Foto: Magnus Rietz HANDBOK FÖR ARRANGERANDE AV EVENEMANG. Handbok för arrangerande av evenemang.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Magnus Rietz HANDBOK FÖR ARRANGERANDE AV EVENEMANG. Handbok för arrangerande av evenemang."

Transkript

1 Foto: Magnus Rietz HANDBOK FÖR ARRANGERANDE AV EVENEMANG

2 2 Innehållsförteckning Handbok för arrangerande av evenemang Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte och målgrupp 3 Fokus för ett framgångsrikt evenemang 4 Inriktning och innehåll 4 Ekonomi och finansiering 4 Marknadsföring 6 Planering av genomförandet 6 Avtal, med kommun samt andra parter 9 Att anlita underleverantör 9 Avtal 9 Referenser 9 Ekonomi 10 Infrastruktur 10 Påverkan på trafik 10 Logistikplanering 10 El och Vatten 11 Sanitet 13 Säkerhet och etableringsinnehåll 13 Planering 13 Försäkringar 14 Hållbarhet 14 Tillstånd 17 Att sätta mål och följa upp 17 Riktlinjer 18 Syfte och målgrupp 18 Så här ser vi på evenemang 18 Det här satsar vi på inom evenemang 19 Möjligheter till stöd från kommunen 20 Det här stödjer vi inte 21 Vem ansvarar för frågorna kring evenemang 21 Fotot på framsidan är taget av Oskar Kihlborg Foto: SOK

3 3 Inledning Bakgrund Nynäshamns kommun välkomnar evenemang och vill främja både större och mindre arrangemang av såväl nationell som internationell karaktär för att bidra till att öka skärgårdens konkurrenskraft som besöksmål. Nynäshamn har naturliga arenor för olika evenemang i form av havet, staden och landsbygden. Läget nära Stockholm är också en tillgång. Nynäshamns kommun definierar evenemang som: Tillfälliga, återkommande och icke permanenta arrangemang som på ett positivt sätt kommer invånare och besökare tillgodo samt som förstärker Nynäshamns varumärke och bygger en unik destination. Syfte och målgrupp Den här handboken vänder sig till dig som arrangerar ett evenemang idag eller har planer på att arrangera ett evenemang inom en snar framtid. Den vänder sig även till dig som är intresserad av hur vi arbetar med evenemangsfrågor. Syftet är att på ett enkelt sätt hjälpa till med den grundläggande information och hjälp som behöver för att planera ett kvalitativt evenemang. Dels genom direkta tips och information om viktiga saker att tänka på, dels genom att hänvisa vidare till rätt kontaktytor inom olika områden där mer information finns att tillgå. Det här är en guide i grundläggande praktiska vardagsfrågor för arrangörer både i idéfasen samt under själva genomförandet. Från vår sida innebär handboken att befintliga evenemang får stöd för att höja nivån, samt en möjlighet att tidigt bota barnsjukdomar för kommande evenemang. Detta för att garantera att kvalitén på evenemang i Nynäshamns kommun ska hålla en hög lägsta-nivå och för att bana väg för en positiv evenemangsutveckling.

4 4 Fokus för ett framgångsrikt evenemang Inriktning och innehåll En grundläggande framgångsfaktor ligger i att skapa evenemang som möter ett intresse från allmänheten eller målgruppen att delta i eller besöka. För att ta reda på hur väl din evenemangsidé står sig i förhållande till intresse eller behov kan det vara bra att göra en enklare marknadsundersökning. En enkel metod kan vara en mindre enkätundersökning i det område där målgruppen finns, eller att samla ett tiotal personer ur målgruppen för en fokusgruppsundersökning. Marknaden för evenemangsidén bör också kartläggas. Då med fokus på om det finns andra evenemang som liknar det du tänkt arrangera, eller som attraherar samma målgrupp som ditt vid samma tidpunkt, med andra ord evenemang som riskerar att bli konkurrenter. Viktigt att poängtera är dock att evenemang som sker samtidigt inte nödvändigtvis konkurrerar med varandra. De kan också innebära en möjlighet till samarbete kring olika frågor där man kan få ömsesidig nytta av varandra. Dialoger med andra evenemangsarrangörer är därför att föredra både för erfarenhetsutbyten och diskussioner om möjliga samarbeten. Ekonomi och finansiering Vikten av budget Ekonomin är en central överlevnadsfråga för alla evenemang, både direkt och för framtiden. Det är därför viktigt att du i ett tidigt skede gör en budget för ditt evenemang. Vilka kostnader och intäkter kommer ditt evenemang att föra med sig, både på kort och på lång sikt, och hur står sig dessa i relation till varandra? Ekonomin är även en viktig fråga för alla externa partners som är inblandade i evenemanget, både som sponsorer och leverantörer. Som leverantör vill man ha en säker betalning för det man levererar och som sponsor en god avkastning på sin investering. En sådan avkastning kan beräknas på många sätt, till exempel genom ökad försäljning av sponsorns produkter eller tjänster, eller en ökad kännedom om sponsorns varumärke.

5 5 Sponsring Sponsring är även en möjlighet till finansiering av ett evenemang. Om du funderar på att söka upp företag som tänkbara sponsorer finns några enkla grundstenar att fundera över och konkretisera innan du tar kontakt. 1. På vilket positivt sätt matchar sponsorns varumärke eller produkt evenemangets profil och varumärke? Det är en central faktor för om sponsorskapet blir framgångsrikt eller inte. 2. Hur kan sponsorn driva sin affärsidé genom sponsorskapet av ditt evenemang? Det är en central fråga som kan avgöra om sponsorn är intresserad eller inte. 3. Vad vill du ha av din sponsor i form av finansiella medel eller produkter, och hur står sig det värdet i relation till vad sponsorn kan tjäna på att vara sponsor till ditt evenemang? 4. Ta kontakt med din potentiella sponsor i ett tidigt skede. Många företag planerar sponsring flera år i förväg vilket gör att du senast ett år innan ditt evenemangs genomförande bör ta kontakt. De här frågorna är viktiga i försäljningen av sponsorskap men inte alltid lätta att hantera. Om nödvändigt kan det därför även vara en god idé att ta extern hjälp för värdering av ditt sponsringserbjudande. Sådan hjälp går att få av en sponsringskonsult. Om du vill ha mer hjälp och information om sponsring och evenemang kan du även kontakta den oberoende branschorganisationen Sponsrings och Eventföreningen SEFS. STIM Viktigt att veta relaterat till ekonomi är även att när du arrangerar konserter, festivaler eller mindre spelningar med livemusik behöver du en musiklicens från Stim. Licensen är avgiftsbelagd och avgiften för konserter är relaterad till evenemangets biljettpris där du betalar en avgift baserad på antalet besökare. Få mer info på Reklamskatt För alla annonser och reklam som upplåtits i exempelvis trycksaker, affischer, reklamfilm, fasadskyltar, profilkläder m.m. och som ägs av dig som arrangör ska en reklamskatt motsvarande 8 procent betalas. Skattskyldig är den som offentliggör annonsen eller reklamen och skattepliktig blir man när omsättningen överstiger kronor per år. Mer information om reklamskatt och när den ska betalas kan fås från Skatteverket.

6 6 Marknadsföring Marknadsföringen är på många sätt central i ett evenemangs möjligheter till framgång och har som främsta uppgift att sprida kännedomen om evenemanget och att locka till sig besökare. Marknadsföringen bör planeras tidigt genom skapandet av en marknadsplan. Marknadsplanen ska då svara på: Hur marknaden ser ut för evenemanget (till exempel vilka konkurrenter som finns samt andra hot och möjligheter) Vem evenemanget vänder sig till (vem är målgruppen och vad vill de ha?) Vilket erbjudande har evenemanget (evenemangets innehåll som ska möta ett intresse eller behov) Val av kanaler och budskap (i vilka medier når vi vår målgrupp och hur kommunicerar vi med dem?) Marknadsplanen är även ett bra underlag att använda sig av i införsäljningen av evenemanget till potentiella sponsorer. En väl genomtänkt och underbyggd marknadsplan visar ofta om evenemangsidén har kvalitet. En väl utvecklad marknadsplan ger också dig som arrangör ett bra styrdokument att återvända till då och då för att påminna dig om evenemangets riktning och innehåll för att attrahera den tänkta målgruppen. Planering av genomförandet Noggrann planering av evenemanget och dess genomförande är en enkel nyckel till ett lyckat arrangemang. En av grunderna som både ger ett bra underlag under planeringen samt under dess genomförande är ett körschema. Ett körschema hanterar alla olika händelser som inträffar, deras omfattning, vilka resurser som krävs, när de inträffar samt vem som är ansvarig. Körschemat och dess ansvarige projektledare är ofta utgångspunkten för ett evenemangsgenomförande. Körschemat delas med fördel ut till andra centrala personer innan genomförandet. Körschemat är ofta även bilaga eller underlag till säkerhetsbedömningar och säkerhetsplanen för evenemanget.

7 7 Foto: Annie B Skytt Exempel körschema: Tid Aktivitet Omfattning Resurser Ansvarig Övrigt Artist X på scen Fem personer i bandet. Publik väntas till cirka 2000 personer Team 2 på plats vid scen Producent X Kvällens huvudakt. Tänk på säkerheten. Marknadsföringen är på många sätt central i ett evenemangs möjligheter till framgång och har som främsta uppgift att sprida kännedomen om evenemanget och att locka till sig besökare.

8 8 Var noggrann med att skriva avtal med alla typer av större eller viktiga leverantörer och partners till evenemanget. Foto: Oskar Kihlborg

9 9 Avtal med kommun samt andra parter Var noggrann med att skriva avtal med alla typer av större eller viktiga leverantörer och partners till evenemanget. Det kan handla om underleverantörer av mat, artister, infrastruktur eller annat vitalt innehåll för själva genomförandet. Var också noggrann med att teckna avtal med andra partners till evenemanget som till exempel markägare, kommunen eller sponsorer. Dessa parter kanske inte levererar något i form av innehåll till evenemanget men spelar ändå en viktig roll i evenemangets förverkligande. Att anlita underleverantörer Det finns många underleverantörer till ett evenemang. Allt ifrån stora till väldigt små, både etablerade och nybildade. Troligen kommer du som arrangör i kontakt med alla tänkbara kombinationer och bör då tänka på följande delar för att få så goda relationer samt leveranser som möjligt. Avtal Om möjligt, skriv ett avtal om leverantören ska leverera något större eller mer komplext. Om det handlar om mindre leveranser och ett avtal inte skrivs, var då noga med att få en skriftlig eller digital beställningsbekräftelse där beställningens omfattning och villkoren för leverans samt betalning framgår tydligt. Granska även villkoren så att de passar dina förutsättningar och önskemål. Referenser Att be om referenser är generellt ett bra sätt att proaktivt kvalitetssäkra leverantören. Här finns dock inga garantier för att den som lämnar referensen är opartisk om du fått kontaktuppgifterna av leverantören själv. Om du känner till någon som underleverantören levererat till tidigare kan det därför vara bra att även höra av dig till en tidigare kund utan att upplysa leverantören om det, allt för att få en mer opartisk bild. Generellt bör man dock alltid vara källkritisk.

10 10 Ekonomi För att säkerställa att en leverantör har den leveranskapacitet som beskrivits samt att några ekonomiska problem hos leverantören inte riskerar leveransen av det som beställts, bör du därför ta en kreditupplysning. En kreditupplysning svarar på om leverantören har en sund ekonomi och inte riskerar att hamna på obestånd under evenemanget. Generellt bör du även vara försiktig med att förskottsbetala om du inte är väldigt säker på att leverantören kommer hålla sin del av det som avtalats. Infrastruktur Frågor om infrastruktur är viktiga att hantera och planera för såväl stora som små evenemang. Delar som behöver behandlas är exempelvis parkeringar, vägförbindelser, bygglov, brand- och säkerhet, logistikplanering vid leveranser, elförsörjning eller tillgång till vatten. För de tillstånd som behöver sökas, se Påverkan på trafik Om du planerar för ett evenemang där du redan vet eller misstänker att trafiken påverkas, eller att till exempel markupplåtelse kan behövas för parkering, kontakta då kommunens Evenemangslots för vidare vägledning om var mer information finns att tillgå och vilka åtgärder du behöver vidta. Logistikplanering Till ett evenemang kan många transporter från olika leverantörer bli aktuella, både före, under och efter själva evenemanget. Logistikplanering kan vara bra att genomföra för att säkerställa om omfattningen kommer vara så stor att externa parter påverkas. Om omfattningen av transporter kommer att påverka omgivningen bör även ett lastnings- och lossningsområde etableras. Därifrån kan sedan eventlogistiken planeras. Platsen blir även den som kommuniceras till leverantörer vid beställningar av varor, så att alla leveranser kommer till samma knytpunkt. Logistikfrågan är viktig för såväl det lilla evenemanget med en handfull transporter som för det stora.

11 11 El och vatten Behöver du el till ditt evenemang och saknar tillgång till nätanslutning vid evenemangsplatsen kan du kontakta din lokala elleverantör och nätägare. Tillgång till tillfällig elanslutning kan vara avgiftsbelagd. Behöver du temporärt vatten till ditt evenemang och inte har tillgång till vattenanslutningar i närliggande fastigheter kan eventuellt brandposter användas med brandpostmätare för temporärt bruk. En anslutning samt mätare kan hyras från din lokala vattenleverantör. I Nynäshamns kommun kontaktar du VA-avdelningen eller evenemangslotsen för frågor och vidare hänvisning. Foto: Kenneth Kollberg

12 12 Foto: Nina Munters Vid planering av säkerheten inför ett evenemang är första utgångspunkten att alltid följa gällande lagar och regler.

13 13 Sanitet Sanitetsanläggningar är en mycket viktig del av ett evenemangs infrastruktur. Det är både en säkerhetsfråga samt en bekvämlighet för besökarna. Säkerställ därför att tillräckligt många toaletter finns tillgängliga i anslutning till evenemanget, självklart krävs även handikappanpassade toaletter. Renhållning innan, under och efter evenemanget bör vara en del av planen. Samma sak gäller eventuell klargöring och återställning av platsen. Säkerhet och etableringsinnehåll Planering Vid planering av säkerheten inför ett evenemang är första utgångspunkten att alltid följa gällande lagar och regler. Försiktighet ska alltid prioriteras och planering av säkerhet sker alltid med utgångspunkten av att det värsta kan inträffa. Grundregeln är att om du inte förbereder dig på det värsta kommer du heller inte hinna agera om det inträffar. För mer information och bra underlag för planering av säkerhet kring evenemang hänvisar vi till Säkerhetsguiden för evenemang som skapats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nedan följer ett antal fokusområden inom säkerhetsplanering och säkerhetsarbete som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap listat i sin guide. Förtänksamhet att tänka efter i förväg vad kan hända och vilka konsekvenser får det? Handlingsberedskap att nyckelpersoner har korrekt information, kompetens och resurser för att lösa sitt uppdrag Felsäkerhet att hela organisationen ska fungera även om oförutsedda händelser inträffar

14 14 Försäkringar En annan viktig del av planeringen inför ett evenemang är etablering av försäkringar. Som arrangör är du ansvarig för evenemanget och dess risker för besökarna och du ska därför etablera och införskaffa en relevant försäkring för ditt evenemang. Har du anlitat en underleverantör för evenemangsproduktion, en eventbyrå till exempel, bör du kontrollera att den har de försäkringar som krävs. För frågor om vilka försäkringar som krävs och vad de täcker hänvisar kommunen till försäkringsbranschen och de privata försäkringsbolagen som säljer och utfärdar försäkringsprodukter. Vi rekommenderar dock att villkor och förutsättningar granskas noga av arrangören så att försäkringen täcker det den ska. Hållbarhet Hållbarhet prioriteras högt i vår kommun och är en viktig del i ett evenemang. Frågor som bör behandlas och planeras för är vilken påverkan evenemanget har på både kort och lång sikt samt direkt och indirekt. Hur kommer miljön att påverkas samt vilka åtgärder bör vi vidta redan innan evenemanget för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt, gärna obefintlig. För eget enklare arbete kan checklistan nedan användas för direkt egenkontroll av evenemangets hållbarhetsfokus.

15 15 Att tänka på när du arrangerar ett hållbart evenemang: Trycksaker till evenemanget trycks på miljömärkt papper. Volymen av trycksaker har även begränsats till minsta möjliga mån. Återvinningsstationer med källsorteringsmöjligheter har placerats ut på lämpliga platser. Mat och konsumtionsprodukter under evenemanget är miljömärka och ekologiska. Engångsprodukter bör undvikas och kranvatten prioriteras framför flaskvatten. Transporter av material till evenemanget är så korta och få som möjligt. De går med så miljövänliga alternativ som möjligt, gärna fordon drivna på förnybart bränsle. Om extern lokal används bör den vara miljöcertifierad och använda sig av miljömärkta produkter. Övriga transporter av deltagare uppmuntras, eller kravställs så långt som möjligt, till kollektiva transportmedel eller miljömärkta alternativ, gärna fordon drivna på förnybart bränsle. El till evenemanget är grön el, el som är producerad av sol, vind, vatten eller biobränsle. Elektronisk utrustning som inte används stängs av när det är möjligt. Egna anteckningar I planeringen av hållbarhetsfrågor finns mycket god hjälp att få även av externa parter. Vill man utveckla sitt miljöarbete mer än genom egenkontroll går det även att certifiera evenemanget som ett Miljömärkt event genom Stiftelsen Håll Sverige Rent som utvecklat märkningen och arbetsmetoden. Läs mer på

16 16 Foto: Oskar Kihlborg Att målsätta något och följa upp målen ger en möjlighet att ha konkreta faktorer att arbeta och sträva mot i utvecklingen av ett evenemang.

17 17 Tillstånd För att arrangera ett evenemang på en offentlig plats krävs polistillstånd. Tillståndet lyder under Ordningslagen och handläggs av Tillståndsenheten hos Polisen. Tillståndsenheten kontaktar även andra myndigheter och kommuner som eventuellt berörs av ansökan och tar deras bedömningar i beaktande innan beslut tas. Offentlig plats (även benämnt som Allmän plats) är till exempel parker, torg och allmänna vägar. I Nynäshamns kommuns yttrande till Tillståndsenheten eller i markupplåtelseavtalet ställer vi bland annat följande krav: Området som omfattas ska lämnas städat och iordningställt i ursprungsskick God ordning och adekvat lösning för säkerhet och toaletter krävs. Uppföljning och sammanfattning av genomfört evenemang, till exempel antal besökare, aktiviteter och så vidare, ska skickas till Nynäshamns kommun, evenemangslotsen. Diskussioner om lämplig plats, avtal om lämplig mark och markhyra, samt lämpliga aktiviteter, sker i god tid mellan evenemangsarrangör och evenemangslotsen i Nynäshamns kommun. Mer information om evenemangslotsen hittar du på sidan 21. Tänk också på att andra tillstånd kan krävas för ditt arrangemang. Exempel på dessa är utskänkning av alkoholdrycker (även om du har ett utskänkningstillstånd så kan det krävas ett utökat, tillfälligt sådant), servering och försäljning av livsmedel, tävlingstillstånd, markupplåtelse, och lotteritillstånd. Att sätta mål och följa upp Att målsätta något och följa upp målen ger en möjlighet att ha konkreta faktorer att arbeta och sträva mot i utvecklingen av ett evenemang. Det är också ett bra verktyg för att kunna utvärdera om ett evenemang varit framgångsrikt eller inte samt för att identifiera vad som varit bättre eller sämre. Allt för att få underlag som möjliggör att ständigt förbättra evenemanget. Om du som arrangör har sponsorer eller partners till evenemanget är det viktigt att tänka på att de kan kräva att evenemangets framgång utvärderas. För att det ska vara möjligt behövs även ett mål initialt att sträva mot, först då kan man i efterhand mäta en måluppfyllelse. Många gånger är måluppfyllelse och mått på framgång även viktiga ingredienser för framtida marknadsföring, PR och försäljning till nya sponsorer. Också därför är det en god idé att målsätta och utvärdera. Exempel på målsättning kan vara; Antal besökare, deltagare och åskådare Antal sålda produkter eller tjänster (om evenemanget har försäljning som innehåll) Antal mediala inslag och klipp i tidningar När du sätter dina mål, tänk då på att de ska vara konkreta, uppnåeliga och mätbara.

18 18 Riktlinjer Syfte och målgrupp Riktlinjerna för evenemang syftar till att beskriva vilken typ av evenemang som Nynäshamns kommun stödjer, eller inte stödjer. Vilken roll kommunen har inom evenemang och vilka förväntningar som finns på arrangörer. Riktlinjerna vänder sig främst till dig som funderar på att själv arrangera ett evenemang eller att sälja in Nynäshamn som lämplig plats för någon annans evenemang. De är även tänkta att utgöra information för dig som inte i första hand tänkt arrangera ett evenemang, men som ändå har intresse för vad Nynäshamns kommun stödjer inom området. Så här ser vi på evenemang Nynäshamns kommun välkomnar evenemang och vill främja både större och mindre evenemang av såväl regional, nationell som internationell karaktär för att bidra till att öka skärgårdens konkurrenskraft som besöksmål. Nynäshamns kommun är en arena med många fina ytor och platser lämpliga för evenemang som kommunen gärna upplåter och stödjer för evenemangsändamål. Kommunen har en öppen attityd till evenemangsförslag och behandlar alla ansökningar som inkommer. Kommunens roll som arenaägare begränsas dock till att kommunen inte tar rollen som arrangör av evenemang. Det innebär att du som arrangör till exempel är huvudansvarig för eventets säkerhet, ekonomi och försäkringar. I Nynäshamns kommun är vi medvetna om att evenemang både är en marknadsföringskanal för kommunen samt att upplevelser och evenemang berikar och bidrar till livskvaliteten för kommunens invånare. Med målet att öka skärgårdens och Nynäshamns konkurrenskraft som besöksmål och öka livskvaliteten för kommuninvånarna har därför en evenemangsstrategi antagits.

19 19 Det här satsar vi på inom evenemang Nynäshamns kommuns evenemangsstrategi förklarar vilken vision Nynäshamns kommun har för evenemang samt kriterier, ansvar och roller. För att förverkliga evenemangsstrategin vill kommunen därför stödja och möjliggöra sådana evenemang som stämmer överens med kommunens profil och varumärke med såväl arenor på havet, i staden och på landsbygden. Sammanfattningen nedan ger en kortare bild av strategin. För att läsa mer om vår evenemangsstrategi och arbetet inom området, besök Ur evenemangsstrategin: Nynäshamns kommun ska uppfattas som Stockholms unika del av skärgården där det öppna havet börjar direkt från fastlandet och vars arena för evenemang har en stark anknytning till hav (havsnära) och den vackra angränsande landsbygden. Öppenhet, tillgänglighet och en varmt välkomnande attityd i Nynäshamn är tydliga kännetecken. Fem viktiga hörnstenar i strategin: 1. En unik del av Stockholm med det öppna havet 2. Välkomnande positiv attityd där alla initiativ är välkomna 3. Nynäshamn är spännande och det händer alltid någonting nytt 4. En evenemangsorganisation av hög kvalitet bland Sveriges kommuner och ett engagerat näringsliv 5. Hållbarhet, hälsa och synlighet Foto: Kenneth Kollberg

20 20 Möjligheter till stöd från kommunen och kriterier Som arrangör kan du söka stöd hos kommunen för att få möjlighet att genomföra ditt evenemang. Ett stöd från kommunen kan vara rent strukturellt i form av resurser så som markupplåtelse eller infrastruktur. Nynäshamn kommun kan lägga ut information om evenemang på Nynäshamns officiella besökswebb Detta förutsatt att evenemanget inte omfattas av någon av punkterna på sid 21. Ansökan om evenemangsstöd gör du på I linje med kommunens evenemangsstrategi har kommunen etablerat ett antal kriterier som evenemanget bör uppfylla eller arbeta med på ett eller flera sätt för att vara ett evenemang som kommunen kan stödja. Vi kan stödja evenemang som är, eller har möjlighet att bli, ett återkommande evenemang har möjlighet gynna både hög- och lågsäsong prioriterar hållbarhet och hälsa har en profil som andas öppenhet är tillgängligt och inkluderande för alla har en välkomnande attityd är unikt på ett eller flera sätt ger goda möjligheter till synlighet och exponering för Nynäshamn andas kvalitet När kommunen fattat beslut om att stödja ett evenemang innebär det att kommunen kommer att ha krav på olika delar kring evenemanget som tillgänglighet för alla, uppföljning och redovisning av resultat och ha en välkomnande attityd. Det innebär exempelvis att kommunen kommer ha krav på exponering kring evenemanget. Foto: Nynäshamns GK

21 21 Det här stöder vi inte Nynäshamns kommun har en öppen inställning till evenemangsförslag och behandlar alla ansökningar som inkommer. Kommunen stöder inte evenemang som inte kan svara upp mot ovan listade kriterier. Kommunen stöder heller inte evenemang som: Riskerar att leda till, eller har direkt, negativ inverkan på miljön Har en uppenbar profil som inte stödjer Nynäshamns varumärke Uppenbart kommunicerar en negativ eller felaktig bild av Nynäshamn eller skärgården Riskerar att bli, eller är direkt, diskriminerande eller exkluderande Riskerar att väcka, eller direkt väcker anstöt eller obehag Innebär en uppenbar och svåråtgärdad säkerhetsrisk för besökare eller arbetande personal Riskerar att bli, eller är direkt, olagligt i något avseende Vem ansvarar för frågorna kring evenemang Nynäshamns kommun har en referensgrupp som fungerar som en evenemangslots. Den består av fritidssekreterare, turistbyråföreståndare, näringslivsutvecklare, hamnchef och marknadsoch turistchef. Du når denna grupp när du skickar in din evenemangsansökan som du finner på eller genom att maila Foto: Thomas Ahlberg

22 Ett verktyg och en hjälp för att höja kvaliteten och därmed framgången för evenemang inom Nynäshamns kommun. Stadshusplatsen 1, Nynäshamn Tel Foto: Magnus Rietz

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Riktlinjer sponsring

Riktlinjer sponsring 1 Riktlinjer sponsring Lokala samarbeten och samhällsnytta med barn & ungdom i centrum. Där har du nyckelorden i PiteEnergis sponsringsarbete. Vi vill stimulera och främja positiva aktiviteter, gärna för

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Kontaktperson Barncancerfonden Alexander Amprazis alexander.amprazis@barncancerfonden.se 08-584 209 55 Barncancerfonden Box 5408 114 84 Stockholm Barncancertrampet

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Tillståndsguide för evenemang

Tillståndsguide för evenemang Tillståndsguide för evenemang Uppdaterad 2015-03-31 Planerar du ett evenemang i Halmstad och behöver ansöka om tillfälliga tillstånd? Det första du som arrangör bör göra är att kontakta Halmstad Convention

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Teleborgshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Teleborgshallen Växjö Teleborgshallen i Växjö Teleborgshallen passar utmärkt för alla inomhusidrotter och som publikarena för såväl matcher, konserter och andra arrangemang.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

MPC Stjärnjakten 2014

MPC Stjärnjakten 2014 Evenemangsbeskrivning 2014 MPC Stjärnjakten 2014 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar de bästa

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg

Affärsutveckling och marknadsföring. Marknadsföringens verktyg Affärsutveckling och marknadsföring Bok 4 Marknadsföringens verktyg HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

AB Jämtland blir AB Sverige

AB Jämtland blir AB Sverige abjamtland.se AB Jämtland blir AB Sverige Från etablerade företagare till nya företagare. För tredje gången arrangerar vi företagstävlingen AB Jämtland där människor med idéer, passion och mod kan vinna

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners?

Vad står ni/du för? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Varför söker ni sponsorer/samarbetspartners? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för kulturaktörer Att samarbeta med näringslivet, vare sig man gör det som ensemble/grupp/organisation, eller som enskild konstnär, kräver förarbete. Detta förarbete

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015 KALMARSUND PRIDE 2015 Bakgrund och Syfte Kalmarsund Pride är en ideell förening som bildades i mars 2015 och som arbetar för att stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter

Läs mer

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig

Budget (mall) - Tre varianter: en superbra, en lagom, en dålig Lathund för arrangörer (konsert) Övergripande anteckningar från grupparbeten Innan arrangemang Det börjar med en idé arrangemanget. Vad ska vi börja med? Konkretisera arrangemanget, vad är det ni vill

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer