postekon magasin POSTEKON 3-4 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "postekon magasin POSTEKON 3-4 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 3-4 2006 1"

Transkript

1 postekon magasin POSTEKON 3-4 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN

2 LEDARE POSTEKON #3 Höstvindar! Nu kommer hösten och då också vindarna. Förändringens vindar kanske? På sommaren är det mest milda, varma brisar med tid för tankar och planering. Många oväntade möten och människor som träffas under trevliga former leder ofta under höstarna till förändringar. Märk att ofta kommer förslag på sammanslagningar, fusioner, styckningar etc. i övergången mellan sommar och höst. Så även i Handels Vänner! När du läser detta är äntligen sammanslagningen klar mellan Civilekonomföreningen Väst och Handels Vänner. Det nya namnet blir Civilekonomföreningen Handels Vänner, CHV. Ordförande blir i den nya föreningen Lennart Mankert som idag, bland annat, är Ordförande sedan många år i Civilekonomföreningen Väst. Med den nya föreningens samordnade resurser skall medlemsnyttan förstärkas och även vårt nätverk i konkurrensen som finns mellan nätverk och föreningar. Som medlem hoppas jag att du även fortsättningsvis ställer krav på styrelsen och ger feedback! AKTIVITETER Höstens aktiviteter har kommit igång med ett antal luncher, aktiviteter och golftävlingen Ordförandes Pokal! Alla arrangemang är som vanligt välbesökta! Läs mer på under Kalendarium där man kan se årets alla aktiviteter, dels genomförda, dels beslutade kommande och dels en idébank, dvs. de aktiviteter vi håller på att planera. Tack för denna gång och må den ljusnande framtid vara vår och lysa i höstmörkret! Göran Lundin Ordförande Handels Vänner Ditt kamratliga nätverk! STYRELSEN Den nya föreningen kommer att ha medlemmar från båda föreningarna och under en övergångsperiod arbeta med en interimsstyrelse tills nästa års officiella årsmöte i den nya föreningen CHV. Jag vill samtidigt tacka de över 100 personer som genom Handels Vänners 20-åriga historia har bidragit till att vara med i styrelsen eller i olika arbetsgrupper kring tidningen eller kring aktiviteterna. MEDLEMSANTAL EKONOMI Handels Vänners medlemsantal har under åren stadigt ökat. Vi är nu betalande medlemmar. Det är ungefär lika många som förra året, men ändå nytt rekord. Utav dessa har ca 83 % förnyat sitt medlemskap från föregående år. Det tycker vi är bra men kan säkert förbättras. POSTEKON Detta nummer av tidningen skickas även till alla medlemmar i Civilekonomföreningen Väst, samt som vanligt till våra annonsörer, samarbetspartners och andra nyckelpersoner för att marknadsföra nätverket. Den kan också läsas på hemsidan som en pdf-fil. POSTEKON MAGASIN Nummer: 3-4/2006 Årgång 14 PostEkon ges ut av: Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamrat förening Adress: Kungsportsavenyn 3, Göteborg Telefon: Fax: Hemsida: Bankgiro nr Postgiro: Ansvarig utgivare: Göran Lundin Utgivningsbevis: Chefredaktör: Jenny Gustavsson Redaktion: Anneli Egestam, Jenny Gustavsson, Daniel Andersson, Helena Norling och Göran Lundin. Tryck & layout: Lasse Boström Grafisk Produktion Upplaga: ex Nästkommande nummer: Nr 1/2007 Manusstopp Annonspriser färg: 1/1 sida fr kr 1/2 sida fr kr 1/4 sida fr kr 2 POSTEKON MAGASIN

3 AKTIVITET 20 år med en Kamrat: Föreningen Handels Vänner Handels Vänner bildades för 20 år sedan, 1986, som en kamratförening för de som tagit examen på Handelshögskolan i Göteborg. Tanken var att träffas och utbyta erfarenheter samt ha en social samvaro, minst två gånger per år, årsmöte och höstmöte. Genom årens lopp har över 100 personer deltagit i styrelsearbetet och än fler har medverkat genom att arrangera aktiviteter, skriva artiklar etc. Totalt sett har genom åren närmare personer i hela landet samt utomlands varit betalande medlemmar någon gång. Syfte enligt stadgar blev sedermera att upprätthålla kontakten mellan utexaminerade (bygga nätverk), sprida kamratanda mellan utexaminerade och medverka till ökat samarbete mellan Skola, Kår och Näringsliv/Handels Vänner. Efter hand startades en medlemstidning, Postekon, med förebild från kårens tidning EKON. Detta var (Nu är man framme vid årgång 14). Styrelsen var med när det första spadtaget togs på den nya Handelshögskolan. Vi var med och arrangerade Home Coming Day Det var i samband med invigningen av skolan dessa festligheter ägde rum med över 550 deltagare. Samarbete startades 1996 med Civilekonomföreningen Väst för att stärka och samordna alla aktiviteter. Då tillkom handelskvällar samt lunchföredrag (numera i egna lokaler). Register på alla utexaminerade har genom årens lopp tagits fram och utvecklats genom ett antal personers enträgna ideella arbete. Registret gjordes tillgängligt för Handelshögskolan 2002 genom ett samarbetsavtal. Idag har vi ett gemensamt register med gemensamma utskick etc gjordes den först tryckta matrikeln över alla personer. Redan 2001 lades det ut digitalt på vår hemsida, vilket vi var en av de första föreningarna i Sverige att göra! Nya tjänster är Jobb Att Söka och ett samarbete i Stockholm med Civilekonomföreningen där, samt nu i år 2006, mentorskap och ett samgående med Civilekonomföreningen Väst! Visste du att i vårt register, vilket vi har byggt upp genom många personers ideella arbete och sedermera gjorts tillgängligt för Handelshögskolan genom ett samarbetsavtal, finns idag vilka har tagit examen vid Handelshögskolan i Göteborg. Den äldsta i registret är över 96 år och den yngsta är 23 år. Vi har över mejladresser samt företag angivet som arbetsplats. Antalet titlar har ökat och är nu över Födda på 60- och 70 - talet dominerar. De bägge representerar över personer, dvs nästan 60 %. Födda på 50-talet är eller 20 %, fyrtiotalister eller tidigare är 18 % eller Sedan finns 280 åttiotalister. Vi ökar stadigt antalet aktiva och betalande medlemmar i vårt nätverk. Det är inte så stor utvandring till jobb utomlands (man kan ju arbetat utomlands men bo kvar i Sverige) men däremot är trenden att man flyttar till Stockholm. Nu bor ca 2500 examinander där. Antal registermedlemmar per arbetsgivare Oktober i register Totalt Volvo 344 Göteborgs Kommun / Stad 30 Gbg. Universitet/Handelshögskolan 120 SAAB 24 SEB 77 Mölnlycke 19 PwC 66 AstraZeneca 23 Skatteverket 57 Adecco, Manpower, Poolia 26 Ericsson 55 ABB 18 Ernst & Young 55 IBM 16 Nordea 55 Hogia 13 Handelsbanken 52 AP-Fonder, 2, 3, 6 20 Föreningssparbank 48 AcandoFrontec 10 SCA 45 BRG 5 KPMG 39 Wallenstam 4 Accenture 31 IHM 5 POSTEKON MAGASIN

4 HISTORIK Civilekonomföreningen Väst 1929 till dagens datum På initiativ av den nyutexaminerade studenten John Carlbom tillsattes en kommitté för att i mars 1929 fastställa stadgar för Ekonomföreningen i Göteborg. Enligt stadgarna var ekonomföreningen en sammanslutning mellan från Handelshögskolan i Göteborg utexaminerade till befrämjandet av gemensamma intressen. Platsförmedling var tex. från början en viktig del av styrelsens arbete. En eldsjäl med förmåga med visioner och genomförandekraft var Axel Adlerbert, ordförande i föreningen Denne var ägare av AB Arla Mejeri och kom att få ovärderlig betydelse för såväl Handelshög- skolan som föreningen. Adlerbert var en förespråkare för erfarenhetsutbyte och kamratliga tillsällningar. Under många år fanns det två snarlika Ekonomföreningar i Göteborg; förutom Svenska Ekonomföreningen fanns även Stockholmsekonomer i Göteborg. De båda föreningarna slogs ihop 1940 och blev Västra kretsen av Svenska Ekonomföreningen och blev en av flera kretsföreningar inom Svenska Civilekonomföreningen. Adlerbert var en av anledningarna till att föreningens första 10 år blev mycket framgångsrika avgick Axel Adlerbert som ordförande. I anslutning härtill företog Adlerbert ett antal donationer till förmån för såväl Västra Kretsen som Handelshögskolan. Donationerna har lagt grunden till föreningens goda ekonomi. Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen År 1991 ändras Svenska Civilekonomföreningens stadgar vilket innebär att Västra Kretsens självständighet upphör. År 2002 upphör Svenska Civilekonomföreningen med sin verksamhet. Västra Kretsen återfår sin självständighet och namnändrar till Civilekonomföreningen Väst. Nuvarande ordföranden Lennart Mankert är den 12e ordföranden sedan föreningen bildades för 77 år sedan och är nu inne på sitt 14e år som ordförande inleds kontakter med Handels Vänner vilka succesivt fördjupats med bland annat ett programsamarbete. Nu 10 år senare är föreningarna redo för ett samgående. Axel Adlerbert - donatorn Av: Daniel Andersson en kortfattad historik Källa: Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen , en kortfattad historik. ( ) 4 POSTEKON MAGASIN

5 STYRELSEN Civilekonomföreningen Handels Vänner CHV. BAKGRUND * Två föreningar med samma/liknande målgrupp * Ineffektiv resursfördelning * Upplevd otydlighet i kommunikation (medlemmar/omvärld) FÖRDELAR * En Medlemsförening (1 januari 2007) * Oförändrad verksamhet i inriktning och storlek * En styrelse * En Rådgivande Nämnd (utsedda av styrelsen) * Tydlighet i kommunikation emot omvärlden och emot medlemmar * Ger bättre kontinuitet, både i inriktning samt i styrelsearbete * Effektivare resursutnyttjande * Vitaliserat medlemsnätverk (fler yngre och från andra examensplatser etc.) * Stärkt samarbete med Handelshögskola Målet är att skapa ännu bättre medlemsnytta samt öka konkurrenskraften gentemot andra föreningar och intressen. Göteborg 11 Oktober Styrelserna i både Civilekonomföreningen Väst och Handels Vänner Genom Lennart Mankert och Göran Lundin. Hur vi genomför tidsplanen. Rent tekniskt är detta ingen fusion av föreningarna, utan mer överföring av medlemskap och verksamhet. Det som händer är att Civilekonomföreningen antar nya stadgar i sin förening, vilka är gemensamt utarbetade av oss i båda föreningarna. Dessa stadgar ligger sedan till grund för den nya föreningen Civilekonomföreningen Handels Vänner. Medlemmarna från nuvarande Civilekonomföreningen Väst och Handels Vänner får inbetalningskort avseende medlemsavgift till Civilekonomföreningen Handels Vänner, samt ett registerutdrag på den nya föreningens register. Klart senast dec Vid inbetalning införs man som medlem i Civilekonomföreningen Handels Vänner fr o m 1 jan De båda föreningarnas verksamhet läggs från och med den 1 januari 2007 ihop och bedrivs i Civilekonomföreningen Handels Vänner med oförändrad verksamhet. Gamla Handels Vänner, helt utan aktiviteter, avvecklas enligt dess stadgars tidsplan senast (beroende på legala och tekniska frågor) Göran Lundin Lennart Mankert POSTEKON MAGASIN

6 A K T I V I T E T Kunskap är makt. Rätt kunskap är mäktigare. Aitellu är ett Göteborgsföretag verksamt inom ett område som kallas AI, artificiell intelligens, vars teknik bygger på världsledande forskning på Chalmers. Under torsdagens lunch den 14 september gästades Handels Vänner av David Fendrich och Linda Pettersson, båda grundare och verksamma i företaget. Artificiell intelligens kan tillämpas inom omvärldsbevakning, för företag som vill hålla koll på såväl konkurrenter som den egna branschen artiklar analyseras och klassificeras varje dag via Aitellus system. Informationen är tillgänglig bara några minuter efter det att den publicerats någonstans i världen digitalt, huvudsakligen på svenska eller engelska. Frågor som Är det som skrivs om min produkt positivt eller negativt? Samband som du inte visste fanns kan vara ett faktum. När och var skrivs det om oss? Informationen kan brytas ner från nationell till regional nivå, efter önskemål. Spamfilter är också ett exempel på AI. Att filtrera, klassificera och prioritera information är det svåra. Ju bättre en dator förstår, desto lättare för den att skilja ut vad vilken information som skall filtreras bort. Klustring Ett annat exempel på användningsområde är så kallad klustring av text vilket används vid sammanställning av enkäter. Att sammanställa resultat av kryssfrågor har aldrig varit några problem. Däremot har frågor med öppna svarsalternativ mest varit till för att kunderna skall få skriva av sig, menar David. Svaren har hittills hamnat i papperskorgen då det har varit praktiskt taget omöjligt att identifiera svarsgrupper i generella textmängder. Men genom klustring kan även denna information komma företaget tillgodo då kategorier skapas igenom igenkänning. Om en enkät avser ett visst bilmärke kan frekvent återkommande synpunkter som god sittkomfort eller dåliga bromsar identifieras, klustras och därmed mätas. Predictive Analysis Statistiska metoder för att analysera kunddatabaser har funnits länge. Man vet när kunden handlar, vad kunden handlar, var kunden bor, när kunden framfört klagomål etc. För att analysera kundbehov på ett mer raffinerat sätt används en metod som kallas Predictive Analysis, en slags genetisk programmering. Då kan man få svar på frågor som Vilka kunder köper mest? Vilka kampanjer har lyckats bäst? Hur går derivat och valutor? En dator kan testa en miljard teorier. Kreditkortsföretag är exempel på företag som kan ha nytta av att se mönster av händelser. Om många inköp görs med ett och samma kreditkort inom loppet av låt säga minuter, är sannolikheten hög att kortet stulits. Med hjälp av denna information skulle ett kreditkort kunna spärras automatiskt. Hur långt kan utvecklingen gå? David Fendrich bedömer att datorerna kommer att ta över om år och göra allt som en människa kan göra, det vill säga förstå, lösa problem, ta affärsbeslut, skriva artiklar och kommunicera. Ta en nyhetsbyrå som Reuter vilka sedan en tid tillbaka skriver artiklar, främst ekonominyheter, automatiskt. Vi följer utvecklingen med spänning. Vid pennan Anneli Egestam, Egestam Marketing 6 POSTEKON MAGASIN

7 EU är ett ständigt aktuellt ämne som påverkar oss alla i stort och smått. Torsdagen den 28 september fick ett antal av Handels Vänners och Civilekonomföreningen Västs medlemmar nöjet att lyssna till Birger Möllers insikter och tankar om EU under en torsdagslunch. Birger Möller är nationalekonom, före detta lärare på Handelshögskolan i Göteborg och även författare till den aktuella boken Vad är EU... och vad kan det bli?. EU har växt från 6 medlemsländer till 25 och snart är också Rumänien och Bulgarien på väg in. Vi närmar oss 500 miljoner invånare och medlemsländerna har tillsammans samma produktionsvärde som USA. EU har blivit en väldigt stor maktfaktor och en viktigt motvikt mot USA. Möller kallar EU för en framgångssaga, där viktiga faktorer som gemensam inre marknad med fri rörlighet, kamp mot internationell brottslighet och för mänskliga rättigheter svetsar oss samman. AKTIVITET Vart går EU idag och hur påverkas du? Viktigt är dock att poängtera att EU i grunden är ett fredsprojekt, ekonomin är bara ett medel, om än ett viktigt sådant. EU skapar stabilitet mellan medlemsländerna och bidrar med positiva effekter på nya medlemsländer när de får börja förhandla om medlemskap, ja faktiskt redan innan de ens får börja förhandla. Innan ett land får börja förhandla om medlemskap i EU krävs att 3 M ska finnas på plats; Mänskliga rättigheter, Marknadseffektivitet och Maskineriet (tex fungerande rättsväsende). Detta gör att bara viljan hos ett land att börja förhandla om medlemskap bidrar till att skapa lugn och stabilitet. Möller diskuterade också frågan om varför kriser är ett naturligt och vanligt inslag i EU och berättade bland annat om hur kriser behövs för att sätta press på länder och att få till stånd en överenskommelse. Att ge sig för tidigt är inte bra för ett lands prestige. Många frågar sig varför EU-kommissionen inte alltid lägger det bästa förslaget. Möller menar här att deras uppgift inte är att lägga det bästa förslaget, deras uppgift är att lägga ett förslag som alla kan leva med! För att få fram ett sådant förslag så jämkar man så mycket som möjligt för att göra alla någorlunda nöjda. Vidare tog Möller upp frågan om varför euron var självklar nere på kontinenten medan vi i Sverige är mycket mer skeptiskt inställda. Förklaringen ligger i att dessa länder i långt större utsträckning ser på EU som ett sätt att säkerställa freden. Euron blir en symbol för samhörigheten och viljan att höra ihop. Vi i Sverige som inte på så nära håll upplevt världskrigen ser på EU och euron som ett ekonomiskt projekt. Möller menade att vi har gått med i EU mer av anledningen att det är tråkigt och opraktiskt att stå utanför än av ren vilja att vara med. Avslutningsvis diskuterade Möller några framtida utmaningar för EU och dess medlemsländer. Undersökningar visar att Europa snabbt tappar mark mot de växande Asiatiska ekonomierna och det är bara en tidsfråga innan de går förbi. Möller visade på att konkurrensen om den yngre arbetskraften kommer att hårdna och arbetskraftsinvandring bli en nödvändighet för att behålla vår konkurrenskraft. Vid pennan Helena Norling POSTEKON MAGASIN

8 REPORTAGE Ewa Larsson - Det låter kanske konstigt, men vi är alla i någon mening ett varumärke. Vill man bli framgångsrik och nå sina mål måste man vårda sina talanger och se till att omgivningen lägger märke till dem, säger före detta handelsstudenten Ewa Larsson. Ewa försöker leva som hon lär. Sedan studietiden har det varit en självklarhet att bygga ett personligt varumärke. Inte så att hon alltid vetat vad hon ville syssla med som vuxen, utan snarare att hon satsade på saker som engagerade henne - en nyfikenhet att träffa nya människor, resa, lära sig språk och skriva. Efter hand förstod hon att det inte räcker att vårda sin talang, till syvende och sist handlar det om att marknadsföra sig själv. Begrepp som marknadsföring och försäljning är tveeggade i Sverige, inte minst när det handlar om talang och personlighet, men fler och fler inser vikten av att jobba med sitt eget varumärke. Idag räcker det inte med en bra utbildning för att nå dit man vill, säger Ewa. Intresset för marknadsföring och språk gjorde det internationella civilekonomprogrammet till ett naturligt val. Efter examen sökte hon till Exportrådets traineeprogram. Jag sökte platsen i Bryssel och fick den. Vilken kick det var. Jag, en nybakad handelsstudent bland 280 sökande, wow. Jag flög på moln i flera dagar, säger Ewa och det är inte svårt att spåra den sprudlande entusiasmen som både lyser i ögonen och märks i skrattet. Orsakerna till att jag lyckades få traineeplatsen var flera, säger Ewa. Sommaren 1998, när jag pluggade i Göteborg, jobbade jag med att åka runt på olika arbetsplatser för att lära små- och medelstora företag att använda Internet. Jag fick erfarenheter som Exportrådet sökte, dels om det då relativt nya Internet och dess affärsmöjligheter, dels förståelse för hur Exportrådets viktigaste målgrupp, små- och medelstora företag, fungerar. Efter ett utbytesår på en fransk handelshögskola hade jag även gått från skolfranska till modern affärsfranska. Jag var också 8 POSTEKON MAGASIN

9 REPORTAGE noga med att under intervjun lyfta fram att jag ville lära mig holländska. Jag har alltid haft lätt för språk och ser det mer som en hobby än något jobbigt. Jag hade noggrant förberett den bild jag ville förmedla av mig själv och var självklart även väl påläst om Exportrådet. Efter trainee-året blev det fortsatt anställning på Exportrådet i Bryssel de närmaste fyra åren, innan kärleken drog henne tillbaka till Sverige och ett nytt eftertraktat jobb PR-konsult på Sund Kommunikation, en av Sveriges snabbast växande PR-byråer. De fem åren ute i Europa lärde mig massor, säger Ewa. Jag träffade människor från olika länder och fick jobba med folk i olika yrkesroller. Jag fick ett väldigt stort nätverk. Jag fick också lära mig att ta mig in i en ny kultur och ett nytt samhälle. Många som kommer till Bryssel umgås bara med sina landsmän, men jag ville lära känna Belgien och belgarna och fick, tack vare mitt sportintresse, många kompisar i ett lokalt handbollslag. plikter. Just nu är det improvisationsteater som ger mig rätt balans i vardagen. I första hand gör jag det för att koppla av och för att det är roligt, men samtidigt får jag verktyg som hjälper mig i jobbet som konsult. Jag tränas i kreativt tänkande och förmågan att vara helt närvarande i nuet. FAKTA Namn: Ewa Larsson Född: 1975 Utbildning: Internationella Civilekonomprogrammet med fransk inriktning, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Familj: Sambon Andreas. Vi träffades genom Exportrådet. Bor: På kungsholmen i Stockholm Äter helst: En jazz-brunch på Mosebacke Dricker helst: Caffe Latte med kanel Fritid: Lär mig improvisationsteater Dold talang: Ingen slår mig i femkamp på Gröna Lund Fotnot: Om du är intresserad av att lära dig hur du bygger ditt eget varumärke ordnar Handels Vänner och Sund Kommunikation seminarium i Göteborg och Stockholm i november. Se för mer information. Vid pennan Jenny Gustavsson - Att engagera sig även utanför jobbet är förstås viktigt, fortsätter Ewa. Många jobb förmedlas genom kontakter och rekommendationer. När du utökar ditt nätverk ökar du chanserna att nå dit du vill. Vad är konsten att lyckas i ett konsultjobb? Att vara sig själv i första hand, säger Ewa utan att tveka, sen är jag nog ganska duktig på att sälja mig själv och använda mina nätverk. Här hemma är vi så rädda för ordet försäljning och tänker bara på dammsugsförsäljare, men att sälja är en konst vare sig det handlar om en produkt eller sig själv. Det handlar om kunskap, förtroende och att väcka intresse och nyfikenhet, säger Ewa. Jag tror dessutom att det är viktigt att vara naturlig, väldigt påläst i alla lägen, ambitiös och målmedveten. Många har gått in i väggen av för höga ambitioner. För att inte hamna där har Ewa haft sina knep, som verkar fungera bra. Jag försöker att inte ta allt på för stort allvar, att skilja det som är viktigt från det som är mindre viktigt. Avgörande har också varit att vid sidan om jobbet hålla på med något som rensar hjärnan från alla POSTEKON MAGASIN

10 EMBA EMBA start 1982 vs Sedan följde ett flertal omorganisationer och flytt av huvudkontor först från Stockholm till Göteborg och nu senast i andra riktningen tillsammans med nya riktlinjer för hur våra kontor skall vara utformade för att vara anpassade till det nya arbetssätt. Erfarenheterna från detta har kommit väl till pass i det första avsnittet Myter mode vetenskap som när detta trycks redan har passerat revy. De organisationer som inte kan hantera människor kommer att få svårt att klara sig. Det här med morötter blir inte så gott i längden. Vår generation blir mätta den nya generationen behöver lockas/mättas av annat än morötter. EMBA består av 10 avsnitt varav det sista är på 10 poäng. Man måste skriva en rapport för varje avsnitt och rapporten läggs fram och någon av de andra grupperna opponerar på den. Detta är princip samma upplägg som jag var med om men då hade vi inget avsnitt om IT-strategi och det här med egen dator eller bärbar PC var något som inte ens fanns i sinnessfären. När den senaste kursen av emba startade så visade det sig att gruppen bestod av 13 personer varav 2 kvinnor. Procentuellt räknat är det nästan lika högt som när jag började på min kurs för 24 år sedan. Sedan tar mycket av likheterna mellan mig och Gunilla Hållander-Andersson, som är en av kvinnorna, slut. Hon är äldst i gruppen och jag var tillsammans med en annan deltagare yngst. Vi var drygt 30. Å andra sidan så var utbildningen avgiftsbefriad då, det är den inte längre. Jag bad Gunilla, som jag har känt i drygt 5 år, redan i våras att hon skulle ställa upp på en intervju i början av utbildningen för att jämföra emba då och nu. Vi hade tidigare diskuterat utbildningen som jag är väldigt positiv till. Det är vanligtvis svårare för kvinnor att få sina arbetsgivare att ställa upp ekonomiskt. Det problemet hade inte Gunilla och det tror hon beror på att hon har en utländsk chef. De är mer vana vid att all utbildning kostar! Gunilla introducerar sig gärna som en Skaradjäkne som 1973 flyttade till Göteborg för att läsa på Handels. Målet var då att få arbeta som revisor och efter examen fick hon arbete på Hagstöms revisionsbyrå. Det var drömjobbet! Men efter några år var det dags att pröva på något annat. På något sätt kändes det som att det var för tidigt att fastna i revisorsrollen. Därefter har det hänt mycket och Gunilla ser det som en förmån att hon har fått vara med i flera branscher och deltagit i många förändringsprocesser. Nuvarande jobb på GlaxoSmithKline har inneburit ett flertal prov på att hantera just det. Vid den stora fusion som gjordes 2001 mellan GlaxoWellcome och SmithKline- Beecham deltog hon i den grupp som arbetade aktivt med att sammanföra de båda bolagen till en gemensam organisation. Gunillas ansvarsområde var framtagande av material med den nya logotypen, kontorslokaler i Stockholm och Göteborg samt att samordna inköpsrutinerna och utforma förslag till policies för det nya bolaget. FAKTA Namn: Gunilla Hållander-Andersson Född: 1954 Utbildning: Civilekonom I Gunillas grupp finns även Jane, den andra kvinnliga deltagaren och det är en medveten taktik från Björn Alarik, studieledare för utbildningen. Annars har Gunilla, i alla fall så här initialt, mycket gemensamt med Niklas den yngste deltagaren. De har bland annat barnledighet som gemensam nämnare, han skall vara pappaledig under våren och hon tänker ta mormorledigt två dagar i veckan för att passa barnbarnen Erik två år och Ellen som blir ett år i december! De arbetspassen sträcker sig från 8:30 till framåt niotiden på kvällen och då brukar hon stupa i säng! Intensivt och mycket stimulerande! Familj: Maken Kent, två barn Martin 26 år, Marika 30 med sambo och två barnbarn. Bor: Fredrikskulle i Fredriksdal tomtgränsen är kommungräns mellan Mölndal och Göteborg Äter helst: Fiskrätter av alla slag Dricker helst: Vatten eller vin både rött och vitt Fritid: Familjen och gården vid Åsunden Dold talang: Kan bygga dammar och odla kräftor 10 POSTEKON MAGASIN

11 EMBA När jag tänker tillbaka på min grupp så tror jag Björn har rätt. Det hade nog varit bra med ytterligare en kvinna i gruppen. Vi var på papperet 5 till att börja med. En dök aldrig upp och en försvann på utlandsuppdrag. Så kvar var jag, Birger och Christer. Fast vi lyckades bra ändå! Det som lockar en utbildning av typ emba är att den ger en chansen till att strukturera tänkandet anser Gunilla. Det dagliga arbetet är mycket av att ta beslut/fixa saker bums. Det är snabba ryck som gäller för att inte tala om den dagliga telefon- och terrorn! Den roligaste händelsen hitintills har varit middagen uppe i Malmstensvåningen. En mycket positiv upplevelse att under trevliga former lära känna varandra. Björn säger att de en gång till ska få chansen att få äta där och det blir om två år när de är klara. Lite surt är det ju att konstatera att inte fick vi en sådan behandling för 24 år sedan. Fast det var ju det där med att vi inte betalade något. Mölnlycke Health Care en ny lysande stjärna med gediget rykte inom medicinteknik Mölnlycke Health Care. Regent Medical. Medlock Medical. Tre lysande stjärnor, var och en med gott rykte inom medicinteknik. Nu förenar vi dem för att bygga ett nytt och starkt företag. Vi erbjuder en bredd av produkter och tjänster; för säkra operationsingrepp och effektiv och skonsam sårbehandling. Dessutom med fokus på utmärkt kundservice. Vi tror att i en värld byggd på förtroende finns det inga hinder för att lyckas - tillsammans. För mer information, besök oss på Mölnlycke symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care. Gunilla Hållander-Andersson och Ann Margreth Hellberg De kommande avsnitten om gruppsamtal och lärande ska bli extra kul tycker Gunilla eftersom det inte var så mycket av den varan förra gången hon gick på Handels och läste redovisning. Nu är vardagen inte bara fylld av arbete, emba och mormorledighet utan även ideellt arbete inom NHR och Zonta. Den första är Neurologiskt Handikappades Riksorganisation i deras arbete med att på olika sätt försöka förbättra livskvalitén för sina medlemmar. Den andra är en stor internationell kvinnoorganisation som arbetar för att stärka kvinnans ställning lokalt och internationellt. Den roligaste erfarenheten med Zonta var konvention i Göteborg för fyra år sedan. Det blev en vecka med lunchoch middagsgäster från när och fjärran. Det är vanligt att de som går emba-kursen byter jobb så vad gör då Gunilla om två år? Ingen aning säger hon så vi får väl försöka ta reda på det om två år. Text Ann Margreth Hellberg, f.d. Ordförande i Nätverk MBA och Zontasyster med Gunilla Foto: Kent Andersson POSTEKON MAGASIN

12 MENTOR Mentorskap/Coaching Skaffa dig en mentor och gör ett klokt beslut! Arbetsmarknaden ser ju helt annorlunda ut idag med en karriär med många anställningar. Det gäller att gå rätt väg för att såväl karriären som livssituationen skall bli så bra som möjlig. Vi har nu startat upp en mentorbank. Logga in dig på och du läsa om mentorerna och deras yrkeskarriärer och hur de utövar sitt mentorskap. Tag sedan kontakt med ett par av dem och be om ett personligt möte. Det är ju viktigt att personkemin fungerar. Här följer en mycket kort beskrivning av de som hittills anmält sig som mentorer. Bo P. Löfgren Driver mentorskap professionellt och har sedan sex år arbetat som underkonsult till MPS som bl.a. är en av de större aktörerna i Sverige med inriktning på kvalificerad outplacement. Ser mentorskap i ett ganska brett affärsmässigt perspektiv. Veine Davidsson Coachingsamtal rörande alla livets områden med företagsledare och chefer som del i programmet Personligt ledarskap. Samtal och vägledning rörande yrkesmässig framtid med såväl arbetssökande som chefer och medarbetare. Tips för proffsigt, personligt presentationsmaterial. Birgitta Jesperson Min prioritet är att mentorera en kvinna. Passande för mig är möten ca 2 tim 1g/ mån under ett år med möjlighet att avbryta om t ex kemin inte stämmer. Jag är utbildad i mentorskap inom IBMs mentor-adeptprogram och har varit professionell mentor till 1-3 personer per år från slutet av 90-talet till 2006 både som mentor-coach till någon first-line manager och som karriärplaneringsstöd till kollegor med några få anställningsår. Håkan Jidéus Expert/coach inom affärsidé, strategi och vision. Specialist på försäljning B2B komplexa produkter/tjänster. Generell mentor som personlig bollplank åt VD och ledningsgrupp. Är professionell mentor åt ett 20-tal företagare i dagsläget (höst -06) Mats Nilsson - Diskussionspartner med erfarenhet - Bollplank - Idégivare - Rådgivare, utlandstjänst - Rådgivare, ekonomen i företaget Gunnar Oesterreich Jag arbetar gärna som personlig coach eller coach för att få ihop ett vinnande lag på en arbetsplats. Att coacha studenter personligen vore också intressant. Det jag kan bäst är att skapa vinnare och rätt tänk för detta. Jan Ramsöy Jag brinner för människors personliga utveckling och växt. Coaching är ett utmärkt utvecklingsverktyg för grupper/team, ledare och anställda på alla nivåer. Ett personligt bollplank, en samtalspartner och en egen heja klack som hjälper dig att finna, utveckla och driva dina yrkesmässiga, personliga och själsliga mål framåt. Göran Götberg Mentorinriktning främst mindre/medelstora företag, gärna med internationell inriktning, samt även familjeföretag och egna företagare. Finn Bitsch Björklund Min framtida arbetsinriktning kommer att vara styrelseuppdrag och mentor/coachuppdrag. Har varit intern-mentor i Ruter Dam i två perioder, och har dessutom haft 3 andra adepter (unga människor på väg). Har gått mentorutbildning i Ruter Dam samt Handels Vänner. Det roligaste jag vet är att ge stöd och erfarenhet åt yngre människor på väg, men jag kan även vara coach åt egna företagare och VD ar. Anders Jernström Efter nu cirka 30 år i arbetslivet som anställd i större företag och som egen företagare känner jag starkt för att som mentor/ coach dela med mig av min nu långa framförallt internationella arbetslivserfarenhet. Jag tror mig kunna fungera väl som en professionell mentor/coach till Er i början/ mitten av karriären, egna företagare samt VD och marknadschefer etc. och framförallt då till Er som arbetar internationellt. Birgitta Rundberg Jag har arbetat som mentor och coach för chefer inom såväl privat som offentlig sektor sedan flera år tillbaka. Licensierad konsult inom livs- och karriärutveckling. Arbetar även som outplacementkonsult. Magnus Emmens Målet och syftet med coachningen är att skapa en plats för reflektion över sitt egna och andras agerande. Detta görs genom att ta bort de hinder som personen har. T.ex vad som är möjligt/omöjligt, självbild, hitta sina mål och visioner. Per Magne Som konsult och som utbildningschef har jag flerårig erfarenhet av att vägleda chefer och specialister i deras professionella utveckling. Martin Drotz I think I can help/discuss initiative, business, and problems in my areas. I m just around 40, and I guess that there are some areas for experience. Marie Gröndahl Agerar gärna coach/mentor till personer i början/mitten av karriären men även etablerade chefer. Har ett stort nätverk och kunnande inom näringslivet. Certifierad i flertalet av testverktygen utgivna av Psykologiförlaget. Coachutbildning handels vänner Lennart Ström Har sedan 1999 varit mentor för nyföretagare, som fått starta eget bidrag, totalt ett 60-tal adepter. Rolf Lewin Har jobbat professionellt som personlig coach under fem år. Owe Runesson Min erfarenhet av ledarfrågor på olika nivåer torde innebära att jag kan vara bollplank till såväl nya ledare som sådana som kommit en bit eller är mitt i karriären och har ett omfattande ansvar. Kan även vara rådgivare till dem som planerar att trappa ned i karriären. 12 POSTEKON MAGASIN

13 KURIOSA DEN ÅRLIGA GOLFTÄVLINGEN ÄR AVGJORD! Det var 14 utvalda som kom för att spela om Ordförandes Pokal i år. I år föll valet på korthålsbanan på Särö som nyligen återinvigdes efter att ha byggts om. Vi började med en fin lunch på Särö Golfkrog, en specialare (wallenbergare) för oss forskare från Handels VI hade fint väder och en mycket trevlig stämning ifrån start till mål. Några var ivrigare än andra att få komma ut på banan, De nyanlagda greenerna var bra men svåra! Nästa år blir det nog långa banan igen... Fjolårets mästare Claes Frisinger hamnade utanför pallen. Vann gjorde Henrik Nordenstam på fina 30 poäng. Han fick både en trofé samt en låda med finfina bollar. De övriga priserna gick till Lars Mellbin som kom på andra plats, Kajsa Fung som kom trea och Claes Johansson som kom fyra. Vi skildes åt med glada tillrop om att ses nästa år! Vid pennan Ordföranden - Ditt nätverk på Nätet! För två år sedan färdigställdes arbetet med Handels Vänners (HV) nya hemsida. Idag arbetar en handfull människor med ständiga förbättringar och nya funktioner. Under år 2006 har hemsidan uppdaterats löpande och idag kan du till exempel finna Postekon # 2 i pdf-format. Vi arbetar även med nya hemsidefunktioner vilket bland annat har resulterat i ett aktivitetskalendarium, som uppdateras varje månad, på hemsidan. En nätverksförening bör ha en levande hemsida som möter medlemmarnas krav och förväntningar. HV arbetar enligt övertygelsen att hemsidan inte är perfekt om inte även de mest kräsna medlemmarnas önskemål är uppfyllda. En observation vi tokar som ett bra betyg är att antalet besökare ökar för varje månad. Under maj månad slog HV nytt rekord vad gäller antal besökare då 1433 besök registrerades enligt webbverktygets statistikverktyg. Totalt har ca besök registrerats sedan hemsidan publicerades under hösten Besök även du hemsidan idag! Fusionen mellan Handels Vänner och Civilekonomföreningen Väst (se tidigare artikel) innebär nya utmaningar för arbetet med hemsidan. Under närmsta perioden kommer därför många nyheter, både vad gäller funktion och layout, att presenterar på hemsidan. Av: Daniel Andersson, webbansvarig POSTEKON MAGASIN

14 PROFIL Staffan Lennström En VD med dubbelexam Staffan Lennström är VD för AB Nynäs Petroleum, eller Nynas som det numera kallas för att vara mer internationellt gångbart. Det är ett företag i petroleumbranschen med c:a 800 anställda och 14 miljarder i omsättning. Nynas är ett nischföretag som till största del producerar och säljer bitumen som används som klister i asfalt, samt olika nafteniska specialoljor. Inte ett helt typiskt yrke för en handelsalumn med andra ord. Så var inte heller Staffan någon vanlig handelsstudent en gång i tiden, ekonomiexamen var något som han läste in på kvällstid medan han jobbade som processingenjör på Esso i Stenungsund på dagarna. Vad han skulle studera under sin högskoletid var ingenting som Staffan lade särskilt mycket tid på att fundera över. Han gillade matte och en kompis tipsade om att teknisk fysik var en bra utbildning, så 1969 började Staffan läsa just detta på Chalmers. Efter något år insåg han dock att inriktningen mest lämpade sig för forskning och då detta inte var något som lockade bestämde han sig för att komplettera sina studier och läsa kemi och processteknik, en inriktning som efterfrågades av arbetsmarknaden. Sitt första jobb fick han i januari 1974 redan innan han var klar med skolan. Han övertog en tjänst som konsult på Volvos utvecklingsavdelning av en kompis och fick under sina sista månader på Chalmers plugga parallellt med arbetet. Konsultjobbet kändes dock inte som något att bygga sin framtid på och efter ett halvår på Volvo såg Staffan att Esso sökte en processingenjör och han sökte och fick tjänsten. Och det är här Handelshögskolan kommer in i bilden. Efter något år på Esso blev Staffan nämligen medlockad till ekonomistudier av en kompis som tyckte att det var ett bra komplement till en civilingenjörexamen. De två började läsa på kvällstid, exakt vilken inriktning kommer Staffan inte ihåg men han minns att han läste mycket juridik och marknadsföring då de kurserna intresserade honom. Att det inte blev så mycket tid över till andra aktiviteter under denna tid är inte så konstigt. Staffan konstaterar att han inte var någon festprisse som höll på med kårföreningar eller liknande. Han ville bli klar med sin utbildning så snabbt som möjligt. Efter att studierna på Handels var avklarade fortsatte Staffan sin anställning på Esso. Han fick efterhand vidgade ansvarsområden och arbetade i olika chefspositioner. När Statoil 1986 köpte upp Esso i Sverige blev han ansvarig för marknadsföring och råvaruinköp för petrokemiska produkter. Det var en spännande och krävande period då detta var helt ny verksamhet för Statoil. Tilliten från företagsledningen fortsatte och när Statoil tillsammans med amerikanska Himont 1989 skulle starta ett plastoch petrokemi blev Staffan först operativ chef och sedan VD för detta joint venture som kom att heta North Sea Petrochemicals. Starten skedde på ett slitet kontor i Belgien, utan varken utrustning eller personal. Företaget var nytt och hade inte någon verksamhet i Belgien. Staffan och hans kanadensiske kollega - Bruce Stewart - fick därför ordna med det mesta själva. Efter 1,5 år stod den första fabriken klar i Antwerpen 1990 och efter ytterliggare ett så var det dags att starta den andra. Det var en spännande tid, sammanfattar Staffan. Statoil och Neste kom 1993 överens att slå ihop sin petrokemiverksamhet. Under hösten utsågs ett team som skulle leda sammanslagningen och sedan företaget. Staffan berättar att detta var en oerhört intensive period och under ett halvår var det ett ständigt resande. I april 1994 startades bolaget upp under namnet Borealis, som betyder från norr på latin. Staffan säger att processen för att hitta ett lämpligt namn var ganska utdragen, men när han hörde detta namnförslag gillade han det direkt då det lät som en dyr, fransk parfym. Branschen hade pressad lönsamhet och ett namn som lät exklusivt kunde behövas. Bolaget satte upp sitt huvudkontor i Köpenhamn och där arbetade Staffan sedan i mer än 10 år, med ett avbrott för en sejour i Stenungsund Neste gick ur samarbetet efter några år och in kom istället ett österrikiskt företag OMV och ett arabiskt IPIC. Borealis blev mer och mer nischat och lönsamheten ökade hela tiden. Det exklusiva namnet passade allt bättre! Så varför lockade då Nynas helt plötsligt för någon som sätt och vis varit inom samma koncern genom hela sitt yrkesverksamma liv? Staffan har inte ett enkelt svar på detta, det var flera faktorer som samspelade. En roll spelade det faktum att Statoil bestämde sig för att sälja av sin del av Borealis till de andra delägarna. Det kändes som en epok var slut. Då Staffan samtidigt fick erbjudande om VD-tjänsten i Nynas och styrelseordförande var en person han känner och har stor respekt för, tänkte han att ska man byta, så får man göra det nu, och så blev det. Hösten 2005 lämnade Staffan Lennström Borealis och blev VD för Nynas. 14 POSTEKON MAGASIN

15 PROFIL en som uppskattar ett trasigt strykjärn Arbetet hittills i Nynas har varit än mer intressant än han ens kunde föreställa sig och han trycker mycket på företagets historia. Nynas har funnits sedan 1928 och var det första svenska raffinaderiet. Kriserna har kommit och gått, men företaget har överlevt genom framsynthet och vilja. Staffan tycker även att det för Nynas är en fördel att nu vara helt borta från bränslebranschen; Vår olja används av våra kunder i upp till 50 år innan den byts ut säger han, den bränns inte upp i en puff. Att byta företag efter närmare 30 år var dessutom mer en energikick än jobbigt, säger Staffan. Genom att han arbetat med många olika organisationer i olika länder och under olika företagsnamn, är han van vid att träffa nya människor och stå inför förändringar så inget av detta var något som han såg som ett problem. Jag frågar om hur stigande oljepriser och ökad globalisering påverkar företaget Nynas och det visar sig att det står sig ganska stadigt gentemot båda faktorerna. Givetvis är kunderna inte så glada över att det de köper blir dyrare, men de är samtidigt medvetna om bakgrunden, att det inte finns några alternativ till att höja priserna. Dessutom har prisstegringen varit lite mindre på den sortens olja som Nynas använder än på den som används till bränsle. Globaliseringen har i sin tur givetvis bidragit till en hårdare konkurrens, men då Nynas är så nischade har de kunnat dra nytta av att de stora bolagen går ur deras bransch då de inte längre finner någon lönsamhet där. Som specialister har Nynas kunnat lägga resurser på att utveckla och satsa på just sin lilla del. De branscher man arbetar i har förut varit ganska lokala men på specialoljesidan har Nynas åter visat på den framsynthet som räddat företaget förut och blivit det första bolaget som globaliserat sin försäljning. Vad ser du som ledarskapets största utmaningar? undrar jag lite naivt och Staffan tittar förvånat på mig och säger att det är en väldigt stor fråga. Efter lite fundering får jag dock ett svar; det är att få folk med sig, säger han, att kunna visa upp ett gemensamt mål så att alla går åt samma håll. Dessutom måste du som ledare inse att du ibland står ensam och i det läget våga ta beslut, ofta ganska snabbt. Allt detta måste ge dig energi, ansvaret får inte skrämma dig utan man måste klara av att hela tiden behålla sin framåtanda och fortsätta ta beslut. Han påpekar att erfarenhet spelar väldigt stor roll och citerar en bekant som uttryckt detta genom meningen Tänk om man hade vetat det man vet nu när man var 30, vilket bra jobb man hade gjort!. Vi fortsätter på området svåra frågor och nästa blir vilka råd han har till nyutexaminerade. Svaret blir en fortsättning på ovanstående svar; utnyttja tiden för att tillägna dig kunskap. Han anser att det kan finnas fördelar med att börja på ett stort företag som nyutexaminerad, då man då kan få prova på lite olika saker. Skolan ger mycket teorier, men det finns mycket annat att lära sig när du kommer ut i verkligheten. Som ny bör du även ta initiativ och stå på dig låt dig inte skrämmas av auktoriteter säger Staffan, när introduktionstiden är över i ett företag är det lätt att hamna lite i bakvattnet och finna sig själv i en situation där man inte trivs. Nöj dig inte med detta, utan kräv och ta mer ansvar. Fakta Namn: Staffan Lennström Titel: VD för AB Nynäs Petroleum Vad var det då med det där trasiga strykjärnet som nämns i rubriken? Jo, på frågan om vad han gör för att koppla av från arbetet ges svaret att han gillar att göra praktiska saker. Staffan ser sig inte som någon speciell fritidsmänniska, men han uppskattar att få pyssla och reparera, såväl på lantstället som med mindre saker. Förra helgen hade strykjärnet gått sönder och det var roligt säger han, då behövde det ju nämligen tas isär och lagas. Som avslutning på intervjun frågar jag hur han ser på framtiden. Den ser bra ut, svarar han. Nynas står inför en spännande tid, då målet är att gå från bra till bäst i klassen. Man vill vara en intressant arbetsplats för nya anställda och hela tiden gå vidare och förbättra sig någon division i taget. Jag tackar för mig och går ut i majsolen med en ny kunskap det går att skapa ett stort företag av något så nischat som asfaltsklister. Utbildning: Civilingenjörexamen från Chalmers och ekonomexamen från Handels Familj: Hustrun Gunilla och fyra utflugna barn Bor: I Helsingborg och Stockholm Äter helst: Det mesta (sägs med ett skratt) Dricker helst: Rödvin, det är ju tydligen så nyttigt... Fritid: Syssla med praktiska saker. Fotbollsderby IFK-ÖIS Text av Emelie Larsson Bilder : POSTEKON MAGASIN

16 A K T I V I T E T Derby mellan IFK Göteborg och ÖIS Den 18 september samlades ett gäng av Handels Vänners medlemmar för en derbykväll med förträff i Ullevis nya lounge och ett spännande derby mellan IFK Göteborg och ÖIS. Kvällen inleddes med lättare mat och dryck i Ullevi Lounge som bjöd på bästa utsikten över arenan och lagens uppvärmning. När alla var mätta och belåtna fick vi inledningsvis nöjet att lyssna till Robert Niklasson som presenterade restaurang och konferensanläggningen Ullevi Lounge för oss. Loungen byggdes inför sommarens Friidrotts EM och kan ta emot 660 gäster. Lokalen har flera delar och kan anpassas för olika stora sällskap. En fingervisning om kapaciteten fick vi när Robert berättade om hur Ullevi Lounge lyckats servera 1000 lunch och 1300 middag varje dag under hela EM! De fina lokalerna står till förfogande att hyra för både stora och små sällskap för exempelvis fester, produktlanseringar och mässor. Den som vill kan hyra hela Ullevi och till exempel köra sitt eget mini-em. Kanske något för nästa firmafest? Därefter tog Ullevis arenachef Anders Albrektsson över och berättade om de stora utmaningar som Ullevi ställdes inför under arrangemanget av sommarens stora arrangemang, friidrotts EM. Ambitionen var att överträffa VM i friidrott 1995 och att göra detta med en budget i balans, vilket man också lyckades genomföra. Anders delade med sig av sitt recept för hur hans team lyckades genomföra EM på ett så bra sätt: - Satsa på volontärerna volontärer jobbade runt 12 timmar per dag i 10 dagar, den arbetskraften hade man aldrig kunnat köpa in. Även volontärerna var vinnare genom de värdefulla erfarenheter de fick med sig. - Tänk på hur friidrotten presenteras för arenagäster och TV-tittare. Ullevi-gänget lyckades göra en bra TV show samtidigt som besökarna på arenan fick ett bra arrangemang och valuta för sina pengar. Man satsade på att både experter och nybörjare skulle få sitt och tog därför in de bästa expertkommentatorer man kunde få tag på. - Överraska! De professionella, både idrottare och mediefolk, förväntade sig att få samma standard som VM -95, så det gällde att överraska på andra sätt. Det gjorde man både när det gällde små saker som att skicka ut bagare med nybakta bullar på pressläktaren och stora saker som EMfesten där man lyfte ut invigningen och gjorde den till en gratisfest på Götaplatsen med deltagare. Man gjorde något nytt som ingen förväntade sig. Göteborgs stad satsade 25 miljoner kronor på att marknadsföra Göteborg som evenemangsstad och de har sannerligen fått valuta för pengarna. Tanken att sätta Göteborg på kartan gick som en röd tråd genom många beslut, exempelvis hur man skulle dra maratonbanan. Givetvis ville man att attraktiva delar av Göteborg som Avenyn och Fiskekyrkan skulle synas väl i bild, samtidigt som man inte skulle ställa till det för mycket för trafiken, utryckningsfordon skulle kunna komma fram etc. Att komma fram till ett konsensusbeslut tog 2,5 år! Efter dessa intressanta lärdomar var det dags för oss att bege oss till våra platser för att se en mycket spännande fotbollsmatch som ÖIS till slut vann med 3-2. Vid pennan Helena Norling 16 POSTEKON MAGASIN

17 Carmen Systems AB acquired by Jeppesen The highly successful IT-company Carmen Systems AB is now part of the Jeppesen family. US-based Jeppesen is recognized as the world s foremost provider of information solutions in aviation. Jeppesen s portfolio includes: worldwide flight information, flight operations services, international trip planning services, aviation weather services and aviation training systems. Jeppesen s marine division will soon produce a full line of navigation solutions and maritime data services. Jeppesen Systems AB develops, markets and implements resource optimization solutions for clients found primarily in the transportation industry. Airline clients include Air France, Alitalia, British Airways, Delta Air Lines, Iberia, KLM, Lufthansa, Mexicana, Northwest Airlines, SAS, Singapore Airlines, Spanair and Virgin Atlantic Airways. Rail & Logistics clients include Deutsche Bahn, SJ, Green Cargo, SNCF (French National Railways), RailCorp in New South Wales (Australia), CityPendeln and National Rail Enquiries (UK). The resource optimization part of Jeppesen is a fast-growing, multicultural group with 340 employees from more than 30 countries. It is based in Göteborg, Sweden with additional offices in Amsterdam, Austin (Texas), Brisbane (Australia), Copenhagen, Madrid, Monterrey (Mexico), Montreal, New York, Paris, Singapore and Stockholm. Jeppesen Systems AB Odinsgatan 9 SE Göteborg POSTEKON MAGASIN

18 A K T I V I T E T Coachande ledarskap När jag första gången berättade att jag ville spela OS i Beachvolleyboll, så grät min fru, min mamma sade att det går aldrig och min far trodde att jag hade en 30-års kris. Hur bemöts dina tankar, funderingar, drömmar och idéer av din närmaste omgivning? Är det olika i familjen, av kollegorna på jobbet, av chefen, dina vänner? Troligtvis är det väldigt olika, beroende på hur mycket involverad den personen är i dina tankar, idéer etc. Här är en artikel i skriven form som handlar om något väldigt praktiskt. Läs, testa och reflektera sedan över ditt och andras bemötande av människor. Din roll som ledare Coachande ledarskap handlar om hur du i ditt bemötande skapar och frigör energi för den som berättar en tanke, fundering, dröm eller en idé för dig. Jag arbetar varje dag med möten mellan människor, s.k. mellanmänskliga relationer. I detta arbeta kan jag titulera mig coach, konsult, utbildare etc, men helst kallar jag mig missionär i sunt förnuft i mellanmänskliga relationer. Coachning är ett begrepp som används friskt både till höger och till vänster. Ett coachande ledarskap är för mig inte en superman kostym som jag tar fram för att rädda upp en situation. Utan är ett förhållningssätt. Ett sätt att vara i mina mellanmänskliga relationer. Om coachande ledarskap är att frigöra en annan människas energi, så när vill du inte göra detta utan hindra eller begränsa någon annans energi? Ditt förhållningssätt Ett coachande ledarskap innebär att bemöta en annan människas tankar, funderingar, drömmar och idéer med full respekt och lyhördhet. Några grundläggande tankar och värderingar i mötet: Alla har sin egen sanning eller uppfattning av verkligheten. Alla har en positiv intention med sitt beteende/agerande. Alla vill och gör sitt bästa, utifrån sanning av verkligheten. Du kan inte inte kommunicera Det viktiga är inte vad du kommunicerar utan vilken reaktion du får. Du har inte sagt något förrän någon har reagerat på det. Det handlar inte om vad eller hur du säger saker till någon annan, utan hur den personen reagerar på det du säger. Att arbeta Nu har du grunden för att kunna skapa kontakt och därigenom möjlighet att bidra till att frigöra någon annans energi. Ditt coachande arbete går ut på att påverka någon annans tanke och känsla och därigenom personens beteende. Personens gamla beteende hindrar henne i sitt agerande och hämmar hennes energi. Det coachande ledarskapet handlar då om att ta bort det som hindrar denna persons fulla potential. I mötet blir ditt bemötande att: Lyssna Känna in Fråga Det du skall känna in och fråga om är vad som hindrar eller begränsar henne från att kunna utnyttja sin fulla potential. För att kunna få energi till att göra något i överhuvudtaget krävs först att man har kraft/ ork. Därefter krävs en vilja/lust för att få mera energi och den maximala energin fås sedan av att man har en ledning/riktning för sin energi. Sammanfattat ser det ut så här: Må bra kraft/ork Motivation vilja/lust Mål ledning/riktning Utifrån denna struktur kan du utveckla och frigöra någon annans energi genom ditt coachande ledarskap. Det är alltså ingen idé att utveckla målbilderna innan du mår bra och vet vad du vill, dvs. vet vad som motiverar dig. Fem nycklar till energin Reflektera lite över en situation där det inte kändes riktigt rätt. Det kan ha varit lite oro, olust eller lite ångest som dök upp innan, under eller efter själva händelsen. Din tanke eller känsla kanske sa dig att något var fel, men att du ändå genomförde det. Här är en enkel struktur av frågor som du kan använda för att analysera och utveckla din energi både i det lilla och i det stora. Det din olustiga känsla kommer ifrån är att minst en av nedanstående frågor har fallerat, dvs. du är på väg åt ett håll/sätt som du egentligen INTE vill. Vad som skall uppnås Varför det skall uppnås Hur det skall uppnås När det skall uppnås Vem eller vilka som stödjer dig/er på vägen och vilka som är med i gruppen Stämmer det? Vilken av dessa frågor saknades i denna situation som skapade denna olust känsla? Det är också så att troligtvis är en av dessa frågor mer viktig för dig än andra och det som du som oftast söker. När dessa 5 nycklar stämmer helt överens med ditt inre så är allt harmoni, men vid minsta avvikelse så tyder det på att du inte är på väg exakt 18 POSTEKON MAGASIN

19 AKTIVITET dit du vill. Det är alltså väldigt noga med att formulera sin uppgift så att det blir på rätt sätt. Ditt omedvetna är väldigt känsligt för dessa avvikelser (det vill ju ditt eget bästa) och det försöker då signalera detta till dig. Den gör det genom att skapa t.ex. en olust, rädsla, oro eller ångest känsla i kroppen. Använd denna frågestruktur inför situationer i hemmet, på jobbet, i klubblaget, med vännerna etc. för att skapa rätt energi och driv för dig och din omgivning. När det gäller din fulla energi finns inga genvägar. Denna struktur använde redan de gamla grekerna för att utveckla resonemang och motiv, allt för att belysa ett ämne ifrån alla olika håll och på olika sätt. De 5 nycklarna spänner upp dina sinnen och tankar och därigenom skapar en helhet. Testa den - jag lovar att den fungerar. Vi mänskliga apor Det gjordes ett experiment med 8 st apor i en bur. I buren fanns en ramp och uppe på toppen av rampen fanns en klase bananer. Vad gör inte apor när de ser en klase bananer? När en apa höll på att gå upp för rampen så startades ett sprinklersystem med kallt vatten över alla aporna. Apan som var uppe på rampen hoppade snabbt ned för att den blev rädd. Då slutande sprinklersystemet spruta. Efter några tappra försök insåg aporna att det var när någon av dem gick upp för rampen som sprinklersystemet startades. Detta gjorde att samtliga försök att ta bananerna stoppades. Därefter togs en apa ut ur buren och en ny stoppades dit. Den nya apan var sugen på banan. Och vad händer... Försöket stoppas av de andra som vet att kallt vatten kommer att spruta, men det vet ju inte den nya apan. Efter ett tag gör den nya apan inga nya försök utan ser till att alla försök stoppas även han. En ny apa tas ut och en ny stoppas in. Vad händer? Samma sak, en upprepning! Till slut så är ingen av de ursprungliga aporna, som vet varför de inte skulle gå upp på rampen, kvar i buren. Alla har samma beteende, dvs. vill gå uppför rampen, men är lärda att inte gå upp och alla försök stoppas. Hur ofta gör vi människor på samma sätt? Att hindra andra att göra något som vi inte vill att de skall göra? Eller borde? Detta beror på att vår undvika drift är starkare än våran uppnå drift. Vad händer då med vår energi då vi blir stoppade och vi förstår inte varför? Vem är du som har rätt till att tala om för någon annan vad de borde eller skall göra? Hur duktig är du på att klargöra för varför apan inte skall gå uppför rampen så att apan förstår helt och fullt? Bemötande i ledarskapet Genom att utveckla ditt sätt att bemöta andra så frigörs energi omkring dig och människor blir glada och utvecklas samt mår väldigt bra. En undersökning av Netservey visar att det är respekt ifrån närmaste chef som är den enskilt mest ekonomiskt lönsamma faktorn i jämförelse med samarbete, helhetssyn, intern information, mål, erkänsla, belöning etc. Vad är då respekt? Ett svar på det är att det handlar om bekräftelse. Vi har alla olika behov av bekräftelse, dvs. att bli sedda, känna oss unika, speciella, förstådda. Ett citat av den amerikanske familjeterapeuten Virgina Satir ur hennes bok Du, Jag och Vi : Jag tror att den största gåvan Jag kan tänka mig att få av någon annan människa Är att bli sedd av henne, Hörd av henne, Förstådd och vidrörd av henne. Den största gåvan jag kan ge Är att se, höra, förstå och att vidröra en annan människa. När så skett Känner jag att vi har skapat kontakt. De personer som du har störst förtroende för och som du gärna lyssnar till, vad gör de emot dig? De ger dig troligtvis den största gåvan, dvs bekräftar dig helt. 1. Se henne. Titta på personen och använd ditt kroppsspråk för att skapa en vi-känsla med henne. Övning 2o2: Låt en person prata om t.ex en semester resa, arbetsuppgift etc. Först gör du allt för att undvika kontakt. Dvs du tittar på annat t.ex mobiltelefonen, några papper, upp i taket och kanske vänder dig om. Därefter gör du allt för att få kontakt och bekräfta personen. Titta personen i ögonen, nicka instämmande, sitt på liknande sätt, kom in i samma sinnesstämning, ställ nyfikna frågor osv. Skillnad, eller hur!? 2. Hör henne Lyssna in vad hon säger. Vilket språk använder hon? Finns det tvetydigheter, osäkerheter och generaliseringar? T.ex ord som man, alla, egentligen, väl, nog, bara, kanske, försöka etc. Utveckla hennes tveksamheter och låt henne skapa klarhet. Övning 2o2: Använd de 5 nycklarna för att skapa dina frågor. 3. Förstå henne. Ta reda på allt som ligger bakom hennes tänkande, kännande och agerande. Besök hennes karta över värden och se dig omkring. 4. Bara betrakta och se sambanden, bekräfta henne sedan genom att säga och visa att du förstår. 5. Vidrör henne Vi är sociala djur och vi känner ökad närhet till de människor som har varit innanför din personliga och fysiskazon. Hur bemöter du dina medarbetare, dina barn, din käresta eller dina kunder? Vilken bekräftelse får de? Bemöt och bli en ledare som frigör andras energi! Ja tänk om alla i din omgivning hade fullt av egen energi och visade glädje. Magnus Emmens Organisations- och individutvecklingskons ult, Coach eller missionär i sunt förnuft. Utvecklingspoolen AB POSTEKON MAGASIN

20 KURIOSA Namn som syns med examen från Handelshögskolan i Göteborg: Rolf Ågren ViceVD på Volvo IT men även styrelseordförande i GREAT, som arbetar för en bättre IT-infrastruktur i Göteborgsregionen, genom dels både bredbandsnät och tjänster. Se mer på Johan Lindeberg JL Lindeberg är alltid aktuell, särskilt i golftider! Pernilla Jonsson (fd styrelsemedlem i HV) Pernilla Jonsson arbetar idag på Kairos Future, som seniorkonsult inom konsumtionsfrågor. Pernilla har nyligen doktorerat i Konsumentvetenskap med ett socialt och kulturellt perspektiv. Ulrika Granfors Wellemets Som byter från Volvo Car IT till Volvo IT inom AB Volvo för att arbeta som manager inom Internal Control. Camilla Läckberg, ny succédeckare ute nu. Olycksfågeln, ond bråd död i Fjällbacka i Bohuslän. Eva Halvorsson VD Andra AP-fonden, aktuell i DI om utköp från börsen och debatt kring det. Andra Ap-fonden hade bäst avkastning under första kvartalet utav de 4 statliga AP-fonderna (1,9 %) Claes de Neergard vd för Industrifonden som i september öppnade ett kontor Göteborg. Claes är även ordförande för tredje AP-fonden. Roger Holtback ordförande i Capio. Nordic Capital i samarbete med andra aktörer har kommit med ett bud på hela Capio. Magus Kårestedt vd för Göteborgs Hamn som tog beslut om att lägga ner ett IT-projekt efter flera års arbete. Frida Haavisto och Sofia Bergenstjerna, aktuella entreprenörer med: Beautiful business : en bok om kvinnliga entreprenörer eller om coola tjejer helt enkelt. Melker Schörling Ordförande i och ägare till Securitas. En notering av hans maktbolag Melker Schörling AB blev en succé efter att ha övertecknats 1,5 gånger. Innehav är Hexagon, Securitas och Assa Abloy. Petra Zackrisson var med i en artikel i G-P som handlade om generationsskifte i bolag. Hon valde dock att inte ta över familjeföretag och arbeta i det utan är idag chef för Exportrådets kontor i Estland. 20 POSTEKON MAGASIN

21 Just här växer Sverige som mest. Välkommen hit! GÖT De senaste 15 åren har Göteborgsregionen haft 43% i tillväxt*. Det är den högsta siffran i hela Sverige och vi är stolta över att ha bidragit till detta. Business Region Göteborg är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner och arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgs regionen. Vår målsättning är att ännu fl er framtidsföretag skall etablera sig i regionen och fortsätta växa. Vill du veta mer? Titta in på Eller kom hit, helt enkelt! * Tidningen Affärsvärlden (nr 18, 4 maj 2006) _BRG_HV_145x105.indd Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med en årlig omsättning på Mkr och anställda. Koncernen tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till kunder med höga krav på säker kontanthantering, passage- och tillträdeskontroll, intrångsskydd och brandskydd. De viktigaste kundsegmenten är bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. POSTEKON MAGASIN

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

GOLFENS KLUBBCHEFS UTBILDNING

GOLFENS KLUBBCHEFS UTBILDNING G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N Väx genom golfen! HAR DU AMBITIONEN att bli klubbchef? Är du redan klubbchef och vill utvecklas? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

Utbildningsfrågor internationellt perspektiv. Samhällspolitisk direktör. Liaison Department Sveriges Ingenjörer

Utbildningsfrågor internationellt perspektiv. Samhällspolitisk direktör. Liaison Department Sveriges Ingenjörer Utbildningsfrågor internationellt perspektiv Peter Larsson Samhällspolitisk direktör Head of fprofessional and Liaison Department Sveriges Ingenjörer Sveriges Ingenjörer 120 000 medlemmar 80 % privat sektor

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR

IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR IOGT-NTO:s FOLKHÖGSKOLOR Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

2010 StartUp är ett initiativ mellan S&Ø Reklambyrå, Circus och Kristina Ford Consulting. www.s o.se/startup

2010 StartUp är ett initiativ mellan S&Ø Reklambyrå, Circus och Kristina Ford Consulting. www.s o.se/startup Projektbeskrivning: StartUp FASTTRACK Vad? StartUp är ett projekt som syftar till att katalysera affärs och innovationsutveckling för nyföretagare med hjälp av tre interagerande utvecklingsprocesser. Affären,

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren Boksammanfattning Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill Händer det att saker och ting inte blir som du tänkt dig? Att personer i din omgivning inte alls reagerar som

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Vägen till självledarskap

Vägen till självledarskap Vägen till självledarskap Medvetna val. Optimal hälsa. Skönare liv. Jag brinner för att stötta människor som är redo att släppa sina gamla övertygelser och skapa sin bästa tillvaro utifrån egna unika talanger,

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen.

Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen. Av Karin Christofferson, frilansjournalsit Coaching enligt ICF. Replik på DN s serie kallad Coach-boomen. Coaching är egentligen enkelt - Hur ser det ut idag? Hur vill du att det ska bli? Vad kan du göra

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer