Användarhandledning. pcskog Fält 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning. pcskog Fält 2011"

Transkript

1 Användarhandledning pcskog Fält 2011

2 Senast reviderad Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved

3 Innehållsförteckning Välkommen pcskog Fält 2.1 Kom igång med... pcskog Fält Välkommen till pcskog Fält Systemkrav Att komma igång Hur du aktiverar... pcskog Fält Hur du ställer in ArcPad för pcskog Fält 16 Starta och hitta... i pcskog Fält Inställningar 2.2 Att uppdatera... pcskog Fält Uppdatera Fält på handdatorn via internet 2.3 Exportera till... pcskog Fält Exportera plan till... pcskog Fält 2.4 Arbeta med... fastigheter Öppna en fastighet Skapa en ny fastighet Ändra fastighetsinformation Ta bort en fastighet Säkerhetskopiera en fastighet Navigera i plan på ett effektiv sätt 2.5 Arbeta med... avdelningsdata Skapa en ny avdelning Redigering av avdelningsdata Redigering av trädslag Redigering av åtgärder Gallringsmallen Ta bort en avdelning Sök en avdelning Arbeta med... provytedata Inställningar Provytestöd översikt Mata in provytedata Beräkningar 2.7 pcskog Fält... Karta 54 Karta Rita i kartan GPS Spårhantering Kartan i ArcPad pcskogs verktygsfält i ArcPad Anteckningslager GPS Skapa plandata utifrån en förtolkad karta. 2.9 Importera från... pcskog Fält Importera plan från pcskog Fält 2.10 Bilaga Inmatningskontroller Tor Jonsson 72 Microsoft Mobile... och Compact Framew ork 1

4 2

5 1 Välkommen Hitta användbar information om hur du använder pcskogs produkter. Här hittar du vår steg för steg-guide för att snabbt komma igång, användarmanualer och kursmaterial. Du hittar också information om uppdateringar och svar på vanliga frågor. Mycket av dokumentationen finns i pdf-format för utskrift. Hur man använder denna manual: Öppna ett avsnitt i användarhandledningen genom att klicka på +-knappen till vänster om önskat program. Sök via ett indexord genom att klicka på länken Index till vänster. För att söka ett avsnitt via ett sökord som Du anger, klicka på Sök (Search). Kom igång med pcskog Gård/Proffs Steg för steg Användarmanualer online/pdf: Gård/Proffs Fält Ekonomi Värdering Ekonomi BM-win Operativ planering Frågor och svar Läs vanliga frågor och svar om pcskog och våra produkter: Frågor och svar... Kursmaterial Grundkurs Gård 2011 Programvaror för läsning av pdf-filer: Hämta programmet Acrobat reader... 2 pcskog Fält Välkommen till användarhandledningen för pcskog Fält pcskog Fält är programmet för att skapa och använda skogsbruksplanen på en handdator. Hur man använder denna manual: Öppna ett avsnitt i användarhandledningen genom att klicka på +-knappen till vänster om önskat program. Sök via ett indexord genom att klicka på länken Index till vänster. För att söka ett avsnitt via ett sökord som Du anger, klicka på Sök (Search). 2.1 Kom igång med pcskog Fält 2011 Välkommen till pcskog Fält 2011 pcskog Fält är en programvara för att skapa och ajourhålla skogsbruksplaner med en mobil enhet. pcskog Fält möjliggör därmed att arbeta med skogsbruksplaner på plats i skogen. När pcskog Fält blivit installerat kan man exportera och importera skogsbruksplaner från pcskog till en mobil enhet med stöd för Microsoft Windows Mobile, för inmatning och redigering av skogsbruksplanens avdelningsdata. Datainsamling går snabbt och enkelt och data kontrolleras till viss del direkt vid inmatningen för att minimera felaktig inmatning. 3

6 Med pcskog Fält kan du: Exportera och importera en fastighet med plandata från pcskog Proffs/Gård till pcskog Fält. Redigera fastighets- och avdelningsdata direkt i fält och sedan importera tillbaka dessa och uppdatera planen i pcskog Proffs/Gård. Skapa en ny skogsbruksplan i pcskog Fält för senare import till pcskog Proffs/Gård. Ta med en pcskog karta ut i pcskog:s egen kartmodul för orientering. Där kan du även rita punkter, linjer och ytor och spara spår med hjälp av GPS. Spåren kan sedan importeras och användas som underlag till ändringar i pcskog-kartan Ta med en pcskog karta ut i kartprogrammet ArcPad. (Ursprungskartan kan dock ej redigeras direkt i ArcPad) Redigera en punkt, linje eller ytlager i ArcPad och importera dessa till pcskog för användning som ritunderlag i pcskog-kartan. Använda provytebaserad datainsamling. 4

7 Systemkrav pcskog Fält har följande systemkrav. Hårdvara (mobil enhet) Processor: Intel XScale/ARM XScale, Interminne (RAM) minst 64 MB Hårddisk (ROM) minst 128 MB Programmet kräver någon av följande skärmstorlekar: QVGA (240*320), WQVGA (240 * 400) och VGA (480 * 640). Färger: färger. Exempel på mobila enheter som uppfyller dessa krav: Getac PS236, Mobile Mapper 6 och Sony Ericsson X1. Hårdvara (Dator) Se systemkrav för pcskog Proffs/Gård version Följande programvaror måste vara installerade på mobil enhet: Operativsystem: Windows Mobile 5.0 eller Windows Mobile 6.0/6.5 Compact Framework 2.0 (Compact Framework kan även installeras efter installationen av pcskog Fält.) OBS! Compact Framework 2.0 är förinstallerat med Windows Mobile 6.0/6.5. Följande programvaror måste vara installerade på dator: - ActiveSync version 4.5. (XP) eller Center för Windows mobile enheter (Vista/Windows 7) - pcskog Proffs/Gård. Observera att det krävs version 2008 eller nyare av pcskog Proffs eller pcskog Gård för att använda - pcskog Fält. pcskog Fält är utvecklad och testad för användning på operativsystemen Windows Mobile 5.0, 6.0 och 6.5. Att komma igång Här följer en instruktion över vad du behöver göra för att komma igång med pcskog Fält. Vi förutsätter här att pcskog Proffs/Gård redan finns installerat på din pc. Din vanliga stationära dator kommer vi att kalla "pc" och den mobila enheten kallar vi för "handdator". Hur sak er och ting ser ut och går till k an variera beroende på om du har Windows XP eller Windows Vista/ Windows 7. Förberedelse: pcskog Fält använder Microsofts standardiserade program för att sköta kommunikationen mellan pc och handdator. Har du Windows XP behöver Microsoft ActiveSync 4.5 vara installerat. Har du Windows Vista används Center för Windows Mobile enheter. Se till så att rätt program är installerat på pc:n. Om du inte har programmet kan detta laddas ner från microsofts webbplats. Steg1 Se till så att din pc är påslagen och att din handdatorn är laddad. (Här skiljer det mellan modeller om den ansluts med sladd eller sk. "docka") Steg2 Anslut den medföljande usb-kabeln både till pc:n och handdatorn. pc:n kommer nu eventuellt att börja leta efter drivrutiner för att kunna kommunicera med handdatorn. Detta kan ta en stund. Om pc:n inte hittar några drivrutiner behöver sådana eventuellt hämtas från tillverkarens hemsida. 5

8 Om du har Windows XP börja vid steg 3. Om du har Windows Vista eller Windows 7 börja vid steg 4. Steg3 (Windows XP) När pc:n känner igen handdatorn kommer active sync att startas automatiskt. Den första dialogruta som öppnas klickar du bara OK på. Klicka på Nästa. Om följande dialogruta öppnas. Ange ett lämpligt namn för handdatorn och klicka Nästa. Här kan du välja olika saker som du vill ska synkroniseras med handdatorn. Om du endast ska använda handdatorn med pcskog Fält, rekommenderar vi att du bockar ur samtliga alternativ. Inget av dem behövs för kommunikationen med pcskog Fält. Dessa synkroniseringsalternativ kan även väljas in senare om så önskas. Klicka Nästa. Detta behövs inte för pcskog Fälts del. Klicka Nästa. 6

9 7

10 Klicka på Slutför. Nu är konfigureringen färdig. Stäng ActiveSync med krysset. Steg4 (Windows Vista/Windows 7) När pc:n känner igen handdatorn kommer kommunikationsprogrammet att startas automatiskt. Du behöver inte göra några speciella inställningar, du kan stänga dialogrutan. Om du har Windows Mobile 5.0 på din handdator behöver du installera en tilläggskomponent som heter ".NET Compact Framework 2.0". (Detta är inkluderat i Windows Mobile 6.0/6.5) 8

11 Gå till Microsofts nedladdningssida för.net Compact Framework 2.0, details.aspx?displaylang=en&id=22808 Klicka på Download. Klicka på Kör. Klicka på Kör en gång till. Klicka på Next. 9

12 Acceptera licensmeddelandet och klicka på Next. Låt Complete vara valt och klicka på Next. Klicka på Install. 10

13 Efter ett tag visas följande dialogruta. På handdatorn visas nu denna bild. Låt Device vara valt och klicka på Install. Klicka på Ok för att starta om handdatorn. När handdatorn startat om är det färdigt och du kan fortsätta till nästa avsnitt som beskriver hur du installerar pcskog Fält. 11

14 Hur du aktiverar pcskog Fält Observera att systemkraven måste vara uppfyllda för att kunna använda pcskog Fält, se avsnittet Systemkrav. När man installerar pcskog Proffs/Gård så installeras även pcskog Fält. Första gången man använder Gård/Proffs eller Fält så måste man aktivera Fält med ett licensnummer. 1. Ange det licensnummer du fått vid köpet av pcskog Fält. När korrekt licensnummer är ifyllt klicka på Ok. 2. Anslut handdatorn till pc:n med hjälp av anslutningskabeln eller dockan. Säkerställ att kontakt mellan handdator och pc fungerar. 3. Installationsprogrammet inleder installationen på den mobila enheten. Du ombeds kontrollera den mobila enheten om ytterligare val behöver göras. 4. På den mobila enheten kan du välja om du vill att programmet skall installeras i den mobila enhetens minne (Device), eller om du vill använda ett minneskort (Storage card). Du rekommenderas att använda mobila enhetens minne (Device). Klicka sedan på Install. 12

15 11. Programmet har installerats på den mobila enheten. Klicka OK. 12. Om du inte gjort det tidigare, klicka OK i dialogrutan som handlar ytterligare steg på den mobila enheten. 13. Installationen är slutförd. Klicka på knappen Slutför. 14. Efter installationen kan du behöva starta om datorn. Avsluta alla eventuella övriga program och klicka på knappen Ja. Notering! Observera att det i vissa fall kan öppnas en dialog på den mobila enheten, som säger att pcskog Fält inte kommer att visas korrekt. Detta går normalt att bortse ifrån. Om pcskog Fält skulle visas konstigt på din mobila enhet, ring pcskogs support. 13

16 Hur du ställer in ArcPad för pcskog Fält Detta avsnitt beskriver hur du ställer in ArcPad för användning med pcskog Fält. Instruktionen gäller för följande versioner av ArcPad: 7.0.1, 7.1, 8 och 10. Instruktionen visar hur det ser ut i ArcPad 8. Det kan förekomma variationer i utseendet på dialogerna. 1. Installera ArcPad enligt instruktionerna för ArcPad. 2. Sätt upp en sökväg i ArcPad till pcskog Fält. För att pcskogs verktygsfält ska synas i ArcPad, måste man skriva in en sökväg till en s.k "applet". Gör så här: a) Starta ArcPad. b) Klicka på ArcPads ikon för inställningar ("hammaren och skiftnyckeln") c) Välj fliken Paths. (Sökvägar) Ange sökvägen "Program Files/pcSKOG/applets" i nedersta textboxen ("Other Additional Paths" eller "Andra ytterligare") och tryck OK. Notera att detta gäller om du installerat Fält i standardkatalogen som installationen själv väljer. Om du i installationen aktivt valt en annan installationskatalog skriver du in den sökvägen. Du kan även använda utforskaren för att välja sökväg. Klicka då på den nedersta gula mappen. Då startas utforskaren och du kan välja rätt sökväg i mappstrukturen. d) Starta om ArcPad genom att avsluta programmet med exit (stäng). (att trycka på krysset uppe till höger avslutar inte programmet utan bara minimerar det) Nu skall pcskogs verktygsfält med en Fält-knapp till vänster synas. 14

17 ArcPad Installera ArcPad enligt instruktionerna för ArcPad. 2. Sätt upp en sökväg i ArcPad till pcskog Fält. För att pcskogs verktygsfält ska synas i ArcPad, måste man skriva in en sökväg till en s.k applet. Gör så här: a) Starta ArcPad. b) Klicka på ArcPads ikon för inställningar. c) Välj fliken Paths. (Sökvägar) Ange sökvägen "Program Files/pcSKOG/applets" i nedersta textboxen ("Other Additional Paths" eller "Andra ytterligare") och tryck OK. Notera att detta gäller om du installerat Fält i standardkatalogen som installationen själv väljer. Om du i installationen aktivt valt en annan installationskatalog skriver du in den sökvägen. Du kan även använda utforskaren för att välja sökväg. Klicka då på den nedersta gula mappen. Då startas utforskaren och du kan välja rätt sökväg i mappstrukturen. d) Starta om ArcPad genom att avsluta programmet med exit (stäng). Nu skall pcskogs verktygsfält synas. 15

18 Starta och hitta i pcskog Fält Starta pcskog Fält på din mobila enhet genom att antingen: Klicka på Start följt av Program, samt på ikonen för pcskog Fält. (pcskog Fält ligger som ett program i programgruppen, liksom t.ex Pocket Word). Hitta i pcskog Fält När pcskog Fält har startat, visas programmets huvudmeny med knappar som öppnar programmets huvudfunktioner. Från startsidan kan man välja: Avdelningsdata: för att gå direkt till sidan för redigering av avdelningsdata för vald fastighet. (Vald fastighet visas överst i fönstret, i detta fallet Älvdalen 1:1) Välj Fastighet: för att gå till sidan för val av annan fastighet som är lagrad på den mobila enheten (Se avsnitt om att öppna en fastighet). Skapa Fastighet: för att gå till sidan där man skapar en ny fastighet (Se avsnitt om att Skapa en fastighet). Inställningar: för att ändra fastighetsinställningar och hantera skiften. (se avsnitt om Inställningar) I pcskog Fält är en fastialltid vald (för att arbeta med). Vilken fastighet som är vald framgår av titelfältet (I detta fall är Älvdalen 1:1 vald). Man kan börja redigera avdelningsdata för vald fastighet genom att klicka på knappen Avdelningsdata. Sidan med avdelningsdata visas då. När man öppnat funktionen avdelningsdata finns ett verktygsfält i nedre delen av skärmen. 16

19 I verktygsfältet hittar man funktioner för Navigering skapa en ny avdelning radera en avdelning redigera en avdelning spara en avdelning hoppa till aktuell avdelning i kartan (ArcPad) och knappen för att öppna startsidan ikonen.. Man kan alltid återvända till startsidan genom att klicka på hus- Det finns även en Meny (Uppe till vänster) som man också kan använda för att snabbt hoppa mellan huvudfunktionerna. Via menyn nås också en backupfunktion för aktuell fastighet till minneskort, om det finns tillgängligt. 17

20 Inställningar Inställningar kommer du till via huvudsidan, eller via menyn, i programmet. Fastigheten som inställningarna gäller för, visas överst på inställningssidan. Begreppen förklaras närmare i användarhandledningen för pcskog Proffs/Gård. Fliken Fastighet Man kan välja mellan trädslagsvis eller avdelningsvis inmatning av avdelningsdata. Man kan välja om man vill använda sig av attributen Medeldiameter, Medelhöjd, Stamantal och Grundyta. Extra avdelningsdata: Man kan lägga till ett extra attribut med en egen rubrik. Terräng och vegetation: Man kan välja att använda attributen Vegtyp/fuktklass, Terrängtransport och Terrängklass (GYL). Fliken Skifte Under Skifte visas fastighetens skiften och det finns möjlighet att skapa nya skiften. För att skapa ett nytt skifte, fyll i fälten Id och Skiftesnamn och klicka på länken Lägg till. För att ta bort ett skifte, markera skiftet i listan du vill ta bort och klicka på länken Ta bort. För att ändra Skiftes Id och skiftesnamn, markera skiftet i listan du vill ändra och klicka på länken Uppdatera. 18

21 Filken Allmänt Under allmänt visas: Minneskort för backup. Flervalslistan innehåller aktuella externa sökvägar. Här väljer man eventuellt tillgängligt minneskort. Detta minneskort kommer att användas vid säkerhetskopiering/backup av fastigheter. Backup katalog på minneskort. Finns det ett minneskort tillgängligt kan ett katalognamn anges dit aktuellt kartprojekts katalog kopieras när backup-funktionen används. Standard-katalog på minneskortet är "Mina Fastigheter" Planläggare. När en ny fastighet skapas i Fält kommer dess planläggare sättas till detta värde. Fliken GPS För att ta reda på vilken COM-port och Baudrate just din handdator använder för gps-kommunikation Klicka på knappen Sök. (Notera att detta inte stöds för blåtands gps:er) 19

22 Se till så att inget annat GPS program är igång samtidigt, då blockeras sökningen. Klicka sedan OK Sök ningen utförs. Detta k an ta ett tag. Du k ommer att se programmet testa de olik a alternativen tills det hittar rätt inställning. GPS-inställningarna är detekterade. Klicka Yes för att avsluta sökningen. Värdena som sökningen kommit fram till skall anges under handdatorns generella GPS-inställningar för hårdvaruport. 20

23 Spår logg, anger hur ofta spårfunktionen skall logga. Exempelvis var tionde meter. När du gjort dina inställningar, klicka på Spara. Fliken Vol (Volym) Se avsnittet Arbeta med provytedata. 21

24 2.2 Att uppdatera pcskog Fält Uppdatera Fält på handdatorn via internet Hämta alla uppdateringar från internet i pcskog Proffs eller Gård. (Läs i manualen för pcskog Proffs/Gård om hur detta går till). pcskog har nu startat om och uppdateringarna är installerade. 1. Klicka på pcskog-knappen, Exportera och Exportera till Fält. Nedan dialog öppnas. 2. Obs. Se till att handdatorn är ansluten till PC:n. 3. Klicka på knappen Installera i ovan dialog. En dialogruta öppnas med information som säger att den senaste versionen för pcskog fält handdator k ommer att installeras. 4. Klicka på knappen Ja. Nu startas ett speciellt installationsprogram som installerar uppdateringarna på handdatorn. 5. Klicka på Nästa. 22

25 6. Klicka i Jag accepterar villkoren i avtalet, klicka sedan Nästa. 7. Klicka Nästa. 8. Klicka Installera. Installationen startar. 23

26 Installationsprogrammet k änner av att pcskog Fält redan finns installerat på handdatorn och frågar om du vill fortsätta. 9. Klicka Ja. pcskog Fält börjar installeras på handdatorn. En dialogruta öppnas som säger att du behöver k ontrollera om ytterligare steg eller val behöver göras på handdatorn. 10. Klicka OK, och kontrollera sedan handdatorn. 11. På handdatorn, klicka på Yes. 24

27 Den tidigare versionen k ommer att ersättas med den nya. 12. Klicka OK. Välj installationsplats. Normalplatsen är Device (rekomenderas). 13. Klicka Install. Installationen lyck ades. 14. Klicka ok. 25

28 15. På PC:n Klicka på Slutför. Klart! 26

29 2.3 Exportera till pcskog Fält Exportera plan till pcskog Fält Att tänka på innan export av plan till Fält: - Omnumreringsfunktionen i pcskog spärras när fastigheten exporterats till pcskog Fält! - Provytedata kan endast importeras ej exporteras! För att exportera en plan till pcskog Fält, starta exporten genom att antingen: Högerklicka på den fastighet du vill exportera till pcskog Fält. Välj sedan menyalternativet Exportera till pcskog Fält. Man kan också klicka på pcskog-k nappen, Exportera och pcskog Fält. En dialog öppnas. I denna kan man välja mellan fyra sätt att exportera planen. Om man har för avsikt att använda det mobila kartprogrammet ArcPad från Esri på den mobila enheten, ska man välja något av ArcPadexporterna. Inform ation att beakta före export - Tillväxt uppdaterad till - Fastighetsstatus. Anger vad m an bör beakta avseende aktuellt status på fastigheten. Oavsett vilken typ av export man väljer kan man i innehållsförteckningen välja vilka teman (ikryssade) som ska exporteras, om dessa ska vara delvis transparanta, vilket utseende ett tema ska ha o.s.v. 27

30 Det finns även ett antal verkygsknappar i export-dialogen: Knapp för att lägga till externa teman. Exporten kan förutom shape-filer hantera bilder i formaten, BMP, JPG, PNG, TIF ECW och SID. Visa kartbilden med full geografisk utsträckning, Knapp för att zooma ut och in. (Håll inne vänster musknapp och rör musen uppåt eller neråt), Panoreringsknapp för att flytta kartbilden. Välj om kartan ska exporteras till ArcPad eller om endast provytor ska exporteras. Knapp för att flytta ett utsnitt i kartan (om man väljer att exportera hela kartan på flera bilder). Knapp för att göra ett utsnitt, dvs område att exportera, i kartan. Endast utsnittet exporteras då (Helt jämförbart med ett utskriftsområde vid kartutskrift i Proffs/Gård). Nedan beskrivs de olika typerna av export av plan: Endast plan I detta fall exporteras endast planen till pcskog Fält. Om fastigheten inte har någon karta, blir detta det enda möjliga valet. Plan och karta, anpassad export I detta fall exporteras förutom plandata, hela eller valda delar av befintlig karta för användning i den egna kartmodulen i pcskog Fält. (Not. detta val exporterar ingenting till ArcPad) Bildinställningar Man kan här ställa in den bildstorlek som bilden ska få pcskog Fält. (I version 2009 var det max bildstorlek man valde). I normalfallet är 2 Megapixel det antal megapixel handdatorn klarar att hantera. Exporterar man en för stor bild kommer Fältprogrammet att ge ett felmeddelande, varvid man får göra om exporten med mindre bildstorlek. Önskad skala är den ungefärliga skala man får i en handdator med bildstorleken 240*320 pixel. 28

31 Visa bilduppdelning Här kan man välja om kartan inte ska uppdelas (allt man ser exporteras), om man ska få ett bild/utsnitt man kan flytta runt, eller om kartan ska delas upp på flera bilder/utsnitt som kan flyttas runt. I sista fallet kan man, liksom i Proffs, välja vilka utsnitt man vill exportera. Klicka/Shift-klicka på det/de utsnitt som ska exporteras, som då blir gult. Tema från aktuell karta Här kan man välja att skapa en bild som exporteras från den aktuella kartan, dvs såsom kartan ser ut i exportens kartbild, efter eventuella ändringar man gjort i innehållsförteckningen. Man kan också välja att ge bilden ett namn. Om man väljer att inventera linjer blir dessa gula. Provytor tema Här kan man välja om det ska visas en karta som bakgrund när man skapar provytor. Valet står mellan huggningsklass-temat och Aktuell karta (i kartbilden). Standard teman Här kan du välja vilka standard pcskog-teman som skall exporteras. ArcPad: Plan och karta, standard export pcskog kartan med standard teman i full geografisk omfattning exporteras direkt till pcskog Fält. All kartdata exporteras, förutom texter. Kartan körs då i ArcPad. ArcPad: Plan och karta, anpassad export pcskog kartan exporteras för användning i ArcPad, med skillnaden att man kan göra nedan Inställningar: Geografisk omfattning Man kan välja mellan att exportera med full geografisk utsträckning (Full) eller endast ett utsnitt som man definerar med hjälp av verkyget. Observera att alla avdelningar som syns i kartfönstret exporteras i sin helhet. Välj rasterformat Rasterbilder kan exporteras i fyra olika format. JPG-formatet är markerat från början eftersom det i regel tar minst plats. Om raster bilden är mellan 4-17 MB, får man en varning om att bilden är stor. Bilder över 17 MB kan inte exporteras eftersom de inte kan hanteras av ArcPad. Möjlighet finns att göra linjelagret vitt, vilket ofta är att föredra när man jobbar med mörka flygbilder. Kryssa då i rutan Linjelager vitt. Exporten kan förutom shape-filer hantera bilder i formaten, BMP, JPG, PNG, TIF ECW och SID. Skala ner stora raster För att minsta upplösni Om du tänkt att ta provytor kan du exportera en provytekarta där provytorna kan markeras. Denna karta öppnas inte i ArcPad utan i det interna kartprogrammet. 29

32 Klicka Slutför. Gör sedan om proceduren om du vill exportera fler provyte-utsnitt. 30

33 2.4 Arbeta med fastigheter Öppna en fastighet Gå till sidan för att Öppna en fastighet genom att från startsidan klicka på knappen Öppna fastighet. Ett fastighetsträd visas med alla fastigheter hämtade till pcskog Fält från pcskog. Tänk på att om det saknas fastigheter första gången så öppnas "Älvdalen 1:1". Om senast använda fastighet saknas så ombeds man välja fastighet eller skapa ny fastighet. Avdelningsknapp och inställningsknapp är då ej tillgängligt. Välj fastighet att arbeta med och klicka på knappen Öppna. Fastigheten blir då vald i pcskog Fält. Avbryt genom att klicka på knappen Avbryt. Håller man pinnen intryckt på vald fastighet så får man upp en meny med ett menyval "ta bort". På detta sätt kan en fastighet med tillhörande kartkatalog tas bort. Fastigheter skapade i pcskog Fält markeras med versaler, dessa har ej fått sitt slutgiltiga fastighetsid. Skapa en ny fastighet Öppna sidan för att skapa en ny fastighet, genom att klicka på knappen Skapa fastighet på startsidan. För att kunna spara en fastighet måste Namn, Län, Kommun och Församling vara ifyllt. Följande fält är frivilliga: Eget id, Höjd över havet, Fritt fält 1 och Fritt fält 2. Tänk på att Fritt fält 1 och 2 endast kan innehålla 20 tecken. Fler tecken kan matas in, men om fler tecken används, försvinner dessa vid importen till pcskog. 31

34 På fliken Ägare kan fastighetens ägare och planläggare skrivas in. Båda dessa värden är frivilliga. Finns det en planläggare angiven under Inställningar/Allmäntfliken så kommer det namnet vara ifyllt här. Klicka på knappen Spara för att skapa den nya fastigheten. Klicka på knappen Avbryt för att avbryta uppgiften. OBS! När fastigheten är skapad kan Län Kommun och Församling inte ändras. Ändra fastighetsinformation För att ändra fastighetsdata för en öppnad fastighet, klicka på knappen Avdelningsdata på startsidan, följt av fliken Fastighet. Sidan nedan visas. Klicka på länken Redigera för att öppna redigeringssidan för Fastighet (Se avsnitt Skapa en ny fastighet). Observera att Namn, Län, Kommun och Församling ej kan ändras i pcskog Fält. Dessa fält måste ändras i pcskog Proffs eller Gård. Ta bort en fastighet Gå till sidan för att välja en fastighet genom att från startsidan klicka på knappen Välj fastighet. Håll pinnen intryckt på önskad fastigheten och välj Ta bort i menyn som öppnas. Både data och fastighetens kartkatalog tas bort från den mobila enheten. Tag bara bort fastigheter som är importerade till pcskog. I annat fall kommer kommer statusen "Exporterad till pcskog Fält" att ligga kvar vilket spärrar vissa funktioner i pcskog. t.ex omnumrering av avdelningar. Skulle man av misstag ta bort en fastighet som är exporterad så kan man kringgå problemet på två sätt: 1) Antingen exportera fastigheten till pcskog Fält igen och importera den. 2) spara fastigheten till zip-fil, ta bort fastigheten i fastighetsträdet och sedan hämta fastigheten igen från zipfil. Observera att man kan välja att exportera fastigheten från pcskog till pcskog Fält igen om man vill fortsätta redigering av fastigheten i pcskog Fält. 32

35 Säkerhetskopiera en fastighet Då data i en mobil enhet i de flesta fall lagras i RAM minne, riskerar data försvinna om batteriet i enheten tar slut. Det finns därför en funktion för att säkerhetskopiera en fastighet till ett minneskort. För att säkerhetskopiera en fastighet gör så här: 1. Välj var fastighetens ska sparas, genom att definiera minneskort och ange ett katalognamn i Inställningar och Allmänt. Som standard används katalogen "Mina Fastigheter" på enhetens minneskort. 2. Välj fastighet som ska säkerhetskopieras under sidan Välj fastighet. 3. Välj Meny och sedan Backup. (Menyn visas uppe till vänster på sidan för Avdelningsdata) Om minneskort är valt kommer fastigheten automatiskt att sparas till minneskort varje gång meny/avsluta väljs. Även när batterinivån kommer under 10% kommer en backup att göras. Navigera i plan på ett effektiv sätt Hårdvaruknapparna på din mobila enhet kan användas för att navigera runt i planen. Med pil upp så vandrar du runt mellan de fyra flikarna Fastighet/ Avd/ Tsl/ Åtg och Prv. Pil höger och vänster skiftar avdelning upp och ner. Med pil ner startas den inbygga pcskog kartan om den inte är startad och snabb växling till den om den är startad. Kartan kommer att centreras runt den avdelning som för tillfället är vald i plan. 33

36 2.5 Arbeta med avdelningsdata Skapa en ny avdelning På Startsidan klicka på knappen Avdelningsdata för att öppna sidan för avdelningsdata. Klicka på knappen för att skapa en ny avdelning. Sidan för inmatning av en huvudavdelning visas. Ange på vilket Skifte avdelningen ligger. Behåll det föreslagna avdelningsnummret eller ange ett nytt avdelningsnummer. Fält ger högsta lediga avdelningsnummer som förslag. Om man försöker mata in en befintlig avdelning kommer Fält att varna för att avdelning redan finns. Den befintliga avdelningen måste i så fall redigeras. Klicka på knappen Skapa ny. Klicka på Avbryt för att avbyta inmatning. Sidan har även flikar för uppläggning av underavdelning och avdelningsskikt, t.ex en Skärm. 34

37 Redigering av avdelningsdata För att ändra avdelningsdata på vald fastighet, klicka på knappen Avdelningsdata på Startsidan, eller fliken Avd. Sidan för avdelningsdata visas. Beroende på gjorda inställningar, visas olika antal fält. (Se avsnitt om Inställningar) På avdelningsfilken, klicka på knappen för att påbörja redigering av avdelningsdata. Kontroller utförs vid inmatning av avdelningsdata för att säkerställa att korrekta värden anges. Detta utförs när man sparar. (Se bilaga om Inmatningskontroller) Inmatade värden kontrolleras och sparas om man klickar på Spara-knappen eller byter avdelning. Beskrivningskoder kan förutom att väljas i listorna även matas in genom att knappa in resp. kod och sedan klicka utanför rutan. Navigera mellan fastighetens avdelningar genom att klicka på navigeringsknapparna: Klicka på för att skapa en ny avdelning. Klicka på för att ta bort aktuell avdelning. Klicka på för att ändra avdelningsdata för aktuell avdelning. (Inmatningskontrollerna öppnas för inmatning) Klicka på för att spara aktuell avdelning. Klicka på för att hoppa till aktuell avdelning i karta. (vilken karta det är beror på hur exporten är gjord) Klicka på för att öppna startsidan. Observera att man även kan hoppa mellan funktioner genom att välja alternativ i Meny. Klicka på länken Generella/Gröna kommentarer för att visa avdelningskommentarerna i Pocket Word. Om länken visas i fetstil finns kommentarer för den aktuella fastigheten. 35

38 Redigering av trädslag För inmatning och redigering av trädslag, klicka på fliken Trädslag. Följande sida visas. Genom att klicka på visas länken Redigera trädslag. Klicka på länken Redigera trädslag för att lägga till, ändra eller ta bort upplagda trädslag. För att lägga till en nytt trädslag. fyll i önskade värden och klicka på länken Lägg till. Trädslagen läggs upp i listan över trädslag. För att ta bort ett trädslag, välj trädslag i listan med trädslag och klicka på länken Ta bort. För att ändra uppgifter om ett trädslag, välj trädslag i listan, ändra uppgifterna i editeringsfälten och klicka på länken Uppdatera. Klicka på Spara för att spara gjorda ändringar. Klicka på Avbryt för att avbryta påbörjad inmatning. Observera att inga rimlighetskontroller görs vid inmatning av Dgv, Stammar, G-yta och höjd, förutom att det måste vara siffror och samma maxantal som i pcskog Proffs/Gård 36

39 Redigering av åtgärder För inmatning och redigering av planerade och utförda åtgärder, klicka på fliken Åtgärder. Följande sida visas. Genom att klicka på visas länkarna Redigera åtgärd eller Redigera åtgärdhist. Klicka på länkarna Redigera åtgärd eller Redigera åtgärdhist för att lägga till nya, ändra eller ta bort befintliga åtgärder. Om man t.ex. klickar på länken för Redigera åtgärd öppnas sidan för redigering av planerade åtgärder. För att lägga till en ny åtgärd. fyll i önskade värden och klicka på länken Lägg till. Åtgärden läggs upp i listan över åtgärder. För att ta bort en åtgärd, välj åtgärden i listan med åtgärder och klicka på länken Ta bort. För att ändra en befintlig åtgärd, välj åtgärden i listan, ändra uppgifterna i editeringsfälten och klicka på länken Uppdatera. Man arbetar även med åtgärdshistoriken på motsvarande sätt. Klicka på Spara för att spara gjorda ändringar. Klicka på avbryt för att avbryta påbörjad inmatning. 37

40 Gallringsmallen På åtgärdsfliken finns en länk som tar dig till gallringsmallen. Denna gallringsmall motsvarar den som finns i pcskog Proffs/Gård. Givet att korrekta indata finns angivna på avdelningen visas dess position i mallen. Klicka på länken GallMall för att öppna diagrammet. Avdelningens position i mallen visas med en grön markör. Klicka på ok för att komma tillbaka till åtgärdsdatat. 38

41 Ta bort en avdelning På Startsidan klicka på fliken Avddata för att öppna sidan för avdelningsdata. Stega fram till avdelningen som ska tas bort med navigeringsknapparna Klicka på knappen för att ta bort aktuell avdelning. Klicka Yes på frågan om det är säkert att avdelningen ska tas bort. Sök en avdelning Öppna sidan för avdelningsdata. Uppe till höger finns en sökfunktion. Skriv in avdelningsnr i den gula rutan och klicka på länken Sök. Klicka på länken upprepade gånger för att hitta avdelningar med samma avdelningsnummer på olika skiften. Även underavdelningar och skikt till detta avdelningsnr kommer att hittas. Ett annat sätt att komma till önskad avdelning är att gå till pcskog Fält karta med pil ner, i kartan leta upp avdelningen och använda hoppa till plan verktyget för att komma till önskad avdelning. Eftersom växlingen mellan karta och plan går så fort så kan detta ofta vara ett effektivt sätt att komma till önskad avdelning. 39

42 2.6 Arbeta med provytedata Inställningar OBS! Provytedata kan endast im porteras ej exporteras! I pcskog Fält 2009 Fält finns stöd för provytedata. Här ges en översikt av detta, samt en redovisning för hur beräkningarna fungerar. Volymsinställningar (Trädslagsvis) På fliken Vol på inställningssidan för pcskog Fält, kan du göra en del val för hur volymen utifrån provytedata ska beräknas. Två metoder används. Tor Jonssons relaskoptabeller för formtalen 0.60, 0,65 och 0,70 (tabellerna finns att se under Bilaga). Samt formhöjdsberäkning. Formeln för formhöjdsberäkningen är: V = Gyta x (formtal x höjd). Klicka på det trädslag som du vill ändra inställningar för, t ex tall. Klicka för Tor Jonsson om det inte redan är valt. Klicka sedan i rutan Formhöjd. Du kan nu välja vilken av Tor Jonssons tabeller du vill använda för tall. Klicka sedan på Uppdatera för att ändringen ska få effekt. För att använda formhöjdsberäkning gör du på motsvarande sätt. Markera trädslaget du vill ändra inställningar för. Klicka för Formhöjd. Nu kan du själv ange vilket formtal du vill använda i beräkningen. Klicka sedan på Uppdatera för att ändringen ska få effekt. 40

43 Volymsinställningar (Avdelningsvis) Om volymen räknas avdelningsvis tas ej hänsyn till trädslag. Men du kan fortfarande välja mellan Tor Jonnsons tabeller eller formhöjdsberäkning. Provytestöd översikt OBS! Provytedata kan endast im porteras ej exporteras! Provytehanteringen består av 3 flikar. Den första fliken "Provytan" innehåller ett Inmatningsformulär och en Provytelista. Fliken "ÖH-bon" innehåller stöd för bedömning av ståndortsindex utefter höjdutvecklingskurvor. Fliken "Sammanställning", innehåller medelvärden och summeringar. Flikarnas utseende skiljer sig åt beroende på om data ska matas in trädslagsvis, eller avdelningsvis. Trädslagsvis Trädslagen Tall, Gran och Löv läggs automatiskt till på den första provytan. Du kan sedan själv lägga till och ta bort trädslag efter önskemål. Redan valda trädslag följer automatiskt med till nästa provyta så länge du befinner dig i redigeringsläge. För att lägga till ett trädslag väljer du det i dropdownlistan och klickar på Lägg till. För att ta bort ett trädslag markerar du motsvarande rad och klickar på Ta bort. 41

44 I mitten finns länkarna Lägg till, Ta bort, Uppdatera och Ny. Lägg till: Den här länken gör så att inmatade värden i inmatningsformuläret registreras som en provyta i provytelistan. Ta bort: Den här länken tar bort en markerad provyta från provytelistan. Uppdatera: Om ett värde har ändrats på en befintlig provyta uppdaterar den här länken provytan. Ny: Provytenumret räknas i normalfallet upp ett steg automatiskt för varje provyta. Men i de fall en avdelning blivit sparad, och man senare vill komplettera med ytterligare provytor använder man den här länken för att skapa en ny provyta. På fliken ÖH-bon kan ståndortsindex räknas ut med hjälp av höjdutvecklingskurvor. Övre höjd och brösthöjdsålder matas in och medelvärdesberäknas. 42

45 Ståndortsindex läses sedan av i rätt diagram Fliken Sammanställning innehåller summeringar och medelvärden. Vid klick på Spara avslutas provyteinmatningen utan att avdelningens värden uppdaterats. Vid klick på Uppdatera avd uppdateras avdelningens värden. Avdelningsvis Vid avdelningsvis inmatning tas ingen hänsyn till trädslagsfördelning. I övrigt fungerar det som ovanstående. 43

46 Vid klick på Uppdatera avd kommer de beräknade värdena in på avdelnings- och trädslagsflikarna. Beräknade provytevärden markeras med rött. Provytevärdena är röda så länge de inte ändras. Om man manuellt vill justera ett värde kommer färgen att bytas till svart. 44

47 Mata in provytedata OBS! Provytedata kan endast im porteras ej exporteras! Provytedata anges för en avdelning i taget. För varje avdelning kan ett fritt antal provytor registreras. Vill man i efterhand komplettera eller editera provytedata för en viss avdelning går också detta att göra. Provytehanteringen hittar du som en egen flik på varje avdelning. För att kunna mata in provytedata, klicka först på Redigeringsknappen och sedan på Redigera provytor. 45

48 Detta blir nu provyta nummer 1. Tall, Gran och Löv läggs till automatiskt. Du kan naturligtvis förändra trädslagsuppsättningen som du vill genom att ta bort och lägga till trädslag. Du kan nu mata in data i inmatningsformuläret för vart och ett av trädslagen. För att volymen skall räknas ut, krävs att Grundyta och Hgv är angett. Klicka på Lägg till, för att registrera provytan, den visas då i provytelistan. Dgv och Hgv medelberäknas medan grundyta, stamantal och volym summeras. 46

49 Inmatningsformuläret har nu blivit nollat och provytenumret har blivit 2. Du kan alltså nu mata in uppgifter för provyta nummer 2. Om det skulle vara så att provyta nummer 2 innehåller ytterligare ett trädslag lägger du till detta. Om du vill gå tillbaka till en viss provyta för att se eller ändra dess inmatade värden klickar du på provytan i provytelistan, värdena visas då i inmatningsformuläret. Om du ändrar ett befintligt värde behöver du klicka på Uppdatera för att ändringen skall få effekt. På fliken ÖH-bon anger du övre höjd samt brösthöjdsålder och klickar på Lägg till (tänk på att vissa trädslag går efter totalålder). Medelvärden räknas automatiskt ut. För att ändra ett värde klickar du på raden där värdet finns, dessa visas då i editeringsfälten och du kan ändra dem. För att ändringen ska få effekt behöver du klicka på Uppdatera. Välj i dropdownlistan det trädslag du vill bonitera efter och klicka sedan på knappen Diagram. 47

50 En röd markör visas i diagrammet baserat på medelvärdena av övre höjd och ålder. För att välja ståndortsindex följer du linjen som är närmast den röda punkten och klickar på på motsvarande indexmarkör. Markören för T10, T12, T14, T16, T18, T20 osv är de gråa punkterna. T11, T13, T15, T17, T19, T21, T23 osv är de blåa punkterna. Du klickar alltså på den punkt som motsvarar linjen där den röda punkten ligger. Klicka sedan på Spara. Fliken sammanställning innehåller medelvärden och summeringar för alla provytor på avdelningen, för varje trädslag och för avdelningen totalt. Trädslagsfördelningen räknas automatiskt ut baserat på grundytan. Här redovisas även brösthöjdsålder och ståndortsindex. Totalåldern räknas också ut där detta är möjligt. På avdelningsfliken finns nu provytedatat angivet i rött. Den röda färgen säger att värdet verkligen är framräknat utifrån provytedata. Om du vill justera dina värden i det här läget kommer färgen att bli svart. 48

51 På trädslagsfliken gäller motsvarande, med den skillnaden att om något av värdena ändras manuellt för ett trädslag, så blir samtliga data för det trädslaget svartmarkerade. 49

52 Kartfunktionen Du kan om du vill registrera positionen för dina provytor, antingen med hjälp av pennan eller med hjälp av gps:en. Denna funktion finns endast tillgänglig i pcskog:s interna kartmodul och stöds alltså inte i ArcPad. När provytekartan körs och punkter registreras är funktionerna för att starta och visa spår, samt för att välja tema, inte valbara. Du gör på följande sätt: När du står på provytan klickar du fram ett nytt provyteformulär. Använd handdatorns hårdvaruknapp och tryck joysticken nedåt, eller om du har knappar, tryck på knappen som pekar nedåt. Detta startar då den interna kartan. Du kan nu ange din position genom att välja knappen och klicka i kartan. Du kan även slå på GPS funktionen med knappen När gps:en kommit igång och stabiliserat sig på din position trycker du igen på hårdvaruknappen så kommer du tillbaka till provyteinmatningen. Då har du även fått en position på provytan. Du kan nu fortsätta att mata in dina värden och registrera provytan. När du registrerat provytan öppnas då automatiskt ett nytt provyteformulär, där du på samma sätt som ovan registrerar din position. Du kan även registrera positioner för redan tagna provytor. Tänk då på att klicka på Uppdatera annars registreras ingenting. Att ange position för provytorna är valfritt och krävs inte för att kunna göra provytor eller för att skapa en 50

53 excelrapport. Dock krävs det om du senare vill öppna provytedatat som en shape-fil i SkogView. Provytepositionerna ser ut så här och visas i kartan för en avdelning i taget och endast när du befinner dig på provytefliken. 51

54 Beräkningar Här följer en enkel exemplifiering av hur medelvärdes- och volymberäkningar sker i provytestödet. Volymsinställningar I exemplet använder vi tall, gran och löv. Inställningen är då: Tall: T Jonssons tabell formklass 0,65 Gran: T Jonssons tabell formklass 0,60 löv: Formhöjdsberäkning, formtal 0,60 Inmatningsformulär och provytelista I inmatningsformuläret matas data in. I den sista kolumnen räknas volymen ut. Tall: G-yta 20 och Hgv 19 ger i T Jonssons tabell 0, m3sk. Gran G-yta 8 och Hgv 18 ger i T Jonssons tabell 0,60 64 m3sk Björk: Formhöjdsberäkningen ger 4 x (12 x 0,60) = 29 m3sk I provytelistan summeras grundyta, stamantal och volym. Diameter och höjd medelvärdesberäknas. Detta är alltså de värden som gäller för just denna provyta. Vi lägger till ytterligare en provyta 52

55 Sammanställning I sammanställningen räknas trädslagsfördelningen automatiskt ut med hjälp av grundytan. Medelberäkningarna sker här för varje trädslag. Tall: Grundyta: ( )/2 = 18 Dgv: ( )/2 = 28 Hgv: ( )/2 = 21 Stam ( )/2 = 275 Volym: G-yta 18 och Hgv 21 ger i T Jonssons tabell 0, m3sk Gran Grundyta: (8 + 10)/2 = 9 Dgv: ( )/2 = 23 Hgv: ( )/2 = 20 Stam ( )/2 = 175 Volym: G-yta 8 och Hgv 20 ger i T Jonssons tabell 0,60 79 m3sk Björk Grundyta: (4 + 0)/2 = 2 Dgv: 19/1 = 19 Hgv: 12/1 = 12 Stam 50/2 = 25 Volym: Formhöjdsberäkning ger 2 x (12 x 0,60) = 14 m3sk 53

56 2.7 pcskog Fält Karta Karta Den interna kartan i pcskog Fält använder sig av från pcskog Gård/Proffs exporterade rasterbilder. Huvudfunktionaliteten är att kunna orientera sig med en GPS-position i fastigheten på valfri temakarta, snabbt interagera mellan plan och karta plus logga spår som kan användas för kartjusteringar i pcskog Proffs/Gård. Starta kartan genom att klicka på ikonen med tangentbordet (längst till höger i bilden nedan). Klicka sedan på pil ned-knappen. Knapparna i kartfönstret gör följande: 1. Zooma ut 2. Zooma in 3. Zoom default Zoom läget där pixlar i bild och på skärm är i förhållandet 1:1. Bilden är oförvanskad och panorering sker effektivast. 4. Centrera karta Om GPS Aktiv så centreras kartan kring aktuell position, om inte GPS-aktiv så centreras kartan kring bildens mittpunkt. 5. Aktivera GPS Togglande funktion. Anslutning till GPS sker och kommunikationen kommer igång om rätt COM-port och baudrate är vald. 6. GPS status Om GPS-aktiv så kommer ett fönster upp som visar GPS information såsom position, satelliters signalstyra samt satelliterna position på himmeln. 7. Starta Spår Togglande funktion. När knappen tryckt ner så startas spåret och när knappen släpps upp så stoppas spåret, samt information angående spåret kan matas in. 8. Öppna spår Tidigare sparade på spår för aktuell fastighet kan öppnas för visning på aktuell karta. 9. Öppna tema Alla JPG-Temabilder i aktuell kartkatalog visas och kan öppnas. Om GPS:en är aktiverad visas de bilder som innefattar aktuell position i blått och överst i listan. Övriga bilder sorteras efter avståndet till aktuell position. 10. Verktyg, hoppa till plan När verktyget aktiveras, d.v.s. knappen trycks ner så kommer hopp att ske till plan nästa gång man klickar i kartan. Den avdelning vars mittpunkt ligger närmast den klickade punkten kommer att visas. Om du däremot är i provyteläget registreras positionen för provytan där du klickar. 54

57 I bilden nedan syns kartan centrerad runt aktuell GPS-position och eftersom spårfunktionen är aktiverad så visas en blå linje där man vandrat. Positionens tillförlitlighet beror på olika saker, som satelliterna inbördes position, hur fri sikt uppåt man har plus hur noggrann position GPS:en kan avge. Panorering av kartan sker med pekpinnen eller varför inte med fingret. Ev. centrering av karta runt position släpper då, men vill man centrera runt positionen igen så trycker man på centrera knappen. För att slippa ta fram och riskera förlora pekpinnen i skogen kan vissa funktioner aktiveras med fingret via knappar på skärmen. Dessa är Centrera karta, Aktivera GPS, och Starta/Stoppa spår. Knapparna fås fram genom att trycka ner den fysiska mittknappen eller F2-knappen. För effektiv navigering mellan plan och karta kan pilknapparna användas. Pil upp aktiverar hoppa till plan verktyget. Genom att använda pil upp och peka på en avdelning så kommer man snabbt till motsvarande avdelning i planen. Pil höger och vänster zoomar ut och in i kartan. Pil ner hoppar till plan direkt och den avdelning som senast var aktiv där. 55

58 Rita i kartan Man kan rita punkter, linjer och ytor i Fält Karta. Nere till höger finns en knapp med en penna. När man klickar på den öppnas redigeringsmeyn. Redigeringsmenyn öppnas. Förklaring av redigeringsmenyn från vänster: 1. Markeringsverktyg. Används för att markera/välja ett objekt, dvs en punkt, linje eller yta. 2. Ritverktyg. Klicka för att välja mellan att rita punkt, linje eller yta. 3. Tar bort senast inmatad punkt, linjesegment eller ytsegment. 4. Öppnar meny med verktyg för att ändra/få information om valt objekt, se nedan. (Välj objekt genom verktyg nr 1 ovan) 4.1 Flyttar valt objekt upp i utritningsordningen. 4.2 Flyttar valt objekt ner i utritningsordningen. 4.3 Tar bort valt objekt. 4.4 Visar information om valt objekt. 56

59 5. Panoreringsknapp för att förflytta sig i kartan. 6. Redigeringsmenyknappen. Öppnar och stänger denna meny. Hur man ritar i kartan I detta exempel visas hur man ritar en yta. Samma arbetsgång gäller för punkt och linje. 1. Klicka på ritverktygsknappen. 2. Välj att rita en yta. Klicka OK. Ett inmatningsformulär för ytan öppnas (se nedan). Mata in önskade uppgifter. 3. Rita ytan genom att rita in ytans första punkt. Rita punkter tills Du är nöjd (se bild nedan). Observera: För att sluta/stänga ytan och avsluta inritning av ytan, växla till ett annat verktyg t.ex. markeringsverktyget. Ytan sluts automatiskt. 57

60 GPS För att ställa in kommunikationen mellan din GPS och pcskog Fält, se avsnittet inställningar. För övriga inställningar som du kan tänkas behöva göra, konsultera manualen för din GPS. För att slå på GPS positioneringen i kartan klicka på GPS-knappen. Klicka på knappen för GPS-status för att se egenskaperna för GPS-signalen. De översta uppgifterna visar allmän information, som man kan få ut från GPS:en, såsom position, höjd och hastighet. De två nedre, Fix mode och HDOP är indikatorer på hur tillförlitlig GPS-signalen är. Ju lägre HDOP värde desto bättre noggrannhet. I GPS-status fönstret kan man se signalstyrkorna från de satelliter som just för tillfället är tillgängliga. Gröna staplar innebär att motsvarande satelliter ingår i aktuell positionsuträkning. Rent teoretiskt så är villkoret för bra mottagning att 4 satelliter ingår i beräkningen, att Fix mode = _3D och att HDOP < 4. Har man en Fix trots att detta inte är uppfyllt så är mottagningen sämre medan Fixmode = no fix motsvarar ingen mottagning. 58

61 Himmelsfönstret visar aktuell position för satelliterna för tillfället. Grönt innebär även här att de ingår i aktuell positionsberäkning och de får man oftast i den riktning man har mest fri sikt. För att få en uppfattning om hur tillförlitlig aktuell GPS-position är så indikeras det på två olika sätt. Dels genom att "Aktivera GPS"-knappen skiftar färg, dels att positionsmarkören ändrar figur. 1 Grön GPS motsvarar bra mottagning samtidigt visas tunnare röd pil. 2 Gul GPS motsvarar sämre mottagning, samtidigt visas en fetare röd pil. 3 Röd GPS motsvarar ingen mottagning, samtidigt visas en röd ring. Spårhantering Innan aktivering av spår funktionen, se till att logg-noggrannheten är den önskade. Se avsnittet Inställningar/ GPS. Tryck på knappen Starta Spår för att starta spårloggen. En logg tas direkt om GPS är aktiv. Efter det tas en log varje gång avståndet till föregående logg överstiger det valda värdet under inställningar. Samtidigt som man förflyttar sig i terrängen så ritas en spårlinje i kartan. För att avsluta loggen så trycker man på spårknappen igen varvid man får upp ett fönster där man kan fylla i information angående spåret. Denna information kommer att hamna som attribut (Namn id, beskrivning) till linjen vid import till Skogview senare. När man sparar så hamnar spåret i aktuell fastighets kartkatalog. Vid import av fastigheten kommer loggfilerna att skapa ett anteckningslinjelager som läggs i fastighetens kartkatalog i pcskog. Detta anteckningslinjelager kan sedan användas som underlag för kartjusteringar. 59

62 För att öppna tidigare sparade spår klicka på knappen Öppna Spår. spår man inte tycker sig behöva kan tas bort genom att hålla pekpinnen nertryckt på aktuell rad och välja ta bort spår i den lista som kommer upp. För att få bort visade spår laddar du om temakartan. Format på spårnamnet: T<Id>-<Datum> <Namn>.log Vid import skapas ett anteckninglager i SkogView innehållande de spår som är loggade på fastigheten. Denna hantering är samma som för ArcPad. Se "Kartan i ArcPad"/"Anteckninglager"/"Uppdatering av fastighetskartan i Skogview" 60

63 2.8 Kartan i ArcPad pcskogs verktygsfält i ArcPad Tänk på: För att integrationen mellan Fält Plan och ArcPad ska fungera måste inställningar i ArcPad utföras enligt ovan avsnitt "Hur du ställer in ArcPad för pcskog Fält". Om ovan inställningar gjorts, visas ett speciellt verktygsfält i ArcPad (med fält-loggan längst till vänster) med följande knappar (från vänster): Hoppa till pcskog Fält. Med knappen intryckt kan man klicka på en avdelning i kartan och hoppa till motsvarande avdelning i pcskog Fält. Meny med pcskogs Temakartor. När man klicka på nedåtpilen visas ett antal fördefinerade temakartor. Knapp för transparens. Välj grad av transparens (genomskinlighet) på visningen av temakartorna. Användbart när man använder en flygbild under en temakarta. 5 olika nivåer finns att välja mellan. Val av fördefinierade teman. Val av transparens. Om man i den anpassade exporten väljer in ett ortofoto och väljer Linjelager Vitt, blir resultatet så här: 61

64 Om man väljer en temakarta och ger den en lämplig transparens blir resultatet så här: För övriga funktioner i ArcPad, hänvisas till dess användarhandledning. För en teckenförklaring av aktuellt lager: 1. Klicka på lager-knappen i ArcPad, Välj lagret Ytor.SHP och klicka på Lageregenskaper. Välj fliken Symbologi (Se bild nedan). 62

65 Anteckningslager Allmänt Anteckningslagren används för att ute i fält rita ytor, linjer och punkter för att senare i SkogView kunna uppdatera fastighetskartan. Vid export skapas tre anteckningslager, AntPunkt, AntLinje och AntYta i det fall dessa filer inte redan finns i aktuell fastighets kartkatalog. Om det finns befintliga anteckningslager i arbetskatalogen, exporteras dessa. Vid import kopieras dessa tre shape-filer till aktuell fastighets kartkatalog för att kunna presenteras i SkogView. Dessa är de enda lager som kan importeras till SkogView. Övriga lager är endast för visning av kartbild. Redigering i ArcPad Sätt önskat anteckningslager i redigeringsläge. Via ArcPads redigerings toolbar, välj lämpliga verktyg för att rita shaper. För detaljer se ArcPads dokumentation. I bilden ovan har samtliga tre anteckningslager använts: 1. Ytor ritade i anteckningslagret AntYtor 2 Linjer ritade i AntLinje 3 Punkt ritad i AntPunkt När en shape ritats ut dyker en ruta upp där man kan ange information för att underlätta identifiering i SKOG View. Klicka på Property /Attribut fältet för redigering. Uppdatering av planens karta i pcskog Proffs/Gård När man har importerat planen till Proffs/Gård så läggs samtliga anteckningslager automatiskt till under noden Fält och undernoden Anteckningslager i kartans innehållsförteckning, se bild nedan. Med hjälp av dessa kan du justera kartan. Inmatad information i respektive shape i ArcPad kan visas genom att välja kartans Identifiera verkyg? och klicka på shapen man vill ha information om. Om du i den interna kartan även registrerat provytepunkter kan du titta på dessa här. 63

66 Hämta linjer Om man vill använda sig av anteckningslagren i pcskog 64

67 GPS Likaväl som att själv rita punkter och linjer osv i ArcPad kan du låta GPS:en rita. Börja med att sätta det lager du vill rita i, redigeringsbart. Här används lagret AntLinje.shp. Välj sedan Verktyget Linje. Verktyget måste vara valt eftersom det är just detta verktyg som vi ska rita med. Men istället för att själv rita med pennan låter vi GPS:en göra det. Se till så att GPS:en är aktiv och att du har rätt position. Klicka sedan på knappen Fånga brytpunkter. Nu ritas linjer av GPS:en och detta hamnar i lagret AntLinje.shp För att avsluta linjeritningen klickar du på Fortsätt till attributfångst (den gröna pilen). Klicka sedan på knappen OK i rutan Geobjektegenskaper. Klicka sedan på knappen Spara. 65

68 Om du nu vill fortsätta och göra en ny linje gör du på samma sätt. Se till så att verktyget "Linje" är valt och klicka sedan på knappen "Fånga brytpunkter". Skapa plandata utifrån en förtolkad karta. Ett effektivt sätt att skapa en plan i fält är att först ta fram förtolkningsmaterial för kartan i SkogView. Man exporterar då fastigheten utan plandata, eftersom detta fylls i i Fält Från den tomma planen i fält, välj ArcPad knappen för att starta ArcPad. I ArcPad kommer det förtolkade kartmaterialet upp. Utan tematisering eftersom det inte finns något plandata. Det man ser är endast avdelnings nummer i avdelningarna. Om man använder hoppa till plan verktyget så kommer man inte kunna hoppa till aktuell avdelning eftersom den inte finns utan istället kommer fältprogrammet att fråga om man vill skapa denna avdelning. Klicka på Yes, avdelningen skapas och du kan fylla i data. När avdelningsuppgifterna sparats och man vill hoppa tillbaka till ArcPad får man frågan om man vill uppdatera kartan. Väljer man ja så kommer den skapade avdelningen bli tematiserad plus att under avdelningsnr står nu vilken huggningsklass man valt. 66

69 Nej väljer man om planen är så stor att tiden det tar att uppdatera karta inte känns värt besväret att vänta. På detta sätt kan man sedan "beta" sig igenom kartan och skapa avdelning för avdelning i planen. 67

70 2.9 Importera från pcskog Fält Importera plan från pcskog Fält OBS! Provytedata kan endast im porteras ej exporteras! Starta pcskog. Se också till att handdatorn är korrekt ansulten till PC:n och att kontakt dem emellan finns. Klicka på pcskog-knappen. Välj menyalternativen Importera och pcskog Fält. Via importen läses de planer som finns på handdatorn in via Active Sync eller Mobile Center. Klicka på den plan du vill hämta in. Klicka sedan på knappen Hämta fältdata. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Om du registrerat provytevärden får du möjlighet att spara dessa i en excel-fil. 68

71 2.10 Bilaga Inmatningskontroller Följande inmatningskontroller utförs vid inmatning av avdelningsdata i pcskog Fält. Om ålder Ej Skogsmark: All skogsdata rensas bort och inmatning av data är ej möjlig. Ej möjligt att lägga upp nytt trädslag. Om Ålder = 0: Om Areal <= Areal - värde saknas Om Agoslag <> 'Skogsmark' - Ägoslag - skall vara skogsmark. Om Si inget valt - Ståndortsindex - värde saknas. Ålder satt mellan Om Areal <= Areal - värde saknas. Om Agoslag <> 'Skogsmark' - Ägoslag - skall vara skogsmark. Om txthkl inget valt - Huggningsklass - värde saknas. Om Si inget valt - Ståndortsindex - värde saknas. Om m3skha < 1 - Volym saknas eller för låg. Dialogrutan redigera trädslag kan annars inte lämnas om: * summa trädslags andelarna inte är 100% * det finns dubbla trädslag Dialogrutan redigera åtgärder kan inte lämnas om: * första åtgärden inte är en huvudåtgärd Dialogrutan areal info kan inte lämnas om inte * Ägoslag inte är ifyllt när avdragsprocent > 0 Dialogrutan ny fastighet kan inte lämnas om inte * namn, Län, kommun och försammling är ifyllda. Maximala storlekar vid inmatning är enligt pcskog Proffs, dvs Fukt = 3 tecken Vegtyp = 3 tecken Trp avst = 4 tecken Dgv = 2 tecken Höjd = 2 tecken, alltså max 99 Stamantal = 5 tecken Grundyta = 2 tecken 69

72 Tor Jonsson 70

73 71

74 Microsoft Mobile och Compact Framework Detta avsnitt behandlar hur Microsofts mobila plattform Windows Mobile och Compact Framework, som pcskog Fält använder, fungerar och har utvecklats. Avsnittet är riktat till tekniskt intresserade läsare med viss teknisk bakgrund, då det innehåller en del tekniska termer. Windows CE Windows CE (även kallad Windows CE.NET) är ett 32-bitars multitasking och multitrådat operativsystem som är utvecklat för att köras på mobila enheter. Det finns en mängd mobila enheter och inbyggda system som 72

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp.

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp. Sida 1 av 23 BessyMobile användarmanual Datum Version Författare Beskrivning 2007-10-30 1.0 M.Woxberg Första versionen av manualen Användningsfall Användningsfall : Ny Användare BessyMobile kan bara ha

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013 AutoTrader LE Användarmanual Autostock AB, 2013 Table of Contents Inledning 3 Installera AT LE 4 Att komma igång 6 Ändra utseende 7 Support och uppdatering 8 Lägg till nya instrument 10 Ändra loginuppgifter

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet.

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet. INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Typografiskt i manualen... 4 2 Systemkrav... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.2 Internet... 5 3 Utbildningskortet... 6 3.1 Dagsschema... 6 4 Utbildningskort - Översikt... 10 5 De praktiska

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 2

Hjälp för Timmerweb Mobil 2 1 (6) 2012-05-24 Hjälp för Timmerweb Mobil 2 (mindre revidering av den hjälp som togs fram i november-2006 för release 2.0) (ArcPad 7.0) Redigera avverkningsobjekt (Åtgärdsobjekt)... 2 Skapa nytt avverkningsobjekt

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer