av och med länets mathantverkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av och med länets mathantverkare"

Transkript

1 av och med länets mathantverkare Finansiärer: Projektägare: Augeri Resurs ek.för

2 Slutrapport "Smaklust Västernorrland" Sammanfattning: En grupp småskaliga livsmedelstillverkare har gemensamt satt ner foten och bestämt sig för att synliggöra mathantverket och dess företag samt satsa på utveckling och affärsmässighet för näringen. Tack vare företagens initiativ fanns Västernorrland representerad på nordens största matmässa "Smaklustmässan 2009" augusti i Tantolunden Stockholm med cirka besökare på tre dagar. 20 företag och drygt 60 personer arbetade gemensamt och målinriktat för att visa upp det godaste och bästa från länet. Västernorrland marknadsfördes som ett mat- och turismlän med fokus på småskalig lokalproducerad mat och ett gott värdskap. Aktiviteten var inramad i en fin Västernorrlandspaviljong med genuin känsla och praktisk utformning. Mässan hade föregåtts av väldigt mycket förarbete för företagen, både enskilt och gemensamt. Arbetet i smaklustnätverket under våren och sommaren gav resultatet på många vis. Bakgrund: En grupp företagare tog under vårvintern 2009 initiativ till en förstudie för att inventera mathantverkarna i länet och tillfrågade Kerstin Kårén om hon kunde leda studien. Augeri Resurs ek för tog på sig ansvaret att äga förstudien "Mathantverkare i Västernorrland". I arbetet med förstudien ingick som en del att undersöka förutsättningarna för ett antal företag att deltaga i Smaklustmässan. Eftersom intresset visade sig vara stort gjordes en projektansökan "Smaklust Västernorrland". Arbetet med Smaklustmässan skall ses som andra steget i en trestegsraket där mässan följs av ett utvecklingsprojekt. Arbetet ska genomföras metodiskt och långsiktigt enligt företagens önskemål. 1/9

3 Steg 1 Förstudie, klar september 2009 Steg 2 Smaklustmässan, genomförd augusti 2009 Steg 3 Ett större utvecklingsprojekt för småskalig livsmedelsförädling planeras och förutsätts starta 2010 Syfte: Att öka samarbetet mellan mat- och turismföretag i Västernorrland och visa att vi är ett intressant mat- och turistlän. Detta för att skapa ökad sysselsättning och tillväxt i länet. Målgrupp: Målgruppen är företagare i Västernorrland som producerar eller förädlar livsmedel enligt Eldrimners definition på mathantverk samt företag eller turismorganisationer och föreningar med koppling lokal mat och turism. Mål: Att skapa ett målinriktat samarbete mellan småskaliga matföretag och turistföretag i Västernorrland med avsikt att genomföra ett deltagande vid Smaklust, en nationell matmässa i Stockholm 21-23:e augusti Att skapa ett nätverk för mathantverkare i Västernorrland. Att lägga grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete kring mathantverk i länet samt ett tätare samarbete mellan mat och turism. Tidsplan: Maj Anmälningar Juni Avtal skrivet enligt Eldrimners definition Maj juni augusti Planeringsmöten för företagen Augusti Smaklustmässans genomförande September Utvärdering deltagande företag Oktober Återträff Genomförande: Projektledare: Kerstin Kårén har varit projektledare på uppdrag. Anna-Britta Åkerlind har ansvarat för ekonomi, administration och information och Marianne Hansson har gjort några mindre uppdrag riktat till företagen. Anmälningar: Anmälningar till mässan togs in i samband med intervjuerna till förstudien "Mathantverkare i Västernorrland", varav 15 företag anmälde att de var intresserade av mässan. Under resans gång har ytterligare företag/organisationer anmält sig, se bilaga1. Anmälda företag kommer från hela länet. Alla företag har fått underteckna ett kvalitetsavtal med Eldrimner, se bilaga2. Samarbete besöksnäringen: Vi har samarbetat nära med besöksnäringen. Bo på Lantgård-föreningen och Landsbygdscafé föreningen, Mitt Sverige Turism och Destinationsprojektet har varit 2/9

4 samarbetspartners under hela projekttiden. De deltog också samtliga i vår paviljong, hade egna montrar och marknadsförde mat och turismlänet Västernorrland. Företagsträffar: Fyra företagsträffar har genomförts hos olika "Smaklustföretag" i länet. Varje träff innehöll därmed också ett studiebesök med presentation och förplägnad där företagen fick se och lära av varandra. 25 maj Rotsjö Gård, Stigsjö 15 juni i Godmarkstrand, Husum 4 augusti Lotsstugan, Härnösand 1 oktober Återträff på Myregården, Resele, och hos Alvaro i Kläpp, Näsåker. Samtliga företagsmöten var mycket välbesökta med deltagare varje gång vilket visar företagens stora engagemang inför och även efter mässan. Förberedelser: Förberedelserna började praktiskt i maj med ett välbesökt planeringsmöte för intresserade företag på Rotsjö Gård, Stigsjö. Vi måttade ut den tänkta Västernorrlandspaviljongen och började tidigt jobba med utformning och logistik. Arbetsgrupp: En arbetsgrupp av tre frivilliga företag tillsattes i maj som bollplank till projektledaren. (Annika Höök, Lotsstugan, Anki Holmlund, Godsta Gård, och Barbro Uhlin, Potatisambassadör. Kerstin hade mycket hjälp i sitt planeringsarbete av arbetsgruppen som visade sig ha specialkompetenser förutom matförädling. Annika är arkitekt, Anki är sömmerska, och Barbro Uhlin är expert på lokala matrecept. Arbetsgruppen hade fem telefonmöten med Kerstin under sommaren. Fakturering: Företagen fakturerades i juni för mässkostnaderna. Varje företag hade därmed betalat i god tid före mässan. Noterbart är att inget företag klev av sitt deltagande under sommaren utan genomförde mässan vilket visar än en gång företagens vilja att delta på smaklustmässan Genomförande av själva mässan Förberedelser på plats började redan tisdag och onsdag med uppbyggnad av paviljongen. Företagen anlände i de flesta fall på onsdag och deltog i utsmyckningen och hjälpte till att lossa kyl- och frysvaror under torsdagen. Det mesta var klart torsdag kväll vid 22- tiden. Men de sista förberedelserna blev färdiga just innan mässan öppnade vid 10-tiden på fredag morgonen och vi kunde ta emot besökarna. Västernorrlandsmonterns utseende byggde på trä och lin, inramad med stora vyer/bilder från länet och ett Y som dragare vid entrén. Utställarna hade linneförkläden med texten Smaklust Västernorrland och vi lade våra sålda produkter i handtagspåsar med trycket Smaklust Västernorrland. Invigning Görel Thurdin, Hushållningsällskapet, representerade Västernorrland på den stora invigningen tillsammans med Jing Helmersson, NLF Sweden. Därefter invigde Görel 3/9

5 Västernorrlandspaviljongen med ett fint tal och vi/besökarna skålade i älgörtsdryck serverat i fina små trämuggar. Dagsprogram och aktiviteter: se producentfolder, bilaga1 Vi hade program varje dag med välbesökta demonstrationer av glass, bröd, potatis, surströmming, älgört och en tävling där man kunde vinna Bo på Lantgård-weekend eller fika på ett Landsbygdscafé i Västernorrland. Mitt Sverige Turism och Destinationsprojektet marknadsförde både länet och Resklaras paketresor med mattema. Förutom all förädlad mat som såldes i montrarna så drev Lotsstugan restaurang och Rotsjö gård landsbygdscafé i paviljongen och Skogs Hildas bakade och sålde bröd under hela mässan. Rotsjö Gård och Grofhälls Gård gjorde kolbullar som hade en strykande åtgång bland besökarna. Under lördagskvällen skördade länet stora medaljframgångar i SM i Mathantverk. Vi fick tre guld och ett silver och en bronsmedalj för länets goda ostar. Vi fick beröm av besökarna för vårt värdskap den trevliga utformningen och flödet i montern av besökarna. Försäljning Företagen sålde olika mycket på mässan. De kan bland annat bero av produkt, konsten att sälja, hur mycket varan och företagaren "stack ut", smakprover, förpackningar med mera. Fem företag sålde helt slut på sina produkter. Skolelever: Företagen hade stor hjälp på mässan av sex elever och två lärare från hotell- och restauranglinjen i Härnösand. Eleverna deltog också i kockdueller med andra skolor viket gav extra PR till länet när de sista dagen vann sin tävling. Bland andra satt Carl Jan Granquist i juryn. Efter mässans slut packade vi: Efter mässans slut på söndag kväll hjälpte företagen till att riva paviljongen och plocka ihop inför hemtransporten. Några företag åkte hem på söndag natt medan andra stannade och hjälpte Kerstin under måndag förmiddag med att plocka ihop och packa inför hemtransporten av det material som skulle tillbaka till länet. Till exempel Y- et som vi lånat av Timrå kommun var tungt och "svårpackat", men prydde verkligen sin plats under mässan som "riktmärke". Spridning av projektets resultat: På mässan spred vi kunskap om Västernorrlandspaviljongen till besökarna, dels genom den goda maten, våra fina matshower och trevliga företagare, men också genom att två skolungdomar gick runt på mässan och delade ut producentfoldern och talade "gott" om Västernorrland alla tre dagar. Våra fina medaljer i SM gav stort eko i länet. Vi har skickat en kort rapport till finansiärer, andra berörda och media direkt efter mässan och det gav väldigt stort mediautfall. Resultatet har spridits i en mängd tidningsartiklar. Vi har dokumenterat 12 tidningsartiklar och 3 inslag i regionalradio. 4/9

6 Resultat av Smaklustmässan enligt företagens utvärderingssvar: Enormt mycket jobb, och många glada skratt. Västernorrland tog plats och syntes på mässan. Företagen tyckte att största vinsten var, förutom försäljningen, samarbetet i nätverket, affärskontakterna som knöts under mässan samt att det blev en sorts teambildning i varje företag förutom samarbetet i nätverket. Vi hade en mycket bra stämning i företagsgruppen och alla tog ansvar och hjälpte varandra. Ett tydligt exempel var lördagsmorgon när det hällregnade och vår paviljong hade förvandlats till en sjö. Företagsnätverket lärde känna varandra bättre och det har resulterat i mer samarbete med försäljning, tips, kontakter efter mässan. Några företag sålde inte som de hoppats i förväg medan en tredjedel sålde slut på sina produkter. Oavsett försäljningsresultat så verkar de flesta nöjda med att ha deltagit på mässan. Även om arbetsinsatsen och kostnaden i en del fall överskred inkomsten av mässförsäljningen. Lärandet har varit väldigt stort och det kan vara svårt att mäta exakt utfallet redan nu av mässdeltagandet. Företagen knöt också i en del fall affärskontakter med nya kontakter, exempelvis kollegor från andra län. Flera företag har fått kontakter med grossister och säljer nu varor till Stockholm. Företagen uppskattade också PR-utfallet i media. Vi har synliggjort och marknadsfört mathantverket genom mässan. Både i Stockholm och i länet! Många företag har fått vara med i fina tidningsartiklar tack vare mässan De fem medaljerna på SM i mathantverk under mässan gav extra skjuts åt PR-arbetet. Företagen uppskattade samarbetet vi hade med turismföretagen och organisationerna på mässan. Resultatet och utfallet sammantaget blev bra för deltagandet i Smaklustmässan enligt företagens svar på utvärderingsenkäten! 5/9

7 Framgångsfaktorer enlig deltagande företag: Ett underifrånperspektiv - företagen fick själva stort ansvar både ekonomiskt och praktiskt vilket gav delaktighet och engagemang. Företagen tog initiativet till Västernorrlands deltagande på mässan. Augeri Resurs utförde uppdraget utifrån företagens önskemål. Nära mellan beslut och genomförande. Företagen utsåg en arbetsgrupp på tre företag som jobbade väldigt tajt med Kerstin som projektledare med telefonmöten, mejl, osv. Att så många företag deltog på planeringsträffarna De kom från Husum, Ramsele, Ånge, Härnösand med flera orter. Mitt i sommaren, mitt i deras brådaste tid, visa fall mer än 30 mil tur och retur för att träffas och planera. Det peppade gruppen (och projektledaren) i förberedelsearbetet. Hela länet var representerat på mässan. Projektledaren var spindeln och ordnade det praktiska transporter planering alla kontakter. Var rådgivare och stöttade företagen i förberedelserna, men företagen fick själva stort ansvar för sitt eget deltagande Projektledaren är småföretagare själv och kan identifiera företagens problem och inse deras styrkor och svagheter och peppa dem på ett positivt sätt både enskilt och i grupp. Budget UTFALL Kostnader (övrigt): Monterplats på Smaklustmässan, hyra av inventarier kylskåp, transporter av varor till mässan förbrukningsmaterial (tot) Marknadsföring/möten Resor (projektmedarbetare) Administration Boende Försäkring Konsultkostnader SUMMA Intäkter Medfinansiering Länsförsäkringar Västernorrland Hushållningssällskapet Västernorrland Landstinget Västernorrland Bo på Lantgård Landsbygdscaféer i Västernorrland Monterhyra deltagande företag Boende, kylhyra mm Projektstöd Landsbygdsprogrammet SUMMA Egen insats /9

8 Kommentarer kring ekonomin: Företagen satsade själva cirka kr per företag för att delta på mässan. Varje företag var representerat av minst 3 personer, företagen var nere i Stockholm minst 4 dygn, många 5 dygn eftersom vi byggde upp paviljongen själva. Projektet tog kostnaderna för kyl- och frystransporter till och från mässan, kyl- och fryscontainrar på plats på mässan, elkostnader, tält, golv, vatten, avlopp, mässinredning, projektledarens arbetskostnad, administration och marknadsföring. Krasst så var det så att kostnaderna blev så pass stora för företagen att de flesta gick jämnt upp utgifter och inkomster. Andra värden uppvägde deltagandet enligt företagen. Förutom de kostnader som ingått i projektet och som här redovisats har ALMI företagspartner Mitt, Destinationsprojekten och MittSverige Turism tagit betydande kostnader för mässpaviljongen. Organisationer/institutioner som stöttade Västernorrlands deltagande på mässan 1. Hushållningssällskapet Västernorrland 2. Länsstyrelsen 3. Landstinget Västernorrland 4. Länsförsäkringar Västernorrland 5. ALMI Företagspartner Mitt AB 6. Destinationsprojekten 7. Mitt Sverige Turism 8. Bo på Lantgård 9. Landsbygdscaféer i Västernorrland 10. Potatisodlarna 11. Eldrimner nationellt centrum för småskaligt mathantverk 12. Hotell och restauranglinjen från Härnösand (6 elever och 2 lärare) Arbetsätt: Arbetet har gjorts nära företagen och deras behov vilket givit delaktighet oh engagemang. Samarbetet mellan turismorganisationerna har byggt broar inför framtiden och ett fördjupat samarbete för utveckling av mat och besöksnäringen i länet. 7/9

9 Slutsatser och rekommendationer Västernorrland har tagit ett första steg att bli ett matlän i framtiden genom sitt deltagande på Smaklustmässan Mathantverket har synliggjorts både i länet och i Stockholm. Mässan var arbetsam men gav stor sammanhållning och visade att vi kan, vi syns, vi törs och vi är bra! De företag som inte kunde åka beroende på den stora arbetsbörda som krävdes i form av både personal och kostnader har indirekt fått PR genom länets deltagande. Hela länet har vunnit på att Västernorrland fanns respresenterat på mässan. Vid återträffen efter mässan var företagen fortfarande "taggade" av mässdeltagandet och vill absolut ha kvar initiativet vid steg 3- Utvecklingsprojektet och dess utformning. Ett önskemål om en framtidsverkstad inför utformningen av utvecklingsprojektet blev ett konkret resultat av återträffen för smaklustmässan. Ett annat att vi skulle stå bättre rustade inför deltagande vid en ny mässa med all erfarenhet vi fått, men att vi också borde kunna ha vår egen smaklustmässa i Västernorrland. Saker som kunnat fungera bättre: Det var tungjobbat i länet eftersom det inte finns någon ansvarig organisation/resurscentra eller dylikt i länet att luta sig emot. Allt ansvar vilade på Kerstin som projektledare, stort som litet. Företagen har nog med att hinna producera under sommaren/högsäsongen. Tidsplanen var aningen tajt för projektledare och företag att hinna med förberedelserna inför mässan. Vid lossningen av varor från kyl- och frysbilarna saknades baklastare. Arrangören Eldrimner borde insett att det krävdes fler än två baklastare för att lossa åt 350 företag ungefär samtidigt. Skyltningen på mässan för besökare att hitta till olika regioner var undermålig. Skyltningen/affischer och dylikt i Stockholm var obefintlig förutom Smaklustbilagan i DN några dagar före mässan. Västernorrland hade en ambassadörsrestaurang Landet som skulle företräda Västernorrländsk mat servera mat med västernorrländsk kultur under mässveckan. Företagen har före mässan skickat ner många av sina produkter till provsmakning av köksmästaren, men inget långvarigt samarbete/affärer har upprättats hittills mellan Landet och företagen. Samarbetet var svårjobbat och lyckades inte speciellt bra. Landet var överhopad av annat arbete, en ny köksmästare anställdes i samma veva och det kändes som deras roll som ambassadörsrestaurang blev dem övermäktig. Dock sades att maten som Landet serverade i samband med mässdagarna vara god och hade Västernorrländsk prägel. Tyvärr var restaurangen stängd på söndag kväll när Smaklustföretagen hade möjlighet att äta på restaurangen efter att mässan avslutats. En del företag fick inte sälja så mycket de hoppades på, men de flesta var nöjda ändå eftersom mässan gav mer än bara själva säljandet på plats. 8/9

10 Resultat av projektet : Projektet har uppfyllt målen med råge. Vi har påbörjat ett samarbete mellan mat och turismföretag genom deltagande på mässan. MittSverige Turism, Destinationsprojektet, Bo på lantgård och Caféföreningen deltog aktivt på mässan både ekonomiskt och med personal på plats. Vi har skapat embryo till matnätverk där stommen är Smaklustnätverket som kan byggas vidare på framöver. Vi har lagt grunden till ett fortsatt utvecklingsarbete kring mathantverk i länet genom en idéskiss "Smakstart Västernorrland. Ett diskussionsunderlag som ska formas framöver till ett samarbets- och utvecklingsprojekt med många aktörer och organisationer samt företagen som formar projektet utifrån sina behov för utveckling som företagare. Resele Kerstin Kårén, projektledare Augeri Resurs, ek.för Bilagor: 1. Producentfolder med dagsprogram 2. Kvalitetsavtal mellan företag och Eldrimner 3. Tidningsartiklar ST om Strömmens gårdsmejeri ÖA om potatisambassadör Barbro Uhlin TÅ om Rotsjö Gård Dagens Industri om Karlströms närkvalitet 4. Bilddokumentation från mässan av Karin Annersten 9/9

11 MÄSSPROGRAM Västernorrlandspaviljongen Mat & Turism i Västernorrland Tantolunden aug 2009 Fredag, lördag: 10:00-21:00 Söndag: 10:00-16:00 10:00 Tävling för alla med barnasinneoch god smak, Chans att vinna en Bo på Lantgård-weekend i Ångermanland/Medelpad. 11:00 Skogs-Hildas bakar barndomens goda hällakakor på ångermanländskt recept. 12:00 Skogsarbetarnas historia -upplev en kolbullestillkomst och hör berättelsen om skogsarbetarnas liv. 13:00 (fre) Västernorrlandspaviljongen invigs av Görel Thurdin, f.d. minister och nu ordförande i Hushållningssällskapet. Missa inte den spännande kockduellen som står mellan elever på Hotell & Restauranglinjen i Härnösand och andra skolor! 13:00 (lö, sö) Spoom-lokal ekologisk glasspåjordgubbe eller lingon från vackra Ådalen. Alvaro i Kläpp demonstrerar. 14:00 Strömmingsshow-om produkten som inte lämnar någon oberörd! SurströmmingsAkademien. 15: rätter av potatis- länets engagerade potatisambassadör Barbro Uhlin visar och låter er smaka. 16:00 (fre, lör) Ät och drick för bättre hälsamed antik kinesisk kunskap. Dr Jing Liu Helmersson berättar. Smaklustmässan VÄSTERNORRLANDSPAVILJONGEN Korvar & chark Kolbullar Saft & Sylt Torkad svamp Café Svampkonsulent Lingonketchup Surströmming Restaurang Tunnbröd & barkbröd Ko-, får-& getost Ekologisk glass Potatisexpert Sevärdheter Försäljning Gravad & rökt fisk Älgörtsfantast Mat- och upplevelseresor Projektägare: Augeri Resurs. Finansiärer: Smakupplevelser med västernorrländsk prägel! Medelpad Ångermanland Balsam för själen

12 U T S T Ä L L A R E Rotsjö Gård Gårdsmejeri HÄRNÖSAND Mejeri, gårdsbutik och landsbygdscafé , Strömmens Gårdsmejeri ÅNGE Mejeri, exklusiva ko- och fårostar , Skogs-Hildas NORDINGRÅ Tunnbröd, barkbröd och björksav , Meåfors Getgård RAMSELE Gårdsmejeri , SurströmmingsAkademin Surströmmingsdelikatesser ULVÖHAMN Karlströms Närkvalité AB RAMSELE Korvchark på gamla recept , Godsta Gård HUSUM Torkad svamp, Svampkonsulent , Röåns Tunnbröd JUNSELE Mjukt tunnbröd , Alvaro i Kläpp NÄSÅKER Safter, sylter, lingonketchup, ekologisk glass (Spoom) , Potatisambassadör- Västernorrland SIDENSJÖ Barbro Uhlin - Ambassadör för potatisodlarna bjuder på potatisdemonstration" NLF Sweden AB LJUNGAVERK Dr Jing Liu Helmersson Älgört- för bättre hälsa Lotsstugans konferensanläggning i Härnösand HÄRNÖSAND Restaurang med ekologisk närproducerad mat , Finap AB HÄRNÖSAND Fisk, lax gravad, rökt m.m Skadoms plantskola SOLLEFTEÅ Mandelpotatis jordens godaste Grofhäll gård BpL HÄRNÖSAND , Landsbygdscafeer Västernorrland MEDELPAD ÅNGERMANLAND Ordf ResKlara Upplevelseforum HÄRNÖSAND Arrangör av matresor Mitt Sverige Turism HÄRNÖSAND Bo på Lantgård Västernorrland MEDELPAD ÅNGERMANLAND Ordf

13 Försäkran Mathantverk definition och försäkran Smaklust är en manifestation och en hyllning till det svenska mathantverket. Vi vill visa konsumenterna vårt fantastiska mathantverk och att det finns i alla delar av landet. Detta år vill vi speciellt visa upp mathantverket som en framtidsbransch för ungdomar. Vi vill också lyfta fram mathantverket som turistmål. För att vara med som utställare på mässan är det viktigt att du känner till Eldrimners definition av mathantverk och att din produktion följer den. Vi vill därför att du skriver under att Du tagit del av detta dokument. Eldrimner som arrangör förbehåller sig rätten att neka företag medverkan i mässan om de inte uppfyller mathantverkets definition. Vid tveksamheter kommer Eldrimners branschråd* att avgöra om ett företag är berättigat att delta eller inte. Vid tveksamma fall kan en eller flera medlemmar av branschrådet behöva göra ett företagsbesök. Branschrådets beslut går inte att överklaga. Definition Småskaligt mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för småskaligt mathantverk är att man arbetar med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan. Småskaligt mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella produkter för konsumenten av i dag. Om du känner dig osäker vad som gäller för din produktion var vänlig kontakta Liza Vikström, , Observera att de regler rörande tillsatser som gäller för SM i Mathantverk är snävare än för utställare på Smaklust. Min produktion följer de riktlinjer som presenteras i ovanstående definition:... Ort och datum * Branschråd vad är det? Eldrimner startade 2006 fyra branschråd inom chark, bär- och grönsaker, mejeri samt bröd. Branschråden fungerar som ett rådgivande organ till Eldrimner och består av företagare från hela landet där olika bakgrunder representeras. Varje råd består av sex till sju företagare och de träffas 1 2 gånger per år.... Företagsnamn... Namnteckning, ansvarig för företaget... Namnförtydligande

14 Bilaga försäkran Bilaga till Försäkran om mathantverk Eldrimners strävan är att jobba mot ett renare och renare mathantverk med färre eller inga tillsatser. Inför Smaklust 2009 gäller följande: 1. Lokala råvaror Med lokala råvaror menas råvaror som odlas/produceras så nära förädlingsplatsen som möjligt. Om tillgången på råvaran i närheten av förädlingsplatsen saknas eller är liten, räknas svensk råvara som lokal råvara. Choklad Fyllningen/fyllningens karaktärsdanande ingrediens skall bestå av lokal råvara. Vinäger, olja, salt som har sin karaktärsdanande ingrediens från lokal produktion tillåtes. Ost/Mejeri För mejeriprodukter tillåts inte standardiserad mjölkråvara (standardisering av fett- och proteinhalt). Glass Inga färdiga mixer tillåtes. 2. Tillsatser Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas i hantverksmässig livsmedelsförädling alltså mathantverk. Med tillsatser (vi har också använt begreppet onödiga tillsatser) avser vi främst ämnen som tilldelats E-nummer och finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Tillsatserna syftar till att förändra produktens naturliga egenskaper. För medverkan i Smaklust 2009 gör vi undantag för tillsatserna nedan, till exempel för att det redan ingår i råvara, är allmänt förekommande eller är nödvändig för produktens framställning eller egenskaper. Observera att detta endast är vad som gäller för Smaklust 2009, och att vi hoppas kunna utesluta ännu fler tillsatser till eventuellt kommande Smaklustmässor. Till exempel kommer vi då inte att tillåta bensoesyra/bensoat. Bageri Alfaamylas och askorbinsyra som del av inköpt mjöl Bär och grönsaker Citronsyra/citrat, pektin, agar agar, ättikssyra, bensoesyra/bensoat Chark Nitrit och nitritsalter, askorbinsyra/askorbat Ost/Mejeri Inga undantag Glass Pektin, karragenan, fruktkärnmjöl (johannesbröd)inga undantag. 3. Övrigt Chark Röksmak på konstgjord väg tillåtes inte. Vi uppmanar företagarna att kontakta Eldrimner vid oklarheter.

15 Strömmens produktion flyter på - Ånge - Page 1 of <!-- TradeDoubler site verification > Publicerad 5 augusti 2009 Uppdaterad 5 augusti 2009 Strömmens produktion flyter på BOLTJÄRN (ST) Förra året firade Strömmens Gårdsmejeri 10 år som ostproducent. Många priser har det blivit genom åren. Och allt fler hittar till gårdsföräljningen i Boltjärn. Just nu lammas det i Boltjärn. Fåren går Bildextra normalt ute året runt, men under lammningen är djuren inne under dagarna. I början på juli är det däremot bara bete som gäller och då hinner makarna Agneta Larsson och Martin Andersson med några dagars ledighet. Nu är det istället full fart på Strömmens Gårdsmejeri. Det förbereds även för mjölkning och den 21 till 23 augusti är man med på Smaklustmässan i Stockholm där även SM i mathantverk avgörs. Vi kommer inte att kunna åka ner själva, men våra ostar kommer att finnas på plats. Att vara med på mässan är ett bra sätt för oss producenter att mötas och visar kunder att det finns lokala matproducenter i det här området, berättar Agneta Larsson. Mest känd bland de tolv ostarna i sortimentet är grönmögelosten Boltjärn blå. Genom grossister finns den på ett antal välrenommerade restauranger i landet. Men flest priser har ostarna Ranklev och Snödskalle fått. Årets produktion ligger på lagring och Agneta har just mottagit en beställning på dessa till Sigtuna Stadshotell. På gården i Boltjärn har man också försäljning. Mellan juni och augusti är antalet besökare som störst, med en topp under juli månad. Vi har öppet när vi är hemma. Under sommaren droppar det in en del besökare, men under de andra delarna av året är det mindre. Då får man komma och knacka på hemma hos oss om man vill köpa någon ost. Bland det roligaste med det här är när kunder hittar tillbaka hit. Agneta säger sig känna av det ökade intresset för lokalproducerad mat, men trots detta har man inga planer på att utöka verksamheten. Som gården ser ut idag finns liten möjlighet att ha fler djur utan att anställa någon. Men det är även fler som börjar producera lokal mat, så konkurrensen kommer kanske att kräva en utbyggnad i framtiden. Vi får se vad som händer, avslutar Agneta Larsson. Sara Linderoth Var den första att kommentera

16 Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" - Örnsköldsvik - allehanda.se Page 1 of Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" BRYNGE Hon kan göra minst hundra olika rätter med potatisen och använder nästan bara råvaror från närområdet i sin matlagning. Barbro Uhlin kallas för "potatisambassadör" och i helgen ska hon bjuda Sverige på norrländsk mat på mässa i Stockholm. Kärlek, miljö och potatis är tre ord som Barbro Uhlin från Nättersjö gärna använder. Både i tal och i praktik. Ett av hennes stora intressen är matlagning, men inte vilken som helst. Det är potatisen, gärna mandelpotatisen, som fyller tallrikarna och serveringsfaten. Det är ju en fantastisk råvara. Det är ett bra födoämne som är rikt på antioxidanter, ungefär som broccoli. Sedan är ju smaken så bra här uppe, säger hon. Den Västernorrländska potatisen menar hon är extra god. Framför allt arbetar hon med mandelpotatisen som har sitt ursprung här i skogarna. Men det ska inte bara vara gott när man äter menar Barbro Uhlin.

17 Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" - Örnsköldsvik - allehanda.se Page 2 of Det måste ju vara vackert också. Man ska göra det med kärlek och göra så det ser inbjudande ut, då blir det godare, säger hon. Det är den friska och rena luften, långa ljusa nätter och skyddet från många insekter som gör att just potatisen mår så bra här uppe i Norrland. Hon tycker därför att man ska värna om det som finns runt det egna hörnet. Det är inte bara potatisen i Barbros mat som kommer från trakten. Både för miljöns, men även för smakens skull, använder hon råvaror från hela länet. Nu i helgen ska hon ta de Västernorrländska smakerna med sig till Stockholm på matmässan "Smaklust". En stor monter bara för länets mathantverk och upplevelser kommer man att kunna finna i huvudstaden. MATILDA BYSTRÖM DAGENS RUBRIKER NYHETER SPORT NÖJE I dag stänger Viken Klimatkritik mot badhusplanerna Ny vägsträckning vid flygplatsen Liga utpressar barnfamiljer "Jag tänker aldrig mer anmäla brott" 164 får gå från M-real Yankees kvitterade i World series Sverige slåss om plats i Paralympics Therese Sjögran bäst i allsvenskan Kommunen vill inte betala för reklamplats Detroit inkasserade ny förlust Vulkanen Lavander fick ett målutbrott i mittenakten Anthony Hopkins i "Thor" Topplistorna: Darin ny singeletta Tredje "Men in black"-film Foppa ska krossa Filip & Fredrik Strul kring Teddybears - ställer in KULTUR Må 7 16 Gudfader för ett maffiavälde Nya Nätterlunds-verk 25 Chefredaktör: Jimmie Näslund Växel: , Webbredaktionen: eller Webmaster: RSS Copyright / pressetika regler Information om cookies Allehanda.se på Facebook Följ Allehanda.se via Twitter Följ Allehanda.se via Jaiku

18

19

20

21 SMAKLUST VÄSTERNORRLAND 2009 DAG 1 (090820): Vi samlas torsdag morgon i Tantolunden (somliga redan på onsdagen) och bygger up Västernorrlands paviljing. Alla problem lämnar vi tacksamt över till Kerstin, som löser allt med glatt humör..

22 DAG 2 Fredag ( ): Invigning av 2009 års SMAKLUST MÄSSA i Stocholm.

23 SMAKLUST DAG 3, Lördag (090822) Nattens regn hade förvandlat vår paviljong till ett Venedig... Solen kom dock tillbaks och det blev en härlig dag med massor av folk.

24 SMAKLUST DAG 3-4.

25 SMAKLUST 2009 avslutas söndag 23/8. Vi packar ihop och beger oss norrut...

Mathantverkare i Västernorrland

Mathantverkare i Västernorrland Mathantverkare i Västernorrland Slutrapport över förstudie Projektägare: Augeri Resurs ek.för www.augeri.nu Finansiärer: SLUTRAPPORT Mathantverkare i Västernorrland Augeri Resurs, ek.för, ber härmed att

Läs mer

SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland

SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland 2009-11-12 IDÉSKISS Augeri Resurs, ek.för. www.augeri.nu SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland Inledning Vi tänker oss en SMAKSTART för Västernorrland! Självklart finns redan fina råvaror

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Projektplan Skepparslövs kvarn

Projektplan Skepparslövs kvarn Projektplan Skepparslövs kvarn Projektnamn Skepparslövs kvarn kunskap för lantbrukets och bygdens framtid Projektidé Att förädla det lokala kulturarvet, som en källa för identitet och resurs för företagsutveckling.

Läs mer

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 KäraKäKära utställare, välkomna åter! Årets arrangör 2013 Först vill jag tacka alla som vågade satsa och deltog i vår Lantlivsmässa och bidrog till att skapa

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/ Fyra representanter från föreningen Sveriges Gårdsmejerister på Europeisk träff www.sverigesgardsmejerister.se Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall Presentation 2015 innebar en rungande succé med publikrekord och väldigt mycket handel. För många utställare var det den bästa mässan av de fem som tidigare gjorts. 2016 lär inte bli sämre då också publiken

Läs mer

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Bilaga 2 Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera innehållet i detta dokument. Slutlig version publiceras senast 2014-04-14. Skånes Matfestival är en unik

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015!

Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015! Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015! Tävlingen anordnas för 19:e året i rad och är öppen för mathantverk från hela Norden. Begreppet mathantverk är numera vedertaget och åtråvärt,

Läs mer

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Chokladsalongen Välkommen till den årliga chokladfesten med passion och smakupplevelser för alla läckergommar! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Askersund Chokladprovningar Mässa Utställningar

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Kramfors Sollefteå bibliotek

Kramfors Sollefteå bibliotek Sommarbokbussen 2007 Kramfors Sollefteå bibliotek 2 Inledning Även sommaren 2007 hade kommuninvånare, sommarboende och turister i Kramfors och Sollefteå kommuner möjlighet att besöka och låna böcker på

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

Bilaga 3 Mat och marknadsutveckling 2013-2014. Organisationer och projekt med anknytning till mat och livsmedel i Sverige och Värmland

Bilaga 3 Mat och marknadsutveckling 2013-2014. Organisationer och projekt med anknytning till mat och livsmedel i Sverige och Värmland Bilaga 3 Mat och marknadsutveckling 2013-2014 Organisationer och projekt med anknytning till mat och livsmedel i Sverige och Värmland 1 Organisationer i Sverige... 3 1.1 LivsmedelsföretagenjLl... 3 1.2

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Matverkstan resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling på Gotland

Matverkstan resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling på Gotland Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling på Gotland Matverkstan resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling på Gotland Slutrapport Matverkstan projekttid 2007 01 22 tom 2008 12 31 Aktiviteten

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND. BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser.

Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND. BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser. Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser. PPP POJKAR, PAPPOR OCH PRAT OM BÖCKER ett läsprojekt i fyra västernorrländska

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2014 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

... Projekttid: 20110323 till 20140630.

... Projekttid: 20110323 till 20140630. 1 (7) Slutrapport för projektet Sjuhäradskött ut på marknaden Datum: 20140909... Journalnummer: Projekttid: 20110323 till 20140630. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning

4. Tävlingar. 5. Marknadsföring. 6. Avslutning 1. Praktisk information Schema för mässdagen Monterdetaljer Beställningar 4. Tävlingar Varför tävla? Hur tävlar man? Prisutdelning 2. Monterinspiration Jurymedlem tipsar Montervinnare tipsar Bildspel 3.

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013

Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013 Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013 Över 100 utställare, seminarier och en folkfest som lockade hela 3000 besökare. Premiären av Lindesbergs Bomässa 2011 blev en succé. Tiden går fort och nu är det

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Utskriftversion av: http://www.gp.se/matdryck/mat/1.443430-matlust-pa-ett-klick

Utskriftversion av: http://www.gp.se/matdryck/mat/1.443430-matlust-pa-ett-klick 1 of 5 2011-01-21 17:53 Detta är en utskrift från från Göteborgs-Posten. STÄNG Utskriftversion av: http://www.gp.se/matdryck/mat/1.443430-matlust-pa-ett-klick Publicerad 11 september 2010 Bild: Stefan

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons Välkommen till Smaka på Västernorrland i Höga Kusten! RES KOLLEKTIVT OCH GRATIS till Höstfesten i Kramfors! TICKET TICKET TORSDAG 24 OKTOBER 2013 Erbjudandet gäller inom länet på Norrtåg från Sundsvall,

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Bondens Mat i Uppland c/o Claudia Dillmann Saxenvägen 44 760 31 Edsbro Journalnummer J- 2011-7461 E-postadress claudia@saxensorter.se B.Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Ett paradis för. matälskare

Ett paradis för. matälskare s q rtuopv ms tuopv Ett paradis för matälskare s q rtuopv ms tuopv Hej och välkommen till ICA Stop i Täby s q rtuopv ms tuopv ms q rtuopvq rtuopv m suopv m suopv m Vare sig du brukar komma in till oss

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

Är ni flera företag som delar monter?

Är ni flera företag som delar monter? Intresset för att ställa ut på Stockholm Furniture & Light Fair är glädjande nog mycket stort. Eftersom vi redan nu utnyttjar all tillgänglig utställningsyta maximalt har vi tyvärr mycket små möjligheter

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Välkommen som utställare till...

Välkommen som utställare till... Välkommen som utställare till... ART STRÖMSTAD 2012 KONSTMÄSSA I STRÖMSTAD......den lilla staden i Bohusläns Norrland, kan det vara något... Nej, kanske inte. Men, kanske ändå! Strömstad är i dag inte

Läs mer

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER MÄSSAN www.fortnox.se KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 30 Fredag 30 september 2011. mot Älvsbyn. Vägar förstörda av regn LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 30 Fredag 30 september 2011 NORRBOTTEN Vägar förstörda av regn Dom senaste veckorna har det regnat mycket i Norrbotten. Det har regnat så mycket att vägar har blivit förstörda. Under

Läs mer

Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011

Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 1(5) Länsveterinär Magdalena Bostedt Direkt: Fax: Tillsynsprojekt om redlighet och spårbarhet Livsmedelsprojekt i Örebro län 2011 Bakgrund Vid ett länsmöte hösten 2010 beslutas att ett projekt om redlighet

Läs mer

Hemkunskap Anki Demred och Martin Ekholm 2011

Hemkunskap Anki Demred och Martin Ekholm 2011 Hemkunskap Tvätt 1. Det finns olika tvättsymboler på klädernas tvättlappar. Rita de olika symbolerna och berätta med egna ord vad de betyder. Du ska med symboler från de tre kategorierna: Tvätt Tork Stryk.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer