av och med länets mathantverkare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av och med länets mathantverkare"

Transkript

1 av och med länets mathantverkare Finansiärer: Projektägare: Augeri Resurs ek.för

2 Slutrapport "Smaklust Västernorrland" Sammanfattning: En grupp småskaliga livsmedelstillverkare har gemensamt satt ner foten och bestämt sig för att synliggöra mathantverket och dess företag samt satsa på utveckling och affärsmässighet för näringen. Tack vare företagens initiativ fanns Västernorrland representerad på nordens största matmässa "Smaklustmässan 2009" augusti i Tantolunden Stockholm med cirka besökare på tre dagar. 20 företag och drygt 60 personer arbetade gemensamt och målinriktat för att visa upp det godaste och bästa från länet. Västernorrland marknadsfördes som ett mat- och turismlän med fokus på småskalig lokalproducerad mat och ett gott värdskap. Aktiviteten var inramad i en fin Västernorrlandspaviljong med genuin känsla och praktisk utformning. Mässan hade föregåtts av väldigt mycket förarbete för företagen, både enskilt och gemensamt. Arbetet i smaklustnätverket under våren och sommaren gav resultatet på många vis. Bakgrund: En grupp företagare tog under vårvintern 2009 initiativ till en förstudie för att inventera mathantverkarna i länet och tillfrågade Kerstin Kårén om hon kunde leda studien. Augeri Resurs ek för tog på sig ansvaret att äga förstudien "Mathantverkare i Västernorrland". I arbetet med förstudien ingick som en del att undersöka förutsättningarna för ett antal företag att deltaga i Smaklustmässan. Eftersom intresset visade sig vara stort gjordes en projektansökan "Smaklust Västernorrland". Arbetet med Smaklustmässan skall ses som andra steget i en trestegsraket där mässan följs av ett utvecklingsprojekt. Arbetet ska genomföras metodiskt och långsiktigt enligt företagens önskemål. 1/9

3 Steg 1 Förstudie, klar september 2009 Steg 2 Smaklustmässan, genomförd augusti 2009 Steg 3 Ett större utvecklingsprojekt för småskalig livsmedelsförädling planeras och förutsätts starta 2010 Syfte: Att öka samarbetet mellan mat- och turismföretag i Västernorrland och visa att vi är ett intressant mat- och turistlän. Detta för att skapa ökad sysselsättning och tillväxt i länet. Målgrupp: Målgruppen är företagare i Västernorrland som producerar eller förädlar livsmedel enligt Eldrimners definition på mathantverk samt företag eller turismorganisationer och föreningar med koppling lokal mat och turism. Mål: Att skapa ett målinriktat samarbete mellan småskaliga matföretag och turistföretag i Västernorrland med avsikt att genomföra ett deltagande vid Smaklust, en nationell matmässa i Stockholm 21-23:e augusti Att skapa ett nätverk för mathantverkare i Västernorrland. Att lägga grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete kring mathantverk i länet samt ett tätare samarbete mellan mat och turism. Tidsplan: Maj Anmälningar Juni Avtal skrivet enligt Eldrimners definition Maj juni augusti Planeringsmöten för företagen Augusti Smaklustmässans genomförande September Utvärdering deltagande företag Oktober Återträff Genomförande: Projektledare: Kerstin Kårén har varit projektledare på uppdrag. Anna-Britta Åkerlind har ansvarat för ekonomi, administration och information och Marianne Hansson har gjort några mindre uppdrag riktat till företagen. Anmälningar: Anmälningar till mässan togs in i samband med intervjuerna till förstudien "Mathantverkare i Västernorrland", varav 15 företag anmälde att de var intresserade av mässan. Under resans gång har ytterligare företag/organisationer anmält sig, se bilaga1. Anmälda företag kommer från hela länet. Alla företag har fått underteckna ett kvalitetsavtal med Eldrimner, se bilaga2. Samarbete besöksnäringen: Vi har samarbetat nära med besöksnäringen. Bo på Lantgård-föreningen och Landsbygdscafé föreningen, Mitt Sverige Turism och Destinationsprojektet har varit 2/9

4 samarbetspartners under hela projekttiden. De deltog också samtliga i vår paviljong, hade egna montrar och marknadsförde mat och turismlänet Västernorrland. Företagsträffar: Fyra företagsträffar har genomförts hos olika "Smaklustföretag" i länet. Varje träff innehöll därmed också ett studiebesök med presentation och förplägnad där företagen fick se och lära av varandra. 25 maj Rotsjö Gård, Stigsjö 15 juni i Godmarkstrand, Husum 4 augusti Lotsstugan, Härnösand 1 oktober Återträff på Myregården, Resele, och hos Alvaro i Kläpp, Näsåker. Samtliga företagsmöten var mycket välbesökta med deltagare varje gång vilket visar företagens stora engagemang inför och även efter mässan. Förberedelser: Förberedelserna började praktiskt i maj med ett välbesökt planeringsmöte för intresserade företag på Rotsjö Gård, Stigsjö. Vi måttade ut den tänkta Västernorrlandspaviljongen och började tidigt jobba med utformning och logistik. Arbetsgrupp: En arbetsgrupp av tre frivilliga företag tillsattes i maj som bollplank till projektledaren. (Annika Höök, Lotsstugan, Anki Holmlund, Godsta Gård, och Barbro Uhlin, Potatisambassadör. Kerstin hade mycket hjälp i sitt planeringsarbete av arbetsgruppen som visade sig ha specialkompetenser förutom matförädling. Annika är arkitekt, Anki är sömmerska, och Barbro Uhlin är expert på lokala matrecept. Arbetsgruppen hade fem telefonmöten med Kerstin under sommaren. Fakturering: Företagen fakturerades i juni för mässkostnaderna. Varje företag hade därmed betalat i god tid före mässan. Noterbart är att inget företag klev av sitt deltagande under sommaren utan genomförde mässan vilket visar än en gång företagens vilja att delta på smaklustmässan Genomförande av själva mässan Förberedelser på plats började redan tisdag och onsdag med uppbyggnad av paviljongen. Företagen anlände i de flesta fall på onsdag och deltog i utsmyckningen och hjälpte till att lossa kyl- och frysvaror under torsdagen. Det mesta var klart torsdag kväll vid 22- tiden. Men de sista förberedelserna blev färdiga just innan mässan öppnade vid 10-tiden på fredag morgonen och vi kunde ta emot besökarna. Västernorrlandsmonterns utseende byggde på trä och lin, inramad med stora vyer/bilder från länet och ett Y som dragare vid entrén. Utställarna hade linneförkläden med texten Smaklust Västernorrland och vi lade våra sålda produkter i handtagspåsar med trycket Smaklust Västernorrland. Invigning Görel Thurdin, Hushållningsällskapet, representerade Västernorrland på den stora invigningen tillsammans med Jing Helmersson, NLF Sweden. Därefter invigde Görel 3/9

5 Västernorrlandspaviljongen med ett fint tal och vi/besökarna skålade i älgörtsdryck serverat i fina små trämuggar. Dagsprogram och aktiviteter: se producentfolder, bilaga1 Vi hade program varje dag med välbesökta demonstrationer av glass, bröd, potatis, surströmming, älgört och en tävling där man kunde vinna Bo på Lantgård-weekend eller fika på ett Landsbygdscafé i Västernorrland. Mitt Sverige Turism och Destinationsprojektet marknadsförde både länet och Resklaras paketresor med mattema. Förutom all förädlad mat som såldes i montrarna så drev Lotsstugan restaurang och Rotsjö gård landsbygdscafé i paviljongen och Skogs Hildas bakade och sålde bröd under hela mässan. Rotsjö Gård och Grofhälls Gård gjorde kolbullar som hade en strykande åtgång bland besökarna. Under lördagskvällen skördade länet stora medaljframgångar i SM i Mathantverk. Vi fick tre guld och ett silver och en bronsmedalj för länets goda ostar. Vi fick beröm av besökarna för vårt värdskap den trevliga utformningen och flödet i montern av besökarna. Försäljning Företagen sålde olika mycket på mässan. De kan bland annat bero av produkt, konsten att sälja, hur mycket varan och företagaren "stack ut", smakprover, förpackningar med mera. Fem företag sålde helt slut på sina produkter. Skolelever: Företagen hade stor hjälp på mässan av sex elever och två lärare från hotell- och restauranglinjen i Härnösand. Eleverna deltog också i kockdueller med andra skolor viket gav extra PR till länet när de sista dagen vann sin tävling. Bland andra satt Carl Jan Granquist i juryn. Efter mässans slut packade vi: Efter mässans slut på söndag kväll hjälpte företagen till att riva paviljongen och plocka ihop inför hemtransporten. Några företag åkte hem på söndag natt medan andra stannade och hjälpte Kerstin under måndag förmiddag med att plocka ihop och packa inför hemtransporten av det material som skulle tillbaka till länet. Till exempel Y- et som vi lånat av Timrå kommun var tungt och "svårpackat", men prydde verkligen sin plats under mässan som "riktmärke". Spridning av projektets resultat: På mässan spred vi kunskap om Västernorrlandspaviljongen till besökarna, dels genom den goda maten, våra fina matshower och trevliga företagare, men också genom att två skolungdomar gick runt på mässan och delade ut producentfoldern och talade "gott" om Västernorrland alla tre dagar. Våra fina medaljer i SM gav stort eko i länet. Vi har skickat en kort rapport till finansiärer, andra berörda och media direkt efter mässan och det gav väldigt stort mediautfall. Resultatet har spridits i en mängd tidningsartiklar. Vi har dokumenterat 12 tidningsartiklar och 3 inslag i regionalradio. 4/9

6 Resultat av Smaklustmässan enligt företagens utvärderingssvar: Enormt mycket jobb, och många glada skratt. Västernorrland tog plats och syntes på mässan. Företagen tyckte att största vinsten var, förutom försäljningen, samarbetet i nätverket, affärskontakterna som knöts under mässan samt att det blev en sorts teambildning i varje företag förutom samarbetet i nätverket. Vi hade en mycket bra stämning i företagsgruppen och alla tog ansvar och hjälpte varandra. Ett tydligt exempel var lördagsmorgon när det hällregnade och vår paviljong hade förvandlats till en sjö. Företagsnätverket lärde känna varandra bättre och det har resulterat i mer samarbete med försäljning, tips, kontakter efter mässan. Några företag sålde inte som de hoppats i förväg medan en tredjedel sålde slut på sina produkter. Oavsett försäljningsresultat så verkar de flesta nöjda med att ha deltagit på mässan. Även om arbetsinsatsen och kostnaden i en del fall överskred inkomsten av mässförsäljningen. Lärandet har varit väldigt stort och det kan vara svårt att mäta exakt utfallet redan nu av mässdeltagandet. Företagen knöt också i en del fall affärskontakter med nya kontakter, exempelvis kollegor från andra län. Flera företag har fått kontakter med grossister och säljer nu varor till Stockholm. Företagen uppskattade också PR-utfallet i media. Vi har synliggjort och marknadsfört mathantverket genom mässan. Både i Stockholm och i länet! Många företag har fått vara med i fina tidningsartiklar tack vare mässan De fem medaljerna på SM i mathantverk under mässan gav extra skjuts åt PR-arbetet. Företagen uppskattade samarbetet vi hade med turismföretagen och organisationerna på mässan. Resultatet och utfallet sammantaget blev bra för deltagandet i Smaklustmässan enligt företagens svar på utvärderingsenkäten! 5/9

7 Framgångsfaktorer enlig deltagande företag: Ett underifrånperspektiv - företagen fick själva stort ansvar både ekonomiskt och praktiskt vilket gav delaktighet och engagemang. Företagen tog initiativet till Västernorrlands deltagande på mässan. Augeri Resurs utförde uppdraget utifrån företagens önskemål. Nära mellan beslut och genomförande. Företagen utsåg en arbetsgrupp på tre företag som jobbade väldigt tajt med Kerstin som projektledare med telefonmöten, mejl, osv. Att så många företag deltog på planeringsträffarna De kom från Husum, Ramsele, Ånge, Härnösand med flera orter. Mitt i sommaren, mitt i deras brådaste tid, visa fall mer än 30 mil tur och retur för att träffas och planera. Det peppade gruppen (och projektledaren) i förberedelsearbetet. Hela länet var representerat på mässan. Projektledaren var spindeln och ordnade det praktiska transporter planering alla kontakter. Var rådgivare och stöttade företagen i förberedelserna, men företagen fick själva stort ansvar för sitt eget deltagande Projektledaren är småföretagare själv och kan identifiera företagens problem och inse deras styrkor och svagheter och peppa dem på ett positivt sätt både enskilt och i grupp. Budget UTFALL Kostnader (övrigt): Monterplats på Smaklustmässan, hyra av inventarier kylskåp, transporter av varor till mässan förbrukningsmaterial (tot) Marknadsföring/möten Resor (projektmedarbetare) Administration Boende Försäkring Konsultkostnader SUMMA Intäkter Medfinansiering Länsförsäkringar Västernorrland Hushållningssällskapet Västernorrland Landstinget Västernorrland Bo på Lantgård Landsbygdscaféer i Västernorrland Monterhyra deltagande företag Boende, kylhyra mm Projektstöd Landsbygdsprogrammet SUMMA Egen insats /9

8 Kommentarer kring ekonomin: Företagen satsade själva cirka kr per företag för att delta på mässan. Varje företag var representerat av minst 3 personer, företagen var nere i Stockholm minst 4 dygn, många 5 dygn eftersom vi byggde upp paviljongen själva. Projektet tog kostnaderna för kyl- och frystransporter till och från mässan, kyl- och fryscontainrar på plats på mässan, elkostnader, tält, golv, vatten, avlopp, mässinredning, projektledarens arbetskostnad, administration och marknadsföring. Krasst så var det så att kostnaderna blev så pass stora för företagen att de flesta gick jämnt upp utgifter och inkomster. Andra värden uppvägde deltagandet enligt företagen. Förutom de kostnader som ingått i projektet och som här redovisats har ALMI företagspartner Mitt, Destinationsprojekten och MittSverige Turism tagit betydande kostnader för mässpaviljongen. Organisationer/institutioner som stöttade Västernorrlands deltagande på mässan 1. Hushållningssällskapet Västernorrland 2. Länsstyrelsen 3. Landstinget Västernorrland 4. Länsförsäkringar Västernorrland 5. ALMI Företagspartner Mitt AB 6. Destinationsprojekten 7. Mitt Sverige Turism 8. Bo på Lantgård 9. Landsbygdscaféer i Västernorrland 10. Potatisodlarna 11. Eldrimner nationellt centrum för småskaligt mathantverk 12. Hotell och restauranglinjen från Härnösand (6 elever och 2 lärare) Arbetsätt: Arbetet har gjorts nära företagen och deras behov vilket givit delaktighet oh engagemang. Samarbetet mellan turismorganisationerna har byggt broar inför framtiden och ett fördjupat samarbete för utveckling av mat och besöksnäringen i länet. 7/9

9 Slutsatser och rekommendationer Västernorrland har tagit ett första steg att bli ett matlän i framtiden genom sitt deltagande på Smaklustmässan Mathantverket har synliggjorts både i länet och i Stockholm. Mässan var arbetsam men gav stor sammanhållning och visade att vi kan, vi syns, vi törs och vi är bra! De företag som inte kunde åka beroende på den stora arbetsbörda som krävdes i form av både personal och kostnader har indirekt fått PR genom länets deltagande. Hela länet har vunnit på att Västernorrland fanns respresenterat på mässan. Vid återträffen efter mässan var företagen fortfarande "taggade" av mässdeltagandet och vill absolut ha kvar initiativet vid steg 3- Utvecklingsprojektet och dess utformning. Ett önskemål om en framtidsverkstad inför utformningen av utvecklingsprojektet blev ett konkret resultat av återträffen för smaklustmässan. Ett annat att vi skulle stå bättre rustade inför deltagande vid en ny mässa med all erfarenhet vi fått, men att vi också borde kunna ha vår egen smaklustmässa i Västernorrland. Saker som kunnat fungera bättre: Det var tungjobbat i länet eftersom det inte finns någon ansvarig organisation/resurscentra eller dylikt i länet att luta sig emot. Allt ansvar vilade på Kerstin som projektledare, stort som litet. Företagen har nog med att hinna producera under sommaren/högsäsongen. Tidsplanen var aningen tajt för projektledare och företag att hinna med förberedelserna inför mässan. Vid lossningen av varor från kyl- och frysbilarna saknades baklastare. Arrangören Eldrimner borde insett att det krävdes fler än två baklastare för att lossa åt 350 företag ungefär samtidigt. Skyltningen på mässan för besökare att hitta till olika regioner var undermålig. Skyltningen/affischer och dylikt i Stockholm var obefintlig förutom Smaklustbilagan i DN några dagar före mässan. Västernorrland hade en ambassadörsrestaurang Landet som skulle företräda Västernorrländsk mat servera mat med västernorrländsk kultur under mässveckan. Företagen har före mässan skickat ner många av sina produkter till provsmakning av köksmästaren, men inget långvarigt samarbete/affärer har upprättats hittills mellan Landet och företagen. Samarbetet var svårjobbat och lyckades inte speciellt bra. Landet var överhopad av annat arbete, en ny köksmästare anställdes i samma veva och det kändes som deras roll som ambassadörsrestaurang blev dem övermäktig. Dock sades att maten som Landet serverade i samband med mässdagarna vara god och hade Västernorrländsk prägel. Tyvärr var restaurangen stängd på söndag kväll när Smaklustföretagen hade möjlighet att äta på restaurangen efter att mässan avslutats. En del företag fick inte sälja så mycket de hoppades på, men de flesta var nöjda ändå eftersom mässan gav mer än bara själva säljandet på plats. 8/9

10 Resultat av projektet : Projektet har uppfyllt målen med råge. Vi har påbörjat ett samarbete mellan mat och turismföretag genom deltagande på mässan. MittSverige Turism, Destinationsprojektet, Bo på lantgård och Caféföreningen deltog aktivt på mässan både ekonomiskt och med personal på plats. Vi har skapat embryo till matnätverk där stommen är Smaklustnätverket som kan byggas vidare på framöver. Vi har lagt grunden till ett fortsatt utvecklingsarbete kring mathantverk i länet genom en idéskiss "Smakstart Västernorrland. Ett diskussionsunderlag som ska formas framöver till ett samarbets- och utvecklingsprojekt med många aktörer och organisationer samt företagen som formar projektet utifrån sina behov för utveckling som företagare. Resele Kerstin Kårén, projektledare Augeri Resurs, ek.för Bilagor: 1. Producentfolder med dagsprogram 2. Kvalitetsavtal mellan företag och Eldrimner 3. Tidningsartiklar ST om Strömmens gårdsmejeri ÖA om potatisambassadör Barbro Uhlin TÅ om Rotsjö Gård Dagens Industri om Karlströms närkvalitet 4. Bilddokumentation från mässan av Karin Annersten 9/9

11 MÄSSPROGRAM Västernorrlandspaviljongen Mat & Turism i Västernorrland Tantolunden aug 2009 Fredag, lördag: 10:00-21:00 Söndag: 10:00-16:00 10:00 Tävling för alla med barnasinneoch god smak, Chans att vinna en Bo på Lantgård-weekend i Ångermanland/Medelpad. 11:00 Skogs-Hildas bakar barndomens goda hällakakor på ångermanländskt recept. 12:00 Skogsarbetarnas historia -upplev en kolbullestillkomst och hör berättelsen om skogsarbetarnas liv. 13:00 (fre) Västernorrlandspaviljongen invigs av Görel Thurdin, f.d. minister och nu ordförande i Hushållningssällskapet. Missa inte den spännande kockduellen som står mellan elever på Hotell & Restauranglinjen i Härnösand och andra skolor! 13:00 (lö, sö) Spoom-lokal ekologisk glasspåjordgubbe eller lingon från vackra Ådalen. Alvaro i Kläpp demonstrerar. 14:00 Strömmingsshow-om produkten som inte lämnar någon oberörd! SurströmmingsAkademien. 15: rätter av potatis- länets engagerade potatisambassadör Barbro Uhlin visar och låter er smaka. 16:00 (fre, lör) Ät och drick för bättre hälsamed antik kinesisk kunskap. Dr Jing Liu Helmersson berättar. Smaklustmässan VÄSTERNORRLANDSPAVILJONGEN Korvar & chark Kolbullar Saft & Sylt Torkad svamp Café Svampkonsulent Lingonketchup Surströmming Restaurang Tunnbröd & barkbröd Ko-, får-& getost Ekologisk glass Potatisexpert Sevärdheter Försäljning Gravad & rökt fisk Älgörtsfantast Mat- och upplevelseresor Projektägare: Augeri Resurs. Finansiärer: Smakupplevelser med västernorrländsk prägel! Medelpad Ångermanland Balsam för själen

12 U T S T Ä L L A R E Rotsjö Gård Gårdsmejeri HÄRNÖSAND Mejeri, gårdsbutik och landsbygdscafé , Strömmens Gårdsmejeri ÅNGE Mejeri, exklusiva ko- och fårostar , Skogs-Hildas NORDINGRÅ Tunnbröd, barkbröd och björksav , Meåfors Getgård RAMSELE Gårdsmejeri , SurströmmingsAkademin Surströmmingsdelikatesser ULVÖHAMN Karlströms Närkvalité AB RAMSELE Korvchark på gamla recept , Godsta Gård HUSUM Torkad svamp, Svampkonsulent , Röåns Tunnbröd JUNSELE Mjukt tunnbröd , Alvaro i Kläpp NÄSÅKER Safter, sylter, lingonketchup, ekologisk glass (Spoom) , Potatisambassadör- Västernorrland SIDENSJÖ Barbro Uhlin - Ambassadör för potatisodlarna bjuder på potatisdemonstration" NLF Sweden AB LJUNGAVERK Dr Jing Liu Helmersson Älgört- för bättre hälsa Lotsstugans konferensanläggning i Härnösand HÄRNÖSAND Restaurang med ekologisk närproducerad mat , Finap AB HÄRNÖSAND Fisk, lax gravad, rökt m.m Skadoms plantskola SOLLEFTEÅ Mandelpotatis jordens godaste Grofhäll gård BpL HÄRNÖSAND , Landsbygdscafeer Västernorrland MEDELPAD ÅNGERMANLAND Ordf ResKlara Upplevelseforum HÄRNÖSAND Arrangör av matresor Mitt Sverige Turism HÄRNÖSAND Bo på Lantgård Västernorrland MEDELPAD ÅNGERMANLAND Ordf

13 Försäkran Mathantverk definition och försäkran Smaklust är en manifestation och en hyllning till det svenska mathantverket. Vi vill visa konsumenterna vårt fantastiska mathantverk och att det finns i alla delar av landet. Detta år vill vi speciellt visa upp mathantverket som en framtidsbransch för ungdomar. Vi vill också lyfta fram mathantverket som turistmål. För att vara med som utställare på mässan är det viktigt att du känner till Eldrimners definition av mathantverk och att din produktion följer den. Vi vill därför att du skriver under att Du tagit del av detta dokument. Eldrimner som arrangör förbehåller sig rätten att neka företag medverkan i mässan om de inte uppfyller mathantverkets definition. Vid tveksamheter kommer Eldrimners branschråd* att avgöra om ett företag är berättigat att delta eller inte. Vid tveksamma fall kan en eller flera medlemmar av branschrådet behöva göra ett företagsbesök. Branschrådets beslut går inte att överklaga. Definition Småskaligt mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för småskaligt mathantverk är att man arbetar med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan. Småskaligt mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella produkter för konsumenten av i dag. Om du känner dig osäker vad som gäller för din produktion var vänlig kontakta Liza Vikström, , Observera att de regler rörande tillsatser som gäller för SM i Mathantverk är snävare än för utställare på Smaklust. Min produktion följer de riktlinjer som presenteras i ovanstående definition:... Ort och datum * Branschråd vad är det? Eldrimner startade 2006 fyra branschråd inom chark, bär- och grönsaker, mejeri samt bröd. Branschråden fungerar som ett rådgivande organ till Eldrimner och består av företagare från hela landet där olika bakgrunder representeras. Varje råd består av sex till sju företagare och de träffas 1 2 gånger per år.... Företagsnamn... Namnteckning, ansvarig för företaget... Namnförtydligande

14 Bilaga försäkran Bilaga till Försäkran om mathantverk Eldrimners strävan är att jobba mot ett renare och renare mathantverk med färre eller inga tillsatser. Inför Smaklust 2009 gäller följande: 1. Lokala råvaror Med lokala råvaror menas råvaror som odlas/produceras så nära förädlingsplatsen som möjligt. Om tillgången på råvaran i närheten av förädlingsplatsen saknas eller är liten, räknas svensk råvara som lokal råvara. Choklad Fyllningen/fyllningens karaktärsdanande ingrediens skall bestå av lokal råvara. Vinäger, olja, salt som har sin karaktärsdanande ingrediens från lokal produktion tillåtes. Ost/Mejeri För mejeriprodukter tillåts inte standardiserad mjölkråvara (standardisering av fett- och proteinhalt). Glass Inga färdiga mixer tillåtes. 2. Tillsatser Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas i hantverksmässig livsmedelsförädling alltså mathantverk. Med tillsatser (vi har också använt begreppet onödiga tillsatser) avser vi främst ämnen som tilldelats E-nummer och finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Tillsatserna syftar till att förändra produktens naturliga egenskaper. För medverkan i Smaklust 2009 gör vi undantag för tillsatserna nedan, till exempel för att det redan ingår i råvara, är allmänt förekommande eller är nödvändig för produktens framställning eller egenskaper. Observera att detta endast är vad som gäller för Smaklust 2009, och att vi hoppas kunna utesluta ännu fler tillsatser till eventuellt kommande Smaklustmässor. Till exempel kommer vi då inte att tillåta bensoesyra/bensoat. Bageri Alfaamylas och askorbinsyra som del av inköpt mjöl Bär och grönsaker Citronsyra/citrat, pektin, agar agar, ättikssyra, bensoesyra/bensoat Chark Nitrit och nitritsalter, askorbinsyra/askorbat Ost/Mejeri Inga undantag Glass Pektin, karragenan, fruktkärnmjöl (johannesbröd)inga undantag. 3. Övrigt Chark Röksmak på konstgjord väg tillåtes inte. Vi uppmanar företagarna att kontakta Eldrimner vid oklarheter.

15 Strömmens produktion flyter på - Ånge - Page 1 of <!-- TradeDoubler site verification > Publicerad 5 augusti 2009 Uppdaterad 5 augusti 2009 Strömmens produktion flyter på BOLTJÄRN (ST) Förra året firade Strömmens Gårdsmejeri 10 år som ostproducent. Många priser har det blivit genom åren. Och allt fler hittar till gårdsföräljningen i Boltjärn. Just nu lammas det i Boltjärn. Fåren går Bildextra normalt ute året runt, men under lammningen är djuren inne under dagarna. I början på juli är det däremot bara bete som gäller och då hinner makarna Agneta Larsson och Martin Andersson med några dagars ledighet. Nu är det istället full fart på Strömmens Gårdsmejeri. Det förbereds även för mjölkning och den 21 till 23 augusti är man med på Smaklustmässan i Stockholm där även SM i mathantverk avgörs. Vi kommer inte att kunna åka ner själva, men våra ostar kommer att finnas på plats. Att vara med på mässan är ett bra sätt för oss producenter att mötas och visar kunder att det finns lokala matproducenter i det här området, berättar Agneta Larsson. Mest känd bland de tolv ostarna i sortimentet är grönmögelosten Boltjärn blå. Genom grossister finns den på ett antal välrenommerade restauranger i landet. Men flest priser har ostarna Ranklev och Snödskalle fått. Årets produktion ligger på lagring och Agneta har just mottagit en beställning på dessa till Sigtuna Stadshotell. På gården i Boltjärn har man också försäljning. Mellan juni och augusti är antalet besökare som störst, med en topp under juli månad. Vi har öppet när vi är hemma. Under sommaren droppar det in en del besökare, men under de andra delarna av året är det mindre. Då får man komma och knacka på hemma hos oss om man vill köpa någon ost. Bland det roligaste med det här är när kunder hittar tillbaka hit. Agneta säger sig känna av det ökade intresset för lokalproducerad mat, men trots detta har man inga planer på att utöka verksamheten. Som gården ser ut idag finns liten möjlighet att ha fler djur utan att anställa någon. Men det är även fler som börjar producera lokal mat, så konkurrensen kommer kanske att kräva en utbyggnad i framtiden. Vi får se vad som händer, avslutar Agneta Larsson. Sara Linderoth Var den första att kommentera

16 Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" - Örnsköldsvik - allehanda.se Page 1 of Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" BRYNGE Hon kan göra minst hundra olika rätter med potatisen och använder nästan bara råvaror från närområdet i sin matlagning. Barbro Uhlin kallas för "potatisambassadör" och i helgen ska hon bjuda Sverige på norrländsk mat på mässa i Stockholm. Kärlek, miljö och potatis är tre ord som Barbro Uhlin från Nättersjö gärna använder. Både i tal och i praktik. Ett av hennes stora intressen är matlagning, men inte vilken som helst. Det är potatisen, gärna mandelpotatisen, som fyller tallrikarna och serveringsfaten. Det är ju en fantastisk råvara. Det är ett bra födoämne som är rikt på antioxidanter, ungefär som broccoli. Sedan är ju smaken så bra här uppe, säger hon. Den Västernorrländska potatisen menar hon är extra god. Framför allt arbetar hon med mandelpotatisen som har sitt ursprung här i skogarna. Men det ska inte bara vara gott när man äter menar Barbro Uhlin.

17 Hon är Norrlands egna "potatisambassadör" - Örnsköldsvik - allehanda.se Page 2 of Det måste ju vara vackert också. Man ska göra det med kärlek och göra så det ser inbjudande ut, då blir det godare, säger hon. Det är den friska och rena luften, långa ljusa nätter och skyddet från många insekter som gör att just potatisen mår så bra här uppe i Norrland. Hon tycker därför att man ska värna om det som finns runt det egna hörnet. Det är inte bara potatisen i Barbros mat som kommer från trakten. Både för miljöns, men även för smakens skull, använder hon råvaror från hela länet. Nu i helgen ska hon ta de Västernorrländska smakerna med sig till Stockholm på matmässan "Smaklust". En stor monter bara för länets mathantverk och upplevelser kommer man att kunna finna i huvudstaden. MATILDA BYSTRÖM DAGENS RUBRIKER NYHETER SPORT NÖJE I dag stänger Viken Klimatkritik mot badhusplanerna Ny vägsträckning vid flygplatsen Liga utpressar barnfamiljer "Jag tänker aldrig mer anmäla brott" 164 får gå från M-real Yankees kvitterade i World series Sverige slåss om plats i Paralympics Therese Sjögran bäst i allsvenskan Kommunen vill inte betala för reklamplats Detroit inkasserade ny förlust Vulkanen Lavander fick ett målutbrott i mittenakten Anthony Hopkins i "Thor" Topplistorna: Darin ny singeletta Tredje "Men in black"-film Foppa ska krossa Filip & Fredrik Strul kring Teddybears - ställer in KULTUR Må 7 16 Gudfader för ett maffiavälde Nya Nätterlunds-verk 25 Chefredaktör: Jimmie Näslund Växel: , Webbredaktionen: eller Webmaster: RSS Copyright / pressetika regler Information om cookies Allehanda.se på Facebook Följ Allehanda.se via Twitter Följ Allehanda.se via Jaiku

18

19

20

21 SMAKLUST VÄSTERNORRLAND 2009 DAG 1 (090820): Vi samlas torsdag morgon i Tantolunden (somliga redan på onsdagen) och bygger up Västernorrlands paviljing. Alla problem lämnar vi tacksamt över till Kerstin, som löser allt med glatt humör..

22 DAG 2 Fredag ( ): Invigning av 2009 års SMAKLUST MÄSSA i Stocholm.

23 SMAKLUST DAG 3, Lördag (090822) Nattens regn hade förvandlat vår paviljong till ett Venedig... Solen kom dock tillbaks och det blev en härlig dag med massor av folk.

24 SMAKLUST DAG 3-4.

25 SMAKLUST 2009 avslutas söndag 23/8. Vi packar ihop och beger oss norrut...

Mathantverkare i Västernorrland

Mathantverkare i Västernorrland Mathantverkare i Västernorrland Slutrapport över förstudie Projektägare: Augeri Resurs ek.för www.augeri.nu Finansiärer: SLUTRAPPORT Mathantverkare i Västernorrland Augeri Resurs, ek.för, ber härmed att

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

1. Slutrapport Förankring och Fördjupning. 2. Personer som kan svara på frågor om projektet: 3. Bakgrund: Journalnummer Y 6854 Projektnummer

1. Slutrapport Förankring och Fördjupning. 2. Personer som kan svara på frågor om projektet: 3. Bakgrund: Journalnummer Y 6854 Projektnummer 1. Slutrapport Förankring och Fördjupning Journalnummer Y 6854 Projektnummer 2009-6901 Projektägare: Hushållningssällskapet Västernorrland 2. Personer som kan svara på frågor om projektet: Anders Segebo,

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland

SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland 2009-11-12 IDÉSKISS Augeri Resurs, ek.för. www.augeri.nu SMAKSTART Västernorrland En smak av Västernorrland Inledning Vi tänker oss en SMAKSTART för Västernorrland! Självklart finns redan fina råvaror

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Certifiering garanterar. mervärdet

Certifiering garanterar. mervärdet INFORMATION, VILLKOR OCH KRITERIER 2016 2018 Certifiering garanterar mervärdet NÄR DU CERTIFIERAR DIN PRODUKT MED ELDRIMNER CERTIFIERAT MATHANTVERK VISAR DU KONSUMENTEN ATT DEN VERKLIGEN ÄR ETT MATHANTVERK

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 KäraKäKära utställare, välkomna åter! Årets arrangör 2013 Först vill jag tacka alla som vågade satsa och deltog i vår Lantlivsmässa och bidrog till att skapa

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/ Fyra representanter från föreningen Sveriges Gårdsmejerister på Europeisk träff www.sverigesgardsmejerister.se Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Läs mer

En smak av Gästrikland och Hälsingland

En smak av Gästrikland och Hälsingland HälsingeLivs & Matlandet Gävleborg arrangerade den 16 november 2011 En smak av Gästrikland och Hälsingland vid Wij Trädgårdar i Ockelbo Det var 24 personer som samlades för att fylla en hel dag med smaker

Läs mer

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars

Dalamästerskapen Kupolen Borlänge 21 mars Dalamästerskapen 2018 Kupolen Borlänge 21 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året (Driva-fasen) Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (60.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 200 UF-företag

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Evenemang i matens tecken, hösten 2012

Evenemang i matens tecken, hösten 2012 Evenemang i matens tecken, hösten 2012 Ålafestivalen 4 augusti, Åhus Traditionen bjuder till ålafestival i ålabodarna. www.alfonden.se Skördefest Österlen 5 augusti, Svenstorp/Tosterup Skördemad från trakten,

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap

Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap 1. Projekt Journalnummer: 2011-3161 Projektnamn: 26 smaker från 26 landskap Stödmottagare: Länsstyrelsen Örebro län 2. Kontaktperson Ann-Sofie Hedberg,

Läs mer

Studieresa med inriktning Närodlat/Ekologiskt & Gårdsbutik till södra Tyskland Bayern, september 2012

Studieresa med inriktning Närodlat/Ekologiskt & Gårdsbutik till södra Tyskland Bayern, september 2012 Västernorrlandsgården är varumärket för god och smakrik mat av hög kvalitet från Västernorrland. Smakstart är projektet som ökar lönsamhet, utbud och efterfrågan av lokala råvaror och förädlade livsmedel.

Läs mer

familj Frötoppad lax med mos Höstpasta med sockerärter och senap Kyckling med krämig gnocchi

familj Frötoppad lax med mos Höstpasta med sockerärter och senap Kyckling med krämig gnocchi adagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 46 a Frötoppad lax med mos b Höstpasta med sockerärter och senap c Kyckling

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 47. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 47. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 47. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 47. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 47 Kött/fisk Ca 500 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé Recept Hej! Först ut på menyn denna vecka hittar du en god och lättlagad lax med blomkålscouscous och basilikakräm signerat

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

SMAKSTART VÄSTERNORRLAND

SMAKSTART VÄSTERNORRLAND Reviderad 2011-02-01 med ändrade projektmål (sid 5) och tillägg av marknadsföringsplan (bilaga 7) SMAKSTART VÄSTERNORRLAND PROJEKTBESKRIVNING 2011-2013 Vårt budskap Västernorrland ska vara känt för sin

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion.

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion. VÅRT ÄLSKADE BRÖD Ett projekt för ekologisk odling av kultursorter av vete, råg, havre och korn. Ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Hälsosamma bröd och mat med mycket smak. Utbildnings- och konsultföretaget

Läs mer

DET HÄR ÄR VI: ÖMK Rundbana Box 213 Orgnr. 889601-5487 891 25 Örnsköldsvik BG: 5533-1037

DET HÄR ÄR VI: ÖMK Rundbana Box 213 Orgnr. 889601-5487 891 25 Örnsköldsvik BG: 5533-1037 DET HÄR ÄR VI: Örnsköldsviks Motor Klubb (ÖMK) är en förening med gamla anor. Isracingen kom till Örnsköldsvik i slutet av 30-talet, sedan dess har det funnits aktiva tävlingsförare i trakten. 1968 presenterade

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Under tre härliga sommardagar bjuds vi på det bästa Jämtland har att erbjuda gällande mat, dryck,

Läs mer

Okunskap och myter om bröd

Okunskap och myter om bröd Undersökning: Okunskap och myter om bröd Maj 2011 Ingemar Gröön Sakkunnig bröd, kost och hälsa Brödinstitutet AB Box 55680 102 15 Stockholm Tel. 08-762 67 90 info@brodinstitutet.se www.brodinstitutet.se

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.45 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram minutfilé förp rökt makrill Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök 500 gram vitkål ask cocktailtomater

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER MÄSSAN www.fortnox.se KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Surströmmingsfest på Skånegatan 6D 14 oktober 2016

Surströmmingsfest på Skånegatan 6D 14 oktober 2016 Surströmmingsfest på Skånegatan 6D 14 oktober 2016 Ett glatt och förväntansfullt gäng på 16 personer samlades i SPF lokalen för att avnjuta den norrländska delikatessen. Margareta och Marja hade inhandlat

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Kalendarium DALABULLEN

Kalendarium DALABULLEN DALABULLEN Nr 1 Våren 2015 www.celiaki.se/dalarna Kalendarium Fikaträffar Se sid 3 Föreläsning för anhöriga! 25 mars, se sid 4 Föreläsning för barn! 18 april, se sid 6 Barn & Ungdomsverksamhet Se sid 8

Läs mer

ARBETE MED LÄS OCH HÖRFÖRSTEÅLSE ONSDAG 2 MARS 2016

ARBETE MED LÄS OCH HÖRFÖRSTEÅLSE ONSDAG 2 MARS 2016 Sedan 1973 har Anna-Karin Gidlund tillverkat ost av getmjölk, med hjälp av hennes och Sören Östmans 80-talet getter i den lilla byn Djuptjärn. Varje år produceras mellan sex och sju ton ost i egna företaget

Läs mer

Projektplan, version

Projektplan, version 1(5) Projektplan, version 2011-01-13 1. PROJEKTNAMN Matlandet Dalarna Beställare: Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, Matrådet Dalarna Uppdragsgivare: Hans Lillpers, Länsstyrelsen Dalarna 2. PROJEKTIDÉ

Läs mer

Projektet. NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN

Projektet. NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN Projektet NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN Pilotprojekt om marknadsföring o samarbetet för företag/föreningar i Umeåregionen. Sommaren 2011 EU-projekt i Leader Urnära Journalnummer 2011-1258 2011-02-01

Läs mer

MATHANTVERK I FINLAND

MATHANTVERK I FINLAND MATHANTVERK I FINLAND Mathantverk syftar på att en förädlad livsmedelsprodukt är gjord för hand och med metoder som kräver så lite tillsatsämnen som möjligt. Mathantverk består till så stor del som möjligt

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Bilaga 2 Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera innehållet i detta dokument. Slutlig version publiceras senast 2014-04-14. Skånes Matfestival är en unik

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

3 DAGAR VECKA 42 VECKANS MENY

3 DAGAR VECKA 42 VECKANS MENY DAGAR VECKA 42 INGREDIENSER RECEPT Hej! Vår gästkock Erik Lallerstedt fortsätter att bjuda oss på snabblagade och goda vardagsfavoriter. Erik Lallerstedt är den legendariska kocken och krögaren som förnyade

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Projektplan Skepparslövs kvarn

Projektplan Skepparslövs kvarn Projektplan Skepparslövs kvarn Projektnamn Skepparslövs kvarn kunskap för lantbrukets och bygdens framtid Projektidé Att förädla det lokala kulturarvet, som en källa för identitet och resurs för företagsutveckling.

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Hej! Vårmarknad 30/5. Kapprummen

Hej! Vårmarknad 30/5. Kapprummen Hej! Äntligen har vårvärmen kommit! Kulspelandet är som sagt i full gång. Här möts miniorer och juniorer i en gemensam aktivitet och det ger utrymme att träna på samarbete. Vårmarknad 30/5 Har ni leksaker

Läs mer

Sveriges Toscana i gamla fabriken

Sveriges Toscana i gamla fabriken Sveriges Toscana i gamla fabriken Malin Floridan och Anders Åkerberg i fabriken där det åter bakas handgräddat knäckebröd. Projektägare: Stora Skedvi - Sveriges Toscana och Dalarnas gourmetiska mittpunkt,

Läs mer

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall Presentation 2015 innebar en rungande succé med publikrekord och väldigt mycket handel. För många utställare var det den bästa mässan av de fem som tidigare gjorts. 2016 lär inte bli sämre då också publiken

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Är ni flera företag som delar monter?

Är ni flera företag som delar monter? Intresset för att ställa ut på Stockholm Furniture & Light Fair är glädjande nog mycket stort. Eftersom vi redan nu utnyttjar all tillgänglig utställningsyta maximalt har vi tyvärr mycket små möjligheter

Läs mer

HÅLLBART in i framtiden - mat från gården med eget ekologiskt KRETSLOPP

HÅLLBART in i framtiden - mat från gården med eget ekologiskt KRETSLOPP HÅLLBART in i framtiden - mat från gården med eget ekologiskt KRETSLOPP Från ett traditionellt och moget lantbruksföretag till ett modernt matföretag med genuina mervärde som konsumenten gillar? Wapnö

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Där gammal och ung möts Sommarprogram För seniorer Mötesplats Rönnby Släggkastargatan 1 722 41 Västerås 021-39 36 35 catarina.ekholm@vasteras.se Några hopplock

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär!

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Inbjudan till årets företagarhändelse i Laholm! Välkommen! Detta har vi i Laholms kommun verkligen sett fram emot länge! Att få hälsa dig hjärtligt välkommen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

HANDGJORT AV DIN BAGARE

HANDGJORT AV DIN BAGARE HANDGJORT AV DIN BAGARE Bli certifierad bagare Lär dig hantverket bakom Pain Paillasse och bli en certifierad Nu kommer äntligen det karakteristiska aromatiska mjölet som är hemligheten bakom brödet Pain

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Övergripande positionering och kommunikationsplattform 1.0 En gemensam plattform Ett inspirerande styrverktyg för kommunikation: Styra innehåll, verktyg och, partners, kanaler.

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp:

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp: Slutrapport Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1 Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19 Projektledare: Malin Gustafsson Styrgrupp: Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad Annika Andersson, Leader Sjuhärad Susann Gustafson,

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer