KVALITET. välfärdsstatens nya modeord. Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna på hightechbolaget. SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITET. välfärdsstatens nya modeord. Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna på hightechbolaget. SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt"

Transkript

1 No KPMG Sweden kpmg.se KVALITET välfärdsstatens nya modeord SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt MARTIN WOLF: Sorry, men Europa saknar dynamik s. 20 Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna på hightechbolaget

2 INNEHÅLL SPECIAL: BOLAGSSKATTER Bolagens skatter snart en CSR-fråga 12 NOTERAT Guide till appar och senaste nytt 20 KRISEN INTE ÖVER Financial Times Martin Wolf om Europa 08 SUPERUTREDAREN OECD:s skattedirektör ritar om skattekartan 10 KORTSIKTIGT TÄNKANDE Hållbarhet är inget för finansmarknaden 14 HEMMA ÄR BÄST Småländska företag fnyser åt outsourcing 18 LÄSVÄRT Fyra nya heta böcker ORDET PÅ MODET Kvalitet nu även i välfärden PROFIL LENA OLVING Kör hårt med ingenjörerna ÅSE BÄCKSTRÖM om Hållbart tänkande på sidorna chef för KPMGs Climate change and Sustainability Services DAVID PERRONE om OECD:s arbete på sidorna 8 9 skatterådgivare på KPMG SARA LINGE om Kvalitet i välfärden på sidorna Rådgivare inom offentlig verksamhet på KPMG Georg Kell beskriver hur Global Compact driver näringslivet mot en mer hållbar värld, han visar också hur finansmarknadens kortsiktighet är vårt största hot. Vi ser det också och det stora intresset från näringslivet kring integrerad rapportering <IR> handlar just om att visa investerarna hur det egna företaget skapar långsiktigt värde. OECD- initiativet BEPS (Base Erosion Profit Shifting) är en intressant utveckling inom skatte området. Det är ett ambitiöst program, men också politiskt laddat. Det är därför svårt att i detta läge dra några riktiga slutsatser. Att det kommer bli förändringar kan vi vara säkra på och min rekommendation är att hålla sig uppdaterad inom området. Det är viktigt att vi aktivt arbetar med kvalitetsstärkande målsättningar och kontroller för att höja kvaliteten på välfärdstjänsterna. Den offentliga finansieringsmodellen måste utvecklas så att god kvalitet belönas och incitamenten att skapa ekonomisk vinst på bekostnad av kvaliteten minimeras. KPMG View #1 2014

3 LEDARE Nya spelregler, nya utmaningar Välkommen till ett nytt nummer av View, ett magasin för dig som är intresserad av näringsliv och samhälle NYA KPMG CHEFEN om framtidens revision ÅRETS FRAMTIDA LEDARE Christoffer Carlsson paddlade hem segern 20 Ansvarig utgivare: George Pettersson, VD KPMG AB Kontaktperson: Ellen Huitfeldt Redaktör, KPMG AB Tel: , Produktion: KPMG AB i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson Art Director/Grafisk form: Jenny Övrebö, Elina Anttila Foto: Peter Jönsson, Allan Seppa, SNS och istockphoto Illustrationer: Elina Anttila och istockphoto Repro: Kaigan AB Omslagsbild: Elina Anttila De åsikter som förs fram i denna tidning är författarnas egna och delas inte nödvändigtvis av KPMG. Som revisorer och rådgivare, både globalt och lokalt, ser vi många av de utmaningar som företag och samhälle står inför. Detta magasin är ett sätt att dela de insikterna med dig och bjuda in initierade personer i diskussionerna. Just nu förändras företagens spelregler på många sätt, bland annat genom ett ökat tryck på information, transparens och hållbarhet ur ett flertal aspekter. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) inom skatteområdet är ett sådant initiativ. Offentlig verksamhet befinner sig under ett hårt förändringstryck, både från samhälle och från brukare. Samtidigt finns det ökade krav på uppföljning och kvalitet. Dessa frågor finns högt på vår agenda inom KPMG och vi ser att våra kunder har liknande utmaningar i många länder världen över. Vi kommer även att diskutera dessa frågor i Almedalen där vi återkommer till flera av dessa ämnen. Vi hoppas på att se er där. Löpnummer: K3t7500ex/1306/1/T KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. George Pettersson, Vd KPMG MAGNUS LARSSON om Ordet på modet på sidorna Revisor och expert inom kommun och landsting på KPMG Valfrihet är en demokratisk rättighet som kräver genomtänkta system och uppföljning. Metodval vid mätning av kundnöjdhet är väldigt viktigt. Skickas enkäter till 95 åringar med demensdiagnos? Då får man tänka om, eftersom brukarundersökningar är en grundbult krävs fokus på ändamålsenliga metoder och kvalitetskontroll. TINA ZETTERLUND om Bolagens skatter på sidorna 2 7 chef för verksamhetsområde Skatt på KPMG Det är intressant att skattefrågorna flyttar allt högre upp på företagens agendor. Skatt är numera en fråga på styrelsernas bord och diskuteras på en strategisk nivå. Debatten kring transparens och moral visar hur viktigt det är att ha funderat igenom sin skattesituation och att ha en skattepolicy på plats. VIEW ÄR en tidning från KPMG som skickas till dig som kund eller till dig som på annat sätt visat intresse för KPMG. Har du funderingar kring någon av våra tjänster eller ämnena som berörs i tidningen är du varmt välkommen att kontakta våra experter på Besök oss gärna på webben, kpmg.se eller följ oss via våra sociala kanaler, twitter/ KPMGSweden, LinkedIn/company/KPMG-sweden, Facebook.com/KPMGkarriär. KPMG ERBJUDER branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med medarbetare på 60 orter. KPMG View #

4 SPECIAL BOALGSSKATTER Bolagens skatter i världens fokus Från att ha varit en skatt som levt lite i skymundan har bolagsskatten fått en medial och politisk uppmärksamhet av oanade mått. Inom OECD arbetas det för högtryck med ett regelverk som ska försvåra för företagen att skatteplanera bort bolagsskatten. Och redan nu pekas skatten ut som en hållbarhetsfråga som de multinationella företagen inte kan ignorera. Av Richard Björnelid 2 KPMG View #1 2014

5 Bolagsskatten är sannolikt den vanligast förekommande skatten som är föremål för någon form av skatteplanering. För finanschefen i ett större bolag har bolagsskatten betraktats som en kostnad bland andra som ska minimeras i möjligaste mån. Sällan har ögonbryn höjts för det. Men på senare år har ett flertal uppmärksammade fall i främst internationella medier skapat ett kolossalt medialt och politiskt tryck i frågan om bolagsskatterna: I Storbritannien blev upprördheten stor när det uppdagades att en rad stora amerikanska bolag knappt betalade bolagsskatt i landet trots betydande verksamheter där. Amazon, Google och kafékedjan Starbucks kallades till parlamentet där de fick förklara sig. För Starbucks fick skattemanövern omedelbara konsekvenser då britterna röstade med fötterna och bojkottade de amerikanska kaféerna. För att blidka de uppretade britterna och förhoppningsvis minimera skadan meddelade Starbucks att bolaget frivilligt avstår från legitima avdrag för 2013 och 2014 vilket lär ska inbringa 10 miljoner pund per år till den brittiska statskassan. Även i USA har politikerna reagerat på företagens agerande. Apples vd kallades till senaten för att förklara varför företaget använder brevlådeföretag på Irland för att undvika amerikansk skatt. Tidningen Economist konstaterade att i USA hade 30 av landets största multinationella företag med samlade vinster på över 160 miljarder dollar nolltaxerat Frivilligorganisationer, så kallade NGO:er (non-governmental organizations) har kunnat påvisa hur multinationella företag undvikit att betala bolagsskatt i fattiga utvecklingsländer genom långtgående skatteplanering. Summorna är så stora att de kan jämföras med biståndspengarna och frågan som ställts i den debatten är om det inte vore bättre att företagen betalade sin skatt än att länderna skickar biståndspengar. Skatternas etiska dimension har till och med fått regeringar på fall. Det fick förra vänsterregeringen i Danmark nyligen erfara när den ville sälja ut delar av det statliga energibolaget Dong Energy till Goldman Sachs. Den amerikanska investmentbanken skulle sedan placera bolagsandelar i klassiska skatteparadis som Cayman Islands, Luxemburg och den amerikanska delstaten Delaware. För svenskt vidkommande har debatten de senaste åren mest kretsat kring riskkapitalbolagens användning av räntesnurror. Med räntesnurror menas att bolagen lånefinansierar sin verksamhet och investeringar med lån från andra koncernbolag. Det låntagande bolaget fick enligt tidigare lagstiftning avdrag för räntekostnaden medan ränteintäkten togs upp av det långivande bolaget. Men räcker det inte att företagen följer lagen? I en artikel i Skattenytt från år 2000, och återpublicerad 2011 på grund av ämnets aktualitet, tar skattejuristen Bo Svensson vid Wistrands Advokatfirma upp frågan om rätt och moral med skattelagstiftningen som utgångspunkt. Han börjar med att konstatera att i juridiken skiljer man mellan lagregler och moralregler. KPMG View #

6 De flesta bolag vill vara good corporate citizens. Om de ska vara det hör det till att ta ansvar för den gemensamma bördan. Företagen har inte bara rättigheter utan också en del medborgarskyldigheter som de måste axla. Hans De Geer En moralregel kan inte bli föremål för rättslig prövning och utgör som regel en ickejuridisk norm hur vi handlar i vissa situationer, skriver han. Men när han sedan kommer till skatteflyktsklausulen blir rågången inte lika glasklar. I samband med införandet av skatteflyktslagen och vid senare ändringar av densamma diskuterades och definierades i förarbetena centrala begrepp som skatteplanering, skatteflykt och skattefusk: Skatteplanering: Går ut på att minska skatteunderlaget i linje med lagstiftarens intentioner. Skatteflykt: Underlaget för skatteberäkningen är korrekt angivet men underlaget har påverkats av åtgärder som syftar till att minska skatteuttaget i strid med andan i skattelagstiftningen. Skattefusk: Förfarande som medför oriktigt angivande av underlag för fastställande av skatt. Att allt detta kommer upp till ytan nu har säkert flera orsaker. Många länder släpar sig fram med höga statsskulder och globaliseringen har ökat möjligheterna för multinationella företag att helt eller delvis komma undan skatten. Å andra sidan har globaliseringen tvingat företagen att vara mer öppna med sin verksamhet. Hans De Geer, professor i etik och hållbarhetsexpert Transparensen gör att företag inte kan gömma sig någonstans. Numera finns det så många iakttagare gammelmedier, NGO:er, sociala medier, mobiler som är uppkopplade i realtid med inbyggda kameror och mikrofoner. Journalister eller vem som helst kan sätta mobilen under näsan på en vd och fråga: Varför gör du så här?, säger Hans De Geer, professor i etik och hållbarhetsexpert. Bo Svensson: Om man är av den uppfattningen att rätten och moralen inte bör sammanblandas är frågan huruvida en transaktion omfattas av skatteflyktsklausulen enbart en juridisk fråga. Om man å andra sidan anser att skatteflyktsklausulen ger uttryck för en moralisk grundnorm, att man inte bör genomföra skatteplanering som strider mot lagstiftningens syfte, kan förfaranden som faller in under skatteflyktsklausulen betraktas som klandervärda. Han konstaterar att skatteflyktsklausulen är kontroversiell och att det inte finns några givna svar, och ställer frågan: Om moralen skulle utgöra en integrerad del av vårt rättssystem uppkommer naturligen frågan vems moral ska äga företräde? Bo Svenssons egen slutsats är att skatterättslig moral och etik inte bör integreras i rättsreglerna, men att de utgör en del av samhällsdebatten. Finns det en risk för att sammanblanda etik och juridik så att moraliska överväganden görs i rättstillämpningen? Hur ser Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket, på saken? När vi granskar deklarationer är det förstås endast utifrån lagstiftningen och om ett handlande ligger innanför lagens ram, säger Ingemar Hansson men tillägger samtidigt att Skatteverket även har en uppgift att främja välfärd och drivs av visionen om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Vårt visionära mål är att inte behöva rätta en enda deklaration. De allra flesta företagen håller heller inte på med skatteplanering, de vill fylla i sin deklaration rätt och skydda sitt varumärke. Skatteverkets omfattande granskningar av ränteavdragen i bolagssektorn visar dock på många fall och verket noterar en överrepresentation av riskkapitalbolag där skatten tagits ned till nära noll. Omfattningen av externa lån vid företagsförvärv uppskattas till miljarder kronor, en skatteplanering som enligt Skatteverket utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen. 4 KPMG View #1 2014

7 Ska vi göra transaktioner och deklarationer på ett sådant sätt att risken är att en domstol säger nej? Ska man agera i de här gråzonerna? En tänkbar ståndpunkt är att företaget inte vill ta den risken utan vara på den säkra sidan. Och ska företaget även om det vet att förfarandet ligger inom lagens ram använda ränteavdragen maximalt när både massmedier och alla andra ser det som omoraliskt? Skatteverket tycker att det kan finnas anledning för företagens styrelser att överväga skattefrågan ur ett hållbarhetsperspektiv, på samma sätt som man gör med till exempel klimatfrågan och mänskliga rättigheter. Ska man ha en skattepolicy som en del i CSR- och varumärkesarbetet? Företagen har ofta en klimatpolicy som går utanför lagens krav, för att skydda varumärket. Att framhålla skattepolicy som en CSR-fråga är nytt för Skatteverket men att skatter kan vara en varumärkesfråga är känt sedan länge, menar han. Hela hållbarhetsarbetet handlar om att väga in mer än kostnader och risker. Och att inte bara beakta kortsiktiga åtgärder... Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket Hela hållbarhetsarbetet handlar om att väga in mer än beräknade kostnader och intäkter genom att beakta risker. Men det är klart att det är svåra överväganden, säger Ingemar Hansson som tror att det inte ens bland dem som arbetar med hållbarhet är vanligt att se skatter som en hållbarhetsfråga. Etikprofessorn Hans De Geer anser även han att bolagsskatterna inte setts som en CSR-fråga men att det börjar förändras, det handlar om stora summor som undanhålls i bolagsskatt världen över. När man väl fått syn på hur mycket pengar det handlar om kan man inte bortse från det, man kan inte bara låtsats som om det regnar. Exakt vilka belopp som det kan röra sig om är naturligtvis svårt att avgöra. Biståndsorganisationen Forum Syd uppger att enbart utvecklingsländerna årligen går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter som en följd av de multinationella företagens skatteplanering. Kampen om inflytandet förs i stor utsträckning via pressen och de sociala medierna och där går det ruskigt fort. NGO:erna är som blåslampor på företagen när det gäller CSRfrågorna. De sätter press på makthavarna och de tillerkänner företagen ett moraliskt ansvar. Det kan ju förstås diskuteras om företagen kan vara moraliska aktörer. Men som i fallet med Starbucks kan du sluta köpa deras kaffe. Då är det omvärlden som agerar moraliskt, människor attraheras av det som upplevs som bra och stöts bort av det som upplevs som moraliskt tvivelaktigt. Företagen måste förstå hur CSR-begreppet fungerar, menar Hans De Geer. Det är inte en samlingsbeteckning för direktiv eller en rad regler för då hade det bara varit att lagstifta om saken. Det karakteristiska för CSR är att du gör något som går utöver det som du absolut måste och där kan du som bolag på ett intelligent sätt åta dig något som ligger i linje med din kompetens. De flesta bolag vill vara good corporate citizens. Om de ska vara det hör det till att ta ansvar för den gemensamma bördan. Företagen har inte bara rättigheter utan också en del medborgarskyldigheter som de måste axla. Görs en transaktion bara för att förflytta vins ten från ett högskatteland till ett lågskatteland utan annan substantiell anledning än att få ner bolagsskatten så har man ett ansvar, menar Hans De Geer. Graden av eftertanke kommer in i bilden här, även om man inte hade uppsåt kanske man borde ha tänkt på att det kan få vissa konsekvenser. Även om företag som Starbucks som har konsumenten som slutkund är mest exponerade, anser Hans De Geer att inga företag kan slå sig till ro. Även business-to-business-företagen har Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management blivit väldigt uppmärksammade på renommériskerna. Och det går heller inte att agera korrekt på hemmaplan men inte borta. Företagen kan leva i den föreställningen, det har vi sett när det gäller korruption. Men det är just det som inte längre gäller, det finns inget långt borta längre. Debatten om bolagsskatten har på sina håll varit större i andra länder än i Sverige, och som CSRfråga betraktad anser alla de som View har talat med att den ännu är i sin linda men att den ligger i startgroparna. Bolagsskatten började blir en CSR-fråga för ett och ett halvt år sedan, i Danmark och delar av Europa. Men i Sverige har frågan varit lite underskattad. Det är ett område som legat i skymundan, utan att det för den skull finns någon baktanke från bolagen. Men jag tror att vi bara är i början av den här utvecklingen, säger Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management. Tina Zetterlund, skattechef på KPMG, gör en viktig distinktion mellan vad som är att betrakta som effektiv skatteplanering och vad som är aggressiv skatteplanering. Om företagen tidigare var beredda att ta risker genom att göra upplägg som rörde sig i en gråzon så känner vi numera att sådant är de inte längre intresserade av. De vill inte hamna på tidningarnas förstasidor, säger Tina Zetterlund. Men någon fråga som ligger på alla företagsstyrelsers bord är skatten ännu inte. Jag tror att bolagens skattepolicy kommer att bli en naturlig fråga för en styrelse med tiden, säger Tina Zetterlund. Hur långt perspektiv det kan handla om beror enligt Sasja Beslik mycket på hur politikerna agerar: Mycket av kraven på transparens kommer från politiskt håll, så det beror på hur fort det går där. KPMG View #

8 Samtidigt måste det ske en förändring. Skattereglerna är inte anpassade till dagens verklighet. Tina Zetterlund Flera stora politiska initiativ har tagits på det internationella skatteområdet de senaste åren. G20-ländernas ledare har satt hård press på skatteparadisen att öppna sina bankkonton för insyn, vilket lett till en radikalt bättre informationsgivning från banksektorn. Sverige har slutit ett mycket stort antal avtal med skatteparadisen, vilket har lett till en massa självrättelser, säger Ingemar Hansson. I viss mån är OECD:s stora skatteprojekt BEPS (Base Erosion Profit Shifting) en fortsättning på det arbetet. Beställningen av projektet kommer även denna gång från G20-ländernas ledare som inte längre tolererar urholkade skatte baser och skatteplanering som ibland får betecknas som aggressiv. BEPS består av en samling handlingspunkter som syftar till att motverka erosion av skattebaser som uppstår som en följd av främst multinationella företags skatteplanering (se artikel intill). Syftet är däremot inte att bekämpa illegalt undandragande av skatt. Jag tror att BEPS har en potential och att arbetet kan leda till förändringar som pressar tillbaka skatteuppläggen. Lagstiftningen har inte hängt med och det här är ett sätt att samla kraft och skaffa bättre skydd mot skatteupplägg genom lagstiftning och avtal mellan länderna, säger Ingemar Hansson och tillägger att Sverige deltar aktivt i den här processen. Ur Skatteverkets synvinkel ser vi inte något större problem med handlingspunkterna. De är helt i enlighet med vår strävan att pressa tillbaka skatteuppläggen. Den allra största vinsten med alla avtal med före detta skatteparadis är att det inte längre är någon affärsidé att dölja pengar i utlandet. I en analys om OECD:s arbete med BEPSreglerna publicerad i Skattenytt 2013 skriver David Kleist, jur dr i finansrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, att de problemområden som pekas ut i rapporten är centrala för att begränsa multinationella företags möjligheter till skatteplanering. Sådan skatteplanering kan medföra att multinationella företag och nationella företag konkurrerar på olika villkor och kan också negativt påverka vanliga skattebetalares förtroende för skattesystemet. Vidare skriver han: Samtidigt får man hoppas att OECD har den integritet som krävs för att stå emot det politiska trycket. Om det politiska trycket på att beskatta multinationella företag hårdare kvarstår är det inte omöjligt att vi kan få se omvälvande förändringar på den internationella skatterättens område under de kommande åren. Tina Zetterlund kan se att det finns ett starkt åtagande att åstadkomma förändringar. Men hon tror inte att det kommer att bli helt enkelt att få de olika länderna att enas. Det finns till exempel olika uppfattningar mellan USA och Frankrike kring var nyttjande av digitala tjänster ska beskattas, säger Tina Zetterlund som menar att om OECD ska gå i land med projektet kommer det att krävas kompromisser. Samtidigt måste det ske förändringar. Skattereglerna är inte anpassade till dagens verklighet. Om OECD skulle lyckas med BEPS kommer det att bli väldigt stora förändringar, anser Tina Zetterlund. Den svenska skattebasen kommer inte att på samma sätt som tidigare styras av svenska regler. Detta är den fråga som kommer att ligga högst hos skattecheferna i de internationella företagen, säger Tina Zetterlund. Tina Zetterlund, skattechef på KPMG OECD har satt en tuff tidplan, på 24 månader ska en översyn av 100 års internationell lagstiftning göras samtidigt som det ska säkerställas att redan fungerade delar av lagstiftningen inte går förlorade. Det är många länder inblandade och det krävs enighet om man ska förändra reglerna. Om vi får en vettig infrastruktur betyder det att man i stora transnationella koncerner måste börja följa upp med någon typ av redovisning land för land för hur det går. Nu är vi där, i princip ska företaget betala skatt där de har sin verksamhet. Bolagen är väldigt känsliga för det som påverkar konkurrenskraften och därför kan det vara väldigt bra med ett regelverk som sätter en gemensam ribba så att vissa länder inte springer i väg och gör något på egen hand, säger Hans De Geer som vill lägga till ytterligare en aspekt på hela skattefrågan: Om OECD ska nå framgång med att driva skattefrågan måste man samtidigt driva kravet på en hygglig insyn i de offentliga delarna som ska ta hand om skatterna, så att skattepengarna inte hamnar i ett svart hål. Kravet är riktat både mot företagen och de offentliga administrativa organisationerna, som måste vara öppna och transparenta med vad de får in och vad de gör med pengarna. Om de får fortsätta att vara korrupta och icke redovisande då kan man inte ställa de kraven på företagen, säger Hans De Geer. 6 KPMG View #1 2014

9 Färsk rapport om företagens förhållningssätt Nordea Asset Management har nyss sammanställt en rapport om företagens förhållningssätt till bolagsskatten efter att ha träffat och pratat med bolagsjurister och företagsledningar i cirka tjugo bolag. I rapporten konstateras att det finns risker för företagen att undvika bolagsskatt. Särskilt i utvecklingsländerna där behovet av intäkter till statskassan ofta är skriande riskerar företagen att förlora folks förtroende och skada sina lokala relationer, och på lång sikt, även sina tillstånd att verka på den marknaden. Aggressiv skatteplanering ökar också risken för taxeringsrevision vilket kan leda till en ökad skattebörda. En konvention som syftar till att förhindra skatteflykt och undvikande av skatt har antagits av mer än 60 länder, däribland samtliga G20-länder och nästan alla OECD-länder. Undersökningen visar att en majoritet av företagen hade en skattepolicy, men ingen av dem publicerade den externt. I allmänhet var transparens liten både på policy- och ledningssystemnivå. En orsak är att företagen generellt sett inte har en dialog med externa intressenter i ämnet då de senare inte intresserat sig för det, en annan är att bolagsskattefrågor brukar vara reserverade åt skatteadministratörer och specialister. Nordea Asset Management rekommenderar företagen att: Ha en skattepolicy godkänd av styrelsen. Ta in ett yttrande om skatter i uppförandekod eller hållbarhetspolicy. Ha en skattestrategi som inkluderar varumärkesoch renommérisker. Publicera skattepolicy och/eller lämpligt yttrande om principerna i policyn. Ha kontinuerlig dialog i skattefrågor med relevanta intressenter. KPMG View #

10 SPECIAL BOLAGSSKATTER PASCAL SAINT-AMANS Direktör vid OECD:s Centre for Tax Policy and Administration. Fransmannen Pascal Saint-Amans började på OECD 2007 där han spelade en nyckelroll i arbetet med OECD:s agenda för skattetransparens i G20- ländernas kontext. Före utnämningen till direktör var han sedan 2009 chef för Global Forums transparens och informations utbyte i skattesammanhang. Saint-Amans har en examen från National School of Administration (ENA), 1996, och var anställd på finansdepartementet i Frankrike i närapå ett decennium. Vi måste fixa detta Konsensus mellan länderna och en snabb implementering av reglerna är vägen till framgång för OECD:s unika projekt om bolagsskatter. Annars hotar mer av dubbel taxering. Det säger Pascal Saint-Amans, som leder det svåra arbetet, i en intervju för View. av Richard Björnelid Pascal Saint-Amans och hans team av skatteexperter på OECD i Paris har kommit drygt halvvägs i arbetet med det så kallade BEPS-projektet. Det var i juni 2012 som OECD fick i uppdrag av ledarna för G20-länderna att ta fram rekommendationer till nya skatteregler som ska göra det svårare för företag att skatteplanera bort bolagsskatten. Det som normalt kanske skulle ha getts tio år ska nu klaras av på mindre än tre år då planen är att OECD:s arbete ska vara klart Skatteexperterna på OECD betar fortlöpande av fråga efter fråga. När View får tag på Pascal Saint-Amans, som leder OECD:s stora skatteprojekt, är han mitt uppe i arbetet med att finna en lösning på den brännheta frågan om hur företag inom den digitala ekonomin ska beskattas. Var har internetföretag som Google, Amazon och Facebook sitt fasta driftställe, vilket normalt är utgångspunkten för beskattningen? Ämnet hör till de knivigare frågorna som Pascal Saint-Amans och hans team ska lösa inom ramen för BEPS, som står för Base Erosion Shifting Profit, vilket kan utläsas som eroderade skattebaser och förflyttningar av vinster. Men han vill inte göra någon åtskillnad mellan de 15 olika handlingspunkterna (actions) som BEPS omfattar. De är alla lika svåra, säger han kort och som svar på nästa fråga om svårigheten att ro i land hela projektet: 8 KPMG View #1 2014

11 Det är en svår uppgift och en stor utmaning. Å andra sidan finns det en väldigt stark politisk enighet om att vi måste fixa detta. I en av honom själv författad artikel om vad BEPS är inleder han med att citera ett uttalande av John F Kennedy från 1961 där denne ifrågasätter företagens artificiella arrangemang mellan moder- och dotterbolag vad gäller sådant som internprissättning och transfereringar av patenträttigheter i syfte att komma undan bolagsskatt. Likheterna med dagens situation är slående, menar Pascal Saint-Amans, samtidigt som världen ser helt annorlunda ut jämfört med för drygt femtio år sedan. Det som är nytt är den dramatiska förändringen som följt med globaliseringen. Situationen är betydligt mer utmanande nu än den var på 1960-talet, säger Pascal Saint- Amans. Ja, vad är orättvis skatt? En del företag betalar över huvud taget ingen skatt. Vilken roll har medierna och NGO:er betytt för BEPS-initiativet? De spelar en mycket stor roll genom att göra denna fråga populär. Och de senaste årens ekonomiska kris? Naturligtvis har den betytt mycket. Regeringarna har ökat skatterna för medborgarna samtidigt som dessa sett att det finns företag som inte ens betalar skatt. En grundtanke bakom BEPS är att multinationella företag ska betala en skatt som uppfattas som rätt, vilket kan förstås som att skatt ska betalas på bolagsvinster i förhållande till det värde som skapas i ett land. Vad är rättvis skatt? Ja, vad är orättvis skatt? En del företag betalar över huvud taget ingen skatt för att vi har ett föråldrat regelsystem. Vad rättvis skatt är vet inte jag. Det är upp till regeringarna att avgöra. Vissa ser erläggande av bolagsskatter ur ett etiskt perspektiv och som en ny CSRfråga i likhet med till exempel korruption. Håller du med? Nej, bolagsskatterna är endast marginellt en CSR-fråga, och är inte alls i samma kategori som korruption som ju är illegalt. Viss aggressiv skatteplanering kan visserligen vara ett problem, men mer marginellt. Det här handlar dock inte om brott. De gamla BEPS-reglerna är helt enkelt föråldrade och behöver förändras. Det här handlar om regeringarnas ansvar. Hur ser du på risken att staterna kan ha olika syn på hur reglerna om bolagsskatterna ska utformas? De kan ha olika perspektiv på frågan men samtidigt finns det en konsensus om att vi måste avgöra saken. Det är för tidigt att säga hur detta utvecklas. Hur lång tid kommer det att ta för ländernas regeringar att anta rekommendationerna och införliva dem i sina nationella regelverk? Det beror på. De är ju inte tvingade att göra det. Men vad är avgörande för framgång? Vi måste få konsensus. OECD:s rekommendationer brukar beskrivas som mjuka regler (soft rules) som bygger på att de ska antas och implementeras av medlemsländerna. Skiljer sig BEPS-reglerna i något avseende från andra OECD-rekommendationer? Det som är ovanligt med dem är omfattningen och målet med dem. Hur ser företagen på era förslag och är ni utsatta för deras påtryckningar? Företagen är mycket involverade och medverkar signifikant. En del är förstås motvilliga. Är det några speciella branscher som är mer kritiska än andra, exempelvis de stora internetbolagen? Nej, det är inga speciella branscher. Många amerikanska företag betalar minimalt med bolagsskatt genom att vara registrerade i Delaware. Motsvarande i Europa är Kanalöarna. Hur tacklar ni det? Delaware och Kanalöarna handlar mer om transparens, man vet inte vem som ligger bakom ett bolag, och den frågan är inte så relaterad till BEPS. Vad är succéfaktorn för BEPS-projektet? Att få rekommendationerna implementerade snabbt. Om det misslyckas vilka blir konsekvenserna? Då får vi problem med dubbel taxering. Detta är BEPS: BEPS, som står för Base Erosion Profit Shifting (ungefär erosion av skattebaser och förflyttningar av vinster), är ett högprioriterat projekt som syftar till att täppa till hålen i ländernas internrätt och i skatteavtalen genom rekommendationer till staterna så att multinationella koncerner i slutänden betalar en skatt som uppfattas som korrekt av samtliga berörda länder. Syftet är alltså inte att bekämpa illegalt undandragande av skatt. OECD har identifierat fyra områden om sammanlagt femton handlingspunkter där koordinerade åtgärder behöver vidtas: Strukturella förändringar av OECD:s modellavtal. Idag ger de bilaterala avtalen möjlighet till treaty shopping, vilket innebär att bolagsstrukturer skapas för att uppnå avtalsförmåner på ett inte avsett sätt. Avtalens utformning har också lett till att frågan om kopplingen mellan värdeskapande och skattebelastning aktualiserats. Definitionen av fast driftställe ses över och den digital marknaden ska regleras. Förhindra aggressiv skatteplanering och missbruk av nationell lagstiftning. OECD:s arbete för att förhindra aggressiv skatteplanering och missbruk av nationell skattelagstiftning inriktas på att neutralisera effekterna av användandet av hybridinstrument och hybridföretag, att stärka CFC-lagstiftningen, att begränsa rätten till avdrag för räntekostnader i situationer där den motsvarande ränteintäkten inte beskattas alls eller med en låg skattesats och att skapa en transparens gällande koncerners skatteplanering. Internprissättning. OECD avser att utveckla regler gällande internprissättning av diverse transaktioner mellan närstående bolag, till exempel flytt av immateriella rättigheter, allokering av risker och överskjutande kapital, samt andra högrisktransaktioner. Övrigt. OECD avser att utveckla multilaterala instrument i syfte att på ett mer effektivt sätt kunna göra förändringar i de bilaterala avtalen. OECD avser även att effektivisera de olika förhandlingsförfaranden som idag finns att tillgå. Ett förslag är att koncerner själva ska lämna information om vissa förfaranden och fakta kring de egna bolagen i syfte att öka transparensen. För att undvika att behöva omförhandla alla skatteavtal kommer OECD att undersöka möjligheten att föreslå ett multilateralt skatteavtal eller i varje fall ett multilateralt tillvägagångssätt. EU har anslutit sig till BEPS-projektet och föreslagit flera ändringar, däribland i moder-dotterbolagsdirektivet när dess bestämmelser leder till dubbel icke-beskattning, till exempel gränsöverskridande hybridlån. EU väntas även att komma med förslag hur utmaningarna kopplade till den digitala ekonomin ska tacklas. Faktaartikeln bygger på en artikel i Skattenytt (2014) av jur dr Jérôme Mousenego forskare vid Uppsala Universitet, och fakta från KPMG. KPMG View #

12 HÅLLBARHET INTERVJU Finansmarknadernas kortsiktighet Vårt största hot i dag Finansmarknadernas kortsiktighet är i dag det största hindret för socialt ansvarsfullt företagande. Ansvarstagande kräver långsiktighet men finansanalytiker och börsaktörer ser ofta inte längre än till nästa kvartalsrapport. Hur vi ska komma runt detta är vår största huvudvärk i dag. Det säger George Kell, chef för FN:s Global Compact, i en intervju för View. Av Martin Haag Georg Kell, chef för FN:s Global Compact, har stått i spetsen för FN-satsningen sedan den lanserades av förre generalsekreteraren Kofi Annan för snart femton år sedan. Global Compact har utarbetat tio grundläggande principer för ansvarsfullt företagande, det som också benämns CSR (Corporate Social Responsibility se faktaruta). De företag som vill ansluta sig utfäster sig att följa principerna, och att varje år rapportera om hur man lyckats med att genomföra dem. I dag är mer än företag världen över anslutna till Global Compact, däribland 155 svenska. Jag skulle tro att nästan alla de stora kända svenska företagen är medlemmar, säger Kell och visar en lista där idel kända blågula storheter som Electrolux, H&M, Ica, Ikea, Skanska, SKF, Vattenfall och Volvo med flera återfinns. Svenska företag ligger i den absoluta framkanten när det gäller den tekniska utveckling som har bäring på miljö- och uthållighetsfrågorna, oavsett om det gäller låga koldioxidutsläpp eller rent vatten. Sverige har också ett fantastiskt facit när det gäller sociala frågor. Men svenska företag är inte precis skrytsamma i de avseendena. Jag tror de väljer att överprestera och underkommunicera, säger Kell. Han påpekar att inte mindre än 25 svenska företag är engagerade i Global Compacts Caring for Climate, det speciella program för klimatfrågor som finns i organisationen. Även programmen för rent vatten och mänskliga rättigheter har lockat många svenska medlemmar. Dock är ännu inget svenskt företag med i den så kallade LEAD-gruppen, det fyrtiotal bolag som tillhör Global Compacts kärna av mest aktiva deltagare. Storföretag i all ära, men utmaningen för Global Compact är nu att engagera även små och medelstora företag i arbetet. Ett starkt argument för att få fler medlemmar är de studier, senast från forskare vid Harvard Business School, som visar att framsteg i CSR-arbetet går hand i hand med ekonomiska framgångar. Ju längre ett företag är engagerat i Global Compact, desto bättre går det, 10 KPMG View #1 2014

13 har vi nu bevis för. Men det är ingen quick fix, det kräver uthållighet och ett starkt engagemang inte minst från ledningens sida. Det finns tyvärr också brister i genomförandet det är inte alltid man lever som man lär företag kan tyckas mycket men Georg Kell erkänner att det är mindre än 10 procent av de möjliga kandidaterna. Dessutom tvingas man varje år utesluta ett antal företag för att de inte lever som de lär, alltså följer principerna. Genom åren har inte mindre än företag tvingats lämna Global Compact, hälften av dagens antal medlemmar. Kell talar engelska med en pikant tysk brytning, det låter som att han har schweiziskt påbrå men det visar sig vara sydtyskt. Jag är bayrare, kommer från bergen. Ju längre ett företag är engagerat i Global Compact, desto bättre går det. Kanske bidrar det till den seghet och uthållighet som krävs för att arbeta med CSR-frågorna på högsta internationella nivå. Georg Kells stora utmaning idag är att försöka bryta den kortsiktighet som präglar de finansiella marknaderna, och hotar de mödosamt vunna framgångarna för Global Compact. Den dåliga nyheten är tyvärr att den finansiella industrin inte har blivit mer långsiktig. Den fortsätter att kräva kortsiktiga framgångar, trots den finansiella kris vi gått igenom. En färsk studie från Mc Kinsey visar att kortsiktigheten snarast ökat de senaste åren. Det är ett verkligt hinder för de företag som vill allokera resurser för långsiktiga investeringar. Hur ska ni övervinna de hindren? Principles for Responsible Investment, som är världens största organisation för investerare, arbetare mycket med detta. Investerare och företagsägare förstår detta i teorin, att de måste se till nästa generations intressen. Men i praktiken lägger de ofta ut förvaltningen av sina pengar till den kortsiktiga finansindustrin. Jag tror vi måste hitta ett bättre språk för att kommunicera fördelarna för kapitalägare med ansvarsfullt företagande. Att rapportera om hur arbetet bedrivs är ett krav på era medlemmar. Hur kan revisonsföretag som KPMG bidra till det arbetet? Revisionsföretagen har en viktig roll. KPMG har exempelvis byggt upp en världsledande rådgivning när det gäller att utvärdera risker och fördelar med låga koldioxidutsläpp. Det är värdefullt att serviceföretag hjälper till här. En VD kan ofta förstå det långsiktiga värdet av en mer resurseffektiv koldioxidhantering, men hur detta sedan ska genomföras i praktiken, det är sådant som rådgivningsföretagen kan bidra med. Jag tror att KPMG i dag har flera hundra personer engagerade globalt i detta, det är betydelsefullt för oss. På vilket sätt kan rapporteringen utvecklas bättre? Inte minst handlar det om att göra det enklare för små och medelstora företag att delta i vårt arbete, ingenjörer och entreprenörer har inte precis i sitt DNA att fylla i rapporter. Jag sitter ibland med ledare för mindre företag och förklarar de affärsmässiga fördelarna med att vara engagerad i antikorruption, mänskliga rättigheter och miljö. De har inga svårigheter att förstå och omfamna det. Sedan behöver vi utveckla metoder att rapportera hur företagen lever upp till det på ett enkelt sätt. En viktig utmaning, säger Georg Kell, är också att göra rapporteringen mer framåtblickande. Vi har en arbetsgrupp som nu jobbar med framåtinriktade mål och uppföljningar. Genom att rapporteringen blir framåtriktad kommer också finansindustrin förstå oss bättre, den är ju också mer fokuserad på framtiden än det förflutna. GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter 2. Säkerställa att inte missbruka eller överträda dessa Arbetsliv 3. Frihet att organisera anställda och rätt till kollektiva avtal 4. Eliminera alla former av tvångsarbete 5. Avskaffa allt barnarbete 6. Eliminera diskriminering avseende arbete och sysselsättning Miljö 7. Främja en förebyggande hållning till miljöutmaningar 8. Genomföra initiativ för ansvarstagande inom miljöarbetet 9. Främja miljövänliga teknologier Antikorruption 10. Arbeta mot korruption i alla former däribland mutor och utpressning KPMG View #

14 HÅLLBARHET INTERVJU CFO:n växer i betydelse Under de senaste årens tuffa konjunktur har många finanschefer sparat pengar genom att, exempelvis automatisera eller outsourca fakturahantering eller löneadministration. Många kan därför nu lyfta blicken och fokusera på mer strukturella grepp kring operativ modell, beslutsstöd och strategiska frågor. Det gör CFO-rollen mer intressant än på länge enligt en KPMG-rapport som bygger på intervjuer av 440 finanschefer i 15 länder. HUR INFÖRLIVAS UPPFÖRANDEKODEN? PENNINGTVÄTT på styrelsens agenda Bankernas arbete med att upptäcka och anmäla misstänkt penningtvätt har aldrig tidigare varit så omfattande och intensivt som i dag. Dock räcker det inte med att transaktionssystemen finns på pappret informationen måste dessutom kontinuerligt tolkas. Det svåra är att tillämpa rutiner i praktiken, inte att ha dem på papper. Det handlar om att hitta de praktiska lösningarna för att identifiera sådant som kan vara tecken på penningtvätt i den dagliga verksamheten. Penningtvättsfrågorna berör alla anställda, inte bara de på compliance-avdelningen, säger Minela Hadziomerovic, expert på frågor kring penningtvätt på KPMG. KPMG:s rapport Codes of Conduct in the Swedish business sector 2013 visar att hela 84 procent av Sveriges 50 största börsbolag idag arbetar aktivt med uppförandekoder. Men hur gör man för att implementera uppförandekoderna i praktiken? Enligt rapporten används allt från e-learning, olika sorters utbildningar och bakgrundskontroller vid nyanställning till whistleblower-system. Det blir också allt vanligare att använda sig av dilemmadiskussioner, vilket kan vara ett användbart sätt att trycktesta det interna regelverket och stärka kulturen. Allt fler företag inser vikten av att skapa en motståndskraftig kultur där medarbetarna lever värderingarna och kan omsätta regler i praktisk handling. Vi ser en ökad efterfrågan på marknaden i dessa frågor just nu, säger Helena Mueller, på KPMG:s Risk Consulting. HANDLA BILEN PÅ NÄTET REDAN I DAG! E-handel väntas öka i betydelse även när det gäller bilar, på den konventionella bilhandelns bekostnad, enligt KPMG-rapporten Global Automotive Executive Survey. På etablerade marknader kommer bilaffären i allt högre utsträckning att ske på biltillverkarnas egna webbplatser, medan bilhandlarna reduceras till uthämtningsställen. LJUS FRAMTID FÖR BILLIGA BILAR Bilindustrins premiumsegment med bland annat märken som Audi och BMW, spås växa under de närmaste åren. Men även enkla och flärdfria bilar som exempelvis Dacia och Tata tar marknadsandelar, både på etablerade marknader och tillväxtmarknader. Det stora mittsegmentet, dit exempelvis Volkswagen och Volvo hör, kommer däremot att tappa i internationell betydelse under de närmaste åren enligt KPMG-studien Global Automotive Retail Market Outlook. Dyrare att köpa ut börsbolag 20% över börskurs (en vecka före budet) för att köpa ut ett företag från en nordisk börs. I dag är siffran 44%. KPMG tror på relativt År 2007 räckte det i snitt att bjuda dyra utköp från de nordiska börserna även Främst väntas industriella spelare stå på köpsidan. Vid utköpsaffärer är det inte ovanligt att målbolagens aktier stiger redan innan budet, en indikation på spekulation eller i vissa fall till och med informationsläckage. Exempelvis lyfte rykten om ett bud från Volkswagen kursen i Scania med 17% veckorna innan budet offentliggjordes. 12 KPMG View #1 2014

15 APPARNA SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG Känner du dig vilse i app-djungeln? Här får du tipsen om apparna som förenklar din vardag allt från skatteverktyget Tax Rates Online till träningshjälpmedlet RunKeeper. KPMG Kunskapsbank Mängder av kunskap på din ipad KPMG gör ett stort antal undersökningar och rapporter varje år. Nu kan du enkelt nå dem via vår kunskaps-app för ipad. Du hittar den i Itunes genom att söka på KPMG Thought Leadership. Clear To do-listor för människor på språng Appen Clear är perfekt för upptagna personer som snabbt behöver strukturera sin vardag. Med hjälp av denna app gör du enkelt användarvänliga to-do-listor. Dropbox Kom åt dina filer var du än befinner dig Med appen Dropbox arbetar du mot en molntjänst i stället för lokalt på datorns hårddisk. På detta sätt kan du enkelt komma åt dina filer, oavsett var du befinner dig och oberoende av om du surfar på en mobil, surfplatta eller desktop. Du kan också enkelt dela dokument och filer med vänner och kollegor. Evernote Kom ihåg allt, överallt Appen Evernote hjälper dig att samla och hitta allt som är viktigt, som länkar och bilder, på ett enda ställe. Du kan även enkelt göra digitala anteckningsböcker för olika events och händelser i livet eller på jobbet. Feedly Snygga RSS feeds med tidningskänsla Med hjälp av appen Feedly kan du samla dina RSS feeds i en enkel app som presenterar artiklar med en snygg tidningskänsla. Tax Rates Online Världens skattesatser i fickan Under våren/försommaren lanserar KPMG skatteverktyget Tax Rates Online som app för ipad och iphone. Verktyget ger dig möjlighet att jämföra skattesatser både inom ett specifikt land samt mellan länder. I appen har du även tillgång till all KPMG:s samlade kunskap kring global och svensk skatt, som undersökningar, rapporter och löpande nyhetsbrev från KPMG:s skatteavdelning. RunKeeper Kom i gång och kom i form Appen RunKeeper hjälper dig att komma i gång och komma i form, oavsett om du är nybörjare eller rutinerad motionär. Appen mäter med hjälp av GPS den sträcka du ska springa (eller kanske paddla eller cykla?) och håller dig uppdaterad om snittfart och avverkad distans. Trello Organisera dig själv! Trello är en smart app för mobil, läsplatta och desktop där man enkelt kan organisera egentligen vad som helst. Du kan exempelvis dela projektmappar med andra och spara projektspecifika filer, bilder och länkar. Du kan även diskutera och samarbeta via appen, som är perfekt både på kontoret och privat. Flipboard Världens nyheter i magasinformat Appen Flipboard samlar världens nyheter och sociala nyheter i en vacker tidskrift avsedd för din Android-telefon och läsplatta. Trevi Få ordning på dina foton Appen Trevi organiserar automatiskt dina foton på ett smart sätt och med ett elegant gränssnitt. Du kan skapa tidslinjer för dina resor, stadsalbum, en världskarta och dessutom dela snygga vykort. KPMG View #

16 HÅLLBARHET FOKUS OUTSOURCING INTERVJU Outsourcing ett skällsord i Småland Svensk industri har lärt läxan och blivit mycket bättre på att producera hemma de senaste åren. Nu talas det om reshoring i stället för outsourcing, alltså flytta hem i stället för att lägga ut tillverkningen. I dag är det inte kostnadsskäl utan snarare marknadsskäl som avgör om företag väljer att lägga sin tillverkning utomlands. Av Martin Haag 14

17 Vi har en mycket god produktivitet i våra svenska enheter, det är få konkurrenter som kan slå oss på fingrarna där. Henrik Axelsson, produktionsteknisk chef Nibe Hos oss är outsourcing ett skällsord. Vi har nog aldrig fastnat i fällan att tro att någon annan skulle vara bättre på att tillverka det vi har utvecklat här. Det säger Henrik Axelsson, produktionsteknisk chef på Nibe, ledande producent i Europa av värme pumpar och braskaminer med säte i småländska Markaryd. Nibe har envetet och målmedvetet satsat på att tillverka sina produkter på samma plats som de utvecklats. Henrik Axelsson menar att på sikt riskerar företaget att tappa utvecklingskraft om man bryter den kedjan, att återföra erfarenheter från produktionen till utvecklingen och vice versa är avgörande för framgång. Att lägga produktionen någon annanstans i världen riskerar att bryta den kommunikationen och kan leda till dyrare snarare än billigare produkter, framhåller han. När Nibe för några år sedan skulle uppföra en ny fabrik för tillverkning av braskaminer var det aldrig tal om att lägga den någon annanstans än i Markaryd, även om många av de företag man konkurrerar med tillverkar sina produkter i östra Europa och andra regioner med vanligen betydligt lägre kostnadsläge än Sverige. Vi har en mycket god produktivitet i våra svenska enheter, det är få konkurrenter som kan slå oss på fingrarna där, säger Henrik Axelsson. Han framhåller lönesystemet på företaget med prestationsbaserade lönesystem (ackord) som starkt bidragande till den goda produktiviteten. Nibe har också automatiserat tillverkningen där det är ekonomiskt lönsamt. Ändå har vi inte lägre löner än andra, snarare tvärtom, säger Henrik Axelsson. När andra pratar kostnader pratar Nibe tid. Tiden det tar att utveckla en produkt, producera den och nå marknaden är ofta avgörande i den hårda konkurrensen. Att minimera den tiden är minst lika viktigt som ett rent kostnadstänkande, framhåller han. Om trenden i svensk industri under en rad av år har varit att flytta ut produktion till länder med lägre kostnader, främst löner, så har den vänt de Claes Seldeby, VD Ostnor Nu kan vi producera efter vår faktiska efterfrågan. senaste åren. Alltfler svenska företag väljer nu att ta hem produktion till Sverige, trots kostnadsläget och i vissa fall långa avstånd till marknaderna. Termen outsourcing har fått sällskap av reshoring. Ett uppmärksammat exempel är Ostnor i Mora som tillverkar kranar och blandare till kök och badrum under de välkända varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur. Ostnor har valt att ta hem produktion som tidigare skedde i Kina till Mora, något statsminister Fredrik Reinfeldt förevisades när han besökte företaget förra sommaren. Ostnor har lyckats att effektivisera produktionen i fabriken i Mora, vilket gör att inköp från Kina inte längre är lika lönsamt. Vi menar att vår konkurrenskraft blivit så mycket bättre. Flexibiliteten är också mycket större med produktion i Mora. Tidigare tvingades vi köpa väldigt stora serier från Kina, kanske fylla en container med enheter. Nu kan vi producera efter vår faktiska efterfrågan, säger VD Claes Seldeby. Ostnor har framgångsrikt implementerat det så kallade lean-konceptet i sin tillverkning. Då gäller det att binda så litet kapital som möjligt. Att köpa in produkter från Kina i stora serier som transporteras under lång tid på båt binder mycket mer kapital än att tillverka i små serier i Sverige. En annan faktor är kvalitetskontrollen, som blir bättre med tillverkning i egen regi. KPMG View #

18 Vi kan konkurrera med kunskapsintensiv verksamhet. Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle Det är också en fråga om varumärkets trovärdighet. Våra varumärken står för ett svenskt ursprung. Då ska produkterna också vara tillverkade här. Exemplen från Nibe och Ostnor bekräftas av aktuell forskning. Det finns i dag en mycket större starkare tendens till hemflyttning av produktion till Sverige än för tio-femton år sedan. Men fortfarande är trenden mot utflyttning något starkare, säger Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. Forskare från högskolan i samarbete med kollegor från bland annat KTH och Handelshögskolan i Stockholm har gjort omfattande enkäter med inköps- och produktionschefer inom 260 industriföretag och har en ganska bra bild av vilka faktorer som styr hemflyttning respektive utflyttning. Det är främst tre saker som talar för hemflyttning: kvalitets brister i inköpen, höga logistiska kostnader samt ökade krav på flexibilitet och kundanpassning, säger Lars Bengtsson. Det blir allt kortare ledtider mellan nya modeller och uppdaterade specifikationer, vilket gör att det är en stor fördel att ha korta avstånd i tid och rum mellan produktutveckling och produktion inom tillverkningsindustrin. De industriella ekonomerna vid Högskolan i Gävle pekar på det viktiga samspelet mellan produktutveckling, produktion och underleverantörer. För utflyttning talar å andra sidan lägre tillverkningskostnader. Men om företagen tidigare var ganska ensidigt fokuserade på de rena tillverkningskostnaderna så tittar de på betydligt fler faktorer i dag. Det ser ganska hoppfullt ut. Den globala konkurrenskraften beror alltmer på innovationsförmågan, och här ger den kunskaps intensiva verksamheten i Sverige försteg, säger Lars Bengtsson. Svenska företag är också mycket bättre på att involvera kompetenta leverantörer i verksamheten än företag i andra länder. På senare år har dessutom produktionen i Sverige blivit mycket effektivare vilket minskat tidigare kostnadsnackdelar. Enligt studierna från Högskolan i Gävle fanns det för tio år sedan oerhört mycket mer att göra i utveckling mot så kallad lean-produktion i svensk industri. Då hade kanske 25 procent av företagen kommit någonvart. Sedan dess har industriföretagen tagit stora kliv framåt mot effektivare och snålare produktion. Den potential för förbättringar som fanns har nu realiserats. Men fortfarande har vi en nackdel i långa avstånd till marknaderna, konstaterar Lars Bengtsson. Ett av många bidrag till utvecklingen är det så kallade Produktionslyftet för lönsam produktion i Sverige som initierades av Teknikföretagen och IF Metall för åtta år sedan. Med stöd av experter och universitet och högskolor har mer än 170 svenska företag fått hjälp med att effektivisera produktion i linje med lean-konceptet, det vill säga snål och optimerad resursanvändning. Faktorer som påverkar en produkts kostnader löner (industriarbetarlöner) Direkta lönekostnadernas andel av en produkts totalkostnad i Sverige Lönekostnaderna ligger ofta under 10 procent av en produkts totalkostnad. Andra faktorer väger tyngre. Produkter (exempel) 1. Gräsklippare (mindre, som man skjuter fram) 2. Gräsklippare (större, som man skjuter fram) 3. Åkgräsklippare 4. Mobiltelefon 5. Surfplattor 6. Duschkabin 7. Värmepumpar (medelstora) 8. Köksfläktar 9. Snöskotrar 10. Gaffeltruckar (medelstora) Faktorer som påverkar monteringskostnaden Komponenter att montera Antal beslag / skruvar Antal komponenter att montera per arbetsstation Antal arbetsstationer Tid per monteringsstation Kostnad per monteringsminut Produktkostnad Typ av monteringsverktyg Effektivitetsnivå 16 KPMG View #1 2014

19 Slutsatsen är ganska entydig, det går ofta att räkna hem fortsatt industriproduktion i Sverige. Christer Johansson, ansvarig för operationell due diligence vid bolagsförvärv, KPMG KPMG har de senaste åren analyserat fler än 50 projekt där såväl kostnader som för- och nackdelar med att producera i olika länder tas hänsyn till och slutsatsen är att företagen i många fall knappast tjänar något längre på att lägga produktion i Asien. Det har länge varit ett ensidigt fokus på de rena produktionskostnaderna, säger Christer Johansson, ansvarig för operationell due diligence vid bolagsförvärv. Visserligen kan lönekostnaderna vid outsourcing vara lägre. Men lägger man till kostnader för logistik och transporter, importtullar och effekter av bundet kapital kan de ofta vara högre än besparingarna på direkta löner. Och på senare tid har också lönerna i exempelvis Kina stigit snabbt, med procent om året, vilket i många fall utjämnat de tidigare kostnadsfördelarna för outsourcing. Viktiga delar som kvalitetskostnader påverkar också, samt inte minst tillgången till produkter. Att ha leveranstider på 2 3 månader på produkter från Asien, kan i många fall betyda att ett bolag förlorar viktiga order i stället för att ha en något dyrare produktion i Sverige men där leveranstiderna är korta och effektiva. Det finns också en tilltagande kritik mot de stora skillnaderna i arbetsvillkor mellan arbetare i Asien och köparländerna i väst. Konsumenterna accepterar inte längre att köpa produkter som tillverkas under undermåliga förhållanden. Uppmärksamheten kring klädfabriker i Bangladesh och elektronikproducenter i Kina är exempel på det. Slutsatsen är ganska entydig, det går bra att räkna hem fortsatt industriproduktion i Sverige, säger Christer Johansson. Argumenten för outsourcing förändras I framtiden handlar det mer om att närma sig nya stora marknader än att köpa in billigt. Här är sju viktiga saker att tänka på när ett beslut ska fattas om var produktionen ska förläggas. 1. Följ inte bara strömmen och gör vad andra gör! En flytt av produktion måste byggas på en analys av alla relevanta faktorer. 2. Utmana dina antaganden! Gör känslighetsanalyser om verkligheten skulle bli 5 procentenheter bättre eller sämre än vad du räknar med. 3. Väg in varje kostnad! Dolda och svåråtkomliga kostnader som växelkurser, skatter, overheads kan påverka slutkalkylen kraftigt. Tänk på att tid också är en kostnad, att snabbt finnas på marknaden med produkten är ofta lika viktigt som prislappen. 4. Tänk på dina viktigaste marknader. Det kan vara motiverat att tillverka i ett annat land för att där finns en viktig marknad i dag eller i morgon. Electrolux tillverkar i Kina och Thailand för att man också ser en stor framtidsmarknad där samtidigt som produktion dras ner i Europa och Nordamerika. 5. Det handlar inte bara om tillverkning. År 2025 kan utvecklingsländerna komma att stå för 70 procent av den globala efterfrågan, det finns marknadshänsyn att ta vid beslut om produktionen. 6. Bortse inte från CSR! Att inte beakta det sociala ansvarstagandet kan skada varumärket. Tillverkning nära marknaden är oftast det miljövänligaste alternativet. 7. Lägg inte alla ägg i en korg! Man behöver inte tillverka allt i ett och samma land. Att sprida produktionen kan utjämna risker med fluktuationer i konsumenternas efterfrågan, politisk stabilitet och växelkurser. KPMG View #

20 Vad händer på KPMG? Det finns många sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom KPMG. Här är några tips: 1 eller här hittar du bland annat nyheter, rapporter och seminarier. 2 Det 3 4 kanske snabbaste sättet att följa KPMG och debatten kring revision, rådgivning och skatt är att följa KPMG på Twitter och LinkedIn twitter.com/ KPMGSweden, company/kpmg-sweden. Följ spännande profiler inom KPMGvärlden, såsom: Yvo De tidigare Executive Secretary för FN:s klimat konvention, numera rådgivare inom klimat- och hållbarhetsfrågor på KPMG. Willy Global Chair, Consumer Markets på KPMG, rådgivare och revisor för många multinationella bolag. Michael Global Head of Citizenship, KPMG International och vice ordförande i World Economic Forums Global Agenda Council the Future of Civil Society. Adam Head of Foresight and Innovation på KPMG i Storbritannien. Prenumerera på våra nyhetsbrev, till exempel. Financial Reporting News, de senaste nyheterna rörande finansiell rapportering. KPMG TaxNews, de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt. Perspektiv, ett nyhetsbrev för mindre och medelstora företag. Blickpunkt, för dig som är verksam inom försäkring. Fyra måsten på ditt nattduksbord Fientliga bud (SNS Förlag, 2014) av Sophie Nachemson-Ekwall Teorierna, maktspelet, kortsiktigheten så lyder undertiteln till före detta ekonomijournalisten Sophie Nachemson-Ekwalls bok. Med utgångspunkt från budstriderna i livförsäkringsbolaget Skandia och lastbilstillverkaren Scania visar författaren hur lätt det är att köpa svenska börsbolag. Nachemson-Ekwall anser det inte vara rimligt att endast de nuvarande aktieägarna ska besluta om ägandet i våra största börsbolag och ger i boken förslag på förändrade uppköpsregler. Att dansa med vargar (Ekerlids Förlag, 2014) av Bertil Torekull Närheten till fyra patriarker i svenskt näringsliv Peter Wallenberg, Ingvar Kamprad, Albert Bonnier och Jacob Palmstierna ramar in journalisten och författaren Bertil Torekulls nya bok. I skildringarna av företagsledarna väver författaren in sig själv, som slaven i relationen till slavägaren, så som bokens undertitel lyder. Torekull är en god berättare och har aldrig varit rädd för att sticka ut. Big Data at Work (Harvard Business Review Press, 2014) av Thomas H Davenport Big data är de senaste årens buzzword inom informationsteknologin. Men att begreppet både har substans och allmängiltighet berättar Thomas H Davenport, författare till bästsäljande Competing on Analytics. Han redogör för vad big data är, hur den används och vilken nytta den kan göra för dina affärer. The Second Machine Age (W W Norton & Company) av Erik Brynjolfsson och Andrew McAffe När robotarna tar över talar vi om skapandet av Frankensteins monster eller smarta maskiner som vi har nytta av? Frågan ställs av två MIT-forskare inom den digitala industrin, och svaret är förstås det senare. Världen kommer att få uppleva två av de mest fantastiska händelserna i människans historia: skapandet av den verkligt intelligenta maskinen och förbindelser mellan människor via ett gemensamt digitalt nätverk. Den som lever får se. 18 KPMG View #1 2014

KVALITET. välfärdsstatens nya modeord. Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna på hightechbolaget. SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt

KVALITET. välfärdsstatens nya modeord. Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna på hightechbolaget. SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt No. 01 2014 KPMG Sweden kpmg.se KVALITET välfärdsstatens nya modeord SPECIAL: Skatten som världens ledare vill åt MARTIN WOLF: Sorry, men Europa saknar dynamik s. 20 Lena Olving kör så det ryker med ingenjörerna

Läs mer

Samverkan mot internationella skatteupplägg. Seminarium 22 januari 2015

Samverkan mot internationella skatteupplägg. Seminarium 22 januari 2015 Samverkan mot internationella skatteupplägg Seminarium 22 januari 2015 Skatter en hållbarhetsfråga Vad är en skattepolicy? En skattepolicy kan innebära att företagets styrelse tar ställning i följande

Läs mer

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Promemoria 2016-04-28 Finansdepartementet Finansministern Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark

Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Agenda Bakgrund / Var står vi? BEPS Action 4 Utblick Vad blir resultatet? Oklarheter Källskatt på ränta?

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se Håll dig uppdaterad Inbjudan till skattekurser våren 2016 KPMG.se KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder dig branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning.

Läs mer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016

Läs mer

Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg november 2017

Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg november 2017 www.pwc.se Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg #kunskapsdagar Ser tre stora skattetrender idag 01 02 03 Fortsatt sänkta bolagsskatter Utvecklingsländerna tar en ökad andel av vinsten

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Studie skatt och hållbarhet. September 2016

Studie skatt och hållbarhet. September 2016 Studie skatt och hållbarhet September 2016 Bakgrund varför har studien gjorts? Under de senaste åren har skatt som och transparens kring skatt blivit en fråga allt högre upp på företags, investerares och

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal

Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal Connect Väst Den 13 januari 2016 KPMG en bokstavskombination som sticker ut! 1 Agenda Sida Affärsplanen 3 Klassiska fel kopplat till affärsplan och styrning

Läs mer

Ja, vad har du fått för reaktioner från bankkunder den här veckan?

Ja, vad har du fått för reaktioner från bankkunder den här veckan? Sida 1 av 6 Ja, vi har bjudit in Nordeas ledning och också bankföreningen men ingen av dem har velat komma till Agenda. Men här har vi i stället finansmarknadsminister Per Bolund. Välkommen. Tack så mycket.

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade. Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade. Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag 3 Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Korruption och förtroenderisker hur omsätter du din uppförandekod i praktiken

Korruption och förtroenderisker hur omsätter du din uppförandekod i praktiken Korruption och förtroenderisker hur omsätter du din uppförandekod i praktiken KPMG Risk Consulting Helena Mueller Minela Hadziomerovic Agenda Välkommen! Helena Mueller Minela Hadziomerovic Del 1: Vad händer

Läs mer

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö Anseendeindex Företag 2017 Göran Celander Jonathan Wennö 2017-04-06 Anseendeindex Företag 2017 i korthet Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens

Läs mer

Skattepolicy som en hållbarhetsfråga

Skattepolicy som en hållbarhetsfråga Skattepolicy som en hållbarhetsfråga Ingemar Hansson Den 9 februari 2017 Allt större intresse för hållbarhetsfrågor Påverkar varumärket. Naturlig del av riskanalys. Utöver traditionella hållbarhetsfrågor

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.1.2016 COM(2016) 23 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Åtgärdspaket mot skatteflykt: Nästa steg i riktning mot effektiv beskattning

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3581 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Förslag

Läs mer

Uppdrag till Skatteverket om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning

Uppdrag till Skatteverket om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning 1(6) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Skatteverket om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning Fi2016/02469/S3 (delvis) 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ekofinrådets möte den 21 februari 2017

Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Rådet 2017-02-13 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 2 februari 2017. 1. Godkännande

Läs mer

Ett företag som avslöjas

Ett företag som avslöjas TEMA HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION 6 PERSPEKTIV #211.2013 HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION TEMA Ärlighet stärker varumärket Facebook, Twitter och andra sociala medier har gett begreppet konsumentmakt en helt ny innebörd.

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Kalmar kommuns upphandlingspolicy

Kalmar kommuns upphandlingspolicy KKV1015, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2013-03-06 Dnr 72/2012 1 (6) Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Kalmar kommuns upphandlingspolicy Beslut Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/08/006 Er referens: Fi2017/02910/S3 1 (5) 2017-08-25 Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s3 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av direktiv

Läs mer

Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning

Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning NUMMER DELAD [ ] Kommittémotion Motion till riksdagen 2013/14:S23002 hp av Leif Jakobsson m.fl. (S) Storföretag och beskattning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 1 Motivering... 2 Bakgrund

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Kommittédirektiv. Informationsskyldighet för skatterådgivare. Dir. 2017:38. Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017.

Kommittédirektiv. Informationsskyldighet för skatterådgivare. Dir. 2017:38. Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017. Kommittédirektiv Informationsskyldighet för skatterådgivare Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017. Dir. 2017:38 Sammanfattning En särskild utredare ska se över möjligheterna att införa en skyldighet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FÖLJENOT från: inkom den: 12 april 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

EUs Anti Tax Avoidance Directive och framtida svenska ränteavdragsregler. Stora Skattedagen Stockholm, 9 november, 2016

EUs Anti Tax Avoidance Directive och framtida svenska ränteavdragsregler. Stora Skattedagen Stockholm, 9 november, 2016 EUs Anti Tax Avoidance Directive och framtida svenska ränteavdragsregler Stora Skattedagen Stockholm, 9 november, 2016 EU:s Anti Tax Avoidance Directive Bakgrund En önskan om en starkare och mer sammanhållen

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser

Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser Svenska Riskkapitalföreningens Tillsynsnämnd Beslut 2016-04-27 Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser Beslutet i korthet Ärendet. Tillsynsnämnden har genomfört

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FÖRSLAG från: inkom den: 26 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

En skatteparadisfri framtid

En skatteparadisfri framtid En skatteparadisfri framtid Eva Nilsson Attac och FBF, Åbo 25/10/2014 Frågor Vad innebär skatteparadisekonomin? Vem är egentligen boven? Hurdana problem möter länder i globala syd? Varför är det så svårt

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015 Ägarstyrningsrapport Utland 2015 Januari 2016 2 AMFs placeringsfilosofi AMF är en aktiv kapitalförvaltare, som söker en konkurrenskraftig avkastning. Vi förvaltar våra utländska aktier själva för att kunna

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

BEPS. - Aktuella trender hos Skatteverket och domstolar. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

BEPS. - Aktuella trender hos Skatteverket och domstolar. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 BEPS - Aktuella trender hos Skatteverket och domstolar Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Hur har BEPS (Action 8-10) förändrat SKV:s bedömningar och arbetssätt? Exempel baserat på omprövningsbeslut

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/02/010 Er referens: Fi2016/00380/S1 2016-03-03 Skatte- och tullavdelningen/enheten för inkomstskatt och socialavgifter Att. Elisabeth Sheikh Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Dispute resolution. Skattedagen, Stockholm 12 november 2015

Dispute resolution. Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Dispute resolution Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Dispute resolution - Agenda En praktisk dragning kring skatterevisioner, processer, MAP och APA. Varför, hur och vad? Skatterevision Skatteprocess

Läs mer