Miralles - tolkningar av en arkitekts arbete. Fotografier av David Bestué 4 november 7 december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miralles - tolkningar av en arkitekts arbete. Fotografier av David Bestué 4 november 7 december"

Transkript

1 Pressmeddelande x Barcelona Patentlösningar Ny katalansk arkitektur 2 oktober 6 januari Gaudí Unseen Att fullborda La Sagrada Família 2 oktober 6 januari En utställning från Deutsches Architekturmuseum i samarbete med Spatial Information Architecture Laboratory (SIAL) och Temple Expiatori de la Sagrada Família. Cerdà. Projektet Eixample i Barcelona 2 oktober 2 november Miralles - tolkningar av en arkitekts arbete. Fotografier av David Bestué 4 november 7 december Vernissage torsdag den 2 oktober kl Spaniens ambassadör Enrique Viguera inviger utställningarna. Deltar gör även curatorerna Yorck Förster, Jaime Salazar och Albert Serratosa samt direktör Ferran Ferrando Meliá, Instituto Cervantes. Kvällen inleds med föreläsning av arkitekt Arturo Frediani kl i hörsalen. Pressvisning torsdag den 2 oktober kl Anmälan till senast 1 oktober. Arrangemangen sker i samarbete med Instituto Cervantes och Institut Ramon Lull. Utställningarna Barcelona står i fokus på Arkitekturmuseet i höst. Den katalanska huvudstaden är med sina 3 miljoner invånare Spaniens näst största stad. Tillsammans med Paris är Barcelona dessutom den mest tätbefolkade miljonstaden i Europa. Barcelona har haft tre stora perioder av tillväxt, den första redan på talet, då de flesta av de gotiska byggnaderna i den gamla stadskärnan Citutat Vella byggdes. Den andra byggboomen var på 1860-talet då utvidgningen av staden skedde efter Eixampleplanen av Cerdá. Den tredje perioden inleddes med sommar OS 1992 då stora infrastrukturella satsningar genomfördes och en ny vattenfront mot Medelhavet skapades. Efter sommarspelen har satsningen på en förnyelse av stadsbilden fortsatt och arbetsfältet vuxit - staden kan liknas vid ett företag som varit framgångsrikt i att stärka sin plats som affärsstad. Barcelona framhåller sig själv som en urban modell och ett laboratorium för urbant tänkande, en modell som använder kultur och arkitektur som katalysatorer i stadens omvandling. Stjärnarkitekter har bidragit med nya emblematiska byggnader; Kulturinstitutioner som museer, teatrar och konserthus, 1

2 offentliga platser som parker och torg samt kommersiella byggnader som hotell och affärscentra. Den katalanska modellen har hyllats internationellt. Den har varit källa och gett näring åt modeller för stadsutveckling och skapat nya sätt att se på förhållandet mellan stad, den regionala kulturen och arkitektonisk identitet. Sättet att använda kultur i stadsförnyelse har kopierats i andra europeiska städer under de senaste 20 åren som vid världsutställningarna i Sevilla och Lissabon eller arrangemang som Europas kulturhuvudstad i Glasgow, Stockholm och Porto. Förändringarna i Barcelona har dock varit omtvistade. Många har framfört kritik mot förnyelsen som ansetts vara kommersiellt driven och sakna förankring hos medborgarna vars möjligheter till medinflytande har varit begränsad. Den urbana modellen för förnyelse kopplad till kulturella evenemang har inneburit storskaliga rivningar. Dessutom har tillägg i form av ny infrastruktur och kulturinstitutioner, fördrivit, likriktat eller privatiserat lokalsamhällen. Den decentraliserade och bolagiserade stadsplaneprocessen har ifrågasatts och den sociala marginaliseringen och kommersialiseringen av staden kritiserats. En pådrivande faktor för att processen har kunnat pågå obruten, har varit Spaniens långa starka högkonjunktur som först under det senaste året har mattats av. Motreaktioner har uppstått i sociala rörelser i form av konstprojekt där tyngdpunkten ligger i att visa alternativa strategier och handlinsplaner. I dessa ser man på kultur som en resurs för att uppnå social rättvisa. Den senaste generalplanen för området Poble Nou, går ut på att omvandla det gamla industriområdet och ersätta det med en ny stad för kunskap och ny teknologi. Planen har mött starka protester både från stadsdelsföreningar och andra lokala grupper. Runt den gamla fabriken Can Ricart har medborgare skapat nätverk och aktiviteter under 2004 för att rädda byggnader från rivning och för att bevara ett område för kultur och urban kreativitet. Strategin har gått ut på att hitta alternativa vägar att skapa oberoende platser för kultur, lyfta fram frågor om medborgarinflytande över stadsförnyelsen, stödja lokal autonomi och att opponera sig mot att lokala kulturer eller grupper fördrivs. Företeelsen ger upphov till frågor rörande kulturell representation. Frågorna är: vilka kulturella grupper representeras? Av vem? Och för vem? Vem gör dessa val? Fattar dessa beslut? Och hur genomförs de? Höstens utställningar och program rymmer en mångfald aspekter och förutsättningar som förhoppningsvis kan stimulera diskussion. I utställningarna presenteras: Patentlösningar. Ny katalansk arkitektur I vårt kunskapssamhälle värderas nytänkande och uppfinningar allt högre, de ses som en fundamental tillgång för alla näringar i den globala ekonomin. Ofta kan dock dagens arkitektur fastna i ett läge där disciplinen bara betraktas som en service för andra näringar. Nya grepp och 2

3 uppfinningsrikedom ses som riskfaktorer vilka försvårar genomförandet av ett projekt. Denna utställning fokuserar på undantagen, tillfällen när sådana projekt kunnat genomföras och vittnar om Kataloniens potential som ett centrum för arkitektoniska idéer. Regionen har även tidigare varit grogrund för formmässiga experiment, men i dessa arbeten möjliggörs en kombination av visioner, yrkeskunskap och teknisk expertis, nyskapande förändringar eller förbättringar av människans livsmiljö. Ur detta perspektiv skiljs arkitektur från sin konstnärliga del och presenteras istället som ett användbart och produktivt kunskapssystem, ett nätverk av tänkare och doers gemensamma ansträngningar. Utställningen har fyra tematiska delar efter skala och karaktär på uppfinningen; Struktur, skinn, livsmiljö och landskap. De ger en vägledning till de programmatiska, rumsliga eller tekniska lösningar som skapats av arkitekter i Katalonien de senaste fem åren. De trettio projekten spänner från system för solavskärmning till stadsrum. Trots att de tillkommit i ett speciellt sammanhang ligger värdet hos dem i att de kan överföras till en ny situation. Gaudí Unseen - Att fullborda La Sagrada Familia Antoni Gaudí övertog arbetet med katedralen La Sagrada Familia i Barcelona 1882 och kom att arbeta med den fram till sin död Den ännu inte fullbordade katedralen är hans största, och mest kända byggnadsverk och står idag som en symbol för Barcelona. Gaudí har kallats för den fantastiska arkitekturens främsta företrädare och hans formspråk är onekligen säreget - element och ornament hämtar inspiration från naturens egna former. Årligen besöker cirka 2 miljoner människor det ofullbordade allkonstverket. Detta hundraåriga arkitektoniska drama, byggprojektet som pågått i mer än hundra år, fortsätter idag med en intensitet lika stor som under 1920-talet räknar man med att kunna hålla de första gudstjänsterna i det centrala kyrkorummet. Gaudís byggnader ser inte ut att följa några reguljära mönster eller bestå av upprepade former, de karaktäriseras istället av färg, ljus och organiska skulpturala motiv. Under arbetet med La Sagrada Familia utvecklade Gaudí en linmodell, där han i ett horisontellt snöre hängde upp tyngder som svarade mot de krafter som belastar en konstruktion. Systemen av stöd och valv i hans byggnader åskådliggörs i dessa upp och nervända modeller. De underlag i form av gipsmodeller och ritningar som fanns för katedralen förstördes under spanska inbördeskriget och många arkitekter har sedan dess försökt förstå hans gäckande strukturer. Arbetet med att bygga färdigt katedralen fick lita till muntligt överförd kunskap och det gjordes stora rekonstruktionsinsatser av modeller. Arbetslagen av arkitekter som arbetat med fullbordandet av La Sagrada Familia har mött en mängd svåra designproblem. Den nyzeeländske arkitekten Mark Burry är initiativtagare till utställningen och har varit involverad i arbetet sedan Han lyckades övertala huvudarkitekten Jordi Bonet att på 1980-talet pröva att arbeta med datorstöd för att förstå och komplettera konstruktionen. Samarbetet var lyckat och fortsatte. Burry fann snart att vanliga ritprogram för arkitekter var otillräckliga, lösningen på problemen blev istället att använda mjukvaruprogram för aerodynamik i arbetet. Redskapen har också bidragit till en bättre förståelse av Gaudís designprocess. 3

4 I utställningen berättas också om andra aspekter som är av betydelse i Gaudís arbeten som hans användning av geometri, hur han influerades av Mayaindianiernas kultur liksom av naturens egna former. Cerdà. Projektet Eixample i Barcelona Ildefons Cerdá ( ) har kallts för den moderna stadsplaneringens pionjär och främste teoretiker. Frihet för individen, en privat sfär för familjen, sol, luft och naturligt ljus i bostäder, samma standard och serviceutbud i alla delar av staden samt genomtänkta flöden var viktiga delar i planeringen av den integrerade staden. Cerdá förutsåg att den nya civilisationen skulle karaktäriseras av rörlighet och kommunikation. Dessa tankar var utgångspunkter i Cerdás projekt för utvidgningen av Barcelona 1859 och i hans allmänna teori om urbanisering från Barcelona-planen och teorin är Cerdás två viktigaste arbeten, byggnadsingenjören som ägnade hela sitt liv åt stadsplanering i teori och praktik. Utställningen bygger på ny kunskap som framkommit sedan flera teoretiska nyckelarbeten av Cerdá återupptäckts på 1990-talet. Den vill visa att hans arbeten inte bara är av historiskt intresse utan fortfarande äger relevans och aktualitet när det gäller allvarliga och tilltagande problem i växande stads-regioner. Projektet Eixample gav Barcelona förstklassiga egenskaper som stad, vilka fortfarande är giltiga. MIRALLES - tolkningar av en arkitekts arbete. Fotografier av David Bestué David Bestués utställning handlar om den katalanske arkitekten Enric Miralles och hans arbeten. Arkitektens kontor var mycket framgångsrikt under sent 80- och 90-tal och hans svårbeskrivna och nydanande arkitektur uppmärksammades även internationellt. Framförallt det mediala intresset; alla artiklar, alla specialbilagor i tidskrifter, där fotografierna visade Miralles byggnader just färdigställda, var något som fångade David Bestué och är en utgångspunkt för projektet. Byggnadsarbetena var över, men byggnaderna var tomma, människor hade ännu inte flyttat in och börjat använda dem. Bestué beskriver det som att han försökt göra ett multiporträtt av Enric Miralles, ett porträtt som både visar hans arkitektoniska produktion men också vad som ryms i denna. För att åstadkomma detta har Bestué använt olika kanaler; informationsflöden, medarbetare, byggnaderna och de människor som brukar byggnaderna, man kan faktiskt påstå att de har en nära relation till arkitekten. Bestué säger att eftersom han inte själv studerat arkitektur är hans kunskap obetydlig. Det var omöjligt för honom att göra ett akademiskt, teoretisk arbete om Miralles, han saknade förutsättningarna. Detta förklarar också namnet på utställningen, Bestué presenterar en syn eller studie av en arkitekts arbete, men det är en tolkning som av nödvändighet är ofullständigt och subjektiv. Här saknas information, däremot inkluderas personliga synsätt och aspekter som oftast inte framträder i konventionella studier. 4

5 Program 14 oktober Den lögnaktiga staden Föreläsning av Manuel Delgado, professor i antropologi vid Universidad de Barcelona. Han kommer samtala om stadens förändringar, om stora händelsers inverkan på turism och lokalbefolkning, som exempelvis OS 1992 och Forum de las Culturas Språk: Spanska med svensk översättning November (datum meddelas senare) Gaudí Unseen Arkitekt Mark Burry, SIAL, föreläser. 25 november Konst, politiska åtgärder och stad Detta är utgångspunkterna för Konstnärskollektivet Platoniq, Barcelona när de undersöker olika möjligheter att få invånarna att sinsemellan kommunicera och organisera sig för att ta del av det offentliga rummet. Allmänna visningar Söndagar kl 14 (svenska) Foto Pressfoto: Användarnamn: media Lösenord: media För ytterligare information vänligen kontakta: Karin Åberg Wærn, tel:

TILLÅTANDE OASER. Kødbyen. Strijp S. Kalasatama temporary & Suvilahti. Poblenou. Making Space in Dalston. Kreuzberg

TILLÅTANDE OASER. Kødbyen. Strijp S. Kalasatama temporary & Suvilahti. Poblenou. Making Space in Dalston. Kreuzberg TILLÅTANDE OASER Kødbyen Strijp S Kalasatama temporary & Suvilahti Poblenou Making Space in Dalston Kreuzberg INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Kødbyen, Köpenhamn Strijp S, Eindhoven Kalasatama

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Präglas utvecklingsprocessen av Lund NE/Brunnshög av privatoffentliga partnerskap?

Präglas utvecklingsprocessen av Lund NE/Brunnshög av privatoffentliga partnerskap? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT11 Handledare: Mi Lennhag Präglas utvecklingsprocessen av Lund NE/Brunnshög av privatoffentliga partnerskap? En studie av Lund NE/Brunnshög Jenna

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Kultur i regional utvecklingsplanering. rapport 1:2008

Kultur i regional utvecklingsplanering. rapport 1:2008 Kultur i regional utvecklingsplanering rapport 1:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län. RTK

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

ATT FÖRSTÄRKA UPPLEVELSEN AV EN PLATS

ATT FÖRSTÄRKA UPPLEVELSEN AV EN PLATS ATT FÖRSTÄRKA UPPLEVELSEN AV EN PLATS EN KOMMUNIKATIV UNDERSÖKNING OM HUR OLIKA ANVÄNDARE UPPLEVER BORGHOLMS STAD FÖRFATTARE SOFIA EDWARD INSTITUTIONEN FÖR KULTURGEOGRAFI VÅRTERMINEN 2014 OCH EKONOMISK

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET?

MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET? Institutionen för kulturgeografi Agnes Ericsson 8806214006 SGEL36 VT14 MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET? En litteraturstudie om bilfri planeringsteori baserad på

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Nordost en del av destination Göteborg

Nordost en del av destination Göteborg Nordost en del av destination Göteborg Vi har ett uppdrag och vi behöver dig! I nordöstra Göteborg finns många platser värda ett besök, men som för få känner till idag. Vi vill att fler ska få chansen

Läs mer

Innehåll. 2 futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu Handbok 13/1 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 EN STAD I BALANS ÄR EN HÅLLBAR STAD... ARKITEKTUR... ENERGI...

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07 Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen Rapport13:07 Joakim Sternö Tobias Nielsén UPPSALA LÄN VÄSTMANLANDS LÄN ÖREBRO LÄN STOCKHOLMS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN Rapport 13:07 Utgiven av Mälardalsrådet, maj

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

En stad i förändring ! "# !"# $ ( ) $ % & '& & (

En stad i förändring ! # !# $ ( ) $ % & '& & ( Inledning Malmö är en stad som i likhet med många andra städer och platser de senaste decennierna genomgått en omvälvande förändring. Moderniteten går mot sitt slut och världen kränger. För hundra år sedan

Läs mer

Mellan kulturpolitik och regionutveckling

Mellan kulturpolitik och regionutveckling Mellan kulturpolitik och regionutveckling en studie av kulturdialogen mellan Regionförbundet Östsam och tretton östgötska kommuner 2013 Mats Brusman Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer