Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium."

Transkript

1 1 Öppet brev till Bräcke kommuns politiker och kommunstyrelse med anledning av den utredning och planerade flytten av Kälarnes högstadium. På uppdrag av nedanstående personers skickar jag härmed dessa brev till Bräcke Kommuns politiker samt tidningar och lokalradion. Vi vill på detta sätt uppmärksamma vad som är på gång att beslutas i Bräcke kommun där utredningen har varit klar i flera månader men man väntar till sista stund innan man informerar för att snabbt kunna klubba igenom detta, (handlingarna skall in den November). Jörgen Persson som är ordförande i Barn och Utbildningsgruppen i Bräcke Kommun har kallat till ett föräldramöte den 6 November (se bifogad fil) där även en information om en flytt av Ånäsets förskola ingår. Utredningen är gjord av Catarina Julin Nygren på uppdrag av Kommunstyrelsen (se bifogad fil). Till LT och ÖP, vi vill att dessa brev publiceras på debattsidorna, senast tisdagen den 6 November. Mvh Michael Löfgren, ordf i Kälarnebygdens kooperativa förening. Fjällsta skola Kälarne skola Pilgrimstad skola Gällö skola Bräcke skola

2 2 Öppet brev till Bräckes politiker angående utredningen av Kälarne skolas högstadium I Bräcke kommun står vi inför samma bekymmer som många av Sveriges glesbygdskommuner: folkmängden minskar! Det medför ökade kostnader för att kunna behålla de samhällsfunktioner som vi tar för givet. Kan vi istället tänka om, tänka nytt, tänka annorlunda så att vi kan göra bygden mer attraktiv för människor som söker livskvalitet? Mer attraktiv även för oss som redan bor här, så vi vill stanna kvar. Den utredning som de ledande politiker i kommunen har beställt av skolchefen och som förordar en nedläggning av högstadiet i Kälarne skola tar inte hänsyn till denna viktiga fråga om bygdens framtid. Utredningen visar inga ekonomiska vinster med en flytt. Den har inte haft uppdraget att se över de konsekvenser en förändrad skolorganisation har ur ett ekologiskt perspektiv och i uppdraget ingår inte heller att utreda hur eventuella överblivna lokaler ska hanteras. Vi är besvikna på hur våra folkvalda ledande kommunpolitiker hanterar den här frågan. Och varför har ni dröjt med information och debatt? Vi vill att man tar ett helhetsgrepp om kvalitetsaspekten för hela kommunens grundskola och vi vill ha en konstruktiv debatt som bygger på aktuella fakta, där fokus ligger på att fortsätta verka för en kvalitativ utbildning för kommunens alla elever. Ur ett skolperspektiv: Skolchefens utredning visar på flera viktiga områden som måste utredas vidare för att ett helhetsgrepp ska kunna tas: Lärarlegitimationerna som Sveriges lärare väntar på och som ska gälla från 1 juli 2015 är helt avgörande för vilken personal kommunerna ska ha kvar i sin organisation. Innan detta är klart kan rektorerna inte veta vilken personal som ska vara anställd i kommunen för att kunna kvalitetssäkra elevernas undervisning. Att tjänsteunderlaget i Kälarne minskar med 1 tjänst på 7 år medför inte automatiskt att lärarna inte vill vara kvar på deltid, varför har inte berörd personal tillfrågats? I Bräcke kommuns alla skolor minskar elevunderlaget och det innebär att vi inte kan arbeta på samma sätt som vi gjort då vi hade fler elever. Genom den stabila lärarkåren har nya arbetssätt och ny teknik börjat användas i Kälarne skola och vi vill fortsätta undersöka och utnyttja modern undervisning för att kunna behålla den höga kvalitén som vår skola har enligt officiell statistik. Vi ser nu fram emot att se vad regeringens utredning om distansundervisning i glesbygdskommuner visar. Den som ska vara klar i november Hur gör andra kommuner i Sverige som delar denna problematik med små skolor där det fattas underlag för hela tjänster? Vi vill att man ser över hur reselärare fungerat t ex i Hälsingland. Hur gör man i andra länder där avståndet mellan hem och skola är ännu större än i vår kommun? Vilken kvalité har undervisningen? Kälarne kommundel är det geografiskt största upptagningsområdet i Bräcke kommun och hur skulle ett framtida upptagningsområde kunna se ut för att göra resorna för kommunens alla elever så kort som möjligt? Forskning har visat, vilket skolchefen

3 3 utredning också tar upp, att lång skolskjuts påverkar elevers sömnvanor och minskar fritiden. Läxor blir mer betungande och därmed riskerar eleverna att få sämre kunskapsresultat. Att elevernas behov av större sociala nätverk ökar med stigande ålder är en aspekt att ta hänsyn till för att få trygga och harmoniska barn som lyckas i skolan. Hur kan vi samverka med andra för att få till stånd en så bra miljö som möjligt? Vad kan sociala medier, som elever utnyttjar mer och mer på fritiden, betyda? Kan vi erbjuda stimulerande lärmiljöer hos varandra som gör att alla Bräcke kommuns elever tjänar på det? Vad har vi i Kälarne som vi kan dela med oss till andra skolor? Vad behöver vi fylla på med här? Vi anser att det främst är goda ämneskunskaper som avgör om anpassningen till gymnasieskolan går bra, inte att eleverna har stora sociala kontaktytor. Skolchefens utredning saknar även en konsekvensanalys och riskbedömning för personalen i kommunen eftersom fler skolor i kommunen kan komma att beröras. Alla dessa frågor ur skolperspektivet kan vi inte lösa med den utredning som nu är framtagen, både på grund av dess innehåll och att det fattas liknande utredningar ifrån övriga skolor i kommunen och ifrån Ragunda kommun. Det är viktigt för oss att de förändringar som sker blir en kvalitetssäkring för elevernas undervisning och därför måste vi arbeta med samtliga ovanstående frågor. En flytt till hösten 2013 är därmed inte möjlig och det framgår också av utredningen där man menar att bl.a. en synkronisering av timplanen måste ske med berörda skolor/kommuner och att en eventuell flytt måste planeras för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna. Personalen vid Kälarne högstadium kommer att bemöta utredningens förslag i detalj och skicka sina synpunkter till kommunstyrelsen. Eva Kvist, lärare och förälder Jenny Nordenström, lärare Camilla Wängman, lärare och förälder Loulou Westlund, bibliotekarie på skolbiblioteket

4 4 Öppet brev från Ånäsets förskola I skolutredningen ingår även överflyttning av Ånäsets förskola till Kälarne skola. Ånäsets Förskola är omtalad för sin fina utemiljö och ute verksamhet är vår profilering. Detta arbetssätt är möjligt eftersom det finns naturligt runt omkring förskolan. Sommartid kan barnen på ett lätt sätt ta en mugg och gå upp i skogen för att plocka bär, titta på myrorna, göra korta utflykter, gå på häxjakt, sagostig, älgjakt m.m. På ett enkelt och spontant sätt kan barnen själva välja vad de vill göra och när. Sjön ligger alldeles nedanför vår gård där det är skönt att ta ett svalkande dopp i sommarvärmen. På vintern åker vi skidor på sjön och i uppkörda spår både på vår äng och i det närliggande elljusspåret. Vid en flytt av Ånäsets förskola kommer allt detta att bli mycket svårare eftersom det inte finns i skolans närområde. Att få vistas i skog och sjö kommer att bli svårare och kräva mera personal. Även förskolan har en läroplan att följa där står bl.a. Att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Den ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårds frågor. Utomhusvistelse bör ge möjligheter till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö. Under sommaren arbetar fritidshemmet och Ånäsets förskola tillsammans på Ånäset eftersom där finns både bättre inne och utomhus miljö. Varför ska vi på Ånäset flytta och byta bort det som är bra? Alla vet vi hur viktigt det är att barnen rör sig och en bra start för detta får de nere vid Ånäsets förskola. Forskningen visar på att närmiljön är den bästa för våra barns utveckling nu och för framtida inlärningar. Tänker man på barnen bästa i den här utredningen? Ånäset Ann-Christine Thynelius, Förskollärare, Ånäsets Förskola

5 5 Kälarne Från: Kälarnebygdens ekonomiska förening Till: Kommunstyrelsen Öppet brev till KS i Bräcke kommun med anledning av utredningen om Kälarne skolas högstadium Kälarnebygdens ekonomiska förening har tagit del av Högstadieutredningen Kälarne Skola författad av skolchefen Catarina Julin Nygren. Denna utredning föreslår en flytt av högstadiet i Kälarne till Hammarstrand hösten Vi i styrelsen förstår att med ett vikande barnunderlag är det svårt att hålla en kvalitativt bra undervisning med behöriga lärare men vi har följande invändningar till den i vissa stycken bristfälliga utredningen samt kommentarer vad en sådan flytt kommer att innebära för bygden. Utredningen visar att från den 1 juli 2015 krävs behöriga lärare i varje ämne och att Kälarne (liksom Hammarstrand) då saknar behöriga lärare i vissa ämnen som musik, bild, träslöjd, textilslöjd och hemkunskap. Detta gör att man har gott om tid att utreda alla möjligheter innan man tar det drastiska beslutet att flytta högstadiet. Man behöver inte klubba igenom detta vid nästa KS-möte den 5 december! Vi anser att flera möjligheter inte är utredda. Varför inte ha resande lärare istället för resande barn? Bräcke Kommun sparar minst en halv miljon kronor per år på detta (enligt utredningen) och frågan är om ens det räcker. Som den arbetsgivare Bräcke Kommun är borde man planera och förhandla med sin lärarkår om neddragningar i tjänster samt omplaceringar (resande lärare) istället för att skjutsa barnen! Regeringen kommer med en utredning om distansundervisning i glesbygdskommuner nu i november. Varför inte invänta denna för att se vilka möjligheter som kommer med ett sådant förslag? I den IT värld vi lever i kan delar av lösningen finnas där. Enligt utredningen bör flytten ske så fort som möjligt, redan ht 13 för att inte ta risken att Kälarne skola hinner tömmas på lärare som ser om sitt hus före ht 15. Sådana kommentarer är helt tagna ur luften och saknar grund. De lärare som har behörighet kommer inte få några problem att skaffa nytt arbete och de kommer (beroende på tjänsteår) har rätt till annan anställning inom kommunen. Kälarne Skola har den högsta lärarbehörigheten i kommunen (över 90 %) och en stabil lärarkår med låg personalomsättning. Konsekvenser för bygden Om landsbygden skall leva och vara attraktiv för inflyttning måste en skola finnas. Om ett föräldrapar vill flytta till östra Jämtland kommer skolans placering ha betydelse och finns inte ett högstadium kommer man välja någon annan ort än Kälarne. Företag som vill rekrytera/anställa personal kommer att få det svårare av samma skäl.

6 6 En minskande andel inflyttande familjer gör att ortens företag och affärer får det svårare klara sig och de kan tvingas lägga ned. Hotell Östjemten serverar skolbarnen lunch och för dem får en flytt av högstadiet följande konsekvenser: Kundunderlaget sjunker & effekten av det innebär en personalminskning på ca 1 ½ tjänst. Färre möjligheter att barnfamiljer flyttar in eller stannar kvar i Kälarne. Detta betyder då sjunkande kundunderlag i restaurangen. Därmed också minskande öppettider. Detta betyder även att det kommer att bli svårare för kommunen att få tag i en arrendator som vill bedriva denna verksamhet. Vi måste se framåt och tillsammans hitta lösningar! Det gäller att inte ta den enklaste vägen hela tiden och lägga ner samt flytta skolor. I Kälarne finns massor av ideella krafter och unga företagare som tror på framtiden. Kälarne idrottsklubb (KIK) sköter om slalombacken med kostnader på över kr och ett bidrag på kr från Bräcke Kommun. Dessutom driver KIK ideellt Norden Bio som kommer att digitaliseras 2013, tack vare bidrag från SFI, Bräcke Kommun och inte minst bidrag från föreningar och företag på över kr! Kälarnebygdens ekonomiska förening ger ut tidningen Kälarnenytt 6ggr per år, anordnar Kälarnedagen, en dag för bygden samt anlägger just nu en aktivitetspark för våra ungdomar. En park som när den är klar kommer att ha kostat ca kr och är ett Leaderprojekt. Vi har ett rikt kultur- och fritidsliv. Veckan innan höstlovet hade vi följande kulturutbud: Pelle Lindströms omoderna femma på hotell Östjemten, Berättarafton med Torsten Bertlin på Gastsjö bygdegård, Rivalerna, action på Norden Bio, Konst- och hantverksutställning på biblioteket och så Halloween-disco på skolan. Så kan en vecka vara i och kring Kälarne! I en god demokratisk process måste alla kunna komma till tals och alla lösningar ordentligt utredda. Ge oss och personalen på skolan den tiden för att se om/hur vi skall lösa detta! Klubba inte igenom ett beslut byggt på ett bristfälligt material! Vi har fortfarande 2,5 år på oss att lösa detta! På styrelsens uppdrag Michael Löfgren Ordf. Kälarnebygdens ekonomiska förening Elisabeth Barcheus Näslund Styrelseledamot och kassör

7 7 En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen i Bräcke kommun Vi har tagit del av ett utredningsförslag från skolchefen i Bräcke kommun på uppdrag av den politiska ledningen för skolan i Bräcke kommun, där man föreslår att högstadiet i Kälarne läggs ned. För att ett samhälle skall vara ett levande samhälle krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Det behövs bostäder, fungerande samhällsservice med vård, omsorg och skola, ett fungerande näringsliv med företag och offentliga arbetsplatser med kompetent och engagerad arbetskraft. Dessa förutsättningar föreligger idag i Kälarne. Hälso- och sjukvården i Kälarne stod för några år sedan inför en liknande situation, som högstadiet i Kälarne idag, nämligen förslag om nedläggning av hälsocentralen. Det skulle ha inneburit att patienterna var tvungna att göra långa resor för mottagningsbesök. Det skulle ha inneburit försämrad service för befolkningen, minskad attraktionskraft för att bo i denna del av glesbygden och på sikt en snabbare minskning av befolkningen med därav följande försämring av möjligheterna att vända denna negativa befolkningsutveckling, hot mot skolans fortlevnad samt hot mot företagandet i området. Alla olika samhällsfunktioner hänger ihop. Ett dödande av den lokala hälso- och sjukvården skulle med andra ord innebära en långsam sotdöd för Kälarnebygden. Detta förstod befolkningen i Kälarne med omnejd. Ett stort uppbåd lyckades vända situationen och Kälarne Hälsocentral finns idag kvar med full bemanning, vilket inte är fallet vid närliggande hälsocentraler. Nu kommer så nästa hot på vägen mot Kälarnebygdens borttynande, den föreslagna nedläggningen av högstadiet i Kälarne. Man bör betänka att Kälarne är det enda något större samhället i nordöstra halvan av Bräcke kommun. I sydväst finns flera större samhällen, Bräcke, Gällö och Pilgrimstad. En nedläggning av högstadiet kommer att påverka många familjer att bosätta sig någon annanstans, befolkningsminskningen accelererar och hälso- och sjukvårdsverksamheten kommer åter att vara hotad av ett vikande befolkningsunderlag. En god hälsa och hälso- och sjukvård på lika villkor kommer inte att kunna upprätthållas! Vår absoluta önskan är att man inte fattar beslut i frågan nu, utan ger skolan i Kälarne möjlighet att i lugn och ro finna andra lösningar än den i utredningen föreslagna på problemet med vikande elevunderlag. Kälarne den 30 oktober 2012 Eje Åhlander och Susanne Karling Distriktsläkare vid Kälarne hälsocentral

8 8 En flytt av högstadiet gör det svårt för de företag som bedriver handel. En flytt av högstadiet splittrar vår bygd totalt! Sörbygden/Albacken väljer Bräcke? Fugelsta? Hur många låter sina barn börja redan åk 1 i Stugun? Håsjö? Är Hammarstrand ett alternativ redan från åk 1? Kvar står vi i Kälarne. Känslan är att man inte riktigt har koll på upptagningsområdet av elever. Vi har förstått problematiken i Kälarne. Det har redan påbörjats ett arbete bland företagen, för att fånga upp ALLA som kommer utifrån till oss. Vi har exempelvis Jimi på campingen, som i år har 40 st vintecampare uppställda. Nyöppnade Nordiska Hund som bedriver kursverksamhet. Där folk från hela norden deltar. Kälarne textil och inredning får busslaster utifrån året runt. Alla mathantverkare som sätter Kälarne på kartan! Om alla kreativa företagare lyckas få hit dem, måste vi ha en samhällsservice som gör att de kan tänkas flytta hit. Där har kommunen ett stort ansvar för bra vård- skola och barnomsorg. Många nya företag har tillkommit under åren, Många av de företag som finns står inför en vidareutveckling, trots en finanskris som slår hårt ute i Sverige står vi stadigt i Kälarne, och tror på framtiden och vågar satsa. På nära håll har vi sett hur kommunledningen i Ragunda har piskat upp stämningen mellan Hammarstrand och Bispgården, genom sitt ogenomtänkta beslut rörande vård, skola och omsorg. Låt inte det hända här hos oss! Låt oss vara med i processen och utveckla och förändra istället för att avveckla. Det sägs att hela Sverige skall leva! Vi säger -låt hela kommunen få leva! Theresa Flatmo Företagare Mamma till tre barn Stolt Kälarnebo

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer

Skolan mitt i byn. Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell nedläggning av en byskola

Skolan mitt i byn. Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell nedläggning av en byskola Skolan mitt i byn Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell nedläggning av en byskola Glesbygdsverket är en kunskapsmyndighet som rapporterar om utvecklingen i Sveriges gles bygder, landsbygder

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Kommunutvecklarnas rapport 2014

Kommunutvecklarnas rapport 2014 2014 kommunutvecklarnas rapport 2014 Kommunutvecklarnas rapport 2014 1 Hej! Artikel 12 i barnkonventionen säger att alla barn har rätt att göra sin röst hörd. I Sandken tar det på allvar, varför genomför

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren

SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar. Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren SKOLUTREDNINGEN, medborgardialoger och personaltankar Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Tankar och åsikter om skolutvecklingen i Orsa de närmaste tio åren Förord Under

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

Kvalitet i skolan -med andra ögon

Kvalitet i skolan -med andra ögon Till beslutsfattare i Norrtälje kommun: Kvalitet i skolan -med andra ögon Sammanställt av medborgare med anknytning till de hotade skolorna Layout: Henrik Eiselt Grisslehamn 0705930255 Tryck: Hallstabild

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En dialog om Partilles framtid

En dialog om Partilles framtid Fortfarande den lantliga känslan, utan massa bebyggelse överallt, grönområden är av största vikt. Fungerande äldreomsorg. Mer satsning på skola och omsorg. Mindre buller, vackrare med parker mindre trafik.

Läs mer

Nådens år för Kälarne skola?

Nådens år för Kälarne skola? En tidning för Kälarnebygden årgång 10 nr 2 Mars 2014 Nådens år för Kälarne skola? Vid kommunstyrelsens sammanträde 26 mars 2014 fattades beslut enligt följande: 1.Kälarne förskola och grundskola får med

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer