Din manual LEICA MZ 10 F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual LEICA MZ 10 F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3690771"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEICA MZ 10 F. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:.... Säkerhetsföreskrifter... Fluorescens-tillämpningar... Komponenter, manövreringsdelar.. Filtersats.... Design Översikt.... Fokuseringsratt, mikroskophållare, mikroskopkropp MZ10 F... UV-bländningsskydd..

3 Lamphus 106Z... Hg-lampor Ströljusskydd.... Kollektor, värmeskyddsfilter Förkopplingsapparat.. Justering av Hg-lampa

4 Filtersats Design Översikt.... Fokuseringsratt, mikroskophållare, mikroskopkropp Fluorescensmodul.... Filtersats... UV-bländningsskydd Lamphus 106Z.

5 .. Hg-lampor Ströljusskydd.... Kollektor, värmeskyddsfilter Förkopplingsapparat.. Justering av Hg-lampa Drift Byte av filter, ljusstopp, dubbelirisbländare.. 23 Dioptrier, ställ in skärpan på och studera objekt Beskrivning Fluorescensteknik Fluorescerande ämnen lyser vid bestrålning med kortvågigt matningsljus. Inom fluorescenstekniken drar man nytta av denna egenskap och färgar resp. markerar bestämda objektstrukturer och -detaljer, som inte har någon egenfluorescens, med ett fluorescerande färgämne. Ett sådant färgämne är t.ex. det grönfluorescerande proteinet GFP, som används inom molekylärbiologi. Säkerhetskoncept Innan du monterar instrumentet och fluorescensbelysningen och börjar använda det, läs denhärbruksanvisningenochstuderasäkerhetsanvisning arna noga. bruksanvisningentilldittstereomikroskopochstuderasäkerhets- och underhållsanvisningarna. Korrekt användning Stereofluorescens Med Leica Stereofluorescenssystem kan hela fluorescerande objekt undersökas, manipuleras, sorteras och dokumenteras tredimensionellt och opreparerade. Den mycket ljusstarka kvicksilverlampa och speciellt utvalda filtersatser tillåter en urskiljning av de finaste strukturerna och ökar informationsinnehållet genom infallsbelysningsfluorescens. Leica Stereofluorescenssystem är utrustat med en speciell fluorescensbelysning och används för att studera tredimensionella fluorescerande objekt. Det

6 består av ett stereomikroskop med stativ, binokulärtub och okular. ett integrerat filtersystem FLUOIII (med MZ10 F) resp. en separat stereofluorescensmodul motsvarande filtersats med spärr- och matarfilter samt ljusstopp och individuella filter efter val ett UV-bländningsskydd ett lamphus med kvicksilverlampa en förkopplingsapparat, som ansluts via en nätkabel till strömnätet. Fluorescensstereomikroskop Leica MZ10 F med zoom 10:1 är ett routine stereomikroskop för fluorescenstillämpningar. Den patenterade, separata strålgången TripleBeamTM för fluorescensbelysning och det patenterade filtersystemet FLUOIIITM ger optimala fluorescensbilder. Stereofluorescensmodul Stereofluorescensmodulen kan kombineras med stereomikroskopen Leica MS5, MZ6, MZ7.5, MZ9.5, MZ12.5, MZ16 och äldre modeller. Felaktig användning Används Leica stereofluorescenssystem på annat sätt än som beskrivs i denna handledning, kan personer eller saker skadas. Aldrig får andra kontakter eller kablar monteras. får delar ändras, byggas om eller tas isär om det inte uttryckligen beskrivs så i handledningen. får delar öppnas av icke-auktoriserade personer. Bruksanvisning I den här bruksanvisningen beskrivs endast funktionerna för fluorescensbelysning, användningen av filtersatserna och monteringen av fluorescensmodulerna. Detaljerade uppgifter om hur du använder stereomikroskopet liksom säkerhets- och underhållsanvisningarna får du i den separata bruksanvisningen M SV (alla avsnitt, som gäller Leica MZ12.5 med zoom 12.

7 5:1). Plats för användning Leica stereofluorescenssystem får endast användas i stängda utrymmen. Krav på driftsansvarig Se till att Leica stereofluorescenssystem endast betjänas, sköts och underhålls av auktoriserad och utbildad personal. betjäningspersonalen har läst, förstått och tillämpar denna, handledningen till stereomikroskopet och särskilt alla säkerhetsföreskrifter. 4 Reparationer, servicearbeten Reparationsarbeten får endast utföras av personer som är utbildade av Leica eller av företagets auktoriserade tekniska personal. Endast originalreservdelar från Leica får användas. Drag ut nätkabeln om förkopplingsapparaten ska öppnas. Att vidröra en spänningsförande strömkrets kan leda till personskada. Förkopplingsapparat Dragurförkopplingsapparatensstickkontaktfrånströmnätet: vid tillbyggnad och demontering av lamphuset, innan du öppnar lamphuset, vid byte av Hg-lampa och övriga delar som t.ex. värmeskyddsfilter eller kollektorer, vid servicearbeten på förkopplingsapparaten. Lagstadgade föreskrifter Följ allmänt gällande lagstiftning och länderspecifika föreskrifter för förebyggande av olycksfall och miljöskydd. Lamphus Öppnaaldriglamphusetnärlampanärpåslagen. Explosionsrisk, UV-strålning, bländningsrisk! Låtlampankylasavminst15min.innanduöppnarlamphuset. Explosionsrisk! Luftspringorpålamphusetfårunderingaomständigheter övertäckas. Brandrisk! EU-godkännande Leica stereofluorescenssystem och tillbehören är konstruerade enligt teknisk standard och försedda med en EU-godkännande. Hg-lampa Beaktatillverkarensbruksanvisningarochsäkerhetsföreskrifter och särskilt de anvisningarna som gäller trasig lampa med utsläpp av kvicksilver. Ljuskälla: säkerhetsföreskrifter Tillverkarens skyddsåtgärder: UVbländningsskydd framför objektytan förhindrar att på UV-strålen går direkt in i ögonen. Attrapper på filtersnabbväxlarens lediga platser förhindrar direkt UV-strålning i ögonen. UV-filter har satts fast i observationsstrålgångarna som skydd mot ögonen. Ströljusskydd på lamphuset förhindrar bestrålning av händerna. TaurHglampanvidtransport,transporteradenioriginalförpackningen och skydda rörliga delar i lamphuset med transportsäkringen. Viduppnåddmärklivstid(uppgifterfråntillverkaren,beakta minuträknaren på förkopplingsapparaten) se till att byta missfärgade Hg-lampor i rätt tid på grund av ökande risk för explosion. Leicatarintepåsignågotansvarförskadorsomuppstårpå grund av felaktigt inbyggda och felaktigt använda Hg-lampor som exploderar. Montering i andra produkter Vid montering av Leica-produkter i andra produkter ska följande beaktas: tillverkaren av totalsystemet resp. den som tar det i bruk, ansvarar för att gällande säkerhetsföreskrifter, lagar och riktlinjer följs. Varning UV-strålning kan skada ögonen. Därför titta aldrig på ljusfläcken på objektytan utan UV-bländningsskydd. titta aldrig in i okularen när det inte finns något excitationsfilter i strålgången. fyll tomma filterplatser med attrapper (med MZ10 F). välj inte en vit, starkt reflekterande bakgrund till objektet. 5 Fluorescenstillämpningar Naturvetenskap seringsratt (manuell eller motorisk) efter val 2. Mikroskophållare till Leica MZ10 F 3a. Mikroskopkropp Leica MZ10 F med tre strålgångar TripleBeamTM 3b. Integrerat filtersystem FLUOIIITM 3c. Adapter till ljuskälla 3d. Snabbfilterväxlare för 4 filtersatser efter val 3e. Filtermagasin för ljusstopp och filtersläde med ett individuellt valbart filter 4a. Leica lamphus 106Z för kvicksilverlampor Hg 50W eller 100W 4b. Ströljusskydd 5. Förkopplingsapparat för lamphus 106Z (ej i bild) 6. UV-bländningsskydd med arm 7 Dubbelirisbländare (tillval) 8. Binokulärtub efter val eller video-/fototub (tillval) 3e 3c 8 3b 3d 4a 3a 2 6 4b 1 8 Filtersats till Leica MZ10 F Filtersats GFP-fluorescens GFP Plusfluorescens GFP-fluorescens UV-fluorescens Violett fluorescens Blå fluorescens Grön fluorescens Filterhållare, tom Filter set GFP Plus for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (480/40) Barrier Filter (510) 100% Märkning GFP1 GFP2 GFP3 UV V B G Excitationsfilter spärrfilter 425/60 nm 480/40 nm 470/40 nm 360/40 nm 425/40 nm 470/40 nm 546/10 nm 480 nm 510 nm LP 525/ nm LP 475 nm LP 515 nm LP 590 nm LP 100% Filter set GFP for LEICA MZ10 F Excitation Filter (425/60) Barrier Filter (480) Transmission 50% 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set GFP Plant for LEICA MZ10 F Excitation Filter (470/40) Barrier Filter (525/50) Transmission 50% 0% 350nm 400nm Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set UV for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (360/40) Barrier Filter (420) 100% Filter set Violet for LEICA MZ10 F Excitation Filter (425/40) Barrier Filter (475) Transmission 50% 0% 350nm 400nm Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set Blue for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (470/40) Barrier Filter (515) 100% Filter set Green for LEICA MZ10 F Excitation Filter (546/10) Barrier Filter (590) Transmission 50% 0% 350nm 400nm BLU- SPEK.DRW Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength 9 Leica MZ10 F Design 1. Infallsbelysning- eller genomlysning 2a. Fokuseringsratt, manuell eller 2b. Fokuseringsratt motorisk Mikroskophållare till Leica MZ10 F Mikroskopkropp Leica MZ10 F med filtersystem FLUOIIITM 5a. Lamphus 106Z 5b. Ströljusskydd 6. Binokulärtub 7. Arm med UV-bländningsskydd 8. 4 Filtersatser 9. Ljusstopp 10. Filtersläde för ett individuellt valbart filter 11. Dubbelirisbländare (tillval) 12. Trinokulartub 5a b b 3 7 2a 1 10 Leica MZ10 F Fokuseringsratt stativbas Fokuseringsratt, manuell eller motorisk, med pelare enligt bruksanvisning M SV fäst på basen.

8 Läs ovillkorligen säkerhetsanvisningarna i tillhörande bruksanvisning M vi användning av motorfokus. UV-bländningsskydd mikroskophållare Mikroskophållare fokuseringsratt Fäst mikroskophållaren till Leica MZ10 F enligt bruksanvisning M SV vid fokuseringsratten. Mikroskopkropp Mikroskophållare Mikroskopkroppen Leica MZ10 F och filtersystemet FLUOIII är en enhet som justeras på fabrik och får inte plockas isär. Fäst mikroskopkroppen Leica MZ10 F enligt bruksanvisning M SV på mikroskophållaren. Ytterligare komponenter Fäst övriga komponenter som binokulärtub, dubbelirisbländare (tillval) och andra okular enligt bruksanvisningen M2-1050SV på filtersystemet FLUOIII. Video-/fototub Vi rekommenderar video/fototuberna HDV med 100% ljus på video-/fotoutgången, för att få kortare belysningstider vid fluorescensfotografering. Dubbelirisbländare Med dubbelirisbländaren kan skärpedjupet ökas (se bruksanvisning M SV). Fäst dubbelirisbländaren på filtersystemet FLUOIII. Fäst UV-ljusskyddet på vänster eller höger sida av mikroskophållaren med skruvar (för infälld gängbussning). Positionera alltid UV-bländningsskyddet så att operatören aldrig kan se direkt på ljusfläcken (se s. 5): Ställ in UV-bländningsskyddet med armen i sidled. Lossa skruvarna (för infälld gängbussning). Ställ in UV-bländningsskyddet med armen uppåt/nedåt. Fäst skruvarna. 11 Design Lamphus Leica Lamphus 106Z används. Förkopplingsapparat till Lamphus 106Z se sidan 14. Eventuellt befintlig lamphusmodell 105Z kan även användas. Lossa stjärnskruvar. Drag ut sockeln med lampfattning och anslutningskabel försiktigt. Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 5. Rekommendationer, anvisningar Undvikattstängaavochsättapålampanoftadådettaförkortar livstiden. HetaHglamporskaintetändasförrändeäravkylda. LåtommöjligtnyaHglamporbrännain12timmarutan avbrott. MonteraHglampormycketförsiktigtutantryck. De exploderar mycket lätt. RöraldrigHglampansglasdelarmedhänderna. Fingeravtrycken bränns in och försämrar ljuskvaliteten. Torka försiktigt av ev. fingeravtryck och damm med en alkoholindränkt trasa, torka av direkt. Sätt i/byt Hg-lampa Använd Hglampa 100 W Typ eller 50 W till lamphus 106Z: Hg-lampan levereras i separat förpackning. Utan märkning eller med märkning L1 för lägre ström/högre spänning, Märkning L2 högre ström/lägre spänning (se s. 14). Lossa 2 stjärnskruvar. Drag ut brytproppen något (inte vrida). Lossa spårskruven. Tag ur transportsäkringen och förvara den för senare transport. Vid lampbyte, tag ur förbrukade Hg-lampor och lämna till riskavfall. VidisättningavennyHglampamåstetextenpåmetallfattningen stå rättvänt. Sätt försiktigt i Hg-lampan i den undre fattningen. Vrid Hg-lampor smältpärla så att den är på sidan av strålgången. Sätt den flexibla strötillförseln försiktigt på den Hg-lampans övre metallfattning. Drag åt skruvarna över och under mycket försiktigt. För in lampfattningen med Hg-lampan i skenan i lamphuset. Fäll upp locket. Dra åt skruvarna. 12 Ställ in kollektorn med fokuseringsknappen på försök. Därvidfårkollektorninte beröra den flexibla strömtillförseln. Böj bort ev. strömtillförsel. Stäng försiktigt lamphuset och se till att brytarproppen griper-tag i hylsan. Tryck lätt in brytarproppen. Drag åt skruvarna. Tryck in brytarproppen till stopp (inte vrida). Byta kollektor och värmeskyddsfilter För att rengöra eller vid defekt kan kollektor och värmeskyddsfilter bytas ut. Öppna lamphuset enligt beskrivning på s. 12 och tag ut lampsockeln. För reflektorn åt höger tills det tar emot. Håll fast kollektorn och drag ut fokuseringsknappen. Tag ur kollektorn. Montera lamphus Lossa skruvarna på adapterdelen med en nyckel. Sätt i lamphuset i adapterdelen och drag åt skruvarna. Fäst ströljusskyddet med 2 skruvar. Ställ in kollektorn på försök. Bygg åter in lampsockeln (s. på/av 2. Driftstimräknare 3. Omkoppling mellan L1- och L2-lampor 4. Säkring 5. Omkoppling 50 Hz/60 Hz 6. Lampanslutning 7. Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 5. Anslut kabeln från lamphuset till förkopplingsapparaten. Koppla in 50 Hz eller 60 Hz. Anslut nätkabeln till strömnätet. P. Max. på/av 2. Kontrollampa LAMP 3. Kontrollampa TEMP 4. Driftstimräknare 5. Anslut kabeln från lamphuset till förkopplingsapparaten. Fäst upp lampsladden. Sätt i säkringar 2 T3,15A H250V F1/F2. Sätt åter i säkringshållaren. genom överhettning! Koppla in förkopplingsapparaten. Vänta 23 min. Vidförkopplingsapparatenför100Whörduettpip. Vrid bort UV-bländningsskyddet (s. 11 MZ10 F, s. 21 flourescensmodul). Tag ut ljusskyddet (s. 16 MZ10 F och s. 22 Fluorescensmodul). MZ10 F: Vrid filtersatsen i strålgången (s. 16). Stereofluorescensmodul: excitationsfilter (s. 22). ligger ca 45 lutande mot det ritade krysset (fig. a). Titta i okularen och fokusera på krysset. Fokusera den andra ljusbågen (spegelbild) med knapp (6) och placera den symmetriskt mot den direkta bilden med knapparna (4 och 5). (fig. c) VidHglampa50Wskaljusbågarnaröravarandra. VidHglampa100Wskaljusbågarnaliggaövervarandra. Efterjustera ljusfältet med fokuseringsratten (3). Ljusfältetskanuvaraupplystsåstort,runtochhomogent som möjligt. Placera åter UV-bländningsskyddet korrekt för att skydda observatörerna (s. 11 MZ10 F, s. 21 fluorescensmodul). Hg 50W Hg 100W 3 Fig. a: Fokusera på ljusbågarna. 1 Fig. b: Positionera ljusbågen till krysset. 2 Fig. c: Fokusera och positionera den andra ljusbågen Leica MZ10 F Attrapp I attrappen finns i stället för spärrfiltret två tomma öppningar till observationsstrålgången.

