Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Halland Årsredovisning"

Transkript

1 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2010

2 Innehåll Innehåll 3 År 2010 i korthet 4 Vd-kommentar 6 Delägarbonus 8 Ung i Halland 10 Kundombudsman 12 Kundnöjdhet 14 Privat 16 Företag/Lantbruk 18 Skadeservice 20 Samhällsengagemang 22 Kapitalförvaltning 24 Samverkan 26 Nya medarbetare 27 Bolagsstyrningsrapport 30 Förvaltningsberättelse Kort om Länsförsäkringar Halland Foto: Hotel Strandbaden Finansiell rapportering 37 Femårsöversikt 38 Resultaträkning 39 Resultatanalys 40 Balansräkning 42 Rapport över totalresultat 43 Kassaflödesanalys 44 Noter 67 Revisionsberättelse och granskningsrapport 68 Styrelse 69 Ledningsgrupp och revisorer 70 Fullmäktigeledamöter Foto: Mikael Pilstrand, Anders Andersson Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 31 mars 2011 på Hotel Strandbaden i Falkenberg. Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag. Ambitionen är att alltid ha de mest nöjda kunderna, vilket flera undersökningar också bekräftar att vi har. Sedan 1889 har Länsförsäkringar Halland varit hallänningarnas försäkringsbolag. Verksamheten föddes ur behovet att försäkra sig mot bränder. Sedan dess har bolaget utvecklats och breddats i takt med människors förändrade levnadssätt. Idag erbjuder bolaget inte bara sakförsäkringar, utan även liv- och pensionsförsäkringar, banktjänster samt fastighetsförmedling. Fyra sinsemellan samverkande affärsområden under ett och samma tak är en styrka i sig. En annan styrka är att Länsförsäkringar Halland är ett av 24 lokala och självständiga bolag som ingår i länsförsäkringsgruppen. Det ger det lilla bolagets närhet och det stora bolagets finansiella muskler. Bolaget är verksamt över hela Halland, med kontor i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

3 År 2010 i korthet 3 År 2010 i korthet nyckeltal Resultat före dispositioner och skatt, Mkr Balansomslutning, Mkr Konsolideringsgrad, % Totalavkastning kapitalförvaltning, % 8,3 9,8 Medelantal anställda Sakförsäkring Premieinkomst, brutto, Mkr Tekniskt resultat, Mkr 1 58 Totalkostnadsprocent Antal kunder Bank Inlåning, Mkr Utlåning, Mkr Utlåning Hypotek, Mkr Antal kunder Marknadsvärde Fonder, Mkr Livförsäkring Premieinkomst, Mkr Totalt försäkringskapital, Mkr Antal kunder Hausknechtska huset från Vintern drabbade Länsförsäkringar Halland och dess kunder hårt. Frys- och snötryckskador samt andra skador relaterade till årstiden uppgick till en nivå som aldrig tidigare skådats. Bolagets resultat i sakförsäkring, det vill säga det tekniska resultatet, hamnade på 1 Mkr med en totalkostnadsprocent på 106 procent. Resultatet inklusive kapitalförvaltningen uppgick till 106 Mkr. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling öppnade nya butiker i Laholm, Varberg och Kungsbacka. Etableringarna är strategiskt viktiga för bolagets satsning på att erbjuda kunderna en ekonomisk helhet. Laholms äldsta hus, Hausknechtska huset från 1799, återinvigdes i maj efter en lång tids restaurering enligt ursprungliga metoder. Bolagets kontor i Laholm är lokaliserat i en sidobyggnad i samma fastighet. Under 2010 studsade 20 Mkr tillbaka till bolagets kunder i form av delägarbonus. Bonusen är relaterad till resultatet för 2009 och sattes in på kundernas bankkonton i mitten på november månad. Länsförsäkringar Hallands kunder blir allt nöjdare! Inom flera områden hade bolaget de högsta betygen i branschen. Det visar kundnöjdhetsmätningen från Svenskt Kvalitetsindex 2010.

4 4 Vd-kommentar Vd-kommentar 2010 Konjunkturen I finanskrisens efterdyningar blev 2010 ett år med fortsatt oro och osäkerhet kring hur världens ekonomier återhämtar sig. Återhämtningen i USA har gått långsamt och i Europa har oron varit stor för statsfinanserna i vissa länder. Sverige har inte drabbats lika hårt av finanskrisen som många andra länder. Detta är naturligtvis positivt och har medfört att kronan har stärkts. Utvecklingen på den svenska börsen har varit gynnsam och index slutade på 26,9 procent. Även i Halland har vi märkt av den förbättrade konjunkturen. Detta visar sig exempelvis i att arbetslösheten har minskat. Skador Året startade ur skadesynpunkt på ett besvärligt sätt. Den extrema kylan i kombination med ovanligt mycket snö innebar att vi drabbades av kraftigt ökade skadekostnader. Även i slutet av året har kyla och snö inneburit ovanligt höga kostnader. Vision och strategi Vår vision Ett tryggt Halland att leva och bo i är en viktig ledstjärna i vårt dagliga arbete. Under året har vi även arbetat med att förtydliga den strategiska inriktningen för bolaget fram till I en omvärld som ständigt förändras är det viktigt att ha en tydlig färdriktning. Vi kommer att ha en tydlig tillväxtstrategi för de närmaste åren. Vår bedömning är att det finns en stor potential att växa inom sak, liv och bank. Nöjda kunder Under året har vi gjort en ny mätning avseende hur nöjda våra kunder är. Vi kan konstatera att de ger oss ett mycket gott betyg! Detta är något som förpliktigar och som vi ständigt arbetar med. Målsättningen är att våra kunder ska vara nöjda med oss och våra tjänster oavsett hur de väljer att möta oss. För några passar det bäst att träffa oss personligen, andra väljer att kontakta oss via telefon och för allt fler är internet det bästa alternativet. Vi kan tydligt se att internet blir en allt viktigare kanal. Samtidigt kommer det ständigt till nya sätt som kunderna vill möta oss på. Därför har vi under hösten lanserat en tjänst som vi kallar Länsförsäkringar via Mobilen. Här kan man få uppgifter om saldon på sina bankkonton samt råd och tips vid exempelvis resor. Denna tjänst kommer successivt att byggas ut med ytterligare funktioner. Helheten Många kunder efterfrågar idag att kunna samla sina affärer på ett ställe. Vår ambition är därför att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ med hög service inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi ska vara bäst på helheten! Marknadsandelar och utmärkelser Ett kvitto på att kunderna uppskattar oss är att vi under året erhållit ett antal utmärkelser enligt Svenskt Kvalitetsindex Uppskattningen visar sig även i ökade marknadsandelar.

5 Vd-kommentar 5 På villahem har vi nu en marknadsandel om 42,3 procent och personbilar 31,0 procent. Samhällsengagemang Som ett kundägt företag är det viktigt att vi även engagerar oss i samhället. Detta försöker vi göra på olika sätt. Exempel på aktiviteter som vi genomfört under året är utbildning i akutinsats, grannsamverkan mot brott, reflexmorgon och de blå sandlådorna som förebygger halkolyckor. Dessa och många andra aktiviteter tror vi kan bidra till att skapa ett bättre samhälle samtidigt som det skapar ett mervärde för våra kunder/ägare. Slutligen vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare och styrelsen för ett gott samarbete! Christian Bille Verkställande direktör

6 6 DELÄGARBONUS 20Mkr studsade tillbaka till kunderna Under 2010 fick Länsförsäkringar Hallands kunder dela på 20 miljoner kronor i delägarbonus. Till skillnad från andra banker och försäkringsbolag har Länsförsäkringar Halland inte några aktieägare som kräver utdelning. Bolaget ägs av sina kunder. När det går bra för bolaget är det kunderna som är vinnare. Tack vare låga skadekostnader och god kapitalavkastning kunde Länsförsäkringar Halland redovisa ett ekonomiskt överskott för 2009, vilket resulterade i att styrelsen beslutade om att betala ut 20 miljoner kronor till kunderna under För att ta del av delägarbonusen skulle man som privatperson ha sitt boende försäkrat i bolaget med en minimipremie på 500 kronor. För kunder inom företag och lantbruk gällde en minimipremie på kronor. Alla berörda kunder fick under augusti ett brev om att pengarna skulle sättas in på deras bankkonto i mitten av november. Samtidigt drog Länsförsäkringar Halland igång en omfattande marknadsföring för att skapa uppmärksamhet och intresse för bolaget. Målet var att styrka kunderna i uppfattningen att de valt rätt bolag samt ge alla andra en tankeställare om fördelarna med att vara kund i ett kundägt försäkringsbolag. Marknadsföringens budskap var enkelt och kortfattat: 20 Mkr studsar tillbaka till våra kunder i år. Vi kallar det delägarbonus! Det hela illustrerades med studsande bollar i Länsförsäkringars färger som stack ut ordentligt i mediabruset. Kampanjen pågick under perioden september till november och syntes och hördes i TV, radio, tidningar, på bussar och på stortavlor utomhus över hela Halland. En omedelbar effekt var att antalet besök på Länsförsäkringar Hallands hemsida ökade med närmare 30 procent under kampanjperioden. Även tillströmningen av nya kunder ökade markant såväl inom bank som försäkring genom att kampanjen kompletterades med aktiv försäljning och rådgivning.

7 DELÄGARBONUS 7 Bolaget ägs av sina kunder. När det går bra för bolaget är det kunderna som är vinnare. Lisbeth Björfjäll, chef Kommunikation.

8 8 Ung i Halland Satsning på ungdomar I februari 2010 startade Länsförsäkringar Halland en webbplats, LF Ung i Halland, för ungdomar i åldern år. Syftet var att bygga relationer med ungdomar och på sikt öka andelen unga kunder inom bank och försäkring. Satsningen marknadsfördes direkt till målgruppen via adresserade brev och affischer på samtliga gymnasieskolor. Bolagets samarbetspartners har fått informationsmaterial för exponering i sina företag. Webbplatsen innehåller bland annat: LF-skolan med lättfattlig information och konkreta instruktioner kring bolagets bank- och försäkringstjänster för unga. Sammanställning av rabatter och förmåner hos lokala samarbetspartners när målgruppen betalar med Länsförsäkringars bankkort. Tävlingar. Frågor och svar. Lediga jobb inom länsförsäkringsgruppen samt tips från coachen. Information om Länsförsäkringar Halland. Kopplingar till Facebook. Webbplatsen är öppen för alla, men det är bara de ungdomar som har Länsförsäkringars bankkort som kan utnyttja rabatter och förmåner hos ett 50-tal företagare i länet. Det är till exempel körskolor, biografer, caféer och butiker. Vid årets slut hade webbplatsen besökts nästan gånger varav unika besökare. Den genomsnittliga besökstiden vid varje besök var drygt tre minuter. Den sida som besöktes mest var Förmåner och Rabatter, därefter tävlingssidan och på tredje plats LF-skolan. Bolagets samarbetspartners i LF Ung i Halland ger rabatter och förmåner och får som motprestation marknadsföring på webbplatsen samt logotype och direktlänk till den egna hemsidan. Samtliga samarbetspartners har fått ge sin syn på samarbetet via en enkätundersökning. 66 procent säger direkt att de vill vara med i satsningen i framtiden, 31 procent att de är intresserade men att de inväntar besked från sin ledning. Tre procent har valt att avbryta samarbetet med hänvisning till att de inte vill gynna en enskild bank. Satsningen har under året genererat en marginell ökning av antalet nytecknade bank- och betalkort i målgruppen år. Den mer långsiktiga effekten av att bolaget skapar positiva associationer och relationer till ungdomar i Halland är för tidig att dra några slutsatser om. Helt klart skapar satsningen på Ung i Halland ett mervärde för Länsförsäkringar Hallands unga kunder, vilket kan bidra till att skapa utökade kundrelationer i framtiden. Adressen till webbplatsen är

9 Ung i HAlland 9 Hemsida Roll-up Sommarutskick till alla ungdomar år i Halland.

10 10 Kundombudsman Kundens egen ombudsman Lars Svanå har arbetat inom försäkringsbranschen i hela sitt yrkesverksamma liv och pensionerades vid 62 års ålder efter att varit skadechef i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän i 15 år. Det var med stor tvekan han två år senare tackade ja till att bli Länsförsäkringar Hallands Kundombudsman. Jag är glad över att jag tog jobbet. De här snart fyra åren har varit mycket givande och utvecklande och jag känner verkligen att det är bra för bolagets kunder, säger Lars Svanå. Den kund som inte är nöjd med Länsförsäkringar Hallands beslut, bemötande eller villkorstolkningar kan vända sig till bolagets Kundombudsman för att få en ny oberoende bedömning av sitt ärende. Ett normalår hanterar Länsförsäkringar Halland omkring skador. Av dessa väljer ett 100-tal kunder att vända sig till Kundombudsmannen för att få en ny prövning. Vart fjärde leder till att kunden får en ändring till sin fördel. Min uppgift är att ta hand om kundernas synpunkter och klagomål i alla frågor där man inte är överens. I min roll står jag utanför bolaget och har fullt mandat att göra en annan bedömning om jag finner det rimligt, säger Lars Svanå. Bred erfarenhet Lars har bland annat arbetat som skadereglerare, gruppchef och presstalesman inom skadeavdelningar i försäkringsbranschen. Idag är han förutom Kundombudsman i Länsförsäkringar Halland också ledamot i Göteborgsbolagets prövningsnämnd, skaderevisor för länsförsäkringsbolagen i Göteborg och Skaraborg samt nämndeman i kammarrätten. Dessutom har han ett brett kontaktnät inom försäkringsbranschen som är till hjälp i särskilt svårbedömda ärenden. Det är mycket intressant att lyssna på kunden och deras upplevelse av situationen. Oftast blir det väldigt bra samtal. Jag tror att vetskapen om att jag inte är anställd av Länsförsäkringar Halland gör att man känner förtroende för att man får en rättvis och opartisk bedömning, säger Lars Svanå. De flesta som kontaktar Lars Svanå i rollen som Kundombudsman gör det via telefon. Men det går lika bra via e-post och brev. Antalet kontakter varierar stort över året med en markant nedgång under sommaren och i december. Jag är tillgänglig nästan jämt. De kunder som pratar in ett meddelande på min telefonsvarare ringer jag upp. Jag lägger mig också vinn om att hantera de ärenden som kommer in så snabbt som möjligt utan onödig byråkrati. De flesta får svar inom en vecka, säger Lars Svanå. Tolkning av villkor Tolkning av försäkringsvillkor och vållandefrågor är vanligt återkommande ärenden som hamnar på Lars Svanås bord. Det gäller inte minst vem som anses ha orsakat trafikskadorna vid backning, rondellkörning, möten på smala vägar och kursändringar. Det är få kunder som läser villkoren och när skadan inträffar känner de sig ofta ställda. Därför är det viktigt att handläggaren är mycket tydlig om vad försäkringen omfattar i sin kommunikation med kunden, säger Lars Svanå.

11 Kundombudsman 11 Lars Svanå, Kundombudsman. Andra vanliga frågor som Lars Svanå hanterar är de där kunden och bolaget inte kunnat komma överens om värderingen av det som skadats/försvunnit. Det kan exempelvis vara kunden som för fem år sedan köpte en TV för kronor och som anser att det är det beloppet som ska betalas ut. Men försäkringen gäller för en motsvarande TV och den kostar idag kanske bara kronor. Dessutom blir det avdrag för åldern. Många kunder väljer att betala sina försäkringspremier via autogiro. Om det inte finns pengar på kontot får kunden en påminnelse om att premien är obetald. Men det är inte ovanligt att kunden som är van vid autogirot ändå tar för givet att premien är betald. Det innebär att kunden är oförsäkrad om det händer en skada och då är det mycket ovanligt att kunden får ersättning, säger Lars Svanå. Hjärtat är med Det finns dock situationer i särskilt ömmande fall där både Kundombudsmannen och Länsförsäkringar Halland hanterar försäkringsärenden med hjärtat utanför försäkringsvillkoren, vilket går under beteckningen Ex gratia. Det innebär att ersättning betalas ut trots att försäkringen egentligen inte gäller. Den kund som fortfarande är missnöjd efter prövningen hos Kundombudsmannen kan göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden eller dra ärendet till en rättslig prövning. Under de år jag varit Kundombudsman är det bara ett fåtal ärenden som gått vidare till Reklamationsnämnden. Inget har gått vidare till rättslig prövning. Många av dem som hör av sig till mig får ingen ny bedömning, men är nöjda ändå med att få prata igenom sin situation i lugn och ro. Positiva kontakter Alla ärenden som hanteras av Lars Svanå dokumenteras i Länsförsäkringar Hallands kundsystem, vilket gör att det är enkelt för bolaget att följa upp kunden i kommande kontakter. Han har också tät kontakt med berörd handläggare. I de fall det blir en ändring av handläggarens beslut är vi i regel eniga om detta när vi meddelar kunden. Uppdraget som Kundombudsman ger mig en positiv kontakt såväl med kunderna som med bolagets handläggare och chefer, säger Lars Svanå. Sammanställning av ärenden per år 2007* Totalt antal prövade ärenden Resultat av prövningen Ingen ändring av ursprungligt beslutet Ändrat beslut - helt eller delvis: i antal i procent av totalt antal ärenden 24,1 27,9 20,8 23,3 * fr.o.m

12 12 kundnöjdhet Länsförsäkringar Hallands kunder blir allt nöjdare Länsförsäkringar Hallands kunder blir allt nöjdare med bolagets bank- och försäkringstjänster. Inom flera områden har bolaget de högsta betygen i branschen. Den totala kundnöjdheten har ökat från 67 (2006) till 74 på en 100-gradig skala. Det visar kundnöjdhetsmätningen från Svenskt Kvalitetsindex Bolaget har stadigt förbättrat kundernas nöjdhet inom privat- och företagsmarknaden de senaste sex åren. Även lantbrukskunderna ger höga betyg, 77, men här finns inga jämförelsetal för branschen. Undersökningen bygger på tre delfrågor som graderas på en 100-gradig skala: Hur nöjd är kunden totalt sett? Hur väl lever bolaget upp till förväntningarna? Hur nöjd är kunden med bolaget jämfört med ett idealt bolag? Svaren vägs samman till ett totalbetyg inom respektive segment. Kundnöjdhet över 75 betraktas enligt SKI som mycket hög. Privat Sak De privata sakförsäkringskunderna gav Länsförsäkringar Halland det högst uppmätta betyget någonsin, 78,4, både jämfört med genomsnittet för konkurrenterna, 73,2, och med länsförsäkringsgruppen totalt, 77,6. Bäst betyg i branschen fick Länsförsäkringar Halland även av de privatkunder som hade anmält en skada under året. Nöjdheten med hur skadan hanterats av bolaget var 92,3 medan konkurrenternas betyg varierade mellan 74,2 och 86,9. Kvinnorna är generellt mer nöjda och lojala med bolaget än männen. De allra nöjdaste kunderna är i åldern år och därefter kommer ungdomar under 29 år som den nöjdaste och lojalaste gruppen i privatsegmentet. Privat Liv 2010 års mätning visar att privatkunderna är mycket mer nöjda med Länsförsäkringar Halland som livförsäkringsbolag än tidigare. Betyget har stigit med 10 enheter till 67,3 från Branschen som helhet har istället minskat sitt betyg och landar på 64,7 i snitt. I detta segment är ungdomarna mest nöjda och lojala. Allra lojalast är kvinnor under 29 år. Företag Sak Betyget, 71,9, från sakförsäkringskunderna på företagssidan har ökat i förhållande till föregående år och hävdar sig väl såväl i länsförsäkringsgruppen som mot konkurrenterna. Men i detta segment är spridningen mellan bolagen mindre och inom felmarginalen. Däremot drar Länsförsäkringar Halland ifrån när det kommer till företag som under året drabbats av skada. Här ger kunderna 87,6 i betyg på hur skaderegleringen hanterats, vilket är högsta betyget i hela undersökningen. De kunder som haft en skada uppger också att de är mer

13 kundnöjdhet 13 Kvinnorna är generellt mer nöjda och lojala med bolaget än männen. nöjda och lojala mot bolaget. Allra nöjdast är företag med mindre än sex anställda. Företag Liv Inom tjänstepension företag har Länsföräkringar Halland högst kundnöjdhetsbetyg, 72, i förhållande till konkurrenterna med 66 som genomsnittligt betyg. Inom segmentet har bolaget ökat kundnöjdheten med 11,3 enheter sedan mätningen Mest nöjda är företagare med 3-5 anställda. banker som bäst kan leva upp till sina kunders förväntningar också har högst kundnöjdhet. Kvinnor är mer nöjda än män och åldersmässigt är det kunder under 29 och mellan år som är nöjdast. Lojalast är kundgruppen i åldersspannet år. Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank uppvisar det genomsnittligt högsta betyget från privatkunderna, 79,6, av alla banker. Länsförsäkringar Halland ligger strax under toppen med 77,6 medan bankkonkurrenterna i snitt har en kundnöjdhet på 73. SKI konstaterar att de

14 14 privat Privat Länförsäkringar Halland erbjuder privatkunderna en ekonomisk helhet med försäkringar, banktjänster, sparande och fastighetsförmedling. De kunder som samlar sina affärer hos bolaget får, förutom en bättre överblick av sin ekonomi, upp till 15 procent rabatt på nästan alla sina sakförsäkringar. Kundstocken ökar Under 2010 ökade den privata kundstocken med drygt kunder till sammanlagt inom bank och försäkring. Inom bankverksamheten ökade varje månad antalet kunder med 50 personer. Det var främst sakförsäkringskunder som valde att bli helkunder. Affärsvolymen inom privat bank ökade med 11 procent. Bolaget har ett brett fondutbud och under året satte fondförsäljningen ordentlig fart och ökade med 60 procent. Från och med 1 januari 2011 är även fondspararande rabattgrundande, vilket gör att fler kommer att omfattas av helkundsrabatten. Individuellt Pensionssparande (IPS) lanserades under slutet av 2009, och under 2010 flyttade drygt 400 kunder sitt sparande och kapital till Länsförsäkringar Halland. Sedan många år har Länsförsäkringar Halland ett samarbete med Studentkåren vid Högskolan i Halmstad.

15 privat 15 Omkring studenter erbjöds att via kåren teckna ett förmånligt studenpaket. Genom samarbetet får Länsförsäkringar Halland omkring 400 nya kunder per termin. Internet 2010 var året då internetförsäljningen tog ordentlig fart med 70 procent i försäljningsökning och drygt 12 procent av den totala försäljningen. Främst motorförsäkring men även hem, villahem och båt tecknades denna väg. I slutet av året lanserade bolaget en boendeguide på internet. På sajten får besökarna svar på frågor om att köpa, äga och sälja sitt boende. Bolagets miljöarbete fortsätter kontinuerligt och under året togs ännu ett steg att minska pappersförbrukningen genom att erbjuda e-faktura för motorförsäkringarna. Under kommande år ska även övriga försäkringar kunna betalas på detta sätt. Sakförsäkring Länsförsäkringar Halland var under 2010 mer aktiva i marknadsbearbetningen. Resultat blev att den totala försäljningen ökade med fem procent jämfört med föregående år. Antalet motorförsäkringar ökade kraftigt och bolaget räknade in drygt fler försäkrade bilar. Vid årets slut hade bolaget fordon försäkrade. Villahemförsäkringen visade en nettoökning på drygt 400 villor, vilket är den största ökningen på flera år. En förklaring är att Länsförsäkringar Halland under året startade en så kallad annullationsgrupp, som kontaktade alla som ville säga upp sin villahemförsäkring. Effekten blev att bolaget under 2010 hade den lägsta annullationsgraden i hela länsförsäkringsgruppen. blir fastighetsaffären betydligt enklare och lönsammare för kunden. Kundträffar Under året höll Länsförsäkringar Halland utbildning vid två tillfällen om hur man agerar när barn akut drabbas av sjukdom eller olycka. Intresset var så stort att båda utbildningstillfällena fulltecknades på kort tid. Utvärderingarna visade Inom bankverksamheten ökade varje månad antalet kunder med 50 personer. toppbetyg och under 2011 kommer bolaget att erbjuda ytterligare sju utbildningstillfällen runt om länet. I samarbete med Fastighetsförmedlingen i Halmstad och Laholm bjöd bolaget in till Hussäljarskola där de 150 deltagarna informerades om dolda fel, finansiering, placering och hur man praktiskt går tillväga vid en försäljning. Även denna aktivitet var mycket uppskattad och kommer att upprepas under Fastighetsförmedlingen Nya fastighetsförmedlingskontor etablerades i Laholm, Kungsbacka och Varberg. Tillsammans med kontoret i Halmstad ingår de i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, som ägs gemensamt av länsförsäkringsgruppen. På kontoren arbetar fastighetsmäklare som är knutna till Länsförsäkringar Halland genom franchiseavtal. Tillsammans räknar man med att de ska förmedla cirka 600 villor, fritidshus och bostadsrätter i Halland under Fastighetsförmedlingens kunder får en naturlig tillgång till Länsförsäkringars breda utbud inom bank och försäkring. Genom att samla allt under samma tak Börje Gunnesson, chef Privat och Liv.

16 16 Företag/lantbruk Företag/Lantbruk FÖRETAG Satsningen på Länsförsäkringar Hallands småföretagarbank är mycket framgångsrik och bankvolymen ökade med 50 procent under Att kunna samla företagets bank och försäkringar på samma ställe förenklar för kunden och tilltalar allt fler. Den tuffa konkurrensen på företagsmarknaden höll i sig, vilket skapade fortsatt press på premier och försäkringsvillkor vid offentlig upphandling. Under 2010 miste bolaget en kommun och hade i december fyra av Hallands sex kommuner som försäkringskunder. Konkurrensen drev också fram ett förändrat och effektivare arbetssätt på sakförsäkringssidan i kombination med att säljarna profilerades som kontaktpersoner i presentationer som skickades ut till företagskunderna. Operation Företag Under hösten genomförde länsförsäkringsgruppen Operation Företag. Det var en tävling som gick ut på att under en dag boka in så många kundbesök hos de lokala företagen som möjligt. Länsförsäkringar Halland tog en hedrande förstaplats med mer än 600 bokningar. Det finns klara samband mellan ökad försäljning och antalet genomförda kundbesök. Ett tydligt tecken på att konjunkturen är på väg uppåt är

17 Företag/lantbruk 17 att de breda kundträffar bolaget arrangerade på dagtid under 2010 inte alls hade den tillströmning som förväntades. Däremot var kundträffarna som arrangerades på kvällstid eller helger välbesökta och uppskattade exempelvis aktiviteter kring bandykväll, biopremiär, revy och trav. Länsförsäkringar Halland lyckades genom de olika insatserna under året öka försäljningen på företagssidan med 30 procent. Företag Liv slog alla tidigare försäljningsrekord och nådde den högsta försäljningen någonsin. LANTBRUK För första gången översteg premievolymen Lantbruk Sak 50 Mkr. Lantbrukskunderna fick premiehöjningar på grund av högre återförsäkringskostnader och ökade skadekostnader. Trots detta bibehölls den höga marknadsandelen på 75 procent och bankvolymerna fortsatte att öka. I januari 2010 förbättrades Länsförsäkringar Hallands rabattsystem för lantbrukskunderna då även rörelsedelen i lantbruksförsäkringen blev rabattgrundande. Det innebar bland annat att fler lantbrukskunder än tidigare fick rabatterade sakförsäkringar. Den kund som samlar lantbruksförsäkring, rörelsekonto och pensionssparande hos Länsförsäkringar Halland kan få upp till 15 procent rabatt på sakförsäkringarna. Från och med 1 januari 2011 förbättras rabattsystemet ytterligare då även fondsparande blir rabattgrundande. Till träffarna inbjöds samarbetspartners och lantbrukskunder. Samarbetet med LRF inom Säker Gård och Säker Hästverksamhet var fortsatt framgångsrikt. I Halland var det under året elva gårdar som klarade kraven för att bli Säker Hästverksamhet. Därmed placerade sig Länsförsäkringar Halland på en tredje plats i länsförsäkringsgruppen. Syftet är För första gången översteg premievolymen Lantbruk Sak 50 Mkr. att skapa en säkrare miljö för personer och djur som vistas på de godkända gårdarna. Under året utmärkte Länsförsäkringar Halland sig i länsförsäkringsgruppen genom att procentuellt ha den största ökningen av nötkreatursförsäkringar. Återvinningsförsäkring Intresset för Länsförsäkringar Hallands Återvinningsförsäkring blir allt större bland de halländska lantbrukarna. Återvinningsförsäkringen, som lanserades 2008, gör det möjligt för lantbrukskunderna att kostnadsfritt få både skrot och kemikalier hämtade och omhändertagna på ett miljövänligt sätt. För varje år sedan starten har beställningarna för hämtning av miljöfarligt avfall ökat. Med Återvinningsförsäkringen görs påtagliga miljövinster samtidigt som skaderiskerna på gårdarna minskar. Under året har det tillkommit ett antal nya försäkringsprodukter där kunden får en bättre anpassad försäkring utifrån den verksamhet som bedrivs på gården. Bolaget bjöd under 2010 in till två mycket uppskattade dagar, en Företagardag tillsammans med LRF och en Miljödag där bland annat miljödebattören Björn Gillberg höll föredrag. Gunnar Jämbring, chef Företag och Lantbruk.

18 18 SKadeservice Skadeservice SKADESERVICE 2010 inleddes med extrem kyla och för Halland ovanligt stora mängder snö, vilket på olika sätt orsakade många och dyra skador. Länsförsäkringar Halland hanterar ett normalår cirka skador, men under 2010 anmäldes närmare varav en hel del storskador (skadekostnad > 300 Tkr). Detta resulterade i att bolagets skadekostnad ökade med omkring 30 miljoner kronor i förhållande till föregående år. Snötryck Det rikliga snöandet kom i omgångar och utsatte många byggnader för stora påfrestningar och skador. Länsförsäkringar Halland fick in 120 anmälningar om snötryckskador, där den stora merparten kom från drabbade lantbruk. Skadekostnaden för dessa beräknas till 15 miljoner kronor. Vattenskador Den stränga kylan orsakade att många vattenledningar frös sönder. Framförallt i sommarstugor, som saknar daglig tillsyn, kan skadorna blir riktigt stora innan de sönderfrusna rören upptäcks. I många fall frös rören även om det var tio graders värme inne i huset. Länsförsäkringar Halland fick in mer än 200 anmälningar om vattenskador orsakade av förfrysningar och skadekostnaden beräknas till cirka 13 miljoner kronor.

19 SKadeservice 19 Även övriga typer av vattenskador ökade i antal och kostnader under året. För att förebygga liknande skador vintern 2010/2011 skickade Länsförsäkringar Halland under senhösten tips och råd till alla fritidshusägare om hur man enkelt kan undvika frysskadorna. Bränder Förutom att bränder orsakar stora skador så drabbar de också kunderna väldigt hårt genom att de förlorar sina hem. Det är inte ovanligt att bränderna startar i samband med eldning för uppvärmning. Den kyliga starten på 2010 gjorde att behovet av att elda ökade och därmed ökade också risken för bränder genom påfrestningen på fastbränsleanläggningar och kaminer. Antalet stora bränder med en skadekostnad över kronor blev därför fler än under ett normalår. Ingen av de enskilda bränderna översteg 7 miljoner kronor i kostnad, vilket innebär att återförsäkringen inte träder in utan Länsförsäkringar Halland står för hela kostnaden själv. Maskinskador En trend värd att notera är att maskinskadorna ökar både till antal och kostnad. Det handlar främst om skador på hushållsmaskiner och värmepumpar. Motorskador Vinterväglaget i början på året orsakade många trafikolyckor, vilket gjorde att Länsförsäkringar Halland även fick en ökning av antalet anmälda motorskador. Dessbättre var skadorna mest materiella, vilket gör att antalet personskador fortfarande ligger på en låg nivå. Samarbete med andra länsförsäkringsbolag Under året har bolagets skadeavdelning haft träffar med andra länsförsäkringsbolag för att utbyta erfarenheter och genomföra gemensamma utbildningar. Syftet är att bolagen ska få ett gemensamt arbetssätt för att kunna bemöta kunderna på likartat sätt. Kundmöte Skadeavdelningen arbetar på att hantera inkomna skador så snabbt som möjligt. Detta uppskattas av kunderna som får en I många fall frös rören även om det var tio graders värme inne i huset. smidig hantering av skadan, samtidigt som det gynnar bolaget att ärendena får ett snabbt avslut. Lena Nilsson, chef Skadeservice.

20 20 samhällsengagemang Samhällsengagemang Länsförsäkringar Hallands samhällsengagemang har sin grund i visionen om Ett tryggt Halland att leva och bo i och ska bidra till minskade skadekostnader för bolaget på lång sikt. Det förebyggande arbete bedrivs så att företagsnytta kombineras med samhällsnytta i syfte att öka tryggheten (minska risken för brott, skada eller olycka) öka livskvalitén (främja hälsa och miljö) för såväl privatpersoner, företag som lantbruk i Halland. Akut insats Länsförsäkringar Halland har under året arrangerat fyra utbildningstillfällen på temat Hur bör jag agera i väntan på ambulans om olyckan är framme. Akutinsatsutbildningen är ett samarbete med företaget Akutinsats.se och målgruppen är föräldrar till barn 0-15 år. Bolagets kunder fick en reducerad anmälningsavgift, men utbildningen var öppen för alla. Samtliga avgifter gick oavkortat till BRIS verksamhet. I utvärderingar av utbildningen visar det sig att 90 procent tyckte utbildningen var mycket bra och alla lärde sig någonting de kunde ha nytta av. Naturgym Ett hälsosammare Halland är ett av flera mål för Länsförsäkringar Hallands samhällsengagemang och under året har bolaget tillsammans med Halmstads kommun finansierat ett

21 samhällsengagemang 21 Naturgym på Galgberget, öppet för allmänheten, året runt. Tanken är att framöver kunna bidra till fler Naturgym runt om i länet. Grannsamverkan mot brott Halland har fått nationell uppmärksamhet efter lyckosamma satsningar på Grannsamverkan mot brott i bostadsområden med lägenheter. På Sörse i Varberg har antalet anmälda brott minskat med 30 procent sedan Grannsamverkan startade för fyra år sedan. På Andersberg i Halmstad har bostadsbolaget lyckats rekrytera flera hundra kontaktpersoner som verkar för ökad trygghet i bostadsområdet. Det är mer än vad man lyckats med på många andra håll i Sverige. Just nu pågår en vetenskaplig utvärdering som genomförs av Högskolan i Halmstad i syfte att ta reda på vad det är för faktorer som gör Grannsamverkan så lyckosamt i dessa två bostadsområden. Kul på Hjul Trafiksäkerhet för elever i årskurs 4 har genomförts flera år i rad i Hylte och Laholm och i år även i Falkenberg. Det var föräldraföreningen på en av skolorna som kontaktade bolaget efter att ha hört talats om projektet i de andra kommunerna. Länsförsäkringar Halland sammankallade berörda inom skolan, föräldraföreningen, polisen och NTF vilket resulterade i en halvdag med flera stationer där eleverna bland annat fick balansträning, lära sig att stanna, lära sig de olika vägmärkenas betydelse och gå igenom cykeln rent säkerhetsmässigt. arrangera Sola Smart Junior i både Halmstad och Varberg. Det är Landstinget Halland, Länsförsäkringar Halland, Svenska Livräddningssällskapet och Räddningstjänsten i de olika kommunerna som anordnar vattensäkerhetsdagen om badvett, båtvett och solvett för elever i årskurs 5. Ungdomarna får kunskap, tips och träning i hur de bör agera om olyckan är framme i samband med strandliv. De får gå tipspromenad, pröva på att livrädda, träna på första hjälpen, ramla i vatten med flytväst på och simma 200 meter. Personalen deltar I år har förutom personalen även fullmäktigeledamöter deltagit aktivt i samhällsengagemanget, bland annat vid nattvandring på skolavslutningen i Varberg och genom att dela ut reflexer och cykellampor på Reflexmorgon runt om i länet. Länsförsäkringar Hallands samhällsengagemang engagerar många och blir till ett mervärde för medarbetare, kunder och hallänningar. Under året har ledningsgruppen arbetat fram en femårsplan för samhällsengagemanget som styrelsen fastslagit. Länsförsäkringar Hallands ambition är att på ett konkret sätt bidra till bolagets vision Ett tryggt Halland att leva och bo i. Ett slag på käften Projektet Ett slag på käften är en nutidsutställning om det oprovocerade gatuvåldet som genomfördes under 2009 i Halmstad och som under 2010 skickades ut till länets högstadieskolor. Det är ett samarbete mellan Länsmuseet Halmstad och Länsförsäkringar Halland i syftet att levandegöra konsekvenserna av gatuvåldet. Projektet har vunnit flera utmärkelser, bland annat en andraplacering i Svenska Kultur- och Näringlivspriset med motiveringen: Ett mycket angeläget ämne blir i detta projekt behandlat med intelligens, bredd och ambition. Den stora spridningen får förhoppningsvis långsiktiga effekter som bidrar till minskad rädsla och bättre livskvalité för unga i Halland. Värt ett särskilt omnämnande är den uppenbara affärsnyttan och klara kopplingen mellan företagets verksamhet och projektets idé. Sola Smart Junior Premiären av Sola Smart Junior 2009 var så lyckat att bolaget bestämde sig för att 2010 Johanna Stakeberg, Trygghetsutvecklare.

22 22 kapitalförvaltning Kapitalförvaltning Börsåret 2010 inleddes positivt med stark uppgång i två veckor! Sedan kom signaler om åtstramning i Kina och, faktiskt redan då, osäkerhet om skenande statsskulder runt om i världen, med Grekland i spetsen. I februari började vi höra talas om de så kallade PIIGSländerna, sydeuropeiska länder och Irland med svaga statsfinanser kopplat med höga budgetunderskott. Den statfinansiella skuldkrisen har sedan dess präglat och i hög grad påverkat den fortsatta marknadsutvecklingen. Under våren skedde en stark återhämtning på världens börser. Stockholmbörsen steg med 8 procent under mars, medan USA (S&P 500) steg med 6 procent. Anledningen till den starka återhämtningen var fortsatt stark makrostatistik, exempelvis kom uppgifter om en fortsatt stark detaljhandel i USA. Senare under våren tog osäkerheten beträffande situationen i Grekland och övriga Syd-Europa överhand vilket marknadsmässigt innebar en nedgång med upp till 10 procent på världens börser. Ett europeiskt räddningspaket värt cirka miljarder kronor, utöver de miljarder som redan beviljats Grekland lugnade ner marknaderna. Dessutom började den europeiska centralbanken ECB att köpa PIIGSobligationer i marknaden vilket innebar att ECB lyfte bort risk från banksystemet. Börsårets andra halvår blev dock riktigt stark.

23 kapitalförvaltning 23 Många orosmoln försvann när den amerikanska centralbanken aviserade köp av statspapper i flera omgångar, samtidigt som den amerikanska makrostatistiken förbättrades. Dessutom fortsatte EU, IMF och den europeiska centralbanken med att ställa ut ytterligare räddningspaket, denna gång till Irland som under hösten drabbades av stora brister i banksystemet. Företagen fortsatte att redovisa en stark vinstutveckling både i Q2- och i Q3-rapporteringen, vilket innebar en god grogrund för fortsatta börsuppgångar. Det som styr marknadsutvecklingen framöver kan beskrivas som en positiv miljö för aktier med låg inflation och låga räntor. Världsekonomin visar en fortsatt stark tillväxt, framför allt länderna i Asien, Sydamerika och Östeuropa visar starka tillväxttal. Även Sverige kan räknas in i denna kategori med en förväntad BNP-tillväxt på uppemot 5 procent. Även sysselsättningsstatistiken har nu förbättrats. Under våren skedde en stark återhämtning på världens börser. Dock kvarstår problemen inom Euroområdet och även en oro för ytterligare åtstramningar i Kina. Länsförsäkringar Halland har under 2010 haft en avkastning om 8,3 procent eller 169 Mkr och det förvaltade kapitalet uppgår nu till Mkr. Bolagets portfölj består av cirka 43 procent aktier, 26 procent fastigheter samt 31 procent räntebärande papper, det vill säga i stort en fördelning som eftersträvas i ett normalläge. Bolaget har under året fortsatt koncentrationen i portföljen och omfördelat något in i den globala aktieportföljen. Dessutom har minskningen i hedgefonder och aktieindexobligationer fortsatt. Anders Tykeson, Rådgivare i kapitalförvaltningsfrågor.

24 24 samverkan Samverkan som stärker Länsförsäkringar Halland Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och de 24 länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i gemensamma dotterbolaget Länsförsäkringar AB i Stockholm. Länsförsäkringar Halland har alltid de direkta kundkontakterna i länet medan Länsförsäkringar AB bland annat samordnar service- och utvecklingsarbete för hela länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar Halland äger 3,6 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB (LFAB). Detta aktieinnehav inräknas i Länsförsäkringar Hallands konsolideringskapital. Länsförsäkringsgruppens gemensamma varumärke är mycket starkt inom bank, försäkring och pension i Sverige. TNS SIFOs varumärkesmätning 2010 visar att Länsförsäkringar har branschens starkaste varumärke både på privatoch företagsmarknaden. Livförsäkring Länsförsäkringar Liv är ett helägt dotterbolag till LFAB. Livförsäkringsbolagets verksamhet drivs enligt ömsesidiga principer, vilket bland annat innebär att resultatet inte delas ut till ägaren utan stannar hos kunderna. I Länsförsäkringar Liv-koncernen ingår förutom moderbolaget också dotterbolaget Länsförsäkringar Fondliv som bedriver fondförsäkringsrörelse.

25 samverkan 25 Bankverksamhet Länsförsäkringar Bank är också ett helägt dotterbolag till LFAB. Genom detta erbjuder Länsförsäkringar Halland banktjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare. Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och har en lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och låga kreditförluster. Länsförsäkringar hade 2010 för sjätte gången både Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och Sveriges mest nöjda bolånekunder. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 60 procent, men växer sig också allt starkare i Storbritannien, Norge och Danmark. Stabil återförsäkring Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet Gemensam utveckling En av LFABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete. Syftet är att förse länsförsäkringsbolagen med rätt verktyg och därmed förutsättningar att realisera marknadsstrategins mål om lönsam tillväxt och de mest nöjda kunderna på sina respektive marknader. Under 2010 drevs ett antal gemensamma utvecklingsfrågor genom LFAB. Några exempel: Vassare motoraffär För att behålla den starka marknadspositionen inom motorförsäkring pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för effektivare affärs- och arbetsprocesser, bland annat genom ett utvecklat IT-stöd. Under året har systemstöd levererats så att kunder med fordonsflottor ska kunna hanteras på ett effektivare sätt till bra och marknadsmässiga villkor. Gemensam betalningslösning Under året levererades länsförsäkringsgruppens gemensamma betalningslösning. Genom detta skapas enkelhet och tydlighet för kunderna, bland annat när det gäller betalningstjänster som e-faktura och autogiro. För länsförsäkringsbolagen innebär leveransen på sikt en enkel och kostnadseffektiv betalningsadministration. Marknadsledande sparerbjudande Länsförsäkringars ambition att växa på sparmarknaden har också gjort avtryck i utvecklingsarbetet. Under året har förutsättningar skapats för kunderna att flytta sitt tidigare IPSsparande till Länsförsäkringar och att teckna nytt sparande. Under de närmaste åren kommer kunderna också att kunna flytta fonder från andra bolag till Länsförsäkringar utan att de behöver realisera sina kapitalvinster eller kapitalförluster. En personlig sparplan har utvecklats som ger kunderna ett bra verktyg för att kunna bedöma sitt totala sparbehov. mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Halland betalar, liksom övriga 23 länsförsäkringsbolag, årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar AB. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Bank för småföretagare Länsförsäkringsgruppens fokus på banktjänster till småföretag innebär både anpassning av banktjänster och en på sikt lönsam småföretagsaffär. Utvecklingsarbetet under 2010 har lett till leveranser av bland annat affärsplanerings- och lönsamhetskalkyler. Under hösten fattades beslut om ny kreditpolicy och nya funktioner för effektivt processtöd för kreditberedning och produktanslutning. Verktyg för korrekt prissättning Utvecklingsarbetet mot företagsmarknaden handlar bland annat om att ta fram en modern datorbaserad tariff för företagsförsäkring. Viktiga ingredienser i utvecklingsarbetet är att hitta en korrekt prissättning i förhållande till risken, ökad konkurrenskraft och ett arbetssätt som frigör tid till effektiva kundmöten.

26 26 Nya medarbetare Nya medarbetare Ola Andersson, Kreditchef och bankansvarig Började sin anställning Maria Kempe Privatsäljare Kungsbacka Började sin anställning Elisabet Granrot Företagsrådgivare Halmstad Började sin anställning Mats Thormé, Privatrådgivare Laholm Började sin anställning Stefan Andersson Företagssäljare Laholm Började sin anställning Länsförsäkringar Halland är ett företag som har en historia fylld av utveckling och framgångsrik etablering på nya marknader. Denna utveckling fortsätter och för detta krävs att vi kan attrahera såväl som behålla duktiga medarbetare. Undersökningar som utförts av undersökningsföretaget Universum bland ekonomistudenter under året visar att Länsförsäkringar är försäkringsbranschens populäraste arbetsgivare och att bolaget även klättrar på rankingen bland Sveriges mest ideala arbetsgivare. En del i attraktionskraften är att Länsförsäkringar har en kultur som är demokratisk och där medarbetarnas utveckling, både i form av utbildning och internrekrytering, är viktig. Att arbeta i Länsförsäkringar innebär att det finns möjligheter att utvecklas i olika roller inom liv-, bank- och sakförsäkringsområdet. Länsförsäkringar Halland erbjuder sina kunder ekonomisk trygghet och en enklare tillvaro. För att som kund anförtro såväl privatekonomi som säkerhet i hemmet krävs förtroende. Därför söker bolaget bland sina blivande medarbetare personer som är serviceinriktade, kundfokuserade och som delar företagets värderingar. Merparten av de rekryteringar som skett under året har tillsatts genom intern rekrytering.

27 bolagsstyrningsrapport 27 Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Halland är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget i sin helhet ägs av sakförsäkringstagarna och att de i sin egenskap av delägare kollektivt står risken för kapitalet i bolaget. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Halland är bolagsstämma, styrelse, vd och revisorer. Regler för styrning av Länsförsäkringar Halland finns främst i Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt i rekommendationer utgivna av relevanta organisationer, exempelvis Svensk kod för bolagsstyrning. Härutöver finns regler om styrning av bolaget i bolagsordningen och i ett stort antal av behöriga bolagsorgan fastställda interna policys och riktlinjer. Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning Koden presenterades 2004 och utgör ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. Den bygger på principen följ eller förklara. Principen innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaringar till avvikelserna. Koden riktar sig främst till noterade bolag men även till bolag med stor ägarspridning till exempel ömsesidiga försäkringsbolag. Styrelsen för Länsförsäkringar Halland har beslutat att bolaget ska följa koden i tillämpliga delar. Arbetet med anpassning till koden påbörjades under 2006 och har successivt fortsatt under de gångna åren. Denna bolagsstyrningsrapport avser verksamhetsåret Rapporten är huvudsakligen upprättad i enlighet med kodens bestämmelser, men avvikelser kan förekomma utan att förklaring lämnats. Länsförsäkringar Hallands bolagsordning Bolagsordningen innehåller bestämmelser om bolagets firma, var styrelsen har sitt säte och bolagets verksamhetsinriktning innefattande en beskrivning av de försäkringsklasser som omfattas av bolagets koncession. Dessutom finns regler om styrelsens storlek och sammansättning samt hur val av styrelse och revisorer ska ske. Länsförsäkringar Halland tillämpar liksom övriga länsförsäkringsbolag ett representativt system som innebär att delägarnas rätt att besluta på bolagsstämman ska utövas av fullmäktige. Fullmäktige utses av delägarna enligt den ordning som anges i bolagsordningen. Antalet fullmäktigeledamöter uppgår till 61 representanter, proportionellt fördelade på samtliga kommuner i länet. Bolagets styrning och fullmäktigeorganisation finns beskriven respektive presenterad på Länsförsäkringar Hallands webbplats på internet. Bolagsstämma Fullmäktiges rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman som är Länsförsäkringar Hallands högsta beslutande organ. Ordinarie bolagsstämma hålls under första halvåret varje år. Tidpunkt och plats för stämman offentliggörs på bolagets hemsida. Kallelse till bolagsstämma sker per post till fullmäktigeledamöterna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. På ordinarie bolagsstämma behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bolagsordningen, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Fullmäktiges deltagande på bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. Med hänsyn till att fullmäktige utgör en begränsad krets och då möjligheten att delta genom ombud enligt lag inte får förekomma saknas skäl att i övrigt tillämpa kodens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma, deltagande på distans eller publicering av uppgifter inför stämman på bolagets webbplats. Länsförsäkringar Halland eftersträvar alltid att styrelsen, ledningsgruppen och minst en extern revisor samt en lekmannarevisor är närvarande vid bolagsstämman. Bolagsstämman utser även ordförande i styrelsen medan styrelsen inom sig utser vice ordförande. Valberedning Bolaget har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamöter väljs normalt för en mandattid om tre år. Valberedningens uppgifter och arbetsformer framgår av Instruktion för valberedningen, vilken är anpassad till bestämmelserna i koden. Instruktionen fastställdes av bolagsstämman år Valberedningen ska enligt instruktionen presentera sina

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Innehåll Innehåll 3 År 2009 i korthet 4 Vd-kommentar 5 Länshem 7 120-års firande 9 Privatmarknad 11 Företagsmarknad 13 Lantbruksmarknad 15 Skadeservice 16 Personal

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning

Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Länsförsäkringar Halland Årsredovisning Innehåll Innehåll 3 År 2010 i korthet 4 Vd-kommentar 6 Guldkund 8 The Tall Ships Races 10 Privat 12 Företag/Lantbruk 14 Skadeservice 16 Samhällsengagemang 18 Kapitalförvaltning

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, org. nr 516406-0948, ( Skandia ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 12 juni 2014 kl. 15.00

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning

Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2010 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse Stiftelsen bildades 1996 genom en donation på 8 miljoner kronor av Dalarnas Försäkringsbolag i anslutning till bolagets

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2013. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013

MASKINSKADERAPPORT 2013. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013 MASKINSKADERAPPORT 2013 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013 Innehåll Inledning 3 Vi har granskat tio populära bilar 3 Så här har vi gjort 3 Bilmodeller som sticker ut 4 Skillnad i reparationskostnader

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA

Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA Årsredovisning 2013 LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA Viktiga händelser under 2013 Övriga händelser Bolaget redovisar ett överskott på cirka 6 miljoner kronor i det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2012 noterat om 2012 Vattenskador, dyrt och vanligt Under flera år har länet drabbats av stränga vintrar som fört med sig dyra frys- och vattenskador för

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer