Ny simhall satsning på folkhälsan Batteriboxen slukar lampor och batterier Sjöbo kommuns gröna miljöer inventeras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny simhall satsning på folkhälsan Batteriboxen slukar lampor och batterier Sjöbo kommuns gröna miljöer inventeras"

Transkript

1 Information från Sjöbo kommun # Ny simhall satsning på folkhälsan Batteriboxen slukar lampor och batterier Sjöbo kommuns gröna miljöer inventeras Sjöbo - en plats för tillväxt.

2 Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla hushåll i Sjöbo kommun. Här hittar du information om aktuella händelser i kommune n, öppettider, sevärdheter med mera. Trevlig läsning! Redaktionen, Sjöbo kommun 2 SJÖBOMAGASINET

3 Ledare Elin Dahlgren: Fokus på det gröna Nu är tiden här då man stannar upp, tar ett djupt andetag och andas in den friska doften av sommargrönska. Vårlökarna är utblommade sedan länge och fruktträden har börjat ge oss en liten aning om höstens skörd. Solen värmer vinterbleka armar och ger färg. Det är en härlig tid som vi befinner oss i och som kommer att pågå länge till. Det har varit en inspirerande tid, dessa månader som uppdraget som driftingenjör på gatuavdelningen pågått. Nya kollegor har generöst delat med sig av viktig kunskap om hur verksamheten ser ut, vilket har underlättat mycket. Med en bakgrund som landskapsingenjör hamnar stort fokus på det gröna, såsom parker, lekparker, tätortsnära skogar, träd, vårlök och sommarblommor. Sjöbos vackra omgivningar gör det till en fröjd att arbeta med utemiljön i kommunen, vackra kulisser till de ytor vi sköter på gatuavdelningen ger nya idéer till förbättringsåtgärder och förnyelse. En önskan är att med tiden skapa fler platser att vila ögonen på, som gör att man passerar en extra gång eller gärna dröjer sig kvar. Framtagande av en skötselplan för kommunens grönytor ingår i uppdraget som driftingenjör, det handlar om att inventera och beskriva vilka insatser som krävs för att hålla en bra standard på underhållet. Skötselplanen visar även på vilken beläggning som verkligen behövs för att sköta ytorna runt om i kommunen. Allt tar tid och kostar men vi jobbar hårt och gör så mycket vi kan. Målet är att göra kommunens invånare uppmärksamma på sina gröna miljöer och trivas med att vistas där. Genom att göra det tillgängligt och tryggt ska ytorna bli en plats att mötas på och att söka sig till för rekreation. Förhoppningar om framtiden är att allmänheten gör rösten hörd om hur viktigt det är att resurser läggs på att vårda vår utemiljö och utveckla den. Inte bara för de som bor i kommunen utan även för de besökare vi gärna ser här och de vi vill ska flytta hit. Elin Dahlgren, driftingenjör Gatuavdelningen SJÖBOMAGASINET 3

4 PÅ OMSLAGET: Här inne ryms turistbyrån, huvudbiblioteket och konsthallen. Utanför står statyn Flicka med vatenkanna. Konstnären heter Jonas Högström. Bilden är tagen av Elina Kähkönen. # Sjöbo kommuns gröna miljöer inventeras Batteriboxen slukar lampor och batterier Sommar på fritidsgårdarna Ny ordförande i Ungdomsrådet Bäst kan bli bättre Ny simhall satning på folkhälsan Bada i sommar Sommartider på biblioteken KG Nilson: Skånska bilder Trä och lera på Elfstrands krukmakeri Näringslivsnytt Upplev Sjöbo SJÖBOMAGASINET

5 Sjöbo kommun deltar på SETTdagarna SETTdagarna är årets höjdpunkt när det gäller digital skolutveckling, här samlas allt och alla som vill utveckla förskola och skola digitalt, nätverkar och lär av och med varandra -Sharing is Caring! SETT står för Scandinavian Educational Technology Transformation" och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Sjöbo kommun hade i år en monter på mässan där vi presenterar vår digitala satsning i förskola och skola. Genom att ha en monter på mässan sätter vi Sjöbo kommun på Sveriges digitala skolkarta. Vi arbetar allt mer digitalt i kommunens förskolor och skolor, med både läsplattor, datorer, smarttelefoner och interaktiva tavlor. Det kan vara att allt från att man vill dokumentera verksamheten på förskolan via en lärplatta eller smartphone, till mer avancerade projekt för de äldre ungdomarna med fokus på webbpublicering och programmering, Vi berättade både om hur vi arbetar med olika digitala verktyg i våra verksamheter och om hur vi strukturerat vår IT-satsning, med IT-projekten som grund, berättar Malin Nilsson, Familjeförvaltningens IT-pedagog. Förutom att representera Sjöbo kommun i vår monter inspirerades vi av andra utställare på mässan och av alla de föreläsningar som erbjuds. Efter mässan åker alla 36 representanter hem med en jättepåse inspiration och nya kunskaper som utvecklar Sjöbos förskolor och skolor vidare. Vad tycker du om Sjöbomagasinet? Tre gånger om året kommer Sjöbo kommuns egen tidning ut. Gillar du den? Just nu har vi en enkät ute som handlar om Sjöbomagasinet, vad du vill läsa i den och om hur du vill få information från kommunen. Du hittar enkäten på Det tar ungefär en minut att svara på enkäten. Vi ser framemot ditt svar! SJÖBOMAGASINET 5

6 Natur i Sjöbo Vilka områden har en flora och fauna värd att bevara, var finns rödlistade arter och har några förändringar skett sedan förra inventeringen? Arbetet med att ta fram ett nytt grönstruktur- och naturvårdsprogram har börjat. Kardinalbaggen är en skalbagge. Som vuxen lever den på söta vätskor från bladlöss eller träden själv men de äter inte särskilt mycket. Larverna lever under trädens bark i gångsystem som de antingen skapar själv eller övertar av andra larver. Larverna av flera arter tar larver av andra insekter som byte. De andra äter vanligen svampar. Kardinalbaggarnas larver anses som nyttiga då de även äter larver av barkborrar. Bild: Naturvårdskonsult Gerell Sjöbo kommuns gröna miljöer inventeras Därför har Naturvårdskonsult Gerells upphandlats. De utför under maj - september en uppdaterad inventering av 165 utpekade naturområden i kommunen som ska ligga till grund för det nya programmet. Det är dels mark som ägs av Sjöbo kommun och dels privatägd mark som studeras. Inventeringen ska också ge svar på om områdena håller samma bevarandestatus som 2001 när den nuvarande naturvårdsplanen togs fram. Det finns arter som kan ha dött ut om inte markerna har skötts så att arterna har gynnats. Det finns också arter som har stärkts och som inte längre är rödlistade, säger hållbarhetsstrateg Eva Nielsen Osterman. värden. Sjöbo har en mycket variationsrik natur med flera sällsynta arter. Genom att peka ut områdena och arterna hoppas jag kunna väcka en instinkt om att värna dessa arter och miljöer, säger Eva Nielsen Osterman. Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet ska utgöra kommunens program för bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärdena i Sjöbo kommun utifrån hållbar utveckling, barnperspektivet, tillgänglighetsperspektivet, geologiska, kulturhistoriska, pedagogiska och vetenskapliga aspekter. Programmet ska beskriva och värdera grönstruktur- och naturförhållandena i kommunen samt ange riktlinjer för bevarande, utveckling och hållbart utnyttjande av gröna miljöer. Programmet ska även finnas i en populärversion som är lätt för medborgarna att ta med sig ut. Min förhoppning är att vi har många höga natur- Backsippor i Heinge strövområde. Backsippan är en flerårig ört som tillhör familjen ranunkelväxter. Backsippan är fridlyst i Sverige och i de flesta mellaneuropeiska länderna. Bild: Marie Nordgren Har du frågor om inventeringen? Kontakta Eva Nielsen Osterman SJÖBOMAGASINET

7 Sjöbo Ora: Skog sedan medeltiden Karin och Rune Gerell har gett sig ut i Sjöbo kommuns natur för att inventera. Bland de första områdena är välkända Sjöbo Ora som har en rik flora och fauna - och dessutom en intressant historia: Fram till oktoberstormen 1967 var Sjöbo Ora täckt av gammal bokskog. Åsen har med all säkerhet haft skoglig kontinuitet tillbaks i medeltiden. Området omfattar idag unga till medelålders bokskogar med inslag av granplanteringar här och var. Kvar av den gamla bokskogen finns enstaka gamla träd samt ett stort antal stubbar, som är av stor betydelse för vedinsektsfaunan i området. Fältskiktet domineras av gulplister i stora delar men söder om Tågratorp är floran mera lundartad, bl.a. med lundgröe, hässlebrodd, myska och lundarv. Svampfloran är artrik. Bland de mer ovanliga arterna kan nämnas igelkottröksvamp och fjällsopp. Karin och Rune Gerell i Sjöbo Ora, ett tätortsnära område med stora naturvärden. Bild: Naturvårdskonsult Gerell framträdande arter kan nämnas läderlöpare, kullerlöpare, svart majbagge, stor kardinalbagge, björkblåoxe, bokoxe och taggbock. Fågelfaunan representeras av en rik småfågelfauna med bl.a. stenknäck och dubbeltrast. Inom området häckar också spillkråka, gröngöling, skogsduva, korp, ormvråk och glada. Området är mycket viltrikt med bl.a. täta stammar av kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin. Här finns också flera fladdermusarter, bl.a. barbastell, större brunfladdermus, nordfladdermus, brunlångöra och dvärgpipistrell. Skalbaggsfaunan är ovanligt rik tack vare förekomsten av gamla lövträd och stubbar. Här har bokblombocken ett av sina få tillhåll i Skåne. Bland övriga mer Koralltaggsvamp, som är rödlistad, är en svamp. Den växer på omkullfallna och multnande trädstammar av lövträd, särskilt av asp, björk och bok. Den finns på hösten och kan nå en storlek på centimeter i både höjd och bredd. I Sverige är koralltaggsvampen rödlistad som missgynnad. Hot mot arten är den minskade tillgången på död ved i skogarna och att lövskogar eller blandskogar med inslag av lövträd ersätts med renodlade barrskogar. Bild: Naturvårdskonsult Gerell SJÖBOMAGASINET 7

8 Batteriboxen slukar lampor och batterier Batteriboxen gör det ännu enklare att samla in avfall på ett sätt som är hållbart för miljön. Bilden tillhör Ohlssons. Det här gör vi för att miljön inte ska belastas av farliga ämnen som finns i batterier och lampor. Eftersom det nu blir enklare att lämna avfallet så hoppas vi att färre batterier och lampor slängas som restavfall. Det är viktigt eftersom många av dem innehåller ämnen som är extra farliga för miljön om de släpps ut i naturen. säger Mathias Persson som är renhållningsingenjör i Sjöbo kommun. Om lamporna och batterierna sorteras ut så kan dessa ämnen omhändertas på ett miljösäkert sätt samtidigt som resterna kan användas för framställning av nya produkter. Nya lock Batteriboxen delas ut områdesvis med start i början av juni. Du kan följa arbetet och se när du får din box på När det är dags för ditt område, låt kärlet stå tillgängligt Vad: Batteriboxen Vem: för dig som har fyrfackskärl När: påbörjad utdelning i juni Varför: för att förenkla insamling av batterier och lampor som är miljöfarliga Kostnad: Batteriboxen ingår i ditt abbonemang 8 SJÖBOMAGASINET

9 så att utsättningen kan genomföras. I samband med utdelning av batteriboxen byts locken på fyrfackskärlen ut till en ny tätare modell. Du känner väl till hämtningskalendern? Där fyller du i din adress så ser du vilka dagar som ditt avfall hämtas. Du hittar kalendern den på Under våren 2014 genomförde kommunen en enkät för att se om ni kommuninvånare vill utöka sorteringsmöjligheten i fyrfackskärlen med en extrabox för batterier och lampor. Enkäten visade att det fanns ett stort intresse för en sådan tjänst. Under sommaren 2014 kommer därmed batteriboxen (en box med två fack; ett för batterier och ett för lampor) delas ut till er med fyrfackskärl. Har du inte fyrfackskärl? Då kan du som bor i flerfamiljshus eller villor med annat abonnemang än fyrfackskärl slänga batterier och glödlampor på återvinningscentralen, eller lämna i SYSAV:s insamlingsskåp Samlaren som finns på ICA Kvantum i Sjöbo och ICA Hanssons i Lövestad. Lampor och batterier kan även lämnas till Farligt avfall-bilen som besöker Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö en gång per år. Det här gör vi för att miljön inte ska belastas av farliga ämnen som finns i batterier och lampor. Mathias Persson är renhållningsingenjör på Sjöbo kommun. Det här kan du slänga i Batteriboxen: Förbrukade småbatterier och lampor slängs i Batteriboxen. När boxen börjar bli full och det är dags för tömning av kärl 2 (kärlet med pappersförpackningar, tidningar, ofärgat glas och metallförpackningar) så hängs boxen på kärl 2. Det finns två hål på insatsen till kärlet, piggarna på batteriboxen hängs i dessa hål. Batterierna och lamporna töms sedan i specialbyggda fack på Ohlssons bilar i samband med ordinarie tömning av kärl 2. SJÖBOMAGASINET 9

10 Sommar på Fritidsgårdarna Sjöbo kommun erbjuder i sommar ett stort och brett aktivitetsprogram för alla ungdomar som är Det blir både utflykter, bland annat nöjesresor till Bakken, Kullen och konstverket Nimis, men även aktiviteter på Navet som dans, utomhusbio, streetbasket och mycket mer. Det anordnas självklart också ett LAN och även ett läger i samarbete med Friluftsfrämjandet. Hela sommaren inleds med en sommarfest lördagen den 14 juni på Navet, i samarbete med Rotary. Du som vill delta i någon aktivitet kan hämta anmälningsblankett hos personalen på fritidsgårdarna. Alla aktiviteter förutom Bakken är gratis att anmäla sig till. Navet kommer också att hålla öppet som vanligt under tiden sommaraktiviteterna pågår, till och med den 12 juli. Nöjesvecka Måndag 16 juni Öppet Tisdag 17 juni BAKKEN Onsdag 18 juni Kannibalmuseum och glassbåten i Åhus 13-18, Navet Torsdag 19 juni Loppisrunda med fika Navet Fredag 20 juni Midsommarafton STÄNGT Lördag 21 juni Midsommardag STÄNGT Sport/aktivvecka Måndag 23 juni Poolhäng på Oran Grillkväll på Navet 18 Öppet Tisdag 24 juni Tennis Oran Bangolfturnering Oran Filmkväll på Navet Öppet Onsdag 25 juni Streetbasketturnering Navet Lacrosse18-20 på Navet Öppet Torsdag 26 juni Fiske Fredag 27 juni Såpabandy 15-ca 19 Navet Öppet Lördag 28 juni Prova på friidrott ungdomsledd Navet. Öppet Navet i fokus Måndag 30 juni Dans i Dramasalen och utomhusbio Öppet Tisdag 1 juli Karaoke på scenen i stora salen Öppet Onsdag 2 juli Kreativitet i skapandeverkstäderna Öppet Torsdag 3 juli LAN på Navet 15 Mat och Bak i Kaféet Fredag 4 juli LAN på Navet -2 Film i Replokalen Lördag 5 juli Musik i trädgården Friluftsvecka Måndag 7 juli Räliga kryp och djur på Navet 14-18, Grillkväll på Navet Öppet Tisdag 8 juli Vi går under jord Navet Öppet Onsdag 9 juli Strandliv med matlagning Torsdag 10 juli Läger 12 Navet är stängt Fredag 11 juli Lördag 12 juli Läger 15 Navet är stängt Fikahäng på Navet Öppet SJÖBOMAGASINET

11 Felica Fritz är ny ordförande i Ungdomsrådet. Just nu hägrar sommarlovet för Felicia. Hon har slutat nian på Färsingaskolan och börjar på Procivitasgymnasiet i Lund i höst. Där ska hon läsa samhällsvetenskaplig linje, för samhällsfrågor är vad som intresserar henne allra mest, och det är därför hon är engagerad i Ungdomsrådet: Jag har varit med i Ungdomsrådet i tre år nu och har suttit i styrelsen. Man lär sig otroligt mycket om samhället så mitt intresse för samhällsfrågor har växt under de här åren. Jag följer politiska debatter på nätet och på Twitter. Speciellt nu inför och under EU-valet. Tanken med ett ungdomsråd är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Men ungdomsrådet är inte partipolitiskt bunden utan står på en egen värdegrund. Felicia Fritz: Ny ordförande i Ungdomsrådet Bland annat är det en antirasistisk organisation. Just rasism och också mobbing är de frågor som ligger Felicia Fritz närmast om hjärtat. Allas lika värde är grundläggande för Ungdomsrådet. Det är tråkigt att det inte ser ut så i resten av samhället, menar hon. Felicia beskriver sig själv som en driven initiativtagare. På fritiden boxas hon 3-4 gånger i veckan och umgås ofta med vänner och familj. I sommar ska hon resa, sola och ladda för gymnasiet. I höst börjar arbetet att ta fram en handlingsplan för Ungdomsrådet. Jag tror att jag blev vald till ordförande för att jag visade mina ledaregenskaper under arbetet med att genomföra invigningen av Ungdoms- och kulturhuset Navet. Nu vill hon att Ungdomsrådet ska bli känt för alla ungdomar i Sjöbo kommun. Fler unga behövs i Ungdomsrådet och i politiken. Ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi påverka vår situation. Ungdomsrådet är till för dig som är mellan 12 och 20 år och bor i Sjöbo kommun. I ungdomsrådet tas frågor upp som rör både skola, fritid och andra områden som påverkar ungdomar. Representanterna i ungdomsrådet får träffa politiker och tjänstemän i kommunen för att föra fram sina åsikter. Ungdomsrådet träffas ungefär en gång per månad under läsåret på skoltid. Frågor som Ungdomsrådet fört fram och kunnat påverka är bland annat; IUP-dagar i skolan, skolavslutningsdagens upplägg, förbättrat samarbete med skolmåltidsansvariga, skolskjutsunderlag inför ny upphandling, invigningen av Navet och mycket annat. Sjöbos Ungdomsråd ingår i SVUNG Sveriges ungdomsråd. Varje år arrangeras inspirationshelger, och i år är det IRL stormöte i Malmö. Dit åker hela Sjöbos ungdomsråd för att delta i workshops, diskussioner, få massor av inspiration och träffa nya människor. Vill du också vara med och påverka? Skicka ett mail till SJÖBOMAGASINET 11

12 Information & nyheter Ekman Piratenpristagare Skådespelare, komiker, estradör, regissör, författare - Gösta Ekman är en man med konstnärlig bredd. Många epitet passar in på årets pristagare skådespelare, komiker, estradör, regissör, författare: bredden i hans konstnärskap är enorm. Det är med humorn ackompanjerad av ett stort allvar som vi har lärt känna denne store begåvning. Och tänk om ett skratt förlänger livet, då har han förlängt våra liv, flera gånger om! Piratenpriset 2014 tilldelas Gösta Ekman, står det i Piratensällskapets motivering. Sjöbo kommun söker: Kontaktfamiljer, kontaktpersoner, ledsagare, avlösare När ett barn, ungdom och föräldrar uppger sig ha svårigheter och familjeförvaltningens myndighetsenhet bedömer att det finns ett behov av insatsen kan kontaktperson eller kontaktfamilj tillsättas. En kontaktfamilj tar emot ett barn/en ungdom någon eller några helger per månad. En kontaktperson kan hjälpa ett barn eller ungdom som behöver extra stöd, stimulans eller aktivitet. De träffas, gör något tillsammans och har kontakt per telefon. Nu söker Sjöbo kommun fler kontaktfamiljer och kontaktpersoner. LSS söker kontaktpersoner, ledsagare och avlösare. Det är roligt, stimulerande och utmanande att lära känna andra människor. Du kan som kontaktperson, ledsagare och avlösare för en person med funktionsnedsättning vara ett stort stöd i vardagen. Hör av dig till våra LSS-handläggare om du vill berika ditt liv genom ett uppdrag hos oss. Genom handläggarna kan du även få mer information. Annika Lammer Petra Rasmusson I ett familjehem bor barn och ungdomar under kortare eller längre period när de inte kan bo hos sina föräldrar. Vill du hjälpa ett barn eller en ungdom? Kontakta Kirsten Junker eller 12 SJÖBOMAGASINET

13 Guld till Malenagymnasiets Simon Det blev guld till Simon Martinsson i Yrkes-SM för blivande yrkesförare. Simon Martinsson går sista året på Malenagymnasiets Fordon och transportprogram. Grattis både till Simon och till lärarna på skolan. Simon Martinsson tar emot sitt välförtjänta SM-guld. Pressbild: WorldSkills Sweden Årets Yrkes-SM avgjordes i Umeå. Yrkes-SM arrangeras av WorldSkills Sweden, som är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har samarbetet i uppdrag att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrken och yrkesutbildning. Sophantering: Bäst kan bli bättre Sjöbo ligger i absoluta topp när det gäller sortering av vårt avfall. Exempelvis var Sjöbo den kommun i Sverige som sorterade ut mest metallförpackningar under hela Men det finns fortfarande områden där vi kan bli ännu bättre. Kommunen genomför årligen en undersökning över av vad som sorteras som restavfall. Resultatet från 2013 års undersökning är nu klar och visar ungefär samma resultat som tidigare år. I Sjöbo kommun är mängden restavfall per hushåll relativt låg vilket är mycket positiva nyheter. Men av det som sorteras som restavfall så är nästan 50 % av innehållet felsorterat (exempelvis matavfall, förpackningar, tidningar eller farligt avfall så som batterier och lampor). Baserat på uppgifterna från analysen av restavfallets innehåll så är det cirka ton avfall som årligen sorteras fel i Sjöbo kommun. Om vi tillsammans minskar denna mängd så minskar kommunens utgifter vilket hjälper till att hålla avfallstaxorna nere. Bättre sortering leder också till en bättre miljö. Nästa gång du sorterar något som restavfall tänk då efter om det verkligen inte hör hemma i någon annan fraktion. Hjälp oss att minska restavfallet! SJÖBOMAGASINET 13

14 Så här ska Sjöbos nya simanläggning se ut. Bilderna är framtagna av Liljevalls arkitekter. Ny simhall satsning på folkhälsan Det blir en ny simhall i Sjöbo. Det har kommunfullmäktige beslutat. Kommunstyrelens ordförande Stefan Lundgren tycker att badet är bra för Sjöbo och sjöboborna: Det här är en satsning på folkhälsan och vi tänker på hela familjens behov, säger han. Tillgänglig simhall Utbudet ska vara brett. Allt från babysim och motionssimning till elitsimklubben Sjöbo simsällskap ska få utrymme i Sjöbos nya simhall. Simhallen får en personalstyrka på 4,5 heltidstjänster. Allmänheten välkomnas till simhallen 58 timmar i veckan jämfört med 11 timmar i veckan som det är i den nuvarande simhallen. Vi för diskussioner med Region Skåne om att ha platser för rehab. Vi har stora möjligheter eftersom botten är höj- och sänkbar och med ramper ner i vattnet. Det är helt och hållet tillgänglighetsanpassat. Det finns också ett drunkningslarm. Larmet känner av om någon ligger på botten. Viktigt är också att badet inte är ett äventyrsbad. Det finns redan äventyrsbad. Sjöbos simanläggning ska vara ett komplement till badanläggningarna i Hörby, Ystad och Malmö, menar Stefan Lundgren. 14 SJÖBOMAGASINET

15 Flytt- och flytbar hinderbana. Så här ska det bli: Öppet för allmänheten 58 tim/vecka Anläggnings storlek innebär att föreningsliv och allmänhet mycket väl kan utnyttja stora bassängen samtidigt. Multibassängens storlek gör att två simskolegrupper kan ha verksamhet samtidigt. Antalet betalande besökare beräknas öka till ca besök/år. 4,5 fasta tjänster samt timanställd personal behövs för att klara planerade öppettider. Personalen ska arbeta med simundervisning, bevakning, städning, receptionsarbete, servering, vattengymnastik mm. Miljötänk Hela anläggningen ska hålla i många år upp till 50 kanske rent av 60 år. Därför måste entreprenören NCC som bygger på uppdrag av AB Sjöbohem, tänka långsiktigt när det gäller val av material och utförande. Dessutom ska vattnet renas på bästa sätt. I förlängningen kan delar av anläggningen värmas med solceller på taket. AB Sjöbohem tittar på sådana lösning och provar det på andra platser, berättar Stefan Lundgren. Sjöbo har en god ekonomi sedan många år tillbaka och kan göra satsningar, säger Stefan Lundgren. Vi kan bygga simanläggningen, Lövestads sporthall och renovera Lövestads skola. De två sista kan vi bygga genom minskade avgifter i och med att utjämningssystemet gjordes om. I första skedet värms hela anläggningen med fjärrvärme. Badet byggs av Sjöbohem med dels 30 procent i eget kapital, dels lånade pengar. Kommunen hyr anläggningen av Sjöbohem för 11 miljoner plus driftskostnader. Totalt blir det 13,5 miljoner per år. Gröna grodor i barnpoolen. SJÖBOMAGASINET 15

16 Sövdesjön och Vombsjön Glöm inte bort Sjöbo kommuns två insjöbad med sandsstränder! Vid Sövdebadet finns badbryggor, toaletter och kiosk. Vombsjön är ett naturbad. Vissa perioder händer det att växtplankton uppstår i riklig mängd och så kallad algblomning förekommer vilket ger ett gröngrumligt vatten. En del av algarterna är giftiga och viss försiktighet med badandet för framförallt barn och husdjur kan vara befogat. Provtagning görs under hela sommaren. Bild: Åsa Löfgren Bada i sommar Orebadet Orebadet, Sjöbo Tempererat utomhusbad med 50-metersbassäng, undervisnings- och plaskbassäng. Tel Öppettider: 29/5-12/6: kl /6 kl /6 15/6 Färsingadoppet - simtävling Badet stänger fredag kl och håller stängt till och med söndag 16/6-11/7 vardag kl (simskola) kvällsöppet mån och ons till kl helger: kl Midsommarafton och midsommardag kl /7-8/8 vardag kl kvällsöppet mån och ons till kl helger: kl Marknadsafton och marknadsdagen (17-18 juli) öppet kl /8-22/8 vardag kl kvällsöppet onsdag till kl helger: kl. 10: Frenningebadet och Östra Färsbadet Frenningebadet och Östra Färsbadet i Lövestad Tempererat utomhusbad med 25-metersbassäng samt undervisningsbassäng. Tel Frenningebadet Östra Färsbadet Öppettider: 16/6-11/7 vardag kl (simskola) kvällsöppet tis och tors till kl helger: kl Midsommarafton och midsommardag kl /7-18/8 vardag kl kvällsöppet tis och tors till kl helger: kl Marknadsafton och marknadsdagen (17-18 juli) öppet kl Sista insläpp 30 minuter före stängningsdags! 16 SJÖBOMAGASINET

17 Sommartider på biblioteken Huvudbiblioteket i Sjöbo Gamla torget 10, Sommaröppet juni-augusti: måndag, 10-18, tisdag 10-18, onsdag 12-18, torsdag 10-18, fredag 10-18, lördag Blentarp Storkskolan, Slimmingevägen, måndag 13-16, tisdag 14-19, torsdag Sommarstängt 13 juni-17 augusti Lövestad bibliotek Lövestad skola, måndag 15-19, tisdag 9-12, , torsdag 10-12, Sommarstängt 13 juni-17 augusti Vollsjö bibliotek Vollsjö skola, Trädgårdsg 3, måndag 14-18, tisdag 9-11, 12-14, torsdag 9-11, Sommarstängt 13 juni-17 augusti Boende åt flyktingar sökes Sjöbo kommun har ett avtal med migrationsverket vilket innebär att vi ska erbjuda bostäder till flyktingar som anvisas till kommunen. I år kommer det 25 personer till Sjöbo som behöver någonstans att bo. Det behövs både små och stora bostäder i centralorten men även i byarna där det finns kommunikationer och en livsmedelsbutik. För att ni som hyresvärd ska känna en trygghet att hyra ut går kommunen i regel in med ett ansvarstagande det första året. Har ni en ledig bostad och vill veta mer, kontakta kommunens flyktingsamordnare Lena Bergvall Palmér SJÖBOMAGASINET 17

18 KG Nilson: Skånska bilder - Motiven handlar om Skåne. Det urval jag har gjort av målningar och grafik gör en utställning om Skåne, berättar KG Nilson om sin utställning, som är sommarutställning i Sjöbo konsthall. KG Nilson har haft många utställningar nationellt och internationellt utgavs för första gången KG Nilsons Färglära och i december i år kommer den tredje upplagan. Boken är ett unikt verk, som blivit en klassiker för alla som arbetar med eller som är intresserade av begreppet färg. KG Nilson är född i Falun, har studerat vid Valands Konstskola i Göteborg, Atelier 17 i paris och vid Konstakademien i Stockholm. Han har undervisat i färglära vid Konstfack och var professor i grafik vid Konsthögskolan i 10 år. - Det handlar om färg i en vid bemärkelse. Boken svarar på frågor som, vad är färg? Hur uppkommer färg? Vad betyder färg? Upplägget är mycket tvärvetenskapligt, förklarar KG Nilson. 18 SJÖBOMAGASINET

19 Kultur Jane Svensson-Bertilsdotter, möbelsnickare, och Nette Karlsson, keramiker är årets utställare på Elfstrands. Trä och lera på Elfstrands Krukmakeri Krukmakeriet öppnar för säsongen den 28 juni och har öppet onsdagar och lördagar fram till och med den 16 augusti. Årets utställare är Jane Svensson-Bertilsdotter, möbelsnickare, och Nette Karlsson, keramiker årets tema är därmed trä och lera. Jane driver Janes Snickarbod i Klasaröd där hon tillverkar dörrar, fönster, möbler, men också mindre bruksföremål. Hennes ljusstakar är välkända. Jane utbildade sig till möbelsnickare i Tomelilla Trä och Form, arbetade på ett mindre snickeri i Sjöbo, vid namn Galleri Form till När det gamla snickeriet i Klasaröd blev till salu slog hon till och startade eget. Jane är en av de drivande krafterna i föreningen Kreativa Klasaröd och styrelsemedlem i Kultur i Sjöbobygden. Nette Karlsson tillverkar smycken, amplar med mera i raku och stengods. Hennes former är enkla, harmoniska och ofta skimrande. Vernissage hålls den 28 juni kl SJÖBOMAGASINET 19

20 Näringslivsnytt Sjöbo klättrar 45 platser på näringslivsranking Förra året gjorde Sjöbo kommun en raketfärd uppåt på Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning. I år fortsätter färden och nu landar kommunen på plats 51 i Sverige. Sjöbo är den kommun som dels är årets näst bästa klättrare, dels visar en trendmässig positiv utveckling. Sjöbo var förra årets raket och i år klättrar kommunen ytterligare 45 placeringar upp till plats 51. Bland de 33 skånska kommunerna är Sjöbo på plats 9. Det här är mycket en roligt utveckling. Sjöbo kommun har klättrat 137 platser på två år, säger Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare. Störst betydelse för resultatet tror Lena Ytterberg är arbetet med att få skolan och näringslivet att samverka: Där vårt betyg ökat mest är hur positiva skolan är till näringslivet, tillsammans med hur positiva media är till näringslivet i kommunen, säger hon. Som bäst har Sjöbo legat på plats 28 för hela riket. Det var 2007 och målet är att klättra tillbaka dit. Utmärkande för de kommuner som ligger i toppen och de som klättrar är att de har ett politiskt ledarskap som tar företagens frågor på allvar och en kommunledning som engagerar sig i förbättringen av företagsklimatet. De har som regel också en organisation som arbetar strategiskt och målmedvetet samt som lyssnar på företagarna, säger Rolf Elmér, regionchef på Svenskt Näringsliv Skånes hemsida. Allt om attitydundersökningen finns att läsa på Företagsklimats hemsida. Sommarlovsentreprenörer 2014 Cirka 20 Sjöbo ungdomar, 15 till 19 år får denna sommar erfarenhet av hur det är att vara egen företagare. Tillsammans får de under en intensiv introduktionsvecka juni tips och idéer av bl a banker, Nyföretagarcentrum Öresund, Skatteverket, nyföretagare och andra företagare i kommunen, om vad man ska tänka på när man driver eget företag. Handledarer är studie- och yrkesvägledare Annika Andersson och Lars Olsson. Måndag 23 juni får demöjlighet att presentera sin affärsidé i Drakhålan och få fler råd på vägen. Torsdag 28 augusti presenteras företagen på Företagarfrukosten. Vem vill du nominera? Sjöbo kommun, Företagarna (FR), LRF, Handelsklubben och Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo utser varje år. Årets företagare Årets ambassadör Årets landsbygdsföretagare Årets nyföretagare Årets handlare Årets anställd Utmärkelserna delas ut på företagsfesten varje år. Hjälp oss nominera kandidater till de olika utmärkelserna senast 27 juni Sänd dina förslag till näringslivsutvecklare Lena Ytterberg: eller tel Årets företagarfest 2014 hålls den 29 augusti. Reservera både eftermiddag och kväll. Mer information kommer. 20 SJÖBOMAGASINET

21 Årets företagarfest på Husargården 29 augusti Program: Företagsbesök hos olika pristagare på eftermiddagen. Företagsfesten: Husargården kl. 19:00. Inbjudan och ytterligare information kommer under juni månad. Företagarfrukost augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november Företagarfrukostarna är utmärkta tillfällen att träffa andra företagare i kommunen men även kommunens politiker och tjänstemän. Kom gärna med tips och idéer på program till frukostarna. Programmet hittar du på hemsidan; Språngbräda Sjöbo Innebär att företagare ges möjlighet att vid ett och samma tillfälle träffa olika förvaltningar för att diskutera till exempel nyetablering, bygglov, miljöärenden mm. Kontakta; eller för information om datum/tider. Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo Funderar du på att Starta Eget till våren 2014? Ta kontakt med Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo; Du erbjuds gratis rådgivning 2 år innan du startar ditt företag och 3 år efter att du startat. Du får hjälp av erfarna rådgivare med lokal förankring med dina funderingar kring allt som rör din affärsidé, budget och marknadsföring. Europa Direkt sydöstra Skåne Europa Direkt är EU:s lokala mötesplats för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter. Europa Direkt:s främsta uppgift är att; Svara på allmänhetens frågor om EU Informera om EU: s politik och stödmöjligheter Främja den lokala debatten om EU och Europa Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar med mera Har du EU-relaterade frågor? Ställ frågor via e-post eller ring Du kan även kontakta verksamhetsledare Patrick Leijon. Företagarbesök Vill du att vi kommer och besöker dig och ditt företag i Sjöbo kommun? Har du en nyhet som du vill berätta om eller vill du bara träffa oss för ett informellt samtal? Hör av dig till; lena. eller Hearing i samband med upphandling Charlotta Fröier, strategisk upphandlare, kommer inför kommande stora upphandlingar i kommunen att i samråd med beställaren inbjuda till hearing med marknadens aktörer/leverantörer. Se hemsidan för vidare information! Vi har genomfört följande hearingar; drift av kommunens IT-verksamhet, om kommande livsmedelsupphandling, framtida vinterväghållning både i tätorten och i byarna. Vem vann upphandlingen Från och med 1 oktober 2013 publiceras på vår hemsida alla upphandlingar som är avslutade och vem/vilket företag som tilldelats kontrakt. Vägledning för företagare att delta i offentlig upphandling Se hemsidan foretag-stod-och-radgivning/upphandling-och-inkop/ och externa länkar. På hemsidan hittar du nästan allt vad som händer på näringslivskontoret. Näringslivskontoret passar på att önska en skön sommar. SJÖBOMAGASINET 21

22 Upplev i Sjöbo Torsdag19/6 Bilbingo 18:30 Orebacken, Sjöbo Vanstads IF anordnar bilbingo varje torsdag på Orebackens Camping. Fredag20/6 Midsommarafton 11:00-16:00 Kulturens Östarp, Blentarp Kl Gamlegården öppen och Kl 13 guidevisning, kl 12 Visning av slåtterängen. Få tips om sju sorters blommor att stoppa under kudden. Kl Midsommarfirande! Tornabygdens folkdanslag har uppvisning och lekar med barnen. Lördag21/6 Friluftsgudstjänst 11:00 Sövde skogsby Välkommen till friluftsgudstjänsten i Sövde skogsby. Medverkar gör Sommarkören under ledning av Ingrid Persson. Torsdag26/6 Prova på golf 18:00-20:00 Sjöbo golfbana Välkomna ut att prova på golf kostnadsfritt. Allt ni behöver är bra skor och kläder efter väder resten av utrustningen står vi för. Anmäl dig gärna på Bilbingo 18:30 Orebacken, Sjöbo Vanstads IF anordnar bilbingo varje torsdag på Orebackens Camping. Lördag 28/6 Bärdagar 10:00-17:00 Eriksgården, Sjöbo Premiär för bärbuffén, ät så mycket bär, glass, chokladsås och maränger du orkar. Provsmakning av bär, visning av odlingarna, ponnyridning, grillning. Sångvandring 12:00 Starrarp, Vollsjö Tycker du om att röra på dej, att vistas i naturen, att sjunga eller lyssna på sång? Idag är det en vandring på 5 km. Söndag 29/6 Bärdagar 10:00-17:00 Eriksgården, Sjöbo Premiär för bärbuffén, ät så mycket bär, glass, chokladsås och maränger du orkar. Provsmakning av bär, visning av odlingarna, ponnyridning, grillning. Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Kom och njut av goda våfflor på en njutbar plats! Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. Information om vår trädstig. Torsdag 3/7 Bilbingo 18:30 Orebacken, Sjöbo Vanstads IF anordnar bilbingo varje torsdag på Orebackens Camping. Musik i sommarkväll 19:00 Everlövs kyrka Lättsam körkonsert med Feel Good kören som sjunger Petterson-Berger, Laci Boldemann, Hoagy Carmichel, Burt Bacharac och the Boppers. Lördag 5/7 Sångvandring 12:00 Starrarp, Vollsjö Tycker du om att röra på dig, att vistas i naturen, att sjunga eller lyssna Vad vill du göra i sommar? Här finns en del av arrangemangen i Sjöbo kommun. Du hittar mer på Följ oss också på Facebook: på sång? Idag är det en vandring på 5 km. Söndag 6/7 Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Kom och njut av goda våfflor på en njutbar plats! Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. Allsång Torsdag 10/7 Bilbingo 18:30 Orebacken, Sjöbo Vanstads IF anordnar bilbingo varje torsdag på Orebackens Camping. Lördag 12/7 Electric Banana Band 19:00 Sövde Amfiteater Till Sövde kommer Trazan, Banarne och Zebran med sitt stora band som består bl a av Lasse Åberg, Klasse Möllberg och Janne Schaffer. Biljetter säljs på Sjöbo turistbyrå, Söndag 13/7 Sevärdhetskyrka i Öved 11:00-17:00 Öveds kyrka Utställning av lokala hantverkare, guidning och kaffeservering. Idag kl gudstjänst. Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Kom och njut av goda våfflor på en njutbar plats! Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. Friluftsgudstjänst, Hallsbergs stenar kl Ingvar Larsson underhåller med dragspel och musik. Stig-Allan Damm guidar runt i 1800-tals trädgård och berättar om planterade växter frän den tiden. Tisdag15/7 Sevärdhetskyrka i Öved 12:00-17:00 Öveds kyrka Utställning av lokala hantverkare, guidning och kaffeservering. Idag kl 18.00, musikgudstjänst med korvgrillning efteråt. Onsdag16/7 Musik i sommarkväll 19:00 Öveds kyrka Musik i sommarkväll med Spjutstorps badorkester. Torsdag 17/7 & fredag 18/7 Sjöbo marknad Traditionell skånsk sommarmarknad med massor av knallar och tivoli. Lördag 19/7 Sångvandring 12:00 Starrarp, Vollsjö Tycker du om att röra på dig, att vistas i naturen, att sjunga eller lyssna på sång? Idag är det en vandring på 5 km. Söndag 20/7 Sevärdhetskyrka i Öved 12:00-17:00 Öveds kyrka Utställning av lokala hantverkare, guidning och kaffeservering. Idag kl mässa, avslutning på sevärdhetskyrkan, kaffe och våfflor efteråt. 22 SJÖBOMAGASINET

23 Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Kom och njut av goda våfflor på en njutbar plats! Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. Hemvändardag. Go ettemidda med Piraten Kl Avtäckning av den nya Piratenstatyn "Saga väves på sanningens varp" med trumpetfanfar. Musikalisk underhållning med Hasse "Kvinnaböske" Andersson. Manskören "Piratenkopiorna" från Tranås i Småland framträder. Sigge Cederlund läser något av Piraten. Tisdag 22/7 Timbutku & Damn 20:00 Sövde Amfiteater En av Sveriges populäraste artister med band kommer till Sövde. Biljetter säljs på Sjöbo turistbyrå, Torsdag 24/7 Bilbingo Vanstads IF anordnar bilbingo varje torsdag på Orebackens Camping Sångvandring 12:00 Starrarp, Vollsjö Tycker du om att röra på dig, att vistas i naturen, att sjunga eller lyssna på sång? Idag är det en vandring på 5 km. Lördag 26/7 Sångvandring 12:00 Starrarp, Vollsjö Tycker du om att röra på dig, att vistas i naturen, att sjunga eller lyssna på sång? Idag är det en vandring på 5 km. Söndag 27/7 Slåtterdag på Kulturens Östarp 11:00-20:00 Kulturen Förevisning av lieslippning, slåtter och hässjning. Täljning av räfspinnar, slåttergille, sagor för barnen och levande folkmusik med gruppen Dråm. Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Kom och njut av goda våfflor på en njutbar plats! Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. Torsdag 31/7 Musik i sommarkväll 19:00 Blentarps kyrka Alla tiders kör sjunger lätta sommarvisor och vi sjunger även tillsammans under ledning av Kaj Wirenbook. Bilbingo Vanstads IF anordnar bilbingo varje torsdag på Orebackens Camping. Lördag 2/8 Sångvandring 12:00 Starrarp, Vollsjö Tycker du om att röra på dig, att vistas i naturen, att sjunga eller lyssna på sång? Idag är det en vandring på 5 km. Eftermiddagskonsert och tv-inspelning med folkkära artister Sövde amfiteater, kl Insläpp kl 13. Söndag 3/8 Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Kom och njut av goda våfflor på en njutbar plats! Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. Konsert vid Piratenmuseet 15:00 Piratenmuseet, Vollsjö Roy Wilsons Quintett med sångerskan Anita Larsson framträder på utescenen vid Piratenmusset i Vollsjö. Torsdag 7/8 Bilbingo Vanstads IF anordnar bilbingo varje torsdag på Orebackens Camping. Fredag 8/8 Sångvandring 12:00 Starrarp, Vollsjö Tycker du om att röra på dig, att vistas i naturen, att sjunga eller lyssna på sång? Idag är det en vandring på 5 km. Söndag 10/8 Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Kom och njut av goda våfflor på en njutbar plats! Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. Torsdag 14/8 Bilbingo Vanstads IF anordnar bilbingo varje torsdag på Orebackens Camping. Lördag 16/8 Flamskvävnadens dag 10:00-15:00 Lilla Rödde Museum, Everlöv Hemsjöljdskonsulenten Annhelen Olsson föreläser om systrarna Anna och Hanna på Lilla Rödde och deras fantastiska flamskvävnader. Flamskväverskan Rebecka Winther håller workshop. Prova på golf 10:00-12:00 Sjöbo golfbana Välkomna ut att prova på golf kostnadsfritt. Allt ni behöver är bra skor och kläder efter väder resten av utrustningen står vi för. Anmäl dig gärna på Söndag 17/8 Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Kom och njut av goda våfflor på en njutbar plats! Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. Lördag 23/8 Bakluckeloppis 10:00-13:00 Marknadsplatsen. Sjöbo Bakluckeloppis - vill du sälja? Du lastar dina prylar i bilen, kanske ett litet bord du kan ställa upp. Kostar 100 kr. Har du släp kostar det 180 kr. Vill du köpa? Kom till marknadsplatsen och gör fynd. Öppen verkstad på Pilgårdens hantverk 10:00-16:00 Pilgårdens Hantverk, Everlöv Visning och försäljning av pil-, borst-, bast- och angoraprodukter. Visning av repslageri och bastprodukter. Möjlighet att prova på pilflätning, borstbidning och spinning. Söndag 24/8 Öppen verkstad på Pilgårdens hantverk 10:00-16:00 Pilgårdens Hantverk, Everlöv Visning och försäljning av pil-, borst-, bast-och angoraprodukter. Visning av repslageri och bastprodukter. Möjlighet att prova på pilflätning, borstbidning och spinning. Våffelcafé 13:00-16:00 Solvalla bygdegård, Sjöbo Utställningen om Sandbäcks gamla industriområde finns uppställd. SJÖBOMAGASINET 23

24 Följ Sjöbo på Facebook! På skriver vi om allt som rör kommunen. Här kan du också ställa frågor och prata med kommunen. På com/upplevsjobo berättar turistbyrån om aktiviteter och upplevelser i kommunen. Sjöbomagasinet # Sjöbo kommun Telefon Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress: Gamla Torget 10 Ansvarig utgivare Roger Larsson Redaktör Marie Nordgren Alla bilder tillhör Sjöbo kommu n om inget annat anges. Medverkande i detta nummer Marie Nordgren Ylva Wallström Åsa Löfgren Lena Ytterberg M fl. Omslagsbild Elina Käkhönen Tryck Vollsjö Tryck

Sommar på fritidsgårdarna! Sjöbo 2014

Sommar på fritidsgårdarna! Sjöbo 2014 Sommar på fritidsgårdarna! Sjöbo 2014 Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun är öppna för dig som är mellan 13-20 år gammal. Alla aktiviteter är naturligtvis alkohol- och drogfria.

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

EN TIDNING OM VALKEBOBADET I VIKINGSTAD 2015

EN TIDNING OM VALKEBOBADET I VIKINGSTAD 2015 EN TIDNING OM VALKEBOBADET I VIKINGSTAD 2015 STÄDDAG lördag 9 maj, kl 8-13. Kom och hjälp till med att få badet fint till säsongens öppning 30 maj. Vi bjuder på fika! BILLIGARE BADKORT Köp medlemskort

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad kommun Fritidskonsulent Eva Åkesson

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2011 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska S O 2014 M M A R BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka ChattaAktiveraGåVaraNjutaSova HoppaVilaLekaSurfaSkypaSofta CyklaSimmaKlättraSjungaShoppa FikaSpringaGrävaSpelaSkejta SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2015

SPORTLOVSPROGRAM 2015 SPORTLOVSPROGRAM 2015 HEJ! Nu är det dags för sportlov på södra Öland! Hoppas du har sett fram mot det och hinner göra mycket kul under lovet. I sportlovsprogrammet hittar du vad som händer på biblioteken

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun

Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun & Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för ungdomar med högfungerande Autism/AS 23 juni-29 juni 2014 Sjöbo, Skurup, Ystad kommun Simrishamns kommun Tomelilla kommun Fritidskonsulent

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015

Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för personer med funktionsnedsättning 12-25 år 29 juni- 3 juli 2015 Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad kommun Fritidskonsulent Eva Åkesson

Läs mer

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad Läger Sommar 2014 Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad & Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för ungdomar med högfungerande Autism/AS 23 juni-28 juni 2014

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

12 maj - 15 augusti. 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro

12 maj - 15 augusti. 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro 12 maj - 15 augusti 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro G U L A L S P O N T A N K U F Ö R A L L A Å L D R A R Ingen föranmälan Alla välkomna Hela programmet

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan Allt du behöver veta om... SOMMARveckan 2015 Program tisdag 23/6 11.00 11.30 Sjung igång sommaren! Stora Klara 11.30 11.45 Invigning av sommarveckan! Kurserian 11.00 12.30 Lunch Kurserian 13.00 17.00 Allsång

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Ange en Preheader här Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. skansen.se Skansenbutiken Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Måndag 13 augusti Vi erbjuder pedagogisk verksamhet

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först.

Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Måndag v 43 Masken Pelle Jöns Nyfikna på maskar Tisdag v 42 Starten v 42 Syfte Masken Pelle Jöns

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer