Slutrapport Framtidens turistinformation 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Framtidens turistinformation 2014"

Transkript

1 Slutrapport Framtidens turistinformation 2014 Projektperiod: 1 maj nov 2014 Projektledare: Anna B-Åkerblom Projektägare: Bergs kommun, näringslivs- och utvecklingsavdelningen Kontaktperson: Fredrik Åström,

2 Sammanfattning Bergs kommun ville skapa en ny struktur för turistinformation genom att erbjuda information med bättre tillgänglighet. I projektet utplacerades 15 InfoPoints runt om i kommunen på olika serviceställen, surfplattor innehållande webbapplikation med turistinformation för Upplev Storsjöbygden och Upplev Destination Vemdalen. Syftet har varit att utvärdera olika målgruppers upplevelser av InfoPoints för att ta fram ett underlag för utformningen av framtidens turistinformation i Bergs kommun. Utvärderingen är baserad på en undersökning bland besökare och turistföretag i området Storsjön och Destination Vemdalen samt intervjuer av personer med god insyn i turistbyråverksamheten. Projektet har visat att ett flertal InfoPoints i anslutning till serviceställen som komplement till turistbyrån är en bra grund att bygga vidare på för att erbjuda information med bättre tillgänglighet. Projektet gör tydligt att kvalitetssäkrad digital turistinformation är centralt för det fortsatta arbetet och att tid, engagemang, vilja och servicegrad är viktiga kriterier för framtida InfoPoint. Vidare visar utvärderingen att gästens informationsbehov fordrar att vi jobbar mer regionövergripande med turistinformation och att vi för att erbjuda turistinformation med bättre tillgänglighet behöver erbjuda både lättillgänglig information och personliga möten. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Projektets syfte... 4 Projektets mål... 4 Begrepp... 4 Tidsomfattning... 4 Projektorganisation och samarbetspartners... 4 Genomförande och resultat... 5 Framtagande av informationspunkter... 6 Utlokalisering av turistinformation... 6 Teknik och hållare/ skydd... 6 Support... 6 Skyltar... 6 Resultat... 6 Slutsatser... 8 Utveckling webbapplikation... 8 JH databas... 9 Resultat... 9 Slutsatser Utvärdering Gästundersökning Resultat Sammanfattning resultat Företagsundersökning Resultat Sammanfattning resultat Intervjuer Mål och måluppfyllelse Lärdomar från andra Örebrokompaniet Visita Workshop Framtidens turistinformation Erfarenhetsmöte Reflektioner och slutsatser Rekommendationer Reflektioner för framtida liknande projekt Överlämning av projekt Referenser Bilagor

4 Inledning I kapitlet redovisas bakgrund, syfte med projekt, mål, begrepp samt organisation. Bakgrund Turistbyråerna är inte längre självklart vad som efterfrågas i första hand för att söka information utan allt fler använder mobila applikationer och Google. En utveckling av turistinformationen är därför nödvändig för att möta besökarnas behov. Bergs kommun ville skapa en ny struktur för turistinformation genom att erbjuda information med bättre tillgänglighet som ett komplement till befintliga turistbyråer. Informationen i form av webbapplikation har presenterats på InfoPoints och placerats ut där gästerna naturligt rör sig som till exempel bensinmackar, affärer, matserveringar och boendeanläggningar. Informationen har även varit mobil och flyttats till olika evenemang där gäster rört sig under kortare tid. Projektets syfte Projektet skulle utvärdera besökarnas, turistföretagens och befintliga turistbyråers upplevelser av InfoPoints i området Storsjön och Destination Vemdalen. Resultatet skulle presenteras i en slutrapport och ligga till grund för utformningen av framtidens turistinformation i Bergs kommun. Projektets mål Målet för projektet var att informationspunkter skulle finnas på minst tio platser runt Storsjön och på minst fem platser inom Destination Vemdalens geografiska område i Bergs kommun (Klövsjö, Storhogna, Rätan, Åsarna). Södra Storsjöbygdens turistförening skulle utlokalisera sin turistinformation till minst fem evenemang i området. Projektet skulle utvärderas för att skapa ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen av turistinformation. Begrepp I projektet använde vi oss av begreppet InfoPoint för turistinformationsplatser. Med InfoPoint i detta fall menas en ipad innehållande webbapplikationen Upplev Storsjöbygden och Upplev Destination Vemdalen utplacerad på bemannade serviceställen. Tidsomfattning Projektet sträckte sig från 1 maj till 30 november Projektorganisation och samarbetspartners Projektägare Näringslivs- och utvecklingsavdelningen, Bergs kommun Styrgrupp Projektledare Referensgrupp/ samarbetspartners Fredrik Åström, Bergs kommun, näringslivsutvecklare Anders Englund, Bergs kommun, näringslivschef Anna B-Åkerblom Anneli Åman, Turistkompaniet, Krokom Kerstin Örbo, Åre Turistbyrå Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism 4

5 Helen Boström, Bräcke turistbyrå Mait Wahlén, Södra Storsjöbygdens Turistförening Sven Persson, Klöveränge Ekonomisk Förening Maria Cederberg & Kristina Kristoffersson, Destination Vemdalen Joakim Kihlberg, Visit Östersund Anna Gillgren, Strömsund turistbyrå Annika Myhr, Härjedalen GunMarie Persson, Ragundadalen Mottagare Näringslivs- och utvecklingsavdelningen, Bergs kommun Genomförande och resultat I kapitlet redovisas arbetssätt, aktiviteter och resultat för de olika åtgärderna samt mål och måluppfyllelse. Projektet genomfördes av Bergs kommun näringslivs- och utvecklingsavdelning i samarbete med Södra Storsjöbygdens Turistförening, Turistkompaniet i Krokom, Åre kommun, Östersunds turistbyrå och Destination Vemdalen. Dessutom bjöds övriga kommuner i länet samt JHT in att delta i projektets referensgrupp. Under projektet har vi följt Visitas arbete med nya auktorisationskrav och jämfört dessa med de slutsatser som framkommit i projektet. Inledningsvis undersöktes studier och dokumentation i området för att dra nytta av tidigare erfarenheter. I uppstartsfasen genomfördes ett flertal informations- och dialogmöten för att förankra och bjuda in intresserade att delta. Informationskanaler som användes var bl.a. kommunens sändlistor, artiklar och notiser på/ i Bergs kommuns hemsida och Facebook. Även en informationskväll i kombination med workshop kring värdskap erbjöds företag i kommunen. Parallellt pågick arbetet med framtagande av informationspunkter, både fasta och mobila samt utveckling av webbapplikation. Frågeunderlaget för gäst- och företagarundersökningen färdigställdes under samma tid för att tillsammans med de andra leveranserna vara färdiga till mitten av juni enligt tidsplan. Under projektets gång har statusrapporter fortlöpande skickats ut till styr- och referensgrupp. Representanter från referensgruppen har träffats vid flera tillfällen för informations- och erfarenhetsutbyte. Kontakten med innehavarare av InfoPoints har varit kontinuerlig under perioden, både ute i fält och via mail, telefon. Värdskapsutbildning var inte en målsättning för projektet men likväl en mycket viktig del av arbetet med turistinformation. I samband med en workshop bjöds två lokala föredragshållare in för att prata om deras värdskap och deltagarna fick diskutera värdskap i grupp. Därefter har information kring olika värdskapsutbildningar som Jämtland Härjedalen Turism erbjudit vidareförmedlats till innehavare av InfoPoints. Efter sommaren genomfördes intervjuer, workshop och olika möten för att få in ytterligare reflektioner. I slutfasen har all information och utvärdering sammanställts, bearbetats och presenterats för olika intressenter. 5

6 Framtagande av informationspunkter Intresserade anmälde sig frivilligt till att delta som innehavare av InfoPoint. Vid utplaceringen av InfoPoint togs hänsyn till erfarenheter från pilotprojektet 2013, varvid bl.a. ingen InfoPoint placerades t.ex. på befintlig turistbyrå, det visade sig att InfoPoint var överflödig då information redan fanns där. Därefter undersöktes förutsättningarna för respektive plats vad gällde nätuppkoppling, WiFi eller 3G/4G, strömtillförsel och behov av hållare. I samråd med innehavaren av servicestället placerades InfoPoint ut, de flesta placerades ut under juni enligt tidsplan. ipad monterades i hållare, strömtillförsel säkrades, internetuppkoppling likaså mot nätverk eller 3G/4G. Slutligen fick innehavaren av InfoPoint kort information och tillbehörsutrustning som laddare och nycklar till lås. Utlokalisering av turistinformation I samråd med Mait Wahlén för Södra Storsjöbygdens Turistförening fastställdes 5 evenemang där SSTF skulle utlokalisera mobil InfoPoint under sommaren - Spelmansstämman i Sandslån, Fäviken, Hundutställning, Vidunderliga dagar samt Hälsomässan. Teknik och hållare/ skydd I projektet använde vi oss av samma lösning som togs fram under pilotprojektet 2013, ipad med kioskinstallation inbyggd i en hållare som förhindrar användarna att använda knapparna. ipad Air 16GB köptes in för projektet, 10 stycken för WiFi och 4 med SIM-korts läsare. Sedan tidigare fanns 2 stycken ipad2 i kommunens ägo. Två varianter av låsbara hållare införskaffades, de flesta med enkel ram i plast med låsvajer men också en variant i stål för väggmontering, s.k. Maclocks. ipads konfigurerades, kopplades till Apple store och giltigt Apple ID. Därefter installerades och konfigurerades applikationen Kiosk Pro Lite i samtliga ipads och webbapplikationen lades in som startsida innan ipad utplacerades. Support Vid utplacering överlämnades en manual innehållande information kring webbapplikation, skötselråd, support, kontaktlista till InfoPoints innehavare och bemannade turistbyråer, tips kring bemötande etc. Vid leveransen lyftes framförallt kontaktuppgifter för support fram för att säkerställa att innehavaren kände till vart de skulle vända sig vid problem, projektledaren i detta fall. Under sommaren låg fokus på att vara ute mycket i fält och besöka de olika platserna för InfoPoint. Syftet var att säkerställa drift och funktion, bistå innehavare vid ev. problem och frågor samt för att få en uppfattning av intressenternas upplevelser av InfoPoint. Skyltar Bergs kommun blev i maj utsedd som pilotområde för en ny typ av skyltning för turistinformationsplatser, avtal skrevs mellan Bergs kommun och Visita. Resultat Totalt utplacerades 15 fasta informationspunkter och utlokaliserades vid 4 evenemang på orterna enligt tidsplan. 6

7 Noterbart är att Hälsomässan som var aktuell blev inställd. Hovermo var tänkt som ort för informationspunkt men fick utgå då det visade sig att täckningen i området var undermålig och eget nätverk saknades. Orter där informationspunkter var utplacerade, på en del av orterna fanns fler än en: Myrviken Persåsen Hackås Åsarna Svenstavik Rätan Hoverberg Klövsjö Gräftåvallen Storhogna Företagen var överlag mycket positiva till att delta som innehavare av InfoPoint och det har i sin helhet fungerat bra. Introduktionen ute på plats hos företagen blev mycket knapphändig i vissa fall då den konkurrerade med den ordinarie verksamheten. Teknik och hållare/ skydd Eventuella problem som uppstod vid utplacering var kopplade till internetuppkoppling, både vad gäller egna trådlösa nätverk och bristande täckning i 3G/4G nätet. På ICA Supermarket fick InfoPoint flyttas runt i butiken för att få bra signaler från det trådlösa nätverket. Hotell Klövsjöfjälls lösning med Telia Homerun visade sig inte vara optimal då nätuppkopplingen var begränsad till kortare perioder och hos en innehavare fick InfoPoint som slagits ut av åska bytas ut. Det visade sig tidigt att det var fullt möjligt för de som ville och kunde att använda InfoPoint på annat vis än det som avsågs. Vid något tillfälle hade användare lyckats lägga in lösenkod och på en InfoPoint förekom mindre lämpliga bilder som andra gäster möttes av. Kiosk Pro Lite har funktioner för att låsa ipad till enbart en applikation men det förutsätter att den är rätt inställd och att användaren inte kommer åt de fysiska knapparna. På de två typer av hållare som köptes in för projektet var on/off knappen och till viss del även hemknappen lättåtkomlig för användaren. Som vid pilotprojektet 2013 justerades detta med en egen lösning i form av tunn plastskiva som täckte hemknappen. För att ytterligare höja driftsäkerheten användes funktionen Guidad åtkomst, vilket inaktiverar hemknappen tillsammans med mutlitasking (t.ex. nypa ihop flera fingrar över skärmen för att komma tillbaka till hemskärm) för att tillfälligt begränsa användandet till en applikation. Då de hållare som köpts in inte mötte de krav som ställdes för driftsäkerhet så undersöktes alternativa skydd för framtiden, både mjukvara och hårdvara. Utlokalisering av turistinformation För detta ändamål användes en ipad med SIM-korts läsare. InfoPoint fungerade överlag vid de olika evenemangen. Vid ett evenemang där InfoPoint var placerad inomhus användes den tämligen regelbundet medan det vid de större evenemangen utomhus var svårare att locka besökare att använda sig av den, i vissa fall fick besökare håvas in som en av de intervjuade beskrev. 7

8 Precis som vid fast InfoPoint så fanns det besökare som själva förstod hur InfoPoint skulle användas medan andra behövde hjälp. Vid utomhusevenemang kunde yttre faktorer som stark sol och kvalitén på uppkoppling påverka användandet och upplevelsen negativt. Support Vid ett flertal tillfällen har det efter kontakt från innehavare av InfoPoints funnits behov av att åka ut och hjälpa till med olika problem. Vid något av de kontinuerliga besöken ute i fält visade det sig också att InfoPoints kunde vara ur drift utan att innehavaren av InfoPoint bett om support för att lösa problemet. Skyltar Skyltar togs fram enligt Visitas nya riktlinjer, både exteriört och interiört, och levererades i början av juli. Det visade sig nödvändigt att komplettera med skylt i direkt anslutning till själva InfoPoint då besökarna till viss del inte förstod att InfoPoint fanns där som en service. Skyltar för fasad sändes även till Åre turistbyrå och Turistkompaniet. Slutsatser För driftsäkra och väl fungerande InfoPoints är det viktigt att i förväg noga titta på förutsättningar som: o Tid, engagemang, vilja och servicegrad o Bra uppkoppling mot nät eller trådlöst nätverk o Kontinuerlig strömförsörjning o Placering, väl synlig InfoPoint för gästen bidrar till ökat användande Yttre faktorer som åska, sol, brister i databas och gränssnitt är annat som påverkar drift och funktion men är mindre påverkningsbara. Det krävs en grundlig introduktion i användande av ipad som InfoPoint. Organisation för support och löpande kontakt med innehavare är nödvändig. WiFi via eget nätverk är att föredra, WiFi via Telia homerun är inte lämpligt. För en teknisk lösning som InfoPoint är det viktigt att arbeta med mjukvara och/ eller hårdvara för att bidra till de krav som ställs för driftsäkerhet och användarupplevelse. Att arbeta med en ipad som InfoPoint förutsätter ett visst tekniskt kunnande. Skyltning är nödvändig, både utomhus och inomhus för att besökaren ska hitta InfoPoint. ipad med SIM kort gör det möjligt att använda på fler platser men ökar också kostnaden. Utveckling webbapplikation Möten genomfördes med bl.a. IT-leverantör, webmaster, referensgrupp och representanter för Destination Vemdalen i syfte att utvärdera vilka utvecklingsmöjligheter som fanns för befintlig webbapplikation och jämföra detta mot eventuell utveckling av ny applikation. I samtal med referensgruppen framkom att det fanns en positiv inställning till utveckling av en framtida teknisk lösning på regional nivå. Utifrån dessa förutsättningar gjordes ett strategiskt val att vidareutveckla befintlig webbapplikation Upplev Storsjöbygden för projektet istället för att utveckla något nytt. 8

9 Efter dialog mellan representanter för Bergs kommun och Destination Vemdalen blev lösningen som parterna godtog att utveckla en ny webbapplikation för Upplev Destination Vemdalen, som en klon av Upplev Storsjöbygden. Johan Hansson, webmaster på JHT, anlitades för utvecklingsarbetet. Deadline och test av webbapplikationen hölls under vecka 23 för att vara klar till mitten av juni. Under projekttiden har synpunkter och förslag på förbättringar för webbapplikationen och JH databas samlats in löpande. JH databas Informationen till webbapplikationen hämtades som tidigare från Jämtland Härjedalen Turisms databas för turistisk information och bygger på taggning av produkter. Sedan pilotundersökningen 2013 taggar och uppdaterar administratörer i respektive kommun alla aktiviteter i JH databas med koppling till Storsjöbygden upplevstorsjon, vilket även ska garantera en viss kvalitetsnivå på innehållet. Produkterna i den nya Upplev Destination Vemdalen hämtade all information med arrangör Vemdalen i JH databas och taggades inte specifikt då tiden var för knapp inför lansering. Utifrån förbättringslistan för JH databas som Emil Sundin tog fram i samband med undersökningen 2013 gjordes en prioritering av förbättringspunkterna tillsammans med referensgruppen. Därefter tittade Johan Hansson, webmaster på JHT, vilka punkter som var genomförbara inför lanseringen, en del åtgärdades medan vissa behövde utredas mer. Resultat Resultatet blev en vidareutveckling av webbapplikation Upplev Storsjöbygden samt utveckling av en ny webbapplikation för Upplev Destination Vemdalen som lanserades den 13 juni. Webbapplikationen var tillgänglig på ipad via adressen men också på andra enheter och då med länken Johan Hansson har löpande gjort justeringar i JH databas inom sitt ordinarie uppdrag och varit behjälplig vid felaktigheter som uppmärksammats av anläggningarna själva och fångats upp ute i fält vid besök hos innehavare av InfoPoint. Information som ligger till grund för webbapplikationen visade sig inte vara kvalitetssäkrad. Bl.a. konstaterades att det i vissa fall skett dubbelregistrering, vissa produkter fanns inte med fast de borde, det fanns brister i import mellan egen databas och JH databas, många poster saknade kartkoordinater och bilder eller hade bilder av dålig kvalité. För att få ett begrepp om kvalitén togs statistik fram. Vid mättillfället i oktober månad visade tillgänglig statistik för databasen att det saknades bilder och koordinater på ca 50 % av totalt 311 produkter i Upplev Storsjöbygden. Mer detaljerat såg siffrorna ut på följande vis: Andel poster/ produkter som saknar bild och koordinater i Upplev Storsjöbygden: S Storsjöbygden: 37 % av totalt 78 produkter 9

10 Krokom: 66 % av totalt 84 produkter Östersund: 75 % av totalt 97 produkter Åre: 0 % av totalt 49 produkter* Andel poster/ produkter som saknar bild och koordinater i Upplev Destination Vemdalen: Vemdalen: 51 % av totalt 127 produkter Källa: JH databas oktober 2014 * Brister i kopplingen mellan JH databas och egen databas. JHT är väl medveten om att kvalitén varierar och de jobbar kontinuerligt på olika vis för att höja kvalitén på informationen för att inte sänka det totala intrycket för gästen. Bl.a. görs förändringar på länsportalen jamtland.se som innebär att produkterna får höjda krav på den grundläggande informationen för att de överhuvudtaget ska få synas. Det innebär att man måste ha bild och koordinat och visst många tecken beskrivande text för att produkten ska finnas med. Förbättrings- och synpunktslistan från 2013 för JH databas och webbapplikationen har kompletterats ytterligare och överlämnades vid projektslut till Anne Adsten och Johan Hansson vid JHT. Slutsatser Viktigt att arbeta med kvalitetssäkrad information i JH databas som är grunden för allt, har vi inte det spelar det ingen roll hur vi paketerar informationen Webbapplikation eller annan teknisk lösning behöver utvecklas för att bättre fylla sin funktion och möta användarnas krav Deltagare inom referensgruppen är positiv till utveckling av en framtida teknisk lösning på regional nivå Centralt att avsätta engagerad resurs för att lägga in information i JH databas Det krävs en gemensam översyn av arbetet och strategi för utvecklingsarbetet av JH databas, tydliga mål för verksamheten och på vilket sätt man ska uppnå dessa Utökad utbildning, fler erfarenhetsmöten och dialog kring frågorna behövs för att bidra till kvalitetssäkrat och utökat innehåll samt samsyn Viktigt att säkerställa att support finns tillgängligt året om, dels för att lägga in nya produkter/ poster ute i kommunerna men också för att stötta administratörerna vid frågor och problem/ avbrott kopplade till JH databas. För en gemensam teknisk lösning är det viktigt att alla destinationer använder sig av JH databas eller en plattform som kan kommunicera med JH databas för att säkerställa att gästerna får all information. Utvärdering För att få en förståelse för hur besökarna, turistföretagen och befintliga turistbyråer upplevde InfoPoints gjordes en gäst- samt företagsundersökning. Som komplement till detta genomfördes intervjuer av personer med god insyn i turistbyråverksamheten i länet för att få en bild av hur små och stora turistbyråer ser på framtidens turistinformation. 10

11 Gästundersökning Nordanalys var leverantör av marknadsundersökningen och i samverkan med dem togs ett frågeunderlag fram till en undersökning via webbformulär. Johan Hansson, webmaster på JHT byggde ett formulär i webbapplikationen där besökaren frivilligt kunde registrera sin mailadress på utplacerade InfoPoints. För att bidra till högre svarsfrekvens togs vinster i form av olika hotellboenden fram för utlottning bland deltagarna i undersökningen. Likaså lades en funktion in för att geografiskt bestämma var gästen varit och datum för registreringen så att besökaren lättare kunde relatera till platsen. Frågan att delta i undersökningen visades automatiskt en gång för varje ny gäst, direkt när webbapplikationen startades. Valde gästen att delta så rullade ett formulär fram där gästen enkelt och snabbt registrerade sin mailadress. Efter 1-2 veckor fick sedan gästen ett mail tillsänt sig med frågor. Undersökningen genomfördes enbart med svenskt språk. Resultat Gästundersökningen genomfördes under mitten av juni fram till sista september. Totalt registrerades 51 giltiga adresser vilket gav 32 svar, en svarsfrekvens på 63 %. Det låga svarsunderlaget innebär att resultatet enbart ska tolkas som en grov indikation. Besöksstrukturen bland gästerna som svarat visade att de flesta var 45 år och över, 41 % mellan år och 25 % mellan år. Bland respondenterna var det större andel kvinnor. Geografiskt var majoriteten hemmahörande i Jämtlands län. 25 % var tillresta utanför länet och 3 % kom från utlandet. Nedan följer en sammanställning av resultatet från gästundersökningen. Gästundersökningen finns i sin helhet som bilaga. Besökte du XX i första hand för att söka information eller var det en annan anledning? Över 80 % uppgav att de var där av annan anledning än för att söka information. Kände du till att det fanns en "InfoPoint på XX eller upptäckte du det först när du kom dit? Fler än 80 % kände inte till att det fanns en InfoPoint i förväg. Såg du någon skyltning utanför XX om att det fanns en "InfoPoint" där? Majoriteteten, 59 % uppgav att de inte såg någon skyltning utanför. Såg du någon skyltning/information invändigt om att det fanns en informationsskärm/läsplatta där? Resultatet visade en jämn fördelning mellan svaren, 38 % uppgav att de inte sett skylt invändigt och 38 % sa att de hade sett skylt, 25 % minns inte. Vad sökte du främst information om? 11

12 Tips/idéer på olika saker att se/göra/upplevelser 44% Inget speciellt, nyfiken att testa tekniken 44% Mat/restaurang/shopping 13% Allmän information om ett specifikt geografiskt område 13% Boende 6% Specifik information, t.ex. öppettider, priser, vägbeskrivning 6% Annat Ej svar 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 1. Informationssök hos gästerna. Källa Gästundersökning, Nordanalys Fler än 40 % sökte främst information om tips/ idéer på olika saker att se/ göra/ uppleva, lika många intresserades av att testa tekniken. Hittade du vad du sökte? 38 % hittade absolut det dem sökte och 59 % hittade delvis det dem sökte. Fick du några tips/idéer som ledde till att du fattade nya beslut/ändrade planerna under besöket/resan? 19 % svarade ja att de fick tips som ledde till nya beslut/ ändrade planer och 75 % svarade nej. De som sa att det fick tips uppgav att tipsen gällde fikaställen, körrutten och olika ställen man kunde besöka. Fick dessa tips/idéer dig att förlänga ditt besök i området? Bas: 7 (Ja-svar föregående fråga) Resultatet visar att 43 % svarade att dessa tips fick dem att förlänga besöket i området, 57 % svarade nej på frågan. 12

13 Sätt betyg på följande saker som du upplevde/kom i kontakt med vid "InfoPoint"! Sammanfattning (medelvärden skala 1-6, betyg 1=mycket dåligt till 6=mycket bra) Utvändig synlighet/skyltning om "InfoPointen" 3,0 Invändig synlighet/skyltning om informationsskärmen/läsplattan 3,4 Informationsskärmens/läsplattans placering i lokalen 4,3 Miljö/atmosfär i lokalen för en "InfoPoint" 4,3 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Figur 2. Gästernas betyg. Källa Gästundersökning, Nordanalys Resultatet visade att placering och miljö i lokalen får högre betyg än skyltning, samt att den utvändiga skyltningen får sämre betyg än den invändiga. Ta ställning till följande påståenden om informationsskärmen/läsplattan och dess innehåll. Sammanfattning (medelvärden skala 1-6, 1=Instämmer inte alls, 6=Instämmer mycket) Informationsskärmen/läsplattan var placerad på ett bra sätt/med god läsbarhet (ljus, höjd etc.) 4,4 Det var enkelt att förstå hur man skulle använda den/navigera 4,6 Informationen var väl strukturerad/lätt att hitta 4,4 Sidan/sidorna innehöll mycket information 4,3 Informationen var bra/relevant 4,4 Innehållet var inspirerande/gav nya idéer 4,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Figur 3. Gästernas attityd till informationsskärm och innehåll. Källa Gästundersökning, Nordanalys Över 70 % gav betyg på den övre halvan av skalan vad gäller bra placering och läsbarhet, snittvärde 4,4. 69 % satte värden mellan 4-6, snittvärde 4,6 angående enkelheten att förstå hur InfoPoint skulle användas. 13

14 I snitt gavs betyg 4,4 vad gäller väl strukturerad/ lätt att hitta. 66 % satte värden mellan % uppgav ett värde mellan 4-6, snittvärde 4,3, vad gäller mängden information som sidorna innehöll. En större del, 69 %, satte betyg på den övre halvan av skalan vad gäller bra och relevant information, snittvärde 4,4. Majoriteten, 66 %, gav InfoPoint högre betyg med värden 4-6, snittvärde 4,4 avseende inspirerande information/ nya idéer, Det skulle vara bra om det gick att ladda ner innehållet från informationsskärm till egen läsplatta eller mobil. (medelvärden skala 1-6, 1=Instämmer inte alls 6=Instämmer mycket) 44 % instämde mycket med påståendet, medelvärdet visade på 5,0 av totalt 6,0. Vad var allra bäst när det gäller informationsskärmen och dess innehåll? Lättillgänglig, information, enkel och lätt att hitta är några saker som lyfts fram mer frekvent. Övriga aspekter som nämndes är - allt som man måste veta för att kunna förstå, bra start på informationsflödet, att enkelt se vad som händer, lätt att använda och möjlighet till inspiration och tips. Vad saknade du/vad behöver förbättras? Det finns ett flertal punkter som ansågs som förbättringsmöjligheter. Språkval, bättre skyltning, mer info och mer struktur, marknadsföring av InfoPoint, instruktioner och en gruppering av vad som händer på orterna är några av de saker som lyftes fram. Tog du kontakt med personalen på stället för att få ytterligare/kompletterande information? 41 % uppgav att de tog kontakt med personalen för att få ytterligare information. Hur upplevde du personalen när det gäller Bas: 13 (svarat ja föregående fråga) Sammanfattning (medelvärden skala 1-6, betyg 1=mycket dåligt till 6=mycket bra) Bemötandet av dig som besökare 5,8 Serviceförmågan/viljan att hjälpa till 5,8 Kunskapen kring det du sökte information om 5,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Figur 4. Gästernas betyg kring personalen. Källa Gästundersökning, Nordanalys 14

15 Resultatet visar att bemötandet och serviceförmågan får höga betyg, kunskapen kring det besökaren sökte kring får lägre betyg men högt även det. Även om detta är ett pilotprojekt som fortfarande har en del brister, anser du att det är rätt väg att gå, med ett större antal "InfoPoints" i anslutning till olika serviceställen istället för ett fåtal "traditionella" turistbyråer? Medelvärde (skala 1-5): 4,3 Majoriteten, sammanlagt 79 % ställde sig mycket eller ganska positiv till InfoPoints. Vad är de viktigaste fördelarna med en "traditionell" turistbyrå jämfört med den här typen av "InfoPoints"? De flesta gästerna ansåg att det personliga mötet är den viktigaste fördelen med en "traditionell" turistbyrå jämfört med den typen av InfoPoint som använts under projektet. Vidare nämndes fördelar som subjektiva meningar, tips utifrån ens egna behov och tillgång till material som InfoPoints saknade. Ange hur viktigt eller oviktigt följande saker är för dig när du söker information under en resa/ett besök? Sammanfattning (Medelvärden skala 1-6, 1=oviktigt till 6=mycket viktigt) Personlig kontakt som kan ge information, tips och idéer 5,2 Tillgång till digital information på dator/läsplatta och/eller mobil 4,5 Tillgång till tryckt information (broschyrer, kartor, etc.) 4,9 Skyltning/informationstavlor på besöksmål som ger information om platsen 5,2 Interaktiv information i mobilen/läsplattan via appar som känner av var jag befinner mig och kan ge information om platsen 4,4 Om du besöker en turistbyrå eller "InfoPoint", är det viktigt för dig att även kunna hitta information om andra områden än där du just då befinner dig? 4,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Figur 5. Gästernas åsikt kring informationssök under en resa. Källa Gästundersökning, Nordanalys Resultatet visade att personlig kontakt som kan ge information tillsammans med skyltning/ informationstavlor är viktigast för gästen när de söker information under en resa. Därefter följde tillgång till tryckt information, information om andra områden än där gästen befinner sig och tillgång till digital information på mobil enhet. 15

16 När du gör resor till nya områden eller vill uppleva nya saker i områden som du tidigare har besökt, brukar du då vanligtvis 50% 47% 45% 40% 35% 30% 25% 25% 20% 19% 15% 10% 9% 5% 0% Söka så mycket information/kunskap som möjligt i förväg, innan besöket Söka information/kunskap huvudsakligen när du är på plats i området En kombination av ovanstående Ej svar Figur 6. Gästernas sökbeteende. Källa Gästundersökning, Nordanalys Resultatet visade att majoriteten söker information både i förväg och på plats i området. Har du besökt det aktuella området tidigare eller var det här första gången? 63 % uppgav att de besökt området tidigare och för 25 % var det första gången. Hur länge varade besöket i området? 41 % stannade flera dagar, 25 % svarade att de var på besök i området en halv dag, 19 % gjorde bara kortare stopp/ var på genomresa och 6 % stannade en dag. Hur upplevde du besöket i området som helhet? Medelvärde (skala 1-6, 1=mycket negativt till 6=Mycket positivt) Majoriteten av besökarna upplevde besöket i området som positivt till mycket positivt, ett medelvärde på 5,1. Sammanfattning resultat Här nedan sammanfattas gästundersökningens resultat: Majoriteten har besökt platsen för InfoPoint av annan anledning än för att söka information och kände inte till att det fanns en InfoPoint i förväg på platsen. Skyltningen utanför plats för InfoPoint upplevdes sämre av gästerna än den invändiga. Främst har gästerna sökt information om olika saker att se/ göra/ uppleva. Majoriteten hittade helt eller delvis vad de sökte. En liten del uppgav att de fick tips som ledde till nya beslut/ ändrade planer 16

17 och av dessa var det några som valde att förlänga besöket i området. Placering och miljö i lokalen för InfoPoint upplevdes bättre av gästerna än skyltning. Mängden information för informationsskärmen/ surfplattan och dess innehåll fick lägst betyg medan enkelt att använda/ navigera fick högst betyg. Gästerna ansåg att webbapplikationens funktionalitet och innehåll behöver förbättras, det gäller främst språkval, bättre skyltning, mer info och mer struktur, marknadsföring av InfoPoint, instruktioner och en gruppering av vad som händer på orterna. En majoritet tyckte det skulle vara bra om det gick att ladda ner innehållet från informationsskärmen till egen mobil enhet. Lättillgänglig, information, enkel och lätt att hitta är värden som gästerna ansåg var det allra bästa med informationsskärmen och dess innehåll. 41 % uppgav att de tog kontakt med personalen för att få ytterligare information. Personalens bemötande och serviceförmåga fick höga betyg av gästerna. Något lägre betyg fick personalens kunskap kring det gästen sökte information om. De flesta gästerna tyckte att ett större antal InfoPoints i anslutning till serviceställen som ett komplement till ett fåtal traditionella turistbyråer är rätt väg att gå. Gästerna bedömde att det personliga mötet är den viktigaste fördelen med en "traditionell" turistbyrå jämfört med InfoPoints som använts under projektet. Skyltning/ informationstavlor tillsammans med personlig kontakt ansågs viktigast för gästerna när de söker information under en resa. De flesta gästerna uppgav att de både söker information i förväg och på plats i området under själva resan. Större delen av gästerna har besökt området tidigare. Hälften av gästerna stannade i området för en kortare period, från kortare stopp till en dag. Majoriteten av besökarna upplevde besöket i området som positivt. Företagsundersökning Undersökning gjordes med hjälp av frågeformulär i Google Docs och var tillgänglig under perioden augusti till oktober. Undersökningen skickades till samtliga 15 fasta InfoPoints samt till personer inom SSTF som utlokaliserat InfoPoint vid 4 evenemang. Totalt inkom svar från 15 personer från 12 InfoPoint platser av totalt 19 (15 fasta+4 mobila) vilket ger en svarsfrekvens på 63 %. 17

18 Resultat Nedan följer en sammanställning av resultat för företagsundersökningen. Företagsundersökningen finns i sin helhet som bilaga. Har utrustningen fungerat som den ska? Om inte, vad har inte fungerat? Utrustningen har överlag fungerat som den ska. I vissa fall har yttre faktorer påverkat och försämrat driften, t.ex. åska, missbruk av InfoPoint till annat än den är ämnad och att ipad låst sig. Vid evenemang utomhus försämrade solen funktionen. Har du några förslag på förbättringar av programmet Upplev Storsjöbygden och Upplev Destination Vemdalen? En majoritet uppgav att det finns förbättringar att göra. Det gällde främst snabbhet, språkval, filtreringsfunktion, GPS-styrning som visar närområdets aktiviteter, struktur, filtrering, avsaknad av bilder, kartbild med punkter och vidare information etc. Har den använts av era gäster regelbundet eller har den mest stått oanvänd? Resultatet varierade men nästan hälften av de svarande upplevde att InfoPoint stått oanvänd eller använts lite medan andra hälften uppfattat att den använts med viss regelbundenhet både av gäster och företagen själva. I svaren framkom att användandet av egna mobila enheter kunde vara en anledning till att InfoPoint inte använts i den utsträckning som förväntat. Likaså att många av besökarna i området är 50+. Någon ansåg att den använts för lite för att det ska kännas tillfredsställande medan en annan respondent tyckte att den använts bättre än väntat. Har du behövt berätta om er InfoPoint för att era gäster ska använda den eller har de själva tagit del av den? De flesta upplevde att de behövt berätta om InfoPoint och intressera gästerna till att använda den, endast ett fåtal av gästerna har själva hittat den och tagit del av den. Har du någon uppfattning om hur de som använt er InfoPoint uppfattat den? Resultatet varierade, ungefär hälften har bedömt att gästen uppfattat InfoPoint som något positivt. De har sökt information och fått mer info därtill. Negativa intryck som framkommit är att InfoPoint uppfattats trög och att det finns förbättringsmöjligheter. Några kunde se en viss koppling mellan ålder och användande, där de yngre hade lättare att hantera InfoPoint. Har de förstått hur den fungerar eller har du behövt instruera dem? Resultatet visade både att gäster förstått och använt den självständigt men att det också behövts instruera vissa gäster. Återigen finns en viss koppling mellan ålder och användande. Hur har du själva upplevt den? Underlättande eller mest i vägen? De flesta upplevde InfoPoint som bra, ett verktyg som underlättat och lockar. Den underlättade framför allt vad gäller att visa vad som finns och hur gästen hittar dit. Den är ett bra komplement till den bemannade turistbyrån men ersätter inte broschyr eller karta. Något företag upplevde att det mest varit en outnyttjad resurs. En svarande ansåg att tanken är bra men att det behövs ett omtag kring jamtland.se och förbättringar avseende bl.a. sök och funktionalitet. Någon menade att InfoPoint måste arbetas in i besökarnas tänk. 18

19 Tror du att InfoPoint på nått vis gynnat er verksamhet så att ni fått fler besökare tack vare den? Det råder en viss tveksamhet kring huruvida InfoPoint gynnat verksamheten och gett fler besökare. Ungefär hälften av de tillfrågade ansåg inte att InfoPoint bidragit till detta medan ett mindre antal företag trodde att det haft positiv effekt och att det i förlängningen kommer att ge effekt. Det behövs t.ex. skyltning vid vägen. Kan du på något vis se hur möjligheten att ge turistinformation även kan öka er omsättning i framtiden? Om så, vad behövs för att möjliggöra det för er? Även här var det en viss osäkerhet ifall turistinformation kan öka den egna omsättningen i framtiden. Några få företag såg kopplingen mellan att erbjuda turistinformation och ökad omsättning i framtiden. För att möjliggöra detta föreslogs bl.a. att det behövs välbelägen turistbyrå, skyltning, större teknisk lösning t.ex. dator, informationsmaterial, InfoPoint om området på Östersund turistbyrå och tålamod. Har den kunnat hjälpa dig att bättre informera turister om saker att göra/se i området? Hälften ansåg att InfoPoint hjälpt dem att bättre informera turister om saker att se/ göra. Endast ett fåtal svarade nej och uppgav bl.a. som anledning att de har kunskapen själva, att de har använt den tillsammans med gäst eller irritation över innehåll och funktionalitet. Ett förslag som framkom där InfoPoint utlokaliserats till ett evenemang var att arbeta mer med digital information innan besöket för att gästen ska kunna planera sin vistelse utöver själva besöket på tillställningen. Ser du att en värdskapsutbildning, där du får utbildning i att bemöta turister och får mer kunskap om de turistiska produkterna som finns i området, skulle hjälpa dig att bli ännu bättre på att bemöta turister och förstå deras behov? De flesta tillfrågade ansåg att en värdskapsutbildning skulle hjälpa dem att bli ännu bättre på att bemöta turister och förstå deras behov. Några få ansåg att värdskapet redan finns men att det skulle hjälpa med kunskap om vad som finns. En viktig aspekt som lyftes fram är tidsbrist och önskemål om kortare variant av utbildning, 2-3 timmar. I svaren fanns en rekommendation av den utbildning som genomförts inom Destination Vemdalen. Om du själv använde er InfoPoint, vad sökte du främst information om? Över hälften av de tillfrågade sökte främst information om olika saker att se/ göra/ uppleva följt av i nämnd ordning mat/ restaurang/ shopping samt specifik information om öppettider/ priser/ vägbeskrivning. I lägre grad sökte svarande kring boende följt av allmän info om ett specifikt geografiskt område. Hittade du vad du sökte? Ett entydigt svar visar att samtliga hittade helt eller delvis den information de sökte. 19

20 Sätt betyg på InfoPoint och dess innehåll Figur 7. Företagens betyg avseende InfoPoint och dess innehåll. Mer än hälften gav InfoPoint lägre betyg med värden 2-3, snittvärde 3,7 avseende inspirerande information/ nya idéer, En större del, 2/3, satte betyg på den övre halvan av skalan vad gäller bra och relevant information, snittvärde 4,1. Mer än 70 % satte ett värde mellan 4-6, snittvärde 4,1 vilket indikerar att de flesta tyckte att sidorna innehöll mycket information. I snitt gavs betyg 3,7 vad gäller strukturerad/ lätt att hitta. 33 % angav värden mellan 2-3, medan 67 % satta värden på den övre delen av skalan, % gav betyg på den övre halvan av skalan, från 4 till 6, snittvärde 4,1 angående enkelheten att förstå hur InfoPoint skulle användas. Resultaten vad gäller bra placering och läsbarhet varierade, 74 % gav betyg på den övre halvan av skalan, från 4 till 6, snittvärde 4,1. Det skulle vara bra om det gick att ladda ner innehållet från informationsskärmen till egen läsplatta eller mobil Övervägande delen instämde att det skulle vara bra om det gick att ladda ner innehållet från informationsskären. Över 90 % satte ett värde mellan 4-6, snittvärde 5,0 på den 6-gradiga skalan där 1=instämmer inte alls och 6=instämmer helt. Vad var det allra bästa med InfoPoint och dess innehåll? Lättillgänglig, information, enkel och mängden information är några saker som lyftes fram mer frekvent som det bästa med InfoPoint och dess innehåll. Övriga aspekter som nämndes är heltäckande, idéen, ett komplement för information för besökaren att själv titta i, kan användas tillsammans, möjligheten att hänvisa till InfoPoint när man inte hinner informera om allt själv, alla har chans att synas. 20

21 Vad saknade du/ vad behöver förbättras? Det finns ett flertal punkter som nämndes som förbättringsmöjligheter. Snabbhet, språkval, sök och annan funktionalitet, struktur, skyltning, teknik, spärr till andra sidor, större överblick, närområdets aktiviteter - GPS är några av de saker som lyftes fram. Även bättre vägbeskrivningar för turistmål som saknades i informationen, större skärm och bättre skydd, info om hur de hittade på egna telefoner. Andra synpunkter som framkom var att kommungränserna försvårar då området är i två kommuner, vilket inte gästen bryr sig om. Även om detta är ett pilotprojekt som fortfarande har en del brister, anser du att det är rätt väg att gå, med ett större antal "InfoPoints" i anslutning till olika serviceställen istället för ett fåtal "traditionella" turistbyråer? Majoriteten ansåg att det är rätt väg att gå med ett större antal InfoPoints i anslutning till serviceställen som ett komplement till ett fåtal traditionella turistbyråer. Hela 90 % ställde sig ganska eller mycket positiv. Vad är de viktigaste fördelarna med en "traditionell" turistbyrå jämfört med den här typen av InfoPoint? Företagen ansåg att det personliga mötet är den viktigaste fördelen med en "traditionell" turistbyrå jämfört med den typen av InfoPoint som använts under projektet. Vidare nämndes fördelar som engagemang, anpassning till gästens önskemål, personliga tips, detaljer, kunnig och bra personal, proffsig förmedlare, utbildning och lättare för gästen att känna igen sig, många broschyrer lockar. Tid är också av vikt, bl.a. nämndes att det ibland kan krocka med den egna verksamheten och som företagare är man förmedlare när man hinner. En företagare ansåg att det är även bra med obemannade basstationer där det finns informationsmaterial. Ange hur viktigt eller oviktigt följande saker är när du söker information under en resa/ ett besök Figur 8. Företagens attityd kring informationssök. Källa Gästundersökning, Nordanalys En majoritet ansåg att skyltning/ informationstavlor är viktigt på besöksmålet, snittvärde 4,9. 21

22 Huvudparten satte ett värde mellan 4-6 vilket visade att tillgång till tryckt information har betydelse när de söker information under en resa. 86 % satte höga värden, i snitt 4,9, vilket pekar på att tillgång till digital information är viktigt eller mycket viktigt. Över 60 % ansåg att personlig kontakt som kan ge information, tips och idéer under en resa är viktigt eller mycket viktigt, snittvärde 4,9. Om du själv besöker en turistbyrå eller "InfoPoint", är det viktigt för dig att även kunna hitta information om andra områden än där du just då befinner dig? En större del bedömde det som viktigt att även kunna hitta information om andra områden är där man just befinner sig. Snittet blev 4,3 på den 6-gradiga skalan där 1=oviktigt och 6=mycket viktigt. Hur gör du när du själv gör resor till nya områden eller vill uppleva nya saker i områden som du tidigare har besökt, brukar du då vanligtvis söka så mycket information som möjligt i förväg innan besöket söka information huvudsakligen när du är på plats i området en kombination av de båda övrigt Majoriteten uppgav att de söker information både i förväg och på plats i området under själva resan. Sammanfattning resultat Här nedan sammanfattas företagsundersökningens resultat: Utrustningen i form av ipad har överlag fungerat som den ska. Företagen ansåg att webbapplikationens funktionalitet och innehåll behöver förbättras, det gäller främst inspiration/tips och struktur/ lättare att hitta. För funktionalitet är det främst snabbhet, språkval, sök, struktur, GPS funktion som företagen efterfrågar. InfoPoints har enligt företagen använts i mindre utsträckning och att de i sin tur behövt berätta och instruera. Det finns en koppling mellan ålder och användande. Företagens uppfattning kring gästernas intryck av InfoPoint är varierande, hälften upplevde att gästernas uppfattning var positiv men att det behövs förbättringar. De flesta företagen har upplevt InfoPoint som ett bra verktyg som underlättat, däremot råder en viss tveksamhet kring om InfoPoint gynnat deras verksamhet genom att locka fler besökare. För att möjliggöra detta i framtiden ansåg företagen bl.a. att det behövs välbelägen turistbyrå, skyltning, informationsmaterial etc. Hälften av de svarande uppgav att InfoPoint hjälpt dem att bättre informera turister, främst har företagen sökt information om olika saker att se/ göra och uppleva. 22

23 Det flesta tyckte att en värdskapsutbildning skulle hjälpa men uppger att tid är en bristvara. Företagen ansåg att innehållet behöver kunna laddas ner till besökarens mobila enhet i framtiden. Det allra bästa med InfoPoint tyckte företagen var den lättillgängliga informationen medan de ansåg att turistbyråns viktigaste fördel är det personliga mötet med engagerad och kunnig personal. De flesta företagen tyckte att ett större antal InfoPoints i anslutning till serviceställen som ett komplement till ett fåtal traditionella turistbyråer är rätt väg att gå. Företagen ansåg att skyltning/ informationstavlor, tillgång till digital information och personlig kontakt är viktigast när de söker information under en resa. De flesta uppgav att de både söker information i förväg och på plats i området under själva resan. Vid besök på turistbyrå/ InfoPoint är det viktigt att hitta information om andra områden än det område de befinner sig i just då. Intervjuer Intervjuerna genomfördes i oktober som besöksintervjuer och svaren speglar ett urval av hur turistbyråerna ser på frågorna, vilket mer ger en bild än slutsatser. Sven Persson och Ingvar Hansson, Klövsjö turistbyrå Den informationskanal som har störst betydelse för gästen inför resan är under vintertid Skistar.com. En stor del av Skistars gäster är återbesökare, då har de redan en referens till området och bestämt sig för ett speciellt ställe. När gästen väl är på plats är den personliga kontakten på serviceställena som sportshop, mataffär, turistbyrå, golfklubb etc. de viktigaste informationskanalerna. Sven och Ingvar berättade att de inte har sett så många använda sig av de InfoPoints som varit utplacerade. En fördel med ipad som informationskanal är att det går att samla information. De yngre som besökt Klövsjö Turistbyrå använder sig av sin egen telefon och de äldre frågar hellre än att använder sig av digitala hjälpmedel. De äldre som vågade sig på att använda ipad fick man hjälpa. Det bästa med webbapplikation för Upplev Storsjöbygden och Upplev Destination Vemdalen är den samlade informationen. Vad gäller förbättringar så behöver sökfunktionen för Upplev Destination Vemdalen göras, det är mycket oklart hur man söker sig till Klövsjö då Upplev Destination Vemdalen saknar Filtrera resmål under Sök i denna kategori. Språkval behöver också läggas till och bättre funktionalitet för gästerna. Det är också bra om webbapplikationen per automatik efter att gäst slutat använda den går tillbaka till utgångsläget så att nästa gäst kommer in på startsidan för applikationen. 23

24 InfoPoint ska innehålla information från närområdet, en GPS-styrning. Gärna en kalender med enbart aktuella händelser. Informationen ska vara komplett och inspirerande så att användaren inte behöver leta efter ytterligare information, en vandrare vill t.ex. få upp karta med leder och olika turförslag, avstånd etc. Alla har telefoner så applikationen bör kunna laddas hem. Vi är lite på rätt väg med InfoPoints. Mycket beroende på var dessa InfoPoints är utplacerade, skulle det finnas en på hembygdsgården i Klövsjö tror Sven och Ingvar inte att den skulle användas utan där är det personliga mötet som väger tyngst, gästen frågar de som är på plats. Lämpliga serviceställen för InfoPoint är platser där besökare har lite mer tid, t.ex. café, turistbyrå. Visst tekniskt kunnande krävs för att hantera ipad och webbapplikation. Det krävs också engagemang för att se till att InfoPoint är igång. För att erbjuda turistinformation med bättre tillgänglighet räcker det med en turistbyrå med dator, broschyrer och den personliga kontakten och nätverket. Rätt person på plats som känner till området, som med nyfikenhet och engagemang tar reda på information, det är det viktiga och något en InfoPoint aldrig kan ersätta. Fördelar med att göra gästinformation mer tillgänglig utanför den traditionella turistbyrån är att det kan ge fler besökare och kontakter samt skapar möjlighet att resa i området. Nackdelen är att det är opersonligt. Ett turistinformations i känner de flesta besökare till, både nationella och internationella. Det lockar till besök och för också med sig förväntningar på att de som arbetar där kan sin sak. Mötet mellan människorna och engagemanget är det viktigaste fördelarna med en traditionell turistbyrå, det kan inte ersättas. Om det finns för lite personal minskar möjligheten till service. InfoPoint blir mer ett komplement och måste kunna erbjuda fullgod turistinformation. Det skulle hjälpa om det fanns turistbyrå som bistår flera mindre filialer. Den fysiska turistbyrån kommer i framtiden att vara outstanding men den måste bära sig och människan är en dyr kraft, hur får vi det till att löna sig? Den fyller ett värde för gästen och för de företag som verkar inom besöksnäringen. Idag kommer de förbi turistbyrån med information för att få hjälp att synas. För att möta framtiden och ha en hållbar ekonomi måste det finnas en integrerad verksamhet med unik försäljning i kombination med turistinformation för att möta besökarnas behov samtidigt och få en hållbar ekonomi. Det räcker dock inte med bara vanligt fika. För Klövsjö turistbyrå är den unika kombinationen Tomtan hembygdsgård, fäboden, våffelförsäljning och turistbyrå. Viktigt att poängtera att engagemang kräver belöning. Idealbilden är att vi arbetar och förstärker det vi redan har vår natur, matkulturen etc. det är det vi ska marknadsföra. Det är inte nödvändigt att åka på Vildmarksmässan, dragkraften är så pass stor ändå så det är bättre att lägga pengarna på gästerna på plats. En nöjd gäst genererar 2-3 till när denne kommer hem. Sven och Ingvar anser att vi måste bli bättre på att få gästen att stanna en natt till och tror att det blir en motreaktion mot det digitala samhället och att vi mer och mer går tillbaka till turistbyrån som den fysiska platsen för turistinformation. Mötet 24

LICENSAVTAL INFOPOINT 2015

LICENSAVTAL INFOPOINT 2015 LICENSAVTAL INFOPOINT 2015 Inledning 2 Historik 2 Varför InfoPoint? 2 Beskrivning av InfoPoint 3 Rekommenderad arbetsmodell 4 Synliggörande av InfoPoint 5 InfoPoint-systemets fördelar 5 Utmaningar i arbetet

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå.

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå. Sammanställning av auktorisationskrav och rekommendationer auktorisation 2015 1. MEDARBETARE 1.1 Utbildning Tillsvidareanställda (fast anställda) medarbetare på turistbyrån har en utbildning som minst

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Lina Lif Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som skapar utvecklingsmöjligheter och tillväxt för besöksnäringen

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 Auktorisationshandling Turistinformationsauktorisation (f d grön/vit turistbyråauktorisation): - Auktorisationsavtal - Kontaktuppgifter - Grunduppgifter - Krav och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Serviceanalys Lund juni 2016

Serviceanalys Lund juni 2016 Serviceanalys Lund juni 2016 Uppdraget Hur vet vi att vi ger god service? Det var frågan som vi ställde oss själva i Visitlund. För att ta reda på detta fick företaget Nordic Mystery uppdraget att besöka

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet sid 1/6 Besökadress:, Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 97 00 Fax: 0520-65 18 36 E-post:bildningsforvaltningen@lillaedet.se

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Projekt X: Effektkartan

Projekt X: Effektkartan Slutrapport v. 41 Projekt X: Effektkartan Grupp 4 Johanna Lundberg Finnsson Ryan Pettersson Jonas Möckelström Linnea Molinder Jorna Ludong Genomförande Vi hade under det föregående delprojektet använt

Läs mer

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012

Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Brukarundersökning, Kristianstad Arena 2012 Bakgrund och syfte Kristianstad arena har i sin nuvarande form, under hösten 2012, varit i drift i drygt två år. Kultur- och fritidsförvaltningen ville därmed

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

VÄLKOMNA! Värd i Roslagen. Värd i Stockholms skärgård

VÄLKOMNA! Värd i Roslagen. Värd i Stockholms skärgård VÄLKOMNA! Värd i Roslagen Värd i Stockholms skärgård DAGENS PROGRAM Värdskap - en viktig pusselbit I vår destinationsutveckling Vi som är här! Visit Roslagen därför vill vi vara med! Vi introducerar ett

Läs mer

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar Vanliga frågor digitala nämndhandlingar 2013-10-25 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kopplade till din läsplatta och applikationen Netpublicator.

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning Starta upp enheten 4

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning Starta upp enheten 4 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 4 3.1 Starta upp enheten 4 3.2 Sätta skärmlåskod 4 3.3 Skapa Google konto 6 3.4 Installera Mobileiron och

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Ylva Branting Innehåll Inledning... 2 Resultat... 2 Barntillsyn och boende... 4 Barntillsyn... 4 Boende... 5 Måluppfyllelse... 7

Läs mer

DESTINATIONSDAGARNA2014

DESTINATIONSDAGARNA2014 Varmt välkommen till DESTINATIONSDAGARNA2014 Stockholm City Conference Centre 10-11 november [#destdag2014] TVÅ ÅR MED TURISTBYRÅRÅD OCH TURISTBYRÅAUKTORISATION Clemens Wantschura Branschutvecklingschef

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen Kommun kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-02-25 Dnr KS 2015/0096 Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen Sammanfattning Redovisning av enkätsvar skickad till Kommunstyrelsen

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

Vis it. jquery jquery används lite överallt i appen på olika sätt. Det främsta användningsområdet är vid selektering och manipulering av HTML element.

Vis it. jquery jquery används lite överallt i appen på olika sätt. Det främsta användningsområdet är vid selektering och manipulering av HTML element. Vis it Introduktion Vi har skapat den webbaserade appen Vis it som bygger på att användare kan ta bilder på och lägga upp sevärdheter via sin mobiltelefon. Dessa sevärdheter är positionsbaserade vilket

Läs mer

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården SAMMANFATTNING Det digitala signeringssystemet möjliggör att omvårdnadspersonal

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

TI-Nspire internationell forskning: Pilotprojekt 2007-2008

TI-Nspire internationell forskning: Pilotprojekt 2007-2008 TI-Nspire internationell forskning: Pilotprojekt 2007-2008 Roberto Ricci 1 INVALSI 2 Inledning. Denna avhandling sammanfattar resultaten från en studie av TI- Nspire CAS pilotanvändning avseende undervisning

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort!

Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! 1 PM 2017:58 Jonas Åström Nina Hvitlock Christer Ljungberg 2017-10-03 Den självkörande bussen rullar långsamt, men utvecklingen går fort! Foto av Oskar Elfving Söderström Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Första förslag på Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

TURISTBYRÅ- AUKTORISATION 2014

TURISTBYRÅ- AUKTORISATION 2014 TURISTBYRÅ- AUKTORISATION 2014 Auktorisationsavtal Kontaktuppgifter Grunduppgifter Krav och rekommendationer Underskrifter www.visita.se/turistinfo www.i-touristinfo.com Auktorisationsavtal (grön/vit)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser SID 1 (6) Beslutad av styrgrupp 2012-02-29 SLUTRAPPORT Matlagningskurser Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist

Läs mer

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Vid ett seminarium i Överkalix nyligen diskuterades förutsättningarna för att utveckla turismnäringen

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. aplhandledare.skolverket.se

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. aplhandledare.skolverket.se Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning aplhandledare.skolverket.se Webbaserad handledarutbildning din roll som utbildare Du är viktig som utbildare av

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer