för att öppna en översikt över programtabeller. Översikten visas. 2 Välj en kanallista med»λ«eller»v«och öppna med» «. 3 Välj en ny kanalposition genom att trycka på»λ«,»v«,»<«eller»>«och tryck sedan på» «för att bekräfta. 4 Tryck på»i«för att stänga kanallistan. Välja en förinställd AV-kanal 1 Öppna menyn med»välj källa med AV«. 2 Välj en ny AV-inställning genom att trycka på»λ«,»v«,»<«eller»>«och tryck sedan på» «för att bekräfta. 3 Tryck på»1...0«för att växla tillbaka till tvkanalen. Ändra volymen 1 Ändra volymen med» «eller»+«. Slå på/av ljudet 1 Tryck på»p«för att tysta ljudet eller slå på enheten igen. Skärmen stängs ned automatiskt efter en liten stund. Frys bild Om du vill pausa scenen kan du "frysa" bilden på aktuellt program. 1 Aktivera frysfunktionen med»3«. 2 Avbryt frysfunktionen med»3«. 7 Om ett externet datamedium är anslutet till tv:n aktiveras tidsväxlingsfunktionen med»3«. Tidsväxlingsfunktionen beskrivs på sidan 43. Bildinställningar Det finns olika bildinställningar tillgängliga. 1 Välj»Användare«,»Eko-TV«,»Färg«,»Naturl.«,»Film«,»Sport«eller»Spel«genom att trycka på»6«. Du kan ändra bildinställningen för»användare«, se kapitlet Bildinställningar på sidan Bildinställningen för»spel«kan bara väljas i lägena»hdmi«,»component«och»pc«. Ljudinställningar Det finns olika ljudinställningar tillgängliga. 1 Välj ljudinställningen för»användare«,»musik«,»naturlig«eller»tal«genom att trycka på»5«. Du kan ändra ljudinställningen för»användare«, se kapitlet Ljudeffekter på sidan Alternativet»Användare«är aktivt när»ljudläge«är valt som»normal eller»spatial«. Visa information 1 Visa information med»?«. 24

25 Tv - FUNKTIONER Språk för ljud Olika språk finns tillgängliga på digitala tv-kanaler. Detta beror på programmet som sänds. 1 Öppna menyn med»f«. 2 Välj önskat språk genom att trycka på»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Textning Olika språk finns tillgängliga på digitala tv-kanaler. Detta beror på programmet som sänds. 1 Öppna menyn med»y«. 2 Välj undertexter med»v«eller»λ«och bekräfta med» «. 7 Undertexter i digitala satellitsändningar stöds inte i 3D-läge. Zoomfunktion Den här funktionen gör det möjligt för dig att förstora bilden efter behov. 1 Tryck flera gånger på»v«för att förstora bildskärmen i tre steg. 7 Zoomfunktionen stöds inte i 3D-läget. Växlingsfunktion Den här funktionen sparar kanalen du tittar på när du växlar till andra. 1 Tryck på»1 0«eller»P+«,»P «för att välja kanalen som ska lagras i växlingsminnet och tryck på»z«för att bekräfta. 2 Tryck på»1 0«eller»Λ«,»V«för att växla till en annan tv-kanal. 3 Tryck på»z«för att växla mellan den sparade tv-kanalen och den senast visade tvkanalen. 4 Avsluta funktionen med»i«. Elektronisk TV-guide Den elektroniska TV-guiden ger en översikt över alla program som kommer att sändas i nästa vecka (endast för digitala stationer). 1 Tryck på»tv-g«för att visa kanalinformationen. 7 Alla stationer tillhandahåller inte en detaljerad TV-tablå. 7 Många sändningsföretag sänder enligt den aktuella planeringen, men erbjuder inte detaljerade beskrivningar. 7 Vissa stationer tillhandahåller ingen information alls. 2 Tryck på»v«eller»λ«för att välja en tvkanal. Dagens program på tv-kanalen som har valts visas. 3 Växla till informationen om det aktuella programmet med»>«. 7Du kan öppna och stänga av utökad kanalinformation med»?«. 7 Du kan lägga till vald sändning till minnestimern genom att trycka på» «. 4 Tryck på»v«för att välja information om kommande sändningar och»λ«för att gå tillbaka till informationen om aktuella sändningar. 5 Välj program för de kommande dagarna med» «(grön) och växla tillbaka till aktuell dag med» «(röd). 6 Gå tillbaka till kanalvalet med»<«. 7 Filtrera för vissa program med» «(blå), välj kanaltyp med»<«,»>«,»v«eller»λ«och tryck på» «för att bekräfta. Program som matchar den valda kanaltypen visas. 7 Avsluta den elektroniska TV-guiden med»i«. 25

26 Tv - FUNKTIONER Ändra bildformat TV:n växlar automatiskt till formatet 16:9 om det formatet hittas via SCART-uttaget. 1 Välj bildformat med» «(blå). Bildformatet (exempelvis»16:9«) visas. Du kan välja mellan följande bildformat:»auto«format Bildformatet växlar automatiskt till»16:9«för 16:9-program. Bildformatet växlar automatiskt till»4:3«för 4:3-program.»16:9«och»14:9«Om programmet är i formatet 4:3 sträcks bilden ut horisontellt om»16:9«eller»14:9«är valt. Bildens form sträcks ut horisontellt. Med verklig 16:9-signalkälla (från en digitalbox på SCART-uttaget) fyller bilden ut skärmen helt och ger rätt form.»4:3«bilden visas i formatet 4:3.»LetterBox«Inställningen Letterbox är speciellt lämplig för program i formatet 16:9. De svarta fält som vanligtvis visas överst och nederst på skärmen försvinner, 4:3-bilder fyller ut skärmen. De överförda bilderna förstoras och beskärs högst upp och längst ner. Bildens form är oförändrad.»textning«om du inte kan se undertexter längst ned på skärmen väljer du»textning«.»panorama«den här inställningen passar för filmer i speciellt breda format. Om programmet är i formatet 4:3 sträcks bilden ut horisontellt om»panorama«är valt. Bildens form sträcks ut horisontellt.»overscan off«format I det här läget beskärs inte HD-bilder av HDMIsocklar eller komponentsocklar och de visas i sin originalstorlek. Det här är bara aktivt i HDMIläge och för upplösningar med 720p eller högre. 7 Bildformatsfunktionen stöds inte i 3D-läget. 26

27 3D-FUNKTION Viktig information om 3D-funktionen 7 Håll avstånd från tv:n. Optimalt visningsavstånd är tre gånger skärmens höjd. Om du tittar på 3D-filmer från ett nära avstånd under längre tid kan det skada synen. 7 Använd aldrig 3D-funktionen längre än 3 timmar utan avbrott. 7 Det är grundläggande att du övervakar barn som tittar på ett program i 3D, eftersom det kan inverka negativt på deras hälsa. Barn under 6 år ska inte titta på 3D-innehåll, eftersom deras rumsuppfattning inte är färdigutvecklad. 7 Om du tittar på 3D-filmer med 3D-glasögon under längre perioder kan det orsaka huvudvärk och trötthet. Sluta titta om du känner huvudvärk, yrsel eller allmänt obehag. 7 Använd inte 3D-funktionen om du känner dig orolig, trött eller övertrött. 7 Om du eller någon i familjen lider av epilepsi ska du kontakta läkare innan du tittar på 3D-filmer. 7 Om synen påverkas när du tittar på en 3Dfilm, om du känner dig yr eller illamående, om ögonen smärtar, du känner spasmer eller har svårt att koncentrera dig måste du sluta titta direkt. 7 3D-bilder kan skrämma den som tittar. Vi rekommenderar att äldre, gravida och personer med allvarliga fysiska skador undviker att titta på 3D-innehåll. 7 Använd inte 3D-glasögon i andra syften, exempelvis som solglasögon eller skyddsglasögon, eftersom det kan påverka synen. Förbereda 3D-funktionen Din TV från Grundig och 3D-glasögonen kan ge riktig biokänsla när du tittar på 3D-filmer hemma. Den här TV:n har toppmodern LED-teknik som ger dig det bästa 3D har att erbjuda. För att gå med i 3D-världen behöver du bara sätta på dig 3D-glasögonen från Grundig. 7 Använd bara GRUNDIG AS 3D-glasögon. Använd inte 3D-glasögon från andra tillverkare. 7 Grundig AS-3D-glasögon säljs även separat. Kontakta din återförsäljare. 7 Den infraröda sändaren är placerad nere till vänster på TV:n och sänder ut signaler 90 horisontellt och 40 vertikalt. 7 Det kanske inte går att få fram 3D-effekter när det finns ett hinder mellan den infraröda sändaren och glasögonen. 27

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 7 Noteringar för stillbilder

Läs mer

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta antenn och

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Digital-TV-meddelande

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Innehåll Kanalinställning Inställningsegenskaper

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Innehåll. Förberedelse. Avsedd användning. Säkerhetsföreskrifter. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Förberedelse. Avsedd användning. Säkerhetsföreskrifter. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 Inkluderade tillbehör... 3 TV-funktioner... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontrollen TV... 5 Använda en modul för

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Bruksanvisning TV. Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.

Bruksanvisning TV. Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766. Bruksanvisning TV Individual 46 Selection Full-HD + 100 Individual 40 Selection Full-HD + 100 Individual 32 Selection Full-HD + 100 233 33766.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S

LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S MODELL LC-70LE835E LC-70LE835RU LC-70LE836E LC-70LE836S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe) GmbH att denna trådlösa LAN USB-adapter (WN8522D

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032

Bruksanvisning. TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 233 32789.032 Bruksanvisning TV Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Modus L 42 Modus L 37 Modus L 32 3 2 7 8 9 0 3 2 233 32789.032 - Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner 3 Kontroller 4 Anslutningar på baksidan 5 7 Hjärtligt

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Din manual PHILIPS 42PFL6067T http://sv.yourpdfguides.com/dref/4363580

Din manual PHILIPS 42PFL6067T http://sv.yourpdfguides.com/dref/4363580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 42PFL6067T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer