MEDIEMISSION Juli 2006 Nr 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDIEMISSION Juli 2006 Nr 4"

Transkript

1 MEDIEMISSION Juli 2006 Nr 4 30 år av medie- arbete Unik arabmission i Sverige IRR-TV:s nya utrymmen invigdes

2 Ledaren Förunderlig nåd År 2006 är ett jubileumsår för mig och Laura. Vi Þrar vår 30:e bröllopsdag och 30 nådefyllda år i missionsarbetet. När vi började vår gemensamma vandring 1976 kunde vi inte ana hur färgstarka, äventyrliga, glädjefyllda och strapatsrika de kommande trettio åren skulle bli. Också många av de sorger vi upplevt längs vägen har fört med sig välsignelse. Trettio förunder- liga år av nåd Vilken speciell nåd att få stå sida vid sida i vigselpalatset i Petrozavodsk. Sovjetmyndigheterna kunde ha stoppat vårt äktenskap och vårt gemensamma livsverk innan det ens började. Vilken förunderlig nåd att få resa iväg för att arbeta med den ryska radiomissionen tillsammans med radioevangelisten Earl Pöysti. På så sätt Þck vi under tre år den bästa tänkbara utbildningen för mediemission under handledning av Rysslands Billy Graham. Vilken underbar nåd att få stå med radiomottagaren i handen i Parola en sval kväll i september 1981 och lyssna på vårt första ryskspråkiga radioprogram som sändes via Radio Trans Europa. I Sovjetunionen lyssnade miljontals människor på kortvågssändningar på den tiden. Och hur förunderlig var inte nåden att Laura Þck stå i festsalen i televisionscentret i Sovjetunionen och predika om den förlorade sonen för närmare 300 miljoner landsmän och -kvinnor. Efter programmet kom det in över två miljoner brev från tittarna. Ofattbar nåd Det var ofattbar nåd att Laura och jag år 1990 Þck vara med och televisera den första kristna TV-serien i Sovjetunionens televisionshistoria. Det gällde då en programserie med de bästa berättelserna ur Bibeln för barn. Det var också genom Guds nåd som den ryska statstelevisionen öppnade landets största TV-kanal för våra program och stod för sändningsavgifterna under hela två år. På den tiden sändes inga andra andliga program på kanalen. Det var ofattbar nåd att vi fick vara med och televisera den första kristna TV-serien i Sovjetunionens televisionshistoria. Nåd i motgångarna Guds nåd har lyst klar också i de mörka dalarna. När vi helt plötsligt miste våra lokaliteter 1999 omslöts vi av Guds nåd. Vi kunde bygga nya utrymmen och arbetet fortsatte utan avbrott. Beskyddande nåd upplevde jag när en läkare på ett sjukhus i New York injicerade fel ämne i mitt blod och förorsakade ett livshotande tillstånd. Då var förbönens makt en verklighet. Oförklarlig nåd Samma nåd och förbönens makt omgav mig när jag på grund av en Samma nåd var verksam när beväpnade tjetjener steg ombord på vår buss på en landsväg i Kaukasus för att söka efter byte. punktering hamnade i händerna på mafþan på en landsväg i Moskva. I bilen fanns TV-utrustning värd finska mark. Senare fick jag av en insider veta att männen hade haft för avsikt att döda, men på ett oförklarligt sätt gick planen i stöpet. Samma nåd var verksam när vi på en bussresa blev stoppade på en ödslig landsväg i Kaukasus och beväpnade tjetjener steg ombord för att söka efter byte. Oförglömlig nåd Ryssland var statt i förändring. Under Sovjettiden kunde församlingen inte göra sin röst hörd i samhället. Sedan kom en ny tid och ett nära samarbete med församlingarna i Ryssland inleddes. Genom vision öppnade Herren en ny dörr för evangelisation i de ryska storstäderna. Vilken oförglömlig nåd att få vara delaktig i Guds stora verk och sprida de goda nyheterna till hela miljonstäder. Nåd som räcker ända fram När vi blickar tillbaka förundras vi över den godhet och omsorg som Guds visat oss under dessa trettio år. Och när jag ser framåt är det min innerliga bön och längtan att vi en dag ska nå målet och få höra orden: Gå in till glädjen hos din Herre, du gode och trogne tjänare. Om det blir så kommer vi att se att nåden har räckt ända fram. Vilken härlig nåd det ska bli. Hannu Haukka Festligheterna s. 26 I detta nummer: 2 Förunderlig nåd 4 30 spännande år i mediemissionen år av utveckling i missionsarbetet 18 Hundratals araber svarade på Inbjudan till livet 26 En speciell högtidsdag på IRR-TV/MedieMission 30 Barnfångslägren tackar för hjälpen Mission bland araber i Södertälje berörde hundratals s. 18 Lauras och Hannus 30 innehålls rika år i missions arbetet s. 4 Utgivare av MedieMission: Mediemissionsorg. IRR-TV r.f. Huvudredaktör: Hannu Haukka Redaktion: Kenneth Grönroos, Laura Haukka, Simon Mickelsson, Markku Tenhunen, Hani H. Översättning: Majvor Levälahti, Annabella Nygård, Simon Mickelsson Layout: Jari Sippola, Arsi Liimatainen Tryckeri: Esa Print Oy, Lahtis, Finland, 2006 Kontaktuppgifter i Sverige: IRR-TV/MedieMission, Box 1407, Stockholm Kontaktuppgifter i Finland: IRR-TV/MedieMission, PB 150, Kervo, tfn: , fax: E-post: Hemsida: Bankförbindelser: Finland Nordea , Sverige PlusGiro , Norge DnB NOR Insamlingstillstånd: OKU56A MedieMissions internationella namn är IRR-TV 2 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

3 Högtidsdagsintervju med Laura och Hannu Haukka 1976 Hos vänner av det ryska arbetet i ett hem i Helsingfors. I nedre raden till vänster pastorn i den ryska församlingen i Helsingfors Pjotr Stremouhov. Tonårsßickan Laura innan hon kom till tro. Framtiden såg ljus ut, men Guds planer för henne var ännu ljusare I Riga kom milisen för att skingra ett stugmöte där astronauten och månfararen James Irwin var talare Det nygifta paret Hannu och Laura fick vänta på tillstånd att lämna landet i sovjetiska Karelen En artikel om Hannu och Laura i missionstidskriften Maailman ääret. (Leena Karhus arkiv) Under Sovjettiden samlades den underjordiska församlingen i skogen Hannu på besök i Riga med sina Þnska vänner. Till vänster i bilden väntar han på att Laura ska svara på hans frieri. De visste inte att ögonblicket förevigades på bild. -> 1976 Laura och Hannus vigselpastor Josef Bondarenko med familj tillsammans med paret Haukka. Bondarenko har tre gånger suttit i fängelse för sin tro. Tre spännande decennier i det internationella mediemissionsarbetet Hannu och Laura Haukka, ni är inne på ert trettionde år med arbetet med mediemission. Laura, vad gjorde du den här tiden för 30 år sedan? Jag arbetade i en fabrik som tillverkade halvledare. Det var under Sovjettiden och jag var också aktiv i församlingen. Jag bodde i Petrozavodsk. Var bodde du på den tiden, Hannu? I maj 1976 var jag i Kanada. Jag sprang runt till en massa ämbetsverk för att skaffa de dokument som krävdes i Sovjet för att jag skulle få gifta mig med Laura. Det var en väldigt spännande tid. Processen räckte ett halvår. På den tiden krävde Sovjetunionen intyg som inte ens fanns att få hos de kanadensiska myndigheterna. Jag måste få dem särskilt utfärdade av jurister. Men det var uppenbarligen värt all möda? Ja, belöningen var stor. Jag är väldigt glad att jag Þck gifta mig med Laura. De gångna trettio åren har varit mitt livs största äventyr och den gladaste tiden i mitt liv. Visst har det också funnits mörka dalar, sådana hamnar vi alla i ibland. Men främst av allt känner jag djup tacksamhet för det jag har fått uppleva. Hade du Sovjetunionen i tan- karna innan du träffade Laura? Jag hade ingen klar uppfattning om landet. Först när jag som 20-åring träffade Laura började jag förstå lite av vad församlingen i Sovjet är och vem Laura var. Laura, du studerade då vid universitetet i Petrozavodsk och hade siktet inställt på att bli ögonläkare. Men situationen förändrades dramatiskt. Vid det laget studerade jag inte längre eftersom jag hade blivit relegerad från universitetet på grund av min tro. Jag hade tänkt studera till ögonläkare. Det var mitt högsta mål innan jag kom till tro. Men myndigheterna Þck veta att jag blivit en kristen och gav mig ett ultimatum: antingen Gud eller studierna. Jag måste välja och jag valde Gud. Efter det sökte jag jobb och hamnade i halvledarfabriken. Hur kändes det att göra halvle- dare när du ursprungligen hade tänkt studera medicin? Att få ett fabriksarbete kändes fantastiskt eftersom jag tidigare hade jobbat i ett tvätteri, vid ett sågverk och på diverse andra ställen. Jag blev avskedad från alla mina arbetsplatser på grund av att säkerhetspolisen förebrådde mina chefer för att de hade anställt en opålitlig person. Sedan ordnades det så att den här personen blev överßödig på arbetsplatsen. Gjorde inte förföljelsen att du blev bitter? Inte egentligen. Jag var inte ensam. Det var vanligt att speciellt ungdomar som kom till tro hamnade i svårigheter. De var förberedda på det. De visste vad som väntade dem när de gjorde sitt beslut. Det var ett medvetet val. Sedan Þck man bara försöka klara sig och hitta nya lösningar. Jag kände inte bitterhet, men bönelivet var livligt. Hannu, hur träffades ni första gången? Jag träffade Laura första gången vid en så kallad underjordisk kristen sammankomst. Den ordnades av en oregistrerad församling i Petrozavodsk. Jag framförde en hälsning från de troende i väst. Jag tolkades av en vacker ung kvinna som kallades Rosen i Petrozavodsk. När jag tittade på min tolk smälte mitt hjärta. Mina ord blev en enda röra och ännu i dag vet jag inte vad det var Laura tolkade för åhörarna. Det var kärlek vid första ögonkastet. Jag hade redan tidigare hört talas om Laura. Finska pastorer som besökte de kristna och församlingarna i Petrozavodsk Þck ofta ty sig till Laura för att få tolkningshjälp. De hade berättat att Laura fått lida mycket för sin tro. När jag blev förälskad i henne visste jag redan allt det här om henne. Till slut fick ni alla papper i ordning. Var gifte ni er? Vi vigdes i ett statligt vigselpalats i Petrozavodsk. Om jag minns rätt fanns där en bild på Lenin och en vapensköld med hammaren och skäran. Under den stod ett ekbord och där vigdes vi. Vi Þck råd om hur man skulle uppfostra sina barn i kommunistisk anda. Vi Þck också många andra ord på vägen. Har du något speciellt minne från den första tiden? Jag minns känslan av ovisshet. När vi lämnade Sovjetunionen visste vi inte vart vi var på väg. Vi visste att vi skulle åka till Österrike men vi hade aldrig varit där förr. Vi kunde inte tala landets språk. Allt var främmande. Vi bröt upp precis som Abraham. Vi kände stor ovisshet men jag minns att jag hade en oerhört stark vilja att tjäna Herren och hjälpa de troende och församlingarna i öst. 4 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

4 Högtidsdagsintervju med Laura och Hannu Haukka 1976 En tjänsteman i vigselpalatset överräcker vigselintyget till det nygifta paret Earl Pöystis familj i Österrike. I bakre raden medarbetarna Missionär Hannu Kettunen, sångaren Viktor Klimenko, ledaren för Bibelinstitutet i Katinala Heikki Lahti (i bakgrunden) och Laura Haukka på väg till Moldavien. Hannu Haukka (till höger) var portförbjuden i Sovjetunionen. Laura, hur upplevde du den första tiden? Jag minns hur svårt det var att fatta beslutet att ßytta från Sovjetunionen till väst. I Ryssland hade jag en uppgift. Där hade jag kommit till tro, jag älskade den ryska församlingen, jag hade sett den gå igenom många olika faser och den betydde oerhört mycket för mig. Det var svårt att åka till en helt okänd plats. På den tiden hade Sovjet inga som helst kontakter med västvärlden, förutom de gäster från väst som kom och besökte oss. Vi ryssar hade ingen uppfattning om hur det var att leva i väst och hurdana församlingarna där var. Det kändes förstås väldigt spännande. Därför bad jag mycket och frågade om det var Guds vilja eller inte att jag ßyttade till väst. Jag ställde svåra villkor och bad Gud om tecken, och han svarade på alla mina böner. Hannu, vem kallade er till Österrike? Initiativet kom i Berghälls kyrka från den omtyckte radioevangelisten Earl Pöysti. Redan innan vi gifte oss hade jag pratat med Pöysti under ett av hans besök i Finland och berättat om Laura och vårt kommande äktenskap. När han hörde att Laura hade universitetsutbildning blev han genast intresserad och sade att om Laura Þck komma till väst skulle vi få en kallelse att komma och arbeta med hans team i Österrike. Det var en verklig bomb för oss för vi visste ju hur uppskattad Pöysti var bland de kristna i Sovjet. Laura, hur var det att landa i vardagsverkligheten i Pöystis studio? Ett av de tecken jag hade begärt av Gud var att få veta vad min uppgift skulle vara när jag ßyttade till väst. När vi Þck kallelsen till Pöystis arbete i Österrike blev jag uppmuntrad och stärkt i mitt beslut att ßytta till väst. I Österrike arbetade vi och levde mitt i naturen. Det var ett mycket stillsamt liv. Hannu, vad kan du berätta om tiden i Österrike? Laura arbetare med att korrekturläsa Pöystis predikningar. Jag Þck lära mig radiotekniken från grunden hos Pöystis. Efter det bodde vi tre år i Stockholm Till bröllopet kom över 200 gäster från olika håll i Sovjetunionen. Festen var ett tillfälle för evangelisation. Brudparet välsignades i ett bönehus (andra huset till vänster) och därefter gick färden till bröllopsmåltiden som hölls i en restaurang. Tio år senare inleddes det historiska Superbook-projektet i Sovjetunionen Superbook kan nog kallas för århundradets mirakel. Eftersom landet var stängt för evangelium producerade vi radioprogram och sände dem över Sovjet via superradiostationer utanför landets gränser. När vi Þck höra att den sovjetiska televisionens främsta kanal ville sända Superbook, dvs. tecknade Þlmer med bibelberättelser, kom det som en så stor överraskning att vi knappt vågade tro att det var sant. Det var som en dröm. Vi hade inte i vår vildaste fantasi kunnat tro att man en dag skulle kunna sända kristna TV-program i Sovjetunionen. I vår studio i Parola hade vi bön varje morgon. Jag minns en bönesamling med personalen några år innan Superbook blev verklighet. Jag var på knä, jag grät och sade: Gud, jag vet inte hur, var eller när, men öppna dörrarna till Sovjetunionen så att alla dess 300 miljoner får höra att du sände din son att dö för deras synders skull, så att de inte behöver gå in i evigheten utan att få höra om den stora gåva du har gett dem. Där jag suckade till Herren kände jag på något sätt att den bönen gick rakt Jag suckade till Gud: Om jag flyttar till väst, bör det ske till Guds rikets gagn och det ryska folkets bästa. upp i himlen. Jag Þck en känsla av att den gick rakt upp till Guds tron. Och månad för månad fick vi se supermiraklet hända. Ni har hittat ett nytt koncept, stadskampanjerna. Laura, hur började det? Det började faktiskt så att jag vaknade på natten av en inre nöd, och jag såg för mig lidande människor som av olika orsaker vakade i de ryska storstäderna. De var i stor nöd. De ville ta livet av sig, familjerna var splittrade, barnen gick under av förtvivlan. Då tänkte jag att om det bara fanns ett TV-program som kunde berätta för dem om Gud och ge dem nytt hopp. Då kunde vi visa dem vägen till den Gud som kan hjälpa. På så sätt föddes innehållet i programmet. Jag tog papper och penna och skrev ner hurdant programmet skulle vara. På morgonen berättade jag det för Hannu. Han nämnde idén för sin vän Marvin Kehler, som är ledare för den stora missionsorganisationen Campus Crusade for Christ, och han kom med förslag på hur man kunde vidareutveckla den. Vi brainstormade och kom fram till en stadskampanjplan som var utformad för de ryska storstäderna. CCC deltog också i kampanjarrangemangen. Hur utvecklades idén om stads- kampanjerna, Hannu? Vår ursprungsidé var direktsända TV-program på nätterna, som är den tid då människor kämpar med sin svårigheter. Slutresultatet storstadskampanjerna var säkert hundra gånger effektivare och slagkraftigare än vår ursprungliga idé. Storstadskampanjerna har blivit den här generationens kraftfullaste evangelisationsmetod i Ryssland. Jag tror inte att någon liknande medie mission någonsin har förekommit i de ryska storstäderna. Det är en stor glädje och förmån för oss som team vid IRR-TV att få vara med i Guds stora verk och göra det möjligt att genomföra kampanjerna och på så sätt nå miljoner människor i de ryska städerna. Är det här ett starkare koncept än Superbook? Åtminstone är den välsignelse församlingarna får sig till del minst lika stor. Det är fråga om två olika sorts mirakel som inte kan jämföras sinsemellan. Jag tror att församlingarna gläds ännu mer över stadskampanjerna eftersom de själva är delaktiga och får se hur deras stad under kampanjen förvandlas till ett fruktbart skördefält där de också får samla in skörden. 6 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

5 2003 Hemligheten bakom en lyckad stadskampanj är bön. På bilden välsignar TV-produktionsgruppen en direktsändning under Kampanj Volgograd I konsertsalen i TV-centret Ostankino i Moskva kunde barn följa med Superbook-festens höjdpunkt, när den förlorade sonens far rusar mot sin son (ovan). Miljontals sovjetiska invånare i hela landet såg det oredigerade dramat i TV-rutan i sina hem. Bilderna till vänster: Laura höll huvudtalet i slutet av programmet och inbjöd barnen att komma till sin Himmelske Far. Barnen bad innerligt och uppriktigt att Fadern också skulle ta emot dem. Den Helige Andes närvaro var påtagbar. Till och med en utomstående kritiker ringde och sade att det var den bästa stunden i hela tillställningen. Gud har lett vårt arbete på ett kraftfullt sätt. Han har själv stått vid rodret och styrt. När ni började var det bara du och Laura. Hur känns det att leda en så här stor organisa- tion? Vi har ett jätteþnt team vid IRR- TV i Kervo, liksom i Moskva, Kiev och ßera andra städer. Jag vill speciellt nämna vårt härliga arbetsteam i Kervo. Jag tackar Gud för dem varje dag. Han har sänt dem till den här stora uppgiften. Det är underbart att få göra det viktigaste arbetet i världen tillsammans med ett sådant team! Ni planerar säkert tillsammans hur ett sådant här mediahus ska ledas framåt. Det blir säkert en del risktagningar också, Laura? Jag utgår från att jag kan lita på de människor som vi samarbetar med och att de är kunniga på sitt område. På så sätt bär vi inte hela ansvaret utan ansvarsbördan delas upp på ßera, vilket gör det mycket lättare. Det är viktigt att var och en förstår sitt ansvarsområde i de arbetsuppgifter han eller hon har. Jag tror också att alla som arbetar här är ledda av Gud och arbetar med de gåvor som de har fått av Gud. Ni är mycket sociala och arbe- tar internationellt på flera olika språk. Blir ni någonsin trötta av att ständigt upprätthålla alla kontakter? Visst känner vi ofta fysisk trötthet och ibland behöver vi dra oss tillbaka i stillhet och tystnad. Lyckligtvis Þnns det platser där vi får hämta ny kraft. Jag promenerar ofta längs en skogsstig till en lavbeklädd kulle och där i tystnaden lyssnar jag till vindens sus i trädkronorna och tittar på molnen. Ibland ber jag och ibland bara lyssnar jag på fågelsången. Det är uppfriskande. Och du, Hannu? När jag som barn läste i Bibeln att Jesus blev trött trodde jag att han blev sömnig. Sedan jag blev vuxen och efter att ha hållit på med det här arbetet i trettio år har jag fått en djupare förståelse av vad det innebar att Jesus blev trött. Då Bibeln säger att Jesus blev trött betyder det att han verkligen blev trött mentalt, andligt och fysiskt. När jag drabbas av sådan trötthet måste jag få dra mig tillbaka, vila och ladda upp. Det är också en förunderlig Guds nåd att jag får gå in i tystnaden för att ladda upp, få ny styrka, vision och inspiration från Honom när jag är trött. Utan det här skulle jag säkert inte ha kunnat hålla på med mediemission i trettio år. När du ser tillbaka på ditt liv, vad skulle du vilja göra annor- lunda? Det är svårt att säga. Gud har lett, styrt och dirigerat det här arbetet på ett så kraftfullt sätt. Det finns förstås mycket som har med det mänskliga i mig att göra som jag skulle göra annorlunda. Jag har misslyckats i relationer till människor och ibland har jag fattat felaktiga beslut och avgöranden. Människan gör nog sin beskärda del av misstag under sin livstid. Jag är ändå tacksam för att jag har fått vara ledd av Gud när det gäller de viktigaste besluten i mitt liv. Laura, vad tänker du främst på när det gäller Guds trofasthet så här under jubileumsåret? De viktigaste besluten i mitt liv skulle jag inte ändra på. Precis som Hannu sade är jag också övertygad om att jag har varit ledd av Gud när jag fattade dem om jag tänker på de gångna trettio åren. Självklart Þnns det personliga och praktiska saker som kunde ha skötts bättre. Och visst önskar man ju alltid att man Þck växa mer andligen. Laura, som programchef an- svarar du för produktionen och många andra kreativa aspekter av ert arbete. Var hämtar du din inspiration? Vid den lavbe- klädda kullen? Ganska ofta får jag inspiration där, men också i diskussioner med dem jag arbetar med. I samtalen föds nya perspektiv och idéer. Och du, Hannu? Jag har många inspirationskällor. En stor inspirationskälla sitter här bredvid mig. Laura har inspirerat mig genom att öppna min andliga ögon till att se saker på ett annat sätt eller genom att stöda och uppmuntra mig andligen när jag har utsatts för prövning. Prövningarna har ibland varit så svåra att jag varit nära att krossas under den tunga bördan. Men genom prövningarna har min själ stärkts och blivit mera uthållig. Fasthet och uthållighet har också behövts under de senaste tio åren. Att läsa Guds ord inspirerar oss båda. Ordet uppmuntrar oss och ger oss nya idéer. Bra andlig musik ger ny kraft, inspirerar och ingjuter ny passion och kärlek i själen. Jag brukar lyssna på gamla sånger såsom Ei rakkautta Jumalan voi kynä, kieli kertoa, (ung. Guds kärlek ej beskrivas kan av tunga eller ord). När jag lyssnar på den ßera gånger känner jag hur den verkar och inom kort är jag själv lika inspirerad. Också andra människor, kollegor och pastorer inspirerar mig när de berättar om Guds verk i sina egna liv. Laura läser ofta bra böcker och delar avsnitt ur texten med mig. Så här umgås vi och bygger upp varandra. Hur ser du på framtiden för det kristna mediemissionsarbetet internationellt? Mediemission har blivit ett etablerat koncept i den här generationen. Jag skulle vilja uppmana församlingar som inte ännu har gått in för eller övervägt att gå in för mediearbete att överväga saken på nytt. Den här generationen nås inte med traditionella församlingsmetoder och kommer till stor del av förbli onådd om inte församlingen fattar de vapen som massmedia erbjuder och använder dem i så stor utsträckning som möjligt. Vi behöver rikta all kraft, energi och kreativitet som Þnns i församlingarna på mediearbetet. Media påverkar människors tankesätt, smak, tro och beteende. Det här blir allt mera tydligt ju längre vi lever. Intervju: Markku Tenhunen 8 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

6 Hannu och Laura 30 år i mediemissionsarbete Radion var Sovjetunionens enda fönster till väst och för de kristna i landet var det ofta den enda källan till andlig föda. Många Þ ck uppleva frälsning tack vare radion. Bilden: Maailman ääret Vilho Mäkelä och Olavi Syväntö hjälpte paret Haukka spela in den första ryskspråkiga audiokassetten. Inspelningen gjordes i Kaifas palats i Jerusalem De första programmen i paret Haukkas självständiga radioarbete blev klara Den tekniska utbildning som Hannu Þ ck hos familjen Pöysti var till stor hjälp när ett mixerbord med många kanaler för att göra en evangeliserande radiopjäs införskaffades Redan under de första åren reste Laura och Hannu mycket. James Irwin, astronaut på Apollo 15, gjorde en predikoresa till Sovjetunionen. På grund av resan Þ ck Hannu 11 års inreseförbud Lauras systers familj, familjen Voronenko, ßyttade från Archangelsk till Finland genom ett under det var den första ryska familjen som efter andra världskriget ß yttade till Finland utan äktenskapliga band. Familjen hade roller i ett populärt andligt hörspel som hette Familjen Karatajev. Hörspelet uppfördes Radiostudion byggdes i ett sovrum i ett höghus. På bilden står Laura och hennes mor. Från en anspråkslös början till ett mångnationellt mediemissionsarbete Från tro till fullbordan När vi föds till den här världen får varje människa en unik, värdefull uppgift av Gud. Så kom det sig att en ßicka från Sovjetunionen och en emigrantpojke från Kanada kunde mötas och tillsammans uppleva ett fantastiskt äventyr i dagens krävande missionsarbete. Under hammaren och skäran Sommaren 1976 stod två unga människor, Hannu och Laura, i ett sovjetiskt vigselpalats i Petrozavodsk. Vägen fram till bröllopsdagen hade varit krånglig. Sovjetmyndigheterna hade gett Laura stämpeln politiskt opålitlig på grund av hennes tro. Hannu var ett barn av den Þentliga västvärlden. Spänning, motstånd och mirakel föregick vigseln. Efter det långvariga papperskriget påminde uppbrottet från Sovjet om Abrahams avfärd ut i det okända. Vi visste inte var resan skulle sluta eller vad livet skulle föra med sig. Vi hade en blind tro på Guds ledning, säger Hannu trettio år senare. Jag är tacksam att vi inte stirrade oss blinda på hinder och hotbilder. Uppenbarelsen om etermedia Gud ger en vision åt var och en som Han kallar in i sin tjänst. Dem han kallar utrustar han också för arbetsuppgiften. Visionen om medias genomslagskraft i missionsarbetet föddes 1974 i det ateistiska Sovjetunionen. I en liten avlägsen sovjetisk stad hade en husförsamling på 12 personer utan präst bildats tack vare kortvågsradiosändningar. Det fanns ingen kyrka i vår by, och vi kände inte till några andra troende, berättade en ung man med tårar i ögonen när han träffade några utlänningar vid ett husmöte i Petrozavodsk. Han utstrålade en övernaturlig glädje och tacksamhet, minns Hannu som också deltog i mötet. Rysslands Billy Graham Att Laura skulle ßytta till det okända väst var inte alls självklart. Jag vill inte ßytta till väst för att bli en vanlig hemmafru. Mitt hjärta brinner för att betjäna de troende i mitt land med evangelium, framhöll Laura för Hannu innan hon ens fått förlovningsringen på Þngret. Det visade sig vara profetiska ord. Kort därefter fick Laura ett arbetserbjudande från mediaevangelisationsveteranen Earl Pöysti, som kallades för Sovjetunionens Billy Graham. Lauras universitetsutbildning och utmärkta kunskaper i ryska fyllde ett stort behov i Pöystis uppskattade radioarbete. Miljontals troende i öst lyssnade på Pöystis radiopredikningar. Laura tog emot erbjudandet som en kallelse från Gud. Portförbud I Sovjetunionen hade ateismen sin guldålder när den amerikanske astronauten James Irwin, som också hade gått på månen, besökte landet. Hannu fungerade som västerländsk arrangör och guide för besöket. Under besöket berättade Irwin om sin tro på Gud för ca människor i sex olika städer. Mötena besöktes av bl.a. universitetsstuderande och officerare inom luftvapnet. Men den uppseendeväckande resan hade sitt pris. Hannu blev dömd till 11 års landsförvisning från Sovjetunionen. Åren av fridlysning som låg framför var nödvändiga. Under de åren öppnades och utvecklades ett mediemissionsfält av aldrig tidigare skådad utsträckning för det unga paret. Till Sverige Mediearbetet i radioevangelisten Earl Pöystis studio började i Österrike och fortsatte i Stockholm. Laura drabbades tidvis av stark hemlängtan. Flyttningen till Sverige Þck henne att dra en suck av lättnad. Avståndet från Sverige till Sovjetunionen var betydligt kortare. Arbetet hos familjen Pöysti blev en högskoleutbildning i rysk radiomission för paret Haukka. De kommande åren skulle innebära nya och mänskligt sett övermäktiga utmaningar. Till Finland En ny ßytt närmade sig. Sommaren 1980 kallade ordföranden för Finlands IBRA Radio, Kai Antturi, paret Haukka till Finland. Arbetet inleddes under blygsamma förhållanden i Katinala. Det fanns ingen personal, ingen studio och ingen utrustning för att producera program. Radiosändningarna över Ryssland hade inte ens kommit igång ordentligt förrän tidningarna Kansan uutiset och Tiedonantaja som tillhörde den röda pressen i hårda ordalag fördömde det kristna radioarbetet med inriktning på Sovjetunionen. Angreppet väckte stor förundran. Ur skriverierna framgick att de sovjetiska myndigheterna såg radiosändningar från utlandet som ett hot. Samtidigt reserverades årligen 2,8 miljarder mark för Radio Moskvas egna massiva utlands Laura Heimonen och Hannu Haukka ingår äktenskap. De får en inbjudan av Earl Pöysti att komma till Österrike och arbeta med radiomission som riktar sig till Sovjetunionen. Radiostudion ß yttar till Stockholm. Hannu får 11 års portförbud till Sovjetunionen. Parets första talkassett blir färdig. Tema: På heliga platser i det bibliska landet. IBRA Radio kallar Hannu och Laura till Finland. Studion byggs i ett sovrum i ett höghus i Katinala. Hannus och Lauras första ryskspråkiga radioprogram, som de producerat i Finland, sänds via RTE-Portugal Det ryskspråkiga radioarbetet som riktar sig till Sovjetunionen intensiþ eras. En rymligare radiostudio byggs i den ena ß ygeln till ett parhus i Parola. 10 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

7 Hannu och Laura 30 år i mediemissionsarbete IRR-TV:s stiftande medlemmar affärsman Gordon Donaldson och ordförande för kanalen Hyvän Sanoman Radio, Kai Antturi Artikel om ett KGB-pars avhopp till Sverige. Paret hade spionerat på Hannus och Lauras arbete, men kom till tro IRR-TV:s första videoband spelare i Finland var av samma klass som Rundradions Direktören för kanal ett i Sovjet radion, Aleksander Ahtyrskij, undertecknade ett avtal om radiosändningar en gång i veckan. sändningar (TIME 10/81). IBRA:s nystartade ryskspråkiga radioprogram sändes från en studio i ett sovrum i en höghustrea med en obeþntlig budget. Det första ryska radioprogrammet som Hannu och Laura producerade i Finland sändes den 5 september 1981 via Radio Trans Europa i Portugal. KGB Arbetet växte snabbt. Snart sändes Hannus och Lauras radioprogram ut via elva internationella superradiostationer. Programmen kunde höras i hela västra Sovjetunionen. Man uppskattade att kortvågssändningarna kunde höras av 35 miljoner människor varje vecka. Dramatik har inte heller saknats längs vägen. År 1988 Þck paret Haukka besök i Finland av ett par KGB-agenter som uppträdde som radiolyssnare. De hade för avsikt att skada missionsarbetet och om möjligt avbryta radiosändningarna. Paret från KGB kom till tro, avslöjade hela planen och hoppade av till Sverige. Det behövdes något mer än radiosändningar för att nå de olika åldersgrupperna i Sovjetunionen. Det visste Laura som var född i landet och som hade de sovjetiska barnen på sitt hjärta. Med undantag av barnen i troende familjer lyssnade barn inte på kortvågsradiosändningar. Ändå tillhörde evangeliets goda nyheter dem lika mycket som de vuxna. Under bön Þck Laura tanken att man kunde nå barnen med hjälp av videokassetter som innehöll de mest spännande berättelserna ur Bibeln som tecknade Þlmer. En lämplig tecknad serie fanns i USA. Men då uppstod oväntade hinder. Föreningens styrelse (på den tiden Hyvän Sanoman Radio, tidigare IBRA Radio) gillade inte tanken på att skaffa ny utrustning för TV-produktion. Den utrustning som behövdes Þck inte införskaffas med medel insamlade i Finland. Förbudet mot medelanskaffning var ett hinder, men Herren visste vad som skulle komma och ledde oss till 1991 Enligt den statliga TV:n i Sovjetunionen slog mängden respons man Þ ck motta i samband med Superboken de tidigare rekorden i landets TV-historia. IRR-TV Þ ck under fyra veckor emotta över en miljon responsbrev. Så gott som varje brev var ett rop efter hjälp: hjälp oss att hitta Gud. Þnansiärer utanför Finlands gränser, minns Hannu. IRR-TV grundas Fyra personer från tre olika länder som alla fångats av visionen var samlade i Vanda i december Då undertecknades stiftelseurkunden för mediemissionsorganisation IRR-TV av den dåvarande ordföranden för Hyvän Sanoman Radio Kai Antturi, den missionsinriktade affärsmannen Gordon Donaldson från Kanada, Laura Haukka från Petrozavodsk och hennes man Hannu Haukka, född i Tammerfors. Ingen kunde ana Knappast anande någon av dem som var samlade den decemberdagen vilket strategiskt viktigt arbete Herren hade i beredskap för den nya föreningen i dess stora grannland. Visionen var klar. Trots järnridån var det möjligt att nå Sovjetunionens många miljoner med evangelium via etermedia. Ombytta roller Syftet med IRR-TV var ursprungligen att stöda Hannu och Laura Haukkas mediemission bland de slaviska folken via den registrerade föreningen Hyvän Sanoman Radio (Goda Nyheter radio). Men i början av 1990-talet Þck IRR- TV en annan roll. Finansieringsansvaret för Hyvän Sanoman Radios och IRR- TV:s gemensamma mediemission bland slaverna i OSS-länderna överfördes till största delen på IRR-TV. Herren höll på att förbereda IRR- TV för ett nytt och mångdubbelt större mediemissionsarbete. De senaste femton åren har varit ett spännande missionsäventyr, säger Hannu Haukka. På svenska har äventyret beskrivits i en bok som heter Tro och under. Vi hade en fast tro på att olika media i Sovjetunionen snart skulle öppnas. Därför beslöt vi att skaffa den första TV-utrustningen med lånade pengar och tro. Jag och Aki Miettinen gick till Andelsbanken i Parola för att prata med bankdirektören. Tydligen trodde banken på vår tro och gav oss lån, säger Hannu med ett leende. Till slut kom den utrustning vi hade köpt för en miljon mark och produktionen kunde börja. När tron fick sin fullbordan Det visade sig att tidpunkten för inköpet av utrustning var planerad från ovan. Snart följde det ena undret på det andra. Det dröjde inte länge förrän Superbook, den tecknade bibelserien som IRR-TV köpt, fick sitt genombrott. Först på Leningrad TV och sedan på den sovjetiska rundradions främsta TV-kanal som nådde 300 miljoner tittare både i Sovjetunionen och i länderna i Warszawapakten. Enligt den sovjetiska rundradion slog tittarsiffrorna alla tidigare rekord. Över en miljon tittarbrev översvämmade postkontoren från olika håll i Sovjetunionen under fyra veckors tid. Dessutom skickade många barn fantastiska konstverk, målningar och teckningar med bibliska motiv till IRR-TV. Nästan varje brev var ett rop på hjälp: Hjälp oss att hitta den Gud som har varit förbjuden i vårt land i 70 år. De sovjetiska familjerna, papporna, mammorna och barnen sökte andliga värderingar. Den förlorade sonen Laura upplevde att berättelsen om den förlorade sonen och Guds kärlek vore lämplig för hennes landsmän efter så många årtionden av ateism. Och hon Þck tillfälle att tala till folket i sitt fosterland. På Superbook-festen vädjade hon till TV-tittarna: Kom hem till er himmelske far. Hans famn är öppen! Han har väntat på dig alla dessa långa år! Och många tog emot inbjudan. Programmet sändes på nytt i en annan kanal. Det vällde in två miljoner tittarbrev i våra kontor, berättade Steve Weber, ledare för organisation Emmanuel. En evangelists högsta dröm hade blivit sann. Ryska rundradion som sponsor Miraklerna bara fortsatte. Under två år beställde den ryska statstelevisionens främsta kanal ett 30 minuter långt kristet program från IRR-TV varje vecka Leningrad-TV tog med IRR-TV:s program i sitt kanalutbud. Flera andra kanaler följde exemplet. Superbook-undret började Den första kontakten till de sovjetiska statliga TV-myndigheterna i Moskva En grupp inom Rysslands politiska ledning försökte få bort IRR-TV:s program från Ryska Statstelevisionen. Generaldirektören för tv:n, A. Lysenko, försvarade programmen. Bilden är tagen vid tiden för kuppförsöket då Lysenko oroade sig för sin familj. Han tackade Hannu för de tröstande orden i psalm 91, som han sade sig läsa om och om igen Statstelevisionen i Albanien dubbade barnserien Kingdom Adventure i studion i Kervo Radioprogram producerade av paret Hannu, Laura och Juha Haukka IRR-TV grundas i IRR-TV får rättigheterna KGB-agenterna har Den ryskspråkiga radio- Superbook-serien inleds Laura väljs till huvudtalare för ett Haukka sänds från 11 internationella producerar sin första videokas- USA och Kanada till Superbook- för avsikt att skada och videoverksamheten ß yt på kanal ett i Sovjet- TV-program som visas i Sovjetunio- radiostationer med hög kapacitet. sett på ryska. Tema: Astronaut till stöd för familjen serien för sändning i missionsarbetet, men tar till lokaler på m 2 TV för 300 miljoner tittare. nens statstelevision. Hon talar om 35 miljoner potentiella lyssnare. Irwins story. Haukkas arbete. Sovjetunionen. de kommer till tro. i Kervo. IRR-TV grundas i IRR-TV får över en miljon den förlorade sonen. Programmet Finland. tittarbrev. får 2 miljoner tittarbrev. Sovjetunio- 12 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI nen faller kesä-heinäkuu sönder

8 Hannu och Laura 30 år i mediemissionsarbete 1991 IRR-TV började sända teckenspråkiga TV-program i Ryssland IRR-TV blev tvungen att lämna sina TV-produktionslokaler. Programredaktionen och -produktionen jämte möbler och arkiv ß yttade in i källarlokaler och baracker På Superbook-festen, som TV-sändes, Þ ck Laura tillfälle att tala till invånarna i Sovjetunionen om den förlorade sonen, och vädjade till ß era miljoner tittare att komma till den Himmelske Fadern. Programmet visades ß era gånger på olika kanaler. Som gensvar skickade tittarna ett rekordstort antal brev De många minoritetsfolken i OSS hade inte hört evangeliet sändas på sitt modersmål på TV. IRR-TV börjar producera program för över 20 minoritetsfolk IRR-TV:s medieutbildning sträckte sig ända till Chanty-Mansijskområdet i Sibirien En regional mediekonferens i Habarovsk i östra Sibirien. IRR-TV grundade Förbundet för kristna TV- och radioredaktörer i Ryssland Via förbundet har över församlingsmedlemmar fått utbildning för antingen radio- eller TV-arbete vid medieskolor och -konferenser. IRR-TV gjorde programmen och den ryska staten betalade sändningskostnaderna. Från sammanlagt olika städer och byar i Ryssland kom över tittarbrev. De glömda folken Det var år De mer än hundra för den övriga världen helt okända folkslagen i Ryssland visste inte att Gud också talar deras språk. Representanter för olika nationaliteter vädjade till IRR-TV i St.Petersburg: När blir det vår tur att få höra evangelium på samma sätt som det ryska folket? Att producera TV-program på minoritetsspråk skulle kräva tilläggsutrustning för mark. Hela IRR-TV-teamet bad för saken. På några månader kom pengarna in och produktionen startade. IRR-TV började göra evangeliserande TV-program för de Þnskbesläktade folken i Ryssland och för 20 andra minoritetsfolk. Utbildning av nationella arbetare I Sovjetunionen hade de kristna ingen tillgång till landets medier. Både etermedierna och de tryckta medierna var under sträng statlig kontroll. När landets slutligen öppnades var församlingarna inte förberedda på att arbeta med etermedia. IRR-TV upplevde att det fanns ett akut behov av att lära församlingarna i Ryssland arbeta med radio och TV, för utan de här medierna har församlingen ingen röst i Ryssland i dag. Under åtta år har mer än församlingsmedlemmar fått utbildning inom antingen radio- eller TV-arbete. De mest långväga eleverna har kommit från Mongoliet, som ligger utanför Rysslands gränser. Mediakonferenserna har också förmedlat visionen om skörd med hjälp av etermedia. In i krisen Det arbete IRR-TV sedan många år hade utfört i öst tog en ny vändning när styrelsen för Hyvän Sanoman Radio beslöt att plötsligt ensidigt avsluta föreningarnas samarbete. Samtidigt miste IRR-TV rätten att använda Hyvän Sanoman Radios utrymmen där IRR-TV:s utrustning värd ßera miljoner mark var inhyst. Nu följde en oförutsedd förändring i IRR-TV:s verksamhet. Förenings styrelse beslöt att utnyttja de lagerutrymmen på m² som föreningen ägde för att bygga moderna studio- och kontorsutrymmen. Beslutet att börja från noll och bygga lokaliteter värda 4,5 miljoner mark var ett gigantiskt trossteg. Det fanns ingen byggnadsfond och ingen databas över stödjare. I maj 2000 invigdes de nya lokaliteterna. IRR-TV:s missionsarbete hade till slut fått ett eget hem. Krisen kunde liknas vid en fjäril som kryper ut ur sin puppa. Något nytt och vackert skulle komma. IRR-TV:s missionsarbete hade funnit en plats där Gud fritt kunde välsigna och utvidga verksamheten på skördefälten i öst. En vädjan från veten- skapsakademien I Ukraina svämmade TV-kanalerna över av tvivelaktiga program. Genom ett avtal med den ukrainska rundradion Þck 45 miljoner ukrainska TV-tittare tillgång till IRR-TV:s evangeliserande TV-program. Fem akademiker i landets vetenskapsakademi lämnade in en skriftlig begäran till TV-myndigheterna att sända ßer kvalitetsprogram. Akademikerna använde IRR-TV:s program som måttstock. Program av samma kaliber som IRR-TV:s utbud kan stödja folksjälens helande, skrev professorerna. Storstadskampanjerna Våren 2003 vändes ett nytt blad i mediemissionsarbetet i Ryssland. IRR- TV startade de massiva storstadskampanjerna. I Volgograd uppgav tusentals stadsbor att de hade kommit till tro under stadskampanjen. Stadens borgmästare framhöll att det aldrig tidigare hållits någon liknande kampanj i staden. I Ufa i Uralbergen kom fem högt uppsatta tjänstemän vid justitieministeriet till tro under en stadskampanj. Tusentals andra stadsbor ringde och bad om förbön. Hälften av dem som bad om förbön tillhörde den muslimska bashkiri-minoriteten. Också i Petrozavodsk och Achangelsk hölls stadskampanjer. Både det karelska luftvapnet och stadens myndigheter ringde och beställde kampanjböcker. Den ortodoxa kyrkan i Ryssland som tidigare motarbetat stadskampanjerna deltog i kampanjen i Voronezj och stödde kampanjen öppet och offentligt. Under kampanjen bad personer frälsningsbönen och andra bad att få vidare kontakt med församlingarna. I tvåmiljonstaden Almaty i det islamiska Kazakstan Þck församlingarna i staden exponering som aldrig förr och många församlingar började växa tack vare kampanjen. Det kom samtal till själavårdstelefonen från presidentens innersta krets och en berömd kirurg vid stadens sjukhus som såg ett av kampanjens TV-program kallade till sig en kampanjarbetare och kom till tro. Under kampanjen fylldes alkohol- och drogmottagningarna med människor som sökte hjälp. Tiotals storstäder i Ryssland och de andra OSS-länderna väntar på sin tur att få en kampanj. Till det heliga landet Steg för steg har Gud lett vårt arbete till ständigt nya skördefält. År 2002 öppnades dörrarna för IRR- TV till varje hem i Israel. Ett avtal med Star World TV gjorde det möjligt att sända TV-program riktade till en miljon rysktalande judar i Bibelns land. Under Pirjo och Vladimir Kart Från sammanlagt ryska städer och byar skickas över hundratusen tittarbrev. IRR-TV är den enda producenten av kristna program i Ryska Statstelevisionen. Generaldirektör Lysenko tar parti för att kristna program visas på TV trots yttre angrepp. Till följd av att strukturen hos de ryska TVkanalerna förändras syns IRR-TV:s program på över 50 läns-, områdes- och stadskanaler. Visionen om att ge nationella aktörer utbildning i mediearbete föds. En konferens om mediemission planeras i S:t Petersburg. IRR-TV börjar producera program för 20 minoritetsfolk i forna Sovjetunionen. IRR-TV grundar Förbundet för kristna TV- och radioredaktörer i Ryssland. En riksomfattande mediekonferens i Moskva. IRR-TV förlorar plötsligt sina lokaler. Nya lokaler börjar byggas. IRR-TV grundar den första radiooch TV-skolan i Ryssland. 14 MEDIEMISSION juli 2006 MEDIEMISSION juli

9 Hannu och Laura 30 år i mediemissionsarbete På 2000-talet har IRR-TV:s missionsarbete bland judar och muslimer ökat. I Mellanöstern bor miljontals människor som ännu inte hört evangeliet om Jesus. tunens ledning har arbetet utvidgats också till judarna i Ryssland. Utmaningen Islam IRR-TV hade redan arbetat i det tysta bland den muslimska befolkningen i Ryssland och de andra OSS-länderna under ßera år. År 2001 inledde den egyptiske missionären Hani H. ett missionsarbete inriktat på den arabisktalande världen vid IRR-TV. I IRR-TV:s studio i Kervo produceras numera TV-program för muslimvärldens miljardbefolkning på tre språk: arabiska, farsi och hindi. På uppdrag av IRR-TV görs program också på turkiska. namin orsakade i Indonesien, Indien och Sri Lanka. IRR-TV förmedlade mat och båtar till Þskare i Indonesien och Indien. Ständig tillväxt Verksamhetsledare Hannu Haukka berättar: Man har sagt till mig: ʼNi gör redan alldeles tillräckligt, ni har nått gränsen. Ni kan inte längre vänta er någon tillväxt!ʼ När Gud ser på folken i världen tänker han knappast att någon av oss gör tillräckligt eller att gränsen är nådd. Ur Guds perspektiv är uppdraget för den här generationen fortfarande långt ifrån avklarat. Det är inte för djärvt att säga att Gud ytterligare vill utvidga vårt område så att tusentals och kanske miljontals ßer får höra budskapet om Jesu försoningsverk och kärlek. Just det här ber vi om varje morgon när vi samlas till morgonbön med personalen. Den viktigaste resursen för IRR- TV:s mediemission är vårt missionsteam vår personal, våra stödjare och förebedjare. Vi vill tacka varje missionsvän för ert storartade stöd under trettio års tid. Tillsammans har vi arbetat och tillsammans bärgat en Þn skörd. Ett viktigt och för vårt arbete nödvändigt jordiskt redskap är våra lokaliteter. Våra nya utvidgade utrymmen blev klara i maj 2006 och de ger oss ännu bättre möjligheter att förverkliga Jesu missionsbefallning. Gud har anförtrott oss mycket och kräver också mycket av oss. Ju större trosgärningar, desto större prislapp. Det Þnns inga genvägar. Gud belönar också våra steg i tro. Det är underbart att se hur tron får sin fullbordan! Redaktionen för MedieMission Asiens miljarder Från de stora skördefälten i Asien kom två kallelser från folkrepubliken Kina och Indien. De båda ländernas sammanlagda folkmängd är 2,4 miljarder. Sommaren 2004 startade IRR-TV TV-sändningar riktade till Indiens 400 miljoner barn på landets fyra huvudspråk: hindi, telugu, tamil och engelska. Den lilla sydostasiatiska staten Laos öppnade överraskande sina dörrar förra året. Som bäst sänds barnprogram med bibliskt innehåll på den laotiska statstelevisionens huvudkanal. Laos är en kommunistisk stat och program med kristet innehåll har aldrig tidigare sänts i landets TV-kanaler. Under de senaste åren har IRR-TV fått förmedla Guds kärlek till barn i Kina och Indien via barnprogram och humanitärhjälp. Gärningar talar Guds kärlek tar sig inte uttryck bara i ord utan också i gärningar. Och gärningar talar mycket starkt i Rysslands justitieministerium. I Rysslands Þnns 64 barnfångläger där det bor ca fångar. Tack vare julinsamlingen 2005 kunde IRR-TV förmedla hjälp till 39 fångläger. Pojkfångarna fick höra hur Gud ger kraft att förändras och börja ett nytt liv. Hundratals pojkar har tagit ett modigt trosbeslut att börja ett nytt liv i Kristus. Världen kommer aldrig att glömma den förödelse och det lidande som tsu- Stadskampanjernas evangeliserande direktsändningar visas på de viktigaste kanalerna under den bästa tittartiden. Sedan år 2002 har IRR-TV delat ut materiellt stöd och evangelium i barnfånglägren i Ryssland. Hundratals pojkar har uttryckt sin vilja att ta emot Jesus som sin Frälsare. Guds Ord har även berört fängelsemyndigheterna IRR-TV får nya m 2 lokaler i Kervo. IRR-TV:s sändningar för 45 miljoner ukrainare börjar. Avtal om satellit-tv-sändningar till Israel och 20 andra länder i Asien. Arbetet bland judar inleds i Ryssland. Arabavdelningen vid IRR- TV grundas. Program som dubbats till farsi sänds via satellit till Iran. De historiska stadskampanjerna drar igång. Den första kampanjen hålls i Volgograd. Stadskampanjerna fortsätter. IRR-TV:s program för 400 miljoner indiska barn börjar. Hundratals miljoner människor kan se IRR-TV:s program varje vecka. Hjälp och evangelium till 39 barnfängelser i Ryssland. Över 10 miljoner människor har kunnat se och höra evangeliet via storstadskampanjerna. Barnprogram börjar sändas i TV i Laos. IRR-TV får 500 m 2 ny verksamhetsyta. Ett SOS-projekt med fokus på tre miljarder människor inleds. 16 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

10 IRR-TV:s arabmission i Södertälje Hundratals araber svarade på Inbjudan till livet En evangelisationskam- panj av aldrig skådat slag i Sverige väckte arabbefolk- ningen i Södertälje i slutet av maj. Omkring tvåtusen araber deltog i kampanjeve- nemangen och av dessa kom några hundra till tro eller blev befriade från sina problem. Evangelisationskampanjen, som ordnades av arabavdelningen vid IRR-TV och lokala arabiska och svenska församlingar, var unik, för på motsvarande sätt har man inte tidigare med evangelium närmat sig araber i Sverige. Målgruppen utgjordes av den rikliga arabbefolkningen i Södertälje med invånare. Den arabiskspråkiga missionskampanjen Daʼwa lil-hajaat, dvs. En inbjudan till livet, syntes i gatubilden under två veckors tid tack vare afþscher. Till stadsborna delade man ut inbjudningar till Þlmföreställningar och konserter. Kampanjen inleddes i mitten av maj med fyra evangeliserande Þlmer, som visades på bio, och nådde sin höjdpunkt sista veckoslutet i maj, då man ordnade konserter under en tre dagars konferens. På konferensen spelade man kristen arabmusik och predikade Guds ord på arabiska. Evenemanget hölls i Täljehallen. Hundratals strömmade till förbön I konferensen deltog ungefär personer. Av dem var största delen namnkristna araber, men i gruppen fanns också troende araber och några muslimer. Majoriteten av araberna i Södertälje har en kristen bakgrund, men de har fjärmats från Gud. Huvudartisterna var sångaren och evangelisten Ziad S. med sin fru Vivian samt den egyptiska sångaren Monir H. och pastor Raif A. från USA. I slutet av konserterna kom sammanlagt cirka 300 personer fram till scenen för att få förbön. Av dem blev många pånyttfödda och andra blev av med sina besvär. Pastor Raif var glad efter konferensen: Man kan inte med ord berätta vad Gud gjort under den här kampanjen. Han gjorde mer än väntat. Jag pratade med över hundra personer som Människorna tränger sig fram från läktarna för att få förbön och förlåtelse för sina synder drivna av önskan att Jesus ska komma och bo i deras hjärtan. Till höger ber pastor Raif för att araberna i Södertälje ska bli frälsta. tog emot Jesus som sin Frälsare. Jag pratade också med några som hade blivit botade. En person hade värk och svårt att gå. En kvinna hade problem med sina körtlar. Dessa tillfrisknade. En kvinna som hade haft huvudvärk i två år blev helad. Det Þnns också många andra vittnesbörd. Många blev frälsta. Flera söndriga familjer blev hela. Ett stort antal barn återvände till sina föräldrar. I sina predikningar uppmanade Raif syndare att komma till Kristus. Ordet om att bli befriad från bitterhetens bojor och få förlåtelse väckte tydliga känslor hos publiken. Tidningsrubriker På konserterna uppträdde också en kör, som bestod av arabiska ungdomar från den katolska församlingen och pingstförsamlingen, och de sudanesiska tvillingßickorna Flora och Golda från Finland. Två före detta muslimer vittnade om hur Jesus hade kommit in i deras liv. I Täljehallens vestibul delade man ut gratis evangeliserande litteratur samt sålde förmånliga Biblar, kristna böcker, musik och Þlmer. I en mindre gymnastiksal hade man eget program för barnen under hela konferensen. LT, som är den största lokaltidningen i Södertälje, uppmärksammade evenemanget med en framträdande artikel. I artikeln berättade Lars Åberg, pastor för Missionskyrkan: Det är första gången ett så här stort arrengemang riktat mot arabisktalande ordnas i Sverige. Till kampanjen hörde också en evangeliserande och informerande webbplats samt några telefonnummer, som man kunde ringa för att ställa frågor eller få själavård. Ni är Guds män Där Gud verkar har det alltid funnits motstånd. I Södertälje spred motståndarna informationen att kampanjarrangörerna var Jehovas vittnen. Efter Jesusfilmen den första kampanjdagen intygade emellertid de som sett filmen för de arabiska församlingsmedlemmarna: Nu är vi säkra på att ni är Guds män och inte Jehovas vittnen ITÄPORTTI kesä-heinäkuu 2006 ITÄPORTTI MEDIEMISSION kesä-heinäkuu juli

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 2/2013 LaDonna Osborn: Församlingen är kallad att förändra världen sida 6

Läs mer

Korsdrag i Uzbekistan sid

Korsdrag i Uzbekistan sid Nr 5 juni 2002 Korsdrag i Uzbekistan sid 6-9 Turkfolken möter Jesus sid 4-5 Smugglaren Stig slutar efter 30 år sid 10-11 Armenien kristet i 1 700 år sid 12-13 1 LEDARE AV WILGOT FRITZON Otrolig vändning

Läs mer

Framåt ändå 100 år med Ljus i

Framåt ändå 100 år med Ljus i Nr 3 april 2003 100 Framåt ändå 100 år med Ljus i Han gav sitt liv för visionen sid 4 7 Glasnost blev väckelse och mission sid 14 17 Jubileumsboken historia och framtid sid 24 25 1 LEDARE: WILGOT FRITZON

Läs mer

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

LJUS I ÖSTER. Mod för mission TID FÖR DET FÖRSVUNNA LANDET UNIVERSITET BLEV FÄNGELSE TRÄFF MED OBAMA. Inspirationshelg med ung och orädd pionjär

LJUS I ÖSTER. Mod för mission TID FÖR DET FÖRSVUNNA LANDET UNIVERSITET BLEV FÄNGELSE TRÄFF MED OBAMA. Inspirationshelg med ung och orädd pionjär LJUS I ÖSTER #2 FEBRUARI 2015 TILL RYSSLANDS ONÅDDA JESUS ÄR MISSIONENS GRUND H Inspirationshelg med ung och orädd pionjär 54 konfiskerade kyrkor i Ukrania Mod för mission TID FÖR DET FÖRSVUNNA LANDET

Läs mer

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 Nr 3 mars 2011 VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 ledare Ljus i Öster nr 3 mars 2011 Vad kan vi lära oss För några veckor sedan hade Ljus i Öster besök

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

Guds tid för Krim sid 4-6

Guds tid för Krim sid 4-6 Nr 1 januari 2002 Guds tid för Krim sid 4-6 Alim - en av få kristna krimtatarer sid 7-8 Utmanande väckelse bland bulgarienturkar sid 10-11 Satsning på Europas indianer sid 14 1 LEDARE AV WILGOT FRITZON

Läs mer

Anita Barker. Det finns FRIHET

Anita Barker. Det finns FRIHET Anita Barker Det finns FRIHET DET FINNS FRIHET Anita Barker 2000 1:a uppl. 2000, 5000 ex 2:a uppl. rev. 2003, 5000 ex 3:dje uppl. rev. 2006, 5000 ex Övers.till eng.: The Way Out Omslagsdesign: Gunilla

Läs mer

Bruce Olson ett föredöme i kulturanpassad mission Sid 4-7. Den förre partipampen vittnade i Kreml Sid 8-11. Åter viktigt val i Ukraina Sid 12-13

Bruce Olson ett föredöme i kulturanpassad mission Sid 4-7. Den förre partipampen vittnade i Kreml Sid 8-11. Åter viktigt val i Ukraina Sid 12-13 Nr 1 januari 2006 Bruce Olson ett föredöme i kulturanpassad mission Sid 4-7 Den förre partipampen vittnade i Kreml Sid 8-11 Åter viktigt val i Ukraina Sid 12-13 LEDARE Ljus i Öster nr 1 20 januari 2006

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

Fann frihet i Kristus IRMA GÅR VIDARE 10 GODA INSATSER UNDER ÅRET KOVAL OCH RADIOGLÄDJEN. Mission bland lyxbåtar och sommarälskare

Fann frihet i Kristus IRMA GÅR VIDARE 10 GODA INSATSER UNDER ÅRET KOVAL OCH RADIOGLÄDJEN. Mission bland lyxbåtar och sommarälskare LJUS I ÖSTER#4 MAJ 2015 STOR FÖRFÖLJELSE I KINA LJUS I ÖSTER I EN NY TID T På plats i Montenegro Mission bland lyxbåtar och sommarälskare Fann frihet i Kristus 12 vitryska elever vill ut i mission IRMA

Läs mer

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007 : Vad är meningen med livet? Sid 2 Evangelisten Roger Larsson: Vatten som ger liv Sid 3 Välsigna Israel genom att resa dit Sid 7 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net

Läs mer

Glädje i 47 000 exemplar

Glädje i 47 000 exemplar LJUS I ÖSTER#3 APRIL 2015 Glädje i 47 000 exemplar IRAK I FÖRFÖLJELSETOPP BIBELSMUGGLARE BERÄTTAR Okänd svensk hjälte i fokus på 100-årsdag 25 år med burjatiska pingströrelsen ATT GÖRA LÄRJUNGAR SATSNINGAR

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Väckelse vad är det? Sidan 1

Väckelse vad är det? Sidan 1 Väckelse vad är det? 1. Vad är väckelse? a. Exempel Det var i en vanlig svensk småstad. En liten församling, mest bestående av gamla medlemmar, anordnade en kort väckelseserie. Den skulle vara någon vecka.

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

KRISTEN TEVE I TURKIET

KRISTEN TEVE I TURKIET Nr 4 maj 2014 KRISTEN TEVE I TURKIET Skulle inte gå, men blev en succé sid 4-6 NATIONELLA MISSIONÄRER ÄR NYCKELN I ARBETET Sid 7-9 NYA TANKAR FÖR BUDDHISTMUNKEN Sid 10-11 DE KRISTNA ÄR LJUSET I MISÄREN

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

Missionsstandaret. Caroline Södergård-Hahn från Vörå startar den 6 juni

Missionsstandaret. Caroline Södergård-Hahn från Vörå startar den 6 juni 12 Missionsstandaret åttan Den här sidan (vanligen sidan 8) är SBFU:s sida. Bidrag sänds till denna tidnings redaktion eller direkt till SBFU:s kansli, på adress PB 54, 65101 VASA. e-post: mst@baptist.fi

Läs mer

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11

PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 Nr 3 april 2014 PROJEKTET SOM UTMANAR MÄNNEN Sid 4-6 BLÅS LIV I VÄNFÖRSAMLINGSIDÉN IGEN! Sid 7-9 DE VAR STRULIGA TONÅRINGAR - NU VITTNAR DE PÅ HÄRBÄRGET Sid 10-11 1 ledare Ljus i Öster nr 3 april 2014

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12 Kristet Liv Allkristen väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 1 2012 Karl-Erik Appelfeldt: Jag är inte alkoholist, utan en ny skapelse, en

Läs mer

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti N R 7 / 8 S O M M A R E N 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG Guds Levande Ord i centrum Glädje, sång och musik, gemenskap,

Läs mer