KVALITET. välfärdsstatens nya modeord. Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna på hightechbolaget. SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITET. välfärdsstatens nya modeord. Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna på hightechbolaget. SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt"

Transkript

1 No KPMG Sweden kpmg.se KVALITET välfärdsstatens nya modeord SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt MARTIN WOLF: Sorry, men Europa saknar dynamik s. 20 Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna på hightechbolaget

2 INNEHÅLL SPECIAL: BOLAGSSKATTER Bolagens skatter snart en CSR-fråga 12 NOTERAT Guide till appar och senaste nytt 20 KRISEN INTE ÖVER Financial Times Martin Wolf om Europa 08 SUPERUTREDAREN OECD:s skattedirektör ritar om skattekartan 10 KORTSIKTIGT TÄNKANDE Hållbarhet är inget för finansmarknaden 14 HEMMA ÄR BÄST Småländska företag fnyser åt outsourcing 18 LÄSVÄRT Fyra nya heta böcker ORDET PÅ MODET Kvalitet nu även i välfärden PROFIL LENA OLVING Kör hårt med ingenjörerna ÅSE BÄCKSTRÖM om Hållbart tänkande på sidorna chef för KPMGs Climate change and Sustainability Services DAVID PERRONE om OECD:s arbete på sidorna 8 9 skatterådgivare på KPMG SARA LINGE om Kvalitet i välfärden på sidorna Rådgivare inom offentlig verksamhet på KPMG Georg Kell beskriver hur Global Compact driver näringslivet mot en mer hållbar värld, han visar också hur finansmarknadens kortsiktighet är vårt största hot. Vi ser det också och det stora intresset från näringslivet kring integrerad rapportering <IR> handlar just om att visa investerarna hur det egna företaget skapar långsiktigt värde. OECD- initiativet BEPS (Base Erosion Profit Shifting) är en intressant utveckling inom skatte området. Det är ett ambitiöst program, men också politiskt laddat. Det är därför svårt att i detta läge dra några riktiga slutsatser. Att det kommer bli förändringar kan vi vara säkra på och min rekommendation är att hålla sig uppdaterad inom området. Det är viktigt att vi aktivt arbetar med kvalitetsstärkande målsättningar och kontroller för att höja kvaliteten på välfärdstjänsterna. Den offentliga finansieringsmodellen måste utvecklas så att god kvalitet belönas och incitamenten att skapa ekonomisk vinst på bekostnad av kvaliteten minimeras. KPMG View #1 2014

3 LEDARE Nya spelregler, nya utmaningar Välkommen till ett nytt nummer av View, ett magasin för dig som är intresserad av näringsliv och samhälle NYA KPMG CHEFEN om framtidens revision ÅRETS FRAMTIDA LEDARE Christoffer Carlsson paddlade hem segern 20 Ansvarig utgivare: George Pettersson, VD KPMG AB Kontaktperson: Ellen Huitfeldt Redaktör, KPMG AB Tel: , Produktion: KPMG AB i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson Art Director/Grafisk form: Jenny Övrebö, Elina Anttila Foto: Peter Jönsson, Allan Seppa, SNS och istockphoto Illustrationer: Elina Anttila och istockphoto Repro: Kaigan AB Omslagsbild: Elina Anttila De åsikter som förs fram i denna tidning är författarnas egna och delas inte nödvändigtvis av KPMG. Som revisorer och rådgivare, både globalt och lokalt, ser vi många av de utmaningar som företag och samhälle står inför. Detta magasin är ett sätt att dela de insikterna med dig och bjuda in initierade personer i diskussionerna. Just nu förändras företagens spelregler på många sätt, bland annat genom ett ökat tryck på information, transparens och hållbarhet ur ett flertal aspekter. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) inom skatteområdet är ett sådant initiativ. Offentlig verksamhet befinner sig under ett hårt förändringstryck, både från samhälle och från brukare. Samtidigt finns det ökade krav på uppföljning och kvalitet. Dessa frågor finns högt på vår agenda inom KPMG och vi ser att våra kunder har liknande utmaningar i många länder världen över. Vi kommer även att diskutera dessa frågor i Almedalen där vi återkommer till flera av dessa ämnen. Vi hoppas på att se er där. Löpnummer: K3t7500ex/1306/1/T KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. George Pettersson, Vd KPMG MAGNUS LARSSON om Ordet på modet på sidorna Revisor och expert inom kommun och landsting på KPMG Valfrihet är en demokratisk rättighet som kräver genomtänkta system och uppföljning. Metodval vid mätning av kundnöjdhet är väldigt viktigt. Skickas enkäter till 95 åringar med demensdiagnos? Då får man tänka om, eftersom brukarundersökningar är en grundbult krävs fokus på ändamålsenliga metoder och kvalitetskontroll. TINA ZETTERLUND om Bolagens skatter på sidorna 2 7 chef för verksamhetsområde Skatt på KPMG Det är intressant att skattefrågorna flyttar allt högre upp på företagens agendor. Skatt är numera en fråga på styrelsernas bord och diskuteras på en strategisk nivå. Debatten kring transparens och moral visar hur viktigt det är att ha funderat igenom sin skattesituation och att ha en skattepolicy på plats. VIEW ÄR en tidning från KPMG som skickas till dig som kund eller till dig som på annat sätt visat intresse för KPMG. Har du funderingar kring någon av våra tjänster eller ämnena som berörs i tidningen är du varmt välkommen att kontakta våra experter på Besök oss gärna på webben, kpmg.se eller följ oss via våra sociala kanaler, twitter/ KPMGSweden, LinkedIn/company/KPMG-sweden, Facebook.com/KPMGkarriär. KPMG ERBJUDER branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med medarbetare på 60 orter. KPMG View #

4 SPECIAL BOALGSSKATTER Bolagens skatter i världens fokus Från att ha varit en skatt som levt lite i skymundan har bolagsskatten fått en medial och politisk uppmärksamhet av oanade mått. Inom OECD arbetas det för högtryck med ett regelverk som ska försvåra för företagen att skatteplanera bort bolagsskatten. Och redan nu pekas skatten ut som en hållbarhetsfråga som de multinationella företagen inte kan ignorera. Av Richard Björnelid 2 KPMG View #1 2014

5 Bolagsskatten är sannolikt den vanligast förekommande skatten som är föremål för någon form av skatteplanering. För finanschefen i ett större bolag har bolagsskatten betraktats som en kostnad bland andra som ska minimeras i möjligaste mån. Sällan har ögonbryn höjts för det. Men på senare år har ett flertal uppmärksammade fall i främst internationella medier skapat ett kolossalt medialt och politiskt tryck i frågan om bolagsskatterna: I Storbritannien blev upprördheten stor när det uppdagades att en rad stora amerikanska bolag knappt betalade bolagsskatt i landet trots betydande verksamheter där. Amazon, Google och kafékedjan Starbucks kallades till parlamentet där de fick förklara sig. För Starbucks fick skattemanövern omedelbara konsekvenser då britterna röstade med fötterna och bojkottade de amerikanska kaféerna. För att blidka de uppretade britterna och förhoppningsvis minimera skadan meddelade Starbucks att bolaget frivilligt avstår från legitima avdrag för 2013 och 2014 vilket lär ska inbringa 10 miljoner pund per år till den brittiska statskassan. Även i USA har politikerna reagerat på företagens agerande. Apples vd kallades till senaten för att förklara varför företaget använder brevlådeföretag på Irland för att undvika amerikansk skatt. Tidningen Economist konstaterade att i USA hade 30 av landets största multinationella företag med samlade vinster på över 160 miljarder dollar nolltaxerat Frivilligorganisationer, så kallade NGO:er (non-governmental organizations) har kunnat påvisa hur multinationella företag undvikit att betala bolagsskatt i fattiga utvecklingsländer genom långtgående skatteplanering. Summorna är så stora att de kan jämföras med biståndspengarna och frågan som ställts i den debatten är om det inte vore bättre att företagen betalade sin skatt än att länderna skickar biståndspengar. Skatternas etiska dimension har till och med fått regeringar på fall. Det fick förra vänsterregeringen i Danmark nyligen erfara när den ville sälja ut delar av det statliga energibolaget Dong Energy till Goldman Sachs. Den amerikanska investmentbanken skulle sedan placera bolagsandelar i klassiska skatteparadis som Cayman Islands, Luxemburg och den amerikanska delstaten Delaware. För svenskt vidkommande har debatten de senaste åren mest kretsat kring riskkapitalbolagens användning av räntesnurror. Med räntesnurror menas att bolagen lånefinansierar sin verksamhet och investeringar med lån från andra koncernbolag. Det låntagande bolaget fick enligt tidigare lagstiftning avdrag för räntekostnaden medan ränteintäkten togs upp av det långivande bolaget. Men räcker det inte att företagen följer lagen? I en artikel i Skattenytt från år 2000, och återpublicerad 2011 på grund av ämnets aktualitet, tar skattejuristen Bo Svensson vid Wistrands Advokatfirma upp frågan om rätt och moral med skattelagstiftningen som utgångspunkt. Han börjar med att konstatera att i juridiken skiljer man mellan lagregler och moralregler. KPMG View #

6 De flesta bolag vill vara good corporate citizens. Om de ska vara det hör det till att ta ansvar för den gemensamma bördan. Företagen har inte bara rättigheter utan också en del medborgarskyldigheter som de måste axla. Hans De Geer En moralregel kan inte bli föremål för rättslig prövning och utgör som regel en ickejuridisk norm hur vi handlar i vissa situationer, skriver han. Men när han sedan kommer till skatteflyktsklausulen blir rågången inte lika glasklar. I samband med införandet av skatteflyktslagen och vid senare ändringar av densamma diskuterades och definierades i förarbetena centrala begrepp som skatteplanering, skatteflykt och skattefusk: Skatteplanering: Går ut på att minska skatteunderlaget i linje med lagstiftarens intentioner. Skatteflykt: Underlaget för skatteberäkningen är korrekt angivet men underlaget har påverkats av åtgärder som syftar till att minska skatteuttaget i strid med andan i skattelagstiftningen. Skattefusk: Förfarande som medför oriktigt angivande av underlag för fastställande av skatt. Att allt detta kommer upp till ytan nu har säkert flera orsaker. Många länder släpar sig fram med höga statsskulder och globaliseringen har ökat möjligheterna för multinationella företag att helt eller delvis komma undan skatten. Å andra sidan har globaliseringen tvingat företagen att vara mer öppna med sin verksamhet. Hans De Geer, professor i etik och hållbarhetsexpert Transparensen gör att företag inte kan gömma sig någonstans. Numera finns det så många iakttagare gammelmedier, NGO:er, sociala medier, mobiler som är uppkopplade i realtid med inbyggda kameror och mikrofoner. Journalister eller vem som helst kan sätta mobilen under näsan på en vd och fråga: Varför gör du så här?, säger Hans De Geer, professor i etik och hållbarhetsexpert. Bo Svensson: Om man är av den uppfattningen att rätten och moralen inte bör sammanblandas är frågan huruvida en transaktion omfattas av skatteflyktsklausulen enbart en juridisk fråga. Om man å andra sidan anser att skatteflyktsklausulen ger uttryck för en moralisk grundnorm, att man inte bör genomföra skatteplanering som strider mot lagstiftningens syfte, kan förfaranden som faller in under skatteflyktsklausulen betraktas som klandervärda. Han konstaterar att skatteflyktsklausulen är kontroversiell och att det inte finns några givna svar, och ställer frågan: Om moralen skulle utgöra en integrerad del av vårt rättssystem uppkommer naturligen frågan vems moral ska äga företräde? Bo Svenssons egen slutsats är att skatterättslig moral och etik inte bör integreras i rättsreglerna, men att de utgör en del av samhällsdebatten. Finns det en risk för att sammanblanda etik och juridik så att moraliska överväganden görs i rättstillämpningen? Hur ser Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket, på saken? När vi granskar deklarationer är det förstås endast utifrån lagstiftningen och om ett handlande ligger innanför lagens ram, säger Ingemar Hansson men tillägger samtidigt att Skatteverket även har en uppgift att främja välfärd och drivs av visionen om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Vårt visionära mål är att inte behöva rätta en enda deklaration. De allra flesta företagen håller heller inte på med skatteplanering, de vill fylla i sin deklaration rätt och skydda sitt varumärke. Skatteverkets omfattande granskningar av ränteavdragen i bolagssektorn visar dock på många fall och verket noterar en överrepresentation av riskkapitalbolag där skatten tagits ned till nära noll. Omfattningen av externa lån vid företagsförvärv uppskattas till miljarder kronor, en skatteplanering som enligt Skatteverket utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen. 4 KPMG View #1 2014

7 Ska vi göra transaktioner och deklarationer på ett sådant sätt att risken är att en domstol säger nej? Ska man agera i de här gråzonerna? En tänkbar ståndpunkt är att företaget inte vill ta den risken utan vara på den säkra sidan. Och ska företaget även om det vet att förfarandet ligger inom lagens ram använda ränteavdragen maximalt när både massmedier och alla andra ser det som omoraliskt? Skatteverket tycker att det kan finnas anledning för företagens styrelser att överväga skattefrågan ur ett hållbarhetsperspektiv, på samma sätt som man gör med till exempel klimatfrågan och mänskliga rättigheter. Ska man ha en skattepolicy som en del i CSR- och varumärkesarbetet? Företagen har ofta en klimatpolicy som går utanför lagens krav, för att skydda varumärket. Att framhålla skattepolicy som en CSR-fråga är nytt för Skatteverket men att skatter kan vara en varumärkesfråga är känt sedan länge, menar han. Hela hållbarhetsarbetet handlar om att väga in mer än kostnader och risker. Och att inte bara beakta kortsiktiga åtgärder... Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket Hela hållbarhetsarbetet handlar om att väga in mer än beräknade kostnader och intäkter genom att beakta risker. Men det är klart att det är svåra överväganden, säger Ingemar Hansson som tror att det inte ens bland dem som arbetar med hållbarhet är vanligt att se skatter som en hållbarhetsfråga. Etikprofessorn Hans De Geer anser även han att bolagsskatterna inte setts som en CSR-fråga men att det börjar förändras, det handlar om stora summor som undanhålls i bolagsskatt världen över. När man väl fått syn på hur mycket pengar det handlar om kan man inte bortse från det, man kan inte bara låtsats som om det regnar. Exakt vilka belopp som det kan röra sig om är naturligtvis svårt att avgöra. Biståndsorganisationen Forum Syd uppger att enbart utvecklingsländerna årligen går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter som en följd av de multinationella företagens skatteplanering. Kampen om inflytandet förs i stor utsträckning via pressen och de sociala medierna och där går det ruskigt fort. NGO:erna är som blåslampor på företagen när det gäller CSRfrågorna. De sätter press på makthavarna och de tillerkänner företagen ett moraliskt ansvar. Det kan ju förstås diskuteras om företagen kan vara moraliska aktörer. Men som i fallet med Starbucks kan du sluta köpa deras kaffe. Då är det omvärlden som agerar moraliskt, människor attraheras av det som upplevs som bra och stöts bort av det som upplevs som moraliskt tvivelaktigt. Företagen måste förstå hur CSR-begreppet fungerar, menar Hans De Geer. Det är inte en samlingsbeteckning för direktiv eller en rad regler för då hade det bara varit att lagstifta om saken. Det karakteristiska för CSR är att du gör något som går utöver det som du absolut måste och där kan du som bolag på ett intelligent sätt åta dig något som ligger i linje med din kompetens. De flesta bolag vill vara good corporate citizens. Om de ska vara det hör det till att ta ansvar för den gemensamma bördan. Företagen har inte bara rättigheter utan också en del medborgarskyldigheter som de måste axla. Görs en transaktion bara för att förflytta vins ten från ett högskatteland till ett lågskatteland utan annan substantiell anledning än att få ner bolagsskatten så har man ett ansvar, menar Hans De Geer. Graden av eftertanke kommer in i bilden här, även om man inte hade uppsåt kanske man borde ha tänkt på att det kan få vissa konsekvenser. Även om företag som Starbucks som har konsumenten som slutkund är mest exponerade, anser Hans De Geer att inga företag kan slå sig till ro. Även business-to-business-företagen har Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management blivit väldigt uppmärksammade på renommériskerna. Och det går heller inte att agera korrekt på hemmaplan men inte borta. Företagen kan leva i den föreställningen, det har vi sett när det gäller korruption. Men det är just det som inte längre gäller, det finns inget långt borta längre. Debatten om bolagsskatten har på sina håll varit större i andra länder än i Sverige, och som CSRfråga betraktad anser alla de som View har talat med att den ännu är i sin linda men att den ligger i startgroparna. Bolagsskatten började blir en CSR-fråga för ett och ett halvt år sedan, i Danmark och delar av Europa. Men i Sverige har frågan varit lite underskattad. Det är ett område som legat i skymundan, utan att det för den skull finns någon baktanke från bolagen. Men jag tror att vi bara är i början av den här utvecklingen, säger Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management. Tina Zetterlund, skattechef på KPMG, gör en viktig distinktion mellan vad som är att betrakta som effektiv skatteplanering och vad som är aggressiv skatteplanering. Om företagen tidigare var beredda att ta risker genom att göra upplägg som rörde sig i en gråzon så känner vi numera att sådant är de inte längre intresserade av. De vill inte hamna på tidningarnas förstasidor, säger Tina Zetterlund. Men någon fråga som ligger på alla företagsstyrelsers bord är skatten ännu inte. Jag tror att bolagens skattepolicy kommer att bli en naturlig fråga för en styrelse med tiden, säger Tina Zetterlund. Hur långt perspektiv det kan handla om beror enligt Sasja Beslik mycket på hur politikerna agerar: Mycket av kraven på transparens kommer från politiskt håll, så det beror på hur fort det går där. KPMG View #

8 Samtidigt måste det ske en förändring. Skattereglerna är inte anpassade till dagens verklighet. Tina Zetterlund Flera stora politiska initiativ har tagits på det internationella skatteområdet de senaste åren. G20-ländernas ledare har satt hård press på skatteparadisen att öppna sina bankkonton för insyn, vilket lett till en radikalt bättre informationsgivning från banksektorn. Sverige har slutit ett mycket stort antal avtal med skatteparadisen, vilket har lett till en massa självrättelser, säger Ingemar Hansson. I viss mån är OECD:s stora skatteprojekt BEPS (Base Erosion Profit Shifting) en fortsättning på det arbetet. Beställningen av projektet kommer även denna gång från G20-ländernas ledare som inte längre tolererar urholkade skatte baser och skatteplanering som ibland får betecknas som aggressiv. BEPS består av en samling handlingspunkter som syftar till att motverka erosion av skattebaser som uppstår som en följd av främst multinationella företags skatteplanering (se artikel intill). Syftet är däremot inte att bekämpa illegalt undandragande av skatt. Jag tror att BEPS har en potential och att arbetet kan leda till förändringar som pressar tillbaka skatteuppläggen. Lagstiftningen har inte hängt med och det här är ett sätt att samla kraft och skaffa bättre skydd mot skatteupplägg genom lagstiftning och avtal mellan länderna, säger Ingemar Hansson och tillägger att Sverige deltar aktivt i den här processen. Ur Skatteverkets synvinkel ser vi inte något större problem med handlingspunkterna. De är helt i enlighet med vår strävan att pressa tillbaka skatteuppläggen. Den allra största vinsten med alla avtal med före detta skatteparadis är att det inte längre är någon affärsidé att dölja pengar i utlandet. I en analys om OECD:s arbete med BEPSreglerna publicerad i Skattenytt 2013 skriver David Kleist, jur dr i finansrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, att de problemområden som pekas ut i rapporten är centrala för att begränsa multinationella företags möjligheter till skatteplanering. Sådan skatteplanering kan medföra att multinationella företag och nationella företag konkurrerar på olika villkor och kan också negativt påverka vanliga skattebetalares förtroende för skattesystemet. Vidare skriver han: Samtidigt får man hoppas att OECD har den integritet som krävs för att stå emot det politiska trycket. Om det politiska trycket på att beskatta multinationella företag hårdare kvarstår är det inte omöjligt att vi kan få se omvälvande förändringar på den internationella skatterättens område under de kommande åren. Tina Zetterlund kan se att det finns ett starkt åtagande att åstadkomma förändringar. Men hon tror inte att det kommer att bli helt enkelt att få de olika länderna att enas. Det finns till exempel olika uppfattningar mellan USA och Frankrike kring var nyttjande av digitala tjänster ska beskattas, säger Tina Zetterlund som menar att om OECD ska gå i land med projektet kommer det att krävas kompromisser. Samtidigt måste det ske förändringar. Skattereglerna är inte anpassade till dagens verklighet. Om OECD skulle lyckas med BEPS kommer det att bli väldigt stora förändringar, anser Tina Zetterlund. Den svenska skattebasen kommer inte att på samma sätt som tidigare styras av svenska regler. Detta är den fråga som kommer att ligga högst hos skattecheferna i de internationella företagen, säger Tina Zetterlund. Tina Zetterlund, skattechef på KPMG OECD har satt en tuff tidplan, på 24 månader ska en översyn av 100 års internationell lagstiftning göras samtidigt som det ska säkerställas att redan fungerade delar av lagstiftningen inte går förlorade. Det är många länder inblandade och det krävs enighet om man ska förändra reglerna. Om vi får en vettig infrastruktur betyder det att man i stora transnationella koncerner måste börja följa upp med någon typ av redovisning land för land för hur det går. Nu är vi där, i princip ska företaget betala skatt där de har sin verksamhet. Bolagen är väldigt känsliga för det som påverkar konkurrenskraften och därför kan det vara väldigt bra med ett regelverk som sätter en gemensam ribba så att vissa länder inte springer i väg och gör något på egen hand, säger Hans De Geer som vill lägga till ytterligare en aspekt på hela skattefrågan: Om OECD ska nå framgång med att driva skattefrågan måste man samtidigt driva kravet på en hygglig insyn i de offentliga delarna som ska ta hand om skatterna, så att skattepengarna inte hamnar i ett svart hål. Kravet är riktat både mot företagen och de offentliga administrativa organisationerna, som måste vara öppna och transparenta med vad de får in och vad de gör med pengarna. Om de får fortsätta att vara korrupta och icke redovisande då kan man inte ställa de kraven på företagen, säger Hans De Geer. 6 KPMG View #1 2014

9 Färsk rapport om företagens förhållningssätt Nordea Asset Management har nyss sammanställt en rapport om företagens förhållningssätt till bolagsskatten efter att ha träffat och pratat med bolagsjurister och företagsledningar i cirka tjugo bolag. I rapporten konstateras att det finns risker för företagen att undvika bolagsskatt. Särskilt i utvecklingsländerna där behovet av intäkter till statskassan ofta är skriande riskerar företagen att förlora folks förtroende och skada sina lokala relationer, och på lång sikt, även sina tillstånd att verka på den marknaden. Aggressiv skatteplanering ökar också risken för taxeringsrevision vilket kan leda till en ökad skattebörda. En konvention som syftar till att förhindra skatteflykt och undvikande av skatt har antagits av mer än 60 länder, däribland samtliga G20-länder och nästan alla OECD-länder. Undersökningen visar att en majoritet av företagen hade en skattepolicy, men ingen av dem publicerade den externt. I allmänhet var transparens liten både på policy- och ledningssystemnivå. En orsak är att företagen generellt sett inte har en dialog med externa intressenter i ämnet då de senare inte intresserat sig för det, en annan är att bolagsskattefrågor brukar vara reserverade åt skatteadministratörer och specialister. Nordea Asset Management rekommenderar företagen att: Ha en skattepolicy godkänd av styrelsen. Ta in ett yttrande om skatter i uppförandekod eller hållbarhetspolicy. Ha en skattestrategi som inkluderar varumärkesoch renommérisker. Publicera skattepolicy och/eller lämpligt yttrande om principerna i policyn. Ha kontinuerlig dialog i skattefrågor med relevanta intressenter. KPMG View #

10 SPECIAL BOLAGSSKATTER PASCAL SAINT-AMANS Direktör vid OECD:s Centre for Tax Policy and Administration. Fransmannen Pascal Saint-Amans började på OECD 2007 där han spelade en nyckelroll i arbetet med OECD:s agenda för skattetransparens i G20- ländernas kontext. Före utnämningen till direktör var han sedan 2009 chef för Global Forums transparens och informations utbyte i skattesammanhang. Saint-Amans har en examen från National School of Administration (ENA), 1996, och var anställd på finansdepartementet i Frankrike i närapå ett decennium. Vi måste fixa detta Konsensus mellan länderna och en snabb implementering av reglerna är vägen till framgång för OECD:s unika projekt om bolagsskatter. Annars hotar mer av dubbel taxering. Det säger Pascal Saint-Amans, som leder det svåra arbetet, i en intervju för View. av Richard Björnelid Pascal Saint-Amans och hans team av skatteexperter på OECD i Paris har kommit drygt halvvägs i arbetet med det så kallade BEPS-projektet. Det var i juni 2012 som OECD fick i uppdrag av ledarna för G20-länderna att ta fram rekommendationer till nya skatteregler som ska göra det svårare för företag att skatteplanera bort bolagsskatten. Det som normalt kanske skulle ha getts tio år ska nu klaras av på mindre än tre år då planen är att OECD:s arbete ska vara klart Skatteexperterna på OECD betar fortlöpande av fråga efter fråga. När View får tag på Pascal Saint-Amans, som leder OECD:s stora skatteprojekt, är han mitt uppe i arbetet med att finna en lösning på den brännheta frågan om hur företag inom den digitala ekonomin ska beskattas. Var har internetföretag som Google, Amazon och Facebook sitt fasta driftställe, vilket normalt är utgångspunkten för beskattningen? Ämnet hör till de knivigare frågorna som Pascal Saint-Amans och hans team ska lösa inom ramen för BEPS, som står för Base Erosion Shifting Profit, vilket kan utläsas som eroderade skattebaser och förflyttningar av vinster. Men han vill inte göra någon åtskillnad mellan de 15 olika handlingspunkterna (actions) som BEPS omfattar. De är alla lika svåra, säger han kort och som svar på nästa fråga om svårigheten att ro i land hela projektet: 8 KPMG View #1 2014

11 Det är en svår uppgift och en stor utmaning. Å andra sidan finns det en väldigt stark politisk enighet om att vi måste fixa detta. I en av honom själv författad artikel om vad BEPS är inleder han med att citera ett uttalande av John F Kennedy från 1961 där denne ifrågasätter företagens artificiella arrangemang mellan moder- och dotterbolag vad gäller sådant som internprissättning och transfereringar av patenträttigheter i syfte att komma undan bolagsskatt. Likheterna med dagens situation är slående, menar Pascal Saint-Amans, samtidigt som världen ser helt annorlunda ut jämfört med för drygt femtio år sedan. Det som är nytt är den dramatiska förändringen som följt med globaliseringen. Situationen är betydligt mer utmanande nu än den var på 1960-talet, säger Pascal Saint- Amans. Ja, vad är orättvis skatt? En del företag betalar över huvud taget ingen skatt. Vilken roll har medierna och NGO:er betytt för BEPS-initiativet? De spelar en mycket stor roll genom att göra denna fråga populär. Och de senaste årens ekonomiska kris? Naturligtvis har den betytt mycket. Regeringarna har ökat skatterna för medborgarna samtidigt som dessa sett att det finns företag som inte ens betalar skatt. En grundtanke bakom BEPS är att multinationella företag ska betala en skatt som uppfattas som rätt, vilket kan förstås som att skatt ska betalas på bolagsvinster i förhållande till det värde som skapas i ett land. Vad är rättvis skatt? Ja, vad är orättvis skatt? En del företag betalar över huvud taget ingen skatt för att vi har ett föråldrat regelsystem. Vad rättvis skatt är vet inte jag. Det är upp till regeringarna att avgöra. Vissa ser erläggande av bolagsskatter ur ett etiskt perspektiv och som en ny CSRfråga i likhet med till exempel korruption. Håller du med? Nej, bolagsskatterna är endast marginellt en CSR-fråga, och är inte alls i samma kategori som korruption som ju är illegalt. Viss aggressiv skatteplanering kan visserligen vara ett problem, men mer marginellt. Det här handlar dock inte om brott. De gamla BEPS-reglerna är helt enkelt föråldrade och behöver förändras. Det här handlar om regeringarnas ansvar. Hur ser du på risken att staterna kan ha olika syn på hur reglerna om bolagsskatterna ska utformas? De kan ha olika perspektiv på frågan men samtidigt finns det en konsensus om att vi måste avgöra saken. Det är för tidigt att säga hur detta utvecklas. Hur lång tid kommer det att ta för ländernas regeringar att anta rekommendationerna och införliva dem i sina nationella regelverk? Det beror på. De är ju inte tvingade att göra det. Men vad är avgörande för framgång? Vi måste få konsensus. OECD:s rekommendationer brukar beskrivas som mjuka regler (soft rules) som bygger på att de ska antas och implementeras av medlemsländerna. Skiljer sig BEPS-reglerna i något avseende från andra OECD-rekommendationer? Det som är ovanligt med dem är omfattningen och målet med dem. Hur ser företagen på era förslag och är ni utsatta för deras påtryckningar? Företagen är mycket involverade och medverkar signifikant. En del är förstås motvilliga. Är det några speciella branscher som är mer kritiska än andra, exempelvis de stora internetbolagen? Nej, det är inga speciella branscher. Många amerikanska företag betalar minimalt med bolagsskatt genom att vara registrerade i Delaware. Motsvarande i Europa är Kanalöarna. Hur tacklar ni det? Delaware och Kanalöarna handlar mer om transparens, man vet inte vem som ligger bakom ett bolag, och den frågan är inte så relaterad till BEPS. Vad är succéfaktorn för BEPS-projektet? Att få rekommendationerna implementerade snabbt. Om det misslyckas vilka blir konsekvenserna? Då får vi problem med dubbel taxering. Detta är BEPS: BEPS, som står för Base Erosion Profit Shifting (ungefär erosion av skattebaser och förflyttningar av vinster), är ett högprioriterat projekt som syftar till att täppa till hålen i ländernas internrätt och i skatteavtalen genom rekommendationer till staterna så att multinationella koncerner i slutänden betalar en skatt som uppfattas som korrekt av samtliga berörda länder. Syftet är alltså inte att bekämpa illegalt undandragande av skatt. OECD har identifierat fyra områden om sammanlagt femton handlingspunkter där koordinerade åtgärder behöver vidtas: Strukturella förändringar av OECD:s modellavtal. Idag ger de bilaterala avtalen möjlighet till treaty shopping, vilket innebär att bolagsstrukturer skapas för att uppnå avtalsförmåner på ett inte avsett sätt. Avtalens utformning har också lett till att frågan om kopplingen mellan värdeskapande och skattebelastning aktualiserats. Definitionen av fast driftställe ses över och den digital marknaden ska regleras. Förhindra aggressiv skatteplanering och missbruk av nationell lagstiftning. OECD:s arbete för att förhindra aggressiv skatteplanering och missbruk av nationell skattelagstiftning inriktas på att neutralisera effekterna av användandet av hybridinstrument och hybridföretag, att stärka CFC-lagstiftningen, att begränsa rätten till avdrag för räntekostnader i situationer där den motsvarande ränteintäkten inte beskattas alls eller med en låg skattesats och att skapa en transparens gällande koncerners skatteplanering. Internprissättning. OECD avser att utveckla regler gällande internprissättning av diverse transaktioner mellan närstående bolag, till exempel flytt av immateriella rättigheter, allokering av risker och överskjutande kapital, samt andra högrisktransaktioner. Övrigt. OECD avser att utveckla multilaterala instrument i syfte att på ett mer effektivt sätt kunna göra förändringar i de bilaterala avtalen. OECD avser även att effektivisera de olika förhandlingsförfaranden som idag finns att tillgå. Ett förslag är att koncerner själva ska lämna information om vissa förfaranden och fakta kring de egna bolagen i syfte att öka transparensen. För att undvika att behöva omförhandla alla skatteavtal kommer OECD att undersöka möjligheten att föreslå ett multilateralt skatteavtal eller i varje fall ett multilateralt tillvägagångssätt. EU har anslutit sig till BEPS-projektet och föreslagit flera ändringar, däribland i moder-dotterbolagsdirektivet när dess bestämmelser leder till dubbel icke-beskattning, till exempel gränsöverskridande hybridlån. EU väntas även att komma med förslag hur utmaningarna kopplade till den digitala ekonomin ska tacklas. Faktaartikeln bygger på en artikel i Skattenytt (2014) av jur dr Jérôme Mousenego forskare vid Uppsala Universitet, och fakta från KPMG. KPMG View #

12 HÅLLBARHET INTERVJU Finansmarknadernas kortsiktighet Vårt största hot i dag Finansmarknadernas kortsiktighet är i dag det största hindret för socialt ansvarsfullt företagande. Ansvarstagande kräver långsiktighet men finansanalytiker och börsaktörer ser ofta inte längre än till nästa kvartalsrapport. Hur vi ska komma runt detta är vår största huvudvärk i dag. Det säger George Kell, chef för FN:s Global Compact, i en intervju för View. Av Martin Haag Georg Kell, chef för FN:s Global Compact, har stått i spetsen för FN-satsningen sedan den lanserades av förre generalsekreteraren Kofi Annan för snart femton år sedan. Global Compact har utarbetat tio grundläggande principer för ansvarsfullt företagande, det som också benämns CSR (Corporate Social Responsibility se faktaruta). De företag som vill ansluta sig utfäster sig att följa principerna, och att varje år rapportera om hur man lyckats med att genomföra dem. I dag är mer än företag världen över anslutna till Global Compact, däribland 155 svenska. Jag skulle tro att nästan alla de stora kända svenska företagen är medlemmar, säger Kell och visar en lista där idel kända blågula storheter som Electrolux, H&M, Ica, Ikea, Skanska, SKF, Vattenfall och Volvo med flera återfinns. Svenska företag ligger i den absoluta framkanten när det gäller den tekniska utveckling som har bäring på miljö- och uthållighetsfrågorna, oavsett om det gäller låga koldioxidutsläpp eller rent vatten. Sverige har också ett fantastiskt facit när det gäller sociala frågor. Men svenska företag är inte precis skrytsamma i de avseendena. Jag tror de väljer att överprestera och underkommunicera, säger Kell. Han påpekar att inte mindre än 25 svenska företag är engagerade i Global Compacts Caring for Climate, det speciella program för klimatfrågor som finns i organisationen. Även programmen för rent vatten och mänskliga rättigheter har lockat många svenska medlemmar. Dock är ännu inget svenskt företag med i den så kallade LEAD-gruppen, det fyrtiotal bolag som tillhör Global Compacts kärna av mest aktiva deltagare. Storföretag i all ära, men utmaningen för Global Compact är nu att engagera även små och medelstora företag i arbetet. Ett starkt argument för att få fler medlemmar är de studier, senast från forskare vid Harvard Business School, som visar att framsteg i CSR-arbetet går hand i hand med ekonomiska framgångar. Ju längre ett företag är engagerat i Global Compact, desto bättre går det, 10 KPMG View #1 2014

13 har vi nu bevis för. Men det är ingen quick fix, det kräver uthållighet och ett starkt engagemang inte minst från ledningens sida. Det finns tyvärr också brister i genomförandet det är inte alltid man lever som man lär företag kan tyckas mycket men Georg Kell erkänner att det är mindre än 10 procent av de möjliga kandidaterna. Dessutom tvingas man varje år utesluta ett antal företag för att de inte lever som de lär, alltså följer principerna. Genom åren har inte mindre än företag tvingats lämna Global Compact, hälften av dagens antal medlemmar. Kell talar engelska med en pikant tysk brytning, det låter som att han har schweiziskt påbrå men det visar sig vara sydtyskt. Jag är bayrare, kommer från bergen. Ju längre ett företag är engagerat i Global Compact, desto bättre går det. Kanske bidrar det till den seghet och uthållighet som krävs för att arbeta med CSR-frågorna på högsta internationella nivå. Georg Kells stora utmaning idag är att försöka bryta den kortsiktighet som präglar de finansiella marknaderna, och hotar de mödosamt vunna framgångarna för Global Compact. Den dåliga nyheten är tyvärr att den finansiella industrin inte har blivit mer långsiktig. Den fortsätter att kräva kortsiktiga framgångar, trots den finansiella kris vi gått igenom. En färsk studie från Mc Kinsey visar att kortsiktigheten snarast ökat de senaste åren. Det är ett verkligt hinder för de företag som vill allokera resurser för långsiktiga investeringar. Hur ska ni övervinna de hindren? Principles for Responsible Investment, som är världens största organisation för investerare, arbetare mycket med detta. Investerare och företagsägare förstår detta i teorin, att de måste se till nästa generations intressen. Men i praktiken lägger de ofta ut förvaltningen av sina pengar till den kortsiktiga finansindustrin. Jag tror vi måste hitta ett bättre språk för att kommunicera fördelarna för kapitalägare med ansvarsfullt företagande. Att rapportera om hur arbetet bedrivs är ett krav på era medlemmar. Hur kan revisonsföretag som KPMG bidra till det arbetet? Revisionsföretagen har en viktig roll. KPMG har exempelvis byggt upp en världsledande rådgivning när det gäller att utvärdera risker och fördelar med låga koldioxidutsläpp. Det är värdefullt att serviceföretag hjälper till här. En VD kan ofta förstå det långsiktiga värdet av en mer resurseffektiv koldioxidhantering, men hur detta sedan ska genomföras i praktiken, det är sådant som rådgivningsföretagen kan bidra med. Jag tror att KPMG i dag har flera hundra personer engagerade globalt i detta, det är betydelsefullt för oss. På vilket sätt kan rapporteringen utvecklas bättre? Inte minst handlar det om att göra det enklare för små och medelstora företag att delta i vårt arbete, ingenjörer och entreprenörer har inte precis i sitt DNA att fylla i rapporter. Jag sitter ibland med ledare för mindre företag och förklarar de affärsmässiga fördelarna med att vara engagerad i antikorruption, mänskliga rättigheter och miljö. De har inga svårigheter att förstå och omfamna det. Sedan behöver vi utveckla metoder att rapportera hur företagen lever upp till det på ett enkelt sätt. En viktig utmaning, säger Georg Kell, är också att göra rapporteringen mer framåtblickande. Vi har en arbetsgrupp som nu jobbar med framåtinriktade mål och uppföljningar. Genom att rapporteringen blir framåtriktad kommer också finansindustrin förstå oss bättre, den är ju också mer fokuserad på framtiden än det förflutna. GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter 2. Säkerställa att inte missbruka eller överträda dessa Arbetsliv 3. Frihet att organisera anställda och rätt till kollektiva avtal 4. Eliminera alla former av tvångsarbete 5. Avskaffa allt barnarbete 6. Eliminera diskriminering avseende arbete och sysselsättning Miljö 7. Främja en förebyggande hållning till miljöutmaningar 8. Genomföra initiativ för ansvarstagande inom miljöarbetet 9. Främja miljövänliga teknologier Antikorruption 10. Arbeta mot korruption i alla former däribland mutor och utpressning KPMG View #

14 HÅLLBARHET INTERVJU CFO:n växer i betydelse Under de senaste årens tuffa konjunktur har många finanschefer sparat pengar genom att, exempelvis automatisera eller outsourca fakturahantering eller löneadministration. Många kan därför nu lyfta blicken och fokusera på mer strukturella grepp kring operativ modell, beslutsstöd och strategiska frågor. Det gör CFO-rollen mer intressant än på länge enligt en KPMG-rapport som bygger på intervjuer av 440 finanschefer i 15 länder. HUR INFÖRLIVAS UPPFÖRANDEKODEN? PENNINGTVÄTT på styrelsens agenda Bankernas arbete med att upptäcka och anmäla misstänkt penningtvätt har aldrig tidigare varit så omfattande och intensivt som i dag. Dock räcker det inte med att transaktionssystemen finns på pappret informationen måste dessutom kontinuerligt tolkas. Det svåra är att tillämpa rutiner i praktiken, inte att ha dem på papper. Det handlar om att hitta de praktiska lösningarna för att identifiera sådant som kan vara tecken på penningtvätt i den dagliga verksamheten. Penningtvättsfrågorna berör alla anställda, inte bara de på compliance-avdelningen, säger Minela Hadziomerovic, expert på frågor kring penningtvätt på KPMG. KPMG:s rapport Codes of Conduct in the Swedish business sector 2013 visar att hela 84 procent av Sveriges 50 största börsbolag idag arbetar aktivt med uppförandekoder. Men hur gör man för att implementera uppförandekoderna i praktiken? Enligt rapporten används allt från e-learning, olika sorters utbildningar och bakgrundskontroller vid nyanställning till whistleblower-system. Det blir också allt vanligare att använda sig av dilemmadiskussioner, vilket kan vara ett användbart sätt att trycktesta det interna regelverket och stärka kulturen. Allt fler företag inser vikten av att skapa en motståndskraftig kultur där medarbetarna lever värderingarna och kan omsätta regler i praktisk handling. Vi ser en ökad efterfrågan på marknaden i dessa frågor just nu, säger Helena Mueller, på KPMG:s Risk Consulting. HANDLA BILEN PÅ NÄTET REDAN I DAG! E-handel väntas öka i betydelse även när det gäller bilar, på den konventionella bilhandelns bekostnad, enligt KPMG-rapporten Global Automotive Executive Survey. På etablerade marknader kommer bilaffären i allt högre utsträckning att ske på biltillverkarnas egna webbplatser, medan bilhandlarna reduceras till uthämtningsställen. LJUS FRAMTID FÖR BILLIGA BILAR Bilindustrins premiumsegment med bland annat märken som Audi och BMW, spås växa under de närmaste åren. Men även enkla och flärdfria bilar som exempelvis Dacia och Tata tar marknadsandelar, både på etablerade marknader och tillväxtmarknader. Det stora mittsegmentet, dit exempelvis Volkswagen och Volvo hör, kommer däremot att tappa i internationell betydelse under de närmaste åren enligt KPMG-studien Global Automotive Retail Market Outlook. Dyrare att köpa ut börsbolag 20% över börskurs (en vecka före budet) för att köpa ut ett företag från en nordisk börs. I dag är siffran 44%. KPMG tror på relativt År 2007 räckte det i snitt att bjuda dyra utköp från de nordiska börserna även Främst väntas industriella spelare stå på köpsidan. Vid utköpsaffärer är det inte ovanligt att målbolagens aktier stiger redan innan budet, en indikation på spekulation eller i vissa fall till och med informationsläckage. Exempelvis lyfte rykten om ett bud från Volkswagen kursen i Scania med 17% veckorna innan budet offentliggjordes. 12 KPMG View #1 2014

15 APPARNA SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG Känner du dig vilse i app-djungeln? Här får du tipsen om apparna som förenklar din vardag allt från skatteverktyget Tax Rates Online till träningshjälpmedlet RunKeeper. KPMG Kunskapsbank Mängder av kunskap på din ipad KPMG gör ett stort antal undersökningar och rapporter varje år. Nu kan du enkelt nå dem via vår kunskaps-app för ipad. Du hittar den i Itunes genom att söka på KPMG Thought Leadership. Clear To do-listor för människor på språng Appen Clear är perfekt för upptagna personer som snabbt behöver strukturera sin vardag. Med hjälp av denna app gör du enkelt användarvänliga to-do-listor. Dropbox Kom åt dina filer var du än befinner dig Med appen Dropbox arbetar du mot en molntjänst i stället för lokalt på datorns hårddisk. På detta sätt kan du enkelt komma åt dina filer, oavsett var du befinner dig och oberoende av om du surfar på en mobil, surfplatta eller desktop. Du kan också enkelt dela dokument och filer med vänner och kollegor. Evernote Kom ihåg allt, överallt Appen Evernote hjälper dig att samla och hitta allt som är viktigt, som länkar och bilder, på ett enda ställe. Du kan även enkelt göra digitala anteckningsböcker för olika events och händelser i livet eller på jobbet. Feedly Snygga RSS feeds med tidningskänsla Med hjälp av appen Feedly kan du samla dina RSS feeds i en enkel app som presenterar artiklar med en snygg tidningskänsla. Tax Rates Online Världens skattesatser i fickan Under våren/försommaren lanserar KPMG skatteverktyget Tax Rates Online som app för ipad och iphone. Verktyget ger dig möjlighet att jämföra skattesatser både inom ett specifikt land samt mellan länder. I appen har du även tillgång till all KPMG:s samlade kunskap kring global och svensk skatt, som undersökningar, rapporter och löpande nyhetsbrev från KPMG:s skatteavdelning. RunKeeper Kom i gång och kom i form Appen RunKeeper hjälper dig att komma i gång och komma i form, oavsett om du är nybörjare eller rutinerad motionär. Appen mäter med hjälp av GPS den sträcka du ska springa (eller kanske paddla eller cykla?) och håller dig uppdaterad om snittfart och avverkad distans. Trello Organisera dig själv! Trello är en smart app för mobil, läsplatta och desktop där man enkelt kan organisera egentligen vad som helst. Du kan exempelvis dela projektmappar med andra och spara projektspecifika filer, bilder och länkar. Du kan även diskutera och samarbeta via appen, som är perfekt både på kontoret och privat. Flipboard Världens nyheter i magasinformat Appen Flipboard samlar världens nyheter och sociala nyheter i en vacker tidskrift avsedd för din Android-telefon och läsplatta. Trevi Få ordning på dina foton Appen Trevi organiserar automatiskt dina foton på ett smart sätt och med ett elegant gränssnitt. Du kan skapa tidslinjer för dina resor, stadsalbum, en världskarta och dessutom dela snygga vykort. KPMG View #

16 HÅLLBARHET FOKUS OUTSOURCING INTERVJU Outsourcing ett skällsord i Småland Svensk industri har lärt läxan och blivit mycket bättre på att producera hemma de senaste åren. Nu talas det om reshoring i stället för outsourcing, alltså flytta hem i stället för att lägga ut tillverkningen. I dag är det inte kostnadsskäl utan snarare marknadsskäl som avgör om företag väljer att lägga sin tillverkning utomlands. Av Martin Haag 14

17 Vi har en mycket god produktivitet i våra svenska enheter, det är få konkurrenter som kan slå oss på fingrarna där. Henrik Axelsson, produktionsteknisk chef Nibe Hos oss är outsourcing ett skällsord. Vi har nog aldrig fastnat i fällan att tro att någon annan skulle vara bättre på att tillverka det vi har utvecklat här. Det säger Henrik Axelsson, produktionsteknisk chef på Nibe, ledande producent i Europa av värme pumpar och braskaminer med säte i småländska Markaryd. Nibe har envetet och målmedvetet satsat på att tillverka sina produkter på samma plats som de utvecklats. Henrik Axelsson menar att på sikt riskerar företaget att tappa utvecklingskraft om man bryter den kedjan, att återföra erfarenheter från produktionen till utvecklingen och vice versa är avgörande för framgång. Att lägga produktionen någon annanstans i världen riskerar att bryta den kommunikationen och kan leda till dyrare snarare än billigare produkter, framhåller han. När Nibe för några år sedan skulle uppföra en ny fabrik för tillverkning av braskaminer var det aldrig tal om att lägga den någon annanstans än i Markaryd, även om många av de företag man konkurrerar med tillverkar sina produkter i östra Europa och andra regioner med vanligen betydligt lägre kostnadsläge än Sverige. Vi har en mycket god produktivitet i våra svenska enheter, det är få konkurrenter som kan slå oss på fingrarna där, säger Henrik Axelsson. Han framhåller lönesystemet på företaget med prestationsbaserade lönesystem (ackord) som starkt bidragande till den goda produktiviteten. Nibe har också automatiserat tillverkningen där det är ekonomiskt lönsamt. Ändå har vi inte lägre löner än andra, snarare tvärtom, säger Henrik Axelsson. När andra pratar kostnader pratar Nibe tid. Tiden det tar att utveckla en produkt, producera den och nå marknaden är ofta avgörande i den hårda konkurrensen. Att minimera den tiden är minst lika viktigt som ett rent kostnadstänkande, framhåller han. Om trenden i svensk industri under en rad av år har varit att flytta ut produktion till länder med lägre kostnader, främst löner, så har den vänt de Claes Seldeby, VD Ostnor Nu kan vi producera efter vår faktiska efterfrågan. senaste åren. Alltfler svenska företag väljer nu att ta hem produktion till Sverige, trots kostnadsläget och i vissa fall långa avstånd till marknaderna. Termen outsourcing har fått sällskap av reshoring. Ett uppmärksammat exempel är Ostnor i Mora som tillverkar kranar och blandare till kök och badrum under de välkända varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur. Ostnor har valt att ta hem produktion som tidigare skedde i Kina till Mora, något statsminister Fredrik Reinfeldt förevisades när han besökte företaget förra sommaren. Ostnor har lyckats att effektivisera produktionen i fabriken i Mora, vilket gör att inköp från Kina inte längre är lika lönsamt. Vi menar att vår konkurrenskraft blivit så mycket bättre. Flexibiliteten är också mycket större med produktion i Mora. Tidigare tvingades vi köpa väldigt stora serier från Kina, kanske fylla en container med enheter. Nu kan vi producera efter vår faktiska efterfrågan, säger VD Claes Seldeby. Ostnor har framgångsrikt implementerat det så kallade lean-konceptet i sin tillverkning. Då gäller det att binda så litet kapital som möjligt. Att köpa in produkter från Kina i stora serier som transporteras under lång tid på båt binder mycket mer kapital än att tillverka i små serier i Sverige. En annan faktor är kvalitetskontrollen, som blir bättre med tillverkning i egen regi. KPMG View #

18 Vi kan konkurrera med kunskapsintensiv verksamhet. Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle Det är också en fråga om varumärkets trovärdighet. Våra varumärken står för ett svenskt ursprung. Då ska produkterna också vara tillverkade här. Exemplen från Nibe och Ostnor bekräftas av aktuell forskning. Det finns i dag en mycket större starkare tendens till hemflyttning av produktion till Sverige än för tio-femton år sedan. Men fortfarande är trenden mot utflyttning något starkare, säger Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. Forskare från högskolan i samarbete med kollegor från bland annat KTH och Handelshögskolan i Stockholm har gjort omfattande enkäter med inköps- och produktionschefer inom 260 industriföretag och har en ganska bra bild av vilka faktorer som styr hemflyttning respektive utflyttning. Det är främst tre saker som talar för hemflyttning: kvalitets brister i inköpen, höga logistiska kostnader samt ökade krav på flexibilitet och kundanpassning, säger Lars Bengtsson. Det blir allt kortare ledtider mellan nya modeller och uppdaterade specifikationer, vilket gör att det är en stor fördel att ha korta avstånd i tid och rum mellan produktutveckling och produktion inom tillverkningsindustrin. De industriella ekonomerna vid Högskolan i Gävle pekar på det viktiga samspelet mellan produktutveckling, produktion och underleverantörer. För utflyttning talar å andra sidan lägre tillverkningskostnader. Men om företagen tidigare var ganska ensidigt fokuserade på de rena tillverkningskostnaderna så tittar de på betydligt fler faktorer i dag. Det ser ganska hoppfullt ut. Den globala konkurrenskraften beror alltmer på innovationsförmågan, och här ger den kunskaps intensiva verksamheten i Sverige försteg, säger Lars Bengtsson. Svenska företag är också mycket bättre på att involvera kompetenta leverantörer i verksamheten än företag i andra länder. På senare år har dessutom produktionen i Sverige blivit mycket effektivare vilket minskat tidigare kostnadsnackdelar. Enligt studierna från Högskolan i Gävle fanns det för tio år sedan oerhört mycket mer att göra i utveckling mot så kallad lean-produktion i svensk industri. Då hade kanske 25 procent av företagen kommit någonvart. Sedan dess har industriföretagen tagit stora kliv framåt mot effektivare och snålare produktion. Den potential för förbättringar som fanns har nu realiserats. Men fortfarande har vi en nackdel i långa avstånd till marknaderna, konstaterar Lars Bengtsson. Ett av många bidrag till utvecklingen är det så kallade Produktionslyftet för lönsam produktion i Sverige som initierades av Teknikföretagen och IF Metall för åtta år sedan. Med stöd av experter och universitet och högskolor har mer än 170 svenska företag fått hjälp med att effektivisera produktion i linje med lean-konceptet, det vill säga snål och optimerad resursanvändning. Faktorer som påverkar en produkts kostnader löner (industriarbetarlöner) Direkta lönekostnadernas andel av en produkts totalkostnad i Sverige Lönekostnaderna ligger ofta under 10 procent av en produkts totalkostnad. Andra faktorer väger tyngre. Produkter (exempel) 1. Gräsklippare (mindre, som man skjuter fram) 2. Gräsklippare (större, som man skjuter fram) 3. Åkgräsklippare 4. Mobiltelefon 5. Surfplattor 6. Duschkabin 7. Värmepumpar (medelstora) 8. Köksfläktar 9. Snöskotrar 10. Gaffeltruckar (medelstora) Faktorer som påverkar monteringskostnaden Komponenter att montera Antal beslag / skruvar Antal komponenter att montera per arbetsstation Antal arbetsstationer Tid per monteringsstation Kostnad per monteringsminut Produktkostnad Typ av monteringsverktyg Effektivitetsnivå 16 KPMG View #1 2014

19 Slutsatsen är ganska entydig, det går ofta att räkna hem fortsatt industriproduktion i Sverige. Christer Johansson, ansvarig för operationell due diligence vid bolagsförvärv, KPMG KPMG har de senaste åren analyserat fler än 50 projekt där såväl kostnader som för- och nackdelar med att producera i olika länder tas hänsyn till och slutsatsen är att företagen i många fall knappast tjänar något längre på att lägga produktion i Asien. Det har länge varit ett ensidigt fokus på de rena produktionskostnaderna, säger Christer Johansson, ansvarig för operationell due diligence vid bolagsförvärv. Visserligen kan lönekostnaderna vid outsourcing vara lägre. Men lägger man till kostnader för logistik och transporter, importtullar och effekter av bundet kapital kan de ofta vara högre än besparingarna på direkta löner. Och på senare tid har också lönerna i exempelvis Kina stigit snabbt, med procent om året, vilket i många fall utjämnat de tidigare kostnadsfördelarna för outsourcing. Viktiga delar som kvalitetskostnader påverkar också, samt inte minst tillgången till produkter. Att ha leveranstider på 2 3 månader på produkter från Asien, kan i många fall betyda att ett bolag förlorar viktiga order i stället för att ha en något dyrare produktion i Sverige men där leveranstiderna är korta och effektiva. Det finns också en tilltagande kritik mot de stora skillnaderna i arbetsvillkor mellan arbetare i Asien och köparländerna i väst. Konsumenterna accepterar inte längre att köpa produkter som tillverkas under undermåliga förhållanden. Uppmärksamheten kring klädfabriker i Bangladesh och elektronikproducenter i Kina är exempel på det. Slutsatsen är ganska entydig, det går bra att räkna hem fortsatt industriproduktion i Sverige, säger Christer Johansson. Argumenten för outsourcing förändras I framtiden handlar det mer om att närma sig nya stora marknader än att köpa in billigt. Här är sju viktiga saker att tänka på när ett beslut ska fattas om var produktionen ska förläggas. 1. Följ inte bara strömmen och gör vad andra gör! En flytt av produktion måste byggas på en analys av alla relevanta faktorer. 2. Utmana dina antaganden! Gör känslighetsanalyser om verkligheten skulle bli 5 procentenheter bättre eller sämre än vad du räknar med. 3. Väg in varje kostnad! Dolda och svåråtkomliga kostnader som växelkurser, skatter, overheads kan påverka slutkalkylen kraftigt. Tänk på att tid också är en kostnad, att snabbt finnas på marknaden med produkten är ofta lika viktigt som prislappen. 4. Tänk på dina viktigaste marknader. Det kan vara motiverat att tillverka i ett annat land för att där finns en viktig marknad i dag eller i morgon. Electrolux tillverkar i Kina och Thailand för att man också ser en stor framtidsmarknad där samtidigt som produktion dras ner i Europa och Nordamerika. 5. Det handlar inte bara om tillverkning. År 2025 kan utvecklingsländerna komma att stå för 70 procent av den globala efterfrågan, det finns marknadshänsyn att ta vid beslut om produktionen. 6. Bortse inte från CSR! Att inte beakta det sociala ansvarstagandet kan skada varumärket. Tillverkning nära marknaden är oftast det miljövänligaste alternativet. 7. Lägg inte alla ägg i en korg! Man behöver inte tillverka allt i ett och samma land. Att sprida produktionen kan utjämna risker med fluktuationer i konsumenternas efterfrågan, politisk stabilitet och växelkurser. KPMG View #

20 Vad händer på KPMG? Det finns många sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom KPMG. Här är några tips: 1 eller här hittar du bland annat nyheter, rapporter och seminarier. 2 Det 3 4 kanske snabbaste sättet att följa KPMG och debatten kring revision, rådgivning och skatt är att följa KPMG på Twitter och LinkedIn twitter.com/ KPMGSweden, company/kpmg-sweden. Följ spännande profiler inom KPMGvärlden, såsom: Yvo De tidigare Executive Secretary för FN:s klimat konvention, numera rådgivare inom klimat- och hållbarhetsfrågor på KPMG. Willy Global Chair, Consumer Markets på KPMG, rådgivare och revisor för många multinationella bolag. Michael Global Head of Citizenship, KPMG International och vice ordförande i World Economic Forums Global Agenda Council the Future of Civil Society. Adam Head of Foresight and Innovation på KPMG i Storbritannien. Prenumerera på våra nyhetsbrev, till exempel. Financial Reporting News, de senaste nyheterna rörande finansiell rapportering. KPMG TaxNews, de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt. Perspektiv, ett nyhetsbrev för mindre och medelstora företag. Blickpunkt, för dig som är verksam inom försäkring. Fyra måsten på ditt nattduksbord Fientliga bud (SNS Förlag, 2014) av Sophie Nachemson-Ekwall Teorierna, maktspelet, kortsiktigheten så lyder undertiteln till före detta ekonomijournalisten Sophie Nachemson-Ekwalls bok. Med utgångspunkt från budstriderna i livförsäkringsbolaget Skandia och lastbilstillverkaren Scania visar författaren hur lätt det är att köpa svenska börsbolag. Nachemson-Ekwall anser det inte vara rimligt att endast de nuvarande aktieägarna ska besluta om ägandet i våra största börsbolag och ger i boken förslag på förändrade uppköpsregler. Att dansa med vargar (Ekerlids Förlag, 2014) av Bertil Torekull Närheten till fyra patriarker i svenskt näringsliv Peter Wallenberg, Ingvar Kamprad, Albert Bonnier och Jacob Palmstierna ramar in journalisten och författaren Bertil Torekulls nya bok. I skildringarna av företagsledarna väver författaren in sig själv, som slaven i relationen till slavägaren, så som bokens undertitel lyder. Torekull är en god berättare och har aldrig varit rädd för att sticka ut. Big Data at Work (Harvard Business Review Press, 2014) av Thomas H Davenport Big data är de senaste årens buzzword inom informationsteknologin. Men att begreppet både har substans och allmängiltighet berättar Thomas H Davenport, författare till bästsäljande Competing on Analytics. Han redogör för vad big data är, hur den används och vilken nytta den kan göra för dina affärer. The Second Machine Age (W W Norton & Company) av Erik Brynjolfsson och Andrew McAffe När robotarna tar över talar vi om skapandet av Frankensteins monster eller smarta maskiner som vi har nytta av? Frågan ställs av två MIT-forskare inom den digitala industrin, och svaret är förstås det senare. Världen kommer att få uppleva två av de mest fantastiska händelserna i människans historia: skapandet av den verkligt intelligenta maskinen och förbindelser mellan människor via ett gemensamt digitalt nätverk. Den som lever får se. 18 KPMG View #1 2014

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning

Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning NUMMER DELAD [ ] Kommittémotion Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 1 Motivering... 2 Bakgrund

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Promemoria 2012-09-13 Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks till 22 procent och aviserar att ett investeraravdrag

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos?

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Undersökning 3 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Vi hjälper dig att ta ut essensen!

Vi hjälper dig att ta ut essensen! KPMG i MALMÖ Vi hjälper dig att ta ut essensen! Inbjudan till seminarier hösten och vintern 2012 kpmg.se Frukostseminarier Tid: Frukost från 08.00, seminarium 08.30 09.30 Plats: KPMG, Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller December 2014 Granskning av administrativa interna kontroller Vid genomförd risk- och väsentlighetsanalys har följande

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiska brott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012.

Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012. Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012. Handel 1. Enligt er uppgift har H&M Puls Trading Far East ltd i Hong Kong representationskontor i följande länder

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer