Användarhandledning. pcskog Fält 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning. pcskog Fält 2011"

Transkript

1 Användarhandledning pcskog Fält 2011

2 Senast reviderad Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved

3 Innehållsförteckning Välkommen pcskog Fält 2.1 Kom igång med... pcskog Fält Välkommen till pcskog Fält Systemkrav Att komma igång Hur du aktiverar... pcskog Fält Hur du ställer in ArcPad för pcskog Fält 16 Starta och hitta... i pcskog Fält Inställningar 2.2 Att uppdatera... pcskog Fält Uppdatera Fält på handdatorn via internet 2.3 Exportera till... pcskog Fält Exportera plan till... pcskog Fält 2.4 Arbeta med... fastigheter Öppna en fastighet Skapa en ny fastighet Ändra fastighetsinformation Ta bort en fastighet Säkerhetskopiera en fastighet Navigera i plan på ett effektiv sätt 2.5 Arbeta med... avdelningsdata Skapa en ny avdelning Redigering av avdelningsdata Redigering av trädslag Redigering av åtgärder Gallringsmallen Ta bort en avdelning Sök en avdelning Arbeta med... provytedata Inställningar Provytestöd översikt Mata in provytedata Beräkningar 2.7 pcskog Fält... Karta 54 Karta Rita i kartan GPS Spårhantering Kartan i ArcPad pcskogs verktygsfält i ArcPad Anteckningslager GPS Skapa plandata utifrån en förtolkad karta. 2.9 Importera från... pcskog Fält Importera plan från pcskog Fält 2.10 Bilaga Inmatningskontroller Tor Jonsson 72 Microsoft Mobile... och Compact Framew ork 1

4 2

5 1 Välkommen Hitta användbar information om hur du använder pcskogs produkter. Här hittar du vår steg för steg-guide för att snabbt komma igång, användarmanualer och kursmaterial. Du hittar också information om uppdateringar och svar på vanliga frågor. Mycket av dokumentationen finns i pdf-format för utskrift. Hur man använder denna manual: Öppna ett avsnitt i användarhandledningen genom att klicka på +-knappen till vänster om önskat program. Sök via ett indexord genom att klicka på länken Index till vänster. För att söka ett avsnitt via ett sökord som Du anger, klicka på Sök (Search). Kom igång med pcskog Gård/Proffs Steg för steg Användarmanualer online/pdf: Gård/Proffs Fält Ekonomi Värdering Ekonomi BM-win Operativ planering Frågor och svar Läs vanliga frågor och svar om pcskog och våra produkter: Frågor och svar... Kursmaterial Grundkurs Gård 2011 Programvaror för läsning av pdf-filer: Hämta programmet Acrobat reader... 2 pcskog Fält Välkommen till användarhandledningen för pcskog Fält pcskog Fält är programmet för att skapa och använda skogsbruksplanen på en handdator. Hur man använder denna manual: Öppna ett avsnitt i användarhandledningen genom att klicka på +-knappen till vänster om önskat program. Sök via ett indexord genom att klicka på länken Index till vänster. För att söka ett avsnitt via ett sökord som Du anger, klicka på Sök (Search). 2.1 Kom igång med pcskog Fält 2011 Välkommen till pcskog Fält 2011 pcskog Fält är en programvara för att skapa och ajourhålla skogsbruksplaner med en mobil enhet. pcskog Fält möjliggör därmed att arbeta med skogsbruksplaner på plats i skogen. När pcskog Fält blivit installerat kan man exportera och importera skogsbruksplaner från pcskog till en mobil enhet med stöd för Microsoft Windows Mobile, för inmatning och redigering av skogsbruksplanens avdelningsdata. Datainsamling går snabbt och enkelt och data kontrolleras till viss del direkt vid inmatningen för att minimera felaktig inmatning. 3

6 Med pcskog Fält kan du: Exportera och importera en fastighet med plandata från pcskog Proffs/Gård till pcskog Fält. Redigera fastighets- och avdelningsdata direkt i fält och sedan importera tillbaka dessa och uppdatera planen i pcskog Proffs/Gård. Skapa en ny skogsbruksplan i pcskog Fält för senare import till pcskog Proffs/Gård. Ta med en pcskog karta ut i pcskog:s egen kartmodul för orientering. Där kan du även rita punkter, linjer och ytor och spara spår med hjälp av GPS. Spåren kan sedan importeras och användas som underlag till ändringar i pcskog-kartan Ta med en pcskog karta ut i kartprogrammet ArcPad. (Ursprungskartan kan dock ej redigeras direkt i ArcPad) Redigera en punkt, linje eller ytlager i ArcPad och importera dessa till pcskog för användning som ritunderlag i pcskog-kartan. Använda provytebaserad datainsamling. 4

7 Systemkrav pcskog Fält har följande systemkrav. Hårdvara (mobil enhet) Processor: Intel XScale/ARM XScale, Interminne (RAM) minst 64 MB Hårddisk (ROM) minst 128 MB Programmet kräver någon av följande skärmstorlekar: QVGA (240*320), WQVGA (240 * 400) och VGA (480 * 640). Färger: färger. Exempel på mobila enheter som uppfyller dessa krav: Getac PS236, Mobile Mapper 6 och Sony Ericsson X1. Hårdvara (Dator) Se systemkrav för pcskog Proffs/Gård version Följande programvaror måste vara installerade på mobil enhet: Operativsystem: Windows Mobile 5.0 eller Windows Mobile 6.0/6.5 Compact Framework 2.0 (Compact Framework kan även installeras efter installationen av pcskog Fält.) OBS! Compact Framework 2.0 är förinstallerat med Windows Mobile 6.0/6.5. Följande programvaror måste vara installerade på dator: - ActiveSync version 4.5. (XP) eller Center för Windows mobile enheter (Vista/Windows 7) - pcskog Proffs/Gård. Observera att det krävs version 2008 eller nyare av pcskog Proffs eller pcskog Gård för att använda - pcskog Fält. pcskog Fält är utvecklad och testad för användning på operativsystemen Windows Mobile 5.0, 6.0 och 6.5. Att komma igång Här följer en instruktion över vad du behöver göra för att komma igång med pcskog Fält. Vi förutsätter här att pcskog Proffs/Gård redan finns installerat på din pc. Din vanliga stationära dator kommer vi att kalla "pc" och den mobila enheten kallar vi för "handdator". Hur sak er och ting ser ut och går till k an variera beroende på om du har Windows XP eller Windows Vista/ Windows 7. Förberedelse: pcskog Fält använder Microsofts standardiserade program för att sköta kommunikationen mellan pc och handdator. Har du Windows XP behöver Microsoft ActiveSync 4.5 vara installerat. Har du Windows Vista används Center för Windows Mobile enheter. Se till så att rätt program är installerat på pc:n. Om du inte har programmet kan detta laddas ner från microsofts webbplats. Steg1 Se till så att din pc är påslagen och att din handdatorn är laddad. (Här skiljer det mellan modeller om den ansluts med sladd eller sk. "docka") Steg2 Anslut den medföljande usb-kabeln både till pc:n och handdatorn. pc:n kommer nu eventuellt att börja leta efter drivrutiner för att kunna kommunicera med handdatorn. Detta kan ta en stund. Om pc:n inte hittar några drivrutiner behöver sådana eventuellt hämtas från tillverkarens hemsida. 5

8 Om du har Windows XP börja vid steg 3. Om du har Windows Vista eller Windows 7 börja vid steg 4. Steg3 (Windows XP) När pc:n känner igen handdatorn kommer active sync att startas automatiskt. Den första dialogruta som öppnas klickar du bara OK på. Klicka på Nästa. Om följande dialogruta öppnas. Ange ett lämpligt namn för handdatorn och klicka Nästa. Här kan du välja olika saker som du vill ska synkroniseras med handdatorn. Om du endast ska använda handdatorn med pcskog Fält, rekommenderar vi att du bockar ur samtliga alternativ. Inget av dem behövs för kommunikationen med pcskog Fält. Dessa synkroniseringsalternativ kan även väljas in senare om så önskas. Klicka Nästa. Detta behövs inte för pcskog Fälts del. Klicka Nästa. 6

9 7

10 Klicka på Slutför. Nu är konfigureringen färdig. Stäng ActiveSync med krysset. Steg4 (Windows Vista/Windows 7) När pc:n känner igen handdatorn kommer kommunikationsprogrammet att startas automatiskt. Du behöver inte göra några speciella inställningar, du kan stänga dialogrutan. Om du har Windows Mobile 5.0 på din handdator behöver du installera en tilläggskomponent som heter ".NET Compact Framework 2.0". (Detta är inkluderat i Windows Mobile 6.0/6.5) 8

11 Gå till Microsofts nedladdningssida för.net Compact Framework 2.0, details.aspx?displaylang=en&id=22808 Klicka på Download. Klicka på Kör. Klicka på Kör en gång till. Klicka på Next. 9

12 Acceptera licensmeddelandet och klicka på Next. Låt Complete vara valt och klicka på Next. Klicka på Install. 10

13 Efter ett tag visas följande dialogruta. På handdatorn visas nu denna bild. Låt Device vara valt och klicka på Install. Klicka på Ok för att starta om handdatorn. När handdatorn startat om är det färdigt och du kan fortsätta till nästa avsnitt som beskriver hur du installerar pcskog Fält. 11

14 Hur du aktiverar pcskog Fält Observera att systemkraven måste vara uppfyllda för att kunna använda pcskog Fält, se avsnittet Systemkrav. När man installerar pcskog Proffs/Gård så installeras även pcskog Fält. Första gången man använder Gård/Proffs eller Fält så måste man aktivera Fält med ett licensnummer. 1. Ange det licensnummer du fått vid köpet av pcskog Fält. När korrekt licensnummer är ifyllt klicka på Ok. 2. Anslut handdatorn till pc:n med hjälp av anslutningskabeln eller dockan. Säkerställ att kontakt mellan handdator och pc fungerar. 3. Installationsprogrammet inleder installationen på den mobila enheten. Du ombeds kontrollera den mobila enheten om ytterligare val behöver göras. 4. På den mobila enheten kan du välja om du vill att programmet skall installeras i den mobila enhetens minne (Device), eller om du vill använda ett minneskort (Storage card). Du rekommenderas att använda mobila enhetens minne (Device). Klicka sedan på Install. 12

15 11. Programmet har installerats på den mobila enheten. Klicka OK. 12. Om du inte gjort det tidigare, klicka OK i dialogrutan som handlar ytterligare steg på den mobila enheten. 13. Installationen är slutförd. Klicka på knappen Slutför. 14. Efter installationen kan du behöva starta om datorn. Avsluta alla eventuella övriga program och klicka på knappen Ja. Notering! Observera att det i vissa fall kan öppnas en dialog på den mobila enheten, som säger att pcskog Fält inte kommer att visas korrekt. Detta går normalt att bortse ifrån. Om pcskog Fält skulle visas konstigt på din mobila enhet, ring pcskogs support. 13

16 Hur du ställer in ArcPad för pcskog Fält Detta avsnitt beskriver hur du ställer in ArcPad för användning med pcskog Fält. Instruktionen gäller för följande versioner av ArcPad: 7.0.1, 7.1, 8 och 10. Instruktionen visar hur det ser ut i ArcPad 8. Det kan förekomma variationer i utseendet på dialogerna. 1. Installera ArcPad enligt instruktionerna för ArcPad. 2. Sätt upp en sökväg i ArcPad till pcskog Fält. För att pcskogs verktygsfält ska synas i ArcPad, måste man skriva in en sökväg till en s.k "applet". Gör så här: a) Starta ArcPad. b) Klicka på ArcPads ikon för inställningar ("hammaren och skiftnyckeln") c) Välj fliken Paths. (Sökvägar) Ange sökvägen "Program Files/pcSKOG/applets" i nedersta textboxen ("Other Additional Paths" eller "Andra ytterligare") och tryck OK. Notera att detta gäller om du installerat Fält i standardkatalogen som installationen själv väljer. Om du i installationen aktivt valt en annan installationskatalog skriver du in den sökvägen. Du kan även använda utforskaren för att välja sökväg. Klicka då på den nedersta gula mappen. Då startas utforskaren och du kan välja rätt sökväg i mappstrukturen. d) Starta om ArcPad genom att avsluta programmet med exit (stäng). (att trycka på krysset uppe till höger avslutar inte programmet utan bara minimerar det) Nu skall pcskogs verktygsfält med en Fält-knapp till vänster synas. 14

17 ArcPad Installera ArcPad enligt instruktionerna för ArcPad. 2. Sätt upp en sökväg i ArcPad till pcskog Fält. För att pcskogs verktygsfält ska synas i ArcPad, måste man skriva in en sökväg till en s.k applet. Gör så här: a) Starta ArcPad. b) Klicka på ArcPads ikon för inställningar. c) Välj fliken Paths. (Sökvägar) Ange sökvägen "Program Files/pcSKOG/applets" i nedersta textboxen ("Other Additional Paths" eller "Andra ytterligare") och tryck OK. Notera att detta gäller om du installerat Fält i standardkatalogen som installationen själv väljer. Om du i installationen aktivt valt en annan installationskatalog skriver du in den sökvägen. Du kan även använda utforskaren för att välja sökväg. Klicka då på den nedersta gula mappen. Då startas utforskaren och du kan välja rätt sökväg i mappstrukturen. d) Starta om ArcPad genom att avsluta programmet med exit (stäng). Nu skall pcskogs verktygsfält synas. 15

18 Starta och hitta i pcskog Fält Starta pcskog Fält på din mobila enhet genom att antingen: Klicka på Start följt av Program, samt på ikonen för pcskog Fält. (pcskog Fält ligger som ett program i programgruppen, liksom t.ex Pocket Word). Hitta i pcskog Fält När pcskog Fält har startat, visas programmets huvudmeny med knappar som öppnar programmets huvudfunktioner. Från startsidan kan man välja: Avdelningsdata: för att gå direkt till sidan för redigering av avdelningsdata för vald fastighet. (Vald fastighet visas överst i fönstret, i detta fallet Älvdalen 1:1) Välj Fastighet: för att gå till sidan för val av annan fastighet som är lagrad på den mobila enheten (Se avsnitt om att öppna en fastighet). Skapa Fastighet: för att gå till sidan där man skapar en ny fastighet (Se avsnitt om att Skapa en fastighet). Inställningar: för att ändra fastighetsinställningar och hantera skiften. (se avsnitt om Inställningar) I pcskog Fält är en fastialltid vald (för att arbeta med). Vilken fastighet som är vald framgår av titelfältet (I detta fall är Älvdalen 1:1 vald). Man kan börja redigera avdelningsdata för vald fastighet genom att klicka på knappen Avdelningsdata. Sidan med avdelningsdata visas då. När man öppnat funktionen avdelningsdata finns ett verktygsfält i nedre delen av skärmen. 16

19 I verktygsfältet hittar man funktioner för Navigering skapa en ny avdelning radera en avdelning redigera en avdelning spara en avdelning hoppa till aktuell avdelning i kartan (ArcPad) och knappen för att öppna startsidan ikonen.. Man kan alltid återvända till startsidan genom att klicka på hus- Det finns även en Meny (Uppe till vänster) som man också kan använda för att snabbt hoppa mellan huvudfunktionerna. Via menyn nås också en backupfunktion för aktuell fastighet till minneskort, om det finns tillgängligt. 17

20 Inställningar Inställningar kommer du till via huvudsidan, eller via menyn, i programmet. Fastigheten som inställningarna gäller för, visas överst på inställningssidan. Begreppen förklaras närmare i användarhandledningen för pcskog Proffs/Gård. Fliken Fastighet Man kan välja mellan trädslagsvis eller avdelningsvis inmatning av avdelningsdata. Man kan välja om man vill använda sig av attributen Medeldiameter, Medelhöjd, Stamantal och Grundyta. Extra avdelningsdata: Man kan lägga till ett extra attribut med en egen rubrik. Terräng och vegetation: Man kan välja att använda attributen Vegtyp/fuktklass, Terrängtransport och Terrängklass (GYL). Fliken Skifte Under Skifte visas fastighetens skiften och det finns möjlighet att skapa nya skiften. För att skapa ett nytt skifte, fyll i fälten Id och Skiftesnamn och klicka på länken Lägg till. För att ta bort ett skifte, markera skiftet i listan du vill ta bort och klicka på länken Ta bort. För att ändra Skiftes Id och skiftesnamn, markera skiftet i listan du vill ändra och klicka på länken Uppdatera. 18

21 Filken Allmänt Under allmänt visas: Minneskort för backup. Flervalslistan innehåller aktuella externa sökvägar. Här väljer man eventuellt tillgängligt minneskort. Detta minneskort kommer att användas vid säkerhetskopiering/backup av fastigheter. Backup katalog på minneskort. Finns det ett minneskort tillgängligt kan ett katalognamn anges dit aktuellt kartprojekts katalog kopieras när backup-funktionen används. Standard-katalog på minneskortet är "Mina Fastigheter" Planläggare. När en ny fastighet skapas i Fält kommer dess planläggare sättas till detta värde. Fliken GPS För att ta reda på vilken COM-port och Baudrate just din handdator använder för gps-kommunikation Klicka på knappen Sök. (Notera att detta inte stöds för blåtands gps:er) 19

22 Se till så att inget annat GPS program är igång samtidigt, då blockeras sökningen. Klicka sedan OK Sök ningen utförs. Detta k an ta ett tag. Du k ommer att se programmet testa de olik a alternativen tills det hittar rätt inställning. GPS-inställningarna är detekterade. Klicka Yes för att avsluta sökningen. Värdena som sökningen kommit fram till skall anges under handdatorns generella GPS-inställningar för hårdvaruport. 20

23 Spår logg, anger hur ofta spårfunktionen skall logga. Exempelvis var tionde meter. När du gjort dina inställningar, klicka på Spara. Fliken Vol (Volym) Se avsnittet Arbeta med provytedata. 21

24 2.2 Att uppdatera pcskog Fält Uppdatera Fält på handdatorn via internet Hämta alla uppdateringar från internet i pcskog Proffs eller Gård. (Läs i manualen för pcskog Proffs/Gård om hur detta går till). pcskog har nu startat om och uppdateringarna är installerade. 1. Klicka på pcskog-knappen, Exportera och Exportera till Fält. Nedan dialog öppnas. 2. Obs. Se till att handdatorn är ansluten till PC:n. 3. Klicka på knappen Installera i ovan dialog. En dialogruta öppnas med information som säger att den senaste versionen för pcskog fält handdator k ommer att installeras. 4. Klicka på knappen Ja. Nu startas ett speciellt installationsprogram som installerar uppdateringarna på handdatorn. 5. Klicka på Nästa. 22

25 6. Klicka i Jag accepterar villkoren i avtalet, klicka sedan Nästa. 7. Klicka Nästa. 8. Klicka Installera. Installationen startar. 23

26 Installationsprogrammet k änner av att pcskog Fält redan finns installerat på handdatorn och frågar om du vill fortsätta. 9. Klicka Ja. pcskog Fält börjar installeras på handdatorn. En dialogruta öppnas som säger att du behöver k ontrollera om ytterligare steg eller val behöver göras på handdatorn. 10. Klicka OK, och kontrollera sedan handdatorn. 11. På handdatorn, klicka på Yes. 24

27 Den tidigare versionen k ommer att ersättas med den nya. 12. Klicka OK. Välj installationsplats. Normalplatsen är Device (rekomenderas). 13. Klicka Install. Installationen lyck ades. 14. Klicka ok. 25

28 15. På PC:n Klicka på Slutför. Klart! 26

29 2.3 Exportera till pcskog Fält Exportera plan till pcskog Fält Att tänka på innan export av plan till Fält: - Omnumreringsfunktionen i pcskog spärras när fastigheten exporterats till pcskog Fält! - Provytedata kan endast importeras ej exporteras! För att exportera en plan till pcskog Fält, starta exporten genom att antingen: Högerklicka på den fastighet du vill exportera till pcskog Fält. Välj sedan menyalternativet Exportera till pcskog Fält. Man kan också klicka på pcskog-k nappen, Exportera och pcskog Fält. En dialog öppnas. I denna kan man välja mellan fyra sätt att exportera planen. Om man har för avsikt att använda det mobila kartprogrammet ArcPad från Esri på den mobila enheten, ska man välja något av ArcPadexporterna. Inform ation att beakta före export - Tillväxt uppdaterad till - Fastighetsstatus. Anger vad m an bör beakta avseende aktuellt status på fastigheten. Oavsett vilken typ av export man väljer kan man i innehållsförteckningen välja vilka teman (ikryssade) som ska exporteras, om dessa ska vara delvis transparanta, vilket utseende ett tema ska ha o.s.v. 27

30 Det finns även ett antal verkygsknappar i export-dialogen: Knapp för att lägga till externa teman. Exporten kan förutom shape-filer hantera bilder i formaten, BMP, JPG, PNG, TIF ECW och SID. Visa kartbilden med full geografisk utsträckning, Knapp för att zooma ut och in. (Håll inne vänster musknapp och rör musen uppåt eller neråt), Panoreringsknapp för att flytta kartbilden. Välj om kartan ska exporteras till ArcPad eller om endast provytor ska exporteras. Knapp för att flytta ett utsnitt i kartan (om man väljer att exportera hela kartan på flera bilder). Knapp för att göra ett utsnitt, dvs område att exportera, i kartan. Endast utsnittet exporteras då (Helt jämförbart med ett utskriftsområde vid kartutskrift i Proffs/Gård). Nedan beskrivs de olika typerna av export av plan: Endast plan I detta fall exporteras endast planen till pcskog Fält. Om fastigheten inte har någon karta, blir detta det enda möjliga valet. Plan och karta, anpassad export I detta fall exporteras förutom plandata, hela eller valda delar av befintlig karta för användning i den egna kartmodulen i pcskog Fält. (Not. detta val exporterar ingenting till ArcPad) Bildinställningar Man kan här ställa in den bildstorlek som bilden ska få pcskog Fält. (I version 2009 var det max bildstorlek man valde). I normalfallet är 2 Megapixel det antal megapixel handdatorn klarar att hantera. Exporterar man en för stor bild kommer Fältprogrammet att ge ett felmeddelande, varvid man får göra om exporten med mindre bildstorlek. Önskad skala är den ungefärliga skala man får i en handdator med bildstorleken 240*320 pixel. 28

31 Visa bilduppdelning Här kan man välja om kartan inte ska uppdelas (allt man ser exporteras), om man ska få ett bild/utsnitt man kan flytta runt, eller om kartan ska delas upp på flera bilder/utsnitt som kan flyttas runt. I sista fallet kan man, liksom i Proffs, välja vilka utsnitt man vill exportera. Klicka/Shift-klicka på det/de utsnitt som ska exporteras, som då blir gult. Tema från aktuell karta Här kan man välja att skapa en bild som exporteras från den aktuella kartan, dvs såsom kartan ser ut i exportens kartbild, efter eventuella ändringar man gjort i innehållsförteckningen. Man kan också välja att ge bilden ett namn. Om man väljer att inventera linjer blir dessa gula. Provytor tema Här kan man välja om det ska visas en karta som bakgrund när man skapar provytor. Valet står mellan huggningsklass-temat och Aktuell karta (i kartbilden). Standard teman Här kan du välja vilka standard pcskog-teman som skall exporteras. ArcPad: Plan och karta, standard export pcskog kartan med standard teman i full geografisk omfattning exporteras direkt till pcskog Fält. All kartdata exporteras, förutom texter. Kartan körs då i ArcPad. ArcPad: Plan och karta, anpassad export pcskog kartan exporteras för användning i ArcPad, med skillnaden att man kan göra nedan Inställningar: Geografisk omfattning Man kan välja mellan att exportera med full geografisk utsträckning (Full) eller endast ett utsnitt som man definerar med hjälp av verkyget. Observera att alla avdelningar som syns i kartfönstret exporteras i sin helhet. Välj rasterformat Rasterbilder kan exporteras i fyra olika format. JPG-formatet är markerat från början eftersom det i regel tar minst plats. Om raster bilden är mellan 4-17 MB, får man en varning om att bilden är stor. Bilder över 17 MB kan inte exporteras eftersom de inte kan hanteras av ArcPad. Möjlighet finns att göra linjelagret vitt, vilket ofta är att föredra när man jobbar med mörka flygbilder. Kryssa då i rutan Linjelager vitt. Exporten kan förutom shape-filer hantera bilder i formaten, BMP, JPG, PNG, TIF ECW och SID. Skala ner stora raster För att minsta upplösni Om du tänkt att ta provytor kan du exportera en provytekarta där provytorna kan markeras. Denna karta öppnas inte i ArcPad utan i det interna kartprogrammet. 29

32 Klicka Slutför. Gör sedan om proceduren om du vill exportera fler provyte-utsnitt. 30

33 2.4 Arbeta med fastigheter Öppna en fastighet Gå till sidan för att Öppna en fastighet genom att från startsidan klicka på knappen Öppna fastighet. Ett fastighetsträd visas med alla fastigheter hämtade till pcskog Fält från pcskog. Tänk på att om det saknas fastigheter första gången så öppnas "Älvdalen 1:1". Om senast använda fastighet saknas så ombeds man välja fastighet eller skapa ny fastighet. Avdelningsknapp och inställningsknapp är då ej tillgängligt. Välj fastighet att arbeta med och klicka på knappen Öppna. Fastigheten blir då vald i pcskog Fält. Avbryt genom att klicka på knappen Avbryt. Håller man pinnen intryckt på vald fastighet så får man upp en meny med ett menyval "ta bort". På detta sätt kan en fastighet med tillhörande kartkatalog tas bort. Fastigheter skapade i pcskog Fält markeras med versaler, dessa har ej fått sitt slutgiltiga fastighetsid. Skapa en ny fastighet Öppna sidan för att skapa en ny fastighet, genom att klicka på knappen Skapa fastighet på startsidan. För att kunna spara en fastighet måste Namn, Län, Kommun och Församling vara ifyllt. Följande fält är frivilliga: Eget id, Höjd över havet, Fritt fält 1 och Fritt fält 2. Tänk på att Fritt fält 1 och 2 endast kan innehålla 20 tecken. Fler tecken kan matas in, men om fler tecken används, försvinner dessa vid importen till pcskog. 31

34 På fliken Ägare kan fastighetens ägare och planläggare skrivas in. Båda dessa värden är frivilliga. Finns det en planläggare angiven under Inställningar/Allmäntfliken så kommer det namnet vara ifyllt här. Klicka på knappen Spara för att skapa den nya fastigheten. Klicka på knappen Avbryt för att avbryta uppgiften. OBS! När fastigheten är skapad kan Län Kommun och Församling inte ändras. Ändra fastighetsinformation För att ändra fastighetsdata för en öppnad fastighet, klicka på knappen Avdelningsdata på startsidan, följt av fliken Fastighet. Sidan nedan visas. Klicka på länken Redigera för att öppna redigeringssidan för Fastighet (Se avsnitt Skapa en ny fastighet). Observera att Namn, Län, Kommun och Församling ej kan ändras i pcskog Fält. Dessa fält måste ändras i pcskog Proffs eller Gård. Ta bort en fastighet Gå till sidan för att välja en fastighet genom att från startsidan klicka på knappen Välj fastighet. Håll pinnen intryckt på önskad fastigheten och välj Ta bort i menyn som öppnas. Både data och fastighetens kartkatalog tas bort från den mobila enheten. Tag bara bort fastigheter som är importerade till pcskog. I annat fall kommer kommer statusen "Exporterad till pcskog Fält" att ligga kvar vilket spärrar vissa funktioner i pcskog. t.ex omnumrering av avdelningar. Skulle man av misstag ta bort en fastighet som är exporterad så kan man kringgå problemet på två sätt: 1) Antingen exportera fastigheten till pcskog Fält igen och importera den. 2) spara fastigheten till zip-fil, ta bort fastigheten i fastighetsträdet och sedan hämta fastigheten igen från zipfil. Observera att man kan välja att exportera fastigheten från pcskog till pcskog Fält igen om man vill fortsätta redigering av fastigheten i pcskog Fält. 32

35 Säkerhetskopiera en fastighet Då data i en mobil enhet i de flesta fall lagras i RAM minne, riskerar data försvinna om batteriet i enheten tar slut. Det finns därför en funktion för att säkerhetskopiera en fastighet till ett minneskort. För att säkerhetskopiera en fastighet gör så här: 1. Välj var fastighetens ska sparas, genom att definiera minneskort och ange ett katalognamn i Inställningar och Allmänt. Som standard används katalogen "Mina Fastigheter" på enhetens minneskort. 2. Välj fastighet som ska säkerhetskopieras under sidan Välj fastighet. 3. Välj Meny och sedan Backup. (Menyn visas uppe till vänster på sidan för Avdelningsdata) Om minneskort är valt kommer fastigheten automatiskt att sparas till minneskort varje gång meny/avsluta väljs. Även när batterinivån kommer under 10% kommer en backup att göras. Navigera i plan på ett effektiv sätt Hårdvaruknapparna på din mobila enhet kan användas för att navigera runt i planen. Med pil upp så vandrar du runt mellan de fyra flikarna Fastighet/ Avd/ Tsl/ Åtg och Prv. Pil höger och vänster skiftar avdelning upp och ner. Med pil ner startas den inbygga pcskog kartan om den inte är startad och snabb växling till den om den är startad. Kartan kommer att centreras runt den avdelning som för tillfället är vald i plan. 33

36 2.5 Arbeta med avdelningsdata Skapa en ny avdelning På Startsidan klicka på knappen Avdelningsdata för att öppna sidan för avdelningsdata. Klicka på knappen för att skapa en ny avdelning. Sidan för inmatning av en huvudavdelning visas. Ange på vilket Skifte avdelningen ligger. Behåll det föreslagna avdelningsnummret eller ange ett nytt avdelningsnummer. Fält ger högsta lediga avdelningsnummer som förslag. Om man försöker mata in en befintlig avdelning kommer Fält att varna för att avdelning redan finns. Den befintliga avdelningen måste i så fall redigeras. Klicka på knappen Skapa ny. Klicka på Avbryt för att avbyta inmatning. Sidan har även flikar för uppläggning av underavdelning och avdelningsskikt, t.ex en Skärm. 34

37 Redigering av avdelningsdata För att ändra avdelningsdata på vald fastighet, klicka på knappen Avdelningsdata på Startsidan, eller fliken Avd. Sidan för avdelningsdata visas. Beroende på gjorda inställningar, visas olika antal fält. (Se avsnitt om Inställningar) På avdelningsfilken, klicka på knappen för att påbörja redigering av avdelningsdata. Kontroller utförs vid inmatning av avdelningsdata för att säkerställa att korrekta värden anges. Detta utförs när man sparar. (Se bilaga om Inmatningskontroller) Inmatade värden kontrolleras och sparas om man klickar på Spara-knappen eller byter avdelning. Beskrivningskoder kan förutom att väljas i listorna även matas in genom att knappa in resp. kod och sedan klicka utanför rutan. Navigera mellan fastighetens avdelningar genom att klicka på navigeringsknapparna: Klicka på för att skapa en ny avdelning. Klicka på för att ta bort aktuell avdelning. Klicka på för att ändra avdelningsdata för aktuell avdelning. (Inmatningskontrollerna öppnas för inmatning) Klicka på för att spara aktuell avdelning. Klicka på för att hoppa till aktuell avdelning i karta. (vilken karta det är beror på hur exporten är gjord) Klicka på för att öppna startsidan. Observera att man även kan hoppa mellan funktioner genom att välja alternativ i Meny. Klicka på länken Generella/Gröna kommentarer för att visa avdelningskommentarerna i Pocket Word. Om länken visas i fetstil finns kommentarer för den aktuella fastigheten. 35

38 Redigering av trädslag För inmatning och redigering av trädslag, klicka på fliken Trädslag. Följande sida visas. Genom att klicka på visas länken Redigera trädslag. Klicka på länken Redigera trädslag för att lägga till, ändra eller ta bort upplagda trädslag. För att lägga till en nytt trädslag. fyll i önskade värden och klicka på länken Lägg till. Trädslagen läggs upp i listan över trädslag. För att ta bort ett trädslag, välj trädslag i listan med trädslag och klicka på länken Ta bort. För att ändra uppgifter om ett trädslag, välj trädslag i listan, ändra uppgifterna i editeringsfälten och klicka på länken Uppdatera. Klicka på Spara för att spara gjorda ändringar. Klicka på Avbryt för att avbryta påbörjad inmatning. Observera att inga rimlighetskontroller görs vid inmatning av Dgv, Stammar, G-yta och höjd, förutom att det måste vara siffror och samma maxantal som i pcskog Proffs/Gård 36

39 Redigering av åtgärder För inmatning och redigering av planerade och utförda åtgärder, klicka på fliken Åtgärder. Följande sida visas. Genom att klicka på visas länkarna Redigera åtgärd eller Redigera åtgärdhist. Klicka på länkarna Redigera åtgärd eller Redigera åtgärdhist för att lägga till nya, ändra eller ta bort befintliga åtgärder. Om man t.ex. klickar på länken för Redigera åtgärd öppnas sidan för redigering av planerade åtgärder. För att lägga till en ny åtgärd. fyll i önskade värden och klicka på länken Lägg till. Åtgärden läggs upp i listan över åtgärder. För att ta bort en åtgärd, välj åtgärden i listan med åtgärder och klicka på länken Ta bort. För att ändra en befintlig åtgärd, välj åtgärden i listan, ändra uppgifterna i editeringsfälten och klicka på länken Uppdatera. Man arbetar även med åtgärdshistoriken på motsvarande sätt. Klicka på Spara för att spara gjorda ändringar. Klicka på avbryt för att avbryta påbörjad inmatning. 37

40 Gallringsmallen På åtgärdsfliken finns en länk som tar dig till gallringsmallen. Denna gallringsmall motsvarar den som finns i pcskog Proffs/Gård. Givet att korrekta indata finns angivna på avdelningen visas dess position i mallen. Klicka på länken GallMall för att öppna diagrammet. Avdelningens position i mallen visas med en grön markör. Klicka på ok för att komma tillbaka till åtgärdsdatat. 38

41 Ta bort en avdelning På Startsidan klicka på fliken Avddata för att öppna sidan för avdelningsdata. Stega fram till avdelningen som ska tas bort med navigeringsknapparna Klicka på knappen för att ta bort aktuell avdelning. Klicka Yes på frågan om det är säkert att avdelningen ska tas bort. Sök en avdelning Öppna sidan för avdelningsdata. Uppe till höger finns en sökfunktion. Skriv in avdelningsnr i den gula rutan och klicka på länken Sök. Klicka på länken upprepade gånger för att hitta avdelningar med samma avdelningsnummer på olika skiften. Även underavdelningar och skikt till detta avdelningsnr kommer att hittas. Ett annat sätt att komma till önskad avdelning är att gå till pcskog Fält karta med pil ner, i kartan leta upp avdelningen och använda hoppa till plan verktyget för att komma till önskad avdelning. Eftersom växlingen mellan karta och plan går så fort så kan detta ofta vara ett effektivt sätt att komma till önskad avdelning. 39

42 2.6 Arbeta med provytedata Inställningar OBS! Provytedata kan endast im porteras ej exporteras! I pcskog Fält 2009 Fält finns stöd för provytedata. Här ges en översikt av detta, samt en redovisning för hur beräkningarna fungerar. Volymsinställningar (Trädslagsvis) På fliken Vol på inställningssidan för pcskog Fält, kan du göra en del val för hur volymen utifrån provytedata ska beräknas. Två metoder används. Tor Jonssons relaskoptabeller för formtalen 0.60, 0,65 och 0,70 (tabellerna finns att se under Bilaga). Samt formhöjdsberäkning. Formeln för formhöjdsberäkningen är: V = Gyta x (formtal x höjd). Klicka på det trädslag som du vill ändra inställningar för, t ex tall. Klicka för Tor Jonsson om det inte redan är valt. Klicka sedan i rutan Formhöjd. Du kan nu välja vilken av Tor Jonssons tabeller du vill använda för tall. Klicka sedan på Uppdatera för att ändringen ska få effekt. För att använda formhöjdsberäkning gör du på motsvarande sätt. Markera trädslaget du vill ändra inställningar för. Klicka för Formhöjd. Nu kan du själv ange vilket formtal du vill använda i beräkningen. Klicka sedan på Uppdatera för att ändringen ska få effekt. 40

43 Volymsinställningar (Avdelningsvis) Om volymen räknas avdelningsvis tas ej hänsyn till trädslag. Men du kan fortfarande välja mellan Tor Jonnsons tabeller eller formhöjdsberäkning. Provytestöd översikt OBS! Provytedata kan endast im porteras ej exporteras! Provytehanteringen består av 3 flikar. Den första fliken "Provytan" innehåller ett Inmatningsformulär och en Provytelista. Fliken "ÖH-bon" innehåller stöd för bedömning av ståndortsindex utefter höjdutvecklingskurvor. Fliken "Sammanställning", innehåller medelvärden och summeringar. Flikarnas utseende skiljer sig åt beroende på om data ska matas in trädslagsvis, eller avdelningsvis. Trädslagsvis Trädslagen Tall, Gran och Löv läggs automatiskt till på den första provytan. Du kan sedan själv lägga till och ta bort trädslag efter önskemål. Redan valda trädslag följer automatiskt med till nästa provyta så länge du befinner dig i redigeringsläge. För att lägga till ett trädslag väljer du det i dropdownlistan och klickar på Lägg till. För att ta bort ett trädslag markerar du motsvarande rad och klickar på Ta bort. 41

44 I mitten finns länkarna Lägg till, Ta bort, Uppdatera och Ny. Lägg till: Den här länken gör så att inmatade värden i inmatningsformuläret registreras som en provyta i provytelistan. Ta bort: Den här länken tar bort en markerad provyta från provytelistan. Uppdatera: Om ett värde har ändrats på en befintlig provyta uppdaterar den här länken provytan. Ny: Provytenumret räknas i normalfallet upp ett steg automatiskt för varje provyta. Men i de fall en avdelning blivit sparad, och man senare vill komplettera med ytterligare provytor använder man den här länken för att skapa en ny provyta. På fliken ÖH-bon kan ståndortsindex räknas ut med hjälp av höjdutvecklingskurvor. Övre höjd och brösthöjdsålder matas in och medelvärdesberäknas. 42

45 Ståndortsindex läses sedan av i rätt diagram Fliken Sammanställning innehåller summeringar och medelvärden. Vid klick på Spara avslutas provyteinmatningen utan att avdelningens värden uppdaterats. Vid klick på Uppdatera avd uppdateras avdelningens värden. Avdelningsvis Vid avdelningsvis inmatning tas ingen hänsyn till trädslagsfördelning. I övrigt fungerar det som ovanstående. 43

46 Vid klick på Uppdatera avd kommer de beräknade värdena in på avdelnings- och trädslagsflikarna. Beräknade provytevärden markeras med rött. Provytevärdena är röda så länge de inte ändras. Om man manuellt vill justera ett värde kommer färgen att bytas till svart. 44

47 Mata in provytedata OBS! Provytedata kan endast im porteras ej exporteras! Provytedata anges för en avdelning i taget. För varje avdelning kan ett fritt antal provytor registreras. Vill man i efterhand komplettera eller editera provytedata för en viss avdelning går också detta att göra. Provytehanteringen hittar du som en egen flik på varje avdelning. För att kunna mata in provytedata, klicka först på Redigeringsknappen och sedan på Redigera provytor. 45

48 Detta blir nu provyta nummer 1. Tall, Gran och Löv läggs till automatiskt. Du kan naturligtvis förändra trädslagsuppsättningen som du vill genom att ta bort och lägga till trädslag. Du kan nu mata in data i inmatningsformuläret för vart och ett av trädslagen. För att volymen skall räknas ut, krävs att Grundyta och Hgv är angett. Klicka på Lägg till, för att registrera provytan, den visas då i provytelistan. Dgv och Hgv medelberäknas medan grundyta, stamantal och volym summeras. 46

49 Inmatningsformuläret har nu blivit nollat och provytenumret har blivit 2. Du kan alltså nu mata in uppgifter för provyta nummer 2. Om det skulle vara så att provyta nummer 2 innehåller ytterligare ett trädslag lägger du till detta. Om du vill gå tillbaka till en viss provyta för att se eller ändra dess inmatade värden klickar du på provytan i provytelistan, värdena visas då i inmatningsformuläret. Om du ändrar ett befintligt värde behöver du klicka på Uppdatera för att ändringen skall få effekt. På fliken ÖH-bon anger du övre höjd samt brösthöjdsålder och klickar på Lägg till (tänk på att vissa trädslag går efter totalålder). Medelvärden räknas automatiskt ut. För att ändra ett värde klickar du på raden där värdet finns, dessa visas då i editeringsfälten och du kan ändra dem. För att ändringen ska få effekt behöver du klicka på Uppdatera. Välj i dropdownlistan det trädslag du vill bonitera efter och klicka sedan på knappen Diagram. 47

50 En röd markör visas i diagrammet baserat på medelvärdena av övre höjd och ålder. För att välja ståndortsindex följer du linjen som är närmast den röda punkten och klickar på på motsvarande indexmarkör. Markören för T10, T12, T14, T16, T18, T20 osv är de gråa punkterna. T11, T13, T15, T17, T19, T21, T23 osv är de blåa punkterna. Du klickar alltså på den punkt som motsvarar linjen där den röda punkten ligger. Klicka sedan på Spara. Fliken sammanställning innehåller medelvärden och summeringar för alla provytor på avdelningen, för varje trädslag och för avdelningen totalt. Trädslagsfördelningen räknas automatiskt ut baserat på grundytan. Här redovisas även brösthöjdsålder och ståndortsindex. Totalåldern räknas också ut där detta är möjligt. På avdelningsfliken finns nu provytedatat angivet i rött. Den röda färgen säger att värdet verkligen är framräknat utifrån provytedata. Om du vill justera dina värden i det här läget kommer färgen att bli svart. 48

51 På trädslagsfliken gäller motsvarande, med den skillnaden att om något av värdena ändras manuellt för ett trädslag, så blir samtliga data för det trädslaget svartmarkerade. 49

52 Kartfunktionen Du kan om du vill registrera positionen för dina provytor, antingen med hjälp av pennan eller med hjälp av gps:en. Denna funktion finns endast tillgänglig i pcskog:s interna kartmodul och stöds alltså inte i ArcPad. När provytekartan körs och punkter registreras är funktionerna för att starta och visa spår, samt för att välja tema, inte valbara. Du gör på följande sätt: När du står på provytan klickar du fram ett nytt provyteformulär. Använd handdatorns hårdvaruknapp och tryck joysticken nedåt, eller om du har knappar, tryck på knappen som pekar nedåt. Detta startar då den interna kartan. Du kan nu ange din position genom att välja knappen och klicka i kartan. Du kan även slå på GPS funktionen med knappen När gps:en kommit igång och stabiliserat sig på din position trycker du igen på hårdvaruknappen så kommer du tillbaka till provyteinmatningen. Då har du även fått en position på provytan. Du kan nu fortsätta att mata in dina värden och registrera provytan. När du registrerat provytan öppnas då automatiskt ett nytt provyteformulär, där du på samma sätt som ovan registrerar din position. Du kan även registrera positioner för redan tagna provytor. Tänk då på att klicka på Uppdatera annars registreras ingenting. Att ange position för provytorna är valfritt och krävs inte för att kunna göra provytor eller för att skapa en 50

53 excelrapport. Dock krävs det om du senare vill öppna provytedatat som en shape-fil i SkogView. Provytepositionerna ser ut så här och visas i kartan för en avdelning i taget och endast när du befinner dig på provytefliken. 51

54 Beräkningar Här följer en enkel exemplifiering av hur medelvärdes- och volymberäkningar sker i provytestödet. Volymsinställningar I exemplet använder vi tall, gran och löv. Inställningen är då: Tall: T Jonssons tabell formklass 0,65 Gran: T Jonssons tabell formklass 0,60 löv: Formhöjdsberäkning, formtal 0,60 Inmatningsformulär och provytelista I inmatningsformuläret matas data in. I den sista kolumnen räknas volymen ut. Tall: G-yta 20 och Hgv 19 ger i T Jonssons tabell 0, m3sk. Gran G-yta 8 och Hgv 18 ger i T Jonssons tabell 0,60 64 m3sk Björk: Formhöjdsberäkningen ger 4 x (12 x 0,60) = 29 m3sk I provytelistan summeras grundyta, stamantal och volym. Diameter och höjd medelvärdesberäknas. Detta är alltså de värden som gäller för just denna provyta. Vi lägger till ytterligare en provyta 52

55 Sammanställning I sammanställningen räknas trädslagsfördelningen automatiskt ut med hjälp av grundytan. Medelberäkningarna sker här för varje trädslag. Tall: Grundyta: ( )/2 = 18 Dgv: ( )/2 = 28 Hgv: ( )/2 = 21 Stam ( )/2 = 275 Volym: G-yta 18 och Hgv 21 ger i T Jonssons tabell 0, m3sk Gran Grundyta: (8 + 10)/2 = 9 Dgv: ( )/2 = 23 Hgv: ( )/2 = 20 Stam ( )/2 = 175 Volym: G-yta 8 och Hgv 20 ger i T Jonssons tabell 0,60 79 m3sk Björk Grundyta: (4 + 0)/2 = 2 Dgv: 19/1 = 19 Hgv: 12/1 = 12 Stam 50/2 = 25 Volym: Formhöjdsberäkning ger 2 x (12 x 0,60) = 14 m3sk 53

56 2.7 pcskog Fält Karta Karta Den interna kartan i pcskog Fält använder sig av från pcskog Gård/Proffs exporterade rasterbilder. Huvudfunktionaliteten är att kunna orientera sig med en GPS-position i fastigheten på valfri temakarta, snabbt interagera mellan plan och karta plus logga spår som kan användas för kartjusteringar i pcskog Proffs/Gård. Starta kartan genom att klicka på ikonen med tangentbordet (längst till höger i bilden nedan). Klicka sedan på pil ned-knappen. Knapparna i kartfönstret gör följande: 1. Zooma ut 2. Zooma in 3. Zoom default Zoom läget där pixlar i bild och på skärm är i förhållandet 1:1. Bilden är oförvanskad och panorering sker effektivast. 4. Centrera karta Om GPS Aktiv så centreras kartan kring aktuell position, om inte GPS-aktiv så centreras kartan kring bildens mittpunkt. 5. Aktivera GPS Togglande funktion. Anslutning till GPS sker och kommunikationen kommer igång om rätt COM-port och baudrate är vald. 6. GPS status Om GPS-aktiv så kommer ett fönster upp som visar GPS information såsom position, satelliters signalstyra samt satelliterna position på himmeln. 7. Starta Spår Togglande funktion. När knappen tryckt ner så startas spåret och när knappen släpps upp så stoppas spåret, samt information angående spåret kan matas in. 8. Öppna spår Tidigare sparade på spår för aktuell fastighet kan öppnas för visning på aktuell karta. 9. Öppna tema Alla JPG-Temabilder i aktuell kartkatalog visas och kan öppnas. Om GPS:en är aktiverad visas de bilder som innefattar aktuell position i blått och överst i listan. Övriga bilder sorteras efter avståndet till aktuell position. 10. Verktyg, hoppa till plan När verktyget aktiveras, d.v.s. knappen trycks ner så kommer hopp att ske till plan nästa gång man klickar i kartan. Den avdelning vars mittpunkt ligger närmast den klickade punkten kommer att visas. Om du däremot är i provyteläget registreras positionen för provytan där du klickar. 54

57 I bilden nedan syns kartan centrerad runt aktuell GPS-position och eftersom spårfunktionen är aktiverad så visas en blå linje där man vandrat. Positionens tillförlitlighet beror på olika saker, som satelliterna inbördes position, hur fri sikt uppåt man har plus hur noggrann position GPS:en kan avge. Panorering av kartan sker med pekpinnen eller varför inte med fingret. Ev. centrering av karta runt position släpper då, men vill man centrera runt positionen igen så trycker man på centrera knappen. För att slippa ta fram och riskera förlora pekpinnen i skogen kan vissa funktioner aktiveras med fingret via knappar på skärmen. Dessa är Centrera karta, Aktivera GPS, och Starta/Stoppa spår. Knapparna fås fram genom att trycka ner den fysiska mittknappen eller F2-knappen. För effektiv navigering mellan plan och karta kan pilknapparna användas. Pil upp aktiverar hoppa till plan verktyget. Genom att använda pil upp och peka på en avdelning så kommer man snabbt till motsvarande avdelning i planen. Pil höger och vänster zoomar ut och in i kartan. Pil ner hoppar till plan direkt och den avdelning som senast var aktiv där. 55

58 Rita i kartan Man kan rita punkter, linjer och ytor i Fält Karta. Nere till höger finns en knapp med en penna. När man klickar på den öppnas redigeringsmeyn. Redigeringsmenyn öppnas. Förklaring av redigeringsmenyn från vänster: 1. Markeringsverktyg. Används för att markera/välja ett objekt, dvs en punkt, linje eller yta. 2. Ritverktyg. Klicka för att välja mellan att rita punkt, linje eller yta. 3. Tar bort senast inmatad punkt, linjesegment eller ytsegment. 4. Öppnar meny med verktyg för att ändra/få information om valt objekt, se nedan. (Välj objekt genom verktyg nr 1 ovan) 4.1 Flyttar valt objekt upp i utritningsordningen. 4.2 Flyttar valt objekt ner i utritningsordningen. 4.3 Tar bort valt objekt. 4.4 Visar information om valt objekt. 56

59 5. Panoreringsknapp för att förflytta sig i kartan. 6. Redigeringsmenyknappen. Öppnar och stänger denna meny. Hur man ritar i kartan I detta exempel visas hur man ritar en yta. Samma arbetsgång gäller för punkt och linje. 1. Klicka på ritverktygsknappen. 2. Välj att rita en yta. Klicka OK. Ett inmatningsformulär för ytan öppnas (se nedan). Mata in önskade uppgifter. 3. Rita ytan genom att rita in ytans första punkt. Rita punkter tills Du är nöjd (se bild nedan). Observera: För att sluta/stänga ytan och avsluta inritning av ytan, växla till ett annat verktyg t.ex. markeringsverktyget. Ytan sluts automatiskt. 57

60 GPS För att ställa in kommunikationen mellan din GPS och pcskog Fält, se avsnittet inställningar. För övriga inställningar som du kan tänkas behöva göra, konsultera manualen för din GPS. För att slå på GPS positioneringen i kartan klicka på GPS-knappen. Klicka på knappen för GPS-status för att se egenskaperna för GPS-signalen. De översta uppgifterna visar allmän information, som man kan få ut från GPS:en, såsom position, höjd och hastighet. De två nedre, Fix mode och HDOP är indikatorer på hur tillförlitlig GPS-signalen är. Ju lägre HDOP värde desto bättre noggrannhet. I GPS-status fönstret kan man se signalstyrkorna från de satelliter som just för tillfället är tillgängliga. Gröna staplar innebär att motsvarande satelliter ingår i aktuell positionsuträkning. Rent teoretiskt så är villkoret för bra mottagning att 4 satelliter ingår i beräkningen, att Fix mode = _3D och att HDOP < 4. Har man en Fix trots att detta inte är uppfyllt så är mottagningen sämre medan Fixmode = no fix motsvarar ingen mottagning. 58

61 Himmelsfönstret visar aktuell position för satelliterna för tillfället. Grönt innebär även här att de ingår i aktuell positionsberäkning och de får man oftast i den riktning man har mest fri sikt. För att få en uppfattning om hur tillförlitlig aktuell GPS-position är så indikeras det på två olika sätt. Dels genom att "Aktivera GPS"-knappen skiftar färg, dels att positionsmarkören ändrar figur. 1 Grön GPS motsvarar bra mottagning samtidigt visas tunnare röd pil. 2 Gul GPS motsvarar sämre mottagning, samtidigt visas en fetare röd pil. 3 Röd GPS motsvarar ingen mottagning, samtidigt visas en röd ring. Spårhantering Innan aktivering av spår funktionen, se till att logg-noggrannheten är den önskade. Se avsnittet Inställningar/ GPS. Tryck på knappen Starta Spår för att starta spårloggen. En logg tas direkt om GPS är aktiv. Efter det tas en log varje gång avståndet till föregående logg överstiger det valda värdet under inställningar. Samtidigt som man förflyttar sig i terrängen så ritas en spårlinje i kartan. För att avsluta loggen så trycker man på spårknappen igen varvid man får upp ett fönster där man kan fylla i information angående spåret. Denna information kommer att hamna som attribut (Namn id, beskrivning) till linjen vid import till Skogview senare. När man sparar så hamnar spåret i aktuell fastighets kartkatalog. Vid import av fastigheten kommer loggfilerna att skapa ett anteckningslinjelager som läggs i fastighetens kartkatalog i pcskog. Detta anteckningslinjelager kan sedan användas som underlag för kartjusteringar. 59

62 För att öppna tidigare sparade spår klicka på knappen Öppna Spår. spår man inte tycker sig behöva kan tas bort genom att hålla pekpinnen nertryckt på aktuell rad och välja ta bort spår i den lista som kommer upp. För att få bort visade spår laddar du om temakartan. Format på spårnamnet: T<Id>-<Datum> <Namn>.log Vid import skapas ett anteckninglager i SkogView innehållande de spår som är loggade på fastigheten. Denna hantering är samma som för ArcPad. Se "Kartan i ArcPad"/"Anteckninglager"/"Uppdatering av fastighetskartan i Skogview" 60

63 2.8 Kartan i ArcPad pcskogs verktygsfält i ArcPad Tänk på: För att integrationen mellan Fält Plan och ArcPad ska fungera måste inställningar i ArcPad utföras enligt ovan avsnitt "Hur du ställer in ArcPad för pcskog Fält". Om ovan inställningar gjorts, visas ett speciellt verktygsfält i ArcPad (med fält-loggan längst till vänster) med följande knappar (från vänster): Hoppa till pcskog Fält. Med knappen intryckt kan man klicka på en avdelning i kartan och hoppa till motsvarande avdelning i pcskog Fält. Meny med pcskogs Temakartor. När man klicka på nedåtpilen visas ett antal fördefinerade temakartor. Knapp för transparens. Välj grad av transparens (genomskinlighet) på visningen av temakartorna. Användbart när man använder en flygbild under en temakarta. 5 olika nivåer finns att välja mellan. Val av fördefinierade teman. Val av transparens. Om man i den anpassade exporten väljer in ett ortofoto och väljer Linjelager Vitt, blir resultatet så här: 61

64 Om man väljer en temakarta och ger den en lämplig transparens blir resultatet så här: För övriga funktioner i ArcPad, hänvisas till dess användarhandledning. För en teckenförklaring av aktuellt lager: 1. Klicka på lager-knappen i ArcPad, Välj lagret Ytor.SHP och klicka på Lageregenskaper. Välj fliken Symbologi (Se bild nedan). 62

65 Anteckningslager Allmänt Anteckningslagren används för att ute i fält rita ytor, linjer och punkter för att senare i SkogView kunna uppdatera fastighetskartan. Vid export skapas tre anteckningslager, AntPunkt, AntLinje och AntYta i det fall dessa filer inte redan finns i aktuell fastighets kartkatalog. Om det finns befintliga anteckningslager i arbetskatalogen, exporteras dessa. Vid import kopieras dessa tre shape-filer till aktuell fastighets kartkatalog för att kunna presenteras i SkogView. Dessa är de enda lager som kan importeras till SkogView. Övriga lager är endast för visning av kartbild. Redigering i ArcPad Sätt önskat anteckningslager i redigeringsläge. Via ArcPads redigerings toolbar, välj lämpliga verktyg för att rita shaper. För detaljer se ArcPads dokumentation. I bilden ovan har samtliga tre anteckningslager använts: 1. Ytor ritade i anteckningslagret AntYtor 2 Linjer ritade i AntLinje 3 Punkt ritad i AntPunkt När en shape ritats ut dyker en ruta upp där man kan ange information för att underlätta identifiering i SKOG View. Klicka på Property /Attribut fältet för redigering. Uppdatering av planens karta i pcskog Proffs/Gård När man har importerat planen till Proffs/Gård så läggs samtliga anteckningslager automatiskt till under noden Fält och undernoden Anteckningslager i kartans innehållsförteckning, se bild nedan. Med hjälp av dessa kan du justera kartan. Inmatad information i respektive shape i ArcPad kan visas genom att välja kartans Identifiera verkyg? och klicka på shapen man vill ha information om. Om du i den interna kartan även registrerat provytepunkter kan du titta på dessa här. 63

66 Hämta linjer Om man vill använda sig av anteckningslagren i pcskog 64

67 GPS Likaväl som att själv rita punkter och linjer osv i ArcPad kan du låta GPS:en rita. Börja med att sätta det lager du vill rita i, redigeringsbart. Här används lagret AntLinje.shp. Välj sedan Verktyget Linje. Verktyget måste vara valt eftersom det är just detta verktyg som vi ska rita med. Men istället för att själv rita med pennan låter vi GPS:en göra det. Se till så att GPS:en är aktiv och att du har rätt position. Klicka sedan på knappen Fånga brytpunkter. Nu ritas linjer av GPS:en och detta hamnar i lagret AntLinje.shp För att avsluta linjeritningen klickar du på Fortsätt till attributfångst (den gröna pilen). Klicka sedan på knappen OK i rutan Geobjektegenskaper. Klicka sedan på knappen Spara. 65

68 Om du nu vill fortsätta och göra en ny linje gör du på samma sätt. Se till så att verktyget "Linje" är valt och klicka sedan på knappen "Fånga brytpunkter". Skapa plandata utifrån en förtolkad karta. Ett effektivt sätt att skapa en plan i fält är att först ta fram förtolkningsmaterial för kartan i SkogView. Man exporterar då fastigheten utan plandata, eftersom detta fylls i i Fält Från den tomma planen i fält, välj ArcPad knappen för att starta ArcPad. I ArcPad kommer det förtolkade kartmaterialet upp. Utan tematisering eftersom det inte finns något plandata. Det man ser är endast avdelnings nummer i avdelningarna. Om man använder hoppa till plan verktyget så kommer man inte kunna hoppa till aktuell avdelning eftersom den inte finns utan istället kommer fältprogrammet att fråga om man vill skapa denna avdelning. Klicka på Yes, avdelningen skapas och du kan fylla i data. När avdelningsuppgifterna sparats och man vill hoppa tillbaka till ArcPad får man frågan om man vill uppdatera kartan. Väljer man ja så kommer den skapade avdelningen bli tematiserad plus att under avdelningsnr står nu vilken huggningsklass man valt. 66

69 Nej väljer man om planen är så stor att tiden det tar att uppdatera karta inte känns värt besväret att vänta. På detta sätt kan man sedan "beta" sig igenom kartan och skapa avdelning för avdelning i planen. 67

70 2.9 Importera från pcskog Fält Importera plan från pcskog Fält OBS! Provytedata kan endast im porteras ej exporteras! Starta pcskog. Se också till att handdatorn är korrekt ansulten till PC:n och att kontakt dem emellan finns. Klicka på pcskog-knappen. Välj menyalternativen Importera och pcskog Fält. Via importen läses de planer som finns på handdatorn in via Active Sync eller Mobile Center. Klicka på den plan du vill hämta in. Klicka sedan på knappen Hämta fältdata. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Om du registrerat provytevärden får du möjlighet att spara dessa i en excel-fil. 68

71 2.10 Bilaga Inmatningskontroller Följande inmatningskontroller utförs vid inmatning av avdelningsdata i pcskog Fält. Om ålder Ej Skogsmark: All skogsdata rensas bort och inmatning av data är ej möjlig. Ej möjligt att lägga upp nytt trädslag. Om Ålder = 0: Om Areal <= Areal - värde saknas Om Agoslag <> 'Skogsmark' - Ägoslag - skall vara skogsmark. Om Si inget valt - Ståndortsindex - värde saknas. Ålder satt mellan Om Areal <= Areal - värde saknas. Om Agoslag <> 'Skogsmark' - Ägoslag - skall vara skogsmark. Om txthkl inget valt - Huggningsklass - värde saknas. Om Si inget valt - Ståndortsindex - värde saknas. Om m3skha < 1 - Volym saknas eller för låg. Dialogrutan redigera trädslag kan annars inte lämnas om: * summa trädslags andelarna inte är 100% * det finns dubbla trädslag Dialogrutan redigera åtgärder kan inte lämnas om: * första åtgärden inte är en huvudåtgärd Dialogrutan areal info kan inte lämnas om inte * Ägoslag inte är ifyllt när avdragsprocent > 0 Dialogrutan ny fastighet kan inte lämnas om inte * namn, Län, kommun och försammling är ifyllda. Maximala storlekar vid inmatning är enligt pcskog Proffs, dvs Fukt = 3 tecken Vegtyp = 3 tecken Trp avst = 4 tecken Dgv = 2 tecken Höjd = 2 tecken, alltså max 99 Stamantal = 5 tecken Grundyta = 2 tecken 69

72 Tor Jonsson 70

73 71

74 Microsoft Mobile och Compact Framework Detta avsnitt behandlar hur Microsofts mobila plattform Windows Mobile och Compact Framework, som pcskog Fält använder, fungerar och har utvecklats. Avsnittet är riktat till tekniskt intresserade läsare med viss teknisk bakgrund, då det innehåller en del tekniska termer. Windows CE Windows CE (även kallad Windows CE.NET) är ett 32-bitars multitasking och multitrådat operativsystem som är utvecklat för att köras på mobila enheter. Det finns en mängd mobila enheter och inbyggda system som 72

Användarhandledning. pcskog Gård 2011

Användarhandledning. pcskog Gård 2011 Användarhandledning pcskog Gård 2011 Senast reviderad 2011-10-04 Utgivare pcskog AB Copyright 2011 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...5 1 Välkommen...5 2 pcskog Gård/Proffs 2.1 Kom igång

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet Kom igång snabbt med Hogia Bokslut 3 Välkommen till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut2och

Läs mer

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se Solen Pro Användar- manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 8 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET... 8 1.2 PROGRAMTILLÄGG... 9 Exempel på programtillägg...

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara PR Kort 2.44 1 Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara Innehållsförteckning Allmän beskrivning av PR-kort EU systemet... 3 Halvfabrikat... 3 Utrustning... 3 Programvara... 3 Installation

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Användarhandledning. FCGiS 4.1

Användarhandledning. FCGiS 4.1 Användarhandledning FCGiS 4.1 Användarhandledning för FCGis...3 Komma igång...3 Systemkrav... 3 Installation... 3 Upplåsning av kopieringsskydd... 4 Upprätta kontakt med GPS... 4 Checklista för konfigurering

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer