en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik"

Transkript

1 en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik 1

2 lägre kostnader trivsammare butik bättre arbetsmiljö jämnare varukvalité. En klok handlare energieffektiviserar. På köpet får vi ett hållbarare samhälle. 2

3 Femton små och medelstora butiker i Örebro län har inom projektet Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län fått möjlighet att anlita en energiexpert som genomfört en energikartläggning i butikerna. Genomgången visade att butikerna kan göra många besparingar. Det kan vara små åtgärder som inte kostar någonting till större åtgärder som kräver investeringar, men som också ger större energibesparingar på sikt. Länets kommunala energi- och klimatrådgivare har deltagit i projektet och kan nu ge energiråd även till andra butiker. Denna skrift innehåller enkla tips och råd för att underlätta det dagliga energieffektiviseringsarbetet i butiker och hos energioch klimatrådgivare i hela landet. Goda exempel på butiker som har gjort små eller stora energieffektiviseringsåtgärder lyfts fram. Checklistor till butikers och energi- och klimatrådgivarnas hjälp finns på Låt dig inspireras! Päivi Lehtikangas Energikontoret Regionförbundet Örebro Värdefulla länkar 3

4 Börja i rätt ände! I vilken ände ska man börja arbeta med energieffektivisering när ekonomin är begränsad och åtgärdsbehovet är stort? Att starta i det lilla är klokt och först göra de åtgärder som är enkla och billiga så att man snabbt kan minska butikens kostnader. Energieffektiviseringsåtgärder innebär ofta en attraktivare butik och kan leda till oväntade vinster och ökad försäljning. Kundernas köplust ökar ofta när man ser att butiksägaren satsar och siktar framåt. Personalen trivs bättre. Därför är det smart att prioritera åtgärder som förbättrar butiksmiljön och varornas kvalitet. Livsmedelskylan är nästan alltid den största enskilda energiförbrukaren. Det kan därför vara värdefullt att leta fram de eventuella energibovarna i kyl- och frysdiskarna. Dessutom finns det ofta mängder av enkla och närmast kostnadsfria åtgärder som man kan göra. Det är ofta en bra investering att låta en erfaren energiexpert göra en kartläggning över butikens energisituation på plats. En expert kan ta fram en lista över de åtgärder som bör göras och prioritera dem. Kartläggningen kan bidra till att felaktiga åtgärder undviks, dessa kan kosta mycket pengar. Ventilation 15% Övrigt 15% Belysning 25% Kyla 45% Övrigt 26% Belysning 13% Kyla 61% Fördelning av energiförbrukningen i en livsmedelsbutik nationellt. Fördelning av energiförbrukningen i projektets 15 små livsmedelsbutiker. 4

5 Många positiva effekter Områden att se över Belysning Livsmedelskyla Portar och dörrar Ventilation Värme/komfortkyla Beteendeförändringar Minskad energiförbrukning Jämnare varukvalitet Bättre varuexponering Bättre arbetsmiljö Skönare ljus Framtidstro Minskade driftkostnader Ökad försäljning Positiva miljöeffekter Bättre lönsamhet 5

6 Tio energiåtgärder De femton butiker som genom projektet anlitade en energiexpert fick alla ett stort antal förslag på energieffektiviseringsåtgärder. De tio vanligaste åtgärderna listas nedan. Dessa kan fungera som inspiration även för andra butiksägare! 1. Täta entrédörrar och portar och se till att de inte är öppna onödigt långa tider. 2. Montera frontglas till de vertikala diskarna. 3. Se till att ha rätt temperatur i kyl- och frysdiskar, de är ofta onödigt kalla. 4. Koppla ur plugin-kylar när de inte behövs. 5. Överlasta inte kyl- och frysdiskar. 6. Täta kylrumsdörrar. 7. Följ upp energistatistiken systematiskt, var observant! 8. Var uppmärksam med avfrostningar, kanske räcker ett färre antal? Styr avfrostningstiderna enligt tidstariffen. 9. Styr belysningen. Var behövs ljus, hur mycket och när? 10. Bygg bort fönsterpartier om inte dagsljuset behövs. Några nyckeltal Elanvändning, alla typer av 15 små kwh/m 2 butiksyta livsmedelsbutiker livsmedelsbutiker Utan eluppvärmning Med eluppvärmning

7 Tips kostnadsfria åtgärder Skaffa och följ den månatliga energistatistiken. Sätt upp budget och mål för butikens energiförbrukning. Involvera alla medarbetare i energiarbetet och utse en energiansvarig. Avfrostning av frysar sker ofta flera gånger per dygn men det kan räcka med några gånger per vecka. Lär känna dina frysar. Håll kylar och frysar rena. Mät temperaturen i diskarna, justera vid behov. Varje grads höjning innebär 2 procent i energibesparing. Håll rent kompressorerna. Sänk kondenseringen om möjligt för att spara energi. Håll rent och ventilerat i kompressorrum och ta vara på spillvärmen. Ställ varorna inom lastzonen och se till att varorna eller prislapparna inte är för nära diskarnas kanter, kylan måste få cirkulera fritt. Begränsa ventilationens och komfortkylans drifttid till butikens öppettid. Belys butiken bara där och när ljus behövs. Det är onödigt att belysa hela butiken när den är stängd för kunder. Se över behovet av spotlights. Felplacerade kan dessa öka varornas kylbehov. Är reflektorerna rena? Kan värmen cirkulera fritt? Ställ inte för värmeelementen. Hyr du lokalen, se över att värmedelen inte är överuppskattad i hyresavtalet. Värmeenergins andel är mindre i butiksmiljöer än i andra lokaler eftersom det finns mycket värmande utrustning. Det är onödigt att betala för värmen som du inte använder. Låt ventilations- och kylentreprenören arbeta tillsammans i din butik. Det finns exempel på att uppvärmd tilluft blåser rakt mot en frys! Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för hjälp med energifrågor och investeringsplanering, helt kostnadsfritt! 7

8 Tips åtgärder med små investeringar Se över elavtalen. Går det att säkra ner huvudsäkringen och minska avgifterna? Utnyttja tidstariffens lågpristid för till exempel avfrostning. Ordentliga nattgardiner över kyloch frysdiskarna, gärna med genomskinligt material så att de kan vara där även när butiken har öppet. Ersätt lysrör med lysdioder (LED) i frysskåp. LED är mycket energisnåla och speciellt bra i lägre temperaturer. Är ljuset där det ska? Kanske bör man flytta armaturer eller hyllor så att varorna belyses på rätt sätt. Kan dagsljuskompensering utnyttjas? Dricka klarar sig utan kyla på nattetid, installera timers i kylarna. Se över och byt vid behov ut alla tätningslister till kylar och frysar. Driftoptimering av värmecentralen betalar sig snabbt. Närvarostyrning för belysning i utrymmen där man inte vistas regelbundet sänker energikostnaden. 8

9 Tips åtgärder med lite större investeringar Installera lock på frysgondoler och frontglas på vertikala diskar. Installera en modern belysning som ger bättre ljusflöde och har mindre energiåtgång. Om butiken värms upp med dyr och icke förnybar fossilolja, se över om du kan byta uppvärmningssystem. En extra dörr som sluss till entrén. Om det är svårt att få ut värmen in i butikslokalen kan montering av luftkonvektorer vara en mycket bra investering, dessa kopplas ihop med ett vattenburet värmesystem. I konvektorn sitter en fläkt som blåser ut luften i rummet. Tilläggsisolera fönsterpartier. Om dagsljuset behövs kan du montera in fönster med energiglas. Bygg bort fönsterpartier om dagsljuset inte behövs. Större investeringar kan ha långa återbetalningstider. Ägare till butiker med relativt liten omsättning ser inte återbetalningstiderna alltid realistiska. Butiken kan dock ansöka om företagsstöd som kan korta återbetalningstiderna avsevärt och göra investeringarna riktigt lönsamma även på kortare sikt. Mera information kan fås till exempel hos länsstyrelser eller regionförbund. 9

10 ica nära i stora mellösa ständig förbättring Ständiga förbättringar, det är butiksägaren Stefan Lagerbergs motto, när han steg för steg förnyar sin butik för att spara energi. På Ica i Stora Mellösa installerar två montörer en ny kyldisk som ersätter diskar från 1970-talet. Investeringen går på kronor, en stor summa för butiken. Jag räknar med att den här moderna disken, med dörrar och bättre isolering, kommer att dra omkring 70 procent mindre energi än de gamla, förklarar han nöjt. Stefan har genom Energikontoret Regionförbundet Örebros projekt fått en energikartläggning utförd. Han har dessutom fått en nära kontakt med en kommunal energi- och klimatrådgivare. Kartläggningen kom fram till en rad åtgärder som skulle kunna spara energi. Varje år förbrukas omkring kwh i butiken. Nedgången till upprustad Butiken var rejält nedgången när jag tog över och jag har gjort många investeringar. Den öppna frysdisken var en mardröm. När som helst 10

11 kunde den sluta fungera och jag hade svårt att sova ibland på nätterna. Plus att den öppna disken bokstavligen slukade energi. En ny frysdisk kostade kronor, men tack vare länsstyrelsens stöd fick han hälften av investeringen betald. Otroligt förmånligt, säger Stefan. Stefan har även fått stöd att kunna bygga om mjölkkylarna, så att de istället för att vara öppna, har fått dörrar och spar energi. Nya lysrör och enkla åtgärder Genom att byta ut lokalens 80 lysrör till energieffektivare belysning spar företaget omkring kronor i månaden, en investering som betalar tillbaka sig snabbt. En återbetalningstid på över fem år är svårt att räkna hem för en butik som denna. Tillsammans med sin personal har han därför gått igenom en del enkla åtgärder som kan göras varje dag för att spara energi. Det är saker som till exempel att inte låta lampor lysa under natten, eller att hänga upp nattgardiner över kyldiskarna vid stängningsdags. Uppvärmning En annan dröm, som kanske inte ligger så långt bort i tiden, är att kunna Exempel på föreslagna åtgärder Lock på frysdiskar. Energibesparing: kwh/år. Investering cirka kr. Återbetalningstid cirka 6 år. Byte av oljepannan till pellets eller värmepump. Konvertering skulle i båda fallen leda till betydligt lägre uppvärmningskostnad. Koldioxidneutrala pellets skulle dessutom minska butikens koldioxidutsläpp med 17 ton per år. Installation av nattgardiner till kylar. Energibesparing: 7000 kwh/år. Investering cirka kr. Återbetalningstid cirka 4 år. Höjd temperatur i kyldiskarna. Energibesparing: 700 kwh/år. Investering 500 kr. Återbetalningstid cirka 6 månader. Energikartläggning lyfte dessutom fram många helt kostnadsfria åtgärder som har återbetalningstid på noll år! 11

12 ersätta oljepannan med en ny pelletsanläggning. Idag går det åt omkring sju kubikmeter olja per år, till en kostnad av närmare kronor. Investeringen kommer att betala sig på en fyra, fem års tid. Oljan blir ju inte billigare direkt, så det känns som en sund investering, såväl för plånboken som för miljön, avslutar Stefan. RESULTAT ICA Stora Mellösa Bakgrundsdata exkl. uppvärmning Elförbrukning: kwh/år Alla föreslagna investeringsåtgärder exkl. uppvärmningssystem Uppskattad energieffektiviseringspotential: kwh/år: Återbetalningstid (beräknat elpris 1 kr/kwh exkl. moms): 5 år. Med 50 procent stöd från Länsstyrelsen minskar återbetalningstiden till hälften. 12

13 Tiveds handel enkla åtgärder Med enkla åtgärder och smarta egna lösningar har Paul Särnholm på Tiveds handel sparat många kilowattimmar något som behövs i en liten lanthandel. Paul har jagat kilowattimmar ända sedan han gav sig in i livsmedelsbranschen. Varje kostnad är viktig att hålla nere. Energigenomgången som vi fick i projektet gav mig anledning att få tummen ur med vissa saker jag bara gått och funderat på. Smarta fläktar Det mesta av energin går till kylar och frysar, men också för att kyla ned butikslokalen sommartid. För att få ut spillvärmen har Paul satt fläktar ovanpå en av butikens gamla kyldiskar. Fläktarna för överskottsvärmen från kyldisken ut ur lokalen genom en ventil. En enkel lösning, som inte kostade just någonting. På drickakylen sitter en timer som slår av strömmen på natten. På så sätt sparas energi, samtidigt som överskottsvärmen blir mindre. frysboxar. Han har tagit beslutet att skapa ett frysrum med en central kompressor. Alla lampor tänds och släcks automatiskt när någon går in i rummet. Likaså har han blivit medveten om att rengöra kompressorerna regelbundet. Det är småsaker, men tillsammans sparar vi några kilowattimmar, säger Paul. Nytt frysrum När Paul tog över affären fanns frysvarorna på lagret i en rad olika 13

14 Kvar att göra Drömmen är att kunna byta ut de gamla charkdiskarna mot modernare diskar, men det är en stor investering, som tar många år att räkna hem. Det är det rökta köttet som gör att affären går runt i lilla Tived där det finns omkring 300 hushåll. Folk åker från när och fjärran för att köpa en alvedsrökt kvalitetsprodukt, fri från vatteninsprutning, rökarom och andra kemikalier. De egna produkterna: Tivedsölen, Tivedssylten och Tivedssenapen har också blivit Pauls signum och mer kan vara på gång när denne driftige entreprenör får en idé. RESULTAT från Tiveds Handel Bakgrundsdata inkl. uppvärmning Elförbrukning: kwh/år Alla föreslagna investeringsåtgärder exkl. uppvärmningssystem Uppskattad energieffektiviseringspotential: kwh/år: Återbetalningstid (beräknat elpris 1 kr/kwh exkl. moms): 7 år Med 50 procent stöd från Länsstyrelsen minskar återbetalningstiden till hälften. Exempel på föreslagna åtgärder Montering av fyra löpmeter frontglas till kött- och grönsaksdisken. Energibesparing: kwh/år. Investering cirka kr. Återbetalningstid cirka 7 år. Höjning av temperaturen i kyldiskarna. Energibesparing: 900 kwh/år. Investering 0 kr. Återbetalningstid 0 år. Att sätta timer på drickakylen. Energibesparing: 500 kwh/år. Investering 100 kr. Återbetalningstid 2 månader. Energiexperten föreslår en rad åtgärder som inte kostar någonting att åtgärda. Några centimeters flytt av korgar i grönsakskylen som låg intill sargen förbättrar kylflödet och minskar energiförbrukning. Rengöring av kondensorer och en enkel flytt av en kondensor från sydläge till norrläge minskar elförbrukningen. 14

15 Allt är inte teknik! Eftersom energianvändningen ofta står för en mycket stor del av butikens totala driftkostnader är det viktigt att förstå till vilka processer energin används och effektivisera där det gör störst nytta. Det är också viktigt att se hur mycket årstiderna eller brukarbeteendet kan påverka energianvändningen samt hur stor del av energin som används till utrustningen i butiken. Att ha kontroll på butikens energianvändning är viktigt för att kunna utvärdera åtgärderna. Statistikuppföljning är dessutom bra för att få igång energitänkandet, som i sin tur kan leda till minskad energianvändning genom förändrat beteende. Efter en genomförd åtgärd kan man i energistatistiken direkt se resultat i form av minskad energiförbrukning. Kontinuitet är en nyckel till framgångsrikt energiarbete. Vissa kontroller är säsongsberoende och vissa bör integreras i butikens övriga egenkontrollsystem. En större energirond görs gärna en gång varje månad. Vissa saker bör uppmärksammas varje dag. Genom att göra en rundvandring i butiken då kunder och personal gått hem kan onödig energianvändning lätt observeras. Det är vanligt att belysning står på, att kyl- och frysdiskar är otäckta, att ventilationen går för fullt, att kontorsutrustning inte är avstängd och så vidare. Den energi som används när butiken är stängd bör inte vara mer än 50 procent av den som används då butiken är öppen. Bra med en energiansvarig! Att öka motivationen hos hela personalen att verka för att en effektivare energianvändning kan vara den enskilt viktigaste åtgärden i butikens energiarbete. Ett bra energispararbete kan uppmuntras t.ex. genom ett lönepåslag eller en utbildningsdag. Sätt upp en förslagslåda och utse månadens bästa energispartips och fira med en tårta! 15

16 sök investeringsstöd! Landsbygdsbutiker kan söka ekonomiskt stöd för exempelvis investeringar i energieffektiviseringsåtgärder. Länsstyrelsen eller Regionförbundet i ditt län hjälper dig vidare med ansökan. layout text/foto tryck Skriften har tagits fram av Energikontoret Regionförbundet Örebro i projektet Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län som finansierats av Energimyndigheten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Länsstyrelsen Örebro län. Energikontoret Regionförbundet Örebro verkar för effektivare energianvändning, ökad andel förnybar energi och ekologiskt hållbar tillväxt. 16

Energismarta handlare. Så kan du sänka dina energikostnader

Energismarta handlare. Så kan du sänka dina energikostnader Energismarta handlare Så kan du sänka dina energikostnader 1 Lägre kostnader Trivsammare butik Bättre arbetsmiljö Jämnare varukvalité Minskad miljöpåverkan En klok handlare energieffektiviserar Energikartläggningar

Läs mer

BLI EnErgI- EffEktIv LÄS OM fyra företag SOM SParat MILJOnEr PÅ EnkLa EnErgIÅtgÄrDEr

BLI EnErgI- EffEktIv LÄS OM fyra företag SOM SParat MILJOnEr PÅ EnkLa EnErgIÅtgÄrDEr BLI Energieffektiv LÄS OM fyra företag SOM SPARAT MILJONER PÅ ENKLA energiåtgärder Lyckat energisparande startar ofta med energikartläggning! Företag som lyckats bra med energieffektivisering har ofta

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: 019-19 30 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Så spar du energi INDUSTRILOKALER

Så spar du energi INDUSTRILOKALER Så spar du energi INDUSTRILOKALER Om energianvändning i industrilokaler Inom industriföretag finns det ofta stor potential att energieffektivisera verksamheten, minska sin elförbrukning och spara pengar.

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

Spara energi i din butik

Spara energi i din butik Spara energi i din butik Kartlägg och effektivisera Kontakta energioch klimatrådgivaren i din kommun om du vill ha gratis och opartisk råd givning om energieffektivisering. Energi- och klimatrådgivaren

Läs mer

Klimatsmart brukarsamverkan

Klimatsmart brukarsamverkan Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Klimatsmart brukarsamverkan arbetssätt för sänkt energianvändning. Klimatsmart brukarsamverkan

Läs mer

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl

Läs mer

Energi i hotell och restauranger

Energi i hotell och restauranger Energi i hotell och restauranger Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! För dig som är byggnadsägare 1 ET2009:03 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 20 000 foto: lipkin.

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma NY BOSTAD-NYA VANOR En interaktiv utbildning hemma 2 01. INLEDNING...4 02. BAKGRUND...4 03. UTBILDNINGENS UPPLÄGG...5 04. PROCESS ÖVERSIKT...6 05. INTRODUKTIONSFILMEN...8 06. IKONERNA............................................................................................................10

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 19/8-2015 Fastighetsbeteckning: Sulan 9 Adress/ort: Munkvägen 5, Varberg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer