Din manual LEICA MZ 10 F

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual LEICA MZ 10 F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3690771"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEICA MZ 10 F. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:.... Säkerhetsföreskrifter... Fluorescens-tillämpningar... Komponenter, manövreringsdelar.. Filtersats.... Design Översikt.... Fokuseringsratt, mikroskophållare, mikroskopkropp MZ10 F... UV-bländningsskydd..

3 Lamphus 106Z... Hg-lampor Ströljusskydd.... Kollektor, värmeskyddsfilter Förkopplingsapparat.. Justering av Hg-lampa

4 Filtersats Design Översikt.... Fokuseringsratt, mikroskophållare, mikroskopkropp Fluorescensmodul.... Filtersats... UV-bländningsskydd Lamphus 106Z.

5 .. Hg-lampor Ströljusskydd.... Kollektor, värmeskyddsfilter Förkopplingsapparat.. Justering av Hg-lampa Drift Byte av filter, ljusstopp, dubbelirisbländare.. 23 Dioptrier, ställ in skärpan på och studera objekt Beskrivning Fluorescensteknik Fluorescerande ämnen lyser vid bestrålning med kortvågigt matningsljus. Inom fluorescenstekniken drar man nytta av denna egenskap och färgar resp. markerar bestämda objektstrukturer och -detaljer, som inte har någon egenfluorescens, med ett fluorescerande färgämne. Ett sådant färgämne är t.ex. det grönfluorescerande proteinet GFP, som används inom molekylärbiologi. Säkerhetskoncept Innan du monterar instrumentet och fluorescensbelysningen och börjar använda det, läs denhärbruksanvisningenochstuderasäkerhetsanvisning arna noga. bruksanvisningentilldittstereomikroskopochstuderasäkerhets- och underhållsanvisningarna. Korrekt användning Stereofluorescens Med Leica Stereofluorescenssystem kan hela fluorescerande objekt undersökas, manipuleras, sorteras och dokumenteras tredimensionellt och opreparerade. Den mycket ljusstarka kvicksilverlampa och speciellt utvalda filtersatser tillåter en urskiljning av de finaste strukturerna och ökar informationsinnehållet genom infallsbelysningsfluorescens. Leica Stereofluorescenssystem är utrustat med en speciell fluorescensbelysning och används för att studera tredimensionella fluorescerande objekt. Det

6 består av ett stereomikroskop med stativ, binokulärtub och okular. ett integrerat filtersystem FLUOIII (med MZ10 F) resp. en separat stereofluorescensmodul motsvarande filtersats med spärr- och matarfilter samt ljusstopp och individuella filter efter val ett UV-bländningsskydd ett lamphus med kvicksilverlampa en förkopplingsapparat, som ansluts via en nätkabel till strömnätet. Fluorescensstereomikroskop Leica MZ10 F med zoom 10:1 är ett routine stereomikroskop för fluorescenstillämpningar. Den patenterade, separata strålgången TripleBeamTM för fluorescensbelysning och det patenterade filtersystemet FLUOIIITM ger optimala fluorescensbilder. Stereofluorescensmodul Stereofluorescensmodulen kan kombineras med stereomikroskopen Leica MS5, MZ6, MZ7.5, MZ9.5, MZ12.5, MZ16 och äldre modeller. Felaktig användning Används Leica stereofluorescenssystem på annat sätt än som beskrivs i denna handledning, kan personer eller saker skadas. Aldrig får andra kontakter eller kablar monteras. får delar ändras, byggas om eller tas isär om det inte uttryckligen beskrivs så i handledningen. får delar öppnas av icke-auktoriserade personer. Bruksanvisning I den här bruksanvisningen beskrivs endast funktionerna för fluorescensbelysning, användningen av filtersatserna och monteringen av fluorescensmodulerna. Detaljerade uppgifter om hur du använder stereomikroskopet liksom säkerhets- och underhållsanvisningarna får du i den separata bruksanvisningen M SV (alla avsnitt, som gäller Leica MZ12.5 med zoom 12.

7 5:1). Plats för användning Leica stereofluorescenssystem får endast användas i stängda utrymmen. Krav på driftsansvarig Se till att Leica stereofluorescenssystem endast betjänas, sköts och underhålls av auktoriserad och utbildad personal. betjäningspersonalen har läst, förstått och tillämpar denna, handledningen till stereomikroskopet och särskilt alla säkerhetsföreskrifter. 4 Reparationer, servicearbeten Reparationsarbeten får endast utföras av personer som är utbildade av Leica eller av företagets auktoriserade tekniska personal. Endast originalreservdelar från Leica får användas. Drag ut nätkabeln om förkopplingsapparaten ska öppnas. Att vidröra en spänningsförande strömkrets kan leda till personskada. Förkopplingsapparat Dragurförkopplingsapparatensstickkontaktfrånströmnätet: vid tillbyggnad och demontering av lamphuset, innan du öppnar lamphuset, vid byte av Hg-lampa och övriga delar som t.ex. värmeskyddsfilter eller kollektorer, vid servicearbeten på förkopplingsapparaten. Lagstadgade föreskrifter Följ allmänt gällande lagstiftning och länderspecifika föreskrifter för förebyggande av olycksfall och miljöskydd. Lamphus Öppnaaldriglamphusetnärlampanärpåslagen. Explosionsrisk, UV-strålning, bländningsrisk! Låtlampankylasavminst15min.innanduöppnarlamphuset. Explosionsrisk! Luftspringorpålamphusetfårunderingaomständigheter övertäckas. Brandrisk! EU-godkännande Leica stereofluorescenssystem och tillbehören är konstruerade enligt teknisk standard och försedda med en EU-godkännande. Hg-lampa Beaktatillverkarensbruksanvisningarochsäkerhetsföreskrifter och särskilt de anvisningarna som gäller trasig lampa med utsläpp av kvicksilver. Ljuskälla: säkerhetsföreskrifter Tillverkarens skyddsåtgärder: UVbländningsskydd framför objektytan förhindrar att på UV-strålen går direkt in i ögonen. Attrapper på filtersnabbväxlarens lediga platser förhindrar direkt UV-strålning i ögonen. UV-filter har satts fast i observationsstrålgångarna som skydd mot ögonen. Ströljusskydd på lamphuset förhindrar bestrålning av händerna. TaurHglampanvidtransport,transporteradenioriginalförpackningen och skydda rörliga delar i lamphuset med transportsäkringen. Viduppnåddmärklivstid(uppgifterfråntillverkaren,beakta minuträknaren på förkopplingsapparaten) se till att byta missfärgade Hg-lampor i rätt tid på grund av ökande risk för explosion. Leicatarintepåsignågotansvarförskadorsomuppstårpå grund av felaktigt inbyggda och felaktigt använda Hg-lampor som exploderar. Montering i andra produkter Vid montering av Leica-produkter i andra produkter ska följande beaktas: tillverkaren av totalsystemet resp. den som tar det i bruk, ansvarar för att gällande säkerhetsföreskrifter, lagar och riktlinjer följs. Varning UV-strålning kan skada ögonen. Därför titta aldrig på ljusfläcken på objektytan utan UV-bländningsskydd. titta aldrig in i okularen när det inte finns något excitationsfilter i strålgången. fyll tomma filterplatser med attrapper (med MZ10 F). välj inte en vit, starkt reflekterande bakgrund till objektet. 5 Fluorescenstillämpningar Naturvetenskap seringsratt (manuell eller motorisk) efter val 2. Mikroskophållare till Leica MZ10 F 3a. Mikroskopkropp Leica MZ10 F med tre strålgångar TripleBeamTM 3b. Integrerat filtersystem FLUOIIITM 3c. Adapter till ljuskälla 3d. Snabbfilterväxlare för 4 filtersatser efter val 3e. Filtermagasin för ljusstopp och filtersläde med ett individuellt valbart filter 4a. Leica lamphus 106Z för kvicksilverlampor Hg 50W eller 100W 4b. Ströljusskydd 5. Förkopplingsapparat för lamphus 106Z (ej i bild) 6. UV-bländningsskydd med arm 7 Dubbelirisbländare (tillval) 8. Binokulärtub efter val eller video-/fototub (tillval) 3e 3c 8 3b 3d 4a 3a 2 6 4b 1 8 Filtersats till Leica MZ10 F Filtersats GFP-fluorescens GFP Plusfluorescens GFP-fluorescens UV-fluorescens Violett fluorescens Blå fluorescens Grön fluorescens Filterhållare, tom Filter set GFP Plus for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (480/40) Barrier Filter (510) 100% Märkning GFP1 GFP2 GFP3 UV V B G Excitationsfilter spärrfilter 425/60 nm 480/40 nm 470/40 nm 360/40 nm 425/40 nm 470/40 nm 546/10 nm 480 nm 510 nm LP 525/ nm LP 475 nm LP 515 nm LP 590 nm LP 100% Filter set GFP for LEICA MZ10 F Excitation Filter (425/60) Barrier Filter (480) Transmission 50% 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set GFP Plant for LEICA MZ10 F Excitation Filter (470/40) Barrier Filter (525/50) Transmission 50% 0% 350nm 400nm Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set UV for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (360/40) Barrier Filter (420) 100% Filter set Violet for LEICA MZ10 F Excitation Filter (425/40) Barrier Filter (475) Transmission 50% 0% 350nm 400nm Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set Blue for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (470/40) Barrier Filter (515) 100% Filter set Green for LEICA MZ10 F Excitation Filter (546/10) Barrier Filter (590) Transmission 50% 0% 350nm 400nm BLU- SPEK.DRW Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength 9 Leica MZ10 F Design 1. Infallsbelysning- eller genomlysning 2a. Fokuseringsratt, manuell eller 2b. Fokuseringsratt motorisk Mikroskophållare till Leica MZ10 F Mikroskopkropp Leica MZ10 F med filtersystem FLUOIIITM 5a. Lamphus 106Z 5b. Ströljusskydd 6. Binokulärtub 7. Arm med UV-bländningsskydd 8. 4 Filtersatser 9. Ljusstopp 10. Filtersläde för ett individuellt valbart filter 11. Dubbelirisbländare (tillval) 12. Trinokulartub 5a b b 3 7 2a 1 10 Leica MZ10 F Fokuseringsratt stativbas Fokuseringsratt, manuell eller motorisk, med pelare enligt bruksanvisning M SV fäst på basen.

8 Läs ovillkorligen säkerhetsanvisningarna i tillhörande bruksanvisning M vi användning av motorfokus. UV-bländningsskydd mikroskophållare Mikroskophållare fokuseringsratt Fäst mikroskophållaren till Leica MZ10 F enligt bruksanvisning M SV vid fokuseringsratten. Mikroskopkropp Mikroskophållare Mikroskopkroppen Leica MZ10 F och filtersystemet FLUOIII är en enhet som justeras på fabrik och får inte plockas isär. Fäst mikroskopkroppen Leica MZ10 F enligt bruksanvisning M SV på mikroskophållaren. Ytterligare komponenter Fäst övriga komponenter som binokulärtub, dubbelirisbländare (tillval) och andra okular enligt bruksanvisningen M2-1050SV på filtersystemet FLUOIII. Video-/fototub Vi rekommenderar video/fototuberna HDV med 100% ljus på video-/fotoutgången, för att få kortare belysningstider vid fluorescensfotografering. Dubbelirisbländare Med dubbelirisbländaren kan skärpedjupet ökas (se bruksanvisning M SV). Fäst dubbelirisbländaren på filtersystemet FLUOIII. Fäst UV-ljusskyddet på vänster eller höger sida av mikroskophållaren med skruvar (för infälld gängbussning). Positionera alltid UV-bländningsskyddet så att operatören aldrig kan se direkt på ljusfläcken (se s. 5): Ställ in UV-bländningsskyddet med armen i sidled. Lossa skruvarna (för infälld gängbussning). Ställ in UV-bländningsskyddet med armen uppåt/nedåt. Fäst skruvarna. 11 Design Lamphus Leica Lamphus 106Z används. Förkopplingsapparat till Lamphus 106Z se sidan 14. Eventuellt befintlig lamphusmodell 105Z kan även användas. Lossa stjärnskruvar. Drag ut sockeln med lampfattning och anslutningskabel försiktigt. Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 5. Rekommendationer, anvisningar Undvikattstängaavochsättapålampanoftadådettaförkortar livstiden. HetaHglamporskaintetändasförrändeäravkylda. LåtommöjligtnyaHglamporbrännain12timmarutan avbrott. MonteraHglampormycketförsiktigtutantryck. De exploderar mycket lätt. RöraldrigHglampansglasdelarmedhänderna. Fingeravtrycken bränns in och försämrar ljuskvaliteten. Torka försiktigt av ev. fingeravtryck och damm med en alkoholindränkt trasa, torka av direkt. Sätt i/byt Hg-lampa Använd Hglampa 100 W Typ eller 50 W till lamphus 106Z: Hg-lampan levereras i separat förpackning. Utan märkning eller med märkning L1 för lägre ström/högre spänning, Märkning L2 högre ström/lägre spänning (se s. 14). Lossa 2 stjärnskruvar. Drag ut brytproppen något (inte vrida). Lossa spårskruven. Tag ur transportsäkringen och förvara den för senare transport. Vid lampbyte, tag ur förbrukade Hg-lampor och lämna till riskavfall. VidisättningavennyHglampamåstetextenpåmetallfattningen stå rättvänt. Sätt försiktigt i Hg-lampan i den undre fattningen. Vrid Hg-lampor smältpärla så att den är på sidan av strålgången. Sätt den flexibla strötillförseln försiktigt på den Hg-lampans övre metallfattning. Drag åt skruvarna över och under mycket försiktigt. För in lampfattningen med Hg-lampan i skenan i lamphuset. Fäll upp locket. Dra åt skruvarna. 12 Ställ in kollektorn med fokuseringsknappen på försök. Därvidfårkollektorninte beröra den flexibla strömtillförseln. Böj bort ev. strömtillförsel. Stäng försiktigt lamphuset och se till att brytarproppen griper-tag i hylsan. Tryck lätt in brytarproppen. Drag åt skruvarna. Tryck in brytarproppen till stopp (inte vrida). Byta kollektor och värmeskyddsfilter För att rengöra eller vid defekt kan kollektor och värmeskyddsfilter bytas ut. Öppna lamphuset enligt beskrivning på s. 12 och tag ut lampsockeln. För reflektorn åt höger tills det tar emot. Håll fast kollektorn och drag ut fokuseringsknappen. Tag ur kollektorn. Montera lamphus Lossa skruvarna på adapterdelen med en nyckel. Sätt i lamphuset i adapterdelen och drag åt skruvarna. Fäst ströljusskyddet med 2 skruvar. Ställ in kollektorn på försök. Bygg åter in lampsockeln (s. på/av 2. Driftstimräknare 3. Omkoppling mellan L1- och L2-lampor 4. Säkring 5. Omkoppling 50 Hz/60 Hz 6. Lampanslutning 7. Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 5. Anslut kabeln från lamphuset till förkopplingsapparaten. Koppla in 50 Hz eller 60 Hz. Anslut nätkabeln till strömnätet. P. Max. på/av 2. Kontrollampa LAMP 3. Kontrollampa TEMP 4. Driftstimräknare 5. Anslut kabeln från lamphuset till förkopplingsapparaten. Fäst upp lampsladden. Sätt i säkringar 2 T3,15A H250V F1/F2. Sätt åter i säkringshållaren. genom överhettning! Koppla in förkopplingsapparaten. Vänta 23 min. Vidförkopplingsapparatenför100Whörduettpip. Vrid bort UV-bländningsskyddet (s. 11 MZ10 F, s. 21 flourescensmodul). Tag ut ljusskyddet (s. 16 MZ10 F och s. 22 Fluorescensmodul). MZ10 F: Vrid filtersatsen i strålgången (s. 16). Stereofluorescensmodul: excitationsfilter (s. 22). ligger ca 45 lutande mot det ritade krysset (fig. a). Titta i okularen och fokusera på krysset. Fokusera den andra ljusbågen (spegelbild) med knapp (6) och placera den symmetriskt mot den direkta bilden med knapparna (4 och 5). (fig. c) VidHglampa50Wskaljusbågarnaröravarandra. VidHglampa100Wskaljusbågarnaliggaövervarandra. Efterjustera ljusfältet med fokuseringsratten (3). Ljusfältetskanuvaraupplystsåstort,runtochhomogent som möjligt. Placera åter UV-bländningsskyddet korrekt för att skydda observatörerna (s. 11 MZ10 F, s. 21 fluorescensmodul). Hg 50W Hg 100W 3 Fig. a: Fokusera på ljusbågarna. 1 Fig. b: Positionera ljusbågen till krysset. 2 Fig. c: Fokusera och positionera den andra ljusbågen Leica MZ10 F Attrapp I attrappen finns i stället för spärrfiltret två tomma öppningar till observationsstrålgången.

9 Den tredje strålgången är stängd. Använde attrapperna, när du har färre än 4 filtersatser när du arbetar en kortare tid (max. 15 sek.) utan fluorescensbelysning. BlockerainteHgljusetlängretidän15sek. medattrapperna för att förhindra att de överhettas. Använd ljusstopp när du vill blockera Hg-ljuset under en längre tid. Ljusstopp I filtersystemet FLUOIII finns ett magasin för ljusstoppet. I faser då man inte ska betrakta objektet med fluorescensbelysning utan t.ex. med genombelysning, spärrar man belysningsstrålgången med ljusstoppet. En åtgärd som skyddar Hg-lampan, som inte ska stängas av och på för ofta (se s. 5). Filtersystem FLUOIII Filtersystemet FLUOIII består av en filtersnabbväxlare för spärr och excitationsfilter och två filtermagasin för ett ljusstopp och en filtersläde med filter efter val. Filtersnabbväxlare I filtersnabbväxlaren till Leica MZ10 F kan totalt 4 filtersatser sättas in. Filtersatserna är försedda med etiketter (se tabell s. 9). Varje filtersats innehåller 2 spärrfilter till den visuella strålgången och ett excitationsfilter till belysningsstrålgången. Undvik att röra filterna i filtersatserna, för att undvika fingeravtryck. Vid beröring av filtret, rengör med en mjuk duk som inte flockar och med ren alkohol. För individuella filterkombinationer går det även att beställa en tom filterhållare. Sätt i en filtersats i filtersnabbväxlaren så att texten (t.ex. GFP) är läsbar rättvänt på höger sida. Kontrollera att konturerna på filtersatserna stämmer överens med instrumentets kontur. Vrid på filtersatsen tills att den snäpper fast. Sätt i totalt 4 filtersatser eller även egna attrapper (se nedan). Filtersläde Bredvid ljusstoppet finns ett magasin för ett individuellt valbart filter, t.ex. gråfilter. Om du har färre än 4 Filtersatser, måste du absolut sätta i de medföljande attrapperna i de tomma platserna. Utan filtersatserna eller attrapperna finns risken att ögonen skadas genom av direkt UV-strålning genomden tredje strålgången (se s. 5). Arbeta utan fluorescensbelysning Spärra fluorescensbelysningen med ljusstopp. Vrid attrappen i observationsstrålgången. Därigenom finns inget spärrfilter i strålgången vilket ger en skiftad färgåtergivning. 16 Drift MZ10 F: ställ in skärpan och studera Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 4 och rekommendationerna för användning av Hg-lampa på s. 5. Byte av filter I filtersnabbväxlaren måste samtliga 4 positioner vara fyllda med filtersatser resp. attrapper (se s. 16). Det är alltid den filtersats som är aktiv vars text kan läsas på den vänstra sidan av skårorna till magasinet. Vrid filtersatserna, tills att texten på den önskade filtersatsen syns på vänster sida av skårorna till magasinet. Belys plant objekt med genomlysning eller belys med vinklad infallsbelysning. Korrigerar dioptrierna enligt bruksanvisningen till stereomikroskopet. Fluorescensstudie Placera UV-bländningsskydd korrekt till skydd för observatören (s. 11). Vrid önskad filtersats i-strålgången (s.16). Koppla in förkopplingsapparaten (s. 14). Vänta 23 min. Drag ur ljusstoppet (s. 16). Korrigering av dioptrierna Vi rekommenderar att dioptrierna korrigeras i genom- eller infallsbelysningsläget: Spärra ljuset med ljusstopp om fluorescensbelysningen är inkopplad, (s. 16). Studera objektet med lägsta förstoringen. Dufårenbättreöversiktochkan hitta intressanta partier lättare. Efterfokusera eventuellt. Studera detaljer med större förstoring. Reflexer Vrid attrappen i strålgången (s. 16). Sätts ett Planapo-objektiv 1.6 syns en lättare reflex mellan zoomlägena 0. 8 och 1.6 i det undre synfältet, som försvinner vid högre zoomläge. Med Planapo-objektiven 1.0 och 0.5 och med den akromatiska linsen uppträder inte den här reflexen. 17 Översikt Utrustning med stereofluorescensmodul: Komponenterna 1 Stativ och fokuseringsratt (manuell eller motorisk) efter val 2 Mikroskophållare 3 Mikroskopkropp Leica MZ eller äldre modeller efter val 4a Leica stereofluorescensmodul med spärrfilter efter val 4b Filtermagasin för excitationsfilter 4c Ljusstopp 4d Filterhållare med ett individuellt valbart filter 4e Adapter till ljuskälla 5a Leica lamphus 106Z för kvicksilverlampa Hg 50W eller 100W 5b Ströljusskydd 6 Förkopplingsapparat för Hg-lampor 50 W eller 100W (ej i bild) 7 UV-bländningsskydd med arm och klämma 8 Dubbelirisbländare (tillval) 9 Binokulärtub efter val eller video-/fototub (tillval) 5a, 5b 9 4e 4b, 4c, 4d 4a Filtersatser för stereofluorescensmodul Filtersatser GFP-fluorescens GFP Plus-fluorescens GFP plantor UV-fluorescens Violett fluorescens Blå fluorescens Grön fluorescens Excitationsfilter Dikromatiskt Spärrfilter stråldelarspegel 425/60 nm 480/40 nm 470/40 nm 360/40 nm 425/40 nm 470/40 nm 546/10 nm 470 nm 505 nm LP 495 nm 400 nm 460 nm 505 nm 565 nm GG nm LP 525/50 nm GG 420 GG 475 OG 515 OG Montering Stereofluorescensmodul 1 Infallsbelysning- eller genomlysning 2a Fokuseringsratt, manuell eller 2b Fokuseringsratt, motorisk 3 Mikroskophållare 4 Mikroskopkropp efter val 5 fluorescensmodul 6 Lamphus 106Z 6b Ströljusskydd 7 Binokulärtub 8 Klämma 9 Arm 10 UV-bländningsskydd 11 Filterhållare för spärrfilter 12 Filterhållare för matarfilter 13 Ljusstopp 14 Filterhållare med ett individuellt valbart filter 15 Dubbelirisbländare (valfri) 16 Video-/fototub HU (valfri) 6a 7 6b , Stereofluorescensmodul Fokuseringsratt stativbas Fokuseringsratt, manuell eller motorisk, med pelare enligt bruksanvisning M SV fäst på basen. Läs ovillkorligen säkerhets anvisningarna i tillhörande bruksanvisning M vid användning av motorfokus. 3 Viktigt: Vid tillslagen belysning skjut in filterhållaren med ljusstopp i magasin 3 så att du inte bländas (s. 22). Ta bort binokulärtuberna lossa 3 skruvar (infälld gängbussning). Ta bort skyddet. Montera mikroskophållaren i den översta positionen vid fokuseringsratten (se betjäningsanvisning till stereomikroskopet) vid stereomikroskopen Leica MS5, MZ6, MZ8, MZ12, MZ APO med manuell fokuseringsratt.

10 Lossa fästskruvarna och ta av filterhållaren. Fluorescensmodul OrdningsföljdförmonteringutanDubbelirisbländare: Mikroskopkropp fluorescensmodul binokulärtub (fototub) OrdningsföljdförmonteringmedDubbelirisbländare: mikroskopkropp dubbelirisbländare fluorescensmodul binokulärtub (fototub) Rikta in fluorescensmodulen på mikroskopkroppen så att adaptern till lamphuset visar 45 bakåt. Montering enligt instrumentets bruksanvisning (Kap. Tillbehör). Video-/fototub Fluorescensbelysningen leds genom den vänstra strålgången och kan orsaka reflexer. Därför Placera video-/fototub HU över den högra strålgången. Byta filtersats Till fluorescensmodulen kan det erhållas utbytbara filtersatser med olika filter. En filtersats består av en filterhållare med spärrfilter och en filterhållare med excitationsfilter. Om du vill byta filtersats under arbetet låter du belysningen vara tillslagen. Då behöver du inte vänta tills att lampan är avkyld (s. 12), för att fortsätta arbetet. Sätt i önskad filterhållare. Passa in de båda orienteringstapparna i fluorescensmodulen i hålen i filterhållaren. Dra åt fästskruvarna. Sätt på skyddet och drag åt de 3 skruvarna. Sätt på binokulärtuberna. Sätt i passande filterhållare med primärfilter (s. 22). Ta ut filterhållaren med ljusstopp. Justera om ljuskällan (s. 15). 21 Design Stereofluorescensmodul UV-bländningsskydd profilpelare Positionera alltid UV-bländningsskyddet så att operatören aldrig kan se direkt på ljusfläcken (s. Primärfiltret levereras i en separat filterhållare. Dessutom levereras en filterhållare med ljusstopp. Drag isär armen. Drag åt mittersta spännskruven. Med dubbelirisbländaren kan skärpedjupet ökas (se bruksanvisning M ). Dessutom kan reflexer som uppstår i den vänstra strålgången minskas med hjälp av dubbelirisbländaren till ett minimum. I video/fototuberna är en dubbelirisbländare inbyggd. Fäst UV-bländningsskydd på armen. Drag åt spännskruven. Ytterligare monteringsanvisningar Lamphus Förkopplingsapparat Justering av Hg-lampa s s. 14 s Drift Stereofluorescensmodul Ställ in skärpan på objektet och iaktta Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 4 och rekommendationerna för användning av Hg-lampa på s. 5. E Sätt fast UVbländningsskydd korrekt till skydd för observatören (s. 22). Håll fast arm. Lossa mittersta spännskruven. Placera bländningsskyddet framför objektivet. Drag åt mittersta spännskruven. Skärpeinställning Dioptrikorrigering och skärpeinställning enligt bruksanvisningen till stereomikroskopet valfritt i genomlysning: Skjut in filterhållare med ljusstopp (3) för att blända av fluorescensbelysningen (s.22). För fluorescensobservationer drag ut anslutande filterhållare med ljusstopp. Observation Studera objektet först med lägsta förstoringen. Dufårenbättreöversiktochkanhittaintressanta partier lättare. Efterfokusera eventuellt. Studera detaljer med större förstoring. 3 vid fluorescensbelysning: Ta ut filterhållaren med ljusstopp (3) (s. 22). Sätt i excitationsfilter (1) (s. 22) Koppla in förkopplingsapparaten (s. 14 ). (vid 100 W lampa pipton) vänta 23 min. 23 Leica Microsystems the brand for outstanding products Leica Microsystems' mission is to be the world's first-choice provider of innovative solutions to our customers' needs for vision, measurement and analysis of micro-structures. Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and CambridgeInstruments.YetLeicasymbolizesinnovationaswellastradition. The companies of the Leica Microsystems Group operate internationally in three business segments, where we rank with the market leaders. Microscopy Systems Leica Microsystems an international company with a strong network of customer services. Australia: Gladesville Austria: Vienna Canada: RichmondHill/Ontario Denmark: Herlev France: Rueil-Malmaison Germany: Bensheim Italy: Milan Japan: Tokyo Korea: Seoul Netherlands: Rijswijk People'sRep.ofChina:HongKong Portugal: Lisbon Singapore Spain: Barcelona Sweden: Sollentuna Switzerland: Heerbrugg United Kingdom: Milton Keynes USA: Bannockburn/lllinois Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Our expertise in microscopy is the basis for all our solutions for visualization, measurement and analysis of micro-structures in life sciences and industry. With confocal laser technology and image analysis systems, we provide three-dimensional viewing facilities and offer new solutions for cytogenetics, pathology and materials sciences. Specimen Preparation Medical Equipment and representatives of Leica Microsystems in more than 100 countries. In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system that meets the requirements of the international standard for quality management. In addition, production meets the requirements of the international standard ISO for environmental management. Innovative technologies in our surgical microscopes offer new therapeutic approaches in microsurgery. Illustrations, descriptions and technical data are not binding and may be changed without notice. Printed on chlorine-free paper with a high content of recycled fibre. M21601sv LeicaMicrosystems(Switzerland)Ltd CH9435Heerbrugg,2006 PrintedinSwitzerlandII.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2006RDV We provide comprehensive systems and services for clinical histo- and cytopathology applications, biomedical research and industrial quality assurance. Our product range includes instruments, systems and consumables for tissue infiltration and embedding, microtomes and cryostats as well as automated stainers and coverslippers..

Leica E-Serie - Bruksanvisning

Leica E-Serie - Bruksanvisning Leica E-Serie - Bruksanvisning Bästa kund! Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig mycket glädje och framgång med skolstereomikroskopen från Leica Microsystems. Vår nya stereomikroskopserie passar

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Din manual LEICA MACROFLUO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333540

Din manual LEICA MACROFLUO http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333540 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEICA MACROFLUO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Leica MacroFluo. Bruksanvisning

Leica MacroFluo. Bruksanvisning Leica MacroFluo Bruksanvisning Bästa kund Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig mycket glädje och framgång. Leica MacroFluo med zoom 6.3:1 eller 16:1 är ett världsunikt makrodokumentationssystem

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Macab Flexspot DL-12 DIMBAR. Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande. www.macab.com. ...a step into a digital world 130905 02219

Macab Flexspot DL-12 DIMBAR. Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande. www.macab.com. ...a step into a digital world 130905 02219 ...a step into a digital world 130905 02219 Macab Flexspot DL-12 DIMBAR Dimbar spotlight med hög kvalitet och flexibelt utförande Nu kommer en ny generation spotlights, utvecklade med fokus på kvalitet,

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

KEELERS KIRURGILUPPAR

KEELERS KIRURGILUPPAR KEELERS KIRURGILUPPAR Swedish BRUKSANVISNING FÖRSTORINGSSYSTEM LÄS DESSA ANVISNINGAR OCH FÖLJ DEM NOGA INNEHÅLL 1. Inledning 2. Luppspecifikation 3. Luppinställning 4. Arbetsvinkel 5. Inställning av luppar

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996223 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitelöversikt Säkerhetsföreskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klara! 18 Färdiga! 25 Kör! 36 Skötsel av mikroskopet 38 Mått 42 Leica DM 750P Bruksanvisning 2 Innehåll Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Din manual OMRON E3Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887630

Din manual OMRON E3Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OMRON E3Z. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO508

INSTALLATIONSANVISNING MO508 INSTALLATIONSANVISNING MO508 Korskopplingsbox KB 112 KORSKOPPLINGSBOX KB 112 Terminering och skarvning av kabel, typ GRSQBDV/GASQBDUV eller liknande. KB 112 är framtagen för att kunna användas som enkelbox,

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi Mikroskopering Matti Hotokka Fysikalisk kemi Vad diskuteras Mikroskopens anatomi Sätt att belysa provet Praktiska aspekter Specialapplikationer Mikroskop Okular Objektiv Objektbord Kondensorlins Ljuskälla

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter

Milo. LED spotlight för utomhusbruk med innovativa möjligheter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt för utomusbruk med innovativa möjligeter till dekorativa ljuseffekter Milo LED spotligt med patenterad teknik som ger designers oc arkitekter närmast obegränsade möjligeter till dekorativa

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Väggkanaler Installationsanvisning

Väggkanaler Installationsanvisning Väggkanaler Installationsanvisning 2012 Innehåll Montering av installationskanaler på väggyta...2 Montering av installationskanaler med väggkonsoler...2 Montering av installationskanaler i höjd med golvet...2

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Information från tillverkaren Publicerat januari 2015 av: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Schweiz) Om du har frågor, kontakta

Läs mer