9 Den tredje strålgången är stängd. Använde attrapperna, när du har färre än 4 filtersatser när du arbetar en kortare tid (max. 15 sek.) utan fluorescensbelysning. BlockerainteHgljusetlängretidän15sek. medattrapperna för att förhindra att de överhettas. Använd ljusstopp när du vill blockera Hg-ljuset under en längre tid. Ljusstopp I filtersystemet FLUOIII finns ett magasin för ljusstoppet. I faser då man inte ska betrakta objektet med fluorescensbelysning utan t.ex. med genombelysning, spärrar man belysningsstrålgången med ljusstoppet. En åtgärd som skyddar Hg-lampan, som inte ska stängas av och på för ofta (se s. 5). Filtersystem FLUOIII Filtersystemet FLUOIII består av en filtersnabbväxlare för spärr och excitationsfilter och två filtermagasin för ett ljusstopp och en filtersläde med filter efter val. Filtersnabbväxlare I filtersnabbväxlaren till Leica MZ10 F kan totalt 4 filtersatser sättas in. Filtersatserna är försedda med etiketter (se tabell s. 9). Varje filtersats innehåller 2 spärrfilter till den visuella strålgången och ett excitationsfilter till belysningsstrålgången. Undvik att röra filterna i filtersatserna, för att undvika fingeravtryck. Vid beröring av filtret, rengör med en mjuk duk som inte flockar och med ren alkohol. För individuella filterkombinationer går det även att beställa en tom filterhållare. Sätt i en filtersats i filtersnabbväxlaren så att texten (t.ex. GFP) är läsbar rättvänt på höger sida. Kontrollera att konturerna på filtersatserna stämmer överens med instrumentets kontur. Vrid på filtersatsen tills att den snäpper fast. Sätt i totalt 4 filtersatser eller även egna attrapper (se nedan). Filtersläde Bredvid ljusstoppet finns ett magasin för ett individuellt valbart filter, t.ex. gråfilter. Om du har färre än 4 Filtersatser, måste du absolut sätta i de medföljande attrapperna i de tomma platserna. Utan filtersatserna eller attrapperna finns risken att ögonen skadas genom av direkt UV-strålning genomden tredje strålgången (se s. 5). Arbeta utan fluorescensbelysning Spärra fluorescensbelysningen med ljusstopp. Vrid attrappen i observationsstrålgången. Därigenom finns inget spärrfilter i strålgången vilket ger en skiftad färgåtergivning. 16 Drift MZ10 F: ställ in skärpan och studera Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 4 och rekommendationerna för användning av Hg-lampa på s. 5. Byte av filter I filtersnabbväxlaren måste samtliga 4 positioner vara fyllda med filtersatser resp. attrapper (se s. 16). Det är alltid den filtersats som är aktiv vars text kan läsas på den vänstra sidan av skårorna till magasinet. Vrid filtersatserna, tills att texten på den önskade filtersatsen syns på vänster sida av skårorna till magasinet. Belys plant objekt med genomlysning eller belys med vinklad infallsbelysning. Korrigerar dioptrierna enligt bruksanvisningen till stereomikroskopet. Fluorescensstudie Placera UV-bländningsskydd korrekt till skydd för observatören (s. 11). Vrid önskad filtersats i-strålgången (s.16). Koppla in förkopplingsapparaten (s. 14). Vänta 23 min. Drag ur ljusstoppet (s. 16). Korrigering av dioptrierna Vi rekommenderar att dioptrierna korrigeras i genom- eller infallsbelysningsläget: Spärra ljuset med ljusstopp om fluorescensbelysningen är inkopplad, (s. 16). Studera objektet med lägsta förstoringen. Dufårenbättreöversiktochkan hitta intressanta partier lättare. Efterfokusera eventuellt. Studera detaljer med större förstoring. Reflexer Vrid attrappen i strålgången (s. 16). Sätts ett Planapo-objektiv 1.6 syns en lättare reflex mellan zoomlägena 0. 8 och 1.6 i det undre synfältet, som försvinner vid högre zoomläge. Med Planapo-objektiven 1.0 och 0.5 och med den akromatiska linsen uppträder inte den här reflexen. 17 Översikt Utrustning med stereofluorescensmodul: Komponenterna 1 Stativ och fokuseringsratt (manuell eller motorisk) efter val 2 Mikroskophållare 3 Mikroskopkropp Leica MZ eller äldre modeller efter val 4a Leica stereofluorescensmodul med spärrfilter efter val 4b Filtermagasin för excitationsfilter 4c Ljusstopp 4d Filterhållare med ett individuellt valbart filter 4e Adapter till ljuskälla 5a Leica lamphus 106Z för kvicksilverlampa Hg 50W eller 100W 5b Ströljusskydd 6 Förkopplingsapparat för Hg-lampor 50 W eller 100W (ej i bild) 7 UV-bländningsskydd med arm och klämma 8 Dubbelirisbländare (tillval) 9 Binokulärtub efter val eller video-/fototub (tillval) 5a, 5b 9 4e 4b, 4c, 4d 4a Filtersatser för stereofluorescensmodul Filtersatser GFP-fluorescens GFP Plus-fluorescens GFP plantor UV-fluorescens Violett fluorescens Blå fluorescens Grön fluorescens Excitationsfilter Dikromatiskt Spärrfilter stråldelarspegel 425/60 nm 480/40 nm 470/40 nm 360/40 nm 425/40 nm 470/40 nm 546/10 nm 470 nm 505 nm LP 495 nm 400 nm 460 nm 505 nm 565 nm GG nm LP 525/50 nm GG 420 GG 475 OG 515 OG Montering Stereofluorescensmodul 1 Infallsbelysning- eller genomlysning 2a Fokuseringsratt, manuell eller 2b Fokuseringsratt, motorisk 3 Mikroskophållare 4 Mikroskopkropp efter val 5 fluorescensmodul 6 Lamphus 106Z 6b Ströljusskydd 7 Binokulärtub 8 Klämma 9 Arm 10 UV-bländningsskydd 11 Filterhållare för spärrfilter 12 Filterhållare för matarfilter 13 Ljusstopp 14 Filterhållare med ett individuellt valbart filter 15 Dubbelirisbländare (valfri) 16 Video-/fototub HU (valfri) 6a 7 6b , Stereofluorescensmodul Fokuseringsratt stativbas Fokuseringsratt, manuell eller motorisk, med pelare enligt bruksanvisning M SV fäst på basen. Läs ovillkorligen säkerhets anvisningarna i tillhörande bruksanvisning M vid användning av motorfokus. 3 Viktigt: Vid tillslagen belysning skjut in filterhållaren med ljusstopp i magasin 3 så att du inte bländas (s. 22). Ta bort binokulärtuberna lossa 3 skruvar (infälld gängbussning). Ta bort skyddet. Montera mikroskophållaren i den översta positionen vid fokuseringsratten (se betjäningsanvisning till stereomikroskopet) vid stereomikroskopen Leica MS5, MZ6, MZ8, MZ12, MZ APO med manuell fokuseringsratt.

10 Lossa fästskruvarna och ta av filterhållaren. Fluorescensmodul OrdningsföljdförmonteringutanDubbelirisbländare: Mikroskopkropp fluorescensmodul binokulärtub (fototub) OrdningsföljdförmonteringmedDubbelirisbländare: mikroskopkropp dubbelirisbländare fluorescensmodul binokulärtub (fototub) Rikta in fluorescensmodulen på mikroskopkroppen så att adaptern till lamphuset visar 45 bakåt. Montering enligt instrumentets bruksanvisning (Kap. Tillbehör). Video-/fototub Fluorescensbelysningen leds genom den vänstra strålgången och kan orsaka reflexer. Därför Placera video-/fototub HU över den högra strålgången. Byta filtersats Till fluorescensmodulen kan det erhållas utbytbara filtersatser med olika filter. En filtersats består av en filterhållare med spärrfilter och en filterhållare med excitationsfilter. Om du vill byta filtersats under arbetet låter du belysningen vara tillslagen. Då behöver du inte vänta tills att lampan är avkyld (s. 12), för att fortsätta arbetet. Sätt i önskad filterhållare. Passa in de båda orienteringstapparna i fluorescensmodulen i hålen i filterhållaren. Dra åt fästskruvarna. Sätt på skyddet och drag åt de 3 skruvarna. Sätt på binokulärtuberna. Sätt i passande filterhållare med primärfilter (s. 22). Ta ut filterhållaren med ljusstopp. Justera om ljuskällan (s. 15). 21 Design Stereofluorescensmodul UV-bländningsskydd profilpelare Positionera alltid UV-bländningsskyddet så att operatören aldrig kan se direkt på ljusfläcken (s. Primärfiltret levereras i en separat filterhållare. Dessutom levereras en filterhållare med ljusstopp. Drag isär armen. Drag åt mittersta spännskruven. Med dubbelirisbländaren kan skärpedjupet ökas (se bruksanvisning M ). Dessutom kan reflexer som uppstår i den vänstra strålgången minskas med hjälp av dubbelirisbländaren till ett minimum. I video/fototuberna är en dubbelirisbländare inbyggd. Fäst UV-bländningsskydd på armen. Drag åt spännskruven. Ytterligare monteringsanvisningar Lamphus Förkopplingsapparat Justering av Hg-lampa s s. 14 s Drift Stereofluorescensmodul Ställ in skärpan på objektet och iaktta Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 4 och rekommendationerna för användning av Hg-lampa på s. 5. E Sätt fast UVbländningsskydd korrekt till skydd för observatören (s. 22). Håll fast arm. Lossa mittersta spännskruven. Placera bländningsskyddet framför objektivet. Drag åt mittersta spännskruven. Skärpeinställning Dioptrikorrigering och skärpeinställning enligt bruksanvisningen till stereomikroskopet valfritt i genomlysning: Skjut in filterhållare med ljusstopp (3) för att blända av fluorescensbelysningen (s.22). För fluorescensobservationer drag ut anslutande filterhållare med ljusstopp. Observation Studera objektet först med lägsta förstoringen. Dufårenbättreöversiktochkanhittaintressanta partier lättare. Efterfokusera eventuellt. Studera detaljer med större förstoring. 3 vid fluorescensbelysning: Ta ut filterhållaren med ljusstopp (3) (s. 22). Sätt i excitationsfilter (1) (s. 22) Koppla in förkopplingsapparaten (s. 14 ). (vid 100 W lampa pipton) vänta 23 min. 23 Leica Microsystems the brand for outstanding products Leica Microsystems' mission is to be the world's first-choice provider of innovative solutions to our customers' needs for vision, measurement and analysis of micro-structures. Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and CambridgeInstruments.YetLeicasymbolizesinnovationaswellastradition. The companies of the Leica Microsystems Group operate internationally in three business segments, where we rank with the market leaders. Microscopy Systems Leica Microsystems an international company with a strong network of customer services. Australia: Gladesville Austria: Vienna Canada: RichmondHill/Ontario Denmark: Herlev France: Rueil-Malmaison Germany: Bensheim Italy: Milan Japan: Tokyo Korea: Seoul Netherlands: Rijswijk People'sRep.ofChina:HongKong Portugal: Lisbon Singapore Spain: Barcelona Sweden: Sollentuna Switzerland: Heerbrugg United Kingdom: Milton Keynes USA: Bannockburn/lllinois Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Our expertise in microscopy is the basis for all our solutions for visualization, measurement and analysis of micro-structures in life sciences and industry. With confocal laser technology and image analysis systems, we provide three-dimensional viewing facilities and offer new solutions for cytogenetics, pathology and materials sciences. Specimen Preparation Medical Equipment and representatives of Leica Microsystems in more than 100 countries. In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system that meets the requirements of the international standard for quality management. In addition, production meets the requirements of the international standard ISO for environmental management. Innovative technologies in our surgical microscopes offer new therapeutic approaches in microsurgery. Illustrations, descriptions and technical data are not binding and may be changed without notice. Printed on chlorine-free paper with a high content of recycled fibre. M21601sv LeicaMicrosystems(Switzerland)Ltd CH9435Heerbrugg,2006 PrintedinSwitzerlandII.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2006RDV We provide comprehensive systems and services for clinical histo- and cytopathology applications, biomedical research and industrial quality assurance. Our product range includes instruments, systems and consumables for tissue infiltration and embedding, microtomes and cryostats as well as automated stainers and coverslippers..

Leica Stereofluorescenssystem. Bruksanvisning

Leica Stereofluorescenssystem. Bruksanvisning Leica Stereofluorescenssystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Sida Fluorescensstereomikroskop Leica MZ10 F Beskrivning... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Fluorescens-tillämpningar... 6 Komponenter, manövreringsdelar...

Läs mer

Leica lamphus och Hg-lampa. Bruksanvisning

Leica lamphus och Hg-lampa. Bruksanvisning Leica lamphus och Hg-lampa Bruksanvisning Innehållsförteckning Sida 1. Säkerhetsföreskrifter..................................3 1.1 Beskrivning....................................... 3 1.2 Skyddsåtgärder....................................

Läs mer

Leica MATS. Bruksanvisning

Leica MATS. Bruksanvisning Leica MATS Bruksanvisning Innehållsförteckning Sida Beskrivning............................................. 3 Säkerhetskoncept....................................... 4 Säkerhetsföreskrifter....................................

Läs mer

Universalhandstyrning. Bruksanvisning

Universalhandstyrning. Bruksanvisning Universalhandstyrning Bruksanvisning 1 Beskrivning Handstyrningen används för manövrering av det motordrivna stereomikroskopet Leica MZ16 A, MZ16 FA samt zoomsystemen Leica Z6 APO A och Z16 APO A. Den

Läs mer

Leica MZ16 F. Bruksanvisning

Leica MZ16 F. Bruksanvisning Leica MZ16 F Bruksanvisning Bästa kund Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig mycket glädje och framgång. Med den helapokromatiska modellen Leica MZ16 F från Leica Microsystems har du skaffat marknadens

Läs mer

Mätning. Bruksanvisning

Mätning. Bruksanvisning 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mätning Bruksanvisning Tillbehör för mätningen Objektmikrometer (1) till kalibrering Fokalplatta med olika mätskalor (2) i mm och tum Fokalplatta med rutnät (3) Fokalplatta med

Läs mer

Genomlysningsbas TL BFDF (MDG 29) Bruksanvisning

Genomlysningsbas TL BFDF (MDG 29) Bruksanvisning Genomlysningsbas TL BFDF (MDG 29) Bruksanvisning Innehållsförteckning Sida Översikter Säkerhet............................................... 4 Symboler............................................... 5

Läs mer

Leica MZ16 A. Bruksanvisning

Leica MZ16 A. Bruksanvisning Leica MZ16 A Bruksanvisning Innehållsförteckning Sida Säkerhetsanvisning..................................... 3 Översikt Komponenter, anslutning................................. 4 Manöverdelar och funktioner.............................

Läs mer

Leica E-Serie - Bruksanvisning

Leica E-Serie - Bruksanvisning Leica E-Serie - Bruksanvisning Bästa kund! Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig mycket glädje och framgång med skolstereomikroskopen från Leica Microsystems. Vår nya stereomikroskopserie passar

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Genomlysningsbas TL ST (MDG 28) Bruksanvisning

Genomlysningsbas TL ST (MDG 28) Bruksanvisning Genomlysningsbas TL ST (MDG 28) Bruksanvisning Innehållsförteckning Sida Översikter Säkerhet............................................... 4 Symboler............................................... 5 Säkerhetsföreskrifter.....................................6

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi. LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se MagniLink Visus bruksanvisning 7942143a Första användning Vi

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Din manual BEHRINGER B212A

Din manual BEHRINGER B212A Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet!

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Aircode TM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster!

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Gör ditt jobb lättare och spar tid - allt du behöver för att välja, konstruera och köpa Norgren pneumatikkomponeneter på ett bekvämt sätt - 24

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Sublite V BRUKSANVISNING. 1. Säkerhets föreskrifter. Ljuspolymeriserande underenhet för dental laboratorium INTRODUKTION

Sublite V BRUKSANVISNING. 1. Säkerhets föreskrifter. Ljuspolymeriserande underenhet för dental laboratorium INTRODUKTION Sublite V Ljuspolymeriserande underenhet för dental laboratorium BRUKSANVISNING 03:04-03 INTRODUKTION Tack för ert köp av Sublite V. Nedan information ger den nödvändiga informationen för korrekt och säker

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Din manual LEICA EG1150 C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333460

Din manual LEICA EG1150 C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEICA EG1150 C. Du hittar svar på alla dina frågor i LEICA EG1150 C instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Mikroskop. Mikroskopets delar

Mikroskop. Mikroskopets delar sida 1 (6) ets delar 1. Okular 2. Binokulär snedtub 3. Objektivhållare 4. Objektiv 5. Korsbord 6. Aperturbländare 7. Kondensor 8. Centrerskruvar för kondensorn 9. Höjdinställning för kondensorn (ej synlig

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 Albany RR200 snabbrullport med innovativa styrskenor för universell användning inomhus. PVC-väv med dragkedjesystem Självsmörjande

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

EURO C20/C22 Takmontering

EURO C20/C22 Takmontering MONTERINGSANVISNING EURO C20/C22 Takmontering Wagner& Co 1.1 Bild 1 EURO-kollektorerna kan med taksystemet utan problem monteras med två personer, utan att man löddar och öppnar taket. EURO-kollektor-taksystemet

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 8160D-AL/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual LEICA SWINGARM STAND

Din manual LEICA SWINGARM STAND Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEICA SWINGARM STAND. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

PEM130SWE 02/08 1/8. SJK & SJKK Montageanvisning PEM130SWE 02/08. 1 kv KRYMPKABELSKARV MED SKRUVSKARVHYLSOR FÖR SJK & SJKK

PEM130SWE 02/08 1/8. SJK & SJKK Montageanvisning PEM130SWE 02/08. 1 kv KRYMPKABELSKARV MED SKRUVSKARVHYLSOR FÖR SJK & SJKK PEM130SWE 02/08 1/8 Montageanvisning PEM130SWE 02/08 1 kv KRYMPKABELSKARV MED SKRUVSKARVHYLSOR FÖR PLASTISOLERAD 3-OCH 4-LEDARKABEL SVENSKA 2/8 PEM130SWE 02/08 GENERELL INFORMATION - Kontrollera att skarvsatsen

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-CX V.I.C kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll 1. Ingående delar. 2. Montering

Läs mer

/126092/ (12721)

/126092/ (12721) Exklusiv E Alliance 991.0358.680/126092/2014-11-14 (12721) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Fiberoptisk Ledljuskälla ICN-ZG-RGB-LEDT-16

Fiberoptisk Ledljuskälla ICN-ZG-RGB-LEDT-16 Sid 1 av 9 Bruksanvisning Fiberoptisk Ledljuskälla ICN-ZG-RGB-LEDT-16 Gratulerar till ditt köp av denna professionella Ledljuskälla som använder ny ledteknologi för fiberoptisk belysning. Sid 2 av 9 Ledljuskällan

Läs mer

Bruksanvisning. till teleskop med Alt-azimuth (AZ) montering

Bruksanvisning. till teleskop med Alt-azimuth (AZ) montering Bruksanvisning till teleskop med Alt-azimuth (AZ) montering Bilden visar ett typiskt teleskop med alt-azimuth (AZ) montering. Längre ner beskriver vi vad detta innebär. Detaljerna skiljer sig mellan olika

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

MANUAL MYGG- OCH INSEKTSFÅNGARE För utomhusbruk Art. Nr. 23-1700

MANUAL MYGG- OCH INSEKTSFÅNGARE För utomhusbruk Art. Nr. 23-1700 MANUAL MYGG- OCH INSEKTSFÅNGARE För utomhusbruk Art. Nr. 23-1700 Läs denna manual noga innan apparaten tas i bruk. Förvara den för framtida bruk SÅ FUNGERAR DEN Denna mygg- och insektsfälla använder en

Läs mer

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE Svenska Installationsmanual 14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE INNEHÅLL 1. Innan du börjar... 164 2. Förpackningens innehåll... 164 3. Allmänna säkerhetsföreskrifter... 164 4. Att tänka på vid installation...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer