Pingst.nu Nyheterna. Psykolog rådde Ruben gå till kyrkan PMU.NU EXTRA TIDNING SUCCÉ FÖR LP:S SPIK. Ledaren: Stöd kampen för att rädda äktenskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pingst.nu Nyheterna. Psykolog rådde Ruben gå till kyrkan PMU.NU EXTRA TIDNING SUCCÉ FÖR LP:S SPIK. Ledaren: Stöd kampen för att rädda äktenskapet"

Transkript

1 1 Pingst.nu.1.qxp :52 Sida 1 Pingst.nu Nyheterna Pingst-debatten Länkar & dokument Tidningen på nätet NR 1 MARS 2006 SUCCÉ FÖR LP:S SPIK Uppsats om kvinnors unika bidrag till pingstförkunnelsen Ledaren: Stöd kampen för att rädda äktenskapet PMU.NU EXTRA TIDNING Hiv/aids stort hot för massajerna Funktionshindrade blir synliggjorda Psykolog rådde Ruben gå till kyrkan Rubens liv rullade på i ett tempo, som gjorde honom sjuk och han tyckte livet var meningslöst. Vändpunkten kom när han tog vara på psykologens råd och sökte sig till Pingstkyrkan. I dag är Ruben en del av gemenskapen i församlingsgruppen i Grästorp och tillbaka på jobbet. Bruce Olson drivs fortfarande av kärlek

2 2-3 Pingst.nu.1.qxp :53 Sida 2 2 PINGST.NU NUMMER LEDARE Pingst.nu MEDLEMSTIDNING FÖR PINGSTRÖRELSEN Ansv. utgivare Redaktör Redigering Medarbetare Webbutvecklare Redaktionsråd Ansvarig säljare Telefon E-post Växel Redaktör E-post Fax Webbplats Postadress Besöksadress REDAKTION Tryckeri Produktion Sten-Gunnar Hedin Ulrika Ramstrand Hanna Toorell Noomi Lind Mia Stenbaek Eva Skog Maria Larsson Sam Wohlin Arne Silfver Lars Johansson Jakob Karpati Margnus Ramstrand Staffan Swahn Niclas Ekberg David Eng Samuel Mitts Larsolof Egbäck Carl-Olof Nilsson Eva Skog Staffan Swahn Claes Waern Arne Winerdal Göran Åström ANNONSER KONTAKTA OSS ADRESSÄNDRING Liselotte Skoglund pingst.nu Pingst.nu Stockholm Regulatorv 11 Huddinge Svenska Tryckcentralen, Vällingby Dagens marknadsavdelning Alla eventuella adressändringar lämnas till din församling. Församlingar som har frågor kan vända sig hit: Kontakta Telefon Telefax E-post Mikael Axelsson Pingst.nu ges ut av Sveriges pingstförsamlingar genom riksföreningen Pingst fria församlingar i samverkan Stöd kampen för att bevara äktenskapet Till hela världen på Jesu Kristi sätt, är rubriken över det som beskriver inriktningen på vårt gemensamma arbete för innevarande år. Den är en omskrivning av Jesu ord i Johannes 20:21 som Fadern har sänt mig sänder jag er. Det är en händelse som ser ut som en tanke att ett av de första viktiga initiativ detta år, som Pingst ställt sig bakom, och drivit, är frågan om äktenskapsbegreppet. Om Herren Jesus berättas det att det första av sina tecken gjorde han i samband med en bröllopshögtid. Eftersom Bibeln lägger stor vikt vid äktenskapet så är det ingen tillfällighet att när Jesus skall uppenbara sin härlighet för första gången så gör han det när en man och en kvinna ingått äktenskap. Äktenskapet är grundbulten i skapelsen så som vi fått det beskrivet i den skapelseordning vi kan utläsa i de heliga Skrifterna. Förmodligen är det därför attackerna alltid varit hårda på just äktenskapet. Nu vet vi att de krafter, som tidigare sagt sig vara nöjda medvid likställdhet inför lagen melllan äktenskap och partnerskap, inte längre är det. Steg för steg har frågorna drivits. Först partnerskap sedan adoption, därefter rätt till insemination och nu driver man också till det sista steget namnfrågan. De små stegens politik i dessa frågor, steg som var för sig inte varit så uppmärksammade, leder till en total förvirring, en social tyranni för alla med en kristen skapelsesyn eller hävdvunnen uppfattning om vad äktenskap är. Vi vet att bakom vårt upprop står en bred folklig opinion och lagstiftarna politikerna behöver få höra den rösten. Använd dig därför av möjligheten att tillsammans med tusentals andra göra din röst hörd genom att underteckna uppropet för bevarande av äktenskapsbegreppet! VERKSAMHETSPLANEN Till hela världen på Jesu Kristi sätt är för övrigt ett försök att beskriva det uppdrag som pingststyrelsen och vi i Pingsthuset fått i uppdrag av församlingarna att verka för, bland annat: skapa förutsättningar för ett bättre samarbete med olika befintliga evangelisationsinitiativ som finns för Sveriges evangelisering. ge resurser för visionen om 75 nya församlingar inom tio år i vårt land. ge stöd till församlingarnas sångsången och musikliv, detta har våra rikskonferenser verkat för i flera år, och nu vill vi aktivt söka möta det behov som sång- och musikledare i våra församlingar kan behöva. stärka den mycket engagerade och kompetenta informationsavdelningen i Pingsthuset till att bli en ledande kommunikations- och opinionsbildande resurs för både verksamheternas och församlingarnas behov. TYVÄRR ÄR DET OMÖJLIGT att i denna artikel ge rättvisa åt hela verksamhetsplanen och det enorma arbete som församlingarna tillsammans utför i det hus där jag nu har min arbetsplats. Men det är en förmån att finnas i ett sammanhang där varje medarbetare drivs av visionen att evangeliet ska ut till hela världen. Det är inte enbart i verksamhetsplanen det står tecknat på Jesu Kristi sätt... Under mina få månader här i Pingsthuset har jag sett det tecknat i medarbetares liv och tjänst. Bed för oss i vårt gemensamma arbete! SAXAT UR UPPROPET Att bevara äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna handlar inte om att diskriminera någon. Registrerat partnerskap finns ju redan för samkönade relationer och ger samma juridiska och ekonomiska trygghet som ett äktenskap. Om äktenskapsbegreppet utvidgas till att omfatta två män eller två kvinnor, öppnas däremot dörrarna för att också andra samlevnadsformer, som inte är allmänt accepterade, ska definieras som äktenskap. Vi kräver därför att begreppet äktenskap reserveras för relationen mellan en man och en kvinna och att varje förslag att kalla könsneutrala relationer för äktenskap avvisas av Sveriges riksdag och regering. STEN-GUNNAR HEDIN FÖRESTÅNDARE FÖR PINGST FRIA FÖRSAMLINGAR I SAMVERKAN OCH ANSVARIG UTGIVARE

3 2-3 Pingst.nu.1.qxp :59 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 3 INNEHÅLL Kyrkoavgiften ger drygt tre miljoner Kyrkoavgifterna för 2006 ger Pingst kronor. En tredjedel av den summan används till den centrala verksamheten, resten går till olika pingstförsamlingar. Succé för Spik På ett år har personer anmält sig som medlemmar i nätverket Spik Nykter och därmed lovat total avhållsamhet från alkohol och droger. Kvinnor predikar gärna tematiskt Teologie kandidat Lena Thoms har i en uppsats undersökt kvinnors bidrag till förkunnelsen inom Pingst. Ibra sänder radio till jordbävningsdrabbade Ibra sänder specialproducerade program på urdu, som är inriktade på att möta människors psykiska behov efter jordbävningen i Pakistan. 21 Tv-arbetet viktig del av Köpenhamns Kristna Kulturcentrum Pingstförsamlingen i Köpenhamn heter numera Köpenhamns Kristna Kulturcenter och därifrån drivs bland annat ett TV-arbete, där Tore Pansell, som var med och drog igång TV Inters arbete, är chef. Ruben blev frälst vid Vänerns strand Rubens liv rullade på i så högt tempo att han blev sjukskriven och tyckte allt kändes meningslöst. Ända tills psykologen fick honom att börja gå till Pingstkyrkan. I dag är han en del av gemenskapen i församlingsgruppen i västgötska Grästorp. Eget årsmöte för barnen I Pingstkyrkan i Sollentuna är det i dag självklart att barnen har ett eget årsmöte och att deras synpunkter förs vidare. Undervisning - om en församling som går i Kristi fotspår Sam Wohlin skriver om behovet av levande kristna och levande församlingar, som möter människor mitt i deras vardag. Nytt pingstkontor i Bryssel De europeiska pingströrelserna har sedan i januari ett nytt, gemensamt kontor i Europas huvudstad Bryssel. Att få höra till När jag läser artikeln på sidorna om Ruben Carlssons väg till en tro slår det mig återigen hur grundläggande längtan efter att få höra till ett sammanhang är. När Ruben ber om frälsning ber han Gud om att få bli en i gänget. Jag hoppas jag inte är ensam om att bli berörd av den formuleringen. Mina tankar vandrar vidare och jag funderar över hur öppen gemenskapen i våra församlingar är. Är vi exkluderande eller inkluderande? I svaret på den frågan tror jag ligger ett frö till om vi kommer att bli fler eller färre. I detta årets första nummer av Pingst.nu hoppas jag du ska finna mycket läsning, som ger dig nyttig information, nya impulser, hjälp att reflektera och reagera. Känn dig också alltid fri att höra av dig med synpunkter och tips till oss på redaktionen. Ta också gärna vara på chansen att rösta i webbfrågan på vår hemsida. Ju mer respons, ju roligare, tycker vi. När jag skriver det här hade till exempel 365 personer svarat på förra frågan om de oroas av sjunkande medlemstal i Pingst. 60 procent har svarat ja. ULRIKA RAMSTRAND Redaktör Pingst.nu Läs mer på WEBB-FRÅGAN Behövs det fler kvinnliga förkunnare? Gå in och svara på Läs vad webb-panelen tycker på sid 30 och artikeln på sid 6-7.

4 4-5 Pingst.nu.qxp :07 Sida 4 4 PINGST.NU NUMMER SVERIGE Kyrkoavgifter ger över tre miljoner I januari kom beskedet från Skatteverket. Kyrkoavgifterna för 2006 ger Pingst fria församlingar i samverkan kronor. Nya regler för statsbidraget Av den summan går två tredjedelar till olika pingstförsamlingar i landet, där medlemmar anmält att de vill betala kyrkoavgift till Pingst. Förutsättningen för att en pingstförsamling ska kunna få ta del av kyrkoavgifterna är att den är medlem i Trossamfundet Pingst fria församlingar i samverkan. De sju församlingar som får störst belopp är Filadelfia i Stockholm, Värnamo pingst, Aspnäskyrkan i Järfälla, Stockholm Jerusalem Evangelical Church i Stockholm, Malmö United Öresundskyrkan, Pingstförsamlingen i Karlstad och församlingen Europaporten i Malmö. En tredjedel, det vill säga cirka en miljon kronor, går till den centrala verksamheten i riksföreningen Pingst, enligt beslut i samfundet, som inte driver någon verksamhet. Men de pengarna kommer också att komma tillbaka till de lokala församlingarna, poängterar föreståndare Sten-Gunnar Hedin. Detta därför att de kommer att användas till sådant som kommer alla till godo; exempelvis opinionsbildning, sång- och musikinsatser, invandrar- och integrationsarbete, regionala konferenser om vår värdegrund, samt till insatser inom media och utbildning. ULRIKA RAMSTRAND Fotnot: Regeringsbeslutet som gav Trossamfundet Pingst ffs rätt att med skattemyndigheternas hjälp ta emot kyrkoavgift från medlemmarna togs i juni förra året och det är nu alltså första gången som detta sker. I år får Pingst kronor i statsbidrag genom Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Från dessa medel tas gemensamma kostnader, som avgifter till STIM, Vigselnämdnen, Svenska bibelsällskapet och Frikyrkosamråd. Tidigare har övriga medel betalats ut till församlingarna utifrån medlemsantal, men eftersom det inte längre är möjligt att göra så, gäller från och med i år nya regler. Pengarna kommer i stället förmedlas till församlingar som ansöker om verksamhetsbidrag. Styrelsen för Pingst - fria församlingar i samverkan har beslutat att följande policy ska gälla när ansökningarna bedöms: Projektet ska innebära en satsning som är ett nytt initiativ för församlingen/orten. Projektet ska ha ett evangeliserande perspektiv. Projekten bör vara regionala. Det ska vara möjligt att göra en utvärdering gentemot målsättningen. Styrelsen har också beslutat att den akuta katastrofhjälpen till församlingar ska finnas kvar som tidigare. ULRIKA RAMSTRAND UPPROP TILL FÖRSVAR FÖR ÄKTENSKAPET Äktenskapet bör fortsätta vara en förening mellan en man och en kvinna. Det är huvudbudskapet i det upprop som startades för några veckor sedan. Bland undertecknarna finns Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst, och Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan. Uppropet finns att läsa på och Den som vill skriva under uppropet kan göra det på Vad kommer ni att göra med pengarna? Andreas Frankner, ordförande i Malmö United Öresundskyrkan: Först vill jag säga att för oss handlade den stora frågan om samfundet om tillhörighet. Det var den processen vi gick in i och att det sedan lett till att vi får pengar är bara en extra bonus. När vi planerade detta års budget visste vi att vi skulle få ett extra tillskott och vågade därför ta beslut om att anställa en barnpastor på heltid. Det är något som verkligen behövs i en församling som vår som är ung och där det finns många barnfamiljer. Marcus Sönnerbrandt, föreståndare i Aspnäskyrkan i Järfälla De här pengarna kommer nog att leda till att vi satsar mer på barnarbetet genom att utöka barnpastorstjänsten och på integrationsarbetet genom att köpa in en tolkutrustning. Vi har ju bakat in pengarna i årets budget, men vi är positivt överraskade av att det blev så mycket pengar redan i år. Det hade vi inte riktigt vågat vänta oss.

5 4-5 Pingst.nu.qxp :07 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 5 Succé för Spik Nykter Hoppas på medlemmar inom ett år På ett år har nätverket Spik Nykter fått närmare medlemmar. Jag tycker att det är en succé, säger Håkan Axell, informatör inom LP-verksamheten. I mars förra året drog LP-verksamheten igång nätverket Spik Nykter. Den som anmäler sig som medlem lovar total avhållsamhet från alkohol och droger. Betoningen ligger på att ta ett positivt beslut. Vi vill att det ska vara utmanande och tufft att vara spik nykter, säger Håkan Axell. Många av medlemmarna har anknytning till pingstförsamlingar eller andra kristna sammanhang, men argumenten för nykterhet är inte hämtade med stöd i Bibeln. Nej, det vi lyfter är de medicinska argumenten och de sociala, att det är viktigt att vara ett stöd för de svaga och erbjuda alkoholfria zoner. Ungefär 60 procent av medlemmarna är under 20 år. För dem är medlemskapet gratis. Övriga betalar 40 kronor om året. Medlemmarna får ett armband, en knapp, en tidning och några utskick per år. Höjda ambitioner På hemsidan kan man anmäla medlemskap och lära sig mer om nätverket och om alkoholrelaterade frågor. Här finns också nätverkets viktigaste argument för nykterhet med. Att få med vuxna ser Håkan Axell, som ett viktigt mål i sig, eftersom de är ett fördöme för de unga. För ett år sedan hoppades Håkan Axell på medlemmmar under det första året. Hans förhoppningar blev infriade med GLAD. Håkan Axell tycker att Spik Nykter blivit en succé med medlemmar på ett år. Foto: ULRIKA RAMSTRAND råge och nu höjer han amibitionsnivån ytterligare. Vi hoppas på att vara om ett år! Ingen omöjlighet, menar han. Egentligen krävs det bara att medlemmarna värvar var sin person, så är det löst. Håkan Axell ser det personliga nykterhetsbeslutet som viktigt och en kraft i i sig. FAKTA NYKTERHET ÄR EN RÄTTIGHET Vi blir en slags underifrån kommande rörelse, säger han och ser nöjd ut. Han är dock noga med att betona att medlemmarna i Spik Nykter inte är ute för att moralisera eller klanka ner. Det är ett fritt val man gör och inget livslång åtagande. ULRIKA RAMSTRAND Världshälsoorganisationens, WHO:s, europeiska konferens bestämde 1995 att: Alla barn och ungdomar har rätt att växa upp i en miljö som är skyddad från alkoholkonsumtionens negativa följder, och som i möjligaste mån är fredade mot marknadsföringen av alkoholhaltiga drycker. Alla människor som inte vill dricka alkohol, har rätt att fredas mot påtryckningar att dricka samt att stödjas i sitt alkoholfria levnadssätt. VARFÖR ÄR DU SPIK? Angelica Ärlandsback, ungdomspastor, Karlskoga För mig känns det bra att ta klar ställning mot alkohol, särskilt eftersom jag i mitt jobb är ett föredöme för ungdomar. Samtidigt vill jag absolut inte döma andra. Jag var tidigt med i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, men tyckte att det var bra när Spik, med kristen profil, startade. Ungdomarna i kyrkan tycker mitt beslut är positivt, men ungdomarna jag träffar på en ungdomsgård där jag jobbar kan till och med bli chockade av jag avgett totalt nykterhetslöfte. Joachim Ling, metallarbetare, Marieholm Därför att alkohol är det största samhällsproblemet. Om jag kan vara till hjälp för någon annan genom att helt avstå alkohol är det värt det. I vår församling är det självklart att man är nykter, men jag skulle ha behövt Spik när jag var tonåring. Det hade varit en hjälp och stöd för mig, det vet jag.

6 6-7 Pingst.qxp :09 Sida 6 6 PINGST.NU NUMMER SVERIGE Lyfter fram kvinnors b Lena Thoms har undersökt kvinnors unika förkunnelse inom pingst Om mäns förkunnelse har varit norm för förkunnelsen inom pingströrelsen, vilket är då kvinnors bidrag till den? Det var utgångspunkten för teol kand Lena Thoms uppsats inom ämnet Praktisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm. Spontant trodde jag att jag skulle upptäcka större skillnader i förkunnelsen, men de är ganska lika, säger hon. Skillnaden i förkunnelsen är mer påtaglig mellan generationer än mellan förkunnare av olika kön, berättar Lena över en kopp kaffe på Citykonditoriet i Citykyrkan, Stockholm, där en gång en av de kvinnliga förkunnarpionjärerna, Wasti Feldt-Johansson, var pastor. Hon värjer sig för frågan om vad som skiljer kvinnor och män som förkunnare. Jag vill hellre tala om kvinnors unika bidrag till förkunnelsen, säger hon. Det faktum att kvinnor ställer sig upp i talarstolen och förkunnar, bara det innebär något unikt. Även om de säger samma sak som männen så är ändå det ett unikt bidrag att just kvinnor säger det. I dag finns cirka 30 kvinnor som är föreståndare i en pingstförsamling. Forskning visar att 37 procent av kvinnorna svarar att det är viktigt för dem att lyssna till andra kvinnor som förkunnar. Det blev jag lite förvånad över, säger Lena Thoms. Jag trodde att den siffran skulle vara högre. Jag skulle önska att det fanns större självförtroende bland kvinnor både i talarstolen och i att uppmuntra andra kvinnor. Jesus central i förkunnelsen Genom enkäter till 31 förkunnare, både män och kvinnor, har Lena Thoms försökt ringa in vilka ämnen kvinnor ofta behandlar i sin förkunnnelse. Vilka ord använder de, vilket språk, varifrån får de sin inspiration. Jesus som person är central i kvinnors förkunnelse, berättar Lena Thoms. De predikar också gärna tematiskt och de predikar oftare än män med utgångspunkt från kvinnor i Bibeln. Vidare ger enkätsvaren en bild av att kvinnor använder sina egna liv och erfarenheter som argument och exempel när de förkunnar. De tänker också igenom vilket språk de använder och är noga med formuleringar, säger Lena Thoms. Att kvinnor talar är auktoritetsskapande för de kvinnor som lyssnar. Ett sammanhang där både kvinnor ' FAKTA 31 SVAR TILL GRUND FÖR UPPSATSEN Lena Thoms bygger sin uppsats om kvinnors unika bidrag till förkunnelsen inom pingströrelsen på ett antal frågor som skickats både till män och kvinnor som förkunnar. 31 förkunnares svar ligger till grund för uppsatsen 16 kvinnor och 15 män. Predikans innehåll. Exempelvis om hur ofta predikan tar sin utgångspunkt från kvinnor i Bibeln. Predikans framförande. Använder kvinnor sig av argument som bygger på känslor eller argumenterar de intellektuellt. Predikans förberedelse. Hur funderar en förkunnare kring språkets betydelse? Inspiration till predikan. Vad läser en förkunnare? Behöver man lyssna på andra förkunnare av båda könen? Syftet med predikan. Undervisning, själavård eller utmaning? Teologi bakom predikan. Är det ett problem att Jesus fanns i ett patriarkalt samhälle? Predikantens syn på sig själv. Kallelsemedvetenhet och att ta för sig. Ord i predikan. Finns det kvinnliga och manliga ord? och män förkunnar ger en vidare förståelse av Gud och skapelsen. Det är långt kvar till en församling där det blir lika vanligt att lyssna till en kvinna som till en man. Det räcker att titta på talarlistorna vid de större kristna konferenserna. Om vi verkligen vill nå så många som möjligt, så måste vi använda så många som möjligt, säger Lena Thoms och låter som en evangelist. Evangelistveckan i Jönköping som nyligen hölls bland annat under temat Fler kvinnor hade en talarlista som innehöll 14 män och 4 kvinnor. Behöver uppmuntra kvinnorna Pastor Pelle Hörnmark i Jönköping har tidigare i år förklarat att fler kvinnor varit tillfrågade, men att de tackat nej. Det är ju tråkigt, säger Lena Thoms. Men det är män som står i ledningen för de församlingar som arrangerar de stora konferenserna inom pingströrelsen, så det är väldigt mycket upp till dem att uppmuntra kvinnor att ta en framträdande roll. Lena Thoms ser fram emot en pastorstjänst. Men jag kommer nog alltid att vara nyfiken på att lära mig mer och får jag en chans kommer jag nog att fortsätta mina akademiska studier. Jag skulle bland annat vilja lyssna mer på olika kvinnors predikningar och gå djupare in i vilket bidrag kvinnor ger till förkunnelsen, än vad jag gjort nu, säger hon. MAGNUS RAMSTRAND Fotnot: Pastorn, läraren och skribenten Runar Eldebo har varit handledare för Lena Thoms i arbetet med den här uppsatsen. För den som vill ta del av undersökningen eller vill ha besök av Lena Thoms vid inspirationsdagar eller andra samlingar, går det bra att e-posta till eller ringa UNIKT BIDRAG. Lena de det på ett unikt sätt. Thoms m

7 6-7 Pingst.qxp :10 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 7 bidrag Ny bibelskola gst för tonåringar Ungdomar mellan 17 och 19 år, som är sugna på att gå en annorlunda bibelskola där bland annat dans, drama, dockteater och en långresa till Afrika står på schemat har möjlighet att från och med i år söka till Alterna Sverige, en nystartad linje på Viebäcks folkhögskola.. Lena Thoms menar att även om kvinnorna förkunnar om samma sak som männen gör t sätt. Foto: MAGNUS RAMSTRAND Just nu jobbar Magnus Gnisterhed för fullt med förberedelserna för höstens kursstart. Några ansökningar har redan kommit in och målet är att få ihop en klass på 18 personer. Någon sista ansökningsdag är inte utsatt. Man fyller på så länge det finns platser kvar. Den som vill gå den här något annorlunda bibelskolan får fylla i ganska omfattande ansökningshandlingar och blir också intervjuad. Det är viktigt att det blir rätt grej, att man vet vad man söker till, säger Magnus. Målgruppen är till stor del tonåringar som vill ta ett sabbatsår från gymnasiet, även om det också finns möjlighet för nybakade studenter. Är det här en utbildning för allmänt skoltrötta, kanske? Nej, säger Magnus. Inte för dem med vanlig skoltrötthet. Vi söker i stället mycket vakna och pigga ungdomar, som är sugna på att utveckla andra sidor hos sig själva under ett år, och sen gå tillbaka till de vanliga studierna. Mottot skulle man kanske kunna beskriva som Upptäck din potential. Eftersom stor del av undervisningen kommer att handla om lärjungaträning behöver eleverna förstås ha en egen tro att utgå från. Men något krav på att man är pingstvän finns inte. Under skolåret ingår en kortare resa till Europa och en långresa till Afrika, där Etiopien, Zimbabwe, Mocambique och Sydafrika ska besökas. Det blir ingen vanlig studieresa, utan eleverna kommer på olika sätt att dela med sig av det de lärt sig under året. Eleverna har till att börja med rätt till studiehjälp och inackorderingsbidrag under året, men resekostnaderna måste de själva stå för. Alla kommer därför att rekommenderas att jobba ihop så mycket som möjligt under sommaren innan, men under kursen är också fem veckor inplanerade som arbetsperiod. Namnet Alterna är inget svenskt påfund. I danska pingströrelsens skola i Mariager har det här konceptet funnits ett bra tag. Magnus Gnisterhed, som tidigare bland annat arbetat som ungdomspastor i Jönköpings pingstkyrka, har sett hur många svenska ungdomar som gått där utvecklats på ett mycket positivt sätt. Så nu ger han järnet för svenska Alterna. ULRIKA RAMSTRAND Foto: DAVID ENG Fotnot: För mer information se

8 8-9 pingst.nu.qxp :11 Sida 8 8 PINGST.NU NUMMER SVERIGE PTS under utredning PTS, Pingströrelsens teologiska seminarium, utreds just nu på uppdrag av Pingsts styrelse. I april kommer utredningsgruppen att sammanställa en rapport som ska överlämnas till styrelsen. Utredningsgruppen består av Bengt-Eric Skoogh, Sten- Gunnar Hedin, Everth Friberg och Lars-Ivar Nilsson. Till sig har de mandat att knyta tjänstemän och förtroendevalda. I direktiven för utredningsgruppen ingår bland annat följande: Uppdatera rörelsens behov av akademisk utbildning. Uppdatera målsättningen och profilen för PTS. Undersöka möjligheten att kombinera PTS med andra utbildningar. Se över förutsättningarna för egen examensrätt. Undersöka möjligheterna till samverkan, vad gäller undervisning, lokaler, service etcetera. Utreda den långsiktiga finansieringen. Belysa olika lokaliseringsalternativ. Vi har en ny högskoleförordning på gång, som vi måste beakta, säger Bengt-Eric Skoog. Den kommer bland annat att ge helt nya möjligheter till skräddarsydda utbildningar. Då måste vi också ställa oss frågan vad som är kärnan i PTS. Pingst måste ta ansvar I dag bidrar Pingst med ungefär kronor om året till PTS. Det kan man jämföra med att EFK satsar 3,5 miljoner varje år på sin pastorsutbildning. Om PTS ska överleva måste rörelsen satsa mer på den och Pingst ta större ansvar för utbildningen, säger Bengt-Eric Skoogh. Frågan om var PTS-utbildningen ska bedrivas är just nu sekundär, menar Skoogh. PTS är nu lokaliserad till Kaggeholm, men vi är medvetna om att det finns de som ifrågasätter om det är den bästa lösningen. Utredningsgruppen anser dock att det inte är meningsfullt diskutera den frågan förrrän vi grundligt har genomlyst övriga, mycket centrala, frågor som ställts i utredningsuppdraget. ULRIKA RAMSTRAND Broschyr för alkoholfria zoner Församlingen som alkoholfri zon är ämnet för en 28-sidig broschyr som LP-verksamheten tagit fram. Tanken är att den ska användas i samband med temasamlingar om alkohol, som församlingar anordnar. Förr var det helt självklart att församlingarna var en sådan zon, men så är det inte i dag, säger Håkan Axell, som arbetar med drogförebyggande arbete på LP-verksamheten. Just nu bokas ett antal samlingar på temat Församlingen som alkoholfri zon in i olika kyrkor runt om i landet. LP-verksamheten utbildar också ett nätverk av pastorer, som i sin tur ska kunna hållla i den här typen av samlingar. I broschyren finns argument för nykterhet, diskussionsunderlag i frågan, värderingsövningar och metoder för arbetet kring alkoholfrågan och även en enkät, vars svar kan utgöra ett underlag för arbete om nykterhet i en församling. Vill se ökat sa Mössebergs nye chefsläkare: Det borde vara Mössebergs nye chefsläkare, Björn Ogéus, vill se mer av samarbete mellan kurorten och dess ägare, pingstförsamlingarna. Det borde vara naturligt för själavårdarna i församlingarna att ha en dialog med oss, menar han. Ohälsa på grund av stress och press är i dag ett stort samhällsproblem. De som drabbas behöver inte bara få sina kroppsliga och själsliga behov mötta, utan också de existentiella. På Mösseberg bedrivs ett behandlingsarbete enligt vetenskapliga metoder, som står på en värdegrund. Något som Björn Ogéus, ny chefsläkare där sedan 1 september förra året är stolt över. Det finns ett enormt behov av de existentiella frågorna i samhälllet i dag och det ska vi inte ducka eller skämmas för, säger han. Kartbok och tröstebok Efter att först ha studerat marinbiologi sadlade Björn Ogéus om till medicinstudier och blev så småningom narkosläkare. Som sådan kom han naturligt in på smärtproblematik och arbete inom detta område har blivit något av hans signum. Det har handlat både om kroppslig och själslig smärta. Under sin karriär har han bland annat varit med och startat smärtkliniker både i Söderhamn och i Stockholm. En bok har han hunnit ge ut. Läkebok för trasiga själar heter den. En ny är på gång med titeln Kartbok för vilsna själar. I tankarna leker han redan med en tredje som ska få titeln Tröstebok för sorgsna själar. Det vanligaste söksymtomet inom sjukvården är smärta, säger han. Då är det skönt att veta att Smärtornas man går med Efter några år på Alfta kurort kom möjligheten att arbeta på Mösseberg. Han valde mellan det och arbete på smärtklinik i Uppsala. Men innehållet i arbetet och helhetstänkandet blev avgörande för honom och i dag tvekar han inte att beskriva arbetet på Mösseberg som ett kall. En inställning som förmodligen bidrar till att göra pendlandet mellan hemmet i Uppsala och arbetet i Falköping uthärdligt. I Uppsala har familjen sitt hem sedan många år och det är inte aktuellt att flytta förrän den yngsta dottern gått färdigt gymnasiet. Lidelsen och passionen går inte att ta miste på när Björn Ogéus talar rehabiliteringsfrågor. Redan efter några månader på sitt nya jobb är han beredd att göra det utifrån det stora perspektivet och säger också att han ser stora möjligheter för Mösseberg inför framtiden. Inte minst genom att ännu mer utveckla rehabiliteringsarbetet och därmed hjälpa andra att hjälpa, exempelvis själavårdare i församlingarna. Utbrändhet inte ovanligt Han ser framför sig Mösseberg som ett utbildningscentrum, som genom mobila utbildningsteam kan nå ut i hela landet. Vi kan föra ut våra kunskaper och utnyttja våra kontakter med försäkringskassor och socialvård och kan till exempel ge församlingarna en möjlighet att öppna sina dörrar för långtidssjukskrivna, säger han. Tänk vilka nya kontakter det skulle ge! utbrister han. Utbrändhet är ju tyvärr heller inget ovanligt i församlingssammmanhang och det finns också stora behov av förebyggande arbete bland församlingsanställda. Något

9 8-9 pingst.nu.qxp :13 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 9 t samarbete med ägarna rde vara naturligt för församlingarna att ha en dialog med oss ' FAKTA MÖSSEBERG Mösseberg ligger i Falköping och består i dag av kurhotell, Rehab Center samt äldrevård. Mösseberg bygges ursprungligen som kurort och stod färdigt i juli Byggnaden brann ner 1871, men återuppbyggdes och togs i bruk igen Våren 1983 köptes kurorten av Dagengruppen AB, som fortfarande är ägare. Pingstförsamlingarna äger aktier i Dagengruppen och är därmed indirekta ägare till Mösseberg. Varje år har Rehab Center cirka gästnätter. På Rehab Center bedrivs i dag till exempel onkologisk rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering av patienter som oftast har stressrelaterade diagnoser. Kurhotellet har också omkring gästnätter per år. Foto: JAKOB KARPATI han fått insikt om bland annat genom att undervisa på pastorsfortbildningar Undervisning som hjälper människor att sätta gränser behövs, konstaterar han. Även inom kris- och konflikthantering ser Björn Ogéus ett verksamhetsområde. Bibeln har mycket att säga om detta, konstaterar han. I dag arbetar man på Mösseberg också med debriefing för hjälparbetare. Något han också ser en utvecklingspotential för. Om någon för tio år sedan sagt till honom att han skulle arbeta i ett företag ägt av svenska pingstförsamlingar hade han nog hållit det för otroligt, medger han. Nej, det var svårt att tänka sig. Kom till tro för tio år sedan Det är inte mer än tio år sedan han själv kom till tro och det hände under en gospelkonsert i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Jag mötte trovärdiga personer, som jag senare förstått stod under Andens påverkan. Det gjorde att det ironiska förhållningsssätt jag utvecklat gentemot tron och dess yttringar, inte höll längre. Det var då jag blev frälst, berättar han. Sen dess har jag en naiv tro och förväntar mig att saker och ting kan ske. Under sin uppväxt levde han i spänningen mellan baptism och högkyrklighet. Far- och morföräldrarna stod på var sin sida, men i dag tycker han att samfundsetiketter är ointressanta. Sin kyrkotillhörighet har han i dag i Svenska kyrkan. Men jag tror mer på Kristi kropp, säger han. Mösseberg ägs ju indirekt av pingstförsamlingarna och Björn Ogéus skulle gärna se ett mer aktivt ägarskap. Det vore roligt att kunna aktivera församlingarna att göra Mösseberg mer känt för allmänheten och även för församlingsmedlemmarna, säger han. ULRIKA RAMSTRAND

10 10-11pingst.nu.1 världen.qxp :14 Sida PINGST.NU NUMMER VÄRLDEN Michael arbetar för Sudans flyktingar Afrikas längsta krig är över och ur spillrorna av det växer hoppet om en ny framtid. Vägen har äntligen öppnats efter alla år Juba varit avstängt från yttervärlden och flyktingarna börjar återvända till staden. Nu gäller det att vi arbetar för att överbrygga den stora klyfta i utveckling som finns mellan norra och södra Sudan. Det säger Michael Luguri, ledare inom Swedish Free Mission i Juba. Michael Luguri är på besök i Sverige för fjärde gången. Han kommer från ett land där två miljoner människor beräknas ha mist livet i ett inbördeskrig som pågått i två decennier. Över fyra miljoner människor har drivits på flykt inom landet och svåra svältkatastrofer har inträffat. Under vistelsen i Sverige har han bland annat deltagit i en utbildning om humanitärt bistånd, i Härnösand. Han är lågmäld och präglas av eftertanke och realism i sina svar på mina frågor, men också av ett starkt engagemang för att bygga upp en ny framtid i landet. Den långa vägen tillbaka har påbörjats och inom den närmsta framtiden väntas hundratusentals flyktingar återvända till södra Sudan. Skillnaderna har blivit större Michael Luguri beskriver hur det islamskt dominerade norra Sudan historiskt präglats av sina kontakter med omvärlden och satsat på utbildning, medan religionen mer ensidigt dominerat hos den kristna befolkningen i södra Sudan. I och med kriget har skillnaderna blivit ännu större. Det är inte lätt att komma tillbaka till en landsdel där ingen utveckling ägt rum på så många år och där människor har olika idéer om hur saker och ting ska fungera, säger han. Det vi gör måste genomsyras av ett holistiskt tänkande, där vi inriktar oss på utveckling inom flera olika områden så att det stora gapet mellan landsdelarna minskar. Det gäller samtidigt att prioritera rätt i en situation där det finns så många behov. Allra viktigast just nu är att invånarna får tillgång till rent vatten, och att de får möjlighet att odla mat så att livsmedelsförsörjningen tryggas, säger Michael Luguri. Stora behov av hälsovård PMU InterLife har i samarbete med partnern Swedish Free Mission ett stort humanitärt arbete i södra Sudan. Bland annat drivs ett vatten- och sanitetsprojekt, där brunnar borras och latriner byggs i svårt förorenade delar av Juba. Drygt invånare har fått tillgång till rent vatten och 200 latriner har byggts. Behoven av hälsovård är enorma och förutom att tre hälsovårdscentraler startats ges utbildning bland annat om hiv/aids. Michael Luguri är ansvarig för programmet Food Security, som bland annat innefattar produktion av utsäde, fiske, plantering av fruktträd, oxplöjning och ostproduktion. I det humanitära programmet ingår också lokal kapacitetsbyggnad. I form av workshops ges undervisning om fred och försoning samt om utveckling i teori och praktik. Initiativ uppmuntras också till olika typer av samverkan på bynivå, för att stärka lokalbefolkningens ställning. Noggrann planering viktigt Humanitärt arbete i ett område präglat av svåra konflikter innebär en ständig balansgång. Samtidigt som det gäller att förhandla sig fram för att kunna bistå de värst drabbade, måste man förhålla sig neutral. Noggrann planering av de insatser som görs behövs, annars finns risk för att vi på sikt skadar våra målgrupper istället för att bistå dem. Det är också oerhört viktigt att de själva är delaktiga i processen, säger Michael Luguri. Luguri framhåller kyrkans roll i den fredsprocess som är så viktig för utvecklingen i Sudan. Under kriget kom kyrkorna samman i ekumenisk verksamhet, och under tiderna av förföljelse kom människor nära varandra. Nästa steg, nu när freden kommit, är att kyrkan skapar forum för samtal om tolerans och förlåtelse, så att försoning kan uppnås. Om framtiden och förutsättningarna för stabilitet i landet säger han: Vi ber att freden ska respekteras och bibehållas. Ett villkor för detta är att den växer fram underifrån. NOOMI LIND ' FAKTA BAKGRUND TILL KRIGET De afrikanska folkgrupperna i söder har kämpat mot den islamisering som den arabisk-dominerade befolkningen i norra Sudan velat genomföra i hela landet och mot den diskriminering de upplevt. I mars 2003 utbröt ett uppror i Darfur, västra Sudan. Rebellerna anklagade regeringen för att ta de arabiska boskapsskötarnas parti framför den svarta bondebefolkningens och konflikten utvecklades till vad FN beskrivit som världens värsta humanitära katastrof. I januari 2005 ingicks fredsöverenskommelse i Sudan, efter över 20 års krig. I oktober fick södra Sudan en egen delstatsregering och i december antogs en egen författning. HOPPFULL. PMU InterLifes Michael samarbe

11 10-11pingst.nu.1 världen.qxp :15 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 11 HALLÅ DÄR... Utvärdering av projekt vad innebär det? L. Michael Luguri är ansvarig för matförsörjningsarbetet inom Swedish Free Mission i södra Sudan, ifes samarbetspartner. Foto: NOOMI LIND Pingst vill vara en lärande organisation. Det viktiga är inte bara vad vi gör utan hur vi gör det. I ett partnerskapsarbete som vårt, måste vi hela tiden analysera både relationer och förhållningssätt. Självklart finns det kontroll Nina Martinsson av använda medel, men ansvarar för det globala projektet lärandet är minst lika viktigt Förstudier och och det sker i dialogen mellan parterna. utvärderingar. Kan man verkligen utvärdera Guds verk? Det människor säger att de gör i Guds namn skall kunna prövas av alla. Att leva i ljuset betyder att vara transparent. Vissheten om Guds nåd borde göra oss trygga och prestigelösa och skapa förutsättningar för att våga utsätta oss för granskning. Jesus är min förebild: hans ständiga dialoger med fariséerna uppfattar jag som ett utvärderande förhållningssätt där upprättelsen av människan stod i fokus. Varför har PMU Interlife valt att satsa mer på utvärdering? Vårt arbete bygger på relationer mellan församlingar i Sverige och deras samarbetskyrkor i fält. Vi vill öka allas delaktighet. Genom utvärderingarna tror vi att möjligheter till inflytande ökar. En utvärdering ger röst åt de män och kvinnor, pojkar och flickor som vi vill arbeta för. Hur tillämpas utvärderingarna i det dagliga arbetet? Initiativet till en utvärdering kan komma från församling i Sverige eller från fält, från PMU eller Sida. Jag ansvarar för det globala projektet som heter Förstudier och utvärderingar, där kan man söka bidrag för en utvärdering. Alla parter skall vara delaktiga i uppdragsbeskrivningen och godkänna val av utvärderare som under en dryg vecka samlar in berättelser i fält och skriver en rapport. Vad händer med rapporten? Vi inbjuder alla parter till ett rapportseminarium för att vi skall lära oss av erfarenheterna inför nya gemensamma insatser. På denna mötesplats presenterar utvärderaren sin rapport. Men vi vill gå längre och låta målgruppen få tillgång till utvärderingen genom till exempel en light -version för att öka deras makt och inflytande över det som görs för dem. MIA STENBAEK

12 12-13 pingst.nu.1 världen.qxp :16 Sida PINGST.NU NUMMER VÄRLDEN Ibra sänder nu specialproducerade program för det jordbävningsdrabbade Pakistan. Programmen är av själavårdande natur och ta upp enklare råd kring hälsa. Foto: IBRA Ibra sänder radio till jordbävningsdrabbade Förödelsen efter den svåra jordbävningen i Pakistan förra hösten är enorm, liksom det mänskliga lidandet. Ibras regionsansvarige för Sydasien besökte området bara några veckor efter katastrofen. Det var riktigt, riktigt eländigt, berättar han. Som ett led i att hjälpa de drabbade har Ibra specialproducerat radioprogram som just nu sänds över området. Arif Khan, ansvarig för Ibras radioproduktion i Pakistan, tog sig direkt till jordbävningsområdet när katastrofen inträffat. Hans församling, Grace Baptist Church i Islamabad, kunde med hjälp av amerikanska pengar snabbt bistå med bland annat röntgenutrustning till sjukhuset Kunhar Christian Hospital, som fått hjälpa många av de drabbade. Men Arif Khan ville gärna göra mer för sina landsmän. Tillsammans med Ibras regionansvarige samtalade han om möjligheten att specialproducera program för att möta människors psykiska behov. Till exempel planerade de för att göra samtalsprogram med chefsläkaren på Kunhar Christian Hospital. Program som skulle vara av själavårdande natur och ta upp enklare råd kring hälsa. Vill verkligen hjälpa Programmen har nu blivit verklighet, och sänds från och med i mars en gång i veckan till Pakistans 150 miljoner människor, på det officiella språket urdu. Om människor kan få hjälp att komma ur sina trauman är det mycket värt, säger Ibras ansvarige för Sydasien. Fast, det är viktigt att människor inte får känslan av att man utnyttjar situationen till att omvända folk. Vi vill ju verkligen hjälpa de drabbade, oavsett om det leder till omvändelser eller ej. Men kanske väcker programmen en nyfikenhet att få veta mer om kristen tro så att de också väljer att lyssna på våra andra program. Det vore ju jätteroligt. Arif Khan kommer också köpa in enklare radioapparater att dela ut till behövande så att de kan lyssna på programmen. Pengar till detta har man avsatt bland annat från en gåva av Pingstförsamlingen i Odensbacken. En radio betyder i en sådan här situation mycket för människors förmåga att få veta och känna sig delaktiga i vad som händer i världen runt omkring dem. Visa medmänsklighet Att i ord och handling visa att Kristi kärlek inte bara är förbehållet dem som är kristna känns viktigt och betydelsefullt, inte minst i dag. Ibras medarbetare berättar om en pakistansk pastor som blev intervjuad i nationell tv med anledning av den humanitära hjälp de bistått med. Journalisten sa: Ni kommer förstås bara hjälpa de kristna? Till journalistens stora förvåning svarade pastorn: Nej, vi hjälper alla. Vi frågar inte vilken religion folk tillhör, det handlar ju om att visa medmänsklighet. EVA SKOG

13 13-15 Pingst.nu.qxp :19 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 13 Nu blomstrar det kristna kulturcentret Fyra traditionella pingstförsamlingar i Köpenhamn gick samman till en och gick från en vikande trend till en blomstrande verksamhet. Köpenhamns kristna kulturcenter, KKK, är i dag inriktat på att vara till tjänst för människorna i Köpenhamn. I dag pågår en mängd aktiviteter i KKK, inte bara kyrkliga sådana. Men grundstommen utgörs av en församling Kyrkan i kulturcentret där cirka personer varje söndag möts till gudstjänst Danmarks största kyrka. Utöver kyrkans verksamhet finns en aktiv uthyrningsverksamhet av lokalerna till profana samlingar. Här finns en tv-verksamhet, ett café och lunchrestaurang, skola och bok/musikproduktion. Konceptet är klart; kyrkan finns till för människorna i Köpenhamn och arbetar utifrån människors enskilda behov. Pastorerna och medarbetarna är inriktade på att vara samhället Köpenhamn till tjänst. Besökare behandlas som gäster skulle bli behandlade i våra hem, säger Lars Due Christensen, en av pastorerna i teamet. Utmanar människors fördomar Nu står man inför att även ta bort ordet kristna i namnet och bara kalla sig Köpenhamns kulturcenter. Det är inte så att vi skäms för att vara kristna eller pingstvänner, men vi måste hela tiden utmana människors fördomar om kristna och kristet och pingstkyrka. Kan vi inte komma förbi fördomarna kan vi inte heller kommunicera med människor. Har vi inte mod att ta till olika metoder för att utmana fördomarna låter vi våra symboler och beteckningar blir heliga och har inte människors bästa som drivkraft, säger Lars Due var Köpenhamn årets huvudstad i Europa och pingstförsamlingen och Bibelsällskapet i Danmark beslutade sig för att dela ut kulturskatten Nya testamentet till BLOMSTRAR. Navet i kristna kulturcenter är kyrkan, där personer möts till gudstjänst varje söndag. Foto: HENRIK JØNSBY alla köpenhamnsbor. Till denna satsning anslöt sig flera andra församlingar. Samtidigt som invånarna fick NT fick alla inbjudan till Alpha-kurser en introduktionskurs till kristen tro, en internationell succé. För att möta det förväntade behovet av kurser utbildades församlingens kärna av medlemmar som kursledare. Det blev början också på en process i Vi måste hela tiden utmana människors fördomar om kristna och kristet. Kan vi inte komma förbi fördomarna kan vi inte heller kommunicera med människor. församlingen där vi utbildades att tänka på våra vänner och bekanta på ett nytt sätt, berättar Lars Due Christensen. Målsättningen var dels att människor skulle komma till tro, men det blev också automatiskt så att medlemmarna blev tända genom att bli medvandrare till någon som var intresserad av kristen tro. Därför förändrades också vi i församlingen och vårt tänkande. En helhetssyn på människan präglar arbe- Lars Due Christensen VÄND

14 13-15 Pingst.nu.qxp :20 Sida PINGST.NU NUMMER VÄRLDEN FORTSÄTTNING tet, varför man är öppen för olika former av kulturarrangemang som inte har någon direkt evangelisk inriktning. Det viktigaste är att man inte jobbar emot de grundlägggande värderingarna som KKK står för. Helhet med skapelsen och en livsbejakande hållning till livet är viktiga ingredienser i KKK:s tänkesätt. Livsprocessen, eller strategin som KKK arbetar, efter är formulerad utifrån hur Jesus behandlade sin samtid.: 1. Kom hit och se. 2. Följ mig. 3. Stanna med mig. 4. Gå ut. KKK har gått in för att tänka mer på människorna i Köpenhamn än på att enbart tillfredsställa de egna medlemmarna. Pastorerna ser sig därför som pastorer för sitt samhälle, till exempel. Ber om väckelse Gudstjänsterna utformas med 30-åringar som grundprofil och målgrupp. Men samtidigt vill man inte stöta bort de gamla trogna medlemmarna. Vi ser ett stort värde i att hålla ihop hela församlingen. Vi vill inte ha en nischförsamling med enbart ungdomar, säger Lars Due. Hur har då Köpenhamns kristna kulturcenter förhållit sig till situationen som uppstått efter publiceringen av Muhammedteckningarna. På hemmaplan har vi fokuserat på Jesu ord om att älska våra fiender och välsigna dem som förföljer oss. Vi ber om väckelse i Mellanöstern och när det gäller vårt eget land har vi naturligtvis bett om beskydd, men också om att respekten för den enskildes tro ska upprättas. MAGNUS RAMSTRAND - Digital-tv v Tore Pansell var med och drog igång de Tore Pansell var med när TV Inter lanserades i Sverige på 80- talet efter förebilder från USA och Kanada. Han tillhörde de som drog ett tungt lass både för att få in pengar till det nya äventyret och till att administrera den nya missionsgrenen. Men sen har det varit ganska tyst om Tore Pansell. Vad blev det av honom? För att finna svar på den frågan får man bege sig till Köpenhamn och Köpenhamns kristna kulturcenter. (Se separat artikel här intill.) Där är han chef för sex, sju personer och ett antal frilansare som sköter det tv-arbete som drivs utifrån kulturcentret KKR (Köpenhamns kristna radio/tv). Pingstkyrkan i kulturcentret är basen för verksamheten. En perfekt plats för ett internationellt tv-centrum, säger Tore Pansell. Närheten till en stor internationell flygplats, möjligheter till övernattning, restaurang och studios. Hett engagemang Det går inte att ta miste på Tores engagemang för tv-arbetet, lika hett i dag, om inte till och med hetare än på 80-talet. Den nya digitaltekniken kommer att öppna upp nya möjligheter som vi bara sett början till och då hoppas jag att vi även i Sverige får till en kristen tv-kanal. Vill man påverka är tv-mediet Den nya digitaltekniken öppnar upp nya möjligheter som vi bara sett början till. Då hoppas jag att även vi i Sverige får en kristen tvkanal. oslagbart. Men om pingst i Sverige ska satsa så måste man göra det långsiktigt och uthålligt och fokuserat. Det har man gjort här i Köpenhamn. Det har kostat mycket pengar, men det har varit värt satsningen, anser man här. Tre huvudspår finns för tv-produktionen i Köpenhamn internationella program med tonvikt på sändningar i Mellanöstern, pingstkyrkans sändningar över lokalkanalen Kanal Köpenhamn, samt kommersiell produktion. Tore Pansell ägnar cirka 50 procent av sin tid på att jobba med nya produktioner. Just nu går en stor del av min tid åt till att få fram produktion på turkiska, berättar han. I det nya Turkiet kommer vi att ha möjligheter att sända produktioner som vi inte haft tidigare och det finns ett stort intresse för denna satsning. I en första fas under våren 2006 är det en rad olika program som ska sändas över Turkiet. Ett TRIVS. Tore Pansell har jobbat med spännande projekt som svenska Ibra är huvudintressent för. Sänder tv-gudstjänst Lokalkanalen Kanal Köpenhamn, som går dygnet runt, är den andra viktiga delen i produktionen. Pingstkyrkan, som är kärnan i Köpenhamns kristna kul- kristen t

15 13-15 Pingst.nu.qxp :21 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 15 vår nya chans g det kristna tv-arbetet i Skandinavien t med kristen tv i Danmark i fyra år nu. Foto: HENRIK JØNSBY turcenter, har blivit mycket känd genom dessa sändningar. Omkring personer finns med i de olika samlingar som äger rum en vanlig söndag i kyrkan. Tolv procent har fått den första kontakten via tv. En gång i månaden sänder man tv-gudstjänst. Den sändningen fungerar som ett fönster in i församlingen, berättar Tore. Resten av de 15 timmarnas sändningar varje vecka utgörs av nischade program för barn och ungdomar och förbönsprogram. Starkt profilerade program ger bästa responsen. Berättelser om egna upplevelser och våra förbönsprogram har varit mycket omtyckta. Två av de 15 timmarna får i Kanal Köpenhamn utgöras av reklam. Reklamintäkterna och de kommersiella produktioner vi gör utöver dessa timmar, skapar en bra grund för vår ekonomi, säger Tore. Statliga bidrag och en tv-klubb är andra sätt att få in pengar. Men församlingen skjuter till stora belopp därför att man tror stenhårt på tv som medium. Och offerviljan är enorm. Cirka kronor i snitt per medlem och år kommer in till församlingens verksamhet. Vi har en fantastisk kreativ och stimulerande miljö att jobba i där föreståndaren Jarle Tangstad är ett föredöme i att skapa samhörighet kring en vision och leda arbetet. Man utvärderar ständigt sitt arbete för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Jag trivs med det. Internationell prägel När människor flygs in från olika håll för att spela in programmen då är det stark internationell prägel på Köpenhamns kristna kulturcenter. Skådespelare, tekniker och regissörer kommer från olika håll för att spela in program på turiska, persiska och arabiska för sändningar i Mellanöstern. Själv pendlar Tore varje vecka hem till Stockholm där familjen bor. Jag trodde att mitt Köpenhamnsäventyr bara skulle vara något år när jag slutade 2001 efter åren på TV Inter och som ägare av TV4-kanalen i Östergötland. Men det har blivit fyra år. Framtiden? Har inga omedelbara planer på att sluta i Köpenhamn, säger han. MAGNUS RAMSTRAND

16 16-19 Pingst.qxp :25 Sida PINGST.NU NUMMER REPORTAGE Jag bad Gud om att f Rubens sjukskrivning ledde honom till kyrkan Livet rullade på i en rasande takt med arbete, engagemanget i idrottsklubben och så förstås familjen. Gud? Nej, djupare funderingar kring existentiella frågor rörde sig knappast i Ruben Carlssons huvud. Men så förändrades livet dramatiskt. I somras döptes Ruben och tillhör nu Pingstkyrkan i Grästorp. Ruben Carlsson slår sig ner vid fikabordet med den svarta Bibeln i handen. Där Ruben sitter tillbakalutad i soffan ser han ut som om han alltid hört hemma i en frikyrka. Kanske har det med uppväxten att göra. Rubens föräldrar var nämligen pingstvänner. Som liten grabb följde han med föräldrarna, gick i söndagsskolan och på möte. Men där stannade det. Jag försvann ifrån kyrkan på nåt vis, vad det kom sig vet jag faktiskt inte rik- tigt, berättar Ruben och ser tankfull ut. Skolan, kompisarna och idrotten tog överhanden. Hans idrottsintresse var mycket stort och Ruben spelade både hockey och fotboll, något han fortsatte med samtidigt som han utbildade sig till byggnadsingenjör och senare började arbeta. När jag var i 20-årsåldern fick jag jobb i Falun och det var idrott, fest och arbete som gällde. Gud tänkte jag aldrig på. Körde på för hårt Efter ett par år i Falun och ytterligare några år i Götene där han träffade sin fru, återvände Ruben 1980 till Grästorp då han fick nytt jobb i Trollhättan. Ruben som hela tiden spelat aktivt för olika klubbar fick då ett nytt erbjudande: När man levt så hårt så stänger man av känslor och då har man svårt att ta emot det andliga. Grästorps IK övertalade mig att bli ledare för hockeylaget. Det höll jag på med i två år fram till vår första dotter föddes. Men barnen dotter nummer två föddes 1984 innebar inte att idrottsengagemanget sattes på sparlåga. Nej, i stället tog jag tränarkurser och tränade ungdomar både i hockey och fotboll. Ändå försökte jag vara så mycket som möjligt med familjen. Nu förstår jag ju att jag körde på för hårt. Ruben ilade mellan familjen, jobbet, och idrottsklubben. Mitt i allt övertog familjen också Rubens föräldrahem som de renoverade. Allt rullade på i en rasande fart. Tid att reflektera? Nej, inte ett smack. Jag jobbade som konsult med konstruktionsberäkningar och periodvis blev det mycket övertid. Men sen åkte man hem, bytte om och så skulle man vara på alerten för att träna ungdomarna Ruben skrattar till när han tänker tillbaka på det som då var. Ena dottern, Maria, ärvde pappas idrottsintresse, men yngsta dottern Madelene hade andra intressen. Hon började vara med i Pingstkyrkans verksamhet vilket Ruben och hans fru stöttade till 100 procent. Så förflöt åren. Men det stressiga livet tog ut sin rätt och Ruben började må dåligt. Under hösten 2002 mådde jag riktigt uselt mentalt, jag kände mig fullständigt väck. Och så drack jag sprit för att dämpa ångesten. Periodvis drack jag lite varje kväll för att kunna slappna av. Men till slut orkade Ruben inte. Han blev sjukskriven och allt kändes meningslöst. Via företagshälsan kom Ruben i kontakt med en psykolog. KÖR HÅRT. Ruben har inte tappat intresset för att Vid ett tillfälle fick jag som uppgift att berätta om sådant jag hade mått bra utav. Då kom jag att tänka på när Madelene döpte sig i röra på s

17 16-19 Pingst.qxp :25 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 17 t få vara en i gänget VIKTIGT STEG. Ruben Carlsson valde att låta döpa sig i Vättern. Foto: PRIVAT Sen jag blev frälst är jag en mycket positivare och tryggare människa och de djupare livsfunderingarna får ta plats i mitt liv. t för att röra på sig. Här ligger han i träning för Vasaloppet. Foto: PRIVAT Pingstkyrkan i Lidköping. Då kände jag mig stolt och väl till mods. Jag gillade miljön och stämningen. Då tände psykologen till och sa Bra! Det där är bra för dig, du är en sökare. Det materiella har du redan fixat, du behöver nåt mer. Lättnad inombords Så Ruben började följa med Madelene till Pingstkyrkan i Grästorp och något började hända inom honom. Jag minns så väl vad jag bad om de första gångerna. Jag bad inte om att få bli frisk utan jag bad om att få vara med i gänget. Det är så märkligt, tänk att jag bad just så! säger Ruben. Vid ett av tillfällena när jag bad kändes det som en lättnad inombords, ett välbefinnande och då kände jag att det här är nog rätt för mig. Men vägen fram till ett avgörande var inte spikrak. När man levt så hårt som jag gjort så stänger man av känslor och då har man svårt att ta emot det andliga, menar Ruben. I augusti följde han och familjen med på ett församlingsläger på Rörvik vid Vänern. En kväll när samlingen var över gick jag ner mot stranden. Där bad jag om hjälp och jag bad igen om att få vara med i gänget fullt ut. Den där kvällen blev Ruben frälst. Strax efteråt kom det där varma goda inombords igen och jag blev lätt i kroppen. Cirka fyra veckor senare började jag jobba igen. På jobbet var de förundrade, de hade fått tillbaka en ny människa. Två år senare på ännu ett församlingsläger på Rörvik vid Vänern, lät Ruben döpa sig. Det var ett stort steg i min ålder att döpa sig, men det kändes viktigt. I dag betyder församlingen gemenskap och trygghet och tron både glädje och trygghet. Sen jag blev frälst är jag en mycket positivare och tryggare människa och de djupare livsfunderingarna får ta plats i mitt liv. MARIA LARSSON

18 16-19 Pingst.qxp :26 Sida PINGST.NU NUMMER REPORTAGE LOCKAR MÅNGA. Kören har klassiska frikyrkosånger på repertoaren. Hälften av sångarna tillhör inte församlingen. Foto: LARS JOHANSSON PASTOR. Lars Johansson är heltidsanställd som pastor tack vare stödet från moderförsamlingen i Lidköping. Foto: MARIA LARSSON UTMANING. Varje vecka samlar barnarbetet i Grästorps pingstkyrka omkring 80 barn. Foto: LARS JOHANSSON LEVANDE. Pingstkyrkan i Grästorp är formellt en del av församlingen i Lidköpin Foto: LARS JOHAN Liv och rörelse i den lilla fö Hög medelålder, noll barnverksamhet, ingen egen pastor, sparsamt med gudstjänster. Så ser verkligheten ut för många små församlingar. Men det finns också exempel på de med liv och rörelse. Pingstkyrkan i Grästorp är ett sådant. Mitt i Västergötland, mitt i den frodiga jordbruksbygden, ligger Grästorp. En kommun med omkring invånare, i själva tätorten med samma namn bor runt Det är en föreningstät ort, framförallt vad gäller idrott. Men ortens två frikyrkoförsamlingar är inte stora. Här finns en mycket liten grupp som tillhör Svenska Missionskyrkan. Den andra tillhör pingströrelsen. Vid sidan om dessa finns även Svenska kyrkan. Formellt är pingstkyrkan i Grästorp en del av pingstförsamlingen i Lidköping. Men grästorpsgruppen ett 30-tal aktiva är inget exempel på en liten församling som för en tynande tillvaro. Tvärtom är det en livaktig församling som inte minst har ett stort arbete bland barn och tonåringar. Har ett bra förtroende i samhället I höstas hade vi ett 80-tal barn och ungdomar inskrivna i vår verksamhet, varav har anknytning till församlingen. Det är en rolig och spännande utmaning och jag tror att vi har ett bra förtroende i samhället, berättar pastor Lars Johansson. Verksamheten bland barnen är egentligen ganska traditionell med torsdagsträffar för de yngre barnen och innebandy och Friday Night för de lite äldre. Men det är inte de häftiga greppen som alltid betyder något. Att de häftiga greppen inte alltid behövs visar också församlingens kör. Med klassiska frikyrkliga sånger på repertoaren samlar den ett 15-tal personer varav nästan hälften (!) inte tillhör församlingen och inte är avgjort troende. Vi tror att flera av dem är på väg. De har kommit med i kören genom att någon känner någon, säger Lars som vid flera tillfällen betonar vikten av personliga kontakter. En gång i månaden satsar man på utåtriktade gudstjänster då medlemmarna har möjlighet att bjuda med sina vänner. Men egentligen är den stora utåtriktade samlingen dagledigträffarna på kommunens vårdcentrum som församlingen ansvarar för en gång i månaden. Mellan 70 och 100 personer kommer varje

19 16-19 Pingst.qxp :27 Sida NUMMER 1 PINGST.NU 19 Här behövs alla Den fina gemenskapen är ett stort plus i en liten församling. På minuskontot finns risken att känna sig bunden vid sina uppgifter, menar några av medlemmarna i Pingstförsamlingen i Grästorp. amlingen i Lidköping. GEMENSKAP. Arne och Inger Aldenholt, Jan-Åke Johansson och dottern Caroline ser Foto: LARS JOHANSSON både för- och nackdelar med den lilla församlingen. Foto: LARS JOHANSSON a församlingen gång och bara några få av besökarna är boende på vårdcentrum de allra flesta kommer utifrån. I februari startade församlingen dessutom Alphakurs tillsammans med de andra två kyrkorna på orten. Positivt att ingå i något större Lars Johansson är heltidsanställd pastor. Det är knappast vanligt i en så liten församling. Men i Grästorp är det möjligt tack vare att moderförsamlingen i Lidköping bidrar till lönen. Tanken är att Grästorp en dag kan bli en fristående församling om den vill, men just nu finns det något positivt med att ingå i ett större sammanhang. Det har framförallt med resurser att göra. Även om Lars inte pratar mycket om bristen på resurser, så är det ändå något som gör sig påmint ibland. Behovet av ledare till exempel. Visst skulle han gärna se att församlingen också kunde satsa på de äldre tonåringarna, men hittills har de hänvisats till ungdomsträffarna i Pingstkyrkan i Lidköping. Men nu i vår ska vi försöka bjuda in till 7- Up från årskurs 7 och uppåt. På ledarträffen nyligen var vi överens om att ta ett nytt steg och någon ny ledare har kommit till. Fast visst är det begränsande att inte ha resurser till allt, men man ska inte titta på det man inte kan göra, utan det man kan göra. Resurser eller inte, förra året döptes sex personer, vilket är förhållandevis mycket. En av de vi döpte kom utifrån. Men det är också viktigt att församlingens egna ungdomar tar steget och låter döpa sig. Man får aldrig nedvärdera det. MARIA LARSSON Arne och Inger Aldenholt är ett engagerat pensionärspar. De är bland annat ansvariga för kören och dagledigträffarna och att de älskar sin församling framgår tydligt. Mycket liv, inget kiv, säger Arne och skrattar Vi har väldigt bra gemenskap och har omsorg om varandra, menar Inger. Något Jan-Åke Johansson, ansvarig för ungdomsarbetet, håller med om. När vi flyttade hit kom vi väldigt snabbt in i gemenskapen. Om det kommer några utomstående så syns dom och det blir naturligt att man hälsar och pratar en stund. Alla känner alla, vi är mer som en familj och det är ju en positiv grej, instämmer Jan- Åkes dotter Caroline som går i nian. Men bristen på jämnåriga är en stor nackdel tycker hon. Jag är den enda ungdomen över 13 år och sen är det åtta år upp till den som är närmast i ålder. Så för Carolines del betyder moderförsamlingen i Lidköping väldigt mycket. Där träffar hon kompisar, går på ungdomssamlingar och är med i en cellgrupp. I en liten församling är det kanske speciellt viktigt att alla som kan är med och jobbar frivilligt. Det kan förstås innebära en viss bundenhet eftersom det inte är enkelt att hitta ersättare. Jag är aldrig sjuk, säger Arne med ett leende apropå frågan vad som händer om han som organist är borta en söndagsförmiddag. Men även i en stor församling är det ju en liten klick som tar ansvar och det är lättare att vältra över ansvaret på andra, påpekar Inger. Fördelen i en liten församling är att alla behövs, men i andra änden kan vi vara för få för allt som behöver göras. Emellanåt kan det bli ganska slitigt för vissa som har många uppgifter säger Jan-Åke. Det är dock utan tvekan det positiva med deras lilla församling som väger tyngst. Ändå önskar de förstås att de ska bli fler. Inte för att antalet i sig är det viktiga, utan för att fler i Grästorp ska komma till tro. MARIA LARSSON

20 20-21 Pingst.nu1.qxp :29 Sida PINGST.NU NUMMER SVERIGE Temadag om dopet Majoriteten av svenskarna är döpta som barn eller vuxna. Men vad dopet egentligen betyder är det allt för få som kan svara på. Med den utgångspunkten anordnar Pingst en teologdag med särskild inriktning på dop, arvsynd och bibelundervisning. Särskilt inbjudna är pingstpastorer, men också övriga undervisningsansvariga i pingstförsamlingarna. Deltagare från andra trossamfund är också välkomna. Temadagen hålls den 26 april i Pingsthuset i Huddinge. Professor Lars Hartman, Uppsala universitet, och universitetslektor Rune Larsson, Lunds universitet, medverkar, liksom pastor Dan Salomonssson, församlingskonsulent Kent Cramnell och universitetslektor Göte Olingdahl. Teologdagens tema är formulerat så här: Vem är människan? Dop och arvsynd i äldsta tid och idag ur bibelteologiskt och undervisningsmässigt perspektiv. På programmet står både föredrag och samtal. Foto: ULRIKA RAMSTRAND Naturlig utveckling för församlingar Kaggeholms folkhögskola Principen är att en frisk församling växer. Om inte, så måste man hitta det som är sjukt och precis som i naturen bereda marken och röja undan det som kan ge växt, säger Roine Swensson, pingstpastor från Malmö, som samordnar arbetet med Naturlig församlingsutveckling, NfU, inom pingströrelsen. Där befinner sig just nu omkring 50 församlingar i en sådan process. Det är fråga om ett långsiktigt arbete, som inte handlar om metoder och modeller, utan snarare om utvecklingsverktyg för en församling. Arbetet inleds med en stor enkätundersökning, där styrkor och svagheter identifieras, fortsätter han. NfU har sitt ursprung i Tyskland, men bygger på en undersökning av församlingar i 70 länder, där man försökt identifiera de faktorer som är gemensamma oavsett kultur och andra särdrag. I Sverige introducerades detta arbete 2000 inom Baptistsamfundet och EFK. Två år senare var den första pingstförsamlingen beredd att pröva detta. Kagge ger kurs för arbetslösa samarbetar sedan i slutet av november förra året med Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem söder om Stockholm. Projektet kallas Framsyn och vänder sig till arbetslösa, som har aktivitetsgaranti. Framsyn är en 12 veckor lång kurs med undervisning fyra Nu är det hög tid för församlingarna att planera för nya insatser tillsammans med lokala samarbetspartners med finansiering från Sida. Om det handlar om projekt, som överstiger måste ansökan lämnas in till PMU InterLife senast den 15 maj i år. dagar per vecka. Den första gruppen slutade den 9 mars och redan den 13 mars började en ny grupp. Projektledare för kursen är Britt Sandberg och hon berättar att syftet med kursen är att deltagarna ska få syn på sina möjligheter, vilka kompetenser de har och bör utveckla, samt öka Detta för att den ska hinna behandlas och komma med i den treårsansökan, som PMU InterLife ska lämna till Sida den 15 oktober. PMU InterLife vill gärna också till den 15 maj få kännedom om planerade insatser under kronor, även om detta motivationen för arbetslivet och därmed också sin attraktionskraft där. Här på Kaggeholm blir deltagarna viktiga personer och vi tycker att den här verksamheten stämmer väl in med vårt övriga arbete här, säger Britt Sandberg. Dags söka Sida-medel till biståndsprojekt Bluffen om Da Vinci-koden Da Vincibluffen heter en skrift, som påpassligt kommit ut nu i vår, då filmen, som bygger på boken Da Vinci koden går upp på biograferna. Författare är Krister Renard, gymnasielärare i matematik och inte är ett krav för att senare kunna få stöd. För projekt i Central- och Östeuropa, förutom Ukraina och Vitryssland, gäller däremot att alla ansökningar måste vara hos PMU InterLife senast den 15 maj, oavsett budget på projektet. fysik. Texten är ursprungligen en artikel, som nu tryckts i 32 sidor pocketformat. När en bok har förmågan att skaka om den kristna tron på det sätt Da Vincikoden gjort och dessutom fått många att ifrågasätta sin tro, så behöver den synas i sömmarna, står det på bokens baksida. Bakom utgivningen står Jesus Network Sverigemission, som återfinns i Pingstkyrkan i Eskilstuna.

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström 100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström Idag har jag med mig 2 pass de är mina, men makulerade Från att ha varit levande dokument har de blivit historia här finns stämplar från inresor i andra

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Tunadalskyrkan Kom till mig. Matt 11:28-30

Tunadalskyrkan Kom till mig. Matt 11:28-30 1 Tunadalskyrkan 13 09 08 Kom till mig Matt 11:28-30 1990 hittade jag en andakt i en kristen tidning, som jag sedan sparat eftersom den berörde mig så mycket. Den är skriven av Lena Bergström i Skellefteå,

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Följ mig! lärjungaskap! Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt.

Följ mig! lärjungaskap! Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt. Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt lärjungaskap! Följ mig! 1 www.lp-ung.se Lärljungaskap Matt 4:19-20 Följ mig, så ska jag göra er

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer