Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure"

Transkript

1 Så här vill vi bo En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

2 2(7) I en fristående villa och gärna bygga i egen regi. Att köpa ett färdigt hus är också ett alternativ. Huset ska helst ligga i Borstahusen, alternativt i norra Landskrona eller i Glumslöv. Tomten får gärna vara måttligt stor, m 2, men större tomt är ett gott alternativ för många. Det nya huset ska ligga nära havet och byggt i ett plan med en yta på mellan 101 och 150 m 2 eller större. De flesta som står i tomtkön är mellan 40 och 65 år. De flesta bor redan i villa och för de flesta är det ingen brådska med drömhuset. Röster från Landskrona stads tomtkö, mars 2011

3 3(7) Bakgrund Landskrona har en tomtkö för småhus på 500 personer. Kommunstyrelsen har uppdragit åt Stadsledningskontoret att undersöka hur intresseprofilen i tomtkön ser ut. I slutet av januari sändes en enkät till samtliga i tomtkön. Redan efter några dagar började svaren strömma in. Den sista februari hade 327 svarat. Detta innebär att drygt 65 procent har besvarat enkäten utan påminnelse vilket är en tillfredsställande andel. Bakom svaren står familjer i olika konstellationer i olika åldrar. Sammanlagt utgör de bortåt invånare. Sammanfattande kommentarer En stor del av dem som står i tomtkön bor redan nu i en villa i ett attraktivt område. De har kommit till medelåldern och barnen är på väg ut i vuxenlivet. Man har således inget akut behov av ny bostad utan avvaktar tills rätt objekt erbjuds. Cirka en tredjedel vill ha erbjudande om hus eller tomt snarast, Rätt objekt är för 91 procent en villa i ett plan. En yta på cirka m 2 tycker de flesta är lagom. Drygt 50 personer har uttryckts önskemål om seniorboende och lika många om än inte samma personer vill ha en bostad på upp till 100 m 2. Några seniorboenden finns idag inte färdigställda men flera har framfört önskemål om att bo på Lägerplatsen som är under planering. Läget ska vara havsnära för 86 procent. Huset ska ligga i Borstahusen, i norra Landskrona eller i Glumslöv. Endast 35 personer kan tänka sig annan plats. Nära hälften bor redan i de områden där man helst vill ha en ny bostad. Närhet till kommunikationer och service värderas inte alls lika högt som i vilken del av staden som huset ska ligga. Mellan 2 och 14 procent värdesätter detta. Ett enplanshus är det främsta önskemålet när det gäller husets utformning. Ett hus byggt i två plan kan cirka hälften tänka sig. Att bygga i egen regi är det främsta önskemålet (77 procent) men många (60 procent) kan också tänka sig att köpa ett färdigt hus. En mera fyllig redovisning av de enskilda svaren på enkäten redovisas nedan.

4 4(7) Resultatredovisning Fristående eller sammanbyggt hus Nästan alla, 298 av de 327 som besvarat enkäten, väntar på erbjudande om en fristående villa. Men 141 är också intresserade av ett sammanbyggt hus. Det har således funnits möjlighet att svara på flera alternativ, vilket har utnyttjats i flera av frågorna. Vilken typ av hus vill ni ha? Friståendevilla Sammanbyggt hus Bygga själv eller köpa färdigt? Att bygga i egen regi är det främsta önskemålet men många kan också tänka sig att köpa ett färdigt hus. Bygga själv eller köpa färdigt? Bygga själv Köpa färdigt Tidpunkt Svaren fördelar sig ganska jämnt mellan de tre alternativen snarast, inom två år, alternativt inom fem år. Några har för avsikt att flytta vid en senare tidpunkt. En del väntar på att rätt tomt ska dyka upp som har rätt läge och dessa är beredda att vänta tills dess. När vill ni få erbjudande om tomt/hus? Snarast Inom två år Inom fem år Här vill man bo Borstahusen är det helt klar främsta önskemålet. 289 personer (88 procent) har angivit detta. Många har emellertid samtidigt angivit andra alternativ och då är alternativen nästan alltid norra Landskrona och/eller Glumslöv. Norra Landskrona har angivits av totalt cirka 140 personer och Glumslöv av knappt 100. Andra alternativ framförs av några enstaka personer. Bland dessa kan nämnas Lägerplatsen, Saxtorp, öster om järnvägsstationen och Säbyholm dvs. sådana områden som är under planering och vissa fall detaljplanelagda.

5 5(7) Ort Häljarp 24 7 Asmundtorp 6 2 Annelöv/Kvärlöv 2 1 Härslöv 4 1 Glumslöv Borstahusen Norra Landskrona Tomtstorlek En tomtyta på mellan 400 och 600 m 2 är det vanligaste svaret, men även andra alternativ är vanliga. Många har angivit flera alternativ och uttryckligen sagt att tomtens storlek inte har någon avgörande betydelse. Tomtstorlek m > Läget i förhållande till natur och service Havsnära läge är det absolut främsta önskemålet. Hela 86 procent framför detta. I kommentarerna framhålls också att en tomt nära havet är viktigast. Det näst vanligaste önskemålet är nära naturen som cirka en tredjedel har framfört. Praktiska aspekter för det vardagliga livet såsom nära tågstation, buss, förskola, skola eller vårdcentral ser betydligt färre som angeläget. Läget i förhållande till natur och service nära havet nära naturen nära tåg nära buss nära vård 10 3 nära skola nära affärer 28 9

6 6(7) Husets utformning Att huset är ett enplanshus är det främsta önskemålet tillsammans med att huset är fristående. 91 procent av de svarande framför dessa önskemål. Cirka hälften av de svarande har angivit att ett tvåplanshus som önskemål. Seniorboende har framförts av knappt 30. Husets utformning Enplanshus Tvåplanshus Seniorboende 27 8 Bostadsyta En bostadsyta på m 2 är det vanligaste önskemålet och nära 40 procent kan också tänka sig större yta. Bostadsyta m 2 Upp till Ålder och antal personer i hushållet Tyngdpunkten bland dem som står tomtkön ligger i åldern år. Tillsammans med det faktum att drygt hälften redan nu bor i villa ger detta relief åt de relativt högt ställda förväntningar som kommer till uttryck i svaren ovan. Antalet barn uppgår endast till 371 sammantaget och då ingår även åldersgruppen upp till 24 år. Då antalet hushåll uppgår till 327 finns skäl att anta att relativt många av de svarande har utflugna barn. Antal personer i hushållet och ålder 0-5 år Nuvarande bostad

7 7(7) Drygt hälften bor redan i en fristående villa vilket också är det främsta önskemålet när det gäller den nya bostaden. Hälften bor idag i ett band från norra och västra Landskrona och söderut via Borstahusen till Strandvägen. I tomtkön står också boende i andra kommuner. Ett femtiotal vill flytta hit varav de flesta bor i grannkommuner. Hustyp Flerfamiljshus Fristående villa Grupphus Stadsdel Antal Norr, väster, Nyvång 91 Byarna 59 Borstahusen-Strandvägen 55 S om Ringvägen 42 Annan kommun 49

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Undersökning av bostadsönskemål och miljöanpassade hus 2013

Undersökning av bostadsönskemål och miljöanpassade hus 2013 1(24) Miljöförvaltningen Undersökning av bostadsönskemål och miljöanpassade hus 2013 Jonas Lövendahl Rapport 2013:11 Utredare Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona S/gemensam/dokument/enkäter Sammanfattning

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008

Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008 Konsultrapport Grupp 4 Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008 Lämplig lokalisering för nybyggnation i elva skånska kommuner. Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

KOMMUNENKÄT BLAND INVÅNARNA I JAKOBSTAD

KOMMUNENKÄT BLAND INVÅNARNA I JAKOBSTAD C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 15 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KOMMUNENKÄT BLAND INVÅNARNA I JAKOBSTAD Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer