Din manual LEICA MZ 10 F

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual LEICA MZ 10 F http://sv.yourpdfguides.com/dref/3690771"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEICA MZ 10 F. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:.... Säkerhetsföreskrifter... Fluorescens-tillämpningar... Komponenter, manövreringsdelar.. Filtersats.... Design Översikt.... Fokuseringsratt, mikroskophållare, mikroskopkropp MZ10 F... UV-bländningsskydd..

3 Lamphus 106Z... Hg-lampor Ströljusskydd.... Kollektor, värmeskyddsfilter Förkopplingsapparat.. Justering av Hg-lampa

4 Filtersats Design Översikt.... Fokuseringsratt, mikroskophållare, mikroskopkropp Fluorescensmodul.... Filtersats... UV-bländningsskydd Lamphus 106Z.

5 .. Hg-lampor Ströljusskydd.... Kollektor, värmeskyddsfilter Förkopplingsapparat.. Justering av Hg-lampa Drift Byte av filter, ljusstopp, dubbelirisbländare.. 23 Dioptrier, ställ in skärpan på och studera objekt Beskrivning Fluorescensteknik Fluorescerande ämnen lyser vid bestrålning med kortvågigt matningsljus. Inom fluorescenstekniken drar man nytta av denna egenskap och färgar resp. markerar bestämda objektstrukturer och -detaljer, som inte har någon egenfluorescens, med ett fluorescerande färgämne. Ett sådant färgämne är t.ex. det grönfluorescerande proteinet GFP, som används inom molekylärbiologi. Säkerhetskoncept Innan du monterar instrumentet och fluorescensbelysningen och börjar använda det, läs denhärbruksanvisningenochstuderasäkerhetsanvisning arna noga. bruksanvisningentilldittstereomikroskopochstuderasäkerhets- och underhållsanvisningarna. Korrekt användning Stereofluorescens Med Leica Stereofluorescenssystem kan hela fluorescerande objekt undersökas, manipuleras, sorteras och dokumenteras tredimensionellt och opreparerade. Den mycket ljusstarka kvicksilverlampa och speciellt utvalda filtersatser tillåter en urskiljning av de finaste strukturerna och ökar informationsinnehållet genom infallsbelysningsfluorescens. Leica Stereofluorescenssystem är utrustat med en speciell fluorescensbelysning och används för att studera tredimensionella fluorescerande objekt. Det

6 består av ett stereomikroskop med stativ, binokulärtub och okular. ett integrerat filtersystem FLUOIII (med MZ10 F) resp. en separat stereofluorescensmodul motsvarande filtersats med spärr- och matarfilter samt ljusstopp och individuella filter efter val ett UV-bländningsskydd ett lamphus med kvicksilverlampa en förkopplingsapparat, som ansluts via en nätkabel till strömnätet. Fluorescensstereomikroskop Leica MZ10 F med zoom 10:1 är ett routine stereomikroskop för fluorescenstillämpningar. Den patenterade, separata strålgången TripleBeamTM för fluorescensbelysning och det patenterade filtersystemet FLUOIIITM ger optimala fluorescensbilder. Stereofluorescensmodul Stereofluorescensmodulen kan kombineras med stereomikroskopen Leica MS5, MZ6, MZ7.5, MZ9.5, MZ12.5, MZ16 och äldre modeller. Felaktig användning Används Leica stereofluorescenssystem på annat sätt än som beskrivs i denna handledning, kan personer eller saker skadas. Aldrig får andra kontakter eller kablar monteras. får delar ändras, byggas om eller tas isär om det inte uttryckligen beskrivs så i handledningen. får delar öppnas av icke-auktoriserade personer. Bruksanvisning I den här bruksanvisningen beskrivs endast funktionerna för fluorescensbelysning, användningen av filtersatserna och monteringen av fluorescensmodulerna. Detaljerade uppgifter om hur du använder stereomikroskopet liksom säkerhets- och underhållsanvisningarna får du i den separata bruksanvisningen M SV (alla avsnitt, som gäller Leica MZ12.5 med zoom 12.

7 5:1). Plats för användning Leica stereofluorescenssystem får endast användas i stängda utrymmen. Krav på driftsansvarig Se till att Leica stereofluorescenssystem endast betjänas, sköts och underhålls av auktoriserad och utbildad personal. betjäningspersonalen har läst, förstått och tillämpar denna, handledningen till stereomikroskopet och särskilt alla säkerhetsföreskrifter. 4 Reparationer, servicearbeten Reparationsarbeten får endast utföras av personer som är utbildade av Leica eller av företagets auktoriserade tekniska personal. Endast originalreservdelar från Leica får användas. Drag ut nätkabeln om förkopplingsapparaten ska öppnas. Att vidröra en spänningsförande strömkrets kan leda till personskada. Förkopplingsapparat Dragurförkopplingsapparatensstickkontaktfrånströmnätet: vid tillbyggnad och demontering av lamphuset, innan du öppnar lamphuset, vid byte av Hg-lampa och övriga delar som t.ex. värmeskyddsfilter eller kollektorer, vid servicearbeten på förkopplingsapparaten. Lagstadgade föreskrifter Följ allmänt gällande lagstiftning och länderspecifika föreskrifter för förebyggande av olycksfall och miljöskydd. Lamphus Öppnaaldriglamphusetnärlampanärpåslagen. Explosionsrisk, UV-strålning, bländningsrisk! Låtlampankylasavminst15min.innanduöppnarlamphuset. Explosionsrisk! Luftspringorpålamphusetfårunderingaomständigheter övertäckas. Brandrisk! EU-godkännande Leica stereofluorescenssystem och tillbehören är konstruerade enligt teknisk standard och försedda med en EU-godkännande. Hg-lampa Beaktatillverkarensbruksanvisningarochsäkerhetsföreskrifter och särskilt de anvisningarna som gäller trasig lampa med utsläpp av kvicksilver. Ljuskälla: säkerhetsföreskrifter Tillverkarens skyddsåtgärder: UVbländningsskydd framför objektytan förhindrar att på UV-strålen går direkt in i ögonen. Attrapper på filtersnabbväxlarens lediga platser förhindrar direkt UV-strålning i ögonen. UV-filter har satts fast i observationsstrålgångarna som skydd mot ögonen. Ströljusskydd på lamphuset förhindrar bestrålning av händerna. TaurHglampanvidtransport,transporteradenioriginalförpackningen och skydda rörliga delar i lamphuset med transportsäkringen. Viduppnåddmärklivstid(uppgifterfråntillverkaren,beakta minuträknaren på förkopplingsapparaten) se till att byta missfärgade Hg-lampor i rätt tid på grund av ökande risk för explosion. Leicatarintepåsignågotansvarförskadorsomuppstårpå grund av felaktigt inbyggda och felaktigt använda Hg-lampor som exploderar. Montering i andra produkter Vid montering av Leica-produkter i andra produkter ska följande beaktas: tillverkaren av totalsystemet resp. den som tar det i bruk, ansvarar för att gällande säkerhetsföreskrifter, lagar och riktlinjer följs. Varning UV-strålning kan skada ögonen. Därför titta aldrig på ljusfläcken på objektytan utan UV-bländningsskydd. titta aldrig in i okularen när det inte finns något excitationsfilter i strålgången. fyll tomma filterplatser med attrapper (med MZ10 F). välj inte en vit, starkt reflekterande bakgrund till objektet. 5 Fluorescenstillämpningar Naturvetenskap seringsratt (manuell eller motorisk) efter val 2. Mikroskophållare till Leica MZ10 F 3a. Mikroskopkropp Leica MZ10 F med tre strålgångar TripleBeamTM 3b. Integrerat filtersystem FLUOIIITM 3c. Adapter till ljuskälla 3d. Snabbfilterväxlare för 4 filtersatser efter val 3e. Filtermagasin för ljusstopp och filtersläde med ett individuellt valbart filter 4a. Leica lamphus 106Z för kvicksilverlampor Hg 50W eller 100W 4b. Ströljusskydd 5. Förkopplingsapparat för lamphus 106Z (ej i bild) 6. UV-bländningsskydd med arm 7 Dubbelirisbländare (tillval) 8. Binokulärtub efter val eller video-/fototub (tillval) 3e 3c 8 3b 3d 4a 3a 2 6 4b 1 8 Filtersats till Leica MZ10 F Filtersats GFP-fluorescens GFP Plusfluorescens GFP-fluorescens UV-fluorescens Violett fluorescens Blå fluorescens Grön fluorescens Filterhållare, tom Filter set GFP Plus for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (480/40) Barrier Filter (510) 100% Märkning GFP1 GFP2 GFP3 UV V B G Excitationsfilter spärrfilter 425/60 nm 480/40 nm 470/40 nm 360/40 nm 425/40 nm 470/40 nm 546/10 nm 480 nm 510 nm LP 525/ nm LP 475 nm LP 515 nm LP 590 nm LP 100% Filter set GFP for LEICA MZ10 F Excitation Filter (425/60) Barrier Filter (480) Transmission 50% 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set GFP Plant for LEICA MZ10 F Excitation Filter (470/40) Barrier Filter (525/50) Transmission 50% 0% 350nm 400nm Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set UV for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (360/40) Barrier Filter (420) 100% Filter set Violet for LEICA MZ10 F Excitation Filter (425/40) Barrier Filter (475) Transmission 50% 0% 350nm 400nm Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength Filter set Blue for LEICA MZ10 F 100% Excitation Filter (470/40) Barrier Filter (515) 100% Filter set Green for LEICA MZ10 F Excitation Filter (546/10) Barrier Filter (590) Transmission 50% 0% 350nm 400nm BLU- SPEK.DRW Transmission 50% 500nm 600nm n m Wavelength 0% 350nm 400nm 500nm 600nm n m Wavelength 9 Leica MZ10 F Design 1. Infallsbelysning- eller genomlysning 2a. Fokuseringsratt, manuell eller 2b. Fokuseringsratt motorisk Mikroskophållare till Leica MZ10 F Mikroskopkropp Leica MZ10 F med filtersystem FLUOIIITM 5a. Lamphus 106Z 5b. Ströljusskydd 6. Binokulärtub 7. Arm med UV-bländningsskydd 8. 4 Filtersatser 9. Ljusstopp 10. Filtersläde för ett individuellt valbart filter 11. Dubbelirisbländare (tillval) 12. Trinokulartub 5a b b 3 7 2a 1 10 Leica MZ10 F Fokuseringsratt stativbas Fokuseringsratt, manuell eller motorisk, med pelare enligt bruksanvisning M SV fäst på basen.

8 Läs ovillkorligen säkerhetsanvisningarna i tillhörande bruksanvisning M vi användning av motorfokus. UV-bländningsskydd mikroskophållare Mikroskophållare fokuseringsratt Fäst mikroskophållaren till Leica MZ10 F enligt bruksanvisning M SV vid fokuseringsratten. Mikroskopkropp Mikroskophållare Mikroskopkroppen Leica MZ10 F och filtersystemet FLUOIII är en enhet som justeras på fabrik och får inte plockas isär. Fäst mikroskopkroppen Leica MZ10 F enligt bruksanvisning M SV på mikroskophållaren. Ytterligare komponenter Fäst övriga komponenter som binokulärtub, dubbelirisbländare (tillval) och andra okular enligt bruksanvisningen M2-1050SV på filtersystemet FLUOIII. Video-/fototub Vi rekommenderar video/fototuberna HDV med 100% ljus på video-/fotoutgången, för att få kortare belysningstider vid fluorescensfotografering. Dubbelirisbländare Med dubbelirisbländaren kan skärpedjupet ökas (se bruksanvisning M SV). Fäst dubbelirisbländaren på filtersystemet FLUOIII. Fäst UV-ljusskyddet på vänster eller höger sida av mikroskophållaren med skruvar (för infälld gängbussning). Positionera alltid UV-bländningsskyddet så att operatören aldrig kan se direkt på ljusfläcken (se s. 5): Ställ in UV-bländningsskyddet med armen i sidled. Lossa skruvarna (för infälld gängbussning). Ställ in UV-bländningsskyddet med armen uppåt/nedåt. Fäst skruvarna. 11 Design Lamphus Leica Lamphus 106Z används. Förkopplingsapparat till Lamphus 106Z se sidan 14. Eventuellt befintlig lamphusmodell 105Z kan även användas. Lossa stjärnskruvar. Drag ut sockeln med lampfattning och anslutningskabel försiktigt. Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 5. Rekommendationer, anvisningar Undvikattstängaavochsättapålampanoftadådettaförkortar livstiden. HetaHglamporskaintetändasförrändeäravkylda. LåtommöjligtnyaHglamporbrännain12timmarutan avbrott. MonteraHglampormycketförsiktigtutantryck. De exploderar mycket lätt. RöraldrigHglampansglasdelarmedhänderna. Fingeravtrycken bränns in och försämrar ljuskvaliteten. Torka försiktigt av ev. fingeravtryck och damm med en alkoholindränkt trasa, torka av direkt. Sätt i/byt Hg-lampa Använd Hglampa 100 W Typ eller 50 W till lamphus 106Z: Hg-lampan levereras i separat förpackning. Utan märkning eller med märkning L1 för lägre ström/högre spänning, Märkning L2 högre ström/lägre spänning (se s. 14). Lossa 2 stjärnskruvar. Drag ut brytproppen något (inte vrida). Lossa spårskruven. Tag ur transportsäkringen och förvara den för senare transport. Vid lampbyte, tag ur förbrukade Hg-lampor och lämna till riskavfall. VidisättningavennyHglampamåstetextenpåmetallfattningen stå rättvänt. Sätt försiktigt i Hg-lampan i den undre fattningen. Vrid Hg-lampor smältpärla så att den är på sidan av strålgången. Sätt den flexibla strötillförseln försiktigt på den Hg-lampans övre metallfattning. Drag åt skruvarna över och under mycket försiktigt. För in lampfattningen med Hg-lampan i skenan i lamphuset. Fäll upp locket. Dra åt skruvarna. 12 Ställ in kollektorn med fokuseringsknappen på försök. Därvidfårkollektorninte beröra den flexibla strömtillförseln. Böj bort ev. strömtillförsel. Stäng försiktigt lamphuset och se till att brytarproppen griper-tag i hylsan. Tryck lätt in brytarproppen. Drag åt skruvarna. Tryck in brytarproppen till stopp (inte vrida). Byta kollektor och värmeskyddsfilter För att rengöra eller vid defekt kan kollektor och värmeskyddsfilter bytas ut. Öppna lamphuset enligt beskrivning på s. 12 och tag ut lampsockeln. För reflektorn åt höger tills det tar emot. Håll fast kollektorn och drag ut fokuseringsknappen. Tag ur kollektorn. Montera lamphus Lossa skruvarna på adapterdelen med en nyckel. Sätt i lamphuset i adapterdelen och drag åt skruvarna. Fäst ströljusskyddet med 2 skruvar. Ställ in kollektorn på försök. Bygg åter in lampsockeln (s. på/av 2. Driftstimräknare 3. Omkoppling mellan L1- och L2-lampor 4. Säkring 5. Omkoppling 50 Hz/60 Hz 6. Lampanslutning 7. Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 5. Anslut kabeln från lamphuset till förkopplingsapparaten. Koppla in 50 Hz eller 60 Hz. Anslut nätkabeln till strömnätet. P. Max. på/av 2. Kontrollampa LAMP 3. Kontrollampa TEMP 4. Driftstimräknare 5. Anslut kabeln från lamphuset till förkopplingsapparaten. Fäst upp lampsladden. Sätt i säkringar 2 T3,15A H250V F1/F2. Sätt åter i säkringshållaren. genom överhettning! Koppla in förkopplingsapparaten. Vänta 23 min. Vidförkopplingsapparatenför100Whörduettpip. Vrid bort UV-bländningsskyddet (s. 11 MZ10 F, s. 21 flourescensmodul). Tag ut ljusskyddet (s. 16 MZ10 F och s. 22 Fluorescensmodul). MZ10 F: Vrid filtersatsen i strålgången (s. 16). Stereofluorescensmodul: excitationsfilter (s. 22). ligger ca 45 lutande mot det ritade krysset (fig. a). Titta i okularen och fokusera på krysset. Fokusera den andra ljusbågen (spegelbild) med knapp (6) och placera den symmetriskt mot den direkta bilden med knapparna (4 och 5). (fig. c) VidHglampa50Wskaljusbågarnaröravarandra. VidHglampa100Wskaljusbågarnaliggaövervarandra. Efterjustera ljusfältet med fokuseringsratten (3). Ljusfältetskanuvaraupplystsåstort,runtochhomogent som möjligt. Placera åter UV-bländningsskyddet korrekt för att skydda observatörerna (s. 11 MZ10 F, s. 21 fluorescensmodul). Hg 50W Hg 100W 3 Fig. a: Fokusera på ljusbågarna. 1 Fig. b: Positionera ljusbågen till krysset. 2 Fig. c: Fokusera och positionera den andra ljusbågen Leica MZ10 F Attrapp I attrappen finns i stället för spärrfiltret två tomma öppningar till observationsstrålgången.

9 Den tredje strålgången är stängd. Använde attrapperna, när du har färre än 4 filtersatser när du arbetar en kortare tid (max. 15 sek.) utan fluorescensbelysning. BlockerainteHgljusetlängretidän15sek. medattrapperna för att förhindra att de överhettas. Använd ljusstopp när du vill blockera Hg-ljuset under en längre tid. Ljusstopp I filtersystemet FLUOIII finns ett magasin för ljusstoppet. I faser då man inte ska betrakta objektet med fluorescensbelysning utan t.ex. med genombelysning, spärrar man belysningsstrålgången med ljusstoppet. En åtgärd som skyddar Hg-lampan, som inte ska stängas av och på för ofta (se s. 5). Filtersystem FLUOIII Filtersystemet FLUOIII består av en filtersnabbväxlare för spärr och excitationsfilter och två filtermagasin för ett ljusstopp och en filtersläde med filter efter val. Filtersnabbväxlare I filtersnabbväxlaren till Leica MZ10 F kan totalt 4 filtersatser sättas in. Filtersatserna är försedda med etiketter (se tabell s. 9). Varje filtersats innehåller 2 spärrfilter till den visuella strålgången och ett excitationsfilter till belysningsstrålgången. Undvik att röra filterna i filtersatserna, för att undvika fingeravtryck. Vid beröring av filtret, rengör med en mjuk duk som inte flockar och med ren alkohol. För individuella filterkombinationer går det även att beställa en tom filterhållare. Sätt i en filtersats i filtersnabbväxlaren så att texten (t.ex. GFP) är läsbar rättvänt på höger sida. Kontrollera att konturerna på filtersatserna stämmer överens med instrumentets kontur. Vrid på filtersatsen tills att den snäpper fast. Sätt i totalt 4 filtersatser eller även egna attrapper (se nedan). Filtersläde Bredvid ljusstoppet finns ett magasin för ett individuellt valbart filter, t.ex. gråfilter. Om du har färre än 4 Filtersatser, måste du absolut sätta i de medföljande attrapperna i de tomma platserna. Utan filtersatserna eller attrapperna finns risken att ögonen skadas genom av direkt UV-strålning genomden tredje strålgången (se s. 5). Arbeta utan fluorescensbelysning Spärra fluorescensbelysningen med ljusstopp. Vrid attrappen i observationsstrålgången. Därigenom finns inget spärrfilter i strålgången vilket ger en skiftad färgåtergivning. 16 Drift MZ10 F: ställ in skärpan och studera Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 4 och rekommendationerna för användning av Hg-lampa på s. 5. Byte av filter I filtersnabbväxlaren måste samtliga 4 positioner vara fyllda med filtersatser resp. attrapper (se s. 16). Det är alltid den filtersats som är aktiv vars text kan läsas på den vänstra sidan av skårorna till magasinet. Vrid filtersatserna, tills att texten på den önskade filtersatsen syns på vänster sida av skårorna till magasinet. Belys plant objekt med genomlysning eller belys med vinklad infallsbelysning. Korrigerar dioptrierna enligt bruksanvisningen till stereomikroskopet. Fluorescensstudie Placera UV-bländningsskydd korrekt till skydd för observatören (s. 11). Vrid önskad filtersats i-strålgången (s.16). Koppla in förkopplingsapparaten (s. 14). Vänta 23 min. Drag ur ljusstoppet (s. 16). Korrigering av dioptrierna Vi rekommenderar att dioptrierna korrigeras i genom- eller infallsbelysningsläget: Spärra ljuset med ljusstopp om fluorescensbelysningen är inkopplad, (s. 16). Studera objektet med lägsta förstoringen. Dufårenbättreöversiktochkan hitta intressanta partier lättare. Efterfokusera eventuellt. Studera detaljer med större förstoring. Reflexer Vrid attrappen i strålgången (s. 16). Sätts ett Planapo-objektiv 1.6 syns en lättare reflex mellan zoomlägena 0. 8 och 1.6 i det undre synfältet, som försvinner vid högre zoomläge. Med Planapo-objektiven 1.0 och 0.5 och med den akromatiska linsen uppträder inte den här reflexen. 17 Översikt Utrustning med stereofluorescensmodul: Komponenterna 1 Stativ och fokuseringsratt (manuell eller motorisk) efter val 2 Mikroskophållare 3 Mikroskopkropp Leica MZ eller äldre modeller efter val 4a Leica stereofluorescensmodul med spärrfilter efter val 4b Filtermagasin för excitationsfilter 4c Ljusstopp 4d Filterhållare med ett individuellt valbart filter 4e Adapter till ljuskälla 5a Leica lamphus 106Z för kvicksilverlampa Hg 50W eller 100W 5b Ströljusskydd 6 Förkopplingsapparat för Hg-lampor 50 W eller 100W (ej i bild) 7 UV-bländningsskydd med arm och klämma 8 Dubbelirisbländare (tillval) 9 Binokulärtub efter val eller video-/fototub (tillval) 5a, 5b 9 4e 4b, 4c, 4d 4a Filtersatser för stereofluorescensmodul Filtersatser GFP-fluorescens GFP Plus-fluorescens GFP plantor UV-fluorescens Violett fluorescens Blå fluorescens Grön fluorescens Excitationsfilter Dikromatiskt Spärrfilter stråldelarspegel 425/60 nm 480/40 nm 470/40 nm 360/40 nm 425/40 nm 470/40 nm 546/10 nm 470 nm 505 nm LP 495 nm 400 nm 460 nm 505 nm 565 nm GG nm LP 525/50 nm GG 420 GG 475 OG 515 OG Montering Stereofluorescensmodul 1 Infallsbelysning- eller genomlysning 2a Fokuseringsratt, manuell eller 2b Fokuseringsratt, motorisk 3 Mikroskophållare 4 Mikroskopkropp efter val 5 fluorescensmodul 6 Lamphus 106Z 6b Ströljusskydd 7 Binokulärtub 8 Klämma 9 Arm 10 UV-bländningsskydd 11 Filterhållare för spärrfilter 12 Filterhållare för matarfilter 13 Ljusstopp 14 Filterhållare med ett individuellt valbart filter 15 Dubbelirisbländare (valfri) 16 Video-/fototub HU (valfri) 6a 7 6b , Stereofluorescensmodul Fokuseringsratt stativbas Fokuseringsratt, manuell eller motorisk, med pelare enligt bruksanvisning M SV fäst på basen. Läs ovillkorligen säkerhets anvisningarna i tillhörande bruksanvisning M vid användning av motorfokus. 3 Viktigt: Vid tillslagen belysning skjut in filterhållaren med ljusstopp i magasin 3 så att du inte bländas (s. 22). Ta bort binokulärtuberna lossa 3 skruvar (infälld gängbussning). Ta bort skyddet. Montera mikroskophållaren i den översta positionen vid fokuseringsratten (se betjäningsanvisning till stereomikroskopet) vid stereomikroskopen Leica MS5, MZ6, MZ8, MZ12, MZ APO med manuell fokuseringsratt.

10 Lossa fästskruvarna och ta av filterhållaren. Fluorescensmodul OrdningsföljdförmonteringutanDubbelirisbländare: Mikroskopkropp fluorescensmodul binokulärtub (fototub) OrdningsföljdförmonteringmedDubbelirisbländare: mikroskopkropp dubbelirisbländare fluorescensmodul binokulärtub (fototub) Rikta in fluorescensmodulen på mikroskopkroppen så att adaptern till lamphuset visar 45 bakåt. Montering enligt instrumentets bruksanvisning (Kap. Tillbehör). Video-/fototub Fluorescensbelysningen leds genom den vänstra strålgången och kan orsaka reflexer. Därför Placera video-/fototub HU över den högra strålgången. Byta filtersats Till fluorescensmodulen kan det erhållas utbytbara filtersatser med olika filter. En filtersats består av en filterhållare med spärrfilter och en filterhållare med excitationsfilter. Om du vill byta filtersats under arbetet låter du belysningen vara tillslagen. Då behöver du inte vänta tills att lampan är avkyld (s. 12), för att fortsätta arbetet. Sätt i önskad filterhållare. Passa in de båda orienteringstapparna i fluorescensmodulen i hålen i filterhållaren. Dra åt fästskruvarna. Sätt på skyddet och drag åt de 3 skruvarna. Sätt på binokulärtuberna. Sätt i passande filterhållare med primärfilter (s. 22). Ta ut filterhållaren med ljusstopp. Justera om ljuskällan (s. 15). 21 Design Stereofluorescensmodul UV-bländningsskydd profilpelare Positionera alltid UV-bländningsskyddet så att operatören aldrig kan se direkt på ljusfläcken (s. Primärfiltret levereras i en separat filterhållare. Dessutom levereras en filterhållare med ljusstopp. Drag isär armen. Drag åt mittersta spännskruven. Med dubbelirisbländaren kan skärpedjupet ökas (se bruksanvisning M ). Dessutom kan reflexer som uppstår i den vänstra strålgången minskas med hjälp av dubbelirisbländaren till ett minimum. I video/fototuberna är en dubbelirisbländare inbyggd. Fäst UV-bländningsskydd på armen. Drag åt spännskruven. Ytterligare monteringsanvisningar Lamphus Förkopplingsapparat Justering av Hg-lampa s s. 14 s Drift Stereofluorescensmodul Ställ in skärpan på objektet och iaktta Iakttag säkerhetsföreskrifterna på s. 4 och rekommendationerna för användning av Hg-lampa på s. 5. E Sätt fast UVbländningsskydd korrekt till skydd för observatören (s. 22). Håll fast arm. Lossa mittersta spännskruven. Placera bländningsskyddet framför objektivet. Drag åt mittersta spännskruven. Skärpeinställning Dioptrikorrigering och skärpeinställning enligt bruksanvisningen till stereomikroskopet valfritt i genomlysning: Skjut in filterhållare med ljusstopp (3) för att blända av fluorescensbelysningen (s.22). För fluorescensobservationer drag ut anslutande filterhållare med ljusstopp. Observation Studera objektet först med lägsta förstoringen. Dufårenbättreöversiktochkanhittaintressanta partier lättare. Efterfokusera eventuellt. Studera detaljer med större förstoring. 3 vid fluorescensbelysning: Ta ut filterhållaren med ljusstopp (3) (s. 22). Sätt i excitationsfilter (1) (s. 22) Koppla in förkopplingsapparaten (s. 14 ). (vid 100 W lampa pipton) vänta 23 min. 23 Leica Microsystems the brand for outstanding products Leica Microsystems' mission is to be the world's first-choice provider of innovative solutions to our customers' needs for vision, measurement and analysis of micro-structures. Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and CambridgeInstruments.YetLeicasymbolizesinnovationaswellastradition. The companies of the Leica Microsystems Group operate internationally in three business segments, where we rank with the market leaders. Microscopy Systems Leica Microsystems an international company with a strong network of customer services. Australia: Gladesville Austria: Vienna Canada: RichmondHill/Ontario Denmark: Herlev France: Rueil-Malmaison Germany: Bensheim Italy: Milan Japan: Tokyo Korea: Seoul Netherlands: Rijswijk People'sRep.ofChina:HongKong Portugal: Lisbon Singapore Spain: Barcelona Sweden: Sollentuna Switzerland: Heerbrugg United Kingdom: Milton Keynes USA: Bannockburn/lllinois Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Our expertise in microscopy is the basis for all our solutions for visualization, measurement and analysis of micro-structures in life sciences and industry. With confocal laser technology and image analysis systems, we provide three-dimensional viewing facilities and offer new solutions for cytogenetics, pathology and materials sciences. Specimen Preparation Medical Equipment and representatives of Leica Microsystems in more than 100 countries. In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system that meets the requirements of the international standard for quality management. In addition, production meets the requirements of the international standard ISO for environmental management. Innovative technologies in our surgical microscopes offer new therapeutic approaches in microsurgery. Illustrations, descriptions and technical data are not binding and may be changed without notice. Printed on chlorine-free paper with a high content of recycled fibre. M21601sv LeicaMicrosystems(Switzerland)Ltd CH9435Heerbrugg,2006 PrintedinSwitzerlandII.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2006RDV We provide comprehensive systems and services for clinical histo- and cytopathology applications, biomedical research and industrial quality assurance. Our product range includes instruments, systems and consumables for tissue infiltration and embedding, microtomes and cryostats as well as automated stainers and coverslippers..

Leica DM500 Bruksanvisning

Leica DM500 Bruksanvisning Leica DM500 Bruksanvisning Information från tillverkaren Publicerat januari 2015 av: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Schweiz) Om du har frågor, kontakta vår

Läs mer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Information från tillverkaren Publicerat januari 2015 av: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Schweiz) Om du har frågor, kontakta

Läs mer

Din manual LEICA ST4040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2943333

Din manual LEICA ST4040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2943333 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEICA ST4040. Du hittar svar på alla dina frågor i LEICA ST4040 instruktionsbok (information,

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare

Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Bruksanvisning Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare V1.2 Svenska 11/2002 Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs igenom den noggrant

Läs mer

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Leica ST4040. Linjär färginstrument. Bruksanvisning

Leica ST4040. Linjär färginstrument. Bruksanvisning Leica ST4040 Linjär färginstrument Bruksanvisning Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Svenska 06/2009 Förvaras alltid i instrumentets närhet. Läses igenom noggrant innan driftstart. VIKTIG ANMÄRKNING Informationen,

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink Vision

Bruksanvisning MagniLink Vision Bruksanvisning MagniLink Vision LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se 2 Bruksanvisning 79 41 572d MagniLink

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA

DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA DIGITALKAMERA CAMERA BASIC BASMANUAL MANUAL SVENSKA Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda din nya kamera för att uppnå bästa resultat

Läs mer

NP4000 Användarmanual

NP4000 Användarmanual Projektor NP4000 Användarmanual NEC Display Solutions, Ltd. 2007 Första utgåvan, april 2007 DLP är ett registrerat varumärke under Texas Instruments. BrilliantColor och DynamicBlack är varumärken hos Texas

Läs mer

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Cytocentrifug 2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 103-0023, Japan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany.

Manual *9000-618-83/31* 9000-618-83/31. Made in Germany. Manual 9000-618-83/31 *9000-618-83/31* Made in Germany. Innehåll VigtigInformation 1. Anvisningar........................... 4 1.1 Försäkran om överensstämmelse.... 4 1.2 Allmänna anvisningar...............

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TT1332 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832059

Din manual ELEKTRO HELIOS TT1332 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832059 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TT1332. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer