ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT"

Transkript

1 ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT TOMMY ISESKOG GÖTEBORG 20 MARS 2013

2 BILD 1 ARBETSGIVARENS SKYLDIGHET ATT ORGANISERA REHABILITERING PÅ ETT LÄMPLIGT SÄTT Uppföljning Ansvarsfördelning Rutiner/medel Mål

3 BILD 2 MÅL FÖR REHABILITERINGSARBETET 1. Långsiktiga/övergripande mål 2. Kortsiktiga/handlingsinriktade mål 3. Del av systematiskt arbetsmiljöarbete

4 BILD 3 RUTINER/MEDEL I REHABILITERINGSARBETET (VERKTYGSLÅDA) DEL I ARBETSMILJÖPOLICY 1. Ekonomiska resurser 2. Rutiner för kontakter med sjukskrivna 3. Rutiner för undersökning och klarläggande av rehabiliteringsbehov 4. Rutiner (och dokument) för omplaceringsutredning utan rehabilitering eller efter genomförd rehabilitering 5. Rutiner (och dokument) för upprättande av rehabiliteringsplan 6. Rutiner för olika kontakter 7. Rutiner för kamratstöd, fadderverksamhet, introduktion och handledning i arbetet

5 BILD 4 ANSVARSFÖRDELNING EN DEL AV DELEGERING AV ARBETSMILJÖARBETSUPPGIFTER olika chefsnivåer STYRELSEN VD motsv. högste chefen 1. Arbetsuppgifter överförs till personer som får befogenheter och är kompetenta. 2. Därmed överförs också ansvaret för arbetsuppgifterna. 3. Om chef inte har befogenheter att lösa uppgifter, ska han/hon returnera problemet. Därmed återförs också ansvaret.

6 BILD 5 ARBETSGIVARANSVAR FLERA OLIKA TYPER AV ANSVAR Verksamhetsansvar skadeståndsansvar Chefsansvar tjänsteansvar Personligt ansvar straffansvar

7 BILD 6 UPPFÖLJNING AV REHABILITERINGSARBETET 1. Årlig uppföljning 2. Revidera mål, rutiner och ansvarsfördelning 3. Del av systematiskt arbetsmiljöarbete

8 BILD 7 KLARLÄGGA REHABILITERINGSBEHOV ARBETSGIVARENS ROLL 1. Rutiner/dokument 2. Eventuell arbetsförmågebedömning 3. Klarlägga behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder 4. Oklarhet arbetsgivaren har inte fullgjort sitt rehabiliteringsansvar

9 BILD 8 VIDTA REHABILITERINGSÅTGÄRDER ARBETSGIVARENS ROLL 1. Arbetsanpassningsåtgärder åtgärder avseende teknik åtgärder avseende arbetsinnehåll åtgärder avseende arbetsorganisation 2. Övriga stödjande åtgärder behandlingsinsatser arbetsträning sociala insatser kompetensutveckling

10 BILD 9 SKÄLIGA STÖD- OCH ANPASSNINGS- ÅTGÄRDER Arbetsmiljöansvar Rehabiliteringsansvar Diskrimineringsansvar

11 BILD 10 JURIDISKA GRÄNSER FÖR ARBETSANPASSNINGSÅTGÄRDER 1. Ekonomisk gräns AD 2010 nr 13 och AD 2012 nr Arbetsmiljögräns AD 2006 nr 57 och AD 2007 nr Arbetsrättslig gräns AD 1997 nr 115, AD 2001 nr 92, AD 2004 nr 59, AD 2006 nr 57, AD 2006 nr 83 och AD 2007 nr 12

12 BILD 11 ÖVRIGA STÖDJANDE ÅTGÄRDER (UTÖVER ARBETSANPASSNING) 1. Åtgärder som syftar till att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren 2. Koppling till 180-dagarsregeln i rehabiliteringskedjan 3. Lagen reglerar inte den ekonomiska sidan av saken 4. Flertalet insatser omfattas av samhällets medicinska rehabiliteringsansvar

13 BILD 12 REHABILITERINGSKEDJAN OCH ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ordinarie sjukpenning förlängd sjukpenning nuvarande arbetsuppgifter Klargöra behov och om möjligt genomföra rehabiliteringsåtgärder 90 nuvarande arbetsuppgifter och omplacering hos nuvarande ag Genomföra rehabiliteringsåtgärder i åtminstone den utsträckningen att det går att bedöma om åtgärderna med stor sannolikhet kommer att medföra att at senast inom ett år kan återgå i arbete hos ag a) normalt förekommande arbetsuppgifter på arbetsmarknaden b) enbart arbetsuppgifter hos nuvarande ag särskilda skäl eller oskäligt att beakta hela arbetsmarknaden Genomföra rehabiliteringsåtgärder normalt förekommande arbetsuppgifter på arbetsmarknaden 550 fortsatt ordinarie sjukpenning allvarlig sjukdom normalt förekommande arbetsuppgifter på arbetsmarknaden I princip bör ag ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar möjlighet att avsluta anställningen (ingen tidsgräns) förlängd, förlängd sjukpenning (ingen tidsgräns) godkänd arbetsskada intagen på sjukhus eller omfattande vård förlust av verklighetsuppfattning risk för allvarlig försämring oskäligt att inte ge sjukpenning

14 BILD 13 FÖRSTÄRKT ANSTÄLLNINGSSKYDD 1. Sjukdom orsakar att arbetstagaren inte klarar arbete hos arbetsgivaren eller missköter åliggande enligt sitt anställningsavtal AD 1998 nr 57, AD 2001 nr 1, AD 2006 nr 112 och AD 2009 nr Arbetstagaren är immun mot uppsägning så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar AD 1999 nr 10, AD 2002 nr 32, AD 2003 nr 44 och AD 2006 nr 90

15 BILD 14 FÖRBRUKAT FÖRSTÄRKT ANSTÄLLNINGSSKYDD 1. Arbetstagaren vägrar delta i rehabiliteringsprocessen AD 1999 nr 26, AD 2001 nr 59 och AD 2002 nr Arbetstagaren avbryter deltagande i relevant rehabiliteringsåtgärd AD 1997 nr 145 och AD 2006 nr Arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar AD 2000 nr 111, AD 2010 nr 79 och AD 2011 nr 41

16 BILD 15 SAKLIG GRUND FÖR UPPSÄGNING 1. Misskötsel 2. Medvetenhet 3. Skada = Sakliggrundbegreppet + Tvåmånadersregeln + Omplaceringsregeln

17 BILD 16 AVSKEDANDE VID SJUKDOM 1. I princip inget förstärkt anställningsskydd vid avskedandegrund AD 1998 nr 30, AD 2000 nr 28, AD 2002 nr 33, AD 2007 nr 33 och AD 2011 nr Laglig grund för avskedande Misskötsel (förtroendemissbruk eller annan förtroendeförbrukande handling) Medvetenhet Skada (förlorat förtroende) + Tvåmånadersregeln

18 TACK FÖR ATT NI LYSSNADE! EDGE HR

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN Daniel Bergman & Karl-Johan Samuelsson SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering? *** THE

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling DOKUMENTNAMN Riktlinjer för personalavveckling GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2008-01-23 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 KS 080526

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uppsägning på grund av alkoholmissbruk. Sandra Engman Madeleine Larsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Uppsägning på grund av alkoholmissbruk. Sandra Engman Madeleine Larsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2005:188 SHU Uppsägning på grund av alkoholmissbruk Sandra Engman Madeleine Larsson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Rättsvetenskapliga programmet C-nivå Institutionen

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Införande av en rehabiliteringskedja

Införande av en rehabiliteringskedja S2007/11032/SF Införande av en rehabiliteringskedja Promemoria Socialdepartementet Förord Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

DET FÖRSTÄRKTA ANSTÄLLNINGSSKYDDET FÖR ARBETSTAGARE MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA

DET FÖRSTÄRKTA ANSTÄLLNINGSSKYDDET FÖR ARBETSTAGARE MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA DET FÖRSTÄRKTA ANSTÄLLNINGSSKYDDET FÖR ARBETSTAGARE MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA Inledning Denna promemoria är avsedd att tjäna som vägledande anvisningar för de fackliga ombud som har till uppgift att tvisteförhandla

Läs mer

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering 1 2 Skriften är framtagen av LOs Rehabiliteringsgrupp: Christina Järnstedt (gruppens ordförande)

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2008 Omslagsfoto: Sune Fridell Foto: Bo Arrhed och Sefan Bohlin

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer