Marknadsrapport. Aktuella siffror per bransch. Kommentarer om läget på ekomarknaden. Utvecklingen i omvärlden KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsrapport. Aktuella siffror per bransch. Kommentarer om läget på ekomarknaden. Utvecklingen i omvärlden KRAV MARKNADSRAPPORT 2013"

Transkript

1 Marknadsrapport 2013 Aktuella siffror per bransch Kommentarer om läget på ekomarknaden Utvecklingen i omvärlden KRAV MARKNADSRAPPORT

2 Sju marknadsrapporter till år 2020 Vi på KRAV har endast en uppgift. Att verka för ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. Vi gör det genom att erbjuda större mervärden i KRAV-märket jämfört med EU-ekologiskt och på så sätt driva utvecklingen. Som en spjutspets på livsmedelsmarknaden. Under 2013 tar vi sats för att driva på utvecklingen i högre takt än tidigare. Vi breddar vår målgrupp och etablerar ett nytt sätt att kommunicera med konsumenter och företag. Vi gör denna satsning för att vi tror att varumärket KRAV kan nå betydligt fler än hittills och därmed åstadkomma ännu större miljönytta. Det börjar nämligen bli bråttom. Nu återstår endast sju marknadsrapporter till år 2020, året då många viktiga miljömål ska uppnås. 20 procent KRAV-märkt Vårt mål för år 2020 är att försäljningen av KRAV-märkt ska utgöra 20 procent av försäljningsvärdet för livsmedel i dagligvaruhandel, restauranger och storkök samt Systembolaget. Motsvarande andel idag är cirka fyra procent. Det finns flera faktorer som talar för att målet är möjligt att nå. Vi tror att en av de viktigaste blir att politiska beslut, eller marknadskrafter, kommer att leda till att konventionella livsmedel får ett högre pris i relation till produkternas negativa miljöpåverkan. Vi tror också på en minskad prisskillnad mellan ekologiska och konventionella livsmedel. Dels som ett resultat av de fördyringar som kommer att drabba konventionella livsmedel, enligt ovan. Dels eftersom vi tror att ekologiska livsmedel blir billigare, som ett resultat av ökade skalfördelar, minskade kostnader för särhållning och ökad konkurrens. Slutligen tror vi att vi kommer att få uppleva ett skifte i synsätt på ekologiska produkter. Från nuvarande nischtänkande till synen på ekologiskt som en betydande marknad som kräver större sortiment, bättre exponeringar och fler egna avdelningar eller specialiserade butiker och restauranger. Bredare målgrupp Under senare år har vi på KRAV alltmer fokuserat på lust som drivkraft, främst genom att associera KRAVs mervärden med matens smak och kvalité. Det gör vi av två skäl. För det första tror vi att det finns en stor grupp konsumenter som är intresserade av att välja mer KRAV-märkt, men som vi hittills inte har nått eller berört med vår kommunikation. För det andra tror vi att lust är en viktig drivkraft för många människor i den individualistiska tidsanda vi lever i. En konsekvens av denna tidsanda är att insikten om att vi måste samverka för att lösa vår tids stora miljöproblem, skapar ett tryck på den enskilda människan. Vi tror att vi ska betrakta uppkomsten av målgruppen LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) i skenet av detta dilemma. LOHAS beskrivs ofta som en starkt individualistisk grupp, där den egna och familjens hälsa är så viktig att man väljer särskilda livsmedel och är beredda att betala extra för det. Samtidigt är social rättvisa viktig för gruppen, vilket indikerar att man inser att valet av livsmedel hänger samman med andra människors livsvillkor. Lust som drivkraft handlar då om att ta ansvar som individ, för det gemensamma bästa. Vi tror att LOHAS kommer att bli KRAVs viktigaste målgrupp under perioden fram till år Andelen av den svenska befolkningen som antas tillhöra målgruppen LOHAS uppskattas för närvarande till procent. Ny kommunikation Grunden i KRAVs attraktivitet på marknaden utgörs av varumärkets fyra särskilda mervärden. Att KRAV erbjuder bättre djuromsorg, bättre hälsa, mer socialt ansvar och mindre klimatpåverkan jämfört med EU-ekologiskt. Samtidigt vet vi att varumärket även står för andra viktiga mervärden hos konsumenter, som exempelvis frånvaro av kemiska bekämpningsmedel. Från konsumentundersökningar vet vi att nästan alla konsumenter känner till KRAV, att merparten av dessa är positiva till KRAV, att relativt många köper KRAV-märkt då och då, medan relativt få gör det ofta. Bland alla dessa köpare finns troligen redan idag ett stort antal LOHAS. Under hösten 2013 kommer vi att kommunicera alla dessa värden på ett nytt sätt. Tanken är att fokusera på ett mervärde i taget och samtidigt alltid, alltid, alltid, påminna om varumärkets bredd. KRAV är och ska förbli ett enkelt val i en alltmer komplicerad värld. Lars Nellmer, vd för KRAV 2 KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

3 Innehåll. Den ekologiska konsumenten Konsumentbarometern 6 Kommunikationskanaler 7 Efterfrågan i olika försäljningskanaler Handelsbarometern 9 Fortsatt tillväxt på marknaden 10 Försäljning i dagligvaruhandeln 11 Mejeri 12 Ägg 12 Cerealier 13 Bröd 13 Kött och chark 14 Utbudet av ekologiska råvaror De goda kycklingarna på Körslätt 21 Omläggning till KRAV 22 KRAV-certifierad mark 23 Djur i Karens 24 KRAV-godkända djur 25 Ägg 26 Grönsaker 26 Potatis 27 Frukt och bär 27 Omslagsbild: Malin Tallbäck på Hestraviken Hotell & Restaurang, KRAV-certifierade på nivå 1 och omnämnda i White Guide. Omslagsfoto: Måns Jensen Produktion: Helikopter Brand Design Falun, helikopter.nu Repro och Tryck: Grafiska punkten, Växjö Papper: Amber Graphic. Omslag: 200 g. Inlaga 130 g. Amber Graphic uppfyller kriterierna för Svanen. KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV. Följ färgerna! Vi har samlat information av likartad typ i olika kapitel. Dessa är färgmarkerade så att du enkelt ska hitta rätt. Fisk 14 Alkoholfria drycker 15 Systembolagets försäljning 15 Butik 16 Offentliga kök 17 Restaurang 18 Eko ökar i restaurangbranschen 19 Mejeri 28 Spannmål, olje- och baljväxter 30 Fisk och skaldjur 32 Ekomarknaden står stark i lågkonjuktur 34 Världsmarknaden 36 Sociala regler är värdefulla 38 Statistik om KRAV-certifiering 39 Svanenmärkt trycksak

4 2012 en språngbräda för ekomarknaden Jag tror att 2012 kommer att bli ett av de år som vi i framtiden blickar tillbaka på och säger att det var då det hände. Det var då de avgörande förändringarna ägde rum, förändringar som kom att leda till något stort. Det var 2012 som vi fick strukturförändringar i dagligvaruhandelns hantering av egna märkesvaror med eko-märkningar. Det var då vi fick betydande förändringar i eko-produktionens ryggrad; mjölken och mejerierna, det var då som köttet äntligen började ta för sig på marknaden, då som flera kommuner närmade sig en 50 procentig ekonivå i sina inköp, medan andra satte 100 procentiga mål var året som flera restauranger nådde över 90 procent ekologiskt och visade att man visst kan kombinera ett helekologiskt kök med högsta kvalitet och god lönsamhet. När dammet från det turbulenta året lagt sig ser summan ut att vara en kursändring; egna märkesvaror, grön prisväxling och ekologisk lönsamhet på krogen innebär ett grundskott mot myten att ekologiskt är dyrare. Nu ser vi att volymen ökar snabbare än värdet och det innebär att antalet befriade hektar ökar snabbare än storleken på den ekologiska marknaden. Samtidigt har både variation, utbud och efterfrågan klarat en rejäl omskakning av den globala ekonomin. Vår del KRAV-märket kommer under 2013 att bli allt mer synligt för såväl privata som offentliga kök av marknaden verkar alltså bli alltmer stabil, och är enligt vår bedömning redo för en rejäl uppskalning. Samtidigt vet vi att prispressen kan resultera i en försämrad lönsamhet för lantbrukarna. Det är något vi, och fler med oss, vill undvika. När vi ser fram mot 2013 och 2014 framstår det som om en orolig värld går oss till mötes. Den ekonomiska krisen är inte över. Paradigmskiftet i vem som har makten i världen är alltjämt i rullning. Nordpolens ismassor fortsätter att krympa och FN:s klimatpanel kommer med all önskvärd tydlighet att göra klart för världen att vi måste göra mer och arbeta fortare för att undvika en katastrof. Samtidigt börjar de viktigaste slutsatserna från den omtalade Planetary Boundaries-studien att sprida sig i bredare lager, och vi får klart för oss att det inte finns ett stort miljöproblem, utan istället tre akuta områden: klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och obalansen i det biokemiska flödet. I ett miljöperspektiv har ekologisk produktion tydliga fördelar. Ekologisk produktion binder mer kol i marken och har större motståndskraft mot klimatförändringar. Ekologiska gårdar har högre biologisk mångfald samtidigt som de läcker mindre kväve per hektar. När andra skjuter på enskilda problem, står vi för en samlad lösning. Men det kommer inte att räcka med dessa argument för en snabb ökning av den ekologiska marknaden. Vi måste ha med fler sinnen när vi pratar med konsumenten. Det är därför så viktigt att vi framhåller smaken och kvaliteten i de ekologiska produkterna, att vi satsar på att utveckla den ekologiska gastronomin, och att vi fortsätter utveckla kommunikationen runt produkterna och i butikerna. KRAV-märket kommer under 2013 att bli allt mer synligt för såväl privata som offentliga kök, och det kommer att anstränga sig för att ta ännu större plats i butikerna. Det pågår bland annat flera projekt för att utbilda unga ekokockar, stimulera konsumtionen i offentlig sektor och öka medvetandenivån i flera nyckelgrupper. Jag tror att ekomarknaden under 2012 skaffade sig förutsättningar för att öka rejält. Och jag hoppas att den här marknadsrapporten ger dig insikter och inspiration för att vara med och fortsätta utveckla ekomarknaden under 2013! Johan Cejie, försäljningschef 4 KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

5 Den ekologiska konsumenten 20 procent av svenskarna säger att de köper KRAV-märkt så ofta de kan! KRAV MARKNADSRAPPORT

6 Den ekologiska konsumenten Konsumentbarometern En välutbildad, ung kvinna som är sambo och bor i tätort Hela 93 procent av svenska konsumenter köper KRAV-märkta produkter. 1 Av dessa köper 20 procent KRAV-märkt så ofta de kan och 47 procent gör det ibland. Bara fem procent av svenskarna köper inte KRAV-märkta produkter alls. Kön och ålder Det är främst kvinnor som köper KRAV-märkt. Av dem som säger att de köper KRAV-märkt så ofta de kan är 68 procent kvinnor. Bland dem som köper KRAV-märkt ibland är fördelningen mellan män och kvinnor nästan lika. Det är lite vanligare att de yngre ofta köper KRAV-märkt. I åldern mellan år är det 24 procent. Bland dem i åldersgruppen är det färre, bara 13 procent. Utbildning Högutbildade dominerar bland ofta-konsumenterna. Hela 66 procent av dem som köper KRAV-märkt så ofta de kan har en högskole- eller universitetsutbildning. Boende 34 procent av ofta-konsumenterna bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. 29 procent bor i tätort med fler än invånare och 38 procent bor på landsbygden. De som köper KRAV-märkt ofta bor alltså inte enbart i storstäderna. De allra flesta, 72 procent, är gifta eller sammanboende. 26 procent är singlar med eget hushåll och tre procent bor fortfarande hos föräldrarna. 32 procent av dem som köper KRAV-märkt ofta har barn boende hemma. Vad är viktigt för konsumenten? Det allra viktigaste är att maten ska smaka gott. I genomsnitt har 89 procent svarat att det är viktigast när de handlar livsmedel. Men för dem som köper KRAV-märkta produkter så ofta de kan, är det faktiskt viktigare att maten är ekologisk. Ofta-konsumenter av KRAV mindre priskänsliga Priset har blivit viktigare. För 63 procent är det viktigaste att maten inte kostar för mycket. Men för dem som köper KRAVmärkta produkter ofta är priset inte lika viktigt. Bara 36 procent av ofta-konsumenterna svarar att det är viktigt att maten inte kostar för mycket. Att maten ska vara hälsosam kommer på delad andraplats tillsammans med pris. I genomsnitt 63 procent svarar att det viktigaste är att maten är hälsosam. Där ligger ofta-konsumenter i topp. Hälsa är en viktig fråga för den gruppen. De som är minst intresserade av om maten är hälsosam är gruppen som inte köper KRAV-märkta produkter alls. Var fjärde person väljer ekologiskt som en av de fem viktigaste anledningarna vid val av livsmedel. För ofta-konsumenten är det inte heller viktigt att maten kommer från ett välkänt företag eller varumärke, något som 41 procent av dem som aldrig köper KRAV-märkta produkter tycker är viktigt. Konsumenterna vill snåla med resurserna! Resursmedvetenhet är en mattrend som nämns av flera trendspanare. 2 Konsumenterna vill inte ha slöseri med mat, vilket visar sig i att hantverk för att konservera och ta tillvara på frukt och grönsaker blir allt trendigare. Vi syltar, saftar och mjölksyrar. Ridderheims-rapporten tror även på resurssnåla och till och med ätbara förpackningar som ett resultat av resurssnålhetstrenden. 3 Fortsatt hög kännedom SIFO-undersökningen visade att kännedomen om KRAVmärket är oförändrad, 98 procent. Köpfrekvens ekologiskt Konsumenterna förknippar KRAV-märket mest med: Så ofta jag kan 20 % Ibland 47 % Sällan 26 % Har köpt, men inte längre 2% Aldrig köpt 3% Vet ej 2% 1 Inga bekämpningsmedel 2 Bra för klimatet 3 Bra för djuren 4 Inga syntetiska tillsatser 5 Pålitligt 6 Hög kvalitet 7 Bra för hälsan 8 Större biologisk mångfald 9 Smakar gott 1 Kännedomsundersökning 2012, TNS SIFO och KRAV. 2 Ingela Stenson, trendforskare på United Minds i Meny i P1, 10 januari 2013 Ridderheimsrapporten, Future shopping, cooking and eating, Ridderheimsrapporten, Future shopping, cooking and eating, KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

7 Kommunikationskanaler Den ekologiska konsumenten KRAV har många sidor. Två av dem är mycket besökta, nämligen hemsidan och facebook-sidan. Den senare är störst, med gillare. Se till att era produkter syns i dessa kanaler. Låt dina KRAV-märkta produkter synas i KRAVs kanaler KRAVs webbplats har cirka besökare per månad, en utmärkt plats att lyfta fram alla fina mervärden som följer med KRAV-märkta produkter. Vi kombinerar fakta om KRAV-certifierad produktion och produkter med smaker och härliga recept. På krav.se finns också KRAVs välbesökta produktlista. Folk vill veta vilka KRAV-märkta produkter som finns på marknaden. Därför är det viktigt att alla KRAV-certifierade företag registrerar sina produkter på vår webbplats så att de blir sökbara i produktlistan. Lägg gärna till bilder på produkterna i produktlistan eftersom det ökar chansen att vi lyfter just dessa produkter i våra övriga kanaler, säger Helena Wistrand, kundansvarig förädling och import på KRAV. En av de största kommunikationskanalerna mot konsumenter är KRAVs facebook-sida, som gillas av personer. Där gör vi inlägg varje vecka och berättar om nya KRAVmärkta konsumentprodukter. Inläggen om nya produkter får bra respons, speciellt när vi berättar om vilka mervärden som är starkast för just den produkten. Vi berättar också om nya produkter i KRAVs nyhetsbrev. Det når cirka 500 intresserade konsumenter, men kommer förhoppningsvis att nå många fler när vi gör prenumerationen gratis under KRAV MARKNADSRAPPORT

8 Efterfrågan i olika försäljningskanaler Försäljningen av ekologiskt på Axfood ökade med 12 procent 8 KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

9 Handelsbarometern Dagligvaruhandeln står för ungefär två tredjedelar av den ekologiska marknaden. Under 2012 har eko-försäljningen ökat kraftigt hos en av kedjorna, men varit i princip oförändrad hos de två andra. Vilken är den största utmaningen för den ekologiska marknaden? Försäljning Åsa Domeij Axfood Chef miljö och socialt ansvar Den största utmaningen är att förklara den ekologiska produktionens mervärden på ett begripligt sätt. Louise König COOP Chef hållbar utveckling KF Vår största utmaning är att göra ekologiska produkter tillgängliga för fler! Vi måste bli tydligare i att kommunicera mervärden, vi måste bli mer prisvärda samt göra det mer lustfyllt att handla ekologiskt! Maria Smith ICA Chef miljö och socialt ansvar Att vända det senaste årets stabilisering av den ekologiska försäljningen till en ökande försäljningsutveckling. För att åstadkomma detta krävs, förutom nyutveckling av ekologiska produkter och en riktad kommunikation som visar på de ekologiska produkternas mervärden, nya sätt att sälja ekoprodukter på, till exempel frukt i lösvikt. Efterfrågan i olika försäljningskanaler Försäljningsökning mätt i värde för ekologiska livsmedel helåret 2012 (2011)*. +11,8 % (+6,3 %) -1 % (+2,1 %) +0,3 % (+4,3 %) Hur stor andel av försäljningen var ekologiska livsmedel helåret 2012 (2011)*. Hur stor andel av försäljningen var KRAV-märkta livsmedel helåret 2012 (2011)*. 2,7 % (2,6 %) 5,1 % (5,8 %) Ca 3 % (ca 3 %) 2,1 % (1,9 %) 4,6 % (4,9 %) - Produkter Antal ekologiska livsmedelsartiklar, Totalt inkl EMV (2011) st (1 300 st) st (2 600 st) Ca st (ca st) Antal KRAV-märkta livsmedelsartiklar. Totalt inkl EMV (2011). 860 st (1 100 st) st (2 215 st) - (ca 900 st) Antal ekologiska livsmedelsartiklar under EMV (2011). 123 st (128 st) 446 st (450 st) Ca 220 st (ca 220 st) Antal nylanserade ekologiska livsmedelsartiklar 2012 (2011). - (200 st) Ca 300 st (345 st) Ca 40 st (ca 300 st) * Tex 4 % (3 %) innebär 4 % 2012 och 3 % 2011 KRAV MARKNADSRAPPORT

10 Fortsatt tillväxt på marknaden Marknaden för ekologiska produkter fortsatte att växa under 2012, men långsammare än tidigare. Storköken har en positiv utveckling, medan det går trögare i dagligvaruhandeln. Andra halvåret blev det bättre för handeln. Efterfrågan i olika försäljningskanaler Den totala försäljningsökningen på den ekologiska marknaden i Sverige uppskattades 2012 till tre procent, vilket motsvarar ett värde på 9,5 miljarder kronor. I och med prispressen på marknaden under det gångna året har volymökningen förmodligen varit större, uppskattningsvis mellan fem och tolv procent. Beräkningen är gjord av nyhetstjänsten Ekoweb och innefattar dagligvaruhandeln, Systembolaget samt restaurangoch storhushållsmarknaden. Siffrorna baseras på djupintervjuer med aktörer inom dessa marknader. Storhushållsmarknaden, som består av såväl privata hotell och restauranger som offentlig sektor, står för cirka en fjärdedel av hela marknaden. Totalt värderas försäljningen inom dessa marknader till cirka 2,4 miljarder kronor. Här har försäljningsökningarna varit stora och inom den offentliga sektorn uppskattas den ekologiska marknaden ha ökat med hela 16 procent. Det kan delvis förklaras med att många av landets kommuner höjt sina mål för andel ekologiskt, samtidigt som de ökat sina ansträngningar för att nå resultat 1. Storhushållsmarknaden, med bland annat offentlig sektor, står för cirka en fjärdedel av hela ekomarknaden i Sverige. Försäljning av ekologiska livsmedel inkl alkoholfria drycker Statistiken för försäljning av ekologiska livsmedel och alkoholfria drycker är baserad på information från dagligvaruhandeln. Detta ger en bild av andelen ekologiska livsmedel i butiksledet. Under 2011 ökade försäljningen något men andelen ekologisk försäljning var 4,1 procent, vilket var i nivå med Dessa siffror har ett års fördröjning. 2 Fördelning i försäljningskanaler 2,3 av totala ekologiska livsmedelsförsäljningen msek Ekologisk livsmedelsförsäljning Andel av total livsmedelsförsäljning ,0 % 3,5 % ,0 % 2,5 % ,0 % ,5 % ,0 % ,5 % ICA 26 % (21 %) COOP 16% (21%) Axfood 7 % (8 %) Bergendahls 3% (3%) Systembolaget 12 % (12 %) Hotel/Restaurang 8 % (8 %) Offentlig sektor 17% (15%) Övriga 11 % (11 %) 1 Ekoweb 2 SCBs Livsmedelsförsäljningsstatistik Tex 4 % (3 %) innebär 4 % 2012 och 3 % KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

11 Försäljning i dagligvaruhandeln Försäljningstillväxten inom dagligvaruhandeln har varit blygsam, samtidigt som det finns stora skillnader mellan de olika kedjorna. Medan COOP rapporterar en svag minskning av försäljningen av ekologiska varor kan ICA redogöra för en försiktig tillväxt (+0,3 procent). 1 Axfood däremot ser en försäljningsökning på hela 11,8 procent. Även under 2012 har ekologiska EMV haft stor betydelse i dagligvaruhandeln, samtidigt som den lägre prissättningen i segmentet haft en negativ påverkan på det totala försäljningsvärdet. Antalet nylanserade produkter har också minskat under Cirka 620 KRAV-certifierade produkter lanserades under det gångna året, vilket var en halvering jämfört med föregående år. Detta har med största sannolikhet påverkat konsumenternas intresse för ekologiska produkter. I nedanstående avsnitt presenteras försäljning av ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln fördelade mellan olika kategorier och varugrupper. I samtliga diagram presenteras försäljning av ekologiska produkter, det vill säga både produkter som enbart har EU:s obligatoriska märkning och de som även har KRAV-märket. Den genomsnittliga andelen KRAV-certifierade produkter är 79 procent. 2 Statistiken kommer från Nielsen och här ingår inte butikspackat kött eller frukt och grönt (med undantag för färska kryddor, sallad och bladgrönsaker). De största produktgrupperna 2 Skillnaderna mellan olika produktgruppers försäljningsutveckling har varit stora under Medan några grupper haft en minskad försäljning, framför allt inom mejerikategorin, kan vi se andra som ökat mycket kraftigt. Det gäller framför allt produkter i de färska kategorierna, exempelvis kött och färska kryddor. Inom båda dessa kategorier har EMV, kedjornas egna varumärken, haft stor betydelse för den kraftiga försäljningsökningen. Produktgrupp Förändring 2011/2012 (Förändring 2010/2011) Mjölk -11 % (-1,5 %) Ägg +7 % (+7,5 %) Färska kryddor +14 % (+9 %) Fil -14 % (+4,5 %) Kaffe -1 % (+15 %) Barnmat +5 % (+15,5 %) Yoghurt -11 % (+17,5 %) C-packat kött NY! +58 % Konserverade grönsaker +4 % (-4 %) Matfett +0 % (+13 %) Juice/Nektar -19 % (-11 %) Efterfrågan i olika försäljningskanaler Topplistan 2 Produktgrupperna som ökat mest under Listan visar några av de produktgrupper som ökat mest i försäljning under Ofta är det nylanseringar, produkter som tagits in i en kedjas sortiment eller ökad marknadsföring som ligger bakom en positiv försäljningsutveckling. Så har exempelvis varit fallet med det centralpackade köttet som visar en kraftig utveckling, +58 procent. De färska kryddorna fortsätter även 2012 att sälja mycket bra. Här är andelen ekologiskt väldigt hög. Försäljningen av nötter har ökat flera år i rad ökade försäljningen av ekologiska nötter med 24 procent jämfört med året innan. En förklaring kan vara att nya mindre förpackningsstorlekar tillkommit, vilket leder till nya konsumtionstillfällen. tkr % 58 % 1 Färska kryddor 2 Centralpackat kött 3 Matolja 4 Chips och snacks 5 Hårt bröd 6 Nötter 7 Djupfrysta grönsaker 8 Matingredienser 9 Djupfrysta potatisprodukter 10 Djupfrysta köttprodukter 10 % 14 % 13 % 24 % 12 % 15 % 145 % 10 % Ekoweb 2 Beräkning av KRAV 3 Förändring i procent mellan 2011 och KRAV MARKNADSRAPPORT

12 Mejeri 1 Försäljningen av ekologiska mejeriprodukter utgör cirka en tredjedel av den ekologiska marknaden. Ekologiska mejeriprodukter var också bland de första att etablera sig på marknaden. Tillgången på ekologisk mjölk i Sverige är god och under året har utbudet i dagligvaruhandeln varit större än konsumentefterfrågan. Därför har vi sett en vikande försäljning på flera av de stora produktgrupperna. Totalt har mejerikategorin minskat med 14 procent 3. Försäljningsvärdet på dryckesmjölken, som står för 45 procent av kategorin, har minskat. Detsamma gäller för filmjölken, samtidigt som försäljningen av matfett ligger på en oförändrad nivå. Förklaringen till denna utveckling kan vara en ökad försäljning av EMVprodukter inom mejeri. Dessa prissätts normalt lägre, vilket leder till lägre försäljningsvärde på marknaden. Försäljning av de största enskilda produktgrupperna 2 Förändring i % mellan 2011 och tkr % Efterfrågan i olika försäljningskanaler Mjölk Fil -15 % -11 % Yoghurt -19 % +0,3 % -63 % -16 % Gräddprodukter Matfett Mjuk- och Hårdost dessertost Tips på produkt! Grevéost, Skånemejerier Ägg Äggkonsumenten är sin produkt trogen och även detta år ökade försäljningen, totalt sett med sju procent 3, vilket är ungefär samma ökning som de senaste fyra åren. Cirka 17 procent 4 av äggen som säljs i dagligvaruhandeln är ekologiska vilket betyder att ägg fortfarande är en av de produktgrupper där andelen ekologiskt är störst. Medvetenheten bland äggköparna är relativt sett hög. En stor del av konsumenterna har gjort ett aktivt val som man följer oavsett pris. Detta innebär att med rätt påverkan i form av kontinuerlig information så är detta en trogen och växande konsumentgrupp, säger Åke Häljestig, försäljningschef på Svenska Lantägg AB. Tips på produkt! Försäljning av ekologiska ägg 2 Förändring i % mellan 2011 och tkr % 2012 Ägg 12-pack, Stjärnägg 1 Mejeri exklusive ägg 2 Nielsen DVH inkl hard discount, försäljningsstatistik 3 Beräkningar gjorda av KRAV 4 Ekoweb, KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

13 Cerealier 1 Den totala försäljningsvolymen av ekologiska spannmålsbaserade produkter har varit relativt oförändrad under Den största gruppen, sädesprodukter, har ökat med nio procent, medan mjöl, flingor och gryn har ökat med cirka åtta procent. Däremot har frukostflingor minskat med cirka 13 procent. Det har under året varit stor prispress i dagligvaruhandeln, och prisskillnader mellan EMV och företagens egna varumärken kan vara en av förklaringarna till minskningen. Försäljning av de största enskilda produktgrupperna 2 Förändring i % mellan 2011 och Försäljningen av cerealier har totalt sett varit oförändrad mot föregående år, men i och med vårt nya samarbete med Ekologiska säljbolaget räknar vi med att synas mera i butik och öka försäljningen under 2013, säger Jan Gustafsson, marknadschef på Saltå Kvarn. Tips på produkt! Havre- & quinoagröt, Frebaco Bröd tkr % Sädesprodukter Mjöl +9 % Den ekologiska brödmarknaden fortsätter att öka, med fem procent 3 under 2012, men står fortfarande endast för några få procent av den totala marknaden för bröd. Matbröd och hårt bröd är de största produktgrupperna och båda dessa grupper har ökat under året. Anledningen till detta kan bland annat vara lanseringar av nya produkter, både inom EMV men också enskilda varumärken. Försäljning av de största enskilda produktgrupperna 2 Förändring i % mellan 2011 och % Frukostflingor +8 % Flingor & gryn För färskt bröd har utvecklingen varit svagt positiv under Inför 2013 ser vi däremot ett ökat intresse och förväntar oss en ännu starkare utveckling, säger Jan Gustafsson, marknadschef på Saltå Kvarn. Tips på produkt! Knäckebröd, Finn Crisp Efterfrågan i olika försäljningskanaler 2008 tkr % % +0,4 % Matbröd Hårt bröd Smörgåskex & kaffekex 1 Kategorin består av frukostflingor, sädesprodukter, flingor & gryn, mjöl, vuxenvälling och cerealiemixer samt krossade gryn. 2 Nielsen DVH inkl hard discount, försäljningsstatistik 3 Beräkningar gjorda av KRAV KRAV MARKNADSRAPPORT

14 Kött och chark Försäljningen av ekologiskt kött och chark har ökat kraftigt 2012, +27 procent. 1 I denna grupp ingår försäljning av centralpackat kött, charkprodukter och djupfrysta köttprodukter, till exempel köttbullar men inte butikspackat kött. Det är framför allt försäljningen av det centralpackade ekologiska köttet som ökat kraftigt och genom lanseringar av EMV-produkter finns det nu representerat i samtliga dagligvarukedjor. Utvecklingen visar att konsumenten har ett stort intresse för god djuromsorg vid val av kött. Under slutet av året såldes till exempel rekordstora kvantiteter av julskinka. Både köttföretag och förädlare känner av den positiva försäljningsutvecklingen med volymökningar på procent. Även försäljningen av ekologiska charkprodukterna ökar, men här är andelen KRAV-märkta produkter låg då merparten av produkterna innehåller nitrit, en tillsats som KRAV inte tillåter. Jag upplever en stor konsumentefterfrågan på KRAV-certifierade charkprodukter, men det är en utmaning att möta efterfrågan och det finns idag svårigheter att komma in i dagligvaruhandeln på grund av prisskillnaden, säger Benny Melin på Melins Lamm som producerar KRAV-certifierade charkprodukter av lamm, gris och nöt. Försäljning av de största enskilda produktgrupperna 2 Förändring i % mellan 2011 och Efterfrågan i olika försäljningskanaler Fisk 3 tkr % Centralpackat kött Korv -5% Den positiva trenden fortsätter för försäljningen av miljömärkt fisk- och skaldjur. Ökningen under 2012 var totalt sex procent 1. I denna grupp ingår i första hand djupfryst fisk. Nytt för i år är att det även finns försäljningsstatistik för frysta skaldjur och bläckfisk. Nylanseringar bedöms vara en av framgångsfaktorerna, men ökning har även skett på befintliga produkter. Naturell fisk är fortfarande den stora volymen. Den ligger relativt stabilt men förädlade produkter ökar stadigt. +2 % Charkprodukter +3 % Färsk kyckling +10 % Djupfrysta köttkomponenter Tips på produkt! Vinmarinerad salami, Matric Pastej -10 % Vi tror att det kommer att vara en fortsatt positiv utveckling för KRAV-certifierade produkter. Det finns en efterfrågan även om det är tuffare tider. Det är viktigt att kunden har möjlighet att göra ett aktivt val i sin vardag, säger Ulrica Wahlund, försäljningschef på Domstein Sverige AB. Det finns totalt cirka 135 KRAV-märkta fisk- och skaldjursprodukter. Försäljning av de största enskilda produktgrupperna 2 Förändring i % mellan 2011 och tkr % +6 % Djupfryst fisk Djupfryst skaldjur & bläckfisk Tips på produkt! Laxfilé, Garant 1 Beräkning av KRAV 2 Nielsen DVH inkl hard discount, försäljningsstatistik 3 I kategorin ingår djupfryst fisk, djupfryst skaldjur och bläckfisk 14 KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

15 Alkoholfria drycker Det har varit ett tufft år för försäljningen av alkoholfria drycker. Försäljningen har minskat med cirka sju procent 1, detta i en kategori som förra året stod för tolv procent av den totala ekomarknaden. Drygt hälften av kategorin representeras av kaffe vars försäljning har minskat något 2012 jämfört med Näst störst i kategorin är juice/nektar som under året backat med nästan 19 procent. Även försäljningen av te har haft en svag utveckling under året. En trend som går igen i mindre produktgrupper som saft (-5 %), öl klass II (-21 %) och stilldrink (-3 %). Men dessa siffror visar inte hela sanningen. Det finns producenter som ökat sin försäljning. Vi ökade vår ekologiska försäljning markant under 2012 och det är en positiv trend både inom dagligvaruhandel och offentlig sektor. Därför satsar vi under 2013 på nya produktlösningar och flera butiksaktiviteter tillsammans med Ekologiska Säljbolaget, säger Erik Östensson på Säljprofilen AB som bland annat säljer Smakis. Bland de mindre produktgrupperna finns några som haft ett gynnsamt år. Exempelvis kakao, med en ökning på nio procent. Försäljning av de största enskilda produktgrupperna Förändring i % mellan 2011 och Systembolagets försäljning 2 Idag finns det cirka 120 KRAV-certifierade alkoholhaltiga drycker och andelen ekologiska produkter på Systembolaget uppgår till 3,2 procent. Under 2012 minskade försäljningen av dessa något (-0,86 %) i jämförelse med tidigare år då vi sett en markant ökning. Samtidigt ökade den totala försäljningen på Systembolaget med 2,8 procent. Den grupp med starkast utveckling av Systembolagets ekologiska varor är de alkoholfria produkterna, som ökat med 73 procent. Detta är dock ett litet segment tkr tkr Kaffe Försäljning av de största enskilda produktgrupperna Förändring i % mellan 2011 och % -1 % Juice/nektar +7 % -19 % +3 % Te -6% Vin, som står för hela 73 procent av den ekologiska försäljningen, backade under året med knappt tre procent. Även om försäljningen totalt sett minskat finns det importörer som visar positiva siffror för Vi tror att andelen ekoviner nu stabiliserats, men att vi kommer att se en långsam ökning på några års sikt. Systembolagets försäljning kan marginellt gå både upp och ned under kortare tidsperioder beroende på hur sortimentet ändras, säger Lottie Söderberg på Giertz vinimport. -11 % Tips på produkt! Fruktdryck äpple & päron, Semper Tips på produkt! Organic gin, Spirit of Hven Efterfrågan i olika försäljningskanaler Vin Öl Sprit Cider & Blanddrycker 1 Beräkning av KRAV 2 Pressmeddelande från Systembolaget, 10 januari 2013 KRAV MARKNADSRAPPORT

16 Butik Efterfrågan i olika försäljningskanaler Arla och KRAV gjorde gemensam sak för att höja kunskapsnivån bland personalen i 15 livsmedelsbutiker. God frukost och bra utbildning uppskattades av deltagarna. Givande ekofrukost i butik med Arla och KRAV Med syfte att öka försäljningen av KRAV-märkta produkter har Arla och KRAV tillsammans besökt 15 livsmedelsbutiker i västra och östra Sverige. Drygt 500 butiksanställda har bjudits på ekofrukost av Arlas säljare medan KRAV föreläst om den KRAV-märkta mjölkens mervärden. Coop Konsum Avenyn var den första butik som besöktes i projektet. Marguerite Tartagni, butikschef, berättar att besöket var mycket uppskattat av personalen. Jag går på mycket utbildningar, men det är stor skillnad när utbildningen kommer till oss. När vi får utbildning på vår gata så att säga. När personalen får utbildningen på hemmaplan är det lätt för dem att ta den till sig. Projektet ingår i KRAVs utökade satsning på butiker. I takt med att tillgången på KRAV-certifierade produkter ökar har Alla som smakar på KRAV-märkt tycker att det är godare. produktionskedjans sista steg, butikerna, fått en större roll i KRAVs arbete. Arbetet med KRAV-certifierade butiker är dock inte nytt. KRAV har haft regler för butik sedan 1992 och idag finns det cirka 800 certifierade butiker. Dessa utmärker sig med ett brett sortiment av KRAV-märkt och med personal som har genomgått utbildning om ekologisk produktion och KRAV. Utvärderingen av projektet visar att personalen uppskattar initiativet. En återkommande synpunkt är också att det behövs mer provsmakning i butik för att öka försäljningen av KRAV-märkt. Marguerite håller med och säger att det är viktigt att personalen, men också konsumenterna, får smaka på produkterna. Alla som smakar på KRAV-märkt tycker att det är godare. Bland de KRAV-certifierade butikerna finns det många som under lång tid har arbetat målinriktat med att öka försäljningen av KRAV-märkt. Coop Konsum Avenyn tillhör dessa. Här finns ett ekologiskt alternativ för i princip alla produkter. Ekologisk mat är inget sidospår till den konventionella, det är ett sätt att leva, säger Marguerite. 16 KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

17 Offentliga kök EKOMATSLIGAN är kommuner, landsting och regioner i Sverige som redovisat en hög andel inköpta ekologiskt producerade livsmedel. Siffrorna i tabellen anger procent ekologiskt livsmedelsinköp av totalt livsmedelsinköp i SEK. Tabellen baseras på uppgifter hämtade från Ekologiskt i offentliga storhushåll Alla siffror är från Ekomatsligan Andel inköp ekologiskt i procent av totalt livsmedelsinköp (SEK) Mål! 25 % ekologiskt Lund Södertälje Örebro Läns Landsting Lerum Ockelbo Landstinget Kronoberg Malmö Motala Örebro Vellinge Borlänge Huddinge Åre Mönsterås Växjö Eskilstuna Uppsala Läns Landsting Södertälje kommun Hållbar utveckling och samtliga kök KRAV-certifierade I Södertälje kommun har man valt att i kostpolicyn inom förskola, grundskola och gymnasieskola, sätta upp villkoret att samtliga kök skall vara KRAV-certifierade. Sara Jervfors, kostchef för Södertälje kommun, varför har kommunen valt att KRAV-certifiera samtliga kök? Dels vill vi arbeta trovärdigt och långsiktigt och dels vill vi kunna berätta, med stolthet, att samtliga kök är ekologiskt certifierade. Eftersom KRAV är ett känt varumärke ger det oss legitimitet och positiv uppmärksamhet, både för kommunens politiker och tjänstemän men också för invånarna. KRAV ställer upp med personalutbildningar, stödjer och motiverar oss att bli ännu bättre på ekologisk och klimatsmart mat. Vi rekommenderar andra kommuner och landsting att ta steget till en certifiering. En ökad satsning på ekologisk mat är en del av Södertälje kommuns kostpolicy. Under de senaste åren har andelen ekologiska varor ökat från 14 till över 40 procent av de totala livsmedelsinköpen. Södertälje kommun ligger på andra plats i Ekomatsligan, och långt över genomsnittet i landet som är cirka 18 procent. Hur kommer det sig att ni har ökat andelen ekologiskt så snabbt? Ökningen det senaste året beror främst på att Södertälje har KRAV-certifierat alla kök, vilket varit en drivkraft i sig och innebär att vissa varor alltid måste vara ekologiska, till Tanum Svedala Lidköping Trosa Emmaboda Kalmar Ludvika Eslöv Gävle Stockholms Läns Landsting Landstinget Blekinge Sigtuna Hallsberg Västra Götalandsregionen Älmhult Smedjebacken exempel mejeriprodukter, bananer, mjöl och potatis. Vi har även handlat mindre kött, vilket skapat utrymme för att handla mer ekologiskt. Ni jobbar även med konceptet Östersjövänlig mat. Vad innebär det? Det syftar till att minska inköpen av mat som påverkar Östersjön negativt. Lokalt, ekologiskt odlat, mindre kött, mer grönsaker och fullkorn, det är bra både för människor och för Östersjön. Den största utmaningen är att försöka få in mer grönsaker och mindre kött. Vi i Sverige är vana vid att äta mycket kött och tänker inte alltid på att det är både mer miljövänligt och hälsosamt att äta mer grönt. Ambitionen är att ha menyer med 80 procent grönsaker och 20 procent kött, men där är vi inte än. Sara Jervfors, kostchef, Södertälje kommun Efterfrågan i olika försäljningskanaler KRAV MARKNADSRAPPORT

18 Restaurang Efterfrågan i olika försäljningskanaler Antalet KRAV-certifierade restauranger ökar och håller allt högre kvalitet. I 2013 års utgåva av White Guide finns tolv av dessa representerade, bland annat (medsols från vänster) Rusthållargården, Möckelsnäs Herrgård och Hestraviken. Hållbar gastronomi växer i Sverige Under arbetsnamnet Restaurang till satsar KRAV för att fler restauranger ska certifiera sig enligt KRAVs regler. Vi på KRAV får regelbundna signaler om att det saknas KRAV-certifierade restauranger. Fler vill veta vad som serveras på restaurangen och antalet privata KRAV-restauranger är för få för att tillgodose en ökad efterfrågan, säger KRAVs försäljningschef Johan Cejie. Efterfrågan på KRAV-certifierade restauranger sker parallellt med en positiv utveckling i restaurangnäringen. Det är alltså ett bra läge för en satsning mot storhushåll och restaurang, menar Johan: Utbudet och kvaliteten har kommit så långt att många fler restauranger använder mycket KRAV-märkt. Vi vill sporra dem att driva på ytterligare och ge dem möjlighet att ta hem det värde som de får när de kan sätta KRAV-märket på sin dörr, sin webb och sin meny. Av nuvarande cirka 800 KRAV-certifierade restauranger och storhushåll är det drygt 200 som är öppna för allmänheten. Mångfalden bland restaurangerna är stor alltifrån White guides internationella mästarklass till det lilla pensionatet och fjällstationen. 18 KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

19 Eko ökar i restaurangbranschen Restaurang- och storköksmarknaden i Sverige har genomgått en fantastisk utveckling när det gäller det ekologiska utbudet. I dag kan storköken välja mellan mängder av olika produkter i alla kategorier. Christina Gezelius, informationschef, Martin & Servera. Inte krångligt med ekologiskt Det är inte så krångligt med ekologiskt som många inom restaurang och storhushåll tycks tro, säger Christina Gezelius, informationschef hos Martin & Servera. Hon tar upp en rad exempel som visar att det fungerar med ekologiskt i restaurang, bland annat Brydlings på Åhléns i Stockholm. Två restauranger och ett café där andelen ekologiskt/krav-certifierat ligger på över 90 procent. En stolt informationschef hos Martin & Servera måste naturligtvis tillägga och det är vi som är huvudleverantör. Martin & Servera har marknadens bredaste sortiment av ekologiska produkter för restaurang och storkök. De stora volymerna har hittills köpts av den offentliga sektorn men på Martin & Servera ser man ett ökat intresse från privata restauranger. Redan idag är det många privata restauranger som köper mycket KRAV-märkt och allt fler krögare visar intresse. Men det krävs mer information och ett större engagemang. Arbetar vi tillsammans för att öka utbud och efterfrågan på ekologiskt kommer det att ge resultat, säger Christina Gezelius. Jonas Köhler, inköps- och marknadsdirektör, Menigo. En naturlig del av vardagen På grossisten Menigo ser man en ökande ekotrend hos kunderna inom den offentliga sektorn. Inköps- och marknadsdirektör Jonas Köhler berättar om Menigos arbete med CSR-frågor och miljö: På Menigo är arbetet med miljö- och kvalitetscertifiering en naturlig del av vardagen och sedan många år är vi miljöcertifierade. I och med att många av våra leverantörer verkar på en internationell marknad arbetar Menigo med socialt och etiskt ansvar. Det innebär att vi ska tillvarata mänskliga rättigheter och miljöhänsyn samt verka för goda arbetsförhållanden. När det gäller det ekologiska utbudet har Menigo inte fokuserat på enbart KRAV-märkt. Det har sina orsaker. Vi jobbar mycket med EU-ekologiskt. Det beror på att vårt sortiment riktar sig till den offentliga sektorn och i offentlig upphandling får man inte uttryckligen fråga efter KRAV. I takt med att efterfrågan på ekologiskt ökar lanserar Menigo nya produkter, bland annat en ny pastaserie under Efterfrågan i olika försäljningskanaler Försäljningsökning mätt i värde för ekologiska livsmedel helåret 2012*. Martin och Servera Ca +40 % Menigo Ca +30 % Stora ökningar KRAV, EU-ekologiskt och MSC. Andel av omsättningen % +5,2 % Antal certifierade artiklar i utbudet. Mest säljande ekologiska artiklar. * Beräkning av KRAV KRAV-märkt: 920 st EU-ekologiskt: 852 st MSC: 150 st Mejeriprodukter, kaffe, nötfärs, skivad ost. KRAV-märkt: cirka 720 st EU-ekologiskt och MSC: cirka 650 st Mejeriprodukter, ägg i lösvikt, bananer. KRAV MARKNADSRAPPORT

20 Utbudet av ekologiska råvaror Den KRAV-godkända spannmålsarealen ökade med 11 procent under KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

21 På Magnus Bengtssons gård i Skåne lever slaktkycklingarna ett mer naturligt liv. Resultatet är tydligt: mer aktiva djur och ett välsmakande kött. De goda kycklingarna på Körslätt Körslätts gård ligger vid foten av Söderåsen i nordvästra Skåne. På en gräsbevuxen åker står sex bågformade hus. Därinne finns Magnus Bengtssons KRAV-certifierade kycklingar. Luckorna är öppna så att kycklingarna kan gå ut när de vill, men nu är det bara ett fåtal som struttar runt i gräset. Så här på förmiddagarna är de inne och äter mest hela tiden. Hade du kommit hit på eftermiddagen hade det varit fullt av kycklingar ute, säger Magnus. Ute på betena sår Magnus cikoria och andra blommor. Cikorian växer sig hög och fungerar på så sätt som skydd för rovfåglar. Blommorna drar till sig insekter som kycklingarna tycker om att äta. Kycklingarna är som målsökande robotar när det kommer en skalbagge i närheten. Plötsligt hör man hur det krasar när de fångat en, skrattar Magnus. Men även inne i stallarna stimuleras kycklingarnas födosöksbeteende och behov av sysselsättning. Magnus blandar deras foder med halm och torv och sprider ut på golvet. Både han och kycklingarna trivs bättre med detta än att utfodra i traditionella foderautomater. Magnus odlar dessutom procent av kycklingarnas foder själv, vilket inte är så vanligt bland kycklingproducenter. Det är ett mål för mig att försöka få ihop kretsloppet på gården, med egen foderproduktion och egen gödsel, säger Magnus. KRAV-certifierade kycklingar får gå ute och picka i gräset under minst fyra månader på sommaren. Men vad skiljer annars en KRAV-certifierad kyckling från en konventionell? Framför allt är det smaken på köttet. De KRAV-certifierade kycklingarna får växa långsammare och bli äldre än de konventionella och det ger en fin smak. Djuren går också i mycket mindre grupper. Här har vi kycklingar i varje grupp i stället för kanske De äter också KRAV-certifierat foder, som är fritt från koccidiostatika och syntetiska aminosyror, säger Magnus. Alla dessa skillnader bidrar till att det kostar betydligt mer att producera en KRAV-märkt kyckling. Att hålla djur i mindre grupper ger mer arbete per kyckling och KRAVcertifierat foder är dyrare att producera. Att kycklingarna lever längre gör dessutom att man får dessa kostnader under en längre tid. Vad är då det roligaste med att producera KRAV-certifierade kycklingar? Det är när man kommer ut till djuren på morgonen och öppnar dörren och de vaknar till liv. De kommer emot en och flaxar med vingarna och ser glada ut för att jag kommer, säger Magnus. Utbudet av ekologiska råvaror KRAV MARKNADSRAPPORT

22 Omläggning till KRAV en planeringsfråga Det kan ta några år för en lantbrukare att lägga om sin produktion från konventionell till KRAV-godkänd. Och omläggningen kräver planering. Så här kan förloppet se ut för en mjölkgård. År 1 på våren: Växtodlingen börjar skötas enligt KRAVs regler. År 3 på våren: När korna skötts enligt KRAVs regler i 6 månader kan mjölken levereras som KRAV-märkt. År 2 på hösten: Djuren anmäls till certifieringen. De får äta det egna skördade fodret och inköpt KRAV-certifierat foder. Utbudet av ekologiska råvaror Årets omläggare Under 2012 har sammanlagt drygt 100 bönder valt att KRAV-certifiera sin produktion. En av dem är David Edeen på Lisjö Säteri i Västmanland. I år har han påbörjat sin omläggning till KRAV på 250 av de totalt 650 hektar som gården brukar. Planen för KRAV-odlingen är att odla spannmål, utsäde och vall till de egna djuren. Växtodling intresserar mig mycket och jag tror mer på det sättet att odla. Den konventionella odlingen står och trampar, medan utvecklingen går snabbt på KRAV-sidan. KRAV-odlingen är roligare också, säger David. Det finns även ekonomiska skäl till omläggningen. Lönsamheten är det största problemet för många lantbrukare just nu. Våra kalkyler visar svart på vitt att KRAV-odlingen ger ett betydligt större netto och en större säkerhet. Jag hoppas kunna expandera KRAV-odlingen framöver har vi lagt om marker i mellanbygd, men 2013 lägger vi om en del mark på slätten också, säger David. Bönder fortsätter att lägga om till KRAV Under 2012 har drygt 100 lantbrukare tagit steget och KRAV-certifierat sin växtodling. Av dessa är det drygt 20 gårdar som i huvudsak har spannmålsproduktion. Övriga lantbrukare har någon form av djurhållning på gården. Den viktigaste drivkraften för att lägga om till KRAV är att få en bättre ekonomi. Många av dem som lägger om är också intresserade av att utnyttja biologin mer än kemin, säger Jan Hill, ekorådgivare i Västra Götalands län. Färre lantbrukare totalt Närmare 300 lantbrukare har under 2012 lämnat KRAV-certifieringen, vilket innebär att antalet KRAV-anslutna bönder är omkring 175 färre än Vid en rundringning till de utträdda lantbrukarna framkom att den vanligaste orsaken till att lantbrukare upphör med KRAV-certifiering är att de helt lägger ner lantbruket på grund av hög ålder eller annan orsak. Minskningen av antalet lantbruk totalt i Sverige drabbar alltså även de KRAV-certifierade lantbruken. Några slutar med KRAV-certifiering för att den inte är lönsam. Det rör sig främst om mindre gårdar där kostnaden för certifieringen är större än den merbetalning man lyckas få ut för produkterna och via miljöstöd. 22 KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

23 KRAV-certifierad mark Trots att antalet KRAV-certifierade lantbrukare minskade något under 2012 kunde vi se en svag ökning av den godkända arealen. Arealen som lades i karens under 2012 blev mindre jämfört med Total areal Innan bonden kan odla en KRAV-certifierad gröda måste marken skötas enligt KRAVs regler under en karenstid, som för de flesta jordbruksgrödor är på två år. Arealen i karens har varit mindre 2012 än de tre tidigare åren, som ett resultat av att färre bönder har lagt om till KRAV. Den godkända arealen har totalt sett ökat något jämfört med Åkermark Det är framför allt den KRAV-certifierade djurhållningen som idag driver omläggningen av åkermark till KRAV. Det sker till följd av att alla KRAV-certifierade djur måste äta KRAV-märkt foder. Merparten av åkermarken används för foderproduktion. Vall (gräs och klöver) är den vanligaste grödan med drygt av totalt hektar KRAVgodkänd åkermark. Betesmark Betesmark är mark som aldrig plöjs och som kan ha en variation i form av partier med träd och buskar. De måste betas av djur för att inte växa igen. Den godkända arealen betesmark låg på ungefär samma nivå 2012 som 2011 medan arealen betesmark i karens har minskat. KRAV-certifierad mark inkl karens ha ha ha KRAV-certifierad åkermark inkl karens 2010 KRAV-certifierad betesmark inkl karens Karens Godkänd Karens Godkänd Karens Godkänd Utbudet av ekologiska råvaror KRAV MARKNADSRAPPORT

24 Djur i karens När en gård lägger om till KRAV måste djuren skötas enligt KRAVs regler under en karenstid innan mjölken eller köttet kan säljas som KRAV-märkt. Efter ett par år av hög omläggningstakt har nu antalet djur i karens återgått till ungefär de nivåer som rådde under åren Mjölkkor Dikor och övriga nötkreatur st st Nöt exkl mjölkkor och dikor Dikor ,6 %* ,7 %* God lönsamhet i KRAV-mjölkproduktionen i kombination med ett underskott på marknaden ledde till en stor omläggning till KRAV bland mjölkproducenter under 2010 och Under 2012 har de flesta mejerier haft stopp för nyanslutning och antalet mjölkkor i karens har därför varit lågt. Antalet dikor och övriga nötkreatur i karens var 2012 nästan hälften så många som Det är en naturlig konsekvens av att färre mjölkgårdar lagt om till KRAV, men också av att slakterierna inte efterfrågar mer KRAV-märkt nötkött. Utbudet av ekologiska råvaror Lamm st ,9%* Slaktsvin st Under 2010 och 2011 var intresset för KRAV-certifiering stort, delvis på grund av att certifiering krävdes för att få fullt miljöstöd för ekologisk produktion har antalet lamm i karens återgått till tidigare nivåer. De flesta producenter vill slakta sina lamm på hösten och då har det varit svårt att få nya kontrakt på KRAV-certifierade lamm hos slakterierna Det stora flertalet KRAV-certifierade grisproducenter säljer sina grisar genom avtal med Scan. Under 2012 har marknaden för KRAV-märkt griskött varit i god balans och det har inte varit något underskott eller behov av att rekrytera nya producenter. Inga slaktsvin har därför varit i karens under * Förändring i procent mellan 2011 och KRAV MARKNADSRAPPORT 2013

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

KRAV marknads RAPPORT 2012

KRAV marknads RAPPORT 2012 KRAV marknads RAPPORT 2012 KRAV-märk Sverige! Efter drygt 25 år motsvarar försäljningen av KRAV-märkta livsmedel cirka 4 procent av dagligvaruhandelns omsättning i Sverige. Det kan tyckas vara en låg andel

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2014

MARKNADSRAPPORT 2014 MARKNADSRAPPORT 2014 Receptet på godare mat Vårt manifest VÄGRA BEKÄMPNINGSMEDEL i maten och miljön VÄLJ NATURLIG MAT utan konstiga tillsatser KRÄV SCHYSTA VILLKOR för bönder världen över BEHANDLA DJUR

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Eko-mat i offentlig sektor Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Försäljning av EKO sortiment en viktig del i Serveras strategi Stark utveckling andel eko* av total

Läs mer

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 1 Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro i samarbete med EkoMatCentrum Inventering utförd 2015 av Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen

Läs mer

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala Klimatutmaningen Konsumtionens klimatpåverkan Klimatpåverkan

Läs mer

Kostpolicy. Offentlig gastronomi i Leksands kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Kostpolicy. Offentlig gastronomi i Leksands kommun. Antagen av kommunfullmäktige Kostpolicy Offentlig gastronomi i Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-12 Innehåll 1. Inledning. 2 1.1 Inledning. 2 1.2 Mål. 2 1.3 Främja goda matvanor 2 1.4 Servera god, vällagad och säker

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Arlas Ekorapport 2013 Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Innehåll Arlas Ekorapport 2013 Sammanfattning - Från avmattad marknad till försiktigt optimism... 3 Om Arla

Läs mer

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för djuren. Receptet på godare mat

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för djuren. Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT ÄR djuren Receptet på godare mat ATT FÅ BÖKA OCH BETA KRAV-godkända djur får gå ute för att beta, få frisk luft och motion. Målet är att de ska få leva ett så naturligt djurliv som möjligt.

Läs mer

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt

Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt SIFO-undersökning Oktober 2010 Fler än var femte konsument vill köpa mer KRAV-märkt Nästan alla konsumenter, 99 procent, känner till KRAV-märket och

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2005

Sveriges livsmedelsexport 2005 Jordbruksverket 2006-03-17 1(7) Sveriges livsmedelsexport 2005 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2005 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 34,9 miljarder kronor

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge

Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge IKEA Mål Nationella miljömål: Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap Levande vatten Ett rikt växt- och djurliv Här ska borlängebon

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

delika t Svenskarnas syn på ekologisk mat Martin & Servera-rapporten 2014

delika t Svenskarnas syn på ekologisk mat Martin & Servera-rapporten 2014 delika t -rapporten 2014: Svenskarnas syn på ekologisk mat genomförde i mars 2014 en undersökning för att ta reda på mer om svenskarnas syn på ekologiska produkter. Undersökningen visar att Sveriges befolkning

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet

Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet 1 Ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Inventering av utbudet Av EkoMatCentrum med stöd från Jordbruksverket 2012 2 Inventering av utbudet av ekologiska livsmedel på den svenska marknaden Bakgrund

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

rapport marknads RAPPORT

rapport marknads RAPPORT rapport marknads RAPPORT 0 Det här är KRAV KRAV är Sveriges mest kända och uppskattade miljömärkning för mat. Vi utgår från den ekologiska grunden och ställer högre krav på bland annat god djuromsorg,

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Mat, miljö och myterna

Mat, miljö och myterna Mat, miljö och myterna Kansliet 2007-03-08 1 Naturskyddsföreningen en grön konsumentrörelse! Handla Miljövänligt-nätverket - 88 Egen miljömärkning BRA MILJÖVAL 89 Miljövänliga veckan - 90 Butiksundersökningar

Läs mer

Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel. Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation

Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel. Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel SYFTE Syftet med denna guide är att underlätta för dig

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Med temabilaga Självscanning Svag inledning på året Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel Enligt Detaljhandelsindex var det en svag inled ning på året.

Läs mer

Hej! Trevlig läsning. Katarina Wolf Marknadsstatistik/Produktservice. Vi tydliggör vilka yttre faktorer som påverkar marknaden och

Hej! Trevlig läsning. Katarina Wolf Marknadsstatistik/Produktservice. Vi tydliggör vilka yttre faktorer som påverkar marknaden och Marknadsrapport 2010 Nytt KRAV-märke KRAV har tillsammans med kunder och medlemmar varit drivande inom ekologisk livsmedelsproduktion i 25 år. Nu tar vi ett nytt steg mot målet om en hållbar livsmedelsproduktion.

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Livsmedelsforum Malmö den 19 oktober 2017

Livsmedelsforum Malmö den 19 oktober 2017 Livsmedelsforum Malmö den 19 oktober 2017 Mervärden i svensk köttproduktion både heta och hållbara! Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad, Jordbruksverket Svenskt köttproduktion & hållbara

Läs mer

MATENS KLIMATPÅVERKAN

MATENS KLIMATPÅVERKAN LÄRARHANDLEDNING Ämne: Biologi, Kemi, Svenska, Hem- och konsumentkunskap Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med lektionen är att eleverna får undersöka samband mellan vad vi äter och påverkan på klimatet. Eleverna

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker mars april 2014 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor Statistik, analys och exportörernas syn på saken

Svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor Statistik, analys och exportörernas syn på saken Svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor 2016 Statistik, analys och exportörernas syn på saken Om rapporten och KRAVs exportarbete Rapporten är framtagen av Macklean, på uppdrag och i nära samarbete

Läs mer

delikat Svenskarnas syn på ekologisk mat _ Martin& Servera-rapporten 2014

delikat Svenskarnas syn på ekologisk mat _ Martin& Servera-rapporten 2014 delikat Svenskarnas syn på ekologisk mat Martin& Servera-rapporten 2014 Innehåll Vår ekologiska vision 3 Några siffror ur undersökningen 4 Ekoprodukter är mycket viktiga enligt svenska folket 5 Rapporten

Läs mer

djurhållning Med KRAV på grönbete tema:

djurhållning Med KRAV på grönbete tema: tema: djurhållning Med KRAV på grönbete Det är sommar och smågrisarna busar med varandra i gröngräset medan suggorna bökar i jorden eller tar sig ett gyttjebad. På en annan gård går korna lugnt och betar.

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli?

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli? Vad menas med det? Är det funktionell mat? Tjejmjölk i rosa förpackning med extra folsyra som underlättar om man vill bli gravid. Är det smart? GMO? Genetiskt Modifierad Organism Ris med mer A-vitamin?

Läs mer

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt Ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 2013 Ekologiskt Forum 20 oktober 2010 Ekologisk k produktion och konsumtion Strategi med omvärldsanalys, äld l verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB

SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB SVENSKT BUTIKSKÖTT AB - GOTLANDS SLAGTERI AB - 2010 Privatägd verksamhet 100 % Investerat 30 mkr i modernisering av Gotlands Slagteri som styckning, paketering, förädling och övriga faciliteter. Nytt varumärke

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Ställ ut på. mässa med KRAV. Ett enkelt och prisvärt sätt att nå världens marknader. Receptet på godare mat

Ställ ut på. mässa med KRAV. Ett enkelt och prisvärt sätt att nå världens marknader. Receptet på godare mat Ställ ut på mässa med KRAV Ett enkelt och prisvärt sätt att nå världens marknader Receptet på godare mat Möt nya marknader med KRAV! Efterfrågan på ekologiska och KRAV-märkta produkter ökar kraftigt på

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Konsumenten vill veta ursprung, produktionsmetoder, egenskaper och om maten är schysst och säker Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun:

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun: Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv UTBILDNINGS- MATERIAL Butik på hållbar väg OM BUTIKEN Bra mat för hälsa och miljö! Namn på butiken: Kommun: Tillhör butiken

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Växjö 2014-05-30 Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Idag finns det mer än 800 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storhushållskök i Sverige.

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 1(7) PM Dnr 44-2893/08 2008-03-07 Marknadsavdelningen Johanna Nilsson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2007 Exportutveckling 2007 Sveriges export av jordbruksprodukter och livsmedel fortsatte

Läs mer

Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland Störst andel storgårdar i Halland och

Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland Störst andel storgårdar i Halland och Mjölkåret 2012 Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla... 4 1. Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland... 5 2. Störst andel storgårdar i Halland och Västmanland... 6 3. Örebro län leder ekoligan...

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har genomfört en femte ekoinventering av Sigtunas

Läs mer

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras Välkommen! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras

Läs mer

Mervä rde med ekologiskt ko tt

Mervä rde med ekologiskt ko tt Seminarium och dialogmöte på Garveriet i Floda den 3 oktober 2012 Mervä rde med ekologiskt ko tt Föreläsningar Marknadsutvecklingen för ekologiska livsmedel Cecilia Ryegård från Ekoweb gjorde en bred presentation

Läs mer

STORKÖK PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a

STORKÖK PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a STORKÖK PRODUKTKATALOG Dr o g a Ko l i n sk a Välkommen till Plivit Trade Plivit Trade AB är Sveriges ledande grossist för livsmedelsprodukter från Sydeuropa! Vårt starka och kompletta utbud av fler än

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Förändringar i ECR- Tidsfönster. Vad har vi gjort och vad kan vi göra för att förbättra lanseringsprocessen?

Förändringar i ECR- Tidsfönster. Vad har vi gjort och vad kan vi göra för att förbättra lanseringsprocessen? Förändringar i ECR- Tidsfönster Vad har vi gjort och vad kan vi göra för att förbättra lanseringsprocessen? 1 Innehåll Effektmätning av ECR-tidsfönster Förbättringsområden inom ECR-Tidsfönster Vad kan

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Ekowebs halvårsrapport för svensk Ekomarknad 2014

Ekowebs halvårsrapport för svensk Ekomarknad 2014 Ekowebs halvårsrapport för svensk Ekomarknad 2014 Världsunik ekoboom i Sverige 2014: Grundpelaren i ökningen är svenskproducerade KRAV-produkter Den ekologiska försäljningen under första halvåret 2014

Läs mer

Årets största mathelg

Årets största mathelg Årets julbord Årets största mathelg Svenska livsmedelsproducenter säljer för 21 miljarder. 12% av årsomsättningen. En hel del köps färdigt till julbordet Köps färdigt 92% 86% 74% 69% 56% 30% 17% Hemlagat

Läs mer

Världens närmaste mat

Världens närmaste mat Sv Sigill A6_g 07-06-19 12.32 Sida 1 Världens närmaste mat En skrift som vill inspirera dig till att välja mat som är lite bättre Sv Sigill A6_g 07-06-19 12.32 Sida 2 Vi bryr oss precis som du Svenskt

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Pris och utbud av. ekologiska livsmedel. i Jönköpings kommun

Pris och utbud av. ekologiska livsmedel. i Jönköpings kommun Pris och utbud av ekologiska livsmedel i Jönköpings kommun 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 4 Utbud... 4 Pris... 6 Diskussion... 7 Slutsatser... 7 Bilaga...

Läs mer

Klimatpåverkan av livsmedel

Klimatpåverkan av livsmedel Klimatpåverkan av livsmedel Olof Blomqvist MSc miljö och hållbar utveckling 2010.04.12 - Malmö - HUT - Matgruppen Hur mycket växthusgaser släpper vi i Sverige ut? Utsläpp av växthusgaser i ton per person

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling -Luleå 24 april 2014 Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor 3 miljoner måltider per dag

Läs mer