Att överleva vid Aralsjön sid 6-7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att överleva vid Aralsjön sid 6-7"

Transkript

1 Nr 4 maj 2002 Att överleva vid Aralsjön sid 6-7 Omskakande rapporter från Kina sid 2-5 Turkiet inför andlig väckelse? sid Själavård för ryska pastorspar i helande miljö sid

2 LEDARE AV WILGOT FRITZON Omskakad och undrande När jag för två år sedan besökte en grupp husförsamlingsledare i Kina blev stämningen plötsligt en kväll mycket förvirrad och nervös. Jag trodde genast att polisen var på gång, men det dementerades omedelbart. Det var betydligt värre, sa de och nämnde något om en sekt. Först nu, två år senare, börjar jag att förstå oron den där kvällen. I månadsskiftet april-maj kom rapporter om hur ett trettiotal kristna ledare kidnappades den 19 april av en satanisk sekt. Och liknande attacker har pågått under de senaste åren. Avslöjande fakta som nu kommit fram skakade om mig så djupt att det var svårt att tänka på något annat under flera dagar. Kalla kårar Läs de följande tre sidorna i denna tidning så kanske du förstår. Aldrig hade jag kunnat drömma om att djävulen är så listig i att lura mogna kristna ledare. Efter att ha läst flera vittnesbörd, bland annat det du finner på sidan fyra, gick det nästan kalla kårar efter ryggen. Det skulle ju lika gärna kunna hända i Sverige! Godtrogna som vi kristna är, och med den tendens vi ofta har att svälja det mesta i mö-tessammanhang, särskilt om andliga är en ekumenisk mission som grundades Idag arbetar vi i östra Europa, OSS, Mongoliet och Kina. Ljus i Öster har Lausan-nedeklarationen som utgångspunkt för arbetet. Våra primära målgrupper är: - onådda folk - barn och ungdom Ljus i Östers verksamhet och räkenskaper granskas av auktoriserad revisor och Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. 2 yttre manifestationer förekommer. Vem orkar i dag bära, och än mindre praktisera, den bibliska andebedöm-ningens gåva? Vad skulle hända den stackare som avslöjar någon som alla andra tycker är en smord predikant? Jag bara undrar Onda och goda buntas ihop Jag undrar också vilken bild du har av väckelsen i Kina? Under och tecken, ja. Massor av omvändelser varje dag, ja. Men också väldigt rörigt. Sekter och konstiga läror drar till sig många, då bristen på pastorer och undervisning är obeskrivligt stor. Myndigheternas tal om sekter är ingen överdrift. Kanske snarare tvärtom. Problemet är att polis och överhet saknar en andebedömningens gåva. De tycks inte kunna se vad som är gott och ont för ett samhälle. Kärleksfulla kristna grupper buntas ihop med sekter som den satanistliknande Eastern Lightning (österns blixt). Just denna på senare år allt mer brutala sekt tycks dock ofta undkomma polisens händer. Mutor har nämnts som en anledning. Stora summor pengar har rapporterats vara i omlopp i Eastern Lightnings kretsar. Många fattiga kristna ledare har också köpts över till sektsidan. Man undrar Tidningen Ljus i Öster ISSN Ansvarig utgivare: Wilgot Fritzon Redaktör: Ann Arvedahl Annonspris: 23:-/spaltmm. Frivillig pren. avgift: 110:-/år Taltidning: 110:-/år Upplaga: Årgång: 84 Tryck: Hedemora Grafiska Omslagsbild: Karakalpakisk kvinna Foto: Wilgot Fritzon Postadress: Hemvärnsgatan 8, förstås var pengarna kommer ifrån? Det finns tecken som tyder på att utländska satanistkretsar är inblandade. De kinesiska myndigheterna får vatten på sin kvarn när de försöker följa lagarna att inga utländska pengar ska få komma in till oregi-strerade grupperingar. Det drabbar då också sunda kristna husförsamlingsrörel-ser. Polisen minst ond Så undrar jag naturligtvis hur de kristna ledarna i Kina ska klara av den fruktansvärda situation de hamnat i. Att vara jagad av både polis och sataniska sekter därför att man drivs av en offensiv mis-sionsanda. Trots alla grymheter som många har fått uppleva i fängelser, ser de ändå i dag polisen som det minst onda. Ljus i Östers läsare kan här göra en värdefull insats genom intensiv bön för dessa våra gemensamma trossyskon i Kina. Vi fortsätter också med vårt stöd i form av biblar och litteratur som gör dem motståndskraftiga mot luriga och onda Solna Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Postgiro: Bankgiro: Bankgiro i Finland: (SAMPO) Giro i Norge: Swiftadress (betalningar från utlandet): SWEDSESS Account. no

3 Chockerande från Kina: Satanisk sekt kidnappar kristna ledare 100 kristna husförsamlingsledare rapporterades ha blivit arresterade den 19 april i Kina. En tredjedel frigavs efter höga böter, en tredjedel har fängelse att vänta och resten uppgavs vara totalt försvunna. En vecka senare kom chockerande uppgifter: De försvunna har blivit kidnappade av den fruktade sekten Eastern Lightning (Österns blixt). TEXT: WILGOT FRITZON Två av dem lyckades fly och har nu avslöjat vad som hände. De fruktar nu det värsta. Den satanistliknande sekten är känd för att använda alla tänkbara metoder för att bryta ner den kidnappades tro och moral. Alltifrån sexuella lockelser och droger till tortyr där armar och ben har knäckts. Flera kristna ledare ska de senaste åren ha dött i händerna på denna sekt vars grundare, Zhao Weishan, i dag leder rörelsen från USA dit han flydde år Specialträning utlovades Från flera källor, främst från de två personer som lyckats fly, kommer följande berättelse: Kidnappningen var mycket noggrant planerad. Några kristna från Singapore presenterades för ledarna i den kinesiska oregistrerade husförsamlingsrörelsen China Gospel Fellowship. De utländska kineserna sa sig komma från en känd respekterad bibelskola i Singapore, och en god gemenskap uppstod. Efter en tid utlovades specialträning i ledarskap, helt gratis, av en mycket kunnig professor från Singapore. Villkoret var bara att ledarna inte skulle samlas på en gemensam plats, utan splittras upp i sex grupper med sex pastorer på varje plats. Detta av säker-hetsskäl, enligt personerna från Singapore. Flydde från toaletten Mötena började med att pastorerna uppmanades att lämna ifrån sig sina mobiltelefoner. När några protesterade blev de hotade och någon blev till och med slagen. Då först började de förstå att allt inte stod rätt till. En kvinna, som anade att sekten Eastern Lightning kunde ligga bakom, bad att få gå på toaletten. Därifrån lyckades hon fly. Representanter från sekten sökte Förföljelsen mot Kinas kristna fortsätter och husförsamlingsrörelser fördöms som onda sekter. Samtidigt attackeras de kristna av sekter. hen-ne senare förgäves i bostaden. Innan de gick misshandlade de kvinnans föräldrar. Väl medveten om risken att själv kunna bli arresterad vände sig kvinnan till polisen och berättade vad som hänt. När polisen kom till platsen där mötet ägt rum fanns ingen kvar. Infiltrerat polisen Från en av de andra mötesplatserna har det rapporterats att personer med polis-uniform kom och förde bort husförsam-lingsledarna. Det tyder på att kidnappar-na antingen använde stulna uniformer eller att lokala poliser är involverade. Det har tidigare visat sig att just denna sekt lyckats infiltrera polisen och omvända dem eller muta dem. Oregistrerade pastorer har nu hamnat i ett svårt dilemma. Om de anmäler medlemmar av sekten Eastern Lightning till polisen riskerar de automatiskt att själva bli fängslade. Gör de inte det, riskerar de att kidnappningarna fortsätter. En pastor som står de nu kidnappade nära uttryckte sig på följande sätt: Denna fruktansvärda sekt måste motarbetas till varje pris. Träder vi fram och anmäler sektmedlemmar arresterar po- Hjälp dem mot sekterna Vår bästa hjälp till de kristnas kamp i Kina är förbön, Guds Ord och skrifter om de bedrägliga sekterna. Detta gör Ljus i Öster: Vi stöder tryckning av biblar inne i Kina till husförsamlingarna. 20:- st Vi stöder tryckning av skrifter, skrivna av kineser, som avslöjar sekterna. Från 6:- st 3

4 Sekten Eastern Lightning Den sataniska sekten Eastern Lightning (Österns blixt) är en av de ondaste och mest bedrägliga sekter jag mött i Kina. Det är Satans hantlangare, vargar i fårakläder som attackerar Jesus Kristus, Guds Son och trasar sönder Bibelns läror. Pastor Pang K.H., Christian Church of Saipan TEXT: WILGOT FRITZON Så uppstod de... Sekten grundades 1989 av Zhao Weishan i staden Acheng i provinsen Heilongjiang. Weishan var en olycklig medlem av de så kallade roparna och startade en egen grupp med namnet Church of the Everlasting Fountain och började kalla sig själv Mäktig Herre. Weishan flyttade till He-nan-provinsen och ändrade sektnamnet till Real God, som också började kallas Eastern Lightning efter en vision han hade över Matt. 24:27 om att blixten går ut från öster. I dag har sekten spritt sig till minst 22 av Kinas provinser och den anses ha minst en miljon medlemmar. Den har också tryckt minst lika många propagandaböcker. Deras måltavla är kristna, främst ledare inom de icke registrerade husför-samlingsrörelserna. I dag leder Weishan sekten från USA, där han fick uppehållstillstånd år Trots att den här sektens ledare är de näst mest efterlysta i Kina efter Falun 4 Gong, tycks de i stort ha undkommit polisens arrestering. Detta enligt många uppgifter om mutor men också att lokala poliser tagit till sig irrlärorna. Så tror de Kinaexperten och OMF-forskaren Tony Lamberts bok Lightning from the East a New Cult 1998, ger en god inblick i vad sekten står för. Jesu ord värdelösa Gud har uppenbarat sig i tre tidsperioder. Den första var Lagens tidevarv när Guds namn var Jehovah. Den andra perioden var Nådens tidevarv när Gud ändrade sitt namn till Jesus. Den tredje perioden, den nuvarande, är Kungarikets tidevarv och nu har Gud ändrat sitt namn igen. Denna gång till Blixten. Nu gäller bara dom och straff, ingen nåd. Bara de som tror på den kvinnliga Messias i denna tredje period kan bli frälsta. Och, som sekten säger, nu då vi kommit in i Kungarikets era är allt vad Jesus sagt värdelöst. Messias har redan återvänt som en 30-årig kinesisk kvinna som uppges bo i Henanprovinsen. Det ska ha skett Ingen har emellertid kunnat spåra denna kvinna och sektmedlemmarna vet inte själva var hon finns. Fem slags människor Mänskligheten delas enligt sekten in i fem kategorier. Äldre söner är de som kommit från Gud, födda innan skapelsen och har Guds na-tur. De ska döma och bestraffa under innevarande tidevarv. Söner var ursprungligen syndare, men har tagit emot den kvinnliga Messias. De har uppnått tio nödvändiga nivåer, inklusive full förståelse och underkastelse inför den kvinnliga Messias. Folket är de som hört sektens sanna presentation av Gud, omvänt sig och aktivt söker att uppnå de tio nivåerna. Tjänarna är de som bara tror på Jesus Kristus och är motståndare till den kvinnliga Messias. Alla apostlar och profeter genom tiderna är i denna kategori. Men efter döden blir de återfödda och blir effektiva Guds tjänare Alla kristna som inte vill förena sig med denna sekt tycks befinna sig i denna fjärde kategori. De femte kategorin är de förbannade.

5 De kommer aldrig att tro på den kvinnliga Messias och kastas därför i en evig brinnande sjö. Attack mot Bibeln Eastern Lightning menar att Skrifterna bara diktades ihop av Mose och andra som inte var inspirerade av någon ande. Vidare hävdar sekten att alla som följer den kvinnliga Kristus måste lägga ifrån sig Bibeln. Så gör de I en handbok redogörs punkt för punkt hur man ska gå till väga för att lura främst pastorer men också hela församlingar. Här följer ett kort sammandrag: Spionage är grunden och ska användas för att komma in i de inre cirklarna. Du måste ha grundläggande kunskap om Bibeln, speciellt vad Jesus sa och Paulus skrev och innehållet i Uppenbarelseboken. Sätt dig in i hur kyrkans ledare tränar sina arbetare. Spionera främst på följande: De som tror på Jesus, ber till honom och törstar efter Gud. Troende som verkligen älskar Gud, och är sunda utan några fysiska eller psykiska handikapp. För vår saks skull talar vi inte sanning. Gör allt vad du kan så att folk inte förstår att du ljuger. I början ska du själv tala lite och fråga mycket. Sätt dig in i deras situation, anpassa dig så att ingen ifrågasätter dig. Säg saker som de vill höra, engagera dig i bön och be om välsignelser över familjer och hela församlingen. Observera om där finns svaga medlemmar med speciella behov. Engagera dig i deras problem och bli deras mentor och själavårdare. Hos en del är det viktigt att kunna gråta över sina synder. Gråt med dem och vinn deras förtroende. Böj knä och ropa till Gud som de andra och gör det innerligt så att ingen misstänker något. När du byggt dessa broar mellan dig och medlemmarna i församlingen kan du så småningom börja introducera dina idéer. Infernaliska metoder Sekten Eastern Lightning har nu blivit alltmer våldsam eftersom de inte lyckats lura kristna i den utsträckning de tänkt sig. Det rapporteras att tusentals personer drogats, utsatts för hot och sexuella övergrepp med utpressning, förgiftningar och tortyr till följd. Flera har fått armar och ben brutna eller öron avklippta. Tiotals dödsoffer har anmälts. En pastor i Shandongprovinsen berättar: - Flera kristna syskon har fallit offer för denna sekt. Först har de lurats att få förtroende för de infiltrerade sektmedlemmarna. Sedan har de förts bort till okänd plats där de hotats och utsatts för hugg och slag på känsliga delar av kroppen. En del har svimmat. Efteråt har de flyttats till en annan plats för intensiv hjärntvätt. - Om de vägrat att tro på de nya idéerna har tortyren blivit våldsammare. Några har fått öron avklippta eller ben brutna. En kvinna fick nacken bruten. - En av min fars kollegor fick syra över sig. För en annan person förgiftades vattnet. I min fasters mat las gift så att hon dog. En kvinna från nordvästra Kina berättar: Nio månader innan mardrömmen började för mig kom en man till vår husförsamling och ville veta mer om Gud. Han var mycket öppen, tycktes suga i sig vår undervisning, fick vårt fulla förtroende och blev döpt. I mars 2000 la han fram ett stort böneämne. - Jag kommer från Lanzhou där massor av människor vandrar i andligt mörker. Jag ber er, kom med mig och predika för dem! Vi kunde bara inte motstå en sån vädjan. Han hade ju varit hos oss i nio månader och visat en sån uppriktig tro. Vi var två kvinnor och två män som åkte med honom och vi togs emot av tre personer som presenterade sig som kristna bröder från Lanzhou och Xian. De berättade att de haft visioner och drömmar att två kristna systrar skulle komma till Xian och att Gud mäktigt skulle utgjuta sin kraft genom dem. En annan relaterade till en syn han haft, i vilken han sett de två bröderna komma till Lanzhou. Det är ju lyx att fyra starka andliga predikanter stannar på samma plats, fortsatte sektmedlemmarna och hänvisade bland annat till de uppenbarelser som de sa sig ha haft. Efter stor tvekan att dela på oss gav vi efter och de ropade halleluja och prisade Gud. De två bröderna som kom till Lanzhou har senare berättat hur de fick utstå fruktansvärd tortyr. En av dem fick medicin för att lindra smärtan. Den gjorde honom emellertid helt viljelös. En kvinna hämtades till hans rum och tillsammans med henne togs intima bilder som senare användes som bevis på hans omoral. I Xian skiljdes vi två kvinnor åt olika håll. Jag ombads predika på flera platser och de församlade prisade min förkunnelse. Så började två män agera som om de var besatta och hånade mig. Församlingen vädjade till mig att driva ut dem i Jesu namn. När jag försökte, blev de två besatta ännu våldsammare och misshandlade mig. En efter en började så ifrågasätta min tro och min kraft. Någon föreslog att de två besatta skulle föras till ett mentalsjukhus. Men för det behövdes det pengar och de vädjade till mig att hjälpa. Jag gav allt jag hade och förstod senare att det var ett sätt att hindra mig att kunna åka därifrån. Nästa dag kom en av sektens ledare. De två besatta, som fortfarande var kvar, började ropa och ängslas: Där är Ljuset! Vi måste gömma oss. Så bad sektledaren för dem och de blev helt lugna och församlingen ropade halleluja. Medan jag kände mig fullständigt tillplattad i tron började sektledaren predika sin lära i flera dagar. Jag hade svårt att sova och på var sin sida om mig låg två systrar som sa sig ha fått visioner från Gud att jag skulle göra som Ruth gjorde med Boas. Jag skulle ligga med sektledaren. Men Herren hjälpte mig att stå emot, och en natt lyckades jag fly halvnaken genom bergen. De hade tagit både skor och de flesta kläder från mig. När jag senare kom hem till min församling grät jag hejdlöst i flera dagar 5

6 Från kor till bin. Från början var Ljus i Östers jordbruksprojekt i Karakalpakistan inriktat på att förse jordbrukare med kor. De skulle sedan i sin tur ge en kalv vidare till nästa hushåll. Men fodret räcker inte till i det salthaltiga området, så nu satsar man på biodling i stället. Från kor till bin Uppfinningsrikedom ger liv vid Aralsjön Foto: Wilgot Fritzon I det förgiftade Aralsjöområdet gäller det att vara uppfinningsrik. Ljus i Öster stöder ett jordbruksprojekt som först var inriktat på kor. När det visade sig att fodret inte räckte ändrades planerna och man satsar nu på biodling i stället. Parallellt pågår försöksodlingar med torktålig bomull eftersom odlingsmöjligheterna de senaste två åren markant har försämrats just på grund av torkan. TEXT: ANN-CHARLOTTE FRITZON Vi står i snålblåsten och tittar på Vladimirs 40 bikupor. Nattfrosten har gett våren ett tillfälligt bakslag, så han vågar inte öppna locken och visa sina bin. Men när bara solen får lite tid på sig och blommorna slår ut, kommer bina att föröka sig även det här året. Förutom honungen är det just det som är vitsen. 6 I stället för att låna pengar och köpa bin har den uzbekiske bonden Bakram fått 20 bikupor att ta hand om. Honungen får han sälja. När hans bin förökar sig, får han se till att utöka antalet kupor. När antalet är fördubblat ska han lämna ifrån sig 20 kupor till en annan bonde, som gör likadant. Bakrams bin ingår i det jordbruksprojekt som Ljus i Öster har tillsammans med organisationen CAFE, Central Asian Free Exchange, och som Sida är med och finansierar i den uzbekiska delrepubliken Karakalpakistan. Tanken var först att ge en ko för att sedan kunna ge kalven till nästa bonde. Det visade sig tyvärr vara problem att få tag på foder. Nu hoppas man i stället på bin och funderar även på andra möjligheter. Men det är inte lätt i ett område som präglas av torka, vattenbrist och förgiftade jordar, där det inte ens växer gräs. De få kor som finns livnär sig på vass som växer där floden en gång flöt fram. Karakalpakistans huvudstad Nukus ligger omgiven av öken och har nu 30 mil till den snart uttorkade Aralsjön, som för bara 30 år sedan var världens fjärde största insjö. De stora floderna Amu-Darja och Syr-Darja, som får sitt friska vatten från Pamirbergen i Pakistan, når inte längre fram till sjön. Stalin bestämde att dränera dem på vatten till bomulls- och risodling i Centralasiens ökenområden. Marken har på grund av

7 Bakram är biodlare och flyttar runt sina bikupor till områden där det trots torkan finns några blommor. övergödning och flitig besprutning förgiftats och är i det närmaste oduglig. Nu försöker man hitta alternativa grödor och djur som tål att vistas i den här miljön som inte är något annat än en katastrof. Bakram beklagar sig över att det dessutom varit svår torka de senaste två åren. Om det inte hade varit så torrt hade det funnits mer blommor och då hade jag fått mycket mer honung. Han vet vad han talar om för han är en av de få som faktiskt är utbildad på biodling. Nu har han bikuporna uppställda på en lång vagn så att de kan flyttas flera gånger under sommaren till områden där det finns lite blommor på de små törnbuskar som fortfarande orkar växa där. Arbete under knappa förhållanden Jeff Verbrugge, som är chef för CAFE i Nukus, är bekymrad men samtidigt ihärdig i försöken att tillsammans med sina medarbetare vara uppfinningsrik. De analyserar vattnet och jorden. De provodlar nya sorters växter och prövar sig fram till de bästa och mest ekonomiska bevattningssystemen. Om människor ska överleva måste de lära sig nya sätt att få sin utkomst. Även här i stan måste man försöka odla i de små trädgårdarna för husbehov. Och då är det viktigt att lära sig att göra det på det mest effektiva sättet. Jeff har funnit en bundsförvant i en professor vid Vetenskapsakademien. Berdiyar Jollybekov är en av de främsta experterna på miljön kring Aralsjön och sitter med i Unescos kommitté för dessa frågor. Men han arbetar under ytterst knappa förhållanden. Han får inte ens tillräckligt med statliga pengar för att kunna resa till olika miljökonferenser och informera om problemen startade han ett biotekniskt laboratorium, där han bland annat har bevisat att vissa grödor inte längre går att odla. Han har också utvecklat en bomullssort som är mera torktålig och började med försöksodlingar för fem år sedan. Sorten växer också fortare. Det tar bara 98 dagar för den att mogna och den behöver bara 50 procent av den vattenmängd som den vanliga sorten fordrar, Professor Jollybekov gladdes över mötet med Wilgot Fritzon från Ljus i Öster. - Många kommer på besök men hör sedan aldrig av sig. Därför är det fantastiskt Foto: Wilgot Fritzon berättar han, när vi besöker honom på hans lilla oansenliga kontor i den stora universitetsbyggnaden. Som om det inte vore nog, behöver den här sorten inte besprutas för att avlövas, innan bomullen plockas. Det gör man med vanlig bomull. Det är uppmuntrande att lyssna till denna eldsjäl, men nedslående att få klart för sig att han jobbar i motvind. I ett land som fortfarande har kollektivjordbruk, som styrs på liknade sätt som under Sovjettiden, är det svårt att få gehör för nya idéer. Särskilt om man uttalat sig och beskrivit landets miljökatastrof så tydligt. Men professorn ger inte upp. I Ljus i Östers och CAFE:s jordbruksprojekt är han en stor tillgång. Han gör vatten- och jordanalyser i CAFE:s laboratorium som är litet som ett ordinärt stadskök. Här får han underlag och bevis för hur verkligheten ser ut för att kunna påverka uppåt där besluten fattas och därmed hjälpa enskilda människor till ett drägligare liv. Men finns det hopp för Karakalpakistan och vattenförsörjningen? Än är inte hoppet ute, säger han. Men det handlar om politiska beslut och det behövs pengar. Han förklarar att om man slutar dränera floden, så kan man få salthalten att sjunka. Men man måste också sluta att övergöda och bespruta och man borde plantera skog längs floden. Dessutom behövs ny vattenbesparande teknologi. I dag rinner oerhört mycket vatten ut till ingen nytta i alla länder längs floden. Möte med glädje När professor Jollybekov får klart för sig att direktorn för Ljus i Öster, Wilgot Fritzon, är en av besökarna i hans arbetsrum, slår han ut med armarna av glädje. Äntligen får jag besök av någon som verkligen gör något, utbrister han. Han drar ut en skrivbordslåda och plockar händerna fulla av visitkort. Hit kommer många på besök. De frågar en massa och en del journalister skriver, men till vilken nytta? De flesta hör aldrig av sig igen. 7 7

8 T v: Många ungdomar svarade på Magnus Alphonces utmaning och kom fram för förbön. T h: Magnus och Maria Alphonce med barnen Viktor och Ludvig. Utmanande årshögtid TEXT: ANN ARVEDAHL 8 Resultaträkning 2001 Belopp i tkr Intäkter Erhållna bidrag/gåvor/kollekter Testamenten Försäljning av litteratur, pren. mm Övriga intäkter Sidabidrag Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Framställning, tryckning, transport Lämnade bidrag Programmet var rikt skiftande när Ljus i Öster höll sin årskonferens i Falun i slutet av april. De uppskattade gästerna var missionärerna Magnus och Maria Alphonce, Shokrad Pirijev från Turkmenistan och Nanna Rosengård från Åbo som ledde lovsången under helgen. Familjen Alphonce, som nu är åter i Sverige efter tio års församlingsgrundande arbete i Mongoliet, delade erfarenheter och tips kring pionjärmission och många utmanades av Magnus uppmaning att be-jaka missiopnsbefallningen. Det finns bara tre sätt att svara på den: Att gå själv, att sända ut eller att vara olydig, löd hans rannsakande budskap. På flytande norska vittnade turkmenen Shokrad, före detta pastor i Turkmenistan, som nu tvingats fly till Norge, om trakasserierna i hemlandet. Hans gripande skildringar om arrestering och lidande under tortyr berörde djupt. Men även glädjande rapporter kom från turkvärlden där kristna nu mobiliserar sig för en kommande väckelse. Vid årshögtiden rapporterade Ljus i Östers föreståndare, Wilgot Fritzon, från arbetet runt om i målområdet. Missionsbibelskolorna har även under 2001 varit en livsnerv i arbetet och Ljus i Öster understöder drygt 150 nationella missionärer, varav en tredjedel arbetar i muslimska områden. De sociala projekten, med bland annat stöd från Sida, är en komplettering till de andliga behoven och insatser har gjorts i Centralasien, Kaukasien, Sibirien, Bulgarien, Mongoliet och Kina. Tidningen Ljus i Öster ökade med hela 16 procent under året och antalet prenumeranter uppgick vid årsskiftet till Ljus i Öster vill vamt tacka alla hängivna läsare, offrare och förebedjare. Tillsammans kan vi svara på missionsbefallningen och göra Guds rike känt för folken i öst. Utbetalda Sida-bidrag Lokal- och inventariekostnader Administrationskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Överskott från verksamheten Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och likn. resultatposter Räntekostn. och likn. resultatposter Rörelseresul. efter finansiella poster Årets överskott Nanna Rosengård har spelat in en lovsångscd till för-mån för Ljus i Östers arbete bland onådda folk Shokrad Pirijev var tidigare pastor i Turkmenistan, men tvingades lämna landet och fly till Norge.

9 Ökad press enar ryska församlingar Ett nytt ekumeniskt råd för kristna samfund har bildats i Ryssland. Det är pingstvänner, adventister, baptister och karismatiker som gått samman för att kunna samarbeta bättre i sociala projekt, påverka myndigheter och ge information till media. En av ledarna för rådet är den nyvalde ledaren för pingstunionen i Ryssland, Pavel Okara. Pa v e l O k a r a ä r n y l e d a r e f ö r r y s k a TEXT & FOTO: ANN ARVEDAHL Pavel Okara valdes i februari i år till ledare för den ryska pingstunionen. Han besökte Ljus i Öster kort därefter och framhåller att en av de viktigaste uppgifterna för de kristna församlingarna i Ryssland i dag är att påverka makthavarna. Det är otroligt viktigt i dag eftersom motståndet mot oss protestanter hela tiden ökar. Den statliga televisionen sänder kritiska program och i tidningar skrivs artiklar med missriktade anklagelser och falsk information om de kristna kyrkorna, berättar Pavel. Smuggelbibel från Sverige Han växte själv upp i en kristen familj i Novotjerkassk i sydvästra Ryssland. Pappan var pastor i en underjordisk församling, men det var först i vuxen ålder som Pavel och hans fru lät döpa sig. Jag blev ungdomsledare och engagerade mig även i sången och musiken, vilket ligger mig mycket varmt om hjärtat. Och min andliga näring fick jag faktiskt genom en smuggelbibel från Sverige. En musikgrupp startades i Pavels församling och de började resa runt i hela norra Kaukasien för att evangelisera i byar, på fängelser, olika rehabiliteringscentra med mera blev han utvald att delta i en konferens för församlingar i norra Kaukasien och två år senare, på nästa konferens, valdes han till biskop för just detta område. Samtidigt var Pavel med och startade en ny församling i staden Rostov och började tjäna som pastor där. Det var 1993 och vi satsade mycket på evangelisation och visade bland annat Jesusfilmen gång på gång, berättar Pavel valdes han till vice ledare i den ryska pingstunionen flyttade till Moskva. Arbetet i unionen är mitt livs tjänst. Jag känner att det är min plats och jag är mycket glad över att jag nu i år även fick förtroendet att bli huvudledare. Myndigheterna hotade Han poängterar hela tiden samarbetet, enheten som det allra mest väsentliga. Det är därför vi startade det ekumeniska rådet. Självklart kan vi göra ett bättre arbete när vi står tillsammans som en enad kyrka. Gud vill ju se oss samverka, inte motarbeta varandra. Många politiker i Ryssland i dag försöker hela tiden hitta nya vägar att strama åt för oss kristna. Inom det nya rådet finns fyra samfund representerade, pingstvänner, adventister, baptister och karismatiker. Totalt blir det församlingar och en miljon medlemmar det är klart att de känner sig hotade, menar Pavel. Det ekumeniska rådets första gemensamma drag var att skriva brev till ortodoxa kyrkans patriark och president Putin. Vi ville klart uttrycka vårt missnöje över de nya lagförslagen som mer eller mindre skulle förbjuda stora delar av vår verksamhet. Vi anser dessutom att förslagen strider mot grundlagen, förklarar Pavel. Andra viktiga uppgifter för det nya rådet är att föra ut information om vad kyrkorna står för till media och samarbeta i sociala projekt, något som i regel uppskattas av de ryska myndigheterna. De är oftast väldigt glada för att kyrkorna engagerar sig socialt och ser till folkets nöd och behov. Det är så viktigt att vi inte bara fokuserar på evangelisation, utan också på att göra goda gärningar, precis som Jesus. Jag tror djupt på budskapet att vi är världens ljus. Vi vill därför ha en tydlig inriktning på socialt arbete Bönen viktigast Samtidigt finns det vissa politiker som endast accepterar social verksamhet som utgår från den ortodoxa kyrkan. I det nya lagförslaget kan även hjälpsändningar från utlandet komma att förbjudas. Vi märker redan nu hur det har blivit svårare att föra in hjälp i Ryssland. Detta är verkligen tråkigt och svårt att förstå. Vad kan då pingstunionen och Pavel som ledare göra för att motverka lagförslaget? Först och främst handlar det om att be. Bibeln talar om att kungars hjärtan är i Guds hand. Vi uppmanar även människor att skriva brev till myndigheterna som privatpersoner. Vi vill inte delta som en organisation i kyrkopolitiken, men som ryska medborgare har ju alla rätt att påverka. Det viktigaste i pingstunionens arbete är att gå ut och predika evangeliet. Och med motståndet vi möter växer enheten, det är vår lycka mitt i det svåra. Eller, som vi säger: När det regnar i norr kommer kryddorna i söder. Ur allting ont kommer också alltid något gott. 9

10 Står Turkiet inför en andlig väck Med 70 miljoner invånare är Turkiet en av vår tids största missionsutmaningar. Vid sidan av Afghanistan, Marocko, Tjetjenien, Tunisien och Turkmenistan tillhör Turkiet de mest onådda länderna i världen. Precis som på aposteln Paulus tid står landet nu inför en brytningstid med tilltagande intresse för den kristna tron. Frågan är om det kommer att leda till ett andligt uppvaknande och ett genombrott för evangeliet. TEXT: RAULI LEHTONEN I över 40 års tid har kristna arbetare funnits i Turkiet utan att ha upplevt någon period av större väckelse. Genom personlig evangelisation, mötesverksamhet i små bönehus, husförsamlingar och även med hjälp av sociala insatser, har kristna fått kontakt med människor i olika delar av landet. De senaste uppskattningarna tyder på att det finns ungefär evangeliskt kristna i landet, fördelade på cirka 50 olika församlingar. Den största evangeliska kyrkan finns i Istanbul och har närmare 500 medlemmar. Turkiets minoritetsfolk Enligt officiell statistik är 90 procent av befolkningen turkar. Många menar dock att antalet egentligen är betydligt mindre, då en stor del av minoritetsfolken assimilerats och förlorat sitt språk och en del av sin kulturella identitet. Ett folk i Turkiet, som trots begränsade möjligheter att tala sitt språk och utöva sin kultur ändå bevarat sin homogenitet, är kurderna. Uppgifterna på deras antal i Turkiet varierar från fyra miljoner till drygt 10 För sex år sedan startades en bibelskola i Efesos för nationella arbetare. tio miljoner. Armenierna var en annan stor folkgrupp fram till första världskriget. Under åren fördrevs och utplånades emellertid mellan en och två miljoner armenier genom ett folkmord på nationen. I dag finns cirka armenier kvar i Turkiet. Det turkiska språket talas av närmare 60 miljoner människor. Dessutom finns de persiska språken kurdiska (kurmanji) och zaza, med minst tio miljoner talare. En liten minoritet i de nordöstra bergsområd-ena talar ossetiska och större arabisktalande grupper finns i gränsområdet mot Syrien. Bland andra större språk i Turkiet märks grekiskan och kaukasiska språk som laziska, georgiska, abchaziska, tjerkessiska, tjetjenska och lezginska. Bibelskola i Efesos Ljus i Öster har under de senaste åren gett stöd till kristen verksamhet i Turkiet. Ett av de mest utmanande arbetena pågår på bibelskolan i Efesos, där församlingen i Efesos redan för sex år sedan startade en bibelskola för nationella arbetare i det man kallar för Tyrannos bibelskola. Där studerar nu 15 elever från Turkiet. Skolan är också öppen för studenter från andra turkfolk. Genom bibelskolans verksamhet har en av de stora visionerna för rektorn Kamil Moussa och hans assistent Sören Disby förverkligats. - Målet med skolan har varit att utbilda nationella arbetare som skall grunda församlingar i olika delar av Turkiet. Den kristna historien och Turkiets nutid knyts samman på ett oerhört spännande sätt och frågan är om man inte egentligen skulle kunna tala om en återupprättelse och en indirekt fortsättning av det arbete Foto: Sören Disby

11 else? som aposteln Paulus påbörjade i Efesos för över 1900 år sedan, berättar Sören Disby Efesos - ett andligt Mecka På Paulus tid var Efesos huvudstad i Romarrikets provins Mindre Asien. Den hade cirka invånare och var till storleken världens tredje största stad. Vid den tiden sträckte sig havet ända in till Efesos, vilket gjorde staden till en mycket viktig hamn- och handelsstad. Men den var framför allt ett religiöst centrum för den så kallade Dianakulten och det berömda Artemistemplet. Dianakulten var då en världsreligion och människor kom från hela världen för att tillbe gudinnan Diana i Efesos. Man skulle ha kunnat likna Efesos betydelse med vad Mecka är för muslimerna idag. Paulus gärning i Efesos Paulus predikade och undervisade i Efesos under tre års tid. Först i synagogan och sedan i Tyrannos hörsal, som blev ett centrum för det nya andliga ledarskapet. Så småningom utbröt en stark väckelse i staden och många människor kom till tro. Väckelsen blev så stark att den påverkade hela provinsen Mindre Asien. Den nya rörelsen kännetecknades av under, tecken och manifestationer av den Helige Andes kraft. Väckelsen påverkade invånarna och samhället på ett mycket radikalt sätt. De som kom till tro slutade att tillbe Diana och man brände upp trolldomslitteraturen. Inkomsterna minskade dramatiskt för hantverkarna som tillverkade och sålde souvenirer av Dianatemplet till pilgrimerna. Väckelsen under Paulus tid i Efesos påverkade hela samhället och kulturlivet så starkt, att Dianakulten cirka 50 år efteråt helt upphörde och templet blev öde. Det var en gudomlig väckelse som fick ett oerhört genomslag i hela samhället. Turkiet inför andlig väckelse? I dag kan den turkspråkiga världen stå Efesos var huvudstad i Romarrikets provins Mindre Asien på Pauli tid. vid randen till en stor politisk, kulturell och kanske även religiös omvälvning. Landet förbereder sig för ett inträde i EU med allt vad det kan innebära på demokratins och öppenhetens område. Höstens terrordåd i USA har också lett till en allt hårdare kritik mot fundamentalistisk islam och fler och fler människor söker efter sanningen och vägen till frid med Gud. De första väckelsevågorna i det turkiska bältet med sina 130 miljoner människor har börjat i de östra delarna: i Uzbekistan har över kazaker, uzbeker, uigurer och kirgiser lämnat sina liv till Kristus. Tusentals tuviner har kommit till tro i Sibirien och även flyktingar med turkiskt ursprung Foto: Rauli Lehtonen från Afghanistan har låtit döpa sig. Vad kan detta få för följdverkningar i Turkiet? Kan det vara så att avgudarnas tempel återigen kommer att rivas på platser som Efesos, Smyrna, Laodikea och Pergamon? Ska Kristi budbärare kunna sändas iväg på nytt från Antiokia, Sardes, Tarsus och Troas på färder till fjärran länder, till folkgrupper som ännu inte hört evangeliet. Det är vår bön. Bönesvaret kan vara närmare än vi någonsin kunnat drömma om. Om du vill stödja vårt arbete i Turkiet, 11

12 Själavård i helande miljö Efter en dag med undervisning och förbönssamtal har det blivit dags för middag på kursgården Solåsen. Det vackra läget, inte långt från berömda Kolmården, med bedåran-de utsikt över Bråviken, känns som helt rätt plats för en veckas vårdande av själen. TEXT & FOTO: ANN ARVEDAHL Nio pastorspar från öst har kommit hit för att få kunskap om ett för de flesta helt nytt ämne, själavård. Detta är en dröm som gått i uppfyllelse! Att få samla ledarpar från en massa olika platser i Ryssland på ett och samma ställe och koncentrerat få undervisa dem, samtala och be med dem känns fantastiskt! Det är Folke Steen som står för glädjeyttringen. Han har tillsammans med Lillemor Hallin planerat kursen efter många års längtan att genomföra just detta. Båda två är sedan många år verksamma inom själavårdsorganisationen Helhet genom Kristus. Flera andra förebedjare från sam-ma organisation är också med under dessa dagar på Solåsen. De gör arbetet helt ideellt. Det är ett sådant otroligt viktigt arbete. Både här hemma, men framför allt i öst, är det så många som inte har en aning om vad själavården har för betydelse i våra kristna församlingar. Att det finns hjälp att få och att man inte behöver vara mitt i en livskris för att behöva samtala och få förbön, menar Lillemor Hallin. Ljus i Öster har gett bidrag till kursen och Folke Steen har under flera år besökt de missionsbibelskolor som Ljus i Öster stöder i öst och haft just själavårdsunder-visning. Hans två böcker Släpp mig loss och För helande till varandra har översatts till ryska och fått betyda enormt 12 Katrin Bjuhr, föreståndare på Solåsen, har sitt hjärta i mycket för många elever. Själv har jag mött flera unga, framför allt kvinnor, som berättat om hur deras ögon öppnats efter själavårdsundervisningen. De har plötsligt hittat sin plats i församlingen och efter avslutade studier har de återvänt hem, redo att betjäna människor med att lyssna, stödja och ge förbön. Undervisning varvas med bön Den dagen då jag besöker själavårdskursen på Solåsen har Folke Steen och Kerstin Jonsson just avslutat förmiddagens un-dervisningspass. På eftermiddagen får fyra deltagare varsitt förbönssamtal tillsammans med en man och en kvinna från Helhet genom Kristus. Samtalen pågår i fyra timmar. Det kanske låter som en lång tid, men för många kan det vara första gången som man sitter i ett själavårdssamtal och ibland räcker faktiskt tiden knappt till Man varvar samtalet med bön och ofta är det många bitar som man behöver prata om och be för, förklarar Lillemor Hallin. Vladimir och Zoja Resjtjykovets kommer från Moskva. De har tidigare träffat Folke, och Vladimir har bland annat varit med och tolkat när Folke undervisat om själavård. Men för dem själva är det första gången de deltar i en sådan här kurs. Vi är teoretiker båda två och har inte så mycket erfarenhet av praktik inom det här området, så det blir nog en nyttig kurs för oss, säger Vladimir. Zoja menar att det hittills varit många nya bitar att ta sig till och ser fram emot resten av kursen. Nervöst inför samtal När det är dags för Vladimirs samtal är han lite nervös. Det är första gången jag ska vara med om ett sådant här samtal och man undrar lite vad man ska säga och hur det går till, menar han.

13 Fyra timmar senare möter han mig med ett stort leende. Oj, det var mycket att gå igenom, men det känns väldigt skönt härinne nu, säger han och lägger handen på hjärtat. Så är det för de flesta. Samtidigt som mycket jobbiga bitar tas upp och bearbetas under timmarna, känner de frid efteråt. Förbönsledarna vet hur samtalen ska ledas framåt och är vana att känna av vilka bitar som kanske behöver ges extra tid för samtal och bön. Själavårdskursen är även ett bönesvar för Solåsens föreståndare, Katrin Bjuhr. Solåsen fungerar idag som en självständig förening med en tydlig kristen profil. Allt startade i början på 80-talet och sedan dess har många, många kurser med inbjudna deltagare från öst hållits. Det har mest varit missionskurser och kurser om familjens betydelse. Men redan för flera år sedan pratade jag och Lillemor Hallin om hur fantastiskt det vore om vi kunde ordna just en själavårdskurs för pastorspar från öst, berättar Katrin. Det är där hon har sitt hjärta. På 70- talet var hon en av bibelsmugglarna som under många strapatsrika resor tog in biblar bakom järnridån. Hon arbetade några år på dåvarande Slaviska Missionen, studerade några år i Polen och kom sedan tillbaka till Sverige. Jag visste inte riktigt var jag hörde hemma då, men när jag sedan kom till Solåsen, som startades 1981 av Slaviska Missionens dåvarande föreståndare, Ingemar Martinson, kände jag direkt att det var där jag skulle vara, berättar Katrin. Vandrarhem på sommaren I dag, 16 år senare, är hon alltså kvar. Hon arbetar tillsammans med Mats och Kaijsa Borén som fungerar som gårdsansvarig respektive husmor. Många församlingar hyr in sig på Solåsen för egna konferenser, läger och Al-phakurser och på sommaren är gården med sina 50 bäddar nästan alltid fullbokad. Läget, några få kilometer från djur-parken Kolmården, lockar många övernattare och ger en viktig inkomst. Gud har försett oss med pengar på många olika sätt under åren. Så länge det känns rätt fortsätter vi, säger Katrin, som också talar ryska och därmed får gästerna från öst att känna sig extra välkomna. Vi hoppas att kursen får resultat i församlingarna när pastorerna kommer hem, säger Katrin. På många platser utesluter man människor som begått misstag i stället för att ge dem tid i samtal, och bön. Det är den kunskapen vi vill förmedla och vi ser fram emot att ordna fler själavårdskurser, både i Ryssland och på Solåsen. Lillemor Hallin och Folke Steen har länge drömt om en själavårdskurs i Sverige för ryska pastorspar. Zoja och Vladimir Resjtjykovets från Moskva har aldrig tidigare fått del av själavårdsundervisning. De hoppas kunna ta med sig både teoretiska och praktiska erfarenheter hem till Ryssland. 13

14 MÅNADENS PROJEKT Böcker som får fötter TEXT: LARS NARIN Ljus i Öster är med och stöder några bibelskolor i OSS. På dessa önskar vi naturligtvis att det ska finnas aktuell litteratur som går i linje med kursernas inriktning. Det ges till exempel ut en del böcker som är mycket informativa om islam på ryska förlag. Ljus i Öster köper in en del av dessa titlar till skolorna som utbildar kristna för att vittna för och förklara evangeliet för muslimer. Det är böcker som Att svara islam, Muhammed, islams profet, Koranen, islams heliga skrift och Islams okända ansikte, den sistnämnda om folkislam, den typ av islam som är uppblandad med ockultism och vidskepelse. Det finns även böcker av mer allmän karaktär såsom Pastorn som fostrar lärjungar, Kortfattad teologi och Tiden efter ateismen som handlar om folken och den religiösa situationen i Ryssland och Centralasien. Eftersom böckerna produceras i Ryssland blir både tryck- och fraktkostnaderna lägre. Livgivande böcker lämnas kvar Det planeras, som du säkert läst om i tidigare nummer av Ljus i Öster, ett antal Inför sommarens evangelisationsresor till öst vill Ljus i Öster förse deltagarna med lämplig litteratur att ta med och dela ut. Böckerna blir kvar när teamen åkt hem till hjälp för dem som tar ställning för en ny teamresor i sommar. Dessa kommer att gå till Sibirien (två resor) och till Krimhalvön. Under dessa evangelisationsresor behöver deltagarna även lämplig litteratur på flera språk. Det vill vi kunna vara med och förse grupperna med. Även med små medel kan liv förvandlas. Teamen reser hem efter några veckor, livgivande böcker blir kvar för att vara till hjälp för dem som tar ställning för en ny livsinriktning. Det är inga stora mängder litteratur det handlar om, utan snarare om att hitta de bästa verktygen till de grupper som förbereder sig för insatser bland olika folk. Vill du vara med och hjälpa oss att finansiera detta, använd inbetalningskortet i mitten av tidningen och markera Månadens projekt. Gud välsigne din gåva! Ljus sommar för Tjernobylbarn Varje sommar får skånska Broby besök från Tjernobyl. Under hela juli hjälps frivilliga från Brobys församlingar åt för att ge barnen en minnesvärd sommar. TEXT: ANN ARVEDAHL Erik Hjalmarsson är en av dem som fått barnen från Tjernobyl på sitt hjärta. Han mötte dem första gången Barnen var med på en gudstjänst och låg på knä i kyrkan och bad till Gud om mat och kläder. De var sjuka, flera hade feber och några var utan strumpor och skor. De gick rakt in i mitt hjärta och vi tog upp ett offer till dem, som vi senare kunde köpa in kläder för. Barnen blev jublande glada och tackade Gud. Detta är barnatro och bönesvar! 14 Även i sommar kommer en grupp barn till Broby, nu för sjunde gången. Kristna barntidningar har även köpts in från Ljus i Öster och delats ut till barnen. Men för dessa sommarprojekt krävs mycket engagemang och flera eldsjälar. - Berit Tillman i Broby är en av dem. Församlingarna stöder även arbete bland gatubarn i Kiev och flera har blivit faddrar. Det är ett rikt välsignat arbete och har man fått ett hjärta för något så finns det ju där även om man, som jag nu, är äldre och inte orkar lika mycket. Men man gör så gott man kan, säger Erik som nu är 81 år. Bed för barnlägret och att barnen ska få möta Jesus!

15 BESTÄLL FRÅN LJUS I ÖSTER Ny Yun-kassett! Nu finns en ny Yun-kassett! Drygt e n m å n a d efter att Yun blev frisläppt från fängelset i Burma kom han till Sverige och vittnade om vad Gud gjort under denna tid. Kassetten spelades in vid besöket i november Produktnamn: Yun vittnar om Burma. Pris 40:- CD till förmån för onådda Denna lovsångsskiva är inspelad till förmån för Ljus i Östers arbete bland onådda folk i Kina. Alla intäkter går oav-kortat dit! Det är Nanna Rosengård från Finland som gett ut skivan Before You, med sånger på både engelska och svenska. Skivan är en liveinspelning från Pris: 99:- Beställ på servicekortet i mitten av tidningen! Sök på Det finns nu en ny sökfunktion på Ljus i Östers hemsida Du kan där använda olika sökord för att få fram den information du letar efter. Sökregistret grundar sig i artiklar från sex årgångar tillbaka av tidningen Ljus i Öster ( ). För mer info - gör ett besök! Kom och möt oss på sommarens konferenser! Nytt om Yun! Beställ Wilgot Fritzons bok Mäktig Gud i Burma. En spännand e l ä s n i n g o m p a s t o r Yu n s t i d i burme-siskt fängelse under år Pris: 50:- + porto ( 5:-) 48 sidor. Fyll i servicekortet i mitten av tidningen. Arkk VAGNSHED Torbjörn S. Larsson arkitekt SAR Nyhem midsommarveckan Torp midsommarveckan Frizon Torp, 8-11 augusti Stark biografi om Allen Yuan Pastor Allen Yuan i Beijing är en av dem som tydligast har personifierat den kristna husförsamlingsrörelsen i Kina. Lydia Lees biografi berättar allt om hans barndom, uppväxt, kallelse, de många åren i fängelse och alla möten i familjens lilla lägenhet. Många kristna Kinabesökare har under de senaste åren mött denne i dag 88-årige kämpe. Boken, som endast finns på engelska, kan beställas från Ljus i Öster. Använd servicekortet i mitten av tidningen. Storpocket, 256 sidor. Pris 125:-+ porto UTFÖRSÄLJNING AV BIBLAR Biblar och Barnbiblar på olika språk i f d Sovjet och Östeuropa säljs till halva priset p g a flyttning. Institutet för Bibelöversättning Box Stockholm Tel Fax Görans Bygg AB Speglar med gamla fönster som förebild. Önskas som present av många och är både trevligt och praktiskt! Stl. 70 cm Pris 495:- inkl. frakt + postförskott. Finns även kvadratisk 39x39 cm 465:-, eller rund 45 cm i diameter. Erix Trädesign, Ginkalunda, KINNA tel/fax Hemsida: tel: Ritningar Snickerier Mur o Betong 15

16 Posttidning B Ljus i Öster Hemvärnsgatan Solna Ljus i Öster nr 4 maj 2002 Farida mötte Jesus - nu vill hon nå muslimer med evangeliet Farida ropade ut sin förtvivlan i regnet och fick bönesvar utan att veta om det. När hennes son blev kristen blev hon nyfiken och ville veta vad som gjort honom så harmonisk. Hon fick själv möta Jesus och längtar i dag efter att nå fler muslimer med evangeliet. TEXT & FOTO: LARS MÖRLING Farida är tatar och uppväxt i Uzbekistan. Hon är mor till tre barn. För 20 år sedan dog hennes make och hon fick ensam försörja familjen. Flydde till Ryssland Etfer tio år av nöd och fattigdom i Uzbekistan flydde Farida med sina barn 1992 till Votkinsk, cirka nio mil från Izjevsk i Ud-murtien i centrala Ryssland. Farida hade en bror och en syster i Votkinsk, där de tillfälligt kunde bo, fast det blev mycket trångt för alla. Hon hade inget uppehållstillstånd och inga försörjningsmöjligheter i Ryssland. En oväderskväll 1992 gick hon längs gatorna i ösregnet och ropade till Gud i sin 16 Farida leder i dag en bönegrupp som särskilt ber för muslimer. hopplösa situation: Gud, hjälp mig!. Mötte Gud på tåget Två veckor senare kom bönesvaret då hon fick en lägenhet av myndigheterna, trots att hon saknade legala personhandlingar. Det var ett mirakel! Strax efteråt satt äldste sonen Edik på ett tåg och några kristna ungdomar började att vittna för honom. Edik tog emot Kristus där på tåget. Förvandlad son När han kom hem tyckte Farida att han blivit konstig på något sätt. Han verkade glad och harmonisk. Till slut frågade Farida om det hänt något särskilt på resan, och då berättade Edik att han blivit en kristen. Först blev Farida chockad, eftersom hon som muslim trodde att kristna var dåliga människor. Hon tyckte illa om deras kyrkor och kors. Men sedan blev hon nyfiken på vad det kunde vara som givit en sådan glädje och förvandling till hennes son. Vill nå muslimer Efter några veckor gick Farida med på att följa Edik till ett möte. Där fick hon höra och se en kristendom som var helt annorlunda än hennes vanföreställningar. Farida tog snart själv emot Jesus och fick uppleva samma förvandling som sin son. Idag är Edik andrepastor i pingstförsamlingen i Votkinsk. Han brinner för att få bli använd i att nå sitt tatariska folk med evangeliet. Farida leder en bönegrupp som samlas varje vecka för att be för de muslimska tatarerna i området.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Högt pris för väckelsen

Högt pris för väckelsen Nr 2 februari 2002 Högt pris för väckelsen sid 2,3,4,9 Atakov fri, men pressen fortsätter sid 4 Mat och Jesus till Europas fattigaste barn sid 6-7 Gatubarnens tack till Ljus i Östers läsare sid 13 1 LEDARE

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

När en stad får besök av Gud

När en stad får besök av Gud När en stad får besök av Gud Vi ska i tio veckor gå på upptäcktsfärd i ett brev och indirekt en stad i Antiken, Efesos. Jag ska idag ge en inledning och bakgrund till Paulus brev till Efesos. När Paulus

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

Korsdrag i Uzbekistan sid

Korsdrag i Uzbekistan sid Nr 5 juni 2002 Korsdrag i Uzbekistan sid 6-9 Turkfolken möter Jesus sid 4-5 Smugglaren Stig slutar efter 30 år sid 10-11 Armenien kristet i 1 700 år sid 12-13 1 LEDARE AV WILGOT FRITZON Otrolig vändning

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Kärlek buddhismens täckmantel. sid 10-11. 100 år med Ljus i Öster firades med svärd & tårta sid 2. Varje onsdag ber vi för Sverige.

Kärlek buddhismens täckmantel. sid 10-11. 100 år med Ljus i Öster firades med svärd & tårta sid 2. Varje onsdag ber vi för Sverige. Nr 4 maj 2003 100 Kärlek buddhismens täckmantel sid 10-11 100 år med Ljus i Öster firades med svärd & tårta sid 2 Varje onsdag ber vi för Sverige. sid 6-7 Från rikt medium till fattig evangelist sid 8-9

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland 1 Ryssland Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Under modern tid, sedan 1990, har ett samarbete

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Guds tid för Krim sid 4-6

Guds tid för Krim sid 4-6 Nr 1 januari 2002 Guds tid för Krim sid 4-6 Alim - en av få kristna krimtatarer sid 7-8 Utmanande väckelse bland bulgarienturkar sid 10-11 Satsning på Europas indianer sid 14 1 LEDARE AV WILGOT FRITZON

Läs mer