Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?"

Transkript

1 När Gud river och bygger nytt Tänk dig en kvinna i 75 års åldern. Hon har länge varit väldigt aktiv i Smyrna. Hon har varit hemgruppsledare, stått i kafét, varit ledare i söndagsskolan. Hon har en stabil tro i bagaget. Nu orkar hon inte på samma sätt. Det är inte heller längre någon som ber om hennes hjälp. Hon känner sig avdankad, avpolletterad. Tänk dig en kvinna som kommer in här för första gången. Hon är inte speciellt religiös, men när hon är p gudstjänst blir hon drabbad. Hon känner att här hände något, här finns något. Men hon vet inte vad. Hon vill ha mer samtidigt verkar alla så upptagna. De är trevliga, men ingen verkar ha tid för ett längre samtal. Ingen verkar ha tid för att hjälpa henne förstå vad hon är med om. Hon har så många frågor. Mitt i allt det positiva känner hon sig ensam Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier? Tänk dig en ung tjej här i församlingen. Hon är 19 år och nu är hon gravid. Killen har schappat för länge sen. Hela hennes liv ställs på ända. Den enda lösning hon kan tänka sig är abort. Hon vill inte tala med någon i kyrkan eller i sin familj för hon tror sig veta vad alla tycker. Tänk dig ett par som kämpat år in och år ut för att få barn. De har prövat alla behandlingar. De har börjat inse att de kommer aldrig att få barn. Detta är en stor sorg. Mer än allt annat önskar de få ge sin kärlek i en liten ny människa. Samtidigt, detta är inget man pratar om, de upplever det som en stor skam. Vad skulle hända om denna tjej och detta par möttes? Vad skulle hända om de delade sina historier med varandra? Tänk dig här i kyrkan en moderat som är företagare och han hamnar vid ett fikabord med en annan här som är starkt engagerad socialdemokrat som har en sommarstuga. De ser varandras pins. Och det är nära valet och de blir mer och mer uppretade på hur den andre kan ha sådana dåliga lösningar för Sveriges framtid. Och plötsligt så kommer en tredje person in i det kyliga samtalet. Han säger på bruten svenska: Jag har just blivit svensk medborgare och på söndag skall jag rösta för första gången! Där jag kommer ifrån finns inga fria val. Detta är första gången jag skall rösta. När de pratar vidare så berättar han att hans systers familj har precis flytt och kommit hit till Sverige. De har ingenstans att bo, de har ingen inkomst, de har inte ens tillräckligt med kläder till barnen. Moderaten har ett företag Socialdemokraten har en vinterbonad somarstuga Vad skulle hända om vi delade och tog del av varandras historier? I församlingen i Efesos var det stor skillnad på dem som var med. En salig blandning men som hade det gemensamt att de ville följa Jesus. Framförallt fanns det två grupperingar, judekristna och hednakristna. Judekristna med judisk bakgrund och hednakristna med hednisk (all annan tro) bakgrund.

2 Det stora imperiet under denna tiden var Romariket. Det sträckte sig över hela det område där NT utspelar sig. Alla lydriken och ockuperade länder hade ett antal krav på sig. Tex att betala skatt och bistå med trupper till den romerska armén. Dessutom fanns det ett antal olika regler inte minst som reglerade tron. Man fick inte tro på och inte tillbe sina gudar utan skulle tillbe kejsaren. Detta hade gällt enda från den kände kejsaren Cesar (som gav upphov till namnet kejsare). Från början verkar det ha varit en strategi för att hålla folken i schack, men desto galnare kejsarna blev (många var galna, delvis pga inavel) desto mer såg de verkligen sig själva som gudar (Nero, Caligula o Domitianus). Man fick alltså inte utöva sin tro utan skulle tillbe kejsaren. Ofta slog det inte helt igenom utan ledde till kompromisser. I Efesos var det tex så att i det stora Artemis templet fanns en tillbyggnad där man dyrkade kejsaren. Så i Efesos dyrkade man alltså både Artemis och Kejsaren. Judarna däremot var fria att i hela Romariket utöva sig tro. Detta berodde på Antipater. Antipater var far till Herodes den förste (regent i Judéen vid Jesu födelse). År 44 fkr hade Cesar hade erövrat Alexandria i Egypten och tagit härskaren där, Ptolemaius som gisslan och hans storasyster den kända Kleopatra som bihustru. Dock gjorde Egyptierna revolt och Cesar befann sig belägrad utan möjlighet att kunna fly. Då ingrep Antipater med sin Armé och hjälpte Ceasar att fly. Detta gjorde att Ceasar som belöning lät honom och hans familj bli lydkungar i Judéen. Dessutom fick judarna som folk ett antal privilegier. De slapp kravet på att ställa trupper till förfogande, man fick frihet att till viss del ha egna domstolar och viktigast av allt så fick de frihet att utöva sin tro i hela romarriket. För er som läst mycket i NT vet att Paulus reste runt överallt i romarriket och han började allt med att gå till synagogan. Det fanns alltså synagogor överallt i hela romarriket. Så tillbaka till Efesos, i församlingen där fanns det alltså dem som hade judisk bakgrund. De levde efter strikta matregler om vilken mat som ar ren och oren. De hade en strikt syn på sexualitet och kvinnans position. De trodde på en enda Gud osv. De var en del av det utvalda folket. De kände Gud. De kände skrifterna. Sedan förstår vi att det fanns en massa hednakristna. Det fanns de som tillbett Diana med en stark fruktbarhetskult med sexuella orgier. Tron på Diana var dessutom inlemmad i ett system med massor av gudar. Dianakulten var Matriarkal till skillnad från judarna som hade patriarker. En del tillbad kejsaren. Dessutom fanns det underjordiska (illegala) sällskap som under den här tiden tillbad diverse gamla gudar ofta i stora dryckesslag. I denna nya församling fanns det alltså denna blandning i bagaget Olika syn på mat Sexualitet Politik Män och kvinnor Gudar Här är de nu tillsammans i samma församling.

3 Om vi bläddrar fram i brevet ser vi också att de var olika åldrar och mest uppseendeväckande av allt Kapitel 6 5 Ni slavar 9 Och ni som har slavar Alltså här sitter i samma församlingar och får detta brev uppläst för sig slavar och sådana som har slavar. En som är ägd av en annan människa och en som äger andra människor. De sitter där tillsammans på samma bänk! Vi kan ibland tycka att vi har sociala skillnader, men detta är på en helt annan nivå! Två grupper där man kan förstå att den ena (de judekristna) upplevde sig närmare Gud. De kunde texterna, bönerna, de hade historien. Så vad handlar då dagens avsnitt om En skiljemur som är riven. Paulus tar här avstamp i hur templet i Jerusalem var uppbyggt. Om vi tänker oss det inifrån och ut. Längst in är ett hus med ett rum där endast prästerna fick gå in. Där inne hängde ett förhäng dit Översteprästen gick in en gång om året. Utanför detta hus är en stor inhägnad gård som kallades israeliternas förgård. Där fanns bl a offeraltaret. I östra muren är en port som ledde till kvinnornas förgård. I östra muren av den finns ytterligare en port som leder ut ur templet och till den yta som kallades hedningarnas förgård. Där fick man alltså vara om man inte var jude. Paulus talar alltså om att skiljemuren är riven och att Jesus Kristus har gjort de två lägren till ett. Skiljemuren han t o m kallar det fiendskapen är riven. Nu har ni som hednakristna del av löftena. Ni tillhör nu det utvalda folket. Ni har samma medborgarskap! Ni har ert hem hos Gud. En genomgång av Gudsfolkets historia: Gud skapade människan till att leva i harmoni men varann, naturen och sin skapare. Människan valde bort Guds vilja och ville själva bli Gud det som vi kallar för synd Man blir förvisade från paradiset och ondskan blir en del av verkligheten Gud väljer sedan att sträcka sig mot mänskligheten genom ett utvalt folk. Ett folk som skall bli ett exempel. Ett folk vars välsignelse alla andra folk skall önska sig. Detta folk går dock sin egen väg. Gång på gång sträcker sig Gud mot dem genom att uppenbara sig, genom att tillåta svårigheter så att de skall vända tillbaka, genom profeter. Gång på gång avfaller folket

4 Till och med templets uppbyggnad är ett avfall från tanken om att israels folk skall vara ett ljus för alla andra folk. Här från instruktionerna om tabernaklet. Föregångaren till templet. Så här står det i 4 Mos 13 Alla infödda israeliter skall göra som här är sagt, när de vill offra ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. 14 Och när en invandrare eller en tillfällig besökare nu eller i framtiden vill offra ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd, skall han göra på samma sätt som ni. 15 En och samma stadga skall gälla i församlingen för er och för invandraren som bor hos er. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. Ni och invandrarna skall handla på ett och samma sätt inför Herren. 16 Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för invandraren som bor hos er. Här har man byggt ett tempel som stänger ute invandraren Till slut sänder Gud sin egen son, som ger sitt eget liv för hela mänskligheten. Genom det blir det möjligt för alla som inte är födda in i detta utvalda folk att bli en del av det. Istället för att bli med i Guds folk genom födsel så blir man det genom tron på Jesus Kristus Guds son Paulus säger att förut var det en skillnad, men nu har Jesus rivit muren. Kap 2 14 Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. 15 Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. 16 I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. 17 Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. 18 Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Paulus talar om att Kristus har skapat en ny människa. Människa skall förstås i allmän bemärkelse och skulle kunna översättas mänsklighet. Korset handlar inte bara om frälsning för var och en. Det är också startskottet för en ny mänsklighet som växer fram Nu är inte längre en viss grupp närmare Gud. Ni är lika nära! En ny mänsklighet blir synlig genom församlingen En ny mänsklighet som trots alla olikheter, olika bagage nalkas Fadern i samma Ande Det finns en ett sammanhang i Galaterbrevet som Paulus skrev lite innan detta Kap 3 26 Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. 27 Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. 28 Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.

5 Thomas Cahill, forskare och författare, (säger i sin bok Desire av Everlasting Hills ), att det som Paulus skrev i Galaterbrevet 3:28 är första gången någonsin som det i världslitteraturen talas om jämlikhet för alla människor. Olika, men jämlika. Ett i Kristus. Alla med samma möjlighet att nalkas fadern. Denna nya människa, mänsklighet fortsätter Paulus att tala om som ett tempel. Nu är det inte ett uppdelat tempel med murar och förgårdar som stänger folk ute. Inget Tempel där man dyrkar fruktbarhetsgudar eller kejsare. Ett tempel som tillsammans är en boning för Gud. Ett tempel säger Paulus till Efesierna som utgörs av er! Ett tempel som visar den nya mänskligheten. Ett nytt bygge! Så hur är det för oss? Vi är olika. Vi har olika bakgrund. Olika åldra. Olika kön. Vi kommer att rösta olika. Vi tycker olika i en massa frågor. Vi äter olika mat. Vi kommer från olika länder. Vi möts för att vi vill följa Jesus. Budskapet till dem är det samma till oss. Kristus river murarna. Jesus förenar människor. I honom är alla jämlika. I en församling där vi delar våra berättelser med varandra så kan vi mötas. I en församling där vi delar våra berättelser så kan vi hjälpa varandra I en församling där vi delar våra berättelser kommer våra gåvor till sin rätt där behövs vi alla Det Jesus gjorde på korset handlar inte bara om min personliga frälsning. Det är även startskottet för den nya mänskligheten! Som tillsammans kan nalkas/närma sig Fadern! Precis som Guds folket var tänkt att visa vem Gud är så blir församlingen som visar Gud. Vi här hans kropp. Vi tillsammans utgör templet där Gud själv bor

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf

Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf I tisdags så var det dags för mig att för första gången klippa gräset vid Håkanstorp där familjen bor sedan 2 veckor tillbaks. Vilket jag hade sett fram emot,

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Jesus och vi Det finns en människa vars liv och budskap har satt djupare spår här i världen än någon annan som levt före eller efter honom. Naturligtvis tänker vi på Jesus.

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion Uppenbarelseboken 2 Introduktion Siffran sju i Bibeln symboliserar fullkomlighet, fulländning, totalt, perfektion, allt, osv. Så när både Paulus och Jesus skriver brev till just sju församlingar så förstår

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Kyrkan och den nya andligheten

Kyrkan och den nya andligheten Kyrkan och den nya andligheten Brobygge och dialog Konferens om Kyrkan och den nya andligheten i Göteborg den 21-22 april 2006 Inledningsföredrag av Margareta Melin I förstone kan man tänka att kyrkan

Läs mer