utveckling stagnation tillbakagång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utveckling stagnation tillbakagång"

Transkript

1 tma: utvcklig stagatio tillbakagåg Utrikspolitiska Förig Stockholm r 2, 2010

2 r d a k t i o o r d fr å r d a k t ö r r a : Kära läsar! d s b r ö d, d adrs död är tt uttryck som og d flsta kär till och går äv att kyta a till dtta ummrs tma; utvcklig, stagatio och tillbakagåg. Tr ord som i mågt och myckt är rlativa till vad d bskrivr samt vm som bskrivr dt. Brod på om ma tillfrågar judisk bosättar på Västbak llr palstisk flyktig kommr ma få höra olika svar huruvida situatio ka ss som tt stg framåt llr bakåt. t i d i g a r i å r släppt orgaisatio Wikilaks hmligstämplad dokumt som bhadlad USA:s krig i Afghaista. Wikilaks hyllads för sitt agrad då dt mads att dt var utvcklig i dt jouralistiska arbtt, m äv gav allmäht iblick i vad d amrikaska krigsmakt vrklig gjord i ladt. M orgaisatio fick äv kritik då dt mads att publicrig måst sk udr asvar. I dokumt förkom dt am på flra prsor som samarbtad md USA mot talibara och dssa, mad ma, utsatts för fara i och md ordigrad publicrig. Wikilaks grudar Julia Assag bsökt i augusti Svrig för att, md vårt starka källskydd i åtak, kua rbjuda dm som bidrar md dokumt tt starkt rättsligt skydd. Ett skydd som Jouralistförbudt och Tidigsutgivara mar ka åsidosättas i och md FRA-lag. d ä r f ö r ä r o g dt kommad riksdagsvalt tt av d mst späad på låg tid. Opiiosmätigar visar att dt är orhört jämt mlla d två block vilkt gör dt xtra viktigt att just Du går till valura d 19 sptmbr och gör di röst hörd. Oavstt vilka partir som står som viar är röstra är räkad kommr rsultatt att ass som utvcklig, stagatio llr tillbakagåg brod på vm ma talar md. i d t t a f u l l s p ä c k a d ummr ka du läsa rapport frå Tällbrg Foudatio om vattts politiska sprägkraft, om tt EU i förfall och kosrvatism på uppgåg. Du kommr äv att få ta dl av takar och drömmar frå kvior på Västbak och hur strid om aturrsursr påvrkar kamp för dmokrati i Burma. Du kommr äv att kua läsa rcsio av jouralist La Sudströms bok, Världs lyckligast folk, i vilk ho har udrsökt varför Dask Folkparti har ått d framgågar d har fått, samt bokrcsio av Richard Wilkisos och Kat Picktts bok Jämlikhtsad. /da sa l l a d r j o h a jä r u p mdarbtar i dtta ummr UF Stockholms styrls 2010 j o h a jä r u p rdaktör d a sa l l a d r asvarig utgivar och rdaktör l i d i a da h l b ä c k layoutasvarig h a a br a s k l i a s f v r g r a d r a s ja t v i k g y l l l i d och s o f i h d m a och r m i s k l m p t s a i s k a a ko r k m a z t o m m y lö f g r s t l l a ma r c t a w i l d a i l s s o s a d r a si g b r a t c a r o l i t i r och i g r i d w t t r q v i s t kröikör l i a s f v r g r ordförad, c a r o l i t i r vic ordförad, r i k p r s s o kassör, m a r i j a bo g d a o v i c skrtrar, j o h a b l f r a g & l o u i z a as o y a programasvariga, m a g u s li d s t a f PR-asvarig, a a so f i a v a l d r a s & a a ta k m a aktivittsasvariga, s s o m a as k a r i mo r i s mdlmsasvarig, t o m ji r l o w bidragsasvarig j o h a jä r u p & d a sa l l a d r tidigsasvariga UF är politiskt och rligiöst obrod studtförig. Åsiktr som uttrycks i tidig är it förigs åsiktr. Utrikspolitiska Förig Stockholm Box Stockholm org.r utsikt värld ISSN Omslagsbild: Joha Järup Tryckri: Trydlls tryckri Upplaga: 3000st + oli

3 tma Västbak... 4 När EU förfallr... 7 Watr to th agda... 8 Cocrvd cocrvatism Burma kröika Igrid Wttrqvist: Global cosultatios o th EU s rol i dmocracy buildig... 6 i h å l l kultur Boktips: Världs lyckligast folk Jämlikhtsad UF-sidor E iblick i UF s utskott Diplomat för hlg Ord frå ordförad Några Utsikt Värld-mdarbtar: r m i s kl m p t s a i s Vtiask grk md svskorskt på mödrt som vallats frå rklamvärld till d politiska filosofi av historia och utid. Du hittar mig dgrävd i Nwswk och Forig Affairs på kaffbar vid trtid. Om it där så på däck, skriora llr skidfört ågostas rut Nämdöfjärd. Karriär slutar md bysatiolog-profssur, tt dussi barbar och outtömlig samlig akdotr. c a r o l i t i r Läsr på Statsvtskapliga mastrprogrammts IR-iriktig. Ho har tidigar läst gusvtskap och är itrssrad av fusio mlla gusvtskapliga och statsvtskapliga frågor. I UF har ho varit aktiv i övr två år och tyckr att dt har varit mist lika bra skola som studira. Da höst gör ho si praktik på Utriksdpartmtts EU-ht; grupp för västra EU och EU:s framtidsfrågor. a d r a s ja t v i k gy l l l i d Adras studrar atioalkoomi vid Stockholms uivrsitt och är aktiv på måga håll; ha fir mig i att försöka förbättra dt ha ka på väg till doktorsxam. Nu förbrdr ha tt års vistls i Sydamrika och är alldls särskilt itrssrad av vatt- och utbildigsfrågor.

4 Th big stag durig a sssio o platary boudaris. Hr Kathri Richardso Christs from Uivrsity of Aarhus, Dmark is talkig about th limits of th ocas. Watr to th agda Rworkig a slow-fus political bomb a global rport o watr from Lksad t x t & f o t o : a d r a s ja t v i k gy l l l i d oc h ka a ko r k m a z i w o u l d l i k vrybody from ow o to rais thir glasss whrvr thy ar ad proclaim loudly that this, our cla drikig watr, is a pur luxury for ovr o billio popl, says Ja Eliasso, formr Swdish miistr of forig affairs ad prsidt of WatrAid Swd. Mr. Eliasso tlls us that his may yars i politics, diplomacy ad UN srvic has covicd him that improvig upo th watr challgs is th biggst cotributio to world prosprity ayo ca mak today. Mr. Eliasso is o of th 1700 policy makrs, trprurs, scitists, o-profit ad corporat rprstativs at Rwork th World, a global summit arragd i Lksad, Swd by th thiktak Tällbrg Foudatio ad th global youth twork, YES (Youth Etrprurship & Sustaiability). It is th 2-5th of Ju ad Utsikt Värld is hr to rport to you th most rlvat issus o th mids of policy makrs today. Although svral importat topics ar prstd to us, w fid, lik Mr. Eliasso, th challgs of fficit watr us ad rgioal watr shortags to b of particular sigificac. Th UN-Watr policy brif stats that watr is th sigl most importat issu at had today ad that it's th mai cotributor to th ffcts of climat chag o th cosystms of our plat. Accordig to aothr participat at th summit, Ismail Sragldi, dirctor of th Library of Alxadria i Egypt, watr is also o of th most high risk, itratioal political issus i th log ru. Mr. Sragldi has log b raisig th awarss of politicias to th watr challgs ad thir political implicatios. Hr at Rwork, h hitd yt agai that th armd coflicts of this ctury would b carrid out i ordr to scur watr rsourcs, as opposd to lad or othr atural rsourcs. 8

5 t h r g i o a l a t u r of watr icrass th risk of coflict, spcially if thr is a rgioal shortag. Accordig to Ambika Vishwaath, rsarch aalyst at th Stratgic Forsight Group, th solutio to th watr i th Middl East lis first ad formost i diplomacy: ablig coutris that ca work togthr to do so. Th scod challg, prhaps th hardst, lis i covicig coutris who traditioally hav vr trustd ach othr to show ough accptac to agr to work togthr. Irtomiwa Olatuji at th World Bak Climat Chag Practic, cofirms th validity of ths viwpoits for th rgios of Africa. o o f t h watr xprts w talk to mtio out-right war dirctly, but thy all rcogiz th high pottial for political istability. A xampl is th Nil, aroud which op coflict is o th ris du to th uqual xploitatio, distributio ad cotrol of th rivr s watr. Th Nil is th scod logst rivr o our plat ad has put i coutris aroud its basi i a political row. Egypt, big highly dpdt o th rivr s watr, has at tims go as far as thratig with military actio if ay of th coutris upstram would attmpt to limit th flow of th rivr s watr. it is c l a r that watr, spcially cla watr, is bcomig a icrasigly dmadd rsourc, particularly i dvlopig coutris with boomig populatio growths ad lackig ifrastructurs. W otic a broad cocr amog all of our sourcs for th low political itrst i ths svr ad far-rachig problms. Th watr challgs ar all slow-fus issus, maig thy will b hr today, tomorrow ad th xt dcad. As such, improvmts d to b gradual ad cosistt ovr a log priod of tim. Politicias rathr ivst thir rgy ito mor bag-for-th-buck issus, hot topics whr thy ca show quick rsults i ordr to scur vots. Th watr issus, cosidrig this, ds th to b raisd abov simpl party politics ad istad b mad a agda that is rightfully giv grat importac to th wll-big of our huma world as a whol. A xampl of such a agda is th world-wid atttio giv to grhous gas missios. w a t r s h o u l d b o th mid of vry politicia, policy makr, sustaiability xprt ad viromtalist today. W d to giv th watr challgs th atttio thy dsrv bfor it is too lat. W d to covic our dcisio-makrs that, i fact, watr is a mattr of grat cocr, ad it ds to b put o th agda. Th big plary room. Th coclusio is w dspratly d global ad itratioal coopratio aroud th formatio of w policis i th ara of watr ad wast watr. This is a tickig bomb. Pr-Olof Nyquist, Dirctor Orgaizatioal Dvlopmt at Cardo AB W wish to xtd a big thak you to our sourcs for this articl, Ambika Vishwaath. Stratgic Forsight Group, Idia Irtomiwa Olatuji, World Bak Ismail Sragldi, Library of Alxadria Ja Eliasso, WatrAid Swd, Swd J. Carl Gatr, Circl of Blu, USA Kari Bruc, Tällbrg Foudatio, Swd Maria Wttrstrad, th Swdish Gr Party, Swd Suita Narai, Ctr for Scic ad Eviromt, Idia t m a Thr ar 272 rivrs that ar shard by mor tha two coutris. Thr is o itratioal law that govrs watr proprly ad oly o itratioal traty dalig with watr. - Ismail Sragldi, Dirctor, Library of Alxadria 9

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 3 2 0 1 4 Aktull ffärsyhtr om och frå ki. Utgivr: Swd-Chi Trd Coucil Foto: istockphoto Måg tror tt Ki kommr domir dt tjugoförst århudrdt. Dt är it br tillväxttkt, äv om d hållr på tt skt r, som rltivt

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

i Missionskyrkan S:t Olofsgatan 40

i Missionskyrkan S:t Olofsgatan 40 i Missioskyrka S:t Olofsgata 40 Välkomme till Uppsala och Fair Trade Forum för dig som vill hadla reko! För tiode året i rad aordas Fair Trade Forum, Sveriges största mötesplats för etisk och rättvis hadel.

Läs mer

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 6-2012 - www.ppv.s Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör

Läs mer

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07.

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07. \)St nk 2007-11- O b 1 ntndnt Ptr Du Ritz Tkniska must, Box 27842 115 93 Stockholm Hundl. Angånd: Var md och skriv dn svnska T-historin! Vi vill ha din brättls snast dn 30111-07. Jörgn Lindlöf :född 1947

Läs mer

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps

Besöks- & Evenemangsguide Visiting & activities guide. Stadskartor City maps Årgåg 5 dec-feb 2009/10 what s o U p p s a l a Besöks- & Eveemagsguide Visitig & activities guide Stadskartor City maps Eveemag Logi Upplevelser Aktiviteter Restaurager & Nöjesliv Shoppig Caféer Gallerier

Läs mer

Welcome to FJÄLLBACKA 2015. Ingrid Bergman 100 years. Stunning scenery, seal trips, excellent seafood, friendly locals and guided mystery walks.

Welcome to FJÄLLBACKA 2015. Ingrid Bergman 100 years. Stunning scenery, seal trips, excellent seafood, friendly locals and guided mystery walks. Welcome to FJÄLLBACKA 2015 Igrid Bergma 100 years Stuig sceery, seal trips, excellet seafood, friedly locals ad guided mystery walks welcome Camilla Läckberg föddes och xte upp i och trots att ho u bor

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014 OPUS september 2014 Exklusiv intervju med Tomas Ledin Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! PROJECT X: Estland innehåll redaktionen 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

VUXTIDNINGEN Södervärn

VUXTIDNINGEN Södervärn VUXTIDNINGEN Årgång 1 Nummer 2 Oktober 2009 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 2 En person som jag beundrar 2 Att

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

TIDSKRIFT l SJÖVÅOSENDET MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMA.NNASÄLLSKAPET. N:r41997

TIDSKRIFT l SJÖVÅOSENDET MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMA.NNASÄLLSKAPET. N:r41997 TIDSKRIFT l SJÖVÅOSENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMA.NNASÄLLSKAPET N:r41997 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO 125

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2014 2015

Umeåregionens officiella vinterguide 2014 2015 Umeåreioes officiella iteruide 2014 2015 isitumea.se 1 2 isitumea.se Välkomme till Europas kulturhuudstad! Uder 2014 har Umeå arit Europas kulturhuudstad och det fatastiska proram som erbjudits har hittills

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

UTBILDNINGSHELG om kommersiell. Experience the ELSA-spirit. sexuell exploatering av barn. STEP - ta ett steg ut i Europa. Nummer 1, 2004 SWEDEN 1

UTBILDNINGSHELG om kommersiell. Experience the ELSA-spirit. sexuell exploatering av barn. STEP - ta ett steg ut i Europa. Nummer 1, 2004 SWEDEN 1 Nummer 1, 2004 elsius Magazine of The European Law Students Assiocation Sweden UTBILDNINGSHELG om kommersiell sexuell exploatering av barn STEP - ta ett steg ut i Europa Experience the ELSA-spirit SWEDEN

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Vuxtidningen Södervärn

Vuxtidningen Södervärn Vuxtidningen Södervärn Webbtidning av och för kursdeltagare på Komvux Malmö Södervärn Årgång 2, Nummer 3, November 2010 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö En

Läs mer

Annex 1-7 ECMADE. User Tests. Annex to Deliverable 4.2

Annex 1-7 ECMADE. User Tests. Annex to Deliverable 4.2 Annex 1-7 ECMADE User Tests Annex to Deliverable 4.2 1 Content ANNEX 1 TEST OF THE WEBSITE ECMADE (WWW.ECMADE.NET) AND EXHIBITION WWW.DESIGN- UNG.SE TARGET GROUP: GENERAL PUBLIC AND PRESS...3 ANNEX 2:

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer