Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning"

Transkript

1 Sida: 0 av 23 Användarstöd Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Version 4.0 Uppdaterat

2 Sida: 1 av 23 Innehåll Om Stöd och matchning... 3 Signering... 4 Handlingar... 5 Översikt... 5 Gemensam planering... 6 Medverkande parter... 6 Innehåll... 7 Övrigt... 8 Periodisk rapport... 9 Medverkande parter Innehåll Övrigt Slutredovisning Medverkande parter...12 Innehåll...13 Övrigt Informativ rapport Medverkande parter Innehåll Övrigt Avvikelserapport Medverkande parter Innehåll Övrigt Resultatrapporter Resultat Medverkande parter Innehåll Övrigt... 20

3 Sida: 2 av 23 Resultat Medverkande parter...21 Innehåll Övrigt Ändringar i användarstödet historik Datum Version Beskrivning Ansvarig... 23

4 Sida: 3 av 23 Om Stöd och matchning Målet med tjänsten är att den arbetssökande som tar del av tjänsten ska komma till arbete eller utbildning på kortast möjliga tid och på det sättet finna en lösning på sin arbetslöshetssituation. Det är arbetsförmedlaren som bedömer om tjänsten är lämplig samt vilket av de fyra spåren som bäst tillgodoser den arbetssökandes stödbehov. Om en leverantör märker att en deltagare borde tillhöra ett annat spår vänder sig leverantören till deltagarens ansvarige arbetsförmedlare för att påtala detta. Arbetsförmedlaren avgör då om det är befogat att göra en ny bedömning utifrån om det är befogat att byta spår eller avbryta tjänsten. Tjänstens fyra olika spår: Spår 1, Grundläggande stöd och matchning (En period om 90 kalenderdagar med möjlighet till förlängning ytterligare en period om 90 kalenderdagar). Spår 2, Grundläggande stöd och matchning med språkstöd (En period om 90 kalenderdagar med möjlighet till förlängning ytterligare en period om 90 kalenderdagar). Spår 3, Förstärkt stöd och matchning (En period om 90 kalenderdagar med möjlighet till ytterligare förlängning om 90 kalenderdagar, samt en tredje en period om 90 kalenderdagar vid behov). Spår 4, Förstärkt stöd och matchning med språkstöd (En period om 90 kalenderdagar med möjlighet till ytterligare förlängning om 90 kalenderdagar, samt en tredje en period om 90 kalenderdagar vid behov).

5 Sida: 4 av 23 Signering Allt du skickar till Arbetsförmedlingen via webbstödet måste signeras med e- legitimation/bankid. Exempelvis begäran om ersättning och olika handlingar som ska skickas in. När en handling är inskickad är det inte längre möjligt att se dess innehåll. Du måste därför göra en utskrift om du behöver se innehållet efter signering. Efter varje signering får du en kvittens på att signering lyckades. Bild 1. Signera ersättningar. Bild 2. Signering Bank-ID.

6 Sida: 5 av 23 Handlingar De handlingar som finns inom tjänsten Stöd och matchning är: Gemensam planering Periodisk Rapport Informativ rapport Slutredovisning Avvikelserapport Resultat 1 Resultat 2 Bild 3. Översikt av handlingar i ett ärende. Översikt När arbetsförmedlingen fattat ett beslut för tjänsten Stöd och matchning syns detta under fliken Mitt arbete > Översikt. Genom att klicka på ärendenumret kommer du till sidan med handlingar som ska hanteras under placeringen. Bild 4. Översikt Ärenden.

7 Sida: 6 av 23 Gemensam planering Vid start av tjänsten Stöd och matchning ska en gemensam planering skapas tillsammans med deltagaren. De aktiviteter som väljs har utgångspunkt från deltagarens individuella förutsättningar. Den gemensamma planeringen måste vara inskickad och godkänd, för att det ska vara möjligt att skicka de periodiska rapporterna. Medverkande parter Den gemensamma planeringen börjar med fliken Medverkande parter. De uppgifter som är obligatoriska att fylla i är markerade med en röd asterisk. Det är även möjligt att ange andra närvarande parter genom att markera i rutan och ett nytt fält visas. Bild 5. Fliken Medverkande parter.

8 Sida: 7 av 23 Innehåll Under fliken Innehåll anges det behov som identifierats för deltagaren, samt de aktiviteter som ska kopplas mot behovet. Det är möjligt att ange flera aktiviteter. Minst två aktiviteter måste anges. Studie- och yrkesvägledning är en obligatorisk aktivitetet. Välj aktivitetet i rullisten och sen trycka på Skapa. Ett nytt fält öppnas där aktiviteten ska specificeras genom att ange mål och syfte, samt om eventuellt språkstöd behövs. Klicka spara, aktiviteten sparas då i rutan Sparade aktiviteter. Bild 6. Fliken Innehåll. Bild 7. Fliken Innehåll.

9 Sida: 8 av 23 Övrigt Under den sista fliken i den gemensamma planeringen finns möjlighet att fylla på med eventuella övriga upplysningar. Bild 8. Fliken Övrigt. Från fliken Övrigt är det möjligt att skapa och skicka in den gemensamma planeringen till Arbetsförmedlingen. Genom att klicka på Skapa och sen signera med BankID skickas handlingen till ansvarig arbetsförmedlare.

10 Sida: 9 av 23 Periodisk rapport Efter varje månadsskifte ska en periodisk rapport skickas till Arbetsförmedlingen via länken i webbstödet. De periodiska rapporterna sammanfattar de genomförda aktiviteterna inom perioden och utgör ett underlag för leverantörens ersättning. Efter att Arbetsförmedlingen bekräftat den periodiska rapporten, är det möjligt att begära ersättning via webbstödet för den gångna månaden. Klicka på länken Registrera längst till höger på sidan för att registrera en periodisk rapport. Bild 9. Registrera periodisk rapport. För att registrera den periodiska rapporten går du igenom de olika flikarna.

11 Sida: 10 av 23 Medverkande parter Under första fliken i den periodiska rapporten kontrolleras att uppgifterna stämmer. Bild 10. Fliken Medverkande parter. Innehåll Under fliken Innehåll markerar du aktiviteten och om deltagaren deltagit ja, nej eller delvis. Samt skriver kommentarer vid orsaker som nej eller delvis. Det är också möjligt att skriva kommentarer även om ja anges. Bild 11. Fliken Innehåll.

12 Sida: 11 av 23 Övrigt Under fliken Övrigt finns möjlighet att ange eventuella övriga upplysningar. Klicka på Skapa och signera med Bank-ID för att skicka in handlingen till ansvarig arbetsförmedlare. Bild 12. Fliken Övrigt. Efter att den periodiska rapporten har skickats in till Arbetsförmedlingen och godkänts av ansvarig arbetsförmedlare, är det möjligt att begära den periodisk ersättning.

13 Sida: 12 av 23 Slutredovisning Slutredovisningen lämnas i samband med att placeringen avslutas. Det gäller även vid leverantörsbyte. Slutredovisningen ska sammanfatta de genomförda aktiviteterna samt beskriva vad som har fungerat, samt eventuella utvecklingsområden. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av nästa steg. Leverantören ska skicka in en slutredovisning senast fem arbetsdagar efter att tjänsten har avslutats. Medverkande parter Bild 13. Fliken Medverkande parter

14 Sida: 13 av 23 Innehåll Under fliken Innehåll ska en sammanfattning av aktiviteterna som genomförts redovisas. Bild 14. Fliken Innehåll.

15 Sida: 14 av 23 Övrigt Under fliken Övrigt finns möjlighet att ange eventuella övriga upplysningar. Klicka på Skapa och signera med Bank-ID för att skicka in handlingen till ansvarig arbetsförmedlare. Bild 15. Fliken Övrigt.

16 Sida: 15 av 23 Informativ rapport Den informativa rapporten kan antingen skickas in på begäran av Arbetsförmedlingen eller utifrån leverantörens behov. Medverkande parter Bild 16. Informativ rapport.

17 Sida: 16 av 23 Innehåll Innehållet till den informativa rapporten ska bifogas i PDF-format. Det är här möjligt att skriva komplettera information till den bifogade PDF-filen. Bild 17. Fliken Innehåll. Övrigt Under fliken Övrigt finns möjlighet att ange eventuella övriga upplysningar. Klicka på Skapa och signera med BankID för att skicka in handlingen till ansvarig arbetsförmedlare. Bild 18. Fliken Övrigt.

18 Sida: 17 av 23 Avvikelserapport Om en arbetssökande avviker från sin planering eller på annat sätt missköter sitt arbetssökande ska ni som leverantör direkt sända in en avvikelserapport. Detta för att Arbetsförmedlingen ska kunna fullfölja sitt uppdrag vad gäller kontrollfunktionen. Ni ska omgående sända in en avvikelserapport via webbstödet när en arbetssökande gör något av följande: Frånvaro från bokade möten eller kontakter. Även sjukfrånvaro eller annan känd frånvaro, dock inte frånvaro på grund av arbete eller arbetsintervju. Vid frånvaro skickar leverantören bara en avvikelserapport per frånvaroperiod. Exempelvis om den arbetssökande meddelar sjukfrånvaro flera dagar ska endast en avvikelserapport sändas in. Däremot om en arbetssökande är frånvarande utan känd orsak och uteblir från flera bokade möten i rad ska en avvikelserapport sändas in för var gång. Agerar så att tiden i arbetslöshet upprätthålls eller förlängs. Missköter sig eller stör verksamheten. Medverkande parter Bild 19. Fliken Medverkande parter

19 Sida: 18 av 23 Innehåll Under fliken Innehåll anges orsak, dag eller period samt en beskrivning om händelsen. Bild 20. Fliken Innehåll. Övrigt Under fliken Övrigt finns möjlighet att ange eventuella övriga upplysningar. Klicka på Skapa och signera med Bank-ID för att skicka in handlingen till ansvarig arbetsförmedlare. Bild 21. Fliken Övrigt.

20 Sida: 19 av 23 Resultatrapporter Arbetsförmedlingen betalar ut en resultatersättning per deltagare och placeringsperiod inklusive eventuella förlängningar. Resultat 1 Resultat 1 kan du som leverantör skicka in när som helst under tjänsten för att informera Arbetsförmedlingen om att den arbetssökande har fått arbete eller börjat studera. Resultat 1 är endast en signal om resultat och ger inte någon ersättning. Du måste ha skickat in och fått resultat 1 godkänd för att senare kunna skicka in resultat 2. Det beror på att resultat 1 styr vilket datum resultat 2 kan skickas in. Om du har skickat in resultat 1 och den arbetssökande sedan har fått en anställning som ger en annan högre ersättning måste du skicka in resultat 1 på nytt. Det kan till exempel hända om den arbetssökande först har fått ett deltidsjobb och sedan ett heltidsjobb. Om du inte skickar in resultat 1 på nytt får du inte rätt ersättning när du senare skickar in resultat 2. Tänk på att kontakta ansvarig arbetsförmedlare då han/hon måste avsluta den resultat 1 du tidigare skickat in innan du skickar in en ny. Ersättning kan utgå för utbildningar som påbörjas senare än två månader efter avslutad tjänst, men då måste ansökan till utbildningen skett under tiden för tjänsten. För utbildningar som påbörjas senare än två månader efter avslutad tjänst ska du ange vilket datum den arbetssökande ansökte till utbildningen i R1 när den skickas in. Medverkande parter Bild 22. Fliken Medverkande parter

21 Sida: 20 av 23 Innehåll Under fliken Innehåll anger du om den arbetssökande har fått anställning på hel- eller deltid eller påbörjat utbildning samt startdatumet. Det ligger till grund för resultatersättningen som du kan begära när du skickat in och fått resultat 2 godkänd. Bild 23. Fliken Innehåll Övrigt Under fliken Övrigt finns möjlighet att ange eventuella övriga upplysningar. Klicka på Skapa och signera med Bank-ID för att skicka in handlingen till ansvarig arbetsförmedlare. Bild 24. Fliken Övrigt

22 Sida: 21 av 23 Resultat 2 Resultat 2 kan du som leverantör skicka in när rätt tid har passerat från det startdatum för jobb eller studier som du angivit i resultat 1. Tänk på att skicka in ny resultat 1 innan du skickar in resultat 2, om förutsättningarna har ändrats. Om du inte skickar in ny resultat 1 får du inte rätt ersättning när du senare skickar in resultat 2. Du kan läsa mer om hur du ska göra under rubriken Resultat 1. När Arbetsförmedlingen godkänt resultat 2 får du som leverantör möjlighet att begära resultatersättning och eventuell snabbhetspremie. För att Arbetsförmedlingen ska kunna godkänna resultat 2 krävs att du har skickat in och fått alla periodiska rapporter godkända och begärt ersättning för dem. Medverkande parter Bild 25. Fliken Medverkande parter

23 Sida: 22 av 23 Innehåll Under fliken Innehåll fyller du i de obligatoriska fälten markerade med en röd asterisk. Bild 26. Fliken Innehåll Övrigt Under fliken Övrigt finns möjlighet att ange eventuella övriga upplysningar. Klicka på Skapa och signera med Bank-ID för att skicka in handlingen till ansvarig arbetsförmedlare. Bild 27. Fliken Övrigt

24 Sida: 23 av 23 Ändringar i användarstödet historik Datum Version Beskrivning Ansvarig Avd Förmedlingstjänster, Enheten Systemstöd Avd Digitala tjänster Förtydligat information om resultat 1 och resultat 2. Uppdaterat layout så den ska följa mall för användarstöd Förtydligat information om när avvikelserapport ska skickas in och om att ansökningsdag för utbildning ska anges i R1 när den sänds in i de fall utbildningen börjar mer än två månader efter avslutad tjänst. Avd Digitala tjänster Avd Digitala tjänster

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Webbstöd för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Webbstöd för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 42 Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2013-03-dd Version 4.x Användarmanual Webbstöd för leverantörer - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat 2013-09-09) Sid 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst? Sida: 1 av 6 Leverantörer Vad händer med vår ersättning? Svar: Ni fortsätter att leverera tjänsten enligt avtal under uppsägningstiden, med bibehållen ersättning. Innan ni skickar in den sista månadsrapporten

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Handbok för fritidshem

Handbok för fritidshem Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version 1.01 2013-04-03 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare)... 5 Den administrativa sidan.... 6 Navigering på

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Vårdpersonal. version 6.4.1

Vårdpersonal. version 6.4.1 Vårdpersonal version 6.4.1 Innehåll Mina vårdkontakter... 4 Support... 4 Behörigheter... 5 Ärendetyper... 6 Skaffa konto... 9 Skaffa konto med e-legitimation (kort)... 9 Skaffa konto med e-legitimation

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 2 Hantera frånvaro. Modul 3 Hantera arbetsförändringar

Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 2 Hantera frånvaro. Modul 3 Hantera arbetsförändringar Heroma Resurshanteringsutbildning Modul 2 Hantera frånvaro Modul 3 Hantera arbetsförändringar Innehållsförteckning Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial i. Allmänt... 3 ii. Övningsmaterialets

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer