Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län"

Transkript

1 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

2 Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter som svarat Örebro länsdel: 12 kommun + 15 sjukhus + 6 vårdcentral = 33 svar Södra länsdelen: 10 kommun + 15 sjukhus + 4 vårdcentral = 29 svar Västra länsdelen: 19 kommun + 2 sjukhus + 5 vårdcentral = 26 svar Norra länsdelen: 17 kommun + 4 sjukhus + 6 vårdcentral = 27 svar Namn Antal A. Sjukhusvård 21 B. Primärvård 20(21) C. Kommunal vård 58 och omsorg Total 99 (100) Sjukhus Primärvård Kommun

3 Vilka har svarat inom landstinget? SJUKHUSVÅRD PRIMÄRVÅRD Capio vårdcentral Lekeberg Hallsberg vårdcentral Mikaeli vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Laxå vårdcentral och Brickegården (2) Pålsboda vårdcentral Vivalla vårdcentral Hällefors vårdcentral Nora vårdcentral Storå Vårdcentral Lindesberg vårdcentral Baggängens vårdcentral LillånS vårdcentral Karolina vårdcentral Odensbackens vårdcentral Freja vårdcentral Adolfsberg vårdcentral Kumla vårdcentral Skebäcks vårdcentral Kopparbergs vårdcentral USÖ Huvud/hud USÖ Med/rehab USÖ Oper/onkol USÖ Thorax/kärl Karlskoga lasarett Lindesberg lasarett Palliativa sektionen, Kvinnokliniken, ortopeden avd 27 och avd 37, avd 85, avd 53, Kardiologen. 8 st okända

4 Hur många har svarat inom kommunerna? Älvtomta hemsjukvård Rostahemmet Axberg Hagagården Område 3 kost Löwenhjelmska huset Ädelgården Klosterbacken Varberga hemvård Klosterbacken 2 okända Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindes- Ljusnars- Nora Örebro berg berg Namn Antal % A. Särskilt boende 31 53,4 B. Korttidsboende 4 6,9 C. Ordinärt boende 23 39,7 Total

5 På sjukhus är de flesta ej igång med följande: Att lämna vårdplan i Meddix till patient Återuppringning inom 72 timar med webbkollen Att använda Checklista risk för återinläggning Teachback som metod för att ge information till patient/närstående Att använda rutiner kring SIP I primärvården är de flesta ej igång med följande Att använda Geriatrisk riskprofil för att upptäcka patienter med risk för återinläggning eller för att upptäcka patienter i behov av SIP Teachback som metod för att ge information till patient/närstående Att använda rutiner kring SIP I kommunerna är de flesta ej igång med följande Att vårdplanera utifrån de olika spåren i planeringsunderlaget Att använda beslutsstödet Teachback som metod för att ge information till patient/närstående Att använda rutiner kring SIP

6 Implementering av säker utskrivningsrutin på sjukhus (ViSam) Vi tar del av information från statusmeddelandet i Meddix Vi använder planeringsunderlag inför vårdplanering/utskrivning från sjukhus Namn Antal A. Nej 4 B. Enstaka tillfällen 4 C. De flesta tillfällen 13 Total 21 Namn Antal A. Nej 9 B. Enstaka tillfällen 3 C. De flesta tillfällen 9 Total 21 Vi använder Broschyr Vårdplanering inför utskrivning för information till patient/närstående Namn Antal A. Nej 7 B. Enstaka tillfällen 8 C. De flesta tillfällen 6 Total 21 Vi lämnar vårdsammanfattning och läkemedelslista till patient i samband med hemgång Namn Antal A. Nej 4 B. Enstaka tillfällen 4 C. De flesta tillfällen 13 Total 21

7 Primärvården - informationsöverföring i samband med säker utskrivning beslutsstödet Vi tar del av information från vårdplanering i Meddix och bidrar med vår del Hur långt har arbetet med beslutsstödet kommit hos er? Namn Antal A. Nej 1 B. Enstaka tillfällen 7 C. De flesta tillfällen 12 Total 20 Namn Antal A. Vi har kontaktats av sjuksköterska som använt 14 beslutsstödet, vid enstaka tillfällen B. Vi har kontaktats av sjuksköterska som använt 6 beslutsstödet, vid de flesta tillfällen C. Vi har kontaktats av sjuksköterska som använt beslutsstödet 0 systematiskt, vid alla aktuella tillfällen Total 20

8 Vad är på gång? Information om beslutsstöd och SIP till samtliga vårdcentraler pågår Utbildning i beslutsstöd och kliniskbedömning till kommunens sjuksköterskor pågår Webbutbildning i SIP och utbildning i Öppenvårds Meddix kommer att erbjudas till hösten Projektet kommer att erbjuda ett speciellt metodstöd i förbättringsarbetet kring säker utskrivning till hösten

9 En utvecklingsprocess som syftar till att transformera kunskap till praxis. Implementering och kunskapsstyrning via gör och lär samt lär av andra. Metod- N ä tverksst och nätverksstöd ö d Identifiera deltagare F ö rarbete E - post Dokument Förändringsteam Telefon Experter Spridning Spridning Val Säker av ä mne Best utskrivning ä m fokus LS 1 Arbetsperiod A P A S D S P A S P A D S P D D A P S D A Arbetsperiod P LS 2 LS 3 A P A P S D A S D S D P S D A P S D Expert - grupp Identifiera Designa f ö r ä förbättringsarbetet ndrings - koncept Rapport Rapport

10 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod tom Margit Gehrke Flyckt Projektledare

11 Preventivt arbetssätt - Senior alert Täckningsgrad på SÄBO tom

12 PPM fall och trycksår V 11 Karlskoga och Örebro krav på 50 st registreringar Övriga kommuner krav på 25 st registreringar 70 PPM vecka Summa 229 regestreringar

13 PPM Trycksår och Fall v Kommunerna Örebro län Antal personer: 229 Antal personer med trycksår: 32 Antal trycksår: 48 Hälar, ryggslut

14 PPM Trycksår och Fall v Kommunerna Örebro län Antal personer: 229 Antal personer som fallit: 16 Antal fall: fall ingen skada 4 fall mjukdelsskada 2 fall sårskada 1 fall frakturhöft 1 fall skallskada/armfraktur

15 Vårdprevention för alla riskområden tom Riskbedömningar där risk konstaterats och... Vald enhet Riskbedömningar varav risk...åtgärd planerats...åtgärd utförts * N N N % N % Askersunds kommun Degerfors kommun Hallsbergs kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Kumla kommun Laxå kommun Lekebergs kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun Örebro kommun Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett USÖ * För att åtgärder ska räknas som utförda krävs att dessa registrerats senast 6 månader efter aktuell riskbedömning Kolumn % % %...åtgärd planerats...åtgärd utförts

16 Andel planerade åtgärder och andel utförda alla landsting Örebro läns landsting: 96% av de med risk får minst en planerad åtgärd 93% av de med risk får minst en planerad åtgärd och en utförd åtgärd

17 Antal ROAG munvårdsbedömningar Örebro län tom

18 Palliativa registret Örebro kommuns enheter

19

20

21

22 Antal registreringar BPSD tom

23 God vård vid demenssjukdom Antal registrerade demensdiagnoser och uppföljningar tom Grundregistrering Uppföljning Summa: demensdiagnos 33 och uppföljning 54

24 Antal registrerade demensdiagnoser och uppföljningar tom Diagnos utredning Uppföljning Summa: demensdiagnos 42 och uppföljning 73

25 Olämpliga läkemedel Örebro län Minskar- positiv utveckling!

26 Ligger stabilt men går det att minska? Antipsykotiska Örebro län

27 Antiinflammatoriska Örebro län Minskar - positiv utveckling!

28 Återinskrivningar Örebro län Ligger bättre än mars 2013 positiv utveckling!

29 Antal användare av NPÖ feb - april 2014 Aktuellt antal möjliga användare Faktiska användare Februari Faktiska användare Mars Faktiska användare April Örebro

30 Antal slagningar i NPÖ feb april 2014 april mars februari 1103 Örebro

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 2015-02-27 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 1.Övergripande mål och strategier 4 2.Organisatoriskt

Läs mer

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Bilaga 1 till Handlingsplan, Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Kommuner och

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SLUTRAPPORT 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 2 Förord Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Visionen ovan formulerades för fyra

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare 1 (7) ehälsa i kommunerna Sammanställning av kommunala ehälsoprojekt genomförda 2014 Nedan följer en kort redovisning av de ehälsoprojekt som genomförts i länets kommuner under 2014. Projekten redovisas

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Ett samarbete med olika kompetenser för att skapa metod, handledning, frågeställningar, webb och en användarvänlig portal för vårdens personal och chefer

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling -En En Överenskommelse - En uppföljningsdag ljningsdag,, från n den 7 okt Program 09.00-10.00 Fika och registrering Syftet med dagen Genomgång ng av anteckningarna

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013

Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hälso- och sjukvård Karlstad 2014-02-14 Verksamhetschef Peter Nylander Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvård 2013 Året 2013 har främst rört sig kring utveckling och anpassning

Läs mer