Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska"

Transkript

1 Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

2 Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30 hp) Avancerad nivå Grundnivå Program Särskild behörighet Omr.behörighet 2 (steg 3) Fortsättningskurs (30 hp) Grundkurs Kandidatkurs (30 hp) Fortsättningskurs Masterprogram inr språket Kurser avancerad nivå Kand.examen m. huvudämne språket

3 Högskolestudier i skolspråk (II): integrerade kompetenser Färdigheter i språket (ex) Tala, skriva, läsa, hörförståelse Översättning till och från svenska, kontrastiv analys Använda språket som redskap för intellektuellt och vetenskapligt arbete och tänkande. Kunskaper om språket (ex) Språkets historia och utveckling Deskriptiv grammatik Relevanta länders historia, kultur och samhällsliv Litteraturen skriven på språket och dess historia Språk- och/eller litteraturvetenskapliga begrepp och arbetssätt Värderingsförmåga (ex) Jämförelser mellan målspråksländer och Sverige

4 Exempel på två områden vid bedömning av reell kompetens Motsvarandebedömningar vid tillträde till studier Tillgodoräknande av (del av) kurs

5 Motsvarandebedömning av särskild behörighet HF 7 Kap.8 De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. [ ] Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2006:1053).

6 Motsvarandebedömning 1: Bedömningshandboken Jag sökte i dagarna till kursen "Franska grundkurs". [ ] Jag har inga "svenska" behörigheter i franska utan har sedan tidigare tagit DELF-testen men har dem inte registrerade hos HSV [ ]

7 Bedömningshandboken 2011/2012: 54

8 Europarådets nivåer (A1 C2) B1 (motsvarar Steg 3 enl Bedömningshandboken) Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter I arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t ex familjen, arbetet, resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner.

9 Motsvarandebedömning 2: Reell kompetens genom Europarådets nivåer/ vistelse i målspråksland Jag har en förfrågan angående spanska grundkurs. Det är såhär att jag saknar behörighet, eller ja spanska steg tre. Men jag har läst till och med B2-nivå i Barcelona, samt varit i spansktalande delar av världen mycket och precis kommit hem från en praktik i Honduras som varade i fem månader. Jag har pratat med studievägledaren som säger att jag ändå måste ha steg 3 i spanska (för att mitt intyg från skolan i Barcelona tydligen inte gäller). Och anledningen till att jag då mailar dig är att jag har en kompis som också saknade spanska steg 3 men hade liknande kompetens som jag. Hon gick till uppropet och fick göra det där testet och sedan läsa kursen, utan att ha steg 3 i spanska.

10 Motsvarandebedömning 3: Reell kompetens genom livserfarenhet Jag sökte grundkursen i spanska på halvfart inför vårterminen, men jag har ingen officiel behörighet. När jag var liten bodde jag i Mexiko City i fyra år och var utan tvekan helt flytande i tal och skrift. Jag använder inte spanskan så mycket just nu, men om jag plockar upp en bok eller pratar med någon så har jag inga problem att förstå eller göra mig förstådd. [ ]

11 Motsvarandebedömningar Reell kompetens åberopas Antagningen kontaktar instit. Preliminär bedömning görs Besked till sökande (Avslag/Antag) Prov på institutionen (vid behov) Besked till sökande (Avslag/Ant.)

12 Vårt arbete och rekommendationer Information om motsvarandebedömningar och reell kompetens på websidor för de kurser där det är aktuellt. Vi rekommenderar sökande som inte är formellt behöriga: 1. Särskild prövning för Steg 3 (KomVux) 2. Språktest som tas upp i Bedömningshandboken (DELF/DALF, Diploma de Español etc) 3. Åberopa reell kompetens (med tydlig dokumentation)

13 Utmaningar Komvux särskilda prövning tycks minska Behov av nationella inträdesprov eller motsvarande för skolspråken (jmfr Tisus-testet) (ökad reliabilitet och validitet) Nationellt samarbete kring Europarådets nivåer och språkutbildningar i språkområdena: En analys av vanligt förekommande utbildningar Gemensamma riktlinjer kring dokumentation etc Gymnasieskolans spetsutbildningar Många elever läser mer än Steg 3 (upp till Steg 6-7) Hur kan lärosätena ta hand om dessa elever? (viktigt för motivationen)

14 Tillgoräknande av (del av) kurs HF 6 kap. 7 En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2006:1053).

15 Tillgodoräknande av (del av) kurs : Exempel modersmålstalande Mitt namn är XXX XXX. Jag har flyttat till Sverige från Chile och har spanska som modersmål. Jag ansöker om att få tillgodoräkna mig kurser inom spanska? [.] Exempel på FLÄR, Spanska Fortsättningskurs (Färdighet) kunna använda ett rikt, varierat och situationsanpassat språk i både tal och skrift. >>Tillgodoräknande?

16 Strukturella svårigheter FLÄR motsvarar inte (alltid) poäng eller (del)kurs. Modersmålstalande kan ofta inte tillgodoräkna sig utbildning därför att: Färdighetsmoment är integrerade i (del)kurser med FLÄR som behandlar kunskapsområden (språkvetenskap, litteratur) Utbildningen inkluderar FLÄR inom kontrastiv kompetens (jämförelser mellan t ex franska och svenska, översättning) Kursplaner är utarbetade för att studera kurser inte för att tillgodoräkna dem Även om delar av hela kurser kan tillgodoräknas (delkurser) finns det lite resurser till anpassad studiegång. Men det finns goda exempel på snabb takt genom utbildningsprogrammet.

17 Ytterligare exempel: reell kompetens Mitt namn är XXX XXX och jag ansöker om att få prövas för reell kompetens i franska. [ ] Jag är formellt inte behörig till den kursen jag söker men har tidigare läst franska till och med steg fyra på gymnasiet. Direkt efter studentexamen flyttade jag till Paris i sex månader, där jag genomförde en kurs som betecknades som elementär steg III, vilket var den högsta nivån (dvs den svåraste) innan man gick vidare till intermediär nivå. Väl där fick jag goda betyg och nämnda kurs gav mig en bra språklig förmåga att kunna konversera fritt, läsa utan svårigheter och att kunna förstå talad franska i normal samtalshastighet. [ ]

18 En del FLÄR är specifika, särskilt de som ingår i en progression: kunna med vedertagen terminologi beskriva centrala delar av fransk fonetik och franskt talspråk (Fortsättningskurs) kunna beskriva franskt talspråk med lämplig terminologi och jämföra hur det används av olika språkbrukare i olika situationer (Kandidatkurs) Om inte de specifika kunskaperna finns kan det vara svårt för studenten att tillgodogöra sig utbildningen på nästa nivå. Tillgodoräknande av (del av) kurs är i vissa fall samtidigt en motsvarandebedömning av särskild behörighet till kurs på högre nivå (progression)

19 Sammanfattning Individuell handläggning se till varje enskilt fall Reell kompetens vid motsvarandebedömningar: Vanligt förekommande, vissa etablerade metoder (Europarådets nivåer, lokala test) Utmaningar ligger bl a i reliabilitet och validitet i bedömningarna Reell kompetens vid tillgodoräknande av (del av) kurs: Mer sällan förekommande, värderingsmetoder saknas, resurser Kursplaner är utvecklade för studier, inte för tillgodoräknande. Strukturella svårigheter, ex: FLÄR vs poäng FLÄR och progression mellan nivåer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning Redaktörer: Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge Design och omslag: Eva Spångberg Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita, Västerås 2011

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK?

ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? KANDIDATUPPSATS PEDAGOGIK FÖRDJUPNING, 15 POÄNG vid INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2009 ÄR SVENSKAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT LÄRA UT ETT FRÄMMANDE SPRÅK? Dagmar Dindová Claudia Andersson SAMMANFATTNING Arbetets

Läs mer

Orden känns mer laddade då

Orden känns mer laddade då Orden känns mer laddade då En fallstudie om tvåspråkiga gymnasieelever med svenska som andraspråk och deras litteracitet Martina Åhman Institution för språkdidaktik Svenska som andraspråk med didaktik

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen

Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen En analys av de nya reglerna för antagningen till högskoleutbildning Inledning (Lars Brandell 2006-09-08) Denna analys handlar om nyheterna i antagningssystemet

Läs mer