Levande gudstjänst Ulla-Maries nya bok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Levande gudstjänst Ulla-Maries nya bok"

Transkript

1 i Abrahamsbergskyrkan 4/11 Kaffe med gemenskap Varje onsdag i Abra Levande gudstjänst Ulla-Maries nya bok Flytt för Ny Gemenskap Fast punkt för många

2 l Sannerligen, Ledare Låt barnen visa vägen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in säger Jesus. Varför säger han så? Och vad menar han med det? Vill vi ta reda på det? Hur ska vi i så fall göra? Kanske kan vi lusläsa Bibeln och se om vi får någon ledtråd. Kanske kan vi lyssna på en påläst teolog som kan förklara för oss. Försöka komma ihåg hur vi själva gjorde när vi var barn. Diskutera frågan några vuxna emellan. Eller tänka att vi nog redan har fattat hur man gör och nöja oss med det. Eller kanske kolla med barnen? Jag har under flera år haft förmånen att få fira gudstjänst tillsammans med de allra minsta. Det är musik, rörelse och liv. Inte så många ord de små barnen har inte det talade språket än. Men det finns så många andra språk att prata om och med Gud på. Med tiden har jag lärt mig att vara lyhörd och följa barnen och möta Gud genom dem. På barnens enkla, okomplicerade och ärliga sätt. Jag skymtar Gud i det lilla barnets leende. Jag känner Gud tillsammans med den lilla flickan som sitter i en förälders trygga famn. Jag förstår nästan hur Gud smakar när jag ser den lilla bebisen ivrigt suga på sin napp medan han gungar med i dansen. Stark är den lovsång som stiger upp ur den lilla pojkens mun när han stämmer in i ett stort aaaaa medan han hoppar och dansar med alla andra barn och vuxna. Jag låter mig ledas av honom och får vara del av det stora. Jag får vara med och hänföras av det lilla stilla ljudet av en triangel. Jag får fyllas av det bubblande skratt och hopp som såpbubblor ger upphov till. Barnen visar vägen och påminner om hur man ser det stora i det lilla. Nu är det snart jul och vi tänker på den lille Jesus, det lilla Jesusbarnet i krubban. Undret som sker i Betlehem. Gud kommer till oss som ett litet barn. Inte helt enkelt att förstå med vårt intellekt. Men om vi stannar upp en stund i julstressen kanske just det lilla Jesusbarnet kan hjälpa oss att ana det stora. Vi får ta julens budskap till vårt hjärta. Ta emot Guds rike som ett barn? Hur gör man då? Häng med och se, säger barnen. Lukta, smaka, dansa och upplev med oss. Låt barnen komma hit till mig säger Jesus. För att de ska få lära känna mig och jag dem. /Sofia Karsberg livet i Abrahamsbergskyrkan Samordnare Maria Dahl, Ansvarig utgivare Bertil Högström, Layout Magnus Höij Omslag: Pensionärsföreningen i Abra Foto: Lars Uggla Nästa Livet kommer i början av mars 2012 Manusstopp 3 februari 2012 E-post Tryck Hallvigs reklam

3 Ny bok om gudstjänst Hur känns det att komma ny till kyrkan? Hittar jag över huvud taget in? Sådana frågor skriver Ulla Marie Gunner om i nya boken Gudstjänst som berör. Ulla-Marie Gunner Ulla Marie Gunner har många års erfarenhet som pastor i Abrahamsbergskyrkan där hon alltjämt är medlem, men sedan några år tillbaka arbetar hon på Svenska Missionskyrkans kansli. Sedan hon blev pastor för 23 år sedan har hennes syn på gudstjänsten förändrats. Då var innehållsfrågorna viktigast välslipade formuleringar i predikan eller oväntade inslag. I dag är det förhållningssätt och attityder hon lyfter fram. Det kan vara hur proffsigt som helst i kyrkan, men om vi inte förmår att se varandra då är det ändå kört. Det är hur vi bemöter varandra som har betydelse. Och det är just kringfrågorna som Ulla Marie Gunner skriver om i sin bok: Är kyrkans entré lätt att hitta? Presenteras de medverkande kanske bara med förnamn? Hur känns det då för den som är ny? Är gudstjänsten en one man show eller får många röster höras? I boken bjuder Ulla Marie på både skräckexempel på gudstjänster hon bevistat och på gudstjänster som fungerar bra. Abrahamsbergskyrkan skymtar förbi här och var. När hon började med boken var det på uppdrag av Missionskyrkan inom projektet Vi vill växa. Under arbetets gång har planerna på GF-kyrkan tagit form (Gemensam Framtid). Därför vänder sig boken också till metodist- och baptistförsamlingar i det tilltänkta samfundet. Den kan användas som en studie- och samtalsbok för både enskilda och grupper, för både lekmän och professionella gudstjän- starbetare. Ulla Marie ställer frågor kring hur man hanterar skillnader mellan kyrkor och församlingar: Står vi ut med att vi tycker olika? Hur kan vi möta varandra i respekt? Receptet, enligt Ulla Marie, är att regelbundet föra samtal om gudstjänsten, ge utrymme för att säga: det här känner jag mig inte bekväm med, men jag kan inte säga att ni har fel. Det var lätt att tacka ja till att skriva boken, berättar Ulla Marie. Gudstjänsten är så central i en församlings liv. Här möter vi både Gud och varandra. Här finns plats för både de existentiella frågorna och den praktiska omsorgen. Men vi behöver tänka till kring hur vi firar gudstjänst. /MARIA DAHL 3

4 l Reportage Onsdagar: kaffe m Kaffe, smörgåsar, bullar och ett varierat program. Det erbjuder pensionärsföreningen i Abrahamsbergskyrkan varje onsdag. Det är en gemytlig och förväntansfull stämning kring borden i församlingssalen. Veckans mitt-pådagen-träff inleds med diktläsning och pålysningar av pastor Pär Lewin Ronnås innan sång, kaffe och program tar vid. Gästtalare den här onsdagen är pastor Ann-Marie Johansson på temat Nu är vi släkt - metodister, vilka är de och hur tänker de? Men innan programmet börjar finns det tillfälle till nära samtal och samvaro vid Helena Johannesson, ordförande i Abrahamsbergskyrkans pensionärsförening kaffeborden. Här finns en genuin omsorg om varandra och vid kaffet rapporteras om vänner som av olika skäl inte kunde komma just idag och som behöver stöd och omtanke. Det är en öppen verksamhet för alla som har tid och lust att komma, säger Helena Johannesson, ordförande i Abrahamsbergskyrkans pensionärsförening. 25-talet aktiva Antalet aktiva är cirka 25 personer och flertalet är medlemmar i Abrahamsbergskyrkan. Pensionärsföreningen tillhör RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap) och har även ett nära samarbete med BER, Bromma Ekumeniska Pensionärssektion. Gemensamma utflykter och träffar ordnar vi tillsammans med andra församlingar. Sommarfesten på församlingsgården Koviken är mycket uppskattad, berättar Helena Johannesson. Den senaste tiden har deltagarantalet minskat och det beror på sviktande hälsa i pensionärsgruppen. En förstärkning av yngre pensionärer och daglediga behövs. Många av de yngre seniorerna har fullt upp med jobb och barnbarn men Helena ser det som en betydelsefull uppgift att hjälpa till och göra något för andra. RPG behöver också fler medlemmar för att bli en starkare aktör centralt som opinionsbildare inom utskott och kommunråd. Varierat program Mitt-på-dagen-träffarna arrangeras i samarbete med RPG och studieförbundet Bilda. Programmet är varierat och modernt med intressanta föredrag och bibelsamtal. Under hösten hade man till exempel besök av Petter Iwarsson, kurator på BRIS, som berättade om sitt arbete bland barn och unga. Några gånger per termin ses man också för Caféträffar och spontana program i egen regi. TEXT: CHRISTINA STAREBORN FOTO: LARS UGGLA 4

5 ed gemenskap Varför går du på onsdagsträffarna i Abra? Britta Dahlberg Jag har varit med i församlingen sedan 50-talet och jag trivs här. Det är en träffpunkt här finns mina bekanta och vänner. Inge Styregård Jag går hit för att det är en bra gemenskap och trevliga program. Gudrun Pettersson Jag spelar piano varje onsdag på träffarna. Jag är stolt över att församlingen kan ordna dessa program varje vecka som även passar för yngre. Fakta Mitt-på-dagenträff onsdagar kl Axplock ur kommande program: 7 dec Om Elsa Borgs kärlekstjänst i Vita Bergen. Nils-Eje Stävare, lärare på Kaggeholms folkhögskola, berättar. 14 dec Luciafirande med kyrkans barnkörer. 29 dec Julmiddag med sång- och musikprogram. Är du dagledig och vill hjälpa till med fika någon onsdag? Kontakta Abrahamsbergskyrkan tel

6 LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN 6 Biltjänst: Behöver du skjuts till kyrkan? Ring , fam. Stigwall eller , fam. Högström några dagar i förväg. DECEMBER 7 ONSDAG Ännu en juvel i Frälsarens krona Elsa Borgs kärlekstjänst i Vita Bergen. Nils-Eije Stävare, lärare på Kaggeholms folkhögskola. 10 LÖRDAG Luciakonsert. Kyrkans barnkörer och ungdomskören. 11 SÖN 3:e söndagen i advent Bana väg för Herren 9.30 Musikgudstjänst med små och stora. Sofia Karsberg och Lena Uggla Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås. Filippa Magnusson, sång. 14 ONSDAG Luciafirande med kyrkans barnkörer 18 SÖN 4:e söndagen i advent Maria Herrens moder Gudstjänst. Julspel med musikalgruppen och söndagsskolan. Julen sjunges in, Canta Felice. Efter gudstjänsten söndagsskolans julfest. 24 LÖRDAG Julafton Julbön. Familjerna Eliasson och Lyckeborg Midnattsmässa. Ulla- Marie Gunner. Pär Lewin Ronnås. Julkören. Körövning för alla som vill kl Gäster från Kyrkan vid Brommaplan. 26 MÅNDAG Annandag jul Martyrerna Missionsgudstjänst. Pär Lewin Ronnås. Jakob Mannervik och Moa Iwarsson, sång. Insamling till mission i andra länder. 29 TORSDAG Julmiddag med sångoch musikprogram. Kostnad: 100 kronor. Anmälan senast 23 december tel JANUARI SÖNDAG Nyårsdagen I Jesu namn Ekumenisk fredsgudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. Krister Daelander. Lena Liman, sång. 8 SÖNDAG första söndagen e. trettondagen Jesu dop Gudstjänst. Bertil Högström. Tuija Hilding-Rydevik, sång. 11 ONSDAG Kaféträff 14 LÖRDAG SMU:s julgransplundring, inträde. 15 SÖNDAG andra söndagen e. trettondagen Livets källa Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ronnås. Canta Felice. Söndagsskola. Församlingsmöte efter kyrrkaffet. 18 ONSDAG Vägen, vandringen och vilan. Magnus Helmner sjunger och berättar. 19 TORSDAG Försoning och oförsonlighet Om P.P. Waldenström och E.J. Ekman. Arne Fritzson, pastor. 21 LÖRDAG Första träffen med årets konfirmander. 22 SÖNDAG tredje söndagen e. trettondagen Jesus skapar tro 9.30 Musikgudstjänst för små och stora i Abrahamsbergskyrkan. Sofia Karsberg och Lena Uggla Ekumenisk gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan. Bromma Ekumeniska Råd. 25 ONSDAG Pensionärsföreningens årsmöte. Läs mer på hemsidan: Morgonbön runt ljusgloben tisdagar kl 9.00.

7 VINTER LÖRDAG Vinterfest med Vindens Vänner 29 SÖNDAG fjärde söndagen e. trettondagen Jesus är vårt hopp Gudstjänst. Olle Alkholm. Ungd.kör Matt. 5: SMU:s årsmöte FEBRUARI ONSDAG Försoning och oförsonlighet. Om P.P. Waldenström och E.J. Ekman. Arne Fritzson, pastor. 5 SÖNDAG Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Gudstjänst. Ingemar Eliasson, Klara Eliasson, sång. Kyrkkaffe i kretsarna inför församlingens årsmöte. 8 ONSDAG Lidandets problem utifrån Jobs bok. Lisa Plantin, pastor. 9 TORSDAG Axel Andersson, skaparen av det moderna Missionsförbundet. Anders Mellbourn. 11 LÖRDAG Församlingens årsmöte, Räkfrossa. 12 SÖN sexagesima eller reformationsdagen Det levande ordet Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ronnås. Körgrupp. Förbön för de förtroendevalda. Söndagsskola. 15 ONSDAG Kaféträff 18 LÖRDAG HSK Vindens Vänners årsmöte 19 SÖNDAG Fastlagssöndagen Kärlekens väg 9.30 Musikgudstjänst för små och stora. Sofia Karsberg och Lena Uggla Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås. Christoffer Karsberg, sång. 22 ONSDAG Christina Green- Sandvik, operasångerska, sjunger och berättar. 23 TORSDAG Rättvisa i konflikt i Afganistan. Torbjörn Pettersson, ambassadör. Sön 26 februari fre 2 mars Tillsammansläger i Hassela. Se notis! 26 SÖN 1:a söndagen i fastan Prövningens stund Gudstjänst. Karin Fritzson. S. Sollerman, gitarr. 29 ONSDAG Kristen ådra i svensk prosa och poesi. Sven Johannesson, pastor. MARS FREDAG Världsböndagen. Ekumenisk gudstjänst, Stefanskyrkan. 4 SÖNDAG andra söndagen i fastan Den kämpande tron Gudstjänst. Lars Ingelstam. Sång av deltagare i Hasselalägret. 7 ONSDAG Bibelsamtal med Pär Lewin Ronnås. 8 TORSDAG Vi firar Internationella kvinnodagen. Med lusten som drivkraft en kväll om kvinnlig styrka. Knytkalas. Se notis. 11 SÖNDAG tredje söndagen i fastan Kampen mot ondskan Gudstjänst. Maria Hedman. Matt.5:15. Insamling till diakon- och pastorsutb. Söndagsskola. Bibelutdelning till årets konfirmander. 14 ONSDAG Glimtar och erfarenheter från Latinamerika. Lennart Ring, pastor. 18 SÖNDAG midfastosöndagen Livets bröd Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ronnås. Barnkören Abrakadabra. 21 ONSDAG Minnen och bilder från sommarens stora världsscoutläger. Sara Wallin 25 SÖNDAG Marie bebådelses dag Guds mäktiga verk Gudstjänst. Anna Kettner. Ingrid Engback, sång. 7 Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

8 Ny Gemenskap måst Ny Gemenskap är mötesplatsen mitt i stan för hemlösa och andra. Två av eldsjälarna, Uno och Elisabeth Svedin, berättar om arbetet. Efter 40 år på Kammakargatan 36 har föreningen blivit identifierad med det gamla gårdshuset, kallad Kammis med Öppet Hus- verksamhet sex dagar i veckan. Där möts människor, oavsett om man är hemlös, socialt och psykiskt skör, ensam eller fattigpensionär och därmed har ramlat genom samhällets skyddsnät. Sedan ett 10-tal år har vi även stödboende för 8 personer. Konkraktet rinner ut Så går åren. En dag har vårt hyreskontrakt runnit ut och vår hyresvärd, Studentbostäder, vill bygga 23 studentrum på Kammis. Trots förhandlingar mellan kommunen och Studentbostäder för att de skulle erbjudas något annat för sina studentrum, så har dialogen brutit samman och kommunen har nu erbjudit oss Västberga gård som ny lokal. Turbulent tid Vi har haft en turbulent tid och fått många sorgsna reaktioner från de som ser Ny Gemenskap som sitt hem en plats som så 8

9 e flytta länge varit en trygghet i en annars tuff tillvaro. Uppbrott från vad vet vi mycket om. Men till vad? Det är ett oskrivet blad och förhoppningsvis är inte Ny Gemenskap enbart förknippad med sin lokal Kammis. Ytterrocken får inte förväxlas med personen som bär den. UNO, ELISABETH SVEDIN Nyårsinsats behövs På nyårsafton, mellan 9.30 och kommer folk från Abrahamsbergskyrkan att som vanligt hjälpa till med lunchserveringen. För Olle Stigwall från Abrahamsbergskyrkan har det på senare år blivit en god tradition att vara med. Det är både trevligt och tacksamt. Det är roligt att kunna ge ett handtag och vara del av gemenskapen, säger han. Vill du också göra en insats? Kontakta Elisabeth och Uno Svedin tel eller Missionskyrkans historia, nutid och framtid Under våren vill vi ägna några kvällar åt Missionskyrkans historia. Vad är det som präglat vår kyrka? Hur blev vi det vi är? Vad bär vi med oss in i den nya kyrkan som håller på att skapas? Rötterna, striderna, missionen, utbildningen, framtiden. Det blir händelser och linjer i Missionskyrkans historia speglad genom några personer och deras gärningar. De två första samlingarna: Paul Petter (eller Peter) (P. P.) Waldenström, född 20 juli 1838 i Luleå, död 14 juli 1917 på Lidingö, förgrundsgestalt inom Svenska Missionsförbundet. Från 1867 redaktör för den av Carl Olof Rosenius grundlagda tidskriften Pietisten. Torsdag 19 januari kl Arne Fritzson berättar om Försoning och oförsonlighet Om PP Waldenström och EJ Ekman, två viktiga personer vid Svenska Missionsförbundets bildande 1878 och SMF:s första tid. Torsdag 9 februari kl Axel Andersson, skaparen av det moderna Missionsförbundet. Anders Mellbourn berättar. Insamling Mirakel 2012 I december pågår Missionskyrkans insamling Mirakel 2012 till det internationella arbetet. I Abra ger vi vår gåva på gudstjänsterna andra advent och annandag jul. Nästan halva takkostnaden är insamlad Nu har Abrahamsbergskyrkans tak fått ny takpapp har vi fått bidrag från Läns kronor. Dessutom och skifferplattor är styrelsen på och åter på plats. Att renovera ett bidrag på från hela skiffertaket och laga Nybyggarna inom Missionskyrkan. Totalt fantastiska plåttaket på den låga delen av kyrkan kostar runt 1, kronor! miljoner. Tack alla som på olika Till och med oktober sätt bidragit till insamlingen! har vi samlat in drygt 9

10 Strumpkrig på blodigt allvar SM i strumpkrig gick av stapeln i Abra en dag i höstas. Stina Pettersson berättar om spänning, hjärtklappning och blodtörst. Man blir alltid lika upprörd när folk inte tar strumpkrig på allvar. Till och med när det handlar om SM så fnissar folk och frågar vad det är för lek. Lek! Strumpkrig är på blodigt allvar. Det är ett krig. Det är blod, svett och tårar. Det finns inte ens någon domare, så hårt är det. Domarna har gett upp. I år hölls SM-strumpkriget på hemmaplan. Det vill säga, i Abrahamsbergskyrkans mörka källare. Vi hade gäster från Linköping, Tumba och Älvsjö. Det var en solig höstdag och först skulle man kanske kunna tro att det var en vanlig tonårsaktivitet som pågick i Abra. Det enda som vittnar om det fasansfulla kriget är att man då och då, eller snarare ständigt, ser människor springa straffvarv. Strumpkrig är nämligen lite som Flaggan, det gäller att ta det andra lagets trofé, men samtidigt försvara sin egen. Det som gör strumpkrig tusen gånger mer spännande är att du när som helst kan bli träffad av en strumpa. I huvudet, på armen, på ryggen, ovanifrån, underifrån eller från sidan. Man kan nästan alltid höra hjärtklappning när man har strumpkrig. Det spelas också musik för att göra deltagarna till ännu mer av nervvrak. Blir man träffad av en strumpa, då springer man (ibland behöver man inte ens bli träffad, utan ibland springer man endast för att uppehålla den goda stämningen) och när man springer straffvarv lämnar man källarmörkret ett tag, och springer ett kvartsvarv runt kyrkan. Med hjärtat i halsgropen ska tilläggas. Efter kriget kan man antingen dränka sina sorger i saft, eller ladda upp inför nästa match. I finalen i år spelade Abras ena tonårslag mot Abra seniorer, och vann gjorde till slut Abras tonåringar, trots seniorernas råa taktik och ett blodstörstande som var förvånande med tanke på den extremt höga medelåldern bland dem. Ett stort grattis till Abra lag 1, och hoppas vi behåller titeln en lång tid framöver. /STINA PETTERSSON Konfaläger 2012 På fantastiska Koviken 18 juni 7 juli med konfirmationshögtid i Abrahamsbergskyrkan 8 juli. För dig som är född 1997 eller tidigare. Nu är det dags att anmäla sig! Ring eller mejla Sofia Karsberg , eller via e-post till:

11 FÖRSAMLINGSBOKEN Till Guds vila ASTRID WALLIN, född den 11 oktober 1924, avled den 16 september Begravningsgudstjänst den 18 oktober i Abrahamsbergskyrkan. Dop VIKTOR ERIK AMNÅ, född den 27 maj 2011, son till KARIN AMNÅ och EMIL OLSSON, döptes i Abrahamsbergskyrkan den 15 oktober Vigsel OLOF ROTBRING och ANNA LUND- STRÖM vigdes i Värmdökyrkan den 1 oktober Nya medlemmar GÖRAN THORSSON och GUN-BRITT ADOLFSSON THORSSON, Mossvägen 2B, Bromma. Flytt från Fristads Missionsförsamling. Krets 2 KARIN AMNÅ, Fagerviksvägen 31, Bromma, tel JONATAN OLOFSGÅRD, Albygatan 119, Sundbyberg, tel Krets 6. Adressändring GUNHILD och LENNART RING, Blåarvsgränd 82, Vällingby. GÖTE EID, Astrakangatan 117, Hässelby Afghanistanbesök I vår serie Rättvisa i konflikt får vi den 23 februari lyssna till Torbjörn Pettersson, Sveriges ambassadör i Afghanistan. Gubbgruppen i Abra Nya medlemmar är välkomna till gubbgruppen som träffas i Abrahamsbergskyrkan första måndagen i varje månad. Först är det fika, sedan fixar de olika saker i kyrkan. Man har även planer på att starta en matlagningskurs och laga lunch tillsammans. Initiativtagare och kontaktperson är Olle Hagberg. Sportlovsläger snart är det dags igen! Skidåkning, snöskotrar, matsäck, korvgrillning, norrsken, gemenskap Tillsammansläger i Hassela 26 februari 2 mars Ett läger för alla åldrar med eller utan funktionshinder. För mer information se folder i kyrkan, ring eller gå in på Abrahamsbergs kyrkans hemsida, www. abrahamsbergskyrkan.se Abras årsmöten Onsdag 25 januari kl RPG:s årsmöte Söndag 29 januari kl SMU:s årsmöte Lördag 11 februari kl Församlingens årsmöte Söndag 18 mars kl HSK Vindens Vänners årsmöte Vilken dag Höstmarknaden blev! Fantastiskt mycket människor, väldigt trevligt och ett mycket gott resultat. Vi tackar alla som ställt upp i arbete och medverkan under dagen. Främst tackar vi höstmarknadskommittén, utan ert stora arbete hade det inte varit möjligt. FÖRSAMLINGENS STYRELSE Internationella kvinnodagen firar vi som vanligt med knytkalas i Abrahamsbergskyrkan. I år gör vi det tillsammans med förbundet Kristen & Kvinna. Anna Kettner kommer att inleda ett samtal med rubriken Med lusten som drivkraft en kväll om kvinnlig styrka. Torsdag 8 mars kl

12 PORTO BETALT B FOTO: LARS UGGLA Festligt jubileum för Matt 5:15 Under en helg i november återsamlades över 50 sångare för en härlig körfest då ungdomskören Matt 5:15 firade 40 år. Jubileet firades med låtkavalkad, knytismiddag och avslutande gudstjänst där jubileumskören medverkade. Abrahamsbergskyrkans församling Bävervägen 45, Bromma Telefon Fax Mobiltelefon Telefon till kök och SMU-rum e-post: Abras hemsida: Kontakt: Öppet Församlingsexpeditionen Säkrast når du oss på plats eller i telefon. Tis, tors, fre Samtal med pastor eller diakon enl ö k per telefon Pastor och församlingsföreståndare Pär Lewin Ronnås Bost: Diakon Karin Fritzson Barn- och ungdomsansvarig Sofi a Karsberg Mobil: Församlingsmusiker Marie Torseng Församlingens ordförande Lars Axelsson, tel SMU:s ordförande Moa Mellbourn, tel Pensionärsföreningens ordf Helena Johannesson, tel: Plusgiro-konton: Församlingen: SMU: Missionskonto: , Svenska Missionskyrkan, ange församling nr 2502 Koviken: Pensionärsföreningen: Handikappseglarklubben Vindens vänner: Adressändring meddelas skriftligt till expeditionen De anställda har i regel lediga måndagar.

Besök i Indien. När vår systerkyrka år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger

Besök i Indien. När vår systerkyrka år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger i Abrahamsbergskyrkan 4/2013 Besök i Indien När vår systerkyrka fyllde 50 år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger i kyrkan. I vinter får

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Därför är vi medlemmar

Därför är vi medlemmar i Abrahamsbergskyrkan 1/12 Nya grannar Gemensam Framtid till Alvik Därför är vi medlemmar Gemenskap och öppenhet lockar Scoutledare i fokus Varje scout är lika viktig l Vi Ledare människor har många behov.

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare i Abrahamsbergskyrkan 2/12 Ida på Equmenia Ny ordförande för ny organisation Konfan drar igång Livsfrågor, samvaro och bad Fia drar söderut Aten nästa för vår ungdomsledare Ledare Är kyrkan relevant? lnyligen

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n N r 4 2 0 1 5 e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n F ö r s a m l i n g s b l a d 1 3 s e p t e m b e r - 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 Söndagen den 30 augusti samlades vi till dophögtid vid Åsundens

Läs mer

Klockan på plats Vår klockstapel fick ny placering. Lyftet gick smärtfritt.

Klockan på plats Vår klockstapel fick ny placering. Lyftet gick smärtfritt. i Abrahamsbergskyrkan 2/2015 Lokal att hyra Abra är fullt av liv nästan jämt. Och det är fler än du tror som använder lokalerna. Klockan på plats Vår klockstapel fick ny placering. Lyftet gick smärtfritt.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Stora Mossen: en mötesplats

Stora Mossen: en mötesplats i Abrahamsbergskyrkan 3/07 Ekumenik på övertid Stora Mossen: en mötesplats Ny kyrkomusiker på plats Ledare Fred i två dimensioner ldet är sensommar och ny energi har samlats som kan användas till att fundera

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tomas Boström kommer till Abra

Tomas Boström kommer till Abra i Abrahamsbergskyrkan 1/10 Församling och samfund Tomas Boström kommer till Abra Ett skolår i Montana, USA Ledare Köket ger trygghet lköket är hemmets hjärta, säger vi ibland. Finns det någonstans där

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2013

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2013 s Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2013 Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommar stunder, giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådestunder VÄLKOMMEN TILL CENTRUMKYRKAN MARS 17 Sön

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

JÄRFÄLLA NYTT. Jakobsbergskyrkan! Sommarhälsning från. Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september

JÄRFÄLLA NYTT. Jakobsbergskyrkan! Sommarhälsning från. Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september JÄRFÄLLA NYTT Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september Sommarhälsning från Jakobsbergskyrkan! Pastorstankar från tre dagar i maj. Fredag. Begravningsgudstjänst. Sorg, saknad när avsked togs av älskad

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling november 2010 februari 2011 Insidan vandringen fortsätter... När jag skriver detta så är vi mitt uppe i firandet av de 150 år som vår församling har funnits,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

OKTOBER SEPTEMBER. Vår förhoppning är att kyrkan ska få vara en oas för alla! Välkommen! För alla barn: Söndagsskolan Skatten

OKTOBER SEPTEMBER. Vår förhoppning är att kyrkan ska få vara en oas för alla! Välkommen! För alla barn: Söndagsskolan Skatten SEPT- OKT Nr 4 2013 VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN Vår gemensamma bön är att EFS-kyrkan ska vara en mötesplats för många, där Gud själv får påverka våra liv. En plats för människor i alla åldrar. Oavsett om

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014 Välkommen till Missionskyrkan september - november 2014 Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 Gudomlige Mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå, inte så mycket efter att

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Utmaningar för Equmeniakyrkan

Utmaningar för Equmeniakyrkan www.missionskyrkantibro.se December 2013 / Januari 2014 Utmaningar för Equmeniakyrkan Aktuellt från Missionskyrkan i Tibro Annandag jul är den stora offerdagen för mission i andra länder. Equmeniakyrkans

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar

FÖRSAMLINGSBLAD. Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar FÖRSAMLINGSBLAD Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar maj - augusti 2011 En glänta... Det finns en glänta Mitt i skogen Som bara kan hittas Av den som gått vilse (ett citat av Tomas Tranströmer,

Läs mer

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. PROGRAMBLAD juni, juli, augusti 2014 Remmene Rensvist

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka i December 2014 - Januari 2015 www.equmeniakyrkan.se December 2014 - Januari 2015 Kassörer Björn Johansson Castmans väg 104 575 37 Eksjö 0381-61 17 45 bjorneksjo@outlook.com

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010

Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarnas Program vår och sommar 2010 Dominikansystrarna på Västmannagatan och i Fruängen inbjuder till olika program under våren och sommaren 2010. Mer information får ni på vår nya hemsida

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2013 G å m e d G U D Medvetet eller omedvetet går vi med Gud hela tiden. Gud är inte långt borta från någon av sina dyrbara skapelser. För mig är

Läs mer

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Under våren 2012 har metodstödjaren för Barn och Ungdom på Frälsningsarméns programkontor tillsammans med arbetsgruppen för Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer