MEDIEMISSION Juli 2006 Nr 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDIEMISSION Juli 2006 Nr 4"

Transkript

1 MEDIEMISSION Juli 2006 Nr 4 30 år av medie- arbete Unik arabmission i Sverige IRR-TV:s nya utrymmen invigdes

2 Ledaren Förunderlig nåd År 2006 är ett jubileumsår för mig och Laura. Vi Þrar vår 30:e bröllopsdag och 30 nådefyllda år i missionsarbetet. När vi började vår gemensamma vandring 1976 kunde vi inte ana hur färgstarka, äventyrliga, glädjefyllda och strapatsrika de kommande trettio åren skulle bli. Också många av de sorger vi upplevt längs vägen har fört med sig välsignelse. Trettio förunder- liga år av nåd Vilken speciell nåd att få stå sida vid sida i vigselpalatset i Petrozavodsk. Sovjetmyndigheterna kunde ha stoppat vårt äktenskap och vårt gemensamma livsverk innan det ens började. Vilken förunderlig nåd att få resa iväg för att arbeta med den ryska radiomissionen tillsammans med radioevangelisten Earl Pöysti. På så sätt Þck vi under tre år den bästa tänkbara utbildningen för mediemission under handledning av Rysslands Billy Graham. Vilken underbar nåd att få stå med radiomottagaren i handen i Parola en sval kväll i september 1981 och lyssna på vårt första ryskspråkiga radioprogram som sändes via Radio Trans Europa. I Sovjetunionen lyssnade miljontals människor på kortvågssändningar på den tiden. Och hur förunderlig var inte nåden att Laura Þck stå i festsalen i televisionscentret i Sovjetunionen och predika om den förlorade sonen för närmare 300 miljoner landsmän och -kvinnor. Efter programmet kom det in över två miljoner brev från tittarna. Ofattbar nåd Det var ofattbar nåd att Laura och jag år 1990 Þck vara med och televisera den första kristna TV-serien i Sovjetunionens televisionshistoria. Det gällde då en programserie med de bästa berättelserna ur Bibeln för barn. Det var också genom Guds nåd som den ryska statstelevisionen öppnade landets största TV-kanal för våra program och stod för sändningsavgifterna under hela två år. På den tiden sändes inga andra andliga program på kanalen. Det var ofattbar nåd att vi fick vara med och televisera den första kristna TV-serien i Sovjetunionens televisionshistoria. Nåd i motgångarna Guds nåd har lyst klar också i de mörka dalarna. När vi helt plötsligt miste våra lokaliteter 1999 omslöts vi av Guds nåd. Vi kunde bygga nya utrymmen och arbetet fortsatte utan avbrott. Beskyddande nåd upplevde jag när en läkare på ett sjukhus i New York injicerade fel ämne i mitt blod och förorsakade ett livshotande tillstånd. Då var förbönens makt en verklighet. Oförklarlig nåd Samma nåd och förbönens makt omgav mig när jag på grund av en Samma nåd var verksam när beväpnade tjetjener steg ombord på vår buss på en landsväg i Kaukasus för att söka efter byte. punktering hamnade i händerna på mafþan på en landsväg i Moskva. I bilen fanns TV-utrustning värd finska mark. Senare fick jag av en insider veta att männen hade haft för avsikt att döda, men på ett oförklarligt sätt gick planen i stöpet. Samma nåd var verksam när vi på en bussresa blev stoppade på en ödslig landsväg i Kaukasus och beväpnade tjetjener steg ombord för att söka efter byte. Oförglömlig nåd Ryssland var statt i förändring. Under Sovjettiden kunde församlingen inte göra sin röst hörd i samhället. Sedan kom en ny tid och ett nära samarbete med församlingarna i Ryssland inleddes. Genom vision öppnade Herren en ny dörr för evangelisation i de ryska storstäderna. Vilken oförglömlig nåd att få vara delaktig i Guds stora verk och sprida de goda nyheterna till hela miljonstäder. Nåd som räcker ända fram När vi blickar tillbaka förundras vi över den godhet och omsorg som Guds visat oss under dessa trettio år. Och när jag ser framåt är det min innerliga bön och längtan att vi en dag ska nå målet och få höra orden: Gå in till glädjen hos din Herre, du gode och trogne tjänare. Om det blir så kommer vi att se att nåden har räckt ända fram. Vilken härlig nåd det ska bli. Hannu Haukka Festligheterna s. 26 I detta nummer: 2 Förunderlig nåd 4 30 spännande år i mediemissionen år av utveckling i missionsarbetet 18 Hundratals araber svarade på Inbjudan till livet 26 En speciell högtidsdag på IRR-TV/MedieMission 30 Barnfångslägren tackar för hjälpen Mission bland araber i Södertälje berörde hundratals s. 18 Lauras och Hannus 30 innehålls rika år i missions arbetet s. 4 Utgivare av MedieMission: Mediemissionsorg. IRR-TV r.f. Huvudredaktör: Hannu Haukka Redaktion: Kenneth Grönroos, Laura Haukka, Simon Mickelsson, Markku Tenhunen, Hani H. Översättning: Majvor Levälahti, Annabella Nygård, Simon Mickelsson Layout: Jari Sippola, Arsi Liimatainen Tryckeri: Esa Print Oy, Lahtis, Finland, 2006 Kontaktuppgifter i Sverige: IRR-TV/MedieMission, Box 1407, Stockholm Kontaktuppgifter i Finland: IRR-TV/MedieMission, PB 150, Kervo, tfn: , fax: E-post: Hemsida: Bankförbindelser: Finland Nordea , Sverige PlusGiro , Norge DnB NOR Insamlingstillstånd: OKU56A MedieMissions internationella namn är IRR-TV 2 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

3 Högtidsdagsintervju med Laura och Hannu Haukka 1976 Hos vänner av det ryska arbetet i ett hem i Helsingfors. I nedre raden till vänster pastorn i den ryska församlingen i Helsingfors Pjotr Stremouhov. Tonårsßickan Laura innan hon kom till tro. Framtiden såg ljus ut, men Guds planer för henne var ännu ljusare I Riga kom milisen för att skingra ett stugmöte där astronauten och månfararen James Irwin var talare Det nygifta paret Hannu och Laura fick vänta på tillstånd att lämna landet i sovjetiska Karelen En artikel om Hannu och Laura i missionstidskriften Maailman ääret. (Leena Karhus arkiv) Under Sovjettiden samlades den underjordiska församlingen i skogen Hannu på besök i Riga med sina Þnska vänner. Till vänster i bilden väntar han på att Laura ska svara på hans frieri. De visste inte att ögonblicket förevigades på bild. -> 1976 Laura och Hannus vigselpastor Josef Bondarenko med familj tillsammans med paret Haukka. Bondarenko har tre gånger suttit i fängelse för sin tro. Tre spännande decennier i det internationella mediemissionsarbetet Hannu och Laura Haukka, ni är inne på ert trettionde år med arbetet med mediemission. Laura, vad gjorde du den här tiden för 30 år sedan? Jag arbetade i en fabrik som tillverkade halvledare. Det var under Sovjettiden och jag var också aktiv i församlingen. Jag bodde i Petrozavodsk. Var bodde du på den tiden, Hannu? I maj 1976 var jag i Kanada. Jag sprang runt till en massa ämbetsverk för att skaffa de dokument som krävdes i Sovjet för att jag skulle få gifta mig med Laura. Det var en väldigt spännande tid. Processen räckte ett halvår. På den tiden krävde Sovjetunionen intyg som inte ens fanns att få hos de kanadensiska myndigheterna. Jag måste få dem särskilt utfärdade av jurister. Men det var uppenbarligen värt all möda? Ja, belöningen var stor. Jag är väldigt glad att jag Þck gifta mig med Laura. De gångna trettio åren har varit mitt livs största äventyr och den gladaste tiden i mitt liv. Visst har det också funnits mörka dalar, sådana hamnar vi alla i ibland. Men främst av allt känner jag djup tacksamhet för det jag har fått uppleva. Hade du Sovjetunionen i tan- karna innan du träffade Laura? Jag hade ingen klar uppfattning om landet. Först när jag som 20-åring träffade Laura började jag förstå lite av vad församlingen i Sovjet är och vem Laura var. Laura, du studerade då vid universitetet i Petrozavodsk och hade siktet inställt på att bli ögonläkare. Men situationen förändrades dramatiskt. Vid det laget studerade jag inte längre eftersom jag hade blivit relegerad från universitetet på grund av min tro. Jag hade tänkt studera till ögonläkare. Det var mitt högsta mål innan jag kom till tro. Men myndigheterna Þck veta att jag blivit en kristen och gav mig ett ultimatum: antingen Gud eller studierna. Jag måste välja och jag valde Gud. Efter det sökte jag jobb och hamnade i halvledarfabriken. Hur kändes det att göra halvle- dare när du ursprungligen hade tänkt studera medicin? Att få ett fabriksarbete kändes fantastiskt eftersom jag tidigare hade jobbat i ett tvätteri, vid ett sågverk och på diverse andra ställen. Jag blev avskedad från alla mina arbetsplatser på grund av att säkerhetspolisen förebrådde mina chefer för att de hade anställt en opålitlig person. Sedan ordnades det så att den här personen blev överßödig på arbetsplatsen. Gjorde inte förföljelsen att du blev bitter? Inte egentligen. Jag var inte ensam. Det var vanligt att speciellt ungdomar som kom till tro hamnade i svårigheter. De var förberedda på det. De visste vad som väntade dem när de gjorde sitt beslut. Det var ett medvetet val. Sedan Þck man bara försöka klara sig och hitta nya lösningar. Jag kände inte bitterhet, men bönelivet var livligt. Hannu, hur träffades ni första gången? Jag träffade Laura första gången vid en så kallad underjordisk kristen sammankomst. Den ordnades av en oregistrerad församling i Petrozavodsk. Jag framförde en hälsning från de troende i väst. Jag tolkades av en vacker ung kvinna som kallades Rosen i Petrozavodsk. När jag tittade på min tolk smälte mitt hjärta. Mina ord blev en enda röra och ännu i dag vet jag inte vad det var Laura tolkade för åhörarna. Det var kärlek vid första ögonkastet. Jag hade redan tidigare hört talas om Laura. Finska pastorer som besökte de kristna och församlingarna i Petrozavodsk Þck ofta ty sig till Laura för att få tolkningshjälp. De hade berättat att Laura fått lida mycket för sin tro. När jag blev förälskad i henne visste jag redan allt det här om henne. Till slut fick ni alla papper i ordning. Var gifte ni er? Vi vigdes i ett statligt vigselpalats i Petrozavodsk. Om jag minns rätt fanns där en bild på Lenin och en vapensköld med hammaren och skäran. Under den stod ett ekbord och där vigdes vi. Vi Þck råd om hur man skulle uppfostra sina barn i kommunistisk anda. Vi Þck också många andra ord på vägen. Har du något speciellt minne från den första tiden? Jag minns känslan av ovisshet. När vi lämnade Sovjetunionen visste vi inte vart vi var på väg. Vi visste att vi skulle åka till Österrike men vi hade aldrig varit där förr. Vi kunde inte tala landets språk. Allt var främmande. Vi bröt upp precis som Abraham. Vi kände stor ovisshet men jag minns att jag hade en oerhört stark vilja att tjäna Herren och hjälpa de troende och församlingarna i öst. 4 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

4 Högtidsdagsintervju med Laura och Hannu Haukka 1976 En tjänsteman i vigselpalatset överräcker vigselintyget till det nygifta paret Earl Pöystis familj i Österrike. I bakre raden medarbetarna Missionär Hannu Kettunen, sångaren Viktor Klimenko, ledaren för Bibelinstitutet i Katinala Heikki Lahti (i bakgrunden) och Laura Haukka på väg till Moldavien. Hannu Haukka (till höger) var portförbjuden i Sovjetunionen. Laura, hur upplevde du den första tiden? Jag minns hur svårt det var att fatta beslutet att ßytta från Sovjetunionen till väst. I Ryssland hade jag en uppgift. Där hade jag kommit till tro, jag älskade den ryska församlingen, jag hade sett den gå igenom många olika faser och den betydde oerhört mycket för mig. Det var svårt att åka till en helt okänd plats. På den tiden hade Sovjet inga som helst kontakter med västvärlden, förutom de gäster från väst som kom och besökte oss. Vi ryssar hade ingen uppfattning om hur det var att leva i väst och hurdana församlingarna där var. Det kändes förstås väldigt spännande. Därför bad jag mycket och frågade om det var Guds vilja eller inte att jag ßyttade till väst. Jag ställde svåra villkor och bad Gud om tecken, och han svarade på alla mina böner. Hannu, vem kallade er till Österrike? Initiativet kom i Berghälls kyrka från den omtyckte radioevangelisten Earl Pöysti. Redan innan vi gifte oss hade jag pratat med Pöysti under ett av hans besök i Finland och berättat om Laura och vårt kommande äktenskap. När han hörde att Laura hade universitetsutbildning blev han genast intresserad och sade att om Laura Þck komma till väst skulle vi få en kallelse att komma och arbeta med hans team i Österrike. Det var en verklig bomb för oss för vi visste ju hur uppskattad Pöysti var bland de kristna i Sovjet. Laura, hur var det att landa i vardagsverkligheten i Pöystis studio? Ett av de tecken jag hade begärt av Gud var att få veta vad min uppgift skulle vara när jag ßyttade till väst. När vi Þck kallelsen till Pöystis arbete i Österrike blev jag uppmuntrad och stärkt i mitt beslut att ßytta till väst. I Österrike arbetade vi och levde mitt i naturen. Det var ett mycket stillsamt liv. Hannu, vad kan du berätta om tiden i Österrike? Laura arbetare med att korrekturläsa Pöystis predikningar. Jag Þck lära mig radiotekniken från grunden hos Pöystis. Efter det bodde vi tre år i Stockholm Till bröllopet kom över 200 gäster från olika håll i Sovjetunionen. Festen var ett tillfälle för evangelisation. Brudparet välsignades i ett bönehus (andra huset till vänster) och därefter gick färden till bröllopsmåltiden som hölls i en restaurang. Tio år senare inleddes det historiska Superbook-projektet i Sovjetunionen Superbook kan nog kallas för århundradets mirakel. Eftersom landet var stängt för evangelium producerade vi radioprogram och sände dem över Sovjet via superradiostationer utanför landets gränser. När vi Þck höra att den sovjetiska televisionens främsta kanal ville sända Superbook, dvs. tecknade Þlmer med bibelberättelser, kom det som en så stor överraskning att vi knappt vågade tro att det var sant. Det var som en dröm. Vi hade inte i vår vildaste fantasi kunnat tro att man en dag skulle kunna sända kristna TV-program i Sovjetunionen. I vår studio i Parola hade vi bön varje morgon. Jag minns en bönesamling med personalen några år innan Superbook blev verklighet. Jag var på knä, jag grät och sade: Gud, jag vet inte hur, var eller när, men öppna dörrarna till Sovjetunionen så att alla dess 300 miljoner får höra att du sände din son att dö för deras synders skull, så att de inte behöver gå in i evigheten utan att få höra om den stora gåva du har gett dem. Där jag suckade till Herren kände jag på något sätt att den bönen gick rakt Jag suckade till Gud: Om jag flyttar till väst, bör det ske till Guds rikets gagn och det ryska folkets bästa. upp i himlen. Jag Þck en känsla av att den gick rakt upp till Guds tron. Och månad för månad fick vi se supermiraklet hända. Ni har hittat ett nytt koncept, stadskampanjerna. Laura, hur började det? Det började faktiskt så att jag vaknade på natten av en inre nöd, och jag såg för mig lidande människor som av olika orsaker vakade i de ryska storstäderna. De var i stor nöd. De ville ta livet av sig, familjerna var splittrade, barnen gick under av förtvivlan. Då tänkte jag att om det bara fanns ett TV-program som kunde berätta för dem om Gud och ge dem nytt hopp. Då kunde vi visa dem vägen till den Gud som kan hjälpa. På så sätt föddes innehållet i programmet. Jag tog papper och penna och skrev ner hurdant programmet skulle vara. På morgonen berättade jag det för Hannu. Han nämnde idén för sin vän Marvin Kehler, som är ledare för den stora missionsorganisationen Campus Crusade for Christ, och han kom med förslag på hur man kunde vidareutveckla den. Vi brainstormade och kom fram till en stadskampanjplan som var utformad för de ryska storstäderna. CCC deltog också i kampanjarrangemangen. Hur utvecklades idén om stads- kampanjerna, Hannu? Vår ursprungsidé var direktsända TV-program på nätterna, som är den tid då människor kämpar med sin svårigheter. Slutresultatet storstadskampanjerna var säkert hundra gånger effektivare och slagkraftigare än vår ursprungliga idé. Storstadskampanjerna har blivit den här generationens kraftfullaste evangelisationsmetod i Ryssland. Jag tror inte att någon liknande medie mission någonsin har förekommit i de ryska storstäderna. Det är en stor glädje och förmån för oss som team vid IRR-TV att få vara med i Guds stora verk och göra det möjligt att genomföra kampanjerna och på så sätt nå miljoner människor i de ryska städerna. Är det här ett starkare koncept än Superbook? Åtminstone är den välsignelse församlingarna får sig till del minst lika stor. Det är fråga om två olika sorts mirakel som inte kan jämföras sinsemellan. Jag tror att församlingarna gläds ännu mer över stadskampanjerna eftersom de själva är delaktiga och får se hur deras stad under kampanjen förvandlas till ett fruktbart skördefält där de också får samla in skörden. 6 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

5 2003 Hemligheten bakom en lyckad stadskampanj är bön. På bilden välsignar TV-produktionsgruppen en direktsändning under Kampanj Volgograd I konsertsalen i TV-centret Ostankino i Moskva kunde barn följa med Superbook-festens höjdpunkt, när den förlorade sonens far rusar mot sin son (ovan). Miljontals sovjetiska invånare i hela landet såg det oredigerade dramat i TV-rutan i sina hem. Bilderna till vänster: Laura höll huvudtalet i slutet av programmet och inbjöd barnen att komma till sin Himmelske Far. Barnen bad innerligt och uppriktigt att Fadern också skulle ta emot dem. Den Helige Andes närvaro var påtagbar. Till och med en utomstående kritiker ringde och sade att det var den bästa stunden i hela tillställningen. Gud har lett vårt arbete på ett kraftfullt sätt. Han har själv stått vid rodret och styrt. När ni började var det bara du och Laura. Hur känns det att leda en så här stor organisa- tion? Vi har ett jätteþnt team vid IRR- TV i Kervo, liksom i Moskva, Kiev och ßera andra städer. Jag vill speciellt nämna vårt härliga arbetsteam i Kervo. Jag tackar Gud för dem varje dag. Han har sänt dem till den här stora uppgiften. Det är underbart att få göra det viktigaste arbetet i världen tillsammans med ett sådant team! Ni planerar säkert tillsammans hur ett sådant här mediahus ska ledas framåt. Det blir säkert en del risktagningar också, Laura? Jag utgår från att jag kan lita på de människor som vi samarbetar med och att de är kunniga på sitt område. På så sätt bär vi inte hela ansvaret utan ansvarsbördan delas upp på ßera, vilket gör det mycket lättare. Det är viktigt att var och en förstår sitt ansvarsområde i de arbetsuppgifter han eller hon har. Jag tror också att alla som arbetar här är ledda av Gud och arbetar med de gåvor som de har fått av Gud. Ni är mycket sociala och arbe- tar internationellt på flera olika språk. Blir ni någonsin trötta av att ständigt upprätthålla alla kontakter? Visst känner vi ofta fysisk trötthet och ibland behöver vi dra oss tillbaka i stillhet och tystnad. Lyckligtvis Þnns det platser där vi får hämta ny kraft. Jag promenerar ofta längs en skogsstig till en lavbeklädd kulle och där i tystnaden lyssnar jag till vindens sus i trädkronorna och tittar på molnen. Ibland ber jag och ibland bara lyssnar jag på fågelsången. Det är uppfriskande. Och du, Hannu? När jag som barn läste i Bibeln att Jesus blev trött trodde jag att han blev sömnig. Sedan jag blev vuxen och efter att ha hållit på med det här arbetet i trettio år har jag fått en djupare förståelse av vad det innebar att Jesus blev trött. Då Bibeln säger att Jesus blev trött betyder det att han verkligen blev trött mentalt, andligt och fysiskt. När jag drabbas av sådan trötthet måste jag få dra mig tillbaka, vila och ladda upp. Det är också en förunderlig Guds nåd att jag får gå in i tystnaden för att ladda upp, få ny styrka, vision och inspiration från Honom när jag är trött. Utan det här skulle jag säkert inte ha kunnat hålla på med mediemission i trettio år. När du ser tillbaka på ditt liv, vad skulle du vilja göra annor- lunda? Det är svårt att säga. Gud har lett, styrt och dirigerat det här arbetet på ett så kraftfullt sätt. Det finns förstås mycket som har med det mänskliga i mig att göra som jag skulle göra annorlunda. Jag har misslyckats i relationer till människor och ibland har jag fattat felaktiga beslut och avgöranden. Människan gör nog sin beskärda del av misstag under sin livstid. Jag är ändå tacksam för att jag har fått vara ledd av Gud när det gäller de viktigaste besluten i mitt liv. Laura, vad tänker du främst på när det gäller Guds trofasthet så här under jubileumsåret? De viktigaste besluten i mitt liv skulle jag inte ändra på. Precis som Hannu sade är jag också övertygad om att jag har varit ledd av Gud när jag fattade dem om jag tänker på de gångna trettio åren. Självklart Þnns det personliga och praktiska saker som kunde ha skötts bättre. Och visst önskar man ju alltid att man Þck växa mer andligen. Laura, som programchef an- svarar du för produktionen och många andra kreativa aspekter av ert arbete. Var hämtar du din inspiration? Vid den lavbe- klädda kullen? Ganska ofta får jag inspiration där, men också i diskussioner med dem jag arbetar med. I samtalen föds nya perspektiv och idéer. Och du, Hannu? Jag har många inspirationskällor. En stor inspirationskälla sitter här bredvid mig. Laura har inspirerat mig genom att öppna min andliga ögon till att se saker på ett annat sätt eller genom att stöda och uppmuntra mig andligen när jag har utsatts för prövning. Prövningarna har ibland varit så svåra att jag varit nära att krossas under den tunga bördan. Men genom prövningarna har min själ stärkts och blivit mera uthållig. Fasthet och uthållighet har också behövts under de senaste tio åren. Att läsa Guds ord inspirerar oss båda. Ordet uppmuntrar oss och ger oss nya idéer. Bra andlig musik ger ny kraft, inspirerar och ingjuter ny passion och kärlek i själen. Jag brukar lyssna på gamla sånger såsom Ei rakkautta Jumalan voi kynä, kieli kertoa, (ung. Guds kärlek ej beskrivas kan av tunga eller ord). När jag lyssnar på den ßera gånger känner jag hur den verkar och inom kort är jag själv lika inspirerad. Också andra människor, kollegor och pastorer inspirerar mig när de berättar om Guds verk i sina egna liv. Laura läser ofta bra böcker och delar avsnitt ur texten med mig. Så här umgås vi och bygger upp varandra. Hur ser du på framtiden för det kristna mediemissionsarbetet internationellt? Mediemission har blivit ett etablerat koncept i den här generationen. Jag skulle vilja uppmana församlingar som inte ännu har gått in för eller övervägt att gå in för mediearbete att överväga saken på nytt. Den här generationen nås inte med traditionella församlingsmetoder och kommer till stor del av förbli onådd om inte församlingen fattar de vapen som massmedia erbjuder och använder dem i så stor utsträckning som möjligt. Vi behöver rikta all kraft, energi och kreativitet som Þnns i församlingarna på mediearbetet. Media påverkar människors tankesätt, smak, tro och beteende. Det här blir allt mera tydligt ju längre vi lever. Intervju: Markku Tenhunen 8 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

6 Hannu och Laura 30 år i mediemissionsarbete Radion var Sovjetunionens enda fönster till väst och för de kristna i landet var det ofta den enda källan till andlig föda. Många Þ ck uppleva frälsning tack vare radion. Bilden: Maailman ääret Vilho Mäkelä och Olavi Syväntö hjälpte paret Haukka spela in den första ryskspråkiga audiokassetten. Inspelningen gjordes i Kaifas palats i Jerusalem De första programmen i paret Haukkas självständiga radioarbete blev klara Den tekniska utbildning som Hannu Þ ck hos familjen Pöysti var till stor hjälp när ett mixerbord med många kanaler för att göra en evangeliserande radiopjäs införskaffades Redan under de första åren reste Laura och Hannu mycket. James Irwin, astronaut på Apollo 15, gjorde en predikoresa till Sovjetunionen. På grund av resan Þ ck Hannu 11 års inreseförbud Lauras systers familj, familjen Voronenko, ßyttade från Archangelsk till Finland genom ett under det var den första ryska familjen som efter andra världskriget ß yttade till Finland utan äktenskapliga band. Familjen hade roller i ett populärt andligt hörspel som hette Familjen Karatajev. Hörspelet uppfördes Radiostudion byggdes i ett sovrum i ett höghus. På bilden står Laura och hennes mor. Från en anspråkslös början till ett mångnationellt mediemissionsarbete Från tro till fullbordan När vi föds till den här världen får varje människa en unik, värdefull uppgift av Gud. Så kom det sig att en ßicka från Sovjetunionen och en emigrantpojke från Kanada kunde mötas och tillsammans uppleva ett fantastiskt äventyr i dagens krävande missionsarbete. Under hammaren och skäran Sommaren 1976 stod två unga människor, Hannu och Laura, i ett sovjetiskt vigselpalats i Petrozavodsk. Vägen fram till bröllopsdagen hade varit krånglig. Sovjetmyndigheterna hade gett Laura stämpeln politiskt opålitlig på grund av hennes tro. Hannu var ett barn av den Þentliga västvärlden. Spänning, motstånd och mirakel föregick vigseln. Efter det långvariga papperskriget påminde uppbrottet från Sovjet om Abrahams avfärd ut i det okända. Vi visste inte var resan skulle sluta eller vad livet skulle föra med sig. Vi hade en blind tro på Guds ledning, säger Hannu trettio år senare. Jag är tacksam att vi inte stirrade oss blinda på hinder och hotbilder. Uppenbarelsen om etermedia Gud ger en vision åt var och en som Han kallar in i sin tjänst. Dem han kallar utrustar han också för arbetsuppgiften. Visionen om medias genomslagskraft i missionsarbetet föddes 1974 i det ateistiska Sovjetunionen. I en liten avlägsen sovjetisk stad hade en husförsamling på 12 personer utan präst bildats tack vare kortvågsradiosändningar. Det fanns ingen kyrka i vår by, och vi kände inte till några andra troende, berättade en ung man med tårar i ögonen när han träffade några utlänningar vid ett husmöte i Petrozavodsk. Han utstrålade en övernaturlig glädje och tacksamhet, minns Hannu som också deltog i mötet. Rysslands Billy Graham Att Laura skulle ßytta till det okända väst var inte alls självklart. Jag vill inte ßytta till väst för att bli en vanlig hemmafru. Mitt hjärta brinner för att betjäna de troende i mitt land med evangelium, framhöll Laura för Hannu innan hon ens fått förlovningsringen på Þngret. Det visade sig vara profetiska ord. Kort därefter fick Laura ett arbetserbjudande från mediaevangelisationsveteranen Earl Pöysti, som kallades för Sovjetunionens Billy Graham. Lauras universitetsutbildning och utmärkta kunskaper i ryska fyllde ett stort behov i Pöystis uppskattade radioarbete. Miljontals troende i öst lyssnade på Pöystis radiopredikningar. Laura tog emot erbjudandet som en kallelse från Gud. Portförbud I Sovjetunionen hade ateismen sin guldålder när den amerikanske astronauten James Irwin, som också hade gått på månen, besökte landet. Hannu fungerade som västerländsk arrangör och guide för besöket. Under besöket berättade Irwin om sin tro på Gud för ca människor i sex olika städer. Mötena besöktes av bl.a. universitetsstuderande och officerare inom luftvapnet. Men den uppseendeväckande resan hade sitt pris. Hannu blev dömd till 11 års landsförvisning från Sovjetunionen. Åren av fridlysning som låg framför var nödvändiga. Under de åren öppnades och utvecklades ett mediemissionsfält av aldrig tidigare skådad utsträckning för det unga paret. Till Sverige Mediearbetet i radioevangelisten Earl Pöystis studio började i Österrike och fortsatte i Stockholm. Laura drabbades tidvis av stark hemlängtan. Flyttningen till Sverige Þck henne att dra en suck av lättnad. Avståndet från Sverige till Sovjetunionen var betydligt kortare. Arbetet hos familjen Pöysti blev en högskoleutbildning i rysk radiomission för paret Haukka. De kommande åren skulle innebära nya och mänskligt sett övermäktiga utmaningar. Till Finland En ny ßytt närmade sig. Sommaren 1980 kallade ordföranden för Finlands IBRA Radio, Kai Antturi, paret Haukka till Finland. Arbetet inleddes under blygsamma förhållanden i Katinala. Det fanns ingen personal, ingen studio och ingen utrustning för att producera program. Radiosändningarna över Ryssland hade inte ens kommit igång ordentligt förrän tidningarna Kansan uutiset och Tiedonantaja som tillhörde den röda pressen i hårda ordalag fördömde det kristna radioarbetet med inriktning på Sovjetunionen. Angreppet väckte stor förundran. Ur skriverierna framgick att de sovjetiska myndigheterna såg radiosändningar från utlandet som ett hot. Samtidigt reserverades årligen 2,8 miljarder mark för Radio Moskvas egna massiva utlands Laura Heimonen och Hannu Haukka ingår äktenskap. De får en inbjudan av Earl Pöysti att komma till Österrike och arbeta med radiomission som riktar sig till Sovjetunionen. Radiostudion ß yttar till Stockholm. Hannu får 11 års portförbud till Sovjetunionen. Parets första talkassett blir färdig. Tema: På heliga platser i det bibliska landet. IBRA Radio kallar Hannu och Laura till Finland. Studion byggs i ett sovrum i ett höghus i Katinala. Hannus och Lauras första ryskspråkiga radioprogram, som de producerat i Finland, sänds via RTE-Portugal Det ryskspråkiga radioarbetet som riktar sig till Sovjetunionen intensiþ eras. En rymligare radiostudio byggs i den ena ß ygeln till ett parhus i Parola. 10 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

7 Hannu och Laura 30 år i mediemissionsarbete IRR-TV:s stiftande medlemmar affärsman Gordon Donaldson och ordförande för kanalen Hyvän Sanoman Radio, Kai Antturi Artikel om ett KGB-pars avhopp till Sverige. Paret hade spionerat på Hannus och Lauras arbete, men kom till tro IRR-TV:s första videoband spelare i Finland var av samma klass som Rundradions Direktören för kanal ett i Sovjet radion, Aleksander Ahtyrskij, undertecknade ett avtal om radiosändningar en gång i veckan. sändningar (TIME 10/81). IBRA:s nystartade ryskspråkiga radioprogram sändes från en studio i ett sovrum i en höghustrea med en obeþntlig budget. Det första ryska radioprogrammet som Hannu och Laura producerade i Finland sändes den 5 september 1981 via Radio Trans Europa i Portugal. KGB Arbetet växte snabbt. Snart sändes Hannus och Lauras radioprogram ut via elva internationella superradiostationer. Programmen kunde höras i hela västra Sovjetunionen. Man uppskattade att kortvågssändningarna kunde höras av 35 miljoner människor varje vecka. Dramatik har inte heller saknats längs vägen. År 1988 Þck paret Haukka besök i Finland av ett par KGB-agenter som uppträdde som radiolyssnare. De hade för avsikt att skada missionsarbetet och om möjligt avbryta radiosändningarna. Paret från KGB kom till tro, avslöjade hela planen och hoppade av till Sverige. Det behövdes något mer än radiosändningar för att nå de olika åldersgrupperna i Sovjetunionen. Det visste Laura som var född i landet och som hade de sovjetiska barnen på sitt hjärta. Med undantag av barnen i troende familjer lyssnade barn inte på kortvågsradiosändningar. Ändå tillhörde evangeliets goda nyheter dem lika mycket som de vuxna. Under bön Þck Laura tanken att man kunde nå barnen med hjälp av videokassetter som innehöll de mest spännande berättelserna ur Bibeln som tecknade Þlmer. En lämplig tecknad serie fanns i USA. Men då uppstod oväntade hinder. Föreningens styrelse (på den tiden Hyvän Sanoman Radio, tidigare IBRA Radio) gillade inte tanken på att skaffa ny utrustning för TV-produktion. Den utrustning som behövdes Þck inte införskaffas med medel insamlade i Finland. Förbudet mot medelanskaffning var ett hinder, men Herren visste vad som skulle komma och ledde oss till 1991 Enligt den statliga TV:n i Sovjetunionen slog mängden respons man Þ ck motta i samband med Superboken de tidigare rekorden i landets TV-historia. IRR-TV Þ ck under fyra veckor emotta över en miljon responsbrev. Så gott som varje brev var ett rop efter hjälp: hjälp oss att hitta Gud. Þnansiärer utanför Finlands gränser, minns Hannu. IRR-TV grundas Fyra personer från tre olika länder som alla fångats av visionen var samlade i Vanda i december Då undertecknades stiftelseurkunden för mediemissionsorganisation IRR-TV av den dåvarande ordföranden för Hyvän Sanoman Radio Kai Antturi, den missionsinriktade affärsmannen Gordon Donaldson från Kanada, Laura Haukka från Petrozavodsk och hennes man Hannu Haukka, född i Tammerfors. Ingen kunde ana Knappast anande någon av dem som var samlade den decemberdagen vilket strategiskt viktigt arbete Herren hade i beredskap för den nya föreningen i dess stora grannland. Visionen var klar. Trots järnridån var det möjligt att nå Sovjetunionens många miljoner med evangelium via etermedia. Ombytta roller Syftet med IRR-TV var ursprungligen att stöda Hannu och Laura Haukkas mediemission bland de slaviska folken via den registrerade föreningen Hyvän Sanoman Radio (Goda Nyheter radio). Men i början av 1990-talet Þck IRR- TV en annan roll. Finansieringsansvaret för Hyvän Sanoman Radios och IRR- TV:s gemensamma mediemission bland slaverna i OSS-länderna överfördes till största delen på IRR-TV. Herren höll på att förbereda IRR- TV för ett nytt och mångdubbelt större mediemissionsarbete. De senaste femton åren har varit ett spännande missionsäventyr, säger Hannu Haukka. På svenska har äventyret beskrivits i en bok som heter Tro och under. Vi hade en fast tro på att olika media i Sovjetunionen snart skulle öppnas. Därför beslöt vi att skaffa den första TV-utrustningen med lånade pengar och tro. Jag och Aki Miettinen gick till Andelsbanken i Parola för att prata med bankdirektören. Tydligen trodde banken på vår tro och gav oss lån, säger Hannu med ett leende. Till slut kom den utrustning vi hade köpt för en miljon mark och produktionen kunde börja. När tron fick sin fullbordan Det visade sig att tidpunkten för inköpet av utrustning var planerad från ovan. Snart följde det ena undret på det andra. Det dröjde inte länge förrän Superbook, den tecknade bibelserien som IRR-TV köpt, fick sitt genombrott. Först på Leningrad TV och sedan på den sovjetiska rundradions främsta TV-kanal som nådde 300 miljoner tittare både i Sovjetunionen och i länderna i Warszawapakten. Enligt den sovjetiska rundradion slog tittarsiffrorna alla tidigare rekord. Över en miljon tittarbrev översvämmade postkontoren från olika håll i Sovjetunionen under fyra veckors tid. Dessutom skickade många barn fantastiska konstverk, målningar och teckningar med bibliska motiv till IRR-TV. Nästan varje brev var ett rop på hjälp: Hjälp oss att hitta den Gud som har varit förbjuden i vårt land i 70 år. De sovjetiska familjerna, papporna, mammorna och barnen sökte andliga värderingar. Den förlorade sonen Laura upplevde att berättelsen om den förlorade sonen och Guds kärlek vore lämplig för hennes landsmän efter så många årtionden av ateism. Och hon Þck tillfälle att tala till folket i sitt fosterland. På Superbook-festen vädjade hon till TV-tittarna: Kom hem till er himmelske far. Hans famn är öppen! Han har väntat på dig alla dessa långa år! Och många tog emot inbjudan. Programmet sändes på nytt i en annan kanal. Det vällde in två miljoner tittarbrev i våra kontor, berättade Steve Weber, ledare för organisation Emmanuel. En evangelists högsta dröm hade blivit sann. Ryska rundradion som sponsor Miraklerna bara fortsatte. Under två år beställde den ryska statstelevisionens främsta kanal ett 30 minuter långt kristet program från IRR-TV varje vecka Leningrad-TV tog med IRR-TV:s program i sitt kanalutbud. Flera andra kanaler följde exemplet. Superbook-undret började Den första kontakten till de sovjetiska statliga TV-myndigheterna i Moskva En grupp inom Rysslands politiska ledning försökte få bort IRR-TV:s program från Ryska Statstelevisionen. Generaldirektören för tv:n, A. Lysenko, försvarade programmen. Bilden är tagen vid tiden för kuppförsöket då Lysenko oroade sig för sin familj. Han tackade Hannu för de tröstande orden i psalm 91, som han sade sig läsa om och om igen Statstelevisionen i Albanien dubbade barnserien Kingdom Adventure i studion i Kervo Radioprogram producerade av paret Hannu, Laura och Juha Haukka IRR-TV grundas i IRR-TV får rättigheterna KGB-agenterna har Den ryskspråkiga radio- Superbook-serien inleds Laura väljs till huvudtalare för ett Haukka sänds från 11 internationella producerar sin första videokas- USA och Kanada till Superbook- för avsikt att skada och videoverksamheten ß yt på kanal ett i Sovjet- TV-program som visas i Sovjetunio- radiostationer med hög kapacitet. sett på ryska. Tema: Astronaut till stöd för familjen serien för sändning i missionsarbetet, men tar till lokaler på m 2 TV för 300 miljoner tittare. nens statstelevision. Hon talar om 35 miljoner potentiella lyssnare. Irwins story. Haukkas arbete. Sovjetunionen. de kommer till tro. i Kervo. IRR-TV grundas i IRR-TV får över en miljon den förlorade sonen. Programmet Finland. tittarbrev. får 2 miljoner tittarbrev. Sovjetunio- 12 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI nen faller kesä-heinäkuu sönder

8 Hannu och Laura 30 år i mediemissionsarbete 1991 IRR-TV började sända teckenspråkiga TV-program i Ryssland IRR-TV blev tvungen att lämna sina TV-produktionslokaler. Programredaktionen och -produktionen jämte möbler och arkiv ß yttade in i källarlokaler och baracker På Superbook-festen, som TV-sändes, Þ ck Laura tillfälle att tala till invånarna i Sovjetunionen om den förlorade sonen, och vädjade till ß era miljoner tittare att komma till den Himmelske Fadern. Programmet visades ß era gånger på olika kanaler. Som gensvar skickade tittarna ett rekordstort antal brev De många minoritetsfolken i OSS hade inte hört evangeliet sändas på sitt modersmål på TV. IRR-TV börjar producera program för över 20 minoritetsfolk IRR-TV:s medieutbildning sträckte sig ända till Chanty-Mansijskområdet i Sibirien En regional mediekonferens i Habarovsk i östra Sibirien. IRR-TV grundade Förbundet för kristna TV- och radioredaktörer i Ryssland Via förbundet har över församlingsmedlemmar fått utbildning för antingen radio- eller TV-arbete vid medieskolor och -konferenser. IRR-TV gjorde programmen och den ryska staten betalade sändningskostnaderna. Från sammanlagt olika städer och byar i Ryssland kom över tittarbrev. De glömda folken Det var år De mer än hundra för den övriga världen helt okända folkslagen i Ryssland visste inte att Gud också talar deras språk. Representanter för olika nationaliteter vädjade till IRR-TV i St.Petersburg: När blir det vår tur att få höra evangelium på samma sätt som det ryska folket? Att producera TV-program på minoritetsspråk skulle kräva tilläggsutrustning för mark. Hela IRR-TV-teamet bad för saken. På några månader kom pengarna in och produktionen startade. IRR-TV började göra evangeliserande TV-program för de Þnskbesläktade folken i Ryssland och för 20 andra minoritetsfolk. Utbildning av nationella arbetare I Sovjetunionen hade de kristna ingen tillgång till landets medier. Både etermedierna och de tryckta medierna var under sträng statlig kontroll. När landets slutligen öppnades var församlingarna inte förberedda på att arbeta med etermedia. IRR-TV upplevde att det fanns ett akut behov av att lära församlingarna i Ryssland arbeta med radio och TV, för utan de här medierna har församlingen ingen röst i Ryssland i dag. Under åtta år har mer än församlingsmedlemmar fått utbildning inom antingen radio- eller TV-arbete. De mest långväga eleverna har kommit från Mongoliet, som ligger utanför Rysslands gränser. Mediakonferenserna har också förmedlat visionen om skörd med hjälp av etermedia. In i krisen Det arbete IRR-TV sedan många år hade utfört i öst tog en ny vändning när styrelsen för Hyvän Sanoman Radio beslöt att plötsligt ensidigt avsluta föreningarnas samarbete. Samtidigt miste IRR-TV rätten att använda Hyvän Sanoman Radios utrymmen där IRR-TV:s utrustning värd ßera miljoner mark var inhyst. Nu följde en oförutsedd förändring i IRR-TV:s verksamhet. Förenings styrelse beslöt att utnyttja de lagerutrymmen på m² som föreningen ägde för att bygga moderna studio- och kontorsutrymmen. Beslutet att börja från noll och bygga lokaliteter värda 4,5 miljoner mark var ett gigantiskt trossteg. Det fanns ingen byggnadsfond och ingen databas över stödjare. I maj 2000 invigdes de nya lokaliteterna. IRR-TV:s missionsarbete hade till slut fått ett eget hem. Krisen kunde liknas vid en fjäril som kryper ut ur sin puppa. Något nytt och vackert skulle komma. IRR-TV:s missionsarbete hade funnit en plats där Gud fritt kunde välsigna och utvidga verksamheten på skördefälten i öst. En vädjan från veten- skapsakademien I Ukraina svämmade TV-kanalerna över av tvivelaktiga program. Genom ett avtal med den ukrainska rundradion Þck 45 miljoner ukrainska TV-tittare tillgång till IRR-TV:s evangeliserande TV-program. Fem akademiker i landets vetenskapsakademi lämnade in en skriftlig begäran till TV-myndigheterna att sända ßer kvalitetsprogram. Akademikerna använde IRR-TV:s program som måttstock. Program av samma kaliber som IRR-TV:s utbud kan stödja folksjälens helande, skrev professorerna. Storstadskampanjerna Våren 2003 vändes ett nytt blad i mediemissionsarbetet i Ryssland. IRR- TV startade de massiva storstadskampanjerna. I Volgograd uppgav tusentals stadsbor att de hade kommit till tro under stadskampanjen. Stadens borgmästare framhöll att det aldrig tidigare hållits någon liknande kampanj i staden. I Ufa i Uralbergen kom fem högt uppsatta tjänstemän vid justitieministeriet till tro under en stadskampanj. Tusentals andra stadsbor ringde och bad om förbön. Hälften av dem som bad om förbön tillhörde den muslimska bashkiri-minoriteten. Också i Petrozavodsk och Achangelsk hölls stadskampanjer. Både det karelska luftvapnet och stadens myndigheter ringde och beställde kampanjböcker. Den ortodoxa kyrkan i Ryssland som tidigare motarbetat stadskampanjerna deltog i kampanjen i Voronezj och stödde kampanjen öppet och offentligt. Under kampanjen bad personer frälsningsbönen och andra bad att få vidare kontakt med församlingarna. I tvåmiljonstaden Almaty i det islamiska Kazakstan Þck församlingarna i staden exponering som aldrig förr och många församlingar började växa tack vare kampanjen. Det kom samtal till själavårdstelefonen från presidentens innersta krets och en berömd kirurg vid stadens sjukhus som såg ett av kampanjens TV-program kallade till sig en kampanjarbetare och kom till tro. Under kampanjen fylldes alkohol- och drogmottagningarna med människor som sökte hjälp. Tiotals storstäder i Ryssland och de andra OSS-länderna väntar på sin tur att få en kampanj. Till det heliga landet Steg för steg har Gud lett vårt arbete till ständigt nya skördefält. År 2002 öppnades dörrarna för IRR- TV till varje hem i Israel. Ett avtal med Star World TV gjorde det möjligt att sända TV-program riktade till en miljon rysktalande judar i Bibelns land. Under Pirjo och Vladimir Kart Från sammanlagt ryska städer och byar skickas över hundratusen tittarbrev. IRR-TV är den enda producenten av kristna program i Ryska Statstelevisionen. Generaldirektör Lysenko tar parti för att kristna program visas på TV trots yttre angrepp. Till följd av att strukturen hos de ryska TVkanalerna förändras syns IRR-TV:s program på över 50 läns-, områdes- och stadskanaler. Visionen om att ge nationella aktörer utbildning i mediearbete föds. En konferens om mediemission planeras i S:t Petersburg. IRR-TV börjar producera program för 20 minoritetsfolk i forna Sovjetunionen. IRR-TV grundar Förbundet för kristna TV- och radioredaktörer i Ryssland. En riksomfattande mediekonferens i Moskva. IRR-TV förlorar plötsligt sina lokaler. Nya lokaler börjar byggas. IRR-TV grundar den första radiooch TV-skolan i Ryssland. 14 MEDIEMISSION juli 2006 MEDIEMISSION juli

9 Hannu och Laura 30 år i mediemissionsarbete På 2000-talet har IRR-TV:s missionsarbete bland judar och muslimer ökat. I Mellanöstern bor miljontals människor som ännu inte hört evangeliet om Jesus. tunens ledning har arbetet utvidgats också till judarna i Ryssland. Utmaningen Islam IRR-TV hade redan arbetat i det tysta bland den muslimska befolkningen i Ryssland och de andra OSS-länderna under ßera år. År 2001 inledde den egyptiske missionären Hani H. ett missionsarbete inriktat på den arabisktalande världen vid IRR-TV. I IRR-TV:s studio i Kervo produceras numera TV-program för muslimvärldens miljardbefolkning på tre språk: arabiska, farsi och hindi. På uppdrag av IRR-TV görs program också på turkiska. namin orsakade i Indonesien, Indien och Sri Lanka. IRR-TV förmedlade mat och båtar till Þskare i Indonesien och Indien. Ständig tillväxt Verksamhetsledare Hannu Haukka berättar: Man har sagt till mig: ʼNi gör redan alldeles tillräckligt, ni har nått gränsen. Ni kan inte längre vänta er någon tillväxt!ʼ När Gud ser på folken i världen tänker han knappast att någon av oss gör tillräckligt eller att gränsen är nådd. Ur Guds perspektiv är uppdraget för den här generationen fortfarande långt ifrån avklarat. Det är inte för djärvt att säga att Gud ytterligare vill utvidga vårt område så att tusentals och kanske miljontals ßer får höra budskapet om Jesu försoningsverk och kärlek. Just det här ber vi om varje morgon när vi samlas till morgonbön med personalen. Den viktigaste resursen för IRR- TV:s mediemission är vårt missionsteam vår personal, våra stödjare och förebedjare. Vi vill tacka varje missionsvän för ert storartade stöd under trettio års tid. Tillsammans har vi arbetat och tillsammans bärgat en Þn skörd. Ett viktigt och för vårt arbete nödvändigt jordiskt redskap är våra lokaliteter. Våra nya utvidgade utrymmen blev klara i maj 2006 och de ger oss ännu bättre möjligheter att förverkliga Jesu missionsbefallning. Gud har anförtrott oss mycket och kräver också mycket av oss. Ju större trosgärningar, desto större prislapp. Det Þnns inga genvägar. Gud belönar också våra steg i tro. Det är underbart att se hur tron får sin fullbordan! Redaktionen för MedieMission Asiens miljarder Från de stora skördefälten i Asien kom två kallelser från folkrepubliken Kina och Indien. De båda ländernas sammanlagda folkmängd är 2,4 miljarder. Sommaren 2004 startade IRR-TV TV-sändningar riktade till Indiens 400 miljoner barn på landets fyra huvudspråk: hindi, telugu, tamil och engelska. Den lilla sydostasiatiska staten Laos öppnade överraskande sina dörrar förra året. Som bäst sänds barnprogram med bibliskt innehåll på den laotiska statstelevisionens huvudkanal. Laos är en kommunistisk stat och program med kristet innehåll har aldrig tidigare sänts i landets TV-kanaler. Under de senaste åren har IRR-TV fått förmedla Guds kärlek till barn i Kina och Indien via barnprogram och humanitärhjälp. Gärningar talar Guds kärlek tar sig inte uttryck bara i ord utan också i gärningar. Och gärningar talar mycket starkt i Rysslands justitieministerium. I Rysslands Þnns 64 barnfångläger där det bor ca fångar. Tack vare julinsamlingen 2005 kunde IRR-TV förmedla hjälp till 39 fångläger. Pojkfångarna fick höra hur Gud ger kraft att förändras och börja ett nytt liv. Hundratals pojkar har tagit ett modigt trosbeslut att börja ett nytt liv i Kristus. Världen kommer aldrig att glömma den förödelse och det lidande som tsu- Stadskampanjernas evangeliserande direktsändningar visas på de viktigaste kanalerna under den bästa tittartiden. Sedan år 2002 har IRR-TV delat ut materiellt stöd och evangelium i barnfånglägren i Ryssland. Hundratals pojkar har uttryckt sin vilja att ta emot Jesus som sin Frälsare. Guds Ord har även berört fängelsemyndigheterna IRR-TV får nya m 2 lokaler i Kervo. IRR-TV:s sändningar för 45 miljoner ukrainare börjar. Avtal om satellit-tv-sändningar till Israel och 20 andra länder i Asien. Arbetet bland judar inleds i Ryssland. Arabavdelningen vid IRR- TV grundas. Program som dubbats till farsi sänds via satellit till Iran. De historiska stadskampanjerna drar igång. Den första kampanjen hålls i Volgograd. Stadskampanjerna fortsätter. IRR-TV:s program för 400 miljoner indiska barn börjar. Hundratals miljoner människor kan se IRR-TV:s program varje vecka. Hjälp och evangelium till 39 barnfängelser i Ryssland. Över 10 miljoner människor har kunnat se och höra evangeliet via storstadskampanjerna. Barnprogram börjar sändas i TV i Laos. IRR-TV får 500 m 2 ny verksamhetsyta. Ett SOS-projekt med fokus på tre miljarder människor inleds. 16 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

10 IRR-TV:s arabmission i Södertälje Hundratals araber svarade på Inbjudan till livet En evangelisationskam- panj av aldrig skådat slag i Sverige väckte arabbefolk- ningen i Södertälje i slutet av maj. Omkring tvåtusen araber deltog i kampanjeve- nemangen och av dessa kom några hundra till tro eller blev befriade från sina problem. Evangelisationskampanjen, som ordnades av arabavdelningen vid IRR-TV och lokala arabiska och svenska församlingar, var unik, för på motsvarande sätt har man inte tidigare med evangelium närmat sig araber i Sverige. Målgruppen utgjordes av den rikliga arabbefolkningen i Södertälje med invånare. Den arabiskspråkiga missionskampanjen Daʼwa lil-hajaat, dvs. En inbjudan till livet, syntes i gatubilden under två veckors tid tack vare afþscher. Till stadsborna delade man ut inbjudningar till Þlmföreställningar och konserter. Kampanjen inleddes i mitten av maj med fyra evangeliserande Þlmer, som visades på bio, och nådde sin höjdpunkt sista veckoslutet i maj, då man ordnade konserter under en tre dagars konferens. På konferensen spelade man kristen arabmusik och predikade Guds ord på arabiska. Evenemanget hölls i Täljehallen. Hundratals strömmade till förbön I konferensen deltog ungefär personer. Av dem var största delen namnkristna araber, men i gruppen fanns också troende araber och några muslimer. Majoriteten av araberna i Södertälje har en kristen bakgrund, men de har fjärmats från Gud. Huvudartisterna var sångaren och evangelisten Ziad S. med sin fru Vivian samt den egyptiska sångaren Monir H. och pastor Raif A. från USA. I slutet av konserterna kom sammanlagt cirka 300 personer fram till scenen för att få förbön. Av dem blev många pånyttfödda och andra blev av med sina besvär. Pastor Raif var glad efter konferensen: Man kan inte med ord berätta vad Gud gjort under den här kampanjen. Han gjorde mer än väntat. Jag pratade med över hundra personer som Människorna tränger sig fram från läktarna för att få förbön och förlåtelse för sina synder drivna av önskan att Jesus ska komma och bo i deras hjärtan. Till höger ber pastor Raif för att araberna i Södertälje ska bli frälsta. tog emot Jesus som sin Frälsare. Jag pratade också med några som hade blivit botade. En person hade värk och svårt att gå. En kvinna hade problem med sina körtlar. Dessa tillfrisknade. En kvinna som hade haft huvudvärk i två år blev helad. Det Þnns också många andra vittnesbörd. Många blev frälsta. Flera söndriga familjer blev hela. Ett stort antal barn återvände till sina föräldrar. I sina predikningar uppmanade Raif syndare att komma till Kristus. Ordet om att bli befriad från bitterhetens bojor och få förlåtelse väckte tydliga känslor hos publiken. Tidningsrubriker På konserterna uppträdde också en kör, som bestod av arabiska ungdomar från den katolska församlingen och pingstförsamlingen, och de sudanesiska tvillingßickorna Flora och Golda från Finland. Två före detta muslimer vittnade om hur Jesus hade kommit in i deras liv. I Täljehallens vestibul delade man ut gratis evangeliserande litteratur samt sålde förmånliga Biblar, kristna böcker, musik och Þlmer. I en mindre gymnastiksal hade man eget program för barnen under hela konferensen. LT, som är den största lokaltidningen i Södertälje, uppmärksammade evenemanget med en framträdande artikel. I artikeln berättade Lars Åberg, pastor för Missionskyrkan: Det är första gången ett så här stort arrengemang riktat mot arabisktalande ordnas i Sverige. Till kampanjen hörde också en evangeliserande och informerande webbplats samt några telefonnummer, som man kunde ringa för att ställa frågor eller få själavård. Ni är Guds män Där Gud verkar har det alltid funnits motstånd. I Södertälje spred motståndarna informationen att kampanjarrangörerna var Jehovas vittnen. Efter Jesusfilmen den första kampanjdagen intygade emellertid de som sett filmen för de arabiska församlingsmedlemmarna: Nu är vi säkra på att ni är Guds män och inte Jehovas vittnen ITÄPORTTI kesä-heinäkuu 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

11 Flora Vivian Kören som bestod av ungdomar från den katolska församlingen och pingstförsamlingen. Sångaren och evangelisten Ziad med en traditionell arabisk luta. Ökat evangelisations- intresse Ledaren för en arabisk församling Daniel I, som bott 30 år i Sverige, bar ansvaret för evangelisationskampanjen på det lokala planet. Han var nöjd. Jag tror att många församlingar har fått nytt mod att delta i kampanjer i framtiden. Församlingsborna var mycket aktiva och arbetade av hela sitt hjärta. En del tog till och med ledigt från jobbet för att delta i kampanjarrangemangen. Många personer ville tjäna Herren och offra av sitt eget på många olika sätt. Daniel tror att församlingarnas iver att evangelisera ökade som en följd av kampanjen. Människorna har börjat inse att ingenting är omöjligt för Gud, och att Han kan göra under om vi litar på Honom, låter Honom förändra våra liv och leda oss enligt Sin vilja. Vi känner starkt för att fortsätta med evangelisationsarbetet. Församlingarna kom närmare För araberna i Södertälje är det här unikt. De har inte tidigare erfarit en sådan här gemenskap bland araberna i Stockholm eller i Sverige, visste sångaren Monir berätta. Även Daniel gladde sig över gemenskapen: Många olika församlingar deltog i evenemanget, till och med den katolska. Många församlingar kom närmare varandra under kampanjen. Tillsammans med de församlingar som deltog i kampanjen tänker vi ordna ett stort möte, där vi kan analysera, diskutera och komma på nya idéer och lösningar. Jag uppmanar alla församlingar att samarbeta över gränserna. Jesus Kristus Ziad Människorna kom tårögda Ziad, som jobbat femton år med mission, jublade över evangelisationskampanjen: Det enda vi behöver är att Herren själv är med oss. Gud har välsignat oss genom att låta en Ziad och hans stor skara människor fru Vivian ta ett steg mot Honom och genom att Han låtit Den Helige Ande vidröra dem. Guds Ande fyllde hela hallen. Herren lyfte upp dem ur avgrunden och befriade dem från synden. Han gav dem ett bättre liv i Jesus Kristus. Sångaren Monir kom med goda nyheter: Vi såg hungern i människornas hjärtan. De längtade efter att få lära känna Herren. Människorna kom fram och bekände sin synd. Jag bad tillsammans med en ung man. Han sade att han varit troende men att han gått ut i världen. Han ville på nytt ge sitt liv åt Kristus. Han grät. Han bad mig be för hans liv och arbete. Han utförde ett oärligt arbete. Han sade att han inte varit kristen i sitt hjärta. Han gav på nytt sitt liv åt Kristus. Vi bad tillsammans. Pastor Lars Åberg berättade: De ßesta araber i Södertälje är kristna. De har vuxit upp i en kristen miljö. Men att vara kristen betyder inte alltid att man verkligen sagt 'ja' till Jesus. Man berättade för mig att människor som aldrig sagt 'ja' till Jesus, gjorde det under Þlmförevisningarna eller senare i hallen i samband med konserterna. Församlingsledaren Daniel gladde sig också: Evangelisationskampanjen har berört många människors liv djupt. Människorna kom fram och tog emot Kristus med glädjetårar. Det var många som upplevde en andlig förändring. Många unga bekände sin synd med tårfyllda ögon och tog emot Kristus som sin Frälsare. Jag tänker särskilt på en ung ßicka som kom gråtande fram. Det var glädjetårar. Jag glömmer henne aldrig. Araber som blivit berörda av sångerna och predikningarna kom fram för förbön. 20 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI kesä-heinäkuu Konferensdeltagare Keyboardspelare Peter från Egypten och körmedlemmar från Södertäljes arabiska församlingar. Monir Raif Golda En före detta muslim bekände sin tro på Kristus.

12 Församlingsmedlemmar och artister som genomförde evangelisationskampanjen. Platserna räckte inte till på filmförevisningen står i centrum för allt. Vi räcker med kärlek ut handen till alla församlingar. Början till väckelse Efter avslutad kampanj tog eftervårdsarbetet genast vid bland dem som blivit berörda av Gud. Ett stort antal människor har lämnat sin kontaktinformation och önskat att församlingarna ska kontakta dem. Pastor Lars Åberg betonar: Nu börjar det egentliga arbetet hur ska vi ta hand om de människor som vill bli kristna och hur ska vi ge dem ett hem i församlingarna i Södertälje? Jag tror att kampanjen bara började bland de arabisktalande. Av det här följer något som inte berör endast det arabiskspråkiga utan också det svenskspråkiga samhället på längre sikt. Kampanjen har rört vid människornas hjärtan. Det sätter fart på oss här i Sverige. Lyckad pionjärkampanj Kampanjförberedelserna tog lång tid. Om vi beaktar att det här var första gången som en dylik arabkampanj ordnades i Sverige, så tycker jag vi lyckades riktigt bra, konstaterar församlingsledaren Daniel. Bilderna uppe och till höger: Kampanjens huvudansvariga Hani H. och Daniel I. gläder sig. Under konferensen hade barnen eget program. I Täljehallens vestibul fanns det massor av kristen litteratur. Nedan pianisten Spero från Jordanien. Enligt Monir var evangelisationskampanjen En inbjudan till livet välorganiserad. Jag tackar Gud för församlingarna i Sverige. De gjorde ett fantastiskt arbete. Jag tackar IRR- TV och hela teamet. Evangelisation bland ara- ber möjligt i västländerna Arabavdelningen vid IRR-TV och en del vänner som stöder vårt arbete står för den vision som ligger bakom kampanjen: att effektivt nå araber i västländerna. Här råder yttrandefrihet, och de miljontals personer som anlänt från muslimska länder är mer öppna för att fråga om kristendomen och ta emot budskapet om Jesus. I arabländerna kväver islam och trycket från människorna lätt de frågor som dyker upp hos den som är nyþken. I så gott som inget muslimskt land kan man ordna motsvarande kristna massmöten. Evangeliet förmedlas dock via satellitkanaler, radio och Internet, men budskapet tas närmast emot i det egna hemmet utan den konkreta närvaron av en kristen gemenskap. För de gruppcentrerade människorna i muslimska områden skulle de troendes gemenskap vara ett starkt vittnesbörd. I muslimvärlden kan man inte heller offentligt göra reklam för kristna TV-program eller webbsidor medan Under evangelisationskampanjens första dag visades JesusÞ lmen på arabiska. I biosalongen med 180 sittplatser trängdes över 200 tittare. Största delen av tittarna var namnkristna araber. Uppskattningsvis var endast ett fåtal muslimer på plats. I samband med Þlmen sjöng och berättade man om Jesu betydelse. Utanför biografen delade församlingsmedlemmarna ut traktat och inbjudningar till konserter. Människor gav sina uppgifter för att man skulle kontakta dem. JesusÞlmen för barn väckte ännu mer uppmärksamhet. När man räknade både barn och vuxna fanns det totalt 270 personer i salen. Många blev utan platser och till dem sade man att församlingarna hyr biosalongen på nytt i ett senare skede. informationen om andliga evenemang i väst även förmedlas till muslimer. När invandrare som bor i västländerna kommer till tro, vittnar de om Kristus för sina släktingar och vänner i hemlandet. Evangelisten Ziad ser möjligheter också i arabländerna. Här i väst har ni friheten att tala. Men också i Mellanöstern är Gud med oss vart vi än går. Han öppnar dörrar så att vi kan förkunna Hans evangelium. Varken här eller där är det svårigheter om Gud använder dig och öppnar dörrar för predikan. Visionen smittar och sprids Om Gud vill hålls ytterligare två Biosalongens platser började snabbt fyllas före JesusÞ lmen. Tiotals förlorade söner återvände Den mest effektfulla Þlmen som förevisades under kampanjen En inbjudan till livet, var Den förlorade sonen. Tittarna brast ut i gråt. När Þlmen var slut bad kampanjteamet med deltagarna och hälften av dem reste sig och deltog i bönen. Uppskattningsvis 50 tittare kom till tro och många förnyades i sin tro. Församlingsmedlemmarna diskuterade i över en timme med tittarna. Filmen Mer än en dröm handlade om en muslim som kommit till tro. Kampanjens svenska koordinator Lars Åberg, pastor för Missionskyrkan, såg Þlmen, och han kunde inte hålla tårarna borta. Filmen rörde mitt hjärta djupt och jag grät. Filmen berörde eftersom den visade hur Jesus kan ändra människohjärtan. När man frågade tittarna om de vill ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre, steg många upp från sina stolar och sade:'vi vill vara en del av detta.' Människorna sade 'ja' till Jesus. arabkampanjer under hösten och nästa vår i sådana områden kring Stockholm, där det bor särskilt många invandrare: i Botkyrka samt i Rinkeby och Tensta. Brister och fel i Södertäljekampanjen analyseras för att nästa kampanj skall kunna genomföras ännu effektivare. De arabiska församlingarna i Södertälje väntar redan ivrigt på nästa evangelisationskampanj, som de också vill vara med och ordna. På IRR-TV gläds vi över att de har smittats av visionen att nå sitt eget folk i sitt nuvarande hemland. Till vår vision hör att med evangeliet nå allt större arabgrupper i europeiska storstäder. Vi har redan blivit ombedda att komma och ordna en Öppnade ögon Medlemmarna i de arabiska församlingarna insåg att de själva kan nå araber med samma metoder som man använt sig av under kampanjen, t.ex. genom Þlmförevisning. De berättade för IRR-TV: Evangeliserande Þlmer har man kunnat se via satelliter i den egna TV-rutan. Först efter den här kampanjen har vi förstått att vi kan visa kristna Þlmer på bio. Det har vi inte tänkt på tidigare. Ni öppnade en väg för att nå araber med evangelium i Södertälje. arabkampanj i en sydeuropeisk stad. Vi behöver ditt bönestöd för att kunna följa Guds vilja i vår vision. En dylik kampanj berör inte bara en viss grupp människor utan den är en början till väckelse i hela staden. Människorna sprider Det Goda Budskapet. Många hem helas, är pastor Raifs erfarenhet. Jag tror att Gud kommer att använda dylika kampanjer på ett mäktigt sätt för att beröra inte endast Sverige utan hela Europa. Raif vädjar: Jag uppmuntrar er att be för oss och stöda oss. Jag ber er vara bönekrigare för dylika kampanjer. Ett stort tack till alla församlingar och organisationer som deltagit i missionskampanjen. I Kristus, Hani H. 22 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

13 IRR-TV:s arabmission i Södertälje Gatuaktionerna lockade Under evangelisationskampanjens andra vecka hölls gatuaktioner på Södertäljes centrala platser. Sånger och korta predikningar på arabiska kunde under de bästa dagarna locka till sig ungefär 200 åhörare. Enligt dem som organiserade aktionerna var många av åhörarna okända ansikten. Under gatumissionen delade man ut traktat och inbjudningar till konserter. Man bad också med människorna på gatorna. Sångaren Monir konstaterade om händelserna på gatorna: Det avvek mycket från det vanliga och människorna märkte detta. Utbildning för församlingarna Under några kvällar höll man utbildningsseminarier i baptistförsamlingen för alla församlingar som deltog i kampanjen. Lärare var pastor Raif. Han pratade bland annat om att bekänna sin tro, svara på svåra frågor, arbeta bland nyfrälsta och att växa i tron samt om församlingarnas samarbete. Överraskande uppmärksamhet Under två veckors tid fanns det små reklamskyltar om kampanjen på Södertäljes 138 lokalbussar. Dessutom fanns det afþscher om kampanjen i olika delar av staden, i affärer och bibliotek. I invandrarområdena delades över inbjudningar till Þlmförevisningar och konserter ut till hemmen. På grund av den knappa budgeten och den höga prisnivån kunde arabkampanjen inte använda lika synlig reklam som på IRR-TV:s gatumissoner i Ryssland. Trots det lade den lokala arabbefolkningen märke till den arabiska reklamen på bussarna och i affärerna. Ledaren för en arabisk församling Daniel I. berättade: Reklamen väckte intresse och förundran. Många ringde och ställde frågor om kampanjen. Den positiva uppmärksamheten berodde på det faktum att man inte tidigare haft ofþciell reklam på arabiska i Södertälje. Pastor Lars Åberg upplyste: Det här är kanske första gången i Sverige som den ofþciella reklamen haft den arabisktalande minoriteten som målgrupp. Den feedback som jag fått har varit: 'Det här är något för oss. Äntligen har vi något eget.' De känner sig viktiga. Den ansvariga för Þlm- och konferensbjudningarna, Husam, konstaterade: Inbjudningarna som delades ut på Bilderna ovan: Under gatuaktionerna gjorde man reklam för kampanjen. Det fanns reklam i bussfönstren i Södertälje. Närbilden av reklamen står i fönstret på en personbil. Bilden till höger: I centrum av staden Þ nns en liten staty med bl.a. Gandhi, Jesus och Nietzsche. gatorna nådde människorna bra. Många av de arabisktalande tog mod till sig och kom på evenemangen. Kampanjarrangörerna märkte att överraskande många i Södertälje talade om kampanjen inte bara araber utan också vanliga svenskar. Människorna är förvånade över att sådant här händer i Sverige och att vi faktiskt gör något för den arabiska befolkningen i vårt land. För dem är det fantastiskt att sådant här gott händer till slut, beskriver Åberg. Ibland stod publiken och lyssnade till de rörande kristna arabsångerna om Guds kärlek. 24 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

14 IRR-TV:s fest Stor festdag för IRR-TV:s mediemission Den 29 maj firade man i Kervo en trippelfest tillsammans med IRR-TV:s samarbetspartner och personal. Mediehusets tillbyggnad invigdes. Det ryska centret för TV- och radioforskning belönade Hannu och Laura Haukkas mediearbete, som stärkt sunda värden i det ryska samhället. Därtill firade man paret Haukkas 30 år långa bana inom mediearbete. Till festen anlände omkring 170 gäster. IRR-TV:s anställda i olika länder var på plats, bl.a. hade man kommit från Ryssland, Israel, Ukraina och Vitryssland. Det fanns representanter för olika kyrkor och församlingar såväl från närförsamlingar i Kervo som ända från Ryssland. Festdagen blev en varm och hemtrevlig missionsfest. På bilderna: Festkonferencier Markku Tenhunen gratulerade Hannu och Laura Haukka. Talen tolkades till ryska. Pastor Joshua Efraim från Israel förklarade de nya lokalerna öppnade genom att blåsa i ett shofarhorn, som är ett blåsinstrument tillverkat av vädurshorn. Hornet används när man kallar människor framman. Operasångare Reijo Ikonen med sin fru Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen förgyllde festen med musik. Salen fylldes av inbjudna gäster och IRR-TV:s missionsvänner. 26 ITÄPORTTI kesä-heinäkuu 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

15 IRR-TV:s fest Tal höll bl.a. hedersordförande för Ryska pingstförbundet Vladimir Murza, förbundets viceordförande Pavel Bak, koordinator för stadskampanjerna, jurist Sergej Altuhov, och IRR-TV:s representant i Ryssland, Vasilij Romanjuk. Uppe till vänster: Georgij Zubkov överräcker prisdiplomet till Hannu Haukka. Kai Antturi, en av IRR-TV:s stiftande medlemmar, berättade bl.a. om hur föreningen i tiderna bildades i deras vardagsrum, och var mycket glad över att arbetet kraftig ökat. IRR-TV:s styrelseordförande, pastor Kenneth Grönroos, invigde de nya lokalerna med Guds Ord och bön. Hannu konstaterade att Laura, hans fru och parhäst i arbetet, spelat en väsentlig roll i det arbete som ligger bakom priset. Lauras sakkännedom om Ryssland har varit ovärderlig när Hannu utbildat sig inom mediebranschen. Priset överräcktes av de ryska TV-personerna Aleksej Samohvalov och Georgij Zubkov. Det ryska centret för TV-forskning delade ut pris Uppe till höger: Bibelställen Þck man höra läsas på åtta språk, till exempel på hebreiska, ryska, farsi, hindi och teckenspråk, som på bilden talas av Nadja Mirosjnitjenko. Hon är den som på IRR-TV gör program för döva. Laura och Hannu Haukka Þck ta emot gratulationer från vänner, som stöder arbetet, och inbjudna gäster. Rysslands nationella centrum för TV- och radioforskning över- räckte Telegrand 2005-priset till medieveteranparet Laura och Hannu Haukka då IRR-TV:s nya lokaler i Kervo invigdes. Priset uppskattas högt i den ryska medievärlden. Hannu Haukka på IRR-TV är den första utlänningen som får ta emot priset i fråga. Sekreterare för forskningscentret, professor och akademiledamot Georgij Zubkov prisade IRR-TV:s arbete och gladde sig mycket över vad han Þck se och uppleva. Närvarande var också direktören för forskningscentret Aleksej Samohvalov och viceordförande Inna Kosjevaja, samt observatör Tatiana Samohvalova från nyhetsbyrån Ryska TV-världen. Här följer glimtar ur de tal som hölls av medieforskningscentrets representanter. Forskningscentrets sekreterare, professor och akademiledamot Georgij Zubkov: Jag hälsar er som kolleger. I över ett halvt sekel har jag stått bakom mikrofonen och gör det fortfarande. Vi vill tacka för att vi Þck delta i den här förunderliga andliga festen. Ni kan tro att jag under dessa få timmar blivit renare och bättre. Vi fyra kom hit i en särskild uppgift. Vi kom för att överlämna ett pris som i Ryssland uppskattas högt till er representant. Mottagaren av Telegrand-priset är Hannu Haukka. Allt skedde föredömligt, ingenting i världen sker av en slump. Allt sker enligt den Högstes vilja. Hannu är i praktiken den första utländska representanten som får priset. Han inleder en ny period i vår historia i och med att priset börjar utdelas till utländska påverkare. I dag övertygades vi ännu en gång om att vi inte gjort fel val. Vi är representanter för en stor sammanslutning som heter Expertrådet: generaldirektör Aleksej Samohvalov, två damer från Rysslands nationella centrum för TV- och radioforskning samt undertecknad, som är vetenskaplig sekreterare, professor och medlem i rådet. Det som vi sett och hört i dag bekräftar än en gång att vi fattat rätt beslut. Jag överlämnar diplomet och därefter överräcker herr Samohvalov symbolen för vårt forskningscentrum en bisonoxe i kristall. I Ryssland Þnns det många TV- och radiopris. Man hittar på de mest skiftande namn åt prisen. Men Telegrand eller Grand betyder den högste mästaren. Ta emot detta diplom och tillåt mig framföra lyckönskningar från alla dem som arbetar i rysk radio och TV. Forskningscentrets direktör Aleksej Samohvalov: Ärade gäster, professor Georgij Zubkov har redan i 50 år arbetat med sovjetiska och ryska TV- och radiosändningar. Han är en av de bästa journalisterna i vårt land och internationell expert. Han hör till de första vinnarna av Telegrandpriset, som vårt Centrum för radio- och TV-forskning delar ut varje år. Jag vill nämna att priset är sällsynt. Vi delar årligen ut 7 8 pris. Det här priset har vi delat ut i sju år. Bland dem som vunnit priset Þnns kända samhälleliga påverkare som Oleg Poptsov, grundaren av Ryska Statstelevisionen samt de berömda journalisterna Leonid Parfenov, Genrih Borovik, Vladimir Maslatjenko och Vladimir Pozdner. Vi har också överräckt priset till Tatiana Medkova och vår före detta minister Valentin Lazutkin. I år beslöt vi att belöna den insats som Hannu Haukka gjort för popularisering av moralvärden. Vi minns när de första kristna TVprogrammen för barn dök upp i kanal ett i sovjettelevisionen på 90-talet. Vi minns de första radioprogrammen som hördes i Sankt Petersburg. Vi minns de talrika steg som gjorts i missionsarbetets tecken. Redan i sju år har symbolen för vårt pris varit en bisonoxe i kristall. Den europeiska bisonoxen, dvs. visenten, är ett starkt, sällsynt vilt djur, som bevarades i området mellan Ryssland och Vitryssland och som kan stånga igenom vilken mur som helst. När vi beslöt oss för att ge priset till Hannu, gav Þlologie doktor, professor Kosjevaja, som var närvarande, akt på Hannus utmärkta kunskaper i ryska. Han kan ryska så bra att när han deltar i radio- och TV-program märker man inga språkliga hinder. Det är en mycket sällsynt egenskap för i allmänhet behöver missionärer tolkar. Vi önskar er framgång och utvidgning av ert missionsarbete att ännu en tillbyggnad ska genomföras. Gud vare med er. Markku Tenhunen och redaktionen 28 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

16 Barnfånglägren tackar för hjälpen IRR-TV har under våren fått tackbrev från de barnfångläger som fick hjälp tack vare intäkterna från jul- insamlingen Fånglägren lyder under det ryska justitiedepartementet. Breven är ett tack till alla de nordbor som var med och kom ihåg de bortglömda barnen. Framför allt känner vi tacksamhet mot Gud som öppnat dörrarna för Evangeliet i ryska barn- fängelser. Lokala församlingar levererade hjälpen. Samtidigt höll de evangeliserande möten i barnfäng- elserna och delade ut andlig litteratur. Breven ovan: Vi är er tacksamma för att barnen, som inte borde behöva betala för sina föräldrars synder, nu kan växa i normala förhållanden. Överste Bykov, Krasnodarområdet Ledningen vid ryska justitiedepartementet i Sachalinområdet tackar er för den humanitärhjälp ni bistått barnen vid uppfostringsanstalten i södra Sachalinområdet! Direktör Kornij, Juzjno-Sachalinsk (på en ö i östligaste Ryssland) Bland 39 barnfångläger skickades hjälp till bl.a. följande läger: Irkutsk i Sibirien Tre läger i Sverdlovskområdet i Ural Vologda i centrala Ryssland Barnuppfostringsanstalten i Buzuluk tackar er för humanitärhjälpen till barnen. Vi tackar er för er öppenhet och er vilja att hjälpa till med fångarnas moraliska och andliga uppfostran. Major i inrikesfrågor Susjkov, Buzuluk Vårt uppriktiga tack och erkännande för den hjälp ni riktat till underåriga brottslingar i ungdomsfängelser och barn i kvinnofängelset: sjukhusutrustning, läkemedel, kläder, skor, kylskåp osv. Generalmajor Jarov, Krasnodarområdet Kemerovo i centrala Sibirien Almaty, Kazakstan Ledningen vid ryska justitiedepartementet i Kamsk i Permområdet tackar er för er välgörenhet. Ert bevis på uppmärksamhet är viktigt för brottslingarna för att de ska kunna tro på den godhet och barmhärtighet som er organisation utövar. Högaktningsfullt, överste i inrikesfrågor Jermolajev, Perm Fångläger för ß ickor i Kazakstan. På bilderna Vera före hon kom till tro och efter att hon kommit till tro. 30 ITÄPORTTI kesä-heinäkuu 2006 ITÄPORTTI kesä-heinäkuu

17 Lyssna på våra program i din närradio Radio Falköping, 90,8 MHz, torsdagar kl , lördagar kl Göteborgs närradio, 94,9 MHz, tisdagar kl , torsdagar kl. 7.00, fredagar kl Helsingborgs närradio, 99,2 MHz, tisdagar kl , onsdagar kl Kristinehamns närradio, 95,4 MHz, måndagar kl. 6.30, 7.30 och 8.30 Radio Lidköping, 93,8 MHz, onsdagar kl , måndagar kl Radio Mariestad, 92,4 MHz, onsdagar kl , lördagar kl Radio Trollhättan, 90,6 MHz, onsdagar kl , fredagar kl Radio Vara, 87,8 MHz, torsdagar kl , lördagar kl Vi hörs även på finska i Sverige Göteborgs närradio, 94,9 MHz,tisdagar kl Radio Mariestad, 92,4 MHz (sommaruppehåll) Programmen finns även på vår hemsida under Medier Stöd IRR-TV/MedieMission via sms Nu kan du enkelt understödja IRR-TV/ MedieMission med 50 kr/månad via sms. (Fungerar endast i Sverige) 3) Bekräfta meddelandet och skriv: Ja mission. Skicka meddelandet till numret: ) För att starta tjänsten kostnadsfritt skriv: start mission. Skicka medde- landet till numret : ) Då du gjort detta får du prisinformation om prenumerationen, en för- frågan om bekräftelse av beställning samt kort kontaktinformation till betalningsförmedlaren (MO-SMS). 4) Tjänsten är aktiverad och 50 kr dras automatiskt av från din telefon- räkning varje månad. 5) För att avbryta tjänsten kostnadsfritt skriver du: stopp mission. Skicka meddelandet till numret: Mera information på tfn: PlusGiro i Sverige Klipp ut och posta Jag vill gärna kostnadsfritt få tidningen MedieMission Ja tack, sänd tidningen Ja tack, som pdf Frankeras ej, mottagaren betalar portot Namn: Adress: Telefon: E-post: Beställ per telefon: Faxa din beställning: Beställ per e-post: Besök hemsidan: 32 ITÄPORTTI kesä-heinäkuu IRR-TV/MedieMission, Sverige SVARSPOST Box Stockholm SVERIGE ISSN

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Dela din tro på internet 1. Vår tids viktigaste evangelisationsredskap

Dela din tro på internet 1. Vår tids viktigaste evangelisationsredskap Dela din tro på internet 1. Vår tids viktigaste evangelisationsredskap Gud förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor som Jesus gav sitt blod för. Alla människor behöver Jesus och det är en mänsklig

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Efter ungdomsgruppen... Lärjunge mitt i universitetsvärlden Vi har misslyckats och vi vet inte riktigt varför. Orden kom från en ungdomspastor

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD.

INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD. INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD. Eftersom vi i år har fått på vår hemsida länkar till Affisch och även till Informationsbrev så kommer nu det första, som skrivs av ordf. för Kristen Gemenskap i Danderyd Gunno

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer