José Luis Ramírez - curriculum vitae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "José Luis Ramírez - curriculum vitae"

Transkript

1 1. Akademiska meriter av särskild relevans Fil. dr i samhällsplanering vid Nordiska institutet för samhällsplanering på avhandlingen "Skapande mening - bidrag till en humanvetenskaplig handlings- och planeringsteori" den 5 maj Docent i regionalplanering vid Institutionen för Infrastruktur och samhällsplanering, KTH, Stockholm, efter installationsföreläsningen Om planerarnas tysta kunskap, den 13 juni Adj. professor i Humanvetenskaplig handlingsteori vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering i Alnarp Ledamot i den statliga spanska evalueringskommitté för samhällsvetenskaplig forskning inom ramen för Programmet Ramón y Cajal (som sammankallas en gång om året), vars syfte är att locka tillbaka spanska forskare som vistas och utbildats utomlands. Utnämnd första gång juni Uppdrag i samband med doktorsavhandlingar Opponent på Inga Michaelis avhandling "Omsorg och rättvisa" vid Nordiska institutet för samhällsplanering den 11/ Extra opponent på Christina Mörtbergs avhandling "»Det beror på att man är kvinna...» Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi" vid Luleå tekniska universitet, Institutionen. för arbetsvetenskap, avd. Genus och teknik den. 15 maj Opposition på Saddek Rehals lis-avh. Att artikulera och kommunicera insikt, vid Chalmers tekniska högskola, Arkitektur. 17 dec Fakultetsopponent på Anders Sigrells avhandling Att övertyga mellan raderna - En retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk argumentation, vid Institutionen för Nordiska språk, Umeå universitet, den 18 september 1999.

2 Ledamot i betygsnämnden för bedömning av Maria Udéns avhandling som disputerar den 17 mars 2000 vid Luleå tekniskahögskola, Institutionen för arbetsvetenskap, avd. Genus och teknik. Slutseminarieopponent på Magdalena Forshamns avhandlingsmanus Ett kritiskt förslag - Modellerande av arkitekturprofessionens praktiker och mimesisteori i diskursiva subjekt/objektrelationer okt 2001 Fakultetsopponent på Robert Ragneklints avhandling»man kan bli bättre om man vet vad bättre är!» - En studie kring effektivitetsbegreppet som en samhällelig grundbult vid Lunds Universitet, Institutionen för psykologi den 8 mars Handledning av avhandlingar Handledare vid Lars Marcus doktorsavhandling Architectural knowledge and urbanity, KTH. Avd.för arkitektur och stadsbyggnadvåren. Handledare vid Eva Gustavssons avhandling Trädgårdskonst eller trädgård som konst - om trädgårdskonst som skapande handling, SLU:s institution för landskapsplanering. Handledare vid Anders Westins lic. avhandling om användningen av CAD i landskapsplaneringsundervisning. Handledare (fram till 2003) vid Maria Hellströms doktorsavhandling Aktion och provokation - konstnärliga uttryck i offentliga landskap, Institutiones för landskapsplanering, SLU, Alnarp. Disputationen har ännu ej ägt rum. Handledare vid Anders Larssons doktorsavhandling finansierad av FORMAS. Disputationen ägde rum april

3 4. Avhandlingar som knyter an till José L Ramírez forskning Silfverberg, Gunilla: Att handa rätt eller att vara god, Nya Doxa, Birgersson, Lisbeth: Att bygga mening och rum - Om processer för utveckling av verksamhetsmiljöer, Chalmers tekniska högskola, Mörtberg, Christina:»Det beror på att man är kvinna...» Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi" Luleå tekniska universitet. Inst. för Arbetsvetenskap, Sigrell, Anders; Att övertyga mellan raderna - En retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk argumentation, Medd. fr. Inst. för Nordiska språk vid Umeå universitet, nr 28, Silfverberg, Gunilla: Praktisk klokhet - Om dialogens och dygdens betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik, Symposion, Rämö, Hans: The nexus of time and place in economical operations - A hermeneutics of economy and environment, School of Business, Stockholms universitet, Marcus, Lars: Architectural knowledge and urban form - The functional performance of architectural urbanity, Tekniska högskolan, Stockholm Gustavsson, Eva: Trädgårdsideal och kunskapssyn - En studie av meningens uttryck med exempel från Gösta Reuterswärds och Ulla Molins skapande handling, SLU, Inst. för landskapsplanering i Alnarp Opponent vid slutseminarium på Margareta Forshamns avhandlingsmanus om Mimesisteori i arkitekturprofessionen, oktober Ragneklint, Robert: Man kan blir bättre om man ver vad bättre är! (En studie kring effektivitetsbegreppet som en samhällelig grundbult), Lunds universitet, Inst. för psykologi, Westin, Anders: Digitala verktyg för design i landskapsarkitektutbildningen - ett perspektiv med stöd i humanvetenskaplig handlingsteori, SLUs Rapport, Inst. för landskapsplanering,

4 Larsson, Anders: Landskapsplanering genom jordbrukspolitik En kritisk granskning av EU:s agrara miljöstödspolitik ur et planeringsperspektiv, SLU, Inst. för landskapsplanering i Alnarp Tidigare curriculum (fram till disputationen 1995) Spansk folkskollärarexamen, Madrid, 1956 Obligatoriska tvåårsstudier med examen vid Humanistiska fakultetet (motsv. sv. fil.mag.) samt två års fil lic studier i filosofi i Madrid Fortsatta filosofi- och språkstudier vid Bonns och Marburgs universitet (Tyskland) José L Ramírez flyttade till Sverige Filosofi- och språkstudier vid univ. i Uppsala och i Stockholm (Teoretisk filosofi, praktisk filosofi, fonetik, spanska) Redaktör vid Sveriges radios utlandsprogram Forskningsbibliotekarie vid Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm Ledamot i Haninge kommunstyrelse och i fullmäktige , ansvarig för en rad projekt och förtroendevald för ett 10-tal kommunala uppdrag: projektledare och skapare av KMI-projektet (kommunalt medborgarinflytande, ordf. i informationskommittén, i invandrarutredningen och i komunstyrelsens invandrarutsott, m.fl. Kommunalråd för samhällsplanering i Haninge med ansvar för de övergripande planerna (GPF, bostadsbyggnad, barnomsorg, skolplan, m.fl.), projektledare för KMI-projektet samt viceordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, ordf. i bostadsstiftelsen Haninge hem, ledare av projektet om Haninge centrum, ordf. i BOMI-projektet (boendemiljö) och i SAISP-projektet (Sociala aspekter i samhällsplanering) m fl. uppdrag. Kultur- och bibliotekschef i Ludvika kommun

5 Genomgick den årliga Vidareutbildningskursen i samhällsplanering vid Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan) 1981 Forskarutbildningsstudier i samhällsplanering vid Nordplan Doktorandtjänst (medverkande som assistent i forskarutbildning) vid Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan) Huvudansvarig för forskarkursen Filosofi för planerare och planeringsforskare (Nordplan) 1990 och Ansvarig lärare i den årligt återkommande 5 veckors doktorandkurs i Humanvetenskaplig handlingsteori (huvudansvarig prof. Gunnar Olsson) Projektledare i ett forskningsprojekt om humanvetenskaplig handlings- och planeringsteori med anslag från Byggforskningsrådet Fr o m disputationen 1995 se punkterna 1-3 ovan. 5. Publikationer Mjukdata i samhällsplaneringen (i»om uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet», Sv. Kommunförbundet, Stockholm, 1978). Haninge centrum - beskrivning av ett politiskt problem. (Övergr. planering i Haninge, 1977:6). Haninge centrum - återblick och slutsatser (Övergr. planering i Haninge, 1978:4). Kommunplaneringen i Haninge - en modell för kommunal planerings verksamhet (Övergr. planering i Haninge, 1979:17). [Redovisning av metoder för medborgarinflytande i planeringen i Haninge kommun] (i Medborgarinflytande i kommunal planering red. Örjan Wikforss, Karin Fridell, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1980). Planering för kultur i kommunen. Tidskr. Plan 3-4/

6 Individens ställning i det kommunala självstyret, (Nordplan, Med. 1985:11, Stockholm). Om frihet, (Nordplan, Med. 1986:4, Stockholm). Handlingsfrihetens villkor. En undersökning av pliktens och ansvarets problematik, (Nordplan, Med. 1987:1, Stockholm). Arbete och ekonomi - Om möjliga och omöjliga framtider. (Nordplan, Med. 1988:5). Notas sobre fenomenología semántica. Uppsats till den internationella fenomenologikongressen i Santiago de Compostela, Categorías de vida urbana pública y privada. Jornadas de Sociología y vida urbana, Barcelona, Individuo y sociedad en la Suecia actual. Un estudio de la transformación histórica del sistema local de autogobierno, (i "Ética día tras día - Homenaje al profesor Aranguren", Trotta, Madrid, 1991). El significado del silencio y el silencio del significado, Universidad de Verano, San Roque (Cádiz); Ed. Alianza, Madrid, (Se nedan: Två kiasmer av tystnad och ironi. La retórica como lógica de la evaluación, Sociedad española de pedagogía, Revista Bordón, Vol. 43 nº4, Madrid, La participación ciudadana en los países nórdicos. Conferencia Europea sobre Participación Ciudadana en los Municipios, Córdoba, Positivism eller hermeneutik. Handling, planering och humanvetenskap. (Nordplan, Med. 1992:2, Stockholm). Stadens dubbla betydelse eller Stadsbyggnad som logik och som retorik, Nordisk Arkitekturforskning, nr.3/1993. Strukturer och livsformer. Om design i ett humanvetenskapligt perspektiv, (Nordplan, Med. 1993:3, Stockholm)

7 Democracia como estructura y como forma de vida, Bidrag till forskarkonferensen»variedades y límites de la democracia», Universidad Internacional»Menéndez Pelayo», Valencia, Förnuft som plats för känsla, medv. i bokprojektet "Plats för känsla", BFR, Stockholm, La existencia de la ironía como ironía de la existencia, Universidad de Verano 1993, San Roque (Cádiz); (under utgivning i Alianza, Madrid). (Se nedan: Två kiasmer av tystnad och ironi). Los límites de la democracia y la educación, ICE, Universitat de Lleida Inom Europas gränser - Iberien och Skandinavien, (Nordplan Med. 1994:4, Stockholm). Två kiasmer av tystnad och ironi:» Tystnadens betydelse och betydelsens tystnad»,» Ironins existens som existensens ironi»(två spanska föreläsningar med svensk översättning), (Nordplan, Med. 1995:1, Stockholm). [Artiklar "Retorik" och "Val d'aran" i tidskr. MAMA (Magasin för modern arkitektur) nr. 10: En stadens encyklopedi, 1995]. Skapande mening - Bidrag till en humanvetenskaplig handlingsteori, (Nordplans avhandlingsserie 13:1, Stockholm, Skapande mening - En begreppsgenealogisk undersökning om rationalitet, vetenskap och planering, (Nordplans avhandlingsserie 13:2, Stockholm, Om meningens nedkomst - En studie i antropologisk tropologi, (Nordplans avhandlingsserie 13:3, Stockholm, Retorik och samhälle, Rapport från ett symposium i december (Nordplans Rapport 1995:2, Stockholm). Designteori och teoridesign, Nordplans Medd. 1995:3, Stockholm. La ciudad y el sentido del quehacer ciudadano, ICE, Universitat de Lleida, El exilio como forma de vida, förel. vid spansktalande forskarkonferens ("El exilio y la literatura") på Nordplan dec

8 Ps. 6996: Lära och leva - leva och lära. Om kiasmens heuristik och om kunskapsetik (ingår i Chimärerna - Porträtt från en forskarutbildning, Nordiska institutet för samhällsplanering , en sammanställning av Gunnar Olsson, Nordplan 1996). Planering är mer än konsekvensanalys (debattartikel i tidskr. PLAN ) Genmäle till Kaj Nymans recension av José Luis Ramírez avhandling (i tidskr. Nordisk arkitekturforskning, ). Humanism som romantik och som vetenskap (debattartikel i tidskr. PLAN ). Planeringsteori som humanvetenskaplig aktivitet (ingår i Poste restante, red. Gunnar Olsson, Nordplan, 1996). El espacio del género y el género del espacio (i tidskriften ASTRÁGALO, Alcalá-Valladolid, nov Om K O Arnstbergs School of Planning och andra dyrbara sagor (slutreplik i debatten, tidskr. PLAN ). La teoría del diseño y el diseño de la teoría (i tidskr. ASTRÁGALO, Alcalá-Valladolid, aug. 1997). Konsten att tala - Konsten att säga. En botanisering i retorikens trädgård (tidskriften RHETORICA SCANDINAVICA, NR. 3/1997). Synekdoke: Om begreppsfenomenologi och om retorik som praktikens kunskapsteori (uppsats till aktionsforskarkonferensen Kunnskap og handling - Sociologiska institutionen i Lund, 6-8 oktober 1997). Ciencia social y mitologías modernas: un estudio de las metonimias del pensar. (Simposio "Haca una ideología para el siglo XXI", Asociación Española de Estudios Canadienses & Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, nov. 1997). Categorías de vida urbana pública y privada. (från Jornadas de Sociología y vida urbana, Barcelona, 1989) i Anales de Geografía, Madrid, Den kooperativa människan - Bidrag till en humanvetenskaplig kooperationsteori för samhällsplanering, medborgarskap och forskning, tills. med Kai Blomqvist och Per Holmström, Forskarkooperativet dialogos,

9 Dygd i yrke och samhälle - Aristoteliska undersökningar om etisk klokhet och social yrkesskicklighet, tills. med Gunilla Silfverberg, Forskarkooperativet dialogos, Arte de hablar y arte de decir - Una excursión botánica en el jardín de la retórica, Revista RELEA de Ciencias sociales, Caracas, Profession eller aktivitet - Reflektioner om planeringens näsa, debattartikel i tidskr. PLAN 4/1999. Homo instrumentalis - Reflexiones sobre el dominio de la tecnología y sobre la renuncia humana a la libertad. Föreläsning publ. I serien Pensamentsd, 10, utg. av Inst. de Ciencies de l Educaciò, Universitat de Lleida, Verum bonum - Retorik eller Konsten att göra det sanna trovärdigt. Bidrag till den Nordiska retorikkonferensen Örebro, september Retorik och konsten att inte säga - Reflexioner med anledning av Anders Sigrells avhandling, i nästkommande nr av Rhetorica Scandinavica. Socialplaneringens verktyg - En handlingsteoretisk undersökning i ett humanvetenskapligt perspektiv (Forskningsrapport på uppdrag av Stockholms regionplane- och trafikkontor, December Ciencia social y mitologías modernas: un estudio de las metonimias del pensar. Simposio "Hacia una ideología para el siglo XXI", Asociación Española de Estudios Canadienses & Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, nov Publ. i Hacia una ideología para el siglo XXI AKAL, Madrid Kunskapens makt eller ordens? - Om teknomentalitetens kunskapsuppfattning (i Kunskap, konst och kreativitet, Svenska kommunförbundet, 2000). Den mänskliga existensens grund - en undersöning om tillitens fenomenologi, (I Tillitens ansikten, Studentlitteratur, Lund Steiners filosofi och uppfattningarna om Steiners filosofi - Artikel i tidskriften Balder, n. 1 juni

10 El retorno de la Retórica - Foro Interno-Anuario de Teoría Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Har Retorik med dóxa att göra? J accuse herr Platon för att fara med sanning - Rapport från ett retoriksymposium i Tampere sept ( Språk, kultur och retorik, Tutkivi, 27, Tamperen Yliopiston, Virtain Kultuurintutkimusasema, 2002). Publ. Äv. i Rhetorica Scandinavica, nr. 23/2002). Den omhuldade friheten, vad är det? ( Utan fast punkt - Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete, Socialstyrelsen,2001). La Retórica pórtico de la ciencia - Plenarföreläsning till LSP-symposiet Porta Scientiae i Vasa (finland) augusti Att forska om gränser (red.). Forskarsymposium, Nordregio La libertad: un engaño conceptual? - Foro Interno-Anuario de Teoría Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Tópica de la responsabilidad - Reivindicación de la retórica para la ciudadanía moderna. Bidrag till kursen Educación cívica y tradición republicana en la filosofía política Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, 4 de julio de (Publ. I Republicanismo y educación cívica - Más allá del liberalismo? Ed. Jesús Conill & David A. Crocker, Serie Filosofía hoy, Ed. Comares, Granada, 2003)

Mer om Lars Gösta Carlestam

Mer om Lars Gösta Carlestam Mer om Lars Gösta Carlestam 1975 flyttade jag till Gävle med Statens institut för byggnadsforskning. Efter år 2000 har det blivit mycket fritt skrivande om min egen släkt och om Gävles historia i kartor,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Kunskapslyft är att ta vara på erfarenheten Presentation av en frivillig insats: Erfarenhetskollegiet dia L O G O SÆ Av José Luis Ramírez

Kunskapslyft är att ta vara på erfarenheten Presentation av en frivillig insats: Erfarenhetskollegiet dia L O G O SÆ Av José Luis Ramírez Kunskapslyft är att ta vara på erfarenheten Presentation av en frivillig insats: Erfarenhetskollegiet dia L O G O SÆ Av José Luis Ramírez År 1968 inrättade Nordiska ministerrådet på Skeppsholmen i Stockholm

Läs mer

Retorikens uppgift som samhällkonjunktion

Retorikens uppgift som samhällkonjunktion Retorikens uppgift som samhällkonjunktion (Reflexioner om Aristoteles inledningstankar i sin bok) Aristoteles allra första orden i Retoriken lyder: Retoriken är dialektikens antistrofa. Ordet antistrofa

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Författarpresentationer

Författarpresentationer Författarpresentationer Inga Berggren, Trelleborg Hushållslärare, Fil. kand. i pedagogik, psykologi och sociologi. Yrkeslärare vid f.d. Värnhemsskolan i Malmö 1968 1991. Kommunpolitiker i Trelleborg 1967

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk. 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk. 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits Huvudområde Spanska Ämnesgrupp Spanska Nivå Grundnivå

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik (Doctoral studies in Law) 1 Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Hur uppnår vi vetenskaplig kunskap om religion? MAGDALENA NORDIN

Hur uppnår vi vetenskaplig kunskap om religion? MAGDALENA NORDIN Hur uppnår vi vetenskaplig kunskap om religion? MAGDALENA NORDIN Hur kan vi veta något? Vad är kunskap? Vad är vetenskaplig kunskap? Vad är kunskap? Vad är vetenskaplig kunskap? Vad är kunskap? Vetenskapens

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I Course in Social Work I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1001 Gäller från: VT 2009 Fastställd: 2007-05-20 Ändrad: 2008-12-03 Institution Institutionen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

KVALITATIVA METODER II

KVALITATIVA METODER II KVALITATIVA METODER II 28.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Göran Björk 30.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Gunilla Eklund 31.10.2013, kl. 12.15 13.45, C201. Gunilla Eklund 04.11.2013, kl. 12.15 13.45. C201.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia EPEE junio Instituto Cervantes Bryggargatan 12A Estocolmo, Suecia

Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia EPEE junio Instituto Cervantes Bryggargatan 12A Estocolmo, Suecia Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia EPEE14 13-14 junio 2014 Instituto Cervantes Bryggargatan 12A Estocolmo, Suecia Tema: Organizan: Destinatarios: El aula de ELE, espacio de gestión de aprendizaje.

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå 2014-10-01

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå 2014-10-01 Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Syfte Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling

Läs mer

På tal om källor. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson

På tal om källor. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson På tal om källor Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson Frågeställningar Vilka typer av informationskällor refererar lärarstudenter till i sina

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15 Spyken Läsåret 2013/2014 Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Totalt 176 elever 82 elever 360

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik Konstnärliga fakulteten i Malmö Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik 1. Identifikation Utbildningens namn och inriktning: Utbildning på forskarnivå i musikpedagogik Kod: KOMUPE00

Läs mer

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Inga-Britt Lindh Introduktion Etisk kompetens och professionellt förhållningssätt är viktiga utbildningsmål i sjuksköterskeexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Utbildning inom väg- och trafikområdet

Utbildning inom väg- och trafikområdet Utbildning inom väg- och trafikområdet Finansierat av Vägverket/Trafikverket Charlotta Johansson Avdelningen för arkitektur och vatten Luleå tekniska universitet 97 87 Luleå Epost: Charlotta.M.Johansson@ltu.se

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Det kristna i den kristna skolan

Det kristna i den kristna skolan Skolelederkonferansen 2013 Det kristna i den kristna skolan Onsdag 23 oktober, 09:30 Hans Gabre Skolutvecklare Livets Ords Kristna Skolor, Uppsala, Sverige HISTORIa Vårt historiska arv KRISTEN UTBILDNING

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arkitekturhistoria TEAHIF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arkitekturhistoria TEAHIF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arkitekturhistoria TEAHIF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2015-03-24

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (6 poäng) a) Qué te interesa? b) Qué te encanta? c) Qué te

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén och Linnéa Littorin med bidrag från Sune Lindh

Läs mer

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Obligatoriska moment:

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Obligatoriska moment: Filosofi A Philosophy A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1FL052 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Filosofi Nivå: Grundnivå Fördjupning: Högskoleexamensnivå Betygsgrader:

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

SOPA21, Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Science and Social Work, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA21, Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Science and Social Work, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA21, Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Science and Social Work, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Kulturgeografi inom ramen för forskarskolan i Regionalt samhällsbyggande

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Kulturgeografi inom ramen för forskarskolan i Regionalt samhällsbyggande Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Kulturgeografi inom ramen för forskarskolan i Regionalt samhällsbyggande (Doctoral Studies in Human Geography for

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap 1(6) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Datavetenskap (Doctoral studies in Computer Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Ämnesplanen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 1 juni Giltig fr o m HT10.

Ämnesplanen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 1 juni Giltig fr o m HT10. Arkitektur Studieplan för ämne på forskarnivå Ämnesplanen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) den 1 juni 2010. Giltig fr o m HT10. Ämnesnamn Arkitektur (Architecture) Ämnesbeskrivning samt

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi för doktorsexamen 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi för doktorsexamen 240 högskolepoäng Dnr U 2014/ 800 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi för doktorsexamen 240 högskolepoäng Företagsekonomiska institutionen Fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse

Läs mer

Ansökan till: Psykoterapeutprogrammet 90 högskolepoäng med kursstart hösten 2015

Ansökan till: Psykoterapeutprogrammet 90 högskolepoäng med kursstart hösten 2015 Ansökan till: Psykoterapeutprogrammet 90 högskolepoäng med kursstart hösten 2015 Ansökan ska vara Institutionen för psykologi tillhanda senast 15 april 2015. Ansökningshandlingar som inkommer/poststämplats

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Syfte Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Ämne Hållbart samhälle

Ämne Hållbart samhälle Ämne Hållbart samhälle Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan

Läs mer

Studiehandledning. Välkomna till årets andra valbara kurs på Masterprogrammets andra år. Vi fördjupar oss i prevention. Kursplanen stipulerar:

Studiehandledning. Välkomna till årets andra valbara kurs på Masterprogrammets andra år. Vi fördjupar oss i prevention. Kursplanen stipulerar: 1 MASTER i samhälls- och välfärdsstudier Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier- ISV Studiehandledning Kursens namn: Prevention och socialt arbete aktuella perskeptiv, 7,5 hp Kurskod: 767A13 Ht

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i pedagogik är en del av området Utbildningsvetenskap

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D MINNESANTECKNINGAR Forskarutbildningsrådet Minnesanteckningar Forskarutbildningsrådet Datum och tid för mötet:, kl. 10.00 Plats för mötet Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-796-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

KURSPLAN Dnr. 161/333-99

KURSPLAN Dnr. 161/333-99 KURSPLAN Dnr. 161/333-99 SO8022 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg, 20 poäng Nivå 21-40 Kurs nr 2 i sociala omsorgsprogrammet Fastställd av institutionsstyrelsen 1999-02-17 Övergripande syfte

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Historia och historiedidaktik vid Malmö Högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Historia och historiedidaktik vid Malmö Högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Historia och historiedidaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i historia och historiedidaktik

Läs mer