HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE"

Transkript

1 HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE Övningar på egen hand Materialet är tänkt att användas av unga, från 15 år, och vuxna som tillsammans med en ledare besöker vandringsutställningen Hembygd någonstans i Sverige på egen hand. Målgruppen är gymnasieskolor, studiecirklar, föreningar, arbetsplatser eller någon annan som har ett behov att lyfta frågor kring värdegrund, identitet, platsen där man bor, makt, fördomar etc. Övningarna utgår från innehållet i utställningen Hembygd någonstans i Sverige där unga uttalar sig om samhället och politik och annat som de tycker är viktigt, som de tycker är viktigt och som berör dem utifrån deras hembygd och platsen där de bor. Syftet med materialet är att öva på att reflektera över olika teman och frågor, både enskilt och gemensamt i grupp. Det bygger på ett aktivt samtal och att deltagarna får möjlighet att samtala tillsammans. Tänk på att vissa delar av materialet kan väcka starka känslor hos deltagarna och se därför till att ni har gott om tid att ventilera tankar och känslor som kan komma upp i samband med övningarna. Var också extra lyhörd på att alla deltagare visar hänsyn till varandra och inte kommenterar varandra på ett nedsättande sätt. Materialet får användas fritt. Du som ledare väljer själv vilka övningar som passar din grupp. På den pedagogiska plattformen: finns det fler filmer och övningar att arbeta vidare med. Övningarnas teman HEMBYGD Vad är hembygd? MAKT och ATT GÖRA SAMHÄLLET BÄTTRE Vad blir konsekvensen?, Mingla och samla på goda gärningar, Sluta börja fortsätt förändra! NATUR Naturen i ditt liv FÖRDOMAR och DOM ANDRA Har ni hört?, Osynliga etiketter, Olika syn på saken VI Våra grupper, Vårt hemspråk, Min senaste fredagskväll skrivövning ATT FLYTTA och ATT FLY Flytta bort flytta hem?, Att fly från hembygden, På flykt vem och vad vill du ta med dig? Samt INTRO och AVSLUT Nyckelknippan, Tre saker vi har gemensamt, Vad finns utanför min dörr?, Dagens höjdpunkt!, Pappers-twitter Testa, ha roligt och utvecklas med materialet! Lycka till! Sofia Dahlquist, det pedagogiska materialet är producerat av Sofia Dahlquist, pedagog, i samarbete med Rot produktion. 1

2 INTRO och AVSLUT Nyckelknippan Mindre grupper material: egen nyckelknippa syfte: Presentationsövning för att komma igång. Deltagarna i grupperna får i uppdrag att presentera sig utifrån sin nyckelknippa. Tanken är att nycklarna man har i sin knippa säger en hel del om vem man är som person. Har man många nycklar? Vet man vart de går? Till hemmet, cykeln, replokalen? Har man en extranyckel till grannen eller någon annans hem? Vad säger det om mig? Om någon deltagare inte har en nyckelknippa kan personen istället välja att presentera sig utifrån något som den har i sin ficka/väska, som den ofta eller alltid bär med sig, exempelvis en mobiltelefon eller en plånbok. Tre saker vi har gemensamt Mindre grupper syfte: Presentationsövning för att komma igång och stärka sammanhållningen i gruppen. Den här övningen lyfter fram sådant vi har gemensamt, vilket gör att vi får mycket lättare att relatera till varandra. Varje grupp får i uppdrag att hitta tre saker som förenar dem. Det kan vara att alla är uppväxta på samma gata, gillar samma sorts godis eller brinner för en viss politisk fråga. Vad finns utanför min dörr? Mindre grupper syfte: Presentationsövning utifrån platsen där man bor för att komma igång i gruppen. Deltagarna i grupperna presenterar sig utifrån vad som är det första de ser när de kliver utanför dörren där de bor. exempel: Jag heter Daniel och när jag går ut från lägenheten så går jag nerför en grå trappa och ser några vissna blommor grannen har satt ut i trappen 2

3 Dagens höjdpunkt! Helgrupp syfte: Avslutande och summerande övning där alla får komma till tals och ge positiv feedback. Samla hela gruppen i en cirkel. Gör en runda i gruppen och be alla att kort berätta om dagens höjdpunkt. Det som de tyckte var roligast eller mest givande. Ledaren inleder med att bjuda på sin egen höjdpunkt. Försök gärna visa att det kan handla om både små och stora saker. Obs! Deltagarna får säga pass om de inte kommer på något de vill berätta. Pappers-twitter Två och två + helgrupp material: papper, penna syfte: Avslutande övning där deltagarna får öva på att kort och koncist formulera feedback. Deltagarna ska två och två formulera ett twitterinlägg (högst 140 tecken) om dagens innehåll, skriva ner inlägget på ett papper med @trött eller något liknande. Gör gärna en runda i storgruppen och läs upp inläggen för varandra. HEMBYGD Vad är hembygd? Två och två material: filmen Om hembygd som visas i utställningen syfte: Reflektera och diskutera ordet hembygd. Visa på mångfalden, att hembygden är i ständig förändring och att den byggs av de människor som lever där utifrån deras erfarenheter, åsikter och tankar. Bra introduktionsövning. Samtala tillsammans: Vad är det första ni tänker på när ni hör ordet hembygd? Vad betyder ordet hembygd för er? Är det ett ord ni känner till? Vad får ni för associationer? 3

4 Se filmen Om hembygd Reflektera över: Tänker ni annorlunda kring ordet hembygd efter att ni har sett filmen? Var det något perspektiv i filmen som var nytt? Var det något i filmen som förvånade er? MAKT och Att GÖRA Samhället bättre Vad blir konsekvensen? Mindre grupper + helgrupp material: filmen Om makt som visas i utställningen, citaten på åsiktsväggen i utställningen, papper, penna syfte: Reflektera över och diskutera vad olika åsikter kan få för konsekvenser i det lilla och i det stora. Öva på att byta perspektiv och problematisera. Alla handlingar får en konsekvens på något sätt. Fundera över vad en ny regel eller lag skulle kunna ha för konsekvenser för er och platsen där ni bor, idag och på sikt. Titta gemensamt på filmen Om makt. I filmen uttalar sig de unga om olika idéer de skulle vilja genomföra om de fick makt. Alla idéer bygger från början på en åsikt något en person tycker och skulle vilja genomföra. Alla nya förändringar innebär dock konsekvenser. Er uppgift är nu att fundera ut vad som blir konsekvensen för er och platsen där ni bor. alternativ 1: Välj i grupp en av åsikterna på åsiktsväggen. Det behöver inte vara en åsikt ni själva håller med om. alternativ 2: Ledaren väljer vilka åsikter basgrupperna ska arbeta med. Det kan antingen vara olika åsikter eller samma för alla. Tänk nu stort och brett här finns inget rätt eller fel! Föreställ er att åsikten ska bli en ny bestämmelse en ny regel på platsen där ni bor. Formulera tillsammans hur den bestämmelsen skulle låta. Exempelvis: Hädanefter får inga, Numera är det obligatoriskt för alla. Försök att vara kortfattade och konkreta. Uttryck den nya bestämmelsen i en mening! Skriv ner bestämmelsen. 4

5 Fundera tillsammans: Vad blir den första konsekvensen av den nya bestämmelsen om den skulle införas på platsen där du bor? Tänk därefter framåt i tiden - vilka konsekvenser skulle ni få uppleva efter ett år? Efter tio år? Vilken påverkan har den gjort i samhället? Hur påverkar bestämmelsen er i gruppen och ert dagliga liv? Hur skulle andra människor på platsen där ni bor bli berörda? Vilka olika konsekvenser skulle den nya bestämmelsen kunna få för dem? Gör en runda i helgruppen och låt varje grupp presentera sin bestämmelse och en av de konsekvenserna som gruppen har kommit fram till. Varje grupp får tre till fem minuter på sig att presentera sina tankar. Ledaren ansvarar för att alla grupper håller tiden och att alla grupper får chansen att presentera sig. Mingla och samla på goda gärningar Helgrupp + mindre grupper material: inspelade citat på utställningen, som svarar på frågan Vad kan du göra för att göra samhället bättre? syfte: Inspirera varandra och fundera över hur vi själva kan bidra till att göra samhället till en bättre plats. Visa att alla är med och påverkar hur vårt samhälle ser ut och att det spelar roll hur vi agerar mot varandra. I den här övningen får deltagarna prata om goda gärningar och hur man kan bidra med att göra samhället bättre. Som inspiration finns det olika ljud i utställningen där unga ger tips på saker som man kan göra. Övningen är aktiv, man får gå runt och röra på sig. Gruppen kan fokusera på två olika alternativ. Bestäm er för vilket innan ni börjar. Tänk på att det kan vara enkla handlingar i vardagen! alternativ 1: Lyfta fram och minnas en av sina egna goda gärningar något som man själv har gjort för en annan person. alternativ 2: Minnas en sak som någon annan har gjort för en själv något som gjorde att ens egen dag blev extra bra. Alla deltagare ställer sig upp och bildar par. Två och två promenerar man runt i ett par minuter. Under promenaden delar varje person med sig av en god gärning. Ledaren ansvarar för att hålla tiden. Denne får gärna säga till när halva tiden har gått så att båda i paret får lika mycket tid. Efter två minuter byter man mingelpartner och får återigen berätta samma eller en ny historia för en ny person. Ofta inspireras deltagarna av att höra någon annans historia och kommer då att tänka på något ytterligare man har varit med om. Upprepa igen och se till att gruppen får byta mingelpartner fem till sju gånger. 5

6 När minglet avslutas har varje deltagare fått höra flera olika historier om hur man kan göra en god gärning för en annan människa. Diskutera efteråt i helgrupp eller i mindre grupper: Vad bär du med dig efter övningen? Har du fått några nya idéer efter övningen? Hur kan du vara med och bidra till att göra samhället bättre? Vilka konkreta idéer för att göra samhället bättre skulle du kunna använda i framtiden? Sluta börja fortsätt förändra! Mindre grupper material: papper, penna syfte: Fundera tillsammans på hur vi kan bidra till ett bättre samhälle och att visa på att förändringen kan starta i det lilla, och att små och stora gärningar hänger ihop. Gör en gemensam handlingsplan för vad ni kan göra för att göra samhället bättre. Fundera tillsammans och skriv ner: Tre saker ni ska sluta göra Tre saker ni ska börja göra Tre saker ni ska fortsätta göra Ta gärna med exempel på både små saker som ni själva kan göra i er vardag, och på sådana saker som kräver en större organisation tillsammans med andra personer. Be de grupper som vill berätta om sina förslag att göra det inför helgruppen. 6

7 Natur Naturen i ditt liv Enskilt material: papper, penna syfte: Reflektera över naturens betydelse. Öva på att beskriva en plats genom att rita en karta av den. I Sverige finns naturen närvarande nästan överallt även mitt i staden! Naturen på platsen där vi bor spelar olika stor roll i våra liv. Vissa gillar den, andra tycker den är skrämmande och några kanske inte tänker på att den finns överhuvudtaget. Fundera enskilt över vilken roll naturen spelar i ditt liv. Har du själv någon favoritplats i naturen? Vad gör du på den platsen? Hur ser naturen ut på platsen där du bor? Hur används naturen på platsen där du bor? Hur använder du själv naturen? Hur hänger hembygden ihop med naturen? Gör en karta över platsen där du bor, men rita bara ut det som du uppfattar som natur. Skriv ut hur de olika naturplatserna används. Exempelvis här grillar man, här spelar man fotboll, här går alla som har hund, här är det bara fult. Märk ut de platser som du själv använder och vad du gör där. Tänk dig ett scenario där all natur försvinner. Hur skulle du uppleva det? 7

8 FÖRDOMAR och DOM Andra Har ni hört? Helgrupp om minst 12 personer material: text att viska om som ledaren väljer ut och skriver ner på en lapp syfte: Reflektera över hur rykten och fördomar kan spridas och förvrängas. Fokuserande övning bra om gruppen tappar fokus. Ryktesspridning och fördomar är något som finns nästan överallt. Fakta förvrängs lätt och när tillräckligt många har sagt något kan det till slut upplevas som en sanning. Övningen är en variant av viskleken och görs bäst i en helgrupp om minst 12 personer. Sätt er i en stor rund ring. Ledaren visar en deltagare vad som står på lappen. Deltagaren läser tyst på lappen och viskar därefter till personen bredvid. Den personen viskar i sin tur till personen bredvid sig. När viskningen har gått ett varv i ringen ska den sista personen säga meningen högt. Är det samma som stod på lappen? Reflektera tillsammans: Har ni varit med om en situation som liknar detta när ett rykte har spridit sig och resulterat i något helt annat än vad det var från början? Finns det personer som ändrar informationen med flit? Lägger till/drar ifrån? Varför gör man så? Exempel på citat att viska om. Alla citat är tagna från de ungas berättelser utifrån sin hembygd. Jag har bott i Polen i 13 år av mitt liv. Nu bor jag i en rövhåla. Alla vet vilka alla är, men man har inget att prata om ändå. Här finns fler epatraktorer än sandkorn i Saharaöknen. I Åkullasjön är folk som folk är mest. 8

9 Osynliga etiketter Enskilt + mindre grupper + helgrupp material: filmen Om fördomar som visas i utställningen, papper, penna syfte: Att bli mer medveten om hur vi kategoriserar människor i vår omgivning och vad detta kan få för konsekvenser. Genom att själva reflektera över hur andra ser på en kan vi bli mer medvetna om hur vi själva delar in andra i grupper. Att dela in människor i grupper kan liknas vid att sätta etiketter på dem: emo, storstadsbo, pensionär och så vidare. Etiketterna inrymmer en mängd föreställningar om den grupp som etiketten åsyftar. Titta först tillsammans på filmen Om fördomar. Fundera enskilt över frågan: Vilka etiketter sätter andra människor på dig? Etiketterna kan vara både stora och små, sportfantast, tonåring, datanörd. Som hjälp kan deltagarna tänka på en situation där man får ett första intryck. Vad tänker andra om dig när du till exempel går på gatan eller kliver på bussen? Välj enskilt ut två etiketter som du tror att andra sätter på dig. Skriv ner de på varsitt papper. Ledaren samlar därefter in alla papper och lägger ut dem på golvet så att alla kan se. Ledaren väljer någon eller några etiketter och frågar deltagarna: Vem är jag om jag har den här etiketten/etiketterna på mig? När jag har den här etiketten/etiketterna tillhör jag då en privilegierad grupp i samhället? Diskutera därefter i mindre grupper följande frågor: (Ledaren får gärna dela ut olika frågor till olika grupper.) Hur blir man bemött och behandlad utifrån de olika etiketterna? Är det någon etikett som upplevs som mer positiv eller negativ? Vilka etiketter är snäva och vilka kan betyda nästan vad som helst? Vilka etiketter sätter man nästan aldrig på folk? I Sverige får man sällan etiketten heterosexuell eller vit. Vad beror det på? Finns det etiketter du eller andra får mot sin vilja? Vilka etiketter uppfattas som acceptabla att kombinera och vilka inte? Varför är det så? 9

10 Olika syn på saken Mindre grupper + helgrupp material: citaten på gatuprataren Visst, alla småtjafsar och Det är mer våld som finns i utställningen, papper, penna syfte: Argumentationsövning där deltagarna får chans att byta perspektiv och öva på att komma på argument. Kan byggas på med en värderingsövning längs en linje där deltagarna får öva på att ta ställning. Två unga personer har uttalat sig på följande sätt: Visst, alla småtjafsar och det kan hända att ett slag kommer då och då men det är inte direkt att man ska gå och döda varandra. Det är mycket mer sånt i storstäder. Det är mer våld ute på landsbygden eftersom ungdomar måste sysselsätta sig själva där. I Stockholm, där ungdomar har nåt att göra, blir det inte lika mycket våld. Dela upp helgruppen i mindre grupper. Hälften av de mindre grupperna ska vara för det ena perspektivet och den andra hälften för det andra. Grupperna får nu i uppgift att ta fram argument för sin sak, oavsett om de håller med eller inte. Tänk på att argument kan fungera på olika sätt, de kan spela på känslor, på logiskt resonemang, på vetenskapliga rön etc. Varje grupp, alternativt du som ledare, väljer ut en representant från varje grupp som nu ska debattera för sitt perspektiv. Varje representant får en minut på sig att redogöra för sin grupps åsikt. Därefter får representanterna diskutera frågan fritt. De får gärna ta emot tips på argument från sin basgrupp via papper, men det är viktigt att det bara är representanterna som får tala. Ledaren fördelar ordet och ser till att alla får komma till tals och att de håller tiden. Om det känns rätt kan alla i helgruppen avsluta övningen med en värderingsövning där de aktivt får ta ställning i frågan. Värderingsövningen görs längs en linje i rummet. Linjen fungerar som en skala från jag håller helt med till jag håller inte alls med. Ledaren läser först upp det ena påståendet och ber deltagarna ställa sig längs med linjen på den plats som bäst stämmer överens med deras åsikt. De får någon minut på sig att prata med dem som står närmast och ledaren fördelar därefter ordet till de deltagare som vill presentera sin ståndpunkt. Obs! Ledaren får aldrig tvinga någon att berätta utan detta ska ske på frivillig bas. Ledaren läser därefter upp det andra citatet och deltagarna tar ställning igen. 10

11 VI Våra grupper Mindre grupper material: papper, penna syfte: Reflektera och diskutera tillsammans över vilka grupper ni tillhör och hur det kan kännas att bli insorterad i en grupp som man inte väljer själv. Gör en lista tillsammans på de grupper som ni gemensamt ingår i. Försök att tänka stort och brett. Utgå till exempel från platsen där ni bor, intressen ni har, eller andra likheter. Exempelvis 17-åringar, hyreshusboende, Facebook-användare, glassälskare. Fundera tillsammans över följande: Vilka grupper väljer man själv, vilka väljer man inte? Kan man tvingas in i en grupp? Vem är det som tvingar en? Har man en annan roll i en grupp man själv har valt, än i den som man inte har valt? Vad kan vara positivt med att inte behöva välja grupp? Vad kan vara negativt med att inte få välja grupp själv? Vårt hemspråk Mindre grupper + helgrupp material: ordlistorna hemspråken i utställningen, papper, penna syfte: Fundera över och formulera sig kring ord som används på platsen där man bor. Titta tillsammans på de ungas ordlistor Hemspråk i utställningen. Är det ord ni känner igen? Använder ni ord som låter likadant, men som har en annan betydelse på er plats? Gör en egen ordlista med lokala uttryck från platsen där ni bor. Låt alla i gruppen komma till tals och ge förslag på ord. Skriv ner orden med en förklaring på ett papper. Välj tillsammans ut ett av de ord ni har skrivit ner. Gör en runda i helgruppen och låt varje grupp presentera sitt ord. 11

12 Min senaste fredagskväll skrivövning Enskilt material: fredagsberättelserna i utställningen, penna, papper Syfte: Öva på att formulera olika händelser som man har varit med om och beskriva dem utifrån olika sinnen. Varje deltagare får cirka 15 minuter på sig att enskilt fundera över och beskriva sin senaste fredagskväll. Personen kan berätta på olika sätt, som en löpande text, i diktform, som en tankekarta, som en bild, genom att göra en lista eller på något helt annat sätt. Känner gruppen att den vill ha mer tid för övningen kan detta vara en uppgift som man kan arbeta vidare med efter museibesöket. Som inspiration kan deltagarna ta del av de ungas fredagsberättelser i utställningen. Behöver ni ännu mer input till övningen kan ni titta i boken Hembygd någonstans i Sverige, där det finns fler fredagsberättelser. Uppmuntra gärna gruppen att beskriva utifrån alla sinnen. Vad upplevde du? Hur kändes det i kroppen? Hur luktade/smakade det? Vilka ljud fanns? Vilken känsla hade du med dig dagen därpå? Hur känns det idag? 12

13 att flytta och ATT FLY Flytta bort flytta hem? Basgrupp material: texterna på flyttkartongerna i utställningen syfte: Reflektera och diskutera kring ämnet att flytta. Få nya perspektiv på hur det kan kännas att lämna en plats. På flyttkartongerna i utställningen finns det olika texter där unga beskriver hur det kan vara att flytta bort, flytta hem eller inte kunna flytta på sig alls utan istället känna sig instängd. Välj tillsammans ut ett citat som ni i gruppen fastnar för. Det kan vara något som ni känner igen er i eller en text som berör er på något vis. Fundera över: Vad beskriver texten? Vilken känsla har personen som skrivit texten? Känner ni igen er i den känslan? Hur kommer det sig att ni valde texten? Hur kommer det sig att folk flyttar? Hur kommer det sig att folk inte flyttar? Vill ni själva flytta någon annanstans eller trivs ni bra där ni bor nu? Hur tror ni att ni kommer tänka i framtiden? Vart vill ni helst bo då? Att fly från hembygden Två och två material: filmen Om att fly som visas i utställningen syfte: Reflektera tillsammans över hur ni skulle uppleva situationen om ni tvingades fly från Sverige. Öva på att byta perspektiv och att se saker på nya sätt. Samtala tillsammans om: Vad skulle behöva hända på platsen där du bor för att du skulle tvingas fly? Vart skulle du ta vägen? Varför? Vad tror du att du skulle göra på den nya platsen? Titta på filmen Om att fly. Samtala tillsammans om: Hur tänker du efter att du har sett filmen? Känner du igen dig i något av det de unga berättar? 13

14 Vill du ändra något i det du först tänkte? Hur skulle du vilja att det var på den nya platsen? Hur skulle du önska att folk betedd sig där? Vad skulle du sakna mest från din plats, där du är idag? (hus, vänner, trygghet, fotbollsträning ) På flykt vem och vad vill du ta med dig? Enskilt + två och två eller mindre grupper + helgrupp material: filmen Om att fly som visas i utställningen, papper, penna syfte: Reflektera över hur det kan kännas att behöva lämna sin hembygd och sina nära och kära. Få en inblick i hur det skulle kännas att ge sig av mot sin vilja och behöva göra ofrivilliga val. obs! Övningen kan väcka starka känslor hos deltagarna. Det är därför viktigt att ha gott om tid för att kunna ventilera övningen efteråt. Titta tillsammans på filmen Om att fly. Alla deltagare arbetar enskilt. Ledaren läser följande text för helgruppen. tänk dig in i följande situation: Hembygden och platsen där du bor och där du alltid känt dig säker och trygg, är plötsligt inte det längre. Sverige har blivit invaderat av ett annat land och du måste snabbt ge dig av. Du har nu mindre än en halvtimme på dig att samla ihop din familj, dina närmaste vänner, packa och fly. Om du stannar kommer du förmodligen att bli dödad. Skriv ner namnen på de familjemedlemmar och vänner som du vill ta med dig på flykten. (Ledaren tar tiden, max två minuter) Skriv ner alla saker som du vill ta med dig. Det måste vara något som du kan bära med dig på något sätt. (Ledaren tar tiden, max två minuter) Du får nu reda på att lastbilen som ni ska åka med har gått sönder. Istället måste ni fly i en vanlig personbil. Personbilen kan bara ta fem passagerare, inklusive dig själv. Stryk över de namn på personlistan som inte får plats i bilen. Allt bagage får inte plats i personbilen. Du får bara ta med dig fem saker. Stryk över de saker du inte kan ta med dig. Bilen kör vidare, men stöter plötsligt på en vägspärr och måste vända om. Du får nu reda på att ni måste fortsätta resan i en liten motorbåt istället. I båten får bara två personer och du själv plats i första vändan. 14

15 Vilka skickar du först? Stryk de andra namnen. Frågar någon deltagare om man själv måste följa med i båten eller om de får skicka någon annan, svarar du som ledare: Det får du själv avgöra. Det finns tre platser. Valet är ditt men det är bråttom! Dessvärre finns det nästan ingen plats för bagage. Du måste snabbt välja ut tre saker som du kan bära med dig ombord. Stryk de saker du inte kan ta med dig. Båten åker sakta iväg och någonstans därframme väntar ett nytt liv. Samtala två och två eller i mindre grupper: Hur kändes det att göra övningen? Hur reagerade ni när förutsättningarna och reglerna förändrades? Känns övningen realistisk? Kan det vara så här i verkligheten? Ledaren summerar tillsammans i helgruppen: Människor väljer inte flykten. Utan flykten väljer dem Och man måste anpassa sig efter nya och oväntade förutsättningar. Var det någon som tog med sig passet? Varför valde ni passet/varför valde ni inte passet? Vilka nya tankar fick ni av att göra uppgiften? Vad tror ni att syftet är med uppgiften? 15

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE ÖVNINGAR Pedagogisk PLATTFORM Materialet är tänkt att användas av unga, och vuxna från 15 år och uppåt. I skolan, studiecirkeln, föreningslivet, arbetsplatsen eller i andra

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE ÖVNINGAR PEDAGOGISK PLATTFORM

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE ÖVNINGAR PEDAGOGISK PLATTFORM HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE ÖVNINGAR PEDAGOGISK PLATTFORM Materialet är tänkt att användas av unga, och vuxna från 15 år och uppåt. I skolan, studiecirkeln, föreningslivet, arbetsplatsen eller i andra

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Arbetsbeskrivning ÖN.notebook. February 05, 2015

Arbetsbeskrivning ÖN.notebook. February 05, 2015 Arbetsbeskrivning ÖN.notebook February 05, 2015 ön 1 Brevet 1. Inledning 2. Innehåll 3. Avslut Arbetsgång: Diskutera i basgruppen vilka argument man kan lägga fram för att få mer pengar. Sätt dig och skriv

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder LÄRARHANDLEDNING FÖR Lärarhandledningen är tänkt att användas tillsammans med programmet som ni får under föreställningen. Det finns flera olika typer av övningar och uppgifter och vår förhoppning är att

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE!

VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE! VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 HEJ LÄRARE! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser föreställningen Pappas bil hos oss. Föreställningen utspelar sig i början på 1990-talet och

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Process 1: Drömscenario! Fråga: Vad vill vi ha inflytande över? Presentera frågeställningen, skriv tydligt upp den på whiteboarden.

Process 1: Drömscenario! Fråga: Vad vill vi ha inflytande över? Presentera frågeställningen, skriv tydligt upp den på whiteboarden. Process 1: Drömscenario! Fråga: Vad vill vi ha inflytande över? Presentera frågeställningen, skriv tydligt upp den på whiteboarden. Syftet med processen är att få fram så mycket idéer som möjligt, som

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Bakgrund. Om boken. Om författaren. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar. Författare: Emma- Ida Johansson

Bakgrund. Om boken. Om författaren. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar. Författare: Emma- Ida Johansson Arbetsmaterial LÄSAREN Darias stigar Författare: Emma- Ida Johansson Bakgrund Det här materialet hör till boken Darias stigar som är skriven av Emma- Ida Johansson. Materialet är tänkt som ett stöd för

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1

Det är aldrig efteråt. Lars Björklund & Hans Hartman. Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt Lars Björklund & Hans Hartman Samtalshandledning Hans Hartman Kerstin Selén1 Det är aldrig efteråt dikter och bilder för samtal om livet Samtalshandledningen vill ge inspiration och

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

MIRA i Skolan. Reflektionsbok!

MIRA i Skolan. Reflektionsbok! MIRA i Skolan En bok för reflektion kring kursens olika frågor. I din bok kan du anteckna, rita eller måla tankar och känslor på det språk/sätt som passar dig. Det som du anteckna i din Re-Bok är din egen

Läs mer

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Tema: Beröm och belöningar, kärlek och mutor

Tema: Beröm och belöningar, kärlek och mutor Tema: kärlek och mutor Beröm och belöningar är ämnen som diskuterats rätt flitigt. Är det bra? Har det ingen betydelse? Eller kan det rent av vara skadligt? Hur ser vi på kritik, behövs det? Blir det olika

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Alva blir skadad Lärarmaterial

Alva blir skadad Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Alva och hennes kompis Sara. De är i stallet och ska rykta Saras hästar. Alva får rykta Disco. Alva blir varm och tar av sig hjälmen.

Läs mer

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum.

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. En jobbdröm handlar om arbete - varför vi arbetar, vad fritid är och vad

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INFÖR TEATERBESÖKET Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Tjäna så mycket du kan!

Tjäna så mycket du kan! Tjäna så mycket du kan! Övningen är till för att lyfta fram vikten av samarbete och att alla är beroende av varandra för att få bästa resultat. Klassen delas in i fyra grupper som placeras så att de inte

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Torsten Bengtsson SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Alex bor granne med Elsa och hennes bror Max. De tre brukar alltid vara ihop och Alex pappa kallar dem för Vilda gänget. Nu är det äntligen sommarlov

Läs mer

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001.

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

5 MINUTER. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra den senaste tiden (veckan, dagen etc).

5 MINUTER. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra den senaste tiden (veckan, dagen etc). 5 MINUTER Denna övning tränar självkännedom. Klocka Övningen passar framförallt för barn från 10år. Avsätt 5 minuter i slutet av en lektion. Mät tiden. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll 1 Ett steg framåt Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper Innehåll En reflektionsövning under vilken eleverna föreställer sig att de är någon annan person och reflekterar över

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Fanatism beskrivs i nationalencyklopedin som en nedsättande benämning på religiösa eller

Fanatism beskrivs i nationalencyklopedin som en nedsättande benämning på religiösa eller 1 1 2 Martyrer är en nyskriven pjäs av den tyske dramatikern Marius von Mayenburg (född 1972). Stockholms stadsteaters uppsättning hade premiär 11 januari 2013 på lilla scenen. Den är regisserad av Dritëro

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Om att skapa en identitet, att smälta in och ej tillhöra normen

Om att skapa en identitet, att smälta in och ej tillhöra normen ÖVNING: Om att skapa en identitet, att smälta in och ej tillhöra normen Övningen genomförs genom att alla deltagare aktivt lyssnar på ett radioprogram samt funderar och diskuterar kring dess innehåll.

Läs mer

Handledningsmaterial. Man vänjer ju sig vid det vackra

Handledningsmaterial. Man vänjer ju sig vid det vackra Handledningsmaterial Man vänjer ju sig vid det vackra 1 HANDLEDNINGSMATERIAL Man vänjer ju sig vid det vackra är Ung Scen Norrs första produktion. Ung Scen Norr är en nystartad teater som arbetar för att

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer Lärarhandledning Friends ambassadörsfilmer Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Filmen är baserad på romanen Pojkarna av Jessica Schiefauer som fick Augustpriset i barn- och ungdomskategorin

Filmen är baserad på romanen Pojkarna av Jessica Schiefauer som fick Augustpriset i barn- och ungdomskategorin Handling I filmen Pojkarna, möter verkligheten magins värld när en blommas nektar erbjuder Kim, Momo och Bella, tre bästa vänner, möjlighet att om nätterna förvandlas till pojkar. Förvandlingen innebär

Läs mer

Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa!

Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa! Hej! Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa! Föreställningen är en saga som lånar element från verkligheten och dagens Europa. Några av temana

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Barn för bjudet Lärarmaterial

Barn för bjudet Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Oscar K. Vad handlar boken om? Boken handlar om en kille och en tjej som brukar träffas och spela spel. En dag när de träffas, börjar de prata om barn och om hur barn blir till. De

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Häxskolan Lärarmaterial

Häxskolan Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken är en fortsättning på Jag är en häxa. Vera åker till vaxmuseet för att vara med på sin första lektion på häxskolan. Lektionen

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer