Levande gudstjänst Ulla-Maries nya bok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Levande gudstjänst Ulla-Maries nya bok"

Transkript

1 i Abrahamsbergskyrkan 4/11 Kaffe med gemenskap Varje onsdag i Abra Levande gudstjänst Ulla-Maries nya bok Flytt för Ny Gemenskap Fast punkt för många

2 l Sannerligen, Ledare Låt barnen visa vägen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in säger Jesus. Varför säger han så? Och vad menar han med det? Vill vi ta reda på det? Hur ska vi i så fall göra? Kanske kan vi lusläsa Bibeln och se om vi får någon ledtråd. Kanske kan vi lyssna på en påläst teolog som kan förklara för oss. Försöka komma ihåg hur vi själva gjorde när vi var barn. Diskutera frågan några vuxna emellan. Eller tänka att vi nog redan har fattat hur man gör och nöja oss med det. Eller kanske kolla med barnen? Jag har under flera år haft förmånen att få fira gudstjänst tillsammans med de allra minsta. Det är musik, rörelse och liv. Inte så många ord de små barnen har inte det talade språket än. Men det finns så många andra språk att prata om och med Gud på. Med tiden har jag lärt mig att vara lyhörd och följa barnen och möta Gud genom dem. På barnens enkla, okomplicerade och ärliga sätt. Jag skymtar Gud i det lilla barnets leende. Jag känner Gud tillsammans med den lilla flickan som sitter i en förälders trygga famn. Jag förstår nästan hur Gud smakar när jag ser den lilla bebisen ivrigt suga på sin napp medan han gungar med i dansen. Stark är den lovsång som stiger upp ur den lilla pojkens mun när han stämmer in i ett stort aaaaa medan han hoppar och dansar med alla andra barn och vuxna. Jag låter mig ledas av honom och får vara del av det stora. Jag får vara med och hänföras av det lilla stilla ljudet av en triangel. Jag får fyllas av det bubblande skratt och hopp som såpbubblor ger upphov till. Barnen visar vägen och påminner om hur man ser det stora i det lilla. Nu är det snart jul och vi tänker på den lille Jesus, det lilla Jesusbarnet i krubban. Undret som sker i Betlehem. Gud kommer till oss som ett litet barn. Inte helt enkelt att förstå med vårt intellekt. Men om vi stannar upp en stund i julstressen kanske just det lilla Jesusbarnet kan hjälpa oss att ana det stora. Vi får ta julens budskap till vårt hjärta. Ta emot Guds rike som ett barn? Hur gör man då? Häng med och se, säger barnen. Lukta, smaka, dansa och upplev med oss. Låt barnen komma hit till mig säger Jesus. För att de ska få lära känna mig och jag dem. /Sofia Karsberg livet i Abrahamsbergskyrkan Samordnare Maria Dahl, Ansvarig utgivare Bertil Högström, Layout Magnus Höij Omslag: Pensionärsföreningen i Abra Foto: Lars Uggla Nästa Livet kommer i början av mars 2012 Manusstopp 3 februari 2012 E-post Tryck Hallvigs reklam

3 Ny bok om gudstjänst Hur känns det att komma ny till kyrkan? Hittar jag över huvud taget in? Sådana frågor skriver Ulla Marie Gunner om i nya boken Gudstjänst som berör. Ulla-Marie Gunner Ulla Marie Gunner har många års erfarenhet som pastor i Abrahamsbergskyrkan där hon alltjämt är medlem, men sedan några år tillbaka arbetar hon på Svenska Missionskyrkans kansli. Sedan hon blev pastor för 23 år sedan har hennes syn på gudstjänsten förändrats. Då var innehållsfrågorna viktigast välslipade formuleringar i predikan eller oväntade inslag. I dag är det förhållningssätt och attityder hon lyfter fram. Det kan vara hur proffsigt som helst i kyrkan, men om vi inte förmår att se varandra då är det ändå kört. Det är hur vi bemöter varandra som har betydelse. Och det är just kringfrågorna som Ulla Marie Gunner skriver om i sin bok: Är kyrkans entré lätt att hitta? Presenteras de medverkande kanske bara med förnamn? Hur känns det då för den som är ny? Är gudstjänsten en one man show eller får många röster höras? I boken bjuder Ulla Marie på både skräckexempel på gudstjänster hon bevistat och på gudstjänster som fungerar bra. Abrahamsbergskyrkan skymtar förbi här och var. När hon började med boken var det på uppdrag av Missionskyrkan inom projektet Vi vill växa. Under arbetets gång har planerna på GF-kyrkan tagit form (Gemensam Framtid). Därför vänder sig boken också till metodist- och baptistförsamlingar i det tilltänkta samfundet. Den kan användas som en studie- och samtalsbok för både enskilda och grupper, för både lekmän och professionella gudstjän- starbetare. Ulla Marie ställer frågor kring hur man hanterar skillnader mellan kyrkor och församlingar: Står vi ut med att vi tycker olika? Hur kan vi möta varandra i respekt? Receptet, enligt Ulla Marie, är att regelbundet föra samtal om gudstjänsten, ge utrymme för att säga: det här känner jag mig inte bekväm med, men jag kan inte säga att ni har fel. Det var lätt att tacka ja till att skriva boken, berättar Ulla Marie. Gudstjänsten är så central i en församlings liv. Här möter vi både Gud och varandra. Här finns plats för både de existentiella frågorna och den praktiska omsorgen. Men vi behöver tänka till kring hur vi firar gudstjänst. /MARIA DAHL 3

4 l Reportage Onsdagar: kaffe m Kaffe, smörgåsar, bullar och ett varierat program. Det erbjuder pensionärsföreningen i Abrahamsbergskyrkan varje onsdag. Det är en gemytlig och förväntansfull stämning kring borden i församlingssalen. Veckans mitt-pådagen-träff inleds med diktläsning och pålysningar av pastor Pär Lewin Ronnås innan sång, kaffe och program tar vid. Gästtalare den här onsdagen är pastor Ann-Marie Johansson på temat Nu är vi släkt - metodister, vilka är de och hur tänker de? Men innan programmet börjar finns det tillfälle till nära samtal och samvaro vid Helena Johannesson, ordförande i Abrahamsbergskyrkans pensionärsförening kaffeborden. Här finns en genuin omsorg om varandra och vid kaffet rapporteras om vänner som av olika skäl inte kunde komma just idag och som behöver stöd och omtanke. Det är en öppen verksamhet för alla som har tid och lust att komma, säger Helena Johannesson, ordförande i Abrahamsbergskyrkans pensionärsförening. 25-talet aktiva Antalet aktiva är cirka 25 personer och flertalet är medlemmar i Abrahamsbergskyrkan. Pensionärsföreningen tillhör RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap) och har även ett nära samarbete med BER, Bromma Ekumeniska Pensionärssektion. Gemensamma utflykter och träffar ordnar vi tillsammans med andra församlingar. Sommarfesten på församlingsgården Koviken är mycket uppskattad, berättar Helena Johannesson. Den senaste tiden har deltagarantalet minskat och det beror på sviktande hälsa i pensionärsgruppen. En förstärkning av yngre pensionärer och daglediga behövs. Många av de yngre seniorerna har fullt upp med jobb och barnbarn men Helena ser det som en betydelsefull uppgift att hjälpa till och göra något för andra. RPG behöver också fler medlemmar för att bli en starkare aktör centralt som opinionsbildare inom utskott och kommunråd. Varierat program Mitt-på-dagen-träffarna arrangeras i samarbete med RPG och studieförbundet Bilda. Programmet är varierat och modernt med intressanta föredrag och bibelsamtal. Under hösten hade man till exempel besök av Petter Iwarsson, kurator på BRIS, som berättade om sitt arbete bland barn och unga. Några gånger per termin ses man också för Caféträffar och spontana program i egen regi. TEXT: CHRISTINA STAREBORN FOTO: LARS UGGLA 4

5 ed gemenskap Varför går du på onsdagsträffarna i Abra? Britta Dahlberg Jag har varit med i församlingen sedan 50-talet och jag trivs här. Det är en träffpunkt här finns mina bekanta och vänner. Inge Styregård Jag går hit för att det är en bra gemenskap och trevliga program. Gudrun Pettersson Jag spelar piano varje onsdag på träffarna. Jag är stolt över att församlingen kan ordna dessa program varje vecka som även passar för yngre. Fakta Mitt-på-dagenträff onsdagar kl Axplock ur kommande program: 7 dec Om Elsa Borgs kärlekstjänst i Vita Bergen. Nils-Eje Stävare, lärare på Kaggeholms folkhögskola, berättar. 14 dec Luciafirande med kyrkans barnkörer. 29 dec Julmiddag med sång- och musikprogram. Är du dagledig och vill hjälpa till med fika någon onsdag? Kontakta Abrahamsbergskyrkan tel

6 LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN 6 Biltjänst: Behöver du skjuts till kyrkan? Ring , fam. Stigwall eller , fam. Högström några dagar i förväg. DECEMBER 7 ONSDAG Ännu en juvel i Frälsarens krona Elsa Borgs kärlekstjänst i Vita Bergen. Nils-Eije Stävare, lärare på Kaggeholms folkhögskola. 10 LÖRDAG Luciakonsert. Kyrkans barnkörer och ungdomskören. 11 SÖN 3:e söndagen i advent Bana väg för Herren 9.30 Musikgudstjänst med små och stora. Sofia Karsberg och Lena Uggla Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås. Filippa Magnusson, sång. 14 ONSDAG Luciafirande med kyrkans barnkörer 18 SÖN 4:e söndagen i advent Maria Herrens moder Gudstjänst. Julspel med musikalgruppen och söndagsskolan. Julen sjunges in, Canta Felice. Efter gudstjänsten söndagsskolans julfest. 24 LÖRDAG Julafton Julbön. Familjerna Eliasson och Lyckeborg Midnattsmässa. Ulla- Marie Gunner. Pär Lewin Ronnås. Julkören. Körövning för alla som vill kl Gäster från Kyrkan vid Brommaplan. 26 MÅNDAG Annandag jul Martyrerna Missionsgudstjänst. Pär Lewin Ronnås. Jakob Mannervik och Moa Iwarsson, sång. Insamling till mission i andra länder. 29 TORSDAG Julmiddag med sångoch musikprogram. Kostnad: 100 kronor. Anmälan senast 23 december tel JANUARI SÖNDAG Nyårsdagen I Jesu namn Ekumenisk fredsgudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. Krister Daelander. Lena Liman, sång. 8 SÖNDAG första söndagen e. trettondagen Jesu dop Gudstjänst. Bertil Högström. Tuija Hilding-Rydevik, sång. 11 ONSDAG Kaféträff 14 LÖRDAG SMU:s julgransplundring, inträde. 15 SÖNDAG andra söndagen e. trettondagen Livets källa Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ronnås. Canta Felice. Söndagsskola. Församlingsmöte efter kyrrkaffet. 18 ONSDAG Vägen, vandringen och vilan. Magnus Helmner sjunger och berättar. 19 TORSDAG Försoning och oförsonlighet Om P.P. Waldenström och E.J. Ekman. Arne Fritzson, pastor. 21 LÖRDAG Första träffen med årets konfirmander. 22 SÖNDAG tredje söndagen e. trettondagen Jesus skapar tro 9.30 Musikgudstjänst för små och stora i Abrahamsbergskyrkan. Sofia Karsberg och Lena Uggla Ekumenisk gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan. Bromma Ekumeniska Råd. 25 ONSDAG Pensionärsföreningens årsmöte. Läs mer på hemsidan: Morgonbön runt ljusgloben tisdagar kl 9.00.

7 VINTER LÖRDAG Vinterfest med Vindens Vänner 29 SÖNDAG fjärde söndagen e. trettondagen Jesus är vårt hopp Gudstjänst. Olle Alkholm. Ungd.kör Matt. 5: SMU:s årsmöte FEBRUARI ONSDAG Försoning och oförsonlighet. Om P.P. Waldenström och E.J. Ekman. Arne Fritzson, pastor. 5 SÖNDAG Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Gudstjänst. Ingemar Eliasson, Klara Eliasson, sång. Kyrkkaffe i kretsarna inför församlingens årsmöte. 8 ONSDAG Lidandets problem utifrån Jobs bok. Lisa Plantin, pastor. 9 TORSDAG Axel Andersson, skaparen av det moderna Missionsförbundet. Anders Mellbourn. 11 LÖRDAG Församlingens årsmöte, Räkfrossa. 12 SÖN sexagesima eller reformationsdagen Det levande ordet Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ronnås. Körgrupp. Förbön för de förtroendevalda. Söndagsskola. 15 ONSDAG Kaféträff 18 LÖRDAG HSK Vindens Vänners årsmöte 19 SÖNDAG Fastlagssöndagen Kärlekens väg 9.30 Musikgudstjänst för små och stora. Sofia Karsberg och Lena Uggla Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås. Christoffer Karsberg, sång. 22 ONSDAG Christina Green- Sandvik, operasångerska, sjunger och berättar. 23 TORSDAG Rättvisa i konflikt i Afganistan. Torbjörn Pettersson, ambassadör. Sön 26 februari fre 2 mars Tillsammansläger i Hassela. Se notis! 26 SÖN 1:a söndagen i fastan Prövningens stund Gudstjänst. Karin Fritzson. S. Sollerman, gitarr. 29 ONSDAG Kristen ådra i svensk prosa och poesi. Sven Johannesson, pastor. MARS FREDAG Världsböndagen. Ekumenisk gudstjänst, Stefanskyrkan. 4 SÖNDAG andra söndagen i fastan Den kämpande tron Gudstjänst. Lars Ingelstam. Sång av deltagare i Hasselalägret. 7 ONSDAG Bibelsamtal med Pär Lewin Ronnås. 8 TORSDAG Vi firar Internationella kvinnodagen. Med lusten som drivkraft en kväll om kvinnlig styrka. Knytkalas. Se notis. 11 SÖNDAG tredje söndagen i fastan Kampen mot ondskan Gudstjänst. Maria Hedman. Matt.5:15. Insamling till diakon- och pastorsutb. Söndagsskola. Bibelutdelning till årets konfirmander. 14 ONSDAG Glimtar och erfarenheter från Latinamerika. Lennart Ring, pastor. 18 SÖNDAG midfastosöndagen Livets bröd Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ronnås. Barnkören Abrakadabra. 21 ONSDAG Minnen och bilder från sommarens stora världsscoutläger. Sara Wallin 25 SÖNDAG Marie bebådelses dag Guds mäktiga verk Gudstjänst. Anna Kettner. Ingrid Engback, sång. 7 Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

8 Ny Gemenskap måst Ny Gemenskap är mötesplatsen mitt i stan för hemlösa och andra. Två av eldsjälarna, Uno och Elisabeth Svedin, berättar om arbetet. Efter 40 år på Kammakargatan 36 har föreningen blivit identifierad med det gamla gårdshuset, kallad Kammis med Öppet Hus- verksamhet sex dagar i veckan. Där möts människor, oavsett om man är hemlös, socialt och psykiskt skör, ensam eller fattigpensionär och därmed har ramlat genom samhällets skyddsnät. Sedan ett 10-tal år har vi även stödboende för 8 personer. Konkraktet rinner ut Så går åren. En dag har vårt hyreskontrakt runnit ut och vår hyresvärd, Studentbostäder, vill bygga 23 studentrum på Kammis. Trots förhandlingar mellan kommunen och Studentbostäder för att de skulle erbjudas något annat för sina studentrum, så har dialogen brutit samman och kommunen har nu erbjudit oss Västberga gård som ny lokal. Turbulent tid Vi har haft en turbulent tid och fått många sorgsna reaktioner från de som ser Ny Gemenskap som sitt hem en plats som så 8

9 e flytta länge varit en trygghet i en annars tuff tillvaro. Uppbrott från vad vet vi mycket om. Men till vad? Det är ett oskrivet blad och förhoppningsvis är inte Ny Gemenskap enbart förknippad med sin lokal Kammis. Ytterrocken får inte förväxlas med personen som bär den. UNO, ELISABETH SVEDIN Nyårsinsats behövs På nyårsafton, mellan 9.30 och kommer folk från Abrahamsbergskyrkan att som vanligt hjälpa till med lunchserveringen. För Olle Stigwall från Abrahamsbergskyrkan har det på senare år blivit en god tradition att vara med. Det är både trevligt och tacksamt. Det är roligt att kunna ge ett handtag och vara del av gemenskapen, säger han. Vill du också göra en insats? Kontakta Elisabeth och Uno Svedin tel eller Missionskyrkans historia, nutid och framtid Under våren vill vi ägna några kvällar åt Missionskyrkans historia. Vad är det som präglat vår kyrka? Hur blev vi det vi är? Vad bär vi med oss in i den nya kyrkan som håller på att skapas? Rötterna, striderna, missionen, utbildningen, framtiden. Det blir händelser och linjer i Missionskyrkans historia speglad genom några personer och deras gärningar. De två första samlingarna: Paul Petter (eller Peter) (P. P.) Waldenström, född 20 juli 1838 i Luleå, död 14 juli 1917 på Lidingö, förgrundsgestalt inom Svenska Missionsförbundet. Från 1867 redaktör för den av Carl Olof Rosenius grundlagda tidskriften Pietisten. Torsdag 19 januari kl Arne Fritzson berättar om Försoning och oförsonlighet Om PP Waldenström och EJ Ekman, två viktiga personer vid Svenska Missionsförbundets bildande 1878 och SMF:s första tid. Torsdag 9 februari kl Axel Andersson, skaparen av det moderna Missionsförbundet. Anders Mellbourn berättar. Insamling Mirakel 2012 I december pågår Missionskyrkans insamling Mirakel 2012 till det internationella arbetet. I Abra ger vi vår gåva på gudstjänsterna andra advent och annandag jul. Nästan halva takkostnaden är insamlad Nu har Abrahamsbergskyrkans tak fått ny takpapp har vi fått bidrag från Läns kronor. Dessutom och skifferplattor är styrelsen på och åter på plats. Att renovera ett bidrag på från hela skiffertaket och laga Nybyggarna inom Missionskyrkan. Totalt fantastiska plåttaket på den låga delen av kyrkan kostar runt 1, kronor! miljoner. Tack alla som på olika Till och med oktober sätt bidragit till insamlingen! har vi samlat in drygt 9

10 Strumpkrig på blodigt allvar SM i strumpkrig gick av stapeln i Abra en dag i höstas. Stina Pettersson berättar om spänning, hjärtklappning och blodtörst. Man blir alltid lika upprörd när folk inte tar strumpkrig på allvar. Till och med när det handlar om SM så fnissar folk och frågar vad det är för lek. Lek! Strumpkrig är på blodigt allvar. Det är ett krig. Det är blod, svett och tårar. Det finns inte ens någon domare, så hårt är det. Domarna har gett upp. I år hölls SM-strumpkriget på hemmaplan. Det vill säga, i Abrahamsbergskyrkans mörka källare. Vi hade gäster från Linköping, Tumba och Älvsjö. Det var en solig höstdag och först skulle man kanske kunna tro att det var en vanlig tonårsaktivitet som pågick i Abra. Det enda som vittnar om det fasansfulla kriget är att man då och då, eller snarare ständigt, ser människor springa straffvarv. Strumpkrig är nämligen lite som Flaggan, det gäller att ta det andra lagets trofé, men samtidigt försvara sin egen. Det som gör strumpkrig tusen gånger mer spännande är att du när som helst kan bli träffad av en strumpa. I huvudet, på armen, på ryggen, ovanifrån, underifrån eller från sidan. Man kan nästan alltid höra hjärtklappning när man har strumpkrig. Det spelas också musik för att göra deltagarna till ännu mer av nervvrak. Blir man träffad av en strumpa, då springer man (ibland behöver man inte ens bli träffad, utan ibland springer man endast för att uppehålla den goda stämningen) och när man springer straffvarv lämnar man källarmörkret ett tag, och springer ett kvartsvarv runt kyrkan. Med hjärtat i halsgropen ska tilläggas. Efter kriget kan man antingen dränka sina sorger i saft, eller ladda upp inför nästa match. I finalen i år spelade Abras ena tonårslag mot Abra seniorer, och vann gjorde till slut Abras tonåringar, trots seniorernas råa taktik och ett blodstörstande som var förvånande med tanke på den extremt höga medelåldern bland dem. Ett stort grattis till Abra lag 1, och hoppas vi behåller titeln en lång tid framöver. /STINA PETTERSSON Konfaläger 2012 På fantastiska Koviken 18 juni 7 juli med konfirmationshögtid i Abrahamsbergskyrkan 8 juli. För dig som är född 1997 eller tidigare. Nu är det dags att anmäla sig! Ring eller mejla Sofia Karsberg , eller via e-post till:

11 FÖRSAMLINGSBOKEN Till Guds vila ASTRID WALLIN, född den 11 oktober 1924, avled den 16 september Begravningsgudstjänst den 18 oktober i Abrahamsbergskyrkan. Dop VIKTOR ERIK AMNÅ, född den 27 maj 2011, son till KARIN AMNÅ och EMIL OLSSON, döptes i Abrahamsbergskyrkan den 15 oktober Vigsel OLOF ROTBRING och ANNA LUND- STRÖM vigdes i Värmdökyrkan den 1 oktober Nya medlemmar GÖRAN THORSSON och GUN-BRITT ADOLFSSON THORSSON, Mossvägen 2B, Bromma. Flytt från Fristads Missionsförsamling. Krets 2 KARIN AMNÅ, Fagerviksvägen 31, Bromma, tel JONATAN OLOFSGÅRD, Albygatan 119, Sundbyberg, tel Krets 6. Adressändring GUNHILD och LENNART RING, Blåarvsgränd 82, Vällingby. GÖTE EID, Astrakangatan 117, Hässelby Afghanistanbesök I vår serie Rättvisa i konflikt får vi den 23 februari lyssna till Torbjörn Pettersson, Sveriges ambassadör i Afghanistan. Gubbgruppen i Abra Nya medlemmar är välkomna till gubbgruppen som träffas i Abrahamsbergskyrkan första måndagen i varje månad. Först är det fika, sedan fixar de olika saker i kyrkan. Man har även planer på att starta en matlagningskurs och laga lunch tillsammans. Initiativtagare och kontaktperson är Olle Hagberg. Sportlovsläger snart är det dags igen! Skidåkning, snöskotrar, matsäck, korvgrillning, norrsken, gemenskap Tillsammansläger i Hassela 26 februari 2 mars Ett läger för alla åldrar med eller utan funktionshinder. För mer information se folder i kyrkan, ring eller gå in på Abrahamsbergs kyrkans hemsida, www. abrahamsbergskyrkan.se Abras årsmöten Onsdag 25 januari kl RPG:s årsmöte Söndag 29 januari kl SMU:s årsmöte Lördag 11 februari kl Församlingens årsmöte Söndag 18 mars kl HSK Vindens Vänners årsmöte Vilken dag Höstmarknaden blev! Fantastiskt mycket människor, väldigt trevligt och ett mycket gott resultat. Vi tackar alla som ställt upp i arbete och medverkan under dagen. Främst tackar vi höstmarknadskommittén, utan ert stora arbete hade det inte varit möjligt. FÖRSAMLINGENS STYRELSE Internationella kvinnodagen firar vi som vanligt med knytkalas i Abrahamsbergskyrkan. I år gör vi det tillsammans med förbundet Kristen & Kvinna. Anna Kettner kommer att inleda ett samtal med rubriken Med lusten som drivkraft en kväll om kvinnlig styrka. Torsdag 8 mars kl

12 PORTO BETALT B FOTO: LARS UGGLA Festligt jubileum för Matt 5:15 Under en helg i november återsamlades över 50 sångare för en härlig körfest då ungdomskören Matt 5:15 firade 40 år. Jubileet firades med låtkavalkad, knytismiddag och avslutande gudstjänst där jubileumskören medverkade. Abrahamsbergskyrkans församling Bävervägen 45, Bromma Telefon Fax Mobiltelefon Telefon till kök och SMU-rum e-post: Abras hemsida: Kontakt: Öppet Församlingsexpeditionen Säkrast når du oss på plats eller i telefon. Tis, tors, fre Samtal med pastor eller diakon enl ö k per telefon Pastor och församlingsföreståndare Pär Lewin Ronnås Bost: Diakon Karin Fritzson Barn- och ungdomsansvarig Sofi a Karsberg Mobil: Församlingsmusiker Marie Torseng Församlingens ordförande Lars Axelsson, tel SMU:s ordförande Moa Mellbourn, tel Pensionärsföreningens ordf Helena Johannesson, tel: Plusgiro-konton: Församlingen: SMU: Missionskonto: , Svenska Missionskyrkan, ange församling nr 2502 Koviken: Pensionärsföreningen: Handikappseglarklubben Vindens vänner: Adressändring meddelas skriftligt till expeditionen De anställda har i regel lediga måndagar.

Besök i Indien. När vår systerkyrka år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger

Besök i Indien. När vår systerkyrka år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger i Abrahamsbergskyrkan 4/2013 Besök i Indien När vår systerkyrka fyllde 50 år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger i kyrkan. I vinter får

Läs mer

Därför är vi medlemmar

Därför är vi medlemmar i Abrahamsbergskyrkan 1/12 Nya grannar Gemensam Framtid till Alvik Därför är vi medlemmar Gemenskap och öppenhet lockar Scoutledare i fokus Varje scout är lika viktig l Vi Ledare människor har många behov.

Läs mer

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare i Abrahamsbergskyrkan 2/12 Ida på Equmenia Ny ordförande för ny organisation Konfan drar igång Livsfrågor, samvaro och bad Fia drar söderut Aten nästa för vår ungdomsledare Ledare Är kyrkan relevant? lnyligen

Läs mer

Tomas Boström kommer till Abra

Tomas Boström kommer till Abra i Abrahamsbergskyrkan 1/10 Församling och samfund Tomas Boström kommer till Abra Ett skolår i Montana, USA Ledare Köket ger trygghet lköket är hemmets hjärta, säger vi ibland. Finns det någonstans där

Läs mer

Stora Mossen: en mötesplats

Stora Mossen: en mötesplats i Abrahamsbergskyrkan 3/07 Ekumenik på övertid Stora Mossen: en mötesplats Ny kyrkomusiker på plats Ledare Fred i två dimensioner ldet är sensommar och ny energi har samlats som kan användas till att fundera

Läs mer

Telefon. Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450

Telefon. Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450 Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450 Församlingsföreståndare Urban Holmquist Tel 0554-102 51, 0707-87 27 19 urban.holmquist@sannerudskyrkan.se Ledig: måndag

Läs mer

En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 5 december 2011 - januari 2012. Årsmötestider Allting har sin tid Undrens tid är här - Mirakel 2012

En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 5 december 2011 - januari 2012. Årsmötestider Allting har sin tid Undrens tid är här - Mirakel 2012 Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 5 december 2011 - januari 2012 Årsmötestider Allting har sin tid Undrens tid är här - Mirakel 2012 Föreståndartankar Allting har sin tid Allting

Läs mer

Stenhammarkyrkan. En hälsning från. Nummer 4 2006 0510-858 60. Jahnstedts Redovisning AB Janeric Jahnstedt. Välkommen till RIA SECOND HAND

Stenhammarkyrkan. En hälsning från. Nummer 4 2006 0510-858 60. Jahnstedts Redovisning AB Janeric Jahnstedt. Välkommen till RIA SECOND HAND Skaragatan 44 Lidköping 0510-48 40 35 Välkommen till RIA SECOND HAND Solhagsvägen 43, Lidköping Öppet: To, Fr 10.00-16.00 Lö 10.00-13.00 Alla varor mottges tacksamt. Ring 0510-25 590, 62 360. En hälsning

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015.

en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015. en hälsning från Stuvstakyrkan Krokus utanför Stuvstakyrkan i början av mars 2015. Stuvstakyrkans församling och Equmenia Stuvsta nr 2 2015 Innersidan Vad gråter du för? Tänk dig 350 pastorer, diakoner

Läs mer

KyrkTorget 1. Göteborg. Om BarnKyrkan i BK Upptäck BKsöndagkväll Möt Else Blomgren, präst i Mariakyrkan RPG digert program och god gemenskap

KyrkTorget 1. Göteborg. Om BarnKyrkan i BK Upptäck BKsöndagkväll Möt Else Blomgren, präst i Mariakyrkan RPG digert program och god gemenskap KyrkTorget 1 2014 Göteborg Om BarnKyrkan i BK Upptäck BKsöndagkväll Möt Else Blomgren, präst i Mariakyrkan RPG digert program och god gemenskap Snart är det jul igen Jag hör till dem som tycker det är

Läs mer

En tidning från. Nr 6 december 2013 - januari 2014

En tidning från. Nr 6 december 2013 - januari 2014 Mötesplatsen En tidning från Nr 6 december 2013 - januari 2014 Föreståndartankar Alltid på väg Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination. Så inleder låtskrivaren och prästen Ingmar Johánsson sin

Läs mer

Välkommen till kyrkan! FÖRSAMLINGSDAGEN Välbesökt och trevlig. ÅRSMÖTE 22 mars efter gudstjänsten

Välkommen till kyrkan! FÖRSAMLINGSDAGEN Välbesökt och trevlig. ÅRSMÖTE 22 mars efter gudstjänsten Kontaktblad för S:t Jakobs kyrka Nr 1, 2015 Årgång 65 mars maj 2015 Pastorn har ordet 2 Vi gratulerar 3 Församlingsstyrelsens ruta 6 Pastorskandidat 7 Församlingsdagen 8 Värna den jord som Gud äskar 12

Läs mer

Mötesplatsen. Firar 30-års-jubileum! Ulf Eriksson väljer Persika Ett tackbrev - A Letter of Thanks

Mötesplatsen. Firar 30-års-jubileum! Ulf Eriksson väljer Persika Ett tackbrev - A Letter of Thanks Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 2010, april-maj Kronoparkskyrkan jubilerar! Firar 30-års-jubileum! Ulf Eriksson väljer Persika Ett tackbrev - A Letter of Thanks Föreståndartankar

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

TIDNING från GNOSJÖ MISSIONSKYRKA dec. 2013 - febr. 2014 UTSIKT. Gå ut... et t nyt t år

TIDNING från GNOSJÖ MISSIONSKYRKA dec. 2013 - febr. 2014 UTSIKT. Gå ut... et t nyt t år TIDNING från GNOSJÖ MISSIONSKYRKA dec. 2013 - febr. 2014 UTSIKT Gå ut... et t nyt t år Utsikt Nr 4/2013 ANSVARIG UTGIVARE: Gnosjö missionsförsamling Arne Henrysson Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 Bankgiro

Läs mer

sept/okt november 3/09

sept/okt november 3/09 sept/okt november 3/09 Måne sol Vid ett tillfälle i somras frågade jag vårt barnbarn Jonathan, vilken psalm som han tyckte allra bäst om. Han svarade direkt genom att sjunga: Måne sol, vatten vind blommor

Läs mer

Vänskap VÄXJÖ Juni - September 2015

Vänskap VÄXJÖ Juni - September 2015 Vänskap VÄXJÖ Juni - September 2015 Vänskap Vad är en vänskap, kan den förklaras. En sång som många känner igen. Enligt Wikipedia kan vänskap definieras som en social relation i vilken de båda parterna

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. från fiskebäcks missionskyrka nr 3 9 september 24 november 2013. Emil vill ta unga på allvar

FÖRSAMLINGS- BLADET. från fiskebäcks missionskyrka nr 3 9 september 24 november 2013. Emil vill ta unga på allvar FÖRSAMLINGS- BLADET från fiskebäcks missionskyrka nr 3 9 september 24 november 2013 Emil vill ta unga på allvar #3 gustaf björkman: upptäck förvandlingen Hela höstens kalender pia provade alpha Önneredsgården

Läs mer

Fiskebäcks Missionsförsamling

Fiskebäcks Missionsförsamling Fiskebäcks Missionsförsamling Församlingsblad Nr 3 2001 SCOUTER, SCOUTER ÖVERALLT SCOUTER Visst var det en mäktig syn när 25 000 scouter från hela Sverige samlades under det stora lägret i somras. Och

Läs mer

Församlingsbladet. Tillsammansdag, Ung i sommar vad göra? En bild säger mer än tusen ord. Rapport från Litauenresa. Sandvikengården.

Församlingsbladet. Tillsammansdag, Ung i sommar vad göra? En bild säger mer än tusen ord. Rapport från Litauenresa. Sandvikengården. Församlingsbladet Sannerudskyrkans församling juni augusti 2008 En bild säger mer än tusen ord Ung i sommar vad göra? Rapport från Litauenresa Tillsammansdag, Sandvikengården sidan 3 sidan 12 sidan 13

Läs mer

Kastalakyrkan 25 år Varför åker ungdomar till Taizé?

Kastalakyrkan 25 år Varför åker ungdomar till Taizé? Kungälvs kyrkoblad Årgång 33 Nr 4 Julen 2005 Kastalakyrkan 25 år Varför åker ungdomar till Taizé? I huvudet på kyrkoherden Det skall bli härligt att fira jul! Inte främst med tanke på mat, paket, sånger

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Tema: Dop 2 Jesus Kristus - källan till allt hopp Det är mycket i Älmhults kyrka och församling som ger anledning till tacksamhet. Några exempel: - många gudstjänstbesökare

Läs mer

Stenhammarkyrkan och. Kållandsö Missionskyrka

Stenhammarkyrkan och. Kållandsö Missionskyrka En hälsning från Stenhammarkyrkan och Kållandsö Missionskyrka TEMA: Den mänskliga faktorn Nr 4 2012 Kållandsö Missionskyrka Ledare Nu är höstmörkret slut! Det kan vi bestämt hävda - hösten är slut! Regn

Läs mer

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015 BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015 Var hälsad i adventstid! En högtidlig hälsning, ja visst! Advent är ju kyrkans nyårsfirande och om man så vill

Läs mer

ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi

ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi Föreståndare Diakon Musikledare Ungdomsledare Pastor Peter Lindroos tel. 63 72 04, 0739-84 30 47 ledig dag: måndag och oftast lördag, peter@eqal.se

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN Immanuel Immanuelskyrkan Jönköping nr 2 2015 Juni - sept 2015 INSIDAN LÖFTENAS BERG Att få bo i Jönköping med omnejd är nog att bo på en av Sveriges vackraste

Läs mer