postekon magasin POSTEKON 3-4 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "postekon magasin POSTEKON 3-4 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 3-4 2006 1"

Transkript

1 postekon magasin POSTEKON 3-4 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN

2 LEDARE POSTEKON #3 Höstvindar! Nu kommer hösten och då också vindarna. Förändringens vindar kanske? På sommaren är det mest milda, varma brisar med tid för tankar och planering. Många oväntade möten och människor som träffas under trevliga former leder ofta under höstarna till förändringar. Märk att ofta kommer förslag på sammanslagningar, fusioner, styckningar etc. i övergången mellan sommar och höst. Så även i Handels Vänner! När du läser detta är äntligen sammanslagningen klar mellan Civilekonomföreningen Väst och Handels Vänner. Det nya namnet blir Civilekonomföreningen Handels Vänner, CHV. Ordförande blir i den nya föreningen Lennart Mankert som idag, bland annat, är Ordförande sedan många år i Civilekonomföreningen Väst. Med den nya föreningens samordnade resurser skall medlemsnyttan förstärkas och även vårt nätverk i konkurrensen som finns mellan nätverk och föreningar. Som medlem hoppas jag att du även fortsättningsvis ställer krav på styrelsen och ger feedback! AKTIVITETER Höstens aktiviteter har kommit igång med ett antal luncher, aktiviteter och golftävlingen Ordförandes Pokal! Alla arrangemang är som vanligt välbesökta! Läs mer på under Kalendarium där man kan se årets alla aktiviteter, dels genomförda, dels beslutade kommande och dels en idébank, dvs. de aktiviteter vi håller på att planera. Tack för denna gång och må den ljusnande framtid vara vår och lysa i höstmörkret! Göran Lundin Ordförande Handels Vänner Ditt kamratliga nätverk! STYRELSEN Den nya föreningen kommer att ha medlemmar från båda föreningarna och under en övergångsperiod arbeta med en interimsstyrelse tills nästa års officiella årsmöte i den nya föreningen CHV. Jag vill samtidigt tacka de över 100 personer som genom Handels Vänners 20-åriga historia har bidragit till att vara med i styrelsen eller i olika arbetsgrupper kring tidningen eller kring aktiviteterna. MEDLEMSANTAL EKONOMI Handels Vänners medlemsantal har under åren stadigt ökat. Vi är nu betalande medlemmar. Det är ungefär lika många som förra året, men ändå nytt rekord. Utav dessa har ca 83 % förnyat sitt medlemskap från föregående år. Det tycker vi är bra men kan säkert förbättras. POSTEKON Detta nummer av tidningen skickas även till alla medlemmar i Civilekonomföreningen Väst, samt som vanligt till våra annonsörer, samarbetspartners och andra nyckelpersoner för att marknadsföra nätverket. Den kan också läsas på hemsidan som en pdf-fil. POSTEKON MAGASIN Nummer: 3-4/2006 Årgång 14 PostEkon ges ut av: Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamrat förening Adress: Kungsportsavenyn 3, Göteborg Telefon: Fax: Hemsida: Bankgiro nr Postgiro: Ansvarig utgivare: Göran Lundin Utgivningsbevis: Chefredaktör: Jenny Gustavsson Redaktion: Anneli Egestam, Jenny Gustavsson, Daniel Andersson, Helena Norling och Göran Lundin. Tryck & layout: Lasse Boström Grafisk Produktion Upplaga: ex Nästkommande nummer: Nr 1/2007 Manusstopp Annonspriser färg: 1/1 sida fr kr 1/2 sida fr kr 1/4 sida fr kr 2 POSTEKON MAGASIN

3 AKTIVITET 20 år med en Kamrat: Föreningen Handels Vänner Handels Vänner bildades för 20 år sedan, 1986, som en kamratförening för de som tagit examen på Handelshögskolan i Göteborg. Tanken var att träffas och utbyta erfarenheter samt ha en social samvaro, minst två gånger per år, årsmöte och höstmöte. Genom årens lopp har över 100 personer deltagit i styrelsearbetet och än fler har medverkat genom att arrangera aktiviteter, skriva artiklar etc. Totalt sett har genom åren närmare personer i hela landet samt utomlands varit betalande medlemmar någon gång. Syfte enligt stadgar blev sedermera att upprätthålla kontakten mellan utexaminerade (bygga nätverk), sprida kamratanda mellan utexaminerade och medverka till ökat samarbete mellan Skola, Kår och Näringsliv/Handels Vänner. Efter hand startades en medlemstidning, Postekon, med förebild från kårens tidning EKON. Detta var (Nu är man framme vid årgång 14). Styrelsen var med när det första spadtaget togs på den nya Handelshögskolan. Vi var med och arrangerade Home Coming Day Det var i samband med invigningen av skolan dessa festligheter ägde rum med över 550 deltagare. Samarbete startades 1996 med Civilekonomföreningen Väst för att stärka och samordna alla aktiviteter. Då tillkom handelskvällar samt lunchföredrag (numera i egna lokaler). Register på alla utexaminerade har genom årens lopp tagits fram och utvecklats genom ett antal personers enträgna ideella arbete. Registret gjordes tillgängligt för Handelshögskolan 2002 genom ett samarbetsavtal. Idag har vi ett gemensamt register med gemensamma utskick etc gjordes den först tryckta matrikeln över alla personer. Redan 2001 lades det ut digitalt på vår hemsida, vilket vi var en av de första föreningarna i Sverige att göra! Nya tjänster är Jobb Att Söka och ett samarbete i Stockholm med Civilekonomföreningen där, samt nu i år 2006, mentorskap och ett samgående med Civilekonomföreningen Väst! Visste du att i vårt register, vilket vi har byggt upp genom många personers ideella arbete och sedermera gjorts tillgängligt för Handelshögskolan genom ett samarbetsavtal, finns idag vilka har tagit examen vid Handelshögskolan i Göteborg. Den äldsta i registret är över 96 år och den yngsta är 23 år. Vi har över mejladresser samt företag angivet som arbetsplats. Antalet titlar har ökat och är nu över Födda på 60- och 70 - talet dominerar. De bägge representerar över personer, dvs nästan 60 %. Födda på 50-talet är eller 20 %, fyrtiotalister eller tidigare är 18 % eller Sedan finns 280 åttiotalister. Vi ökar stadigt antalet aktiva och betalande medlemmar i vårt nätverk. Det är inte så stor utvandring till jobb utomlands (man kan ju arbetat utomlands men bo kvar i Sverige) men däremot är trenden att man flyttar till Stockholm. Nu bor ca 2500 examinander där. Antal registermedlemmar per arbetsgivare Oktober i register Totalt Volvo 344 Göteborgs Kommun / Stad 30 Gbg. Universitet/Handelshögskolan 120 SAAB 24 SEB 77 Mölnlycke 19 PwC 66 AstraZeneca 23 Skatteverket 57 Adecco, Manpower, Poolia 26 Ericsson 55 ABB 18 Ernst & Young 55 IBM 16 Nordea 55 Hogia 13 Handelsbanken 52 AP-Fonder, 2, 3, 6 20 Föreningssparbank 48 AcandoFrontec 10 SCA 45 BRG 5 KPMG 39 Wallenstam 4 Accenture 31 IHM 5 POSTEKON MAGASIN

4 HISTORIK Civilekonomföreningen Väst 1929 till dagens datum På initiativ av den nyutexaminerade studenten John Carlbom tillsattes en kommitté för att i mars 1929 fastställa stadgar för Ekonomföreningen i Göteborg. Enligt stadgarna var ekonomföreningen en sammanslutning mellan från Handelshögskolan i Göteborg utexaminerade till befrämjandet av gemensamma intressen. Platsförmedling var tex. från början en viktig del av styrelsens arbete. En eldsjäl med förmåga med visioner och genomförandekraft var Axel Adlerbert, ordförande i föreningen Denne var ägare av AB Arla Mejeri och kom att få ovärderlig betydelse för såväl Handelshög- skolan som föreningen. Adlerbert var en förespråkare för erfarenhetsutbyte och kamratliga tillsällningar. Under många år fanns det två snarlika Ekonomföreningar i Göteborg; förutom Svenska Ekonomföreningen fanns även Stockholmsekonomer i Göteborg. De båda föreningarna slogs ihop 1940 och blev Västra kretsen av Svenska Ekonomföreningen och blev en av flera kretsföreningar inom Svenska Civilekonomföreningen. Adlerbert var en av anledningarna till att föreningens första 10 år blev mycket framgångsrika avgick Axel Adlerbert som ordförande. I anslutning härtill företog Adlerbert ett antal donationer till förmån för såväl Västra Kretsen som Handelshögskolan. Donationerna har lagt grunden till föreningens goda ekonomi. Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen År 1991 ändras Svenska Civilekonomföreningens stadgar vilket innebär att Västra Kretsens självständighet upphör. År 2002 upphör Svenska Civilekonomföreningen med sin verksamhet. Västra Kretsen återfår sin självständighet och namnändrar till Civilekonomföreningen Väst. Nuvarande ordföranden Lennart Mankert är den 12e ordföranden sedan föreningen bildades för 77 år sedan och är nu inne på sitt 14e år som ordförande inleds kontakter med Handels Vänner vilka succesivt fördjupats med bland annat ett programsamarbete. Nu 10 år senare är föreningarna redo för ett samgående. Axel Adlerbert - donatorn Av: Daniel Andersson en kortfattad historik Källa: Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen , en kortfattad historik. ( ) 4 POSTEKON MAGASIN

5 STYRELSEN Civilekonomföreningen Handels Vänner CHV. BAKGRUND * Två föreningar med samma/liknande målgrupp * Ineffektiv resursfördelning * Upplevd otydlighet i kommunikation (medlemmar/omvärld) FÖRDELAR * En Medlemsförening (1 januari 2007) * Oförändrad verksamhet i inriktning och storlek * En styrelse * En Rådgivande Nämnd (utsedda av styrelsen) * Tydlighet i kommunikation emot omvärlden och emot medlemmar * Ger bättre kontinuitet, både i inriktning samt i styrelsearbete * Effektivare resursutnyttjande * Vitaliserat medlemsnätverk (fler yngre och från andra examensplatser etc.) * Stärkt samarbete med Handelshögskola Målet är att skapa ännu bättre medlemsnytta samt öka konkurrenskraften gentemot andra föreningar och intressen. Göteborg 11 Oktober Styrelserna i både Civilekonomföreningen Väst och Handels Vänner Genom Lennart Mankert och Göran Lundin. Hur vi genomför tidsplanen. Rent tekniskt är detta ingen fusion av föreningarna, utan mer överföring av medlemskap och verksamhet. Det som händer är att Civilekonomföreningen antar nya stadgar i sin förening, vilka är gemensamt utarbetade av oss i båda föreningarna. Dessa stadgar ligger sedan till grund för den nya föreningen Civilekonomföreningen Handels Vänner. Medlemmarna från nuvarande Civilekonomföreningen Väst och Handels Vänner får inbetalningskort avseende medlemsavgift till Civilekonomföreningen Handels Vänner, samt ett registerutdrag på den nya föreningens register. Klart senast dec Vid inbetalning införs man som medlem i Civilekonomföreningen Handels Vänner fr o m 1 jan De båda föreningarnas verksamhet läggs från och med den 1 januari 2007 ihop och bedrivs i Civilekonomföreningen Handels Vänner med oförändrad verksamhet. Gamla Handels Vänner, helt utan aktiviteter, avvecklas enligt dess stadgars tidsplan senast (beroende på legala och tekniska frågor) Göran Lundin Lennart Mankert POSTEKON MAGASIN

6 A K T I V I T E T Kunskap är makt. Rätt kunskap är mäktigare. Aitellu är ett Göteborgsföretag verksamt inom ett område som kallas AI, artificiell intelligens, vars teknik bygger på världsledande forskning på Chalmers. Under torsdagens lunch den 14 september gästades Handels Vänner av David Fendrich och Linda Pettersson, båda grundare och verksamma i företaget. Artificiell intelligens kan tillämpas inom omvärldsbevakning, för företag som vill hålla koll på såväl konkurrenter som den egna branschen artiklar analyseras och klassificeras varje dag via Aitellus system. Informationen är tillgänglig bara några minuter efter det att den publicerats någonstans i världen digitalt, huvudsakligen på svenska eller engelska. Frågor som Är det som skrivs om min produkt positivt eller negativt? Samband som du inte visste fanns kan vara ett faktum. När och var skrivs det om oss? Informationen kan brytas ner från nationell till regional nivå, efter önskemål. Spamfilter är också ett exempel på AI. Att filtrera, klassificera och prioritera information är det svåra. Ju bättre en dator förstår, desto lättare för den att skilja ut vad vilken information som skall filtreras bort. Klustring Ett annat exempel på användningsområde är så kallad klustring av text vilket används vid sammanställning av enkäter. Att sammanställa resultat av kryssfrågor har aldrig varit några problem. Däremot har frågor med öppna svarsalternativ mest varit till för att kunderna skall få skriva av sig, menar David. Svaren har hittills hamnat i papperskorgen då det har varit praktiskt taget omöjligt att identifiera svarsgrupper i generella textmängder. Men genom klustring kan även denna information komma företaget tillgodo då kategorier skapas igenom igenkänning. Om en enkät avser ett visst bilmärke kan frekvent återkommande synpunkter som god sittkomfort eller dåliga bromsar identifieras, klustras och därmed mätas. Predictive Analysis Statistiska metoder för att analysera kunddatabaser har funnits länge. Man vet när kunden handlar, vad kunden handlar, var kunden bor, när kunden framfört klagomål etc. För att analysera kundbehov på ett mer raffinerat sätt används en metod som kallas Predictive Analysis, en slags genetisk programmering. Då kan man få svar på frågor som Vilka kunder köper mest? Vilka kampanjer har lyckats bäst? Hur går derivat och valutor? En dator kan testa en miljard teorier. Kreditkortsföretag är exempel på företag som kan ha nytta av att se mönster av händelser. Om många inköp görs med ett och samma kreditkort inom loppet av låt säga minuter, är sannolikheten hög att kortet stulits. Med hjälp av denna information skulle ett kreditkort kunna spärras automatiskt. Hur långt kan utvecklingen gå? David Fendrich bedömer att datorerna kommer att ta över om år och göra allt som en människa kan göra, det vill säga förstå, lösa problem, ta affärsbeslut, skriva artiklar och kommunicera. Ta en nyhetsbyrå som Reuter vilka sedan en tid tillbaka skriver artiklar, främst ekonominyheter, automatiskt. Vi följer utvecklingen med spänning. Vid pennan Anneli Egestam, Egestam Marketing 6 POSTEKON MAGASIN

7 EU är ett ständigt aktuellt ämne som påverkar oss alla i stort och smått. Torsdagen den 28 september fick ett antal av Handels Vänners och Civilekonomföreningen Västs medlemmar nöjet att lyssna till Birger Möllers insikter och tankar om EU under en torsdagslunch. Birger Möller är nationalekonom, före detta lärare på Handelshögskolan i Göteborg och även författare till den aktuella boken Vad är EU... och vad kan det bli?. EU har växt från 6 medlemsländer till 25 och snart är också Rumänien och Bulgarien på väg in. Vi närmar oss 500 miljoner invånare och medlemsländerna har tillsammans samma produktionsvärde som USA. EU har blivit en väldigt stor maktfaktor och en viktigt motvikt mot USA. Möller kallar EU för en framgångssaga, där viktiga faktorer som gemensam inre marknad med fri rörlighet, kamp mot internationell brottslighet och för mänskliga rättigheter svetsar oss samman. AKTIVITET Vart går EU idag och hur påverkas du? Viktigt är dock att poängtera att EU i grunden är ett fredsprojekt, ekonomin är bara ett medel, om än ett viktigt sådant. EU skapar stabilitet mellan medlemsländerna och bidrar med positiva effekter på nya medlemsländer när de får börja förhandla om medlemskap, ja faktiskt redan innan de ens får börja förhandla. Innan ett land får börja förhandla om medlemskap i EU krävs att 3 M ska finnas på plats; Mänskliga rättigheter, Marknadseffektivitet och Maskineriet (tex fungerande rättsväsende). Detta gör att bara viljan hos ett land att börja förhandla om medlemskap bidrar till att skapa lugn och stabilitet. Möller diskuterade också frågan om varför kriser är ett naturligt och vanligt inslag i EU och berättade bland annat om hur kriser behövs för att sätta press på länder och att få till stånd en överenskommelse. Att ge sig för tidigt är inte bra för ett lands prestige. Många frågar sig varför EU-kommissionen inte alltid lägger det bästa förslaget. Möller menar här att deras uppgift inte är att lägga det bästa förslaget, deras uppgift är att lägga ett förslag som alla kan leva med! För att få fram ett sådant förslag så jämkar man så mycket som möjligt för att göra alla någorlunda nöjda. Vidare tog Möller upp frågan om varför euron var självklar nere på kontinenten medan vi i Sverige är mycket mer skeptiskt inställda. Förklaringen ligger i att dessa länder i långt större utsträckning ser på EU som ett sätt att säkerställa freden. Euron blir en symbol för samhörigheten och viljan att höra ihop. Vi i Sverige som inte på så nära håll upplevt världskrigen ser på EU och euron som ett ekonomiskt projekt. Möller menade att vi har gått med i EU mer av anledningen att det är tråkigt och opraktiskt att stå utanför än av ren vilja att vara med. Avslutningsvis diskuterade Möller några framtida utmaningar för EU och dess medlemsländer. Undersökningar visar att Europa snabbt tappar mark mot de växande Asiatiska ekonomierna och det är bara en tidsfråga innan de går förbi. Möller visade på att konkurrensen om den yngre arbetskraften kommer att hårdna och arbetskraftsinvandring bli en nödvändighet för att behålla vår konkurrenskraft. Vid pennan Helena Norling POSTEKON MAGASIN

8 REPORTAGE Ewa Larsson - Det låter kanske konstigt, men vi är alla i någon mening ett varumärke. Vill man bli framgångsrik och nå sina mål måste man vårda sina talanger och se till att omgivningen lägger märke till dem, säger före detta handelsstudenten Ewa Larsson. Ewa försöker leva som hon lär. Sedan studietiden har det varit en självklarhet att bygga ett personligt varumärke. Inte så att hon alltid vetat vad hon ville syssla med som vuxen, utan snarare att hon satsade på saker som engagerade henne - en nyfikenhet att träffa nya människor, resa, lära sig språk och skriva. Efter hand förstod hon att det inte räcker att vårda sin talang, till syvende och sist handlar det om att marknadsföra sig själv. Begrepp som marknadsföring och försäljning är tveeggade i Sverige, inte minst när det handlar om talang och personlighet, men fler och fler inser vikten av att jobba med sitt eget varumärke. Idag räcker det inte med en bra utbildning för att nå dit man vill, säger Ewa. Intresset för marknadsföring och språk gjorde det internationella civilekonomprogrammet till ett naturligt val. Efter examen sökte hon till Exportrådets traineeprogram. Jag sökte platsen i Bryssel och fick den. Vilken kick det var. Jag, en nybakad handelsstudent bland 280 sökande, wow. Jag flög på moln i flera dagar, säger Ewa och det är inte svårt att spåra den sprudlande entusiasmen som både lyser i ögonen och märks i skrattet. Orsakerna till att jag lyckades få traineeplatsen var flera, säger Ewa. Sommaren 1998, när jag pluggade i Göteborg, jobbade jag med att åka runt på olika arbetsplatser för att lära små- och medelstora företag att använda Internet. Jag fick erfarenheter som Exportrådet sökte, dels om det då relativt nya Internet och dess affärsmöjligheter, dels förståelse för hur Exportrådets viktigaste målgrupp, små- och medelstora företag, fungerar. Efter ett utbytesår på en fransk handelshögskola hade jag även gått från skolfranska till modern affärsfranska. Jag var också 8 POSTEKON MAGASIN

9 REPORTAGE noga med att under intervjun lyfta fram att jag ville lära mig holländska. Jag har alltid haft lätt för språk och ser det mer som en hobby än något jobbigt. Jag hade noggrant förberett den bild jag ville förmedla av mig själv och var självklart även väl påläst om Exportrådet. Efter trainee-året blev det fortsatt anställning på Exportrådet i Bryssel de närmaste fyra åren, innan kärleken drog henne tillbaka till Sverige och ett nytt eftertraktat jobb PR-konsult på Sund Kommunikation, en av Sveriges snabbast växande PR-byråer. De fem åren ute i Europa lärde mig massor, säger Ewa. Jag träffade människor från olika länder och fick jobba med folk i olika yrkesroller. Jag fick ett väldigt stort nätverk. Jag fick också lära mig att ta mig in i en ny kultur och ett nytt samhälle. Många som kommer till Bryssel umgås bara med sina landsmän, men jag ville lära känna Belgien och belgarna och fick, tack vare mitt sportintresse, många kompisar i ett lokalt handbollslag. plikter. Just nu är det improvisationsteater som ger mig rätt balans i vardagen. I första hand gör jag det för att koppla av och för att det är roligt, men samtidigt får jag verktyg som hjälper mig i jobbet som konsult. Jag tränas i kreativt tänkande och förmågan att vara helt närvarande i nuet. FAKTA Namn: Ewa Larsson Född: 1975 Utbildning: Internationella Civilekonomprogrammet med fransk inriktning, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Familj: Sambon Andreas. Vi träffades genom Exportrådet. Bor: På kungsholmen i Stockholm Äter helst: En jazz-brunch på Mosebacke Dricker helst: Caffe Latte med kanel Fritid: Lär mig improvisationsteater Dold talang: Ingen slår mig i femkamp på Gröna Lund Fotnot: Om du är intresserad av att lära dig hur du bygger ditt eget varumärke ordnar Handels Vänner och Sund Kommunikation seminarium i Göteborg och Stockholm i november. Se för mer information. Vid pennan Jenny Gustavsson - Att engagera sig även utanför jobbet är förstås viktigt, fortsätter Ewa. Många jobb förmedlas genom kontakter och rekommendationer. När du utökar ditt nätverk ökar du chanserna att nå dit du vill. Vad är konsten att lyckas i ett konsultjobb? Att vara sig själv i första hand, säger Ewa utan att tveka, sen är jag nog ganska duktig på att sälja mig själv och använda mina nätverk. Här hemma är vi så rädda för ordet försäljning och tänker bara på dammsugsförsäljare, men att sälja är en konst vare sig det handlar om en produkt eller sig själv. Det handlar om kunskap, förtroende och att väcka intresse och nyfikenhet, säger Ewa. Jag tror dessutom att det är viktigt att vara naturlig, väldigt påläst i alla lägen, ambitiös och målmedveten. Många har gått in i väggen av för höga ambitioner. För att inte hamna där har Ewa haft sina knep, som verkar fungera bra. Jag försöker att inte ta allt på för stort allvar, att skilja det som är viktigt från det som är mindre viktigt. Avgörande har också varit att vid sidan om jobbet hålla på med något som rensar hjärnan från alla POSTEKON MAGASIN

10 EMBA EMBA start 1982 vs Sedan följde ett flertal omorganisationer och flytt av huvudkontor först från Stockholm till Göteborg och nu senast i andra riktningen tillsammans med nya riktlinjer för hur våra kontor skall vara utformade för att vara anpassade till det nya arbetssätt. Erfarenheterna från detta har kommit väl till pass i det första avsnittet Myter mode vetenskap som när detta trycks redan har passerat revy. De organisationer som inte kan hantera människor kommer att få svårt att klara sig. Det här med morötter blir inte så gott i längden. Vår generation blir mätta den nya generationen behöver lockas/mättas av annat än morötter. EMBA består av 10 avsnitt varav det sista är på 10 poäng. Man måste skriva en rapport för varje avsnitt och rapporten läggs fram och någon av de andra grupperna opponerar på den. Detta är princip samma upplägg som jag var med om men då hade vi inget avsnitt om IT-strategi och det här med egen dator eller bärbar PC var något som inte ens fanns i sinnessfären. När den senaste kursen av emba startade så visade det sig att gruppen bestod av 13 personer varav 2 kvinnor. Procentuellt räknat är det nästan lika högt som när jag började på min kurs för 24 år sedan. Sedan tar mycket av likheterna mellan mig och Gunilla Hållander-Andersson, som är en av kvinnorna, slut. Hon är äldst i gruppen och jag var tillsammans med en annan deltagare yngst. Vi var drygt 30. Å andra sidan så var utbildningen avgiftsbefriad då, det är den inte längre. Jag bad Gunilla, som jag har känt i drygt 5 år, redan i våras att hon skulle ställa upp på en intervju i början av utbildningen för att jämföra emba då och nu. Vi hade tidigare diskuterat utbildningen som jag är väldigt positiv till. Det är vanligtvis svårare för kvinnor att få sina arbetsgivare att ställa upp ekonomiskt. Det problemet hade inte Gunilla och det tror hon beror på att hon har en utländsk chef. De är mer vana vid att all utbildning kostar! Gunilla introducerar sig gärna som en Skaradjäkne som 1973 flyttade till Göteborg för att läsa på Handels. Målet var då att få arbeta som revisor och efter examen fick hon arbete på Hagstöms revisionsbyrå. Det var drömjobbet! Men efter några år var det dags att pröva på något annat. På något sätt kändes det som att det var för tidigt att fastna i revisorsrollen. Därefter har det hänt mycket och Gunilla ser det som en förmån att hon har fått vara med i flera branscher och deltagit i många förändringsprocesser. Nuvarande jobb på GlaxoSmithKline har inneburit ett flertal prov på att hantera just det. Vid den stora fusion som gjordes 2001 mellan GlaxoWellcome och SmithKline- Beecham deltog hon i den grupp som arbetade aktivt med att sammanföra de båda bolagen till en gemensam organisation. Gunillas ansvarsområde var framtagande av material med den nya logotypen, kontorslokaler i Stockholm och Göteborg samt att samordna inköpsrutinerna och utforma förslag till policies för det nya bolaget. FAKTA Namn: Gunilla Hållander-Andersson Född: 1954 Utbildning: Civilekonom I Gunillas grupp finns även Jane, den andra kvinnliga deltagaren och det är en medveten taktik från Björn Alarik, studieledare för utbildningen. Annars har Gunilla, i alla fall så här initialt, mycket gemensamt med Niklas den yngste deltagaren. De har bland annat barnledighet som gemensam nämnare, han skall vara pappaledig under våren och hon tänker ta mormorledigt två dagar i veckan för att passa barnbarnen Erik två år och Ellen som blir ett år i december! De arbetspassen sträcker sig från 8:30 till framåt niotiden på kvällen och då brukar hon stupa i säng! Intensivt och mycket stimulerande! Familj: Maken Kent, två barn Martin 26 år, Marika 30 med sambo och två barnbarn. Bor: Fredrikskulle i Fredriksdal tomtgränsen är kommungräns mellan Mölndal och Göteborg Äter helst: Fiskrätter av alla slag Dricker helst: Vatten eller vin både rött och vitt Fritid: Familjen och gården vid Åsunden Dold talang: Kan bygga dammar och odla kräftor 10 POSTEKON MAGASIN

11 EMBA När jag tänker tillbaka på min grupp så tror jag Björn har rätt. Det hade nog varit bra med ytterligare en kvinna i gruppen. Vi var på papperet 5 till att börja med. En dök aldrig upp och en försvann på utlandsuppdrag. Så kvar var jag, Birger och Christer. Fast vi lyckades bra ändå! Det som lockar en utbildning av typ emba är att den ger en chansen till att strukturera tänkandet anser Gunilla. Det dagliga arbetet är mycket av att ta beslut/fixa saker bums. Det är snabba ryck som gäller för att inte tala om den dagliga telefon- och terrorn! Den roligaste händelsen hitintills har varit middagen uppe i Malmstensvåningen. En mycket positiv upplevelse att under trevliga former lära känna varandra. Björn säger att de en gång till ska få chansen att få äta där och det blir om två år när de är klara. Lite surt är det ju att konstatera att inte fick vi en sådan behandling för 24 år sedan. Fast det var ju det där med att vi inte betalade något. Mölnlycke Health Care en ny lysande stjärna med gediget rykte inom medicinteknik Mölnlycke Health Care. Regent Medical. Medlock Medical. Tre lysande stjärnor, var och en med gott rykte inom medicinteknik. Nu förenar vi dem för att bygga ett nytt och starkt företag. Vi erbjuder en bredd av produkter och tjänster; för säkra operationsingrepp och effektiv och skonsam sårbehandling. Dessutom med fokus på utmärkt kundservice. Vi tror att i en värld byggd på förtroende finns det inga hinder för att lyckas - tillsammans. För mer information, besök oss på Mölnlycke symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care. Gunilla Hållander-Andersson och Ann Margreth Hellberg De kommande avsnitten om gruppsamtal och lärande ska bli extra kul tycker Gunilla eftersom det inte var så mycket av den varan förra gången hon gick på Handels och läste redovisning. Nu är vardagen inte bara fylld av arbete, emba och mormorledighet utan även ideellt arbete inom NHR och Zonta. Den första är Neurologiskt Handikappades Riksorganisation i deras arbete med att på olika sätt försöka förbättra livskvalitén för sina medlemmar. Den andra är en stor internationell kvinnoorganisation som arbetar för att stärka kvinnans ställning lokalt och internationellt. Den roligaste erfarenheten med Zonta var konvention i Göteborg för fyra år sedan. Det blev en vecka med lunchoch middagsgäster från när och fjärran. Det är vanligt att de som går emba-kursen byter jobb så vad gör då Gunilla om två år? Ingen aning säger hon så vi får väl försöka ta reda på det om två år. Text Ann Margreth Hellberg, f.d. Ordförande i Nätverk MBA och Zontasyster med Gunilla Foto: Kent Andersson POSTEKON MAGASIN

12 MENTOR Mentorskap/Coaching Skaffa dig en mentor och gör ett klokt beslut! Arbetsmarknaden ser ju helt annorlunda ut idag med en karriär med många anställningar. Det gäller att gå rätt väg för att såväl karriären som livssituationen skall bli så bra som möjlig. Vi har nu startat upp en mentorbank. Logga in dig på och du läsa om mentorerna och deras yrkeskarriärer och hur de utövar sitt mentorskap. Tag sedan kontakt med ett par av dem och be om ett personligt möte. Det är ju viktigt att personkemin fungerar. Här följer en mycket kort beskrivning av de som hittills anmält sig som mentorer. Bo P. Löfgren Driver mentorskap professionellt och har sedan sex år arbetat som underkonsult till MPS som bl.a. är en av de större aktörerna i Sverige med inriktning på kvalificerad outplacement. Ser mentorskap i ett ganska brett affärsmässigt perspektiv. Veine Davidsson Coachingsamtal rörande alla livets områden med företagsledare och chefer som del i programmet Personligt ledarskap. Samtal och vägledning rörande yrkesmässig framtid med såväl arbetssökande som chefer och medarbetare. Tips för proffsigt, personligt presentationsmaterial. Birgitta Jesperson Min prioritet är att mentorera en kvinna. Passande för mig är möten ca 2 tim 1g/ mån under ett år med möjlighet att avbryta om t ex kemin inte stämmer. Jag är utbildad i mentorskap inom IBMs mentor-adeptprogram och har varit professionell mentor till 1-3 personer per år från slutet av 90-talet till 2006 både som mentor-coach till någon first-line manager och som karriärplaneringsstöd till kollegor med några få anställningsår. Håkan Jidéus Expert/coach inom affärsidé, strategi och vision. Specialist på försäljning B2B komplexa produkter/tjänster. Generell mentor som personlig bollplank åt VD och ledningsgrupp. Är professionell mentor åt ett 20-tal företagare i dagsläget (höst -06) Mats Nilsson - Diskussionspartner med erfarenhet - Bollplank - Idégivare - Rådgivare, utlandstjänst - Rådgivare, ekonomen i företaget Gunnar Oesterreich Jag arbetar gärna som personlig coach eller coach för att få ihop ett vinnande lag på en arbetsplats. Att coacha studenter personligen vore också intressant. Det jag kan bäst är att skapa vinnare och rätt tänk för detta. Jan Ramsöy Jag brinner för människors personliga utveckling och växt. Coaching är ett utmärkt utvecklingsverktyg för grupper/team, ledare och anställda på alla nivåer. Ett personligt bollplank, en samtalspartner och en egen heja klack som hjälper dig att finna, utveckla och driva dina yrkesmässiga, personliga och själsliga mål framåt. Göran Götberg Mentorinriktning främst mindre/medelstora företag, gärna med internationell inriktning, samt även familjeföretag och egna företagare. Finn Bitsch Björklund Min framtida arbetsinriktning kommer att vara styrelseuppdrag och mentor/coachuppdrag. Har varit intern-mentor i Ruter Dam i två perioder, och har dessutom haft 3 andra adepter (unga människor på väg). Har gått mentorutbildning i Ruter Dam samt Handels Vänner. Det roligaste jag vet är att ge stöd och erfarenhet åt yngre människor på väg, men jag kan även vara coach åt egna företagare och VD ar. Anders Jernström Efter nu cirka 30 år i arbetslivet som anställd i större företag och som egen företagare känner jag starkt för att som mentor/ coach dela med mig av min nu långa framförallt internationella arbetslivserfarenhet. Jag tror mig kunna fungera väl som en professionell mentor/coach till Er i början/ mitten av karriären, egna företagare samt VD och marknadschefer etc. och framförallt då till Er som arbetar internationellt. Birgitta Rundberg Jag har arbetat som mentor och coach för chefer inom såväl privat som offentlig sektor sedan flera år tillbaka. Licensierad konsult inom livs- och karriärutveckling. Arbetar även som outplacementkonsult. Magnus Emmens Målet och syftet med coachningen är att skapa en plats för reflektion över sitt egna och andras agerande. Detta görs genom att ta bort de hinder som personen har. T.ex vad som är möjligt/omöjligt, självbild, hitta sina mål och visioner. Per Magne Som konsult och som utbildningschef har jag flerårig erfarenhet av att vägleda chefer och specialister i deras professionella utveckling. Martin Drotz I think I can help/discuss initiative, business, and problems in my areas. I m just around 40, and I guess that there are some areas for experience. Marie Gröndahl Agerar gärna coach/mentor till personer i början/mitten av karriären men även etablerade chefer. Har ett stort nätverk och kunnande inom näringslivet. Certifierad i flertalet av testverktygen utgivna av Psykologiförlaget. Coachutbildning handels vänner Lennart Ström Har sedan 1999 varit mentor för nyföretagare, som fått starta eget bidrag, totalt ett 60-tal adepter. Rolf Lewin Har jobbat professionellt som personlig coach under fem år. Owe Runesson Min erfarenhet av ledarfrågor på olika nivåer torde innebära att jag kan vara bollplank till såväl nya ledare som sådana som kommit en bit eller är mitt i karriären och har ett omfattande ansvar. Kan även vara rådgivare till dem som planerar att trappa ned i karriären. 12 POSTEKON MAGASIN

13 KURIOSA DEN ÅRLIGA GOLFTÄVLINGEN ÄR AVGJORD! Det var 14 utvalda som kom för att spela om Ordförandes Pokal i år. I år föll valet på korthålsbanan på Särö som nyligen återinvigdes efter att ha byggts om. Vi började med en fin lunch på Särö Golfkrog, en specialare (wallenbergare) för oss forskare från Handels VI hade fint väder och en mycket trevlig stämning ifrån start till mål. Några var ivrigare än andra att få komma ut på banan, De nyanlagda greenerna var bra men svåra! Nästa år blir det nog långa banan igen... Fjolårets mästare Claes Frisinger hamnade utanför pallen. Vann gjorde Henrik Nordenstam på fina 30 poäng. Han fick både en trofé samt en låda med finfina bollar. De övriga priserna gick till Lars Mellbin som kom på andra plats, Kajsa Fung som kom trea och Claes Johansson som kom fyra. Vi skildes åt med glada tillrop om att ses nästa år! Vid pennan Ordföranden - Ditt nätverk på Nätet! För två år sedan färdigställdes arbetet med Handels Vänners (HV) nya hemsida. Idag arbetar en handfull människor med ständiga förbättringar och nya funktioner. Under år 2006 har hemsidan uppdaterats löpande och idag kan du till exempel finna Postekon # 2 i pdf-format. Vi arbetar även med nya hemsidefunktioner vilket bland annat har resulterat i ett aktivitetskalendarium, som uppdateras varje månad, på hemsidan. En nätverksförening bör ha en levande hemsida som möter medlemmarnas krav och förväntningar. HV arbetar enligt övertygelsen att hemsidan inte är perfekt om inte även de mest kräsna medlemmarnas önskemål är uppfyllda. En observation vi tokar som ett bra betyg är att antalet besökare ökar för varje månad. Under maj månad slog HV nytt rekord vad gäller antal besökare då 1433 besök registrerades enligt webbverktygets statistikverktyg. Totalt har ca besök registrerats sedan hemsidan publicerades under hösten Besök även du hemsidan idag! Fusionen mellan Handels Vänner och Civilekonomföreningen Väst (se tidigare artikel) innebär nya utmaningar för arbetet med hemsidan. Under närmsta perioden kommer därför många nyheter, både vad gäller funktion och layout, att presenterar på hemsidan. Av: Daniel Andersson, webbansvarig POSTEKON MAGASIN

14 PROFIL Staffan Lennström En VD med dubbelexam Staffan Lennström är VD för AB Nynäs Petroleum, eller Nynas som det numera kallas för att vara mer internationellt gångbart. Det är ett företag i petroleumbranschen med c:a 800 anställda och 14 miljarder i omsättning. Nynas är ett nischföretag som till största del producerar och säljer bitumen som används som klister i asfalt, samt olika nafteniska specialoljor. Inte ett helt typiskt yrke för en handelsalumn med andra ord. Så var inte heller Staffan någon vanlig handelsstudent en gång i tiden, ekonomiexamen var något som han läste in på kvällstid medan han jobbade som processingenjör på Esso i Stenungsund på dagarna. Vad han skulle studera under sin högskoletid var ingenting som Staffan lade särskilt mycket tid på att fundera över. Han gillade matte och en kompis tipsade om att teknisk fysik var en bra utbildning, så 1969 började Staffan läsa just detta på Chalmers. Efter något år insåg han dock att inriktningen mest lämpade sig för forskning och då detta inte var något som lockade bestämde han sig för att komplettera sina studier och läsa kemi och processteknik, en inriktning som efterfrågades av arbetsmarknaden. Sitt första jobb fick han i januari 1974 redan innan han var klar med skolan. Han övertog en tjänst som konsult på Volvos utvecklingsavdelning av en kompis och fick under sina sista månader på Chalmers plugga parallellt med arbetet. Konsultjobbet kändes dock inte som något att bygga sin framtid på och efter ett halvår på Volvo såg Staffan att Esso sökte en processingenjör och han sökte och fick tjänsten. Och det är här Handelshögskolan kommer in i bilden. Efter något år på Esso blev Staffan nämligen medlockad till ekonomistudier av en kompis som tyckte att det var ett bra komplement till en civilingenjörexamen. De två började läsa på kvällstid, exakt vilken inriktning kommer Staffan inte ihåg men han minns att han läste mycket juridik och marknadsföring då de kurserna intresserade honom. Att det inte blev så mycket tid över till andra aktiviteter under denna tid är inte så konstigt. Staffan konstaterar att han inte var någon festprisse som höll på med kårföreningar eller liknande. Han ville bli klar med sin utbildning så snabbt som möjligt. Efter att studierna på Handels var avklarade fortsatte Staffan sin anställning på Esso. Han fick efterhand vidgade ansvarsområden och arbetade i olika chefspositioner. När Statoil 1986 köpte upp Esso i Sverige blev han ansvarig för marknadsföring och råvaruinköp för petrokemiska produkter. Det var en spännande och krävande period då detta var helt ny verksamhet för Statoil. Tilliten från företagsledningen fortsatte och när Statoil tillsammans med amerikanska Himont 1989 skulle starta ett plastoch petrokemi blev Staffan först operativ chef och sedan VD för detta joint venture som kom att heta North Sea Petrochemicals. Starten skedde på ett slitet kontor i Belgien, utan varken utrustning eller personal. Företaget var nytt och hade inte någon verksamhet i Belgien. Staffan och hans kanadensiske kollega - Bruce Stewart - fick därför ordna med det mesta själva. Efter 1,5 år stod den första fabriken klar i Antwerpen 1990 och efter ytterliggare ett så var det dags att starta den andra. Det var en spännande tid, sammanfattar Staffan. Statoil och Neste kom 1993 överens att slå ihop sin petrokemiverksamhet. Under hösten utsågs ett team som skulle leda sammanslagningen och sedan företaget. Staffan berättar att detta var en oerhört intensive period och under ett halvår var det ett ständigt resande. I april 1994 startades bolaget upp under namnet Borealis, som betyder från norr på latin. Staffan säger att processen för att hitta ett lämpligt namn var ganska utdragen, men när han hörde detta namnförslag gillade han det direkt då det lät som en dyr, fransk parfym. Branschen hade pressad lönsamhet och ett namn som lät exklusivt kunde behövas. Bolaget satte upp sitt huvudkontor i Köpenhamn och där arbetade Staffan sedan i mer än 10 år, med ett avbrott för en sejour i Stenungsund Neste gick ur samarbetet efter några år och in kom istället ett österrikiskt företag OMV och ett arabiskt IPIC. Borealis blev mer och mer nischat och lönsamheten ökade hela tiden. Det exklusiva namnet passade allt bättre! Så varför lockade då Nynas helt plötsligt för någon som sätt och vis varit inom samma koncern genom hela sitt yrkesverksamma liv? Staffan har inte ett enkelt svar på detta, det var flera faktorer som samspelade. En roll spelade det faktum att Statoil bestämde sig för att sälja av sin del av Borealis till de andra delägarna. Det kändes som en epok var slut. Då Staffan samtidigt fick erbjudande om VD-tjänsten i Nynas och styrelseordförande var en person han känner och har stor respekt för, tänkte han att ska man byta, så får man göra det nu, och så blev det. Hösten 2005 lämnade Staffan Lennström Borealis och blev VD för Nynas. 14 POSTEKON MAGASIN

15 PROFIL en som uppskattar ett trasigt strykjärn Arbetet hittills i Nynas har varit än mer intressant än han ens kunde föreställa sig och han trycker mycket på företagets historia. Nynas har funnits sedan 1928 och var det första svenska raffinaderiet. Kriserna har kommit och gått, men företaget har överlevt genom framsynthet och vilja. Staffan tycker även att det för Nynas är en fördel att nu vara helt borta från bränslebranschen; Vår olja används av våra kunder i upp till 50 år innan den byts ut säger han, den bränns inte upp i en puff. Att byta företag efter närmare 30 år var dessutom mer en energikick än jobbigt, säger Staffan. Genom att han arbetat med många olika organisationer i olika länder och under olika företagsnamn, är han van vid att träffa nya människor och stå inför förändringar så inget av detta var något som han såg som ett problem. Jag frågar om hur stigande oljepriser och ökad globalisering påverkar företaget Nynas och det visar sig att det står sig ganska stadigt gentemot båda faktorerna. Givetvis är kunderna inte så glada över att det de köper blir dyrare, men de är samtidigt medvetna om bakgrunden, att det inte finns några alternativ till att höja priserna. Dessutom har prisstegringen varit lite mindre på den sortens olja som Nynas använder än på den som används till bränsle. Globaliseringen har i sin tur givetvis bidragit till en hårdare konkurrens, men då Nynas är så nischade har de kunnat dra nytta av att de stora bolagen går ur deras bransch då de inte längre finner någon lönsamhet där. Som specialister har Nynas kunnat lägga resurser på att utveckla och satsa på just sin lilla del. De branscher man arbetar i har förut varit ganska lokala men på specialoljesidan har Nynas åter visat på den framsynthet som räddat företaget förut och blivit det första bolaget som globaliserat sin försäljning. Vad ser du som ledarskapets största utmaningar? undrar jag lite naivt och Staffan tittar förvånat på mig och säger att det är en väldigt stor fråga. Efter lite fundering får jag dock ett svar; det är att få folk med sig, säger han, att kunna visa upp ett gemensamt mål så att alla går åt samma håll. Dessutom måste du som ledare inse att du ibland står ensam och i det läget våga ta beslut, ofta ganska snabbt. Allt detta måste ge dig energi, ansvaret får inte skrämma dig utan man måste klara av att hela tiden behålla sin framåtanda och fortsätta ta beslut. Han påpekar att erfarenhet spelar väldigt stor roll och citerar en bekant som uttryckt detta genom meningen Tänk om man hade vetat det man vet nu när man var 30, vilket bra jobb man hade gjort!. Vi fortsätter på området svåra frågor och nästa blir vilka råd han har till nyutexaminerade. Svaret blir en fortsättning på ovanstående svar; utnyttja tiden för att tillägna dig kunskap. Han anser att det kan finnas fördelar med att börja på ett stort företag som nyutexaminerad, då man då kan få prova på lite olika saker. Skolan ger mycket teorier, men det finns mycket annat att lära sig när du kommer ut i verkligheten. Som ny bör du även ta initiativ och stå på dig låt dig inte skrämmas av auktoriteter säger Staffan, när introduktionstiden är över i ett företag är det lätt att hamna lite i bakvattnet och finna sig själv i en situation där man inte trivs. Nöj dig inte med detta, utan kräv och ta mer ansvar. Fakta Namn: Staffan Lennström Titel: VD för AB Nynäs Petroleum Vad var det då med det där trasiga strykjärnet som nämns i rubriken? Jo, på frågan om vad han gör för att koppla av från arbetet ges svaret att han gillar att göra praktiska saker. Staffan ser sig inte som någon speciell fritidsmänniska, men han uppskattar att få pyssla och reparera, såväl på lantstället som med mindre saker. Förra helgen hade strykjärnet gått sönder och det var roligt säger han, då behövde det ju nämligen tas isär och lagas. Som avslutning på intervjun frågar jag hur han ser på framtiden. Den ser bra ut, svarar han. Nynas står inför en spännande tid, då målet är att gå från bra till bäst i klassen. Man vill vara en intressant arbetsplats för nya anställda och hela tiden gå vidare och förbättra sig någon division i taget. Jag tackar för mig och går ut i majsolen med en ny kunskap det går att skapa ett stort företag av något så nischat som asfaltsklister. Utbildning: Civilingenjörexamen från Chalmers och ekonomexamen från Handels Familj: Hustrun Gunilla och fyra utflugna barn Bor: I Helsingborg och Stockholm Äter helst: Det mesta (sägs med ett skratt) Dricker helst: Rödvin, det är ju tydligen så nyttigt... Fritid: Syssla med praktiska saker. Fotbollsderby IFK-ÖIS Text av Emelie Larsson Bilder : POSTEKON MAGASIN

16 A K T I V I T E T Derby mellan IFK Göteborg och ÖIS Den 18 september samlades ett gäng av Handels Vänners medlemmar för en derbykväll med förträff i Ullevis nya lounge och ett spännande derby mellan IFK Göteborg och ÖIS. Kvällen inleddes med lättare mat och dryck i Ullevi Lounge som bjöd på bästa utsikten över arenan och lagens uppvärmning. När alla var mätta och belåtna fick vi inledningsvis nöjet att lyssna till Robert Niklasson som presenterade restaurang och konferensanläggningen Ullevi Lounge för oss. Loungen byggdes inför sommarens Friidrotts EM och kan ta emot 660 gäster. Lokalen har flera delar och kan anpassas för olika stora sällskap. En fingervisning om kapaciteten fick vi när Robert berättade om hur Ullevi Lounge lyckats servera 1000 lunch och 1300 middag varje dag under hela EM! De fina lokalerna står till förfogande att hyra för både stora och små sällskap för exempelvis fester, produktlanseringar och mässor. Den som vill kan hyra hela Ullevi och till exempel köra sitt eget mini-em. Kanske något för nästa firmafest? Därefter tog Ullevis arenachef Anders Albrektsson över och berättade om de stora utmaningar som Ullevi ställdes inför under arrangemanget av sommarens stora arrangemang, friidrotts EM. Ambitionen var att överträffa VM i friidrott 1995 och att göra detta med en budget i balans, vilket man också lyckades genomföra. Anders delade med sig av sitt recept för hur hans team lyckades genomföra EM på ett så bra sätt: - Satsa på volontärerna volontärer jobbade runt 12 timmar per dag i 10 dagar, den arbetskraften hade man aldrig kunnat köpa in. Även volontärerna var vinnare genom de värdefulla erfarenheter de fick med sig. - Tänk på hur friidrotten presenteras för arenagäster och TV-tittare. Ullevi-gänget lyckades göra en bra TV show samtidigt som besökarna på arenan fick ett bra arrangemang och valuta för sina pengar. Man satsade på att både experter och nybörjare skulle få sitt och tog därför in de bästa expertkommentatorer man kunde få tag på. - Överraska! De professionella, både idrottare och mediefolk, förväntade sig att få samma standard som VM -95, så det gällde att överraska på andra sätt. Det gjorde man både när det gällde små saker som att skicka ut bagare med nybakta bullar på pressläktaren och stora saker som EMfesten där man lyfte ut invigningen och gjorde den till en gratisfest på Götaplatsen med deltagare. Man gjorde något nytt som ingen förväntade sig. Göteborgs stad satsade 25 miljoner kronor på att marknadsföra Göteborg som evenemangsstad och de har sannerligen fått valuta för pengarna. Tanken att sätta Göteborg på kartan gick som en röd tråd genom många beslut, exempelvis hur man skulle dra maratonbanan. Givetvis ville man att attraktiva delar av Göteborg som Avenyn och Fiskekyrkan skulle synas väl i bild, samtidigt som man inte skulle ställa till det för mycket för trafiken, utryckningsfordon skulle kunna komma fram etc. Att komma fram till ett konsensusbeslut tog 2,5 år! Efter dessa intressanta lärdomar var det dags för oss att bege oss till våra platser för att se en mycket spännande fotbollsmatch som ÖIS till slut vann med 3-2. Vid pennan Helena Norling 16 POSTEKON MAGASIN

17 Carmen Systems AB acquired by Jeppesen The highly successful IT-company Carmen Systems AB is now part of the Jeppesen family. US-based Jeppesen is recognized as the world s foremost provider of information solutions in aviation. Jeppesen s portfolio includes: worldwide flight information, flight operations services, international trip planning services, aviation weather services and aviation training systems. Jeppesen s marine division will soon produce a full line of navigation solutions and maritime data services. Jeppesen Systems AB develops, markets and implements resource optimization solutions for clients found primarily in the transportation industry. Airline clients include Air France, Alitalia, British Airways, Delta Air Lines, Iberia, KLM, Lufthansa, Mexicana, Northwest Airlines, SAS, Singapore Airlines, Spanair and Virgin Atlantic Airways. Rail & Logistics clients include Deutsche Bahn, SJ, Green Cargo, SNCF (French National Railways), RailCorp in New South Wales (Australia), CityPendeln and National Rail Enquiries (UK). The resource optimization part of Jeppesen is a fast-growing, multicultural group with 340 employees from more than 30 countries. It is based in Göteborg, Sweden with additional offices in Amsterdam, Austin (Texas), Brisbane (Australia), Copenhagen, Madrid, Monterrey (Mexico), Montreal, New York, Paris, Singapore and Stockholm. Jeppesen Systems AB Odinsgatan 9 SE Göteborg POSTEKON MAGASIN

18 A K T I V I T E T Coachande ledarskap När jag första gången berättade att jag ville spela OS i Beachvolleyboll, så grät min fru, min mamma sade att det går aldrig och min far trodde att jag hade en 30-års kris. Hur bemöts dina tankar, funderingar, drömmar och idéer av din närmaste omgivning? Är det olika i familjen, av kollegorna på jobbet, av chefen, dina vänner? Troligtvis är det väldigt olika, beroende på hur mycket involverad den personen är i dina tankar, idéer etc. Här är en artikel i skriven form som handlar om något väldigt praktiskt. Läs, testa och reflektera sedan över ditt och andras bemötande av människor. Din roll som ledare Coachande ledarskap handlar om hur du i ditt bemötande skapar och frigör energi för den som berättar en tanke, fundering, dröm eller en idé för dig. Jag arbetar varje dag med möten mellan människor, s.k. mellanmänskliga relationer. I detta arbeta kan jag titulera mig coach, konsult, utbildare etc, men helst kallar jag mig missionär i sunt förnuft i mellanmänskliga relationer. Coachning är ett begrepp som används friskt både till höger och till vänster. Ett coachande ledarskap är för mig inte en superman kostym som jag tar fram för att rädda upp en situation. Utan är ett förhållningssätt. Ett sätt att vara i mina mellanmänskliga relationer. Om coachande ledarskap är att frigöra en annan människas energi, så när vill du inte göra detta utan hindra eller begränsa någon annans energi? Ditt förhållningssätt Ett coachande ledarskap innebär att bemöta en annan människas tankar, funderingar, drömmar och idéer med full respekt och lyhördhet. Några grundläggande tankar och värderingar i mötet: Alla har sin egen sanning eller uppfattning av verkligheten. Alla har en positiv intention med sitt beteende/agerande. Alla vill och gör sitt bästa, utifrån sanning av verkligheten. Du kan inte inte kommunicera Det viktiga är inte vad du kommunicerar utan vilken reaktion du får. Du har inte sagt något förrän någon har reagerat på det. Det handlar inte om vad eller hur du säger saker till någon annan, utan hur den personen reagerar på det du säger. Att arbeta Nu har du grunden för att kunna skapa kontakt och därigenom möjlighet att bidra till att frigöra någon annans energi. Ditt coachande arbete går ut på att påverka någon annans tanke och känsla och därigenom personens beteende. Personens gamla beteende hindrar henne i sitt agerande och hämmar hennes energi. Det coachande ledarskapet handlar då om att ta bort det som hindrar denna persons fulla potential. I mötet blir ditt bemötande att: Lyssna Känna in Fråga Det du skall känna in och fråga om är vad som hindrar eller begränsar henne från att kunna utnyttja sin fulla potential. För att kunna få energi till att göra något i överhuvudtaget krävs först att man har kraft/ ork. Därefter krävs en vilja/lust för att få mera energi och den maximala energin fås sedan av att man har en ledning/riktning för sin energi. Sammanfattat ser det ut så här: Må bra kraft/ork Motivation vilja/lust Mål ledning/riktning Utifrån denna struktur kan du utveckla och frigöra någon annans energi genom ditt coachande ledarskap. Det är alltså ingen idé att utveckla målbilderna innan du mår bra och vet vad du vill, dvs. vet vad som motiverar dig. Fem nycklar till energin Reflektera lite över en situation där det inte kändes riktigt rätt. Det kan ha varit lite oro, olust eller lite ångest som dök upp innan, under eller efter själva händelsen. Din tanke eller känsla kanske sa dig att något var fel, men att du ändå genomförde det. Här är en enkel struktur av frågor som du kan använda för att analysera och utveckla din energi både i det lilla och i det stora. Det din olustiga känsla kommer ifrån är att minst en av nedanstående frågor har fallerat, dvs. du är på väg åt ett håll/sätt som du egentligen INTE vill. Vad som skall uppnås Varför det skall uppnås Hur det skall uppnås När det skall uppnås Vem eller vilka som stödjer dig/er på vägen och vilka som är med i gruppen Stämmer det? Vilken av dessa frågor saknades i denna situation som skapade denna olust känsla? Det är också så att troligtvis är en av dessa frågor mer viktig för dig än andra och det som du som oftast söker. När dessa 5 nycklar stämmer helt överens med ditt inre så är allt harmoni, men vid minsta avvikelse så tyder det på att du inte är på väg exakt 18 POSTEKON MAGASIN

19 AKTIVITET dit du vill. Det är alltså väldigt noga med att formulera sin uppgift så att det blir på rätt sätt. Ditt omedvetna är väldigt känsligt för dessa avvikelser (det vill ju ditt eget bästa) och det försöker då signalera detta till dig. Den gör det genom att skapa t.ex. en olust, rädsla, oro eller ångest känsla i kroppen. Använd denna frågestruktur inför situationer i hemmet, på jobbet, i klubblaget, med vännerna etc. för att skapa rätt energi och driv för dig och din omgivning. När det gäller din fulla energi finns inga genvägar. Denna struktur använde redan de gamla grekerna för att utveckla resonemang och motiv, allt för att belysa ett ämne ifrån alla olika håll och på olika sätt. De 5 nycklarna spänner upp dina sinnen och tankar och därigenom skapar en helhet. Testa den - jag lovar att den fungerar. Vi mänskliga apor Det gjordes ett experiment med 8 st apor i en bur. I buren fanns en ramp och uppe på toppen av rampen fanns en klase bananer. Vad gör inte apor när de ser en klase bananer? När en apa höll på att gå upp för rampen så startades ett sprinklersystem med kallt vatten över alla aporna. Apan som var uppe på rampen hoppade snabbt ned för att den blev rädd. Då slutande sprinklersystemet spruta. Efter några tappra försök insåg aporna att det var när någon av dem gick upp för rampen som sprinklersystemet startades. Detta gjorde att samtliga försök att ta bananerna stoppades. Därefter togs en apa ut ur buren och en ny stoppades dit. Den nya apan var sugen på banan. Och vad händer... Försöket stoppas av de andra som vet att kallt vatten kommer att spruta, men det vet ju inte den nya apan. Efter ett tag gör den nya apan inga nya försök utan ser till att alla försök stoppas även han. En ny apa tas ut och en ny stoppas in. Vad händer? Samma sak, en upprepning! Till slut så är ingen av de ursprungliga aporna, som vet varför de inte skulle gå upp på rampen, kvar i buren. Alla har samma beteende, dvs. vill gå uppför rampen, men är lärda att inte gå upp och alla försök stoppas. Hur ofta gör vi människor på samma sätt? Att hindra andra att göra något som vi inte vill att de skall göra? Eller borde? Detta beror på att vår undvika drift är starkare än våran uppnå drift. Vad händer då med vår energi då vi blir stoppade och vi förstår inte varför? Vem är du som har rätt till att tala om för någon annan vad de borde eller skall göra? Hur duktig är du på att klargöra för varför apan inte skall gå uppför rampen så att apan förstår helt och fullt? Bemötande i ledarskapet Genom att utveckla ditt sätt att bemöta andra så frigörs energi omkring dig och människor blir glada och utvecklas samt mår väldigt bra. En undersökning av Netservey visar att det är respekt ifrån närmaste chef som är den enskilt mest ekonomiskt lönsamma faktorn i jämförelse med samarbete, helhetssyn, intern information, mål, erkänsla, belöning etc. Vad är då respekt? Ett svar på det är att det handlar om bekräftelse. Vi har alla olika behov av bekräftelse, dvs. att bli sedda, känna oss unika, speciella, förstådda. Ett citat av den amerikanske familjeterapeuten Virgina Satir ur hennes bok Du, Jag och Vi : Jag tror att den största gåvan Jag kan tänka mig att få av någon annan människa Är att bli sedd av henne, Hörd av henne, Förstådd och vidrörd av henne. Den största gåvan jag kan ge Är att se, höra, förstå och att vidröra en annan människa. När så skett Känner jag att vi har skapat kontakt. De personer som du har störst förtroende för och som du gärna lyssnar till, vad gör de emot dig? De ger dig troligtvis den största gåvan, dvs bekräftar dig helt. 1. Se henne. Titta på personen och använd ditt kroppsspråk för att skapa en vi-känsla med henne. Övning 2o2: Låt en person prata om t.ex en semester resa, arbetsuppgift etc. Först gör du allt för att undvika kontakt. Dvs du tittar på annat t.ex mobiltelefonen, några papper, upp i taket och kanske vänder dig om. Därefter gör du allt för att få kontakt och bekräfta personen. Titta personen i ögonen, nicka instämmande, sitt på liknande sätt, kom in i samma sinnesstämning, ställ nyfikna frågor osv. Skillnad, eller hur!? 2. Hör henne Lyssna in vad hon säger. Vilket språk använder hon? Finns det tvetydigheter, osäkerheter och generaliseringar? T.ex ord som man, alla, egentligen, väl, nog, bara, kanske, försöka etc. Utveckla hennes tveksamheter och låt henne skapa klarhet. Övning 2o2: Använd de 5 nycklarna för att skapa dina frågor. 3. Förstå henne. Ta reda på allt som ligger bakom hennes tänkande, kännande och agerande. Besök hennes karta över värden och se dig omkring. 4. Bara betrakta och se sambanden, bekräfta henne sedan genom att säga och visa att du förstår. 5. Vidrör henne Vi är sociala djur och vi känner ökad närhet till de människor som har varit innanför din personliga och fysiskazon. Hur bemöter du dina medarbetare, dina barn, din käresta eller dina kunder? Vilken bekräftelse får de? Bemöt och bli en ledare som frigör andras energi! Ja tänk om alla i din omgivning hade fullt av egen energi och visade glädje. Magnus Emmens Organisations- och individutvecklingskons ult, Coach eller missionär i sunt förnuft. Utvecklingspoolen AB POSTEKON MAGASIN

20 KURIOSA Namn som syns med examen från Handelshögskolan i Göteborg: Rolf Ågren ViceVD på Volvo IT men även styrelseordförande i GREAT, som arbetar för en bättre IT-infrastruktur i Göteborgsregionen, genom dels både bredbandsnät och tjänster. Se mer på Johan Lindeberg JL Lindeberg är alltid aktuell, särskilt i golftider! Pernilla Jonsson (fd styrelsemedlem i HV) Pernilla Jonsson arbetar idag på Kairos Future, som seniorkonsult inom konsumtionsfrågor. Pernilla har nyligen doktorerat i Konsumentvetenskap med ett socialt och kulturellt perspektiv. Ulrika Granfors Wellemets Som byter från Volvo Car IT till Volvo IT inom AB Volvo för att arbeta som manager inom Internal Control. Camilla Läckberg, ny succédeckare ute nu. Olycksfågeln, ond bråd död i Fjällbacka i Bohuslän. Eva Halvorsson VD Andra AP-fonden, aktuell i DI om utköp från börsen och debatt kring det. Andra Ap-fonden hade bäst avkastning under första kvartalet utav de 4 statliga AP-fonderna (1,9 %) Claes de Neergard vd för Industrifonden som i september öppnade ett kontor Göteborg. Claes är även ordförande för tredje AP-fonden. Roger Holtback ordförande i Capio. Nordic Capital i samarbete med andra aktörer har kommit med ett bud på hela Capio. Magus Kårestedt vd för Göteborgs Hamn som tog beslut om att lägga ner ett IT-projekt efter flera års arbete. Frida Haavisto och Sofia Bergenstjerna, aktuella entreprenörer med: Beautiful business : en bok om kvinnliga entreprenörer eller om coola tjejer helt enkelt. Melker Schörling Ordförande i och ägare till Securitas. En notering av hans maktbolag Melker Schörling AB blev en succé efter att ha övertecknats 1,5 gånger. Innehav är Hexagon, Securitas och Assa Abloy. Petra Zackrisson var med i en artikel i G-P som handlade om generationsskifte i bolag. Hon valde dock att inte ta över familjeföretag och arbeta i det utan är idag chef för Exportrådets kontor i Estland. 20 POSTEKON MAGASIN

21 Just här växer Sverige som mest. Välkommen hit! GÖT De senaste 15 åren har Göteborgsregionen haft 43% i tillväxt*. Det är den högsta siffran i hela Sverige och vi är stolta över att ha bidragit till detta. Business Region Göteborg är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner och arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgs regionen. Vår målsättning är att ännu fl er framtidsföretag skall etablera sig i regionen och fortsätta växa. Vill du veta mer? Titta in på Eller kom hit, helt enkelt! * Tidningen Affärsvärlden (nr 18, 4 maj 2006) _BRG_HV_145x105.indd Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med en årlig omsättning på Mkr och anställda. Koncernen tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till kunder med höga krav på säker kontanthantering, passage- och tillträdeskontroll, intrångsskydd och brandskydd. De viktigaste kundsegmenten är bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. POSTEKON MAGASIN

postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1

postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 LEDARE POSTEKON #3 Nu lackar det mot jul! Status i föreningen är god. Som den

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin

postekon magasin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin postekon magasin Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 2006 1 LEDARE POSTEKON #3 Nu lär

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2002I Peter Sandberg VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Årsmöte Handels Vänners årsmöte ägde rum den 8 april i Ekonomernas

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 2 2006 1

postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 2 2006 1 postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 2 2006 1 LEDARE POSTEKON #3 Sommar Nu är det sommar. När ni läser detta är fotbolls-vm

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk

postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk POSTEKON MAGASIN 4 2007 LEDARE POSTEKON Förändringarnas vindar blåser Och tur är väl det! Det finns ett ordspråk

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15.

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS Läs mer på sidan 14-15. Ankomst till Grinda. Peter Rhedin, Hans Janlinder med damer,

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Nr 2 2011 CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg POSTEKON magasin Tema mat Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Italiensk 1 POSTEKON MAGASIN afton # 2 2011 LEDARE POSTEKON

Läs mer

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge 3-4 postekon # 2008 magasin Tema: CHV - Var står föreningen idag? Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge CHV - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt nätverk POSTEKON MAGASIN

Läs mer

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw Nr 3-4 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw i Postekon: Carin Kindom Ny VD för Svenska Mässan Psykopaten på arbetsplatsen

Läs mer

postekon magasin Fastighetsbranschen Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 1 2010 TEMA

postekon magasin Fastighetsbranschen Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 1 2010 TEMA Nr 1 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin TEMA Fastighetsbranschen Postekon har träffat: Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2010

Läs mer

TEMANUMMER FINANS. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2004I

TEMANUMMER FINANS. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2004I TEMANUMMER FINANS Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2004I min [ c t (ij) x t + (d t y t + e t z t ) + g (ij) i i i i t ( x t (ij) t (ij) i (ij) i + y t i + z

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk

postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk POSTEKON MAGASIN 1 2007 LEDARE POSTEKON Vår, var är du? Nu börjar man känna suget efter våren, och nu

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

postekon magasin Medlemmar i världen Tema: - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg

postekon magasin Medlemmar i världen Tema: - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg postekon magasin # 1 2008 Tema: Medlemmar i världen - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg Aktiviteter Höstens After Work Stockholmsaktivitet

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré

ALUMNITIDNINGEN. Kris. och. motgång. En specialutgåva av. ipikuré ALUMNITIDNINGEN I n d u s t r i e l l e k o n o m i 2010 Tema: Att möta Kris och motgång En specialutgåva av ipikuré 1 Alumniutgåva 2010 Det ordnar sig! Det är i förändring som det verkligt intressanta

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA Nr 2 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin TEMA Media och Sociala medier Postekon har träffat: Peter Tilling Fredrik Johansson 1 POSTEKON MAGASIN # 2 2010 LEDARE POSTEKON

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer