Bli en mästare på förhandling. Patrik Nordkvist. 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli en mästare på förhandling. Patrik Nordkvist. 1 www.forsaljningschefen.se"

Transkript

1 Patrik Nordkvist 1

2 är utgiven av Forsaljningschefen.se Text: Patrik Nordkvist. Omslag, form och original: Patrik Nordkvist i samarbete med Eyeris Reklam. Bilder och grafik: Shutterstock, Shay Foto, m.fl. Försäljningschefen tillhandahåller kunskap och verktyg för individer och företag som vill skapa ökad försäljning och ökad vinst.

3 Innehåll Inledning...5 Om författaren...5 Börja i tid...6 Sätt mål...6 Först till kvarn...6 Lita på dig själv...7 Identifiera beslutsfattaren...7 Diskretion...7 Vanligt hyfs...7 Lyssna...8 Sälj, sälj men inte för mycket...8 Kejsarens nya kläder...8 Verifiera fakta...8 Respekt för olikheter...9 Gör det enkelt...9 Passa dig för pratkvarnar...9 Lita på magkänslan...9 Tomma löften...10 Ju fler kockar...10 Ordning och reda...10 Sänk aldrig garden...10 Pokeransikte...11 Good enough...11 Sov på saken...11 Glöm inte det finstilta...12 Avsluta positivt...12 Avtalet skall vara bläckat snabba tips för dig som har bråttom...13

4 So much of life is a negotiation so even if you re not in business, you have opportunities to practice all around you. Kevin O Leary

5 Inledning I affärslivet är kunskap i förhandling ett måste för att bli framgångsrik. Det många inte tänker på är att det ständigt pågår förhandlingar runt omkring barnen förhandlar om att få vara uppe längre, din partner vill bestämma inredningen och kompisarna förhandlar om vilken film ni skall se. Om du väljer att bli bättre på att förhandla kan du få mer som du själv vill och därmed minska risken att du blir överkörd av de som är bättre på att förhandla än du. I denna e-bok finner du en mängd konkreta och handfasta råd som i kombination med träning gör att du blir en mästare i förhandling. Oavsett om det handlar om att få stanna uppe längre eller om att få bättre villkor i dina affärer. Trevlig läsning och framgångsrik förhandling! Patrik Nordkvist Om författaren Patrik Nordkvist utvecklar kunder, affärer och försäljning. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD från snabbväxande bolag och arbetar just nu som VD på Netcompetence. Detta ger honom en gedigen kunskap och erfarenhet om hur man skapar ökad försäljning och ökad vinst. 5

6 Börja i tid En förhandling börjar inte när du och din motpart sätter er ned vi förhandlingsbordet. Den börjar första gången ni träffas. Vare sig du är säljare och träffar en potentiell kund för första gången eller om du är på en anställningsintervju inleds förhandlingen redan när ni möts. Förarbetet med att bygga upp sina respektive argument, lära sig läsa motparten, och ta reda på vad som verkligen är viktigt för den andre börjar direkt. Ta liknelsen med avtalsrörelsen, där grunden för de flesta löner sätts. Arbetsgivarna och fackförbunden går ut, på exempelvis debattsidorna i tidningarna, långt innan förhandlingen inleds. Där argumenterar de för sitt budskap, exempelvis med rubriker som För höga löneökningar riskerar höja arbetslösheten. Har du under hela införsäljningsprocessen sålt in att ditt företag har bästa kvalitén på marknaden kommer det vara svårt att förhandla ett avtal med kunden där du är sämre på någon punkt än deras nuvarande leverantör. Med andra ord det du säljer dag ett får du leva med fram till att förhandlingen är över. Tänk därför på att förhandlingen börjar första gången du träffar den du senare skall förhandla med. Vem skall du börja förhandla med idag? Sätt mål Precis som allt annat kommer du lyckas bättre om du sätter tydliga mål med vad du vill uppnå i förhandlingen. Dessa mål skall du sätta så tidigt som möjligt. Förhandlingen börjar första gången du träffar din motpart. Har du inga mål i början vet du inte vad du skall styra mot. Självfallet kan du under resans gång ändra eller anpassa dina mål om ny information kommer fram. Exempelvis väljer din potentiella kund att göra ett mindre inköp än du hade som mål. Då är det också rimligt med lägre mål och vice versa. Rangordna dina mål, under förhandlingen kommer det att behöva ske ett visst givande och tagande, då är det viktigt att du vet vad du är villig att byta bort och vad som är ett måste. Jag rekommenderar att du har dina mål nedskrivna och går igenom dem inför varje möte med din motpart så att du fokuserar på vad som är viktigt. Har du satt mål för dagens förhandlingar? Först till kvarn Att komma i tid är en ganska basal faktor för att bli framgångsrik. I en förhandlingssituation kan du till och med tjäna på att komma för tidigt. Du får då möjligheter att förbereda dig i lugn och ro. Du hinner få kolla på alla praktiska detaljer vilket gör att du inte behöver förlora tid på detta längre fram. Alla efter dig kommer per automatik hälsa på dig istället för att du själv får gå runt. Är det dessutom så att förhandlingen sker hos motparten får du möjlighet att se dig omkring och få en bättre bild av motparten. 6

7 Lita på dig själv Fokusera på slutmålet och gör ditt bästa för att sköta förhandlingen på bästa sätt. Lägg inte ned onödig tid på att oroa dig för slutresultatet. Sitt heller inte och räkna poäng under förhandlingen. Risken är att din osäker het skiner igenom och att motparten utnyttjar den eller att du är för upptagen med att oroa dig så att du missar viktig information och händelser under själva förhandlingen. Ta förhandlingen steg för steg med fokus på slutmålet. Och framförallt, lita på din egen förmåga. Identifiera beslutsfattaren I alla förhandlingssituationer gäller det att du vet vem som är den verkliga beslutsfattaren hos motparten. I många fall gäller det i första hand att få beslutsfattaren till förhandlingsbordet. Ofta skickar man fram mellan händer för att driva förhandlingen. Slösa därför inte bort din tid med att diskutera villkor med mellanhänder som ändå inte kan avsluta förhandlingen. Även om beslutsfattaren är med vid bordet gäller det att identifiera vem det är, tänk på att det inte alltid är den som för talan. Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate. John F. Kennedy Diskretion De flesta förhandlingssituationer berör områden som kan vara konfidentiella för någon eller båda parter. Tänk alltid på att bevara hemligheter du får veta under förhandlingen. Tänk dig också för ett par gånger innan du berättar för någon utomstående hur förhandlingen framskrider. Samma sak gäller med att sammanträda offentligt allt för att inte skada de pågående förhandlingarna. Så i många fall är det bäst om parterna skriver under ett ömsesidigt sekretessavtal innan förhandlingarna inleds. Vanligt hyfs Tänk på att visa intresse för motparten som person och var artig och trevlig. Primärt för att det skapar en god stämning som underlättar för en framgångsrik förhandling sekundärt för att det öppnar och underlättar dialogen med motparten. Det senare kan du har stor nytta av längre fram då du vill att motparten skall se saker ur ditt perspektiv. Var aldrig otrevlig. Förutom att exempelvis en kritisk anmärkning kan rasera stämningen på ett par sekunder riskerar det även att ge motparten en känsla av överlägsenhet. 7

8 Lyssna Uttrycket Du har två öron och en mun, använd dem proportionerligt stämmer väl in på försäljning och lika väl in på en förhandling. Om du uppmuntrar motparten att prata mycket vinner du flera fördelar. Du får mer tid att höra vad som är viktigt för dem och kan därefter presentera ditt förslag på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för din motpart. Ju mer du kan få dem att prata, desto större är också chansen att de avslöjar för mycket om sin taktik eller säger något som senare kan vändas mot dem. Sälj, sälj men inte för mycket Förhandling är i grunden väldigt likt försäljning. Det handlar om att tillsammans komma fram till en uppgörelse som båda parter finner fördelaktig. Lägg därför mycket tid och kraft på att sälja in fördelarna med ditt förslag. Fokusera på att påvisa hur mycket motparten vinner på att gå med på dina förslag. Ju mer övertygande du är i din införsäljning desto större samsyn kommer du och din motpart att få. Detta leder till en smidigare och mer framgångsrik förhandling. Fall dock inte för frestelsen att översälja för att lyckas i förhandlingen. En tillfällig förhandlingsframgång kan bli en långsiktig förlust om du översålt under förhandlingen. Kejsarens nya kläder Låt dig inte tappa fokus eller känna dig underlägsen om motparten försöker imponera på dig med allehanda konster. Klassiska sätt att försöka imponera kan vara med ett flashigt kontor, fina titlar, utmärkelser eller allmänt skryt om framgång. Troligtvis är detta bara motpartens sätt att försöka skapa en fördel i maktbalansen under förhandlingen. Om du trots vetskapen om detta känner dig underlägsen, tänk på att motparten förhandlar med dig vilket innebär att du har något de vill ha. Verifiera fakta Att parterna överdriver något när de försöker påvisa saker i en förhandling är till viss del helt naturligt. Dock gäller det för dig att värdera vad som sägs. Ett bra sätt är att verifiera allt motparten säger. Det kan exempelvis göras genom att få ett arbetsprov, att ta en hemlig referens eller genom att låta en utomstående expert granska materialet. Kommer du på motparten med att förvanska eller rentav ljuga i sakfrågor får du ett stort övertag i förhandlingen efter det. Om du ens vill fortsätta förhandlingen sedan. 8

9 A negotiator should observe everything. You must be part Sherlock Holmes, part Sigmund Freud. Victor Kiam Respekt för olikheter Tänk på att hålla dina personliga åsikter och ditt tyckande för dig själv. Många förhandlingar har gått i sank på grund av ogenomtänkta uttalanden. Politik, religion, familjesituation, klädstil, inredning m.m. är sällan av vikt för affärens genomförande. Håll därför tyst om dina åsikter gällande detta sannolikheten att det väcker irritation eller uppfattas som kritiskt är mycket större än att det skapar en känsla av samhörighet. Respektera motparten och förvänta dig samma behandling tillbaka. Gör det enkelt Efterstäva alltid enkelhet oavsett om det handlar om dina krav, formuleringar i avtalet eller hur du uttrycker dig under själva förhandlingen. Är du för krånglig riskerar du att få ett nej på ett krav bara för att motparten inte förstår dig. Krångliga utläggningar eller meningar ökar dessutom risken för missförstånd och kan därmed leda till en utdragen eller i värsta fall misslyckad förhandling. Är motparten omständlig, ställ kompletterande frågor och repetera med egna ord för att säkerställa att du verkligen förstått. Passa dig för pratkvarnar Om motparten tenderar att fastna i långa och bestämda utläggningar kan det vara en taktik för att trötta ut dig och få dig att lämna området utan att svara. Tyvärr händer det sällan att någon öppet berättat om sina problem när de sitter i en förhandlingssituation. Detta är alltså en varningssignal att något kring det aktuella området är galet. Bäst sättet att bemöta detta på är att fortsätta fråga tills du får svar på din fråga. Skulle motparten fortsätta prata runt frågan kan en sista utväg vara att avbryta förhandlingen och släppa affären. Lita på magkänslan De flesta har en mycket bättre intuition är de tror. Om något känns fel under förhandlingen är det troligtvis något som är fel. Det är vanligt förekommande att motparten döljer något som skulle vara dem till gagn. Det kan också vara så att motparten inte alls är intresserad av att nå en överenskommelse med dig. Förhandlingen kan vara en dimridå för att får reda på information om dig eller ditt företag. Våga lite på din magkänsla. Be att få skjuta på förhandlingen och utnyttja tiden till att bekräfta din misstanke tills nästa möte. 9

10 Tomma löften Om motparten lovar att ta med vissa dokument men sedan glömmer eller kommer med olika bortförklaringar är detta en stor varningssignal om att något är fel. Samma sak gäller om nyckelpersoner är borta eller byts ut under förhandlingens gång. I dessa fall är rekommendationen att gräva djupare för att se om du kan hitta vad som är fel eller inte stämmer. Blir det ett mönster under hela förhandlingen kan det till och med vara värt att överväga att helt lämnar förhandlingen. Ju fler kockar Förhandlingar med för många deltagare tenderar att dra ut på tiden och bli extra krångliga. Risken för missförstånd, dispyter etc. ökar med antalet deltagare. Det är även större risk att ni inte lyckas samarbeta väl på er egen sida vilket kan få ett negativt resultat. Försök att hålla nere antalet deltagare. Exempelvis kan specialister och andra personer som har mindre roller finnas tillgängliga men bara vara med på just sitt område. Stäm gärna av med motparten innan hur många deltagare som är med från respektive grupp. Detta undviker att motparten kommer med en betydligt större delegation än du, vilket inte är att föredra. Ordning och reda Var alltid noga med att dokumentera förhandlingen allt från vad som diskuterats till delöverenskommelser. Se hela tiden till att bekräfta med motparten så att ni är överens om vad som sagts. Vid minsta osäkerhet är det bra att tillsammans gå igenom hur formuleringen skrivs i protokollet, för att säkerställa att alla är överens. Se till att protokollen skrivs ut och distribueras till samtliga deltagare. Inled gärna kommande möte med att gå igenom protokollet för att säkerställa att alla har samma bild av senaste mötet. Sänk aldrig garden Flera timmars lyckade förhandlingar kan sopas bort på ett par sekunders bristande uppmärksamhet. Ett par förlupna ord över en cigarett under en paus, en kommentar när du möter din motpart i kön till damrummet o.s.v. Var extra försiktig om alkohol är inblandat, då ökar riskerna avsevärt för en felsägning. Om din motpart är en slipad förhandlare kan hon ha väntat på just detta för att vända förhandlingen till sin fördel. Tänk också på att det omvända, lyssna och iaktta din motpart även under raster, förflyttningar mellan lokaler m.m. har du tur kanske hon sänker sin gard och du kan dra nytta av det som framkommer. 10

11 Pokeransikte En duktig förhandlare har oftast ett riktigt pokeransikte. Oavsett om förhandlingen går din väg eller om du för stunden inte får igenom dina viktigaste mål skall motparten inte kunna utläsa detta från ditt kroppsspråk. Visar du tillfredsställelse över uppnådda villkor både avslöjar du för motparten vad som är viktigt för dig samtidigt som du ökar risken att motparten känner att de gör en dålig affär. Oavsett riskerar du att detta kommer påverkar förhandlingen negativt längre fram. Var gärna positiv men behåll dig saklig och lugn. Har du ett pokeransikte? Good enough En förhandling med syfte att exempelvis få ett samarbete bygger på att båda parter är nöjda eller åtminstone tillfreds. Har du fått igenom dina huvudmål är det därför viktigt att säkerställa att din motpart också blir nöjd. Driv inte förhandlingen in absurdum för att få igenom samtliga dina mål, oaktat om det är vad motparten vill. Risken är annars att du går för långt och uppfattas som gniden och motparten lämnar förhandlingen och du förlorar hela affären. You must never try to make all the money that s in a deal. Let the other fellow make some money too, because if you have a reputation for always making all the money, you won t have many deals. J. Paul Getty Sov på saken Är du det minsta osäker över ett förslag eller villkor så är oftast det bästa att skjuta upp beslutet till nästa dag. Detta gäller speciellt om motparten försöker trycka på om ett omedelbart beslut. Det är få tillfällen då en affär verkligen måste göras upp exakt där och då. Skulle så vara fallet kan du i alla fall be om att ni träffas senare samma dag. Att få komma bort en stund från förhandlingen ger oftast en klarare bild av situationen och du minskar risken att ta ett felaktigt beslut. 11

12 Glöm inte det finstilta Bara för att du och din motpart tagit varandra i hand och kommit överens betyder det inte alltid att allt är klart. När avtalet kommer er tillhanda finns det ofta med en bilaga med exempelvis allmänna villkor eller annan finstilt avtalstext. Framförallt stora företag, och i synnerhet amerikanska bolag, brukar vara duktiga på att ha långa bilagor med finstilt avtalstext som oftast är skrivet helt till deras fördel. Säkerställ därför alltid att hela avtalet inklusive allt finstilt gås igenom noggrant och att det inte missgynnar dig. Har du svårt att förstå villkoren är det att rekommendera att anlita professionell hjälp. Avsluta positivt Oavsett utfallet av förhandlingen, se till att avsluta i positiv anda. Var generös med att uttrycka din uppskattning till den som förtjänar det. Världen är liten och du vet aldrig när du träffar din motpart igen. Om ni skiljs i positivt anda kan du tjäna på det i nästa förhandling. Dessutom har du oavsett utfall lärt dig och utvecklats som förhandlare, om inte annat är det något att se positivt på. Avtalet skall vara bläckat Under mina år inom försäljning har det hänt vid ett flertal tillfällen att en affär gått i stöpet efter att vi tagit i hand, upprättat avtal, gått igenom det finstilta och skickat runt avtalet för underskrift. Av olika anledningar har kunden dragit sig ur på grund av att något hänt under tiden som avtalet skickats. Det har varit allt från ett politisk uttalande, en ny chef hos motparten till att nya fakta har dykt upp. I lagens mening är ett muntligt avtal bindande i de flesta affärer i praktiken är det dock sällan fallet. Även om kunden tagit i hand är det ofta kontraproduktivt för framtida affärer att driva det till sin spets. Vill man göra det finns det ofta något sätt för motparten att ta sig ur avtalet. Först när avtalet är underskrivet är förhandlingen avslutad, inte en sekund innan. Hur många förhandlingar har du räknat hem innan underskrift? I d like to add that negotiating is not something to be avoided or feared it s an everyday part of life. Leigh Steinberg 12

13 10 snabba tips för dig som har bråttom 1. Tala med beslutsfattare För att det ens skall vara värt att inleda förhandlingen skall du ha säkerställt att du träffar den som verkligen fattar besluten. 2. Ta på din förhandlarmask Du vinner alltid på att agera professionellt du förlorar i princip alltid på att ta saker personligt. 3. Sätt tydliga nål med vad du vill uppnå i förhandlingen men sikta ännu högre Till stor del är förhandlingar ett givande och tagande. Du måste därför vara beredd på att ge lite också så se till att ha förhandlingsmån i det du går ut med. 4. Var fokuserad Genom att hålla dig till ämnet vinner du både tid och fördelar. 5. Ta reda på hur motparten tänker Lägg tid på att sätta dig in i din motparts situation. Då kan du lättare agera för att föra förhandlingen framåt. 6. Fokusera på fakta Håll dig alltid till sanningen. Motparten kan oftast lätt kon trollera dina faktauppgifter i efterhand. Säkerställ också att motpartens uppgifter stämmer genom att löpande faktakontrollera påståenden. 7. Agera med säkerhet men underskatta inte motparten Att förhandla kräver träning och skicklighet. Det psykologiska spelet är ofta lika viktigt som ren fakta. Agera därför som om dina krav är helt självklara, men utvärdera hela tiden hur din motpart agerar. 8. Givande skall följas av tagande I de fall du gå med på något av motpartens krav se till att alltid få något i gengäld. Annars är risken stor att du lämnar förhandlingen som en förlorare. 9. Låt den andra sidan tro att de har vunnit Genom att ge motparten uppfattningen att de varit framgångsrika i förhandlingen har du en fördel i framtida förhandlingar. 10. Se till att alla är nöjda med avtalet En förhandling där en av parterna är mycket missnöjd leder sällan till ett framgångsrikt samarbete. Ha därför med på din agenda att se till att båda parter får ett avtal de kan acceptera. 13

14 Försäljningschefen hjälper individer och företag att skapa ökad försäljning och ökad vinst. Tiotusentals säljare, försäljningschefer och entreprenörer besöker oss regelbundet för att ta del av våra tips och råd. ocial Social Icons Icons - From - From Alex Peattie Alex Peattie Följ oss gärna! Social Icons -

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist.

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. En chef måste man följa, en ledare vill man följa. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. De stora ledarna

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion

Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion Copyright: Powersales Communica6on Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion Henrik Mannerstråle Varför förhandlar vi? För att nå en överenskommelse För att slå konkurrenten För att få ett avtal För att

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Den rytande mannen & Bittertanten

Den rytande mannen & Bittertanten Den rytande mannen & Bittertanten Osäkerhet och dålig självkänsla kan ta sig olika uttryck. För att den rytande mannen ska känna sig lugn och trygg måste saker och ting ske på hans sätt. Han har en väldigt

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

DESIGN YOUR OWN FUTURE

DESIGN YOUR OWN FUTURE FIRST LOOK + FAST START EQOLOGY: Norsk utmanare DIRECTOR 60 + Bygg en extra inkomst på 60 dagar FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG, INNOVATIVA PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE Produkter 8 10 Som kund

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Hej! Måndag den 4 november 2013. måndag 4 november 13

Hej! Måndag den 4 november 2013. måndag 4 november 13 Hej! Måndag den 4 november 2013 Gadd; 15 år på 5 sekunder. 1999: Gadd grundas som en renodlad DM/RM-byrå Sen händer det massa roligt Utvecklingen går rasande fort 2013/14 ->: Gadd förblir en sälj- och

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Ordspråk och talesätt

Ordspråk och talesätt Ordspråk och talesätt Namn: VT-06 Ordspråkets historia De äldsta ordspråken tros vara 4000-5000 år gamla och stammar från en forntid då språket ännu inte kunde uttryckas i skrift. Många av ordspråken var

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

"De 7 vanligaste misstagen de flesta gör vid viktminskning och hur DU gör för att undvika dem!"

De 7 vanligaste misstagen de flesta gör vid viktminskning och hur DU gör för att undvika dem! "De 7 vanligaste misstagen de flesta gör vid viktminskning och hur DU gör för att undvika dem!" av Jarkko Kortelainen - World of Shape Bästa läsare! Att välja rätt viktminsknings- och träningsprogram är

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

LEDARSKAP UNDER TIME OUT

LEDARSKAP UNDER TIME OUT Svenska Ishockeyförbundet Eltkurs LEDARSKAP UNDER TIME OUT AV: Erik Vikström Handledare: Thomas Gradin Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning sid 3 2. Bakgrund sid 4 3. Syfte och frågeställning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer