Allians för kåren (4/6) Fredrik Hultman Eric Lennerth Olle Nyrén Viktor Sundman Michael Holtorf från 5 e) Gustav Åqvist under 5 i) -5 m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allians för kåren (4/6) Fredrik Hultman Eric Lennerth Olle Nyrén Viktor Sundman Michael Holtorf från 5 e) Gustav Åqvist under 5 i) -5 m)"

Transkript

1 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde kl kl Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande: Karin Wetterberg Sekreterare: Malin Rydbom 1 Mötets öppnande Fullmäktiges äldste Eric Lennerth förklarar mötet öppnat den 19 maj Formalia a) Upprop Dag 1: Fullmäktiges äldste Eric Lennerth förrättar upprop Upprop dag 1 Feministiskt studentinitiativ 12/12 Sarah Häggdahl Daniela Harnisch Linn Levin Madeleine Eriksson Sofia Lucas Axel Wilson Josef Saffady Åhslund Milena Siegrist Alva Eriksson Sara Persson Uppsala universitets studenter (9/9) Fredrik Pettersson Alexandra Abde Christopher Sina Faroghi Johannes Edström Ella Brodin Andreas Carlsson Henrik Thorsell Joakim Oldmark Gustav Sundell (utjusterad 5 h) 5 i)) Einar Robillard under 5 h) 5 i) Allians för kåren (4/6) Fredrik Hultman Eric Lennerth Olle Nyrén Viktor Sundman Michael Holtorf från 5 e) Gustav Åqvist under 5 i) -5 m) Vänsterns studentförbund (6/6) Miranda Cox Astrid Collsiöö August Olsson Magne Björklund Kanie Korshed Pontus Valdemarsson

2 BESLUTSPROTOKOLL sid 2/5 S-studenter (4/4) Yasmin Hussein Maja Chrapkowska Max Stenberg Erik Melander Gröna studenter (4/4) Sabina Karvo Caisa Lycken Henrik Axelsson Gustav Backlund Dag 2: Andreas Carlsson förrättar upprop Upprop dag 2 Feministiskt studentinitiativ (12/12) Sarah Häggdahl Daniela Harnisch Linn Levin Madeleine Eriksson Sofia Lucas Axel Wilson Josef Saffady Åhslund Milena Siegrist Alva Eriksson Sara Persson Ida Larsson Annika Norell Uppsala Universitets studenter (8/9) Gustav Sundell Alexandra Abde Christopher Sina Faroghi Ella Brodin Andreas Carlsson Henrik Thorsell Einar Robillard Fredrik Pettersson till 5 ee) Allians för kåren (3/6) Fredrik Hultman Olle Nyrén Eric Lennerth till 5 ee) Michael Holtorf från 6 Vänsterns studentförbund (3/6) Miranda Cox Kanie Korshed Pontus Valdemarsson S-studenter (4/4) Yasmin Hussein Jonas Andersson Maja Chrapkowska Max Stenberg Gröna studenter (2/4) Sabina Karvo Caisa Lycken Henrik Axelsson från 5 ä)

3 BESLUTSPROTOKOLL sid 3/5 b) Godkännande av kallelsen att godkänna kallelsen c) Godkännande av dagordning Yrkanden: att byta namn på 5 j) till Fastställande av ordförande i Doktorandnämnden vid Uppsala universitet på förslag av doktorandnämnden att stryka 5 t) Val av studiebevakare på förslag av sektionerna från dagordningen p.g.a. tidigare fullmäktigebeslut att valet ska ske hos sektionerna att lägga till val av en ledamot på ett år till Studenthälsans styrelse som ny punkt 5 ab) Yrkanden gjorda under mötets andra dag, : att lägga till val av sektionskoordinator som ny punkt 5 äa) ( ) att stryka 6 d) Eventuell ändring av antal kr per termin och medlem sektionerna omsluter, som ska avsättas till sektionsråden från dagordningen ( ) att byta namn på 5 j) till Fastställande av ordförande i Doktorandnämnden vid Uppsala universitet på förslag av doktorandnämnden att styrka 5 t) från dagordningen att lägga till val av en ledamot på ett år till Studenthälsans styrelse som ny punkt 5 ab) att med ändringar godkänna dagordningen att lägga till val av sektionskoordinator som ny punkt 5 äa) (beslutet fattades under mötets andra dag, ) att stryka 6 d) från dagordningen (beslutet fattades under mötets andra dag, ) d) Val av mötesordförande att välja mötesordförande för hela mötet att välja en vice mötesordförande för hela mötet Karin Wetterberg nomineras till mötesordförande Andreas Carlsson nomineras till vice mötesordförande att välja mötesordförande för hela mötet att till mötesordförande välja Karin Wetterberg att välja en vice mötesordförande att till vice mötesordförande välja Andreas Carlsson e) Val av mötessekreterare Malin Rydbom nomineras som mötessekreterare för hela mötet att till mötessekreterare välja Malin Rydbom för hela mötet f) Val av två justerare Sabina Karvo och Linn Levin nomineras

4 BESLUTSPROTOKOLL sid 4/5 att till protokollets justerare välja Sabina Karvo och Linn Levin g) Val av fyra rösträknare Anton Lönnebo, Sofia Lucas, Einar Robillard och Fredrik Hultman nomineras att till mötets rösträknare välja Anton Lönnebo, Sofia Lucas, Einar Robillard och Fredrik Hultman h) Val av en referatskrivare att använda Ergos referat istället för att tillsätta en referatskrivare. i) Eventuella adjungeringar Lang Richmond att använda Ergos referat istället för att tillsätta en referatskrivare att adjungera Lang Richmond till mötet 3 Avsägelser Cecilia Palme, S-studenter, avsäger sig sin plats i fullmäktige. 4 Godkännande av kårvalet Valutskottet föredrar punkten. att i Valutskottets protokoll, under 6, ändra Henrik Torsell till Henrik Thorsell. att kårpartiernas fullständiga namn skrivs ut i valutskottets protokoll att i Valutskottets protokoll, under 6, ändra Henrik Torsell till Henrik Thorsell att kårpartiernas fullständiga namn skrivs ut i valutskottets protokoll att godkänna kårvalet med de ändringar som finns enligt bilaga 1 5 Valärenden a) Val av fullmäktiges ordförande Andreas Carlsson nomineras att välja Andreas Carlsson till fullmäktiges ordförande b) Val av fullmäktiges vice ordförande Maja Chrapkowska nomineras att välja Maja Chrapkowska till fullmäktiges vice ordförande c) Val av fullmäktiges sekreterare att uppdra åt ständig sekreterare för Uppsala studentkår att sitta som fullmäktiges sekreterare

5 BESLUTSPROTOKOLL sid 5/5 att uppdra åt ständig sekreterare för Uppsala studentkår att sitta som fullmäktiges sekreterare d) Val av fullmäktiges vice sekreterare att bordlägga valet av fullmäktiges vice sekreterare att bordlägga valet av fullmäktiges vice sekreterare Beslutet rivs upp Fredrik Hultman nomineras att välja Fredrik Hultman till fullmäktiges vice sekreterare e) Val av ordförande Caisa Lycken nomineras Kandidaten får tillfälle att presentera sig, varefter det öppnas upp för frågor från fullmäktige. att välja Caisa Lycken till ordförande Ja: 32 Nej: 2 Avstår: 6 f) Fastställa antalet vice ordförande att fastställa antalet vice ordförande till en att fastställa antalet vice ordförande till en g) Val av vice ordförande Miranda Cox nomineras Kandidaten får tillfälle att presentera sig, varefter det öppnas upp för frågor från fullmäktige. att välja Miranda Cox till vice ordförande Ja: 28 Nej: 8 Avstår: 4

6 BESLUTSPROTOKOLL sid 6/5 h) Fastställa antalet ledamöter i styrelsen Yrkanden: att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till sju personer utöver ordförande och vice ordförande att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till elva personer utöver ordförande och vice ordförande att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till sju personer utöver ordförande och vice ordförande 7 ledamöter: ledamöter: 12 Avstår: 1 i) Val av övriga ledamöter i styrelsen Nominerade: Yasmin Hussein, Max Stenberg, Alexandra Abde, Rikard Engblom, Rebecca Grebestam, Sabina Karvo, Henrik Axelsson, Ella Brodin och Olle Nyrén Kandidaterna får tillfälle att presentera sig, varefter fullmäktige ges möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. att välja Yasmin Hussein, Max Stenberg, Alexandra Abde, Rikard Engblom, Rebecca Grebestam, Sabina Karvo och Henrik Axelsson till ledamöter i styrelsen Val med valsedlar Yasmin Hussein: 28 Max Stenberg: 29 Alexandra Abde: 34 Rikard Engblom: 28 Rebecca Grebestam: 29 Sabina Karvo: 26 Henrik Axelsson: 30 Ella Brodin: 10 Olle Nyrén: 6 j) Fastställande av ordförande i Doktorandnämnden vid Uppsala universitet på förslag av doktorandnämnden Doktorandnämnden föreslår Sara Andersson som ordförande. Kandidaten får tillfälle att presentera sig, varefter det öppnas upp för frågor från fullmäktige. att välja Sara Andersson till ordförande för doktorandnämnden k) Val av studieutskottets ordförande att delegera valet till styrelsen efter förslag från sektionerna

7 BESLUTSPROTOKOLL sid 7/5 att delegera valet av studieutskottets ordförande till styrelsen efter förslag från sektionerna l) Val av tidningsutskottets ordförande Axel Wilson nomineras Kandidaten får tillfälle att presentera sig, varefter det öppnas upp för frågor från fullmäktige. att välja Axel Wilson till tidningsutskottets ordförande m) Val av tidningsutskottets vice ordförande Magne Björklund och Michael Holtorf nomineras att välja Magne Björklund till tidningsutskottets vice ordförande Magne Björklund: 26 Michael Holtorf: 12 Avstår: 2 n) Val av fyra ledamöter till tidningsutskottet Henrik Axelsson, Ella Brodin och Michael Holtorf nomineras att bordlägga S-studenters plats att välja Henrik Axelsson, Ella Brodin och Michael Holtorf att bordlägga valet av S-studenters ledamot i tidningsutskottet o) Val av tre ordinarie revisorer varav en auktoriserad eller godkänd revisor Nominerade: Magnus Danielson, Öhrlings PWC till ordinarie auktoriserad revisor Fredrik Hultman, Olle Nyrén och Sarah Häggdahl till ordinarie revisorer att välja Magnus Danielson, Öhrlings PWC till ordinarie auktoriserad revisor att välja Sarah Häggdahl och Olle Nyrén till ordinarie revisorer Sarah Häggdahl: 28 Olle Nyrén: 22 Fredrik Hultman: 15 Avstår: 14 p) Val av tre revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad eller att uppdra åt PwC att utse en auktoriserad revisorssuppleant

8 BESLUTSPROTOKOLL sid 8/5 godkänd revisor Nominerade: Fredrik Hultman till personlig suppleant för Olle Nyrén Sofia Lucas till personlig suppleant för Sarah Häggdahl att uppdra åt PwC att utse en auktoriserad revisorssuppleant att välja Fredrik Hultman till personlig suppleant för Olle Nyrén att välja Sofia Lucas till personlig suppleant för Sarah Häggdahl q) Val av valberedningens ordförande att bordlägga frågan om valberedningens ordförande att bordlägga frågan om valberedningens ordförande r) Val och rangordning av sex ledamöter till det kårgemensamma valmötet 2014 att välja två ledamöter och två suppleanter istället för sex rangordnade ledamöter Caisa Lycken, Miranda Cox, Sabina Karvo, Alex Wilson och Edvin Alam nomineras att välja två ledamöter och två suppleanter istället för sex rangordnade ledamöter att välja Caisa Lycken och Sabina Karvo till ordinarie ledamöter att välja Miranda Cox och Edvin Alam till suppleanter Röstsiffror (ordinarie): Caisa Lycken: 21 Miranda Cox: 13 Sabina Karvo: 15 Alex Wilson: 12 Edvin Alam: 13 Avstår: 3 Röstsiffror (suppleant): Miranda Cox: 27 Edvin Alam: 13 s) Val av tre ledamöter till stipendiekommittén för två år Eric Lennerth och Alexandra Abde nomineras att bordlägga val av en ledamot att välja Eric Lennerth och Alexandra Abde att bordlägga val av en ledamot

9 BESLUTSPROTOKOLL sid 9/5 t) Val av studiebevakare på Strykt från dagordningen. förslag av sektionerna u) Val av en historiograf Richard Böhme nomineras att välja Richard Böhme till historiograf v) Val av programsekreterare Sabina Karvo nomineras att välja en vice programsekreterare Annika Norell nomineras till vice programsekreterare att välja Sabina Karvo till programsekreterare att välja en vice programsekreterare att välja Annika Norell till vice programsekreterare w) Val av arkivarie att bordlägga beslutet om arkivarie att bordlägga beslutet om arkivarie x) Val av en ledamot till rektors ledningsråd Caisa Lycken nomineras att välja Caisa Lycken till ledamot till rektors ledningsråd y) Val av en ledamot till rektors beslutssammanträde Caisa Lycken nomineras att välja Caisa Lycken till ledamot till rektors beslutsammanträde z) Val av en suppleant till rektors beslutssammanträde Miranda Cox nomineras att välja Miranda Cox till suppleant till rektors beslutsammanträde å) Val av en ledamot till Uppsala universitetets konsistorium Fanny Isaksson Lantto, Michael Holtorf och Fredrik Pettersson nomineras

10 BESLUTSPROTOKOLL sid 10/5 att välja Fanny Isaksson Lantto till ledamot till Uppsala universitets konsistorium Fanny Isaksson Lantto: 21 Michael Holtorf: 5 Fredrik Pettersson: 13 Avstår: 1 Ajournering Mötet ajourneras till ä) Val av en suppleant till Yasmin Hussein, Fredrik Pettersson och Eric Lennerth nomineras Uppsala universitetets konsistorium att välja Yasmin Hussein till suppleant till Uppsala universitetets konsistorium Yasmin Hussein: 20 Fredrik Pettersson: 9 Eric Lennerth: 3 Avstår: 1 äa) Val av sektionskoordinaror att bordlägga valet av sektionskoordinator att bordlägga valet av sektionskoordinator ö) Val av två ledamöter på två år till Studenthälsans styrelse Fredrik Lyngfalk, Sara Persson och Eric Lennerth nomineras Kort presentation om Studenthälsans verksamhet. att välja Fredrik Lyngfalk och Sara Persson till ledamöter på två år till Studenthälsans styrelse Fredrik Lyngfalk: 25 Sara Persson: 24 Eric Lennerth: 10 Avstår: 5 aa) Val av två personliga suppleanter på två år till Studenthälsans styrelse Andréa Henriksson, Eric Lennerth och Sara Karlsson nomineras

11 BESLUTSPROTOKOLL sid 11/5 att välja Andréa Henriksson som personlig suppleant för Fredrik Lyngfalk att välja Sara Karlsson som personlig suppleant för Sara Persson Andréa Henriksson: 23 Eric Lennerth: 9 Sara Karlsson: 22 Avstår: 6 ab) Val av en ledamot på ett år till Studenthälsans styrelse Eric Lennerth nomineras att välja Eric Lennerth till ledamot på ett år till Studenthälsans styrelse bb) Val av en ledamot till Drivhusets styrelse Jonas Andersson nomineras Kort presentation om Drivhusets verksamhet. att välja Jonas Andersson till ledamot till Drivhusets styrelse cc) Val av en suppleant till Drivhusets styrelse Ella Brodin nomineras att välja Ella Brodin till suppleant till Drivhusets styrelse dd) Val av tre ledamöter till Studentbokhandelns styrelse Klara Ellström, Fredrik Petterson och Rolf Kron nomineras att välja Klara Ellström, Fredrik Petterson och Rolf Kron till Studentbokhandelns styrelse ee) Val av en företrädare med närvaro och yttranderätt i Styrelsen för Uppsala Akademiförvaltning KB & UUs Stiftelseförvaltning ek. för. Jonas Andersson och Fredrik Pettersson nomineras Kort presentation av Uppsala Akademiförvaltning KB & UUs Stiftelseförvaltning ek. för. att välja Jonas Andersson till företrädare med närvaro och yttranderätt i Styrelsen för Uppsala Akademiförvaltning KB & UUs Stiftelseförvaltning ek. för. Jonas Andersson: 18

12 BESLUTSPROTOKOLL sid 12/5 Fredrik Pettersson: 14 Avstår: 0 6 Propositioner a) Kåravgift för verksamhetsåret Förslag från styrelsen: att fastställa medlemsavgiften för Uppsala studentkår till 55 kr per termin. Vice ordförande presenterar förslaget, varpå det öppnas upp för debatt. att fastställa medlemsavgiften för Uppsala studentkår till 55 kr per termin för verksamhetsåret b) Förseningsavgift för verksamhetsåret Förslag från styrelsen: att fastställa förseningsavgiften för Uppsala studentkår till 0 kr. att fastställa förseningsavgiften för Uppsala studentkår till 0 kr för verksamhetsåret c) Inskrivningsavgift för verksamhetsåret Förslag från styrelsen: att fastställa inskrivningsavgiften för Uppsala studentkår till 0 kr. att fastställa inskrivningsavgiften för Uppsala studentkår till 0 kr för verksamhetsåret d) Eventuell ändring av antal kr Strykt från dagordningen. per termin och medlem sektionerna omsluter, som ska avsättas till sektionsråden 7 Rambudget Förslag på rambudget från styrelsen enligt bilaga 3 Ändringsförslag från Gröna studenter, S-studenter och Vänsterns studentförbund till styrelsens rambudgetförslag enligt bilaga 4 Alexandra Abde presenterar rambudgetförslaget. Caisa Lycken presenterar ändringsförslaget. Det öppnas det upp för frågor. Därefter öppnas det upp för debatt i fullmäktige. att bifalla Gröna studenters, S-studenters och Vänsterns studentförbunds ändringsförslag 8 Övriga frågor Alexandra Abde, vice ordförande, ger en eloge till fullmäktige för ett bra möte. Einar Robillard, från UUS, gör ett sista inlägg i fullmäktige efter sitt år som ledamot och uppmanar kåren att fortsätta göra ett bra arbete även kommande verksamhetsår. 9 Sammanträdets avslutande Mötesordförande Karin Wetterberg förklarar mötet avslutat.

13 BESLUTSPROTOKOLL sid 13/5 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Karin Wetterberg Andreas Carlsson Malin Rydbom Justerare Justerare Sabina Karvo Linn Levin Förteckning över bilagor till protokollet: Bilaga 1 Valutskottet protokoll Bilaga 2 Styrelsens proposition om rambudget 2014/2015 Bilaga 3 Styrelsens förslag på rambudget Bilaga 4 Ändringsförslag på rambudget Bilaga 5 Dagordning

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 1.1 Namn och föreningsform........................ 1 1.2 Föreningens säte............................

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO Antagna vid föreningens konstituerande årsmöte den 26 september 2010. NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Pareto - Uppsalas samhällsekonomiska förening (hädanefter Pareto) med

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Stadga Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16 Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 1 Kapitel 2 Organisation...

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer