av och med länets mathantverkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av och med länets mathantverkare"

Transkript

1 av och med länets mathantverkare Finansiärer: Projektägare: Augeri Resurs ek.för

2 Slutrapport "Smaklust Västernorrland" Sammanfattning: En grupp småskaliga livsmedelstillverkare har gemensamt satt ner foten och bestämt sig för att synliggöra mathantverket och dess företag samt satsa på utveckling och affärsmässighet för näringen. Tack vare företagens initiativ fanns Västernorrland representerad på nordens största matmässa "Smaklustmässan 2009" augusti i Tantolunden Stockholm med cirka besökare på tre dagar. 20 företag och drygt 60 personer arbetade gemensamt och målinriktat för att visa upp det godaste och bästa från länet. Västernorrland marknadsfördes som ett mat- och turismlän med fokus på småskalig lokalproducerad mat och ett gott värdskap. Aktiviteten var inramad i en fin Västernorrlandspaviljong med genuin känsla och praktisk utformning. Mässan hade föregåtts av väldigt mycket förarbete för företagen, både enskilt och gemensamt. Arbetet i smaklustnätverket under våren och sommaren gav resultatet på många vis. Bakgrund: En grupp företagare tog under vårvintern 2009 initiativ till en förstudie för att inventera mathantverkarna i länet och tillfrågade Kerstin Kårén om hon kunde leda studien. Augeri Resurs ek för tog på sig ansvaret att äga förstudien "Mathantverkare i Västernorrland". I arbetet med förstudien ingick som en del att undersöka förutsättningarna för ett antal företag att deltaga i Smaklustmässan. Eftersom intresset visade sig vara stort gjordes en projektansökan "Smaklust Västernorrland". Arbetet med Smaklustmässan skall ses som andra steget i en trestegsraket där mässan följs av ett utvecklingsprojekt. Arbetet ska genomföras metodiskt och långsiktigt enligt företagens önskemål. 1/9

3 Steg 1 Förstudie, klar september 2009 Steg 2 Smaklustmässan, genomförd augusti 2009 Steg 3 Ett större utvecklingsprojekt för småskalig livsmedelsförädling planeras och förutsätts starta 2010 Syfte: Att öka samarbetet mellan mat- och turismföretag i Västernorrland och visa att vi är ett intressant mat- och turistlän. Detta för att skapa ökad sysselsättning och tillväxt i länet. Målgrupp: Målgruppen är företagare i Västernorrland som producerar eller förädlar livsmedel enligt Eldrimners definition på mathantverk samt företag eller turismorganisationer och föreningar med koppling lokal mat och turism. Mål: Att skapa ett målinriktat samarbete mellan småskaliga matföretag och turistföretag i Västernorrland med avsikt att genomföra ett deltagande vid Smaklust, en nationell matmässa i Stockholm 21-23:e augusti Att skapa ett nätverk för mathantverkare i Västernorrland. Att lägga grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete kring mathantverk i länet samt ett tätare samarbete mellan mat och turism. Tidsplan: Maj Anmälningar Juni Avtal skrivet enligt Eldrimners definition Maj juni augusti Planeringsmöten för företagen Augusti Smaklustmässans genomförande September Utvärdering deltagande företag Oktober Återträff Genomförande: Projektledare: Kerstin Kårén har varit projektledare på uppdrag. Anna-Britta Åkerlind har ansvarat för ekonomi, administration och information och Marianne Hansson har gjort några mindre uppdrag riktat till företagen. Anmälningar: Anmälningar till mässan togs in i samband med intervjuerna till förstudien "Mathantverkare i Västernorrland", varav 15 företag anmälde att de var intresserade av mässan. Under resans gång har ytterligare företag/organisationer anmält sig, se bilaga1. Anmälda företag kommer från hela länet. Alla företag har fått underteckna ett kvalitetsavtal med Eldrimner, se bilaga2. Samarbete besöksnäringen: Vi har samarbetat nära med besöksnäringen. Bo på Lantgård-föreningen och Landsbygdscafé föreningen, Mitt Sverige Turism och Destinationsprojektet har varit 2/9

4 samarbetspartners under hela projekttiden. De deltog också samtliga i vår paviljong, hade egna montrar och marknadsförde mat och turismlänet Västernorrland. Företagsträffar: Fyra företagsträffar har genomförts hos olika "Smaklustföretag" i länet. Varje träff innehöll därmed också ett studiebesök med presentation och förplägnad där företagen fick se och lära av varandra. 25 maj Rotsjö Gård, Stigsjö 15 juni i Godmarkstrand, Husum 4 augusti Lotsstugan, Härnösand 1 oktober Återträff på Myregården, Resele, och hos Alvaro i Kläpp, Näsåker. Samtliga företagsmöten var mycket välbesökta med deltagare varje gång vilket visar företagens stora engagemang inför och även efter mässan. Förberedelser: Förberedelserna började praktiskt i maj med ett välbesökt planeringsmöte för intresserade företag på Rotsjö Gård, Stigsjö. Vi måttade ut den tänkta Västernorrlandspaviljongen och började tidigt jobba med utformning och logistik. Arbetsgrupp: En arbetsgrupp av tre frivilliga företag tillsattes i maj som bollplank till projektledaren. (Annika Höök, Lotsstugan, Anki Holmlund, Godsta Gård, och Barbro Uhlin, Potatisambassadör. Kerstin hade mycket hjälp i sitt planeringsarbete av arbetsgruppen som visade sig ha specialkompetenser förutom matförädling. Annika är arkitekt, Anki är sömmerska, och Barbro Uhlin är expert på lokala matrecept. Arbetsgruppen hade fem telefonmöten med Kerstin under sommaren. Fakturering: Företagen fakturerades i juni för mässkostnaderna. Varje företag hade därmed betalat i god tid före mässan. Noterbart är att inget företag klev av sitt deltagande under sommaren utan genomförde mässan vilket visar än en gång företagens vilja att delta på smaklustmässan Genomförande av själva mässan Förberedelser på plats började redan tisdag och onsdag med uppbyggnad av paviljongen. Företagen anlände i de flesta fall på onsdag och deltog i utsmyckningen och hjälpte till att lossa kyl- och frysvaror under torsdagen. Det mesta var klart torsdag kväll vid 22- tiden. Men de sista förberedelserna blev färdiga just innan mässan öppnade vid 10-tiden på fredag morgonen och vi kunde ta emot besökarna. Västernorrlandsmonterns utseende byggde på trä och lin, inramad med stora vyer/bilder från länet och ett Y som dragare vid entrén. Utställarna hade linneförkläden med texten Smaklust Västernorrland och vi lade våra sålda produkter i handtagspåsar med trycket Smaklust Västernorrland. Invigning Görel Thurdin, Hushållningsällskapet, representerade Västernorrland på den stora invigningen tillsammans med Jing Helmersson, NLF Sweden. Därefter invigde Görel 3/9

5 Västernorrlandspaviljongen med ett fint tal och vi/besökarna skålade i älgörtsdryck serverat i fina små trämuggar. Dagsprogram och aktiviteter: se producentfolder, bilaga1 Vi hade program varje dag med välbesökta demonstrationer av glass, bröd, potatis, surströmming, älgört och en tävling där man kunde vinna Bo på Lantgård-weekend eller fika på ett Landsbygdscafé i Västernorrland. Mitt Sverige Turism och Destinationsprojektet marknadsförde både länet och Resklaras paketresor med mattema. Förutom all förädlad mat som såldes i montrarna så drev Lotsstugan restaurang och Rotsjö gård landsbygdscafé i paviljongen och Skogs Hildas bakade och sålde bröd under hela mässan. Rotsjö Gård och Grofhälls Gård gjorde kolbullar som hade en strykande åtgång bland besökarna. Under lördagskvällen skördade länet stora medaljframgångar i SM i Mathantverk. Vi fick tre guld och ett silver och en bronsmedalj för länets goda ostar. Vi fick beröm av besökarna för vårt värdskap den trevliga utformningen och flödet i montern av besökarna. Försäljning Företagen sålde olika mycket på mässan. De kan bland annat bero av produkt, konsten att sälja, hur mycket varan och företagaren "stack ut", smakprover, förpackningar med mera. Fem företag sålde helt slut på sina produkter. Skolelever: Företagen hade stor hjälp på mässan av sex elever och två lärare från hotell- och restauranglinjen i Härnösand. Eleverna deltog också i kockdueller med andra skolor viket gav extra PR till länet när de sista dagen vann sin tävling. Bland andra satt Carl Jan Granquist i juryn. Efter mässans slut packade vi: Efter mässans slut på söndag kväll hjälpte företagen till att riva paviljongen och plocka ihop inför hemtransporten. Några företag åkte hem på söndag natt medan andra stannade och hjälpte Kerstin under måndag förmiddag med att plocka ihop och packa inför hemtransporten av det material som skulle tillbaka till länet. Till exempel Y- et som vi lånat av Timrå kommun var tungt och "svårpackat", men prydde verkligen sin plats under mässan som "riktmärke". Spridning av projektets resultat: På mässan spred vi kunskap om Västernorrlandspaviljongen till besökarna, dels genom den goda maten, våra fina matshower och trevliga företagare, men också genom att två skolungdomar gick runt på mässan och delade ut producentfoldern och talade "gott" om Västernorrland alla tre dagar. Våra fina medaljer i SM gav stort eko i länet. Vi har skickat en kort rapport till finansiärer, andra berörda och media direkt efter mässan och det gav väldigt stort mediautfall. Resultatet har spridits i en mängd tidningsartiklar. Vi har dokumenterat 12 tidningsartiklar och 3 inslag i regionalradio. 4/9

6 Resultat av Smaklustmässan enligt företagens utvärderingssvar: Enormt mycket jobb, och många glada skratt. Västernorrland tog plats och syntes på mässan. Företagen tyckte att största vinsten var, förutom försäljningen, samarbetet i nätverket, affärskontakterna som knöts under mässan samt att det blev en sorts teambildning i varje företag förutom samarbetet i nätverket. Vi hade en mycket bra stämning i företagsgruppen och alla tog ansvar och hjälpte varandra. Ett tydligt exempel var lördagsmorgon när det hällregnade och vår paviljong hade förvandlats till en sjö. Företagsnätverket lärde känna varandra bättre och det har resulterat i mer samarbete med försäljning, tips, kontakter efter mässan. Några företag sålde inte som de hoppats i förväg medan en tredjedel sålde slut på sina produkter. Oavsett försäljningsresultat så verkar de flesta nöjda med att ha deltagit på mässan. Även om arbetsinsatsen och kostnaden i en del fall överskred inkomsten av mässförsäljningen. Lärandet har varit väldigt stort och det kan vara svårt att mäta exakt utfallet redan nu av mässdeltagandet. Företagen knöt också i en del fall affärskontakter med nya kontakter, exempelvis kollegor från andra län. Flera företag har fått kontakter med grossister och säljer nu varor till Stockholm. Företagen uppskattade också PR-utfallet i media. Vi har synliggjort och marknadsfört mathantverket genom mässan. Både i Stockholm och i länet! Många företag har fått vara med i fina tidningsartiklar tack vare mässan De fem medaljerna på SM i mathantverk under mässan gav extra skjuts åt PR-arbetet. Företagen uppskattade samarbetet vi hade med turismföretagen och organisationerna på mässan. Resultatet och utfallet sammantaget blev bra för deltagandet i Smaklustmässan enligt företagens svar på utvärderingsenkäten! 5/9

7 Framgångsfaktorer enlig deltagande företag: Ett underifrånperspektiv - företagen fick själva stort ansvar både ekonomiskt och praktiskt vilket gav delaktighet och engagemang. Företagen tog initiativet till Västernorrlands deltagande på mässan. Augeri Resurs utförde uppdraget utifrån företagens önskemål. Nära mellan beslut och genomförande. Företagen utsåg en arbetsgrupp på tre företag som jobbade väldigt tajt med Kerstin som projektledare med telefonmöten, mejl, osv. Att så många företag deltog på planeringsträffarna De kom från Husum, Ramsele, Ånge, Härnösand med flera orter. Mitt i sommaren, mitt i deras brådaste tid, visa fall mer än 30 mil tur och retur för att träffas och planera. Det peppade gruppen (och projektledaren) i förberedelsearbetet. Hela länet var representerat på mässan. Projektledaren var spindeln och ordnade det praktiska transporter planering alla kontakter. Var rådgivare och stöttade företagen i förberedelserna, men företagen fick själva stort ansvar för sitt eget deltagande Projektledaren är småföretagare själv och kan identifiera företagens problem och inse deras styrkor och svagheter och peppa dem på ett positivt sätt både enskilt och i grupp. Budget UTFALL Kostnader (övrigt): Monterplats på Smaklustmässan, hyra av inventarier kylskåp, transporter av varor till mässan förbrukningsmaterial (tot) Marknadsföring/möten Resor (projektmedarbetare) Administration Boende Försäkring Konsultkostnader SUMMA Intäkter Medfinansiering Länsförsäkringar Västernorrland Hushållningssällskapet Västernorrland Landstinget Västernorrland Bo på Lantgård Landsbygdscaféer i Västernorrland Monterhyra deltagande företag Boende, kylhyra mm Projektstöd Landsbygdsprogrammet SUMMA Egen insats /9

8 Kommentarer kring ekonomin: Företagen satsade själva cirka kr per företag för att delta på mässan. Varje företag var representerat av minst 3 personer, företagen var nere i Stockholm minst 4 dygn, många 5 dygn eftersom vi byggde upp paviljongen själva. Projektet tog kostnaderna för kyl- och frystransporter till och från mässan, kyl- och fryscontainrar på plats på mässan, elkostnader, tält, golv, vatten, avlopp, mässinredning, projektledarens arbetskostnad, administration och marknadsföring. Krasst så var det så att kostnaderna blev så pass stora för företagen att de flesta gick jämnt upp utgifter och inkomster. Andra värden uppvägde deltagandet enligt företagen. Förutom de kostnader som ingått i projektet och som här redovisats har ALMI företagspartner Mitt, Destinationsprojekten och MittSverige Turism tagit betydande kostnader för mässpaviljongen. Organisationer/institutioner som stöttade Västernorrlands deltagande på mässan 1. Hushållningssällskapet Västernorrland 2. Länsstyrelsen 3. Landstinget Västernorrland 4. Länsförsäkringar Västernorrland 5. ALMI Företagspartner Mitt AB 6. Destinationsprojekten 7. Mitt Sverige Turism 8. Bo på Lantgård 9. Landsbygdscaféer i Västernorrland 10. Potatisodlarna 11. Eldrimner nationellt centrum för småskaligt mathantverk 12. Hotell och restauranglinjen från Härnösand (6 elever och 2 lärare) Arbetsätt: Arbetet har gjorts nära företagen och deras behov vilket givit delaktighet oh engagemang. Samarbetet mellan turismorganisationerna har byggt broar inför framtiden och ett fördjupat samarbete för utveckling av mat och besöksnäringen i länet. 7/9

9 Slutsatser och rekommendationer Västernorrland har tagit ett första steg att bli ett matlän i framtiden genom sitt deltagande på Smaklustmässan Mathantverket har synliggjorts både i länet och i Stockholm. Mässan var arbetsam men gav stor sammanhållning och visade att vi kan, vi syns, vi törs och vi är bra! De företag som inte kunde åka beroende på den stora arbetsbörda som krävdes i form av både personal och kostnader har indirekt fått PR genom länets deltagande. Hela länet har vunnit på att Västernorrland fanns respresenterat på mässan. Vid återträffen efter mässan var företagen fortfarande "taggade" av mässdeltagandet och vill absolut ha kvar initiativet vid steg 3- Utvecklingsprojektet och dess utformning. Ett önskemål om en framtidsverkstad inför utformningen av utvecklingsprojektet blev ett konkret resultat av återträffen för smaklustmässan. Ett annat att vi skulle stå bättre rustade inför deltagande vid en ny mässa med all erfarenhet vi fått, men att vi också borde kunna ha vår egen smaklustmässa i Västernorrland. Saker som kunnat fungera bättre: Det var tungjobbat i länet eftersom det inte finns någon ansvarig organisation/resurscentra eller dylikt i länet att luta sig emot. Allt ansvar vilade på Kerstin som projektledare, stort som litet. Företagen har nog med att hinna producera under sommaren/högsäsongen. Tidsplanen var aningen tajt för projektledare och företag att hinna med förberedelserna inför mässan. Vid lossningen av varor från kyl- och frysbilarna saknades baklastare. Arrangören Eldrimner borde insett att det krävdes fler än två baklastare för att lossa åt 350 företag ungefär samtidigt. Skyltningen på mässan för besökare att hitta till olika regioner var undermålig. Skyltningen/affischer och dylikt i Stockholm var obefintlig förutom Smaklustbilagan i DN några dagar före mässan. Västernorrland hade en ambassadörsrestaurang Landet som skulle företräda Västernorrländsk mat servera mat med västernorrländsk kultur under mässveckan. Företagen har före mässan skickat ner många av sina produkter till provsmakning av köksmästaren, men inget långvarigt samarbete/affärer har upprättats hittills mellan Landet och företagen. Samarbetet var svårjobbat och lyckades inte speciellt bra. Landet var överhopad av annat arbete, en ny köksmästare anställdes i samma veva och det kändes som deras roll som ambassadörsrestaurang blev dem övermäktig. Dock sades att maten som Landet serverade i samband med mässdagarna vara god och hade Västernorrländsk prägel. Tyvärr var restaurangen stängd på söndag kväll när Smaklustföretagen hade möjlighet att äta på restaurangen efter att mässan avslutats. En del företag fick inte sälja så mycket de hoppades på, men de flesta var nöjda ändå eftersom mässan gav mer än bara själva säljandet på plats. 8/9

10 Resultat av projektet : Projektet har uppfyllt målen med råge. Vi har påbörjat ett samarbete mellan mat och turismföretag genom deltagande på mässan. MittSverige Turism, Destinationsprojektet, Bo på lantgård och Caféföreningen deltog aktivt på mässan både ekonomiskt och med personal på plats. Vi har skapat embryo till matnätverk där stommen är Smaklustnätverket som kan byggas vidare på framöver. Vi har lagt grunden till ett fortsatt utvecklingsarbete kring mathantverk i länet genom en idéskiss "Smakstart Västernorrland. Ett diskussionsunderlag som ska formas framöver till ett samarbets- och utvecklingsprojekt med många aktörer och organisationer samt företagen som formar projektet utifrån sina behov för utveckling som företagare. Resele Kerstin Kårén, projektledare Augeri Resurs, ek.för Bilagor: 1. Producentfolder med dagsprogram 2. Kvalitetsavtal mellan företag och Eldrimner 3. Tidningsartiklar ST om Strömmens gårdsmejeri ÖA om potatisambassadör Barbro Uhlin TÅ om Rotsjö Gård Dagens Industri om Karlströms närkvalitet 4. Bilddokumentation från mässan av Karin Annersten 9/9

11 MÄSSPROGRAM Västernorrlandspaviljongen Mat & Turism i Västernorrland Tantolunden aug 2009 Fredag, lördag: 10:00-21:00 Söndag: 10:00-16:00 10:00 Tävling för alla med barnasinneoch god smak, Chans att vinna en Bo på Lantgård-weekend i Ångermanland/Medelpad. 11:00 Skogs-Hildas bakar barndomens goda hällakakor på ångermanländskt recept. 12:00 Skogsarbetarnas historia -upplev en kolbullestillkomst och hör berättelsen om skogsarbetarnas liv. 13:00 (fre) Västernorrlandspaviljongen invigs av Görel Thurdin, f.d. minister och nu ordförande i Hushållningssällskapet. Missa inte den spännande kockduellen som står mellan elever på Hotell & Restauranglinjen i Härnösand och andra skolor! 13:00 (lö, sö) Spoom-lokal ekologisk glasspåjordgubbe eller lingon från vackra Ådalen. Alvaro i Kläpp demonstrerar. 14:00 Strömmingsshow-om produkten som inte lämnar någon oberörd! SurströmmingsAkademien. 15: rätter av potatis- länets engagerade potatisambassadör Barbro Uhlin visar och låter er smaka. 16:00 (fre, lör) Ät och drick för bättre hälsamed antik kinesisk kunskap. Dr Jing Liu Helmersson berättar. Smaklustmässan VÄSTERNORRLANDSPAVILJONGEN Korvar & chark Kolbullar Saft & Sylt Torkad svamp Café Svampkonsulent Lingonketchup Surströmming Restaurang Tunnbröd & barkbröd Ko-, får-& getost Ekologisk glass Potatisexpert Sevärdheter Försäljning Gravad & rökt fisk Älgörtsfantast Mat- och upplevelseresor Projektägare: Augeri Resurs. Finansiärer: Smakupplevelser med västernorrländsk prägel! Medelpad Ångermanland Balsam för själen

12 U T S T Ä L L A R E Rotsjö Gård Gårdsmejeri HÄRNÖSAND Mejeri, gårdsbutik och landsbygdscafé , Strömmens Gårdsmejeri ÅNGE Mejeri, exklusiva ko- och fårostar , Skogs-Hildas NORDINGRÅ Tunnbröd, barkbröd och björksav , Meåfors Getgård RAMSELE Gårdsmejeri , SurströmmingsAkademin Surströmmingsdelikatesser ULVÖHAMN Karlströms Närkvalité AB RAMSELE Korvchark på gamla recept , Godsta Gård HUSUM Torkad svamp, Svampkonsulent , Röåns Tunnbröd JUNSELE Mjukt tunnbröd , Alvaro i Kläpp NÄSÅKER Safter, sylter, lingonketchup, ekologisk glass (Spoom) , Potatisambassadör- Västernorrland SIDENSJÖ Barbro Uhlin - Ambassadör för potatisodlarna bjuder på potatisdemonstration" NLF Sweden AB LJUNGAVERK Dr Jing Liu Helmersson Älgört- för bättre hälsa Lotsstugans konferensanläggning i Härnösand HÄRNÖSAND Restaurang med ekologisk närproducerad mat , Finap AB HÄRNÖSAND Fisk, lax gravad, rökt m.m Skadoms plantskola SOLLEFTEÅ Mandelpotatis jordens godaste Grofhäll gård BpL HÄRNÖSAND , Landsbygdscafeer Västernorrland MEDELPAD ÅNGERMANLAND Ordf ResKlara Upplevelseforum HÄRNÖSAND Arrangör av matresor Mitt Sverige Turism HÄRNÖSAND Bo på Lantgård Västernorrland MEDELPAD ÅNGERMANLAND Ordf

13 Försäkran Mathantverk definition och försäkran Smaklust är en manifestation och en hyllning till det svenska mathantverket. Vi vill visa konsumenterna vårt fantastiska mathantverk och att det finns i alla delar av landet. Detta år vill vi speciellt visa upp mathantverket som en framtidsbransch för ungdomar. Vi vill också lyfta fram mathantverket som turistmål. För att vara med som utställare på mässan är det viktigt att du känner till Eldrimners definition av mathantverk och att din produktion följer den. Vi vill därför att du skriver under att Du tagit del av detta dokument. Eldrimner som arrangör förbehåller sig rätten att neka företag medverkan i mässan om de inte uppfyller mathantverkets definition. Vid tveksamheter kommer Eldrimners branschråd* att avgöra om ett företag är berättigat att delta eller inte. Vid tveksamma fall kan en eller flera medlemmar av branschrådet behöva göra ett företagsbesök. Branschrådets beslut går inte att överklaga. Definition Småskaligt mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för småskaligt mathantverk är att man arbetar med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan. Småskaligt mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella produkter för konsumenten av i dag. Om du känner dig osäker vad som gäller för din produktion var vänlig kontakta Liza Vikström, , Observera att de regler rörande tillsatser som gäller för SM i Mathantverk är snävare än för utställare på Smaklust. Min produktion följer de riktlinjer som presenteras i ovanstående definition:... Ort och datum * Branschråd vad är det? Eldrimner startade 2006 fyra branschråd inom chark, bär- och grönsaker, mejeri samt bröd. Branschråden fungerar som ett rådgivande organ till Eldrimner och består av företagare från hela landet där olika bakgrunder representeras. Varje råd består av sex till sju företagare och de träffas 1 2 gånger per år.... Företagsnamn... Namnteckning, ansvarig för företaget... Namnförtydligande

14 Bilaga försäkran Bilaga till Försäkran om mathantverk Eldrimners strävan är att jobba mot ett renare och renare mathantverk med färre eller inga tillsatser. Inför Smaklust 2009 gäller följande: 1. Lokala råvaror Med lokala råvaror menas råvaror som odlas/produceras så nära förädlingsplatsen som möjligt. Om tillgången på råvaran i närheten av förädlingsplatsen saknas eller är liten, räknas svensk råvara som lokal råvara. Choklad Fyllningen/fyllningens karaktärsdanande ingrediens skall bestå av lokal råvara. Vinäger, olja, salt som har sin karaktärsdanande ingrediens från lokal produktion tillåtes. Ost/Mejeri För mejeriprodukter tillåts inte standardiserad mjölkråvara (standardisering av fett- och proteinhalt). Glass Inga färdiga mixer tillåtes. 2. Tillsatser Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas i hantverksmässig livsmedelsförädling alltså mathantverk. Med tillsatser (vi har också använt begreppet onödiga tillsatser) avser vi främst ämnen som tilldelats E-nummer och finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Tillsatserna syftar till att förändra produktens naturliga egenskaper. För medverkan i Smaklust 2009 gör vi undantag för tillsatserna nedan, till exempel för att det redan ingår i råvara, är allmänt förekommande eller är nödvändig för produktens framställning eller egenskaper. Observera att detta endast är vad som gäller för Smaklust 2009, och att vi hoppas kunna utesluta ännu fler tillsatser till eventuellt kommande Smaklustmässor. Till exempel kommer vi då inte att tillåta bensoesyra/bensoat. Bageri Alfaamylas och askorbinsyra som del av inköpt mjöl Bär och grönsaker Citronsyra/citrat, pektin, agar agar, ättikssyra, bensoesyra/bensoat Chark Nitrit och nitritsalter, askorbinsyra/askorbat Ost/Mejeri Inga undantag Glass Pektin, karragenan, fruktkärnmjöl (johannesbröd)inga undantag. 3. Övrigt Chark Röksmak på konstgjord väg tillåtes inte. Vi uppmanar företagarna att kontakta Eldrimner vid oklarheter.

15 Strömmens produktion flyter på - Ånge - Page 1 of <!-- TradeDoubler site verification > Publicerad 5 augusti 2009 Uppdaterad 5 augusti 2009 Strömmens produktion flyter på BOLTJÄRN (ST) Förra året firade Strömmens Gårdsmejeri 10 år som ostproducent. Många priser har det blivit genom åren. Och allt fler hittar till gårdsföräljningen i Boltjärn. Just nu lammas det i Boltjärn. Fåren går Bildextra normalt ute året runt, men under lammningen är djuren inne under dagarna. I början på juli är det däremot bara bete som gäller och då hinner makarna Agneta Larsson och Martin Andersson med några dagars ledighet. Nu är det istället full fart på Strömmens Gårdsmejeri. Det förbereds även för mjölkning och den 21 till 23 augusti är man med på Smaklustmässan i Stockholm där även SM i mathantverk avgörs. Vi kommer inte att kunna åka ner själva, men våra ostar kommer att finnas på plats. Att vara med på mässan är ett bra sätt för oss producenter att mötas och visar kunder att det finns lokala matproducenter i det här området, berättar Agneta Larsson. Mest känd bland de tolv ostarna i sortimentet är grönmögelosten Boltjärn blå. Genom grossister finns den på ett antal välrenommerade restauranger i landet. Men flest priser har ostarna Ranklev och Snödskalle fått. Årets produktion ligger på lagring och Agneta har just mottagit en beställning på dessa till Sigtuna Stadshotell. På gården i Boltjärn har man också försäljning. Mellan juni och augusti är antalet besökare som störst, med en topp under juli månad. Vi har öppet när vi är hemma. Under sommaren droppar det in en del besökare, men under de andra delarna av året är det mindre. Då får man komma och knacka på hemma hos oss om man vill köpa någon ost. Bland det roligaste med det här är när kunder hittar tillbaka hit. Agneta säger sig känna av det ökade intresset för lokalproducerad mat, men trots detta har man inga planer på att utöka verksamheten. Som gården ser ut idag finns liten möjlighet att ha fler djur utan att anställa någon. Men det är även fler som börjar producera lokal mat, så konkurrensen kommer kanske att kräva en utbyggnad i framtiden. Vi får se vad som händer, avslutar Agneta Larsson. Sara Linderoth Var den första att kommentera

16 Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" - Örnsköldsvik - allehanda.se Page 1 of Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" BRYNGE Hon kan göra minst hundra olika rätter med potatisen och använder nästan bara råvaror från närområdet i sin matlagning. Barbro Uhlin kallas för "potatisambassadör" och i helgen ska hon bjuda Sverige på norrländsk mat på mässa i Stockholm. Kärlek, miljö och potatis är tre ord som Barbro Uhlin från Nättersjö gärna använder. Både i tal och i praktik. Ett av hennes stora intressen är matlagning, men inte vilken som helst. Det är potatisen, gärna mandelpotatisen, som fyller tallrikarna och serveringsfaten. Det är ju en fantastisk råvara. Det är ett bra födoämne som är rikt på antioxidanter, ungefär som broccoli. Sedan är ju smaken så bra här uppe, säger hon. Den Västernorrländska potatisen menar hon är extra god. Framför allt arbetar hon med mandelpotatisen som har sitt ursprung här i skogarna. Men det ska inte bara vara gott när man äter menar Barbro Uhlin.

17 Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" - Örnsköldsvik - allehanda.se Page 2 of Det måste ju vara vackert också. Man ska göra det med kärlek och göra så det ser inbjudande ut, då blir det godare, säger hon. Det är den friska och rena luften, långa ljusa nätter och skyddet från många insekter som gör att just potatisen mår så bra här uppe i Norrland. Hon tycker därför att man ska värna om det som finns runt det egna hörnet. Det är inte bara potatisen i Barbros mat som kommer från trakten. Både för miljöns, men även för smakens skull, använder hon råvaror från hela länet. Nu i helgen ska hon ta de Västernorrländska smakerna med sig till Stockholm på matmässan "Smaklust". En stor monter bara för länets mathantverk och upplevelser kommer man att kunna finna i huvudstaden. MATILDA BYSTRÖM DAGENS RUBRIKER NYHETER SPORT NÖJE I dag stänger Viken Klimatkritik mot badhusplanerna Ny vägsträckning vid flygplatsen Liga utpressar barnfamiljer "Jag tänker aldrig mer anmäla brott" 164 får gå från M-real Yankees kvitterade i World series Sverige slåss om plats i Paralympics Therese Sjögran bäst i allsvenskan Kommunen vill inte betala för reklamplats Detroit inkasserade ny förlust Vulkanen Lavander fick ett målutbrott i mittenakten Anthony Hopkins i "Thor" Topplistorna: Darin ny singeletta Tredje "Men in black"-film Foppa ska krossa Filip & Fredrik Strul kring Teddybears - ställer in KULTUR Må 7 16 Gudfader för ett maffiavälde Nya Nätterlunds-verk 25 Chefredaktör: Jimmie Näslund Växel: , Webbredaktionen: eller Webmaster: RSS Copyright / pressetika regler Information om cookies Allehanda.se på Facebook Följ Allehanda.se via Twitter Följ Allehanda.se via Jaiku

18

19

20

21 SMAKLUST VÄSTERNORRLAND 2009 DAG 1 (090820): Vi samlas torsdag morgon i Tantolunden (somliga redan på onsdagen) och bygger up Västernorrlands paviljing. Alla problem lämnar vi tacksamt över till Kerstin, som löser allt med glatt humör..

22 DAG 2 Fredag ( ): Invigning av 2009 års SMAKLUST MÄSSA i Stocholm.

23 SMAKLUST DAG 3, Lördag (090822) Nattens regn hade förvandlat vår paviljong till ett Venedig... Solen kom dock tillbaks och det blev en härlig dag med massor av folk.

24 SMAKLUST DAG 3-4.

25 SMAKLUST 2009 avslutas söndag 23/8. Vi packar ihop och beger oss norrut...

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons Välkommen till Smaka på Västernorrland i Höga Kusten! RES KOLLEKTIVT OCH GRATIS till Höstfesten i Kramfors! TICKET TICKET TORSDAG 24 OKTOBER 2013 Erbjudandet gäller inom länet på Norrtåg från Sundsvall,

Läs mer

SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland

SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland 2009-11-12 IDÉSKISS Augeri Resurs, ek.för. www.augeri.nu SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland Inledning Vi tänker oss en SMAKSTART för Västernorrland! Självklart finns redan fina råvaror

Läs mer

LÖRUDDEN ÖL OCH GIN IDENTITET LOKALA MATEN PÅ VÄSTERNORRLAND GLASSTILLVERKARE MATPRODUCENTER SATSAR PÅ MAT MED MJÖLKBONDEN SOM BLEV

LÖRUDDEN ÖL OCH GIN IDENTITET LOKALA MATEN PÅ VÄSTERNORRLAND GLASSTILLVERKARE MATPRODUCENTER SATSAR PÅ MAT MED MJÖLKBONDEN SOM BLEV smaka PÅ VÄSTERNORRLAND MÄSSAN SOM SKA LYFTA DEN LOKALA MATEN MATPRODUCENTER SATSAR PÅ MAT MED IDENTITET FÖRETAGSPROFFSENS BÄSTA RÅD FÖR FLER OCH BÄTTRE AFFÄRER MJÖLKBONDEN SOM BLEV GLASSTILLVERKARE I

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning...

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning... Marknadsplan för att starta upp gårdsbutik Matilda Hansson Ascard Linda Östberg Mia Ehnring Erik Andersson Kurs: Marknadsföring 723G04 Kurspoäng: 7.5 Termin och år: VT 2011 1 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén.

Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Styrgrupp för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesantecknigar från möte 090903 Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Ylva o Katja lämnar

Läs mer

Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015!

Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015! Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015! Tävlingen anordnas för 19:e året i rad och är öppen för mathantverk från hela Norden. Begreppet mathantverk är numera vedertaget och åtråvärt,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport

Konkurrenskraft Ekokött slutrapport 1. Slutrapport för projekt Konkurrenskraft Ekokött Jordbruksverket, dnr 19-8003/8 Länsstyrelsen Södermanland, journalnr 2008-5676 samt Metodutveckling försäljning av ekologiska nischprodukter, journalnr

Läs mer

Förstudie Höga Kusten en möjlig kulinarisk region

Förstudie Höga Kusten en möjlig kulinarisk region Förstudie Höga Kusten en möjlig kulinarisk region Slutrapport Kerstin Kårén, Matambassadör Ångermanland Hushållningssällskapet/Augeri Resurs ek. för kerstin.karen@augeri.nu Paulina Rytkönen, Docent i ekonomisk

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

Främja Kvinnors Företagande i Kramfors kommun 2008-2014

Främja Kvinnors Företagande i Kramfors kommun 2008-2014 Främja Kvinnors Företagande i Kramfors kommun 2008-2014 Svenskt näringsliv mår bra när fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Främja Kvinnors Företagande bidrar till det. Projektrapport av Ingalill

Läs mer

Journalnummer 2010-3028 Ekonära skolmat, Pengsjö Intresseförening

Journalnummer 2010-3028 Ekonära skolmat, Pengsjö Intresseförening Ekonära skolmat Journalnummer 2010-3028 Ekonära skolmat, Pengsjö Intresseförening Kontaktpersoner Projektledare: Marianne Sandström Pengsjö 71 911 94 Vännäs tel: 0935-23048 eller 073-7273048 marianne.sandstrom@vannasmail.se

Läs mer

FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS

FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS 2 RAPPORTENS INNEHÅLL PAGE 4 EN KORT INTRODUKTION 6 EN BAKGRUND TILL SVENSK SMÅSKALIGHET 8 VIKTIGA FAKTORER FÖR FRAMTIDENS SMÅSKALIGA PRODUKTION

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2009 Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Noggrann hygien ger hög kvalitet

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer