MQ Holding AB Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MQ Holding AB Delårsrapport"

Transkript

1 MQ Holding AB Delårsrapport Ett stabilt resultat under hög förnyelsetakt DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER NOVEMBER MQ-koncernens ompositionering för att nå en bredare målgrupp i Sverige fortsätter. Två starka varumärkeskedjor formas för att möta förändrade konsumtionsmönster och en mer digital framtid. Perioden präglas av hög förnyelsetakt samtidigt som koncernen levererar ett stabilt resultat. Joy ingår i koncernens rapportering från och med maj. Första kvartalet (september -november ) Nettoomsättningen uppgick till 433 MSEK (382), en ökning med 13,4 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med -5,4 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med -2,1 procent enligt HUI). Bruttomarginalen uppgick till 63,0 procent (59,7). Rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK (42), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 procent (10,9). Resultat efter skatt uppgick till 32 MSEK (32), vilket motsvarar 0,91 SEK (0,92) per aktie efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 MSEK (3). Händelser under första kvartalet MQs första Online Flagship Store har öppnat på Norrlandsgatan i Stockholm med en integrerad kommunikation för onlineköp i butik. MQs butiker Hansa i Malmö samt Luleå har byggts om till MQs nya butikskoncept. Butikerna Globen i Stockholm och Örebro har uppdaterats genom mindre ombyggnationer. På MQ Shop Online lanserades under kvartalet varumärket Flattered. Avtal om utträde ur butiken på Grensen i Oslo är tecknat, vilket innebär att vi i kvartal två kommer att ta engångskostnader om 6 MSEK. Detta innebär samtidigt minskade kostnader om 2 MSEK resterande del av räkenskapsåret. Inom Joy har butikerna Bromma Blocks i Stockholm, Frölunda Torg i Göteborg samt Allum i Partille byggts om till nyare butikskoncept. I Bromma Blocks i Stockholm och Frölunda Torg i Göteborg har även externa varumärken introducerats. Joys butik Familia i Hyllinge har stängt. På Joy Shop Online lanserades under kvartalet de nya varumärkena Lee, Bondelid, Esprit och Saint Tropez. Händelser efter rapportperiodens slut Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 1

2 VD kommenterar MQ-koncernen har under perioden tagit viktiga steg för att nå en bredare målgrupp. Vi avvecklar de olönsamma norska butikerna och styr om fokus till den svenska modemarknaden där vi bygger två starka varumärkeskedjor. Vi formar koncernen för en mer digital framtid samtidigt som vi ser möjligheterna och potentialen i den nya större målgrupp som förvärvet av Joy innebär. Det är en medveten och snabb ompositionering. Glädjande är att vi redan under första kvartalet ser en positiv utveckling för Joy. Försäljningen ökar i såväl kedjans butiker som i e-handeln. Den ökade försäljningen i Joy har uppnåtts med relativt sett begränsade insatser. Ett nytt effektivt, resurssnålt och skalbart butikskoncept har tagits fram till en låg kostnad. Första konceptbutiken är redan på plats i köpcentrat Bromma Blocks i Stockholm, där vi kan konstatera en mycket stark besöks- och försäljningsutveckling. Även i Joys butiker på Frölunda Torg i Göteborg samt Allum i Partille har ombyggnad skett på olika nivåer för att kunna utvärdera den mest optimala konverteringsgraden. Målsättningen är en snabb uppgradering av samtliga Joys butiker för att signalera högre modegrad och tydliggöra sortimentet. Joy, som tidigare enbart sålt egna varumärken, utvecklas ytterligare med lansering av externa varumärken. Detta ger förutsättningar för att snabbt förstärka bilden av Joy som varumärkeskedja hos målgruppen. I oktober lanserades externa modevarumärken i Joys e- handel, vilket fått en positiv effekt på trafik och försäljning. I butikerna lanseras externa varumärken efterhand som de uppgraderas. I MQ fortsätter samtidigt arbetet med att förädla och ytterligare stärka kedjan kommersiellt. I kvartalet har flera viktiga butiker återinvigts efter uppgradering till det nya butikskonceptet. I detta ingår förberedelse för att vi under våren 2017 ska ha en integrerad e-handelslösning på plats i samtliga MQ-butiker. Butiken på Norrlandsgatan i Stockholm återinvigdes i slutet av november som koncernens första Online Flagship Store. Butiken har en fullskalig onlineshop, där kunderna på ett både yt- och kostnadseffektivt sätt erbjuds ytterligare ett 60-tal modevarumärken utöver det sortiment som finns i butiken. Det är en modern lösning som ökar kundens valmöjligheter. MQ började perioden svagt resultatmässigt men avslutar den desto starkare. I en kampanjdriven marknad väljer vi att se över kampanjplanen till förmån för ett högre kundvärde, vilket skall leda till en högre bruttomarginal och ökad lönsamhet. Samtidigt har arbetet med avvecklingen av vår norska verksamhet fortsatt enligt plan. Avtal är nu tecknat för butiken på Grensen i Oslo, vilket möjliggör stängning i januari Butiken lämnas därmed innan hyreskontraktet upphör, vilket är i linje med vår ambition. I och med avtalet för Grensen-butiken så kommer den norska verksamheten vara helt avvecklad senast december Vi räknar inte med några ytterligare engångskostnader. MQ-koncernen fortsätter att präglas av ett högt förnyelsetempo och tillväxtfokus. När konsumtionsmönster förändras i hög takt drar vi slutsatser och formar nya offensiva strategier. Vi ser en stor potential i vår nya bredare målgrupp på den svenska marknaden. Det finns ett stort behov och intresse för mode, som vi möter genom att stärka vår position som Sveriges bästa omnikanal inom varumärkesmode med en tydlig kvalitetsprofil. Hög tillgänglighet i alla kanaler och ett personligt omhändertagande ger möjligheter. Koncernen byggs stark genom att erfarenheter från såväl MQ som Joy tas tillvara. Utifrån en sund, kostnadsmedveten och snabbfotad företagskultur utvecklas kunderbjudandet kontinuerligt. Så klär vi koncernen för en långsiktigt hållbar tillväxt. Christina Ståhl VD och Koncernchef, MQ Holding AB 2

3 Koncernens intäkter och resultat Första kvartalet, september -november Nettoomsättningen uppgick till 433 MSEK (382) under kvartalet, en ökning med 13,4 procent. Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade under första kvartalet med -5,4 procent att jämföra med marknadens minskning i jämförbara butiker med -2,1 procent. Bruttovinsten uppgick till 273 MSEK (228), vilket motsvarar en bruttomarginal på 63,0 procent (59,7). Övriga externa kostnader och personalkostnader för kvartalet uppgick till 227 MSEK (182), en ökning av kostnaderna med 45 MSEK. Joys kostnader i perioden är 43 MSEK. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 42 MSEK (42), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7 procent (10,9). Planenliga avskrivningar uppgick till 7 MSEK (6). Finansnettot var -1 MSEK (-1) för det första kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till 41 MSEK (41). Resultat efter skatt uppgick till 32 MSEK (32). Koncernens resultatöversikt MSEK 12 månader dec 15-nov 16 Nettoomsättning Bruttomarginal, % 63,0 59,7 55,0 54,0 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,7 10,9 7,0 7,2 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,91 0,92 2,70 2,70 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,91 0,92 2,70 2,70 Antal butiker, slutet av perioden

4 Redovisning av rörelsesegment MQ Holding äger och driver modebutiker och e-handel under de två affärsområdena MQ och JOY. Förvärvet av det onoterade bolaget Joy Shop AB slutfördes den 2 maj. Förvärvet är i linje med MQ-koncernens långsiktiga strategi att skapa tillväxt och stärka positionen som modeaktör. MQ startade 1957 och driver idag 122 butiker i Sverige och Norge, samt e-handel. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY startade 1971 och driver idag 54 helägda butiker runt om i Sverige, samt e-handel. JOY vänder sig till kvinnan mitt i livet som är modeintresserad och vill ha bra passform, kvalitet och komfort. Kunderna erbjuds ett välmatchat sortiment med en inspirerande variation av kvalitéer, färger och mönster som ger möjlighet till ett personligt och unikt mode. Omsättning och Resultat per segment för första kvartalet 20 Segment Omsättning Andel % Rörelseresultat Butiker 362 MSEK 84% 34 MSEK 122st 71 MSEK 16% 8 MSEK 54st TOTAL 433 MSEK 42 MSEK 176st 12 mån dec 15- nov 16 Nettoomsättning och rörelseresultat per segment (MSEK) Nettoomsättning MQ JOY Summa nettoomsättning Rörelseresultat MQ JOY Summa rörelseresultat

5 Joy ingår i rapporteringen från och med maj Första kvartalet, september -november Nettoomsättningen uppgick till 362 MSEK (382) under kvartalet, en minskning med -5,3 procent. MQs försäljning i jämförbara butiker minskade under första kvartalet med -7,4 procent att jämföra med marknadens minskning i jämförbara butiker med -2,1 procent. Bruttovinsten uppgick till 222 MSEK (228), vilket motsvarar en bruttomarginal på 61,3 procent (59,7). Övriga externa kostnader och personalkostnader för kvartalet uppgick till 184 MSEK (182). Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 34 MSEK (42), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4 procent (10,9). Planenliga avskrivningar uppgick till 6 MSEK (6). Finansnettot var -1 MSEK (-1) för det första kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till 33 MSEK (41). Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (32). Första kvartalet, september -november Nettoomsättningen uppgick till 71 MSEK i kvartalet, en ökning om 8,4 procent. Joys försäljning i jämförbara butiker ökade med 6,5 procent. Bruttovinsten uppgick till 52 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 72,0 procent. Övriga externa kostnader och personalkostnader för kvartalet uppgick till 43 MSEK. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 8 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,1 procent. Planenliga avskrivningar uppgick till 1 MSEK. Finansnettot var 0 MSEK för det första kvartalet och resultat efter finansiella poster uppgick till 8 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK. 5

6 Koncernens kassaflöde och finansiella ställning Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet till -10 MSEK (3). Kassaflödets negativa effekt jämfört med föregående år kommer från en minskning av leverantörsskulder vilket är en periodiseringseffekt. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -20 MSEK (-8). Kassaflödet efter investeringar påverkas av investeringar i butik med 10 MSEK (10). Varulager Den uppgick koncernens varulagervärde till 328 MSEK (289). Den högre nivån på varulagret kommer från Joy som ökar varulagret med 34 MSEK samt av en viss dollareffekt. Totalt sett bedöms sammansättningen av varulagret vara på en tillfredställande nivå. Investeringar Investeringar om 10 MSEK (10) har gjorts i koncernen under kvartalet, vilket avser investeringar i tre MQbutiker och en Joy-butik. MQs första Online Flagship Store på Norrlandsgatan i Stockholm har öppnat med en integrerad kommunikation för onlineköp i butik. MQ Hansa i Malmö och MQ Luleå, har byggts om till MQs nya butikskoncept. Även Joy Bromma Blocks i Stockholm har byggts om till nyare butikskoncept. Investeringar har även skett under kvartalet med fortsatt utrullning av tablets för onlineköp i MQs butiker. Finansiering och likviditet Den räntebärande nettoskulden för koncernen uppgick per den till 191 MSEK jämfört med 109 MSEK vid samma tidpunkt föregående år. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 20 MSEK (18). Räntebärande nettoskuld/ebitda uppgick till 1,3 (0,6) för tolvmånadersperioden december november. Medarbetare Medelantalet heltidsmedarbetare i koncernen under tolvmånadersperioden (dec 2015-nov ) uppgick till 810 jämfört med 585 samma period föregående år varav198 heltidsmedarbetare kommer från Joy. Risker och osäkerhetsfaktorer MQ-koncernens verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på försäljning och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är bland andra konjunkturutveckling, modesvängningar, ränte- och valutarisk. MQ-koncernen är beroende av konsumenternas preferenser gällande trender, design och kvalitet. MQ-koncernen arbetar medvetet med att utveckla trendbevakning, informationssystem, prognoser, varuflödesstyrning samt korta ledtider i framtagning av varor för att minimera riskerna i modesvängningarna. Köpkraften hos svenska konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns tillväxt. I synnerhet är detta viktigt för tillväxten inom det högre prissatta sortimentet med hög modegrad inom fackhandel och bland varumärkesspecialisterna. En förändring av den ekonomiska tillväxten i Sverige torde påverka konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten inom detaljhandeln. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditetsoch kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker sker av koncernens finansfunktion, vars uppgift är att identifiera och minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbarheten i framtida resultat. För ytterligare information om finansiella instrument och riskhantering se förvaltningsberättelsen samt not 23 och 24 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2014/2015. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick för det första kvartalet till 3 MSEK (3) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 MSEK (-1). Årsstämma Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 26 januari Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på under vecka 51. 6

7 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Göteborg den 15 december Styrelsen MQ Holding AB Claes-Göran Sylvén Styrelsens ordförande Annika Rost Styrelseledamot Bengt Jaller Vice Styrelseordförande Michael Olsson Styrelseledamot Arthur Engel Styrelseledamot Mernosh Saatchi Styrelseledamot Anna Engebretsen Styrelseledamot Christina Ståhl Verkställande direktör Telefonkonferens En telefonkonferens hålls den 16 december kl 09:00 för analytiker, investerare och media. Presentationen webbsänds även direkt på Vänligen ring Sverige Kommande rapporttillfällen Delårsrapport andra kvartalet, december - februari mars 2017 Delårsrapport tredje kvartalet, mars maj juni 2017 Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, juni augusti oktober 2017 Information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december kl.07:15 CET. Kontakt För ytterligare information, vänligen kontakta: Christina Ståhl VD och Koncernchef: Tony Siberg vvd och CFO: MQ Holding AB S:t Eriksgatan 5 Box GÖTEBORG Org. nr Denna delårsrapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. 7

8 Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 12 månader dec 15- nov 16 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag (MSEK) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT hänförligt till moderbolagets aktieägare ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferens Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkring SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,91 0,92 2,70 2,70 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,91 0,92 2,70 2,70 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

9 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) augusti TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring av eget kapital Specifikation av förändring i koncernens eget kapital (MSEK) Perioden 20 Perioden Ingående eget kapital Summa totalresultat Utdelning UTGÅENDE EGET KAPITAL

10 Koncernens kassaflödesanalys Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investering i dotterbolag Kassaflöde efter investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Amortering Upptagna lån Utdelning Utnyttjande av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens nyckeltal 12 månader dec15-nov16 Omsättningstillväxt, % 13,4 7,0 9,4 8,0 Omsättningstillväxt jämförbara, % -5,4 7,1-1,7 1,7 Bruttomarginal, % 63,0 59,7 55,0 54,0 Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 9,7 10,9 7,0 7,2 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Summa avskrivningar, MSEK Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,91 0,92 2,70 2,70 Räntebärande nettoskuld, MSEK Räntebärande nettoskuld/ebitda, ggr 1,3 0,6 1,3 1,2 Soliditet, % Eget kapital, MSEK Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

11 Aktieägarstruktur Största aktieägarna per Namn Antal aktier Aktiekapital, % Öresund, Investment AB ,8 Jaller Klädcenter AB ,7 Swedbank Robur Fonder ,3 DNB Carlson Fonder ,3 Unionen ,1 Engebretsen, Anna ,9 Qviberg, Eva ,4 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,3 Danske Capital Sverige AB ,3 Clients Account-Dcs ,1 Qviberg, Jacob ,6 Catella Fondförvaltning ,4 CBNY-Dfa-Int Sml Cap V ,4 Ohlin, Astrid ,1 Qviberg, Mats ,0 Totalt 15 största ,7 Övriga ,3 Totalt

12 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (MSEK) 12 månader dec15-nov16 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från aktier Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Skatt på periodens resultat RESULTAT EFTER SKATT Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning i sammandrag (MSEK) augusti TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande långfristiga skulder 5-5 Icke räntebärande kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Aktier i dotterbolag Eventualförpliktelser Borgensförbindelser till förmån för dotterbolagens fullgörande av leasingkontrakt Borgenförbindelse avseende MQ Retail AB Summa eventualförpliktelser

13 Avstämning mellan IFRS och nyckeltalsbegrepp MQ presenterar i denna rapport vissa uppgifter som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera koncernens resultatutveckling och finansiella struktur. Investerare bör betrakta dessa uppgifter som ett komplement snarare än en ersättning för finansiell redovisning enligt IFRS. 12 månader dec 15- nov 16 Bruttomarginal Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Bruttovinst Bruttomarginal % 63,0 59,7 55,0 54,0 Vid beräkning av bruttovinstmarginalen beräknas först bruttovinsten genom att subtrahera kostnad för handelsvaror från nettoomsättningen. Bruttovinsten sätts sedan i relation till nettoomsättningen för att erhålla nyckeltalet bruttovinstmarginal. Bruttovinstmarginalen anger därmed hur stor andel av nettoomsättningen som omsätts i vinst efter kostnaden för de sålda varorna, och påverkas av faktorer såsom prissättning, anskaffningskostnad för handelsvaror, lagernedskrivningar och valutakursutveckling. 12 månader dec 15-nov 16 Rörelsemarginal Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens resultat Rörelseresultat Rörelsemarginal % 9,7 10,9 7,0 7,2 12 månader dec 15- nov 16 Rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBITA) Avskrivningar Rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) Räntebärande nettolåneskuld (MSEK) augusti Räntebärande långfristiga skulder Checkkredit Övriga räntebärande kortfristiga skulder Räntebärande skulder Likvida medel Räntebärande tillgångar Nettolåneskuld Nettolåneskulden utgörs av räntebärande skulder med avdrag för likvida medel samt finansiella leasingobjekt. I Nyckeltalet räntebärande nettoskulder dividerat med EBITDA, avses EBITDA för närmaste tolvmånadersperiod. 13

14 Soliditet augusti Eget kapital Summa tillgångar Soliditet % 63,5 66,1 59,7 Eget kapital utgörs av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, reserver och balanserade vinstmedel inklusive årets resultat i koncernen. Soliditeten beräknas genom att sätta eget kapital i relation till de totala tillgångarna och är därmed ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Omsättningstillväxt Koncernens totala försäljning under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Jämförbar försäljning All försäljning i MQ, Joy och e-handel i Sverige, förutom försäljning i nya butiker betecknas som "jämförbar försäljning". En ny butik blir jämförbar när den har varit öppen i ett år. 14

15 Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Not 1, Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i senaste årsredovisningen. Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument Derivatinstrument värderas till verkligt värde, vilket per uppgick till 15 MSEK. För valutakontrakt (valutaterminer) bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från kreditinstituts värdering om sådana finns tillgängliga. Om sådana inte finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. För övriga finansiella instrument bedöms redovisat värde reflektera det verkliga värdet. Enligt IFRS 7 skall finansiella instrument kategoriseras i tre kategorier utifrån vilken indata som använts vid värdering till verkligt värde. Första kategorin avser finansiella instrument noterade på en aktiv marknad. Andra kategorin avser finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad men där övrig marknadsinformation kan användas för att erhålla en värdering. Den sista kategorin avser värderingar där det saknas marknadsnotering samt övriga marknadsdata. Tekniker för att erhålla en värdering för kategori tre utgörs främst av diskonterade kassaflöden. Samtliga MQs derivat tillhör andra kategorin. Not 3 Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut. Not 4 Transaktioner med närstående Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden. MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och JOY. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. JOY vänder sig till kvinnan mitt i livet som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar idag totalt 176 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni För mer information se 15

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Fokus på tillväxt i den svenska marknaden DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2015 MAJ 2016 För att fokusera på tillväxten i den svenska marknaden har beslut tagits att avveckla den norska

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport MQ stärker resultatet och den finansiella ställningen Det är tillfredsställande att både resultat och kassaflöde fortsätter att utvecklas positivt trots att MQ nu möter starka

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2013 FEBRUARI 2014 MQ tar marknadsandelar och gör ett kraftigt resultatlyft God försäljningsutveckling under viktiga månader med julhandel och rea samt

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Stark försäljningstillväxt i kvartalet DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2014 MAJ 2015 MQs försäljningsutveckling är stark under tredje kvartalet, då omsättningen i jämförbara butiker/ehandel

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2015 NOVEMBER 2015 MQ redovisar en stark försäljningstillväxt och ökar resultatet ytterligare MQ tar den positiva försäljningstrenden vidare och ökar

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Ett svagt kvartal i en marknad i förändring Kvartalet har präglats av en marknad i förändring där försäljningen i fysiska butiker (HUI) backar -6,4 %. Det kalla vintervädret

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Starkt resultatlyft i kvartalet MQs åtgärdsprogram för att ta tillvara den potential som finns i bolaget börjar ge effekt. Åtgärder som innebär både gas och broms har präglat

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ levererar ett starkt fjärde kvartal Försäljningen ökar kraftigt och resultatet förbättras ytterligare. MQ fortsätter att ta marknadsandelar och den positiva trenden förstärks.

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport MQ fortsätter stärka resultat och kassaflöde DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2014 FEBRUARI 2015 Den finansiella utvecklingen i MQ är fortsatt positiv. Lägre kostnader samt en ökad bruttomarginal

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport MQ fördubblar rörelseresultatet DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2013 MAJ 2014 MQ redovisar ett starkt tredje kvartal med fördubblat rörelseresultat. Försäljningen påverkas av att sommarrean

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Första kvartalet (september-november 2010) Nettoomsättningen uppgick till 368 MSEK (355), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,0 procent.

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport Andra kvartalet (december 2010-februari 2011) Nettoomsättningen uppgick till 414 MSEK (411), en ökning med 0,5 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 4,0 procent.

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Kraftfullt åtgärdsprogram från MQs nya VD Med Christina Ståhl som ny VD för MQ genomförs nu ett kraftfullt åtgärdsprogram i sju steg med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG

ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG 2017-01-26 ÅRSSTÄMMA MQ HOLDING AB GÖTEBORG 2017-01-26 VD-PRESENTATION CHRISTINA STÅHL MQ Holding äger och driver modebutiker, e-handel samt outletbutiker. I koncernen

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

MQ Holding AB - Delårsrapport

MQ Holding AB - Delårsrapport MQ Holding AB - Delårsrapport DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2012 MAJ 2013 Tredje kvartalet (mars 2013-maj 2013) Nettoomsättningen uppgick till 354 MSEK (347), en ökning med 2,0 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SEPTEMBER 2009 AUGUSTI 2010 FJÄRDE KVARTALET (JUNI-AUGUSTI 2010) Nettoomsättningen uppgick till 350 MSEK (331), en ökning med 5,7 procent. Omsättningen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport MQ förvärvar modekedjan JOY DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FEBRUARI 2016 MQ förvärvar JOY som är en rikstäckande modekedja med 54 butiker och en försäljning om 258 MSEK för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

MQ Holding AB Delårsrapport

MQ Holding AB Delårsrapport MQ Holding AB Delårsrapport DELÅRSRAPPORT DECEMBER 2009-FEBRUARI 2010 ANDRA KVARTALET (DEC-FEB ) Nettoomsättningen uppgick till 411 MSEK (396), en ökning med 3,8 procent total och - 1,4 procent i jämförbara

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016

P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016 P R E S E N T A T I O N F J Ä R D E K V A R T A L E T 2015/2016 T O R S D A G 6 O K T O B E R 2016 AGENDA Finansiell information Q4 2015/2016 Helåret 2015/2016 Summering av ett intensivt utvecklingsår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2016

DELÅRSRAPPORT Q3 2016 del Q3 DELÅRSRAPPORT 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2016 Periodens totalresultat blev -0,7 mkr -1,8 (0) New York, 2 maj 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 2016 EMPIRE AB Finansiell utveckling, juli - september

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer